evodisku2
Dit blog is een onderdeel van EVODISKU
WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR ****Wie meent dat alles inmiddels wel over de evolutietheorie gezegd is en dat de discussie gesloten kan worden, ziet over het hoofd dat de wetenschap niet stil staat. ***Wie meent dat inmiddels het creationisme definitief het pleit heeft verloren en dat de discussie gesloten kan worden , ziet over het hoofd dat het "creationisme" is geevolueerd ( en zal evolueren ) in nieuwere mimicrytische vormen( meme-complexen ) zoals bijvoorbeeld het ID(C) ***Dit blog is speciaal opgezet om de aktualiteit binnen het evolutie-creationisme debat te volgen en van kommentaren te voorzien ... waartoe de lezers zijn uitgenodigd bij te dragen ... Let echter wél op het volgende : "Je bent een rund als je hier met religie stunt " ....
16-10-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pterosaurier
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Darwinopterus Modularis
een perfecte mix tussen twee pterosauriers -groepen
.(1) bron :  eosmagazine.eu - 10/14/2009 -
zie ook( voor meer achtergrondinfo)  ;
  http://www.ucmp.berkeley.edu/diapsids/pterosauria.html

Maar vooral
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pterosauri%C3%ABrs
http://en.wikipedia.org/wiki/Pterosaur

 deel van  een  van de gevonden skeletten  

Britse en Chinese wetenschappers (2) hebben een nieuw soort vliegend reptiel (1)ontdekt.
Ze hebben twintig fossiele skeletten onderzocht die eerder dit jaar zijn gevonden in Noordoost-China, in rotsen die 160 miljoen jaar oud bleken te zijn.(ongeveer  de grenslijn  tussen  Midden- en Laat - Jura ) 
Deze pterosurier vloog  rond tijdens de overgang van de midden- naar de late jura, en minstens tien miljoen jaar eerder dan de eerste vogel, archeopteryx.

De onderzoekers doopten de nieuwe pterosaurus of vliegend reptiel (1-) Darwinopterus (‘de vleugel van Darwin’), omdat hij het bewijs kan zijn voor een ongewone vorm van evolutie.

Wetenschappers kennen  al langer twee verschillende groepen pterosauria-morfen  :
*  De oudste  zijn de"basale"  pterosauriers 'rhamphorhynchoidae' :primitieve vliegende reptielen  met relatief korte schedels voorzien van verschillende dinstinctieve  "openingen ", lange cervicale ( nek) ribben , een korte metacarpus ( zoiets  als een handpalm of een voetzool ) , lange staarten( met de onvermijdelijke  uitzonderingen en een  groot vliegmembraam dat is gespannen  tussen de achterpoten= het cruropatagium  ) Deze  pterosaurus-groep  dateert van die in het begin van het mesozoïcum (220-65 miljoen jaar geleden/ -->ze   duiken voor het eerst op in het  laat trias ) :ze zijn  van (relatief)klein tot medium  postuur


  Jeholopterus nichengensis
http://www.universitario.com.br/noticias/noticias_noticia.php?id_noticia=8577
 
 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jeholopterus


*  De jongste  groep zijn de  Pterodactyloidae   : complexere pterosauria  met een korte staart .De schedels zijn lang en smal , er is vooraan een enkele grote opening ( ipv twee ) voor beide ogen ...de cervicale  riben ontbreken, ze bezitten een lange metacarpus, het cruropatagium  is allometrisch gereduceerder geworden  ....Ze duiken op in het laat Jura   en  konden  soms gigantische proporties aannemen ....
*De laatste groep (pterodactyloidae) evolueerden uit de eerste groep, ( rhamphorhynchoidae)
maar tussen beide groepen zat een enorm evolutionair gat.


http://www.bertsgeschiedenissite.nl/geschiedenis%20aarde/pterosauria.htm

Pterodactylus kochi, Jura    afdrukken van de vleugel membranen zijn bewaard gebleven  .De vleugelspanwijdte  van  pterosauriamorfen varieerde  van  20 centimeter tot 12 meteres
Deze reptielen  uit het laat jura  zaten in dezelfde  "predator" niches van/als  de huidige vogels
Courtesy of J.M.V.Rayner      
http://blackwellpublishing.com/ridley/image_gallery/Jurassic_pterosaur.asp De ‘nieuwe’ Darwinopterus zit met zijn 160 miljoen jarige ouderdom zowat ( met zijn groep )in het midden van het plaatje.
Het roofdier had lange kaken, scherpe tanden en een vrij flexibele nek en was ongeveer zo groot als een kraai.
Volgens de onderzoeker kan je hem waarschijnlijk het best vergelijken met de hedendaagse havik.

‘Darwinopterus betekende ook 
een  aantal  niet  bevestigde  meer algemene (speculatieve )verwachtingen (=educated guesses )  voor ons’
,
zegt David Unwin van de University of Leicester, een van de onderzoekers. (2)
Maar dat leverde  dcus wel heel  veel  nieuw fossiel (bewijs)materiaal op, ter ondersteuning  van " gewijzigde  " en nieuwe werkhypothesen over de evolutie van ( in dit geval) deze tussengroep van  pterosauriers ..

‘We hadden verwacht dat de transitie-groep ( waartoe deze   darwinoptgerus als  soort  hoort ) tussen beide pterosauriers( de primitieve en de geavanceerde )  een
geleidelijke overgang zou tonen, zoals bijvoorbeeld een staart die noch lang noch kort zou zijn.
Maar Darwinopterus heeft vreemd genoeg het het hoofd en de nek van de geavanceerde pterosaurus, terwijl de rest van het skelet, inclusief de erg lange staart, identiek is aan dat van de "primitieve "pterosaurussen.

‘De geologische ouderdom van Darwinopterus en de bizarre combinatie van geavanceerde en primitieve kenmerken openbaart heel wat over de evolutie van deze pterosaurus.
Die evolutie ging vooral heel snel met veel grote verandering op korte tijd.(Op geologische tijdschaal ).
 Voorts valt op dat hele groepen kenmerken die belangrijke structuren vormen, zoals de schedel, de nek of de staart,
samen blijken te zijn geëvolueerd: eerst het hoofd en de nek, later gevolgd door het lichaam, de staart, de vleugels en de poten. Het lijkt er dus op dat natuurlijke selectie op hele ‘modules’ inwerkte, en niet, zoals we verwachtten, op specifieke kenmerken zoals de vorm van de bek of van de tanden. Dat gegeven ondersteunt het controversiële idee van relatief snelle ‘modulaire’ evolutie.’(3)
( in de citaten  staan  de  het rood  gemaakte zinsneden voor  mijn persoonlijke  (vervangende )  interpreterende vertalingen (van bepaalde termen en zinnetjes )  of  mijn  toegevoegde nota's) 
 

Het onderzoek staat in  het britse   Proceedings of the Royal Society B.
zie bijlage  ( onderaan /aan te klikken  )
Figure 2. Holotype ZMNH M8782 (a,b,e) and referred specimen YH-2000 ( f ) of D. modularis gen. et sp. nov.: (a) cranium and mandibles in the right lateral view, cervicals 1-4 in the dorsal view, scale bar 5cm; (b) details of the dentition in the anterior tip of the rostrum, scale bar 2cm; (c) restoration of the skull, scale bar 5cm; (d) restoration of the right pes in the anterior view, scale bar 2 cm; (e) details of the seventh to ninth caudal vertebrae and bony rods that enclose them, scale bar 0.5 cm; ( f ) complete skeleton seen in the ventral aspect, except for skull which is in the right lateral view, scale bar 5 cm.

Abbreviations: a, articular; cr, cranial crest; d, dentary; f, frontal; j, jugal; l, lacrimal; ldt, lateral distal tarsal; m, maxilla; mdt, medial distal tarsal; met, metatarsal; n, nasal; naof, nasoantorbital fenestra; p, parietal; pd, pedal digit; pf, prefrontal; pm, premaxilla; po, postorbital; q, quadrate; qj, quadratojugal; sq, squamosal; ti, tibia.


Figure 4.
Phylogenetic relationships and evolutionary context of
Darwinopterus. (a) Phylogenetic analysis of Pterosauria (see the
electronic supplementary material for details), possible alternative locations for
Darwinopterus
indicated by D1 and D2.

(b) Schematic restorations of a basal pterosaur (above), Darwinopterus (middle) and a pterodactyloid (below) standardized
to the length of the DSV, the arrow indicates direction of evolutionary transformations; modules: skull (red), neck (yellow),
body and limbs (monochrome), tail (blue); I, transition phase one; II, transition phase two.

(
c
) Time-calibrated phylogeny
showing the temporal range of the main pterosaur clades;
basal clades in red,
pterodactyloids in blue; known ranges of
clades indicated by solid bar, inferred ‘ghost’ range by coloured line; footprint symbols indicate approximate age of principal
pterosaur track sites based on
Lockley et al. (2008); stratigraphic units and age in millions of years based on Gradstein et al.(2005)
.
1,
Preondactylus
; 2, Dimorphodontidae; 3, Anurognathidae; 4, Campylognathoididae; 5, Scaphognathinae; 6, Rhamphorhynchinae;
7,
Darwinopterus; 8, Boreopterus; 9, Istiodactylidae; 10, Ornithocheiridae; 11, Pteranodon; 12, Nyctosauridae; 13, Pterodactylus
;
14,
Cycnorhamphus; 15, Ctenochasmatinae; 16, Gnathosaurinae; 17, Germanodactylus
; 18, Dsungaripteridae;
19,
Lonchodectes
; 20, Tapejaridae; 21, Chaoyangopteridae; 22, Thalassodromidae; 23, Azhdarchidae. Abbreviations:M, Monofenestrata;
P, Pterodactyloidea; T, Pterosauria; ca, caudal vertebral series; cv, cervical vertebral series; mc, metacarpus; na,
nasoantorbital fenestra; r, rib; sk, skull; v, fifth pedal digit.

Darwinopterus is in there, too—it's the small purple box numbered "7". You can see from this diagram that it is a pterosaur in a very interesting position, just off the branch that gave rise to the pterodactyls. How it got there is interesting, too: it's basically a pterosaur body with the head of a pterodactyl. Literally

Unwin_pterosaur_family_tree_14-10-2009.jpg

Phylogenetic analysis confirms that, as strongly suggested by its apparent transitional nature, Darwinopterus is the sister-taxon to Pterodactyloidea (it has to be outside of this major clade, as published definitions are node-based*). 

Pterodactyloidea [adjacent 'family tree', from Unwin (2003), Basal pterosaurs, aka 'rhamphorhynchoids', are down at the bottom in blue; pterodactyloids are in purple].
Diverse Links over pterosauriers


http://www.nsf.gov/od/lpa/news/03/pr03124.htm
http://pandasthumb.org/archives/2009/10/darwinopterus-a.html#more
Zie vooral    http://scienceblogs.com/tetrapodzoology/2009/10/darwinopterus_transitional.phpNOTEN 

(1) Er wordt   herhaaldelijk  in dit artikel  nogal ergerlijk en slordig  gesproken over "  vliegende dino's" Maar pterosauriers( = zoals ze gebruikelijk genoemd worden  in   in de spreektaal /maar   eigenlijk zijn het pterosauria-morfen )  zijn zeker  GEEN   dinosauriers (=  deze vliegende reptielen  zijn zelfs geen dinosauro-morfen ) Het zijn archosauriers
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pterosauri%C3%ABrs
.....Om een structuur te krijgen die de volle verwantschappen weergeeft en direct aansluit bij de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, kunnen we een
cladogram gebruiken zoals dit van Unwin:[16]
  Pterosauria  

  Preondactylus  


  Macronychoptera  

  Dimorphodontidae  


  Caelidracones  

  Anurognathidae  


Lonchognatha  

  Campylognathoididae  


Breviquartossa  

  Rhamphorhynchidae  


Pterodactyloidea  
  Ornithocheiroidea  

  Istiodactylus  


  Euornithocheira  

  Ornithocheiridae    Pteranodontia  
  Lophocratia  
  Ctenochasmatoidea  

  Cycnorhamphus  


  Euctenochasmatia  

  Pterodactylus    Lonchodectes    Ctenochasmatidae  
  Dsungaripteroidea  

  Germanodactylus    Dsungaripteridae    Azhdarchoidea  

  Tapejaridae    Neoazhdarchia  
(2) Hoofdonderzoeker is   Junchang Lü /Institute of Geology, Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing

(3) Modulaire evolutie  levert   de zogenaamde " mozaik"-types op
(PZ MEYERS)" .....The transitional form between two species isn't necessarily a simple intermediate between the two in all characters, but may be a mosaic: the anatomy may be a mix of pieces that resemble one species more than the other. In this case, what happened in the evolution of the pterodactyls was that first a pterodactyl-like skull evolved in a pterosaur lineage, and that was successful; later, the proto-pterodactyls added the post-cranial specializations. Not everything happened all at once, but stepwise...."

zie ook  -->
Een voorbeeld van mozaik evolutie (Terrence 2010)Een Prachtige site
http://www.pterosaur.net/index.php

Bijlagen:
rspb.2009.1603.full.pdf pterosaurs.pdf (945.4 KB)   

16-10-2009 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Paleontologie
>> Reageer (3)
13-10-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een uitgekomen voorspelling


Moleculaire degeneratie van Tandglazuur-specifiek gen in Tandeloze Zoogdieren steunt de Evolutietheorie (1)
ScienceDaily (Sep. 7, 2009)
http://www.sciencedaily.com/releases/2009/09/090904071650.htm


— Biologen van de University van  California, Riverside
publiceerden in september 2009 een zoveelste "bewijs" voor evolutionaire veranderingen
http://www.plosgenetics.org/article/info:doi%2F10.1371%2Fjournal.pgen.1000634


(Bart klink)
http://evolutie.blog.com/2009/10/02/voorspellen-is-moeilijk-vooral-van-het-verleden/#comments (#31)
 - Voor vakmensen is het duidelijk dat je op grond van (!) de ET voorspellingen kunt doen.
Deze voorspellingen worden echter niet gedaan om de waarheid van de ET te bewijzen, maar om vragen binnen de evolutiebiologie te beantwoorden, bijvoorbeeld of soort A meer verwant is aan B dan aan C.
- Om leken te overtuigen van de waarheid van evolutie (hetgeen voor vakmensen dus niet meer nodig is), moet je expliciete voorbeelden aanhalen van uitgekomen voorspellingen.
Ditmaal gaat het om zowel  fossiele bewijsstukken  alsook om daaraan gerelateerde evidenties  van  mutaties in het genoom (=genetische blauwdrukken) van bepaalde huidige zoogdieren ... dat vormt  opnieuw een  zoveelste ondersteuning voor de theorie van Charles Darwin .(1)


De onderzoekers waren in staat om het geleidelijke verlies van tandglazuur bij sommige zoogdieren te correleren aan hun  fossiel archief , én aan  een gelijktijdig optredend   moleculaire verval van een bepaald gen  :  Het gaat om het  email ( enamelin )gen, dat betrokken is bij de vorming van tandglazuur bij zoogdieren.

