evodisku2
Dit blog is een onderdeel van EVODISKU
WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR ****Wie meent dat alles inmiddels wel over de evolutietheorie gezegd is en dat de discussie gesloten kan worden, ziet over het hoofd dat de wetenschap niet stil staat. ***Wie meent dat inmiddels het creationisme definitief het pleit heeft verloren en dat de discussie gesloten kan worden , ziet over het hoofd dat het "creationisme" is geevolueerd ( en zal evolueren ) in nieuwere mimicrytische vormen( meme-complexen ) zoals bijvoorbeeld het ID(C) ***Dit blog is speciaal opgezet om de aktualiteit binnen het evolutie-creationisme debat te volgen en van kommentaren te voorzien ... waartoe de lezers zijn uitgenodigd bij te dragen ... Let echter wél op het volgende : "Je bent een rund als je hier met religie stunt " ....
30-06-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eritherium azzouzorum

Holotype (schedel ) Eritherium azzouzorum  (copyright : MNHN, UMR 7207, C. Lemzaouda et P. Louis)

http://www2.mnhn.fr/hdt203/
http://www2.mnhn.fr/hdt203/doc/index/Gheerbrant.pdf

Het fossiel van de diersoort met de naam Eritherium azzouzorum is ongeveer 60 miljoen jaar oud.
Uit een analyse van de kaken en tanden
blijkt dat het dier een verre verwant  was van de voorouders van de  moderne olifant. 
De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences.

De onderzoekers van het Museum National d'Histoire Naturelle in Parijs kunnen het uiterlijk van het dier niet exact in kaart brengen, omdat tot nu toe alleen  fragmenten  van een schedel zijn  gevonden.

Wel is duidelijk dat de Eritherium weinig op een olifant leek.
Het dier woog waarschijnlijk  zo'n vijf kilo en had geen slurf of slagtanden.
Maar het bezat wel  twee vergrote snijtanden  aan de voorkant van de kaak  die een primitieve slagtandaanleg  kunnen voorstellen  , al waren ze veel kleiner dan die van de huidige olifanten.
De slurf zelf is trouwnes later   geëvolueerd  binnen  de groep die leide tot de moderne   olifanten vanaf het Oligoon dat van 33,7 tot 23,8 miljoen jaar geleden liep.

Tot nu toe gingen wetenschappers er vanuit dat de oudste dergelijke verre verwanten   van de olifant pas een paar miljoen jaar later op aarde rondliepen  dan dit  Eritherium. (1)

De nieuwe ontdekking wijst er echter op  dat de dieren al vlak na (2)het uitsterven van de dinosauriërs ontstonden.

Sommige DNA-studies wijzen erop dat de Afrotheria al honderd miljoen jaar geleden zouden zijn afgesplitst van andere superordes binnen het zoogdierrijk.
De studie van Gheerbrant,  is   een   bevestiging / aanwijzing dat  minstens  de  probisciae  - vertakking  in de zoogdierstamboom later plaatshad (=  kort na  het einde van het dino-tijdperk )

http://www.nnf.org.na/RARESPECIES/InfoSys/elephant/biology/La_Taxonomy.htmThe Savanna Elephant Loxodonta africana (Blumenbach 1779) evolved with the other live-bearing mammals (Theria) from the Cynodonts (mammal-like reptiles) of the Triassic (225-195 million years ago).
First to diverge from the stem were egg-laying mammals (Monotremes) during the Jurassic age.
In the early Cretaceous era (about 130 million years ago), the Theria diverged into 3 major groups, one of which was the Marsupials. The other two became the placental mammals (Eutheria).

The earliest ungulates, the Condylarthra, appeared at the end of the Cretaceous period some 65 million years ago and the Subungulates evolved from an offshoot of this group early in the Paleocene.
The modern ungulates are now placed in an entirely separate group (Laurasiatheria).

The group which included the ancestors of modern elephants (Afrotheria) diverged further during the Paleocene and separated into several distinct orders.
The Aardvark (Orycteropus), regarded by some taxonomists as belonging to the Subungulata, diverged early in the Paleocene, preceded by the Tenrecs, Golden Moles and Xenarthrans.

By the early Eocene (54 million years ago), the Subungulates proper consisted of 3 distinct orders - the Dugongs and Manatees (Sirenia), the Hyraxes (Hyracoidea) and the elephant progenitors.

The first   proboscidean was (until this  new fossil find ) Phosphatherium(1) (58 million years ago) from which Moeritherium evolved at the start of the Oligocene.

Amongst the numerous elephant 'models' which followed were Gomphotherium, Trilophodon, and Platybelodon and, in the Pleistocene, the Imperial Mammoth which became extinct in recent times.

Photo Album olifanten  <--


ancient DNA
(Mastodont )
http://www.sciencedaily.com/releases/2007/07/070724114040.htm
Ancient  DNA (Mammoth)
http://www.sciencedaily.com/releases/2007/06/070607171134.htm
http://www.sciencedaily.com/releases/2008/09/080904145058.htm
http://www.sciencedaily.com/releases/2007/09/070927141921.htm
http://www.sciencedaily.com/releases/2008/11/081119140712.htm
http://www.sciencedaily.com/releases/2009/06/090608182419.htm

 

Moeritherium
http://www.sciencedaily.com/releases/2008/04/080416221459.htm

Eritreum melakeghebrekristosi
http://en.wikipedia.org/wiki/Eritreum_melakeghebrekristosi
http://www.sciencedaily.com/releases/2006/11/061101150551.htm
http://www.world-science.net/othernews/061030_elephant.htm
http://scienceblogs.com/afarensis/2006/11/eritreum_melakeghebrekristosi.php
http://www.animalpicturesarchive.com/view.php?tid=2&did=25070

zie ook
http://evodisku.multiply.com/journal/item/465/ZOOGDIEREN_I
Ursprung der modernen Säugetiere
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.<--  LJOEBA
Dat  het om een klein  dier gaat  is minder vreemd  dan het lijkt (3)
Zeker als je het "bewezen "acht  dat de moderne rotsklipdas ook zeer nauw verwant is aan de olifant.
Het is zeker niet ongewoon : ook de evolutie  van de  paardachtigen is  vertrokken  vanuit  een   groep  kleine  dieren ....


KLIPDASSEN  rechtstreekse   verwanten van de" olifant " ?
http://en.wikipedia.org/wiki/HyraxEvolution  Hyraxes are sometimes described as being the closest living relative to the elephant.[4]
This is because they may share an ancestor in the distant past when hyraxes were larger and more diverse.
However, the details of their taxonomic relationship remain to be fully verified.

All modern hyraxes are members of the family Procaviidae (the only living family within the Hyracoidea) and are found only in Africa and the Middle East. In the past, however, hyraxes were more diverse and widespread. The order first appears in the fossil record over 40 million years ago, and for many millions of years hyraxes were the primary terrestrial herbivore in Africa, just as odd-toed ungulates were in the Americas. There were many different species, the largest of them about the weight of a small horse, the smallest the size of a mouse. During the Miocene, however, competition from the newly-developed bovids—very efficient grazers and browsers—pushed the hyraxes out of the prime territory and into marginal niches. Nevertheless, the order remained widespread, diverse and successful as late as the end of the Pliocene (about two million years ago) with representatives throughout most of Africa, Europe and Asia.

