evodisku2
Dit blog is een onderdeel van EVODISKU
WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR ****Wie meent dat alles inmiddels wel over de evolutietheorie gezegd is en dat de discussie gesloten kan worden, ziet over het hoofd dat de wetenschap niet stil staat. ***Wie meent dat inmiddels het creationisme definitief het pleit heeft verloren en dat de discussie gesloten kan worden , ziet over het hoofd dat het "creationisme" is geevolueerd ( en zal evolueren ) in nieuwere mimicrytische vormen( meme-complexen ) zoals bijvoorbeeld het ID(C) ***Dit blog is speciaal opgezet om de aktualiteit binnen het evolutie-creationisme debat te volgen en van kommentaren te voorzien ... waartoe de lezers zijn uitgenodigd bij te dragen ... Let echter wél op het volgende : "Je bent een rund als je hier met religie stunt " ....
16-07-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Saadanius hijazensis
Een onlangs gevonden fossiel van een onbekende aap werpt nieuw licht op het ontstaan van mensapen.
En daarmee ook op de evolutie van de mens.


http://brianswitek.com/2010/07/fossil-primate-saadanius-provides-context-for-the-ancient-ape-old-world-monkey-split/
http://whyevolutionistrue.wordpress.com/

http://www.nature.com/nature/journal/v466/n7304/full/nature09094.html
http://www.nature.com/nature/journal/v466/n7304/fig_tab/nature09094_ft.html
http://www.bbc.co.uk/news/science+environment-10633640
http://www.guardian.co.uk/science/2010/jul/14/ape-ancestors-fossil-skull-saadanius

http://www.nu.nl/wetenschap/2293398/nieuwe-link-in-evolutie-mens.html

 

http://noorderlicht.vpro.nl/noorderlog/bericht/43712821/(Nadine Boke)

Grofweg zes miljoen jaar geleden gebeurde er iets heel belangrijks in de geschiedenis van de mens.
Dat was het moment waarop de voorouder van de mens en die van de huidige mensapen ieder een ander evolutionair pad insloegen. Zonder die splitsing zou er nu geen verschil zijn tussen ons, chimpansees en gorilla's.

Minstens zo belangrijk is het moment waarop de voorouder van de mensapen zich afsplitste van die van de overige 'oude wereld' apen.

 


Gelada (Theropithecus gelada),een van de vele soorten  "oude wereld apen " 

 De vondst van een fossiele, nog onbekende apensoort,  wordt beschreven in Nature, en werpt hier mogelijk nieuw licht op.

De nieuwe aap is ontdekt in Saudie Arabië door de Amerikaanse paleontoloog Lyad Zalmout en zijn team. Zij vonden alleen de schedel, kaak en tanden van het dier.
Toch kunnen ze hier een hoop uit afleiden.
De botresten behoorden ooit tot een volwassen mannetjesaap van zo'n vijftien tot twintig kilo, die de onderzoekers Saadanius hijazensis hebben gedoopt. Hij leefde zo'n 28 miljoen jaar geleden.
En, het belangrijkste: het dier wijkt nogal af van andere apenfossielen uit grofweg dezelfde tijdsperiode.

Op basis van de kenmerken van de nieuwe aap betogen Zalmout en zijn collega's dat mensapen pas later van andere apen zijn afgesplitst dan wetenschappers tot nu toe dachten.
De huidige schatting is dat dit zo'n 35 tot 30 miljoen jaar geleden is gebeurd.
Maar op basis van de nieuwe vondst lijkt het waarschijnlijker dat de eerste mensapen zo'n 29 tot 24 miljoen jaar geleden ontstonden. De paleontologen gaan het fossiel nu verder bestuderen en nog uitgebreider vergelijken met andere fossiele apenresten.
Zij hopen dat ze hierdoor gaten in de kennis over wanneer en waardoor mensapen een aparte evolutionaire groep werden verder kunnen dichten.Een primaat niet groter dan een baviaan leefde in de warme , vochtige wouden dicht bij de Rode zee  in wat nu Westelijk Saudi Arabia is  .


Wetenschappers van de Universiteit van Michigan( en van de expeditie die de ontdekking deed in februari 2009) publiceerden   nu  de gegevens  over die  primaat, (genaamd Saadanius hijazensis,) in het vakblad Nature.
 
“Het was een uitzonderlijke vondst”,
aldus doctor William Sanders, die het onderzoek leidde.
De  (tot  nu toe ontdekte)  ontdekte gefossilifieerde resten van de soort  bestaan   uit een gedeelte van het gezicht  en ( vooral) tanden van de bovenkaak

De  fragmentaire schedel  heeft bepaalde kenmerken die gedeeld worden met  apen uit de Oude Wereld als  met mensapen (hominidea), en  waar ook later de mens ( het genus homo )uit is voortgekomen. ( Hij is met andere woorden : op grond van de morfologische kenmerken   hypothetisch  goed inpasbaar in de huidige  stamboom der  catharini  evolutie  ...andere kenmerken doen dan weer zijn  plaatsing     dicht de basis van de   "stamlijnen" en hun verwanten  onder    de catharini (propliopithecusen pliopithecus )  vermoeden  

The skull and teeth show that the animal, named Saadanius hijazensis, had similar teeth to Old World monkeys.
Unlike apes, it lacked a frontal sinus (which is responsible for the feeling of "brain freeze" sometimes caused by eating ice-cream).


 


( zie vooral ook   de  stamboom    hierboven)

Timeline of primate evolution
(BBC)                                                                                                                       
 

 “Saadanius zit dichtbij een soort die uiteindelijk tot ons leidde”,   (  volgens nu nl
maar Sanders   zei  letterlijk  ):      
.
"....The roots of apes, humans and monkeys go back a long way.
We were interested to know when these ancient primates diverged because, in a way, that's when we got our start..."

De schedel is ongeveer 29 miljoen jaar oud. Dat geeft volgens de onderzoekers aan dat de splitsing tussen de apen uit de oude wereld en de Hominidea veel later zou hebben plaatsgevonden dan altijd werd gedacht.
 Genetisch onderzoek zou eerder 30 tot 35 miljoen jaar hebben uitgewezen. 

 "Het is mogelijk,( = dat Sadaanius uit de groep stamt waarbinnen die voormelde  splitsing plaatsvond )  maar er kunnen destijds nog zoveel andere wezens zijn geweest die erg op elkaar leken, en een daarvan werd  een  van onze  (verre )voorouder", 
legt Sanders uit.  
Maar ook :
"We moeten eerst meer onderzoek doen voor we zoiets kunnen zeggen.( over  Saadabius )"

Tot nu toe zijn die  bepaalde  vermelde verwantschappen  en aftakkingen   in de  evolutie  van de  catharini nog niet erg  goed gedocumenteerd in het fossiel materiaal  :Saadanius stamt uit  periode  en is dus cruciaal.

“Als we iets wisten over de tijd en de omstandigheden waarin dit dier leefde, ontdekken we misschien wat voor de verandering zorgde die leidde tot de evolutie én van de apen van de oude wereld  en  van de  Hominoidea ”, aldus Sanders.