Email is de hardste stof in het lichaam van gewervelden, en de meeste zoogdieren hebben tanden bedekt met dit glazuur  .
Er bestaan echter (huidige )zoogdieren zonder gemineraliseerde tanden (bijv. baleinwalvissen, miereneters, Schubdieren)
en van zoogdieren met tanden maar zonder glazuur (bijvoorbeeld, luiaards, Aardvarkens  en pygmee potvissen). (2)

Bovendien kon men  opsporen  wanneer in de relevante fossielen van deze geslachten  , het glazuur is  verloren is gegaan .
 
"Het  fossielen bestand  is vrijwel kompleet  beperkt tot de harde weefsels zoals botten en tanden,"
aldus Mark Springer, een professor in de biologie, die de studie leidde.
"Gezien deze beperking, zijn er erg weinig gelegenheden om onderzoek te doen naar de co-evolutie van genen in het genoom van levende organismen en de morfologische kenmerken  zoals ze zijn bewaard in het fossiel archief ."

In 2007 begon  Springer, samen met Robert Meredith en John Gatesy v/h departement Biologie aan de UC Riverside,  met een studie van de zoogdieren zonder tandglazuur en de toestand van  hun  enamelin gen.
Ze voorspelden dat we allerlei  variante copies van het gen, dat codeert voor email-proteine  zouden vinden  , maar dat  gen  zou , in de glazuurloze  zoogdieren , genetisch verval vertonen  
 
"Zoogdieren zonder email stammen af van voorouderlijke vormen die  wél tandglazuur  " zei Springer.
" We voorspelden dat glazuur-specifieke genen zoals enamelin , moleculair verval kunnen tonen , omdat deze genen niet langer nodig zijn in deze organismen , om te overleven.;deze genen  kunnen bijvoorbeeld  vestigaal en rudimentair of zelfs  kapot /pseudo-gen geworden zijn  "

De onderzoekers vonden in het lab ,bewijs gevonden van dergelijke moleculaire gatenkaas in het genoom van deze levende organismen.
Met behulp van moderne genetische sequentie-technologie,ontdekte Meredith  mutaties in het enamelin -gen datde codering  ter  vorming van het
email -proteine verstoort ...wat  de vernietiging  van de genetische  blauwdruk voor de vorming van glazuur ,veroorzaakt 
  
Resultaten van de studie verschenen in het  open access-E-tijdschrift PLoS Genetics van 4 september )
 
Darwin stelde dat alle organismen afstammen van een of enkele organismen ( common descent  )
en dat de natuurlijke selectie (en de  erfelijke variatie )instaan voor (ongerichte ) evolutionaire veranderingen (RM + NS  mechanisme ) .

Uit de  fossiele vondsten blijkt dat de eerste (oudste )zoogdieren tanden bezaten mét glazuur.
Zoogdieren zonder glazuur  moeten dus afstammen van zoogdieren met email bedekte tanden.

"We konden dus voorspellen dat de niet-functionele "overblijfselen" van de genen die coderen voor glazuur ,moeten  worden gevonden in zoogdieren zonder tandglazuur," zei Springer.
"Toen we onze voorspellingen maakten , beschikten we nog niet over de sequenties voor het  enamelin gen in tandglazuur-loze  zoogdieren. Sindsdien is in  mijn laboratorium gewerkt aan het ontrafelen  van deze sequenties, zodat we onze voorspelling konden testen."

Eerdere  evolutiebiologische  studies ,over de  morfologische degeneratie  gerelateerd aan fossiele organismen , hebben slechts beperkte en 
zeer algemene  aanwijzingen  opgeleverd  van de moleculaire verval in het genoom.
De studie onder leiding van Springer maakte gebruik van de hardheid van het tandglazuur om  een meer robuust en gedetailleerd voorbeeld voor
de correlatie genmutaties /fossiele morfologie  neer te zetten


"De moleculaire tegenhangers van rudimentaire organen zijn de  pseudogenen die afstammen van voorheen functionele genen,"
legde Springer uit.
"In ons onderzoek hebben we duidelijk laten zien dat de parallelle evolutie van tandglazuur- verlies ( zoals vasttelbaar in het fossielen archief )en de genetische  ( in  dit voorbeeld ) verval-mutaties laten zien"

In grote lijnen bestond  het onderzoek uit de volgende stappen:

*Ten eerste,
Meredith verzamelde de DNA-sequenties betrokken van het enamelin gen bij diverse  verschillende zoogdieren.

*Vervolgens
analyseerden de onderzoekers  de gevonden sequenties met behulp van een verscheidenheid aan moleculaire evolutionaire methoden,
met inbegrip van  de nieuwe benaderingen ontwikkeld door de groep Springer.

*Tenslotte,
de groep gebruikt de resultaten van hun analyses om  de vorige werkhypothesen te toetsen en nieuwe te genereren.

"Momenteel zijn we actief bezig met het ontcijferen van de evolutionaire geschiedenis van andere genen die betrokken zijn bij de vorming van glazuur,"
zei Springer.

 


Auteurs van de studie zijn

Springer; Meredith, a postdoctoral scholar in Springer's lab; Gatesy, an associate professor of biology;
William Murphy of Texas A&M University;
and Oliver Ryder of the San Diego Zoo's Institute for Conservation Research, Calif.

Meredith, the first author of the research paper, performed all the lab work and, under guidance from Springer and Gatesy,
ran most of the computer analyses.http://www.eurekalert.org/pub_releases/2009-09/uoc--mdo083009.phphttp://esciencenews.com/articles/2009/09/03/molecular.decay.enamel.specific.gene.toothless.mammals.supports.theory.evolution

Menselijke tand ...zie ook
TANDGLAZUUR  DIKTE BIJ HOMINEN
http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/article/0_0_0/hlusko_04
Net  alsof " evolutie " in de wetenschap  nog  een controversieel onderwerp is
 
http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/article/0_0_0/hlusko_05
(1) De evolutie-theorie is allang  "bewezen "( met behulp van  duizenden papers )en is ook allang voorbij het  beginpunt  van  Darwin ... 
Geen enkele zinnige of verantwoordelijke wetenschapjournalist mag nog triomfantelijk beweren dat nu  een bewijs voor  Darwin's theorie   is geleverd ..

Dat toch doen is (misschien )  luie journalistiek , simpele bladvulling en tijd verprutserij ..
Maar veel erger  is dat  het  de (verkeerde) indruk wekt , dat de ET  nog steeds controversieel is in de wetenschap ...Dat is NIET zo .

-Creationisten en  ID-ots beweren natuurlijk ( uit  zelotische , apologetische en  propagandistische overwegingen ) dat het wél het geval is ...
Beroeps (wetenschap)journalisten die  vinden dat ze  kritiekloos ( zonder  verder daadwerkelijk onderzoek door de journalist in kwestie ) alle "aspecten"en partijen in het "publieke " debat  moeten laten aan bod komen in naam van de "vrije meningsuiting ", vergeten bovendien nogal eens ( naast  dom en lui-gedrag  =  klakkeloos iets over nemen !!! )  , dat het inhoudelijke(= het curriculum en de huidige lopende onderzoeken )   van de  natuurwetenschap , GEEN   gevolg is van een soort democratisch  besluitvorming  , waarbij de opinie van  een algemene publieke  (wissel)meerderheid  primeert, maar een kennisgebied waar  kunde ,expertise en vooral  de  materieele toetsing  en/van/of  de aangedragen materieele bewijstukken van de voorgestelde ( corroboreerbare ) oplossingen door de erkende vaklui ,de(voorlopige ) en  vermoedelijk best voorhanden natuurwetenschappelijke  verklaringen leveren ....    
 
Vrijwel alle nieuwe ontdekkingen in de levenswetenschappen ondersteunen  ,in de zin van nieuw "bewijs" ,de evolutietheorie
Wetenschappers en rationalisten  zijn dat natuurlijk  gewend  , maar de loochenaars  zijn dat niet ;
Evolutie-ontkenners ( =meestal zijn dat ook  "komplot" denkers en zelfs  niet persé "Democraten " ondanks hun lippendienst , want ze zijn  meestal ook  supporters  van  theocraten  )  moeten we zonder aarzelen er met hun neus blijven  in wrijven   ...bij alle gelegenheden die zich voordoen ...(2) 
http://www.azdrybones.com/edentates.htm

http://www.plosgenetics.org/article/info:doi%2F10.1371%2Fjournal.pgen.1000634
Figure 1. Species tree with frameshift mutations and dN/dS branch coding.
Frameshift mutatie
Symbols next to taxon names denote taxa having teeth with enamel, taxa having teeth without enamel, and edentulous taxa. Branches are functional (black), pre-mutation (blue), mixed (purple), and pseudogenic (red). Vertical bars on branches represent frameshift mutations (see Table S1). Frameshifts that map unambiguously onto branches are shown in black. Frameshifts shown in white are unique, but occur in regions where sequences are missing for one or more taxa (Figure S7) and were arbitrarily mapped onto the youngest possible branch. Homoplastic frameshifts (deltran optimization) are marked by numbers. Numbers after taxon names indicate the minimum number of stop codons in the sequence (before slashes) and the length of the sequence (after slashes).

13-10-2009 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Paleontologie
>> Reageer (0)
09-10-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wie oren heeft , die hore
Zoogdieren en middenoor 
Er is weer een zoogdier gevonden uit het reptielen tijdperk
Het  fossiel is afkomstig van de beroemde vindplaatsen  in  de 
Yixian formaties
  in het NO van China ...

Maotherium  asiaticus /2009
Een zoogdiertje  uit het krijt  : Het grond -eekhoorn-grote  Maotherium is   een nachtdiertje .
Het leefde ongeveer  - 123MY
Dit landdiertje  scharrelde  wat op de grond rond  . 
Het skelet woog ongeveer 70-80 gram en was ong 15 cm lang
Maotherium is een   algemeen model  voor  grond-bewonende  zoogdieren . Omdat het  verwant is aan de gemeenschappelijke voorouder  van buidel en placentale zoogdieren , toont het skelet , en de  tand en gebitsstructuren , de voorouderlijke toestand 
waaruit zowel placentalen als buideldieren  zijn  geevolueerd  .... . (Credit: Mark A. Klingler/Carnegie Museum of Natural History)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maotherium
http://home.arcor.de/ktdykes/symmetro.htm#maotherium
http://www.sciencedaily.com/releases/2009/10/091008143001.htm
http://www.sciencecodex.com/chinese_and_american_paleontologists_discover_a_new_mesozoic_mammal

Chinese en Amerikaanse paleontologen publiceerden in het wetenschappelijke tijdschrift Science een artikel over een fossiele  insecteneter.
De ouderdom van het zoogdier wordt geschat op 123 miljoen jaar, midden in het Mesozoïcum, het tijdperk van de dinosauriers

„Wat ons het meest interesseerde , is het oor van deze insecteneter”,
zei onderzoeker dr. Zhe–Xi Luo, van het Carnegie Museum of Natural History.
„Zoogdieren hebben een veel gevoeliger gehoor dan andere gewervelde dieren.”

 


MIDDENOOR
 

Zoogdieren hebben een veel beter ontwikkeld gehoor dan alle andere gewervelde dieren, en mede daardoor konden de zoogdieren een leefwijze ontwikkelen die sterk op dat goede gehoor berust.

Evolutiebiologen veronderstellen dat de ontwikkeling van een complexe  en efficient gehoor  een overlevingsvoordeel  bood
; detectie van prooien en praedatoren werd vergemakkelijkt en  de communicatie ( dus ook het vinden van een geschikte partner ) verbeterd 

Dankzij de gevoelige middenoorstructuur hoort een zoogdier zowel hoge als lage tonen.
Het  zoogdier-middenoor,  bestaat uit drie botjes (stijgbeugel, hamer en aambeeld) en een benige ring voor de trommelholte.

Juist daarom hebben paleontologen en evolutionaire biologen al langer dan een eeuw naarstig gespeurd naar aanwijzingen die zouden kunnen leiden tot inzicht in de evolutionaire ontwikkeling van het oor.

Deze botjes ontwikkelden zich evolutionair uit het kaakscharnier  bij  aan de zoogdieren  verwante reptielen 
(# Clifford A. Cuffey (Tsjok45) <--klik -
 http://en.wikipedia.org/wiki/Evolution_of_mammalian_auditory_ossicles  )

Blog Entry REPTIEL ZOOGDIER
Hoe de
 aantoonbare/waargenomen   anatomisch    tusenstappen  in de middenoorstructuur  van fossiele  "primitieve "  zoogdieren   in elkaar zaten    , bleef  tot en met de ontdekking van Yanacodon  onduidelijk....