The descendants of the giant hyracoids evolved in different ways. Some became smaller, and gave rise to the modern hyrax family. Others appear to have taken to the water (perhaps like the modern capybara), and ultimately gave rise to the elephant family, and perhaps also the Sirenians (dugongs and manatees). DNA evidence supports this hypothesis, and the small modern hyraxes share numerous features with elephants, such as toenails, excellent hearing, sensitive pads on their feet, small tusks, good memory, high brain functions compared to other similar mammals, and the shape of some of their bones.[5]

Not all scientists support the proposal that hyraxes are the closest living relative of the elephant.
Recent morphological and molecular based classifications reveal the
Sirenians to be the closest living relatives of elephants, while hyraxes are closely related but form an outgroup to the assemblage of elephants, sirenians, and extinct orders like Embrithopoda and Desmostylia.[6].
(1)
Die   tweede oudste  bekende verwant  van de  olififantsachtigen  is de  Phosphatherium escuilliei
die is ongv 55 MY oud en  werd   in 1996 ontdekt door hetzelfde team en op de zelfde vindplaats; weliswaar   in  andere  lagen

De nieuwe vondst verlengd  de fossiele  geschiedenis van de  familie   Proboscidea meteen met  minstens  een  paar miljoenen jaren

(2)
Nu ja het steekt  natuurlijk niet  zo nauw(althans niet volgens  de oppervlakkige  algemene media )   : een paar  miljoen jaren  hé ,  ....
De opgedoken verwant der olifanten is ruim zestig miljoen jaar oud, wat betekent dat hij zo’n vijf jaar na de ( volgens de consensus   op-65MY gedateerde ) verdwijning van de dinosauriërs al zijn intrede deed.
Paleontoloog Emmanuel Gheerbrant omschrijft het Afrika van zestig miljoen jaar geleden als een “weelderige, groene oase en een dynamische evolutionaire proeftuin.”

(3)
zie mijn ( hier  aangevulde) bijdragen  aan een   discussie over de lichaamsgrote van de  "vroege" moderne  zoogdieren  op freethinkers 
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=173740&highlight=#173740


"  .....de " zekerheid" (Zoogdieren begonnen te "groeien" omdat de dino's vedwenen ) staat tegenwoordig ook al eens op losse schroeven ...

-Er waren bijvoorbeeld wel degelijk in de dino-tijden ook (hond-grote) zoogdieren die dino's opaten ( =natuurlijk aten ze geen reuzen dino's )
Bovendien zijn veel ( niet  moderne ) maar vroege  zoogdierengroepen  en ( grote ? ) voorlopers  ook al uitgestorven ...

-en vogels zijn als dino-afstammerlingen groep nog steeds aanwezig
Enkelen uitgestorven reusachtige roof-loopvogels ( gastornis en schrikvogels ) gingen zich zelfs voeden met allerlei zoogdieren en waren in hun tijd toppredatoren ....die met gemak de voorouderlijke maniraptora levenstijl gebruikten in de door de verdwenen theropoda opengevallen niches.....


.........Wat ik vooral wil bestrijden is de nogal simplistische stelling dat de ontwikkeling van de lichaamsgrote van de zoogdieren   voornamelijk ( of zelfs exclusief ?) zou afhankelijk geweest zijn van de overheersende predatoren .( =de grote  vleesetende dinosauriers die ong 65 miljoen geleden "plots "van het toneel verdwenen samern met de door hen uitgeoefende (veronderstelde ) overheersende  selectiedruk ) ...
Dat is een causale correlatie die op niet veel steunt ...

Het kan natuurlijk wel een van de factoren geweest zijn , naast vele andere , in de totale selectiedruk die uiteindelijk grotere (zoog) dieren  mogelijk maakte en ook voortbracht ....
En het verdwijnen  van de dino's zal wel de  verspeiding  en de  vele niche-veroveringen  van de zoogdieren hebben vergemakkelijkt ....
Maar  of dat iets heeft te maken met de  lichaamsgrote ?  

1.-
Ook kleine dieren hebben hun specifieke predatoren ...

-Het is echter wél waar dat de afstammelingen van veel kleine dieren die op eilanden verzeild raken waar geen van hun specifieke predatoren aanwezig zijn , groter kunnen worden ( mits er voldoende voedsel aanwezig is )Althans dat is een algmeen aanvaarde hypothese
-Andere "grote " dieren worden dan weer kleiner ....( wegens de kleine voedselvoorraden en het grotere gevaar op overbevolking op eilanden )

Bovendien :
Natuurlijke Selectie is geen simpel eenrichtingsverkeer
Zo van  ;   "selectiedrukfactor A --> dus resultaat B "
Het is integendeel een voortdurend verschuiven van allerlei evenwichten en factoren
waardoor een grillig evolutionair pad wordt gevolgd binnen een evolutionair landschap ( een beetje zoals een "drunkards walk " en/of  zelfs een soort van processie van Echternach is voorstelbaar  ) afgewisseld met purifying /stabilising -selection ( = stasis ?) en sprinten tijdens crisissen (punctated equilibrum en  
evolutie met verschillende snelheden )

2.- optimale grote wordt (bijvoorbeeld ) ook bepaald door de eisen gesteld voor het behoud van lichaamstemperatuur

3.- Allicht waren zoogdieren en vogels beter bestand tegen de temperatuur, klimaat en millieuveranderingen die de dinosauriers lieten sneuvelen ... "

http://news.nationalgeographic.com/news/2005/09/0930_050930_mammal_oxygen.html

(wordt nog vervolgd en aangepast al naargelang  meer info doorsijpeld  of ik een  gerichte  zoektocht op het internet heb ondernomen  )
30-06-2009 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Paleontologie
>> Reageer (0)
19-06-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geef eens een pootje
Limusaurus inextricabilis
Photograph (a) and line drawing (b) of IVPP V 15923. Arrows in a point to a nearly complete and fully articulated basal crocodyliform skeleton preserved next to IVPP V 15923 (scale bar, 5 cm). c, Histological section from the fibular shaft of Limusaurus inextricabilis (IVPP V 15924) under polarized light. Arrows denote growth lines used to age the specimen; HC refers to round haversian canals and EB to layers of endosteal bone. The specimen is inferred to represent a five-year-old individual and to be at a young adult ontogenetic stage, based on a combination of histological features including narrower outermost zones, dense haversian bone, extensive and multiple endosteal bone depositional events and absence of an external fundamental system. d, Close up of the gastroliths (scale bar, 2 cm). Abbreviations: cav, caudal vertebrae; cv, cervical vertebrae; dr, dorsal ribs; ga, gastroliths; lf, left femur; lfl, left forelimb; li, left ilium; lis, left ischium; lp, left pes; lpu, left pubis; lsc, left scapulocoracoid; lt, left tibiotarsus; md, mandible; rfl, right forelimb; ri, right ilium; rp, right pes; sk, skull.

http://www.nature.com/nature/journal/v459/n7249/fig_tab/nature08124_F1.html#figure-titleSluit dit vensterXML:NAMESPACE PREFIX = VF />

Een reconstructie van Limusaurus inextricabilis doet wel veel aan vogels denken.
Of hij echt veren had, is trouwens niet uit het fossiel op te maken. (Portia Sloan)

