evodisku2
Dit blog is een onderdeel van EVODISKU
WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR ****Wie meent dat alles inmiddels wel over de evolutietheorie gezegd is en dat de discussie gesloten kan worden, ziet over het hoofd dat de wetenschap niet stil staat. ***Wie meent dat inmiddels het creationisme definitief het pleit heeft verloren en dat de discussie gesloten kan worden , ziet over het hoofd dat het "creationisme" is geevolueerd ( en zal evolueren ) in nieuwere mimicrytische vormen( meme-complexen ) zoals bijvoorbeeld het ID(C) ***Dit blog is speciaal opgezet om de aktualiteit binnen het evolutie-creationisme debat te volgen en van kommentaren te voorzien ... waartoe de lezers zijn uitgenodigd bij te dragen ... Let echter wél op het volgende : "Je bent een rund als je hier met religie stunt " ....
28-07-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beter dan archeopteryx ?
...Xiaotingia Zhengi


a, b, Photograph (a) and line drawing (b). Integumentary structures in b are coloured grey. cav, caudal vertebra; cv, cervical vertebra; dv, dorsal vertebra; fu, furcula; lc, left coracoid; lfe, left femur; lh, left humerus; li, left ilium; lis, left ischium; lm, left manus; lp, left pes; lpu, left pubis; lr, left radius; ls, left scapula; lu, left ulna; md, mandible; rfe, right femur; rfi, right fibula; rh, right humerus; ri, right ilium; rm, right manus; rr, right radius; rt, right tibiotarsus; ru, right ulna; sk, skull; ss, synsacrum.


Tiaojishan Formation
/ China's Liaoning Provincie.
Het fossiel is  te vinden  op  een   stenen  plaat  , omringd door  veer-afdrukken 

Xu  "Spijtig genoeg  zijn de veren te  slecht geconserveerd om de details van hun structuur  gemakkelijk  en ondubbelzinnig  prijs te geven . De veren  rond het middel  en dicht bij  (en gedeeltelijk op  )de  achterpoten( een soort broekkousen dus )  zijn  relatief  lang  in verhouding  ; meer dan  55mm.


De Xiaotingia  is zo groot als een kip en lijkt met zijn veren ,  grote  draagarmen en drie tenen   erg op de oervogel  Archeopteryx 
maar dit gelijkaardige fossiel is (
-155 MY)  5 miljoen jaar ouder dan Archie ( het stamt weliswaar ruwweg uit dezelfde periode  als  archie = het laat jura  )  en lijkt   , met  zijn bek en schedeldak , terzelfdertijd beter  op  de vogels , volgens  chinese wetenschappers  

Xu Xing  "De opvalllende verlenging en verdikking van de voorpoten /draagarmen  wijzen op een  dramatische functie-verschuiving in die anatomische voorzieningen  .... dat kan zijn verbonden  met  het verschijnen van enige aerodynamische apaciteit  ..;" M.a.w.    ze  duiden er misschien op dat dit dier reeds kon  gebruik maken van  enig  stabiliseringseffecten    en/of beginned  vliegvermogen  bij de jacht op insekten , hagedissen en kikkers ... maar er zijn ook aanwijzingen dat de vroegste oervogels-verwanten  ook  wel eens   herbivoren waren  ... Misschien gaat het om kleine opportunistische  omnivoren of om  herbivoren uit de groep der dromeosauriers ?     

Volgens  Dr Xu Xing (Chinese Academy of Sciences in Beijing ) zal  de vondst  , indien  het onderzoek van zijn team  wordt bevestigd en  gevalideerd ,  een groot gedeelte  van  de  terzake kundige   experts verplichten  hun huidige  visie op de evolutie  van de :moderne vogels te herzien ... Dr Xu doet dit alvast 

(klik op de vierkantjes )
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.<--Anchiornis huxleyi in vol ornaat

Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.<--Archaeopteryx en co

Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.<--Pluimpje        

Pluimpje

 

 Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.<--EEN PLUIM VOOR CHINA
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.<--Geef eens een pootje
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.<--Pluimgewicht  
KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN  <--klik
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.<--Opnieuw gevederde Maniraptor
 
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.<-- Similicaudipteryx.
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.<--Aerosteon riocoloradensis


China blijft  het wereldje van de  paleontologen  verbazen  ...

Tot nu toe beschouwden  veel  paleontologen  de   (11  gevonden exemplaren  )Archaeopteryx  als het  dichts bij de  "node" van de vogels  liggende  "overgangsfossiel "met een  dito  mozaik /mix van vogel en reptiel kenmerken  die  daarbij hoort  en  die  vooral  ook het  fossiel  cultuur-historisch   tot een  belangrijk   icoon  van de evolutietheorie maakten   (althans dat laatste   is wat  goede wetenschapsjournalisten  en het  geinformeerde  publiek  ervan denken  )  ....


De bekende  Chinese paleontoloog  Xu Xing   van de Chinese  Linyi University    heeft nu een(cladistische )  herklassering   voorgesteld   waarbij de  Archeopteryx  die   "eerste plaats "  als  dichtste verwant  van de  oervogels (of   groep waaruit de  eigen klasse  der vogels voortkwamen  )  moet afstaan 
.....maar die eerste  plaats   is NIET  toegekend   aan het  nieuw gevonden  ouder (*) fossiel ; de  "XIAONTINGIA
" die evenzeer een zijtak blijft ... Xu Xing heeft trouwens beiden  ( en de Anchiornis ) geplaats in  een nieuw  gecreerde familie  : die   der  Deinonychosauria   

* Het was trouwens al een tijdje  geweten   dat  sommige   fossiele "vogels "en "vogelachtigen "  , mogelijks  ouder  kunnen worden bevonden  dan de  bekende archie-fossielen
*Fossielen - jagers  hebben verschillende  soorten opgegraven  die ofwel primitieve vogels(of naaste verwanten ervan )  waren maar toch sterk verschillen  van Archaeopteryx,  waaronder  Epidexipteryx, Jeholornis, Sapenornis.

Epidexipteryx  en Epidendrosaurus  zijn  nu  ,in de nieuwe  klassering  , de dichtste verwanten  van de vroegste vogels geworden  
(zie de  voorgestelde  stamboom hieronder )

Ondertussen  hebben anderen al genoteerd  dat Archaeopteryx  vele kenmerken bezit die alleen  bekend zijn   van de deinonychosauriers  groep . Zo bezitten ze gemeenschappelijk  een  karakteristiek heupbeen en zijn  ze  voorzien  van een groot gat  in de schedel boven hun neuzen  (het  “premaxillary venster  ”) die ontbreken bij andere vogels en dino's . 


Deinonychus antirrhopus
Andere van de vele "karakteristieke Archaeopteryx " kenmerken  (ook wel bij andere vogels aanwezig )  zoals  veren , een vorkbeentje en lange sterke voorarmen  , komen eveneens voor bij  deinonychosauriers

Overigens  is
Archaeopteryx  sinds zijn ontdekking in  1860 , altijd  al  beschouwd  als een sleutel moment in het begrip over  de evolutie van  het vliegvermogen van vogels  ....Maar de ontdekkingen van  verschillende gevederde dino's  , tijdens  de  laatste l5 jaren ,  hebben de  experts de vraag doen stellen  of Archeopterix nu wel écht  de " eerste"  vogel was  zoals nog steeds populair wordt geclaimd . Uiteindelijk  is het begrip rechtstreekse voorouder in rechte lijn (missing link/ trouwens geen wetenschappelijke term   ) al lang  weg gezet  ... 

Note
      
Photo Album
Photo Album Vogels en co
Photo Album Archaeopteryx"....zowel de Xiaotingia als de Archaeopteryx vertonen  lichaamskenmerken die typerend zijn voor dinosaurussen en niet voorkomen bij vogels. "
zei XU  ....  Als  beide  fossielen   dan  toch kenmerken van  de  aangehaalde   klassen (vogels en reptielen )  heeft ,  lijkt me de meest logische conclusie dat het beiden  "overgangssoorten " zijn .

Nauwkeurige vergelijking  tussen  ( en analyse van  ) de  uit de wetenschappelijke  literatuur  bekende  Archeopteryx  -fossielen     en het nieuwe materiaal  uit china  , dwingt  de  (chinese ) paleontologen   echter  om de  posities   op de stamboom  der vogels en binnen de groep der  gevederde dinosauriers  ,  te bekijken  en  anders  te  gaan rangschikken  , waarbij  het puzzelstuk   Archeopteryx moet worden verplaats  en zijn bevoorrechte status  als bekende  naaste  collaterale  verwant  der vogels   verliest  ...

Niets biezonders eigenlijk  : men heeft gewoon een  prehistorisch   fossiel dier gevonden dat  veeleer volgens de eerste analyses  kan en  wordt  voorgesteld als  een  nieuwe   transitionnal  uit dezelfde groep van archeopteryx  maar dan ouder  ...
 

Xu ling  is  niet de eerste de beste 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Xu_Xing 

Dergelijke  herzieningen zijn  overigens  gemeengoed in ( en inherent aan ) de wetenschap .....het is de  nml  de   manier  waarop  de wetnschappelijke  onderneming  van collectieve kennisvergaring  dmv  van  de methodisch naturalistische aanpak (met uitsluiting van onfalsifeerbare  supernaturalische  argumentaties )  , het inbouwen van nieuwe data  en   wetenschappelijke kritiek  ,vooruitgaat  
Wetenschap werkt ( of vertrekt van )  nu eenmaal  de kennis, metingen en waarnemingen voorhanden.
Als er een nieuwe vondst wordt gedaan, kunnen bestaande modellen aangepast worden.
Dat gaat in het geval van de evolutietheorie natuurlijk enkel om details;
dat evolutie plaats vindt is een feit. By comparing Xiaotingia’s features with those of Archaeopteryx and other related birds and dinosaurs, Xu has drawn up a new family tree  In it, Archaeopteryx sits with Xiaotingia among the deinonychosaurs, a celebrity-filled group of small, predatory dinosaurs that includes Deinonychus and Velociraptor. The lineage that led to modern birds perches on a different branch of the tree.

This doesn’t change the fact that birds evolved from dinosaurs – it merely relegates Archaeopteryx to the sidelines of that process. In its place, species like Epidexipteryx and Epidendrosaurus take up the mantle of earliest birds. It is a tentative revision but a bold one (Xu himself admits that the new family tree is statistically weak). “It’s been a good run for Archaeopteryx,” writes Larry Witmer in a related editorial. “This finding is likely to be met with con­siderable controversy (if not outright horror).”

http://blogs.discovermagazine.com/notrocketscience/2011/07/27/earliest-bird-was-not-a-bird-new-fossil-muddles-the-archaeopteryx-story/#more-5007

Archaeopteryx has historically been regarded as the most basal bird (avialan), but the discovery of the closely related Xiaotingia led Xu et al.1 to pull these archaeopterygids out of avialans (birds) and into deinonychosaurs along with dromaeosaurids and troodontids.
 *This new grouping better accounts for the evolution of feeding strategies among bird-like dinosaurs.
Previous research suggested that herbivory was common among this group, as reflected in the tall, boxy skulls of oviraptorosaurs and basal avialans such as Epidexipteryx. The triangular, sharp-toothed skull of Archaeopteryx was incongruous among basal avialans, but fits better among the carnivorous dromaeosaurids and troodontids

http://scienceblogs.com/pharyngula/2011/07/xiaotingia_zhengi.php.
De herclassifikatie van Archeopteryx  heeft 
"grote gevolgen voor de paleontologen  wereldwijd  "
" We verliezen  niet alleen een icoon , maar ook  onze  visie  op de eerste vogels en hun evolutie
  "
 zoals  prof Lawrence Witmer van Ohio University ,  werd  geciteerd (1) 

" Meer dan 150jaar  was dit de oudste en bekendste vogel, maar dat beeld klopt niet meer  "
   

*Waarbij dient te worden  opgemerkt dat 
1.-
"we"  en " onze "  :  generalisaties  zijn  ,  die het nog altijd   goed doen  in de kranten  , maar dat   dit   al een  tijdje  slechts   een verouderde consensus voorstelde  nog steeds  popuilair  onder   een deel van de paleontologen   
2.-
dit is allang   niet  de "oudste " vogel  :  er zijn sinds  150 jaar   geleden    , veel oudere  vogel-fossielen  gevonden  
Het is wel het meest bekende icoon  gebleven   in de pers  en bij het publiek    ... 

*Overigens  moet men dit  uitgelicht  citaat   terug  in   context  plaatsen   ... 
de  geciteerde  wetenschapper zei ook   

Prof Lawrence Witmer,(reviewed the research for the Nature journal,)
"  ......the discovery reordered the evolutionary sequence of theropods, "knocking Archaeopteryx off its celebrated perch          ..... ....Perhaps the time has come to finally accept that Archaeopteryx was just another small, feathered, birdlike theropod fluttering around in the Jurassic."

ER is   echter  wél  meer aan de hand dan een simpele herverdeling van het  afstammings- kaartspel  of  herleggen van de puzzel
De positie van  Archaeopteryx’ is erg   lang  sacrosanct geweest  en veel van onze  ideeen over vroegere vogelevolutie zijn precies door die fossielen  ondersteund ;...  Het is de grondslag van ons begrip over die groepen  
Het werd  bijvoorbeeld ooit gedacht  dat de meeste primitieve vogels en hun naaste dino-verwanten  licht gebouwde schedels bezaten  , iets wat misschien  gunstig was   voor de toenamende vliegcapaciteiten  ....

“ maar onze studie  suggereert  in  tegendeel dat primitieve vogels robuuste en  weinig soepele  schedels bezaten  "
zei  Xu.
“Onze studie  wijst er ook op dat de primitiefste vogels  wel eens  herbivoren zouden   kunnen geweest zijn   ....  Vorige studies  die het vliegvermogen verbinden  met vleeseters ( zoals de evolutionaire  ontwikkeling van vleugels  voor het   vangen van prooien ) moeten misschien  ook worden herzien  .”

of  zijn er zowel  herbivoren als  carnivoren   aanwezig  onder de dromeosauriers  ? 

Witmer  schreef 
“het is duidelijk dat  zonder het vangnet van de goede oude  Archeopteryx aan de basis van de vogels  , er veel  nieuw werk op de plank ligt  ..."

 Bovendien  merkte  diezelfde   Lawrence Witmer nog op  dat Xu Xing  op zich wel een punt heeft, maar
"de realiteit is dat het volgende fossiel zo weer kan aantonen dat Archaeopteryx toch een vogel was."
 

"Tsja  , wetenschap kent  geen  absolute  zekerheden  !!! " 
(maar ook  die bewering   is geen absulute  zekerheid  , wil ze wetenschappelijk zijn )

Absolute onwrikbare waarheden  en zekerheden zijn  meestal  te vinden in religieen  
Anders dan religie is evolutie niet bedacht maar ontdekt en nog steeds waarneembaar in de wereld om ons heen.

   

" .....Elke wetenschappelijke theorie is slechts een voorlopige benadering van de werkelijkheid aan de hand van een werk -model …Sterker nog : het is juist de opdracht van de wetenschappers om bestaande theorieeen te trachten onderuit te halen ..Zolang het model overeind blijft (of kan worden uitgebreid en geupdated ) blijft het nuttig .... 

(Gerdien de jong )

( en dat  )  is in principe zo, maar in de practijk zijn sommige theorieen dermate nuttig dat ze boven elke twijfel verheven zijn: electriciteitstheorie, of de theorie van de vakken thermodynamica, mechanica, scheikunde…
In principe kun je wel zeggen dat ‘ water is H2O’ een theorie is die eventueel onderuit gehaald kan worden, maar het heeft niet veel zin het zo te stellen.
Net als: meestal ben ik netjes en formuleer ‘een fylogenetische boom is een wetenschappelijke hypothese’, maar een hypothese als
‘de miaciden vormen de stamgroep bij de huidige roofdieren’
formuleren als ‘de huidige roofdieren stammen van de miaciden af’ lijkt me bestand tegen nieuwe fossiele vondsten.

Bij  het  schrijven voor een algemeen publiek is de formele stand van zaken‘
de miaciden vormen de stamgroep bij de huidige roofdieren’ vrij verwarrend, terwijl ‘de huidige roofdieren stammen van de miaciden af’ voor iedereen duidelijk is. Bij ‘de huidige roofdieren stammen van de miaciden af’ kun je dan weer het verwijt krijgen dat het boven elke twijfel verheven lijkt te zijn, en dat evolutie als een feit en niet als een wetenschappelijke theorie wordt gepresenteerd.
Nu lijkt het me dat een stel goed bevestigde hypothesen overschuift naar feit, en dat het heel ‘losse’ aspect steeds meer verdwijnt.


 

Wetenschapper verwachten wel dat de herclassificatie zal worden aangegrepen door de  creationisten  om de evolutie-theorie   opnieuw  aan te vallen ___ en dat daarbij de  populair-"wetenschappelijke"  sloddervos berichtgevingen   in kranten de nodige  stroman  versies  ter   herkauwing  levert   ...Maar dat is niets nieuws 

Archaeopteryx was op zijn minst  een  icoon   , een     reeds  150 jaar   bekende   "vroege " overgangsvorm
De fragmentaire aard van het    fossielenbestand  laat   echter nooit toe  (of heeft ooit toegelaten)   om archie daadwerkelijk ook als    schakel of  dichtste verwant  te bevestigen  die de "gap"  of  overgang tussen  theropoden   en de  eerste vogels  , in rechte lijn  definitief  dichte   
Dat geld voor elk fossiel  of zogenaamde  rechtstreekse  voorouder ... Fosielen hebben geen identiteitskaart of een  geboorte attest bij ...
Dit is een verwonderlijke en fascinerende vondst  maar het is slechts een  détail kwestie 
Natuurlijk zullen er altijd  klunzen zijn die een verandering   van het vroegere begrip van  die theorieen over de afstamming van de vogels  , zullen aanvoeren als " bewijs" dat evolutie nooit plaatsvond ...  

Overigens  gaat het om  een wetenschapper  die DENKT /voorstelt ,  dat de Archaeopteryx NIET  de eerste vogel was.
Dat zegt in alle geval niks over de band tussen vogels en dino's  : 


 
Ter vergelijking  ; een paar basale vogels  uit China
 

"....het feit dat  enkele  wetenschappers de iconische  status van de oervogel herzien , wil niet zeggen dat vogels zich NIET afsplitsten van de dinosauriers " zei prof Lawrence Witmer  nog   ....
en
het betekent nog minder  dat  de moderne  ontwikkelde   en uitgebouwde  evolutietheorie /wetenschappen  verkeerd zijn  
omdat " Darwin  een van zijn geliefkoosde   "kroon"bewijstukken  dreigt kwijt te spelen "  (dixit verschillende kranten )
 
Dit is geen  falsifikatie van de  evolutiewetenschap en/of  het feit van de evolutie

Evolutie is een wetenschappelijk feit en kan waargenomen worden in laboratoria, en onafhankelijk (indirect)  worden getoetst vanuit  verschillende wetenschappen; van archeologie, genetica en geologie tot en met  biomedische wetenschappen en scheikunde.
 

Tenslotte  staat of valt de  moderne  evolutie-wetenschap   niet met  een  minstens 150 jaar oude Darwin  die een bepaald mechanisme (--> Natuurlijke slectie ) voorstelde  
Het  historische Icoon  Darwin( en zijn  wetnschappelijke en onwetenschappelijke  "volgelingen ")  is trouwens vroeger ook al vele malen verkeerd  gebleken (-->de Lamarckiaans-achtige  :  Pangenesis (erfelijkheidstheorie ) Gemulea   hypothese  van Darwin    /  zie ook de  Weisman Rule  en Mendel  ),

Note
Blog Entry


Xu X, You H, Du K Han F (2011) An Archaeopteryx-like theropod from China and the origin of Avialae. Nature 475, 465-470.
http://www.nature.com/nature/journal/v475/n7357/full/nature10288.html

 XuTOT SLOT 

De  nu voorgestelde  nieuwere classifikatie( mede  op basis van computer- aided  taxonomy programmaatjes  )   vertelt  slechts  dat Archaeopteryx  nu een soort  van  verder verwijderde  collaterale   zustertak   is van de vogels (net als het nieuwe fossiel trouwens  ) ;  weliswaar  een beetje minder  nauw verwant dan voordien gedacht ....
 
De relatieve status  van  Archaeopteryx en  Xiaotingia is  een beetje een  taxonomisch  detail —belangrijk detail  bij het  ontrafelen van de  specifieke historie van het leven op deze planeet  , dat  wél ___ maar het is te vergelijken  met  de al met  al  "moeilijke "   keuze  of  een fossiel  kan  worden  "gezien " vanuit  het ene  sleutelgat  of  door te loeren  door   dat andere gaatje  vlak ernaast 


Maar geen nood   de 11 bekende  Archaeopteryx  fossielen zijn is nog steeds  een  prachtig voorbeeld  van een   fossiel gedocumenteerde overgangsvorm .....Het nieuwe fossiel is een andere  fossiele  transitionele vorm die dicht aanleunt bij zowel vogels als  Archaeopteryx: en zelfs eentje uit dezelfde familie  volgens  Xu Ling 
 
Het  totaalbeeld  is   alleen maar  nog  een  rijker gedocumenteerd verslag  geworden   van een transitie .... en dat is geen soelaas  voor  creationisten .... Dat zowel Archaeopteryx als Xiaotingia   , vervalsingen  zouden  zijn , is natuurlijk ook  een  optie ...en kan waarschijnlijk   aanslaan bij allerlei   rare  " complot-denkers" en  verblinde  onbenullen/morosofen  ,uiteraard  .....      


* Sowieso  alweer een  dankbaar   opgeklopt  en welkom  komkommertijd berichtje( voor de kranten dan )
Ze suggereren  nogal  onduidelijk    dat het " nieuwe"  fossiel    ,  Archaeopteryx  zal  verjagen van zijn" bevoorrechte "plaats ( vooral dan   als icoon  en NIET  als collaterale transitionnal   )  ... 
Manke berichtgeving en  " conclusion jumping"   zoals  gewoonlijk .... 
 