Bekijk een video over de fossiele schedel.


een paar citaten ;

Iyad Zalmout, lead author of the study, spotted the damaged skull of Saadanius lying upside down in the ironstone sediment with its teeth glinting in the sun. Serious wounds on the front of the skull suggest the creature met a violent end. “He got in the way of a big carnivore and died in a horrible way,” Zalmout said.
“The puncture marks in the skull suggest he was seized by the head, got chewed around a bit, and was then thrown away.”

Brenda Benefit, professor of biological anthropology at New Mexico State University, said:
“For me this discovery is one of the most significant in my lifetime. Until now we have not had a very perfect fossil ancestor for the Old World monkeys and apes.”

“Some palaeontologists, including myself, thought that this is exactly what the common ancestor to Old World monkeys and (Great)apes ( Hominidea)would look like, based on resemblances between Miocene fossil Old World monkeys and  (Great ) apes, whereas others thought they would be shorter snouted and more round-headed like modern gibbons
(Hyloblatidea . op de stamboom uit  het nature  artikel te  vinden onder  dendropithecinea  -).

Saadanius resolves this debate
and demonstrates the importance of the fossil record for knowing what our ancestors looked like.”
WAARSCHUWING
Nota voor creationisten
  :
 Alle   vermelde  artikels en deze blogpost   gaan niet over de validiteit van deze vondst 
Het zijn meer  een verzameling reflectieve bezinningen over  verschillende insteken  (en werkhypothesen ) en over wat al dan niet wetenschappelijk van belang zou kunnen zijn  in die vondst ....

  

Voor een bredere context   zie ook

Oudste fossiele  oude wereld aap ?
http://en.wikipedia.org/wiki/Victoriapithecus_macinnesi


Primate fossil 'not an ancestor' 21 OCTOBER 2009, SCI/TECH
Ancestors had leg-up to trees 16 MAY 2008, SCI/TECH

Toch AFRICA ?

Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE OUDSTE ? » Reageer (1)  Nakalipithecus nakayamai (<)
New African ape fossil discovered 13 NOVEMBER 2007, SCI/TECH
Fossils belong to new great ape 22 AUGUST 2007, SCI/TECH
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Alweer eentje ? .....


Photo Album fossiele primaten en co

16-07-2010 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Paleontologie
>> Reageer (2)
05-07-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GABONESE chips

Meercellig leven   - MINSTENS  2 miljard jaar geleden ?
Zie ook  het uitstekende blog  van    PIERRA 
http://www.vkblog.nl/bericht/323144/Oudste_macrofossielen


Deze ontdekking is belangrijk   aangezien de( verkeerdelijk zo genoemde )  "Cambrische explosie" door  creationisten nog steeds  wordt   gezien
.......als het   scheppingsmoment   van veelvuldig  en  verschillend(andersoortig  apart geschapen )    meercellig en complex leven.


De fossielen worden door hun  ontdekkers   als giganten beschouwd in een   2miljard  jaren  oeroude    microscopische wereld waarvan altijd(traditionaal)  is gedacht  dat ze uitsluitend  uit   eencelligen en prokaryoten  bestond  ( sommigen rekenen daar ook nog  virrussen /(minstens )bacteriofagen bij  )  
 


  
Wat is het ?

Wetenschappers hebben waarschijnlijk fossielen gevonden van één van de eerste meercellige organismen.
De  tot 12centimeter lange ; " grote"  cookie-achtige fossielen zijn 2,1 miljard jaar oud, 200 miljoen jaar ouder dan het fossiel van het  vorige oudste meercellige organisme.
"....afzonderlijke   eencellige  organismen  ( tenzij   prokaryote bacterieele matten en kolonies   ?  ) bereiken nooit die  afmetingen "

De structuur laat immers  zien dat het om meer gaat dan een dun laagje bacteriën en heeft een zekere dikte en duidelijk gedefinieerde randen. Er blijft nog twijfel bestaan of het inderdaad om eukaryoten gaat, hoewel de driedimensionele structuur dit wel doet vermoeden.
Tegenwoordige bacterieplakken zijn veel dunner dan deze fossielen en hebben geen driedimensionele structuur.

"....de oudste sporen van  complex  meercellig leven zijn  niet meer  uitsluitend   te vinden  in lagen  van  600  miljoen jaar geleden  , (Noot A) zoals lang  de voorhanden fossiele getuigen  suggereerden , maar  de limiet  is nu  waarschijnlijk opgeschoven  door vondsten gedaan   in lagen van 2.1 miljard jaar oud  ...."  
zei  Abderrazak El Albani, een onderzoeker  van de universiteit van Poitiers  en hoofdauteur  van het artikel in Nature 


http://technology.iafrica.com/news/science/2512120.htm
http://www.nature.com/news/2010/100630/full/news.2010.323.html
http://scienceblogs.com/highlyallochthonous/2010/07/how_do_we_know_gabons_multicel.php

 
De macrofossiele  "kolonies " /Gabon./ de fossielen zijn gevonden in schalie-/  (c)El Albani
De meting van de aanwezigheid van zwavel-isotopen maakte het mogelijk dit eens levende
organisme te onderscheiden van de sedimenten. 1                                                                               2

Microtomografische  morfologie  reconstructies  van buiten (links ) en binnenkant  (rechts )van enkele   " macro"fossielen (1 &2)   /  El Albani - Masurier

De fossielen zijn  van pyriet (deels onstaan uit ) een afzettingmineraal    uit de produkten  van  composterende en verterende   afbraakbacteria  
Deze mineralisatie heeft de organismen afgegoten . bovendien is het  oorspronkelijkke    inbeddings materiaal ( = de matrix ) waarin de fossielen ziten , noch uitermate  verhit noch onder grote druk  veranderd   (  morfonese )     

Maar Seilacher (1)noemt de fossielen ‘pseudo-fossielen’ want hij denkt dat het opeenhopingen van pyriet kunnen zijn, die als gevolg van druk op de sedimenten bepaalde vormen aannamen.


De  Franse bronnen  

 


Site fossilifère gabonais Site fossilifère gabonais près de Franceville, où ont été découverts dans des sédiments vieux de 2,1 milliards d'années, des macrofossiles centimétriques.
© CNRS Photothèque/F. Ossa OssaReconstruction virtuelle (par microtomographie) de la morphologiReconstruction virtuelle (par microtomographie) de la morphologie externe (à gauche) et interne (à droite) d'un spécimen fossile du site gabonais. © CNRS Photothèque / A. El Albani & A. Mazurier

le Centre de microtomographie de l'Université de Poitiers, l'unité « Histoire naturelle de l'Homme préhistorique » (CNRS/MNHN), la Société « Etudes Recherches Matériaux » du CRI Biopole de Poitiers, l'unité « Géosciences Rennes » (CNRS/Université de Rennes), le bureau de recherches géologiques et minières, le Laboratoire d'hydrologie et de géochimie de Strasbourg (CNRS/Université de Strasbourg), le Centre de recherche sur la paléobiodiversité et les paléoenvironnements (CNRS/MNHN/UPMC) et le Laboratoire Géosystèmes (CNRS/Université Lille 1/Université d'Amiens).2.1 miljard jaar oud  fossiels en onderaan de afdruk  in de  schalie  waarin het fossiel   werd gevonden   Albani et al., Fig. 2

DATERING 
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V61-46YCX5D-4B&_user=10&_coverDate=09%2F30%2F1992&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=1cbfc0b1bfdc4ec34f47c0abc4aac84e


http://en.wikipedia.org/wiki/Samarium-neodymium_dating


De stap van eencellig leven naar meercellige organismen was een grote en belangrijke stap in de evolutie van leven op aarde.
Alle dieren en planten die vandaag de dag met het blote oog te zien zijn, zijn meercellig.

