evodisku2
Dit blog is een onderdeel van EVODISKU
WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR ****Wie meent dat alles inmiddels wel over de evolutietheorie gezegd is en dat de discussie gesloten kan worden, ziet over het hoofd dat de wetenschap niet stil staat. ***Wie meent dat inmiddels het creationisme definitief het pleit heeft verloren en dat de discussie gesloten kan worden , ziet over het hoofd dat het "creationisme" is geevolueerd ( en zal evolueren ) in nieuwere mimicrytische vormen( meme-complexen ) zoals bijvoorbeeld het ID(C) ***Dit blog is speciaal opgezet om de aktualiteit binnen het evolutie-creationisme debat te volgen en van kommentaren te voorzien ... waartoe de lezers zijn uitgenodigd bij te dragen ... Let echter wél op het volgende : "Je bent een rund als je hier met religie stunt " ....
25-12-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2010
Klik op de afbeelding om de link te volgen

@ Allen 25-12-2009 om 13:41 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
20-12-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DANTE'S HEL versie 2009 door de Klojo's


HET ITALIAANSE   MINISTERIE VAN DESINFORMATIE 


Het , definitieve einde van( het )Darwin(jaar ) is in italie op zeer ongepaste wijze ingezet door de opmerkelijke publicatie van een ( nauwelijks verholen ) creationistisch boek (inclusief zondvloed gezever en yadadada -gedram over o.a. dateringstechnieken )dat mede door de officieele organisatie voor ( een soort van ) wetenschappelijke alfabetisering (?) het "CNR. " , is gefinancierd ( en zonder dat boek vooraf te hebben onderworpen aan enige " peer review" vooraleer het financieel mogelijk te maken ) ...
Oh ik was het vergeten ... "peer review"  is natuurlijk een teken van wantrouwen en  een flagrant gebrek aan respetto rtussen de "ouwe jongens  " onder elkaar 
Het  precies  ook  alsof Italie  NIET bekend staat voor allerlei  vormen van gesjoemel  en/of de Italianen dat niet zelf  willen geweten  hebben ?  
Soit 
Wat een blamage voor de italiaanse wetenschap ... in zonderheid de evolutiewetenschappen , de biologen , geologen etc ....

Zelfs wetenschappers uit het Vatikaan steigeren (op dit ogenblik )Het doet er echter  helemaal niet toe wat gelijk welk kerkelijk instituut  weet te vertellen  over ( haar perspectief op ) de "als bestaand beschouwde  onderdelen" van de  "werkelijkheid "  
Wanneer kerken echter  claims maken  die ingaan  tegen  tastbare , empirisch kontroleerbare  en  onderzoekbare  bewijsstukken over feitelijke aangelegenheden  , dan  houden  ze zich  bezig  met het leren van valse doctrines
Kerken zijn geen wetenschappelijke instellingen  ... sorry

Het enige wat ze kunnen doen  wanneer ze het over wetenschap hebben ,is een verwoede  poging de wetenschappelijke kennis  te recupereren  en in te bouwen in hun geloofssysteem..
"Where you can't beat them, join them " is een goede  verdediging 

Maar omdat goede wetenschap uit haar eigen aard  nooit af is,(=wetenschap is immers altijd slechts de  op dit moment  best voorhanden tijdelijke  benadering van de  waarneembare  werkelijkheid  )    is het altijd mogelijk zelf  speculatief  theoretiserende  "educated" guesses ( hoe fantasierijk  en hoe weinig  onderbouwd ook  ) te doen  en ( in het geval van georganiseerde kerken ) het  principe " verdeel en heers " toe te passen...  

Overigens is in de RK kerk , iedereen voorlopig nog  vrij  om ( progressief ) creationistische  of ( theistische ) evolutionaire  interpretaties aan te hangen :  zolang men maar  het geloof  in de "speciale creatie van de " mensenziel " , en de  redding in Christus  onderschijft....want dat zijn  de "unnegotiabele"   absolute (minimum)artikelen van dat geloof      

Bovendien hanteert  de RK nog steeds ( in naam) het  infame  NOMA -principe van wijlen SJ Gould   , wanneer het haar uitkomt., natuurlijk ..
>Maar dat doet niets af van het feit  dat  ook  het RK slechts één onder de vele bijgeloven  en exponenten van het wensdenken  , is
  ....van de grootste sekte op deze aardbol

Een "rare" bondgenoot van  de  wetenschap , voorwaar Aanvaard  Rome  "Evolutie "?


Rome verzet zich tegen het  (protestantse )"creationisme ", maar niet vanuit de wetenschap  maar vanuit haar eigen soort  van creationisme ( een meer   wetenschappelijk -lijkende  positie    die men het  "theistische evolutionisme " is gaan noemen  en die een  complexe  uitgewerkte  inlegkunde oefening   is  binnen  een   rooms theologisch en doctrinair uitgangspunten -kader   )  ... 

