evodisku2
Dit blog is een onderdeel van EVODISKU
WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR ****Wie meent dat alles inmiddels wel over de evolutietheorie gezegd is en dat de discussie gesloten kan worden, ziet over het hoofd dat de wetenschap niet stil staat. ***Wie meent dat inmiddels het creationisme definitief het pleit heeft verloren en dat de discussie gesloten kan worden , ziet over het hoofd dat het "creationisme" is geevolueerd ( en zal evolueren ) in nieuwere mimicrytische vormen( meme-complexen ) zoals bijvoorbeeld het ID(C) ***Dit blog is speciaal opgezet om de aktualiteit binnen het evolutie-creationisme debat te volgen en van kommentaren te voorzien ... waartoe de lezers zijn uitgenodigd bij te dragen ... Let echter wél op het volgende : "Je bent een rund als je hier met religie stunt " ....
29-03-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lucy's neefje ?

 Australopithecus  AFARENSIS   was niet alleen in Oost afrika   

( Bewerkte  basistekst  van  Caroline Hoek ( scientias ) op 29 maart 2012 ~met eigen aanvullingen  )

Nieuwe vondsten wijzen erop dat de tweebenige Lucy de wereld deelde met andere mensachtigen .

Nature.

De wetenschappers baseren hun conclusie op 3,4 miljoen jaar oude botjes die in Ethiopië zijn teruggevonden. De botjes zijn ongeveer even oud als Lucy: de eerste resten die van de mensachtige Australopithecus afarensis werden teruggevonden. De resten van Lucy werden eveneens in Ethiopië (Afar regio ) ontdekt.

Voet
De gevonden botjes maakten ooit deel uit van een voet.

Het zijn zeker geen botten van de Australopithecus afarensis

.Een komplete met a afarensis associeerbare gefossileerde voet is weliswaar(nog) niet gevonden(wel al enkele sifgnificantefragmenten ) maar moet wel beter geschikt geweest zijn om op twee benen te lopen.

11-02-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.<---klik (De Australopithecus Afarensis voet )

De nu gevonden botjes zijn dat beslist niet en dat wijst erop dat de (onbekende ) soort waar deze aan toebehoorden zich nog meestal op vier benen voortbewoog.

Overigens zijn er(partieele voetskeletten voorhanden van " little foot " en van australopithecus sediba )

09-09-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UPDATE Australopithecus Sediba

http://zinjanthropus.wordpress.com/2009/10/03/the-feet-of-ardipithecus-ramidus/


Little foot  :Vooral de botjes van de grote teen zijn relevant... ze zijn langer dan de mensachtigen en schijnen te behoren tot een oppopneerbare grote teen/duim . Dat wijst op vierhandige dieren die dit soort grijpwerktuigen best kunnen gebruikken bij het klimmen in bomen

Twee benen
Het is voor het eerst dat onderzoekers ontdekken dat twee mensachtige soorten met verschillende vormen van voortbeweging zo’n 3,4 miljoen jaar geleden tegelijkertijd in het oosten van Afrika leefden.

“De botjes laten duidelijk zien dat Lucy’s soort die rechtop liep, zo’n 3,4 miljoen jaar geleden niet de enige mensachtige soort in dit deel van Ethiopië was,” vertelt onderzoeker Yohannes Haile-Selassie in een persbericht.

“Haar soort bestond naast nauwe verwanten die nog meer aangepast waren op het klimmen in bomen, net zoals de soort van Ardi – Ardipithecus ramidus – die zo’n 4,4 miljoen jaar geleden leefde.”

Lucy versus de ander
Terwijl de soort van Lucy zich specialiseerde op een leven op de grond, leek de andere soort mensaap nog steeds in staat – in ieder geval zo’n 3,4 miljoen jaar geleden – in de bomen te klimmen .

Het is vooralsnog onbekend aan welke soort de botjes toebehoorden. Het is immers knap lastig om dat te achterhalen, omdat een ermee associeerbare schedel en tanden nu eenmaal ontbreken.

http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-17533826

zie ook
Blog Entry

29-03-2012 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Paleontologie
>> Reageer (1)
18-03-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DENISOVA nummer 2 ?

Photo Album

Mysterieus mens is wellicht nieuwe soort

bronnen  ;    
Scientias / Caroline Hoek  15 maart 2012  / Nu nl.  /
Noorderlicht   en diverse Engelstalige
  bronnen
geselecteerd en samengesteld  essay  ( en van kommentaren voorzien  ) door mijzelf  ....  

 

 

Red Deer Cave mens reconstructie © Peter Schouten /Artiestenimpressie van een 'Red Deer Cave' man.
De onderzoekers  vermoeden  dat ze een donkere huid hadden omdat ze in een gebied leefde met veel zonlicht.

Wetenschappers hebben in China mogelijk een nieuwe mensensoort ontdekt.
Mysterieus zijn de mensen in ieder geval.

De skeletten werden eerder gevonden in twee grotten in het Zuiden van China.
Na onderzoek blijkt nu dat het om een mensensoort gaat die qua anatomische kenmerken sterk afwijkt van eerder bekende   mensenrassen en   mensachtige  soorten.

Daaruit concluderen de onderzoekers dat de overblijfselen ofwel van een prehistorische, geïsoleerde stam van  zeer  archaische  Homo Sapiens afkomstig moeten zijn ofwel van een heel nieuw soort  zijtak van de  mens.

De  schedels ...  verschillen  van  alle   huidige  moderne  mensen  en  alle    bekende  archaische   homo sap  rassen  in het  afrika  van  150,000  jaar geleden  .... dat maakt hen uniek en pleit voor een oude   aftakking  van de menselijke stamboom    

De fossiele resten zijn 14.500 tot 11.500 jaar oud.

In die tijd leefden er al moderne mensen in China. Maar alles wijst erop dat deze fossiele resten niet aan moderne mensen toebehoorden. De resten lijken eerder op een mozaik   Ze hebben zowel moderne als archaïsche anatomische kenmerken (zie afbeelding hierboven). Nog nooit vonden onderzoekers in dit gebied zulke jonge fossiele resten met zulke grote verschillen ten opzichte van onze voorouders.

