evodisku2
Dit blog is een onderdeel van EVODISKU
WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR ****Wie meent dat alles inmiddels wel over de evolutietheorie gezegd is en dat de discussie gesloten kan worden, ziet over het hoofd dat de wetenschap niet stil staat. ***Wie meent dat inmiddels het creationisme definitief het pleit heeft verloren en dat de discussie gesloten kan worden , ziet over het hoofd dat het "creationisme" is geevolueerd ( en zal evolueren ) in nieuwere mimicrytische vormen( meme-complexen ) zoals bijvoorbeeld het ID(C) ***Dit blog is speciaal opgezet om de aktualiteit binnen het evolutie-creationisme debat te volgen en van kommentaren te voorzien ... waartoe de lezers zijn uitgenodigd bij te dragen ... Let echter wél op het volgende : "Je bent een rund als je hier met religie stunt " ....
26-03-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tyrannosaurus in australie

Tyrannosaurus leefde ook op zuidelijk halfrond

26-03-2010 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (3 Stemmen)
Categorie:Paleontologie
>> Reageer (0)
25-03-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZUID SIBERIË

Nieuweling(?) uit Siberië / Duits onderzoeksteam vindt in Siberië wellicht nieuwe tak van mensenstamboom 
(bronnen  :  Eos / De Morgen / Nu nl/ volkskrant  / NRC)  
http://www.eosmagazine.eu/home/ctl/Detail/mid/485/xmid/1967/xmfid/12.aspx?utm_source=EOSNB25032010&utm_medium=WEBMAIL&utm_campaign=eos_new  )

Wetenschappers ontdekken resten van nieuwe mensachtige die tussen 30.000 en 48.000 jaar geleden moet hebben geleefd

 Denisova

Denisova l  :=  
In een grot in Denisova, in het Altaigebergte in het zuiden van Siberië, vond een team Duitse wetenschappers van het Max Planck Institute For Evolutionary Anthropology in Leipzig in 2008 restanten van de beenderen van een pink die toebehoorde aan een nog onbekende hominime .

Via koolstofdatering, waarmee de ouderdom van organisch materiaal wordt bepaald met behulp van de aanwezigheid van de isotoop koolstof-14, werd de onderzochte bodemlaag tussen 30.000 en 48.000 jaar oud gedateerd. De voorbije twee jaar werd het DNA van de pink uitvoerig onderzocht, aangezien het nog voldoende mitochondriaal DNA – het kleine ringvormige DNA dat zich niet in de celkern bevindt, maar in de mitochondriën – bevatte om geanalyseerd te worden.
 
De ‘Denisova-mens’ verschilt van zowel de moderne mens (Homo sapiens) als de Neanderthaler, van wie het  mitochondriaal erfelijk materiaal dna recent in kaart is gebracht.
Het Max Planck Institut in Leipzig is beroemd om haar gedegen analyses van prehistorisch DNA en binnenkort zal het zelfs het complete Neanderthalgenoom publiceren. 

Opmerkelijk is dat blijkens archeologische vondsten ten tijde van de Denisova-mens ook Neanderthalers en moderne mensen in het Altai-gebergte hebben rondgetrokken. In het late Pleistoceen deelden hier dus drie soorten mensen hetzelfde leefgebied.Denisova 1

In een grot in het Altaigebergte vonden de onderzoekers restanten van de beenderen van een pink.De vondst, in het zuiden van Siberië , suggereert dat er naast de reeds gekende vertakkingen binnen het genus home  en de emigratiegolven uit afrika nog een andere emigratie was van mensachtigen uit Afrika.

 Onderling verschillen moderne mensen in het mitochondriaal DNA gemiddeld zo’n 60 mutaties van elkaar. Het verschil van mensen met Neanderthalers is gemiddeld 200 mutaties. Maar het verschil tussen mensen en het DNA uit dit Denisova-botje is maar liefst 385 mutaties. (1)
 
Bijgevolg steekt de theorie de kop op dat de Siberische hominide een tot nog toe onbekende afstammeling uit  de groep rond de eerste oerouders van de moderne mens. De mensachtige in kwestie behoorde volgens het onderzoek dus niet tot de homo sapiens – de enige resterende mensensoort vandaag – maar was ook geen neanderthaler, de mensensoort die circa 35.000 jaar geleden uitstierf.
M.A.W.  :  de algemeen aanvaarde theorie over de emigratie van de hominiden uit Afrika wordt nodig  grondig herschreven.
(2)

 "Dit is fantastisch", zei  onderzoeker Svante Paabo bij de presentatie van zijn bevindingen gisteren. "We hebben een nieuw wezen ontdekt dat tot dusver altijd onder de radar was gebleven."

"Dit overtreft al onze verwachtingen”, verklaart hoofdonderzoeker Svante Pääbo op Nature.com.
“Ik kon het bijna niet geloven. Het klinkt nog steeds te mooi om waar te zijn.

De nog onbekende oermens heeft voorlopig de naam ‘X-vrouw’ gekregen, omdat mitochondriaal DNA wordt doorgegeven door vrouwen.
Maar het is niet bekend of het om een man of vrouw ging.
“Niemand weet precies hoe ze er heeft uitgezien”, aldus Pääbo.

De vondst suggereert dus  dat er naast de reeds gekende vertakkingen nog een andere emigratie was van hominime
voorouders uit Afrika, waar volgens de meest gangbare theorieën de wortels voor alle homosoorten liggen.
Tot dusver werd immers gedacht dat enkel de homo sapiens, de neanderthaler en de homo erectus – zo genoemd omdat hij de eerste mensensoort is die rechtop liep –, die het Afrikaanse continent omstreeks 1,9 miljoen jaar geleden verliet, in staat waren tot een dergelijke enorme emigratie.

Archeologische vondsten wijzen erop dat minstens twee verschillende groepen mensen zich daarna over de rest van de wereld hebben verspreid. Ongeveer 500.000 geleden vormden zij de voorvaderen van de neanderthalers. De eerste mensen die in anatomisch opzicht op ons leken volgden pas ongeveer 50.000 jaar geleden, met de homo sapiens sapiens. Beide mensensoorten leefden gedurende ongeveer 10.000 jaar naast elkaar vooraleer de neanderthalers omstreeks 30.000 jaar geleden uitstierven. Het erfelijk materiaal dat nu is gevonden, kan er op wijzen dat het nieuwe menstype een voorouder deelde met de neanderthalers.

Bij gebrek aan geloofwaardige kandidaten (= het botje kan zeker ook  niet van een   H.  Erectus  zijn ) zagen ze zich daarom genoodzaakt te besluiten dat het hier om een nog onbekende mensachtige gaat. Uit hun genetische analyses(1) leiden ze af dat de laatste gemeenschappelijke voorouder van deze ‘Denisova-mensachtige’ en Homo neanderthalenis en Homo sapiens ongeveer een miljoen jaar geleden in Afrika moet hebben geleefd. De nieuwe hominide moet na een afzonderlijke migratie - naast die van Homo erectus en de moderne mens - in Azië terecht zijn gekomen.

De vondst is niet alleen opmerkelijk omdat het om een nieuwe mensachtige gaat, maar ook omdat het de eerste keer is dan DNA-analyse zo’n grote rol speelt bij de determinatie.(ddc)
Lange tijd gingen wetenschappers er van uit dat Neanderthalers en moderne mensen de enige mensachtigen waren die tijdens het Laat Pleicosteen op aarde rondliepen. In 2003 werden op het eiland Flores echter ook resten van de Floresmens ontdekt.