( volgens Cabibbo )  aanvaarde   " de Katholieke Kerk   de  thesis van de evolutie " 
Maar  ook  volgens  de   in zwang zijnde  roomse theologie ( =uiteindelijk  een soort  "roomse filosofie"en  geleerde  woordenzwendel  )  is  een " thesis "( althans volgens het )  woordenboek :  

“4. (in de filosofie / Logica)   :   een  onbewezen  uitspraak /stelling    , meestal een  uitspraak die als premisse van een  argument wordt gesteld  "

Daarom  laat  de  RK in feite  iedereen   vrij om  te kunnen ontkennen dat  
1.- evolutie een  feit is 
2.- evolutie een  zogoed als  bewezen  en met   vele evidenties  onderbouwde  theorie is die nog niet is gefalsifeerd  (en geen  "educated guess"
     maar   de beste  huidige  ( en enige ) wetenschappelijke  verklaring dat met de grootste waarschijnlijkheid de werkelijkheid benaderd   ) 
3.- de evolutie  ook  maar een "theorie" is  ; waarbij men in feite  claimt dat evolutiewetenschappen ook maar slechts   een  filosofisch "- isme "   
      zijn

De RK promoot natuurlijk ( voor de meer intellectuele gelovigen )ook  de  "theistische  evolutie  "
Die wordt eveneens  verworpen  door de voortdurende   verbetering  en   meer  parsimone verklaringen van de  natuurwetenschappelijk aanvaarbare en met evidenties  onderbouwde (nog) niet gefalsifeerde evolutiewetenschappen     

De  "Theistische evolutie" thesis   is gebaseerd op exact dezelfde set  truuks "educated guess " "premisse "  die  alle creationisten   zelf  gebruiken  (en  om de evolutiewetenschappen  inzonderheid de "evolutietheorie" te discrediteren als alleen  maar  "een thesis"   ) ,   , . Bovendien gebruikt  de  godsdienstig geinspireerde  theistische  evolutie dezelfde  christelijke  geloofspunten  ( ID - varianten ) waar  naartoe moet worden gewerkt  , ze zijn equivalent aan  die van het  (ID)  creationisme  :

En  
ze claimen eveneens  de speciale  creatie  van (minstens ) de initieele conditie voor abiogenesis , de  doelgerichte opstelling  van belangrijke contingenties  (= die toeval lijken ) door een plannende  godheid  en  de 
speciale  creatie van de  "menselijke ziel ", de zondeval  en het zoenoffer van de reddende   chistus 

Ze doen  kortom   uitspraken over  de ( historische ) werkelijkheid  en  beroepen zich op het  bestaan van  "wonderen " om het onverklaarde( binnen de persoonlijke  onwetenheid ) toch  te verklaren  door het ingrijpen van een  Kosmische  Tovenaar -Schepper  / Een  teleologisch  handelende  Deus ex Machina


Men kan niet echt  het  "geloof  in het bovennatuurlijke  " binnensmokkelen( als  legitieme kenmethode )   in  de  beschrijving en verklaringen van van  natuurlijke processen
Geloof  is trouwens   100 % “testing- vrij " van  zodra er een  voldoende  aangetoonde ( en  steunend op  aanwijsbare evidenties ) wetenschappelijk sterke ( maar nog steeds provisoire en  onvolledige )  theorie  is opgesteld en vervolgens wordt toegepast   

(Citaat afkomstig van  blogger/reaguurder    Roel/(*) )
" ...De conclusie van wetenschappelijk onderzoek is gewoonlijk of een verklaring wél of niet met de feiten overeenstemt.
Iets wat bij een bovennatuurlijke "verklaring" (truuk  ), onmogelijk is vast te stellen...."
  

Religieen  zouden , volgens mij ,   beter toegeven  dat hun vergeefse  poginging om hun doctrines  "wetenschappelijk"  te onderbouwen   tegengesteld zijn aan  de  "deugd"  en het "mysterie"   van  het "geloven " zelf   ,   ipv   als prutsers  , charlatans ,  zelotische  gekken  , slechte autoverkopers   en wanhopige  brocanteurs ,  te blijven  overkomen  ... 
 Blijkbaar is de meerderheid van de VS -bevollking niet het enige achtergebleven deel van de wetenschappelijk ongeletterden( en de pseudo-wetenschappers in laboratorium jas in het bezit van een uilenvel ) in de westerse wereld ...De verantwoordelijken van dit initiatief van het Italiaanse sloddervos instituut " ter "onbedoelde" (?) bevordering der desinformantie" hebben hiermee duidelijk aangetoond onbekwaam te zijn om hun functie verder uit te oefenen
.... en dat geldt ook voor CNR president, fysicus Luciano Maiani
en.wikipedia.org/wiki/Luciano_...
( zou die natuurkundige nog denken dat biologie en levenswetenschappen ( in het bijzonder evolutiewetenschappen ) geen echte wetenschap kunnen zijn ? het zou me niet verwonderen ...)

    en  de jaarlijkse   ezelskop prijs  gaat naar  ? 
Oh ja :
CNR's ( politiek benoemde ) Vice President Roberto de Mattei, is auteur en lobbyist ( en gaf minstens groen licht ) voor het gewraakte boek ( wat trouwens wordt voorgesteld als een verslag van een congres over het " falende darwinisme " , eerder dit jaar gehouden onder de auspicieen van datzelfde CNR)

"Evolutionism: The Decline of an Hypothesis. "
www.robertodemattei.it/index.p...