Een nieuw ontdekt fossiel uit China lost een oud paleontologisch raadseltje (1) op ( en ontneemt misschien  meteen  de creationisten één van hun parade-stukjes over  de " dino- vogel"-evolutie )  . 
De resten  werden gevonden in Jungar Bassin in het noordwesten van China.
Paleontologen beschouwen de vondst als een belangrijke  en  verhelderende aanwijzing  over de  evolutie van  de    " hand " van de theropoden en hun  verwanten de  vogels 

Het 159 miljoen jaar oude fossiel is afkomstig van een dinosaurus met de naam Limusaurus inextricabilis,( een ceratosaurier )___vrij vertaald ‘de moerashagedis die niet kon ontsnappen’. ____een soort die behoorde tot de theropoden.
Het dier had een snavel ,  liep op zijn achterpoten, en net als bij de bekende Tyrannosaurus rex stelden zijn voorpoten weinig voor  maar  die waren wel  voorzien van   klauwen.
Het bijzondere  zit hem in de  hand  :  twee vingers zijn  vestigaal  geworden bij  deze soort  met  viervingerige  hand 
Een voorouder van de huidige vogels is hij niet, maar hij is wel familie van ze.

 
De vondst wijst er op dat  bij   de   aan de vogels collateraal  verwante  dinosaurussen  ,   zich uit  de  dino hand   in de loop van de evolutie
(vogelachtige) vleugels en 3-vingerige  "vogelhand " ,hebben ontwikkeld  . In een vogelskelet kun je drie vingers onderscheiden, terwijl het basisbouwplan van alle gewervelde dieren vijf vingers heeft.
De nieuwe  dino heeft vier vingers  waarvan de middenvinger onderontwikkeld en  de ringvinger  vestigaal  is  
zie
Nature http://www.nature.com/news/2009/090617/full/news.2009.577.html

Het Limusaurus handfossiel  laat  een mogelijke  ontwikkeling   zien 
want zijn binnenste(midden-) vinger   is weliswaar kleiner dan de forse  wijsvinger   maar  de ringvinger is er  ook nog  en de pink   is helemaal afwezig ( dat  laatste was vroeger al geen punt van discussie meer ) .

Wat bij andere dino’s altijd voor de eerste, tweede en derde vinger werden aangezien, waren in werkelijkheid waarschijnlijk de tweede, derde en vierde, ( equivalenten van de  wijs- midden- en  ringvinger ) schrijven Xu Xing en collega’s in Nature.

Daarbij verdween  later  ook  eventueel  de "middenvinger"( suggereert de  onderontwikkelde  middenvinger  bij deze  nieuwe theropode  )  zodat uiteindelijk  misschien   alleen    ring en wijsvinger equivalenten overbleven  in de theoretische afstammelingen van de limusaurus ( althans dat is   de  verwachting )...
Bij vogels en de   vogelachtige  theropoden / Dromaeosauriers   bleven   wijs , midden en ringvinger behouden .....


I  =  duim

II =  :grootste  vinger  :wijsvinger ( index )
III=  middenvinger ( klein )
IV=  ringvinger ( ook  vestigaal= lijkt  ook op de schop te  staan ? )
V=   pink ( ontbreekt volledig bij deze  Ceratosaurier  Limusaurus )


a, b, Ceratosaur Limusaurus (IVPP V 15923 and 15924); c, basal theropod Dilophosaurus (UCMP 37302); d, tyrannosauroid Guanlong (IVPP V14531); e, dromaeosaurid Deinonychus (YPM 5206). 1, dorsolateral process; 2, metacarpal IV located ventral to metacarpal III. Note that the three metacarpals of Guanlong and Deinonychus display many similarities to metacarpals II–IV of Limusaurus and Dilophosaurus. Interestingly, many metacarpal features, such as the contacts among the three metacarpals and the morphology of the lateral metacarpal, were previously considered to be tetanuran synapomorphies, but in fact can be better interpreted as retained unchanged from the condition in non-tetanuran theropods if the three metacarpals of tetanurans are identified as II-III-IV.

http://www.nature.com/nature/journal/v459/n7249/fig_tab/nature08124_F2.html#figure-title

Manual digital evolution involves both BDR and LDR in theropod dinosaurs. The shift to BDR in ceratosaurs is coincident with features indicating a reduction in the grasping function of the manus. In ceratosaurs, the manus is small, the manual phalanges are abbreviated and the claws are non-raptorial. This supports the hypothesis that a grasping function constrained the hand to LDR in non-tetanuran theropods21. If BDR applies to the more inclusive Averostra, as the II-III-IV hypothesis suggests, early stages of tetanuran evolution must have involved loss of the already highly reduced metacarpal I, reduction in the length of metacarpal II and the reappearance of additional phalanges on metacarpal IV. Both the I-II-III and II-III-IV hypotheses can claim a degree of support from morphological data, but the II-III-IV hypothesis is more parsimonious when developmental data from extant birds are considered.


http://www.nature.com/nature/journal/v459/n7249/fig_tab/nature08124_F3.html#figure-title

bronnen & links ; 

http://noorderlicht.vpro.nl/noorderlog/bericht/42116217/
http://www.nu.nl/wetenschap/2024569/dinosaurusfossiel-toont-evolutie-van-vleugels.html

http://www.nature.com/nature/journal/v459/n7249/full/nature08124.html
http://scienceblogs.com/pharyngula/2009/06/digit_numbering_and_limb_devel.php
http://scienceblogs.com/pharyngula/2009/06/limusaurus_inextricabilis.php

http://scienceblogs.com/tetrapodzoology/2009/06/limusaurus_is_awesome.php(1)
(bron : http://www.nrc.nl/achtergrond/article2278170.ece/Dinoduim_is_toch_een_wijsvinger%2C_net_als_in_de_vogelvleugel 
een bron die op bekwame  ,  heldere en elegante wijze de "verwarring "oplost die over  dit alles  door toedoen van enige "duistere "nieuws "berichten  in de pers  , bij mij persoonlijk  was onstaan  ;  wat   in mijn  blog  tot duistere  ongerijmdheden ____en  erbij horend onbegrip ____leide  .... 
)De volgorde van dinovingers is een klassieke kwestie in de paleontologie
, omdat die niet leek overeen te stemmen met de vingervolgorde van vogels – volgens de meeste wetenschappers óók dinosauriërs.

Primitieve reptielen, de evolutionaire voorlopers van de dinosauriërs, hebben vijf ‘vingers’ aan de voorpoot. De eerste tweebenige dinosaurussen verloren hun pink, daarover bestaat weinig discussie. Maar Theropoda – dinosauriërs op twee poten, zoals Tyrannosaurus rex, – hebben aan hun voorpoten maar drie ‘vingers’. Verloren ze behalve hun pink hun duim of hun ringvinger?

Op grond van de vorm van dinosaurusklauwen hielden veel paleontologen het tot nu toe op het laatste. De duim, de wijsvinger en de middelvinger zouden bewaard zijn gebleven. Het verlies van de pink en de ringvinger zou verrassend zijn, omdat in vogelvleugels de wijsvinger, de middelvinger en de ringvinger bewaard zijn gebleven. Dat valt vast te stellen aan de hand van kippenembryo’s die aantonen dat de pink en de duim in aanleg wel aanwezig zijn, maar zich niet ontwikkelen.PZ Meyers : 

" ....Birds have greatly reduced digits, but when we examine them embryologically, we can see precisely what has happened: they've lost the outermost digits, the thumb (I) and pinky (V), and retain the
forefinger, middle finger, and ring finger (II-III-IV),
which have been reduced and fused together. This is called Bilateral Digit Reduction, BDR, because they've lost digits from the medial and lateral sides, leaving the middle set intact....

