evodisku2
Dit blog is een onderdeel van EVODISKU
WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR ****Wie meent dat alles inmiddels wel over de evolutietheorie gezegd is en dat de discussie gesloten kan worden, ziet over het hoofd dat de wetenschap niet stil staat. ***Wie meent dat inmiddels het creationisme definitief het pleit heeft verloren en dat de discussie gesloten kan worden , ziet over het hoofd dat het "creationisme" is geevolueerd ( en zal evolueren ) in nieuwere mimicrytische vormen( meme-complexen ) zoals bijvoorbeeld het ID(C) ***Dit blog is speciaal opgezet om de aktualiteit binnen het evolutie-creationisme debat te volgen en van kommentaren te voorzien ... waartoe de lezers zijn uitgenodigd bij te dragen ... Let echter wél op het volgende : "Je bent een rund als je hier met religie stunt " ....
30-12-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. TANDEN UIT DE QESEM GROT
ETHIOPIË &  ISRAEL 

-2010
 eindigt onverwacht  met daverende   nieuwe  sleutelinzichten  en   ontdekkingen  over de vroegste  geschiedenis van onze eigenste soort 

-2010 is ook voor de paleoantropology  een uiterst belangrijk jaar geworden 

Er  was eerst   de ontdekking  van  A Sediba  , aan de wortels van het genus  homo     
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Australopithecus SEDIBA
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STERKFONTEIN 2010


In  de late herfst volgt  een hoop gegevens over de vroegste homo sapiens en zijn  naaste verwanten     
Achtereenvolgens was dat  :
de ontrafeling van het  Neanderthal en het Denisova  genoom(weliswaar kladjes )   en de bewijzen voor overdracht en conservering van een gedeelte van hun genetische erfenis in  verschillende populaties  ( en rassen -varianten ) van wat men de hedendaagse  menselijke  soort " homo sapiens sapiens"  noemt 

Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DENISOVA - mens
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Denisova :  ZUID SIBERIË
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Neanderthaler genoom
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mitochondriale Genenkaart van Neanderthaler


Nu wordt melding gemaakt van  de vondst van  pleistocene   "menselijke " tanden  van pakweg - 400. a - 300.000 jaar geleden .....

Israel’s Qesem CaveAmerican Journal of Physical Anthropology
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajpa.21446/abstract
 

Een onderzoeksteam van de universiteit van Tel Aviv heeft tijdens een expeditie in een grottencomplex "menselijke" tanden gevonden van mogelijk 400.000 jaar oud.(althans de oudste set ) 
Vergelijkingen met eerder gevonden resten van een 100.000 jaar oude  Homo Sapiens
 http://en.wikipedia.org/wiki/Skhul_and_Qafzeh_hominids      eveneens  uit dezelfde geografische regio  suggereren dat het hier kan gaan  om overblijfselen van een" echte" ( zeg maar de "rechtstreekse" voorouder  van de moderne ) Homo Sapiens Sapiens  ; maar dat is slechts één van de  drie  mogelijke , voorlopige  en reeds  voorgestelde werkhypothesen  die de vondsten trachten te plaatsen .

Eerder gevonden  afrikaanse  resten van  voorouderlijke  Homo Sapiens Sapiens  populaties   op Aarde(Omo , Idaltu , Herto ) zijn half zou oud als deze ontdekking. 
Moderne mens onstond in  het Midden OOsten  ?

“Het is echt geweldig om tot deze  mogelijke  conclusie te komen”,
zegt  de (onvoorzichtige ?) Avi Gopher, wiens team met behulp van röntgen en CT apparatuur de vondsten toetste aan de hand van de ouderdom van de bodemlaag waarin deze gevonden werd.
Avi vertelde echter  vooral   nog   dat verder onderzoek nodig is om de voormelde  claim te staven. “Maar als het klopt, dan veranderd dit de huidige kijk op de evolutie compleet”, zei hij verder.
(Alweer eentje die dus zijn "moment de gloire in kranten " beleefd   en/of    de ambitie  koestert  de leerboeken  te  herschrijven  ,het begin van een nieuwe  hype  boven de doopvont houdt  en de "creationisten ' nieuwe amunitie bezorgd    ?) 
  

Uiteraard is dat  dus  weer het startsein voor allerlei  flutartikels  en opkloperitis   in de  pers  (voornamelijk  gefocust op een  selectie  van grote sensationele infotainment  waarde,  binnen de  voorgestelde wetenschappelijke werkhypothesen ) en het begin van een  alweer gloednieuwe  erg  misleidende  hype  die in essentie  één enkele   voorlopige ( en onvolledige ) werkhypothese uit de wetenschappelijke  verslagen  oppikt  , dit  opgeklopt  ding   tot enige officiele "waarheid " bombardeerd  en die het journaille   , alsmaar  verder doordravend , vervolgens   verbindt met één  enkele  voorbarige " suggestieve" ( en zelfs /( voor religio's)populaire  en verlangde )  conclusie ....
Met name dat  de mens  homo sapiens sapiens  ( onze  soort  dus )   TOCH afkomstig is uit de midden oosten  en   niet uit Afrika  , zij het   ongeveer  100/000 jaar ouder  dan de oudst bekende afrikaanse sapiens .... Omo 1 & 2  en omo Idaltu  uit Ethiopîe  
(.......en binnenkort ( in aangepaste vorm) dus  ook te verwachten   op blogs van het  "De "Bijbel "heeft dus toch (alweer) groot gelijk .... weet je " en  de "prutsende wetenschap weet het ook nooit "  -type   ....?  )


De huidige theorie is tot nu toe   dat de Homo Sapiens uit Afrika stamt, en van daaruit  zich over de Aarde verspreidde. Volgens  onderzoeker  Avi blijkt(?)---ALTHANS DAT WORDT HEM DOOR HET JOURNAILLE  TOEGESCHREVEN als zijnde zijn woorden  ---- uit deze vondsten  "dat de( moderne  homo sapiens sapiens -) mens niet uit Afrika stamt maar uit de omgeving van Israel." (1)
Dat staat in alle geval nergens in de studie zelf 

Zie over deze  nieuwe abominable  journaille  verslaggeving affaire    ---> vooral  Carl Zimmer  --http://blogs.discovermagazine.com/loom/2010/12/29/oldest-homo-sapiens-fossil-journalistic-vaporware/


Wat is er  "gevonden  "?http://www.sciencedaily.com/releases/2010/12/101230123554.htm

 

In totaal zijn  acht tanden gevonden  ( de eerste al van in 2006)

Avi Gopher, of Tel Aviv University's Institute of Archaeology, said testing of stalagmites, stalactites and other material found in a cave east of Tel Aviv indicates that eight teeth uncovered there could be the earliest traces so far of our species."
Our cave was used for a period of about 250,000 years -- from about 400,000 years ago to about 200,000 years ago," he told AFP.

"The teeth are scattered through the layers of the cave, some in the deeper part, that is to say from 400,000 years and through all kinds of other layers that can be up to 200,000 years. The oldest are 400,000 years old", he added.


Ze bestaan uit  twee sets tanden  uit   minstens twee verschillende bewoningsperiodes van de grot
Ook  over hoeveel individueen het gaat is ook  akl niet echt  sluitend   gedocumenteerd

  


De "oudste " set  : bestaande  uit twee premolairen  en   de linkse onderste hoektand ( zie hieronder ) ....  Let vooral op de linguale   lepelvorm van deze oude hoektand   ___ 
 , zo tussen de 400 a 300.000 jaar 

De tweede   en " jongste"   set  bestaat  uit    :  
-een  hoektand  , de  bovenste  tweede  snijtand  , een wijsheidstand   + twee  melktanden  /van minstens twee individuen zo tussen 300 a 200.000 jaar

 

-Nergens beweren de  auteurs in hun  studie dat  al  de gevonden  tanden  ongetwijfeld  die van Homo Sapiens Sapiens  zouden  zijn
en/of
dat de homo sapiens sapiens daadwerkelijk  in Israel zou zijn onstaan  ( afgesplitst ?  )

-Nergens beweren ze  dat  Israel  niet een draaischijf zou zijn geweest  waar alle emigranten  uit afrika  ( te beginnen met H  erectus) obligaat moesten passeren tijdens de opeenvolgende emigratiegolven  .... 

    
De  auteurs van de studie stellen BOVENDIEN    drie  scenario's   voor   die de unieke eigenschappen van de gevonden  tanden kunnen verklaren

1.-Er zitten hier    minstens   tanden  tussen  van een   ....  vroege  voorlopers / manifestaties  van   een Lokale  archaische   "Homo " populatie  die is geassocieerd  met de  lokale  Acheulo-Yabrudian cultuur- complex , een groep die  de gewenste ouderdom bezit  maar verder  alleen bekend is(was) van oude artefacten en enkele oude summiere  botfragmenten


De tanden  vertonen  gelijkenissen  met  vondsten  uit 
Skhul Cave  Mount Carmel
Qafzeh Cave
Nazareth.  

Er zijn  alleszins  de  100 tot 125.000 jaar oude  israelische    menselijke   wezens van   " skhul  /Qafzehé " 
specimen 
http://en.wikipedia.org/wiki/Jebel_Qafzeh_remains die duiden op een  erg vroege aanwezigheid van ( uitgestorven?) homo sap-achtige  wezens  in  een  lokale  enclave  van het  midden oosten

Maar hun  status is nog lang niet definitief vastgesteld  
De   theorie  van een  eenmalige  emigratie van de mens uit  afrika ____ de  ongeveer 70.000 jaar geleden op gang gekomen emigratiegolf van  afrikaanse homo sap  , volgens de oudere " out of afrika "I theorie ___ is al enkele malen in vraag gesteld  ..
want niets belet om te veronderstellen dat er meerdere  emigratiegolven kunnen zijn  geweest vanuit afrika ( en zelfs van elders ?  )  en  met  archaische  en    oudere  homo sapiens - nauw - verwante groepen .... 
Meer  nog :  er komen allerlei  aanwijzingen te voorschijn dat er meerdere  dergelijke emigraties  over  veel oudere periodes  moeten zijn geweest  

De oude  eemalige ooa I  theorie staat op de schop  
Maar dat betekent geenszins dat  oorsprong  van onze soort uiet ( of wél) afrikaans zou  zijn  ... alleen maar dat de mens ( homo sap ) veel ouder  is dan ooit gedacht
 
De puzzel van de " vroegste" vermoede   geschiedenis van onze  eigen  soort  ,  wordt nog maar eens gecompliceerder  en voer voor specialisten terzake    


File:Qafzeh.JPG File:Skhul burial.jpg

Cast of the Qafzeh 9 human skull                                                                       Double burial of a woman and child at Qafzeh cave

File:Skhul.JPG

Skuhl 5

In de qasem grot zijn werktuigen gevonden uit de periode 400.000 -200.000 
http://www.antiquity.ac.uk/projgall/barkai325/


Figure 2. Archaeological minuscule flakes from Qesem Cave (scale in mm).


Figure 3. Archaeological parent-flake (core-on-flake) from Qesem Cave (scale in mm).

Deze eerste werkhypothese  kan beteken  dat een  kleine  geisoleerde groep  "sapiens-achtigen" daar inderdaad   verbleven ... Dat is gebaseerd op de  werktuigen  en  de  overeenkomsten  in de tanden   met  de  Qafzeh -mensen


  

2.-Het bezit  van  Neandertaloide trekken  op de tanden   ( lepelvormige tandstructuur  en  linguale tuberculus ) suggereren een   pre-Neandertal populatie...  deze  trekjes  zijn niet meer  aanwezig bij de  recentere (homo sapiens )  Skhul/Qafzeh specimen  maar  komen wel  terug te voorschijn  bij de nog  latere  Neandertalers uit die streken

Credit: GWU

Neanderthaler tanden
"Microfossils in calculus demonstrate consumption of plants and cooked foods in Neandertal diets (Shanidar III, Iraq; Spy I and II, Belgium),”
Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) Dec. 27.

lepelvormige tanden  ( komen ook  veel geprononceerder en frequenter   voor  bij de huidige   aziaten en amerindianen dan bij andere homo sapiens  rassen  / Europeanen en  afrikanen hebben dat veel minder     )is zeer uitgesproken bij  neanderthaler- gebitten  

Shovel Shaped 
Incisor

Fig. 1—Type of shovel shaping typically found in Neandertals (Krapina Maxilla E).


Fig. 3—Neandertal maxillary canine (Hortus) showing a ‘marked’ lingual tubercle (ASUDAS, grade 4).

http://bmsap.revues.org/977

 Vergelijking Neander en  Sapiens  tanden  :
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1259640/

vergelijking tussen neanderthaler en cro magnon   
http://www.bubu.co.uk/biology.html

(fig. 1)(fig. 2)
Deze tweede werkhypothese kan betekenen  dat  :deze prehistorische  mensen   deel uitmaken van de  Neanderthaler "evolutie" (variaties / rassen  ) in azie ... Tenslotte wordt de  homo sapiens  neanderthalensis   ( door sommige antropologen )ook tot de   ring-soort   sapiens  gerekend   gerekend  ....
  
  

3.- aanwezigheid  van meerdere  "multiple "taxa terplaatse  ( zelfs  panmictische populaties  ?): de plesiomorfe  tanden wijzen daar ook op 

De derde werkhypothese  meent dus dat de  grot door verschillende  "soorten " is bewoond geworden in verschillende periodes  ...
(en eventueel zelfs door hybride  populaties  )
Temeer omdat  in die optie  Israel en het midden oosten   algemeen  zijn erkend als  geografische  draaischijven ( en tussenstations ) waarlangs  meerdere malen  de emigratiegolven   van  allerlei  hominiden  uit afrika passeerden   in hun kolonisatie en herkolonisaties  van de  oude  wereld  ( tot met indonesie --> erectus  )  ....

Verrassend is wél   de aanwezigheid  van   zeer  moderne trekjes in de oudste vondsten  ( onder meer kleinere tanden dan de latere  set  )  
Het blijft echter moeilijk om het belang van de  diverse aanwijzingen in te schatten... Het blijft wachten op de  verdere kommentaren van bevoegde antropologen en  op " peer review "van vaklui    
 
De  vondsten zijn mogelijk   een afschuivertje    voor het   simpele modeltje  waarbij  heidelbergensis ( een afstammeling van erectus ---> zie de marokaanse en noord afrikaanse   vondsten // de sahara was trouwens  toendertijd geen  bariere /woestijn....  ) langzaam  verdween en/of veranderde  in europese Neanderthalers  vertrekkend vanuit   Spanje en Noord -afrika  en de  Oost- afrikaanse  erectus/(eventueel) oudere  afrikaanse  heidelbergensis  stamvorm  in de moderne mens 
homo sapiens sapiens die zowel  het middenoosten als zuidelijk  afrika binnentrok(zo'n minimaal 60.000 jaar geleden ) 

Er zijn  trouwens ook nog de Dmanisi(homo georgicus )   en de  Denisova-mens   waarmee  rekening moet worden gehouden 

-Homo  Erectus  was immers  verspreid over de gehele  oude wereld (inclusief  het verre oosten  , zuid oost azie en  de indonesische archipel )          

Photo Album H Antecessor /Erectus ? --> Heidelbergensis ?
Photo Album Homo erectus glos eSir Paul Mellar, een prehistorisch expert van de Cambridge universiteit, vindt de studie geloofwaardig, en de vondst “belangrijk” omdat overblijfselen uit die kritische periode schaars zijn. Mellar vindt het nog wel te vroeg om te concluderen dat de overblijfselen ook daadwerkelijk menselijk zijn.
“Het is een kleine kans”, aldus Mellar.
“Meer waarschijnlijk is het dat het hier gaat om een voorouder van de moderne mens, de Neanderthaler.”
 
Volgens de vandaag de dag algeheel geldende wetenschappelijk theorie, stamt zowel de moderne mens als de Neanderthaler af van een gemeenschappelijke voorouder welke in Afrika leefde ongeveer 700.000 jaar geleden.

Eén groep  emigreerde naar Europa en ontwikkelde zich tot Neanderthalers, en stierf een tijd later uit.
Een andere groep bleef in Afrika en evolueerde in Homo Sapiens, de moderne mens.(2-)

“Tanden zijn vaak onbetrouwbaar als het gaat om het aantonen van de soort, schedels zouden zeer zeker de soort gevonden in de Israëlische grot beter kunnen identificeren”, (2) vervolgt Mellar zijn verhaal.  

Verder vertelde Avi Gopher, dat hij erg optimistisch is als het gaat om het vinden van botten en schedels als zijn team verder gaat graven.

Misschien kan er zelfs  enige  DNA  worden geextraheerd en geanalyseerd ?   
  

(1)
http://www.tagdeaf.com/forum/posts/id_7203/title_ancient-&-world's-oldest-human-in-isreal/

Avi Gopher zei letterlijk :

" ....eight teeth (mijn toevoeging :  ..... minstens  die van de tweede set  ? maar ook dat is nog  niet zeker  ) uncovered ..... could be the earliest traces so far of our species...."  and 
"  .....  It is accepted at the moment that the earliest Homo sapiens that we know is in east Africa and is 200,000 years old, or a little less. We don't know of anywhere else where anyone claims to have an earlier Homo sapiens,"
 

Dat kadert dus  allemaal  in  de  "eerste werkhypothese  " (= door de kranten als "enige waarheid"  gebombardeerd )      

Maar  dat is dus  nog  allemaal   erg  onzeker 
( zie ook de drie verschillende scenario's hierboven )

-Zo kunnen  bijvoorbeeld  de vondsten kunnen evengoed stammen van een  panmictische groep  / waarbij sap en  neanderthaler vormen in het midden oosten samenleefden /// Sap kwam toen uit afrika en  neanderthaler mogelijk uit azie (of zelfs uit europa ) en vermengde zich daar in het midden oosten 
(2) 
-vondsten van  Neanderthalers zijn ook in Iran en in  Israel gedaan
-Het zijn helemaal geen exclusief  "europeanen " ...