Althans dat heb ik allemaal gemeend ( nogal gematigd ) te kunnen opmaken uit enkele   nieuwsberichten in wetenschappelijke tijdschriften  , websites en blogs 
pandasthumb.org/archives/2009/...
www.scientificamerican.com/blo...
blogs.sciencemag.org/sciencein...
http://whyevolutionistrue.wordpress.com/2009/12/20/italian-science-organization-funds-creationist-book/


Het lijkt me wel een zaak die op de voet moet worden gevolgd ..
Ik heb daarom  iemand ( VK blogger  PIERRA) en  woonachtig in Italie gevraagd  om  dat te doen ( in de mate van het mogelijke  ) 
http://www.vkblog.nl/bericht/289741/Einde_Darwinjaar#commentaar

 

(*)Blogger Roel
; commentaar  # 54 
 http://www.vkblog.nl/bericht/292256/De_weerlegging_van_een_%22weerlegging%22_%5B3%5D#commentaar


P.S.


En natuurlijk gaat het ook  al in het weerwoord van deze politieke creaturen  ,  over de "vrijheid van meningsuiting" ,
precies alsof dat principe een vrijbrief is om van officiële zijde de boel op te lichten inzake wetenschaps-voorlichting  
DE inhoud van echte   legitieme wetenschap ( en haar  vorderingen in het verwerven van echte kennis   ) gaat trouwens ook niet over een compromis tussen verschillende meningen en/of is geen democratisch vaststellen van de mening van de ( wissel) meerderheid als waar of onwaar ....

Daarom rest de creationisten niets anders dan  juridische sofisterijen  en  vooral politieke  kuiperijen en aanpakken  zoals  het lobbyen  , beinvloeden en manipuleren ( en uiteraard  ook het opinierend publieke debat te monopoliseren ___ door middel van  grootschalige 
desinformatiecampagnes ; maar ook door  kontrole op het onderwijs , de publiek verstrekte informatie, de  gewenste  en  betrachte  zelfcensuur op het internet(Dat laatste lukt niet, door de globale eigenscvhappen van datzelfde internet  ...maar ze slagen er wel in de boel onder de
desinformatieve en debiliserende prut te bedelven  )    ___ dat leidt tot de vorming van  algemene overtuigingen en eenheidsworst-denken    .

Noch censuur van onpopulaire opinies  noch de  discriminatie van minderheden  behoren tot -/  of zijn  de norm van de inhoudelijke verworven  kontroleerbare  natuurwetenschappelijke  kennis  , binnen   het(momenteel) geaccepteerde curriculum van die vakgebieden en collevtieve ondernemingen ter verwerving van exacte ( en veelal ook   bruikbare)  kennis 
Maar deze voormelde  vormen van censuur hebben wel een  vreeswekkende  verleden achter de rug   ; het zijn de zovele vreesaanjagende  verwittigings-signalen  uit de geschiedenis  van  de de politieke  en maatschappelijke ontwikkelingen van de mensheid   en  van haar antecedenten 


Nogmaals  ter herinnering :

-Creationisme is GEEN wetenschap , maar sectair geloof en vooral  ( rechts , concervatief en  anti-seculier) politiek gekonkel  omwille van de restauratie van de  macht van de gewenste   theocratie  
_Darwinisme is een "creationisten" woord/term  bedoeld om van de evolutie-wetenschappen als een soort ideologie te kunnen brandmerken en om als een " 19 eeuwse filosofie " ( = een stroman dus ) te kunnen worden onderuit gehaald ...
- zondvloedgeologie en daterings-tralalala zijn versleten dode paarden van het rabiaatste YEC creationisme die hier voor dezoveelste maal worden gereanimeerd ...
-Italie :  Mooi land en mooi volk
Intriest dat ook deze  Parel aan de europese kroon   moet ten prooi vallen ( als bruggenhoofd fungeren van ) aan de hersenloze amerikaanse pipo's van het creationistisch  imperialisme   ....
Blijkbaar is Italie (naast  de  slabbakkende  pogingen in Nederland ) het tweede te openen   bruggenhoofd van deze alliantie  der  amerikaanse  manipulatoren , andere vreemdsoortige  barbaren  en  nuttige en naive   simpelen van geest  "ter hervorming van de cultuur en de restauratie van de theocratie " in Europa  

20-12-2009 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (2 Stemmen)
Tags:CREATIONISME
>> Reageer (0)
15-12-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino's onstonden in zuidamerika ...

geboortegrond dinosaurus
11 december 2009

Sterling J. Nesbitt e.a. ´A Complete Skeleton of a Late Triassic Saurischian and the Early Evolution of Dinosaurs´, in: Science, Vol 326, 11 december 2009

De officieele persconferentie  :
http://earthobservatory.nasa.gov/Newsroom/view.php?id=41629
Tawa fossiele kaak

Jaws

Op het eerste gezicht lijkt het misschien niet veel, maar zo ziet zeer goede bewaring van de kaak van Tawa er uit in dit gesteente
Afbeelding: © Sterling Nesbitt

In een steengroeve in New Mexico (VS)
(Ghost Ranch in New Mexico (VS)http://www.ghostranch.org/museums--activities/the-ruth-hall-museum-of-paleontology.html) is een nieuwe soort dinosaurus gevonden.
De vondst werpt nieuw licht op de evolutie en verspreiding van de eerste Theropoda

Unieke vondst
Voordat bekend was dat het om een nieuwe soort ging, was het al een unieke vondst.
De gevonden skeletten zijn namelijk vrijwel compleet.
En in het geval van 215 miljoen jaar oude fossielen uit het Triastijdperk, is dat bijzonder.
Bij het gros van de vondsten gaat het namelijk om kleine fragmenten.
Waarschijnlijk zijn de skeletten snel bedekt door sediment na hun dood zodat ze weinig verstoord konden worden door bijvoorbeeld aaseters.
Uit zo’n complete vondst vallen nieuwe conclusies te trekken  met betrekking op de evolutie van dinosaurussen en zelfs in hun afstammelingen,
de vogels, zo schrijven Sterling Nesbitt en collega’s in Science.