....Dinosaurs, when examined anatomically, seem to have a different pattern: they have a thumb (I), forefinger (II) and middle finger (III), and have lost the lateral two digits, the ring and pinky finger (IV-V). ....

....The alternative hypothesis is that there is no conflict, and that dinosaurs actually underwent BDR and their digits are II-III-IV…but that what has also happened is a frame shift in digit identities. ( Noot :  Niet te verwarren  met de  genetische term die een speciale klasse van  mutaties aanduidt ) So dinosaurs actually have three digits, which are the index, middle, and ring finger, but they've undergone a subtle shift in morphology so that their forefinger develops as a thumb(-alike ), and so forth...."


Evolutie gaat met kleine stapjes en het is moeilijk denkbaar dat verschillende vingers plots elkaars plaats innemen. Wetenschappers die niet geloven dat vogels dino’s zijn,( ze zoeken die  verwantschap eerder met   de krokodillen  )  zagen in de verschillende vingeropstelling  daarom een bevestiging van hun gelijk.
 http://www.sciencedaily.com/releases/2008/10/081003122715.htm

Volgens paleontoloog Xing Xu van de Chinese academie van Wetenschappen is de kwestie nu opgelost.
Limusaurus had aan zijn voorklauw een kleine duim en een grote brede ‘wijsvinger’. Volgens Xing Xu vertegenwoordigt deze dinosaurus een tussenstadium in de evolutionaire verandering van tweebenige dino’s met vier ‘vingers’ naar dino’s met drie vingers.
De grote brede wijsvinger van Limusaurus is herkenbaar, omdat er een duimpje naast zit.
In latere dinosaurussen ging dit duim-restantje  verloren (?) en werd de forse  wijsvinger voor duim aangezien..

19-06-2009 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
Categorie:Paleontologie
>> Reageer (0)
02-06-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Alweer eentje ? .....
Olé
Eviva  LLUC
Anoiapithecus brevirostris.
Gedeelten van het aangezicht , de kaak en tanden  van  een   -12MY hominide (1)Anoiapithecus brevirostris.
De aanwezigheid van dit fossil in Spanje suggereert  dat de mensapen  emigreerden naar Afrika vanuit Europa , en voorafgaand aan de  evolutionaire ontwikkeling van de  mens in afrika    (Image: National Academy of Sciences, PNAS)

Het is een steuntje in de rug   voor de  zogenaamde"into africa " hypothese  ... De groep  mensapen- voorouders  zouden kunnen onstaan  zijn  in het mediteraan gebied ....
http://www.newscientist.com/article/dn17225-were-our-earliest-hominid-ancestors-european.html
http://www.sciencedaily.com/releases/2009/06/090602083729.htm


 vindplaats  ;  Abocador de Can MataHet is meteen de derde  vondst  van een dergelijke  "opa "mensaap op diezelfde vindsplaatsen  in Spanje  .
..
(Restos de los tres homínidos recuperados hasta la fecha a partir de diversas localidades del Abocador de Can Mata:)
1.-Maxilaires en mandíbula fragmenten van  de Anoiapithecus brevirostris;
2.- "gelaat " van de Pierolapithecus catalaunicus;
3.- maxilaire fragmenten  van de   de Dryopithecus fontani.
http://en.wikipedia.org/wiki/Dryopithecus_fontani


2004

Blog EntryPierolapithecus catalaunicus.

Het fossiel  van Pierolapithecus  is - 13 MY oud en stamt uit de tijd dat de mensapen - orang-oetan, gorilla, bonobo, chimpansee en mens - evolueerden uit een groep waartoe ook de  vroegste  afgesplitste  takken van  de  oudste  mens-apen, zoals de gibbons, behoorden.
Misschien was Pierolapithecus catalaunicus, genoemd naar de vindplaats bij Els Hostalets de Pierola in Catalonië( dezelfde vindsplaats levert nu de  Anoiapithecus brevirostris. ), lid van die oorspronkelijke apengroep, maar de fossiele vondsten uit dit tijdperk zijn nog altijd  erg  schaars  zodat de onderzoekers erg voorzichtig bleven  met hun conclusies.

Qua anatomie leek hij - een man van rond  35 kilo - al op weg naar de grote  mensapen . Zijn fysieke uitrusting moet van hem in elk geval  tot een  goede klimmer hebben gemaakt. De brede, platte ribbenkast, een kort, stijf ondergedeelte van de wervelkolom en een polsgewricht met voldoende beweging wijzen daarop.

Maar zijn schedel vertelt dat de   Pierolapithecus  zich nog geen "echte" mensachige   mocht noemen: zijn gezicht liep( in profiel )   nog wat te schuin af.(= er   een heelwat " rechter"  profiel  gevonden  bij het nieuwe fossiel  )  m.a.w. het prognathisme eigen aan mensapen,  is  erg uitgesproken  en basaal    
Zijn korte vingers en tenen  wijzen ook op de"primitievere" connectie 
Kortom  het is alweer een mozaik van kenmerken  die  misschien  toelaat  hem als een goede " kandidaat transitionnal " voor te stellen  .....            
Profiel  van Anoiapithecus brevirostris.   Profiel van  P.Catalaunicus
*het manifest zwakke  prognatisme bij deze  nieuwe vondst( links )  is niet noodzakelijk  een kenmerk waardoor  dit fossiel   dichter bij de mens  kan worden geplaatst  ..Hetkan evengoed een gevolg van convergentie  zijn  ....  

zie ook     http://scienceblogs.com/laelaps/2009/06/meet_anoiapithecus.php

(hoofdbron zie  http://noorderlicht.vpro.nl/noorderlog/bericht/42052801/)(bewerkt ) :

Vijf jaar geleden haalde het team van Salvador Moyà-Solà het prestigieuze Science met de 13 miljoen jaar oude resten van Pierlolapithecus catalaunicus, een aap die de opa van alle mensapen zou kunnen zijn. Uit hetzelfde gebied , komt een deel van de gezichtsbotten en de kaken van Anoiapithecus brevirostris, die 11,9 miljoen jaar geleden leefde.
De onderzoekers beschrijven ze deze week in PNAS.