Maar   die kranten  brengen het toch maar  ...als  signaalgevers zijn ze nog altijd belangrijk , naar mijn mening  ...
Alleen moet je als lezers wat verder  kijken  dan de krantenneus  lang is ...  en het vraagt veel werk  om de suggesties eruit te filteren  die de lezer ( waaronder ook ik) nogal snel op het vekeerder been  kunnen zetten ....Heilaas        


Lees  ook  van  Prothero =
http://www.skepticblog.org/2011/09/07/bird-fossils-and-bird-brains/


NOTEN 


(1) door de Morgen en The Telegraph 
http://www.telegraph.co.uk/science/dinosaurs/8666077/Newly-discovered-dinosaur-could-disprove-earliest-bird-theory.html

Lawrence Witmer
http://www.oucom.ohiou.edu/dbms-witmer/ 

28-07-2011 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Paleontologie
>> Reageer (2)
16-07-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MR ' NICE GUY '

SOCIALE VERHOUDINGEN

I   Primaten
http://evodisku.multiply.com/journal/item/533/samenwerking_bij_primaten
http://tsjok45.multiply.com/photos/album/243/Samenwerking_bij_primaten_
Photo Album

 
II    Alfa en beta posities  bij dieren   

 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Alfa_(dier)

PS :
-Primaten en leeuwen leven(meestal ) in harems olv van één of een paar mannetjes in de fleur van hun leven

-Sommige soorten leven in vrouwelijke kuddes en volwassen alfa stieren zijn slechts prominent aanwezig tijdens het paarseizoen
  *  Mannetjes leven zelfs in aparte groepen uiten de bronstijd  (herten) of in  vrijbuiter en ursupator  broederkoppels ( =jonge mannelijke leeuwen )

-Tot de  bekenste e MATRIARCHAAT troepen  behoren  de  olifanten  geleid door een oude  alfa -koe  
* Oudere   alfa olifanten-stieren zijn (gevaarlijke) eenzaten buiten het paar -seizoen en worden zelfs gemeden door de kuddes ... De voorkeur   
    wordt gegeven aan jongere (maar onafhankelijk levende  ) en  volwassen stieren  van(vooral)  middelbare  leeftijd   (= vrouwelijke teeltkeus )
 


Arnold is van zijn troon gestoten. (Foto: Eric Wynen)

Apenpolitiek!

Bij chimpansees leiden de volwassen mannen de groep.
Broers vormen vaak hechte relaties en helpen elkaar bij ruzies of vormen coalities om op te klimmen in de hiërarchie.
 Door samen te spannen, slagen ze er soms in de alfa-man van zijn troon te stoten.
Zo is de alfa-man niet steeds de oudste of sterkste van de groep, maar vaak de meest strategische, manipulatieve man.

Plaats in de rangorde wordt telkens opnieuw betwist 

Hoogste doel is de alfa -positie  
Daarvoor moet  natuurlijk   de   heersende  alfa-man van de troon worden gestoten.
Na heel wat imponeergedrag en een heftige periode, waarin stevig  wordt gevochten werd met diverse  opeenvolgende challengers  , moet  de  (verouderende ) alfa  tenslotte  het onderspit delven.

Zwaar werk  en  veel  stress 

Nadat de strijd is gewonnen  zou  je kunnen denken dat alles nu ( voor een tijdje )weer rustig is  bij de chimpansees.
Maar dat is buiten de andere mannetjes gerekend.
Ook deze willen wel eens ‘goed roeren’ in de rangorde en proberen  op hun  de groep te imponeren.
Wie de nieuwe leider wordt is mdeestal  onduidelijk.
Toegegeven, het is dan ook een zware job. Leiders moeten de hele tijd indruk maken en laten zien wie de baas is.
Het moet toch wat in je aard liggen.Voorkeur van chimpansees   gaat uit naar  rijpere  vrouwtjes

Oren vol vuile plekken. Gescheurde lippen. Rottende tanden. Hangborsten met uitgerokken tepels. Het schoonheidsideaal van de doorsnee chimpanseeman kan onmogelijk meer verschillen van dat van de mensenman.

Maar het contrast is te verklaren.
Mannelijke chimpansees vallen voor oude vrouwen, mensenmannen voor jonge.
Wij houden van vrouwen met een gave huid, witte tanden, volle lippen en stevige borsten.
Wij cultiveren de jeugd.

Chimpanseemannen gaan voor de ervaring.
Ze gaan ervan uit dat oudere vrouwen meer succes hebben in het grootbrengen van kinderen.
Ze kunnen zich dat permitteren, want hun inbreng in de voortplanting beperkt zich tot de paring.
Ze lozen hun zaad en vertrekken.
Niets belet hen ook jonge vrouwen te bevruchten als ze de kans krijgen, want ze verliezen daar niets mee.
Ze gaan zich echter meer inspannen om een oudere vrouw op het juiste moment te pakken te krijgen.
Want dat zou gunstig zijn voor hun nageslacht in de harde chimpanseewereld.

 

Wij, mensen, zijn noodgedwongen een ander systeem gaan hanteren, hoewel we ongetwijfeld afstammen van voorouders die zich op dezelfde manier als chimpansees gedroegen. Maar onze baby’s worden, als gevolg van het groter worden van onze hersenen en de problemen die dat dreigde te veroorzaken bij de bevalling (kinderkopjes die niet meer door het bekken van de moeder kunnen), in verhouding tot die van andere apen prematuur geboren. Om dat op te vangen is er bij de mens een systeem van seriële monogamie ontstaan, waarbij een man en een vrouw een aantal jaren samenbleven, tot de kleine een kleuter was geworden en op eigen kracht begon rond te drentelen. Het loonde om met twee een premature baby door zijn eerste levensjaren te loodsen, want dat verhoogde zijn overlevingskansen.

In zo’n systeem is het voor een man voordeliger zich op jonge vrouwen te concentreren.
Want ze zijn vruchtbaarder en gezonder dan oudere vrouwen, dus is de kans groter dat ze een man een leefbaar kind schenken.
 En dat zijn investeringen in haar en de baby renderen.

Blog Entry

 
*   De  Bonobo  : Mr  Nice of  is het een mythe  ?   
Blog Entry


Note


SEX  als  "evolutie -drive "     
De  baas van het NEERHOF  en de plaatselijke DEKHENGST     of    DORPSTIER    

  


Photo Album SEX
http://tsjok45.multiply.com/photos/album/421/SEX
http://evodisku.multiply.com/journal/item/407/SEXBlog Entry INHOUD Brein en Evo

16-07-2011 om 19:25 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Tags:ETHOLOGIE
>> Reageer (1)
15-04-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oor voor evolutie

Liaoconodon hui

Gevonden: overgangs fossiel  tussen oude  en  latere "zoogdier"middenoor -botjes opstellingen   

Paleontologen hebben in China een fossiel van een zoogdier gevonden dat leefde in het Mesozoïcum. Het toont een  evolutionaire middenoor in een overgangsfase. 

Er is  kraakbeen gevonden met de oorbeentjes : het  zoveelste   onomzeilbare   bewijs dat er een verband is tussen de reptielen - onderkaak en het  zoogdier-middenoor. Dat is een belangrijke aanwijzing voor de overgang van reptiel naar zoogdier.
In het middenoor van zoogdieren zitten drie botjes, twee daarvan zitten bij reptielen aan het scharnier van de onderkaak.
Dat betekent dat tijdens de overgang van reptielen naar zoogdieren, twee botten loskwamen van de onderkaak en vanaf dan ingezet werden voor het gehoor.

Tot nu toe is al veel onderzoek gedaan naar de overgang tussen reptielen en zoogdieren, ontdekt.
 
Die ontwikkeling  van het middenoor  is trouwens  al lang  gedocumenteerd  door het fossielen verslag  ( en is dat nu  nogmaals  en ten overvloede  aangetoond  ) 
Alleen weten de  (meeste ) creationisten  van al dat materiaal  niets  , willen er niets  van weten  of houden ze zich  wijselijk  van de domme  ... 


Alhoewel er  dus  wel al  erg veel overtuigend materiaal en aanwijzingen waren gevonden  in het fossiel verslag  (zie appendix )was echt sluitend bewijs ( voor het leken publiek dan )  nog nooit gevonden ... er bleef een ( zogenaamd )groot hiaat over  tussen de  vroegste zoogdieren en  de latere zoogdieren     
Met
Liaoconodon hui is een model(voorbeeld )  van een  dergelijke opvulling van dat( creationisten ?)  hiaat  ,nu gevonden.
Het zoogdier dankt zijn naam aan de plaats waar het is gevonden, in Liaoning in China en aan de recent overleden paleontoloog Yaoming Hu. 

               

(L) as, astragalus; c1–7, first to seventh cervical vertebrae; ca1–23, first to twenty-third caudal vertebrae; cc, calcaneum; cn, coronoid; cp, carpals; db, dentary bone; l1–8, first to eighth lumbar vertebrae (the posterior ones are damaged)…

(R)a, b, Ventral view of the skull. c, Medial view of the dentary. d, e, Medial (dorsal) and lateral (ventral) views of the ossicles of Liaoconodon.
Dashed oval indicates the estimated size of the tympanic membrane (actual shape could be more complicate…

The ear bones and ossified cartilage of Liaoconodon. Abbreviations: ap, anterior process of malleus; bs, boss of surangular; in, incus; spr, short process of the incus; mb, manubrial base of malleus (retroarticular process); pas, prearticular– articular suture; vl, ventral limb of ectotympanic. From Meng et al., 2011.


(Brian Switek (Laelaps )
http://www.wired.com/wiredscience/2011/04/the-earth-has-music-for-those-who-listen/#more-58003Langgezocht fossiel zoogdier met  transitie- middenoor gevonden


http://www.physorg.com/news/2011-04-long-sought-fossil-mammal-transitional-middle.html
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2011-04/amon-lfm041111.php

Een  fossiel uit china suggereert dat het zoogdier-middenoor afzonderlijk is geevolueerd ( convergent )in  de  monotromes , en de groep buideldieren / placentadieren  . 

Paleontologen van het American Museum of Natural History en de Chinese Academie van Wetenschappen kondigen deze week de ontdekking aan  van Liaoconodon Hui, ; een   vrij kompleet  fossiel zoogdier uit het Mesozoïcum  van  China die in de schedel ook de langgezochte , voorspelde    en gedetailleerd  herkenbare  middenoor- overgangs-structuur, bezat 
Het  gevonden  model toont het vroegere  voorouderlijke  botten-verband  binnen  het zoogdiermiddenoor  -:  hamer,  aambeeld en trommelvlies-drager (malleus, incus, tympanische  ring  )- zijn losgekoppeld van de onderkaak, zoals was voorspeld, maar worden  nog  op hun plaats gehouden door een verbeend kraakbeen ( het kraakbeen van Meckel )dat rustte in een groef van  de onderkaak

Het  nieuwste onderzoek aan dit nogal  kompletere fossiel  ,  werd gepubliceerd in Nature  deze week,  en  suggereert ook dat het middenoor ten minste tweemaal  is geëvolueerd in zoogdieren : Eenmaal  bij de   monotremes en een tweede maal   in  de   buideldier-placenta groep

" ....Men  is  al lang op zoek naar deze  theoretisch  gemaakte voorspelling  . Meer dan 150 jaar geleden merkte  men al  een raadselachtig groef op in de onderkaak van een aantal vroege zoogdieren",
zegt Jin Meng, curator in de afdeling  paleontologie van  het Museum en hoofd- auteur van  de studie  
"We bezitten nu  het  in die groef rustende  kraakbeen met  de aangehechte oor botten: Dit is het   eerste duidelijke  doorslaggevende  paleontologische bewijsmateriaal waaruit  de evolutionaire  relaties tussen de onderkaak en het middenoor , blijken ."
 
 

Zoogdieren-
bestaan uit drie diergroepen (1)  die losjes  zijn verenigd  door een gemeenschappelijk aantal kenmerken, met inbegrip van de middenoorbeentjes
Het inwendige  zoogdier- middenoor, of het gebied aan de  binnenkant van  het trommelvlies,  bevat drie botjen, waarvan er twee zijn te vinden in het gewricht van de onderkaak van de levende(extante) reptielen
Dit betekent dat tijdens de evolutionaire verschuiving van de  voorouderlijke  groep die later   hagedissen, krokodillen en dinosauriërs  ging omvat
ten , naar die van de latere  zoogdieren    :    de  kaakgewrichtbotjes werden  gescheiden   gescheiden van  de achterste ( vroegere reptiel) onderkaak en    kunnen worden  teruggevonden  in het middenoor van zoogdieren  als  o.a. aambeeld en  hamer gehoorbeentjes
Mammalian and non-mammalian jaws. In the mammal configuration, the quadrate and articular bones are much smaller and form part of the middle ear. Note that in mammals the lower jaw consists of only the dentary bone.
http://en.wikipedia.org/wiki/Evolution_of_mammalian_auditory_ossicles

Middle Ear
Components of the(human) middle ear 

De
overgang van reptielen naar zoogdieren is  lang een open vraag gebleven , alhoewel  in   vergelijkende  studies over  de ontwikkeling van embryo's  bij  extante  reptielen en  zoogdieren  de "reptielachtige "botjes van het  onderkaak gewricht  op hun verdere  embryonale(=development )  ontwikkelingspaden   verbonden lijken te zijn  met het  uiteindelijke  zoogdieren middenoor .(Op het blog van Rene Fransen   geeft Gerdien De Jong  een welkome  samenvatting  en zet meteen de puntjes op de i )
http://www.sterrenstof.info/?p=1388

"  De homologie tussen kaakbotten van reptielen en middenoorbeentjes van de zoogdieren is vanaf 1837 bekend uit de embryologie. De homologie op de volwassen schedelbotten schijnt nog van Richard Owen (1870) te zijn.
De fossiele Therapsida (gevonden omstreeks 1910 in Zuid-Afrika *) laten de eerste stadia van de overgang zien.
Er zijn in de loop van de tijd steeds meer fossiele zoogdierachtigen gevonden, de laatste jaren veelal in China.

*De  Karoo-reprielen ( voornamelijk  therapsiden ) werden ontdekt door Robert Broom

Phylogeny of Therapsida

Plesiomorphic characters in blue;
apomorphic characters of three extant Therian lineages in red. Evolution of the characteristic  Dentary-Squamosal Jaw
http://www.mun.ca/biology/scarr/QA_vs_DS_jaw.html
 occurs gradually in Cynodont  lineage.
In
http://korthof.blogspot.com/2010/12/der-geist-der-stets-verneint-weglaten.html
geef ik het schema zoals het in het standaardleerboek voor eerstejaars biologiestudenten staat.Campbell & Reece, en de figuur uit Luo 2007. Yanoconodon (gepubliceerd 2007), Maotherium (gepubliceerd 2009), en nu Liaoconodon bevestigen wat men al die tijd gedacht had. De link naar Nature geeft het abstract en ook de plaatjes, alleen niet groot genoeg."
 
(Ik ben zo vrij  geweest  het voormelde stukje van Gerdien    hier  nogmaals te plaatsen  )  

 " Middenoor
 
De bouw van het middenoor is heel belangrijk voor de positie van de zoogdieren binnen de vertebraten. Alleen zoogdieren hebben drie middenoorbotjes, hamer, aambeeld en stijgbeugel.. Alle andere tetrapoden hebben één middenoorbotje, overeenkomend met
de stijgbeugel. Hamer en aambeeld van zoogdieren komen overeen botten bij de reptielen (etc): de hamer met het articulare van de onderkaak en het aambeeld met het quadratum in de schedel.

Quadratum en articulare vormen bij reptielen het onder-bovenkaakgewricht. Het angulare, een ander onderkaakbot bij reptielen, vormt bij de zoogdieren de tympanische ring om het trommelvlies. Bij zoogdieren wordt het kaakgewricht gevormd door het dentale en het squamosum in de schedel. 
Campbell & Reece, figuur 34.30

Evolution of the mammalian jaw

    The ancestral synapsid (mammal-like reptile) jaw has four elements, with the articulation formed between the Articular and Quadrate bones, which is therefore referred to as a Quadro-Articular jaw.  In therapsids (the ancestors of mammals), the joint has been simplified to an articulation between the Dentary and Squamosal bones, which is called a Dentary-Squamosal jaw.  The Articular and Quadrate bones have moved into the middle ear as the Malleus and Incus, respectively. The squamosal also contributes to the zygomatic arch, which is the mammalian cheek bone.
Text material © 2005 by Steven M. Carr  Embryologisch worden hamer en aambeeld gevormd overeenkomend met botten van de eerste kieuwboog - net als het kaakgewricht bij reptielen. Dit is sinds 1837 uit de studie van de embryonale vorming bekend. Het is anatomisch onderbouwd doordat de bij de eerste kieuwboog behorende spieren en zenuwen te maken hebben met het middenoor. Ook is het onderbouwd aan de hand van genexpressie, oa van Hox genen, in de 90-er jaren.

( Volgt dan  een bespreking van de creationistische   interpretaties van Junker en Sherer  )
In J&S wordt een obscure anatomische studie uit 1984 opgevoerd, die de consensus [3]  van eerdere en latere studies tegenspreekt.

(constatatie  )
Het is een sluitend bewijs voor de evolutie van de zoogdieren dat de overgang van kaakgewricht naar middenoorbeentjes zowel embryonaal als in de fossielen te volgen is.

(J & S  opnieuw )
Uiteraard wordt ook de overgang in de fossielen ontkend - ook iets dat al bijna 100 jaar aanvaard wordt.

J&S erkent wel dat pelycosauriers, therapsiden en vroege zoogdieren in de tijd een serie vormen die steeds zoogdier-achtiger wordt.
J&S geeft ook toe dat het primaire kaakgewricht kleiner wordt en vervangen door een secundair kaakgewricht.

Desondanks
beweert J&S dat er geen fossiele bewijzen bestaan voor de omzettng van de oorspronkelijke botten van boven- en onderkaak in de botten van het middenoor.
Het eigenlijke probleem is: wat zou voor creationisten ooit als bewijs gelden?

Ook Yanoconodon en Maotherium [4]  niet?Kaakbotjes bij vroege zoogdieren: Luo et al Nature 446 (2007) 288-293;  figure 3
a: onderkaak Morganonucodon (Trias);
b: onderkaak Yanoconocon (Krijt);
c: oorbotjes vogelbekdier (huidig);
d: onderkaak Repenomamus (Krijt );
e: Meckel's kraakbeen Repenomamus;
f: verbeend Meckel's kraakbeen Yanoconodon;
g: middenoor Yanoconodon;
h: middenoor vogelbekdier;
i: embryonaal middenoor + onderkaak vogelbekdier

 
(Tenslotte  wijst   Gerdien er nog op  deze  evolutionaire   "verandering  "  van  "achterkant onderkaak  bij reptielen" tot  "middenoor bij zoogdieren ") Functiespecialisatie eerder dan functieverandering (is) : de achterkant van de ( reptielen) kaak had al te maken met geluidsoverdracht voordat de botonderdelen een carriere voor zichzelf als gehoorbotjes( op weg naar de  huidige  zoogdieren )  begonnen.

Extante  slangen  ( --> cobra's/ Python's  ) worden  meestal beschouwd  als potdoof ( en ondanks de slangenbezweerders ) :  deze  dieren  kunnen echter wel geluidstrillingen  waarnemen  (die  zich door de  bodem  voortbewegen )  via hun  onderkaak , zeker wanneer ze kruipen  
-De "dansende" cobra's ( waarvan meestal de gifttanden zijn verwijderd )  volgen  trouwens  de bewegingen  van de  fluitspeler  en  niet  het  geluid   

   Slangen  schedel   met de  elastische "dubbele " onderkaak  

Blog Entry http://evodisku.multiply.com/journal/item/371/Over_Oren

Photo Album http://tsjok45.multiply.com/photos/album/1926/Over_oren_comparative_anatomy_of_ears_

 Morganucodontidae and other transitional forms had both types of jaw joint: dentary-squamosal (front) and articular-quadrate (rear).

 
Een vroeg zoogdier, Morganucodon (van  ongeveer -200 MY geleden,)bezit botjes  die dichter  aanleunen  bij  een reptiel kaakgewricht, deze  botjes  zaten  veel  lager dan bij de huidige  zoogdieren en   functioneerden zowel voor het  gehoorzintuig  als bij  het kauwen
Andere fossielen , beschreven tijdens   het laatste decennium hebben de  informatie over de  vroege zoogdieren gevoelig  uitgebreid   Zo werd bijvoorbeeld gevonden  dat verbeend kraakbeen  , een  groef op de onderkaak opvulde   van de vroege zoogdieren.
maar deze  bevindingen  en  fossielen-studies   hielden uiteraard  geen  rekening met de  op die  vermelde  fossielen ontbrekende  middenoorbotjes .


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. PLACENTALE ZOOGDIEREN STAMBOOM CONTROVERSE
 • Een uitgekomen voorspelling
 • Wie oren heeft , die hore
  YANCODON
  http://www.cosmosmagazine.com/news/1105/humans-ear-bones-began-reptile-jaws
     Het nieuwe fossiel ,Liaoconodon Hui, vult het gat in kennis  op    tussen de basale vroege   oude zoogdierachtigen  zoals Morganucodon, waar de middenoor botjes  nog   deel uitmaken  van de onderkaak en het   definitieve middenoor van  latere ( veelal ook uitgestorven  eerste golf  en tweede golf  aan )  fossiele-  en de levende (extante ) zoogdieren 

  (Brian Switek )
  Dank zij een  combinatie  van ontdekte  fossielen  en    relevant  onderzoek naar  embryo-ontwikkelingen  , is het verband tussen de oude  onderkaakbeenderen en de kleine  midden-oorbeentjes  vooral stevig  gedocumenteerd  en   bekend geworden als de consensus .