Het compleetste van de zes skeletten heeft heupen van zo’n 70 centimeter hoog en is zo’n 2 meter lang.
Zo groot als een flinke hond met een hele lange staart.
Op het eerste gezicht ziet de Tawa eruit als een soort kleine versie van de bekende Tyrannosaurus of  een  raptor.
Maar hoewel hij tot dezelfde dinosaurusfamilie de Theropoda behoort, is Tawa en stuk ouder en een verhaal apart

Soorten
Dinosaurussen hebben zich in het vroege Trias al opgesplitst in drie soorten.
Ornithischia, waaronder bekende soorten als de Triceratops en Stegosaurus;
Sauropodomorpha, waarschijnlijk allemaal planteneters, waaronder de kolossen met een lange nek en een kleine kop;
en als derde de Theropoda, de vleesetende tweevoeters

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ornithischia
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sauropodomorpha

Naast Tawa hallae zijn er bij Ghost Ranch nog twee even oude soorten Theropoda gevonden.
Maar ze verschillen op enkele cruciale punten van elkaar.
De een is een Chindesaurus en lijkt op het oudste bekende lid van de groep,
de Zuid-Amerikaanse Herrerasaurus.
De ander lijkt op de latere soort Coelophysis.
Tawa
zit qua skeleteigenschappen tussen deze twee in.
Maar de drie verschillen dermate van elkaar dat ze duidelijk geen directe familie zijn

http://en.wikipedia.org/wiki/Chindesaurus
The museum's dinosaur display showcased the remains of Chindesaurus (pictured) and a Coelophysis hindlimb (just out of my shot). 
resten van de   Chindesaurus ( Museum van het   Petrified forest National Park / Arizona,)


Skeletal reconstruction of dinosaur precursors and dinosaurs from the Hayden Quarry.
The small animal in the lower left foreground is Dromomeron romeri, and the four-legged creature behind it is a Silesaurus-like animal.
Dinosaurs include Chindesaurus bryansmalli (to the right, second from the back) and a Coelophysis-like theropod (animal in the far back).
 


The Chindesaurus name means Ghost or Evil Spirit. 
Chinle Formation Arizona, .
The discoverer was Bryan Small in 1984. Its no doubt the dinosaur was named after the discovery location. The dinosaur is known to be in the Herrerasauridae family as a Theropoda.
The late Triassic carnivore was described by Long and Murry in 1995 and named at that time as well.
http://en.wikipedia.org/wiki/Herrerasaurus
Herrerasaurus by brianbrarian.  
Herrerasaurus  Cast and model.  http://www.flickr.com/photos/brianbrarian/229366767/


http://en.wikipedia.org/wiki/Coelophysis
http://www.karencarr.com/Images/Gallery/2004_detail_triassic_coelophysis.jpg


zwervers

En daaruit kunnen de Amerikaanse onderzoekers conclusies trekken. Door het verschil lijkt het er niet op dat de soorten een gemeenschappelijke Noord-Amerikaanse voorouder hebben.

De overblijfselen van Tawa en andere dino’s uit New Mexico tonen aan dat dino’s zich vanuit Zuid-Amerika verspreid hebben na hun ontstaan.
Waarschijnlijk hebben de soorten zich op verschillende momenten in het Trias van hun Zuid-Amerikaanse voorouders afgesplitst en zijn toen naar
Noord-Amerika gewandeld.
Maar de  tawae  kan ook  in New Mexico zelf zijn geëvolueerd uit een oudere wandelaar 

Deze omzwervingen  vonden  dan wel plaats op een hele andere wereld, Pangaea geheten, waarbij zo ongeveer al het land op aarde in één continent gepropt was.
Dit levert ook de geologische conclusie op dat er waarschijnlijk geen barrières als hoge bergketens tussen Noord- en Zuid-Amerika lagen die de dino’s tegenhielden om rond te zwerven.

De drie soorten zijn dus op verschillende momenten in het huidige Noord-Amerika aangekomen.
Later zijn de soorten elkaar weer tegengekomen, maar waren het al heel verschillende beesten.
Een gemeenschappelijke Zuid-Amerikaanse Theropoda als voorouder dus, maar niet exact dezelfde.

De mens komt uit Afrika, de dino waarschijnlijk uit Zuid-Amerika.
Kenmerkend voor het beest is onder andere het lange neusgedeelte, een open heupkom en een nek met luchtzakken, die ook gevonden zijn in latere dinosauriërs.
Tawa hallae is een dino met klauwen en scherpe tanden en daarom een carnivoor.
Wat het monster precies at is onduidelijk omdat de maaginhoud niet bewaard is gebleven.
“Mogelijke prooidieren waren krokodilachtigen en primitieve  vogels omdat deze ook in  dezelfde omgeving leefden”, vertelt Nesbitt

Vogels
Ook geeft de identificatie van Tawa  (binnen de oudste teropoda ) inzicht in hoe oud  en basaal  bepaalde vogeleigenschappen zijn.
Het was al bekend dat vogels afstammen van de Theropoda, maar over wanneer welke eigenschappen op de evolutionaire tijdlijn zijn ontstaan valt nog veel te ontdekken.