De in 2007 ontdekte  Yanocodon liet voor het eerst zo'n   tussenliggende stap zien.
Daar is nu de maotherium asiaticus bij gekomen 


Vergelijking tussen het oor en de kaak van Yanocodon & Maotherium  met die van verwanten

All modern mammals (platypus, opossum and human) have a middle ear separated from the lower jaw (see example from living opossum). This jaw-ear separation is an important evolutionary innovation. It becomes possible for mammals to have a delicate and highly sensitive ear structure for better hearing, and to have a more robust lower jaw and jaw hinge for better feeding. Also, the jaw and ear are not interfering with each other. By comparison, the middle ear bones are a part of the lower jaw and form the jaw hinge in pre-mammalian relatives (see the example of Morganucodon).

The ear bones in Maotherium are partly separated from the jaw, and more similar to those in modern mammals than to mammaliaforms, but still retain the pre-mammalian condition in which the jaw and the ear are connected to each other. Moreover, the connected jaw-ear structure of Maotherium is similar to the ear structure of modern mammals at embryonic and fetal growth stages. This phenomenon is known as “paedomorphosis” (“paedo:” child-like; “morphosis:” similarity) and is caused by timing change in growth. The analysis of the new fossil suggests that the evolutionary pattern of the mammalian ear is directly related to timing changes in growth, as well as in changes in genes for mammalian development.

(Photo Credit: Zhe-Xi Luo/Carnegie Museum of Natural History)
 

Maotherium is related to such modern mammals as Didelphis. But unlike marsupials and placentals, in which the middle ear is separated from the mandible, in Maotherium the middle ear is still attached to the mandible. Recent developmental biology studies have shown that the connection of middle ear to the mandible can “re-appear” as the genes control their development can change, and such genetic and developmental changes can impact evolution. Maotherium provides a strong case of how development has impacted fossil evolution in the deep history of Earth. Credit: Zhe-Xi Luo/Carnegie Museum of Natural History


De middenoorbotjes van Maotherium asiaticus zijn voor het grootste deel gelijk aan die van hedendaagse zoogdieren. Volgens de onderzoekers heeft het dier daarnaast een ongebruikelijke verbinding tussen de onderkaak en het middenoor, het ‘verbeende Meckel’s kraakbeen’. Deze structuur komt voor bij zoogdierembryo’s en in het middenoor van uitgestorven zoogdieren.[nature06277-f3.2.jpg] 
Yanocodon  / 2007 
http://www.sciencedaily.com/releases/2007/03/070314195448.htm

Fossiel zoogdier met unieke eigenschappen toont evolutie van middenoor
Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon

 

De vondst van een  zoogdier in 2007 , dat 125 miljoen jaar geleden leefde in wat nu de Chinese provincie Hebei is, toonde voor het eerst   hoe het middenoor - een van de meest kenmerkende verschijnselen van de moderne zoogdieren - zich evolutionair ontwikkelde.

Het dier, dat Yanocodon allini is genoemd, werd ongeveer 300 km van Beijing gevonden in de Yixian-Formatie; het is het eerste fossiele zoogdier dat in de provincie Hebei is gevonden. Het dier, dat 15 cm lang was en waarschijnlijk ongeveer 30 gram woog, had tanden die kenmerkend zijn voor dieren die insecten en wormen eten. Met zijn lange lichaam en korte poten met klauwen was hij goed toegerust om te graven of onder de grond te leven.


Het holotype van Yanocodon allini, aangetroffen op een
splijtvlak waardoor het fossiel in beide stukken kan worden bestudeerd.

Bij onderzoek bleek dat het middenoor van Yanocodon het midden houdt tussen dat van de moderne zoogdieren en dat van de naaste verwanten; het biedt volgens de onderzoekers een zeldzame mogelijkheid om de ontwikkeling van het zoogdieroor te onderzoeken. Dat is niet alleen interessant omdat daarmee een van de specifieke evolutionaire aanpassingen van zoogdieren kan worden onderzocht, maar ook omdat daaruit blijkt hoe een complexe structuur geleidelijk door evolutie ontstaat (en niet door ‘intelligent design’ zoals de creationisten beweren(= een IC ontwerp ).


Vindplaats van Yanocodon
Reconstructie van het skelet (door Mark A. Klingler, CMNH)

Daarnaast vertoont Yanocodon nog enkele unieke eigenschappen. Zo had hij verbazend veel wervels: 26 in zijn borst en heup, terwijl de meeste uitgestorven zoogdieren er slechts 19 of 20 hadden. Mede aan dat grote aantal wervels dankt hij zijn langgerekte vorm. Een andere zeldzame eigenschap is dat hij ook ribben ter hoogte van zijn middel had. Met al deze kenmerken lijkt Yanocodon soms dichter bij de Marsupialia (buideldieren) te staan dan bij de Placentalia (zoogdieren die bij zwangerschap een placenta ontwikkelen), soms juist andersom.


Reconstructie van Yanocodon allini (door Mark A. Klingler, CMNH).

Referenties:
 • Luo, Z.-X., Chen, P., Li, G. & Chen, M., 2007. A new eutriconodont mammal and evolutionary development in early mammals. Nature 446, p. 288-293.

Foto’s (© Carnegie Museum of Natural History, Pittsburgh) welwillend ter beschikking gesteld door Zhe-Xi Luo, Carnegie Museum of Natural History, Pittsburgh, PA (Verenigde Staten van Amerika).

http://www.geo.uu.nl/ngv/geonieuws/geonieuwsnr.php?nummer=135#798* Hieronder  heb ik,  integraal  een  encyclopedisch  artikel geplaatst  van de univ. van California 
 http://beta.revealedsingularity.net/article.php?art=mammal_ear

Het artikel  toont  de  fossiele  "overgangen " aan die hebben geleid tot de uiteindelijke ontwikkeling van het huidige midden-oor-apparaat   bij zoogdieren   
Evolutie van het zoogdieren-middenoor  

De evolutie van het zoogdieren middenoor is een uniek gebeuren binnen de tetrapoden . De drie  gehoorbeentjes van het  zoogdieren middenoor, zijn in feite een  Synapomorfie / Synapomorphy /


 • Het is een veel  gemaakte misvatting  dat de  transities , die uiteindelijk uitkwamen bij de "middenoorbeentjes van zoogdieren, "niet zou  zijn  voldoende  gedocumenteerd 
  en wél omdat de "middenoor"- beentjes eigenlijk veel te klein en te bros zijn om te worden  bewaard en/of te worden achterhaald in het fossielen bestand  ...zodat er dus geen feitelijk  materieel bewijs( fossiele evidenties )  is voor deze transities
    

  Click for larger image.
  Figure 1. Cladogram with representative organisms showing the changes in relative position of the quadrate, articular, squamosal and dentary in the synapsid line. The outgroup used here is a tuatara (Sphenodon, Rhynchocephalia), which has a less heavily modified skull.Click for larger image.

  Mammalian and non-mammalian jaws. In the mammal configuration, the quadrate and articular bones are much smaller and form part of the middle ear. Note that in mammals the lower jaw consists of only the dentary bone.
  (wikipedia )  All non-synapsid

  1.- *Lineage of tetrapods containing mammals
  2.- *"Lizard-faces", including crocodiles, turtles, birds, and lizards

  Amniotes have a jaw joint that has an articulation between the Quadrate bone and   the articular bone( at the rear end of the lower jaw.) 
  While many   sauropsids have heavily modified their skulls[1], this two-bone articulation point is still readily observable1[2].
  However, it can be seen that through a rather gradual process the point of articulation in synapsids grew to accommodate a two-joint articulation which finally became the middle-ear / jaw system in extant mammals.
  This, in turn, could grant them higher auditory sensitivity than is found in all other tetrapods, which only have the stapes[3]
  and lack the mammalian incus and malleus. 


  Looking at Figure 1, it can be seen that early synapsids, sauropsids, and thus the common ancestor of both employed an articulation point comprised of the quadrate and articular bones. However, even in early specimens such as Procynosuchus, the quadrate and articular are both strongly reduced

Click for larger image.Click for larger image.

Figure 2. Varanid and snake skulls.
Note the articulation between the articular and quadrate in the varanid, and the compound and quadrate in the snake. Modified with permission.


with respect to extant sauropsids. By the arrival of Probainognathus, the synapsid jaw articulation had been highly modified. Many of the various other jaw elements seen in Procynosuchus had fused into the dentary bone, and the articular and quadrate had been further reduced. For this animal, all four bones were articulating with each other, reducing the reliance on any individual bone (or pair of bones) for the articulation, allowing further modification of the jaw joint. There are other animals, such as Diarthrognathus, for which this articulation is even more evident2.

   Upon the arrival of animals such as Morganucodon, the quadrate and articular were barely involved in the articulation, to the point where they become nearly invisible for diagrammatic purposes. This condition is then easily modified into the solely dentary-squamosal articulation present in mammals[4], represented in Figure 1 by a possum.

Click for larger image.Click for larger image.
Figure 3. Diagram of the middle ear from Gray's Anatomy.
Image taken from the public domain.


In modern mammals, the articular and quadrate reside in the middle ear, connected to the stapes in series and have lost their connection to the jaw, which is composed in mammals of only the dentary bone. This modification to the jaw makes it more robust, but the tradeoff is that mammals have less flexibility in their jaw movements and can never move their jaws in the way that a snake or monitor lizard might.

   Simple presence of a change is insufficient, however, and the selective pressures for causing such a change are important to recognize. In dicynodonts, therocephalians, and cynodonts vibrations from the air passed primarily through the  mandible,

 • Lower jaw. Just the dentary in mammals, but the collection of bones comprising the lower jaw in all other animals

to the quadrate, to the stapes.

 • The "stirrup" in humans

By loosening the bones

posterior

 • Toward the back of the animal

to the dentary, they became more free to vibrate and thus could transmit higher frequencies3. Once these became connected with the stapes[5], they permitted not only the hearing of higher frequencies but of lower amplitudes, as well, acting as an amplification system. The resulting excellent hearing fits with fossil finds that suggest Mesozoic mammals were primarily burrowing, climbing, and/or insect eating4. A plausible and generally the most well-accepted explanation for this series of adaptations being selectivly advantageous is that it permitted these Mesozoic premammalian ancestors to better hear insects and other small prey, most particularly during the night. This works with the fossil evidence and other hypotheses about

endothermy,

 • A more rigorous term for "warm-bloodedness"

molar shapes, and generally unremarkable mammalian color vision to conclude mammal ancestry is rooted in nocturnal insectivorous niches, because most other terrestrial niches were occupied by dinosaurs[6].

Philip Kahn
University of California, Berkeley
Submitted August 17, 2008

 • [1] Particularly among varanids and snakes due to cranial kinesis
 • [2] In snakes, the lower jaw bones have been fused into the dentary and the "compound bone" which includes the articular
 • [3] Known as the "stirrup" in humans
 • [4] Needless to say, the precise transformation of the ancestral jaw joint to the mammalian middle ear is more complicated than presented, and more detail can be found in the cited article by Luo (2007)
 • [5] In the ear, these bones are known as the incus and malleus, respectivley
 • [6] While there may be dinosaurs that were nocturnal and/or insectivorous, they were probably less of a direct threat to the Mesozoic synapsids
 1. Pough et. al. 2004. Herpetology. ISBN 0-13-100849-8
 2. Kitzmiller v. Dover trial testimony
 3. Allin 1975. Evolution of the mammalian middle ear. Journal of Morphology.
 4. Luo 2007. Transformation and diversification in early mammal evolution. Nature.
zie ook  -->
http://whyevolutionistrue.wordpress.com/2009/10/15/your-ear-bones-came-from-your-jaws/

De andere kleine  zoogdieren  uit  het dino-tijdperk 

Castorocauda lutrasimilis  /2006
http://www.sciencedaily.com/releases/02/060224195600.htm
Onderzoek in China  heeft in 2006 een bijzonder fossiel opgeleverd.
Het gaat om de 164 miljoen jaar oude restanten van een primitief zoogdier uit de Jiulongshan Formatie in Binnen-Mongolië.
Uit een reconstructie blijkt dat dit waarschijnlijk het oudst bekende zwemmende zoogdier moet zijn geweest.

Het dier behoort tot de docodonten, een inmiddels uitgestorven groep van zoogdieren die – voor zover bekend – leefden van het Midden-Jura tot het Laat-Krijt, en die niet direct verwant zijn aan de moderne zoogdieren. 

De artistieke weergave (links) van Castorocauda lutrasimilis (Mark A. Klinger, CMNH)
op basis van o.a. het gevonden skelet (rechts)Holotype of Castorocauda lutrasimilis [Jinzhou Museum of Paleontology (JZMP) 04-117]. (A) Photograph of the holotype. (B) Osteological structures and preserved soft-tissue features. Abbreviations: as, astragalus; ca, caudal vertebrae; cn, ento-, meso-, and ecto-cuneiforms; co, coronoid process of dentary; cp, carpals; cs, calcaneus; ec, ectepicondyle and supinator shelf (humerus); ef, entepicondyle foramen; ep?, probable epipubis; is, ischium; J, jugal; L1-6, lumbar ribs 1 to 6; m, molars; mb, manubrium of malleus; mp, metacarpals; mx, maxilla; px, premaxilla; ra, radius; rc, radial condyle; S1-2, sacrals 1 and 2; sp, extratarsal ("poisonous") spur; t4-t14 (preserved ribs through thoracic 17); uc, ulnar condyle; ul, ulna.

Het fossiel /
http://scienceblogs.com/pharyngula/2006/02/jurassic_beaver.php

Het goed bewaarde fossiel is Castorocauda lutrasimilis genoemd (çastoro is het Latijnse woord voor bever; cauda het Latijnse woord voor staart, lutra het Latijnse woord voor rivierotter, en similis is het Latijnse woord voor gelijkend).
Het gaat dus om een dier dat lijkt op een rivierotter, met een beverstaart.
De restanten tonen aan dat het skelet en de zachte weefsels het dier goede zwemeigenschappen gaven, en de tanden tonen aan dat het om een viseter ging.
Het dier moet een dichtbehaarde pels hebben gehad, waarmee het het oudste zoogdier is waarvan vaststaat dat hij een haardos had. Hij had een dichte, korte ondervacht, die zijn huid beschermde tegen direct contact met water, met daaroverheen een langere vacht.