De grote vraag is of de fossielen uit Afrika ooit daadwerkelijk meercellige organismen waren, of dat het veeleer 
te beschouwen  is als   een kolonie van(eukaryote ?)  ééncelligen die verschillende rollen zijn gaan vervullen binnen hun samenleefverband  of dat het de restanten zijn van groepen ( prokaryote ) eencellige bacteriën. (= Bacterieele matten: /  stromatolieten   ?) (1)
 


  stromatolieten  uit MinnesotaUit de  eerste  analyse , van  een hondertal  monsters  uit de eerste  meegebrachte collectie van  250 fossielen   , met behulp van  de driedimensionale röntgenmicrotomagrafie blijkt  volgens  de onderzoekers  dat de optie "meercellig organisme "  de  voorkeur verdient
Bijkomend argument  : De fossielen bevatten ook sporen van sterol dat kenmerkend is voor de membranen van eukaryoten,
maar dit sterol zou ook kunnen  ingesijpeld  zijn uit sedimenten van jongere organismen. 

Er zullen stappen en voorstellen   gedaan  worden ( door oa.  de franse regering ? ) om de  site  te bewaren/ aan te kopen als  wetenschappelijke  werelderfgoed  site   

De fossielen komen uit een  tijdvak  uit  het laat paleozoicum,toen  de aardse atmosfeer werd verrijkt met veel zuurstof.( de eerste algen ?)
 “De evolutie van de Gabon macrofossielen, is  de eerste stap in de richting van grootschalige multicellulariteit, werd waarschijnlijk mogelijk gemaakt door de stijging van de hoeveelheid zuurstof in de atmosfeer”,
zegt Dr. El Albani in een verklaring.
De Cambrische "explosie " (542 tot 488 miljoen jaar geleden, red.) vormde de tweede stap.”(2)

De organismen leefden waarschijnlijk in ondiep zeewater en profiteerden van een verhoging van zuurstof in de atmosfeer tussen 2,45 en 2 miljard jaar geleden (The Great Oxidation Event).
Pas 700 miljoen jaar geleden nam het zuurstofgehalte nog meer toe en kon het meer complexe leven zich ontwikkelen tijdens de daaropvolgende  "Cambrische explosie." (2)

Waarom deden meercellige organismen er 1,5 miljard jaar over om het stokje van eencellig leven over te nemen?(3)
“Dat is nog één van de grootste onopgeloste mysteries in de geschiedenis van de biosfeer”,

aldus Albani
.
http://www.scientias.nl/oudste-meercellige-organisme-tot-nu-toe-gevonden/12211
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science_and_environment/10471599.stm

Ze  zijn  trouwens  zijn nog lang niet klaar met de opgravingen bij de vindplaats.
Ik hoop dat er langzaamaan meer bekend over wordt.
zie ook

What does it take to become multicellular?
http://whyevolutionistrue.wordpress.com/2010/07/09/what-does-it-take-to-become-multicellular/

The Major Transitions in Evolution


John Maynard Smith, Eörs Szathmáry - 1997 - 364 pagina’s
books.google.be - Over dit boek - Meer boekresultaten »
The Origins of Life : 
From the Birth of Life to the Origin of Language ; by
John Maynard Smith and Eörs Szathmáry
http://www.cscs.umich.edu/~crshalizi/reviews/origins-of-life/NOOT  A

http://en.wikipedia.org/wiki/Grypania
GRYPANIA SPIRALIS, was tot nu toe met zijn 1.7   a   2.2  miljard  jaar ,de  recordhouder  bij de vermoedelijke EUKARYOTE ALGEN (of toch minstens  kolonies  van met elkaar communicerende eencelligen(= cyanobacteria ?  ) 
 


 
File:Grypania spiralis.JPG

Grypania spiralis – Precambrian – Michigan

Name:  Grypania spiralis

Age:  Precambrian  Eon

Anamikean Era

2.2 billion years

Unit : Negaunee Iron Formation

Site:  Palmer, Michigan

 

 

 

This is a specimen of 2.2 billion-year-old Grypania spiralis – the oldest known eukaryotic (multicellular) organism and one of the rarest fossils on Earth.  It is described as filaments of red algae from the middle Precambrian iron formations in upper Michigan (see Science, July 10, 1992, pp 232-235).  

 

Grypania spiralis is by far the oldest known multicellular organism. All other Precambrian specimens of this age are prokaryotes (simple, single-celled organisms that lack a cellular nucleus) – such as stromatolites.   The discovery of Grypania in the 1980’s caused great excitement in the world of paleontology because these organisms are over 1 billion years older than the next-closest-aged eukaryote. This singularly unique anomalous occurrence of early eukaryotes continues to confound paleontologists today. 

 

The development of eukaryotes (that is, cells which contain a nucleus) is one of the fundamental ‘great leaps forward’ in the evolution of life.  From this template all other complex life became possible. Grypania is a cornerstone in this field of research.

 

Potomac Museum Group collected these rare specimens in the late 1980’s as a paleontological rescue operation in an active iron mine in Michigan.  They are known from only one small location in a single mine which we were allowed to access for a very brief amount of time.  The area has since been lost to mining activity.  The PMG specimens – numbering only a few dozen pieces – represent the bulk of what is known of these unique organisms.  Most of the specimens are hand size or smaller. 

 

This one, and a few others similar to it, were recently found in the field collections among stratigraphic samples taken in the mine during the excavation.  Most of the stratigraphic samples were ‘float’ pieces that never received an accession number for the PMG collections.  

 

 

Specimen 1

 This piece has two sides – part and counterpart – each measuring approximately 5 x 2.25 inches.  Such complete specimens including both sides are very uncommon in these specimens chiefly because the field work was so rushed we had no way to locate the fossiliferous beds properly.  It is only by chance that some of them have both sides.   The primary side has many typical Grypania curls and partial sections.  The secondary side has faint outlines of the fossils on the primary side.  There are no reconstructions or enhancements in this specimen.  And no repairs.

 

Specimen 2

This piece has two sides – part and counterpart – each measuring approximately 2.5 x 1.25 inches.  Such complete specimens including both sides are very uncommon in these specimens chiefly because the field work was so rushed we had no way to locate the fossiliferous beds properly.  It is only by chance that some of them have both sides.   The primary side has many typical Grypania curls and partial sections.  The secondary side has faint outlines of the fossils on the primary side.  There are no reconstructions or enhancements in this specimen.  The secondary side was broken into several pieces and has been professionally repaired in the lab.