Op basis van de vorm van de fossielen concluderen de onderzoekers dat deze  oude   apen uit spanje  al met  al  betere kandidaat-stamvaders van de  mensapen zijn  dan  de  ongeveer tegelijk levende apen uit Afrika, omdat  ze meer lijken  op de huidige mensen en mensapen.(=   volgens de  spanjaarden behoort de nieuwe vondst tot het genus  der  kenyapithecinen  en er is ook al (speculatief ) geopperd dat de anoipithecus brevisrostris   voor  de split met de  orang outangs( sivapithecus )  staat  ........

http://en.wikipedia.org/wiki/Kenyapithecus


http://www.bertsgeschiedenissite.nl/index_mensen2.htm

.....de Kenyapithecus zou de voorouder kunnen zijn geweest van de Hominidae en hun onderfamilies Ponginae, Dryopithecinae  en Homininae. Het dier leefde ca. 15 mjg in Afrika rond de Evenaar. In Kenia zijn in 1961 door Louis Leakey fossiele resten gevonden van deze hominide, gevonden nabij Fort Ternan in  Kenya. De bovenkaak en tanden zijn gedateerd op 14 mjg 
Andere Hominidae met bloemrijke namen als Equatorius, Morotopithecus en Afropithecus zouden ook aan de wieg van de Hominidae gestaan kunnen hebben. Morotopithecus leefde ca. 21,6 mjg. tijdens het Vroeg-Mioceen. Deze soorten waren meer aapachtig dan de Dryopithecinae

 Kenyapithecus

  
De spaanse onderzoekers  denken dus dat alle mensapen( inclusief de mens )  een Europees verleden hebben.
Maar hun bewijs overtuigt nog lang niet iedereen, al is het maar omdat er in Europa ( tot nu toe )  nu eenmaal beter bewaarde fossielen uit die tijd gevonden zijn dan in Afrika


IPS43000, Holotype  Anoiapithecus brevirostris,  ( reconstrucción  Institut Català de Paleontologia.)
*Aragoniensis superior ( Laat  Midden Mioceen )


Het dier  staat  binnen de    stam ( tribu )  der  Dryopithecini,  en aan de basis van de   de  familie Hominidae, ( inclusief de orang outangs en zijn fossiele vormen  ( subfamilie Ponginae), De grote afrikaanse mensapen  (gorilas, chimpansees , bonobos) en de  hominimen  (subfamilia Homininae) ,  te beginnen met minstens 
de   " kenya-pithecinen " 

   Dryopithicene skull (edited right profile)
Resource Rights Holder: Hunterian Museum and Art Gallery, University of GlasgowDe resten  vertonen   een combinatie van  paar   eigenschappen  die  nog niet eerder zijn voorgekomen 
____en ook nergens  elders  of  later in de grote afrikaanse  mensapen en hominimen lijnen  ,  allemaal samen  zijn  teruggevonden
Het zal daarom  waarschijnlijk  gaan  om een  oude  aftakking ( net als de orang outangs ) .... een collaterale verwant/voorouder -->  


Het fossiel bezit ook  een paar  moderne ( =het al met al   merkwaardige rechte  en  vrij korte aangezichts (" morro corto " )  
____Het lijkt er daarom op  dat dit fossiel (morfologisch ?)  veel dichter bij de hominidae staat dan de Pierolapithecus / het  fossiel verschilt boverndien   in ouderdom van  de miljoen jaar oudere   P catalaunicus  ,maar is wel gevonden   op  dezelfde vindplaats   ____
en  primitievere  kenmerken( de zware kaak )   :
Al met al   een mozaïk  zoals zoveel   verwante   common  ancestor -kandidaten   , altijd vertonen

http://www.fossilscience.com/research/Researchers_describe_a_new_hominid.asp

Boven :Speculatief bewerkte stamboom ( oorspronkelijke basisboom ( Nature ) voor Pierolapithecus : te vinden op ) --> http://www.bloggen.be/evodisku/archief.php?ID=39


(bron : http://forum.tribalwars.nl/showthread.php?p=906123  )
auteur :
TestTGV
De split tussen apen van de oude wereld en mensapen gebeurde ongeveer 30 miljoen jaar geleden.
*Aegyptopithecus, gevonden in Egypte leefde voor deze laatste gemeenschappelijke voorouder zo'n 33 miljoen jaar geleden.
Blog Entry Aegyptopithecus en dergelijke


(Fossielen hiaat )
-hiertussen ken ik geen fossielen-

*Proconsul africanus is een mensaap uit Kenya dat de voorouder is/verwant is aan de voorouder van de moderne mensapen, 18 miljoen jaar oud en leefde dus net voor de split tussen de Gibbons (Lesser Apes) en de grotere mensapen (Great Apes) die zo'n 17 miljoen jaar geleden gebeurde.
Proconsul is de meest waarschijnlijke voorouder van alle mensapen om even je vraag te beantwoorden.
   Cráneo de Proconsul, 23 millones de años

Dendropithecus leefde ongeveer rond deze tijd (16-17 miljoen jaar geleden) en deelt karakteristieken van Proconsul, maar ook van moderne Gibbons.
 
 Dendropithecus macinnesi

Afropithecus turkanensis en Turkanapithecus kalakolensis (beide ongeveer 16 miljoen jaar oud) zijn mogelijke voorouders van de grote mensapen of zijlinies die uiteindelijk uitgestorven zijn (net als Paardenevolutie waarbij het moderne paar maar een enige overlevende tak is van een bos paarden).

Kenyapithecus wickeri leefde 14 miljoen jaar geleden, maar lijkt iets te primitief voor onze voorouder en lijkt een zijlinie.

Ouranopithecus, 12 millones de años ouranopithecus


http://www.nature.com/nature/journal/v427/n6973/full/nature02245.html
Two main competing hypotheses have been proposed for orang-utan origins: dental similarities2, 3 support an origin from Lufengpithecus, a South Chinese4 and Thai Middle Miocene hominoid2; facial and palatal similarities5 support an origin from Sivapithecus, a Miocene hominoid from the Siwaliks of Indo-Pakistan4, 6.

Verschillende Sivapithecus (13-10 miljoen jaar geleden) is waarschijnlijk een vroege voorouder van de Orang-oetang (die een laatste gemeenschappelijke voorouder met de rest deelt zo'n 14 miljoen jaar geleden). 

a, b, Occlusal view. c, Lateral view. d, Inferior view. Scale bar, 1 cm.

 Mandible of Khoratpithecus piriyai gen. et sp. nov. holotype (RIN 765).

 

A Middle Miocene hominoid from Thailand and orangutan origins

Yaowalak Chaimanee, Dominique Jolly, Mouloud Benammi, Paul Tafforeau, Danielle Duzer, Issam Moussa and Jean-Jacques Jaeger

Lufengpithecus chiangmuanensis n. sp.

a, TF 6168, right I1. b, TF 6169, right M2. c, TF 6171-4, right M2. d, TF 6171-1, right lower canine. e, TF 6171-2, distal part of left P3 (mirror image). f, TF 6171-3, right P4. g, TF 6170, left dP4. h, TF 6171-5, 6171-6, left M2–3. i, TF 6174, left upper canine. j, TF 6173, right I2. k, TF 6178, left I1. l, TF 6175, right P3. m, TF 6176, 6177, left M2–3 (mirror image). n, TF 6179, left P4 (mirror image). o, TF 6180, right M2. Scale bar, 1 cm.

Sivapithecus, 9-11 millones de años sivapithecus
Ramapithecus, 10-8 millones de años Ramapithecus, 8MY
Gigantopithecus (3 soorten) en Ankarapithecus zijn ook aftakkingen in het stukje van de boom des levens waarvan de Orang-oetang de enige overlevende is.
Kenyapithecus, 3,5 millones de años Gigantopithecus, 1,5-0,3MY


Dryopithecu
s
van 12-9 miljoen jaar geleden is ook een zijlinie, net als dat Orang-oetang, Gorilla en Chimp dat zijn, alleen deze lijn is uitgestorven.