De nieuwe overblijselen wijzen op de  mogelijke  aanwezigheid van nog een "soort" .
“Het beeld zal  waarschijnlijk steeds complexer worden”, aldus Pääbo.De oudste gemeenschappelijke voorouder van Neanderthalers en mensen leefde ongeveer 500.000 jaar geleden,
(3)
maar deze Denisova-mens takte al een miljoen jaar geleden af van de Neander/sapiens-lijn. Mogelijk is het een afstammeling van een
Aziatische Homo erectus ./(?) ( of beter  een verwant/voorloper   van  de  chinese   Dali mens )

 

Klik op de afbeelding om de volledige infographic te zien (popup).......en mogelijk kan het   een  andere  afstammeling  ( dan de neandertha;ler ) zijn   van de   H. Heidelbergensis  ?( .... ook de dali mens is mogelijk een heidelbergensis-type )

Al met al  is het dus een  vondst die waarschijnlijk is te plaatsen tussen de volgende  fossielen
( maar om daar uitsluitsel over te kunnen  geven ,  zal  er dan wel iets meer dan een  vingerkootje moeten worden gevonden  )


http://en.wikipedia.org/wiki/Denisova_homininDali


http://www.athenapub.com/13intro-he.htm

Image
200,000 ya
http://www.mos.org/evolution/fossils/fo ... php?fid=48


Rhodesian Man
Image
125,000 to 300,000 ya
http://www.mos.org/evolution/fossils/fo ... php?fid=46

Petralona 1
Image
300,000 ya - 400,000 ya
http://www.mos.org/evolution/fossils/fo ... php?fid=45

Arago XXI
Image
400,000 ya
http://www.mos.org/evolution/fossils/fo ... php?fid=44zie ook
Homo sapiens http://tsjok45.multiply.com/photos/album/286
out of africa /Multiregional theorie  http://tsjok45.multiply.com/photos/album/270#20

 (3) ....maar  Spaanse paleantropologen  menen dat de Neanderthaler  afstamt van een   voorouder van de    H. Heidelbergensis ( en mogelijk dus veel ouder  is dan  de ( algmeen) gestelde 500. 000 jaar  )
de Homo Sapiens  (  http://en.wikipedia.org/wiki/Recent_African_origin_of_modern_humans  http://nl.wikipedia.org/wiki/Enkele-oorspronghypothese  ) zou ( misschien) afkomstig zijn  uit  een andere  (zuidafrikaanse )tak van de  homo  Erectus  , maar niet uit de  voorloper van  de (veronderstelde )  heidelbergensis   species Homo antecessor ("Pionier Man"), uit Atapuerca, Spanje  ,   : de  gemeenschappelijke voorouder  van  h erectus en h antecessor   zou dan  de  vroegste gemeenschappelijke voorouder  van Neanderthaler  en  Sapiens  zijn  .... Misschien staat   Antecessor  dichter bij  de voorouderlijke  groep waaruit ook " Denisova " voortkwam ?

(Chris stinger )
http://www.independent.co.uk/opinion/commentators/chris-stringer-the-tip-of-the-iceberg-in-understanding-of-human-history-1926981.html

....Nonetheless, recent research has suggested that H. antecessor evolved from early Asian   H. erectus, in which case its origins would also be too ancient, compared with the mystery  Denisova lineage.

The first question to ask is whether the origin of the Denisova lineage, the "coalescent estimate" of between 779,000 years ago and 1.3 million years ago, is accurate.
This is a complex issue as the calculation depends on several assumptions, and is in turn  based on another estimate, that the chimp and human lineages split at about 6 million years  ago.

If the Denisova lineage is in fact younger, it could represent an early off-shoot of the  H. heidelbergensis lineage, after all.....

Bijlagen:
http://www.independent.co.uk/opinion/commentators/chris-stringer-the-tip-of-the-iceberg-in-understanding-of-human-history-1926981.html   
http://www.nature.com/news/2010/100420/full/news.2010.194.html   

25-03-2010 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Paleontologie
>> Reageer (0)
20-03-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mongolie
Linheraptor esquisitusDe Linheraptor esquisitus  valt onder de familie Dromaeosaurida.
Dit zijn kleine tot middelgrote gevederde carnivoren.

( Het volgende  is grotendeels afkomstig van  http://www.dinosaurus.net/Overzicht/deinonychosauria.htm  )


De Dromaeosauridae wordt verdeeld in twee groepen, de Velociraptorinae (Deinonychus, Saurornitholestes and Velociraptor) en Dromaeosaurinae (Dromaeosaurus en misschien Adasaurus).
Dit is een van de bekendste familie's (na de tyrannosauriden) 
Toch bestaat deze familie maar uit zo'n 6 genera waarvan met 100% zekerheid te zeggen is dat ze in deze familie horen.
UPDATE: Tegenwoordig zijn er veel meer (vooral kleine) dromaeosauriden gevonden en is onderstaande lijst aangepast.

Dromaeosauridae

Achillobator giganticus   Achillobator

Atrociraptor marshalli     http://en.wikipedia.org/wiki/Atrociraptor_marshalli

Bambiraptor feinbergi    http://en.wikipedia.org/wiki/Bambiraptor

Buitreraptor gonzalezorum        http://nl.wikipedia.org/wiki/Buitreraptor

Dromaeosauroides bornholmensis    http://en.wikipedia.org/wiki/Dromaeosauroides

Graciliraptor lujiatunensis  http://www.dinosaurus.net/genera/GGG/graciliraptor.htm

Microraptor zhaoianus   http://en.wikipedia.org/wiki/Microraptor

Microraptor gui   <-

Neuquenraptor argentinus  

Nuthetes destructor 

Pyroraptor olympus

Sinornithosaurus millenii

Shanag ashile

Unenlagia comahuensis

Utahraptor ostrommaysorum

Variraptor mechinorum

Dromaeosaurinae

Adasaurus mongoliensis

Dromaeosaurus albertensis
Velociraptorinae

Deinonychus antirrhopus

Saurornitholestes langstoni

Tsaagan mangas  / 
Linheraptor esquisitus
Deze laatste  twee verduidelijken de  verwantschappen binnen de velociraptorinea  van  de  dromeosauridae. Photographs of the holotype of Linheraptor exquisitus (IVPP V 16923).
The specimen was collected in twoseparate plaster-jackets: the main jacket (A) contains the majority of the skeleton; the second jacket (B) contains thepartial tail. Abbreviations: II-3, pedal ungual, digit II; ax, axis; ch, chevrons; cv, cervical vertebra; g, gastralia; hy, hyoid;lt, left tibia; mc, metacarpal; mt, metatarsal; ns, neural spine; pd, pedal digit; prz, elongated prezygapophyses; ra, radius;rf, right femur; rfib, right fibula; rh, right humerus; rp, right pubis; rs, right scapula; rt, right tibia; sk, skull; st, sternum.       Scale bar equals 20 cm.


Een Britse en  een Amerikaanse student-paleontologie  ____ Jonah Choiniere en Michael Pittman van de University College in London ___vonden ( in 2008 )  de in zeer goede staat verkerende resten van circa 75 miljoen jaar oud in de Gobi-woestijn.
De linheraptor werd gevonden in een  oude rode zandsteenpartij van de" Wulansuhai Formation"  
Het is de 5e dinosaurus die in deze rotsen werd ontdekt. ( een andere belangrijke vondst uit diezelfde  rotsen  , beroemd om hun komplete  exemplaren , is  de   basale  Mahakala   -->   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimgewicht ),
Ook de velociraptor werd hier ontdekt.