Grootschalige  bastaardering met andere mensen lijkt uitgesloten  , want dan zou de  groep reeds lang zijn opgegaan  in de  rest van andere takken  van de stamboom van de  mensheid ... Net als de flores  -mens  gaat het om een enigma waarvan de classificatie niet voor de  hand  ligt   ....  In hoeverre  deze groep te maken heeft met "Denisova  -mensen " is eveneens een  onopgelost  vraagstuk  

Antropoloog Chris Stringer van het National History Museum in Londen suggereert dat echter wel ( en niet en onrechte )  ; volgens  hem  kunnen  de hertengrotmensen verwant zijn aan de mysterieuze Denisova-mensen, ook een pas onlangs ontdekte uitgestorven mensensoort uit Azië. Ze zouden zelfs het resultaat kunnen zijn van  een  vroege  plaatselijke   vermenging van Denisova-mensen met  archaische  Homo sapiens.( een populatie  die dan later  weliswaar in isolatie is gebleven  en zich ontwikkeld  tot de gevonden exemplaren van een  apart ras  ... ) ....... het maakt  alleen  de kennis  over de menselijke  afstammingsgeschiedenis    nog maar eens  ingewikkelder     

  

Grotten
Onderzoekers troffen de  eerste  fossiele resten meer dan twintig jaar geleden aan in een grot. de zogenaamde   Maludong site , waar eveneens  stenen werktuigen werden gevonden ( althans dat melden de kranten : maar die staan niet vermeld in de studie  )   .


Pas in 2008 werden die resten  voor de eerste maal  grondig bestudeerd.

Bovendien  300 km  ver  van de eerste  Maludong vindplaats,  een  tweede grot ontdekt (De grot van het  dorp   Longlin in zw China in 1979) die een partieel  skelet bevatte dat  leek  toe  te behoren tot dezelfde  groep  mensachtige wezens     ..... 
Maar nu pas  is die schedel uit  Longlin uit de  rotssteen geprepareerd  , zijn  de vindplaatsenen   opnieuw onderzocht   en  kregen de onderzoekers lucht van  het mysterieuze verhaal dat de  opgeslagen ( en   gedeeltelijk  vergeten ) fossiele resten te vertellen hebben  ....en waar men nu bereid was  naar  te luisteren 

Een  uitgeprepareerde schedel van de   mysterieuze mensachtige uit Longlin   Foto: UNSW.edu.au

Let  vooral op de  hoekige  grote jukbeenderen die  de schedel een "Darth father " uiterlijk geven wat hoegenaamd niet in die mate  is terug te vinden  bij  moderne  homo sap(voor zover bekend ) / vergelijk vooral   met  de "father Dart "schedel :   Minatogowa 1 skull Japan (zie onderaan )

 

  

The most complete Red Deer Cave human skull (male )was found locked in rock in Longlin, China. Photograph courtesy Darren Curnoe.

 

 

PLoS ONE

Mogelijk  vier  (tot vijf)  specimen-resten   van  deze  mensen
De eerste  Maludong  fossielen   behoren aan drie mensen toe.
De onderzoekers noemen de mensen  naar die grot  en  voor het gemak de ‘Red-deer Cave people‘. Daarmee zijn ze (voorlopig) ook vernoemd naar de (inmiddels uitgestorven) herten waar ze veelvuldig op joegen in Maludong  .

 “Deze nieuwe fossielen kunnen een nieuwe soort zijn, eentje die tot het eind van de IJstijd, zo’n 11.000 jaar geleden, overleefde,”

speculeert onderzoeker Darren Curnoe. “Of ze vertegenwoordigen een hele vroege en voorheen onbekende migratie van moderne mensen uit Afrika: een populatie die genetisch mogelijk niet heeft bijgedragen aan de mensen die nu leven.”

Was Azië niet leeg? (1)
De vondst stelt onderzoekers voor een raadsel. En dat raadsel beperkt zich niet alleen tot de identiteit van de fossiele resten. Tot op heden zijn in Oost-Azië niet veel   fossiele resten van Homo sapiens teruggevonden die jonger zijn dan 100.000 jaar oud. Dus gingen onderzoekers er altijd van uit dat deze regio leeg was toen de eerste moderne mensen er terecht kwamen. Deze vondst wijst erop dat dat niet klopt. De situatie blijkt opeens veel complexer.

Het onderzoek wijst erop dat het menselijk leven in Azië veel diverser was dan gedacht. Lang richtten onderzoekers zich op de plaats waar het "menselijke " leven   ontstond (Afrika) en Europa.

Azië bleef buiten schot, omdat er weinig fossielen werden teruggevonden en  vooral  omdat het lastig bleek om de gevonden fossielen een plekje op de tijdlijn te geven.

Maar de laatste jaren komt daar verandering in. Zo hebben we natuurlijk de Homo floresiensis die uit Azië voortkwam. En de Homo denisova uit Siberië die zich met moderne mensen in Azië mengde.

En nu dus deze mysterieuze mensen die mogelijk een nieuwe soort vormen of in ieder geval anders zijn dan onze voorouders. Het onderzoek toont maar weer eens aan dat we onze afkomst nog één grote puzzel is.

Het goede nieuws is dat we steeds meer puzzelstukjes vinden.

 

Zo’n 14 duizend jaar geleden, toen in het Midden-Oosten de landbouw werd uitgevonden en moderne mensen Amerika begon te bevolken, leefden in een Chinees berggebied waarschijnlijk nog mensen van een andere soort.

" ....De  Red Deer Cave people overleefden  (in  continentaal eurazie )het finale  (en een  van de) ergste koudeperiodes  bekend als het laatste glaciaal Maximum (= Neanderthaler overleefden dat niet )dat  ongeveer      20,000 jaar geleden eindigde   ,”

zei Curnoe. "15,000 tot  11,000 jaar geleden  bleven ze aanwezig  in ZW China tijdens  de   Pleistoceen-Holoceen overgang , een periode die  zware   klimaatveranderingen en ecologische verschuivingen kende  en uitmonde  in  de "huidige"  historische  toestanden (van ong 2000 jaar geleden )    ... "
 

die overgangs-periode zag ook een  zeer belangrijke verandering  binnen het historische  gedrag en de geschiedenis van de moderne mens in Zuid China : pottenbakkerij en bijhorende voedselopslag  ging van start , wilde rijst werd verzameld en betekende de aanzet tot de oudste vormen  van  volwassen landbouwerij  die de wereld kende ....
  