  De stijgbeugel( Stapes)  is een  midden-oorbeentje  dat we  gemeenschappelijk hebben met andere  
  tetrapods –  Het is trouwens  een gemodificeerde versie van  het hyomandibulaire been dat aanwezig was in onze  kwastvinnige vis-voorouders  – De andere  beentjes zijn uniek voor de zoogdieren. De  articulaire en prearticulaire beentjes aan de achterkant  van   de onderkaak van  onze  vroege 
  synapsid(e) neven  , zoals  (bijvoorbeeld )  Dimetrodon   veranderden in  de hamer  ( malleus) in ons middenoor   , net zoals onze  incus  het  gemodificeerd quadrate  is en de verbening dat  ons trommelvlies steunt    – het  ectotympanic – het veranderd  angulair been  is . Elk van deze"  beentjes en  structuren  starte als onderdeel van de  onderkaak van de reptielachtige  zoogdieren  :  ze werden graduaal  kleiner ; verhuisden naar boven : en begonnen  meer als  gehoor dan als  voeding en kauw-  mechanisme  te functioneren


  Liaoconodon  is  belangrijk   omdat  verschillende  van  die beentjes  zich ergens tussen onderkaak en (later )middenoor bevonden  ...  de kleine ectotympanic, malleus, en  incus beentjes waren hun direct contakt met de onderkaak kwijtgeraakt maar ze bleven nog ondersteund  door verbeend kraakbeen dat ruste in een groef van de onderkaak 
  De reden voor deze "opstelling en  oplossing"  kan waarschijnlijk  (volgens  de hypothese van  Meng  et  all )  worden toegeschreven  aan de manier waarop het trommelvlies  werd ondersteund   .
  Het grootste deel van dit membraan  was over  de benen ring  gespannen ,maar het bleek ( en moest ) ook  nog  verbonden(blijven) met de   malleus, wat zoveel betekent  als dat de gehele structuur  van  opeenvolgende beentjes  nood had aan een stabiele  steun  waardoor zodoende  Liaoconodon  beter kon  gaan  horen  dan zijjn voorouders  ...Nadat eventueel de ectotympane verbening  het volledige  middenoor   kompleet ging steunen  , werd de kraakbeensupport overbodig  en verdween die  bij de latere zoogdieren   Credit: Meng, et al 2011 ( Nature)

  Liaoconodon hui  schedel  /ventraal
  Van links naar rechts  zijn te zien :  
  de verbeende  ring die het trommelvlies steunde  , het verbeende kraakbeen van Meckel  en de onderkaak

  Close-ups of the jaw and auditory ossicles of Liaoconodon (bottom image a SEM of the right side). From supplement to Meng et al., 2011.
   


  dorsaal                                                ventraal 


   Liaoconodon hui, zoogdierfossiel uit china 

  Liaoconodon Hui is  qua afmetingen  een   klein    doorsnee   zoogdier_____niet uitzonderlijk  voor een  zoogdier uit het  Mesozoicum  ____
  Het is  35,7 cm lang van neus tot staartpunt,  (of   ongeveer  een romp van 14 centimeter) Het fossiel  dateert van ong   125 tot 122 miljoen jaar geleden
  Het fossiel  is genoemd naar  diens  vindplaats  binnen  de   formatie  van  overvloedige fossiele lagen van   Liaoning, China,
  De soortnaam, Hui, eert  de paleontoloog Yaoming Hu, die als doctor  afstudeerde aan het American Museum of Natural History,  en onlangs overleed. 

  Het fossiel is bijzonder compleet, en de schedel werd losgprepareerd  uit zowel  de  dorsale en ventrale zijden van het fossiel
  Daardoor waren Meng en collega's in staat   te zien dat het aambeeld en de hamer los zaten  van de onderkaak  en een deel van het middenoor vormden .
  Deze beenderen  blijven echter  verbonden met  de  kaak door middel van het  verbeende  kraakbeen  van Meckel  dat rust in een groef op de onderkaak. Het team gaat er in zijn hypothese vanuit dat in dit vroege zoogdier ,het trommelvlies op zijn plaats werd gehouden door het versterkte starre   -kraakbeen  en dat  dit  dienst deed als een  ondersteunende stuctuur

  Figure 1: Middle ears and eardrums in ventral view.
   
  a, .-( left) In the transitional ear of Liaoconodon, as inferred by Meng et al.1, the eardrum (dotted line) would have been stretched between the ectotympanic bone (red) and the skull. Tension on the eardrum was maintained by the buttressing of the ectotympanic on the anterior process of the malleus (dark blue) and the ossified Meckel’s cartilage (orange).

  b, (right) In the ear of an extant mammal, the opossum Didelphis, the ectotympanic is fixed to the skull and the eardrum is almost entirely attached to it. The other ossicles depicted are the incus (green) and the stapes (light blue). The bones depicted in light brown are the posterior of the jaw showing the joint with the skull.
  (From A. Weil. 2011 A jaw-dropping ear. Nature 472-474.)

  http://whyevolutionistrue.wordpress.com/ 
  "....We wisten vroeger niets af van   de gedetailleerde morfologie van de vrijstaande   botjes  van het middenoor , noch van het  doel van het  verstarde kraakbeen in vroege zoogdieren ", zegt Meng." Het fossiel  veranderde dat definitief  omdat we nu weten wat  de gedetailleerde morfologie van de overgang  naar het zoogdiermiddenoor eigenlijk omvat    en  we ons nu kunnen voorstellen dat het verbeende kraakbeen  een stabilisator is "

    
  De voorliggende  studie  bevat  eveneens  een gedetailleerde fylogenetische analyse van een aantal kenmerken van levende en fossiele zoogdieren
  Tijdens de  vergelijkende  zoektocht  naar de kenmerken in verband met  de botjes en de groef in de onderkaak,___  en waarbij de aanwezigheid van  het verbeend  kraakbeen van Meckell  eveneens  bij de zaak werd betrokken ____, blijkt dat het middenoor waarschijnlijk twee keer (convergent)  is geëvolueerd

  " Ik heb altijd gedroomd van een dergelijk   fossiel met een goed  middenoor ", zegt Meng  " En hier is het dan  "


  http://www.nature.com/nature/journal/v472/n7342/full/nature09921.html

  (1)
  Die  groepen zijn  
  -dieren die ook eieren leggen-->  de  monotremes, zoals het vogelbekdier,
  -buideldieren zoals de opossum, en
  -placenta-dieren  zoals  als muizen en walvissen-  APPENDIX 
  De Reeks van
  CUFFEY   Zie   ook (Terrence  )  http://www.vkblog.nl/bericht/307296/Presentatie_Zoogdieren_(deel_3)
  of 

  Blog Entry Zoogdieren(Mammalia)
  Photo Album zoogdieren mamalia
   

     

  CUFFEY 

  Photo Album Reptiel zoogdier

  15-04-2011 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Paleontologie
  >> Reageer (0)
  14-04-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.uitgestorven zijtak aan de basis van de theropoden ?

  Daemonosaurus chauliodus


  " Ghost Range " in  New Mexico leverde  de  (bijna)  komplete  fossiele  schedel ,enkele rugwervels en een paar ribben , van een  kleine (hondsgrote ) carnivore dinosaurier die ong  op   -205MY( einde  trias ) word gedateerd ...

  Het dier schijnt  een  uitgestorven zijtak te zijn  die stamt uit dezelfde basisgroep(en) die zouden   liggen  binnen   de  oorsprong van de suborde   theropodae ... (1)
  Voor zover bekend , haalde deze stamlijn het   jongste  mesozoicum( Krijt )  niet
  Maar vergeten we niet  dat we tot nu toe slechts  afweten  van   één enkel  exemplaar uit die stamlijn .  

  De schedel toont  aan   dat     vooral  de    gemeenschappelijke  voorouderlijke  groep   der  vroege  theropoden en deze  zijtak ( een collaterale  verwante stamlijn   of "zustertak " ) ,  evolutionair experimenteerde met verschillende schedeltypes  en lichamen in allerlei soorten en maten.
  ___Of deze  dino   bipedaal  was ,  is nog een open vraag  , er zijn namelijk geen achterpoten  of  "armen " gevonden , noch is er een  fossiel  bekken aanwezig 

  De opvallend korte snuit en .en de   ongewone naar buiten stekende tanden , maken de  nieuwe  schedel  erg verschillend   van de latere  "neo"theropoden met hun langere smallere snuiten  en  hun ietwat (=  alle allometrische   verhoudingen in  acht genomen  )kleinere dolktanden___en  waaronder ook de latere reuzentheropoden ____die  ook  niet  zo prominent  naar buiten staken   Daemonosaurus  werd  ontdekt  in een groot blok moddersteen waarin   vooral  overblijfselen  zaten van Coelophysis
  Het blok ,in het bezit van het  Carnegie Museum of Natural History , werd uitgeleend     aan  het   State Museum of Pennsylvania.
  "Het rotsblok werd samen met vele andere  uitgegraven  in "Ghost Ranch" door een  groep  samenwerkende  wetenschappers van  verschillende  musea  en dat in de  vroege tachtiger jarern van vorige eeuw  "
  zei Sues
  Het  State Museum of Pennsylvania, opende een publiek  lab  voor de museumbezoekers  waarin technici en vrijwillers  konden worden  gevolgd tijdens  het  preparenen van  de fossielen uit het blok  . Een vrijwilliger vond de schedel van Daemonosaurus."

  "Het duurde  allemaal  wel   lang  want het "prepareren moest erg voorzichtig gebeuren  "  zei Sues nog   "de moddersteen die de beenderen omsloot is  zacht  terwijl de  botten zelf  veel  craquelé  en  laesies  vertoonde "
  De morfologie  van  fossiel kon maw,   heel gemakkelijk  verkruimelden  en voorgoed  verdwijnen in de zachte  steendrager waarin het zat ingebed ...   ... ..

  "Deze vondst toont  in elk geval  aan dat zelfs gebieden ( en  blokken in de "reserves " van musea )die paleontologisch gezien erg goed bestudeerd zijn, nog resten kunnen bevatten van onbekende soorten dinosauriërs", aldus Sues.


   
  “Het lijkt er op dat de Daemonosaurus een geslacht vertegenwoordigt dat niet doorliep tot in het late Mesozoïcum”, verklaart onderzoeker Hans-Dieter Sues van het National Museum of Natural History in New York


  De resultaten van het onderzoek op de botresten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Proceedings of the Royal Society B.


  De overblijfselen van de dinosaurus suggereren dat het dier niet erg groot was.
  Ik schat zijn totale lengte op die van een  grote  hond   maar dan  wél  met een lange staart  (dat is   een extrapolatie  gebaseerd  op  bekend materiaal van vroege dinosauriers  , die    zouden vaak een lange staart hebben gehad )  ”, aldus Sues. “Verder was de Daemonosaurus ook  qua hoogte waarschijnlijk vergelijkbaar met een hond.”  Het dier  had  gezien zijn bouw ,vermoedelijk geen moeite om zijn  eventuele  prooien de baas te kunnen.
  “Zijn grote voortanden lijken  erg geschikt  bij het grijpen en doden van prooidieren”, aldus Sues.  (1)
  De   vroege  vormingsstadia  van de   theropoden  evolutie  zijn  niet bepaald  goed bekend of begrepen     
  De oudst bekende  theropoden  dateren  van  ong - 230 MY   en zijn ontdekt in  Argentinie en Brazilie
  http://www.livescience.com/9291-dinosaur-graveyard-reveals-oldest-rex-relative.html

  Weighing only 10-15 pounds and about 4 feet in length from snout to tail tip, pint-sized Eodromaeus may be the oldest ancestor to date of all meat-eating dinosaurs, including T. rex. Illustration by Todd Marshall.

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.<--  oudste theropode ?
  Daemonosaurus   moet een  vroeg  voorbeeld  voorstellen    van een stamlijn  die  dicht bij deze   voormelde  vroege theropoden aanleunt  ... Het " skelet " wordt  (als werkhypothese ) gehouden voor    een  intermediaire skelet- structuur  ergens  tussen  de Hererrasauriden   en de latere  neo-theropoden 

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Daemonosaurus


  * Opnieuw iets over Theropode dino's <--
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.<--Vroeg grut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.<--- Dino's onstonden in zuidamerika ...


  Krantenartikels  suggereren  natuurlijk alweer over een rechtstreekse     evolutionaire  lijn   die uitmonde  in o.a. tyrannosaurus Rex
  Dat is uiterst  slordig en   leide  opnieuw tot allerlei misverstanden bij het lezerspubliek , wat duidelijk is te volgen  in de lezers-reacties   ...
  Moet het nog eens worden gezegd  dat de "missing link"  troep GEEN  wetenschapperlijke term is , maar een  ingeburgerde  cliché/ uitvinding van het   journaille  ?

  Note MISSING LINK

  http://smithsonianscience.org/2011/04/scientists-discover-new-species-of-dinosaur-bridging-a-gap-in-the-dinosaur-family-tree/

  14-04-2011 om 23:29 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Paleontologie
  >> Reageer (0)
  07-04-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eendagsvlieg ICHNOFOSSIEL


  http://whyevolutionistrue.wordpress.com/2011/04/07/the-earliest-fossil-of-a-flying-insect/
  http://blogs.discovermagazine.com/notrocketscience/2011/04/04/treasure-hunt-ends-with-a-stunning-fossil-of-a-flying-insect/
  http://www.pnas.org/content/early/2011/03/28/1015948108

  http://www.nu.nl/wetenschap/2484504/oudste-fossiel-van-vliegend-insect-gevonden.html


  AFDRUK   VAN    EEN  OUDE   VOOROUDERLIJKE    HAFT  STAMGROEP  
  Amerikaanse wetenschappers hebben de oudste lichaamsafdruk van een vliegend insect ontdekt.
  Het gaat om een fossiel van een primitieve eendagsvlieg (= haft ) die ongeveer 312 miljoen jaar geleden landde op de modderige oever van een poel in het huidige Massachusetts. (1)
  Dit gebied had toen een tropisch klimaat.


  ( René Fransen )
  *ik vermoed dat de term ‘primitief’ van de nu.nl redacteur is.

  *In het abstract
  http://www.pnas.org/content/early/2011/03/28/1015948108.abstract
  karakteriseren ze het fossiel als
  its maker was a flying insect and probably was representative of a stem-group lineage of mayflies”.
  Dus het lijkt blijkbaar op een eendagsvlieg.


  (Gerdien De Jong )

  *Het artikel in PNAS betoogt dat de afdruk bij de Eendagsvliegen ondergebracht moet worden; en wel bij de stamgroep, dus niet ingedeeld wordt bij de huidige eendagsvliegen.

  *De huidige orde Eendagsvliegen (kroongroep Ephemeroptera, huidige beesten en bijbehorende fossielen) is een deel van de groep Ephemeropterida (totale groep, huidige en uitgestorven eendagsvliegen).
  Stamgroep eendagsvliegen zijn beesten die aan de omschrijving van eendagsvlieg op kenmerken voldoen, maar niet bij de huidige beesten ingedeeld kunnen worden.

  Uit PNAS:
  … there is evidence of the basal articulations of the two cerci and a medial, caudal filament (Fig. 2C), present only in Ephemeropterida among winged insects

  Stamgroep beesten geven vaak aan hoe de morfologie in de huidige beesten tot stand  is gekomen:
  Although crown-group Ephemeroptera have reduced hind wings, those taxa in the Paleozoic had fore- and hind wings of similar construction, … .
  Er is hier geen vleugelafdruk aanwezig , maar dat verwacht je ook niet bij een eendagsvlieg die even gaat zitten.

  * ‘Primitief’ is een ander idee, maar  geen formele wetenschappelijke term.  De afdruk van het dier bevat een gedetailleerde weergave van de verschillende segmenten van het lichaam.
  Ook zitten er sporen van de klauwen van het insect op het ichnofossiel.
  Het ichnofossiel is gevonden door onderzoeker Richard Knecht van Tufts University in Medford.
  Hij ontdekte de afdruk  toen hij een stuk loszittend  gesteente( aan de rand van het hedendaagse" moeras" waarin hij verdwaalde ) oppikte  van een  rotsblok( dat door vroeger  studentenonderzoek  als  een zeer fossielrijke  formatie  was  aangestipt  )  en  nader onderzocht 
  ''Ik pakte een losliggend stuk  dat al in tweeën was gespleten, zoals je wel vaker ziet bij oude stenen, verklaart hij op Discovery News. ''Ik kon de steenschaal  openen , net  als een boek en ik zag de twee helften van de bewaarde  afdruk

  Volgens de onderzoekers suggereert het fossiel dat eendagsvliegen /haften   veel eerder ontstonden dan tot nu toe werd aangenomen. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences.

  De afdruk van de   is zeker 25 miljoen jaar ouder dan alle andere fossielen van vliegende insecten die tot nu toe zijn gevonden.
  Dat dit dier daadwerkelijk kon vliegen  wordt ondersteund door  het feit , dat de zeer gedetailleerde   afdruk geen "loopsporen "van het dier heeft bewaard ; het moet dus naar  die  zeer   fijnkorrelige  "modderplaat " toe gevlogen  zijn  en daar een paar ogenblikken  hebben "uitgerust "of op de uitkijk  hebben  gelegen naar een mogelijke  partner  ...al met al een erg  vluchtige gebeurtenis 

  Overigens  bestaan er ook  (zeer  uitzonderlijke )  voorbeelden  van   ichno-fossielen die zulke andere  uiterst  vluchtige  verschijnselen als  inslagjes van  regendruppels ( op vulkaanas-lagen ) en   afdrukkken van  kleine golfjes van het getij op stranden ,in sedimentatie-steen  hebben bewaard  .... 

  Ichnofossielen  zijn te onderscheiden van gewone (?)   organismen-  fossielen ....ichnofossielen  zijn geen gefossilleerde  (versteende= gemineraliseerde   ) lijkjes  ... het kunnen echter wel  bewaarde produkten zijn van levende wezens (bijvoorbeeld  gefossileerde bijen , wespen  en mierennesten, spinnenwebben .... )  en zoals  gezegd   ook loopsporen  en  ( zoals hier  ) fragmenten  van lichaams-afdrukken in fijnkorrelige structuren die  daarna  erg vlug  zijn bedekt door een beschermende laag met ander zeer fijn materiaal   

  De oudste bewijzen voor het bestaan van (niet-vliegende) insecten zijn gedeeltelijke afdrukken van insectenlichamen uit het Devoon, een periode in de geologische tijdschaal die ongeveer 416 miljoen jaar geleden begon

  (1)
  De oudere  groep der steenvliegen  (overigens  zijn dat  in de geneste hierarchie  "verwanten"van deze  haften  ) bezat ook al vleugels  , maar of de  oudste  vertegenwxoordigers   ook al goed in staat waren te vliegen , wordt betwijfels

  HET NUT VAN EEN HALVE VLEUGEL   vleugels bij insekten    -->
  http://evodisku.multiply.com/journal/item/427

  http://tsjok45.multiply.com/photos/album/1881
  Photo Album PLECOPTERA

  Men kent  veel vliegende insecten uit het late Carboon, waaronder reusachtige Libellen.
  Deze nu gevonden  fossiele insecten-afdruk   stamt uit het einde van het midden Carboon, een periode die paleontologisch gezien een nogal "witte vlek" is.

  *Uit het laat- Carboon stammen de steenkolenlagen, waarin  ontelbare fossielen  zijn gevonden.
  *Uit het Midden Carboon, toen landschap en klimaat anders waren, zijn de fossielen zeer schaars.
  * Bekend is dat de eerste insecten tijdens het Devoon ontstonden, maar dit fossiel is weer een stukje uit de puzzel die nu boven water (boven de grond, beter gezegd) komt.


  http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/3478915.stm
  (2004)

  Rhyniognatha hirsti
  "red sandstone" Scotland / Rhynie chert   in Aberdeenshire
   The fossil was first described in 1926 by the entomologist Robin John Tillyard. The specimen is now kept at the Natural History Museum in London. "It has been known for some time and various people have scratched their heads over it," said Dr Lyall Anderson of the National Museums of Scotland in Edinburgh.
  -396 a  -407 MY
  Fragmenten  van een insekt dat bepaalde karakteristieken vertoont die ook zijn te vinden bij vliegende insekten 
  Deze oude  vondst suggereerde (volgens de nieuwste studie )  op zijn minst  dat de insekten  teruggaan tot het Siluur en dat gevleugelde  insekten ouder zijn dan ooit gedacht   


  Het oudst bekende  (vleugelloze ) insekt  was( tot in 2004 )  een fossiel specimen van Archaeognatha / Zygentoma, :(zilvervisjes )  waarvan fragmenten zijn bewaard  in  o.m.  een  379 miljoen jaar  -oude  rots  in de staat  New York, US.


  http://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Zygentoma
  http://www.fossilmuseum.net/Evolution/evolution-segues/insect_evolution.htm

   
  ,

  Photo Album insekten(SUBPHYLUM HEXAPODA )

  Bijlagen:
  http://courses.cit.cornell.edu/ent201/content/diversity.pdf   

  07-04-2011 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Paleontologie
  >> Reageer (1)
  02-04-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zoals gewoonlijk : de nieuwste Dinosaurus

  ONTOGENIE

  De ontdekking van  de fossielen  van  "nieuwe " dinosauriers is een vast nieuws-item geworden
  Maar dat betekent geenszins  dat het meteen ook  dan maar  "nieuwe" soorten moeten  zijn die worden ontdekt ...Regelmatig worden  dergelijke  "nieuwe  " soorten  gedegradeerd  tot   ontwikkelingsstadia in de levensloop  van  een  reeds  bekende  dinosaurier -soort    ... 
  (Dat zijn namelijk gevolgen van   mogelijke  implicaties en   problemen rond  ontogeny (morfologie gerelateerd aan de  ouderdom en levensloop stadia van het specimen  en diens soort varianten  ).

  http://www.ucd.ie/news/2011/04APR11/010411-Long-lost-cousin-of-T-rex-identified-by-scientists.html
  http://archosaurmusings.wordpress.com/
  http://www.eurekalert.org/pub_releases/2011-03/ucd-llc033111.php


  Zhuchengtyrannus magnus
   

    


  Artistieke impressie   Bob Nicholls
  http://archosaurmusings.wordpress.com/2011/04/04/the-art-of-zhuchengtyrannus/
  OPGELET  :   Een artistieke indruk  is GEEN  foto noch een definitieve reconstructie , noch een tastbaar   "bewijstuk " van wat dan ook   ...
  Ga   dus  nooit alleen maar op dergelijke impressies en plaatjes  ( ook als ze  zijn gebaseerd op het (meestal onvolledige ) advies van palentologen zelf )  verder bij  het afleiden van  (voorlopige ) conclusies ... Wat telt zijn de fossielen zelf  ....  


  http://nl.wikipedia.org/wiki/Zhuchengtyrannus


  Ierse wetenschappers hebben bekend gemaakt dat ze samen met een team chinese paleontologen    in China  ,dicht bij de stad Zundeng  in het Oostelijk deel van de provindie  Shandong ,  de overblijfselen hebben ontdekt van een dinosaurus die goed lijken op die  van  de  goed bekende Tyrannosaurus-rex fossielen .