Onderzoekers stellen dat het dier ongeveer 25 kilo woog en 2,50 meter lang was. Deze dromaeosauride  zou een snel roofdier zijn geweest ; de  belangrijkste  prooidieren  waren   (mogelijk )kleine verwanten  van de triceratopsen ( ?) 
 De  gelijkenis  met de Tsagaan Mangas  schedel  (eveneens uit de Gobi woestijn )  is  echter  frappant  ....
 
De resultaten van het  eerste  onderzoek, onder leiding van Xu Xing zijn gepubliceert op 19 Maart 2010 in " Zootaxa "

Xu etal., A new dromaeosaurid (Dinosauria: Theropoda) from the Upper Cretaceous Wulansuhai Formation of Inner Mongolia, China', Zootaxa, March 2010, 2403: 1–9
z02403p009f.pdf lineraptor.pdf (156.9 KB)    <--klik  
De velociraptor schedel  =  
                                                                   
 Zowel  de  fossiele schedels  van   Tsangaan  Mangas als die van  de Linheraptor  bezit een " maxilaire   fenestra " dat  minstens evengroot  is als de neusholte :  bij de velociraptor is deze maxilaire holte  kleiner dan de neusholte
Dat is ook  een van de   redenen  waarom  tsagaan en linheraptor als  nauw verwant worden beschouwd


 

 
( de "maximilaire fenestra"  is de tweede opening ( na de neusholte ) wanneer je vanaf de snuit  naar het achterhoofd gaat  , het is het  driehoekige  gat  dat  voor   de  antioribatel fenestra  ligt   )

Tsagaan mangas

Het skelet van  het  tsagaan mangas ( 2006)  holotype   is  niet compleet  maar er is wel een complete schedel gevonden! Het is trouwens pas de tweede soort van dit type dinosaurus, na Velociraptor, dat uit deze regio komt. Van Velociraptor zijn wel meerdere skeletten gevonden natuurlijk en er zijn tanden gevonden die op dromaeosauriërs wijzen maar dit is de tweede benoemde dromaeosauride soort: Tsaagan mangas.
De aardlagen stammen uit het Boven-Krijt en worden de Djadokhta formatie genoemd van Ukhaa Tolgod, Mongolië.

Fossielen van theropode dinosaurussen zijn op zich al zeldzaam maar van de meestal kleine dromaeosauride dinosaurussen zijn de vondsten nog zeldzamer. Er zijn twaalf geldige genera bekend waarvan enkele zeer fragmentarisch.
De meeste vondsten stamden tot voor kort uit Azië en Noord-Amerika, maar daar is Zuid-Amerika onlangs nog bijgekomen.
(Hoewel er uit Europa ook vondsten bekend zijn wordt daar in de oorspronkelijk beschrijvingen  niet over gerept)
 
Uit China (Azië) zijn natuurlijk de gevederde dinosaurussen bekend waarvan enkele tot de dromaeosauriden gerekend worden.
Analyses wijzen er op dat dit tweede genus uit Ukhaa Tolgod een meer basale positie inneemt in de classificatie dan Velociraptor mongolienses.

Bijlagen:
z02403p009f.pdf lineraptor.pdf (156.9 KB)   

20-03-2010 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Paleontologie
>> Reageer (0)
09-03-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CHICXULUB

Oorzaak massa-uitsterving 65 miljoen jaar geleden
maart 2010

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/100305_dinos_komeet

- De inslag van een twaalf kilometer groot brokstuk uit de ruimte is hoogstwaarschijnlijk de oorzaak geweest van de massa-uitsterving die zich ruim 65 miljoen jaar geleden op aarde afspeelde.
Dat zegt een panel onderzoekers van het wetenschappelijke blad Science.

Veertig wetenschappers van over de hele wereld, verzamelden en bestudeerden nieuwe en al vroeger gepubliceerde onderzoeksgegevens tot een
geheel dat "vrij zeker " bewijst dat de Chicxulub -inslag de oorzaak van het uitsterven was.
Onder de wetenschappers zijn ook twee onderzoekers uit Vlaanderen:
professor Philippe Claeys van de Vrije Universiteit Brussel en professor Robert Speijer van de K.U.Leuven.
 
Een inslag, krachtiger dan vijf miljard atoombommen, betekende het einde van het zogenaamde  "dino"-tijdperk .
De theorie over de  asteroide -inslag werd dertig jaar geleden gelanceerd .

De geoloog Walter Alvarez,opperde samen met  zijn vader en Nobelprijswinnaar Luis Alvarez en enkele medewerkers van de University of California Berkeley voor het eerst  dat 65 miljoen jaar geleden, op de grens tussen het Krijt- en het Tertiair tijdperk, een reusachtige meteoor insloeg op de aarde.
Ze opperden bovendien dat deze inslag een van de grootste massa-uitstervingen in de geschiedenis had veroorzaakt.
Tien jaar later werd ook de "smoking gun" gevonden: een volledig opgevulde inslagkrater met
een doorsnede van 200 kilometer in de ondergrond van Yucatan in Mexico , onder het dorpje Chicxulub.
Sindsdien kan de inslaghypothese rekenen op veel bijval bij de meeste wetenschappers.


De Chicxulub krater
http://www.athenapub.com/chicxmp1.htm

De inslagkrater ligt gedeeltelijk op land en gedeeltelijk in zee
De krater heeft een diameter van 280 km volgens een schatting, en een diameter van  180 km volgens een wat bescheidener schatting.
Omdat de krater gedeeltelijk onder water, maar ook gedeeltelijk onder andere aardlagen ligt is  de werkelijke grootte moeilijk te schatten.
De schattingen zijn gedaan dmv berekeningen van het zwaartekrachtveld waardoor geologen door  de bovenste aardlagen kunnen kijken.
Is deze krater wel uit de goede tijd?
Radio-isotopische ouderdomsbepaling laat voor deze krater een ouderdom zien van 64.98 mjg
met een foutmarge van 50.000 jaar.

De ouderdom van glasdruppels gevonden in de K-T grenslaag zijn door hetzelfde laboratorium  gedateerd op 65.01 (±80.000) en 65.07 (±10.000) jaar, wat erop wijst dat de glasdruppels  gevormd zijn bij de inslag.
In de K-T laag worden kristallen gevonden Zircon genaamd die in kristalvorm atomen van  uranium bevatten en daardoor uitstekend geschikt zijn voor radio-isotopische ouderdomsbepaling.  Het bleek dat de kristallen 544.5 (±4.7 miljoen) mjg waren gevormd en 65 mjg opnieuw waren
verhit.
Bij de krater van Chicxulub worden ook Zircon kristallen gevonden die 544 (±5 miljoen) mjg  zijn gevormd, en vormen zo dus een sterke aanwijzing dat de K-T grens gevormd is door deze  inslagkrater.

http://www.spacepage.be/artikelen/het-zonnestelsel/138-de-planeten-de-aardemeteorieten-en-inslagkraters/1601-enkele-bekende-kraters-op-aarde
De Chicxulub krater is een oude krater begraven onder Yucatan schiereiland  met het centrum diep onder de stad van Chicxulub, Yucatan, Nieuw Mexico.
Onderzoek wees uit dat de krater ongeveer 65 miljoen jaar oud is ; op het  einde van het krijttijdperk dus .
De grootte van de meteoor  wordt geschat op zo'n 10km a 15  doorsnede en sloeg in met een kracht van ongeveer 100.000 gigaton TNT;  te vergelijken met vijf miljard Hiroshima-bommen.
Al het leven op onze planeet kreeg toen onder meer te maken met aardbevingen van 12 op de schaal van Richter, enorme stofwolken en verwoestende tsunami's in alle richtingen; ... De caraïbische eilanden hadden het erg zwaar te verduren.
Pakken stof kwam in de atmosfeer terecht en verduisterde de zon wat een nucleaire winter tweegbracht.