De geisoleerde  Red Deer Cave People  leefden in een  omgeving die  zat ingebed  in de wijdere regio waarbinnen die vroege landbouwers gemeenschappen  de plak zwaaiden , maar we hebben (nog) geen enkel idee  over  de  samenwerkende interacties / relaties ( of de  competitieve  strijd voor de bestaansmiddelen -->  sommigen menen dat in  europa de neanderthaler dit niet overleefde of definitief opging in de bevolking  ) die ze mogelijks wederzijds op elkaar hebben uitgeoefend  ...   ”

Alhoewel modern azie meer dan de helft van de totale  wereldbevolking huisvest , weten onderzoekers zeer weinig over de plaatselijke  aziatische  bevolkingen nadat onze  sapiens voorouders ongeveer 70.000 jaar geleden eurasie binnenkwamen ...

Er zijn geen   fossielen /hominem  jonger  dan 100.000 jaar geleden , gevonden op het
aziatische  centrale land -continent
die lijken op iets anders dan anatomisch moderne  mensen . Tot vandaag dus   
legt  Curnoe uit .

De vondsten zijn de  fossiele  bewijsstukken voor de  overtuiging dat deze regio misschien niet  vrij was van enkele van onze  evolutionaire  neven ....( 1 )  


“de ontdekking  van de   Red Deer Cave People , opent het volgende  aziatische  hoofstuk over de laatste fasen van de  geschiedenis  van de menselijke evolutiestruik  ”  zei Curnoe 
“Het voorlezen  van   het begin van het finale  verhaal is nog maar pas van start gegaan ...."
 

 

Dat is de conclusie die de Australiër Darren Curnoe met een internationaal samengestelde groep collega’s trekt in PLoS ONE.

Ze baseren dat op de vondst van verschillende botten, waaronder delen van schedels, in twee grotten in het uiterste zuiden van China.

Curnoe, per e-mail:

Het gebied waarin die liggen is erg moeilijk toegankelijk en geldt ook nu nog als een “hotspot” van biodiversiteit en heeft de grootste verscheidenheid van talen en culturen van heel China.’

En, voegt hij er nog aan toe: deze regio was de laatste in China die met landbouw begon.EERSTE  DIAGNOSTISCHE   KENMERKEN

Een van de belangrijkste stukken, een redelijk volledige schedel, was al in 1979 opgegraven maar is in 2009 pas uit zijn stenen omhulsel bevrijd en grondig geanalyseerd.

Hij is van dikker-zwaarder  been  dan die van een moderne mens, heeft prominentere wenkbrauwbogen , uitstekende jukbeenderen  , dikke molairen (kiezen  zijn  dikker  dan die van zijn    bekende  mensen-tijdsgenoten  )  en het gezicht is wat platter en korter   . Een kin heeft hij niet, wél een brede platte  neus  en  een  enigzins  prognathe(snuitachtige ) indruk  ; 

het schedeldak vertoont een uitgesproken   bolle vorm 
CT & röntgen scans van de  achtergelaten  brein afdrukken  aan de binnenkant van de schedel  , wijzen (mogelijk) op  redelijk geavanceerde  moderne frontale hersenkwabben , maar  er zijn  vervolgens   vrij archaische  parietale  en/of  achterliggende
hersenstructuren  aanwezig  ....dat laatste is  misschien  niets  bijzonder  ,   want ook bij hedendaagse mensen  liggen de "primitiefste"(erg essentieële ) structuren (of niet- uniek  menselijke oude  evolutionaire  zoogdieren -hersenlagen  )aan de achterkant  ...
Er schijnt echter een (klein?)gradueel verschil   zijn in de prefrontale cortex in vergelijking met die van de huidige mens ( indien dat al af te leiden valt uit de  schedelbotten binnenkant  )  

 

Curnoe Red Deer Cave

Curnoe Red Deer Cave© Paul Tacon  Darren Curnoe (links) en Ji Xueping (rechts) met de Longlin schedel, in 2010.Uit een (eerste)analyse van de binnenkant van een andere schedel, die ook al in 1989 is gevonden maar pas een kleine twintig jaar later voor het eerst werd bestudeerd(want toen pas  vrijgeprepareerd uit de rots ) , blijkt dat deze mensensoort hersenen moet hebben bevat die anders gevormd waren dan de onze.

In totaal zijn resten van minimaal vier individuen gevonden, die sterk op elkaar lijken. Eigenlijk zijn alle kenmerken van de schedels een mix van hoe moderne mensen en eerdere soorten eruitzien, plus nog wat unieke kenmerken.(Scilog )
http://weetlogs.scilogs.be/index.php?op=ViewArticle&articleId=596&blogId=4

.....Wat de vondsten vooral zo spectaculair maakt, is hun leeftijd. De groep is teruggegaan naar de eerdere vindplaatsen en heeft zowel de aardlagen van de oude als nieuwe vondsten nauwkeurig gedateerd. Daar kwamen leeftijden uit van tussen de 14,3 en 11,5 duizend jaar. Deze mensen leefden dus nog op het hoogtepunt van de laatste ijstijd.

Datering van de sedimenten waarin de resten ingebed waren, leverde een ouderdom van 11.500-14.300 jaar op, wat overeenkomt met het einde van het Pleistoceen. Correcte datering is op zich al een hele klus, het ineenpuzzelen en reconstrueren van de fossiele resten is nog van een heel andere orde.