Of  de aanzet  tot de  Neanderthaler ook in afrika ( of zelfs in azie  --> siberie )  is ontwikkeld weten we echter   niet ( er is nog  geen fossiel materiaal gevonden dat daarop ondubbelzinnig wijst  ....  ) 

Algemeen wordt aanvaard dat de  neanderthaler  ontwikkelde uit  de   homo antecessor/heidelbergensis / atapuerca  man uit spanje

Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De tand des tijds  / Heidelberg-mens  
     

 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Qesem_Cave

http://en.wikipedia.org/wiki/Omo_remains
http://en.wikipedia.org/wiki/Idaltu


  Herto  - Idaltu   type ? Niet meer de oudste  ?

Blog Entry Homo sapiens
Blog Entry Fossiele hominiden
Lees  ook  het uitstekende  artikel van Brian Switek  
http://www.wired.com/wiredscience/laelapsBELANG


--Gopher et all  waren echt voorzichtig met de publicatie van gegevens  over  hun vondsten  ( daterend van 2006) : Ze hebben  langer dan vier jaar de zaak  grondig  bestudeerd 

-De acht ontdekte tanden zijn erg gelijkend  aan die van extante  mensen  maar zijn   heelwat ouder  dan  de reeds bekende ethiopische fossiele vertegenwoordigers van de  afrikaanse   archaische  ( onmiskenbare )  homo sapiens lijn =  dat is  minstens  heelwat  ouder  dan  200,000  a 300.000  jaar geleden ....
Beter  inzicht  in   de" mysteries " rond  de  oorsprong van onze eigen soort kunnen het best worden aangepakt  door een samenvatting te geven van de huidige aangenomen  hypotheses  rond de menselijke evolutie 

De  samengepuzzelde geschiedenis  van de evolutie van de mens is erg complex en nog steeds erg onvolledig
Erectus en  antecessor 


Homo , waarvan de huidige  mens  de  enige overlevende " soort " is , splitse zich af  van de meer basale australopithecine  voorouders  ongeveer  2,4 miljoen geleden  : de eerste echte  homo is de  fossiele  Homo habilis
Deze soort  is de primitiefste homo met een mozaik  van nog  veel austrolopithecine  kenmerken: Deze  schakel  wordt  verondersteld  het afrikaanse continent te hebben  bevolkt in de 5 miljoen jaar  van zijn aards bestaan , maar zou de rest van de  oude wereld niet hebben ontdekt 

We weten nog niet precies   hoe alle verschillende  species uit het  homo geslacht passen in de gemeenschappelijke  stamstruik  . We weten bijvoorbeeld niet of Habilis een  overgang is of slechts een zijtak( en of de voorouderlijke  groep   a.  afarensis  of  a. sediba( a africanus  "gracilis" ))   was      - Maar ongeveer  twee miljoen jaar geleden vinden we wel twee nieuwe  homo  species  ;(die goed aansluiten  bij de  habilis  )=  Homo ergaster en  Homo erectus.

Eerste golf

Ook hier weten we zeer weinig  over de fijnere details ; we zijn zelfs niet 100% zeker  dat de twee   homo soorten  daadwerkelijk   verschillende species waren :: Homo ergaster bleef in  Africa, Homo erectus verspreide zich : Eurasia, van spanje tot china en  Indonesia. Beide  soorten worden beschouwd als  belangrijke stappen in de richting  van  kenmerken die ook bij de moderne mens worden aangetroffen ...
Beide groepen gebruikten  complexe werktuigen  en zorgden voor de zwakkeren in hun groep .Deze soorten kunnen zelfs basale taalvaardigheden hebben bezeten .
400,000 year old teeth could rewrite the evolutionary history of our species

Homo erectus en Homo ergaster  waren waarschijnlijk de succesrijkste  soorten van ons genus = ze leefden bijna  twee miljoen jaar en stierven 100.000  jaar geleden  uit  . Het zou zelfs kunnen  dat de  Homo floresiensis, de  "hobbits" van Indonesie ( 13,000 jaar  geleden verdwenen ) hun laatste  afstammelingen  waren( volgens  sommigen zijn het zelfs eilandvormen  van oude  geemigreerde  australopithecinen groepen   )
en
Misschien  zijn Denisova en  Dmanisii ( homo georgicus)ook  plaatselijke (west aziatische en  oost-europese )  ontwikkelingen  uit de erectus 
 
Homo heidelbergensis en de tweede migratiegolf  

Uit 
afrikaanse ergaster  ontwikkelde  de homo heidelbergensis 600,000 jaar geleden . Alhoewel heidelbergensis een nogal obcure hominide is 
, was het een  geavanceerde soort : met breincapaciteiten  die nogal sterk overenkomen met de onze  en misschien ook  begtrafenisrituelen en andere gedragskenlmerktjes : erg gespierd  en groot maken  van  heidelbergenis een van de machtigste soorten binnen ons genus 

400,000 year old teeth could rewrite the evolutionary history of our species

Homo heidelbergensis verving vlot  ergaster en splitste in verschikllende  groepen ; net zoals  ergaster en erectus hadden gedaan  . het begin van de tweede grote afrikaanse  migratie  waarbij   heidelbergensis  Africa verliet  en Europe en west  Asia ging bevolken

Ongeveer 300,000 j geleden onstond  neanderthaler  uit een  groep heidelbergensis  migranten : het waren nauwe verwanten van hun, heidelbergensis voorouders
Neanderthals waren korter van stuk maar erg gespierd en bezaten dezelfde  zware wenkbrauwbogen en het vooruitsproingend profiel als heidelberger-mens

400,000 year old teeth could rewrite the evolutionary history of our species

We weten niet  wat er gebeurde  tussen erectus groepen die reeds Eurasia zaten en de   heidelbergensis en Neanderthal groepen : fossielen tonen niet precies  of er ( indien al ) overlap was tussen de  beide  migratiegolven   .

Het is goed  mogelijk dat homo erectus  plaatselijk was uitgestorven of dat  ze werden  weggeconcureerd  of zelf afgeslacht doorNeanderthalers 


Homo sapiens

Hoe het ook zit  Homo heidelbergensis had een andere  (afrikaanse )afstammeling : Homo  sapiens sapiens 
Maar we  kennen  de  tussenstadia  niet  tussen die  voorouder en de  afrikaanse  homo sap fossielen van 200.000jaar geleden (Idaltu)
 
Volgens  de huidige consensus (recent african origin model ) vertrokken de afrikaanse sap ongeveer  60.000 jaar geleden  ; een idee dat wordt gesteund door de  mtDNA ( african eve  ) en andere vrij recente antropologische ontdekkingen

De meeste wetenschappers  verkiezen dit model boven de  multiregional model  theorie die stelt dat 
moderne mensen onstonden uit elke plaatselijk  Homo erectus , er een plaatselijk gebied innamen en samen het continuum van de huidige  ring-soort "homo sapiens " vormden . 

-Moderne men is  200,000 j oud  maar er zijn  wel  nauw verwante  verschillende archaische  en veel oudere verwanten ...Er is zelf een strekking die meent dat   heidelbergensis, Neanderthalers  en zelfs anderen  allemaal homo sapiens zijn  : ondersoorten  ipv van een  enkele  species
Zeer gecompliceerd  inderdaad  ...

400,000 year old teeth could rewrite the evolutionary history of our species

Alhoewel alle mensen  onstonden uit het afrikaanse genus homo , bestonden er minstens  drie afzonderlijke  migratie golven  
-1MY =erectus 
-600,000 300,000 y=Heidelberger/neanderthaler
-60,000 j=moderne mens  
Belangrijk in de huidige consensus is de  stelling dat alle  mensen die nu leven  afstammelingen zijn van afrikanen  en dat enige overlap tussen erectus of Neanderthals randgebeuren was ...

Hoe  passen de tanden in het plaatje ?

Cambridge University expert Sir Paul Mellars
vermoed  dat de  tanden  verwant zijn aan de neanderthaler groep 
In het BBC interview, vermelde  Gopher een paar zeer kleine  schedel fragmenten , mar die zijn tot nu toe nog van geen belang gebleken

Indien deze tanden  daadwerkelijk 400,000 jaar  oude  moderne  mensen  buiten afrika bewijzen : dan zal er  inderdaad een serieuze herziening van de huidige  theorieen nodig zijn : ze zouden zelfs kunnen  stammen van voor  de oudste   Neanderthaler fossielen ......zelfs  indien het geen voorlopers zijn van de  moderne mens  is dat al erg belangrijk

Het zou ook de  multiregional origin theory, kunnen opwaarderen  ,maar er zal meer nodig zijn dan een paar tanden  om genoeg gewicht aan die theorie te verlenen
De vroegste  vertegenwoordigers van de  stamlijn uit de afrikaanse  erectus /heidelbergensis hebben misschien al heel vroeg  een paar emigratiepogingen gedaan __endit is  de meest waarschijnlijke  mogelijkheid  ___ species zoals heidelbergensis waren
veel menselijker  dan ooit was gedacht 

Whatever
Dit is een betekenisvolle  vondst  ....

Het is bovendien  een goede illustratie  van de  opkomende   ( ook van  J. Gould  afkomstige ) overtuiging dat de menselijke  evolutie-geschiedenis ( vooral dan  van homo sapiens )   niet zozeer het  rechtlijnige  resultaat  is van  een  directe  aftakking  op een stamboom  waarvan  ook  nog eens  de onderlinge  takken duidelijk zichtbaar zijn ; maar eerder  ontspringt  in  een  warrig verknoopte  struik  waarbij regelmatig verschillende takken zelfs terug gingen samengroeien en zich op elkaar enten   ... 

Tot slot  : 
-De belangrijke  vondsten  van de archeologen  van de universiteit van Tel Aviv kunnen  zonder  meer  toegevoegd worden aan onze kennis aangaande de evolutie van onze soort de Homo Sapiens.

Maar het gegeven is nog veel te mager om bepaalde hypothesen te ontkrachten, zoals deze van de gangbare  "Out of Africa theorie."

Het is inderdaad mogelijk dat in het Nabije Oosten resten kunnen gevonden worden van de voorloper Antecessor /Homo heidelbergensis  en/of naaste verwanten (bijvoorbeeld)Homo sapiens neanderthalensis  )   van onze soort( homo sapiens  sapiens  ), waarvan de tanden reeds een neiging vertoonden om kleiner te worden.
Het kunnen  dus  ook resten zijn van onze  zich verder ontwikkelende  voorouders die tijdens een vorige   "Out of Africa"emigratiegolf   als achtergelaten  lokale groep  een paar honderduizend jaar verbleven  in wat nu Israel wordt genoemd  .

Wat tot nu werd gevonden aan  resten van de  "sapiens sapiens " in die streek ,  kan ( nog)  geen aanleiding geven tot absolute wetenschappelijke conclusies, enkel gissingen. Redelijkerwijze  zou kunnen  dat mensachtigen graag vertoefden rond de samenvoeging of de splitsing van de tektonische platen ter hoogte van het Middellandse Zeegebied.
( of dat minstens  moesten aandoen tijdens verschillende emigratiegolven ) 
Honderdduizenden jaren geleden (en zelfs vroeger al de voorouderlijke  erectus  ? )  


 

30-12-2010 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (4 Stemmen)
Categorie:Paleontologie
>> Reageer (0)
23-12-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DENISOVA - mens

UPDATE  
zie Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.<--  klik   Denisova :  ZUID SIBERIË
       
Neanderthaler had oostelijke verwanten
De Neanderthaler had voorheen onbekende verwanten in Azië.
De zogeheten Denisova-mens  leefde er zo'n 30.000 tot 50.000 jaar geleden en mengden zich met de  toenmalige homo sap bewoners van Zuid oost azie  en  nieuw guinea  ?    

-Een van de  NU   meest aangehangen  hypothesen  stelt dat   Denisova en Neanderthaler  dichter bij elkaar  staan  dan   dichter aanleunen  bij homo sap
Denisova heeft  echter  herkenbare gedeeltes van zijn genetisch materiaal achtergelaten bij  homo sapiens  groepen waaruit de  "Melanesiers " ( en  ook bevolkingsgroepen  uit   Nieuw guinea ) zijn voort gekomen 


Amerikaanse en Duitse wetenschappers hebben  de  "genetische gegevens  "( het  eerste "komplete (kern) genoom" -kladje )  van deze denisova mens  afgeleid uit een vingerbotje ;  Een grote verstandskies is later   in 2008 ook is  gevonden in de Denisovagrot De tand  , brengt mogelijk  nog   verrassingen  .. maar tot nu toe  is daar  is nog   geen  "nucleair   genoom" kladje uit afgezonderd   ...


Deze  siberische Denisova fossielen zijn trouwens de enige  fossiele restanten van de soort  ( ook geografisch ) die  tot nu toe zijn gevonden 

''Het beeld dat opduikt ( vanuit de   "genetische  gegevens  van Denisova" en hun vergelijking met het  "neanderthaler genoom "  /  en   huidige bevolkingsgroepen  van de  moderne mens     ) is dat de Denisovanen een zustergroep van de Neanderthalers vormden'', stelden de wetenschappers in het tijdschrift Nature Co-auteur Richard Green van de universiteit uit het Californische Santa Cruz meent dat de geschiedenis van  homo sap  nu wat complexer is geworden.
''In plaats van het eenvoudige verhaal dat de moderne mens uit Afrika kwam en de Neanderthaler verving, zien we nu dat meer groepen met elkaar verweven zijn dan we dachten.''

© ANPzie ook
 • Nieuwe mens? (Tsjok4) 

 • http://blogs.discovermagazine.com/loom/2010/12/23/denisovans-ordinary-humans-with-extraordinary-genes/
  zie ook
  http://johnhawks.net/weblog/reviews/neandertals/neandertal_dna/denisova-nuclear-genome-reich-2010.html

  <-- nature(news & views ) 
  http://www.nature.com/news/2010/101222/full/4681012a.html
  A finger bone and a tooth (inset) from Denisova Cave have illuminated a mysterious strand of hominin.
   Denisova  grot en  tand 
  http://www.smh.com.au/technology/sci-tech/giving-accepted-prehistoric-history-the-finger--dna-tests-reveal-new-group-of-ancestors-20101223-195t1.html

  Een  tand  van een  recent ontdekte (dichte )  verwant van homo sap . ; De Denisova-mens 
  Deze  kies  (molair)  zou erg primitieve  kenmerken vertonen en  groot zijn
   
  Naast Neanderthaler en  Hobbit   is dit de derde ontdekte  groep die duidelijk verschilt van homo sap  maar  er toch ook mee is verwant
  ( en waarbij  Floresiensis wordt geacht verder af te staan  van alle drie de anderen ) en terzelfdertijd  met   homo sapiens leefde in diens beginperiode
    
  Het standaard  homo sap genoom   het Neanderthal  kladje   en  de  Denisova - kladjes  verschillen allen onderling 
  (= zeker wanneer men ze ook nog eens  gaat  vergelijken  met  genetische hiaten  tussen  homo sap en  chimp die bij  beide mensachtigen  toch een beetje  anders  liggen dan  die  bij de homo sap alleen  )   

  Van Neanderthaler  en  Denisova staat nu vast dat ze  genetisch  hebben bijgedragen  aan de genetische  opmaak van populaties van huidige "homo sap " mensen  buiten de in afrika  gebleven  en daar ontwikkelde    afrikaanse archaische  mensenrassen     The results showed that the Denisova individual was more closely related to Neanderthals than to modern humans. However, the Denisovan does not fall within the range of Neanderthal variation. There are a few lines of evidence suggesting that the Denisovan and Neanderthal lineages had separate histories once they diverged and did not form a single population. The Neanderthal genomes sequenced so far have low genetic diversity, indicating that Neanderthals passed through a genetic bottleneck after splitting from the Denisovans. With only one Denisovan genome available as yet, we don’t know how diverse they were.

  Denisova1.png

  http://pandasthumb.org/archives/2010/12/denisova-genome.html


  Ook  zijn dergelijke  hybridisaties ( tussen   erg ( geologisch) vroege speciaties ( ook als het verschillende "soorten"betreft )   uit   stamlijnen die dicht bij de gemeenschappelijke voorouder staan  )  zijn niets opzienbarends 

  - Ook  verschillende  vroege vertegenwoordigers ( bijna soorten )   uit  verschillende  stamlijnen  vanuit de  gemeenschappelijke  voorouders-groep  van mens en chimp worden  volgens sommigen  geacht regelmatig  met elkaar te hebben gekruist  ....en deden dat  steeds opnieuw  mert als gevolg  mogelijk   extreme  erg variante   "vuilbakrassen" gedurende een paar miljoen jaren en waaruit opnieuw kon worden vertrokken op zoek naar  nieuwe  niches  ..."Terug naar af " dus 
  De definitieve split  vond dus veel later plaats dan algemeen tot dan toe (2006)  aangenomen ... Er schijnen daar genetische  aanwijzingen voor te zijn gevonden .... 