De levenswijze moet volgens de onderzoekers geleken hebben op die van een vogelbekdier. De meest waarschijnlijk leefomgeving was langs rivieren of meren. Daar peddelde hij rond, min of meer zoals honden dat nu doen, at waterdieren en insecten, en groef gangen om in de bodem een nest te bouwen. De beverachtige staart moet geholpen hebben bij de voortbeweging in het water, net zoals bij bevers. Daarop wijzen ook de botten in zijn staart, waarvan de bouw grote gelijkenis vertoont met die van recente bevers en otters.

Vindplaats van het fossiel.

De meeste Mesozoïsche zoogdieren waren klein (met een gewicht van minder dan 50 g), en ze waren terrestrisch (op het land levend). Vrijwel allemaal voedden ze zich met insecten. Castorocauda is met zijn lengte (zonder staart) van ten minste 42,5 cm (waarvan de schedel 6 cm uitmaakte), een geschat gewicht van 500-800 g en een dieet van waterdieren daarop een duidelijke uitzondering.


mammaliform_phylo.jpg

Referenties:

Martin, Th., 2006. Early mammalian evolutionary experiments. Science 311, p. 1109-1110.
Ji, Q., Luo, Z.-X., Yuan, C.-X. & Tabrum, A.R., 2006. A swimming mammaliaform from the Middle Jurassic and ecomorphological diversification of early mammals. Science 311, p. 1123-1126.

Foto’s welwillend ter beschikking gesteld door Zhe-Xi Luo, Carnegie Museum of Natural History (CMNH), Pittsburg, PA (Verenigde Staten van Amerika).

http://www.kennislink.nl/publicaties/het-eerste-zwemmende-zoogdier
http://nl.wikipedia.org/wiki/Castorocauda

http://en.wikipedia.org/wiki/Castorocauda


OUDSTE  bekende (placentale ) ZOOGDIER   /2002
Het  eerste  in China  ontdekte  "oudste "zoogdier van de groep,  is een kleine, op een huismuis lijkende diersoort met de naam Eomaia scansoria (vrij vertaald: oude moeder).
Het eerder goed bewaard gebleven fossiel van dit diertje werd gevonden in China.
Vindplaats is de beroemde Yixian formatie waar ook overblijfselen van gevederde dinosauriërs werden gevonden.

Het bijzondere van deze vondst is de goede staat waarin het (bijna complete) fossiel verkeert. Het fossiel is zo goed bewaard gebleven dankzij het vulkanische materiaal waarmee het werd bedekt.
Botten van handen en voeten en een vacht waarin ten minste twee verschillende haartypen voorkomen kunnen worden onderscheiden.

Eomaia scansoria gevonden in sedimenten van de Yixian formaties in China. (bron: Carnegie Museum of Natural History)

Eerder gevonden resten van prehistorische zoogdieren bestonden slechts uit stukjes gebit.
De onderzoekers hebben daarom een goed beeld van de manier waarop het diertje geleefd moet hebben.
De vorm van de poten, afmetingen van de ledematen en lange vingers en tenen wijzen op een behendige klimmer.

Het ongeveer 16 cm lange diertje heeft meer overeenkomsten met de huidige placentale zoogdieren (inwendige dragers) dan met de buideldieren.
Het oudste tot nu gevonden fossiel van een placentaal zoogdier had een ouderdom van 110 miljoen jaar.
Deze vondst lijkt er nu op te wijzen dat de het oudste placentale zoogdieren  minstens 125 miljoen jaar oud is.
De splitsing tussen buideldieren en placentale zoogdieren heeft dus voor het ontstaan van Eomaia plaatsgevonden.

Alhoewel Eomaia waarschijnlijk niet de directe voorouder van alle(huidige )  zoogdieren is kan deze soort worden gezien als een  zeer verre oom of tante van de mens.

Illustration of Eomaia scansoria fossilEomaia scansoria
(Chinese Academy of Geological Sciences (CAGS) 01-IG-1a, b; holotype).
a, Fur  halo preserved around the skeleton (01-IG-1a, many structures not represented on this slab are  preserved on the  counter-part 01-IG-1b, not illustrated). b, Identification of major skeletal structures of  Eomaia. c, Reconstruction of Eomaia as an agile animal, capable of climbing on uneven substrates and  branch walking.  Taken from ref
(1)


http://www.evolutionpages.com/Eomaia%20scansoria.htm

http://www.kennislink.nl/publicaties/oudste-zoogdier
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eomaia
http://www.carnegiemnh.com/vp/media/JiEtAl(Eomaia-Nature).pdf --> zie bijlage I

 • Nationalgeographic: Eomaia
 • Nature: Eomaia
 • NPR: Eomaia
 • Carnegie Museum of Natural History  FRUITAFOSSOR / 1998

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Fruitafossor
  http://en.wikipedia.org/wiki/Fruitafossor#To_what_is_it_related.3F

   

  150 miljoen jaar geleden werd de kunst van het termieten-eten voor het eerst uitgevonden.

  Fruitafossor windscheffelia heet het beestje dat Zhe-Xi Luo en John Wible deze week in Science beschrijven. Het diertje ter grootte van een eekhoorn struinde rond op aarde toen de dino’s het hier voor het zeggen hadden, zo'n 150 miljoen jaar geleden aan het van het tijdperk Jura.

  Het bijzondere aan Fruitafossor is dat zowel zijn tanden als zijn pootjes lijken op die van hedendaagse termieteneters, zoals miereneters, aardvarkens en het gordeldier. Zo zijn de tanden van Fruitafossor hol, en bevatten ze geen laagje loeihard email. Kauwen kan je er niet mee, maar termieten met kop en staart wegslikken gaat uitstekend. Zo doen aardvarken, gordeldier en miereneter het immers ook, met een listige beweging van de tong.

  Met zijn voorpootjes groef het dier waarschijnlijk termietenheuvels af, net zoals de hedendaagse insekteneters. Opmerkelijk is dat die laatste geen verwanten zijn van Fruitafossor – ze ontstonden pas 100 miljoen jaar later. Termieteneters zijn dus zeker twee keer in de evolutie opgedoken, een verschijnsel wat biologen ‘convergente evolutie’ noemen.


  Oudste placentalia ?
   

  2007    / Wible vond  een nieuw zoogdierfossiel dat een placenta had.


  Vergelijking van de schedels van Maelestes gobiensis (links)  =
   
  De schedel die Wible en zijn collega's gebruikten in hun berekeningen
  en Parascalops breweri, een nu in Amerika voorkomende mol (rechts).

  de papierclip is van het  kleinere soort
    
  2,5 cm


  De schedel van Maelestes gobiensis (zijaanzicht) /
  Een schets van de schedel.

  Hij besloot ermee een grote berekening te maken, waarin hij andere fossielen en levende dieren meenam.
  De methode van Wible gaat als volgt.
  Hij deelde alle uiterlijke kenmerken, zoals hoektanden, in heel erg gedetailleerde categorieën in.
  De uiterlijke verschillen tussen dieren van nu zijn groter dan tussen de fossielen.
  Wible rekende terug naar het punt waar het verschil ophield.
  En voilà, het eerste placentale zoogdier. Deze anonieme voorouder zou 65 miljoen jaar geleden hebben rondgestruind.
  Dat rijmt aardig met de oudst gevonden verwant:  het fossiel van  een konijnachtig dier dat 63 miljoen jaar terug met moederkoek rondhuppelde
  Maar of er geen oudere zijn ?

  Nieuw fossiel wijst op ontstaan van zoogdieren met placenta omstreeks K/T-grens

  836

   

  De zoogdieren bestonden, zoals tal van fossiele vondsten uitwijzen, al in het Mesozoïcum. Binnen de groep van de zoogdieren behoren de meeste soorten (5080 van de huidige 5416 bekende soorten) tot de Placentalia (zoogdieren waarvan het vrouwtje de foetus voedt via een placenta); daarnaast bestaan er nog buideldieren (Marsupialia) en enkele eierleggende zoogdieren (Monotremata).

  Over het ontstaan van de Placentalia bestaat onenigheid. Volgens paleobiochemici zou die groep al voor de K/T-grens zijn ontstaan, volgens DNA-onderzoek 129-78 miljoen jaar geleden.

  Opvallend genoeg zijn er echter nooit Mesozoïsche zoogdieren gevonden waarvan duidelijk was dat het Placentalia waren (maar zulke vondsten zijn er wel uit het begin van het Tertiair), dus veel paleontologen denken dat de groep omstreeks 65 miljoen jaar geleden moet zijn ontstaan.  De schedel van Maelestes gobiensis (onderaanzicht)


   


  De vondst in Mongolië van een goed bewaard zoogdier lijkt het pleit in het voordeel van de paleontologen te beslechten. Het opvallende is dat deze conclusie niet eens direct voortkomt uit de vondst zelf, maar een gevolg is van onderzoek dat is uitgevoerd naar aanleiding van de vondst.

  De onderzoekers wilden van het fossiel, dat werd gevonden in de 75-71 miljoen jaar oude Djadokhta-Formatie (en dat dus van 10 miljoen jaar   voor de K/T-grens stamt), namelijk zijn juiste plaats geven binnen de zoogdieren.

  Daarom deden ze een uitgebreid onderzoek naar de specifieke kenmerken van 69 taxa van de drie hoofdgroepen van uitgestorven en nog levende zoogdieren. Daarbij ging het om niet minder dan 409 anatomische karakteristieken. Bovendien onderzochten ze alle zoogdierrestanten van enige betekenis die bekend zijn uit het Krijt.

   Het nieuw gevonden zoogdier zou behoren tot een tak die was afgesplitst van de omstreeks 125 miljoen jaar geleden ontstane Eutheria. Het zou nog niet tot de Placentalia hebben behoord, want die zouden pas kort na de K/T-grens zijn ontstaan.

  Volgens deze zienswijze, die op veel overtuigende gegevens is gestoeld maar die ongetwijfeld veel kritiek zal krijgen omdat eerdere stambomen behoorlijk worden veranderd, is het oudst bekende zoogdier dat tot de Placentalia gerekend mag worden een konijnachtig dier uit Azië van ongeveer 63 miljoen jaar oud.


  De plaats van Maelestes binnen de zoogdieren; het gele gebied bestrijkt de Placentalia

  Simplified eutherian part of the strict consensus of three most parsimonious trees (2,296 steps; see Supplementary Information). Broken line, K/T boundary at 65 million years. Filled circle taxa, Laurasian (northern continents); open circle taxa, Gondwanan (southern continents). Circles and circles with thicker black lines indicate temporal occurrence of studied specimens. The grey box delimits Placentalia, the oldest member of which is the early Palaeocene Mimotona. Placentalia originates at or near the K/T boundary in Laurasia. Deccanolestes from the latest Cretaceous of India is nested among Asian clades and is more parsimoniously interpreted as an independent southern migration. The animal silhouette spotlights Maelestes.  Dat alles naar aanleiding van de vondst van een incomplete schedel, wat wervels, een paar incomplete ribben en nog wat botten.

  De schedel vertoont enige gelijkenis met die van een recente mol, Parascalops breweri, maar had meer ruimte voor zijn tanden. Het dier was klein (de schedel is ongeveer 2,5 cm lang), zoals overigens vrijwel alle vroege zoogdieren. De onderzoekers hebben het dier Maelestes gobiensis gedoopt.

  Referenties:
  • Cifelli, R.L. & Gordon, C.L., 2007. Re-crowning mammals. Nature 447, p. 918-920.
  • Wible, J.R., Rougier, G.W., Novacek, M.J. & Asher, R.J., 2007. Cretaceous eutherians and Laurasian origin for placental mammals near the K/T boundary. Nature 44, p. 1003-1006.

  Foto's: Carnegie Museum of Natural History, Pittsburgh, PA (Verenigde Staten van Amerika).


  FIGURE 1. Maelestes gobiensis gen. et sp. nov. (holotype, PSS-MAE 607) skull and mandible in comparison to other Djadokhta eutherians.

  From the following article:

  Cretaceous eutherians and Laurasian origin for placental mammals near the K/T boundary

  J. R. Wible, G. W. Rougier, M. J. Novacek & R. J. Asher  Nature 447, 1003-1006(21 June 2007)  doi:10.1038/nature05854

   

  Left panel: reconstructions of Maelestes, Asioryctes and Zalambdalestes, the last two of which are redrawn from ref. 15. Right panel: incomplete Maelestes skull in left lateral (top) and ventral (bottom) views, and left Maelestes mandible in lateral view (middle). The large opening in the palate between the palatines and maxillae is a palatal vacuity. Maelestes probably had some upper incisors, but only a small non-tooth-bearing fragment of the premaxilla is preserved. Scale bars, 5 mm.

   

  Uppers are shown in labial (a) and occlusal (b) views; lowers are shown in occlusal (c) and labial (d) views.

 • Blog Entry ZOOGDIEREN I

  Bijlagen:
  http://www.carnegiemnh.com/vp/media/JiEtAl(Eomaia-Nature).pdf   

  09-10-2009 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Paleontologie
  >> Reageer (1)
  01-10-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ardipithecus Ramidus

  ARDI 


  Photo Album Ardipithecus  <--
 • Science
  Resten van mensachtigen van 4,4 miljoen jaar oud, waaronder een onvolledig skelet met schedel, zijn 17 jaar na de ontdekking eindelijk wetenschappelijk beschreven.

  Wetenschappers zijn na een zeventienjarige studie van oeroude Oost-Afrikaanse skeletten tot de conclusie gekomen dat het om een  oude voorloper van de moderne mens( en mogelijk  ook  de australopithecinae ?)  gaat.