 

Specimen 3

This piece has two sides – part and counterpart – each measuring approximately 2.5 x 1.25 inches.  Such complete specimens including both sides are very uncommon in these specimens chiefly because the field work was so rushed we had no way to locate the fossiliferous beds properly.  It is only by chance that some of them have both sides.   The primary side has many typical Grypania curls and partial sections.  The secondary side has faint outlines of the fossils on the primary side.  There are no reconstructions or enhancements in this specimen.  And no repairs

http://fossilspictures.wordpress.com/2009/03/02/grypania-spiralis-precambrian-michigan/(1) voorzichtigheid is geboden
Het zou niet de eerste keer zijn , dat  voorbarige conclusies  worden getrokken  ;
 
 

Pseudofossielen : 

1- Seilacher dacht zelf ooit 1,1 miljard jaar oude eukaryote fossielen te hebben gevonden. Nu is hij overtuigd dat dat pseudo-fossielen waren. Misschien is hij te sceptisch geworden.  Het hoofd koel  houden  is de boodschap  .

2.-

http://www.nature.com/news/2009/090422/full/news.2009.383.html
1.6 /1.7 Miljard  jaar oud  leven ontdekt   in india   ?  

Once(  1998 )thought to be the fossils of shelled creatures, these features are actually the marks of gas bubbles trapped in bacterial mats
.( stromatolites ? )
S. Bengtson et al

-Azmi, R. J. Jour. Geol. Soc. India 52, 381–389 (1998).
-Bengtson, S., Belivanova, V., Rasmussen, B. & Whitehouse, M. Proc. Natl Acad. Sci. USA doi:10.1073/pnas.0812460106 (2009).(2-)
*De cambrische  "explosie " is een ouderwetse , gedepaseeerde  , afgedankte en misleidende  term  ; Een   "explosie die  op zijn minst tussen   10 en 40 miljoen jaren duurde  is een   foute naamgeving   van formaat
Cambrium / Inhoud
Cambrium
 / Inleiding / Wat toont het fossielen verslag ? /Wonderfull life  /cambrische explosie 
http://www.bertsgeschiedenissite.nl/geschiedenis%20aarde/vendian.htm

*Er zijn echter ook  extante meercelligen ontdekt die zonder zuurstof de klus kunnen   klaren
http://www.scientias.nl/dit-meercellige-organisme-kan-zonder-zuurstof/6965
 

Wetenschappers nemen aan dat alleen eencellige bacteriën en virussen zonder zuurstof kunnen leven. Uit een nieuw onderzoek blijkt echter dat ten minste één meercellig organisme datzelfde doet.

Daarmee wordt de link die wetenschappers als vanzelfsprekend tussen het leven en de behoefte aan zuurstof leggen  minstens ,gedeeltelijk  genuanceerd met mogelijke uigtzonderingen  op deze  oude  vuistregel  ...
Het meercellige organisme is iets minder dan een millimeter lang en leeft onder het sediment van de Middellandse Zee.
Eerder werden al dergelijke organismen gevonden die beperkte tijd zonder zuurstof konden leven.

Dit meercellige organisme heeft zuurstof echter helemaal niet nodig, omdat het simpelweg geen zuurstof en suiker gebruikt om zijn cellen van energie te voorzien.
Het diertje heeft namelijk organellen die lijken op hydrogenosomen.
Hydrogenosomen produceren waterstof en adenosinetrifosfaat. De laatstgenoemde levert energie. Waarschijnlijk moet het nieuw ontdekte organisme het van zo’n energievoorziening hebben, omdat op grote diepte geen of weinig zuurstof voorkomt.

De ontdekking is van grote betekenis voor diverse onderzoeksgebieden.
Zo wordt er bijvoorbeeld in de zoektocht naar buitenaards leven nog vaak van uitgegaan dat op een planeet zuurstof aanwezig moet zijn. Dit onderzoek kan die zoektocht wel eens in een nieuw licht zetten.

Foto: Danovaro e.a.

Bronmateriaal: "Scientists discover first multicellular life that doesn't need oxygen" - Physorg.com

(3-)
zie  voor pre cambrische   fossielen
http://www.bertsgeschiedenissite.nl/geschiedenis%20aarde/vendian.htm :
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.AVALON

05-07-2010 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Paleontologie
>> Reageer (0)
02-07-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Leviathan melvillei


Een grofgebekte  potvis

basisartikels /bronnen =
http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/43664667/   
Joep Engels

http://www.nu.nl/wetenschap/2282576/gigantische-potvis-at-andere-walvissen-.html
NU.nl/Dennis
Rijnvis
http://www.nrc.nl/wetenschap/article2574389.ece/Fossiele_Moby_Dick_met_slagtanden

 


Een walvis met de kaken van een orka, maar van het formaat potvis.
De expeditie stond  mede olv van de belgische paleontoloog Olivier Lambert
Een paleontoloog uit Urk ,Klaas Post, vond hem in een woestijn in Peru, en op de laatste dag van de  expeditie in 2008.


Op de afbeelding een detail  van een   reconstructie van Leviathan melvillei die een baardwalvis aanvalt door Charlène Letenneur (Muséum National d’Histoire Naturelle, Parijs).
De (uiteraard niet historisch correcte) duiker ( op de oorspronkelijke afbeelding   )geeft een idee van de afmetingen

Dat soort  grote bejagers van walvissen bestaan tegenwoordig niet meer. Orca’s de grootste walvisrovers van nu, worden niet langer dan een meter of negen.

Dat deze walvis mét grote tanden  daadwerkelijk een potvis is, maakt Reumer op uit zijn kenmerkende schedelvorm: hol aan de bovenkant tussen zijn relatief kleine oogjes en het puntje van zijn neus.
Potvissen hebben hier plaats voor een kleverige witte massa die aan sperma doet denken.
Niet voor niets heet de potvis spermwhale in het Engels.
„Moderne potvissen hebben op hun kop van dat spul een badkuipvol”, zegt Reumer.
 „Bij onze uitgestorven potvis was dit zogeheten spermaceti-orgaan kleiner, maar de plaats waar het gezeten heeft is op de schedel duidelijk herkenbaar.”

Potvissen gebruiken het spermaceti-orgaan waarschijnlijk voor de echolocatie.
De witte massa werkt als een soort lens die geluidsklikken opvangt die de potvis heeft uitgezonden om prooidieren te vinden”, zegt Reumer.
„Waarschijnlijk focusseert het spermaceti-orgaan de geluidsgolven naar het gehoororgaan dat verder achterin de schedel ligt. Sommige andere walvissen hebben een vergelijkbaar meloenvormig orgaan op de kop.”