Samburupithecus (9.5 miljoen jaar geleden) heeft kenmerken die gedeeld worden door Gorilla's, Mensen en Chimpansees en aangezien de split tussen Gorilla's en de rest zo'n 9 miljoen jaar geleden was kan het een verwante zijn geweest aan de voorouder van de laatste mensapen.
Chororapithecus abyssinicus is een eenzelfde soort die leefde ongeveer 10 miljoen jaar geleden.http://www.blandfordtownmuseum.org/research_interests.htm

.....there was two-way movement of hominids between Africa and Eurasia during the middle Miocene and not everything came out of Africa.....Especially  linking   one of the  ( turkish )Pasalar hominids with Kenyapithecus from Fort Ternan, particularly important since the Turkish species is at least 1.5 million years earlier than the one from Fort Ternan.....

Andrews, P. y Tobien, H. (1977) 
" ....Honderden  fossiele   primaten tanden werden  gevonden in  Pasalar, ( ten zuiden van Bursa ) 
Daaronder bevonden zich  tanden van de  Sivapithecus darwini [Abel, O. (1902)]  en de Ramapithecus wickeri [Leakey, L. S. B. (1962)].
Deze  tanden  "bewijzen " een( minstens geografische )  miocene  verbinding tussen de afrikaanse  Proconsul  en de euraziatische  Sivapithecus en Ramapithecus ...."


The relationships between the African apes, the orang utan and humans is a critical issue for our understanding of the last common ancestor between apes and humans, and it again calls into question the relative merits of morphological and molecular data as a basis for phylogenetic reconstruction.
De gorilla zelf kent alleen Sahelanthropus in zijn voorgeslacht en de Chimpansees alleen een handjevol tanden en onderkaken tussen de 500.000 en 600.000 jaar en heel misschien Ardipithecus kadabba die zo'n 5.2-5.8 miljoen jaar geleden leefde.
Maar zowel Sahelanthropus als Ardipithecus kadabba kunnen net zo goed op de Mensen tak zitten van de boom.
Sahelanthropus tchadensis, 6,5 millones de años  sahelantropus

En naar de mens hebben we een beter beeld:
+ Orrorin tunegensis (6 miljoen jaar oud)
+ Ardipithecus ramidus (5.8-4.4 miljoen jaar oud)
+ Australopithecus anamensis (4.2-3.9 mj)
+ Australopithecus afarensis (4-3 mj)
+ Australopithecus africanus (3-2 mj)
+ Australopithecus garhi (2.6 mj)

- Australopithecus bahrelghazali (2.8 mj)
- Kenyanthrous platyops (2.5 mj)


Kenyanthropus platyops ?.... 
wordt ook  wel eens ( door andere paleantropologische scholen  en in andere fylogenetische  stambomen )  verbonden met homo rudolfiensis , die dan  op zijn beurt wordt beschouwd  als een verwant van de   habillis , de Homo ergaster  en de   latere erectus    .... 

http://www.bertsgeschiedenissite.nl/geschiedenis%20mens/kenyanthropus.htm
Photo Album Kenyanthropus platyops


- Paranthropus aethiopicus (2.7 mj)
- Paranthropus boisei (2.6-1.2 mj)
- Paranthropus robustus (2.6-1 mj)

+ Homo habilis (2.5-1.4 mj)
- Homo rudolfensis (1.9 mj)
- Homo georgicus (1.9 mj)( Dmanisi )

+ Homo ergaster (2-1.5 mj)
+ Homo erectus (1.5-0.2 mj)
+ Homo antecessor (1.1-0.8 mj)
- Homo cepranensis (0.9 mj)
+ Homo heidelbergensis (0.8-0.3 mj)
- Homo neanderthalensis (0.4-0.025 mj)
- Homo floresiensis (0.08-0.012 mj)
+ Homo rhodesiensis (0.4-0.12 mj)
+ Homo sapiens (0.2 mj-nu)

De + geven aan welke de voorouders waren van ons, de rest zijn verdere aftakkingen die uiteindelijk uitstierven.


Er zijn voorlopig nog genoeg   takken die nog niet zijn verbonden  met de rest in het  stamboom- plaatje 
*Vanwaar komen de australopithecinen ?
*Wat is de verbinding met  homo ergaster ?
*Wat met homo habilis ?
* wat met H.  rudolfensis en   K. Platyops ?


APPENDIX  

Zoals gewoonlijk   zullen   het gebit en de  onderkaak   ___ook van de nieuwe vondst   _____de meeste   info  kunnen  bieden ?

  Gelada

 
Baviaan (Gelada )Is  LLUC   een  Dryopithecine   mensaap ? Jonge orang  Jonge chimp
Figure 2.15. Four lower jaws show variations in the amount of rearward divergence of the tooth arcades in three fossil primates. For comparison, (a) is the mandible of a modern chimpanzee; its typically U-shaped dental arcade has parallel tooth rows; thus, the degree of divergence is zero. Next (b) is a reconstructed Dryopithecus mandible; the tooth rows show an angle of divergence (dotted lines) averaging some 10 degrees. Next (c) is a composite reconstruction of a Ramapithecus mandible. Its tooth rows, when preserved, show an angle of divergence averaging 20 degrees. Last (d) is a reconstructed Australopithecus mandible. Its typical angle of tooth-row divergence is 30 degrees. The tooth rows of later hominids show even greater angles of divergence. Arrows show differences in the two jaw-ridge buttresses known as the superior and the inferior torus. Modern apes possess a large, shelflike inferior torus; in Dryopithecus the superior torus was dominant. Both the ridges are developed in Ramapithecus and Australopithecus. Reprinted, with permission, from Simons, E. L. Ramapithecus. Sc. Am. 236 (May): 32-33; 1977.

  mensenkaken    


(1)
Dankzij het toenemend aantal fossiele vondsten, krijgen we een steeds beter beeld van de menselijke evolutie en van de gemeenschappelijke voorouder van mens en mensapen (zijnde gorilla’s, chimpansees, bonobo’s, orang-oetans en gibbons).

Al onze voorouders, vanaf de laatste gemeenschappelijke voorouder met de mensapen tot en met de moderne mens, behoren tot de familie Hominini en worden homininen genoemd.


De oudste hominine vondsten dateren van 6-7 miljoen jaar geleden en werden gevonden in Tsjaad, Afrika.