  Daaruit menen ze  te kunnen  concluderen dat het  om een  lid van de tyrannosaurier - groep gaat  , dat nauw verwant is aan de beroemde  T Rex  
   
  De  beroemde  wereldautoriteit  op het gebied van naamgeving en  klassificatie van  nieuwe dino-vondsten is  mede auteur  XU  XING , een chinees paleontoloog die al minstens dertig nieuwe dino's heeft ontdekt en  geidentificeerd als  nieuwe soorten ....


  (Dave Hone )
  Notes on the taxonomy and identity of Zhuchengtyrannus
  .....it’s worth noting that Zhuchengtyrannus is a tyrannosaurine and that puts it in the group of especially large and derived tyrannosaurs and as part of a Late Cretaceous group that was restricted to eastern Asia and North America. We can tell this at least in part because it is a huge theropods from the end Cretaceous of China, but the relatively straight anterior edge of the maxilla supports this, and the shape of the teeth and dentary put it well within the tyrannosaurs in general.....

   
   


  "De Zhuchengtyrannus onderscheidde zich vooral van andere Tyrannosauriërs door( de gevonden fragmenten van de  ) schedel die net iets anders was gevormd", aldus hoofdonderzoeker Hone.  of maw :
  De classificatie  baseert  zich vooral op de  unieke tanden en  schedelkenmerken om deze fossielen  te rekenen tot  een nieuwe soort 


  it’s worth remembering that there are different ways of identifying species, or more specifically, distinguishing them from others. Obviously with a fossil we’re working on a morphological species concept (that is, identifying a species buy it’s anatomy), but more specifically we can separate out differences in different ways. First off we can look for genuinely unique features – a giant tooth in socket 5, only one finger on the hand, a skull twice as long as tall etc. Things that appear in our new species that don’t appear in any others (or at least any other close relatives – stripes are characteristic of tigers since even though other cats are stripey, you’d never confuse the two because of the obvious size differences etc.). Secondly though, you can look for unique combinations of characters. One species may have a long and wide skull, another a short and narrow skull. The characters of ‘long’, ‘short’, ‘wide’ and ‘narrow’ are all in play here, but you could distinguish a possible new species with a clearly distinct combination of ‘long and narrow’ or ‘short and wide’.

  So onto Zhuchengtyrannus. This is diagnosed in our paper by two unique characters – a short of shelf on the anterior part of the maxilla and an odd notch in the maxillary fenestra (see figure below). Neither of these does, to our knowledge (or indeed that of the referees or various other colleagues we consulted), turn up in any other tyrannosaur specimen ever. There is also a unique combination of characters to further separate it from other tyrannosaurs in the position of the antorbital fossa and size of the maxillary fenestra.


  Uiteraard  moet  een  uitgebreid  vervolgonderzoek  , discussies en  verder  peer review proces en  ( vanuit andere hoeken dan het oorspronkelijke ) nog opstarten  ....Het artikel is  niet meer maar  ook niet minder  dan een  eerste  kennisgeving
  Het   publiek  toegankelijke  blog van  Dave Hone( waaruit bovenstaande uitgebreide  citaten stammen )   is daarbij een zeer  goede  gids en  hulp 
  Maar  de  valabele   hoofd -referentie is en blijft   het   gedetailleerde  paper zelf  
   
   

   

   

  De zogenaamde "Zhuchengtyrannus magnus "was van kop tot staart ongeveer elf meter lang en woog rond de zes ton.
  Het dier valt onder de familie Tyrannosauriërs.
  (Blog van David Hone )
   
  http://archosaurmusings.wordpress.com/  So just how big was Zhuchengtyrannus?

  .....we can measure the bones we do have and that gives us a 64 cm maxilla and a 78 cm dentary, though the latter would probably have been a bit longer in life. These obviously make up a significant part of the skull, but it would have been much longer when complete. 
  .... tyrannosaurines are generally pretty conservative so we can compare the sizes of these bones to their equivalents in other specimens for comparison.
  There are two adult Tryannosaurus specimens with maxillae just 1 and 2 cm longer than that of ZT with one having a bigger and the other a smaller dentary, so it’s immediately fair to call this about T. rex sized.
  However, the   specimen known as ‘Sue’ is a real monster of a rex with a maxilla some 79 cm long, which is a fair bit bigger bigger.
  There are several Tarbosaurus specimens in the low 60s for maxilla length, with one (I can only imagine is a juvenile) at 49 and a pretty big one at 73.
  Several other more basal tyrannosaurid and tyrannosaurine taxa get close, but are not quite as big as ZT.


  ....Obviously we just have one specimen and it’s impossible to know if it was a big or small or very average specimen. Assuming the latter, it’s very slightly bigger than most specimens of Tarbosaurus and slightly smaller than most Tyrannosaurus ones. That means it’s basically about the same size as these two, and lying in between on average.

  ....Tyrannosaurus is bigger and Tarbosaurus is pretty much the same. I don’t think anyone would argue that (in terms of length at least) that Spinosaurus, Giganotosaurus and Mapusaurus are not bigger (and here’s a good chance to link to this old image of mine).
   

  http://archosaurmusings.wordpress.com/2008/11/17/tyrannosaurus-vs-giganotosaurus/  At the front you have a Siberian tiger (white – the largest living terrestrial predator) and Andrewsarchus (grey – the largest known mammalian predator, though its status as a carnivore has been questioned) and then across the back Spinosaurus (white – actually drawn too large, it has recently been scaled back a bit from this and the biggest carnosaur), Giganotosaurus (black – the biggest allosauroid), Tyrannosaurus (grey – the biggest tyrannosaur) and Carnotaurus (white – the biggest known abelisaur).


  DE  GIGANTEN 

    

  tarbosaurus_efremovi.                      Spinosaurus‑Aegyptiacus.    Mapusaurus roseae

  http://www.ansp.org/museum/dinohall/giganotosaurus.php


  Samen met  T. rex  en de aziatische   Tarbosaurus, is  Zhuchengtyrannus magnus  een indrukwekkend carnivoor  lid van   gespecialiseerde  gigantische  theropoda   binnen de  Tyrannosauridae 
  Die groep leefde  in Noord  Amerika  en  Oost azie  gedurende het late krijt  van - 99MY  a - 65 MY
  (2) 

  Qua lichaamseigenschappen en formaat is  het nieuw  reptiel  ,wat betreft de gevonden   resten ,  vergelijkbaar met de bekende  Tyrannosaurus rex fossielen  .
  Dat schrijven onderzoekers van het University College in Dublin in het wetenschappelijk tijdschrift Cretaceous Research.
  The unique shelf is labelled 'S' and the notched fenestra 'mf'.
   

  From Hone et al., in pressFragmenten en tanden uit de bovenkaak 
  (onderaan ) diagrams van de   Zhuchengtyrannus maxilla.
  Onderkaak van  Zhuchengtyrannus magnus

  http://www.ucd.ie/news/2011/04APR11/010411-Long-lost-cousin-of-T-rex-identified-by-scientists.html

  De vondst  bestaat uit een maxilla van de bovenkaak en een dentarium van de onderkaak van een volwassen individu.
  De oorspronkelijk vermoedelijk zeer gave resten zijn tijdens het bergen wat beschadigd geraakt.
  Losse tanden zijn aan de soort toegewezen


  Het (werkhypothetische ) skelet van de nieuw ontdekte dinosaurus is dus  gereconstrueerd op basis van fossiele kaak- beenderen  en tanden  die zijn opgegraven in China.
  Het kostte   wel wat extrapolaties (1) en  veel   moeite  een ( voorlopige ) model - reconstructie , op grond van vergelijking  met ander tyrannosaurus materiaal  .te verwezenlijken 

  “Met alleen wat botten uit de schedel en de kaak is het moeilijk om ( o.a.)  het formaat van dit dier nauwkeurig in te schatten”,

  verklaart hoofdonderzoeker David Hone op nieuwssite Physorg.com.
  “Maar de botten die we in ons bezit hebben, zijn slechts een paar centimeter kleiner dan die van de grootste T-rex(varianten )  die we kennen. Het staat  alleszins  vast dat de Zhuchengtyrannus  een gigantisch dier was, ( en  hoogstwaarschijnlijk  behorend tot een  nieuw  taxon   uit  de   tyrannosauriden-familie )  ”, aldus Hone.
  (NB  :  In het rood staan mijn toevoegingen  )
  Noten

  (1) EXTRAPOLATIES  of grond van vergelijkende anatomie  , zijn  de allereerste  gissingen  in  het detectivewerk  dat ook deze nieuwe legpuzzel  omringd  ... 
  Zo worden als" waarschijnlijk " en redelijk   geopperd  ;  
  -Deze   carnivore (= tanden )  theropode  had net als alle andere Tyrannosauriërs : 
  *kleine armen,
  *tweevingerige (vinger)klauwen
  *en ijzersterke kaken.

  Minder  geslaagd is :

  -Het dier jaagde  niet alleen actief, maar aasde ook op de prooien van andere dieren
  of het was zelfs een "aaseter " .(= die  laatste  paar puntjes  zijn  veronderstellingen die het altijd doen als bladvulling  in  persverhaaltjes ....en daarom ook  al eens onvoorzichtig  door de  enthoesiaste  ontdekkers  worden  gesuggereerd  azan het journaille ?   )

  http://archosaurmusings.wordpress.com/2010/07/13/so-tyrannosaurs-were-scavengers-then/
  (2) Vrij recent ( 2009) werd ook  nog  een andere  aziatische tyrannosauride   ontdekt  :  Alioramus  Altai  
  http://archosaurmusings.wordpress.com/2009/10/06/guest-post-a-new-tyrannosaur-alioramus-altai/#more-2478

  De Tyrannosauriden  zijn het  laatste decennium erg  vervolledigd met  allerlei  nieuwe soorten  ...
   

  Tyrannosauridae

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.En nog eentje uit de tyrannosaurus familie;Bistahieversor sealeyi
  ( scroll naar  2 ) Haplocheirus Sollers   
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tyrannosaurus in australie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zacht dinosaurus weefsel betwist
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 2
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 3 BREEKBAAR BOSKALF
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAPTOREX kriegsteini
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Schrikaanjagende hagedissen


  Theropoda

  Dromeosauridae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mongolie  :  Linheraptor esquisitus
  Opnieuw iets over Theropode dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vroeg grut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino's onstonden in zuidamerika ...
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voorouder dino's ? Asilisaurus kongwe

  geboortegrond dinosaurus

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BEIPIAOSAURUS
  Ornithomimosauria
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beishanlong grandis,
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 1  OPA THEROPODA ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.oudste theropode ?

  02-04-2011 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Paleontologie
  >> Reageer (0)
  26-03-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pterobranchia

  Belangrijke  hemichordaat  gevonden in  China   


  Onderzoekers uit China, Leicester en Oxford hebben  een opmerkelijke fossiel  ontdekt dat nieuw  licht werpt op een belangrijke groep van primitieve zeedieren.


  Het gaat om het  525 miljoen jaar oude fossiel  van een hemichordaat
  [Credit: Professor Derek Siveter, Oxford University]
   
  Het fossiel behoort tot een groep van tentakel-dragende  worm-achtige  schepselen, die leefden in harde hulzen die  ze zelf afscheiden   . 
  Voorheen werden alleen dergelijke  kokers ontdekt en  waargenomen in detail, maar dit nieuwe model toont duidelijk ook de weke delen van het lichaam , inclusief  de bewapening en  voedings-tentakels .  

  Details van de ontdekking zijn vandaag bekendgemaakt in het tijdschrift Current Biology.
  De studie werd gefinancierd door de Royal Society en de National Natural Stichting van China.  

  Het schepsel behoort tot de groep der zogenaamde pterobranchia- hemichordates die verwanten  zijn van zeesterren en zee-egels, maar ook gewervelde dieren tonen enkele kenmerken die de vroegste( mogelijke )  aanknopingspunten op onderlinge verwantschappen tussen  ongewervelden en gewervelden , bieden
  Ongeveer 30 soorten pterobranchiata staan tegenwoordig  bekend , maar  380-490 miljoen jaar geleden bestond er al een groep  van deze dieren : de zogenaamde  graptolieten  , en dat waren  vrij algemeen voorkomende  soorten in de prehistorische oceanen.  

  Pterobranchia scheiden een stof die een hard omhulsel vormt rond  hun zachte lichaam  ...Tentakels strekken zich uit aan de bovenkant van de buis om plankton te vangen.


   
  Hoewel minder dan 4 cm lang , is het nieuwe fossiel  prachtig bewaard gebleven en  zijn kleine details te zien, waaronder 36 kleine tentakels langs een vederlichte arm.  

  Professor David Siveter van de Universiteit van Leicester's Department of Geology
   ".... het fossiel  heeft een uitzonderlijk bewaard gebleven afbeelding  van het  zachte weefsels - met inbegrip van bewapening  en tentakels gebruikt tijdens het voeden  - Het bied een ongeëvenaard inzicht in de oude biologie van deze  groep..."  


  Collega's van Yunnan University en de universiteiten van Leicester en Oxford werkten  samen bij het identificeren en beschrijven van de bijzondere vondst, die werd ontdekt in de provincie Yunnan, China.
  Het fossiel kreeg als naam   Galeaplumosus abilus wat betekent 'gevederde helm van boven de wolken', verwijzend naar zowel de morfologie "  als  naar  de vindsplaats  yunnan (=  "ten zuiden van de wolken '. )  
   

  bron :
  University of Leicester
  /   via EurekAlert! [March 24, 2011]
  http://www.sciencedaily.com/releases/2011/03/110324153024.htm
  http://www.sciencenewsline.com/biology/2011032513000043.html
  http://palaeoblog.blogspot.com/2011/03/new-early-cambrian-hemichordate.html
  _(Appendix )_____________________________________________________________________________

  Wat zijn graptolieten?

  Graptolieten (Graptolithina) waren kolonievormende zeediertjes uit het Paleozoïcum. Ze worden onder andere gebruikt als gidsfossielen voor het Ordovicium en het Siluur.
  Graptolieten worden gerekend tot de Halfchordaten (Hemichordata), de diergroep waartoe de verre verwanten van de gewervelde dieren behoren.
  Het waren kolonievormende diertjes die leefden van het Midden-Cambrium (ca. 520 miljoen jaar geleden) tot het Vroeg-Carboon (ca. 360-320 miljoen jaar geleden). Een kolonie of rhabdosoom bestond uit een groot aantal bekertjes, die via een draad met elkaar in verbinding staan. Deze bekertjes waren opgebouwd uit een chitine-achtige stof. Elk bekertje bevatte één individu. Een kolonie kon uit één of meerdere armen bestaan.

  Graptolieten worden meestal platgeslagen in schalies teruggevonden. Het zijn dan rechte of gebogen streepjes, die aan één of beide zijden een zaagrand vertonen.
  De tandjes van de zaag worden gevormd door de bekertjes.

  Een drijvend bestaan

  Toen graptolieten voor het eerst werden beschreven, dacht men dat het planten waren. Pas aan het begin van de 19de eeuw werden ze als fossielen van dieren bekend. De oudste graptolieten, de Dendroidea, waren met een soortwortel in de bodem verankerd. Vanuit hun bekertjes vingen de diertjes voedseldeeltjes die in het water zweefden. Binnen de Dendroidea zien we verschillende typen bekertjes. Grote bekers worden geïnterpreteerd als vrouwtjes, de kleinere als mannetjes.

  Sommige Dendroidea zaten niet vast aan de bodem, maar hechtten zich aan zeewier. Dit wordt gezien als een eerste stap in de richting van de levenswijze van de Graptoloidea, een andere groep graptolieten.
  Deze graptolieten waren simpeler gebouwd dan de Dendroidea en de bekertjes waren allemaal van dezelfde grootte.
  De meeste Graptoloidea hechtten zich aan drijvende stukken wier.
  Deze levenswijze verklaart hun brede verspreiding.
  Sommige vormen ontwikkelden zelfs drijforganen, waardoor ze zelfstandig in de Paleozoïsche oceanen konden
  drijven.

  http://www.museumkennis.nl/nnm.dossiers/museumkennis/i001135.html  Gesteente met fossielen van Graptolieten.

  Graptolieten waren kolonie-vormende diertjes die voorkwamen in de zeeën van het Boven-Cambrium tot het Onder-Carboon. Hun fossielen zijn vooral bekend uit het Ordovicium en het Siluur.

  Een graptolietenkolonie bestond uit aan elkaar verbonden bekertjes van chitine die elk een diertje bevatten.
  ___________________________________________________________________________________________________________

  http://en.wikipedia.org/wiki/Pterobranchia
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Hemichordata
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Graptoliet

  26-03-2011 om 14:29 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Paleontologie
  Tags:paleontologie , invertebrata , fossils
  >> Reageer (0)
  23-03-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Embryo van een Sauropode


  Het gaat vermoedelijk om een embryo van een titanosaurus
  Onderzoeker Gerald Grellet-Tinner van het Field Museum in Chicago ontdekte de resten van het ongeboren dier door eenscan te maken van een dinosaurusei .  Het ontdekte embryo is volledig ontwikkeld en heeft een diameter van ongeveer negen centimeter, zo meldt het Britse tijdschrift New Scientist.

  Het   kleine   18 mm  lange  humerus -bot   uit het voorste lidmaat  van  het   dinosaurus -embryo  ( Gondwana Research)

  Het  gescande   dinosaurusei waarin het embryo is ontdekt, was in de jaren zestig al gevonden tijdens een wetenschappelijke expeditie in de buurt van de Gobi-woestijn in Mongolië. Het dateert van het vroeg krijt  .  Het fossiel zelf  zat sinds  aijn ontdekking   in het archief van het Field Museum ....

  Bacteriën hebben ervoor gezorgd dat de botten van de ongeboren dinosaurus zijn omgezet van calciumfosfaat naar calciumcarbonaat.
  De rest van de eierschaal bestaat ook uit dat materiaal.

  Daardoor was het niet mogelijk om het embryo te detecteren met röntgenstraling.
  Grellet-Tinner gebruikte een zogenaamde tomografie om het ongeboren dier in kaart te brengen.
  Op basis van de vorm van het lichaam stelde hij vast dat het ging om een titanosaurus. Hij heeft zijn bevindingen gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Gondwana Research.

  Twijfel 
  Overigens twijfelen sommige wetenschappers nog wat   aan de resultaten van de studie. Ze vragen zich of het wel mogelijk is om de (overrigens  slecht bekende   volwassen ) kenmerken  van de groep   te vinden   in de overgebleven  morfologie van zulk een embryo.

  “Het is  tevens  erg ongebruikelijk om een embryo te vinden met botten die precies hetzelfde zijn gevormd als bij volwassen dieren”, verklaartde  Steve Salisbury van de Universiteit van Queensland in New Scientist.

  Het is volgens Salisbury wel aannemelijk dat het gaat om een embryo van een dinosauriër uit de groep sauropoda.
  Alleen die ontdekking is al erg bijzonder.
  De leeftijd van het ei wijst er op dat deze dinosauriërs 50 miljoen jaar eerder in Mongolië voorkwamen dan tot nu toe werd aangenomen.

  “Ik was totaal verrast”, verklaart Grellet-Tinner. “We hebben nooit eerder een dergelijk embryo gevonden dat nog volledig aan elkaar zat. En we wisten niet dat deze dinosauriërs zulke extreem kleine eieren legde.”  (gemiddeld  90 mm  in diameter )

  Twee gelijkaardige  3,5 cm lange    fossiele  schedeltjes   van ( vermoedelijk )  pas uit het ei gekomen   titanosaurus-jongen , werden al  in Argentinie ( 2001 ) ,  ontdekt , samen met nog  enkele  andere fragmenten van de titanosaurus -morfologie 

    Dit is een van de schedeltjes  ; 
  De snuit wijst naar links-onder , de oogkas bevindt zich in het midden   (foto: Science)
  Het zijn vooral de  beitel-tanden  van de  schedeltjes  die de determinatie  aannemelijk maken  ... Die zijn dan ook   bij  best bekende  en  best bewaarde  items   tussen de zeldzame titanosaurus  schedel-restanten   
  Uiteindelijk  was de titanosurus -kop  slechts klein in vergelijking met de rest van het lichaam  en  raakten schedels  dan ook zeer gemakkelijk los van de rest van het dode dier  ... 
  Ook  dino-eieren zijn  relatief  zeldzame fossielen , maar  Luis Chiappe( the Natural History Museum of Los Angeles County) en een groep Argentijnse paleontologen vonden vroeger ook  al  been-restanten  in enkele van de  duizenden eieren die ze  vonden in Patagonia.