Dankzij medische beeldvorming en geavanceerde computertechnologie zijn er heel wat nieuwe mogelijkheden om een snellere en meer accurate reconstructie te maken van fossiele resten. Voor het bestuderen van de Chinese fossielen, maakten de onderzoekers gebruik van 3D-visualisatie software van Belgische makelij (Materialise), dat onder meer wordt gebruikt voor additive manufacturing (3D-printing) en orthopedische chirurgie, maar ook een bijzonder waardevolle tool is voor onderzoek. Er werd een CT-scan genomen van de schedelresten, en met behulp van de software kon hieruit een virtuele endocast gemaakt worden. Een endocast is een afgietsel van de hersenen en van omliggende bloedvaten waaruit belangrijke informatie gehaald kan worden zoals hersenvolume, afmetingen van specifieke hersenregio's, etc. Vroeger werd een endocast manueel vervaardigd, waarbij de schedel werd gebruikt als mal, tegenwoordig kan het sneller en accurater via CT-scanning en computertechnologie. Ook bij het recent beschreven sediba-fossiel werd gebruik gemaakt van deze methode. De virtuele endocast laat toe specifieke afmetingen te nemen, maar evengoed kan men met een druk op de knop het fossiele brein afdrukken in 3D (zo weet u meteen ook wat op het nachtkastje van de onderzoekers prijkt).

Figuur 1 - Endocast van een van de Chinese fossielen en een vergelijking van de omvang van de frontale lob (rechtsboven) en parietale lob (rechtsonder) van het fossiel (grijze ster) met andere menselijke fossielen en populaties.


Analyse van de endocast van het Chinese fossiel wijst op een eerder klein hersenvolume (1.327 cm3), vergelijkbaar met dat van Neanderthalers (> 32.000 jaar geleden) en vroege Homo sapiens (67.000-10.000 j.g.), en een relatief grote frontale en kleine pariëtale lob in vergelijking met recente Homo sapiens en huidige populaties (zie Figuur 1). ....


 

Uit vondsten in een van de twee grotten leiden de onderzoekers af dat de ‘Red Deer Cave’-mensen op nu uitgestorven reuzenherten jaagden en het vlees in de grot bereidden, op vuurtjes.

De vraag is nu natuurlijk wie deze mensen waren en waar ze vandaan kwamen.
De onderzoekers opperen twee mogelijke scenario’s.

Het zou kunnen gaan om een groep mensen die rond het ontstaan van de anatomisch moderne mens, ongeveer tweehonderdduizend jaar geleden, vanuit Afrika naar deze vallei is gemigreerd en daar sindsdien in afzondering heeft geleefd.

Genetisch mengsel
Een alternatief is dat deze groep een genetisch mengsel vertegenwoordigt van diverse groepen mens-achtigen en/of  echte mensen  , die in meerdere golven vanuit Afrika naar Azië is geemigreerd  .

De vondsten maken de stamboom van de mens opnieuw ingewikkelder. Misschien kan een DNA-analyse enige opheldering bieden. Daarvoor moeten de onderzoekers geluk hebben. Er zijn tanden en kiezen gevonden, maar of die intact DNA op zullen leveren, is nog de vraag.(ook het DNA van Homo floresiensis  is er nog niet ... intact  ( gedeeltelijk)  DNA uit fossielen is zeer uitzonderlijk  )

Curnoe:

‘We hebben tot nu toe één mislukte poging door Chinese genetici achter de rug. Onze grote onderzoeksprioriteit voor de komende twee jaar is te proberen met de nieuwste technieken DNA te verkrijgen. We hebben onze pogingen nu uitgebreid door er twee van de meest vooraanstaande labs van de wereld bij te halen op het gebied van oud DNA, in samenwerking met onze Chinese collega’s.’

Waren deze grottenmensen nauw verwant aan de recent ontdekte Denisova-mens? En liggen nog meer onbekende verwanten van ons op ontdekking te wachten? De toekomst zal het leren. Misschien.

Lees zelf het artikel op PLoS ONE als je geïnteresseerd bent in de details, of lees toegankelijker artikelen bij New Scientist, de BBC of The Guardian.

http://news.nationalgeographic.com/news/2012/03/120314-new-human-species-chinese-plos-science-red-deer-cave/Wat  door  de pers   jammmer genoeg   niet meteen  werd   vermeld  (en erg  voorzichtig en eufemistisch is omschreven in de studie zelf ,)  is   een  schedelkapje  tussen de vondsten  van  Maludong  dat blijkbaar door "mensen"handen is losgemaakt van de schedel (snijsporen ? )waar het aan vast zat   ....begrafenisritueel, kannibalisme , religio-magische redenen ?
oorlogstrofee  van koppensnellende  homo sapiens  ?of gewoon  prooien  ?    Maludong skull cap

Overigens  is het  gebruik om  te drinken uit de schedels  van overwonnen  "vijanden " bekend uit Europa 

http://dienekes.blogspot.com/2011/02/earliest-drinking-skull-caps-15-12.html

     

Volgens professor Curnoe gaat het waarschijnlijk om een nieuwe mensensoort.

“Hoewel beide theorieën evenwaardig zijn, weegt het bewijs voor de ‘nieuwe soort’-theorie iets zwaarder door”, liet de professor weten. Daarmee zou de Edelhert-grottenmens de jongste gevonden soort zijn wiens anatomie niet past binnen die van de moderne mens.

Ook zou dat beteken dat de Homo Sapiens op een bepaald moment in de geschiedenis samenleefde met maar liefst vier andere mensensoorten. Naast de bekende Neanderthaler werden recent ook de soorten Homo Floresiensis, die vanwege zijn kleine gestalte de bijnaam ‘de Hobbit’ draagt, en de Denisovans, een soort die in grotten in Siberië leefde , ontdekt. Daar komt nu waarschijnlijk deze nieuwe loot  bij 

 

Uiteraard zijn er ook sceptische stemmen  ;

*Physical anthropologist Erik Trinkaus  beschreef de  voorlopige  conclusies   als volgt  ;

"een ongelukkige  interpretatie  van robuuste vroege moderne mensen  , hoogst waarschijnlijk  verwant aan de  moderne  melanesiers (  tegenwoordig  van   New Guinea   tot en met  Fiji (map).)
"Er is niets  buitengewoon gevonden met deze  chinese  'red deer cave people  ' , resten    "  voegde  Trinkaus, ( Washington University in St. Louis, via email.)daar aan toe


*Physical anthropologistPhilipp Gunz, (Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology in Germany,) is al evenmin overtuigd  geworden  door de interpretaties en  redeneringen    van het studie- team  

"Het zou me niet verwonderen dat het slechts  gaat  over de ontdekking  van  een nieuwe homo sap groep  die nog niet bekend was   ....  "

" De unieke kenmerken  van de RedDeer Cave man   ,  vertelt ons beslist  dat  de moderne mensheid  erg veel varianten kent  ," suggereerde Gunz .
"De  moderne mensheid  is  uitzonderlijk  variabel   , zeker wanneer je ons vergelijkt met  de  dichtse  fossiele  verwant  homo Neanderthalensis , die over slechts  over  een  eerder beperkt aantal lokale rassen en variabiliteitspectrum   beschikte (voor zover we weten ) Alhoewel de  kenmerken van de gevonden  specimen buitengewoon zijn , zijn ze inpasbaar  aan de  grenzen van het  moderne  menselijke  variatie-gamma .... Het is m.a.w.   helemaal niet onverwacht  voor  een  homo sapiens  van die ouderdom ... 