  Die "definitieve split "  is het onstane verschil tussen de  chromosom aantallen  tussen beiden speciatie-lijnen   ( bijvoorbeeld  door fusie van  "aap" chromosomen )  ?  Maar zelfs dan konden  vrouwtjes nog steeds  een X chromosoom lenen bij een  verwant die al wat was afgesplitst  ? 

            http://www.msnbc.msn.com/id/12836649/ns/technology_and_science-science/  Een innig afscheid
   http://www.kennislink.nl/publicaties/een-innig-afscheid
  De voorlopers van mens en chimpansee kruisten gedurende miljoenen jaren met elkaar.

  De evolutionaire scheiding tussen de voorlopers van mens en chimpansee is niet in één keer tot stand gekomen. Uit een vergelijking van twintig miljoen basenparen tussen mens en chimpansee concluderen Amerikaanse genetici van Harvard en MIT dat gedurende wel vier miljoen jaar genetische uitwisseling heeft plaatsgevonden tussen beide soorten ( Nature online, 17 mei 2006). Na de eerste splitsing circa tien miljoen jaar geleden, zijn de soorten pas tussen de 6,3 en 5,4 miljoen jaar geleden definitief uit elkaar gegaan.
  Dat de menselijke soortvorming enige miljoenen jaren duurde, is niet iets om van op te kijken, vindt prof. dr. Leo Beukeboom, hoogleraar Evolutionaire genetica aan de Rijksuniversiteit Groningen. Soortvorming gebeurt lang niet altijd plotseling, dus het hoeft geen verrassing te zijn dat mens en chimpansee een langdurige scheiding kenden.

  Het opvallendst aan de resultaten vindt Beukeboom dat de X-chromosomen van mens en chimpansee veel meer overeenkomen dan de rest van het genoom. Omgerekend in tijd, is het X-chromsoom 1,2 miljoen jaar jonger. Kennelijk heeft tussen beide voorloper-populaties genetische menging plaatsgevonden waarbij vooral het X-chromosoom gedeeld is.

  Vruchtbaar

  Dit is te begrijpen met ’Haldane’s rule’.
  Deze regel stelt dat bij het kruisen van twee soorten hybride mannen vaak onvruchtbaar zullen zijn, in tegenstelling tot hybride vrouwen. De verklaring hiervoor schuilt in het X-chromosoom, waarvan mannen één en vrouwen twee hebben. Van de onderliggende genetica is nog niet alles bekend, maar waarschijnlijk liggen op het X-chromosoom genen die een wisselwerking aan gaan met een autosomaal gen om een vruchtbare man te pro- duceren. Bij een hybride man kan het X-chromosoom die wisselwerking niet aangaan, omdat het autosomale gen van een andere soort is. Bij vrouwen treedt dit probleem niet op, omdat ze altijd ook nog een X-chromosoom van hun moeder (van dezelfde soort) krijgen. Voor succesvolle hybridisatie is het dus nodig dat het X-chromosoom onveranderd doorgegeven blijft worden, anders kunnen geen vruchtbare mannelijke nakomelingen ontstaan.

  De grote mate van overeenkomst tussen de X-chromosomen van mens en chimpansee laat zich dus goed verklaren met Haldane’s regel. Bovendien zou je na een evolutionaire splitsing verwachten dat de X-chromosomen van beide soorten meer dan gemiddeld van elkaar verschillen. Het X-chromosoom evolueert namelijk sneller dan de rest van het genoom omdat het in mannen geen ‘reserve’-homoloog heeft. ‘De regel van Haldane is al voor zo’n veertig soorten beschreven’, zegt Beukeboom. ‘Maar ik vind het intrigerend dat het nu ook blijkt op te gaan voor mens en chimpansee.’


  Rinze Benedictus         zondag, 12 augustus 2007

  Kernwoorden  
  Bionieuws_logo_top_v2 

  Opmerking :  of bovenstaande  hypothese  nog steeds  wordt aangehouden(= nog niet definitief is gefalsifeerd )   ; moet ik nog opzoeken 
  - Hybridisaties tussen gewervelde  soorten komen   meer  voor  dan vroeger werd gedacht ( zeker wanneer ze eenzelfde aantal chromosomen bezitten , of minstens X chromosomen delen  in de vrouwelijke  afstammelingen )   
  Net  zoals  de  ijsbeer  nu ook  schijnt  te zullen opgaan  in   " genetische erfenis " of  bijdrage van die soort   aan  een  mengpopulatie met de grizzly ( bruine beer-ras/populaties    ) ,  die een verdwijnende biotoop(= het poolijs)kan overleven  )  
  http://en.wikipedia.org/wiki/Grizzly%E2%80%93polar_bear_hybrid 

  Clockwise: a female hybrid, male hybrid, polar bear and brown bear
What do you get if you cross a polar bear with a grizzly brown bear?

  Met de klok mee  : 
  vrouwelijke  hybriede , mannelijke hybriede, ijsbeer , bruine beer  
  Oude  homo sap  resten  zijn  vroeger  al  gevonden  in Borneo   en  nabij Peking  

  http://www.sesha.net/eden/nieuws/2007-03.asp
  Onderzoekers vonden 34 botfragmenten van één enkel individu in de Tianyuan grot nabij de Chinese hoofdstad Beijing.
  Radiokoolstofdatering van de beenderen zelf toonden aan dat de persoon tusssen 42.000 en 39.000 jaar geleden leefde.
  Bijzonderheden van de vondst worden gepubliseerd in het wetenschappelijke tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

  “Van deze periode, die zeer belangrijk als je wilt weten hoe de moderne mens zich verspreidde over de wereld, zijn slechts twee goedgedateerde menselijke fossielen bekend in Oost-Azië,” zei Professor Erik Trinkaus van de Washington universiteit in het Amerikaanse St Louis en één van de auteurs van het stuk.

  “We hebben de fossielen resten van de Niah grot in Sarawak op Borneo en dus nu het exemplaar in China. Ga je naar het westen dan zijn de eerste exemplaren gevonden in Libanon. Daartussen zit helemaal niets.”


  Zijn de  Borneo en  Tianyun -mens ook dragers van een gedeelte van de Denisova erfenis  ? Dat is (nog)niet vast te stellen ( zelfs niet binnen de  grenzen van een redelijke schatting )  omdat we  o.a.  nog niet genoeg  fossiel materiaal  bezitten
   en er ____ mijn weten _____
  nog geen  DNA is geextraheerd of gequensed  uit  voormelde  aziatische homo sap vondsten 
  ens (Homo sapiens) in Afrika en verspreidde zich van daaruit zo’n 70.000 jaar geleden over de wereld, waarbij ze eerdere oudere menssoorten, zoals de Neanderthalers, vervingen.
  Dit zou hebben plaatsgevonden zonder dat er veel sprake was van  veel  onderlinge kruising.

  De Tianyuan resten tonen de klassieke kenmerken van de moderne H. sapiens.
  Maar Erik Trinkaus en zijn collega’s stellen dat de beenderen ook bepaalde kenmerken vertonen van eerdere menselijke soort, zoals relatief grote voortanden.
  De meest voor-de-hand liggende verklaring hiervoor is, volgens hen, dat de vroege moderne mensen kruisten met de archaïsche populaties die zij tegenkwamen in Europa en Azië.

  “Het patroon dat we door de gehele oude wereld zien is de vroege mensen voor het grootste deel een modern uiterlijk hadden, maar ook een klein aantal eigenschappen bezaten die we niet zien in de eerste moderne mensen in Oost-Afrika,” aldus Trinkaus.

  “De vraag is waar deze kenmerken vandaan kwamen. Mogelijk ontstonden ze opnieuw door het evolutieproces, wat niet erg waarschijnlijk is, of ze kwamen voort door kruisingen met de eerdere menselijke groepen.”

  “Mensen hebben seks. Ik vind dat niet verontrustend en ook niet verassend.” Trinkaus voegde daar aan toe dat in het dierenrijk is aangetoond dat twee nauw verwantte soorten, (?)  die minder dan 2 miljoen jaar gescheiden hebben geleefd, wanneer ze de kans krijgen zich met succes kunnen voortplanten.

  Een voorbeeld(1)
   hiervan is de Schotse wilde kat die door kruisingen langzaam maar zeker opgaat in de populatie van de huiskat.
  De huiskat en de wilde kat zijn twee verschillende soorten(1) die gescheiden zijn door honderdduizenden zoniet miljoenen jaren en verschillen in lichaamsgrootte.
  Ondanks dit alles paren zij en brengen zij vruchtbaar en levensvatbaar nageslacht voort.(1)


  Het idee van kruising tussen Homo sapiens en  allerlei   archaïsche menssoorten is controversieel.
  Andere paleoantropologen zeggen dat sommige van deze features simpelweg nog resten  zijn van onze Afrikaanse voorouders.
  Het meeste genetische materiaal dat is verzameld van hedendaagse mensen duidt niet op grootschalige kruising tussen moderne mensen uit Afrika en de archaïsche menssoorten.


  (1) dit  is uiteraard  een zeer  slecht voorbeeld  ( vanuit het oogpunt van de  klassieke taxonomy ) : omdat  huiskat en wilde kat  ( strikt genomen ) beiden  (veronderstelde ) varianten zijn van   één en dezelfde   (mogelijke) "ring"   - soort 
  felis silvestris  .....brengen ze uiteraard  levensvatbaar nageslacht voort  
  Het zijn ondersoorten en geen onderscheiden  soorten   

  Onze huiskat is voornamelijk afkomstig van de Afrikaanse ondersoort   izabelkat (felis silvestris lybica).
  Alhoewel in een later stadium inmenging van de wilde boskat (felis silvestris silvestris) en de steppekat (feils silvestris ornata) niet uitgeloten word.
  De 
  Schotse wilde kat  is ook een subspecies  (Felis silvestris grampia) onstaan uit  populatie (lang gescheiden gebleven van andere geografische  silvestris rassen ,  zowel  in tijd als in  streekgebonden biotopen    ) 

  We zouden kunnen stellen dat  Felis  silvestris rassen    en   het   "schotse  wilde kat "- sylvestris ras  ,  lange tijd  op weg waren  zich op te splitsen in aparte soorten  ...  ?   http://www.arkive.org/european-wildcat,-scottish-population/felis-silvestris-grampia/  KATTEN  FYLOGENIE

  Photo Album Katten
  Blog Entry Katten  Midden-Oosten populatie van de huiskat zijn  niet te onderscheiden  van de Midden-Oosten populatie van de Noord-Afrikaanse Wilde Kat,
  Felis silvestris libyca 
  De overige populaties van de Huiskat lijken af te stammen van de Midden-Oosten populatie.
  Uit de volgorde van de splitsing in een fylogenetische boom blijkt dat de Huiskat afstamt van de Noord-Afrikaanse Wilde kat,
  Felis silvestris libyca

    

    


  “Is Denisova  mens  een nieuwe soort   ?” :

  Is er m.a.w genoeg  genoom  -verschil tussen  homo sap , denisova en die beide andere mensenverwanten  om van aparte soorten te kunnen gewagen ?  

  -Volgens de strikte  biologische soortdefinitie behoren ze tot de dezelfde  soort als de archaische  voorouderlijke   mens  ( want   ze konden zich  met elkaar vruchtbaar voortplanten ...= ze zijn met andere woorden  niet  genetisch geisoleerd  )  

  “ De "Species categorie" definitie  echter  ,   is alleen maar een artificieele( handige )   en grove benadering van de werkelijkheid  ...In werkelijkheid zijn er  overal graduele  overgangen tussen  "echte " soorten  en komplete  panmictische  populaties  ....Dat is het gevolg van het  ware feit van de plaatsvindende   evolutieprocessen   en  de  graduele veranderingen in haar produkten    ....Stop het gezeur  .”

  "Soorten" veranderen voortdurend in al hun populaties  en van generatie op generatie  :   er is niets " essentieels " aan ( buiten de "definities" in de leerboeken  van systematici  en de naamgevers  )

  Nauw verwante  soorten  blijken bovendien ook gemakkelijker dan vroeger gedacht   vruchtbare  bastaarden te kunnen  leveren  en zijn misschien (ook bij  "hogere"  dieren  ) een belangrijk  mechanisme  in de  "oorsprong " van nieuwe soorten  ....   


  Zie ook de begrippen  ;  
  Note Allopatrie
  http://en.wikipedia.org/wiki/Sympatric_speciation
  http://en.wikipedia.org/wiki/Ring_species
  http://en.wikipedia.org/wiki/Hybrid_speciation

  23-12-2010 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Paleontologie
  >> Reageer (2)
  07-12-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vervalsing of geklooi ?

  Het "wetenschappelijke" nieuws  aan het   begin van deze  week  staat nog steeds  in het teken  van de  
  de 
  Arseen -metaboliserende  Halomonadaceae, GFAJ-1

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2672/Wetenschap-Gezondheid/article/detail/1069471/2010/12/07/
  Ontdekkers-arseenbacterie-gaan-niet-in-op-kritiek.
  dhtml

  Govert Schilling − 07/12/10, 

  Felisa Wolfe-Simon © afp

  Met veel tam-tam kondigden ze vorige week de ontdekking aan van wat inmiddels de beroemdste bacterie ter wereld is. Maar nu er van alle kanten kritiek op hun Science-publicatie komt, geven geomicrobioloog Felisa Wolfe-Simon en haar collega's niet thuis.

  'Ik ga me niet via de media mengen in een publieke discussie over een wetenschappelijke kwestie,'
  mailt co-auteur van het sciencve artikel  Ronald Oremland.

  In Nederland waren het vooral de Amsterdamse microbiologen Jef Huisman en Hans Matthijs die, onder andere in NRC Handelsblad, de vloer aanveegden met het artikel  van  Wolfe 


  Laag arsenicumgehalte
  Het belangrijkste bewijs van onderzoekster Felisa Wolfe-Simon en haar collega’s dat het DNA van de bacterie arsenicum bevatte, bestond uit een analyse met een techniek genaamd massaspectrometrie. Hiermee kun je, simpel gezegd, meten welke atomen er in een bepaald monster zitten en in welke verhouding. In het hoofdartikel in Science worden de precieze uitkomsten van deze meting niet gegeven; daar staat alleen dat het DNA van de bacteriën die op arsenicum leefden significant meer arsenicum bevatten dan het DNA van bacteriën die fosfor kregen.

  Wel blijken die gemeten hoeveelheden arsenicum en fosfor in een losse bijlage bij het artikel te staan, die inmiddels door Science openlijk beschikbaar is gesteld. Het gaat hierbij om de tabel genaamd S2. De Nederlandse wetenschappers Jeff Huisman en Hans Matthijs merkten in NRC Handelsblad van zaterdag op dat er volgens deze getallen weliswaar arsenicum in het DNA van de arseenbacteriën zat, maar dat het wel heel erg weinig was.

  Dit wordt ook door buitenlandse wetenschappers genoemd als belangrijk kritiekpunt. De claim uit het Science-persbericht dat de bacteriën het fosfor ‘compleet vervangen hadden’ door arsenicum, is dus in ieder geval duidelijk niet juist.

  Opmerkelijke verhoudingen
  Er is meer vreemds te zien aan de genoemde getallen.
  Fosfor, in de vorm van fosfaatgroepen, vormt als het ware de ruggengraat van DNA. Zonder deze ruggengraat zou een DNA-streng geen streng zijn, maar een verzameling losse moleculen. Het is vrij precies bekend hoeveel van zulke ruggengraatmoleculen een DNA-streng van een bepaalde lengte heeft.
  Maar de getallen die genoemd worden voor het aantal deeltjes fosfor en arsenicum in het DNA van de arsenicumbacteriën en hun op fosfor levende soortgenoten, tellen totaal anders op. Wat zou betekenen dat het DNA van de arsenicumbacteriën, als je naar DNA-strengen van gelijke lengte kijkt, veel minder ruggengraatdeeltjes bevat. En dat kan eigenlijk helemaal niet.

  Tabel S2 is duidelijk het zwakke punt van dit onderzoek’, beaamt ook Gijs Kuenen, hoogleraar microbiologie aan de TU Delft. ‘Zowel de relatieve als de absolute getallen die in deze tabel staan kunnen niet kloppen.’
  Als extra voorbeeld noemt hij de verhouding van de gevonden aantallen fosfor- en koolstofdeeltjes. Normaal gesproken bevat DNA altijd ongeveer 1 deeltje fosfor per 10 deeltjes koolstof.
  Maar het gevonden fosforgehalte uit het onderzoek van Wolfe-Simon is, zelfs bij de bacteriën die wel gewoon op fosfor leefden, grofweg honderd keer zo laag; dus 1 deeltje fosfor per 1000 deeltjes koolstof. Wat ook weer niet te rijmen valt met dat vaste aantal ruggengraatdeeltjes per bepaalde lengte van een DNA-streng.

   'Dit had nooit zo in Science gemogen,' zegt Huisman. 'Ik weet niet wat daar fout is gegaan.'
  Matthijs suggereerde dat
  het Amerikaanse tijdschrift bij auteurs van eigen bodem misschien niet altijd even kritisch is als het gaat om spraakmakende resultaten.

  •  Jef Huisman, hoogleraar microbiologie aan de Universiteit van Amsterdam, in dagblad de Stentor.