  Chiappe in  New Scientist. "Beide schedeltjes  zijn  lichtes vervormd  , maar geven een  duidelijk en helder beeld  van de  titanosaurus schedel:
  Daarvan waren in 2001  geen  komplete exemplaren bewaard gebleven ( of gevonden ) Wel waren de  beiteltanden goed bekend  ... 
  Het is ironisch dat de beste schedel- exemplaren  voor de gehele   titaznosaurus -groep  afkomstig zijn van zeldzame embryo's  .... "


  Titanosaurus tanden 
    
  Reconstructies

  http://www.newscientist.com/article/dn1356-tiny-fossil-skulls-illuminate-dinosaur-giant.html
     Begin   2011 verschijnt  uiteindelijk  een studie  waarin voor het eerst   een   complete volwassen  en geavanceerde ( braziliaanse )   titanosaurus schedel  ,  uit het vroeg krijt  , wordt  afgebeeld en beschreven  : 

  Hussam Zaher, Diego Pol, Alberto B. Carvalho, Paulo M. Nascimento, Claudio Riccomini, Peter Larson, Rubén Juarez-Valieri, Ricardo Pires-Domingues, Nelson Jorge da Silva Jr., Diógenes de Almeida Campos (2011).
  “A Complete Skull of an Early Cretaceous Sauropod and the Evolution of Advanced Titanosaurians”. PLoS ONE 6 (2): e16663.   
  Tapuiasaurus macedoi  Het  gescande   dinosaurusei waarin het embryo is ontdekt, was in de jaren zestig al gevonden tijdens een wetenschappelijke expeditie in de buurt van de Gobi-woestijn in Mongolië. Het dateert van het vroeg krijt  .  Het fossiel zelf  zat sinds  aijn ontdekking   in het archief van het Field Museum ....

  Bacteriën hebben ervoor gezorgd dat de botten van de ongeboren dinosaurus zijn omgezet van calciumfosfaat naar calciumcarbonaat.
  De rest van de eierschaal bestaat ook uit dat materiaal.

  Daardoor was het niet mogelijk om het embryo te detecteren met röntgenstraling.
  Grellet-Tinner gebruikte een zogenaamde tomografie om het ongeboren dier in kaart te brengen.
  Op basis van de vorm van het lichaam stelde hij vast dat het ging om een titanosaurus. Hij heeft zijn bevindingen gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Gondwana Research.

  Twijfel 
  Overigens twijfelen sommige wetenschappers nog wat   aan de resultaten van de studie. Ze vragen zich of het wel mogelijk is om de soortkenlmerken   te herleiden tot de vorm van een embryo.

  “Het is erg ongebruikelijk om een embryo te vinden met botten die precies hetzelfde zijn gevormd als bij volwassen dieren”, verklaart Steve Salisbury van de Universiteit van Queensland in New Scientist.

  Het is volgens Salisbury wel aannemelijk dat het gaat om een embryo van een dinosauriër uit de groep sauropoda.
  Alleen die ontdekking is al erg bijzonder.
  De leeftijd van het ei wijst er op dat deze dinosauriërs 50 miljoen jaar eerder in Mongolië voorkwamen dan tot nu toe werd aangenomen.


  23-03-2011 om 13:45 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Paleontologie
  >> Reageer (0)
  24-02-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een Nieuwe Vondst ?

  Diania cactiformis

  http://blogs.discovermagazine.com/notrocketscience/2011/02/23/meet-diania-the-walking-cactus-an-early-cousin-of-lifes-great-winners/
  http://whyevolutionistrue.wordpress.com/
  http://noorderlicht.vpro.nl/noorderlog/bericht/44502030/

  http://www.nu.nl/wetenschap/2454310/overblijfselen-van-wandelende-cactus-ontdekt.html


  Reconstruction of Diania cactiformis in dorsolateral view.(Nature )

  Deze worm-met-gepantserde-poten is mogelijk eentje uit de voorouderlijke  groep   van de moderne geleedpotigen. (afbeelding: Jianni Liu)  De wandelende  cactus van Yunnan   behoort tot de  groep van de uitgestorven  worm-vormige  dieren der    lobopoden , waarvan al lang  wordt gedacht dat het verwanten  zijn van de huidige   "velvet wormen."(>Fluweelwormen =(Onychophora))   De  wandelende cactus is  echter  wel het eerste fossiele  lid van de lobopoden groep dat  beschikt  over, de gelede poten  die typisch zijn voor de arthopoden 


  http://en.wikipedia.org/wiki/Lobopodia
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Fluweelwormen


  De bekende fluweelworm Peripatus is lang beschouwd  als een  voorouder der arthropoda 
  Zelfs als dé  voorouder van de  <--,  ( in het bijzonder  de  myriapoda en hexapoda
  http://www.wired.com/wiredscience/2011/02/in-the-web-of-the-velvet-worm/

  Maar de huidige  consensus beschouwd   de Onychopora  als   een zustertaxon van de arthropoda  
  ****  Wetenschappers hebben in het zuidwesten van China de overblijfselen van een opmerkelijk dier ontdekt dat zich vermoedelijk als eerste organisme wapende met een uitwendig skelet..Het fossiel zelf  is  afkomstig uit de reserves van de Vrije Universiteit van Berlijn waar het al  minstens 10 jaar opgeslagen lag ___ Paleontoloog  Michael Steiner, eveneens  van de  Freien Universität Berlin. „Die fossielen uit China  hebben we al tien jaar in ons  bezit  . Maar we wisten niet wat we er moesten mee aanvangen  .."  
   
  Het is  een soort   wormachtig  wezen   waaraan tien paar stekelige uitsteeksels  zitten. Het dier heeft de bijnaam 'wandelende cactus' gekregen. Het organisme leefde ongeveer 520 miljoen jaar geleden en was waarschijnlijk één van de eerste geleedpotigen, een groep van dieren die zich met een uitwendig skelet beschermen tegen roofdieren.
  Dat schrijft hoofdonderzoekster Jianni Liu in het wetenschappelijk tijdschrift Nature  http://www.nature.com/nature/journal/v470/n7335/full/nature09704.html


   
     .... .Geleedpotigen zijn waarschijnlijk voorgekomen uit de lobopoden, een groep van zachte wormen met poten waar weinig over bekend is. Het nieuw ontdekte fossiel bewijst mogelijk definitief dat er een evolutionair verband is tussen geleedpotigen en lobopoden. De  verwantschap en afstamming tussen  beide groepen  is  echter nog lang niet   " ononmstootbaar "bewezen door dit fossiel .. het wordt  echter wel steeds  waarschijnlijker en het is  zeker  een goede aanwijzing , maar we moeten wel opassen dat het niet alweer een  door de minder voorzichtige   pers en de  enthoesiaste  schrijvers van de studie ,  alweer  een sensationele opgeklopte hype wordt  ...

  “We hadden tot nu toe nog geen fossiel waarvan je kon zeggen: dit was de eerste lobodop met een simpel uitwendig skelet”, verklaart Liu in het Britse tijdschrift New Scientist.   Het fossiel biedt ook inzicht in de manier waarop geleedpotigen ontstonden. Uit het lichaam van de "worm" blijkt dat de dieren waarschijnlijk eerst stekels ontwikkelden op hun zachte  poten en pas later in de evolutie ook de rest van hun lichaam wapenden met een uitwendig skelet.

  Met de vondst van de fossielen, die stammen uit het Cambrium, is mogelijk ook een ander raadsel opgelost. Paleontologen worden het er namelijk al een poosje niet over eens of geleedpotigen eerst hun rug en buik gingen beschermen met een pantser, of hun poten.
  Het cactusvormige wezentje heeft wel harde schalen rond zijn poten, maar niet rond het weke middendeel van z’n lijf.

  Roofdieren  :  Het aantal geleedpotigen explodeerde ongeveer 540 miljoen jaar geleden in het geologisch tijdvak Cambrium. In die tijd leefden er al  veel roofdieren . Kleinere organismen ontwikkelden onder invloed daarvan waarschijnlijk uitwendige skeletten.( later ook rond het  weke lijf )  Het fossiel van het organisme met de naam Diania cactiformis bestaat uit een centrale ruggengraat:  een kop  en een  lichaam met  9 segmenten , er is bovendien een scheiding tussen  iets wat men de voorlopers  van een kopstukkapsel ( met 4 paar uitsteeksels   ; 1 paar kopkapsel ?  en 3 paar thorax ?  ) en proboscis   en/of    een  thorax(?)  (met zes paar "poten ")  kan noemen ,   merkbaar  ....   De aanleg voor een klein  drie-segmentair  pootloos abdomen ( zoals eventueel   bij de insekten ) is ook in principe aanwezig

  Er zijn  met andere woorden  ,  genoeg  morfologische   kenmerken/aanzetten   ( = " evolutie"-knutsel-materiaal) aanwezig , om dat allemaal verder uit te bouwen naar de vele verschillende arthropoden  toe   ....  

  Maybe  , the front set of appendages are cranial.
  So, in that case ,  they don’t count as a “segment”.

  Jason
  Says:
  I’m actually one of the authors of this study ..... In response to a couple of the points:
  -the head end is to the left with a tube like proboscis
   -and no, there is no evidence for mouthparts which presumably developed later in arthropod evolution = .it had  no primitive eyes or  no mandibles
  I wouldn’t say it really has a true head. Heads, like mouthparts, came later on in the evolutionary tree
  and this is why we think we have something very close to the point where these so-called ‘lobopod’ animals turned into true arthropods
  -The exact count of legs at the front end is slightly complicated because the legs all lie jumbled on top of each other, but we’re pretty sure it’s 10 as per the reconstruction.  Hallucigenia   (
  Burgess Shale  en later ook Chenjiang= wat erg veel verhelderde  over dit dier   )   is een  lobopode die  oppervlakkig  een beetje   lijkt op deze" nieuwe" vondst
  Ze verschillern echter ook  onderling ... Hallucingenia  bezit duidelijk andere  aantallen (geklauwde ) "poten " en  bezit ook  nog  rug of zijstandige supplementaire uitsteeksels    
  http://paleobiology.si.edu/burgess/hallucigenia.html 

  Hallucigenia

  Hallucigenia  http://en.wikipedia.org/wiki/Hallucigenia
  http://www.geol.umd.edu/~jmerck/bsci392/lecture21/lecture21.html  http://www.fossilmuseum.net/Fossil_Sites/Chengjiang/Microdictyon-sinicum/Microdictyon.htm


    
  http://www.topnews.in/500mln-yr-old-fossil-sheds-new-light-origin-arthropods-2142087
  Hurdia  

  The one known specimen of Schinderhannes. Credit: Steinmann Institute/University of Bonn  fuxianhuia  ChengJiang Arthropod -- Leanchoilia
  ZIE OOK
  http://www.fossilmuseum.net/Fossil_Sites/Chengjiang/Leanchoilia-illecebrosa/Leanchoilia.htm
  Maximum likelihood phylogenetic tree of arthropods. Adapted from Regier et al., 2010.

  http://arthropoda.wordpress.com/2010/02/10/unraveling-arthropoda/
    

  http://arthropoda.southernfriedscience.com/

  Appendix 

  Hierboven en in  navolging  van  de pers -berichten wordt gewag gemaakt van een  "worm " of "wormachtig " maar  zacht dier  ...

  De  verazmelterm  "vermes " ( = te vertalen als "wormen" ) word echter allang niet meer gebruikt  als een aparte  sytematische   groep binnen de animalia De  "wormen"  ( vroeger dus "vermes" ) zijn een ouderwetse  verzamelbak -term  ... het is een term die in de  wetenschap der taxonomen  en fylogenetici  uit de terminologie is verdwenen  ... maar nog steeds  wordt gebezigd in het  spraakgebruik  ... Net zoals "de opkomst en ondergang van de zon " terwijl  de meeste  ontwikkelde mensen  weten  dat het de zon niet is die opkomt en ondergaat , maar de aarde die om haar as wentelt  in 24 uur 
     (1) Polychaete wormen
   
  http://en.wikipedia.org/wiki/Polychaete 

  Lijken oppervlakkig   ook wel een beetje  op de  gevonden   "lobopoden "  , maar het zijn leden van de
  annelida ( de bekendste vertegenwoordigers zijn "aardwormen" )   en die zijn waarschijnlijke  vervanten van de gewervelden  

  Daaronder ook  de "extante  polychaete   " wormen die al zo'n belangrijke  rol  hebben gespeeld  in de  origine-studies rond de ontwikkeling van het oog en het zenuwstelsel  =
  Platynereis dumerilii

  Blog Entry Oog evolutie

  Photo Album oogevolutie  Hieronder ( ter kennislmaking)   een fotoreeks met enkele van die polychaeta   
   
   


  Tussen de 1700 en de 3800 meter zeediepte  
  worden  nog steeds  veelborstelige  "wormen" aangetroffen ...
    
  24-02-2011 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Paleontologie
  >> Reageer (0)
  11-02-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. E. Slangepootje
  "UPDATING "  STUDIE VAN OUD NIEUWS  Een 95 miljoen jaar oud fossiel  werd door  wetenschappers  onder de  scanner  van de  Franse European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) in Grenoble   gelegd en  biedt wetenschappers  meer details  over  recente inzichten in de vraag hoe slangen in de loop van de evolutie zijn ontstaan.

  Het fossiel uit Libanon van de prehistorische slang Eupodophis descouensi bevat twee achterpoten met enkelbotten, maar geen teen- of voetbeenderen.
  Zichtbaar was een poot  , de andere bevond zich binnen het fossiel en is nu  door o.a. de laminography zichtbaar geworden 

  Volgens onderzoekers van het Museum National d'Histoire Naturelle in Parijs suggereren de resten van het dier dat de voorouders van slangen poten hadden. 
  Dat meldt BBC News.     

   Revealed: Scientists see features on the scale of a few micrometers   A finger points to the visible leg of the ancient snake

  Fossil snake (Alexandra Houssaye)


  The snake would have slithered along the ground during the Late Cretaceous


   

  De poten van de dieren verdwenen waarschijnlijk in de loop van de evolutie, omdat de ledematen steeds langzamer groeiden en gedurende een steeds kortere periode.
  De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Vertebrate Paleontology.Waarschijnlijk werden de poten van de voorouders van slangen steeds korter omdat de dieren de ledematen niet meer nodig hadden.

  Bewegingen

  “Als een lichaamsdeel niet langer meer nuttig is, kan het langzaam verdwijnen, zonder dat het invloed heeft op de overlevingskans van een dier”, verklaart onderzoekster Alexandra Houssaye op Discovery News.
  “Deze regressie was waarschijnlijk zelfs positief, omdat de poten de bewegingen van een over de grond glijdende slang verstoorden.”

  De wetenschappers bevestigden nogmaals hun werkhypotheses  door de versteende resten van de oerslang in kaart te brengen met sterke röntgenstraling en vervolgens een 3D-model van het dier te creëren. Met behulp van het model konden ze nauwkeurig bepalen in welke mate de poten van de fossiele   slang waren ontwikkeld.

  Zeereptielen

  Wetenschappers gaan er vanuit dat slangen ongeveer 160 miljoen jaar geleden ontstonden.
  De grote vraag is welke voorouders de dieren hadden. Tot nu toe zijn er twee verschillende theorieën.

  Sommige onderzoekers nemen aan dat slangen zijn geëvolueerd uit zeereptielen.
  Andere wetenschappers geloven dat de dieren zijn voorgekomen uit hagedissen die op het land leefden en in de loop van de evolutie hun poten verloren.Het  opnieuw  bestudeerde fossiel uit Libanon zou die laatste theorie  nog beter  kunnen ondersteunen.

  zie verder 
  ook de  oudere artikels  --->

  http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7339508.stm
  http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/680116.stm

  Slangen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.<--Slangetje in het gras ? I
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.<--Een ouder slangetje in het gras
  11-02-2011 om 22:03 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Paleontologie
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Australopithecus Afarensis voet
  Bronnen :  
  Berichtje uit de Eos 10 feb 2011
  http://www.eosmagazine.eu/home/ctl/Detail/mid/485/xmid/3000/xmfid/12.aspx?utm_source=EOSNB10022011&utm_medium=WEBMAIL&utm_campaign=eos_new

  http://www.nu.nl/wetenschap/2444537/oermens-lucy-liep-rechtop-.html

   
  http://whyevolutionistrue.wordpress.com/  Lucy had geen klimmersvoeten  De Australopithecus afarensis had een voetgewelf vergelijkbaar met dat van de moderne mens. Dat toont mogelijk aan dat Lucy en haar soortgenoten de bomen definitief inruilden voor een leven op de grond.
  Het onderzoek verscheen vandaag in Science.

  Amerikaanse wetenschappers vonden in een 3,2 miljoen jaar oud middenvoetsbeentje nu het bewijs dat  een mensachtige van de soort Australopithecus afarensis ( 1),en  gevonden in de Ethiopische plaats Hadar,.vermoedelijk al een mensen- voetstructuur had.

  Dat betekent dat Lucy voeten had om lang  mee te wandelen, maar dat ze tegelijk haar klimvaardigheden verloor.
  Ze kon immers geen takken meer vastgrijpen met de grote teen, iets wat apen wel kunnen’
  ,

  zegt onderzoekster Carol Ward van het Institute of Human Origins (Arizona State University),
   
  ‘Voor onze voorouders betekende dat een fundamentele verandering in de manier van leven. De Australopithecus afarensis verliet definitief de bomen en was nu in staat om grote afstanden af te leggen op zoek naar voedsel.’  4 de Metatarsus   bot
  http://en.wikipedia.org/wiki/Metatarsus


  File:Gray268.png 

   
                                De menselijke  4de metatarsus


   
  het fossiel                                                              plaats van het  homologe  bot in de menselijke voet 


  AL 333-160 left fourth metatarsal in dorsal, lateral, medial, plantar, and proximal views.
  Ons voetgewelf ( = dat zijn de " holtes"  wanneer de  voetzool in rust  op de grond staat -->  in Vlaanderen  is de bovenkant van de voet  bekend als  "de wreef" = ook die  is typisch voor de mens  ) is aangepast om langdurig rechtop te lopen.
  Het draagt ons gewicht, absorbeert schokken en vormt een stijf platform waarop we ons afduwen tijdens het lopen.
  Wanr ook  voetholtes zijn een verdere  goede optimalitie, bij en van  de manier van lopen die moderne mensen hanteren.

  Natuurlijk komen ook platvoeten voor
  Maar menselijke platvoeters  bezitten nog altijd een wreef ( en dikwijls ook nog enige restanten van de holtes )  : Het "ontbreken " van voetzoolholtes ( in mindere of meerdere mate  en zelfs verschillend in de linker en rechtervoet ) veroorzaakt  snellere  slijtage van de wervels ( bij lange mensen ) met  als resultaat  rugklachten en zelfs verlamming  , wat een serieuse fitness -handicap is   
  Het( anatomisch ) belangrijkste  kenmerk  van dit alles  is echter  de buiging in de botten  ; wat  dient om de schok op te vangen bij het neerkomen van de voet.

  Het bestudeerde middenvoetsbeentje is het enige dat ooit van een volwassen   Australopithecus afarensis is gevonden.(is het wel van australopithecus ?  ( 1)  
  ‘Daarom is het een sleutelstuk voor de studie van de menselijke evolutie. Dat het voetgewelf zich zo vroeg in de evolutie ontwikkelde, betekent dat het fundamenteel is voor de menselijke voortbeweging. Een beter begrip van hoe en waarom onze voeten evolueerden, kan nieuwe inzichten geven in hoe ons skelet vandaag werkt’,
  besluit Carol Ward.

  De vondst van het  fossiele middenvoet beentje   suggereert daarom dat Australopithecus afarensis zich ook al voornamelijk rechtop voortbewoog. “Het bot dat is opgegraven in Hadar heeft alle kenmerken van de vorm en de functie van een moderne menselijke voet”, verklaart hoofdonderzoeker William Kimbel van het Institute for Human Origins in Arizona op BBC News.

  “Het gaat om het vierde middenvoetsbeentje dat aan de buitenkant van het middelste gedeelte van je voet zit”, aldus Kimbel. Dit bot ondersteunt de goed ontwikkelde voetholtes( en de "wrijf")  die we zien bij moderne mensen.”

  Wetenschappers vermoeden al langer dat Australopithecus afarensis af en toe rechtop liep. Die theorie wordt ondersteund door verschillende kenmerken van het beroemde fossiel van ‘Lucy’, een volwassen vrouw van de soort  Het fossiel van Lucy bevat echter geen voetbotten. Wetenschappers konden daardoor niet bepalen of ze vaak rechtop liep, of slechts af en toe.


  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Supplementaire aanwijzingen   hebben overigens ook   te maken met de voetafdrukken  van Laetoli die aan afarensis worden toegeschreven  

  http://www.nu.nl/wetenschap/2210154/mens-liep-36-miljoen-jaar-geleden-al-rechtop--.html

  Onderzoekers van de  Universiteit van Arizona lieten verschillende mensen door een bak met zand lopen, zodat ze hun voetafdrukken konden bestuderen.Sommige proefpersonen mochten gewoon rechtop lopen, anderen moesten hun knieën en heupen gebogen houden, zoals chimpansees dat doen   De wetenschappers vergeleken de voetafdrukken van de proefpersonen vervolgens met oeroude voetafdrukken uit Lateoli, een plaats in Tanzania. Deze afdrukken zijn vermoedelijk 3,6 miljoen jaar geleden achtergelaten door een voorloper van de mens.

  Hiel en teen 
  Tot nu toe was het onduidelijk of de oermensen uit deze tijd voorover gebogen liepen zoals chimpansees, of al helemaal rechtop zoals moderne mensen. Het onderzoek van de Amerikaanse wetenschappers wijst op het laatste.De voetafdrukken uit Tanzania vertonen de meeste overeenkomen met de voetstappen van de deelnemers aan het experiment die volledig rechtop liepen. Zo bleken de afdrukken van de hielen en tenen ongeveer even diep te zijn.De resultaten van het experiment zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift PLoS One. De wetenschappers zijn erg onder de indruk van de efficiënte loopstijl van de oermensen.