Van een skelet met pneumatische eigenschappen in de vorm van luchtzakken bij de hals en holle botten, die moderne vogels ook hebben, was al bekend dat de Herrerasaurus -  de meest primitieve Theropode – ze  niet bezat  , maar bij de Coelophysis was dit wel al aanwezig .
Het skelet van Tawa heeft deze eigenschappen ook en aangezien hij ouder is dan de Coelophysis is hiermee ook duidelijk dat dit pneumatische systeem ouder is dan tot nu toe aangetoond kon worden.

Er is dus een nieuwe oerdino bijgekomen in de fylogenie der dinosauriers ,  
Er is nog zoveel onbekend dat een vondst veel nieuwe inzichten kan geven in een geschiedenis die van veel giswerk aan elkaar hangt.
Nesbitt begon de studie samen met andere studenten en hun begeleiders in 2005.
De studie van  Tawa  , is, volgens hem , nog lang niet af.
Hij is bijvoorbeeld  van plan te onderzoeken hoe snel Tawa  groeide.
Bovendien liggen er nog enkele Tawa’s te wachten om uit het steen gebeiteld te worden.


Supercontinent

Dat de tawa en zijn soortgenoten vanuit het Amerikaanse continent zich konden verspreiden over de rest van wereld, was mogelijk omdat de wereld er 225 miljoen jaar geleden heel anders uitzag.
De huidige continenten zaten aan elkaar en vormden een soort supercontinent.
 
Pangea Late Trias

Het supercontinent Pangea zo rond 220 miljoen jaar geleden toen Tawa rondliep op aarde.
Afbeelding: © bewerkt naar Creative Commons

De wetenschappers denken dat de dino's of vanuit Zuid-Amerika naar het huidige New Mexico zijn geëmigreerd en /of  er  daar verder zijn geëvolueerd en zich daarna hebben verspreid.

In de nieuwe stamboom hebben verschillende vroege Noord-Amerikaanse dinosoorten hun nauwste verwanten in Zuid-Amerika  De soorten zijn niet ontstaan door geografische afzondering na het uiteenvallen van Pangea in verschillende deelcontinenten, maar al vóór die tijd in Zuid-Amerika. Paleontoloog Sterling Nesbitt van de universiteit van Texas denkt dat dinosaurussen ten minste drie keer, in afzonderlijke migraties naar Noord-Amerika zijn getrokken.


http://www.nu.nl/wetenschap/2142237/zuid-amerika-geboortegrond-dinosaurus.html
http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/42860722/
http://www.kennislink.nl/publicaties/migratie-vroege-dinos-beter-bekend
http://www.nrc.nl/wetenschap/article2437814.ece/Tawa_hallae_zorgt_voor_nieuwe_stamboom_dino_s

15-12-2009 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (2 Stemmen)
Categorie:Paleontologie
>> Reageer (0)
08-12-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimpje

In Duitsland is de tot nu toe oudste dinosaurusveer van Europa ontdekt( in mei en deze week officieel gepresenteerd ).
Het gaat om een 150 miljoen jaar oud fossiel van net acht millimeter, dat werd gevonden in de  Schwäbische Alb.
(bekend als de  Solnhofen Nusplinger )
-Dat is 500.000  jaar vroeger dan  de   oudst(bekende  en ) gedateerde  archeopteryx- veer  vondst  
(Solnhofen in Beieren  1861,)

File:Archaeopteryx (Feather).jpg

186O  
“De veer die in Solnhofen gevonden werd, is een slagpen. De versteende veer die we nu aan een onderzoek onderwerpen is een lichaamsveer.”Volgens  Guenther Schweigert,  de paleontoloog die het fossiel ontdekte in door hem  gespleten  kalksteen platen , gaat het om een  lichaamsveer  en niet om staart of  vleugelveren  : de vorm van de veer wijst immers daarop 
Een vergelijking met  bekende  fossiele  archeopteryx veren   is daarom  eigenlijk niet doenbaar  ... 

Het fossiel is misschien de oudst  bekende   dino- veer wereldwijd.
Schweigert zei nog  dat hij  nog niet  overtuigd is  dat de datering  van een recent in China gevonden  veer op  158.miljoen jaar  reeds definitief en  vlekkeloos is  ...  zodat zijn eigen vondst  toch  de oudste bekende veer ter wereld kan zijn

Het is nog onduidelijk van welk dier de veer was : 
Maar het is allezins afkomstig  van een  met donsachtige -veren  uitgedoste  insectivore  dino  die ongeveer  even  groot was als een kip  en "die  kon  vliegen " meent ( = hoopt ? ) Schweigert
Het fossiel werd immers  gevonden  in een    kalksteen afzetting , zeer rijk aan  fossielen , in het midden van een  ringatoll  ( die nog  als zodanig geologisch  te herkennen is op de vindplaatst ), de resten van allerlei organismen werden in dat  zeer kalkrijke  binnenmeertje vlug bedekt met  kalkneerslag   ....  "Hoe zou dit diertje  anders dan  vliegend   het eiland kunnen bereikt  hebben  ? "
 
Het  Museum fur Naturwissenshapft  /Stuttgart  , hield het tijdens de persconferentie ,    voor mogelijk dat het  uiteindelijk  toch nog  kan gaan  om  de  veer van een vroege archeopteryx    ....