Het grote kussen op de kop van potvissen zou ook nuttig kunnen zijn om op rivalen of prooidieren in te rammen.
 Een aanwijzing dat dit daadwerkelijk zou kunnen gebeuren is het feit dat het spermaceti-orgaan van mannetjespotvissen relatief wat groter is dan dat van vrouwtjes. .De drie meter lange schedel van de potvis is gevonden door een internationaal team van onderzoekers in .de Pisco-Ica , een woestijn aan de zuidkust van Peru, 600 meter boven de zeespiegel. Tien, twintig miljoen jaar geleden was dit de bodem van de Grote Oceaan. Destijds was de oceaan het domein van de walvis en de reuzenhaai, nu is de woestijn hun laatste rustplaats. De  oude zeebodem   werd op  het land geduwd door de geologische krachten die ook hebben gezorgd voor het ontstaan van de Andes.
„Dit is de droogste woestijn ter wereld”, vertelt Reumer.
 „Toen wij het gebied bezochten zagen we nog overal noodwoninkjes staan.”
Het gebied was niet lang geleden door een aardbeving getroffen.
De geologische krachten die zorgen voor de opstuwing van de Andes maken dit gebied ook kwetsbaar voor zware aardbevingen. 
 
De fossielen liggen hier voor het oprapen. Walvissen, zeehonden, dolfijnen, schildpadden en pinguïns zijn er begraven. Zelfs de resten van luiaards die hier ooit in de kustwateren zwommen.
In deze woestijn was het waar Peruaanse paleontologen naar walvisfossielen zochten, samen met Klaas Post, een amateur-archeoloog uit Urk, tegenwoordig verbonden aan het Natuurhistorisch Museum van Rotterdam en een vermaard kenner van de walvis.


Zowel de onderkaak als de bovenkaak van de  fossiele potvis  bevat tanden(twee keer negen tanden in de bovenkaken en twee keer elf tanden in de onderkaken) die maar liefst 12 centimeter in doorsnee en 36 centimeter lang zijn..

De grootte van het gebit suggereert dat het dier(misschien  ook )  jaagde op kleinere walvissen, zoals orka's of of baleinwalvissen. Dat schrijven de wetenschappers in het wetenschappelijk tijdschrift Nature

 
Moby Dick
Post en zijn Peruviaanse collega’s hebben hun vondst Leviathan melvillei gedoopt, naar het bijbelse zeemonster en naar Herman Melville, de schepper van die andere legendarische potvis, Moby Dick. Het beest was naar schatting  13,5 à 17,5 meter lang ,  dat is  niet groter dan een moderne potvis( die tot 20 meter lang kan wordern ) , en leefde zo’n twaalf à dertien miljoen jaar geleden,
"Er zijn veel fossiele potvissen gevonden in het verleden", verklaart Lambert.
"Maar de meeste van deze  fossiele dieren waren veel kleiner dan moderne potvissen." 
  .

Kaakspier

Een groot gat in de schedel wijst er verder op dat de potvis ook over een zeer grote en sterke kaakspier beschikte. "Dit was een jagend roofdier dat grote stukken uit een prooi kon bijten", verklaart hoofdonderzoeker Oliver Lambert op Discovery News


Moderne potvissen hebben een totaal ander gebit dan het prehistorische dier uit Peru.
Zo hebben ze veel kleinere tanden die alleen aan uit hun onderkaak groeien

Af en toe spoelt er aan onze kust wel eens een potvis (Physeter macrocephalus) aan. Met een lengte tot achttien meter is dit de grootste hedendaagse soort tandwalvis. Maar anders dan andere tandwalvissen (zoals bijvoorbeeld orka’s, dolfijnen en bruinvissen) heeft een potvis enkel bruikbare  tanden op de onderkaak.  Ze worden bovendien  uitsluitend  gebruikt in  pikorde, sexuele  en territorium  gevechten met soortgenoten   
Om hun prooien (hoofdzakelijk inktvissen) te vangen maken ze eerder gebruik van zuigkracht
 ze  jagen bovendien   in de diepzee  op de   reuzenpijlinktvis
 
Ze zuigen die beesten naar binnen, ongeveer zoals wij een oester naar binnen slurpen”, zegt jelle  Reumer, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en één van de auteurs van het stuk in Nature.


Dolfijnen

De Leviathan was met zijn krachtige gebit een geducht jager die het (misschien)ook  op de destijds veel voorkomende baleinwalvissen voorzien moet hebben.
Alleen hun vette lijven konden zijn honger stillen.
 
Althans, dat is de werkhypothese van de onderzoekers. Die gedachte geeft hen ook een hint voor het mogelijke einde van het zeeroofdier. In het late Mioceen (23 tot 5 miljoen jaar geleden) koelde de wereld af en werden de voedselvoorraden in zee minder. Dat was vermoedelijk in het voordeel van de Moby Dicks die op grote diepte naar inktvissen speurden.
En wellicht ook, speculeert Post, legde de Leviathan het af tegen de opkomende dolfijnen die het monster te snel af waren.
 Olivier Lambert e.a.: ‘The giant bite of a new raptorial sperm whale from the Miocene epoch of Peru’, in Nature van 1 juli 2010

De resten van een reusachtige potvis .
Het dier leefde waarschijnlijk 13 miljoen jaar geleden en jaagde mogelijk op andere walvissen.


http://www.nature.com/nature/journal/v466/n7302/fig_tab/nature09067_F1.html
Figure 1: Skull, mandible and tooth morphology of the holotype of L. melvillei MUSM 1676.
Skull, mandible and tooth morphology of the holotype of L. melvillei MUSM 1676.

ad, Schematic drawings of skull and mandible. Skull in dorsal (a) and ventral (b) view, mandible in dorsal view (c), skull and mandible in right lateral view (d). eg, Right lower teeth in labial view. h, i, Teeth of modern sperm whale Physeter (h) and killer whale Orcinus (i) for comparison. An, antorbital notch; As, alisphenoid; Ex, exoccipital; Fg, frontal groove; Fr, frontal; Iof, infraorbital foramen; La, lacrimal; Mc, mandibular condyle; Mf, mandibular foramen; Mg, mesorostral groove; Msb, margin supracranial basin; Mt, mesethmoid; Mx, maxilla; Or, orbit; Paf, palatine foramen; Pmf, premaxillary foramen; Pmx, premaxilla; Pty, posterior process tympanic; Rn, right bony naris; Sb, supracranial basin; Sq, squamosal; Tf, temporal fossa; Vo, vomer; Wf, wear facet; Zp, zygomatic process squamosal.Figure 2: Phylogeny of physeteroids illustrating the relationships of Leviathan with other stem physeteroids, physeterids and kogiids.

Phylogeny of physeteroids illustrating the relationships of Leviathan with other stem physeteroids, physeterids and kogiids.

A maximum parsimony cladogram obtained with a PAUP (phylogenetic analysis using parsimony) branch-and-bound search, using a data set modified from previous works. The consistency (CI) and retention (RI) indices of the single shortest tree are 0.61 and 0.65, respectively. Schematic skulls illustrate the presence or absence of functional upper dentition in each taxon. Question marks indicate unknown condition. The daggers indicate extinct species. See Supplementary Information for further details.