  Ardi, of de ardipithecus ramidus, zwierf 4,4 miljoen jaar geleden rond in de bossen van Noordoost-Ethiopië  Video: Scientists introduce fossil Ardi   

 • Artist's rendition of Ardi, the oldest human ancestor

  Excavating Ardi  Excavating Ardi
  http://www.nytimes.com/slideshow/2009/10/01/science/100109_Fossil_index.html
  Excavating Ardi
  Ze was 1m20 groot, maar zeker geen lichtgewicht; haar gespierde lichaam woog ongeveer 50 kilogram. Ze klauterde met gemak in bomen dankzij haar lange armen, enorme handen en grijptenen, maar "Ardi" kon ook gewoon rechtop lopen. Ze is daarmee de eerste menselijke voorloper die op twee benen liep.

  Door haar vacht en vooruitstekend gezicht moet Ardi er meer als een aap dan als een mens uit gezien hebben. 
  Maar de "mozaik" aan kenmerken  die Ardi  in het verhaal van de oorsprong van de mens plaatst , tekent  zich nu veel scherper af, na een uitgebreid onderzoek van 110 fragmenten van gefossiliseerde beenderen afkomstig van de soort waartoe ze behoorde.

  Het is nu duidelijk dat ardipithecus ramidus onmiskenbaar  een  lid van een geslacht ( genus )   in een lange afstamming die leidt tot de homo sapiens. Die lijn start bij de laatste gemeenschappelijke soort uit een genus  dat  we delen met de chimpansees, onze (huidige ) dichtste verwanten, waarvan (het  homologe ) DNA voor 95 a 96 procent met dat van ons overeenstemt.

  Wetenschappers hebben ook vastgesteld dat op  basis van het  onvolledig skelet van een vrouwelijke ardipithecus – Ardi is haar koosnaam – de oudste, meest volledige verzameling ( van verschillende  specimen  van die soort  afkomstige  )gefossiliseerde overblijfselen   ( en  model- reconstructie ) is van de vele voorlopers  uit die oer- tijd  en  die voortkwamen  sinds  en uit de gemeenschappelijke voorloper( Last Common Ancestor  ) , een tot dusver (nog  fossiel) onbekende soort die waarschijnlijk 6 tot 7 miljoen jaar geleden op aarde rondliep.

  Zeventien jaar lang bestudeerden wetenschappers elk aspect van de anatomie en de habitat van de ardipithecus.
  Deze presenteerden ze het resultaat van hun onderzoek, in de vorm van elf aparte wetenschappelijke bijdragen in het magazine Science.

  "Deze  fossielen verzameling  ( en de  huidige   studies in Sciencemag )  is een van de belangrijkste ontdekkingen/ rapporten  voor de studie van de menselijke ontwikkeling",
  aldus David Pilbeam, curator in het Peabody Museum of Archeology and Ethnology van de Universiteit Harvard.
  "(De reconstructie ) is vrij compleet, want hoofd, handen, voeten en enkele andere belangrijke delen zijn overgebleven(van de eerste vondst  )
  Het vertegenwoordigt een geslacht dat mogelijk voorafging aan de Australopithecus, het geslacht dat aan ons geslacht Homo voorafging."
  De foto op de  cover Van Science
  Geplette schedel , een aantal kiezen en tanden   , twee armen, het bekken, een been en twee voeten  ....  http://johnhawks.net/weblog/fossils/ardipithecus/limb-proportions-photo-note-2009.html 
  " .....The composite photo included in the main paper by White and colleagues (2009) is very poorly scaled.
  For example, the measurements given by Lovejoy and colleagues (2009) make the radius 95 percent the length of the femur, but the photo renders the radius quite a bit longer than the tibia:This has the effect of making the photo look much more like the proportions of a chimpanzee or gorilla (or Oreopithecus...) than is the case from the skeletal measurements.

  Although I will say that the Matternes reconstruction has much more slender-looking hindlimb bones than the photos. Since one of the interesting aspects of Ardi is the large reconstructed mass (51 kg), I find the very gracile long bone reconstruction misleading, also.  Het vakblad pakt groot uit met het   belangrijke nieuws over " ardi "  , dat feitelijk  een gedegen  reconstructie is  (er is 17 jaar aan gewerkt !!! en er grepen al die jaren vervolgonderzoeken  en  preparaties van het fossiel  materiaal  , plaats  )   van  een  vroege mensachtige(4,4 miljoen jaar oud) waarvan resten  in 1992  en  94 -95  zijn gevonden, en daardoor onze ( fossiel )best  gedocumenteerde  (tot nu toe )  bekende (zeer waarschijnlijk) rechtoplopende voorouder.
  Sciencemag  komt met een speciale editie met liefst 11 wetenschappelijke artikelen die allen een ander aspect van de vondst belichten.   Kloof gedicht  ?
  Voor het onderzoek werden  verdere fossielen gezocht  en gevonden   op het terrein, die vervolgens in laboratoria geanalyseerd werden. Daaruit blijkt nu dat de vroege menselijke voorouder de kloof overbrugt tussen de in bomen levende, van ver verwante primaten en onze op twee benen lopende voorouders die het bos als habitat hadden ingeruild voor het grasland van de savanne.

  Een van de verrassendste bevindingen is dat deze  voorouders niet op hun knokkels steunden, zoals altijd werd aangenomen.
  Ardi  kon  trouwens niet rondlopen op haar "knokels "   :  wegens de té flexibele en voor dat doel té tere pols
  Soepele polsen , sterke opponeerbare duimen  , flexible vingers en handpalmen met stevige grip : lijken te zijn aangepast aan het grijpen van  stenen en  stokken  ..Ze lijken voorbestemd om  , miljoenen jaren later , vuistbijlen en andere stenen werktuigen te hanteren en te maken ...en wat later instrumenten te bedienen ....

  Het is nu duidelijk dat de chimpansees van vandaag even drastisch afwijken van onze laatste gemeenschappelijke voorloper als de mens van vandaag.


  "Charles Darwin zei heel verstandige dingen over die kwestie.
  Hij zei dat we voorzichtig moeten zijn.
  De enige manier om iets te leren over die gemeenschappelijke voorouder is ernaar op zoek gaan",

  zegt professor Tim White van de University of California Berkeley, een van de leiders van het onderzoek.
  "Wel, vondsten van 4,4 miljoen jaar geleden komen dicht in de buurt.
  Zoals Darwin al stelde, zijn de mens en de aap onafhankelijk van elkaar geëvolueerd sinds hun pad scheidde, sinds de laatste gemeenschappelijke voorouder."
   
  Nota :
  ...Wat Darwin  werkelijk heeft geschreven aangaande  dit alles zou ik wel eens  willen weten en/of  duidelijker   gerefereerd willen zien   ....of legt men  hier  Darwin simpelweg   woorden in de mond ?
  Zie hierover  vooral   john Hawks
   
  http://johnhawks.net/weblog/reviews/tv/discovering-ardi-release-2009.html 

  Het verhaal van de ardipithecus begon in december 1992, toen een student van professor White, Gen Suwa,  in de buurt van het dorp Aramis in Noordoost-Ethiopië ,  weerkaatst zonlicht bemerkte   op het gladde oppervlak van een maaltand (=kies ) van een mensachtige.... de lijn die vertrok van de laatste gemeenschappelijke voorouder.

  Een paar jaar later hadden wetenschappers een rijke collectie gefossiliseerde beenderen verzameld van de ardipithecus ramidus. Datering wees uit dat de beenderen 4,4 miljoen jaar oud waren, meer dan een miljoen jaar ouder dan de oudste afstammeling tot dan toe, een soort die bekendstaat als de australapithecus afarensis,
  Ardi had net zoals Lucy hersenen, niet veel groter dan die van een chimpansee en ongeveer een derde van die van de moderne mens.

  De schedelbasis van Ardi, de afstand tussen de achter- en voorkant van de schedel, is kort, wat aangeeft dat het hoofd op de ruggengraat rustte, zoals bij andere rechtoplopers, en geen hoek maakt met de ruggengraat, zoals bij apen.

  In tegenstelling tot Lucy vertoonde Ardi wel nog een paar anatomische kenmerken in voeten en armen die erop wijzen dat ze ook in bomen klom.
  Met haar handen kon ze objecten vastgrijpen.
  Wellicht was dat een essentiële vaardigheid die primaten in staat stelde om zo enorm intelligent te worden.
  Zo konden ze dingen oprapen, ze manipuleren en in het geval van mensen en chimpansees ook als instrumenten gebruiken.
  Maar het zou nog een paar miljoen jaar duren voor de afstammelingen van Ardi de grote hersenen en de hogere intelligentie ontwikkelden die de mens onderscheiden van de rest van het dierenrijk.
  Het is nu  ook duidelijk dat de toename van het hersenvolume pas plaatsgreep lang nadat de primaten op twee benen waren gaan lopen.

  ® The Independent /Publicatie datum : 2009-10-03  (De Morgen )   45% complete skeleton of Ardipithecus ramidus published in this week's issue of Science.
  http://scienceblogs.com/laelaps/2009/10/will_the_earliest-known_homini.php  Ondanks de dagelijkse zoektocht naar fossielen van onze vroegste voorouders, hebben paleontologen nog maar een zestal (meestal niet volledige) skeletten van oude mensachtigen kunnen vinden. Het oudste dat in een wetenschappelijke publicatie is beschreven, is dat van Lucy, de Australopithecus afarensis van 3,2 miljoen jaar oud die in 1974 werd gevonden in de Afardriehoek in Ethiopië. Vlakbij, bij het dorpje Aramis, vonden wetenschappers in 1992 andere fossiele resten. 

     Reconstructie  van het skelet 
       
  Foto's : J.H. Maternes 
  Ardipithecus was 120 cm lang en woog 50 kilo.
  Best zwaar en groot voor zo’n nog altijd aapachtige mensachtige. 
    

  Reconstructie  van 'Ardi'. 
  (An artist's rendition of Ardipithecus ramidus. See full slideshow.   <--Credit: © 2009, J. H. Matternes )
  ---->  additional material (tsjok45)
      
  Waarover gaat het precies?
  In totaal werden skeletresten en stukjes bot van in totaal 35 individuen gevonden.
   
  (een deel-verzameling  van deze vondsten )
  -->Op basis van die  verschillende fossielen   is  door sommigen al  geconcludeerd  dat  de fysieke verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke Ardipitheci(= sexueel  dimorphisme)niet groot zijn  geweest

  -De in 1992   gevonden  geplette schedel en het gedeeltelijke skelet waren dat van een vrouwelijke mensachtige, die de onderzoekers Ardipithecus ramidus noemen. 

  -Het hoogtepunt  in de  zoektocht en reconstructieproces lag in 1994-95, toen het team van Tim White onder een verhoging in het terrein stukjes van een bekken, een been, een voet en een schedel vonden, kortom een onvolledig skelet.

  Ardi heeft veel meer dan Lucy sterkte aapaachtige kenmerken en had de bouw en de enorme grijphanden en voeten voor een (gedeeltelijk?) leven in de bomen.

 • Ardi's handen en polsen vertonen zowel primitieve kenmerken als modernere.
  -Een aapachtige  of  mensachtige  hand ? ( verschil is te vinden  in de vergelijking  van  het belangrijkste   handwortelbotje)

   

  Two views of the left hand of Ar. ramidus showing primitive features absent in specialized apes. (A) Short metacarpals; (B) lack of knuckle-walking grooves; (C) extended joint surface on fifth digit; (D) thumb more robust than in apes; (E) insertion gable for long flexor tendon (sometimes absent in apes); (F) hamate allows palm to flex; (G) simple wrist joints; (H) capitate head promotes strong palm flexion. Inset: lateral view of capitates of Pan, Ar. ramidus, and human (left to right). Dashed lines reflect a more palmar capitate head location for Ar. ramidus and humans, which allows a more flexible wrist in hominids.
  http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/326/5949/70/DC2

 • Haar handpalmen waren kort en haar vingers flexibel,  ze  kon zich niettemin  in een boom  voortbewegen  .
  Ze had een unieke opponeerbare dikke teen .
  Tegelijk staan haar bekken en het achterhoofdsgat zodanig dat ze vrijwel zeker rechtop kon lopen.
  Mogelijk liep ze ook regelmatig  staand door de bomen,( zoals bijvoorbeeld Gibbons soms doen )  over de takken, denken de ontdekkers onder leiding van de bekende paleontoloog Tim White.
  Mogelijk is ardi  een overgangsvorm tussen een leefgedrag in de bomen – door van boom naar boom te slingeren – en rechtoplopen.
  De onderzoekers sluiten wel uit dat Ardi kon knokkellopen, zoals moderne chimpansees doen
   
  * Ardi is een mensachtige die kan gelden als een mogelijk voorouder  of een nauwe verwante aan een voorouder van australopithecus en latere homini . Ardi  leefde ongeveer twee miljoen jaar na de geschatte laatste gemeenschappelijke voorouder van mens en apen, die rond de zes a zeven miljoen jaar(= de  zogenaamde "split  " =  is  berekend /geschat  /hypothetisch voorspeld  , volgens de 'moleculaire'  klok )  geleden in Afrika voorkwam.
  Door de vulkanische lagen boven en onder het skelet te dateren kon de geoloog Giday WoldeGabriel bepalen dat eerstgevonden  Fossiel  4,4 miljoen jaar oud is.
  Dat de fossiele  resten miljoenen jaren oud waren, bleek  ook  uit de staat van het bot: bij de minste aanraking kruimelde het in stukken uiteen. De onderzoekers besloten niet alles ter plaatse met borstel en penseel uit de grond te halen, maar ze groeven grote blokken sediment uit en transporteerden die naar labs in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba, naar Tokyo en naar Ohio.
  Tim White deed er jaren over om in het Nationaal Museum van Addis Abeba all de kleigrond van de fossielen te verwijderen.
  Gen Suwa, de Japanse student die in 1992 de tand vond, puzzelde de 65 stukjes van de schedel in zijn lab in Tokyo virtueel weer in elkaar.
  Een andere medewerker van White, Owen Lovejoy deed hetzelfde voor het bekken in zijn lab in Ohio.
  Suwa was pas tevreden met de 10de reconstructie, die in maart dit jaar klaar was.
  Lovejoy had 14 pogingen nodig.(2-)

 • Dat Ardi ook rechtop kon lopen blijkt uit de manier waarop haar bilspieren op haar bekken en heupen lagen en waarmee ze zich in evenwicht kon houden. Daarnaast waren haar voeten stug genoeg om op te lopen, hoewel er ook nog steeds een duim aanwezig was om mee te kunnen klimmen.