Mijn intuitie  zegt me," vervolgt Gunz  , "  dat het  hier NIET om een  nieuwe species gaat  ... maar dat is natuurlijk slechts een  voorlopige   en persoonlijke   mening  ."


Gunz  denkt echter wel dat de   Chinesche fossielen mogelijk bewijsmateriaal zijn voor multipele migratiestromen  "out of Africa" die te maken hadden  met verschillende verschillende  populaties en groepen  van moderne  mensen     (Related: "China's Earliest Modern Human Found.")

 

 


Early humans in the BBC series Planet of the Apeman: The 'Red Deer' people could have come from an early - and undocumented - migration of humans from Africa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Best mogelijk dat we een herhaling  krijgen  van het jarenlange  gezeur en het  gemier  rondom   de Homo floresiensis  .... ditmaal hopelijk zonder de vuile streken  en  beschadigingen  die toendertijd  werden  toegebracht  door een plaatselijke  indonesische   en  eigenzinnige ouderwetse   naijverige  antropoloog    


Drie opties 

Volgens de onderzoekers , betrokken bij de studie,  gaat het om een nieuwe  homo species die zich ontwikkelde  uit een in azie geëmigreerde tak aan de mensen-struik , die geisoleerd leefden(tot in het vrij recente verleden )  van de (later  geemigreerde  ) 
homo sapiens  lijnen  ter plaatse : Een nieuwe  "species" dus(soorten theorie )     
 
Een ander scenario  , door wetenschappers die NIET  aan de studie deelnamen , suggereert  dat de  
Red Deer Cave people populatie(s?)  het produkt van  hybridiseringen zouden  kunnen zijn van verschillende oude  mensentakken-rassen  ter plaatse  weliswaar    (Denisova +  oude  homo sapiens ? )die  daarna  geisoleerd raakten en dus niet in elkaar opgingen,
in zuidoost azie   .: een  samensmelting van verschillende  hominem  species  -rassen dus ( bastaarderings theorie )
 

“It’s possible these were modern humans who inter-mixed or bred with archaic humans that were around at the time,”
explained Dr. Isabelle De Groote, a palaeoanthropologist from London’s Natural History Museum.
It is also possible that “they evolved these more primitive features independently because of genetic drift or isolation, or in a response to an environmental pressure such as climate.”
Source: redOrbit (http://s.tt/17rM4)

Curnoe  geeft toe  dat  elk van deze  scenario's  " mogelijk is " .....maar hij blijft(momenteel) bij  zijn
overtuiging / mening dat de eerste optie lichtjes in het
voordeel is wat betreft de overeenkomsten  met  het  gevonden  (bewijsstukken) materiaal
  


 

Een derde opduikende   speculatie/mening    beschouwd deze  mensen als een  groep (Denisova ?) oude  rassen van de  "homo sapiens"  die aan de  voorouderlijke  basis liggen  van de Melanesiers , Tasmaniers   en vooral de  australische  aboriginals
(mensenrassen  theorie  )

http://www.kennislink.nl/publicaties/aboriginals-waren-vroege-ontdekkingsreizigers

Men hoopt dat een  gelukte  extractie van  oud- DNA  uit  dit puzzelachtig  kluwen  een  uitweg zal kunnen aanreiken


* Volgens enkele  verouderde maar nog    gangbare ( culturele )  criteria gaat het bij de RCP-populaties   om "mensen " (o.m.  omdat ze stenen werktuigen gebruikten .....  maar  van  de in de kranten vermelde aanwezigheid van werktuigen  ,is   geen spoor terug te vinden in de officiele studie  /paper ) 

Hoe het ook weze (bewerkte  stenen ) "werktuigen "  betekent nog niet  dat het  daarom  een ras is van de homo sapiens ...
Immers ook  Homo  habilis  is bekend als de  hypothetische  maker van de "eerste " stenen  werktuigen

Uiteraard zijn er creationisten  die ook  "Habilis" tot het    sapiens baramin (baranoom) rekenen zie daarover  -->

 

    
 

(1)

Neen , Oost azie en  bezuiden  waren niet "leeg" .... En dat wist men al een tijdje  ....Veronderstellen dat die streken  wel  leeg waren  was een  conclusie van luie en slechte  en/of    (semi?)  " paleantropologen en  archeologen" uit het  media -circus    .....     
Wel is het zo dat er zo goed als niets bekend is over wie of wat in Oostelijk Azië rondliep tussen 100,000 en 40,000 jaar geleden.

Er zijn gewoon niet genoeg  (onomstreden) fossielen uit die periode. Niet weten wie er precies  rond liep is echter niet het zelfde als "geloven dat oost Azië leeg was".

Aboriginal , Melanesier   voorouders  ? .....  en andere   Verwanten  van de   ¨RED CAVE PEOPLE  ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

the ‘Wadjak’ skull, a Homo sapiens discovered in 1889, Java, Indonesia. Originally, this skull was thought to be about 50,000 years old and attempts were made to link this skull with the arrival of the first Australians. However, dating methods have been unable to determine exactly how old it is. It is now thought to be probably less than 20,000 years old. Photographer:Carl BentoRights:© Australian Museum

http://australianmuseum.net.au/image/Wadjak-Skull-Homo-sapiens-angled-view/

De reeds bekende   fossiele   vroeg- chinese  schedels  ( bijvoorbeeld die van Liujiang ) gelijken  anatomisch /morfologisch erg  goed  op oude  australische  (aboriginal ) schedels   en schijnen met die laatsten   te kunnen worden verbonden  door  middel  van de  mozaiek  kenmerken van de  javaanse  "wadjak man  " schedel  , gevonden door    Eugene DuBois  .