Huidige theorieën tonen aan dat deze asteroide niet de enig was die  toen insloeg ; op de breedtegraden 20° noord en 70° noord werden nog kraters gevonden, o.a.  de Silverpit krater ( ergens tussen 75 en 45 miljoen jaar )  in het Verenigd Koninkrijk en de Boltisjkrater
in Oekraïne(  een ouderdom van 65,17 ± 0,64 miljoen jaar volgens datering met
argon.  ) maar ze  zijn veel kleiner dan de Chicxulub krater .
 
  Silverpit krater
De ouderdom van de structuur ligt tussen 45 en 74 miljoen jaar.

 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Boltisjkrater

http://nl.wikipedia.org/wiki/Silverpitkrater


Baptistina  brokstukken  

De Chixhulub asteroide was waarschijnlijk afkomstig uit de planetoïdengordel tussen Mars en Jupiter.

http://www.seti.nl/article.php?id=2582
Wetenschappers
 stelden in 2007  het moederobject gevonden te hebben dat de asteroide geproduceerde
De asteroide is afkomstig van  een botsing in de grote asteroidegordel.
Een gezamelijk team uit de V.S. en Tjechie van het Southwest Research Institute (SwRI) en de Charles University in Praag denken dat het moederobject  asteroid (298) Baptistina uiteenviel toen ze geraakt werdt door een andere grote asteroide.
Dit resulteerde in vele grote fragmenten die later ook  de Chicxulub crater op het  Yucatan schiereiland 
 en  de prominente Tycho krater op de maan   creeerde.

 

De ‘voorouder’ van de asteroïde Baptista , wordt bij een botsting in fragmenten opgesplitst.

http://www.kennislink.nl/publicaties/kosmische-kettingbotsing
http://www.kennislink.nl/publicaties/herkomst-van-asteroide-die-insloeg-op-k-slash-t-grens-achterhaaldTycho Crater from orbitHet team met o.a. Dr. William Bottke (SwRI), Dr. David Vokrouhlicky (Charles University, Prague)
en Dr. David Nesvorny (SwRI)
, heeft  observaties gecombineerd met verschillende simulaties om de  fragmenterende Baptistina botsing en de gevolgen daarvan te berekenen. De focus van hun werk lag op de gevolgen hiervan op de Aarde en  op de Maan.

De botsing veroorzaakte wat nu bekend staat als de Baptistina  familie van (kleine) asteroide en meteoren  , : een groep van asteroide fragmenten ( inclusief gruis ) met vergelijkbare banen.
Deze groep bevatte origineel ongeveer 300 lichamen die groter waren dan 10 km doorsnede (= kleine asteroiden )en
140.000 die groter waren dan 1 km. doorsnede(=  reusachtige meteoren ) .

Eenmaal ontstaan zorgde thermale energie ervoor dat een groot deel van deze brokstukken uit de asteroidegordel losraakte en in een baan terecht kwamen die het pad van de aarde kruist.
Simulaties tonen aan dat een  eerste  botsing ongeveer 160 miljoen jaar (plus of min 20 miljoen) geleden moet hebben plaats gevonden.
De berekeningen laten zien dat zo'n 20 % van de brokstukken deze route gevolgd hebben en 2 % uiteindelijk op de Aarde zijn ingeslagen:  wat zorgde  voor een significante verhoging  van het aantal grote asteroide inslagen op aarde.

De resultaten worden ondersteund door wat bekend is over  de inslagen- geschiedenis van de aarde en de maan. Deze laten 2 keer een verhoging van het aantal inslagen in de afgelopen 100 tot 150 miljoen jaar zien.
Het Baptistina bombardement laat een langdurige golf van inslagen zien die z'n piek 100 miljoen jaar geleden kende.
Dit klopt met de bekende inslagen.

We zitten nu in het staartje hiervan, de modellen laten zien dat ongeveer 20 % van de huidige "near earth asteroiden"  nog van de baptistina groep zijn.
 

Onderzoek van het sediment van de Chixculub krater, onstaan bij een inslag welke gedacht wordt verantwoordlijke te zijn voor het uitsterven van de dinosauriers, toont een grote overeenkomst met de samenstelling van Baptistina groep.
Dit gecombineerd met de simulaties leid het team tot een 90% zekerheid dat ook  deze chicxulub - asteroide behoorde tot deze groep.

 

Inslag op de K/T-grens Bron: Don Davis, SwRIttp://www.skyandtelescope.com/news/home/9588922.html

http://www.spacedaily.com/reports/Asteroid_Killed_Off_The_Dinosaurs_999.html
http://www.silobreaker.com/dinosaurs-wiped-out-by-asteroid-5_2263281415539916804
http://themanyfacesofspaces.com/MFS-StrangeButTrue-Places4.html#anchor_45
http://nl.wikipedia.org/wiki/Chicxulubkrater
http://www.seti.nl/article.php?id=1772

 

Gigantische vulkaanvlakte
Van meetaf aan  ( tot vandaag )  was er  een kleine groep van wetenschappers die het bestaan van  een directe link  tussen de Chicxulub-krater en het einde van de dinosauriërs, betwijfel(d)en 
Volgens hen zou de  chicxulub krater 300.000 jaar ouder zijn ( op basis van de komplexe  afzettingen rond de krater )  dan de overgang van het Krijt naar het Tertiair en was niet de inslag de belangrijkste oorzaak van het massa-uitsterven, maar veeleer extreem vulkanisme in India.Daar onstonden tussen 68 en 60 miljoen jaar geleden de Deccan Traps, een gigantische vulkanische vlakte waar over een oppervlakte van 500.000 vierkante kilometer een 2 kilometer dikke laag basalt werd afgezet.
Die enorme vulkanische activiteit moet afkoeling van de aarde veroorzaakt hebben en zure regens over heel de wereld.

  <klik v oor vergroting

Quarries in Rajahmundry that shows 3 distinct lava flows of the lower trap. 1. Uppermost (a) and middle (b) lava flows. 2. upper (a), middle (b) and lower (c) lava flows. 3. Intratrappean sediments are thin, discontinuous, recrystallized and devoid of microfossils. 4. Pillow-like lava structures of unit c indicate that some lava flows erupted under water.
 

http://geoweb.princeton.edu/people/keller/deccan/deccan.html

Dino's en vulkanen

'Een storm in een glas water'
http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/23672997/

Massaal vulkanisme roeide 200 miljoen jaar geleden de voornaamste concurrent van de dinosaurus uit.
http://noorderlicht.vpro.nl/noorderlog/#item43250096


Het overzichtsartikel in het wetenschappelijke tijdschrift Science.
Hierin stellen de wetenschappers   dat de alternatieve hypothesen niet in staat zijn om het abrupte massale uitsterven afdoende te verklaren en dat de relatie tussen de Chixculub krater en de inslaghypothese beter onderbouwd is dan ooit.