  Foot skeleton of Ar. ramidus (bottom; reconstruction based on computed tomography rendering shown) lacked many features that have evolved for advanced vertical climbing and suspension in extant chimpanzees (pan, top left). Chimpanzees have a highly flexible midfoot and other adaptations that improve their ability to grasp substrates. These are absent in Ar. ramidus. Credits: Reconstruction; copyright J. H. Matternes; chimpanzee climbing, J. DeSilva; bonobo and human feet, S. Ingham.
  http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/326/5949/72/DC2

  Over het rechtoplopen is niet iedereen het eens, maar feit is dat haar bekken even breed is als dat van Lucy( een  veel  jongere  afstammeling of verwant ? ) , die ook rechtop kon wandelen

  The Ar. ramidus pelvis has a mosaic of characters for both bipedality and climbing. Left to right: Human, Au. afarensis (“Lucy”), Ar. ramidus, Pan (chimpanzee). The ischial surface is angled near its midpoint to face upward in Lucy and the human (blue double arrows), showing that their hamstrings have undergone transformation for advanced bipedality, whereas they are primitive in the chimpanzee and Ar. ramidus (blue arrows). All three hominid ilia are vertically short and horizontally broad, forming a greater sciatic notch (white arrows) that is absent in Pan. A novel growth site [the anterior inferior iliac spine (yellow arrows)] is also lacking in Pan.
  http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/326/5949/71/DC2.


     
  3D-reconstructie van de schedel van Ardipithecus ramidus, een 4,4 miljoen jaar oude voorganger van de mens.
  (Illustratie Science)
  Haar hersenen hadden de omvang van die van een chimpansee.
  Digital representations of the Ar. ramidus cranium and mandible. (A to D) The ARA-VP-6/500 and downscaled ARA-VP-1/500 composite reconstruction in inferior, superior, lateral, and anterior views (in Frankfurt horizontal orientation). (E) Individual pieces of the digital reconstruction in different colors. Note the steep clivus plane intersecting the cranial vault on the frontal squama (as in Sts 5 and not apes). (F and G) Lateral and superior views of the ARA-VP-1/401 mandible (cast). (H and I) Lateral and superior views of the ARA-VP-6/500 left mandibular corpus with dentition.
  http://scienceblogs.com/pharyngula/

  *Mannetjes en vrouwtjes  missen de zware hoektanden ( niet zoals chimps, maar net net zoals wij ) 
  Het suggereert dat  er GEEN  uitgesproken sexueel dimorphisme  was zoals bij  chimpansees en gorilla's  ( en het genus paranthropus ) .... 
  Dat suggereert ook( althans dat is een speculatie van   C. Owen  Lovejoy     http://johnhawks.net/node/2246   * )  dat er geen sterke man-man competie was( zoals bij chimps ) bij deze verre  voorouder
  Maar het  is  nu  eerst  en vooral  zoeken naar een  mannelijke schedel  zonder  kam ; die deze vermoede  eigenschap zou kunnen bevestigen
  ,en vooraleer dergelijke  zwakke  maar  verregaande speculaties  als   "zeer waarschijnlijk " voor te stellen   
  *het tandemail (dunner dan bij Lucy ,maar dikker dan datvan een chimp)  wijzen op  een  omnivoor dieet :fruit , planten , insecten en kleine zoogdieren .
  Ardi en Lucy bezaten een andersoortig  gebit in de details  ; Lucy had grotere maalkiezen die eigenlijk geschikter waren op de savanne 
  * Ardi  kan natuurlijk ook een  voorouder zijn in  de basis van de australopithecinae-lijn
    

  Dentitions from human (left), Ar. ramidus (middle), and chimpanzee (right), all males. Below are corresponding samples of the maxillary first molar in each. Red, thicker enamel (~2 mm); blue, thinner enamel (~0.5 mm). Contour lines map the topography of the crown and chewing surfaces.
  http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/326/5949/69/DC2

  Ardi leek niet echt op chimpansee
  De basis van de schedel toont aan dat ‘Ardi’ – – niet met het hoofd voor haar ruggegraat liep, zoals bij viervoetige apen.
  Ook haar tanden lijken niet op die van moderne chimpansees – geen scherpe bovenste hoektanden.

  Volgens de onderzoekers toont dit aan dat de Ardipithecus ramidus helemaal niet op een chimpansee leek, en zich ook niet zo gedroeg. 

  Alan Walker, antropoloog aan Pennsylvania State University, zegt in Science dat uit de vondst blijkt dat we aan de hand van de anatomie van de aan ons verwante diersoorten (zoals de chimpansee), niet altijd kunnen leren over de lichaamsbouw en het gedrag van onze voorouders.

  ‘Het ziet ernaar uit dat de laatste gemeenschappelijke voorouder van mens en chimpansee veel minder op de moderne chimpansee leek dan we totnogtoe dachten.’(1)
  "Ardipithecus is not a chimp. It's not a human. It shows us what we used to be."
  (Professor Tim White  University of California Berkeley, one of the leaders of the research.)


  Het skelet vertoont wél  aapachtige kenmerken die niet voorkomen in moderne chimpansees en gorilla's. Dat betekent, schrijven ze nog  in Science, dat ook de apen in Afrika nog een ingewikkelde ontwikkeling hebben doorgemaakt nadat ze in de evolutie hun eigen weg gingen (1)

  Onze voorlopig oudste voorouder had meer gemeen met een mens dan met een aap en leefde in dichte regenwouden.
  De ‘nieuwe’ mensachtige heet Ardipithecus ramidus en haar anatomie ondergraaft enkele wijdverspreide inzichten in de evolutie van de mens. ‘Ardi’ – zoals ze de voorloper van Lucy noemen – kon volgens het internationaal team van onderzoekers rechtop lopen, maar ook in bomen leven.
  Toch leek ze allerminst op een moderne chimpansee:
  ze liep niet op de knokkels, had een rechtopstaand hoofd en een rechte rug.

  Professor White grapte ooit tegen een collega dat als je wilt weten hoe Ardi zich voortbewoog, dat je dan naar de bar in Star Wars moet gaan.

  "De ardipithecus is geen chimpansee en geen mens.
  Het is wat wij ooit waren.
  Het is een mozaïekschepsel dat noch chimpansee noch mens is."


  Zijn collega professor Owen Lovejoy van Kent State University     voegt ( er nogal  ongelukkig ) aan  toe:
  "De nieuwe anatomie die we beschrijven in deze artikels wijzigt op fundamentele wijze onze kennis over de oorsprong van de mens en de vroege evolutie."
   

  Hoewel laatste gemeenschappelijke voorouder van mens en chimpansee 6 miljoen jaar geleden leefde, leken de voorouders van de mens dus helemaal niet op moderne chimpansees.


  "Ardi is niet datgene wat men zou hebben voorspeld ... "
  zei antropoloog Bernard Wood (George Washington University.)

  Een ongelukkig  zinnetje  waar  natuurlijk door allerlei creationisten in de toekomst   zal worden ( en  nu al wordt geciteerd  uit de context) naar verwezen 
  Het is gebaseerd op een soort misvatting / en verdraaing  gebaseerd op een gebrek aan kennis  
  over wat  voorspelbaar en niet voorspelbaar is in de  paleontologie
  en  o.a. door  reeds  hieronder  door Bart klink en vooral Gerdien De Jong  afdoende  is aangekaart


  1.- Kommentaar Van Bart Klink : ( in het rood )
  http://evolutie.blog.com/2009/10/02/voorspellen-is-moeilijk-vooral-van-het-verleden/#comments#5
  -

  -Ze was niet een tussenvorm tussen een mens en een chimpansee, maar anders....
  BK: Natuurlijk niet, er is ook niemand met verstand van evolutie die dat ooit beweerd heeft.

  -Zij liep rechtop, en niet zoals chimpansees op handen en voeten.?
  BK: Ardi liep rechtop, maar niet zo goed als wij dat kunnen en kon zeker niet goed rennen. Hetzelfde geldt ongeveer voor Lucy.


  Dichtbegroeid regenwoud
  Sinds Lucy staat in de schoolboeken dat de mensachtigen rechtop begonnnen te lopen op grasland, en niet in bossen.
  Maar uit de analyse van fossiele planten- en dierenresten die in de buurt van het oude graf van Ardi werden gevonden, blijkt dat het gebied vroeger een dicht regenwoud was, met vele bomen waartussen Ardi soms eens slingerde van tak tot tak, en soms tussen de bomen op de grond gewoon rechtop wandelde.


  -Ardi voldoet niet aan de verwachting dat een voorloper van de moderne mens op de open savanne leefde.?
  BK: De homininen liepen niet vanaf het prille begin op de open savanne, zoals blijkt uit bijvoorbeeld Orrorin.
  Gerdien de Jong : 
  Het idee van de open savanne begint pas met Homo erectus:
  de eerste lange afstandsloper.

  Chris verburgh
  O
  pvallend is dat de Ardipithecus zowel aanpassingen had om in bomen te leven, als om rechtop te lopen op de grond.
  Dat zou kunnen impliceren dat onze voorouders al rechtop liepen toen ze nog tussen en in de bomen leefden, en niet daarmee zijn begonnen  toen  Oost-Afrika bezaaid was met savannevlaktes. Eén van de populaire theorien die het rechtop lopen wil verklaren, ging er immers van uit dat onze voorouders rechtop begonnen te lopen
  omdat de bomen verdwenen om plaats te maken voor savannevlaktes en ze dan wel verplicht waren om op de grond te leven. 

   

  2.- Belangrijk Kommentaar van Gerdien De Jong
  comments #9
    
  " .....
  Ik ben het volledig met Bart Klink eens dat een wezen met grofweg deze eigenschappen in deze tijd voorspelbaar was. Op grond van Sahelanthropus, Ororin en Lucy: rechtoplopend, met relatief lange armen.

  *Je kunt voorspellen dat je
  - Homo erectus buiten Afrika op het vasteland van Eurazie zult vinden, gegeven dat Homo erectus om te beginnen op Java gevonden is, en alle eerdere hominiden in Afrika gevonden zijn.
  Ook kun je voorspellen uit welke tijdsperiode dat zou kunnen zijn:
  -na verschijnen in Afrika en voor opduiken op Java. Dat zijn allemaal vrij gemakkelijke voorspellingen: alleen maar samenhang in de gegevens gevraagd.

  *Wat je niet kunt voorspellen is dat de oudste Homo erectus buiten Afrika in Georgie gevonden zou worden.

  * Wat je wel kunt voorspellen is dat het de moeite waard is de Sahara en de Sahel (3)grondig voor fossielen af te zoeken als je op zoek wilt naar iets dat nog net een chimpansee voorouder kan zijn – net als Arabie en Perzie voor een nog iets vroegere voorouder als ik de geografie van de Miocene mensapen goed heb onthouden.

  *Er was niet te voorspellen dat er een Flores mens zou opduiken, of dat dat een Homo erectus vorm zou zijn. Wel was te voorspellen dat als er een Homo erectus op Flores zou hebben overleefd, die kleiner zou zijn dan de Homo erectus van grote eilanden en continenten.

  *Niet voorspelbaar was de volgorde van veranderingen voordat er voldoende fossielen gevonden werden.
  Vandaar dat je in de oudere (intussen behoorlijk oudere) literatuur veelal vindt dat bipedalisme laat zal zijn.

  *Wat duidelijk is, is  dat voorspellingen uit de losse pols niet mogelijk zijn.
  Voorspellingen als: de samenhang van de fossielen vraagt … (xx) … zijn duidelijk wel mogelijk.
  Daaronder vallen Tiktaalik,(3) Anchiornis en Ardipithecus.
  Dit soort voorspellingen is natuurlijk niet te doen zonder een behoorlijk groot fossiel archief. . De Flores mens was niet voorspelbaar, omdat er geen fossielen waren waarbij ‘de samenhang van de fossielen’ een Flores mens vroeg.  De wetenschappers  die Ardi bestudeerden  beweren  echter   NIET dat ze noodzakelijk of effectief   evolueerde tot de  australopithecinen en/of rechtstreeks  tot de mensen van het geslacht homo  leide  ( dat is slechts één van de hypotheses )
  Over Australopithecus & co (Tsjok45)<--(klik)

 • ook hier  kan de   ergvroege  voorouderlijke  oer-menselijke(homo) lijn   zeer goed in allerlei aftakkingen zijn opgesplitst ( = een struik), waarbij de meesten zijn uitgestorven
  ( denk  bijvoorbeeld   ook  ter vergelijking   aan ( de veel  later )optredende vertakkingen in het genus homo zelf-->   Homo floresiensis en Neanderthaler, Australopithecinen  zelfs  ) 
  Lucy's lijn kan  bovendien  zijn afgesplit van ardi's lijn  lang voordat ardi leefde...
  Maar  zelfs dan , zegt  White  te geloven dat zijn team een evolutionaire sequentie ( op het genus-niveau )heeft gedocumenteerd
  waaruit het genus  homo  uiteindelijk onstond( metof zonder de tussenstap Australopithecus )
  Ardipithecus--->(mogelijk)  dan  Australopithecus, ----> Homo.
 • "Ardi vertelt ons toch  meer dan Lucy 
  We bezitten haar   handen en voeten  , een compleet beeld van haar  leefomgeving  , een complexer skelet, ouder , primitiever :
  Ardi toont ons hoe het de transformatie  van gemeenschappelijke  voorouder naar hominide kan zijn gebeurt  ...  " C. Owen Lovejoy

   