  Efficiënt
  “Tot onze verrassing vallen de voetafdrukken van Lateoli binnen het bereik van de normale menselijke voetstappen”, verklaart hoofdonderzoeker David Raichlen in het Amerikaanse tijdschrift Scientific American.
  Deze manier van lopen was ongelooflijk efficiënt. Het wijst er op dat het besparen van energie erg belangrijk was bij de evolutie van het lopen op twee benen”, aldus Raichlen.

     

  http://metamedia.stanford.edu/imagebin/Laetoli-footprint-3.6mybp.jpg
                                                 Figure 1. Topographic Footprint Analysis, Laetoli footprint  on the left , modern human on the right

  * Aan het skelet van Lucy zelf   ontbreken de  voeten  ... er is  echter  ook  ( in 2006 bekend gemaakte  vondst van ) een  gedeeltelijke afarensis voet   van een geologisch ouder    (juveniel)  specimen van  a afarensis ...
  maar het bleef   een  vondst die ook plaats voor enige zwakke ( onredelijke ?)  twijfel  overliet   over het feit
  of de a afarensis een obligate  rechtop-wandelaar   was  ... en  juist omdat het om  een  baby ging 
   
  Het gaat om de fameuze  juveniel  " Lucy's Baby " Selam 
  http://www.guardian.co.uk/science/2006/sep/21/internationalnews

  "
  One foot is almost complete, providing the first time scientists have found an afarensis foot with the bones still positioned as they were in life. .......The remarkably complete skeleton's lower half is almost perfectly adapted to walking upright, while the upper body is more primitive, with gorilla-like shoulderblades and curved chimpanzee-like fingers suited to clinging and climbing trees."

  The foot and other evidence from the lower limb provide clear evidence for bipedal locomotion,

  Zeresenay Alemseged : " ....what our human ancestors looked like, not only 3.3m years ago, but when they were three years old."

   
  "Selam" or DIK 1-1
  http://en.wikipedia.org/wiki/Selam_(Australopithecus)

  Lucy's foot (2006)
  http://scienceblogs.com/afarensis/2006/12/07/giving_creationists_the_boot_l/

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  De ontdekking dat Lucy waarschijnlijk een voetholte( en een wreef ) had, zegt volgens hoofdonderzoeker Kimbel veel over de manier waarop ze zich voortbewoog.(1)

  “We kunnen nu zeggen dat de voeten er net als andere anatomische kenmerken op wijzen dat deze voorouder van de mens zich al op een fundamenteel menselijke manier voortbewoog”, aldus de wetenschapper.

  “Haar heupen hielden haar lichaam bij elke stap in evenwicht. Bij een tweevoetige betekent dat uiteraard dat ze op één been stond bij elke stap die ze nam.”


  Toch is het volgens andere wetenschappers nog maar de vraag of de loopstijl van Lucy echt zo soepel was.

  “We weten nu dat Lucy op twee voeten liep, maar er bestaat nog onenigheid over de vraag hoe veel haar manier van lopen op die van ons leek”(2), verklaart  Chris Stringer op BBC News.

  Was het een ontwikkelde manier van lopen, of een meer waggelende manier? Dat moet nog blijken", aldus Stringer  (1)
  Probleem   ' .... Is deze 4de metatarsus  wel een botje afkomstig van  een australopithecus  afarensis  ? ...."
   
  Het botje is een fossiel gevonden  in dezelfde Hadar streek  en in dezelfde formatie  gedurende dezelfde geologische periode  als waar Lucy werd opgegraven ....Er is  GEEN andere  hominide bekend uit die tijd en in die streek 
   ( = exact dezelfde redenering als die  werd gebruikt bij het toeschrijven van de  laetoli voetafdrukken aan de australopithecus afarensis  )

  MAAR :

  ......This is a flawed association to make; a form of what I would call confounding bias.
  We don’t have Lucy’s 4th metatarsal to see what it looks like and unfortunately we don’t have the rest of the this specimens skeleton to say it looked like Lucy’s. In fact, we have very little australopithecine appendicular and skeletons other than AL 288-1 (most notable are
  AL 129-1 and STS 14). So how can Kimbel say that the foot joins other anatomical regions when we don’t know what the other regions really looked like?

  See, the n of this sample is 1.
  Looking at the intervals in the figures, especially Fig 3 & 4, there a a significant amount of variation in humans and chimpanzees that overlap. Chimps aren’t bipedal but we are. So imagine you are a paleoanthropologist way in the future looking at one metatarsal of a now-current then-ancient chimpanzee way and comparing it to a humans — surely you could make the same conclusion as these three have. And herein lies the big issue with sensationalism… as is the problem often in paleoanthropology, we just don’t have many comparative samples but people want definitive conclusions .


   
     
  1. Fig. 3
  1. (A) Box plots of angular relations of the proximal and distal metatarsal ends to the diaphysis in chimpanzees, gorillas, humans, and AL 333-160. The proximal ends of hominin metatarsals are angled plantarly relative to the diaphysis, reflecting the average 8° of inclination of the metatarsal in normal arched posture, whereas that of the apes is oriented slightly dorsally. The flattened plantar portion of the hominin distal articular surface is inclined distally, also reflecting this posture and the habitual extension at this joint during bipedal locomotion, something also not seen in the apes who have this surface oriented directly plantarly. This distal plantar surface is also more distally oriented relative to the base in both hominins. In every case, AL 333-160 resembles humans only, strongly supporting the presence of arches in the A. afarensis foot. (B) Left fourth metatarsals of human, AL 333-160, chimpanzee, and gorilla in medial view, showing the orientation of bone ends and diaphysis. The blue arrows indicate the domed portion of the head. AL 333-160 resembles humans in having the doming along the dorsal articular margin, whereas the distal articular surface is domed more plantarly in the apes.
  1. Fig. 4
  1. (A) Proximal ends of left fourth metatarsals in medial view, showing the dorsoplantar contour of the distal end. The box plot shows measured curvature, measured as maximum distance of the proximal joint surface from a line drawn between dorsal and plantar articular margins, expressed as a ratio to dorsoplantar length, following (11). Data are from (11). All hominins have relatively flat surfaces, rather than the convex profile of apes. (B) Proximal view of left fourth metatarsals, showing the dorsoplantarly expanded articular surface in hominins as compared with apes. The box plot of the ratio of dorsoplantar to mediolateral breadth shows the almost square proportion of apes, but the deep shape of the hominins. Data are in table S2. (C) Above, dorsal view of left fourth metatarsals, showing the articular facet for contact with the third metatarsal (vertical line) and the oblique articular facet for contact with the ectocuneiform in the hominins. Below, dorsal view of articulated cuboid, lateral, and medial cuneiforms and lateral metatarsals, showing the articular configuration of the lateral cuneiform with the third and fourth metatarsals. In apes, the cuneiform is directly medial to the cuboid and does not contact the fourth metatarsal. Both hominins have lateral cuneiform contact and an obliquely oriented facet on the fourth metatarsal for the cuneiform.


  http://anthropology.net/2011/02/11/the-arched-metatarsal-of-australopithecus-afarensis/
  (2) De menselijke anatomie duidt op een lange afstand loper  met erg grote actie-radius / De mens   is tevens in staat langdurig te snelwandelen en er een  snel  lopers -vaartje achter te zetten   met groot uithoudingsvermogen   ... Sprinten en rennen   is uitputtender en  wordt  erg kort gehouden    ...

  Kon lucy ook langdurig snel wandellen  en  lopen    ? ( de  (korte?)   onderste ledematen ( voor zover  die kunnen worden  geinterpreteerd uit het gevonden materiaal )  duiden er alleszins niet  definitief  op )
  Ook hier is er dus waarchijnlijk sprake van een mozaik aan kenmerken eigen aan   "overgansgroepen " .....

  Ook de  voetloze  vondst van  het  skelet van een  geologisch oudere   mannelijke   afarensis  = "Kadanuumuu " kan geen fefinitief uitsluitsel geven over de voetzool -kwestie  ....
   Maar deze  mannelijke  voorouder  van  lucy bezat wel lange  benen wat  lucy's   "korte "onderste ledematen  als valabel  argument   in deze discussie over  het  uithoudend  en  langdurig  rechtop  lopen (en zelfs snelwandellen )   , wellicht  wegzet    ....  We hebben hier ( ook vanwege de ruggegraat ) te maken met mannelijke  een lange afstand loper  .... 

  Zie verder over deze vondst  :
  Blog Entry Opoe Lucien


  Lieberman, D.E., Raichlen, D.A., Pontzer, H., Bramble D.M. and Cutright-Smith, E., The human gluteus maximus and its role in running, Journal of Experimental Biology 209, 2143-2155 (2006) | doi: 10.1242/jeb.02255

  Walking, running and the evolution of short toes in humans
  Campbell Rolian, Daniel E. Lieberman, Joseph Hamill, John W. Scott and William Werbel
  Journal of Experimental Biology 212, 713-721 (2009) | doi: 10.1242/jeb.019885

  Parker-Pope, T., The Human Body Is Built for Distance, New York Times (October 26, 2009)


 • 11-02-2011 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Paleontologie
  >> Reageer (0)
  25-01-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nummer twee in januari 2011  dinsdag 25 januari 2011
  Eenvingerige dinosaurus ontdekt

  In China is een deel van het skelet van een eenvingerige dinosaurus gevonden. ;
  Beenderen  uit de  ruggegraat  , de voorarm  , een  partieele  pelvis en de vrijwel komplete poten
   
  Linhenykus monodactylus
  (Artistieke  reconstructie  National Geographics ) -Linhenykus monodactylus 
  /Alvarezsauridae
  Suborder: Theropoda
  Superfamily: Alvarezsauroidea
  Family: Alvarezsauridae
  Subfamily: Parvicursorinae
  Genus: Linhenykus
  Xu et al., in press


  De Linhenykus monodactylus leefde ongeveer tachtig miljoen jaar geleden
  De Linhenykus monodactylus is een verre neef van de tyrannosaurae.  Hij was zo’n 60 cm groot en moet ongeveer een halve kilo hebben gewogen,  evenveel als een grote papegaai.
  De fossielen die zo’n 75 tot 84 miljoen jaar oud zijn werden ontdekt in een rotsformatie in Binnen-Mongolië, nabij de stad Linhe, in wat nu het grensgebied tussen China en Mongolië is  
  Het gaat om de Wulansuhai Formation uit het boven krijt ; een rijke fossielen vindplaats die ook al de   Linheraptor exquisitus  opleverde

  Opmerkelijk is dat de Linhenykus aan elke hand slechts één vinger telt met daaraan één grote klauw.
  (Bovendien zijn de armen bijna totaal verdwenen) 
  Dit is uniek .

  De Linhenykus monodactylus gebruikte zijn vinger om in insectennesten te wroeten op zoek naar voedsel, zo vermoeden de ontdekkers.

  De meeste verwante dinosauriërs hebben drie vingers, waarvan de buitenste twee klein en onbruikbaar zijn.Dat de nutteloze vingers bij de Linhenykus monodactylus helemaal zijn verdwenen, komt waarschijnlijk door natuurlijke selectie: ook zonder de vingers konden de dieren in leven blijven.  Verdwijnende vingers

  De Linhenykus monodactylus vertegenwoordigt het einde van een evolutionair pad waarbij nutteloze vingers verdwijnen door natuurlijke selectie. Verwante dinosaurussen begonnen met vijf vingers maar evolueerden door de tijden heen naar drie vingers tot er nog maar één overbleef.

  De ontdekking werd beschreven in het wetenschappelijke tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences.

  Fylogenetica  van de Alvarezsauroidea  handen  uit drie verschillende   taxa(dorssal)  .  Xu, X.; Sullivan, C.; Pittman, M.; Choiniere, J.; Hone, D.W.E.; Upchurch, P.; Tan, Q.; Xiao, D.; Lin, T. and Han F. (2011). A monodactyl nonavian dinosaur and the complex evolution of the alvarezsauroid hand. Proceedings of the National Academy of Sciences in press. doi: 10.1073/pnas.1011052108.
  http://www.pnas.org/content/early/2011/01/14/1011052108
  http://www.pnas.org/content/suppl/2011/01/18/1011052108.DCSupplemental/sapp.pdf  Co-auteur  Dr Jonah Choiniere,( the American Museum of National History in New York,)

  " Linhenykus onderstreept het   vestigiale  karakter van de buitenste vingers  van de  hand van geavanceerde  alvarezsauridae en wijst op   het complexe karakter van de evolutie van die vingers  .... "

  Michael Pittman( Department of Earth Sciences / University College London) co-auteur en ontdekker  van het specimen
   
  "Non-aviale  theropoden beginnen met  5 vingers  maar eindigden met drie vringers in de  latere vormen  . Tyrannosaurs warern ongewoon  omdat ze slechts  twee vingers bezaten , maar de eenvingerige  Linhenykus toont hoe ver en complex   theropoda evolutionaire  hand modificaties    konden   gaan ."  http://nl.wikipedia.org/wiki/Linhenykus

  25-01-2011 om 21:17 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Paleontologie
  >> Reageer (0)
  16-01-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.oudste theropode ?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  'Oude voorloper  aan de basis van de  theropoden   gereconstrueerd '  

  Wetenschappers hebben in Argentinië  in 1996 de resten ontdekt van één van de oudste dinosauriërs op aarde. De reconstructie is zopas  beeindigd 

   De nieuw ontdekte dinosauriër is de oudste tot nu toe bekende  vleesetende  dinosaurier en  leefde ongeveer 230 miljoen jaar geleden. De zogenaamde Eodromaeus liep op twee poten en was slechts 1,20 meter lang.De resten van de dinosauriër zijn ontdekt in het noordwesten van Argentinië. Dat melden onderzoekers van de Universiteit van Chicago in het wetenschappelijk tijdschrift Science.

  Deze ontdekking geeft ons het vroegste beeld van dinosauriërs.”, verklaart hoofdonderzoeker Paulo Sereno in de New York Times. “Deze dieren stonden maar een paar miljoen jaar van de ultieme voorouder af.”

  De wetenschappers legden de fossiele resten van de Edromaeus al in 1996 bloot.
  Maar pas nu is  de reconstructie van het dier voltooid.
   De onderzoekers beschikten over een bijna compleet skelet van de dinosauriër.


  an almost complete set of bones found in the Valley of The Moon, in northwestern Argentina.

  " ...Dit dier staat dicht aan de basis van de theropoden  .... het is een tweepotige  dino , zo groot als een  uit de kluiten gewassen hond  . Het dier   was erg bewegelijk ___dat zien we o.a. aan de proporties van de ledematen ,  het bezat grijphanden uitgerust   met  erg sterke klauwen  : Het gaat om een roofdier  en dat kunnen we zien aan de grijpklauwen maar ook aan de lange gekromde tanden”, verklaart Sereno op BBC News. “
  Het was een vleeseter, de eerst bekende   uit de lijn  der  theropoda die uiteindelijk zouden evolueren tot gigantische  (vlees en aas eters ?)  dieren "

  Eodromaeus  werpt ook meer licht  op een vroegere ontdekking  , een andere tweepotig schepsel   de  Eoraptor,  waarvan onlangs nog meer beenderen zijn  gevonden en  verzameld    .

  Eoraptor lunensis
  Eoraptor 
  is   nu  herangschikt  ;  het dier   is  nu eerder een vroege  planteter dan een  carnivoor  geworden  en alhoewel  het  er erg uitziet alls  de  Eodromaeus, wordt het nu beschouwd  als een  vroeg voorbeeld / voorloper   van een sauropode waarbinnen  later ook reuzen als  Diplodocus.ontwikkelden

  " Deze twee  nu bekende   erg op elkaar lijkende  dino's  vertegenwoordigen  twee  verschillende  evolutionaire  radierende  routes  die der sauropoden en en de  theropoden  ( inclusief de vogels ) ... De derde tak  was  de  "ornithischia " groep  die uiteindelijk ook  leide tot Stegosaurus en Triceratops "  zei  Professor Sereno. .... "  ze volgen  bijna  onmiddelijk op de  allereerste  dino's  ."

  Ze waren  echter de" kneusjes"   en het klein grut  van hun tijd  ..  Er waren andere  bewegelijke  grote rovers  en  zware erg assertieve planteneters  uit de krokodilachtigen 
  Photo Album Crurotarsi
  aanwezig die deze beide  schoothondjes  in een hap konden verslinden of gewoon konden   wegjagen/afmaken  ...Ze overleefden echter  (louter op geluk  of  ... waarschijnlijk konden ze de niches invullen van dieren  die uitgestorven  raakten ( ook  tengevolge van  mogelijke catastrofes(?  ) of misschien waren het echte wendbare  opportunisten ipv  alleen maar  erg  gespecialiseerde  eet- ern slik  machines   )  Uiteindelijk kregen ze 200 miljoen jaar geleden hun voet tussen de deur en groeiden hun  afstammelingen uiteindelijk  uit tot de heersers   ...       

  16-01-2011 om 12:15 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Paleontologie
  >> Reageer (0)
  02-01-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Terug naar zee

  Prehistorische krokodil ontdekt in Italie  Photograph courtesy Federico Borella

   
  Wetenschapper  toont de fossiele  kalkplaat  en een model van het hoofd van de prehistorische  zeekrokodil

  De botten in een  stuk kalksteenplaat  zijn afkomstig van een tot voor kort onbekende krokodillensoort die ongeveer 165 miljoen jaar geleden in zee leefde. Dat melden onderzoekers van de Universiteit van Bologna in het wetenschappelijk tijdschrift Gondwana Research.Het dier was ongeveer vier meter lang en behoorde tot de groep Metriorhynchidae. De krokodil heeft de naam Neptunidraco ammonicitus gekregen.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Neptunidraco

  Door zijn gestroomlijnde bouw en vissenstaart leek het dier maar weinig op moderne krokodillen .  A)
    Gracilineustes,
  http://en.wikipedia.org/wiki/Gracilineustes
  B )
   Metriorhynchus,
  http://carnivoraforum.com/index.cgi?board=dinosaur&action=display&thread=8394
   

  C  )
   Neptunidraco ammonicitus

  D)
   Geosaurus carpenteri,
  http://en.wikipedia.org/wiki/Geosaurus   
  Type of Geosaurus giganteus (Von Sommerring 1816)(from Young and Andrade 2009
  http://forgottenarchosaurs.blogspot.com/2010/05/geosaurus.html

  E  )
  Dakosaurus
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Dakosaurus
   D andiniensis

   
  “Dit dier was zo aangepast om in zee te leven, dat hij niet in staat was om  lang  buiten het water in leven te blijven”,  verklaart hoofdonderzoeker Andrea Cau op National Geographic News
  .
  “In sommige opzichten leek deze soort meer op een dolfijn dan op een krokodil."

  Deze krokodil is opnieuw een voorbeeld van een  land -reptiel   dat terug naar zee trok  --> ditmaal een  aantal leden  van de  crocodyliformes  

  ”De resten van de krokodil werden al in 1955 ontdekt toen het brok kalksteen door arbeiders in stukken werd gesneden voor de productie van een keukenblad.
  De eigenaar van de kalksteen besloot het fossiel uiteindelijk te doneren aan een museum.  Destijds werd er alleen een vluchtig onderzoek uitgevoerd, waaruit bleek dat de fossiele resten afkomstig waren van een prehistorische krokodil. De Italiaanse wetenschappers zijn er nu voor het eerst in geslaagd om te bepalen tot welke soort het dier behoorde.
  Gezien de vorm van zijn tanden at de nieuw ontdekte krokodil waarschijnlijk vooral inktvissen en kleine visjes.
  Vermoedelijk kwam het dier alleen aan land om eieren te leggen.

  Volgens de onderzoekers stierf de soort Neptunidraco ammonicitus uiteindelijk uit, omdat de dieren te weinig voedsel in zee konden vinden en in tegenstelling tot veel andere krokodilachtigen niet konden uitwijken naar het land.


  02-01-2011 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Paleontologie
  >> Reageer (0)
  30-12-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. TANDEN UIT DE QESEM GROT
  ETHIOPIË &  ISRAEL 

  -2010
   eindigt onverwacht  met daverende   nieuwe  sleutelinzichten  en   ontdekkingen  over de vroegste  geschiedenis van onze eigenste soort 

  -2010 is ook voor de paleoantropology  een uiterst belangrijk jaar geworden 

  Er  was eerst   de ontdekking  van  A Sediba  , aan de wortels van het genus  homo     
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Australopithecus SEDIBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STERKFONTEIN 2010


  In  de late herfst volgt  een hoop gegevens over de vroegste homo sapiens en zijn  naaste verwanten     
  Achtereenvolgens was dat  :
  de ontrafeling van het  Neanderthal en het Denisova  genoom(weliswaar kladjes )   en de bewijzen voor overdracht en conservering van een gedeelte van hun genetische erfenis in  verschillende populaties  ( en rassen -varianten ) van wat men de hedendaagse  menselijke  soort " homo sapiens sapiens"  noemt 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DENISOVA - mens
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Denisova :  ZUID SIBERIË
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Neanderthaler genoom
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mitochondriale Genenkaart van Neanderthaler


  Nu wordt melding gemaakt van  de vondst van  pleistocene   "menselijke " tanden  van pakweg - 400. a - 300.000 jaar geleden .....

  Israel’s Qesem CaveAmerican Journal of Physical Anthropology
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajpa.21446/abstract
   

  Een onderzoeksteam van de universiteit van Tel Aviv heeft tijdens een expeditie in een grottencomplex "menselijke" tanden gevonden van mogelijk 400.000 jaar oud.(althans de oudste set ) 
  Vergelijkingen met eerder gevonden resten van een 100.000 jaar oude  Homo Sapiens
   http://en.wikipedia.org/wiki/Skhul_and_Qafzeh_hominids      eveneens  uit dezelfde geografische regio  suggereren dat het hier kan gaan  om overblijfselen van een" echte" ( zeg maar de "rechtstreekse" voorouder  van de moderne ) Homo Sapiens Sapiens  ; maar dat is slechts één van de  drie  mogelijke , voorlopige  en reeds  voorgestelde werkhypothesen  die de vondsten trachten te plaatsen .