   "1.- Ik geloof niet dat zij een bacterie gevonden hebben die fosfaat verruild heeft voor arseen voor het opbouwen van zijn DNA.
    2.- De NASA heeft het opgeklopt.”

   De onderzoekers kunnen het verhaal niet waarmaken,
    
   Huisman vermoedt dat het kweekje in het laboratorium vervuild is geraakt .
   “Er zaten veel te veel resten ( van  fosfoor  bij het begin van de kweek en afkomstig van het   gesampelde  organisme  uit het meer zelf ;  bovendien is  elders ( en vroeger )  er al  op gewezen dat ook hier te weinig voorzorgen zijn genomen  ; zo zou het " oogstens " van die  stamouders  helemaal niet  " aanvaardbaar "  steriel zijn  gebeurt    )   arseen  in het  uiteindelijke  meet-  resultaat (= gedaan   door massaspectrometrie- analyse  aan  het  "gezuiverde "residu ( uiteindelijk bevatte dit  het   DNA skelet ) die dat zogezegd  aantoonde  )  ; dat is  afkomstig van het   arseen waarin ze de bacterie gekweekt hebben.
    
   Er zit niets anders voor ze op dan terug te gaan naar het lab en de proef te herhalen in een schonere omgeving( en met  eenduidiger beginmateriaal ? )  .”( en met rigoureusere  maatregelen om vervuilingen te voorkomen  )

   De Amsterdamse hoogleraar aquatische microbiologie heeft het artikel in Science grondig geanalyseerd. Hij twijfelt aan het gebruik van 40.000 micromolair arseen kweekvloeistof.

   "De wetenschappers hebben de bacterie uit een meer met veel arseen gehaald en in het lab opgekweekt”, “In de kweekvloeistof gebruikten ze 40.000 micromolair arseen, om te zien hoe de bacterie daar op reageert.
   Maar mét dat arseen blijkt  ook  drie micromolair fosfaat te zijn meegekomen ..."

   Nu weet ik uit eigen lab-ervaring dat een bacterie al genoeg heeft aan 0,03 micromolair fosfaat om zich te vermenigvuldigen. ."De bacterie hoeft dus helemaal geen arseen te gebruiken. Er zat in de kweekvloeistof honderd keer meer fosfaatverontreiniging dan voor de bacterie nodig is om te overleven.
   Dat is geen grensgeval meer, maar een testfout
   ”.

   (..) Dit experiment heeft een serieus probleem.”

   Meetfout?
   Daarnaast troffen de wetenschappers één arseenatoom op elke 100.000 koolstofatomen in het DNA aan (oftewel )  Dat één op de tienduizend fosfaatatomen vervangen zou zijn door arseen. ?  “Dat is zo weinig, dat het ook een meetfout door ruis in de data kan zijn.”

     Volgens Huisman zijn de resultaten van het experiment  door dat  alles  onbetrouwbaar.  • Dr. Wolfe-Simon zei al ( in de persconferentie  zelf en/ of  , weliswaar   niet expliciet, in haar  artikel zelf )  al   dat er ook fosfor in het medium zat.( en uiteindelijk ook in het beginorganisme zelf   )
   Maar :
   Je kunt   berekenen hoeveel groei mogelijk is op een bepaalde hoeveelheid fosfor, welke cel dichtheid de stationaire fase halen kan. Als deze hoger is dan wat je verwacht op basis van de aanwezige fosfor dan heeft dit een reden. Die reden kan arsenicum zijn maar dat weten we nog niet precies.

   Ze refereerde ook al naar een vervolg artikel maar wou daar niet te veel over kwijt,
   maar  overeind blijft  wél  de waarheid dat het  niet exact is dat arsenicum 1op1 als vervanger van fosfor op kan treden.

   Dat staat  allemaal  gewoon te  lezen in het artikel van dr. Wolfe Smitth zelf  
   De onderzoekers geven zelf al aan dat er 3.1 +/- 0.3 micromolair fosfaat al vooraf in (de uitgangsbacterie of in) het groei- medium(=voedingsbodem / substraat )   ) zat  .

   Wel laten ze zien dat het beestje niet kan groeien als ze geen fosfaat óf arsenaat bij dit fosfaatarme medium gooien.(toevoegen )  
   Het argument dat 3 micromolair genoeg zou moeten zijn voor de tijdens de geconstateerde   groei momenten  onder veranderde  fosfoor en  arseengehaltes in het substraat  ,  gaat dus niet op  voor dit beestje, ongeacht of andere  bacteriën in de  ervaringen  van de heer Huisman dat wel doen.

   http://www.nu.nl/wetenschap/2396117/vondst-arseenbacterie-in-twijfel-getrokken.html

   http://www.nujij.nl/vondst-arseenbacterie-in-twijfel-getrokken.10604879.lynkx

                 " De bacterie hoeft dus helemaal geen arseen te gebruiken"
  sterker nog  :
  De bacterie is dus beslist niet arseen afhankelijk , maar  dat stond al ( zij het niet expliciet ) in de studie zelf  ...
  Hoezo testfout ? 
  en dan  ook nog  als je al zelf  dat gegeven   hebt  aangegeven en meegenomen  ?
  Tsja  ....slordig  en onaf onderzoek  ?
  Slechte en foute analyses  ?
  Slechte peer review in het magazine  ? 
  Allemaal mogelijk

  Er zijn alleszins  controleproeven en herhalingen  van de  beschreven   experimenten nodig door  wetenschappers uit de  respektievelijke  relevante vakgebieden  die ( het liefst ) niet betrokken waren  bij het onderzoek  
  (uiteraard  kunnen zij die er wel bij betrokken waren dat ook doen , en kunnen ze dus de eventuele  kritieken  controleren of  nopen tot zorgvuldiger  formuleringen en de ontdekking van nieuwe gegevens   ) 

  Dit is een voorbeeld  van hoe de  empirische  methodisch  naturalistische  wetenschap  echt  beoogt  te werken       

  Andere wetenschappers, zowel in de Benelux als in de Verenigde Staten, snappen niet wat er zo bijzonder is aan de vondst van de nieuwe bacterie en zijn zeer skeptisch. 
  “De bacteriën groeien alleen maar slechter als ze geen fosfor meer krijgen”, Huub Schellekens, medisch microbioloog en hoogleraar farmaceutische biotechnologie aan de Universiteit Utrecht, tegen Dagblad Trouw. 
  Er kwam al ,   in  een begeleidend   artikeltje  in hetzelfde  sciencenummer  ,   meteen kritiek uit  (bio) chemische hoek  .
  Steven Benner, chemicus verbonden aan de Foundation for Applied Molecar Evolution in Florida, zei in een interview met de nieuwsredactie van Science al dat de vervanging van fosfor door arseen
   „niet is aangetoond door dit werk.”

  Benner zat ook bij de persconferentie van NASA.
  Hij herhaalde daar zijn kritiek.
  Eerste auteur van het Science-artikel, Felisa Wolfe-Simon verkoos het ook  daar, er   nauwelijks op in te gaan. „Er zit absoluut nog wat fosfor in de cellen”, zei ze ontwijkend, „maar dat is niet genoeg om de groei te verklaren.”


  Amerikaanse microbiologen .

  Volgens Lou Sherman (Purdue University) is zeker niet onomstotelijk aangetoond dat de bacterie arseen in zijn DNA kan opnemen.
  Zo ziet een DNA-streng er, schematisch weergegeven, uit. Fosfor vormt een belangrijk onderdeel van DNA: fosfaatgroepen vormen de ruggengraat van de strengen. In deze tekening is die ruggengraat weergegeven als een soort gekleurd lint. (afbeelding: wikimedia)              Sluit dit venster

   
  - Jim Grover (University of Texas) denkt dat procedurele fouten tot onjuiste gevolgtrekkingen hebben geleid.

  George Cody  over
  Het  hydrolysis probleem ( al door  Brenner uitvoering  naar voren gebracht )  en de overdreven  claim dat het "andersoortig leven zou zijn "/een " tweede" levensstamboom  
  http://blogs.discovermagazine.com/loom/2010/12/07/and-the-skeptics-keep-chiming-in-george-cody-on-arsenic-life/

  De  Canadees  Larry Moran  is onverzoenlijk  ( zoals gewoonlijk ) en zit in de hoek van   R  Redfield 
    

  Overigens is iedereen het erover eens dat de bacterie zeer bijzondere ( extremofiele ) eigenschappen heeft.
  Beslist Science-waardig, aldus Matthijs,
  maar dan met een andere titel, inleiding en conclusie.

  Verzamelde  amerikaanse critici : ( Dossier  van  Carl Zimmer )
  http://blogs.discovermagazine.com/loom/2010/12/08/of-arsenic-and-aliens-what-the-critics-said/#more-3742  Vreselijk verhaal
  De ontdekkers willen echter niet ingaan op alle loskomende  kritiek.
   
  'Een wetenschappelijk debat wordt niet via de pers uitgevochten,' mailt Felisa Wolfe-Simon, na lang aandringen.
  Wetenschappelijk  debat  moet  volgens  Wolfe  & all    via peer reviewed publicaties.
   

  Jonathan Eisen, University of California, Davis

  Microbiologie boegbeeld  Jonathan Eisen
    zei  daarover  iets dat hier  ongeveer  op neerkwam ;
  Maar h
  et is kompleet  inconsequent  en zelf tamelijk hypocriet  van de onderzoekers om het "resultaat " van hun research  eerst groots in de wereldmedia te melden en dan te zeggen dat de discussie niet in dezelfde media gevoerd moet  worden.
  De Canadese microbiologe en blogger
  prof dr Rosemary ( Rosie)  Redfield
  ('Hoe kon zo'n vreselijk verhaal gepubliceerd worden?')
   
  Ze geeft  ook  te kennen waarom ze "haar " peer review op haar blog heeft laten verschijnen (1) 
  Ze  werkt inmiddels al aan een gepeperde ingezonden brief naar Science.

  Klassieke peer -review( dat wil zeggen    in de  blaadjes ( zelfs de wetenschappelijke tijdschriften )  en gefilterd door zowel redacties   van  wetenschaps-journalisten alsmede  de door hen  uitgekozen  "peers "  ) schuift altijd  alles  op de lange baan ... het is ouderwets en voorbijgestreefd
  Het is ook niet  bereikbaar voor het grote publiek (indien enkelen  van dat   publiek   dat wensen )want het zit meestal goed afgesloten achter een pay-wall

  Wat nodig is ,
  Het  liefst een erg vlug geformuleerde   kritiek   van en door wetenschappers met de nodige epertise   ... en zo technisch als mogelijk :  daar leent de blogo -sfeer zich uitstekend toe ...

  Haast en spoed (was) zelden goed , omdat men veel tijd  nodig had ( en heeft ) om de relevante informatie op te zoeken ... maar , in tijden  van vliegensvlugge  intormatiewisseling , e-mail en zelfs electronische conferenties is dat iets anders geworden  ( alhoewel  terzelfdertijd de  tijd om de  aangeboden overvloed aan relevante informatie te begrijpen en te doorspitten  ook schrikbarend  toeneemt = haast en spoed is dus  nog altijd  zelden goed  ( wat  het verwerven van  individuele begrip  betreft  )       
       
   
  Zie over het klassieke( ouderwetse )    "peer review " probleem 
  http://sandwalk.blogspot.com/2010/12/value-of-blogs.html
  en de daar aanwezige links 
   
  Een ander probleem is  het  oudbollige  embargo  gedoe  door gerenommeerde  vaktijdschriften
  ( en naast hun pay-wall  afscherming )
  http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/embargo_regeling_is_niet_meer_van_deze_tijd/

  Dat embargo ( een feite een vorm van controle op  "verkoopbare"   informatie =misschien  het oplaten van een ballonetje  ?)  was ___ wil de  "uitleg" van de  wetenschapsblaadjes zelf ___oorspronkelijk bedoeld om  wetenschaps-journalisten   de tijd  te geven  de nodige achtergrondsinformatie  op te frissen en   de ontbrekende  stukjes op te zoeken , vooraleer een persconferentie werd belegd  en  terwijl ze  de studies  onder publicatie-embargo al  vooraf  ter inkijk ( konden)  krijgen ) ...
  maar ook wetenschapjournalisten  zitten van langs om meer   tussen hamer en aambeeld  ... ze opteren  dus in toenemende  mate  voor  info-tainment en  bijgevolg ook voor een  grotere omzet  van de produkten van hun broodheer  ...
  en ze breken  het "embargo" beslist wanneer dat hen zo uitkomt  ; met name  wanneer   ze  menen dat er in  hun vooraf toegankelijke  info  , "primeurs"  zitten die veel kunnen opbrengen ( ook ideologisch )voor hun bladen en/of hun verdere carrière  ...  
   

  Wolfe-Simons
  co-auteur Ariel Anbar kijkt overigens niet echt op van alle commoties.
  'Elk grensverleggend artikel wordt kritisch ontvangen, en zo hoort het ook.
   Skepsis en debat vormen de kern van de wetenschappelijke methode.'


  IN FEITE IS HET REVIEW PROCES NOG MAAR PAS  BEGONNEN ,,, DE "inhoudelijke" BAL LIGT NU WEL IN HET KAMP VAN NASA EN WOLFE  & all ... Laten ze hem terug spelen   ipv zich te verschuilen achter de klassieke  peer review ; het is trouwens  ook niet zoiets  als een "proces over een  zedenschandaal of zoiets   " dat  vroeger eveneens   met "gesloten deuren " moest worden behandeld .... toch ?   


  Maar dat is niet alles  

  De gehele heisa   schijnt ( alleszins in een deel  van de Nederlandse blogwereld  ) nu van langs om meer af   te zakken naar  een  zoveelste poging  om  de   zinloze patstelling   in het  zogenaamde   " creatie-evolutie"debat   , terug op te rakelen(  en  misschien  opnieuw als een  ideologisch politiek wapen te gaan gebruiken)  ...

  Uiteraard ligt een   recente  achtergrond-informatie verschaffende  VPRO  uitzending van Labyrinth  mede  aan de basis van  die  algemenere  bekendheid met het onderzoek naar "buitenaards"  leven( en abiogenesis )  , bij de Nederlanders   ....         

  Sommige Creationisten vinden  al  die commotie  een nuttig handvat voor hun  propaganda-doeleinden en beginnen alweer  alvast  te roepen dat het hier om een  echte  en bewuste  "vervalsing"( = "Hoax" )  gaat  ...ze roepen meteen ook om hun eigen al lang ge-eiste  ideologische controle van het     onderwijs  in  de  ID- en creationisme  vrije  natuurwetenschappen ... ideologische en   sektaire  richtingen die zelf   geen wetenschap zijn   en dus  in de plaats worden  voorgesteld  van de  exclusief   methodisch naturalistische empirische wetenschap ?

  Dat " vervalsing  roepen "( en het herhalen van hun afgezaagde  mantra's )  is   natuurlijk  ook  al altijd  de   tactische  insteek van  complot-theoretici( en andere  deniers )  , die daarmee hun  respectievelijk   gemaakte  en specifieke  vermoedens  en "verklaringen van gebeurtenissen " trachten  te  onderbouwen
   

  (Roel)"Alle kenmerken van een complottheorie zijn te vinden bij de creationisten  : ...
  Als een "Darwinist" een meetfout maakt, is het een hoax.
  En als een "Darwinist" geen meetfout maakt, is het óók een hoax.
  Volgens (een )creationist(en) die helemaal nooit iets meet.

  (draakhond
  )
  Het gaat bij creationisten  altijd over de
  onderzoeksresultaten van anderen.
  Als er fouten in die onderzoeken zitten *   zitten dan is dat een hint  dat hun  eigen  creationistische  "modellen" en "theorieeen"  een betere verklaring bieden
  Als de meetresultaten kloppen, dan worden ze verkeerd uitgelegd ( = niet juist geinterpreteerd ) .
  Zouden ze goed geïnterpreteerd worden dan waren ze ook  een bewijs voor het creationistische  model  . "

  (De citaten zijn door  mij aangepast  ( zodat ze  weergeven wat ik ervan vind )... de  volledige citaten en de context zijn hier te vinden  :
  http://www.vkblog.nl/bericht/359307/De_NASA_hoax...# 70 en #71
  Uiteraard zijn de commentaren en  discussies op  dat blog  ook  altijd zeer verhelderend ; ze tonen een  duidelijke voorbeelden   van wat het    "moderne"Nederlandse "weet"  creationisme nu als zijn steun en toeverlaat  in deze "barre  tijden"  kan verwachten   te kunnen puren bij zijn" nieuwste"  coryfee en enkele van zijn nalopertjes      )


  * in dit geval  gaat het om "methodische  fouten" die de  verkregen data  onvolledig maakten   en selectief in een bepaalde suggestieve  richting stuurden  ; misschien  zelfs  de vooraf opgestelde  bias / mening dat er een " arseen-wereld" mogelijk is ( en zelfs  mogelijkerwijs   was aan het begin van het aardse leven ) conform de vroeger al geuite mening( en oproep in 2009  ) van  Paul Davis  om naar dergelijke  "schaduwwerelden"( = extremofielen  dus )     op aarde ,   te blijven zoeken ...

  Zie bijvoorbeeld  :
  http://news.bbc.co.uk/2/hi/7893414.stm  
  http://www.newscientist.com/article/mg19826533.600-early-life-could-have-relied-on-arsenic-dna.html

  Maar  Hoax of opklopperitis, ook Redfield trekt de oprechtheid van de onderzoekers in twijfel:

  "There's a difference between controls done to genuinely test your hypothesis and those done when you just want to show that your hypothesis is true. The authors have done some of the latter, but not the former.