De opeenvolging van fossielen toont overduidelijk dat het wereldwijde massa-uitsterven exact samenvalt met de wereldwijd aangetroffen gesteentelaag die voor een deel bestaat uit resten van de meteoriet en deels uit het uitgeworpen kratermateriaal.
( zie voor  inslagfallout van impact kraters   --> http://starmon.com/KT_craters.html )


Vooral irridium is daarbij belangrijk
http://en.wikipedia.org/wiki/K%E2%80%93T_boundary

Tussen de kalklaag dat het eind van de dinosaurussentijd markeert en de rose kalklaag die de  begintijd van het zoogdierentijdperk aangeeft ligt een 1 cm dikke kleilaag. = De  K-T grens, waar grote hoeveelheden iridium in bleek te zitten.
Iridium komt op aarde niet veel voor in het gesteente omdat het een zwaar element is dat bij het ontstaan van de aarde samen met het ijzer naar de aardkern is gezonken.
In kometen en meteorieten komt iridium echter wel voor.
Dit was voor geoloog Walter Alvarez  de (hoofd) aanleiding  om een komeetinslag verantwoordelijk te houden voor een uitstervingsgolf

Als we naar het gehele iridium spectrum van de K-T grens kijken valt wel op dat de chemische samenstelling overeen komt met de chemische samenstelling van meteorieten van het type I.
Dit zijn de primitiefste soorten meteorieten die we kennen.
In de K-T laag zijn quartz-kristallen gevonden met breukvlakken die dwars door elkaar lopen  en voorstanders van de inslagtheorie zeggen al van bij het begin  dat die alleen kunnen zijn ontstaan in de zeer  hoge temperaturen die bij een inslag vrij komen.
Ook zijn er bolletjes gevonden in de K-T laag van zo'n 2-3 mm die volgens voorstanders van  een inslag gesmolten rotsdruppels zijn die ook weer direct met de inslag te maken hebben.
Er zijn ook glasdruppels gevonden in de grenslaag met een geheel andere chemische  samenstelling dan die vrijkomen bij een vulkanische uitbarsting.
De grenslaag bij Denemarken, Nieuw-Zeeland en verscheidene andere plaatsen laten hoge  concentraties roet zien die moeten zijn ontstaan bij de grote bosbranden die na de inslag  hebben gewoed. Verder werden er diamantkristallen gevonden met een chemische samenstelling die we ook in meteorieten vinden, en die verschilt met de diamantkristallen die op aarde gevormd worden.
Ook werden 2 soorten aminozuren gevonden die op een buitenaardse oorsprong wijzen.
Ook zijn er bewijzen gevonden voor een enorme vloedgolf die over de aarde spoelde. 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Iridium_(element


Het asteroide brokstuk  sloeg in met een snelheid tussen de 20 en 72 km/seconde in op de aarde.
Modelnabootsingen van de inslag geven aan dat hierbij één miljoen keer meer energie vrijkwam dan bij de zwaarste kernbom die ooit getest werd.

Een dergelijke inslag zou inslagmateriaal met een hoge snelheid rond de wereld slingeren, aardbevingen met een sterkte groter dan 12 op de schaal van Richter, een ineenstorting van de continentale rand, aardverschuivingen en tsunami’s veroorzaken en daarbij een dikke en zeer complexe opeenvolging van gesteenten dicht bij de Chicxulub-krater , vormen.

Onderzoek toont ook aan dat zowel het leven in zee als op het land slechts kleine veranderingen kende in de 500.000 jaar voor de overgang tussen het Krijt en het Tertiair, het ogenblik van de grote uitstervingsgolf.
Toen was de vulkanische activiteit in de Deccan Traps al enkele miljoenen jaren aan de gang, zonder dat dat blijkbaar veel invloed had op de toemalige   overlevende biodiversiteit en het  leven op aarde. 

Verder menen veel geleerden tegenwoordig dat het waarschijnlijk geen een, maar meerdere  komeetinslagen tegelijkertijd zijn geweest.
Er is een voorbeeld van zo'n meervoudige inslag in ons zonnestelsel.
In 1994 brak een komeet genaamd Shoemaker-Levy in meerdere stukken die achter elkaar op Jupiter
insloegen.
Sommigen achten het mogelijk   dat deze Chicxulub krater niet de krater was die de dinosauriërs uitroeide , en/ of  dat er naar een veel grotere krater  moet worden gezocht die nog niet ontdekt is.Sommige onderzoekers meenden zoals reeds gezegd  dat de moordende asteroide  300.000 jaar vroeger neerstorte.
Bij nader  vervolg- onderzoek blijkt echter dat afzettingen  rond de inslagkrater na de impact    en in  korte tijd als één dikke laag(fall out ? ) zijn  ontstaan.      
De afzettingsnelheden van deze complexe sedimenten  werden daarom   vroeger  veel te traag ingeschat : Vandaar het tijdsverschil ...The collision of Comet Shoemaker-Levy 9 with Jupiter in 1994 demonstrated that gravitational interactions can fragment a comet, giving rise to many impacts over a period of a few days if the comet should collide with a planet. Comets frequently undergo gravitational interactions with the gas giants, and similar disruptions and collisions are very likely to have occurred in the past.
This scenario may have occurred on Earth 65 million years ago.


Het vroeger vaak gehoorde  argument  :  
" Het zal nog lang een punt van discussie vormen wat de dinosauriërs precies uitgeroeid heeft."
Maar dat is  nu  wel een  erg irrelevante gemakkelijkheids-conclusie geworden   ...... want  de  krater-inslag die  de grote uitstervingsgolf ( en een drastische verlagen van de biodiversiteit ) heeft veroorzaakt op de  KT(krijt -tertiair ) grens  , heeft niet alleen maar de  dino's om zeep geholpen :
Andere slachtoffers waren   : pterosauriers,

Lol  
De  zware Chicxulub- inslag betekende het einde van de dino’s (Overigens zijn ook niet alle dinosauriërs uitgestorven: vogels zijn immers de afstammelingen van kleine dino's die de meteorietinslag dus wel overleefd hebben.)

W.I.E.
De soms gehoorde  (  niet -denkende ) creationistische suggestie dat
  : 
het verdwijnen van de grote dino's "de weg vrijmaakte voor een mensvriendelijke aarde ( het  vooruitziend "fine tuner "  plan van de ID-er ? )"
(gebaseerd op een  "sensationele " pers-   uitspraak van de ontdekkers van de oorsprong van de chicxulub-inslagmeteoor )  
houdt natuurlijk  geen rekening met de veel latere ontwikkeling van  bijvoorbeeld   moderne   zoogdieren-  en mens-vijandige ,   moorddadige schrikvogels die de niche  van vleesetende therapoden uit de dromeosaurida en  raptor groep , innamen ...oh ja  ze stierven ook uit vooraleer  de mens  verscheen , natuurlijk   ....( en dat allemaal binnen de 10.000 jaar allicht ?  )   .....


The terror bird compared to a man (Image: Stephanie Abramowicz)  Photo AlbumSchrikvogels


Bovendien  was er reeds  voor de dino's ( en erna  )  een "krokodillen-vriendelijke" omgeving  "geschapen"  ...
Net zoals de haaien zijn  kroko's  de taaiste en oudste overlevers( levende "fossielen" ? )op deze aardkloot en die zullen waarschijnlijk door toedoen van de mens  toch  nog  verdwijnen

Photo Album Krokodillen

Photo Album Haai


UPDATE

Volgens    
PD Dr. Michael Prauss, paleontoloog aan  Freie Universität Berlin,  is de hoofdoorzaak van de uitstervingsgolf  een langdurige en aanhoudende kllimaatsverandering (  bijvoorbeeld vulkanisme / deccan traps )
De inslag van de asteroide
 zou daarbij het gebeuren zijn dat de  balans deed doorslaan ( zeg maar de " grote  druppel "die de emmer deed  overlopen )  en het gebeuren tot een plotse kritieke katastrofe maakte ( er was  voor de meesten geen  voldoende  tijd   om zich "aan te passen ")  ..... alle (land)dieren  zwaarder dan 5 kgr( zegt men )   stierven uit   .....
Uiteindelijk is het een  nieuwe synthetiserende  hypothese die  twee elkaar  bestrijdende  partijen onder de paleontologen  /geologen   verenigd  ....  maar in hoeverre dit slechts een  " gewild " kompromis is  ipv ook een sterk onderbouwd voorstel , is  mij  nog niet helemaal  duidelijjk .... afwachten  dus      
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/03/100326124654.htm