  Eerder gevonden  afrikaanse  resten van  voorouderlijke  Homo Sapiens Sapiens  populaties   op Aarde(Omo , Idaltu , Herto ) zijn half zou oud als deze ontdekking.   
  Moderne mens onstond in  het Midden OOsten  ?

  “Het is echt geweldig om tot deze  mogelijke  conclusie te komen”,
  zegt  de (onvoorzichtige ?) Avi Gopher, wiens team met behulp van röntgen en CT apparatuur de vondsten toetste aan de hand van de ouderdom van de bodemlaag waarin deze gevonden werd.
  Avi vertelde echter  vooral   nog   dat verder onderzoek nodig is om de voormelde  claim te staven. “Maar als het klopt, dan veranderd dit de huidige kijk op de evolutie compleet”, zei hij verder.
  (Alweer eentje die dus zijn "moment de gloire in kranten " beleefd   en/of    de ambitie  koestert  de leerboeken  te  herschrijven  ,het begin van een nieuwe  hype  boven de doopvont houdt  en de "creationisten ' nieuwe amunitie bezorgd    ?) 
    

  Uiteraard is dat  dus  weer het startsein voor allerlei  flutartikels  en opkloperitis   in de  pers  (voornamelijk  gefocust op een  selectie  van grote sensationele infotainment  waarde,  binnen de  voorgestelde wetenschappelijke werkhypothesen ) en het begin van een  alweer gloednieuwe  erg  misleidende  hype  die in essentie  één enkele   voorlopige ( en onvolledige ) werkhypothese uit de wetenschappelijke  verslagen  oppikt  , dit  opgeklopt  ding   tot enige officiele "waarheid " bombardeerd  en die het journaille   , alsmaar  verder doordravend , vervolgens   verbindt met één  enkele  voorbarige " suggestieve" ( en zelfs /( voor religio's)populaire  en verlangde )  conclusie ....
  Met name dat  de mens  homo sapiens sapiens  ( onze  soort  dus )   TOCH afkomstig is uit de midden oosten  en   niet uit Afrika  , zij het   ongeveer  100/000 jaar ouder  dan de oudst bekende afrikaanse sapiens .... Omo 1 & 2  en omo Idaltu  uit Ethiopîe  
  (.......en binnenkort ( in aangepaste vorm) dus  ook te verwachten   op blogs van het  "De "Bijbel "heeft dus toch (alweer) groot gelijk .... weet je " en  de "prutsende wetenschap weet het ook nooit "  -type   ....?  )


  De huidige theorie is tot nu toe   dat de Homo Sapiens uit Afrika stamt, en van daaruit  zich over de Aarde verspreidde. Volgens  onderzoeker  Avi blijkt(?)---ALTHANS DAT WORDT HEM DOOR HET JOURNAILLE  TOEGESCHREVEN als zijnde zijn woorden  ---- uit deze vondsten  "dat de( moderne  homo sapiens sapiens -) mens niet uit Afrika stamt maar uit de omgeving van Israel." (1)
  Dat staat in alle geval nergens in de studie zelf 

  Zie over deze  nieuwe abominable  journaille  verslaggeving affaire    ---> vooral  Carl Zimmer  --http://blogs.discovermagazine.com/loom/2010/12/29/oldest-homo-sapiens-fossil-journalistic-vaporware/


  Wat is er  "gevonden  "?  http://www.sciencedaily.com/releases/2010/12/101230123554.htm

   

  In totaal zijn  acht tanden gevonden  ( de eerste al van in 2006)

  Avi Gopher, of Tel Aviv University's Institute of Archaeology, said testing of stalagmites, stalactites and other material found in a cave east of Tel Aviv indicates that eight teeth uncovered there could be the earliest traces so far of our species."
  Our cave was used for a period of about 250,000 years -- from about 400,000 years ago to about 200,000 years ago," he told AFP.

  "The teeth are scattered through the layers of the cave, some in the deeper part, that is to say from 400,000 years and through all kinds of other layers that can be up to 200,000 years. The oldest are 400,000 years old", he added.


  Ze bestaan uit  twee sets tanden  uit   minstens twee verschillende bewoningsperiodes van de grot
  Ook  over hoeveel individueen het gaat is ook  akl niet echt  sluitend   gedocumenteerd

    


  De "oudste " set  : bestaande  uit twee premolairen  en   de linkse onderste hoektand ( zie hieronder ) ....  Let vooral op de linguale   lepelvorm van deze oude hoektand   ___ 
   , zo tussen de 400 a 300.000 jaar 

  De tweede   en " jongste"   set  bestaat  uit    :  
  -een  hoektand  , de  bovenste  tweede  snijtand  , een wijsheidstand   + twee  melktanden  /van minstens twee individuen zo tussen 300 a 200.000 jaar

   

  -Nergens beweren de  auteurs in hun  studie dat  al  de gevonden  tanden  ongetwijfeld  die van Homo Sapiens Sapiens  zouden  zijn
  en/of
  dat de homo sapiens sapiens daadwerkelijk  in Israel zou zijn onstaan  ( afgesplitst ?  )

  -Nergens beweren ze  dat  Israel  niet een draaischijf zou zijn geweest  waar alle emigranten  uit afrika  ( te beginnen met H  erectus) obligaat moesten passeren tijdens de opeenvolgende emigratiegolven  .... 

      
  De  auteurs van de studie stellen BOVENDIEN    drie  scenario's   voor   die de unieke eigenschappen van de gevonden  tanden kunnen verklaren

  1.-Er zitten hier    minstens   tanden  tussen  van een   ....  vroege  voorlopers / manifestaties  van   een Lokale  archaische   "Homo " populatie  die is geassocieerd  met de  lokale  Acheulo-Yabrudian cultuur- complex , een groep die  de gewenste ouderdom bezit  maar verder  alleen bekend is(was) van oude artefacten en enkele oude summiere  botfragmenten


  De tanden  vertonen  gelijkenissen  met  vondsten  uit 
  Skhul Cave  Mount Carmel
  Qafzeh Cave
  Nazareth.  

  Er zijn  alleszins  de  100 tot 125.000 jaar oude  israelische    menselijke   wezens van   " skhul  /Qafzehé " 
  specimen 
  http://en.wikipedia.org/wiki/Jebel_Qafzeh_remains die duiden op een  erg vroege aanwezigheid van ( uitgestorven?) homo sap-achtige  wezens  in  een  lokale  enclave  van het  midden oosten

  Maar hun  status is nog lang niet definitief vastgesteld  
  De   theorie  van een  eenmalige  emigratie van de mens uit  afrika ____ de  ongeveer 70.000 jaar geleden op gang gekomen emigratiegolf van  afrikaanse homo sap  , volgens de oudere " out of afrika "I theorie ___ is al enkele malen in vraag gesteld  ..
  want niets belet om te veronderstellen dat er meerdere  emigratiegolven kunnen zijn  geweest vanuit afrika ( en zelfs van elders ?  )  en  met  archaische  en    oudere  homo sapiens - nauw - verwante groepen .... 
  Meer  nog :  er komen allerlei  aanwijzingen te voorschijn dat er meerdere  dergelijke emigraties  over  veel oudere periodes  moeten zijn geweest  

  De oude  eemalige ooa I  theorie staat op de schop  
  Maar dat betekent geenszins dat  oorsprong  van onze soort uiet ( of wél) afrikaans zou  zijn  ... alleen maar dat de mens ( homo sap ) veel ouder  is dan ooit gedacht
   
  De puzzel van de " vroegste" vermoede   geschiedenis van onze  eigen  soort  ,  wordt nog maar eens gecompliceerder  en voer voor specialisten terzake    


  File:Qafzeh.JPG File:Skhul burial.jpg

  Cast of the Qafzeh 9 human skull                                                                       Double burial of a woman and child at Qafzeh cave

  File:Skhul.JPG

  Skuhl 5

  In de qasem grot zijn werktuigen gevonden uit de periode 400.000 -200.000 
  http://www.antiquity.ac.uk/projgall/barkai325/


  Figure 2. Archaeological minuscule flakes from Qesem Cave (scale in mm).


  Figure 3. Archaeological parent-flake (core-on-flake) from Qesem Cave (scale in mm).

  Deze eerste werkhypothese  kan beteken  dat een  kleine  geisoleerde groep  "sapiens-achtigen" daar inderdaad   verbleven ... Dat is gebaseerd op de  werktuigen  en  de  overeenkomsten  in de tanden   met  de  Qafzeh -mensen


    

  2.-Het bezit  van  Neandertaloide trekken  op de tanden   ( lepelvormige tandstructuur  en  linguale tuberculus ) suggereren een   pre-Neandertal populatie...  deze  trekjes  zijn niet meer  aanwezig bij de  recentere (homo sapiens )  Skhul/Qafzeh specimen  maar  komen wel  terug te voorschijn  bij de nog  latere  Neandertalers uit die streken

  Credit: GWU

  Neanderthaler tanden
  "Microfossils in calculus demonstrate consumption of plants and cooked foods in Neandertal diets (Shanidar III, Iraq; Spy I and II, Belgium),”
  Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) Dec. 27.

  lepelvormige tanden  ( komen ook  veel geprononceerder en frequenter   voor  bij de huidige   aziaten en amerindianen dan bij andere homo sapiens  rassen  / Europeanen en  afrikanen hebben dat veel minder     )is zeer uitgesproken bij  neanderthaler- gebitten  

  Shovel Shaped 
Incisor

  Fig. 1—Type of shovel shaping typically found in Neandertals (Krapina Maxilla E).


  Fig. 3—Neandertal maxillary canine (Hortus) showing a ‘marked’ lingual tubercle (ASUDAS, grade 4).

  http://bmsap.revues.org/977

   Vergelijking Neander en  Sapiens  tanden  :
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1259640/

  vergelijking tussen neanderthaler en cro magnon   
  http://www.bubu.co.uk/biology.html

  (fig. 1)  (fig. 2)
  Deze tweede werkhypothese kan betekenen  dat  :deze prehistorische  mensen   deel uitmaken van de  Neanderthaler "evolutie" (variaties / rassen  ) in azie ... Tenslotte wordt de  homo sapiens  neanderthalensis   ( door sommige antropologen )ook tot de   ring-soort   sapiens  gerekend   gerekend  ....
    
    

  3.- aanwezigheid  van meerdere  "multiple "taxa terplaatse  ( zelfs  panmictische populaties  ?): de plesiomorfe  tanden wijzen daar ook op 

  De derde werkhypothese  meent dus dat de  grot door verschillende  "soorten " is bewoond geworden in verschillende periodes  ...
  (en eventueel zelfs door hybride  populaties  )
  Temeer omdat  in die optie  Israel en het midden oosten   algemeen  zijn erkend als  geografische  draaischijven ( en tussenstations ) waarlangs  meerdere malen  de emigratiegolven   van  allerlei  hominiden  uit afrika passeerden   in hun kolonisatie en herkolonisaties  van de  oude  wereld  ( tot met indonesie --> erectus  )  ....

  Verrassend is wél   de aanwezigheid  van   zeer  moderne trekjes in de oudste vondsten  ( onder meer kleinere tanden dan de latere  set  )  
  Het blijft echter moeilijk om het belang van de  diverse aanwijzingen in te schatten... Het blijft wachten op de  verdere kommentaren van bevoegde antropologen en  op " peer review "van vaklui    
   
  De  vondsten zijn mogelijk   een afschuivertje    voor het   simpele modeltje  waarbij  heidelbergensis ( een afstammeling van erectus ---> zie de marokaanse en noord afrikaanse   vondsten // de sahara was trouwens  toendertijd geen  bariere /woestijn....  ) langzaam  verdween en/of veranderde  in europese Neanderthalers  vertrekkend vanuit   Spanje en Noord -afrika  en de  Oost- afrikaanse  erectus/(eventueel) oudere  afrikaanse  heidelbergensis  stamvorm  in de moderne mens 
  homo sapiens sapiens die zowel  het middenoosten als zuidelijk  afrika binnentrok(zo'n minimaal 60.000 jaar geleden ) 

  Er zijn  trouwens ook nog de Dmanisi(homo georgicus )   en de  Denisova-mens   waarmee  rekening moet worden gehouden 

  -Homo  Erectus  was immers  verspreid over de gehele  oude wereld (inclusief  het verre oosten  , zuid oost azie en  de indonesische archipel )          

  Photo Album H Antecessor /Erectus ? --> Heidelbergensis ?
  Photo Album Homo erectus glos e  Sir Paul Mellar, een prehistorisch expert van de Cambridge universiteit, vindt de studie geloofwaardig, en de vondst “belangrijk” omdat overblijfselen uit die kritische periode schaars zijn. Mellar vindt het nog wel te vroeg om te concluderen dat de overblijfselen ook daadwerkelijk menselijk zijn.
  “Het is een kleine kans”, aldus Mellar.
  “Meer waarschijnlijk is het dat het hier gaat om een voorouder van de moderne mens, de Neanderthaler.”
   
  Volgens de vandaag de dag algeheel geldende wetenschappelijk theorie, stamt zowel de moderne mens als de Neanderthaler af van een gemeenschappelijke voorouder welke in Afrika leefde ongeveer 700.000 jaar geleden.

  Eén groep  emigreerde naar Europa en ontwikkelde zich tot Neanderthalers, en stierf een tijd later uit.
  Een andere groep bleef in Afrika en evolueerde in Homo Sapiens, de moderne mens.(2-)

  “Tanden zijn vaak onbetrouwbaar als het gaat om het aantonen van de soort, schedels zouden zeer zeker de soort gevonden in de Israëlische grot beter kunnen identificeren”, (2) vervolgt Mellar zijn verhaal.  

  Verder vertelde Avi Gopher, dat hij erg optimistisch is als het gaat om het vinden van botten en schedels als zijn team verder gaat graven.

  Misschien kan er zelfs  enige  DNA  worden geextraheerd en geanalyseerd ?   
    

  (1)
  http://www.tagdeaf.com/forum/posts/id_7203/title_ancient-&-world's-oldest-human-in-isreal/

  Avi Gopher zei letterlijk :

  " ....eight teeth (mijn toevoeging :  ..... minstens  die van de tweede set  ? maar ook dat is nog  niet zeker  ) uncovered ..... could be the earliest traces so far of our species...."  and 
  "  .....  It is accepted at the moment that the earliest Homo sapiens that we know is in east Africa and is 200,000 years old, or a little less. We don't know of anywhere else where anyone claims to have an earlier Homo sapiens,"
   

  Dat kadert dus  allemaal  in  de  "eerste werkhypothese  " (= door de kranten als "enige waarheid"  gebombardeerd )      

  Maar  dat is dus  nog  allemaal   erg  onzeker 
  ( zie ook de drie verschillende scenario's hierboven )

  -Zo kunnen  bijvoorbeeld  de vondsten kunnen evengoed stammen van een  panmictische groep  / waarbij sap en  neanderthaler vormen in het midden oosten samenleefden /// Sap kwam toen uit afrika en  neanderthaler mogelijk uit azie (of zelfs uit europa ) en vermengde zich daar in het midden oosten 
  (2) 
  -vondsten van  Neanderthalers zijn ook in Iran en in  Israel gedaan
  -Het zijn helemaal geen exclusief  "europeanen " ...

  Of  de aanzet  tot de  Neanderthaler ook in afrika ( of zelfs in azie  --> siberie )  is ontwikkeld weten we echter   niet ( er is nog  geen fossiel materiaal gevonden dat daarop ondubbelzinnig wijst  ....  ) 

  Algemeen wordt aanvaard dat de  neanderthaler  ontwikkelde uit  de   homo antecessor/heidelbergensis / atapuerca  man uit spanje

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De tand des tijds  / Heidelberg-mens  
       

   
   
  http://en.wikipedia.org/wiki/Qesem_Cave

  http://en.wikipedia.org/wiki/Omo_remains
  http://en.wikipedia.org/wiki/Idaltu


    Herto  - Idaltu   type ? Niet meer de oudste  ?

  Blog Entry Homo sapiens
  Blog Entry Fossiele hominiden
  Lees  ook  het uitstekende  artikel van Brian Switek  
  http://www.wired.com/wiredscience/laelaps  BELANG


  --Gopher et all  waren echt voorzichtig met de publicatie van gegevens  over  hun vondsten  ( daterend van 2006) : Ze hebben  langer dan vier jaar de zaak  grondig  bestudeerd 

  -De acht ontdekte tanden zijn erg gelijkend  aan die van extante  mensen  maar zijn   heelwat ouder  dan  de reeds bekende ethiopische fossiele vertegenwoordigers van de  afrikaanse   archaische  ( onmiskenbare )  homo sapiens lijn =  dat is  minstens  heelwat  ouder  dan  200,000  a 300.000  jaar geleden ....
  Beter  inzicht  in   de" mysteries " rond  de  oorsprong van onze eigen soort kunnen het best worden aangepakt  door een samenvatting te geven van de huidige aangenomen  hypotheses  rond de menselijke evolutie 

  De  samengepuzzelde geschiedenis  van de evolutie van de mens is erg complex en nog steeds erg onvolledig
  Erectus en  antecessor 


  Homo , waarvan de huidige  mens  de  enige overlevende " soort " is , splitse zich af  van de meer basale australopithecine  voorouders  ongeveer  2,4 miljoen geleden  : de eerste echte  homo is de  fossiele  Homo habilis
  Deze soort  is de primitiefste homo met een mozaik  van nog  veel austrolopithecine  kenmerken: Deze  schakel  wordt  verondersteld  het afrikaanse continent te hebben  bevolkt in de 5 miljoen jaar  van zijn aards bestaan , maar zou de rest van de  oude wereld niet hebben ontdekt 

  We weten nog niet precies   hoe alle verschillende  species uit het  homo geslacht passen in de gemeenschappelijke  stamstruik  . We weten bijvoorbeeld niet of Habilis een  overgang is of slechts een zijtak( en of de voorouderlijke  groep   a.  afarensis  of  a. sediba( a africanus  "gracilis" ))   was      - Maar ongeveer  twee miljoen jaar geleden vinden we wel twee nieuwe  homo  species  ;(die goed aansluiten  bij de  habilis  )=  Homo ergaster en  Homo erectus.

  Eerste golf

  Ook hier weten we zeer weinig  over de fijnere details ; we zijn zelfs niet 100% zeker  dat de twee   homo soorten  daadwerkelijk   verschillende species waren :: Homo ergaster bleef in  Africa, Homo erectus verspreide zich : Eurasia, van spanje tot china en  Indonesia. Beide  soorten worden beschouwd als  belangrijke stappen in de richting  van  kenmerken die ook bij de moderne mens worden aangetroffen ...
  Beide groepen gebruikten  complexe werktuigen  en zorgden voor de zwakkeren in hun groep .Deze soorten kunnen zelfs basale taalvaardigheden hebben bezeten .
  400,000 year old teeth could rewrite the evolutionary history of our species

  Homo erectus en Homo ergaster  waren waarschijnlijk de succesrijkste  soorten van ons genus = ze leefden bijna  twee miljoen jaar en stierven 100.000  jaar geleden  uit  . Het zou zelfs kunnen  dat de  Homo floresiensis, de  "hobbits" van Indonesie ( 13,000 jaar  geleden verdwenen ) hun laatste  afstammelingen  waren( volgens  sommigen zijn het zelfs eilandvormen  van oude  geemigreerde  australopithecinen groepen   )
  en
  Misschien  zijn Denisova en  Dmanisii ( homo georgicus)ook  plaatselijke (west aziatische en  oost-europese )  ontwikkelingen  uit de erectus 
   
  Homo heidelbergensis en de tweede migratiegolf  

  Uit 
  afrikaanse ergaster  ontwikkelde  de homo heidelbergensis 600,000 jaar geleden . Alhoewel heidelbergensis een nogal obcure hominide is 
  , was het een  geavanceerde soort : met breincapaciteiten  die nogal sterk overenkomen met de onze  en misschien ook  begtrafenisrituelen en andere gedragskenlmerktjes : erg gespierd  en groot maken  van  heidelbergenis een van de machtigste soorten binnen ons genus 

  400,000 year old teeth could rewrite the evolutionary history of our species

  Homo heidelbergensis verving vlot  ergaster en splitste in verschikllende  groepen ; net zoals  ergaster en erectus hadden gedaan  . het begin van de tweede grote afrikaanse  migratie  waarbij   heidelbergensis  Africa verliet  en Europe en west  Asia ging bevolken

  Ongeveer 300,000 j geleden onstond  neanderthaler  uit een  groep heidelbergensis  migranten : het waren nauwe verwanten van hun, heidelbergensis voorouders
  Neanderthals waren korter van stuk maar erg gespierd en bezaten dezelfde  zware wenkbrauwbogen en het vooruitsproingend profiel als heidelberger-mens

  400,000 year old teeth could rewrite the evolutionary history of our species

  We weten niet  wat er gebeurde  tussen erectus groepen die reeds Eurasia zaten en de   heidelbergensis en Neanderthal groepen : fossielen tonen niet precies  of er ( indien al ) overlap was tussen de  beide  migratiegolven   .

  Het is goed  mogelijk dat homo erectus  plaatselijk was uitgestorven of dat  ze werden  weggeconcureerd  of zelf afgeslacht doorNeanderthalers 


  Homo sapiens

  Hoe het ook zit  Homo heidelbergensis had een andere  (afrikaanse )afstammeling : Homo  sapiens sapiens 
  Maar we  kennen  de  tussenstadia  niet  tussen die  voorouder en de  afrikaanse  homo sap fossielen van 200.000jaar geleden (Idaltu)
   
  Volgens  de huidige consensus (recent african origin model ) vertrokken de afrikaanse sap ongeveer  60.000 jaar geleden  ; een idee dat wordt gesteund door de  mtDNA ( african eve  ) en andere vrij recente antropologische ontdekkingen

  De meeste wetenschappers  verkiezen dit model boven de  multiregional model  theorie die stelt dat 
  moderne mensen onstonden uit elke plaatselijk  Homo erectus , er een plaatselijk gebied innamen en samen het continuum van de huidige  ring-soort "homo sapiens " vormden . 