De nieuwe ontdekking  is ___wanneer  het  dus toch  niet om een  restant  van een  vogelachtige theropode zou gaan  , alleszins een  verdere ondersteuning   van het voorstel   dat  veren veel ouder zijn  bij de dinosauriers , dan  uitsluitend voorkomend bij de  jongere maniraptora groepen van  overgangsvormen naar de "echte  "vogels 

(anp/sam)


 

08-12-2009 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (5 Stemmen)
Categorie:Paleontologie
>> Reageer (0)


Tsjok45
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Tsjok45
Klik op de afbeelding om de link te volgen

 
Belgische Soortenlijst
Archief per maand
 • 04-2014
 • 02-2014
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 03-2012
 • 12-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
  Mijn favorieten
 • evolutie-creationisme
 • Pandasthumb
 • 'tGroot Skeptisch Discussieforum
 • Evolutieblog /Gert Korthof
 • Thomas Agricola / Tomasso's tien tellen
 • Pharyngula
 • Sandwalk
  Foto
  Gastenboek
 • viagra premature ejeculation
 • acquisto viagra paypal
 • buy cialis canada paypal
 • now cialis active cheap super
 • Gould en Darwinisme.be op één lijn?

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Laatste commentaren
 • Bandar Bola (Kasirjudi)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Bandar Bola (Kasirjudi)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • TogelOnline (sukatogelonline4)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Keto Review (Bethany Lynch)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Good job (AlexDer)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Inhoud blog
 • intelligente dieren
 • acanthodii
 • video mammoet
 • EVODISKU INHOUD E
 • BREIN EN EVO
 • evodisku C Cosmos
 • anticreato
 • DINOSAURICON B
 • DINOSAURICON D
 • EVODISKU B  Evolutie en creationisme in de Nederlandstalige  media
  http://evolutie-creationisme-media.blogspot.com/2009_12_13_archive.html


  14-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een belangrijke Nieuwkomer
  HET PROJECT  van
  JOHAN BRAECKMAN 

  UGent

  http://www.evolutietheorie.be/  (klik  op  het vierkantje )-->
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  NADARWIN  
   
   
  De komplete aanklikbare "NaDarwin" is hier te vinden
  http://evodisku.multiply.com/journal/item/655/NaDarwin


  Quick site:


  OPGELET
  Het duurt een tijdje vooraleer de aangeklikte grote bestanden zijn gedownload

  Hardnekkige Misverstanden
  http://web.archive.org/web/20070128091855/www.nadarwin.nl/misverstanden.htm
  Hardnekkige Misverstanden

  (makkelijk) Darwins evolutietheorie
  http://web.archive.org/web/20070521224108/www.nadarwin.nl/evolutie-theorie.htm

  Sporen van Evolutie
  http://web.archive.org/web/20070519001006/www.nadarwin.nl/S/sporen.html

  Genetica
  http://web.archive.org/web/20070224174120/www.nadarwin.nl/Gtica/genetica.html

  Het Fossielenbestand
  http://web.archive.org/web/20070519000907/www.nadarwin.nl/FB/fossielenbestand.html

  Geologie & de ouderdom v/d aarde
  http://web.archive.org/web/20070519000822/www.nadarwin.nl/Geo/geologie.html

  Embryologie
  http://web.archive.org/web/20070522060922/www.nadarwin.nl/E/embryologie.html

  Creationistische fouten & blunders
  http://web.archive.org/web/20070128093013/www.nadarwin.nl/CFB/creationisme.html

  Is creationisme wetenschap?
  http://web.archive.org/web/20070519000954/www.nadarwin.nl/crea-wetenschap.html

  Boekbesprekingen
  http://web.archive.org/web/20070515114244/www.nadarwin.nl/boekbesprekingen.html

  Artikelen van Arjan Kop
  http://web.archive.org/web/20070519000939/www.nadarwin.nl/Art-AK/arjan.html

  De niet-zo-missing links gallerij
  http://web.archive.org/web/20070128091722/www.nadarwin.nl/gallerij.html

  Reacties op de site
  http://web.archive.org/web/20070521224240/www.nadarwin.nl/reacties.html

  Links
  http://web.archive.org/web/20070519000654/www.nadarwin.nl/links.html

  Zoeken--> pico search /NIET MEER BRUIKBAAR

     
  ( inhoudsopgave  met aanklikbare  links  van de  site  NaDarwin )
  INHOUD  PER CATEGORIE
    

  Algemeen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LEES EERST DIT   ( creationisme)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR (algemeen )


  Ecologie en natuurbehoud

  kevermania

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVINGSGOLF   primaten  in moeilijkheden
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WELK EEN SCHOONHEID SCHEPT DE MENS TOCH ?  oliecatastrofe  Publiek debat  

  DARWINJAAR
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verslaggevers, pop-wetenschap, hypes  en creationisten 
  * Tree of life
 • Vervalsing of geklooi ?
 • Levend arsenicum


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2009: Dominees verklaren Darwin de oorlog 
  creationisten carnaval  