02-07-2010 om 20:55 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Paleontologie
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EITJES UIT PATAGONIE
Klik op de afbeelding om de link te volgen

http://www.nu.nl/wetenschap/2282718/dinosauriers-verwarmden-eieren-bij-geisers.html  
© NU.nl/Dennis Rijnvis

http://blogs.discovermagazine.com/notrocketscience/2010/06/29/giant-dinosaurs-used-the-planet-to-warm-their-eggs/#more-1947

Ed Yong


'Dinosauriërs verwarmden eieren bij geisers'


Sommige sauropoden  broedden waarschijnlijk in de buurt van geisers om er voor te zorgen dat hun eieren warm bleven. Dat blijkt uit de vondst van fossiele eieren in Argentinië.
De fossiele eieren van de dinosauriërs zijn gevonden in Sanagasta in Argentinië in een vallei waar  tijdens het krijt  veel hydrothermische activiteit was. In totaal zijn er tachtig broedplaatsen aangetroffen.Bijna al die nesten liggen opvallend genoeg op drie tot vier meter afstand van oude geisers. Dat meldt Discovery News.Broedmachines   Volgens de onderzoekers van het Field Museum in Chicago en het onderzoeksinstituut CRILAR in Argentinië suggereert de vondst dat de dinosauriërs de geisers als een soort natuurlijke broedmachines gebruikten om hun eieren warm te houden. Hun bevindingen zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Communications.

De hitte van de bronnen is het broedproces waarschijnlijk ook ten goede gekomen. De eierschalen van de gevonden eieren zijn namelijk tussen de 1,29 en 7,94 millimeter dik. Dat is opvallend stevig. Ter vergelijking: een gemiddeld kippenei heeft een schaal met een dikte van slechts 0,3mm
dikte eischaal    + 1cm

Titanosaurus

Het is nog onduidelijk door welke dinosauriërs de eieren zijn gelegd. Er zijn geen fossielen van botten gevonden in de omgeving van de broedplaatsen. De doorsnee van de eieren (20 centimeter) suggereert echter dat de broedplaatsen bij de geisers werden gebruikt door de Titanosaurus, een sauropode dinosauriër met een lengte van ongeveer twaalf meter.

Het dier was waarschijnlijk als een van de weinige dinosauriërs in het gebied in staat om eieren met een doorsnee van 20 centimeter te leggen.

(1)
De  reeds  bekende   dinosauriers legsels  ( tot nu toe ) gevonden in Patagonie  zijn   voornamelijk toegeschreven  aan  titanosauriers 
Ook  van  de legsels  uit  Sanagasta ( die dus kunnen  vergeleken  worden met reeds  bekende fossiele  eieren ) mag worden verwacht dat ze afkomstig zijn van titanosaurus
  
 
Het is niet de eerste maal dat eieren ( en embryo's)van titanosaurus soorten zijn gevonden  in Patagonie  ....


Auca Mahuevo


 
 

In de  negentiger jaren van vorige eeuw  werd de bekenste/beroemde  en grootste  dinosauriers nestplaats  ter wereld  ontdekt :  in Argentijns Patagonie = Het betreft   de Auca Maheuvo site (deze  belangrijke vindplaatst wordt  nog steeds doorlopend onderzocht )   Het betreft een   2 vierkante kilometer   en  + 18 cm dikke   afzetting van  "mudstone "  van  -70 /-90 MY  (Krijt)oud

In 1998 werd  het grote publiek geinformeerd over de talrijke  gefossileerde  embryo's :
naast de delicate  bewaarde skeletresten  , werden ook  stukjes ( embryonale )huid  gevonden die onomstotelijk  aanwijzen dat het hier  om reptielen gaat ...

The fossil skin reveals a scaly surface, much like the skin of a modern-day lizard.
One of the fossils has a distinct stripe of larger scales near its center, which probably ran down the animal's back.
 


 

http://www.amnh.org/museum/press/breaking/embryo.html


Meer nog  ....vervolgonderzoek en studies  rond de eeuwwisseling   sugereerden dat 
minstens  het patroon van één van de huid-specima  erg goed  overeen komt   met dat van  een bepaalde  titanosaurus soort  ....

Er zijn ook  erg kleine  potlood-achtige tandjes gevonden (= One embryo alone has at least 32 individual pencil-shaped teeth,) ; dat lijken mini-uitgaven te zijn van de beitelvormige tanden van de titanosauriers en dit in tegensgtelling tot de lepelachtige ( spatula -achtige)  tanden van andere sauropoden uit diezelfde periode ... Ook deze eigenschappen ondersteunen de  geopperde   titanosaurus  - aard  van de embryo's 

www.sciencedaily.com/.../981118081844.htm 
Malawisaurus Dixeyi, een "kleinere"  titanosaurus .... let op de beitelvormige tanden ( een kenmerk van tatanosauriers)


Embryonale tanden van een  fossiel  dino-embryo uit Auca Mahuevo
De tandjes zijn potlooddunne stiften die worden gehouden v oor miniatuur uitgaven van de tanden van de volwassenen  
http://www.nature.com/nature/journal/v396/n6708/fig_tab/396258a0_ft.html


a, Cluster of teeth of specimen PVPH-112. b, Left postorbital in dorsolateral view (PVPH-112). c, Right orbital region in lateral view (PVPH-112). d, Frontals of PVPH-113 in dorsal view; a to b and c to d show maximum width and length respectively. Fr, frontal; La, lacrimal; sc, sclerotic plates. PVPH, Paleontología de Vertebrados, Museo Municipal 'Carmen Funes', Plaza Huincul.

Bijlagen:
http://dinosaurs.nhm.org/staff/pdf/2001Chiappe2_et_al.PDF   
http://dinosaurs.nhm.org/staff/pdf/2005Chiappe_et_al-UC_Sauropods_book.pdf   

02-07-2010 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Paleontologie
>> Reageer (0)


Tsjok45
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Tsjok45
Klik op de afbeelding om de link te volgen

 
Belgische Soortenlijst
Archief per maand
 • 04-2014
 • 02-2014
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 03-2012
 • 12-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
  Mijn favorieten
 • evolutie-creationisme
 • Pandasthumb
 • 'tGroot Skeptisch Discussieforum
 • Evolutieblog /Gert Korthof
 • Thomas Agricola / Tomasso's tien tellen
 • Pharyngula
 • Sandwalk
  Foto
  Gastenboek
 • viagra premature ejeculation
 • acquisto viagra paypal
 • viagra continued use
 • only now discount viagra
 • cost of daily use cialis

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Laatste commentaren
 • 83399734659 (no prior prescription required pharmacy)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • 83749684816 (canada drugs no prescription needed)
      op trilobieten
 • 100 faxless payday loans juisInsardyqmf (imkExili)
      op MOROSOFEN ?
 • actual payday loan lender ngwrzjFlurfvu (nfxCrife)
      op MOROSOFEN ?
 • can military get payday loans sdfydslashBtjElanyl (nfsprage)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Inhoud blog
 • intelligente dieren
 • acanthodii
 • video mammoet
 • EVODISKU INHOUD E
 • BREIN EN EVO
 • evodisku C Cosmos
 • anticreato
 • DINOSAURICON B
 • DINOSAURICON D
 • EVODISKU B  Evolutie en creationisme in de Nederlandstalige  media
  http://evolutie-creationisme-media.blogspot.com/2009_12_13_archive.html