Franz Weidenrich( van de " multiple  origin" theory ) heeft over deze  invalshoek   een boek  geschreven  .

http://www.donsmaps.com/images9/liujuang.jpg


http://australianmuseum.net.au/image/Skull-of-Homo-sapiens-Minatogawa-1-front-view
Cast of Minatogowa 1 skull from Japan. This skull of a male was found in 1970. It shares more traits with the skull from Liujiang than is does with Neolithic and modern Asians. it is dated to 17,000 years old.

Photographer: Fran Dorey    Rights: © Australian Museum

Vooral deze  Japanse  schedel  bezit  de  brede jukbeenderen  en de  zware  wenkbrauwbogen die ook voorkomen bij  de  Red Deer Cave skull   ... maar de japanse schedel heeft blijkbaar een  "hoger  voorhoofd " voorkomen 

 

 

 

 

....Er zijn ook nog de   Keilor Schedel ( Australia ) en   "the Upper Cave 'Peking Man' schedel  van zoukoutien  (China) .

Red Deer Cave schedels  zijn  in dit frame    inpasbaar  : Het zijn dus  geen   obligate  vertegenwoordigers   van een  "nieuwe " species  ,  maar een  puzzelstukje  uit een  amalgaam van kenmerken die al werden (h)erkend in de  fossiele   australische  , melanesische  ,  zuid en oost aziatische    schedel  series  door   o.a.   Franz Wiedentrich, vader van het  Multiregionalisme, in 1945.

.Uiteraard is het   multiregionalisme  geen   geldige  theorie meer  inzoverre  die vooral en   ten alle prijze  het onstaan  van de  soort   homo sapiens  buiten  afrika wilde plaatsen : Maar ze heeft wel heelwat (her) bruikbaar feiten- materiaal verzameld   ....... de  geconstateerde  archaische  kenmerken   zijn  het erfgoed  van oudere   "out of africa " emigratiegolven   ... Maar  de Reddeer Cave schedels zitten    nog wel  binnen de  variatie mogelijkheden    die vaststelbaar zijn   bij de moderne  Australische Aboriginal schedels  , een oud  ras  dat    eveneens  tot  de   homo sapiens wordt gerekend

A) Asian Derived Skull - Brachycranic Phenotype. B) European Derived Skull.- Mesocranic Phenotype. C) African Derived Skull – Dolichocranic Phenotype. D) Australian Aboriginal Derived – Extreme Dolicocranic Phenotype.

 

 

   aboriginal    &  caucasier  

  
Human Asian Male Skull
Human African Male Skull
.
.
.

MAAR  

In feite komt het erop neer  dat men nog geen  eenduidige en algemeen geldige definitie van homo sapiens  heeft kunnen geven en zo wordt het moeilijk om er chocola  van te maken  ....  
.
.

(wordt zonder twijfel vervolgd  )

18-03-2012 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Paleontologie
>> Reageer (1)


Tsjok45
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Tsjok45
Klik op de afbeelding om de link te volgen

 
Belgische Soortenlijst
Archief per maand
 • 04-2014
 • 02-2014
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 03-2012
 • 12-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
  Mijn favorieten
 • evolutie-creationisme
 • Pandasthumb
 • 'tGroot Skeptisch Discussieforum
 • Evolutieblog /Gert Korthof
 • Thomas Agricola / Tomasso's tien tellen
 • Pharyngula
 • Sandwalk
  Foto
  Gastenboek
 • viagra premature ejeculation
 • acquisto viagra paypal
 • buy cialis canada paypal
 • now cialis active cheap super
 • Gould en Darwinisme.be op één lijn?

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Laatste commentaren
 • zebece (zebece)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Poker Online Indonesia Terpercaya Situs Idn Poker Terbaru (deancarlos)
      op ZWEDEN
 • Jenis - jenis permainan di RupiahQiuQiu (hanyasaya889)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Data Keluaran SGP (Data Keluaran SGP)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Prediksi Togel SGP (Prediksi Togel SGP)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Inhoud blog
 • intelligente dieren
 • acanthodii
 • video mammoet
 • EVODISKU INHOUD E
 • BREIN EN EVO
 • evodisku C Cosmos
 • anticreato
 • DINOSAURICON B
 • DINOSAURICON D
 • EVODISKU B  Evolutie en creationisme in de Nederlandstalige  media
  http://evolutie-creationisme-media.blogspot.com/2009_12_13_archive.html


  14-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een belangrijke Nieuwkomer
  HET PROJECT  van
  JOHAN BRAECKMAN 

  UGent

  http://www.evolutietheorie.be/  (klik  op  het vierkantje )-->
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  NADARWIN  
   
   
  De komplete aanklikbare "NaDarwin" is hier te vinden
  http://evodisku.multiply.com/journal/item/655/NaDarwin


  Quick site:


  OPGELET
  Het duurt een tijdje vooraleer de aangeklikte grote bestanden zijn gedownload

  Hardnekkige Misverstanden
  http://web.archive.org/web/20070128091855/www.nadarwin.nl/misverstanden.htm
  Hardnekkige Misverstanden

  (makkelijk) Darwins evolutietheorie
  http://web.archive.org/web/20070521224108/www.nadarwin.nl/evolutie-theorie.htm

  Sporen van Evolutie
  http://web.archive.org/web/20070519001006/www.nadarwin.nl/S/sporen.html

  Genetica
  http://web.archive.org/web/20070224174120/www.nadarwin.nl/Gtica/genetica.html

  Het Fossielenbestand
  http://web.archive.org/web/20070519000907/www.nadarwin.nl/FB/fossielenbestand.html

  Geologie & de ouderdom v/d aarde
  http://web.archive.org/web/20070519000822/www.nadarwin.nl/Geo/geologie.html

  Embryologie
  http://web.archive.org/web/20070522060922/www.nadarwin.nl/E/embryologie.html