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.creationisten weggevertjes 
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Misvattingen en leugens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DANTE'S HEL versie 2009 door de Klojo's

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Na het Darwinjaar

  HET GELIJK VAN DARWIN

  Musea
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen KBIN

  I(Categorie  ; CREATIONISME )

  a)controverse /Publiek dispuut/politiek
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Creationistische tsjeven-truken ?» Reageer (7) 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS ? » Reageer (10)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS II   » Reageer (4)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Grote Publieke Dispuut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kom op zeg  /EO rel » Reageer (3)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Sir Attenborough's antwoord  » Reageer (1)

  Misvattingen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wetenschappelijke parate Kennis neemt af bij jongeren ?  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZWEDEN  » Reageer (1)


  b) ID
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Is ID de wetenschappelijke (sic) uitleg voor creationiisten
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen 
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.David sorensen en revolutietheorie lalala
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE VERRIJZENIS VAN DE JONGE VERDRONKEN KOE » Reageer (21)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ID TOVERDOOS OVER   SLECHTE  ID-EETJES  ,RESISTENTIE  &  TOVERDOCTORS

  c) OEC
  d) YEC
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.het Grote vertaalde en gerecycleerde Citatenboek 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MOROSOFEN ?
  morosoof of oplichter (Tsjok45)
      op MOROSOFEN ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met creationisten

  II( Categorie  WETENSCHAP )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  eerste acht maanden van 2008

  Primaten
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fossiele apen in 2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GANLEA megacanina  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Nog een aap uit de mouw
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Saadanius hijazensis
  LIBYA
  a)antropologie

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ardipithecus Ramidus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Australopithecus SEDIBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STERKFONTEIN 2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oeroud spoor
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Denisova :  ZUID SIBERIË
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DENISOVA - mens

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DMANISI AAP OF MENS
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE OUDSTE ? » Reageer (1)  Nakalipithecus nakayamai (<)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Alweer eentje ? .....
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De tand des tijds  / Heidelberg-mens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE HEUPEN VAN EVA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CASABLANCA MAN /erectus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hobbit is aparte soort ?  » Reageer (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NOG EEN BENDE BIJTERS 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. TANDEN UIT DE QESEM GROT
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Neanderthaler genoom
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mitochondriale Genenkaart van Neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Xuchang mens 

  b)Biologie 
  1.-(
  EVOLUTIE )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 ( 1) 

  Cambrium & precambrium  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.AVALON
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GABONESE chips


  Evolutie in actie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opmerkelijk snelle adaptaties bij kroatische ruine-hagedissen:

  2.-fysiologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VERTEBRATEN- OOG en Müller cellen

  c)Paleontologie /

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zogenaamde levende fossielen

 • Pterosaurier
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pterosaurier


  1a.-Dino's;


  DINO 2010
  DINO-maand ?
  De Bultenaar uit spanje

  Dino's ontdekt in 2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hier komen de nieuwste dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DAKOTA & LEONARDO
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Megadino

  Saurichia
  Theropoda

  Dromeosauridae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mongolie  :  Linheraptor esquisitus

  Opnieuw iets over Theropode dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vroeg grut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino's onstonden in zuidamerika ...
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voorouder dino's ? Asilisaurus kongwe

  geboortegrond dinosaurus


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BEIPIAOSAURUS

  Ornithomimosauria
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beishanlong grandis,

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 1  OPA THEROPODA ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.oudste theropode ?

  Tyrannosauridae

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.En nog eentje uit de tyrannosaurus familie;Bistahieversor sealeyi
  ( scroll naar  2 ) Haplocheirus Sollers   
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tyrannosaurus in australie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zacht dinosaurus weefsel betwist
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 2
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 3 BREEKBAAR BOSKALF
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAPTOREX kriegsteini
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schrikaanjagende hagedissen

  1b.-Vogelevolutie ;


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Anchiornis huxleyi in vol ornaat

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Archaeopteryx en co

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimpje        

  Pluimpje

   

   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EEN PLUIM VOOR CHINA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geef eens een pootje
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimgewicht  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw gevederde Maniraptor
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Similicaudipteryx.
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis


  Krokodillen
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PAKASUCHUS KAPILIMAI
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Prestosuchus chiniquensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Terug naar zee
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.viseter

  Zeereptielen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Predator X  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET SVALBARD MONSTER

  Schikdpadden
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schildpadsoep

  Slangen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Slangetje in het gras ? I
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een ouder slangetje in het gras

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.krokodil als prooi ; titanoboa
   

  Zoogdieren
   
  Buideldieren
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAMBAROO

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oor voor evolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. PLACENTALE ZOOGDIEREN STAMBOOM CONTROVERSE
   
 • Een uitgekomen voorspelling
 • Wie oren heeft , die hore
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eritherium azzouzorum
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LJOEBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VLIEGENDE KATTEN   ?
  Vleermuizen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALWEER EEN BELANGRIJK STUK UIT DE LEGPUZZEL
  Zee-zoogdieren ;
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van de wal in de visgronden  Indohyus / walvisevolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zeehonden-evolutie

  amfibieen 


  Vissen
  Overgang  naar tetrapoda

   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw Tiktaalik
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ventastega

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KIEKEBOE BOE BOE (oude tetrapoden )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De niet-zo-missing links gallerij (1) 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN (2)

  Longvissen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. HELP TE WEINIG ZUURSTOF