09-03-2010 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (3 Stemmen)
Categorie:Paleontologie
>> Reageer (0)
04-03-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voorouder dino's ?
Asilisaurus kongwe


http://nl.wikipedia.org/wiki/Asilisaurus


Amerikaanse wetenschappers hebben een vrijwel compleet skelet ontdekt van een voorouder van de dinosauriërs die waarschijnlijk al 245 miljoen jaar geleden leefde.
Het skelet is afkomstig van een dinosaurusachig dier dat op vier poten liep en een snuit had met tanden die op herbivore eetgewoontes duiden.Het fossiel werd al in 2007 gevonden in Afrika en heeft de naam Asilisaurus kongwe gekregen.
Uit een studie van wetenschappers aan de Universiteit van Texas en het Utah Museum of Natural History blijkt nu dat het dier waarschijnlijk 240 tot 245 miljoen jaar geleden leefde
Dat zou betekenen dat dinosauriërs ruim 10 miljoen jaar eerder ontstonden dan wetenschappers tot nu toe dachten.   Hoewel tien miljoen jaar op een dergelijke tijdschaal niet veel lijkt uit te maken, is het toch belangrijk. De vondst kan bijdragen aan het in kaart brengen van de verre voorouder van de dinosaurus. Bovendien bewijst de asilisaurus kongwe dat de dinosaurus al in het Trias op aarde ronddoolde. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature.

Het uiterlijk van de nieuw ontdekte voorouder / verwant van de dinosauriërs is volgens de onderzoekers erg verrassend. Het familielid van de dinosaurussen dat in Tanzania werd aangetroffen, lijkt in niets op de latere, enorme dinosaurussen. Het dier was licht, had slanke ledematen en de tanden leken op die van het huidige (omnivore )varken. De structuur van de kaak was meer snavelachtig. Het dier was ongeveer zo groot als een labrador


Onderzoekers zijn blij met de vondst. Het is het zoveelste missende puzzelstukje dat eindelijk op zijn plaats valt. De evolutie van de dinosaurus wordt zo steeds beter en completer in beeld gebracht.

“Het is een vreemd klein wezen”, verklaart hoofdonderzoeker Randall Irmis op BBC  We dachten altijd dat de vroegste voorouders kleine carnivore dieren waren die op twee poten liepen. Maar deze liepen op vier poten en hadden een bek  met  herbivore tanden.”

De vondst suggereert volgens de wetenschappers dat er nog meer dinosauriërs hebben bestaan die tot nu toe niet bekend zijn.

Dit dier was op dezelfde manier gerelateerd aan de dinosauriërs als de chimpansee aan de mens”,
aldus Irmis.
“ "Het zijn praktisch neven van elkaar. Ze ontwikkelden zich in dezelfde periodes. Nu we één tak van de familie zien die al veel vroeger bestond, kunnen we aannemen dat de tak van de dinosaurussen ook al veel ouder moet zijn.
Dat betekent ook  dat we pas een tak van de familiestamboom hebben ontdekt en dat er meer vroege dinosauriërs kinnen zijn die we nog niet hebben ontdekt.”

Mislukt experiment
Paul Barrett, een Londense dinosaurusexpert, maakt zich sterk dat de wetenschap heel wat kan bijleren uit de nieuwe ontdekking. "Deze schepsels zijn een ontbrekende schakel tussen de primitievere reptielen en de meer ontwikkelde dinosaurussen", legt hij uit.

Fossielen tonen aan dat deze primitieve dierengroep na zo'n 45 miljoen jaar van de aarde verdween. De dinosaurussen waren veel succesvoller: zij zongen het zo'n 165 miljoen jaar uit.(1)
 "Je moet de silosaurus dan ook zien als een soort mislukt experiment over hoe je een dino maakt", besluit Barrett. (tw)


a, Anterior cervical vertebra (NMT RB21). b, Left scapulocoracoid (NMT RB10). c, Sacrum (NMT RB11) (reversed). d, Proximal portion of the pubis (NMT RB14) (reversed). e, Ilium (NMT RB13) (reversed). f, Proximal portion of the ischium (NMT RB12) (reversed). g, Anterior portion of the skull (NMT RB15) (reversed). h, Proximal portion of the left humerus in posterior view (NMT RB16). i, Left astragalus in proximal (top) and anterior (bottom) views (NMT RB17). j, Right calcaneum in proximal (top) and lateral (bottom) views (NMT RB18). Arrows in i and j indicate the anterior direction. k, Proximal portion of a left femur in posteromedial view (NMT RB19). l, Right tibia in lateral view (NMT RB20). Panels af are shown in lateral view. Scale bars: 1cm (al); 10cm for the skeleton. Dark grey bones represent missing elements and missing portions of the skeleton based on Silesaurus5. 4t, fourth trochanter; a., articulates with; ap, anterior process; as, astragalus; c, coracoid; cn, cnemial crest; cr, crest; d, dentary; dia, diapophysis; dp, deltopectoral crest; f, fibula; g, groove; gl, glenoid; il, ilium; is, ischium; la, lacrimal; n, nasal; no, notch; pa, parapophysis; pf, prefrontal; pu, pubis; sar, supra-acetabular rim; sc, scapula; sr, sacral rib; sv, sacral vertebra; ti, tibia; tu, tuber.
Strict consensus of six trees of an analysis with 33 taxa and 290 characters (Supplementary Information). Pseudosuchia, Ornithischia, Sauropodomorpha, Theropoda, Pterosauromorpha and Lagerpetidae have been collapsed for clarity. Stars indicate lineages with herbivorous or omnivorous diets. The length of the white bars indicates stratigraphic imprecision. Important synapomorphies for Asilisaurus plus Silesaurus illustrated on a left femur of Silesaurus in posteromedial view (top) and a right dentary of Silesaurus in medial view (bottom): A.1, anterior portion of dentary tapers to a point; A.2, teeth fused to the bone of attachment; A.3 division of the distal condyles of the femur divided for more than one-quarter length of the element; A.4, flat articular facet of the femur. Important synapomorphies for Sacisaurus plus Silesaurus (B): B.1, Meckelian groove extends through dentary symphysis; B.2, Meckelian groove restricted to the ventral margin of dentary; B.3, teeth with constricted roots. In, Induan; Olen, Olenekian; Rht, Rhaetian. Middle Triassic (squares): 1, Asilisaurus; 2, Lewisuchus/Pseudolagosuchus. Late Triassic taxa (circles): 3, Silesaurus; 4, Eagle Basin specimens; 5, Petrified Forest N.P. taxon; 6, Otis Chalk taxon; 7, Technosaurus; 8, Eucoelophysis; 9, Sacisaurus. Palaeogeographic globe after http://jan.ucc.nau.edu/~rcb7/globaltext2.html. See Supplementary Information for further discussion of occurrences.


Phylogenetic relationships of Asilisaurus kongwe within Archosauria and silesaurid biogeography.