  14-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een belangrijke Nieuwkomer
  HET PROJECT  van
  JOHAN BRAECKMAN 

  UGent

  http://www.evolutietheorie.be/  (klik  op  het vierkantje )-->
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  NADARWIN  
   
   
  De komplete aanklikbare "NaDarwin" is hier te vinden
  http://evodisku.multiply.com/journal/item/655/NaDarwin


  Quick site:


  OPGELET
  Het duurt een tijdje vooraleer de aangeklikte grote bestanden zijn gedownload

  Hardnekkige Misverstanden
  http://web.archive.org/web/20070128091855/www.nadarwin.nl/misverstanden.htm
  Hardnekkige Misverstanden

  (makkelijk) Darwins evolutietheorie
  http://web.archive.org/web/20070521224108/www.nadarwin.nl/evolutie-theorie.htm

  Sporen van Evolutie
  http://web.archive.org/web/20070519001006/www.nadarwin.nl/S/sporen.html

  Genetica
  http://web.archive.org/web/20070224174120/www.nadarwin.nl/Gtica/genetica.html

  Het Fossielenbestand
  http://web.archive.org/web/20070519000907/www.nadarwin.nl/FB/fossielenbestand.html

  Geologie & de ouderdom v/d aarde
  http://web.archive.org/web/20070519000822/www.nadarwin.nl/Geo/geologie.html

  Embryologie
  http://web.archive.org/web/20070522060922/www.nadarwin.nl/E/embryologie.html

  Creationistische fouten & blunders
  http://web.archive.org/web/20070128093013/www.nadarwin.nl/CFB/creationisme.html

  Is creationisme wetenschap?
  http://web.archive.org/web/20070519000954/www.nadarwin.nl/crea-wetenschap.html

  Boekbesprekingen
  http://web.archive.org/web/20070515114244/www.nadarwin.nl/boekbesprekingen.html

  Artikelen van Arjan Kop
  http://web.archive.org/web/20070519000939/www.nadarwin.nl/Art-AK/arjan.html

  De niet-zo-missing links gallerij
  http://web.archive.org/web/20070128091722/www.nadarwin.nl/gallerij.html

  Reacties op de site
  http://web.archive.org/web/20070521224240/www.nadarwin.nl/reacties.html

  Links
  http://web.archive.org/web/20070519000654/www.nadarwin.nl/links.html

  Zoeken--> pico search /NIET MEER BRUIKBAAR

     
  ( inhoudsopgave  met aanklikbare  links  van de  site  NaDarwin )
  INHOUD  PER CATEGORIE
    

  Algemeen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LEES EERST DIT   ( creationisme)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR (algemeen )


  Ecologie en natuurbehoud

  kevermania

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVINGSGOLF   primaten  in moeilijkheden
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WELK EEN SCHOONHEID SCHEPT DE MENS TOCH ?  oliecatastrofe  Publiek debat  

  DARWINJAAR
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verslaggevers, pop-wetenschap, hypes  en creationisten 
  * Tree of life
 • Vervalsing of geklooi ?
 • Levend arsenicum


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2009: Dominees verklaren Darwin de oorlog 
  creationisten carnaval  

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.creationisten weggevertjes 
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Misvattingen en leugens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DANTE'S HEL versie 2009 door de Klojo's

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Na het Darwinjaar

  HET GELIJK VAN DARWIN

  Musea
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen KBIN

  I(Categorie  ; CREATIONISME )

  a)controverse /Publiek dispuut/politiek
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Creationistische tsjeven-truken ?» Reageer (7) 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS ? » Reageer (10)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS II   » Reageer (4)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Grote Publieke Dispuut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kom op zeg  /EO rel » Reageer (3)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Sir Attenborough's antwoord  » Reageer (1)

  Misvattingen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wetenschappelijke parate Kennis neemt af bij jongeren ?  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZWEDEN  » Reageer (1)


  b) ID
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Is ID de wetenschappelijke (sic) uitleg voor creationiisten
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen 
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.David sorensen en revolutietheorie lalala
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE VERRIJZENIS VAN DE JONGE VERDRONKEN KOE » Reageer (21)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ID TOVERDOOS OVER   SLECHTE  ID-EETJES  ,RESISTENTIE  &  TOVERDOCTORS

  c) OEC
  d) YEC
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.het Grote vertaalde en gerecycleerde Citatenboek 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MOROSOFEN ?
  morosoof of oplichter (Tsjok45)
      op MOROSOFEN ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met creationisten

  II( Categorie  WETENSCHAP )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  eerste acht maanden van 2008

  Primaten
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fossiele apen in 2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GANLEA megacanina  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Nog een aap uit de mouw
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Saadanius hijazensis
  LIBYA
  a)antropologie

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ardipithecus Ramidus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Australopithecus SEDIBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STERKFONTEIN 2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oeroud spoor
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Denisova :  ZUID SIBERIË
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DENISOVA - mens

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DMANISI AAP OF MENS
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE OUDSTE ? » Reageer (1)  Nakalipithecus nakayamai (<)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Alweer eentje ? .....
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De tand des tijds  / Heidelberg-mens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE HEUPEN VAN EVA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CASABLANCA MAN /erectus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hobbit is aparte soort ?  » Reageer (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NOG EEN BENDE BIJTERS 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. TANDEN UIT DE QESEM GROT
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Neanderthaler genoom
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mitochondriale Genenkaart van Neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Xuchang mens 

  b)Biologie 
  1.-(
  EVOLUTIE )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 ( 1) 

  Cambrium & precambrium  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.AVALON
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GABONESE chips


  Evolutie in actie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opmerkelijk snelle adaptaties bij kroatische ruine-hagedissen:

  2.-fysiologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VERTEBRATEN- OOG en Müller cellen

  c)Paleontologie /

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zogenaamde levende fossielen

 • Pterosaurier
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pterosaurier


  1a.-Dino's;


  DINO 2010
  DINO-maand ?
  De Bultenaar uit spanje

  Dino's ontdekt in 2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hier komen de nieuwste dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DAKOTA & LEONARDO
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Megadino

  Saurichia
  Theropoda

  Dromeosauridae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mongolie  :  Linheraptor esquisitus

  Opnieuw iets over Theropode dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vroeg grut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino's onstonden in zuidamerika ...
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voorouder dino's ? Asilisaurus kongwe

  geboortegrond dinosaurus


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BEIPIAOSAURUS

  Ornithomimosauria
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beishanlong grandis,

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 1  OPA THEROPODA ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.oudste theropode ?