  Creationistische fouten & blunders
  http://web.archive.org/web/20070128093013/www.nadarwin.nl/CFB/creationisme.html

  Is creationisme wetenschap?
  http://web.archive.org/web/20070519000954/www.nadarwin.nl/crea-wetenschap.html

  Boekbesprekingen
  http://web.archive.org/web/20070515114244/www.nadarwin.nl/boekbesprekingen.html

  Artikelen van Arjan Kop
  http://web.archive.org/web/20070519000939/www.nadarwin.nl/Art-AK/arjan.html

  De niet-zo-missing links gallerij
  http://web.archive.org/web/20070128091722/www.nadarwin.nl/gallerij.html

  Reacties op de site
  http://web.archive.org/web/20070521224240/www.nadarwin.nl/reacties.html

  Links
  http://web.archive.org/web/20070519000654/www.nadarwin.nl/links.html

  Zoeken--> pico search /NIET MEER BRUIKBAAR

     
  ( inhoudsopgave  met aanklikbare  links  van de  site  NaDarwin )
  INHOUD  PER CATEGORIE
    

  Algemeen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LEES EERST DIT   ( creationisme)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR (algemeen )


  Ecologie en natuurbehoud

  kevermania

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVINGSGOLF   primaten  in moeilijkheden
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WELK EEN SCHOONHEID SCHEPT DE MENS TOCH ?  oliecatastrofe  Publiek debat  

  DARWINJAAR
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verslaggevers, pop-wetenschap, hypes  en creationisten 
  * Tree of life
 • Vervalsing of geklooi ?
 • Levend arsenicum


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2009: Dominees verklaren Darwin de oorlog 
  creationisten carnaval  

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.creationisten weggevertjes 
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Misvattingen en leugens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DANTE'S HEL versie 2009 door de Klojo's

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Na het Darwinjaar

  HET GELIJK VAN DARWIN

  Musea
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen KBIN

  I(Categorie  ; CREATIONISME )

  a)controverse /Publiek dispuut/politiek
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Creationistische tsjeven-truken ?» Reageer (7) 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS ? » Reageer (10)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS II   » Reageer (4)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Grote Publieke Dispuut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kom op zeg  /EO rel » Reageer (3)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Sir Attenborough's antwoord  » Reageer (1)

  Misvattingen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wetenschappelijke parate Kennis neemt af bij jongeren ?  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZWEDEN  » Reageer (1)


  b) ID
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Is ID de wetenschappelijke (sic) uitleg voor creationiisten
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen 
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.David sorensen en revolutietheorie lalala
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE VERRIJZENIS VAN DE JONGE VERDRONKEN KOE » Reageer (21)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ID TOVERDOOS OVER   SLECHTE  ID-EETJES  ,RESISTENTIE  &  TOVERDOCTORS

  c) OEC
  d) YEC
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.het Grote vertaalde en gerecycleerde Citatenboek 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MOROSOFEN ?
  morosoof of oplichter (Tsjok45)
      op MOROSOFEN ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met creationisten

  II( Categorie  WETENSCHAP )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  eerste acht maanden van 2008

  Primaten
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fossiele apen in 2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GANLEA megacanina  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Nog een aap uit de mouw
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Saadanius hijazensis
  LIBYA
  a)antropologie

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ardipithecus Ramidus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Australopithecus SEDIBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STERKFONTEIN 2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oeroud spoor
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Denisova :  ZUID SIBERIË
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DENISOVA - mens

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DMANISI AAP OF MENS
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE OUDSTE ? » Reageer (1)  Nakalipithecus nakayamai (<)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Alweer eentje ? .....
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De tand des tijds  / Heidelberg-mens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE HEUPEN VAN EVA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CASABLANCA MAN /erectus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hobbit is aparte soort ?  » Reageer (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NOG EEN BENDE BIJTERS 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. TANDEN UIT DE QESEM GROT
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Neanderthaler genoom
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mitochondriale Genenkaart van Neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Xuchang mens 

  b)Biologie 
  1.-(
  EVOLUTIE )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 ( 1) 

  Cambrium & precambrium  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.AVALON
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GABONESE chips


  Evolutie in actie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opmerkelijk snelle adaptaties bij kroatische ruine-hagedissen:

  2.-fysiologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VERTEBRATEN- OOG en Müller cellen

  c)Paleontologie /

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zogenaamde levende fossielen

 • Pterosaurier
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pterosaurier


  1a.-Dino's;


  DINO 2010
  DINO-maand ?
  De Bultenaar uit spanje

  Dino's ontdekt in 2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hier komen de nieuwste dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DAKOTA & LEONARDO
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Megadino

  Saurichia
  Theropoda

  Dromeosauridae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mongolie  :  Linheraptor esquisitus

  Opnieuw iets over Theropode dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vroeg grut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino's onstonden in zuidamerika ...
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voorouder dino's ? Asilisaurus kongwe

  geboortegrond dinosaurus


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BEIPIAOSAURUS

  Ornithomimosauria
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beishanlong grandis,

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 1  OPA THEROPODA ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.oudste theropode ?

  Tyrannosauridae

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.En nog eentje uit de tyrannosaurus familie;Bistahieversor sealeyi
  ( scroll naar  2 ) Haplocheirus Sollers   
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tyrannosaurus in australie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zacht dinosaurus weefsel betwist
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 2
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 3 BREEKBAAR BOSKALF
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAPTOREX kriegsteini
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schrikaanjagende hagedissen

  1b.-Vogelevolutie ;


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Anchiornis huxleyi in vol ornaat

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Archaeopteryx en co

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimpje        

  Pluimpje

   

   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EEN PLUIM VOOR CHINA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geef eens een pootje
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimgewicht  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw gevederde Maniraptor
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Similicaudipteryx.
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis


  Krokodillen
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PAKASUCHUS KAPILIMAI
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Prestosuchus chiniquensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Terug naar zee
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.viseter

  Zeereptielen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Predator X  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET SVALBARD MONSTER

  Schikdpadden
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schildpadsoep

  Slangen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Slangetje in het gras ? I
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een ouder slangetje in het gras

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.krokodil als prooi ; titanoboa
   