  Three hypotheses of early hominin evolution. Top - That there was a straight line of hominin evolution, each "species" being the phase or grade of one true natural species. Middle - A single line of hominin evolution with a speciation event in the same area in which the earliest Australopithecus split from Ardipithecus ramidus. Bottom - Ardpithecus ramidus as one of the last members of a more archaic lineage which existed after a speciation event elsewhere in Africa that gave rise to the first Australopithecus. Published in this week's issue of Science.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Ardipithecus
  http://www.bertsgeschiedenissite.nl/geschiedenis%20mens/ardipithecus_ramidus.htm
  bronnen : 
  http://www.eosmagazine.eu/home/ctl/Detail/mid/485/xmid/1309/xmfid/12.aspx
  http://www.volkskrant.nl/wetenschap/article1296989.ece/Nieuwe_oudste_oermens_dit_is_Ardi
  http://www.nrc.nl/wetenschap/article2375753.ece/Opwinding_over_oudst_lopende_primaat
  http://scienceblogs.com/laelaps/2009/10/will_the_earliest-known_homini.php
  http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8285180.stm
  Science  (Noten )
  (*)

  * De Creationisten ,  de miskleunen van "wetenschappers "die ook eens in het nieuws  mogen komen  en  andere  gebruikelijke  onnozelheden  in en voor  de  pers ;
  of de geboorte van "hype", stromannen en  desinformatie ter attentie  van  de trukendozen van  "teach the controversy" en de shows van het  "infotainment "

  BONOBO

   
  In de chimpansee lijn  zijn  blijkbaar zowel  nieuwe eigenschappen ontwikkeld of oudere verloren gegaan sinds de  split met de
  hominiden .Dit is een  bewijsstuk voor een  gemeenschappelijke voorouder-model   die nu eens geen chimpansee " clone" is .
  Verder onderzoek zal dit zeker  nog gaan verduidelijken  . Wat het "oudste"( oorspronkelijk/ primitiefste ) lijkt bij moderne chimpansees , zoals zware  hoektanden , lange ledematen( in het bijzonder de armen ) de haakachtige vingerplaatsing  om beter te kunnen slingeren in de  bomen en geschikte handen en polsen  voor knokkel-loop
  _zijn misschien recentere  ontwikkelingen ( na de split )  
  Volgens  die insteek , zou de menselijke hand wel eens de meer "primitieve " uitrusting kunnen zijn die nog alle kanten op kon .

  " Het zijn de chimpansees (en  zelfs de gorilla's--> convergent ? )  geweest die als gek evolueerden wat betreft voortbeweging en daaraan aangepaste  ledematen , niet de  hominimen" zegt  Kent State University anthropologist Owen Lovejoy,
  " Wij  volgden een ander spoor ...(eigenlijk een andere oplossing )  We werden socialer   "

  Maar wat die leuke  verwijzing naar de  "socialere "  mens  betreft.... 
  1.- verschillende   mensen met andere culturele achtergronden  ontwikkelden onnoemelijk veel  verschillende sets  sociale voorschiften en stelsels  ( op basis van een overgeerfd  stramien ?/net zoiets als de"universele" grammatica "?)   ....
  2.- Deze "moraliserende (?)"  anatomie prof  meent ondermeer   uit het ontbreken van  hoektanden  te mogen   besluiten   dat o.a.  vermindering  van  mannelijke  rivaliteit en  monogame  paarvorming   al  heel vroeg ontwikkeld  is  als de ingebakken regel  bij de "echte "mensachtigen   ....Maar  dat( ook hedendaagse ) mensen evengoed polygaam , uitzonderlijk promiscue  en  onverzoenlijk kunnen zijn jegens concurenten  (zowel mannen als vrouwen  )is  "onnatuurlijk" ? 
  De buitengewone sociale flexibiliteit van zowel andere  mensapen als  evenzeer  de( homo sap)  mensensoort   , met inbegrip van cultuur en cultuuroverdracht  , is deze prof niet bekend  ? 
  Bovendien     heeft deze  anatoom    nog    niet veel  gehoord van  de
  "socialere " bonobo's en  van  Frans De Waal ....allicht 
  Oh ja , de auteurs(http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/326/5949/69/DC2 )  weten ons mee te delen  dat :
  "Door de vondst van  ardi  , chimpansees  niet langer  model  kunnen staan voor mensen , althans wat  de  menselijke  sociale kenmerken  betreft   
  Oh jawel ze moorden  ook  , dat doet  de mens evenzeer 
  net als het bedrijven van vrije  seks  om conflicten op te lossen  
  en het gebruiken van gedwongen sex als machtsmiddel 
  inclusief homofilie natuurlijk  

  ***
  (*)DezeC.Owen  lovejoy is  blijkbaar   niet vies van het verkopen van nonsens   en het  doen van "sensationele  "uitspraken  ?  
  http://johnhawks.net/node/2246
  C. Owen Lovejoy, an anatomist at Kent State University and lead author of two of the journal reports, speculated that these hominids had a social system that involved less competition among males and that this suggested the beginning of pair bonding between males and females.
  Dr. Pilbeam disputed this conjecture, saying,
  This is a restatement of Owen Lovejoy’s ideas going back almost three decades, which I found unpersuasive then and still do.”
  paleoanthropologist Andrew Hill of Yale University.was more blunt, calling Lovejoy's speculation "patent nonsense."
  http://www.latimes.com/news/nationworld/nation/la-sci-fossils2-2009oct02,0,3420742.story?track=rss
  De  vondsten "are turning evolution on its head," zei Lovejoy( overigens een verdienstelijk en uitstekend wetenschapper die evengoed  lang  op zijn blote knieeen in het zand heeft gezeten tijdens ( ook deze ) opgravingen en expedities   )
  maar  hij trekt wél de aandacht  met  zijn  voorbarige  miskleunen voor de camera's en de persmuskieten   :   
  Binnenkort staat ie  in de kijkcijfers  en misschien  zelf eens  op zijn hoofd kunstjes te maken  en de aandacht verder op te eisen  ?  


  * OK, so if you thought Ardipithecus was going to be different from the Darwinius media fiasco...
  http://johnhawks.net/weblog/reviews/tv/discovering-ardi-release-2009.html
  zie daar  alles onder de tag  
  Voor wie het nog niet wist   
  * Mensen stammen niet  af van apen
  * ( en  het omgekeerde )Chimpansees  stammen ook niet af van mensen   
  Maar het ZIJN  wél   allebei  (mens)apen
   

  Er is gelukkig ook nog  altijd betere  journalistiek  = Carl Zimmer  , natuurlijk
  http://blogs.discovermagazine.com/loom/2009/10/01/ardipithecus-we-meet-at-last/
  "...Just a Reminder: We Didn’t Evolve From Chimpanzees 
  Chimpanzees may be our closest living relatives, but that doesn’t mean that our common ancestor with them looked precisely like a chimp. In fact, a lot of what makes a chimpanzee a chimpanzee evolved after our two lineages split roughly 7 million years ago. Ardipithecus offers strong evidence for the newness of chimps..."


  http://scienceblogs.com/pharyngula/
  Wat  literalistische  geloofsgekken en  Creato's  ( misschien )zouden kunnen zeggen ( volgens een ironische   PZ Meyer ) ? : 
  " ....This  only  shows that humans were created first, and all of these other hairy beasts the paleontologists are digging up are just degenerate spawn of the Fall....? "  

  1)
  Er zijn tot  nu toe geen oude  fossielen ( dicht bij de split ) uit de  chimp-lijn bekend  ... buiten een paar tanden ...
  Het is derhalve(nog)niet mogelijk  vroege  mensen en vroege  chimps ( en hun gemeenschappelijke voorlopers) te  vergelijken


  Creato's 
  (2)
  Alvast één voorspelbare  reactie  :
  ..17 jaar (zogenaamd) onderzoek om  leugens en just so stories  ,  te fabriceren ?

  want
  Die atheisten en hun wetenschappelijke samenzweerders  zijn tot alles in staat om de mensheid te bedriegen en te brain-washen  .... 


  Jawel de"complot theorie "
  D.I.
  http://www.evolutionnews.org/2009/10/key_bones_of_new_hominid_fossi.html
  http://www.evolutionnews.org/2009/10/artificially_reconstructed_ard.html

  De stamboom van de mens staat opnieuw op  zijn kop  ?  
  * er wordt  helemaal niets gezegd over een "rechtstreekse  voorouder" of over een "missing link " , tenzij in kranten 
  * De mogelijke verwantschappen werden opgesteld als  denkbare  sequenties op het genus-niveau  
  * Er IS ook  helemaal   geen stamboom(= struik )  van de hominem  die op zijn kop wordt gezet door de eindelijk gepubliceerde  beschrijving  van Ardipithecus ramidus  ( er is zelf nog een oudere verwant  bekend  ---> Ardipithecus  Kabbada ? )
  Integendeel zelfs :
  de mix aan eigenschappen die  ardipithecus vertoont ( een mozaik)
    is   datgene  wat paleantropologen  grofweg  mochten verwachten  van een fossiele   voorouder  van  de  "hominim"  uit die tijd en op die plaats ...


  Hoe gaan creationisten eigenlijk   reageren ? 
  Al even  "voorzienbaar "als het bovenstaande   :
  is deze opsomming van mogelijke argumenten
  ( en omdat  de eerste reacties bij amerikaanse crea's  zijn te verwachten is het  uit enkele   Engelstalige  diskussies ,  overgenomen 
  Bovendien zijn amerikaanse creationisten nog steeds de modellen van de crea's en inspiratiebron voor  complotdenkers en anti-wetenschappers  , wereldwijd )
     
  How will creationist handle this ? (Tsjok45)  <--klik

  La JOURNAILLE
   http://fantastisch.filosofie.be/index.php?/archives/338-Al-Jazeera-over-de-evolutietheorie.html

  Al jazeera & Ardi
  *volgens de Arabische nieuwsdienst zou verder onderzoek naar Ardipithecus ramidus aantonen dat de evolutietheorie verkeerd is.
  Volstrekte onzin natuurlijk,
  en opvallend is dat er op de Engelstalige site van Al Jazeera geen enkele link is naar het wereldschokkende artikel
   
  * Uiteraard konden ook sommige amerikaanse  journalisten het niet laten om het publiek te misleiden en te schrijven dat de Ardipithecus vondsten Darwins evolutietheorie weerleggen.
  Chris Esparza van de Christian Living Examiner schrijft:
  "The idea of the missing link is that somewhere way back when, there was a primate who almost seemed to be half monkey and half human, proving that there was at some point an evolutionary split. A recent discovery in Ethiopia disproves that theory."
  *De Ardipithecus is nu net een prachtvoorbeeld van een 'tussensoort' (die eigenlijk zoals altijd een volwaardige soort op zich is).  
  *
  Het is duidelijk dat Chris Esparza nooit de moeite heeft genomen éérst te weten wat de theorie precies zegt, en dàn pas te onderzoeken of het juist dan wel fout is.
  Meer in het bijzonder over hoe die tussensoort er uitziet zegt hij bepaald niet wat "the idea" was, maar integendeel wat een stel andere onwetenden hem hebben wijsgemaakt wat "the idea" was.
  Als je wil weten wat "the idea" werkelijk was kan je altijd Darwin zelf raadplegen - even voor het gemak aannemend dat Darwin ons kan vertellen wat de evolutietheorie zegt. Hier gaan we:
  “I have found it difficult, when looking at any two species, to avoid picturing to myself, forms directly intermediate between them. But this is a wholly false view; we should always look for forms intermediate between each species and a common but unknown progenitor; and the progenitor will generally have differred in some respects from all its modified descendants.”
  (Darwin, The Origin of species, hoofdstuk 9)


  (3)
  Maar al te  vaak wordt  stilletjes vergeten dat de  Paleontologie ook een geologische  deel-wetenchap is
  -Van Tiktaalik en co  ( er is namelijk een hele reeks gevonden ) werd  voorspeld in welke geologische lagen , formaties  en  geologische ouderdomsperiode moest  worden gezocht  naar de  overgansvormen tussen vissen- amfibieen ...
  -Net zo kan men  wisselend succes  in de prospectie van   petroleumvoorraden en kolenlagen  (gedeeltelijk) voorspellen
  *(naar Bart klink ) "  Waarom  gaan paleontologen  dit soort  mensachtige  voorouderlijke  fossielen gaan zoeken in Afrika, in Pliocene lagen?
  -Juist omdat ze voorspeld hebben dat die fossielen daar zitten!
  -Paleontologen doen niets anders in de praktijk. Ze weten waar ze moeten zoeken, juist op grond van voorspellingen.
  -of,  is het  toeval  dat ze juist daar zijn gaan zoeken?  "
  - dat geldt dus ook allemaal  voor  de  voorspelling  dat in de  Sahel en Sahara ( ooit beboste  waterrijke gebieden )  nog meer fossielen zullen worden gevonden die nog meer licht gaan werpen op de "split "  Tot nu toe  is daar o.a.
  de Sahelantropus Tchadensis , en Praeanthropus(?= Australopithecus )  bahrelghazali, gevonden 
  Het is dus wachten  op de definitieve beschijving van vooral  de eerstgenoemde= Toumai

 • 01-10-2009 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (5 Stemmen)
  Categorie:Paleontologie
  >> Reageer (33)


  Tsjok45
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Tsjok45
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   
  Belgische Soortenlijst
  Archief per maand
 • 04-2014
 • 02-2014
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 03-2012
 • 12-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
  Mijn favorieten
 • evolutie-creationisme
 • Pandasthumb
 • 'tGroot Skeptisch Discussieforum
 • Evolutieblog /Gert Korthof
 • Thomas Agricola / Tomasso's tien tellen
 • Pharyngula
 • Sandwalk
  Foto
  Gastenboek
 • viagra premature ejeculation
 • acquisto viagra paypal
 • buy cialis canada paypal
 • now cialis active cheap super
 • Gould en Darwinisme.be op één lijn?