  They should have mixed pregrown E. coli or other cells with the arsenate supplemented medium and then done the same purifications."(1)

     


  Het gehele  gebeuren werd verder   nog eens gecompliceerd  door de  "berichtgeving " van  allerlei wetenschapsjournalisten , sensatiejournalistiek , hype-fabricanten    en door jan  pier en pol ( zoals hieronder ook ikzelf  )  in de blogosfeer en tot een  eerste  versie  van de    gordiaanse knoop   samengebonden  ....
  *
  Uiteraard is ook het kompleet  gepasseerde  embargo-gedoe  een  hoofdverantwoordelijke  in dit soort zich  verspreidende   info-kanker  ( zoals hierboven  al vermeld door Govert Shilling  )     

  Dat alles  werd gelukkig ook in diezelfde  sfeer nogal vlug  ontwarreld  ... dank zij   enkele   blogger -wetenschappers die niet bang waren hun nek uit te steken ,in te gaan tegen de  plotseling  de kop op stekende hype-trends   en  die ook niet afhankelijk zijn van de  NASA-honingpotten ....

  In het bijzonder  :
  http://rrresearch.blogspot.com/2010/12/arsenic-associated-bacteria-nasas.html
   
   
   
  Het opkloppen van de sloddervos-studie van F Wolfe  tot een subsidie -wervende  teaser/lokaas ,  ( het gebruik dat de NASA van de studie lijkt te  hebben  gemaakt   ) moet men zeker   niet gaan  ontkennen   ....

  Maar er is  toch   ook  (nog ) geen   echt  bewijs voor een 'hoax '( = vervalsing) ,of voor een ideologisch geinspireerde  manipulatie  ,  wel voor  gepruts en gekluns en vooral naive  onvoorzichtigheid   door de wetenschappers in kwestie die ook wel eens zo vlug als mogelijk  een gokje  willen wagen  met wat  onafgewerkte research  en wél  om in de kijker te lopen en eventueel   een goed curiculum te verwerven .
  Tsja je kan het wel  " begijpen" ... maar dat is nog  altijd  geen geldig excuus  om het  er zo maar  bij  te laten  ....  


  1.- Een hoax is met opzet de boel voorliegen om geld binnen te rijven 
  .
  Zo'n claim moet je juridisch aantonen ...
  meetfouten  of domheden  of  sloddervoswetenschap of voorbarige conclusie jumping , "verdachte(?)"  onvoorzichtige en onzorgvuldige  editing  fouten  en/of  het  ventileren van  meningen  , is niet hetzelfde als met opzet de boel belazeren ....

  2.- Opzettelijke  vervalsingen om ideologische redenen ( of om een wetenschappelijke vooringenomendheid  ) zijn doodeenvoudige   grove vormen van  schuldig  en  vooraf gepland   liegen 
  Het  veroorzaakt  het verlies van  wat een   ideoloog ( en zeker een wetenschapper ) nooit MAG  verliezen,   ; zijn eerlijkheid  ....
  : dat is de  hoofdbasis van zijn geloofwaardigheid  ; het is zelfs een conditio sine qua non van zijn  verdere  discours
  en uiteraard  verbrand het  definitief   zijn functie( en  erkend  gezag/getuige  ) in het publieke  debat ,    als  mogelijke  en betrouwbare   richtingswijzer /referentie     
   


  Nog enkele interessante  links  in verband met deze kwesties
  http://bytesizebio.net/index.php/2010/12/02/a-new-life-form-not-so-fast/
  http://www.nujij.nl/vondst-arseenbacterie-in-twijfel-getrokken.10604879.lynkx

  ( waar ik graag het volgende als conclusie van overneem )
   van O.a     Pot Jan Dorie NT.  D-J  ,
  Tenslotte  is   dit gehele gebeuren
    een schoolvoorbeeld    van  wetenschap zoals het hoort
  Wetenschap gazat uit van het principe  dat iemand anders dan de onderzoekers zelfs  een reden verzint waarom hun ding  niet klopt.
  Alleen op die manier kun je ergens   fouten  uithalen / het is het zelfreinigend vermogen van wetenschap ( ook tegenover  de zwaar betaalde  onderzoeken en de carriere wetesnchappers  )  .

  Een conclusie wordt pas echt omarmd  wanneer een experiment voldoende reproduceerbaar is?
  Maar  ze kunnen  wel beginnen  met  het onderzoeksverslag gewoon  te lezen en dan weten ze dus precies wat er is gebeurt en kunnen ze prima een paar begin-conclusies trekken.
  Dat is dus waarom iedereen dezelfde manier van verslagen schrijven aanleert op de universiteit, waarom men allemaal methodenleer krijgt, zodat je juist conclusies kan trekken
  zonder  ook  steeds maar  wee  het experiment te moeten herhalen.
   
  Gaan voldoende wetenschappers zich daar  mee bezig houden dan horen we het wel 

  Ik ga ervan uit dat we in de komende jaren een stuk meer over deze bacterie te weten gaan komen, als de onderzoekers tenminste zo schappelijk zijn om ook een paar sampletjes op te sturen naar colega-microbiologen bij andere instituten. "en natuurlijke als eerste voorwaarde   de discussie   willen aangaan  en kritiek van hun collega's willen  beantwoorden  ...


  NASA  zelf heeft  al laten  weten dat wetenschappers die verder onderzoek willen doen  , samples van die bepaalde  bacterie- strains kunnen  krijgen 

  >En uiteindelijk liet  >Wolfe  Smith weten :
   
  www.ironlisa.com/gfaj/

  " ....My research team and I are aware that our peer-reviewed Science article has generated some technical questions and challenges from within the scientific community. Questions raised so far have been consistent with the range of issues outlined by journalist Elizabeth Pennisi in her Science news article, which was published along with our research.

  For instance, other scientists have asked whether the bacteria had truly incorporated arsenic into their DNA, and whether the microbes had completely stopped consuming phosphorus.

  Our manuscript was thoroughly reviewed and accepted for publication by Science; we presented our data and results and drew our conclusions based on what we showed. But we welcome lively debate since we recognize that scholarly discourse moves science forward.

  We've been concerned that some conclusions have been drawn based on claims not made in our paper.

  In response, it's our understanding that Science is in the process of making our article freely available to the public for the next two weeks to ensure that all researchers have full access to the findings.

  We invite others to read the paper and submit any responses to Science for review so that we can officially respond.
   Meanwhile, we are preparing a list of "frequently asked questions" to help promote general understanding of our work."  De huidige  controversies zouden  dus  wel eens vlugger kunnen worden opgelost dan verwacht
   

  Zeker wanneer je bedenkt dat  velen hebben  geopperd  dat er "een paar fouten zijn gemaakt die zelfs een  eerstejaars-student  niet meer maakt  " ...

  De wetenschappelijk onderlegde  peers en critici   zullen  dus  ook wel zelf kunnen demonstreren hoe het nu echt  goed  moet worden gedaan   ...   

   
  Vergrote vacuolen  ?
  (zodat opgenomen  arseen gemakkelijker kan worden "celveilig" opgeslagen in afwachting van  definitieve  "afvoer"/+uitscheiding   ? ) 
   

  UPDATES  ;
  9 december 2010
  http://www.nrc.nl/wetenschap/article2647937.ece/Wetenschap_mijdt_grote_vragen_rond_arseenbacterie

  Hebben onderzoekers die met zoveel lawaai resultaten presenteren die het wereldnieuws beheersen, niet een morele verplichting om te antwoorden op vragen die hun onderzoek in twijfel trekken?
  Ginger Pinholster, persofficier van de AAAS (de Amerikaanse academie van wetenschappen, uitgever van Science), zegt dat de AAAS „een open en brede wetenschapscommunicatie” voorstaat.
  Zonder voor de betrokken wetenschappers te willen spreken, kan Pinholster zich wel iets bij hun houding voorstellen. „
  Dr. Wolfe-Simon wil dat de reacties op haar artikel eerst door dezelfde peer review gaan als haar eigen artikel. Ik denk dat dat redelijk is. ”

  Pinholster is zich er van bewust dat diverse wetenschappers zich al in blogs negatief over het onderzoek hebben uitgelaten.
  „Het is niet verwonderlijk dat een zo zichtbaar artikel veel reacties uitlokt”, zegt ze. Dat ook het nieuwsartikel in hetzelfde nummer van Science al flinke kritiek bevatte op het onderzoek is volgens haar „niet ongewoon”. B
  ij het nieuwsgedeelte van Science werken journalisten die redactioneel onafhankelijk zijn van het wetenschappelijke gedeelte.

  'Onzin'

  Hoogleraar Ton van Raan van de Universiteit Leiden die onderzoek doet naar hoe wetenschappers publiceren, vindt het „grote onzin” dat de Amerikanen alleen willen reageren op reacties die naar Science worden gestuurd. „De wetenschappelijke discussie zou in ieder openbaar toegankelijk tijdschrift gevoerd moeten worden. Ik kan mij voorstellen dat Science de discussie graag binnenboord wil houden, maar daar moeten de onderzoekers zich niet van aantrekken.”

  Niet reageren op kritiek is iets wat in de wetenschap niet kan, zegt Van Raan.
  Van Raan vindt dat de Amerikanen voorzichtiger hadden moeten zijn.

  Het artikel zet het hele denken over het DNA als uniforme structuur op zijn kop. Als je zoiets ingrijpends wilt brengen, dan moet je erg zeker van je zaak zijn. Dan moeten er in ieder geval experts uit de moleculaire biologie naar hebben gekeken.”

  Volgens Van Raan zijn hypes in de wetenschap niet te voorkomen, zelfs niet als collega-onderzoekers het artikel bekritiseren voor het gepubliceerd wordt.
  Hypes zijn er met regelmaat, daar moet je rekening mee houden
  ”, zegt Van Raan.
  „Denk maar aan koude kernfusie, het medicijn tegen Aids van de Nederlandse professor Buck of de Marsmeteoriet waarin onderzoekers van NASA 14 jaar geleden dachten sporen van leven te hebben gevonden.'

  (1)
  Maar ook deze belangrijke (  veel geprezen ) maar haastig geschreven kritiek (=  die op haar blog dus) krijgt  nu  al op zijn beurt enige  tegenwind  in de blogosfeer   ... (Zie de laatste commentaren op
  Pharyngula )

  Vooral wordt  haar voorstelling    aangevochten   dat het nodig  zou zijn geweest  om    specifiek E Coli * te gebruiken : dat zou niet van enig nut kunnen geweest  zijn in dat onderzoek ( en vervolgonderzoek ?)  ...  
  http://scienceblogs.com/pharyngula/2010/12/there_are_people_meaner_than_i.php  vanaf  #33
   
  * misschien  een andere (?)  "bacterie" dan E Coli  ?/  Alhoewel   E  Coli    het labo-model bij uitstek is  ....
  Blog Entry E Coli  _____________________________________________________________________________________________________________________________

  (English ) Arsenic Bacteria link-dump


  Mono Lake bacteria build their DNA using arsenic (and no, this isn’t about aliens)
  and Science gets it (mostly) wrong again: My take on the NASA astrobiology paper and Lots of Ink for a few extremophiles: We’ve been invaded by aliens, Monolakians, from the Duncecap Galaxy

  The Real Scoop on Aliens Oops Arsenic in Old Lakes and Bacteria Use Arsenic As Basic Building Block In A Pinch and Poison Nil: Mono Lake Bacterium Exhibits Exotic Arsenic-Driven Biological Activity and It’s not an arsenic-based life form.

  Arsenic-associated bacteria (NASA’s claims) and Arsenic-permissive bacteria – implications for arsenical cancer chemotherapy and Are there viruses of arsenic-utilizing bacteria? and The ‘Give Me a Job’ Microbe

  Of Arsenic and Aliens and NASA’s real news: bacterium on Earth that lives off arsenic! and Close Encounters of the Media Kind and A Life Less Ordinary and Life With Arsenic: Who’d Have Thought? and Medicine! Poison! Arsenic! Life itself!

  Why “alien” life, aka arsenic-loving bacteria, embargo fiasco was deja vu for Sun Spaceman Paul Sutherland and Did you know you could have bet on the NASA arsenic-based bacteria find? and On science blogs this week: Alien abductions

  Arsenic-Eating Bacteria May Not Redefine Life, But Could They Be Useful in Oil Spill Cleanup? and A new life form? Not so fast and Arsenic and Old Lace and Arsenic-Based Life

  The Wrong Stuff: NASA Dismisses Arsenic Critique Because Critical Priest Not Standing on Altar and NASA: science shouldn’t be debated in media and blogs?! and Not getting it and “This Paper Should Not Have Been Published”: Scientists see fatal flaws in the NASA study of arsenic-based life.

  Unquestioning dogma: the gatekeepers of science and Death for “Arsenic-Based Life”? and My summary of NASA’s arsenic-thriving bacteria story and Arsenic and Bacteria: “nothing in that paper is going into my biochemistry textbook” and Why was #PLoS ONE blamed for the media hype about the Darwinius and Red Sea papers, but when it comes to the latest overblown #Science paper, it is #NASA that’s blamed for the hype? (same applies to Venter’s synthetic life: Venter gets the blame not Science) and Heavy Metal

  And the skeptics keep chiming in…George Cody on arsenic life and NASA discovers life on Earth and Extraordinary claims attract extraordinary blogging and The Value of Blogs and Ordinary evidence would do

  [guest post: Alex Bradley, PhD] Arsenate-based DNA: a big idea with big holes and On how science happens – Case Study: NASA, Arsenic, and Controversy and Is That Arsenic-Loving Bug — Formerly an Alien — a Dog?

  Hat die NASA Aliens gefunden? (natürlich nicht) and Die Arsen-Bakterien: Doch ein lohnendes Forschungsobjekt? and Inside scoop from the NASA man who was way ahead of the rest of NASA on those Mono microbes with arsenic in their genes.

  An arsenic bacteria postmortem: NASA responds, tries to pit blogs vs. “credible media organizations” and The Right Place for Scientific Debate?: Scientists snub media as controversy over arsenic-eating microbes rolls on and Hey, NASA: this is what peer review actually looks like.

  NASA arsenic story – let’s lay off the personal attacks on all sides
   

  Follow up <--

  07-12-2010 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Paleontologie
  >> Reageer (0)
  01-12-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Levend arsenicum
  'Buitenaardse' bacterie op aarde' ?

  ..... Het  nieuws  "lekte " eerst uit  en (na te zijn voorzien van     de nodig geachte   sensationele  beweringen , pakkende titels   en   spannende , nieuwsgierigheid -opwekkende  suggesties )  gepubliceert   in  enkele   Engelse  kranten : The  Daily Mail  en de, als zodanig  bekend staande ,  populaire  boulevard en roddel- krant  Sun ..... beiden altijd tuk op "primeurs"...

  (wat  hen  uiteraard  niet  altijd  belet om toch   , en  als eersten , heet van de naald nieuws , te signaleren )   
  Het blijft  echter  een feit dat de  met de nodige tamtam  beschreven  vermeende ontdekking  van  een arseen-bacterie  door astrobiologen van  de  NASA en notabene op een eilandje  in   het Lake Mona ,  reeds in 2008 was gesignaleerd  in de amerikaanse pers : zoals hieronder  ook   valt te lezen 
  http://www.upi.com/Science_News/2008/08/19/Old-bacteria-relied-on-arsenic-not-water/UPI-20021219165946/
  Maar of die  "ontdekking " reeds  in 2008 al  dan niet  werd  gedaan , veranderd niets aan het toch (mogelijk) grote belang  van de ontdekking   ...
  Althans wanneer de  reeds  in  2008  geopperde  claim  dat het hier  gaat  over een "andere  " vreemde  essenieele  afwijkende  vorm van leven (misschien zelfs   een  "vertegenwoordiger van een  "schaduwbiosfeer " )   , stand houdt ...
  Maw ; het kan  zeker  geen kwaad   om deze ontdekking   opnieuw onder de aandacht te brengen ....

  "Arsène "    :    het Lab nageslacht van  de arseen vreter      bacteriestam  GFAJ-1 (still gemaakt tijdens de  life  presentatie )
   


  zie --> http://www.nu.nl/wetenschap/2393177/vondst-van-unieke-bacterie-bevestigd.ht
  Astrobiologen van  de  NASA hebben het over een bijzonder vreemde  bacterie ( en  na twee jaar  onderzoek werd het resultaat  overtuigend genoeg bevonden en bekend gemaakt )    De  merkwaardige   extremofiel  ontdekt  in 2008  , hebben ze verder gekweekt ( de stam  GFAJ-1 )  met het oog op voortgezet   onderzoek in het lab
  Een eerste presentatie van het Nas verhaal  ( voor amerikaanse   leken en pers  ) was   Donderdag 2 december  om 20  uur
  live te volgen via
  NASA TV.