Alhoewel er nog enige twijfel bestaat over de status van deze fossielen lijkt het aanvaardbaar om de start van de hominine lijn rond 8 miljoen jaar geleden te plaatsen.

bron /lees verder op
http://weetlogs.scilogs.be/index.php?op=ViewArticle&articleId=65&blogId=402-06-2009 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (6 Stemmen)
Categorie:Paleontologie
>> Reageer (0)


Tsjok45
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Tsjok45
Klik op de afbeelding om de link te volgen

 
Belgische Soortenlijst
Archief per maand
 • 04-2014
 • 02-2014
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 03-2012
 • 12-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
  Mijn favorieten
 • evolutie-creationisme
 • Pandasthumb
 • 'tGroot Skeptisch Discussieforum
 • Evolutieblog /Gert Korthof
 • Thomas Agricola / Tomasso's tien tellen
 • Pharyngula
 • Sandwalk
  Foto
  Gastenboek
 • viagra premature ejeculation
 • acquisto viagra paypal
 • viagra continued use
 • only now discount viagra
 • cost of daily use cialis

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Laatste commentaren
 • same day loan jsznfydslashBtjElanyh (nrxlerge)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Outsill (Fourse)
      op Pluimgewicht
 • check into cash shhjesvifamsrul (nvxfenue)
      op MOROSOFEN ?
 • 30 day payday loans shhjesvifamsmau (nvxfenue)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Wealp (oxymntet)
      op Pluimgewicht
 • Inhoud blog
 • intelligente dieren
 • acanthodii
 • video mammoet
 • EVODISKU INHOUD E
 • BREIN EN EVO
 • evodisku C Cosmos
 • anticreato
 • DINOSAURICON B
 • DINOSAURICON D
 • EVODISKU B  Evolutie en creationisme in de Nederlandstalige  media
  http://evolutie-creationisme-media.blogspot.com/2009_12_13_archive.html


  14-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een belangrijke Nieuwkomer
  HET PROJECT  van
  JOHAN BRAECKMAN 

  UGent

  http://www.evolutietheorie.be/  (klik  op  het vierkantje )-->
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  NADARWIN  
   
   
  De komplete aanklikbare "NaDarwin" is hier te vinden
  http://evodisku.multiply.com/journal/item/655/NaDarwin


  Quick site:


  OPGELET
  Het duurt een tijdje vooraleer de aangeklikte grote bestanden zijn gedownload

  Hardnekkige Misverstanden
  http://web.archive.org/web/20070128091855/www.nadarwin.nl/misverstanden.htm
  Hardnekkige Misverstanden

  (makkelijk) Darwins evolutietheorie
  http://web.archive.org/web/20070521224108/www.nadarwin.nl/evolutie-theorie.htm

  Sporen van Evolutie
  http://web.archive.org/web/20070519001006/www.nadarwin.nl/S/sporen.html

  Genetica
  http://web.archive.org/web/20070224174120/www.nadarwin.nl/Gtica/genetica.html

  Het Fossielenbestand
  http://web.archive.org/web/20070519000907/www.nadarwin.nl/FB/fossielenbestand.html

  Geologie & de ouderdom v/d aarde
  http://web.archive.org/web/20070519000822/www.nadarwin.nl/Geo/geologie.html

  Embryologie
  http://web.archive.org/web/20070522060922/www.nadarwin.nl/E/embryologie.html

  Creationistische fouten & blunders
  http://web.archive.org/web/20070128093013/www.nadarwin.nl/CFB/creationisme.html

  Is creationisme wetenschap?
  http://web.archive.org/web/20070519000954/www.nadarwin.nl/crea-wetenschap.html

  Boekbesprekingen
  http://web.archive.org/web/20070515114244/www.nadarwin.nl/boekbesprekingen.html

  Artikelen van Arjan Kop
  http://web.archive.org/web/20070519000939/www.nadarwin.nl/Art-AK/arjan.html

  De niet-zo-missing links gallerij
  http://web.archive.org/web/20070128091722/www.nadarwin.nl/gallerij.html

  Reacties op de site
  http://web.archive.org/web/20070521224240/www.nadarwin.nl/reacties.html

  Links
  http://web.archive.org/web/20070519000654/www.nadarwin.nl/links.html

  Zoeken--> pico search /NIET MEER BRUIKBAAR

     
  ( inhoudsopgave  met aanklikbare  links  van de  site  NaDarwin )
  INHOUD  PER CATEGORIE
    

  Algemeen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LEES EERST DIT   ( creationisme)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR (algemeen )


  Ecologie en natuurbehoud

  kevermania

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVINGSGOLF   primaten  in moeilijkheden
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WELK EEN SCHOONHEID SCHEPT DE MENS TOCH ?  oliecatastrofe  Publiek debat  

  DARWINJAAR
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verslaggevers, pop-wetenschap, hypes  en creationisten 
  * Tree of life
 • Vervalsing of geklooi ?
 • Levend arsenicum


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2009: Dominees verklaren Darwin de oorlog 
  creationisten carnaval  

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.creationisten weggevertjes 
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Misvattingen en leugens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DANTE'S HEL versie 2009 door de Klojo's

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Na het Darwinjaar

  HET GELIJK VAN DARWIN

  Musea
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen KBIN

  I(Categorie  ; CREATIONISME )

  a)controverse /Publiek dispuut/politiek
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Creationistische tsjeven-truken ?» Reageer (7) 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS ? » Reageer (10)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS II   » Reageer (4)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Grote Publieke Dispuut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kom op zeg  /EO rel » Reageer (3)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Sir Attenborough's antwoord  » Reageer (1)

  Misvattingen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wetenschappelijke parate Kennis neemt af bij jongeren ?  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZWEDEN  » Reageer (1)


  b) ID
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Is ID de wetenschappelijke (sic) uitleg voor creationiisten
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen 
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.David sorensen en revolutietheorie lalala
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE VERRIJZENIS VAN DE JONGE VERDRONKEN KOE » Reageer (21)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ID TOVERDOOS OVER   SLECHTE  ID-EETJES  ,RESISTENTIE  &  TOVERDOCTORS

  c) OEC
  d) YEC
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.het Grote vertaalde en gerecycleerde Citatenboek 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MOROSOFEN ?
  morosoof of oplichter (Tsjok45)
      op MOROSOFEN ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met creationisten

  II( Categorie  WETENSCHAP )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  eerste acht maanden van 2008

  Primaten
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fossiele apen in 2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GANLEA megacanina  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Nog een aap uit de mouw
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Saadanius hijazensis
  LIBYA
  a)antropologie

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ardipithecus Ramidus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Australopithecus SEDIBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STERKFONTEIN 2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oeroud spoor
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Denisova :  ZUID SIBERIË
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DENISOVA - mens

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DMANISI AAP OF MENS
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE OUDSTE ? » Reageer (1)  Nakalipithecus nakayamai (<)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Alweer eentje ? .....
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De tand des tijds  / Heidelberg-mens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE HEUPEN VAN EVA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CASABLANCA MAN /erectus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hobbit is aparte soort ?  » Reageer (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NOG EEN BENDE BIJTERS 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. TANDEN UIT DE QESEM GROT
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Neanderthaler genoom
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mitochondriale Genenkaart van Neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Xuchang mens 

  b)Biologie 
  1.-(
  EVOLUTIE )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 ( 1) 

  Cambrium & precambrium  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.AVALON
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GABONESE chips


  Evolutie in actie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opmerkelijk snelle adaptaties bij kroatische ruine-hagedissen:

  2.-fysiologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VERTEBRATEN- OOG en Müller cellen

  c)Paleontologie /

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zogenaamde levende fossielen

 • Pterosaurier
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pterosaurier


  1a.-Dino's;


  DINO 2010
  DINO-maand ?
  De Bultenaar uit spanje

  Dino's ontdekt in 2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hier komen de nieuwste dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DAKOTA & LEONARDO
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Megadino

  Saurichia
  Theropoda

  Dromeosauridae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mongolie  :  Linheraptor esquisitus

  Opnieuw iets over Theropode dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vroeg grut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino's onstonden in zuidamerika ...
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voorouder dino's ? Asilisaurus kongwe

  geboortegrond dinosaurus


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BEIPIAOSAURUS

  Ornithomimosauria
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beishanlong grandis,

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 1  OPA THEROPODA ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.oudste theropode ?