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Laatste commentaren
 • Bandar Bola (Kasirjudi)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Bandar Bola (Kasirjudi)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • TogelOnline (sukatogelonline4)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Keto Review (Bethany Lynch)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Good job (AlexDer)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Inhoud blog
 • intelligente dieren
 • acanthodii
 • video mammoet
 • EVODISKU INHOUD E
 • BREIN EN EVO
 • evodisku C Cosmos
 • anticreato
 • DINOSAURICON B
 • DINOSAURICON D
 • EVODISKU B  Evolutie en creationisme in de Nederlandstalige  media
  http://evolutie-creationisme-media.blogspot.com/2009_12_13_archive.html


  14-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een belangrijke Nieuwkomer
  HET PROJECT  van
  JOHAN BRAECKMAN 

  UGent

  http://www.evolutietheorie.be/  (klik  op  het vierkantje )-->
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  NADARWIN  
   
   
  De komplete aanklikbare "NaDarwin" is hier te vinden
  http://evodisku.multiply.com/journal/item/655/NaDarwin


  Quick site:


  OPGELET
  Het duurt een tijdje vooraleer de aangeklikte grote bestanden zijn gedownload

  Hardnekkige Misverstanden
  http://web.archive.org/web/20070128091855/www.nadarwin.nl/misverstanden.htm
  Hardnekkige Misverstanden

  (makkelijk) Darwins evolutietheorie
  http://web.archive.org/web/20070521224108/www.nadarwin.nl/evolutie-theorie.htm

  Sporen van Evolutie
  http://web.archive.org/web/20070519001006/www.nadarwin.nl/S/sporen.html

  Genetica
  http://web.archive.org/web/20070224174120/www.nadarwin.nl/Gtica/genetica.html

  Het Fossielenbestand
  http://web.archive.org/web/20070519000907/www.nadarwin.nl/FB/fossielenbestand.html

  Geologie & de ouderdom v/d aarde
  http://web.archive.org/web/20070519000822/www.nadarwin.nl/Geo/geologie.html

  Embryologie
  http://web.archive.org/web/20070522060922/www.nadarwin.nl/E/embryologie.html

  Creationistische fouten & blunders
  http://web.archive.org/web/20070128093013/www.nadarwin.nl/CFB/creationisme.html

  Is creationisme wetenschap?
  http://web.archive.org/web/20070519000954/www.nadarwin.nl/crea-wetenschap.html

  Boekbesprekingen
  http://web.archive.org/web/20070515114244/www.nadarwin.nl/boekbesprekingen.html

  Artikelen van Arjan Kop
  http://web.archive.org/web/20070519000939/www.nadarwin.nl/Art-AK/arjan.html

  De niet-zo-missing links gallerij
  http://web.archive.org/web/20070128091722/www.nadarwin.nl/gallerij.html

  Reacties op de site
  http://web.archive.org/web/20070521224240/www.nadarwin.nl/reacties.html

  Links
  http://web.archive.org/web/20070519000654/www.nadarwin.nl/links.html

  Zoeken--> pico search /NIET MEER BRUIKBAAR

     
  ( inhoudsopgave  met aanklikbare  links  van de  site  NaDarwin )
  INHOUD  PER CATEGORIE
    

  Algemeen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LEES EERST DIT   ( creationisme)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR (algemeen )


  Ecologie en natuurbehoud

  kevermania

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVINGSGOLF   primaten  in moeilijkheden
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WELK EEN SCHOONHEID SCHEPT DE MENS TOCH ?  oliecatastrofe  Publiek debat  

  DARWINJAAR
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verslaggevers, pop-wetenschap, hypes  en creationisten 
  * Tree of life
 • Vervalsing of geklooi ?
 • Levend arsenicum


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2009: Dominees verklaren Darwin de oorlog 
  creationisten carnaval  

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.creationisten weggevertjes 
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Misvattingen en leugens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DANTE'S HEL versie 2009 door de Klojo's

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Na het Darwinjaar

  HET GELIJK VAN DARWIN

  Musea
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen KBIN

  I(Categorie  ; CREATIONISME )

  a)controverse /Publiek dispuut/politiek
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Creationistische tsjeven-truken ?» Reageer (7) 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS ? » Reageer (10)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS II   » Reageer (4)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Grote Publieke Dispuut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kom op zeg  /EO rel » Reageer (3)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Sir Attenborough's antwoord  » Reageer (1)

  Misvattingen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wetenschappelijke parate Kennis neemt af bij jongeren ?  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZWEDEN  » Reageer (1)


  b) ID
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Is ID de wetenschappelijke (sic) uitleg voor creationiisten
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen 
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.David sorensen en revolutietheorie lalala
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE VERRIJZENIS VAN DE JONGE VERDRONKEN KOE » Reageer (21)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ID TOVERDOOS OVER   SLECHTE  ID-EETJES  ,RESISTENTIE  &  TOVERDOCTORS

  c) OEC
  d) YEC
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.het Grote vertaalde en gerecycleerde Citatenboek 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MOROSOFEN ?
  morosoof of oplichter (Tsjok45)
      op MOROSOFEN ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met creationisten

  II( Categorie  WETENSCHAP )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  eerste acht maanden van 2008

  Primaten
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fossiele apen in 2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GANLEA megacanina  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Nog een aap uit de mouw
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Saadanius hijazensis
  LIBYA
  a)antropologie

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ardipithecus Ramidus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Australopithecus SEDIBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STERKFONTEIN 2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oeroud spoor
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Denisova :  ZUID SIBERIË
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DENISOVA - mens

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DMANISI AAP OF MENS
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE OUDSTE ? » Reageer (1)  Nakalipithecus nakayamai (<)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Alweer eentje ? .....
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De tand des tijds  / Heidelberg-mens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE HEUPEN VAN EVA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CASABLANCA MAN /erectus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hobbit is aparte soort ?  » Reageer (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NOG EEN BENDE BIJTERS 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. TANDEN UIT DE QESEM GROT
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Neanderthaler genoom
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mitochondriale Genenkaart van Neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Xuchang mens 

  b)Biologie 
  1.-(
  EVOLUTIE )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 ( 1) 

  Cambrium & precambrium  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.AVALON
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GABONESE chips


  Evolutie in actie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opmerkelijk snelle adaptaties bij kroatische ruine-hagedissen:

  2.-fysiologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VERTEBRATEN- OOG en Müller cellen

  c)Paleontologie /

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zogenaamde levende fossielen

 • Pterosaurier
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pterosaurier


  1a.-Dino's;


  DINO 2010
  DINO-maand ?
  De Bultenaar uit spanje

  Dino's ontdekt in 2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hier komen de nieuwste dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DAKOTA & LEONARDO
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Megadino

  Saurichia
  Theropoda

  Dromeosauridae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mongolie  :  Linheraptor esquisitus

  Opnieuw iets over Theropode dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vroeg grut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino's onstonden in zuidamerika ...
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voorouder dino's ? Asilisaurus kongwe

  geboortegrond dinosaurus


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BEIPIAOSAURUS

  Ornithomimosauria
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beishanlong grandis,

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 1  OPA THEROPODA ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.oudste theropode ?

  Tyrannosauridae

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.En nog eentje uit de tyrannosaurus familie;Bistahieversor sealeyi
  ( scroll naar  2 ) Haplocheirus Sollers   
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tyrannosaurus in australie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zacht dinosaurus weefsel betwist
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 2
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 3 BREEKBAAR BOSKALF
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAPTOREX kriegsteini
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schrikaanjagende hagedissen

  1b.-Vogelevolutie ;


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Anchiornis huxleyi in vol ornaat

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Archaeopteryx en co

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimpje        

  Pluimpje

   

   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EEN PLUIM VOOR CHINA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geef eens een pootje
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimgewicht  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw gevederde Maniraptor
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Similicaudipteryx.
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis


  Krokodillen
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PAKASUCHUS KAPILIMAI
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Prestosuchus chiniquensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Terug naar zee
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.viseter

  Zeereptielen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Predator X  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET SVALBARD MONSTER

  Schikdpadden
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schildpadsoep

  Slangen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Slangetje in het gras ? I
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een ouder slangetje in het gras

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.krokodil als prooi ; titanoboa
   

  Zoogdieren
   
  Buideldieren
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAMBAROO

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oor voor evolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. PLACENTALE ZOOGDIEREN STAMBOOM CONTROVERSE
   
 • Een uitgekomen voorspelling
 • Wie oren heeft , die hore
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eritherium azzouzorum
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LJOEBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VLIEGENDE KATTEN   ?
  Vleermuizen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALWEER EEN BELANGRIJK STUK UIT DE LEGPUZZEL
  Zee-zoogdieren ;
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van de wal in de visgronden  Indohyus / walvisevolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zeehonden-evolutie

  amfibieen 


  Vissen
  Overgang  naar tetrapoda

   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw Tiktaalik
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ventastega

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KIEKEBOE BOE BOE (oude tetrapoden )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De niet-zo-missing links gallerij (1) 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN (2)

  Longvissen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. HELP TE WEINIG ZUURSTOF


  Arthropoda
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.trilobieten

  Weekdieren
  OCTOPUSSY


  d) Geologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALH 84001
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CHICXULUB
  TIPS

  *Blauwe
  en groene ( =nederlandse)teksten zijn meestal  aanklikbare links 
  *Engelse Wikipedia teksten  verwijzen   in de  linkerkolom naar  verschillende  niet-engelse versies van het   wikiartikel
  *Blauwe teksten tusssen ""  ,  zijn voornamelijk  ( gedeeltelijke)citaten afkomstig van  mensen met andere  meningen


      Links naar  Gespecialiseerde  Verenigingen en sites


  Fossielnet
  http://www.fossiel.net/

  Arachnologie  
  ARABEL

  http://www.arabel.ugent.be/

  Myrmycologie
  Mierenwerkgroep * Polyergus *
  http://formicidae.be/

  Entomologie
  Jean-Luc Renneson
  http://users.swing.be/entomologie/
  http://users.swing.be/entomologie/Vespidae%20of%20the%20World1.htm


  Three of life  projects    "The Tree of Life".
   
   
 • Tree of Life Web Project
 • Green Tree of Life at Berkeley
 • Fungal Tree of Life Project
 • Beetle Tree of Life project
 • Fly Tree of Life project
 • Mammal Tree of Life project
 • Cypriniformes Tree of Life project
 • Liverwort Tree of Life Project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Angiosperm Tree of Life project
 • Cnidaria Tree of Life Project
 • Decapoda Tree of Life Project

  LepTree.net,
  the Tree of Life project on Lepidoptera.


  http://www.rebeccashapley.com/cipres/telescoping.htm
  The Tree of Life blog
  Tree of Life at wikipedia.
 • Zoeken met Google


  Zoekmachine ;
   


  doorzoekt 4-sites, inclusief:
  http://tsjok45.multiply.com/photos
  http://anticreato.multiply.com/,
  http://evodisku.multiply.com/,
  http://www.bloggen.be/evodisku/ ,
    


  site search by freefind advanced

  Tomaso schrijft over      

  Evolutie /  Charles Darwin aan de basis:
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SELECTIE NATUURLIJK
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE LEVENSBOOM
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DEEP TIME
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Biogeografie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SEKSUELE SELECTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Al jaren lang samen CO-EVOLUTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De economie van de natuur
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geleidelijke veranderingen

  Unintelligent design:

  Blog Entry
  Ons gebit , De appendix,  Geboorte, 
  De weg van het zaad , Nervus  Laryngeus Recurrens,
  DNA , 75 mistakes , Het boek 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (1): Rechtop lopen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tomaso over het oog , oogspieren ,
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent Design (5): ZWEETVOETEN 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (6): Vitamine C 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (8): Kuitspieren
  DARWINJAAR

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET GELIJK VAN DARWIN

  Darwin is GEEN Heilige Sinterklaas
  2009 Année Darwin
  De eerste pasjes ?
  Darwinjaar trekt zich op gang I
  Darwinjaar trekt zich op gang II


  foto

  Nederlandse  Blog-zwerm  /een selectie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.me.myself.and.I.

  De Stoet

  Tsjok45    zie ook  MULTIPLY evodisku
  http://evodisku.multiply.com/tag/darwinjaar
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PETER LOUTER
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STRIPMAN
  Theodorus

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAMIREZI
  http://ramireziblog.blogspot.com/

  Cees Chamuleau
  Zoe van Zaal
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MIEKE ROTH

  100 Woorden

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jeroen de Baaij
  Ragfijn
  Annelies
  Satuka

  Qabouter 1 Qabouter 2


  Pierra
  Johan H.v.D.
  Theo E. Korthals Altes

  Meneer Opinie 1 Meneer Opinie 2 Meneer Opinie 3

  Tomaso Tomaso 2

  Laila (??)
  Linda Morgan
  Wilma
  Kees Smit
  Henk van Leuken
  Iris
  Vroems
  Erik de Groot
  Ely
  Mephisto

  Thera

  Bart
  Rein John
  Martijn van Calmthout Martijn van Calmthout 2
  Draakhond
  Jeg Synes
  Jim Hasenaar
  Kokopelli
  Jos Goedmakers
  Fleur Frenkel Frank
  London Calling
  Maria Trepp
  Johan H. van D. 2
  Aad Verbaast
  Landheha
  Ina Dijstelberge


  sterk aanbevolen 
   
  Terrence :
  http://boomdeslevens.blogspot.com/    
  een voortzetting van het
  vroegere -->
  http://www.vkblog.nl/blog/125817/Neomuran_hypothesis

    
  De sublieme   
  PIERRA
  (uiteraard ook sterk aanbevolen )


  http://ascendenza.wordpress.com/2011/01/08/welkom-op-mijn-nieuwe-blog/
    http://www.vkblog.nl/blog/95678/Op_zoek_naar_de_klepel
     Tsjok45 photo site  MULTIPLY  MULTIPLY evodisku 

  Blog Entry

   


   


  ANTI-CREATO   MULTIPLY  Blog Entry INHOUD ANTI CREATO


  LINKS  NAAR VERKLARENDE  NOTEN
  (In verschillende talen )

 • INDEX   NOTES  : 
  http://evodisku.multiply.com/tag/inhoud%20%20notes

 • T -->

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!