     
  NASA Astrobiology Breaking News Conference 12/2/10 Part 1
  NASA Astrobiology Breaking News Conference 12/2/10 Part 2/4 
  NASA Astrobiology Breaking News Conference 12/2/10 Part 3/4

  NASA Astrobiology Breaking News Conference 12/2/10 Part 4 of 4
  Veel zaaks was dat persgedoe  ,  als  kommunikatie vaardig  item , helemaal   niet ... en al  zeker niet na alle verwachtingen die waren opgewekt   , niet alleen bleef je hier   zitten op  je honger , maar  het geheel was bovendien  erg  ondoorzichtig  (en vooral ook , naar mijn smaak ,  erg  amerikaans-  naif  en rammelend   gebracht )
  Het kan   o.a. ook  figureren  als   een  schoolvoorbeeld van wat  zo  vaak gebeurd  ; Eerst heb je de media heisa  , en 
  (  zoals  Dave Pouw al  neerschreef  )" het wordt allemaal veel spannender gebracht dan het eigenlijk is."   
  " Kunnen leven op Arsenicum  is  zeker een zeer interessante ontdekking , maar ik ben wel enigszins teleurgesteld hoe groots het werd aangekondigd in relatie tot het echte nieuws. Daarbij vermoed  Dave  .....dat het ook (gedeeltelijk) als subsidie trekker moet dienen."  Maar dit alles  is grotendeels gebaseerd  op  vorm -kritiek  afkomstig van de teleurgestelde toeschouwers met tehoog gespannen verwachtingen   
  ....
  Een noodzakelijke  updating dropng  zich dus opnieuw op ..Dat zal nu iets gemakkelijker worden daar het hele gebeuren ook op you tube is geplaatst (Alvast  een paar eerste indrukken  heb ik meegenomen  in het onderstaande  want )  er viel  toch ( dacht ik) wat nieuws  te rapen ___ voor mij althans  en eventueel  voor  de vele  verwittigde  toeschouwer ( die alvast beslagen op het ijs komen  en  gestimuleerd  wxerden  tot het doen van  wat noodzakelijke voorstudie  tengevolge  van  wat  brainstormerij  en zoekwerk  op het internet     ) ...  
  Gelukkig  is er meer  dan  de  aarzelende    persconferentie alleen , voorhanden ;
  in Sciences verscheen  immer het  korte  artikel   van Wolfe et al , waarover deze persconferentie eigenlijk  ging  ...
  (en  ook  Nature gaf  present met een voorzichtig en beknopt   nieuwskommentaar)  
  Belangrijk ook  :  De nog donderdag avond   te lezen "   blog  bespreking van PZ Meyers  ... Die goed van de tongriem gesneden  wetenschappers   zette (alweer en naar goede gewoonte )   erg  helder   en degelijk alles op een rijtje ... een grote hulp  en het voorteken  dat er een mogelijk een stroom ( ook  peer review )kommentaren op  gang  zal komen die toch bewijzen dat het om  redelijk belangrijk puntje  gaat  in een boeiend  thema   ... al was het maar om een  "toekomstige voetnoot  in de leerboeken " zoals  iemand het   formuleerde  

   PZ Myers      http://scienceblogs.com/pharyngula/2010/12/its_not_an_arsenic-based_life.php
   "It's not an arsenic-based life form"

  Blogging on Peer-Reviewed Research

  There's a lot of news going around right now about this NASA press release and paper in Science — before anyone had read the paper, there was some real crazy-eyed speculation out there.       

  ".....What they also found, and this is the cool part, is that they(= the bacteria )  incorporated the arsenate into familiar compounds*. DNA has a backbone of sugars linked together by phosphate bonds, for instance; in these baceria, some of those phosphates were replaced by arsenate.
  Some amino acids, serine, tyrosine, and threonine, can be modified by phosphates, and arsenate was substituted there, too.
  What this tells us is that the machinery of these cells is tolerant enough of the differences between phosphate and arsenate that it can keep on working to some degree no matter which one is present.
  So what does it all mean?
  It means that researchers have found that some earthly bacteria that live in literally poisonous environments are adapted to find the presence of arsenic dramatically less lethal, and that they can even incorporate arsenic into their routine, familiar chemistry.          
  It doesn't say a lot about evolutionary history, I'm afraid.
  These are derived forms of bacteria that are adapting to artificially stringent environmental conditions, and they were found in a geologically young lake — so no, this is not the bacterium primeval. This lake also happens to be on Earth, not Saturn, ..... I don't know that it can even say much about extraterrestrial life.
  It does say that life can survive in a surprisingly broad range of conditions, but we already knew that.
  So it's nice work, a small piece of the story of life, but not quite the earthshaking news

  *  I've had it pointed out to me that they actually didn't fully demonstrate even this. What they showed was that, in the bacteria raised in arsenates, the proportion of arsenic rose and the proportion of phosphorus fell, which suggests indirectly that there could have been a replacement of the phosphorus by arsenic.     ...."

  Dat arsenicum de plaats inneemt van fosfor moet volgens vele sceptici  nog  beter bewezen worden, want DNA met arsenaat is wel erg onstabiel bij de hedendaagse  temperaturen van dit meer, . Als ik het goed begrepen heb is het gegeven  dat er arsenicum in het DNA zit  alleen met blotting aangetoond .Het is dus  indirect (ongeveer) aangetoond maar hoe of wat , dat wist Wolfe  niet en dat zegt ze ook eerlijk.


  Astrobiologie is, zo herinnerde  de NASA life uitzending  , al  meteen bij het begin  de kijkers en luisteraars   
  "de studie van de oorsprong, de evolutie, de verspreiding en de toekomst van leven in het universum"

  De reeds bekende  oppervlakkige  riedeltjes volgden ( en kon je al  vooraf  lezen in de kranten deze week -) die alleen maar meer vragen oproepen  
  -Het gaat om een bijzondere microbe die kan gedijen  in  een  arsenicum.millieu
  - Dat scheikundig element werd tot nu toe beschouwd als ongeschikt  om leven te  kunnen  ondersteunen.
  (Dat arseen   ook nog eens  erg giftig is voor veel andere wezens   , is  wel waar   maar   niets bijzonder    :  het  levensnoodzakelijke  element dat het ( volgens het onderzoek ) vervangt = Fosfoor ,  kan immers  ook giftig zijn ....zelfs zuurstof kan giftig zijn   ) 

  Fosfor werd al altijd  beschouwd als  een  onmisbaar levens- element ( en ik bedoel daarmee het  scheikundige  element --> het fosfooratoom)    van een  zestal elementen   = CHNOPS
   ( maar natuurlijk zullen  crea's  erop hameren ( doen ze al meteen  , zoals ik  deze week al  kon merken )  dat  leven  meer is dan   zes  " basisonderdelen  "  ; ze hebben  natuurlijk  gelijk  maar dat  is  zo wanneer  ze  wijselijk  verzwijgen dat het over een  klein  aantal  scheikundige elementen ( atomen ) gaat   en niet over de vele  levens onderdelen / organische   verbindingen ( in assimileerbare vormen  ) waar die  elementen in functioneren als  wezenlijke componenten   van het  scheikundig stramien  ...Bovendien zullen ze wel weer gaan schermen met de "immateriele"   componenten ( vroeger was dat het élan vital ( vitalisme ) , tegenwoordig is dat een stroman -versie van  het  "informatiebegrip" .... en flirten met het wholisme :" het geheel is meer dan de delen" ,  weet je wel ...en andere gemeenplaatsen die zelfs  het emergentieverschijnsel ( jawel ook uit de chaostheorie )  in hun santenkraam inbrengen , te pas en te onpas    ) 

   Niettemin is deze gevonden   extremofiel  een anderssoortige levensvorm dan de levensvormen  die wij hier op aarde  ( tot nu toe ) normaliter aantroffen. En zelfs onder extremofielen zou het wel eens  het eerste  ontdekte   buitenbeentje  kunnen zijn met een  gesubstitueerde  variant van het DNA ( misschien volgen er nog ? ) Het feit dat dit soort  dingen nu pas wordt ontdekt , betekent natuurlijk niet  dat ze niet al die tijd al aanwezig waren op de  aarde  .... bewijs dat het van buitenaardse oorsprong is , is het dus geenszins  

  DNA ( ook gedeeltelijk) gebaseerd op arsenicum is echt iets bijzonder .....
  Iedereen die dat  ontkent  ( bijvoorbeeld  om deze deze  vondst minstens te minimaliseren  ) weet niet waar ie over praat.... 

  Zo bestaat   notabene de ruggegraat van de dubbele  helix van het  DNA   ( tot nu toe  als )obligaat (bevonden )  ook  uit   fosfor
  ATP kan ook niet zonder  :
  Dr Dartnell (London)
  “Phosphorous is key and absolutely essential for life.
  It forms the backbone of DNA.
  Every form of life of Earth we have known so far depends on phosphorous as well as another molecule called ATP, an energy storage molecule, or biological battery.
   http://skymania.com/wp/2010/11/alien-life-form-is-here-on-earth.html 30 november )

  De bacterie is ontdekt  op een eiland  in Mono Lake, nabij het Yosemite National Park in 2008
  dat LAKE  is een (geologisch) vrij recente  watermassa vol met arsenaten  ( hee ja er zijn eveneens fosfaten aanwezig )  
   

  mono lake  http://en.wikipedia.org/wiki/Mono_Lake
  http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1334628/Astrobiology-findings-Alien-bacteria-lives-arsenic-Californian-lake-opens-search-life-planets.html

  Het is lang niet de eerste keer dat   arseen-eters  zijn ontdekt   
  (Bijvoorbeeld) Ook in Lake Searle zijn   dergelijke  extremofiele microben maar van andere groepen, gevonden   ( spirocheten geloof ik )
  In 2008  verklaarden  astro- biologen  van  USGS  en   betrokken bij het   eerste  onderzoek  (en vervolgonderzoek  )naar de bacterieën  in Lake mono  : en ontdekking  onder hen van " arsène "  
  " The findings add an important dimension to the "arsenic cycle "and highlights a previously unsuspected process that may have been essential for establishing the arsenic cycle on the ancient Earth,"
  *  De  arseen-cyclus  treed  op   wanneer bepaalde  enzymen  in  microorganismen   inorganisch  arseen  gaan  omzetten   in organisch  arseen  
  Die zo genoemde   arseen cyclus wordt tegenwoordig intensief bestudeerd  omdat  studies  daarover  een  verhoopt middel kunnen  verschaffen die chemische vervuilingen  met dit  giftig  element kan  saneren  
  Research naar  en verder kweken van -  dergelijke  microbieele  gifsnoepers allerlei , begon nadat een bacterie werd ontdekt  op een Japans  chemisch stort die in staat was bevonden   nylon te verteren  .....   
  Ondertussen zijn   reeds    andere organismen bekend( en verder gekweekt )  die dergelijke   jobs ( ook arseenvervuiling ? ) kunnen uitvoeren  ....
     
  ( zoek op google) [PDF]
  The microbial arsenic cycle in Mono Lake, California
  http://en.wikipedia.org/wiki/Prebiotic_arsenic
  " While arsenic tolerance and exploitation has been demonstrated to exist in these modern extreme biospheres it has not yet been demonstrated to exist phosphorous-free. Some may argue that an arsenic-based DNA backbone would be too unstable to sustain life "

  V
  olgens het  nu  gepubliceerde   vervolg laboratorium onderzoek (in sciences )  van het team rond de  ontdekster van deze bacterie , Wolfe ( en dus ook op de  pers conferentie )    kunnen die bacterieen  arseen  gebruiken :   en  niet alleen maar  als voedsel  en  in hun metabolisme  maar ze kunnen  arsenaten  ook  aanwenden  voor  de  aanmaak van essentiële nucleïnezuren (ook in hun  DNA, & uiteraard ook RNA) tijdens  hun   verdere  groei ( en  dat houdt  noodzakelijk ook hun vertikale en horizontale  verspreiding in  ): nml   arseen als   uiiteindelijk  atomaire substituten voor fosfor-atomen  in hun DNA  
  Er zit dus (met andere woorden )  arseen op sommige plaatsten waar anders fosfor zit in de  DNA -helix
  en dat is een claim die door Wolfe opnieuw  expliciet  werd gemaakt tijdens de uitzending en wel   dmv van een  ....
  afgelikt animatie -filmpje    Vooral PZ Meyers  maakt het in zijn  commentator  verder  duidelijk :
  Het is, volgens  hem  , de  belangrijke  claim ( 'cool'part )  die deze  research en ontdekking  scoorde    :
   
  Blijkbaar zijn er dus ( natuurlijke) levensvormen op aarde  die het zonder fosfor kunnen  doen  en dat  noodzakelijke  element vervangen door arsenicum
  Steve Benner
  was ook aanwezig tijdens de uitzending  / 
   in wezen vertelde hij ( part 2 op you tube )  net hetzelfde  ;  het  reeds  bekende biochemische  verhaal  :
  "The only stumbling block to the idea is that arsenic-based DNA tends to break down quickly. "You don't
  want to build your DNA out of a compound with a half-life in the order of a couple of minutes,"
   ....it could be a good thing in extreme cold, where chemical reactions move
  very slowly. Microbes living in Antarctica or on Saturn's moon Titan might find  phosphate-based DNA
  too sluggish to work with and have evolved to take advantage of faster-reacting arsenate instead."
  PIERRA  http://www.vkblog.nl/bericht/358495/Persconferentie_NASA#commentaar(Uit de link naar New Scientist)
  Wolfe repliceerde (half en half )  dat  de data  die haar onderzoek opleverden  , wel degelijk wezen op  die arseensubstituties in het DNA van de bacterie  onder de huidige aardse omstandigheden en temperaturen  ...
  Hoe minder sterk die  arseenverbindeningen ook mochten zijn in vergelijking met hun fosfoorevenknieen  ...?   is , volgens haar ,  een  probleem dat  ook ten dele  aan de scheikundigen   moet   worden overgelaten  Die  zullen  de verkregen  data  moeten verklaren binnen hun  eigen denkmallen, vakgebied   en  verworven  kennis ipv de data zelf  meteen  te trachten van de tafel  te vegen   of vooraf ongeldig te verklaren   ( uiteraard mag de  geldigheid van  de methodes  die  deze data hebben  opgeleverd worden nagegaan / gekontroleerd op fouten  en/ of vooringenomen partijdigheid     )
  Een nogal flauw repliekje dat   aantoont dat het verdere   grondige  en belangrijke  onderbouw- werk eigenlijk  rond de claim nog moet beginnen .. of zelf voorbarige conclusie-jumping kan zijn  
  Afwachten dus .. net zoals bij de duivenmelkers  ...  
  Ondertussen  verklaarden  Wolfe-Simon et all  in  (www.nature.com/news/2010/10120..)
  dat   " there is a lot more to be done. The first step is to see whether these or other bacteria replace phosphate with arsenic naturally, without being forced to do so in the lab..."
  Kan het  ,  oppervlakkig gezien  toch ,   nog   altijd  worden beweerd  dat de gevonden resultaten  allemaal  gevolgen zijn van het verblijf  in het lab van die  bacteriestam  GFAJ-1  d ie in het lab verder werd gekweekt op erg rijke  arseenbasis en met  "alle voedingsstoffen vitamines , andere mineralen  , spoorelementen   enzovoort , enzovoort "  erop en eraan , maar met  weinig  en wisselende  fosfoorpercentage al naargelang   verscheidene  kolonietjes afstammelingetjes     ?

  PZ Meyers  : 
  What they showed was that, in the bacteria raised in arsenates, the proportion of arsenic rose and the proportion of phosphorus fell, which suggests indirectly that there could have been a replacement of the phosphorus by arsenic.     ...."

  ( creato 
  PB)"Het zijn gewoon bacterien die zich in het lab aangepast hebben aan een omgeving met arsenicum"

  Ontdekking , het kweken en het (genetisch) manipuleren van "gifsnoepers zijn niets nieuws en worden nu al ingezet voor bodemsanering en het neutraliseren van gifstorten ....
  Het is juist dat  bacterieen uiterst flexibel zijn  o.m. ook  door hun massale groei en  een snelle generatiewisselingen    ( en zelfs onmisbaar  voor al het andere "complexere " leven ) en ze bezetten ongelooflijk veel biotopen  tot in de diepste lagen der aarde toe ....
  (extremofielen , chemotrofen , anaeroben ,aeroben , zwavelwaterstof -ademhaling ( HSO2) .....U vraagt en de bacterieen hebben het in huis )
  Hoe dacht je trouwens dat het basismateriaal oftewel de bacterieeen die verder kunnen worden gekweekt als saneerders van allerlei mens-gemaakte afvalprodukten en giften( die vroeger niet eens bestonden ) worden opgespoord ?Door ze te gaan zoeken op gifstorten natuurlijk ... waar de  evolutie ze zelf al heeft laten onstaanDie voorlopige evolutie eind-produkten gebruiken als startmateriaal spaart trouwens heel wat tijd en geld ...
  Persoonliijk denk ik dat er ons nog vele verrassingen te wachten staan uit de microbieele wereld

  In de  eerste  lab opstelling zat volgens Wolfe  niet genoeg fosfor om de groei van de bacterie volledig te verklaren.
  Dat zou betekenen dat er ook arseen was opgenomen.

  ....Als die bacterie geen arsenicumvoedingsbodem heeft gedijt ie niet....?