  Arthropoda
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.trilobieten

  Weekdieren
  OCTOPUSSY


  d) Geologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALH 84001
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CHICXULUB
  TIPS

  *Blauwe
  en groene ( =nederlandse)teksten zijn meestal  aanklikbare links 
  *Engelse Wikipedia teksten  verwijzen   in de  linkerkolom naar  verschillende  niet-engelse versies van het   wikiartikel
  *Blauwe teksten tusssen ""  ,  zijn voornamelijk  ( gedeeltelijke)citaten afkomstig van  mensen met andere  meningen


      Links naar  Gespecialiseerde  Verenigingen en sites


  Fossielnet
  http://www.fossiel.net/

  Arachnologie  
  ARABEL

  http://www.arabel.ugent.be/

  Myrmycologie
  Mierenwerkgroep * Polyergus *
  http://formicidae.be/

  Entomologie
  Jean-Luc Renneson
  http://users.swing.be/entomologie/
  http://users.swing.be/entomologie/Vespidae%20of%20the%20World1.htm


  Three of life  projects    "The Tree of Life".
   
   
 • Tree of Life Web Project
 • Green Tree of Life at Berkeley
 • Fungal Tree of Life Project
 • Beetle Tree of Life project
 • Fly Tree of Life project
 • Mammal Tree of Life project
 • Cypriniformes Tree of Life project
 • Liverwort Tree of Life Project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Angiosperm Tree of Life project
 • Cnidaria Tree of Life Project
 • Decapoda Tree of Life Project

  LepTree.net,
  the Tree of Life project on Lepidoptera.


  http://www.rebeccashapley.com/cipres/telescoping.htm
  The Tree of Life blog
  Tree of Life at wikipedia.
 • Zoeken met Google


  Zoekmachine ;
   


  doorzoekt 4-sites, inclusief:
  http://tsjok45.multiply.com/photos
  http://anticreato.multiply.com/,
  http://evodisku.multiply.com/,
  http://www.bloggen.be/evodisku/ ,
    


  site search by freefind advanced

  Tomaso schrijft over      

  Evolutie /  Charles Darwin aan de basis:
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SELECTIE NATUURLIJK
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE LEVENSBOOM
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DEEP TIME
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Biogeografie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SEKSUELE SELECTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Al jaren lang samen CO-EVOLUTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De economie van de natuur
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geleidelijke veranderingen

  Unintelligent design:

  Blog Entry
  Ons gebit , De appendix,  Geboorte, 
  De weg van het zaad , Nervus  Laryngeus Recurrens,
  DNA , 75 mistakes , Het boek 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (1): Rechtop lopen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tomaso over het oog , oogspieren ,
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent Design (5): ZWEETVOETEN 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (6): Vitamine C 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (8): Kuitspieren
  DARWINJAAR

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET GELIJK VAN DARWIN

  Darwin is GEEN Heilige Sinterklaas
  2009 Année Darwin
  De eerste pasjes ?
  Darwinjaar trekt zich op gang I
  Darwinjaar trekt zich op gang II


  foto

  Nederlandse  Blog-zwerm  /een selectie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.me.myself.and.I.

  De Stoet

  Tsjok45    zie ook  MULTIPLY evodisku
  http://evodisku.multiply.com/tag/darwinjaar
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PETER LOUTER
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STRIPMAN
  Theodorus

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAMIREZI
  http://ramireziblog.blogspot.com/

  Cees Chamuleau
  Zoe van Zaal
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MIEKE ROTH

  100 Woorden

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jeroen de Baaij
  Ragfijn
  Annelies
  Satuka

  Qabouter 1 Qabouter 2


  Pierra
  Johan H.v.D.
  Theo E. Korthals Altes

  Meneer Opinie 1 Meneer Opinie 2 Meneer Opinie 3

  Tomaso Tomaso 2

  Laila (??)
  Linda Morgan
  Wilma
  Kees Smit
  Henk van Leuken
  Iris
  Vroems
  Erik de Groot
  Ely
  Mephisto

  Thera

  Bart
  Rein John
  Martijn van Calmthout Martijn van Calmthout 2
  Draakhond
  Jeg Synes
  Jim Hasenaar
  Kokopelli
  Jos Goedmakers
  Fleur Frenkel Frank
  London Calling
  Maria Trepp
  Johan H. van D. 2
  Aad Verbaast
  Landheha
  Ina Dijstelberge


  sterk aanbevolen 
   
  Terrence :
  http://boomdeslevens.blogspot.com/    
  een voortzetting van het
  vroegere -->
  http://www.vkblog.nl/blog/125817/Neomuran_hypothesis

    
  De sublieme   
  PIERRA
  (uiteraard ook sterk aanbevolen )


  http://ascendenza.wordpress.com/2011/01/08/welkom-op-mijn-nieuwe-blog/
    http://www.vkblog.nl/blog/95678/Op_zoek_naar_de_klepel
     Tsjok45 photo site  MULTIPLY  MULTIPLY evodisku 

  Blog Entry

   


   


  ANTI-CREATO   MULTIPLY  Blog Entry INHOUD ANTI CREATO


  LINKS  NAAR VERKLARENDE  NOTEN
  (In verschillende talen )

 • INDEX   NOTES  : 
  http://evodisku.multiply.com/tag/inhoud%20%20notes

 • T -->

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!