  Tyrannosauridae

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.En nog eentje uit de tyrannosaurus familie;Bistahieversor sealeyi
  ( scroll naar  2 ) Haplocheirus Sollers   
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tyrannosaurus in australie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zacht dinosaurus weefsel betwist
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 2
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 3 BREEKBAAR BOSKALF
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAPTOREX kriegsteini
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schrikaanjagende hagedissen

  1b.-Vogelevolutie ;


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Anchiornis huxleyi in vol ornaat

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Archaeopteryx en co

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimpje        

  Pluimpje

   

   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EEN PLUIM VOOR CHINA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geef eens een pootje
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimgewicht  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw gevederde Maniraptor
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Similicaudipteryx.
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis


  Krokodillen
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PAKASUCHUS KAPILIMAI
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Prestosuchus chiniquensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Terug naar zee
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.viseter

  Zeereptielen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Predator X  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET SVALBARD MONSTER

  Schikdpadden
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schildpadsoep

  Slangen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Slangetje in het gras ? I
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een ouder slangetje in het gras

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.krokodil als prooi ; titanoboa
   

  Zoogdieren
   
  Buideldieren
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAMBAROO

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oor voor evolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. PLACENTALE ZOOGDIEREN STAMBOOM CONTROVERSE
   
 • Een uitgekomen voorspelling
 • Wie oren heeft , die hore
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eritherium azzouzorum
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LJOEBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VLIEGENDE KATTEN   ?
  Vleermuizen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALWEER EEN BELANGRIJK STUK UIT DE LEGPUZZEL
  Zee-zoogdieren ;
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van de wal in de visgronden  Indohyus / walvisevolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zeehonden-evolutie

  amfibieen 


  Vissen
  Overgang  naar tetrapoda

   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw Tiktaalik
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ventastega

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KIEKEBOE BOE BOE (oude tetrapoden )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De niet-zo-missing links gallerij (1) 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN (2)

  Longvissen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. HELP TE WEINIG ZUURSTOF


  Arthropoda
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.trilobieten

  Weekdieren
  OCTOPUSSY


  d) Geologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALH 84001
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CHICXULUB
  TIPS

  *Blauwe
  en groene ( =nederlandse)teksten zijn meestal  aanklikbare links 
  *Engelse Wikipedia teksten  verwijzen   in de  linkerkolom naar  verschillende  niet-engelse versies van het   wikiartikel
  *Blauwe teksten tusssen ""  ,  zijn voornamelijk  ( gedeeltelijke)citaten afkomstig van  mensen met andere  meningen


      Links naar  Gespecialiseerde  Verenigingen en sites


  Fossielnet
  http://www.fossiel.net/

  Arachnologie  
  ARABEL

  http://www.arabel.ugent.be/

  Myrmycologie
  Mierenwerkgroep * Polyergus *
  http://formicidae.be/

  Entomologie
  Jean-Luc Renneson
  http://users.swing.be/entomologie/
  http://users.swing.be/entomologie/Vespidae%20of%20the%20World1.htm


  Three of life  projects    "The Tree of Life".
   
   
 • Tree of Life Web Project
 • Green Tree of Life at Berkeley
 • Fungal Tree of Life Project
 • Beetle Tree of Life project
 • Fly Tree of Life project
 • Mammal Tree of Life project
 • Cypriniformes Tree of Life project
 • Liverwort Tree of Life Project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Angiosperm Tree of Life project
 • Cnidaria Tree of Life Project
 • Decapoda Tree of Life Project

  LepTree.net,
  the Tree of Life project on Lepidoptera.


  http://www.rebeccashapley.com/cipres/telescoping.htm
  The Tree of Life blog
  Tree of Life at wikipedia.
 • Zoeken met Google


  Zoekmachine ;
   


  doorzoekt 4-sites, inclusief:
  http://tsjok45.multiply.com/photos
  http://anticreato.multiply.com/,
  http://evodisku.multiply.com/,
  http://www.bloggen.be/evodisku/ ,
    


  site search by freefind advanced

  Tomaso schrijft over      

  Evolutie /  Charles Darwin aan de basis:
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SELECTIE NATUURLIJK
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE LEVENSBOOM
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DEEP TIME
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Biogeografie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SEKSUELE SELECTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Al jaren lang samen CO-EVOLUTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De economie van de natuur
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geleidelijke veranderingen

  Unintelligent design:

  Blog Entry
  Ons gebit , De appendix,  Geboorte, 
  De weg van het zaad , Nervus  Laryngeus Recurrens,
  DNA , 75 mistakes , Het boek 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (1): Rechtop lopen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tomaso over het oog , oogspieren ,
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent Design (5): ZWEETVOETEN 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (6): Vitamine C 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (8): Kuitspieren
  DARWINJAAR

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET GELIJK VAN DARWIN

  Darwin is GEEN Heilige Sinterklaas
  2009 Année Darwin
  De eerste pasjes ?
  Darwinjaar trekt zich op gang I
  Darwinjaar trekt zich op gang II


  foto

  Nederlandse  Blog-zwerm  /een selectie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.me.myself.and.I.

  De Stoet

  Tsjok45    zie ook  MULTIPLY evodisku
  http://evodisku.multiply.com/tag/darwinjaar
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PETER LOUTER
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STRIPMAN
  Theodorus

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAMIREZI
  http://ramireziblog.blogspot.com/

  Cees Chamuleau
  Zoe van Zaal
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MIEKE ROTH

  100 Woorden

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jeroen de Baaij
  Ragfijn
  Annelies
  Satuka

  Qabouter 1 Qabouter 2


  Pierra
  Johan H.v.D.
  Theo E. Korthals Altes

  Meneer Opinie 1 Meneer Opinie 2 Meneer Opinie 3

  Tomaso Tomaso 2

  Laila (??)
  Linda Morgan
  Wilma
  Kees Smit
  Henk van Leuken
  Iris
  Vroems
  Erik de Groot
  Ely
  Mephisto

  Thera

  Bart
  Rein John
  Martijn van Calmthout Martijn van Calmthout 2
  Draakhond
  Jeg Synes
  Jim Hasenaar
  Kokopelli
  Jos Goedmakers
  Fleur Frenkel Frank
  London Calling
  Maria Trepp
  Johan H. van D. 2
  Aad Verbaast
  Landheha
  Ina Dijstelberge


  sterk aanbevolen 
   
  Terrence :
  http://boomdeslevens.blogspot.com/    
  een voortzetting van het
  vroegere -->
  http://www.vkblog.nl/blog/125817/Neomuran_hypothesis

    
  De sublieme   
  PIERRA
  (uiteraard ook sterk aanbevolen )


  http://ascendenza.wordpress.com/2011/01/08/welkom-op-mijn-nieuwe-blog/
    http://www.vkblog.nl/blog/95678/Op_zoek_naar_de_klepel
     Tsjok45 photo site  MULTIPLY  MULTIPLY evodisku 

  Blog Entry

   


   


  ANTI-CREATO   MULTIPLY  Blog Entry INHOUD ANTI CREATO


  LINKS  NAAR VERKLARENDE  NOTEN
  (In verschillende talen )

 • INDEX   NOTES  : 
  http://evodisku.multiply.com/tag/inhoud%20%20notes

 • T -->

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!