Ecologically distinct dinosaurian sister group shows early diversification of Ornithodira

Sterling J. Nesbitt, Christian A. Sidor, Randall B. Irmis, Kenneth D. Angielczyk, Roger M. H. Smith & Linda A. Tsuji  / Nature 464, 95-98(4 March 2010)

doi:10.1038/nature08718  BACK TO ARTICLE(1)  In feite zijn ook de vogels  dinosauriers ... de dino's bestaan dus al  minstens  245 miljoen jaar
  

04-03-2010 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (3 Stemmen)
Categorie:Paleontologie
>> Reageer (0)


Tsjok45
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Tsjok45
Klik op de afbeelding om de link te volgen

 
Belgische Soortenlijst
Archief per maand
 • 04-2014
 • 02-2014
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 03-2012
 • 12-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
  Mijn favorieten
 • evolutie-creationisme
 • Pandasthumb
 • 'tGroot Skeptisch Discussieforum
 • Evolutieblog /Gert Korthof
 • Thomas Agricola / Tomasso's tien tellen
 • Pharyngula
 • Sandwalk
  Foto
  Gastenboek
 • viagra premature ejeculation
 • acquisto viagra paypal
 • buy cialis canada paypal
 • now cialis active cheap super
 • Gould en Darwinisme.be op één lijn?

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Laatste commentaren
 • zebece (zebece)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Poker Online Indonesia Terpercaya Situs Idn Poker Terbaru (deancarlos)
      op ZWEDEN
 • Jenis - jenis permainan di RupiahQiuQiu (hanyasaya889)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Data Keluaran SGP (Data Keluaran SGP)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Prediksi Togel SGP (Prediksi Togel SGP)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Inhoud blog
 • intelligente dieren
 • acanthodii
 • video mammoet
 • EVODISKU INHOUD E
 • BREIN EN EVO
 • evodisku C Cosmos
 • anticreato
 • DINOSAURICON B
 • DINOSAURICON D
 • EVODISKU B  Evolutie en creationisme in de Nederlandstalige  media
  http://evolutie-creationisme-media.blogspot.com/2009_12_13_archive.html


  14-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een belangrijke Nieuwkomer
  HET PROJECT  van
  JOHAN BRAECKMAN 

  UGent

  http://www.evolutietheorie.be/  (klik  op  het vierkantje )-->
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  NADARWIN  
   
   
  De komplete aanklikbare "NaDarwin" is hier te vinden
  http://evodisku.multiply.com/journal/item/655/NaDarwin


  Quick site:


  OPGELET
  Het duurt een tijdje vooraleer de aangeklikte grote bestanden zijn gedownload

  Hardnekkige Misverstanden
  http://web.archive.org/web/20070128091855/www.nadarwin.nl/misverstanden.htm
  Hardnekkige Misverstanden

  (makkelijk) Darwins evolutietheorie
  http://web.archive.org/web/20070521224108/www.nadarwin.nl/evolutie-theorie.htm

  Sporen van Evolutie
  http://web.archive.org/web/20070519001006/www.nadarwin.nl/S/sporen.html

  Genetica
  http://web.archive.org/web/20070224174120/www.nadarwin.nl/Gtica/genetica.html

  Het Fossielenbestand
  http://web.archive.org/web/20070519000907/www.nadarwin.nl/FB/fossielenbestand.html

  Geologie & de ouderdom v/d aarde
  http://web.archive.org/web/20070519000822/www.nadarwin.nl/Geo/geologie.html

  Embryologie
  http://web.archive.org/web/20070522060922/www.nadarwin.nl/E/embryologie.html

  Creationistische fouten & blunders
  http://web.archive.org/web/20070128093013/www.nadarwin.nl/CFB/creationisme.html

  Is creationisme wetenschap?
  http://web.archive.org/web/20070519000954/www.nadarwin.nl/crea-wetenschap.html

  Boekbesprekingen
  http://web.archive.org/web/20070515114244/www.nadarwin.nl/boekbesprekingen.html

  Artikelen van Arjan Kop
  http://web.archive.org/web/20070519000939/www.nadarwin.nl/Art-AK/arjan.html

  De niet-zo-missing links gallerij
  http://web.archive.org/web/20070128091722/www.nadarwin.nl/gallerij.html

  Reacties op de site
  http://web.archive.org/web/20070521224240/www.nadarwin.nl/reacties.html

  Links
  http://web.archive.org/web/20070519000654/www.nadarwin.nl/links.html

  Zoeken--> pico search /NIET MEER BRUIKBAAR

     
  ( inhoudsopgave  met aanklikbare  links  van de  site  NaDarwin )
  INHOUD  PER CATEGORIE
    

  Algemeen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LEES EERST DIT   ( creationisme)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR (algemeen )


  Ecologie en natuurbehoud

  kevermania

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVINGSGOLF   primaten  in moeilijkheden
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WELK EEN SCHOONHEID SCHEPT DE MENS TOCH ?  oliecatastrofe  Publiek debat  

  DARWINJAAR
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verslaggevers, pop-wetenschap, hypes  en creationisten 
  * Tree of life
 • Vervalsing of geklooi ?
 • Levend arsenicum


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2009: Dominees verklaren Darwin de oorlog 
  creationisten carnaval  

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.creationisten weggevertjes 
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Misvattingen en leugens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DANTE'S HEL versie 2009 door de Klojo's

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Na het Darwinjaar

  HET GELIJK VAN DARWIN

  Musea
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen KBIN

  I(Categorie  ; CREATIONISME )

  a)controverse /Publiek dispuut/politiek
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Creationistische tsjeven-truken ?» Reageer (7) 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS ? » Reageer (10)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS II   » Reageer (4)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Grote Publieke Dispuut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kom op zeg  /EO rel » Reageer (3)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Sir Attenborough's antwoord  » Reageer (1)

  Misvattingen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wetenschappelijke parate Kennis neemt af bij jongeren ?  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZWEDEN  » Reageer (1)


  b) ID
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Is ID de wetenschappelijke (sic) uitleg voor creationiisten
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen 
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.David sorensen en revolutietheorie lalala
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE VERRIJZENIS VAN DE JONGE VERDRONKEN KOE » Reageer (21)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ID TOVERDOOS OVER   SLECHTE  ID-EETJES  ,RESISTENTIE  &  TOVERDOCTORS

  c) OEC
  d) YEC
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.het Grote vertaalde en gerecycleerde Citatenboek 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MOROSOFEN ?
  morosoof of oplichter (Tsjok45)
      op MOROSOFEN ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met creationisten

  II( Categorie  WETENSCHAP )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  eerste acht maanden van 2008

  Primaten
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fossiele apen in 2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GANLEA megacanina  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Nog een aap uit de mouw
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Saadanius hijazensis
  LIBYA
  a)antropologie

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ardipithecus Ramidus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Australopithecus SEDIBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STERKFONTEIN 2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oeroud spoor
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Denisova :  ZUID SIBERIË
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DENISOVA - mens

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DMANISI AAP OF MENS
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE OUDSTE ? » Reageer (1)  Nakalipithecus nakayamai (<)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Alweer eentje ? .....
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De tand des tijds  / Heidelberg-mens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE HEUPEN VAN EVA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CASABLANCA MAN /erectus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hobbit is aparte soort ?  » Reageer (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NOG EEN BENDE BIJTERS 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. TANDEN UIT DE QESEM GROT
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Neanderthaler genoom
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mitochondriale Genenkaart van Neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Xuchang mens 

  b)Biologie 
  1.-(
  EVOLUTIE )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 ( 1) 

  Cambrium & precambrium  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.AVALON
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GABONESE chips


  Evolutie in actie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opmerkelijk snelle adaptaties bij kroatische ruine-hagedissen:

  2.-fysiologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VERTEBRATEN- OOG en Müller cellen

  c)Paleontologie /

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zogenaamde levende fossielen

 • Pterosaurier
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pterosaurier


  1a.-Dino's;


  DINO 2010
  DINO-maand ?
  De Bultenaar uit spanje

  Dino's ontdekt in 2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hier komen de nieuwste dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DAKOTA & LEONARDO
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Megadino

  Saurichia
  Theropoda

  Dromeosauridae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mongolie  :  Linheraptor esquisitus

  Opnieuw iets over Theropode dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vroeg grut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino's onstonden in zuidamerika ...
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voorouder dino's ? Asilisaurus kongwe

  geboortegrond dinosaurus


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BEIPIAOSAURUS

  Ornithomimosauria
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beishanlong grandis,

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 1  OPA THEROPODA ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.oudste theropode ?