  Wolfe  liet zich  ook  terloops ontvallen  ( tijdens haar repliek aan Benner )  dat er  met haar team wordt gewerkt aan  de redactie van een  binnenkort te verschijnen  studie van (  de  haar reeds bekende  )resultaten van  verdere  kweekexperimenten op fosfoorsubstraat met  weliswaar zeer  weinig arseen ...
  We weten dat de natuurlijke  bacterieen in het  meer  niet arseen afhankelijk zijn     ... maar geldt hetzelfde voor de verder gekweekte "stam" ? ( wat wordt hier  dan  gesuggereerd door dat geheimzinnig  "ik weet al wat jij niet weet ? " )....  wachten dus 

  Zich  ergeren aan Felisa.
  ( JeroenJ  03-12-2010   op het hieronder vermelde  "creationistische " blog van PB )
  " een begrijpelijke houding voor iemand die zijn baan wil houden, maar wetenschappelijk is het natuurlijk vertragend
  ....De bacteriën "Thrived" in hun potje zonder fosfor met veel arseen, zei ze eigenlijk .... 
  Ze suggereerde daarmee dat de bacteriën liever arseen hebben dan fosfor.....
  (Kan men in  het vervolg  toch  niet ) wat duidelijker  te horen te krijgen wat wél en wat niét gevonden is. ? 
  Ik begreep dat er in DNA blotjes "met DNA geassocieerde arsenicum verbindingen" zijn gevonden.
  Vragen over of, en in hoeverre, dat daadwerkelijk in de DNA ruggengraat zat , werden omfloerst beantwoord, maar zeer dwingend suggestief in een gelikte animatie vertoond.
  ATP werd wél genoemd in een suggestieve context, maar van functioneel ATAs is voorlopig geen sprake.
  Ik snap niet waarom er niet eenvoudig wat DNA van de bacterie in de GCMS gekieperd is, of waarom er niet een groeiexperiment heeft plaatsgevonden om een voor groei optimale verhouding P/As te bepalen.
   
  Verder werd  door felisa   aangestipt   dat   nu  ook   geavanceerde genoomsequentie(s)  van deze bacteriestam  zich opdringen 
  De wetenschap verwacht  , naar zij  ook nog  zegt, dat het nog heel lang gaat duren voordat men van die data  chocolade(letters) van zal kunnen maken.
  Dus vooralsnog nog is het meeste wat er wordt uit (speculatief ) afgeleid  uberhaupt ook al   een wassen neus.
       

   
  Ondertussen   lijkt  dat alles te kunnen betekenen   dat  de microbe onafhankelijk van andere  uitsluitend   op  fosfoor - DNA gebaseerde levende organismen ,  geëvolueerd kan  zijn   ...? .
  Dit .is  natuurlijk  belangrijk voor de zoektocht naar buitenaards leven, omdat tot nu toe werd aangenomen dat primitieve levensvormen alleen zouden kunnen  bestaan  ( of misschien slechts kunnen   ontstaan )op basis  van ( of bij aanwezigheid  van )  fosfor.
  Maar het betekent veel meer dan dat alleen ....
  Is dit  ook een aanwijzing   dat leven  misschien  twee keer is ontstaan op aarde?
  (  of  zijn de in het meer  gevonden  bacterieen maw  afstammelingen van zo'n  "andere" levensvormen  ) 

  "Arsène "GFAJ-1 is    alleszins  een  extremofiel
   -  extremofielen  als "aparte " maar niettemin  in het gewone  levende  inpasbare   levensvormen( dus  ook voorzien van  fosfor metabolisme )  zijn  allang ontdekt en als dusdanig erkend  ... Daaronder zitten   HSO2 (=  rot eigeurtje ) zwavelwaterstof ademhalers  en al die chemotrofe weirdo's  uit  het   black-( en ook  het " white"  ) smokers pandemonium ( the lost city , bijvoorbeeld )  
  Substitutes waren allang bekend zoals ook hyperthermofielen zwavel kunnen gebruiken in plaats van zuurstof.
  Zo mag je misschien ook verwachten dat hyperthermofielen het prima doen in een omgeving waar Zwavel wordt vervangen door selenium.
  Zwavel en selenium lijken chemisch gezien nog meer op elkaar dan zuurstof en zwavel.
  -->extremofielen
  Het rare hier  is   echter  dat de bacterie arseen niet alleen kan arsenicum consumeren, maar  het ook kan gebruiken als ruggegraat voor het eigen  DNA.( en dat is de hoofdclaim in deze hele hype   en die is niet voldoende onderbouwd )

  Dr Dartnell( LONDON ) 
  (eerder deze week 30 november 2010)   
   http://skymania.com/wp/2010/11/alien-life-form-is-here-on-earth.html/ 
  " ......There is no reason to expect that life arose just once on Earth. It could have arisen any number of times. The only reason that all life we have found so far has all descended from the same progenitor – the same mother of life – is because we’ve been looking for life in the same way.
  But if you start looking in extreme environments like Mono Lake, where our kind of life doesn’t survive very well, that’s where you find fundamentally different life forms with a separate origin. They’re aliens  *, but aliens that share the same home as us. "
  (*Alien betekent  : vreemd(en)   , niet meer dan dat  ,  en  dat is dus niet noodzakelijk  =  een " buitenaardse"  vreemdeling )
    
  Leven zou zich dus ook d.m.v. andere elementen ( = substitutieve elemnten  )   kunnen vormen dan die ons tot nu toe bekend zijn.
  Dat is nogal een aardverschuiving  
  Maar  Is dit  wel  een  echte  “nieuwe” (onhafhankelijk onstane )levensvorm    ipv een aangepaste  evolutionair ontwikkelde afstammeling uit   een meer  conventionele  levensvorm   =
  is er  op  onze planeet   minstens   een tweede vorm van anders-soortig leven onstaan ? 
  of   heeft  het gevondene zich  "evolutionair"  ontwikkeld uit het "andere leven" ?= namelijk -->   het is   een extremofiele bacterie   die erin geslaagd is  zijn fosfor  opportunistich  te vervangen  door  arsenicum -->
  Net zoals  sommige langdurig  zich voortplantende   coli-  bacterieen  populaties  in de  LENSKI experimenten  hebben gedaan  en dmv " gelukkige"  mutaties    zijn overgeschakeld op een andere "voeding " ....
  Maar  hier  is  bovendien nog   eens   expliciet  sprake van  het vervangen van enkele  materieele  basisingedrienten ( elementen ) die elkaars functies kunnen overnemen op beopaalde plaatsen  binnen     DNA  /RNA -     ...?  en dat is nooit gezien ? ook niet in de lenski experimenten ?

  -De bacterie  is  dus , hoe dan ook    , toch een intrigerend en  een  vreemd buitenbeentje   :
  " een uitzondering op de regel " zei Wolfe
  -Het suggereert  tevens  dat het aardse  leven  zoals we het tot nu toe kenden , geen unicum is  .
  -Het zou   tevens   een welkome  eerste  vergelijkingsmodel met het reeds bekende " aardse " leven kunnen bieden

  2.-  De microbe uit Californië zou  suggereren dat leven ook kan  op planeten waar geen fosfor  aanwezig is.
  “Dit is een spannende ontdekking”, verklaart astrobioloog Lewis Dartnell in The Sun. “Als deze organismen arsenicum(kunnen)  gebruiken bij ( al was het alleen maar in )hun  metabolisme,( maar het is dus duidelijk ook  een  vervanger  element  van de fosfoor in gedeelten  het DNA )   is dat een bewijs dat er andere vormen van leven ( ook op deze aarde )  bestaan dan de levensvormen die we nu kennen.”
  Oftewel: de kans dat wetenschappers leven aantreffen op planeten en manen, zoals Titan, Europa en Mars, wordt alleen maar groter.
  -Onderzoek ( ook naar buitenaards  leven ) kan  je uiteraard   pas  beginnen  doen op basis van dingen die je vind   in de  aardse omgeving--->  -Over het onderwerp 'leven' hebben we vooralsnog alleen waarnemingen hier op aarde.
  Ook de vindplaats  Lake mono  is   aards  ...
  -Dat je  verder   eerst naar  op zuurstof levend  en op koolstof  gebaseerd leven gaat zoeken is nogal wiedes 
  We weten namelijk zeker dat die grondstoffen keuze   gecompliceerde vormen ( en zelfs  intelligentie)  kan bouwen . Dus zoek je daar het eerst naar. Er wordt al heel lang gespeculeerd op  andere mogelijke levensvormen maar een belangrijk  probleem daarbij wordt ook gelijk erkend ;  zouden wij die "anderen"  nog ooit  kunnen  herkennen als levensvorm? 
  -De ontdekking   geeft in ieder geval  aan dat extreme omgevingen  niet automatisch leven uitsluiten .  ....Maar dat is niets nieuws ... extremofielen zijn al lang als dusdanig gekend en erkent 
    
  Fosfor en Arsenicum lijken  erg sterk  op elkaar. Het  zijn buren  in de tabel van mendeljev   Het is dus voorstelbaar dat de "forfor" microbe zich heeft aangepast en in het Lake is omgevormd naar een "arsenicum" microbe.
  Ouderwets aards maar dan een tikje anders..
  Het leven  is echter   veel flexibeler  dan ooit is gedacht 

  Deze microbe is het meest  waarschijnlijk  een afstammeling van een microbe die  met fosfor werkte. ? ofwel :   Het leven waaruit deze  arseen bacterie  is ontstaan  , is dus ook minstens een   stamouder  van fosfoor-leven ?
  >de optie  dat het ontdekte   dichter bij de oudste levensvorm zou staan  ,  is  ook  een  mogelijke   uitleg  voor  een andere   2 jaar oude  hypothese  van Felisa Wolfe-Simon Harvard University  
  http://www.ironlisa.com/NewScientist_Arsenic.pdf
  Het ging toen ook  nogal vlug  over  opduikende    speculaties van Wickramasinghe  enzo ....  en   of het  zou  kunnen gaan om buitenaards leven dat hier op Aarde is aangeland ( panspermia ? ) =   de ontdekking zou dan  een vertegenwoordiger zijn van hetgeen een  schaduwbiosfeer wordt genoemd.  
  Onderzoekster Felisa Wolfe-Simon zou in het Mono Meer in Californië in 2008 ( volgens pan spermia   aanhangers ) reeds toen aanwijzingen hebben gevonden voor een dergelijke schaduwbiosfeer.
  Zij vond micro-organismen in dat meer die kunnen leven met arsenicum. 
  Dat is niet hetzelfde als dat arsenicum onderdeel is van die micro-organismen.( zoals nu  expliciet is geclaimd  )  
  Maar  in dat   artikel uit 2008 van Wolfe speculeerde  ze al dat er wellicht leven is dat wel op arsenicum gebaseerd is en dat misschien vanuit de ruimte op aarde terecht zou zijn gekomen.
  Dat leven kwam dus naast de bestaande biosfeer terecht en dàt zou dan die schaduwbiosfeer hebben opgeleverd.
  Het zou dus kunnen dat Wolfe in Mono Lake micro-organismen heeft gevonden die daadwerkelijk op arsenicum gebaseerd zijn
  __ maar de huidige  studie is  onvoldoende  feitelijk om bewijs  te leveren voor de rest van haar  agenda  .
  Hier is een 2008  artikel in "astrobiology magazine" van Wolfe zelf  :
  http://www.astrobio.net/index.php?option=com_expedition&task=detail&id=3259
  Dr Wolfe-Simon over haar toenmalige  ontdekking en  research
  “It may prove that there are other possibilities that are beyond our imagination. It opens the door for us to think about biology in ways we have never thought.......We are going to look for life on other planets and we only know to look for that which we know. This may help us to develop tools to look for something we have never seen......”

  JeroenJ
  Overigens is het verdere  feitelijke   onderzoek naar deze bestaande extremofiel zeer veel nuttiger  dan onderzoek naar mogelijk bestaand extraterrestrisch leven.
  Als je al zoekt naar extraterrestrisch leven moet je, lijkt mij, zoeken naar zelforganiserende systemen en verdachte chemische patronen,  en  niet zo specifiek naar CHNOPS vriendelijke milieus

  Het hele idee dat leven ergens anders ook op basis van  fosfor DNA zou  moeten bestaan ,  is  natuurlijk   nogal  conservatief.
  (of er  ook nog  eentje ergens rondloopt met een betere of  complexere   genetische code dan de onze   is natuurlijk  nog  komplete  speculatieve  science fiction  ... maar je weet maar nooit    )
  Het nu  bekend gemaakte verhaal rond een arseen extremofiel    is  alleen maar  een  klein stukje van een  legpuzzel  die  alweer is aangegroeid en het beeld helpt  construeren   dat uiteindelijk zal te voorschijn  moeten komen  
   

  De kans dat  bepaalde  fundamenteele levensvormen  ontstaat als de juiste omstandigheden  voor een bepaalde start  als basis  aanwezig zijn  ,  is weer  wat  groter geworden , daarmee wordt de aanwezigheid  en evolutie van gecompliceerd  leven als universeel verschijnsel  in het heelhal   aannemelijker 
  maar ook die  aangekaarte evolutie naar het complexe  vanuit eenvoudige  basis is verre van opgelost
     
  - Het  gevondene  bewijst ander leven in het heelal niet maar het maakt het weer meer waarschijnlijker  en het steunt  vooral  impliciet  op de  veronderstelling  dat waarschijnlijk het onstaan  van leven  , geen exclusief  aardse  of  unieke aangelegenheid  is .. Heilaas is de  voorliggende studie  te onvoldoende en bevat te weinig feitelijk bewijs om het  loutere " conclusieve giswerk" te overstijgen    
  Eh   wat moeten  creationisten  hier  nu  mee   ? 
  Uiteraard  kunnen de sinds  2008 al   gemaakte  claims zonder  twijfel  op tegenstand  rekenen van enkele   mensen die geloven dat :  het leven 
  "niet normaal" is  ;    en/of  (misschien  ) in zijn bekende  vorm  uniek  is want  alleszins  "optimaal "  geschapen  door een Intelligente Ontwerper ... Het ( eerste ) levende  zelf  ( en bij uitbreiding ook  ander  leven  en   alle  voorgestelde  vertakkingen ervan-    kan dus , volgens die creationische    mensen , niet  "natuurlijk" (= normaal ? )zijn onstaan  , hier niet (en ook elders niet  )  ....

   Maar echt belangrijk  of relevant   is dit niet meer  ... Het is tijdverspilling( De wetenschap trekt er zich niets  meer  van aan  en doet  gewoon verder binnen haar vakgebieden en volgens de haar eigen  en    pragmatisch  optimaal bevonden  methodes   )  om zich nog echt  bezig te  gaan  houden met  een herkauwde   patstelling  die het evo-creato (zogenaamde) "inhoudelijke  en wetenschappelijke "  debat zo langzamerhand is geworden  ....
   
  Iets heel anders is  natuurlijk de voortdurende  politieke en propagandistische  media  oorlog die  de creationisten ( en de media  smaakmakers zelf ) voeren en   ( voor de creationisten -) met het oog op  een  beoogde effektieve blokkering  van  wetenschappelijk onderzoek dat hen niet zint  : weze het  astrobiologie  ( uiteraard  vanwege de implicaties en  sterke connecties met abiogenese en "evolutie" )of was   het bijvoorbeeld   stamcelonderzoek  (  vooral  een paar jaar terug  vanwege   haar   morele en ethische  conflikten met religieuze  richtlijnen in verband met  manipulaties van  embryonale cellen  ) , maar voornamelijk ook   politieke  , manoeuvers  ter afblokking   van alle  wetenschaps-opleidingen /  projekten   :  die hun dogma's mogelijk kunnen  onderuit halen of minstens zwaar bedreigen --> "Teach the controversy"   en het drijven van  wiggen   in de (methodisch naturalistische ) wetenschap  .... Dit is geenszins  ongegrond  complot getheoretiseer  . Het wedge document is daar om voor de   taktische  bedoelingen van de creationitische bewegingen te getuigen  .... 