  Zoogdieren
   
  Buideldieren
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAMBAROO

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oor voor evolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. PLACENTALE ZOOGDIEREN STAMBOOM CONTROVERSE
   
 • Een uitgekomen voorspelling
 • Wie oren heeft , die hore
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eritherium azzouzorum
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LJOEBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VLIEGENDE KATTEN   ?
  Vleermuizen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALWEER EEN BELANGRIJK STUK UIT DE LEGPUZZEL
  Zee-zoogdieren ;
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van de wal in de visgronden  Indohyus / walvisevolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zeehonden-evolutie

  amfibieen 


  Vissen
  Overgang  naar tetrapoda

   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw Tiktaalik
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ventastega

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KIEKEBOE BOE BOE (oude tetrapoden )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De niet-zo-missing links gallerij (1) 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN (2)

  Longvissen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. HELP TE WEINIG ZUURSTOF


  Arthropoda
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.trilobieten

  Weekdieren
  OCTOPUSSY


  d) Geologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALH 84001
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CHICXULUB
  TIPS

  *Blauwe
  en groene ( =nederlandse)teksten zijn meestal  aanklikbare links 
  *Engelse Wikipedia teksten  verwijzen   in de  linkerkolom naar  verschillende  niet-engelse versies van het   wikiartikel
  *Blauwe teksten tusssen ""  ,  zijn voornamelijk  ( gedeeltelijke)citaten afkomstig van  mensen met andere  meningen


      Links naar  Gespecialiseerde  Verenigingen en sites


  Fossielnet
  http://www.fossiel.net/

  Arachnologie  
  ARABEL

  http://www.arabel.ugent.be/

  Myrmycologie
  Mierenwerkgroep * Polyergus *
  http://formicidae.be/

  Entomologie
  Jean-Luc Renneson
  http://users.swing.be/entomologie/
  http://users.swing.be/entomologie/Vespidae%20of%20the%20World1.htm


  Three of life  projects    "The Tree of Life".
   
   
 • Tree of Life Web Project
 • Green Tree of Life at Berkeley
 • Fungal Tree of Life Project
 • Beetle Tree of Life project
 • Fly Tree of Life project
 • Mammal Tree of Life project
 • Cypriniformes Tree of Life project
 • Liverwort Tree of Life Project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Angiosperm Tree of Life project
 • Cnidaria Tree of Life Project
 • Decapoda Tree of Life Project

  LepTree.net,
  the Tree of Life project on Lepidoptera.


  http://www.rebeccashapley.com/cipres/telescoping.htm
  The Tree of Life blog
  Tree of Life at wikipedia.
 • Zoeken met Google


  Zoekmachine ;
   


  doorzoekt 4-sites, inclusief:
  http://tsjok45.multiply.com/photos
  http://anticreato.multiply.com/,
  http://evodisku.multiply.com/,
  http://www.bloggen.be/evodisku/ ,
    


  site search by freefind advanced

  Tomaso schrijft over      

  Evolutie /  Charles Darwin aan de basis:
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SELECTIE NATUURLIJK
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE LEVENSBOOM
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DEEP TIME
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Biogeografie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SEKSUELE SELECTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Al jaren lang samen CO-EVOLUTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De economie van de natuur
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geleidelijke veranderingen

  Unintelligent design:

  Blog Entry
  Ons gebit , De appendix,  Geboorte, 
  De weg van het zaad , Nervus  Laryngeus Recurrens,
  DNA , 75 mistakes , Het boek 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (1): Rechtop lopen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tomaso over het oog , oogspieren ,
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent Design (5): ZWEETVOETEN 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (6): Vitamine C 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (8): Kuitspieren
  DARWINJAAR

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET GELIJK VAN DARWIN

  Darwin is GEEN Heilige Sinterklaas
  2009 Année Darwin
  De eerste pasjes ?
  Darwinjaar trekt zich op gang I
  Darwinjaar trekt zich op gang II


  foto

  Nederlandse  Blog-zwerm  /een selectie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.me.myself.and.I.

  De Stoet

  Tsjok45    zie ook  MULTIPLY evodisku
  http://evodisku.multiply.com/tag/darwinjaar
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PETER LOUTER
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STRIPMAN
  Theodorus

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAMIREZI
  http://ramireziblog.blogspot.com/

  Cees Chamuleau
  Zoe van Zaal
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MIEKE ROTH

  100 Woorden

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jeroen de Baaij
  Ragfijn
  Annelies
  Satuka

  Qabouter 1 Qabouter 2


  Pierra
  Johan H.v.D.
  Theo E. Korthals Altes

  Meneer Opinie 1 Meneer Opinie 2 Meneer Opinie 3

  Tomaso Tomaso 2

  Laila (??)
  Linda Morgan
  Wilma
  Kees Smit
  Henk van Leuken
  Iris
  Vroems
  Erik de Groot
  Ely
  Mephisto

  Thera

  Bart
  Rein John
  Martijn van Calmthout Martijn van Calmthout 2
  Draakhond
  Jeg Synes
  Jim Hasenaar
  Kokopelli
  Jos Goedmakers
  Fleur Frenkel Frank
  London Calling
  Maria Trepp
  Johan H. van D. 2
  Aad Verbaast
  Landheha
  Ina Dijstelberge


  sterk aanbevolen 
   
  Terrence :
  http://boomdeslevens.blogspot.com/    
  een voortzetting van het
  vroegere -->
  http://www.vkblog.nl/blog/125817/Neomuran_hypothesis

    
  De sublieme   
  PIERRA
  (uiteraard ook sterk aanbevolen )


  http://ascendenza.wordpress.com/2011/01/08/welkom-op-mijn-nieuwe-blog/
    http://www.vkblog.nl/blog/95678/Op_zoek_naar_de_klepel
     Tsjok45 photo site  MULTIPLY  MULTIPLY evodisku 

  Blog Entry

   


   


  ANTI-CREATO   MULTIPLY  Blog Entry INHOUD ANTI CREATO


  LINKS  NAAR VERKLARENDE  NOTEN
  (In verschillende talen )

 • INDEX   NOTES  : 
  http://evodisku.multiply.com/tag/inhoud%20%20notes

 • T -->

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!