  Tyrannosauridae

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.En nog eentje uit de tyrannosaurus familie;Bistahieversor sealeyi
  ( scroll naar  2 ) Haplocheirus Sollers   
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tyrannosaurus in australie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zacht dinosaurus weefsel betwist
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 2
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 3 BREEKBAAR BOSKALF
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAPTOREX kriegsteini
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schrikaanjagende hagedissen

  1b.-Vogelevolutie ;


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Anchiornis huxleyi in vol ornaat

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Archaeopteryx en co

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimpje        

  Pluimpje

   

   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EEN PLUIM VOOR CHINA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geef eens een pootje
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimgewicht  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw gevederde Maniraptor
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Similicaudipteryx.
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis


  Krokodillen
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PAKASUCHUS KAPILIMAI
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Prestosuchus chiniquensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Terug naar zee
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.viseter

  Zeereptielen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Predator X  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET SVALBARD MONSTER

  Schikdpadden
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schildpadsoep

  Slangen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Slangetje in het gras ? I
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een ouder slangetje in het gras

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.krokodil als prooi ; titanoboa
   

  Zoogdieren
   
  Buideldieren
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAMBAROO

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oor voor evolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. PLACENTALE ZOOGDIEREN STAMBOOM CONTROVERSE
   
 • Een uitgekomen voorspelling
 • Wie oren heeft , die hore
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eritherium azzouzorum
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LJOEBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VLIEGENDE KATTEN   ?
  Vleermuizen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALWEER EEN BELANGRIJK STUK UIT DE LEGPUZZEL
  Zee-zoogdieren ;
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van de wal in de visgronden  Indohyus / walvisevolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zeehonden-evolutie

  amfibieen 


  Vissen
  Overgang  naar tetrapoda

   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw Tiktaalik
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ventastega

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KIEKEBOE BOE BOE (oude tetrapoden )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De niet-zo-missing links gallerij (1) 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN (2)

  Longvissen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. HELP TE WEINIG ZUURSTOF


  Arthropoda
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.trilobieten

  Weekdieren
  OCTOPUSSY


  d) Geologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALH 84001
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CHICXULUB
  TIPS

  *Blauwe
  en groene ( =nederlandse)teksten zijn meestal  aanklikbare links 
  *Engelse Wikipedia teksten  verwijzen   in de  linkerkolom naar  verschillende  niet-engelse versies van het   wikiartikel
  *Blauwe teksten tusssen ""  ,  zijn voornamelijk  ( gedeeltelijke)citaten afkomstig van  mensen met andere  meningen


      Links naar  Gespecialiseerde  Verenigingen en sites


  Fossielnet
  http://www.fossiel.net/

  Arachnologie  
  ARABEL

  http://www.arabel.ugent.be/

  Myrmycologie
  Mierenwerkgroep * Polyergus *
  http://formicidae.be/

  Entomologie
  Jean-Luc Renneson
  http://users.swing.be/entomologie/
  http://users.swing.be/entomologie/Vespidae%20of%20the%20World1.htm


  Three of life  projects    "The Tree of Life".
   
   
 • Tree of Life Web Project
 • Green Tree of Life at Berkeley
 • Fungal Tree of Life Project
 • Beetle Tree of Life project
 • Fly Tree of Life project
 • Mammal Tree of Life project
 • Cypriniformes Tree of Life project
 • Liverwort Tree of Life Project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Angiosperm Tree of Life project
 • Cnidaria Tree of Life Project
 • Decapoda Tree of Life Project

  LepTree.net,
  the Tree of Life project on Lepidoptera.


  http://www.rebeccashapley.com/cipres/telescoping.htm
  The Tree of Life blog
  Tree of Life at wikipedia.
 • Zoeken met Google


  Zoekmachine ;
   


  doorzoekt 4-sites, inclusief:
  http://tsjok45.multiply.com/photos
  http://anticreato.multiply.com/,
  http://evodisku.multiply.com/,
  http://www.bloggen.be/evodisku/ ,
    


  site search by freefind advanced

  Tomaso schrijft over      

  Evolutie /  Charles Darwin aan de basis:
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SELECTIE NATUURLIJK
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE LEVENSBOOM
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DEEP TIME
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Biogeografie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SEKSUELE SELECTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Al jaren lang samen CO-EVOLUTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De economie van de natuur
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geleidelijke veranderingen

  Unintelligent design:

  Blog Entry
  Ons gebit , De appendix,  Geboorte, 
  De weg van het zaad , Nervus  Laryngeus Recurrens,
  DNA , 75 mistakes , Het boek 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (1): Rechtop lopen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tomaso over het oog , oogspieren ,
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent Design (5): ZWEETVOETEN 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (6): Vitamine C 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (8): Kuitspieren
  DARWINJAAR

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET GELIJK VAN DARWIN

  Darwin is GEEN Heilige Sinterklaas
  2009 Année Darwin
  De eerste pasjes ?
  Darwinjaar trekt zich op gang I
  Darwinjaar trekt zich op gang II


  foto

  Nederlandse  Blog-zwerm  /een selectie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.me.myself.and.I.

  De Stoet

  Tsjok45    zie ook  MULTIPLY evodisku
  http://evodisku.multiply.com/tag/darwinjaar
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PETER LOUTER
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STRIPMAN
  Theodorus

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAMIREZI
  http://ramireziblog.blogspot.com/

  Cees Chamuleau
  Zoe van Zaal
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MIEKE ROTH

  100 Woorden

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jeroen de Baaij
  Ragfijn
  Annelies
  Satuka

  Qabouter 1 Qabouter 2


  Pierra
  Johan H.v.D.
  Theo E. Korthals Altes

  Meneer Opinie 1 Meneer Opinie 2 Meneer Opinie 3

  Tomaso Tomaso 2

  Laila (??)
  Linda Morgan
  Wilma
  Kees Smit
  Henk van Leuken
  Iris
  Vroems
  Erik de Groot
  Ely
  Mephisto

  Thera

  Bart
  Rein John
  Martijn van Calmthout Martijn van Calmthout 2
  Draakhond
  Jeg Synes
  Jim Hasenaar
  Kokopelli
  Jos Goedmakers
  Fleur Frenkel Frank
  London Calling
  Maria Trepp
  Johan H. van D. 2
  Aad Verbaast
  Landheha
  Ina Dijstelberge


  sterk aanbevolen 
   
  Terrence :
  http://boomdeslevens.blogspot.com/    
  een voortzetting van het
  vroegere -->
  http://www.vkblog.nl/blog/125817/Neomuran_hypothesis

    
  De sublieme   
  PIERRA
  (uiteraard ook sterk aanbevolen )


  http://ascendenza.wordpress.com/2011/01/08/welkom-op-mijn-nieuwe-blog/
    http://www.vkblog.nl/blog/95678/Op_zoek_naar_de_klepel
     Tsjok45 photo site  MULTIPLY  MULTIPLY evodisku 

  Blog Entry

   


   


  ANTI-CREATO   MULTIPLY  Blog Entry INHOUD ANTI CREATO


  LINKS  NAAR VERKLARENDE  NOTEN
  (In verschillende talen )

 • INDEX   NOTES  : 
  http://evodisku.multiply.com/tag/inhoud%20%20notes

 • T -->

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!