  Maar  hier zijn de crea's toch in het voordeel ; het zijn alleszins veel betere kommunikatoren( en populisten )   dan de doorsnee  wetenschapper  die ook  wel eens in de publieke belangstelling wil staan , maar meestal maar halfbegrepen  wordt   en daardoor ook   nogal vlug gewantrouwd  en verdacht  bevonden ,   en in  het karretje  gespannen van beroeps-ideologen  ..... Bovendien is het creationisme slechts een  onderdeel van de anti- en pseudo -wetenschap die teert op de goedgelovigheid  en het  universeel bijgeloof  van alle mensen ( minstens toch in enkele fases  van hun  afzonderlijke  levenslopen  )       


  *Eentje  van de Nederlandse  créationisten  en nieuwe trots van die "weet" sekte  ,was  een beetje  paniekerig  losgeslagen  deze week   en was   alvast begonnen  met  het geijkte  verontwaardigd  briesen, liegen en zwartmaken ... hij   tapte  daarbij ,  samen met een kompaan( en aangever= net zoals dat gebeurt bij twee samenwerkende komieken of bij politiewerk   )  ,   uit de bekende vaatje 
  Maar dat is geeneens interessant  , noch onbegrijpelijk  ..... gaap ... en dergelijk   geraaskaal  is ook niet vol te houden  
  Gelukkig heeft hij zich een beetje herpakt  en is begonnen er een "serieus" blogje aan te besteden
  (weliswaar weer met de zelfde ingeredienten ..) maar je moet het vooral gaan lezen  wegens de reactie's , daar zit altijd het interessante  verborgen op de blogjes  van die  zure  man  "Pluriba " /alias   teveel om op te noemen ...   ... Het is  evenwel  altijd een goede aangever ... dat wél 
  ( ik geef maar vlug het url / want anders komt hij hetzelf nog doen... hahahaha   )
   -->
  http://www.vkblog.nl/bericht/358756
  Waarvan is de  doorsnee  creationist  bang ? 
  (dat de goddelijke   openbaring in haar letterlijke  vorm ( en volgens zijn eigen sektaire interpretatie ) op de schop staat , natuurlijk )  

  Maar voor de meer  beslagen  theololo -woordkunstenaar  apologeet  , is er   altijd een  groot  aantal ontsnappingsclausules en vluchtwegen open  voor zijn vluchtende  god op zoek naar een nieuw schuilgat   : 
  *Uiteraard kan een   almachtige God  , overal  in het universum " scheppen "  
  *en/of is alles "gefrontloaded " in de Eerste en Enige scheppingsdaad  ?
  (= het  "onstaan"  van het heelhal uit datgene wat niet "waarneembaar"  is en daarom "niets " wordt genoemd ? ) 
  Maar volgens Stephen Hawkins  is ook hier   een "scheppende"  en afzonderlijke   entiteit    God (= de eerste beweger )   of de "deus ex machina"   overbodig  ....
  *Het  begin van het ons bekende heelhal  was het resultaat van diverse onvermijdelijke fysische wetten*

  Hier is een beginnertje 
  http://www.scientias.nl/hawking-universum-had-god-niet-nodig/15333
   
  Volgens chemisch technoloog John E. Rijsndorp zoekt men naar de 'theorie van alles',  en dat is dan  de afspiegeling van de overkoepelende Natuurwet die de kosmos beweegt:
  'Als je niet in de schepping gelooft, dan zou zo'n Natuurwet er gewoon zijn, zonder verdere discussie.
  De vraag waar die wet vandaan zou komen, wil je niet beantwoorden, of zelfs kun je dergelijke vraag    niet stellen, uiteraard   als wetenschapper , omdat dit nog niet  kan  ( of misschien nooit kan  )  verder  worden  onderzocht  '
  - Dat is precies wat Hawking doet.
  (maar dat wil daarom  nog niet zeggen  dat men niet meer moet blijven  zoeken 
   en dat geldt evenzeer  voor  "theisten "  )


  Zie over   (speculaties  rond ) alternative  biochemieen  
  http://en.wikipedia.org/wiki/Hypothetical_types_of_biochemistry 
  (enkele) Nederlandse  Bronnen/ verdere lectuur =Verder lezen (tsjok45)
  Volledige citaten vind je  terug  door te surfen naar de  vermelde   url's ( voor zolang die sites  blijven bestaan  uiteraard )  01-12-2010 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (3 Stemmen)
  Categorie:Paleontologie
  >> Reageer (3)


  Tsjok45
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Tsjok45
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   
  Belgische Soortenlijst
  Archief per maand
 • 04-2014
 • 02-2014
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 03-2012
 • 12-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
  Mijn favorieten
 • evolutie-creationisme
 • Pandasthumb
 • 'tGroot Skeptisch Discussieforum
 • Evolutieblog /Gert Korthof
 • Thomas Agricola / Tomasso's tien tellen
 • Pharyngula
 • Sandwalk
  Foto
  Gastenboek
 • viagra premature ejeculation
 • acquisto viagra paypal
 • buy cialis canada paypal
 • now cialis active cheap super
 • Gould en Darwinisme.be op één lijn?

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Laatste commentaren
 • persiapassenger (persiapassenger)
      op MOROSOFEN ?
 • nowinseo (nowinseo)
      op MOROSOFEN ?
 • aster (Daniel)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • paktoto (mamatogel)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • paktoto (paktoto)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Inhoud blog
 • intelligente dieren
 • acanthodii
 • video mammoet
 • EVODISKU INHOUD E
 • BREIN EN EVO
 • evodisku C Cosmos
 • anticreato
 • DINOSAURICON B
 • DINOSAURICON D
 • EVODISKU B  Evolutie en creationisme in de Nederlandstalige  media
  http://evolutie-creationisme-media.blogspot.com/2009_12_13_archive.html


  14-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een belangrijke Nieuwkomer
  HET PROJECT  van
  JOHAN BRAECKMAN 

  UGent

  http://www.evolutietheorie.be/  (klik  op  het vierkantje )-->
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  NADARWIN  
   
   
  De komplete aanklikbare "NaDarwin" is hier te vinden
  http://evodisku.multiply.com/journal/item/655/NaDarwin


  Quick site:


  OPGELET
  Het duurt een tijdje vooraleer de aangeklikte grote bestanden zijn gedownload

  Hardnekkige Misverstanden
  http://web.archive.org/web/20070128091855/www.nadarwin.nl/misverstanden.htm
  Hardnekkige Misverstanden

  (makkelijk) Darwins evolutietheorie
  http://web.archive.org/web/20070521224108/www.nadarwin.nl/evolutie-theorie.htm

  Sporen van Evolutie
  http://web.archive.org/web/20070519001006/www.nadarwin.nl/S/sporen.html

  Genetica
  http://web.archive.org/web/20070224174120/www.nadarwin.nl/Gtica/genetica.html

  Het Fossielenbestand
  http://web.archive.org/web/20070519000907/www.nadarwin.nl/FB/fossielenbestand.html

  Geologie & de ouderdom v/d aarde
  http://web.archive.org/web/20070519000822/www.nadarwin.nl/Geo/geologie.html

  Embryologie
  http://web.archive.org/web/20070522060922/www.nadarwin.nl/E/embryologie.html

  Creationistische fouten & blunders
  http://web.archive.org/web/20070128093013/www.nadarwin.nl/CFB/creationisme.html

  Is creationisme wetenschap?
  http://web.archive.org/web/20070519000954/www.nadarwin.nl/crea-wetenschap.html

  Boekbesprekingen
  http://web.archive.org/web/20070515114244/www.nadarwin.nl/boekbesprekingen.html

  Artikelen van Arjan Kop
  http://web.archive.org/web/20070519000939/www.nadarwin.nl/Art-AK/arjan.html

  De niet-zo-missing links gallerij
  http://web.archive.org/web/20070128091722/www.nadarwin.nl/gallerij.html

  Reacties op de site
  http://web.archive.org/web/20070521224240/www.nadarwin.nl/reacties.html

  Links
  http://web.archive.org/web/20070519000654/www.nadarwin.nl/links.html

  Zoeken--> pico search /NIET MEER BRUIKBAAR

     
  ( inhoudsopgave  met aanklikbare  links  van de  site  NaDarwin )
  INHOUD  PER CATEGORIE
    

  Algemeen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LEES EERST DIT   ( creationisme)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR (algemeen )


  Ecologie en natuurbehoud

  kevermania

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVINGSGOLF   primaten  in moeilijkheden
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WELK EEN SCHOONHEID SCHEPT DE MENS TOCH ?  oliecatastrofe  Publiek debat  

  DARWINJAAR
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verslaggevers, pop-wetenschap, hypes  en creationisten 
  * Tree of life
 • Vervalsing of geklooi ?
 • Levend arsenicum


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2009: Dominees verklaren Darwin de oorlog 
  creationisten carnaval  

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.creationisten weggevertjes 
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Misvattingen en leugens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DANTE'S HEL versie 2009 door de Klojo's

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Na het Darwinjaar

  HET GELIJK VAN DARWIN

  Musea
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen KBIN

  I(Categorie  ; CREATIONISME )

  a)controverse /Publiek dispuut/politiek
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Creationistische tsjeven-truken ?» Reageer (7) 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS ? » Reageer (10)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS II   » Reageer (4)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Grote Publieke Dispuut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kom op zeg  /EO rel » Reageer (3)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Sir Attenborough's antwoord  » Reageer (1)

  Misvattingen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wetenschappelijke parate Kennis neemt af bij jongeren ?  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZWEDEN  » Reageer (1)


  b) ID
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Is ID de wetenschappelijke (sic) uitleg voor creationiisten
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen 
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.David sorensen en revolutietheorie lalala
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE VERRIJZENIS VAN DE JONGE VERDRONKEN KOE » Reageer (21)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ID TOVERDOOS OVER   SLECHTE  ID-EETJES  ,RESISTENTIE  &  TOVERDOCTORS

  c) OEC
  d) YEC
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.het Grote vertaalde en gerecycleerde Citatenboek 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MOROSOFEN ?
  morosoof of oplichter (Tsjok45)
      op MOROSOFEN ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met creationisten

  II( Categorie  WETENSCHAP )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  eerste acht maanden van 2008

  Primaten
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fossiele apen in 2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GANLEA megacanina  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Nog een aap uit de mouw
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Saadanius hijazensis
  LIBYA
  a)antropologie

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ardipithecus Ramidus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Australopithecus SEDIBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STERKFONTEIN 2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oeroud spoor
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Denisova :  ZUID SIBERIË
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DENISOVA - mens

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DMANISI AAP OF MENS
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE OUDSTE ? » Reageer (1)  Nakalipithecus nakayamai (<)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Alweer eentje ? .....
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De tand des tijds  / Heidelberg-mens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE HEUPEN VAN EVA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CASABLANCA MAN /erectus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hobbit is aparte soort ?  » Reageer (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NOG EEN BENDE BIJTERS 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. TANDEN UIT DE QESEM GROT
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Neanderthaler genoom
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mitochondriale Genenkaart van Neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Xuchang mens 

  b)Biologie 
  1.-(
  EVOLUTIE )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 ( 1) 

  Cambrium & precambrium  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.AVALON
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GABONESE chips


  Evolutie in actie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opmerkelijk snelle adaptaties bij kroatische ruine-hagedissen:

  2.-fysiologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VERTEBRATEN- OOG en Müller cellen

  c)Paleontologie /

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zogenaamde levende fossielen

 • Pterosaurier
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pterosaurier


  1a.-Dino's;


  DINO 2010
  DINO-maand ?
  De Bultenaar uit spanje

  Dino's ontdekt in 2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hier komen de nieuwste dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DAKOTA & LEONARDO
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Megadino

  Saurichia
  Theropoda

  Dromeosauridae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mongolie  :  Linheraptor esquisitus

  Opnieuw iets over Theropode dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vroeg grut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino's onstonden in zuidamerika ...
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voorouder dino's ? Asilisaurus kongwe

  geboortegrond dinosaurus


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BEIPIAOSAURUS

  Ornithomimosauria
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beishanlong grandis,

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 1  OPA THEROPODA ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.oudste theropode ?

  Tyrannosauridae

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.En nog eentje uit de tyrannosaurus familie;Bistahieversor sealeyi
  ( scroll naar  2 ) Haplocheirus Sollers   
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tyrannosaurus in australie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zacht dinosaurus weefsel betwist
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 2
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 3 BREEKBAAR BOSKALF
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAPTOREX kriegsteini
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schrikaanjagende hagedissen

  1b.-Vogelevolutie ;


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Anchiornis huxleyi in vol ornaat

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Archaeopteryx en co

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimpje        

  Pluimpje

   

   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EEN PLUIM VOOR CHINA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geef eens een pootje
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimgewicht  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw gevederde Maniraptor
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Similicaudipteryx.
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis


  Krokodillen
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PAKASUCHUS KAPILIMAI
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Prestosuchus chiniquensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Terug naar zee
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.viseter

  Zeereptielen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Predator X  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET SVALBARD MONSTER

  Schikdpadden
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schildpadsoep

  Slangen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Slangetje in het gras ? I
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een ouder slangetje in het gras

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.krokodil als prooi ; titanoboa
   

  Zoogdieren
   
  Buideldieren
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAMBAROO

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oor voor evolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. PLACENTALE ZOOGDIEREN STAMBOOM CONTROVERSE
   
 • Een uitgekomen voorspelling
 • Wie oren heeft , die hore
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eritherium azzouzorum
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LJOEBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VLIEGENDE KATTEN   ?
  Vleermuizen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALWEER EEN BELANGRIJK STUK UIT DE LEGPUZZEL
  Zee-zoogdieren ;
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van de wal in de visgronden  Indohyus / walvisevolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zeehonden-evolutie

  amfibieen 


  Vissen
  Overgang  naar tetrapoda

   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw Tiktaalik
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ventastega

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KIEKEBOE BOE BOE (oude tetrapoden )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De niet-zo-missing links gallerij (1) 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN (2)

  Longvissen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. HELP TE WEINIG ZUURSTOF


  Arthropoda
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.trilobieten

  Weekdieren
  OCTOPUSSY


  d) Geologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALH 84001
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CHICXULUB
  TIPS

  *Blauwe
  en groene ( =nederlandse)teksten zijn meestal  aanklikbare links 
  *Engelse Wikipedia teksten  verwijzen   in de  linkerkolom naar  verschillende  niet-engelse versies van het   wikiartikel
  *Blauwe teksten tusssen ""  ,  zijn voornamelijk  ( gedeeltelijke)citaten afkomstig van  mensen met andere  meningen


      Links naar  Gespecialiseerde  Verenigingen en sites


  Fossielnet
  http://www.fossiel.net/

  Arachnologie  
  ARABEL

  http://www.arabel.ugent.be/

  Myrmycologie
  Mierenwerkgroep * Polyergus *
  http://formicidae.be/

  Entomologie
  Jean-Luc Renneson
  http://users.swing.be/entomologie/
  http://users.swing.be/entomologie/Vespidae%20of%20the%20World1.htm


  Three of life  projects    "The Tree of Life".
   
   
 • Tree of Life Web Project
 • Green Tree of Life at Berkeley
 • Fungal Tree of Life Project
 • Beetle Tree of Life project
 • Fly Tree of Life project
 • Mammal Tree of Life project
 • Cypriniformes Tree of Life project
 • Liverwort Tree of Life Project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Angiosperm Tree of Life project
 • Cnidaria Tree of Life Project
 • Decapoda Tree of Life Project

  LepTree.net,
  the Tree of Life project on Lepidoptera.


  http://www.rebeccashapley.com/cipres/telescoping.htm
  The Tree of Life blog
  Tree of Life at wikipedia.
 • Zoeken met Google


  Zoekmachine ;
   


  doorzoekt 4-sites, inclusief:
  http://tsjok45.multiply.com/photos
  http://anticreato.multiply.com/,
  http://evodisku.multiply.com/,
  http://www.bloggen.be/evodisku/ ,
    


  site search by freefind advanced

  Tomaso schrijft over      

  Evolutie /  Charles Darwin aan de basis:
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SELECTIE NATUURLIJK
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE LEVENSBOOM
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DEEP TIME
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Biogeografie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SEKSUELE SELECTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Al jaren lang samen CO-EVOLUTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De economie van de natuur
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geleidelijke veranderingen

  Unintelligent design:

  Blog Entry
  Ons gebit , De appendix,  Geboorte, 
  De weg van het zaad , Nervus  Laryngeus Recurrens,
  DNA , 75 mistakes , Het boek 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (1): Rechtop lopen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tomaso over het oog , oogspieren ,
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent Design (5): ZWEETVOETEN 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (6): Vitamine C 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (8): Kuitspieren
  DARWINJAAR

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET GELIJK VAN DARWIN

  Darwin is GEEN Heilige Sinterklaas
  2009 Année Darwin
  De eerste pasjes ?
  Darwinjaar trekt zich op gang I
  Darwinjaar trekt zich op gang II


  foto

  Nederlandse  Blog-zwerm  /een selectie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.me.myself.and.I.

  De Stoet

  Tsjok45    zie ook  MULTIPLY evodisku
  http://evodisku.multiply.com/tag/darwinjaar
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PETER LOUTER
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STRIPMAN
  Theodorus

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAMIREZI
  http://ramireziblog.blogspot.com/

  Cees Chamuleau
  Zoe van Zaal
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MIEKE ROTH

  100 Woorden

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jeroen de Baaij
  Ragfijn
  Annelies
  Satuka

  Qabouter 1 Qabouter 2


  Pierra
  Johan H.v.D.
  Theo E. Korthals Altes

  Meneer Opinie 1 Meneer Opinie 2 Meneer Opinie 3

  Tomaso Tomaso 2

  Laila (??)
  Linda Morgan
  Wilma
  Kees Smit
  Henk van Leuken
  Iris
  Vroems
  Erik de Groot
  Ely
  Mephisto

  Thera

  Bart
  Rein John
  Martijn van Calmthout Martijn van Calmthout 2
  Draakhond
  Jeg Synes
  Jim Hasenaar
  Kokopelli
  Jos Goedmakers
  Fleur Frenkel Frank
  London Calling
  Maria Trepp
  Johan H. van D. 2
  Aad Verbaast
  Landheha
  Ina Dijstelberge


  sterk aanbevolen 
   
  Terrence :
  http://boomdeslevens.blogspot.com/    
  een voortzetting van het
  vroegere -->
  http://www.vkblog.nl/blog/125817/Neomuran_hypothesis

    
  De sublieme   
  PIERRA
  (uiteraard ook sterk aanbevolen )


  http://ascendenza.wordpress.com/2011/01/08/welkom-op-mijn-nieuwe-blog/
    http://www.vkblog.nl/blog/95678/Op_zoek_naar_de_klepel
     Tsjok45 photo site  MULTIPLY  MULTIPLY evodisku 

  Blog Entry

   


   


  ANTI-CREATO   MULTIPLY  Blog Entry INHOUD ANTI CREATO


  LINKS  NAAR VERKLARENDE  NOTEN
  (In verschillende talen )

 • INDEX   NOTES  : 
  http://evodisku.multiply.com/tag/inhoud%20%20notes

 • T -->

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!