  Tyrannosauridae

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.En nog eentje uit de tyrannosaurus familie;Bistahieversor sealeyi
  ( scroll naar  2 ) Haplocheirus Sollers   
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tyrannosaurus in australie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zacht dinosaurus weefsel betwist
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 2
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 3 BREEKBAAR BOSKALF
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAPTOREX kriegsteini
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schrikaanjagende hagedissen

  1b.-Vogelevolutie ;


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Anchiornis huxleyi in vol ornaat

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Archaeopteryx en co

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimpje        

  Pluimpje

   

   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EEN PLUIM VOOR CHINA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geef eens een pootje
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimgewicht  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw gevederde Maniraptor
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Similicaudipteryx.
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis


  Krokodillen
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PAKASUCHUS KAPILIMAI
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Prestosuchus chiniquensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Terug naar zee
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.viseter

  Zeereptielen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Predator X  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET SVALBARD MONSTER

  Schikdpadden
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schildpadsoep

  Slangen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Slangetje in het gras ? I
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een ouder slangetje in het gras

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.krokodil als prooi ; titanoboa
   

  Zoogdieren
   
  Buideldieren
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAMBAROO

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oor voor evolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. PLACENTALE ZOOGDIEREN STAMBOOM CONTROVERSE
   
 • Een uitgekomen voorspelling
 • Wie oren heeft , die hore
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eritherium azzouzorum
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LJOEBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VLIEGENDE KATTEN   ?
  Vleermuizen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALWEER EEN BELANGRIJK STUK UIT DE LEGPUZZEL
  Zee-zoogdieren ;
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van de wal in de visgronden  Indohyus / walvisevolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zeehonden-evolutie

  amfibieen 


  Vissen
  Overgang  naar tetrapoda

   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw Tiktaalik
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ventastega

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KIEKEBOE BOE BOE (oude tetrapoden )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De niet-zo-missing links gallerij (1) 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN (2)

  Longvissen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. HELP TE WEINIG ZUURSTOF


  Arthropoda
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.trilobieten

  Weekdieren
  OCTOPUSSY


  d) Geologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALH 84001
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CHICXULUB
  TIPS

  *Blauwe
  en groene ( =nederlandse)teksten zijn meestal  aanklikbare links 
  *Engelse Wikipedia teksten  verwijzen   in de  linkerkolom naar  verschillende  niet-engelse versies van het   wikiartikel
  *Blauwe teksten tusssen ""  ,  zijn voornamelijk  ( gedeeltelijke)citaten afkomstig van  mensen met andere  meningen


      Links naar  Gespecialiseerde  Verenigingen en sites


  Fossielnet
  http://www.fossiel.net/

  Arachnologie  
  ARABEL

  http://www.arabel.ugent.be/

  Myrmycologie
  Mierenwerkgroep * Polyergus *
  http://formicidae.be/

  Entomologie
  Jean-Luc Renneson
  http://users.swing.be/entomologie/
  http://users.swing.be/entomologie/Vespidae%20of%20the%20World1.htm


  Three of life  projects    "The Tree of Life".
   
   
 • Tree of Life Web Project
 • Green Tree of Life at Berkeley
 • Fungal Tree of Life Project
 • Beetle Tree of Life project
 • Fly Tree of Life project
 • Mammal Tree of Life project
 • Cypriniformes Tree of Life project
 • Liverwort Tree of Life Project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Angiosperm Tree of Life project
 • Cnidaria Tree of Life Project
 • Decapoda Tree of Life Project

  LepTree.net,
  the Tree of Life project on Lepidoptera.


  http://www.rebeccashapley.com/cipres/telescoping.htm
  The Tree of Life blog
  Tree of Life at wikipedia.
 • Zoeken met Google


  Zoekmachine ;
   


  doorzoekt 4-sites, inclusief:
  http://tsjok45.multiply.com/photos
  http://anticreato.multiply.com/,
  http://evodisku.multiply.com/,
  http://www.bloggen.be/evodisku/ ,
    


  site search by freefind advanced

  Tomaso schrijft over      

  Evolutie /  Charles Darwin aan de basis:
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SELECTIE NATUURLIJK
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE LEVENSBOOM
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DEEP TIME
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Biogeografie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SEKSUELE SELECTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Al jaren lang samen CO-EVOLUTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De economie van de natuur
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geleidelijke veranderingen

  Unintelligent design:

  Blog Entry
  Ons gebit , De appendix,  Geboorte, 
  De weg van het zaad , Nervus  Laryngeus Recurrens,
  DNA , 75 mistakes , Het boek 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (1): Rechtop lopen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tomaso over het oog , oogspieren ,
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent Design (5): ZWEETVOETEN 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (6): Vitamine C 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (8): Kuitspieren
  DARWINJAAR

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET GELIJK VAN DARWIN

  Darwin is GEEN Heilige Sinterklaas
  2009 Année Darwin
  De eerste pasjes ?
  Darwinjaar trekt zich op gang I
  Darwinjaar trekt zich op gang II


  foto

  Nederlandse  Blog-zwerm  /een selectie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.me.myself.and.I.

  De Stoet

  Tsjok45    zie ook  MULTIPLY evodisku
  http://evodisku.multiply.com/tag/darwinjaar
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PETER LOUTER
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STRIPMAN
  Theodorus

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAMIREZI
  http://ramireziblog.blogspot.com/

  Cees Chamuleau
  Zoe van Zaal
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MIEKE ROTH

  100 Woorden

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jeroen de Baaij
  Ragfijn
  Annelies
  Satuka

  Qabouter 1 Qabouter 2


  Pierra
  Johan H.v.D.
  Theo E. Korthals Altes

  Meneer Opinie 1 Meneer Opinie 2 Meneer Opinie 3

  Tomaso Tomaso 2

  Laila (??)
  Linda Morgan
  Wilma
  Kees Smit
  Henk van Leuken
  Iris
  Vroems
  Erik de Groot
  Ely
  Mephisto

  Thera

  Bart
  Rein John
  Martijn van Calmthout Martijn van Calmthout 2
  Draakhond
  Jeg Synes
  Jim Hasenaar
  Kokopelli
  Jos Goedmakers
  Fleur Frenkel Frank
  London Calling
  Maria Trepp
  Johan H. van D. 2
  Aad Verbaast
  Landheha
  Ina Dijstelberge


  sterk aanbevolen 
   
  Terrence :
  http://boomdeslevens.blogspot.com/    
  een voortzetting van het
  vroegere -->
  http://www.vkblog.nl/blog/125817/Neomuran_hypothesis

    
  De sublieme   
  PIERRA
  (uiteraard ook sterk aanbevolen )


  http://ascendenza.wordpress.com/2011/01/08/welkom-op-mijn-nieuwe-blog/
    http://www.vkblog.nl/blog/95678/Op_zoek_naar_de_klepel
     Tsjok45 photo site  MULTIPLY  MULTIPLY evodisku 

  Blog Entry

   


   


  ANTI-CREATO   MULTIPLY  Blog Entry INHOUD ANTI CREATO


  LINKS  NAAR VERKLARENDE  NOTEN
  (In verschillende talen )

 • INDEX   NOTES  : 
  http://evodisku.multiply.com/tag/inhoud%20%20notes

 • T -->

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!