  -Moderne men is  200,000 j oud  maar er zijn  wel  nauw verwante  verschillende archaische  en veel oudere verwanten ...Er is zelf een strekking die meent dat   heidelbergensis, Neanderthalers  en zelfs anderen  allemaal homo sapiens zijn  : ondersoorten  ipv van een  enkele  species
  Zeer gecompliceerd  inderdaad  ...

  400,000 year old teeth could rewrite the evolutionary history of our species

  Alhoewel alle mensen  onstonden uit het afrikaanse genus homo , bestonden er minstens  drie afzonderlijke  migratie golven  
  -1MY =erectus 
  -600,000 300,000 y=Heidelberger/neanderthaler
  -60,000 j=moderne mens  
  Belangrijk in de huidige consensus is de  stelling dat alle  mensen die nu leven  afstammelingen zijn van afrikanen  en dat enige overlap tussen erectus of Neanderthals randgebeuren was ...

  Hoe  passen de tanden in het plaatje ?

  Cambridge University expert Sir Paul Mellars
  vermoed  dat de  tanden  verwant zijn aan de neanderthaler groep 
  In het BBC interview, vermelde  Gopher een paar zeer kleine  schedel fragmenten , mar die zijn tot nu toe nog van geen belang gebleken

  Indien deze tanden  daadwerkelijk 400,000 jaar  oude  moderne  mensen  buiten afrika bewijzen : dan zal er  inderdaad een serieuze herziening van de huidige  theorieen nodig zijn : ze zouden zelfs kunnen  stammen van voor  de oudste   Neanderthaler fossielen ......zelfs  indien het geen voorlopers zijn van de  moderne mens  is dat al erg belangrijk

  Het zou ook de  multiregional origin theory, kunnen opwaarderen  ,maar er zal meer nodig zijn dan een paar tanden  om genoeg gewicht aan die theorie te verlenen
  De vroegste  vertegenwoordigers van de  stamlijn uit de afrikaanse  erectus /heidelbergensis hebben misschien al heel vroeg  een paar emigratiepogingen gedaan __endit is  de meest waarschijnlijke  mogelijkheid  ___ species zoals heidelbergensis waren
  veel menselijker  dan ooit was gedacht 

  Whatever
  Dit is een betekenisvolle  vondst  ....

  Het is bovendien  een goede illustratie  van de  opkomende   ( ook van  J. Gould  afkomstige ) overtuiging dat de menselijke  evolutie-geschiedenis ( vooral dan  van homo sapiens )   niet zozeer het  rechtlijnige  resultaat  is van  een  directe  aftakking  op een stamboom  waarvan  ook  nog eens  de onderlinge  takken duidelijk zichtbaar zijn ; maar eerder  ontspringt  in  een  warrig verknoopte  struik  waarbij regelmatig verschillende takken zelfs terug gingen samengroeien en zich op elkaar enten   ... 

  Tot slot  : 
  -De belangrijke  vondsten  van de archeologen  van de universiteit van Tel Aviv kunnen  zonder  meer  toegevoegd worden aan onze kennis aangaande de evolutie van onze soort de Homo Sapiens.

  Maar het gegeven is nog veel te mager om bepaalde hypothesen te ontkrachten, zoals deze van de gangbare  "Out of Africa theorie."

  Het is inderdaad mogelijk dat in het Nabije Oosten resten kunnen gevonden worden van de voorloper Antecessor /Homo heidelbergensis  en/of naaste verwanten (bijvoorbeeld)Homo sapiens neanderthalensis  )   van onze soort( homo sapiens  sapiens  ), waarvan de tanden reeds een neiging vertoonden om kleiner te worden.
  Het kunnen  dus  ook resten zijn van onze  zich verder ontwikkelende  voorouders die tijdens een vorige   "Out of Africa"emigratiegolf   als achtergelaten  lokale groep  een paar honderduizend jaar verbleven  in wat nu Israel wordt genoemd  .

  Wat tot nu werd gevonden aan  resten van de  "sapiens sapiens " in die streek ,  kan ( nog)  geen aanleiding geven tot absolute wetenschappelijke conclusies, enkel gissingen. Redelijkerwijze  zou kunnen  dat mensachtigen graag vertoefden rond de samenvoeging of de splitsing van de tektonische platen ter hoogte van het Middellandse Zeegebied.
  ( of dat minstens  moesten aandoen tijdens verschillende emigratiegolven ) 
  Honderdduizenden jaren geleden (en zelfs vroeger al de voorouderlijke  erectus  ? )  


   

  30-12-2010 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (4 Stemmen)
  Categorie:Paleontologie
  >> Reageer (0)
  23-12-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DENISOVA - mens

  UPDATE  
  zie Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.<--  klik   Denisova :  ZUID SIBERIË
         
  Neanderthaler had oostelijke verwanten
  De Neanderthaler had voorheen onbekende verwanten in Azië.
  De zogeheten Denisova-mens  leefde er zo'n 30.000 tot 50.000 jaar geleden en mengden zich met de  toenmalige homo sap bewoners van Zuid oost azie  en  nieuw guinea  ?    

  -Een van de  NU   meest aangehangen  hypothesen  stelt dat   Denisova en Neanderthaler  dichter bij elkaar  staan  dan   dichter aanleunen  bij homo sap
  Denisova heeft  echter  herkenbare gedeeltes van zijn genetisch materiaal achtergelaten bij  homo sapiens  groepen waaruit de  "Melanesiers " ( en  ook bevolkingsgroepen  uit   Nieuw guinea ) zijn voort gekomen 


  Amerikaanse en Duitse wetenschappers hebben  de  "genetische gegevens  "( het  eerste "komplete (kern) genoom" -kladje )  van deze denisova mens  afgeleid uit een vingerbotje ;  Een grote verstandskies is later   in 2008 ook is  gevonden in de Denisovagrot De tand  , brengt mogelijk  nog   verrassingen  .. maar tot nu toe  is daar  is nog   geen  "nucleair   genoom" kladje uit afgezonderd   ...


  Deze  siberische Denisova fossielen zijn trouwens de enige  fossiele restanten van de soort  ( ook geografisch ) die  tot nu toe zijn gevonden 

  ''Het beeld dat opduikt ( vanuit de   "genetische  gegevens  van Denisova" en hun vergelijking met het  "neanderthaler genoom "  /  en   huidige bevolkingsgroepen  van de  moderne mens     ) is dat de Denisovanen een zustergroep van de Neanderthalers vormden'', stelden de wetenschappers in het tijdschrift Nature Co-auteur Richard Green van de universiteit uit het Californische Santa Cruz meent dat de geschiedenis van  homo sap  nu wat complexer is geworden.
  ''In plaats van het eenvoudige verhaal dat de moderne mens uit Afrika kwam en de Neanderthaler verving, zien we nu dat meer groepen met elkaar verweven zijn dan we dachten.''

  © ANP  zie ook
 • Nieuwe mens? (Tsjok4) 

 • http://blogs.discovermagazine.com/loom/2010/12/23/denisovans-ordinary-humans-with-extraordinary-genes/
  zie ook
  http://johnhawks.net/weblog/reviews/neandertals/neandertal_dna/denisova-nuclear-genome-reich-2010.html

  <-- nature(news & views ) 
  http://www.nature.com/news/2010/101222/full/4681012a.html
  A finger bone and a tooth (inset) from Denisova Cave have illuminated a mysterious strand of hominin.
   Denisova  grot en  tand 
  http://www.smh.com.au/technology/sci-tech/giving-accepted-prehistoric-history-the-finger--dna-tests-reveal-new-group-of-ancestors-20101223-195t1.html

  Een  tand  van een  recent ontdekte (dichte )  verwant van homo sap . ; De Denisova-mens 
  Deze  kies  (molair)  zou erg primitieve  kenmerken vertonen en  groot zijn
   
  Naast Neanderthaler en  Hobbit   is dit de derde ontdekte  groep die duidelijk verschilt van homo sap  maar  er toch ook mee is verwant
  ( en waarbij  Floresiensis wordt geacht verder af te staan  van alle drie de anderen ) en terzelfdertijd  met   homo sapiens leefde in diens beginperiode
    
  Het standaard  homo sap genoom   het Neanderthal  kladje   en  de  Denisova - kladjes  verschillen allen onderling 
  (= zeker wanneer men ze ook nog eens  gaat  vergelijken  met  genetische hiaten  tussen  homo sap en  chimp die bij  beide mensachtigen  toch een beetje  anders  liggen dan  die  bij de homo sap alleen  )   

  Van Neanderthaler  en  Denisova staat nu vast dat ze  genetisch  hebben bijgedragen  aan de genetische  opmaak van populaties van huidige "homo sap " mensen  buiten de in afrika  gebleven  en daar ontwikkelde    afrikaanse archaische  mensenrassen     The results showed that the Denisova individual was more closely related to Neanderthals than to modern humans. However, the Denisovan does not fall within the range of Neanderthal variation. There are a few lines of evidence suggesting that the Denisovan and Neanderthal lineages had separate histories once they diverged and did not form a single population. The Neanderthal genomes sequenced so far have low genetic diversity, indicating that Neanderthals passed through a genetic bottleneck after splitting from the Denisovans. With only one Denisovan genome available as yet, we don’t know how diverse they were.

  Denisova1.png

  http://pandasthumb.org/archives/2010/12/denisova-genome.html


  Ook  zijn dergelijke  hybridisaties ( tussen   erg ( geologisch) vroege speciaties ( ook als het verschillende "soorten"betreft )   uit   stamlijnen die dicht bij de gemeenschappelijke voorouder staan  )  zijn niets opzienbarends 

  - Ook  verschillende  vroege vertegenwoordigers ( bijna soorten )   uit  verschillende  stamlijnen  vanuit de  gemeenschappelijke  voorouders-groep  van mens en chimp worden  volgens sommigen  geacht regelmatig  met elkaar te hebben gekruist  ....en deden dat  steeds opnieuw  mert als gevolg  mogelijk   extreme  erg variante   "vuilbakrassen" gedurende een paar miljoen jaren en waaruit opnieuw kon worden vertrokken op zoek naar  nieuwe  niches  ..."Terug naar af " dus 
  De definitieve split  vond dus veel later plaats dan algemeen tot dan toe (2006)  aangenomen ... Er schijnen daar genetische  aanwijzingen voor te zijn gevonden .... 

  Die "definitieve split "  is het onstane verschil tussen de  chromosom aantallen  tussen beiden speciatie-lijnen   ( bijvoorbeeld  door fusie van  "aap" chromosomen )  ?  Maar zelfs dan konden  vrouwtjes nog steeds  een X chromosoom lenen bij een  verwant die al wat was afgesplitst  ? 

            http://www.msnbc.msn.com/id/12836649/ns/technology_and_science-science/  Een innig afscheid
   http://www.kennislink.nl/publicaties/een-innig-afscheid
  De voorlopers van mens en chimpansee kruisten gedurende miljoenen jaren met elkaar.

  De evolutionaire scheiding tussen de voorlopers van mens en chimpansee is niet in één keer tot stand gekomen. Uit een vergelijking van twintig miljoen basenparen tussen mens en chimpansee concluderen Amerikaanse genetici van Harvard en MIT dat gedurende wel vier miljoen jaar genetische uitwisseling heeft plaatsgevonden tussen beide soorten ( Nature online, 17 mei 2006). Na de eerste splitsing circa tien miljoen jaar geleden, zijn de soorten pas tussen de 6,3 en 5,4 miljoen jaar geleden definitief uit elkaar gegaan.
  Dat de menselijke soortvorming enige miljoenen jaren duurde, is niet iets om van op te kijken, vindt prof. dr. Leo Beukeboom, hoogleraar Evolutionaire genetica aan de Rijksuniversiteit Groningen. Soortvorming gebeurt lang niet altijd plotseling, dus het hoeft geen verrassing te zijn dat mens en chimpansee een langdurige scheiding kenden.

  Het opvallendst aan de resultaten vindt Beukeboom dat de X-chromosomen van mens en chimpansee veel meer overeenkomen dan de rest van het genoom. Omgerekend in tijd, is het X-chromsoom 1,2 miljoen jaar jonger. Kennelijk heeft tussen beide voorloper-populaties genetische menging plaatsgevonden waarbij vooral het X-chromosoom gedeeld is.

  Vruchtbaar

  Dit is te begrijpen met ’Haldane’s rule’.
  Deze regel stelt dat bij het kruisen van twee soorten hybride mannen vaak onvruchtbaar zullen zijn, in tegenstelling tot hybride vrouwen. De verklaring hiervoor schuilt in het X-chromosoom, waarvan mannen één en vrouwen twee hebben. Van de onderliggende genetica is nog niet alles bekend, maar waarschijnlijk liggen op het X-chromosoom genen die een wisselwerking aan gaan met een autosomaal gen om een vruchtbare man te pro- duceren. Bij een hybride man kan het X-chromosoom die wisselwerking niet aangaan, omdat het autosomale gen van een andere soort is. Bij vrouwen treedt dit probleem niet op, omdat ze altijd ook nog een X-chromosoom van hun moeder (van dezelfde soort) krijgen. Voor succesvolle hybridisatie is het dus nodig dat het X-chromosoom onveranderd doorgegeven blijft worden, anders kunnen geen vruchtbare mannelijke nakomelingen ontstaan.

  De grote mate van overeenkomst tussen de X-chromosomen van mens en chimpansee laat zich dus goed verklaren met Haldane’s regel. Bovendien zou je na een evolutionaire splitsing verwachten dat de X-chromosomen van beide soorten meer dan gemiddeld van elkaar verschillen. Het X-chromosoom evolueert namelijk sneller dan de rest van het genoom omdat het in mannen geen ‘reserve’-homoloog heeft. ‘De regel van Haldane is al voor zo’n veertig soorten beschreven’, zegt Beukeboom. ‘Maar ik vind het intrigerend dat het nu ook blijkt op te gaan voor mens en chimpansee.’


  Rinze Benedictus         zondag, 12 augustus 2007

  Kernwoorden  
  Bionieuws_logo_top_v2 

  Opmerking :  of bovenstaande  hypothese  nog steeds  wordt aangehouden(= nog niet definitief is gefalsifeerd )   ; moet ik nog opzoeken 
  - Hybridisaties tussen gewervelde  soorten komen   meer  voor  dan vroeger werd gedacht ( zeker wanneer ze eenzelfde aantal chromosomen bezitten , of minstens X chromosomen delen  in de vrouwelijke  afstammelingen )   
  Net  zoals  de  ijsbeer  nu ook  schijnt  te zullen opgaan  in   " genetische erfenis " of  bijdrage van die soort   aan  een  mengpopulatie met de grizzly ( bruine beer-ras/populaties    ) ,  die een verdwijnende biotoop(= het poolijs)kan overleven  )  
  http://en.wikipedia.org/wiki/Grizzly%E2%80%93polar_bear_hybrid 

  Clockwise: a female hybrid, male hybrid, polar bear and brown bear
What do you get if you cross a polar bear with a grizzly brown bear?

  Met de klok mee  : 
  vrouwelijke  hybriede , mannelijke hybriede, ijsbeer , bruine beer  
  Oude  homo sap  resten  zijn  vroeger  al  gevonden  in Borneo   en  nabij Peking  

  http://www.sesha.net/eden/nieuws/2007-03.asp
  Onderzoekers vonden 34 botfragmenten van één enkel individu in de Tianyuan grot nabij de Chinese hoofdstad Beijing.
  Radiokoolstofdatering van de beenderen zelf toonden aan dat de persoon tusssen 42.000 en 39.000 jaar geleden leefde.
  Bijzonderheden van de vondst worden gepubliseerd in het wetenschappelijke tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

  “Van deze periode, die zeer belangrijk als je wilt weten hoe de moderne mens zich verspreidde over de wereld, zijn slechts twee goedgedateerde menselijke fossielen bekend in Oost-Azië,” zei Professor Erik Trinkaus van de Washington universiteit in het Amerikaanse St Louis en één van de auteurs van het stuk.

  “We hebben de fossielen resten van de Niah grot in Sarawak op Borneo en dus nu het exemplaar in China. Ga je naar het westen dan zijn de eerste exemplaren gevonden in Libanon. Daartussen zit helemaal niets.”


  Zijn de  Borneo en  Tianyun -mens ook dragers van een gedeelte van de Denisova erfenis  ? Dat is (nog)niet vast te stellen ( zelfs niet binnen de  grenzen van een redelijke schatting )  omdat we  o.a.  nog niet genoeg  fossiel materiaal  bezitten
   en er ____ mijn weten _____
  nog geen  DNA is geextraheerd of gequensed  uit  voormelde  aziatische homo sap vondsten 
  ens (Homo sapiens) in Afrika en verspreidde zich van daaruit zo’n 70.000 jaar geleden over de wereld, waarbij ze eerdere oudere menssoorten, zoals de Neanderthalers, vervingen.
  Dit zou hebben plaatsgevonden zonder dat er veel sprake was van  veel  onderlinge kruising.

  De Tianyuan resten tonen de klassieke kenmerken van de moderne H. sapiens.
  Maar Erik Trinkaus en zijn collega’s stellen dat de beenderen ook bepaalde kenmerken vertonen van eerdere menselijke soort, zoals relatief grote voortanden.
  De meest voor-de-hand liggende verklaring hiervoor is, volgens hen, dat de vroege moderne mensen kruisten met de archaïsche populaties die zij tegenkwamen in Europa en Azië.

  “Het patroon dat we door de gehele oude wereld zien is de vroege mensen voor het grootste deel een modern uiterlijk hadden, maar ook een klein aantal eigenschappen bezaten die we niet zien in de eerste moderne mensen in Oost-Afrika,” aldus Trinkaus.

  “De vraag is waar deze kenmerken vandaan kwamen. Mogelijk ontstonden ze opnieuw door het evolutieproces, wat niet erg waarschijnlijk is, of ze kwamen voort door kruisingen met de eerdere menselijke groepen.”

  “Mensen hebben seks. Ik vind dat niet verontrustend en ook niet verassend.” Trinkaus voegde daar aan toe dat in het dierenrijk is aangetoond dat twee nauw verwantte soorten, (?)  die minder dan 2 miljoen jaar gescheiden hebben geleefd, wanneer ze de kans krijgen zich met succes kunnen voortplanten.

  Een voorbeeld(1)
   hiervan is de Schotse wilde kat die door kruisingen langzaam maar zeker opgaat in de populatie van de huiskat.
  De huiskat en de wilde kat zijn twee verschillende soorten(1) die gescheiden zijn door honderdduizenden zoniet miljoenen jaren en verschillen in lichaamsgrootte.
  Ondanks dit alles paren zij en brengen zij vruchtbaar en levensvatbaar nageslacht voort.(1)


  Het idee van kruising tussen Homo sapiens en  allerlei   archaïsche menssoorten is controversieel.
  Andere paleoantropologen zeggen dat sommige van deze features simpelweg nog resten  zijn van onze Afrikaanse voorouders.
  Het meeste genetische materiaal dat is verzameld van hedendaagse mensen duidt niet op grootschalige kruising tussen moderne mensen uit Afrika en de archaïsche menssoorten.


  (1) dit  is uiteraard  een zeer  slecht voorbeeld  ( vanuit het oogpunt van de  klassieke taxonomy ) : omdat  huiskat en wilde kat  ( strikt genomen ) beiden  (veronderstelde ) varianten zijn van   één en dezelfde   (mogelijke) "ring"   - soort 
  felis silvestris  .....brengen ze uiteraard  levensvatbaar nageslacht voort  
  Het zijn ondersoorten en geen onderscheiden  soorten   

  Onze huiskat is voornamelijk afkomstig van de Afrikaanse ondersoort   izabelkat (felis silvestris lybica).
  Alhoewel in een later stadium inmenging van de wilde boskat (felis silvestris silvestris) en de steppekat (feils silvestris ornata) niet uitgeloten word.
  De 
  Schotse wilde kat  is ook een subspecies  (Felis silvestris grampia) onstaan uit  populatie (lang gescheiden gebleven van andere geografische  silvestris rassen ,  zowel  in tijd als in  streekgebonden biotopen    ) 

  We zouden kunnen stellen dat  Felis  silvestris rassen    en   het   "schotse  wilde kat "- sylvestris ras  ,  lange tijd  op weg waren  zich op te splitsen in aparte soorten  ...  ?   http://www.arkive.org/european-wildcat,-scottish-population/felis-silvestris-grampia/  KATTEN  FYLOGENIE

  Photo Album Katten
  Blog Entry Katten  Midden-Oosten populatie van de huiskat zijn  niet te onderscheiden  van de Midden-Oosten populatie van de Noord-Afrikaanse Wilde Kat,
  Felis silvestris libyca 
  De overige populaties van de Huiskat lijken af te stammen van de Midden-Oosten populatie.
  Uit de volgorde van de splitsing in een fylogenetische boom blijkt dat de Huiskat afstamt van de Noord-Afrikaanse Wilde kat,
  Felis silvestris libyca

    

    


  “Is Denisova  mens  een nieuwe soort   ?” :

  Is er m.a.w genoeg  genoom  -verschil tussen  homo sap , denisova en die beide andere mensenverwanten  om van aparte soorten te kunnen gewagen ?  

  -Volgens de strikte  biologische soortdefinitie behoren ze tot de dezelfde  soort als de archaische  voorouderlijke   mens  ( want   ze konden zich  met elkaar vruchtbaar voortplanten ...= ze zijn met andere woorden  niet  genetisch geisoleerd  )  

  “ De "Species categorie" definitie  echter  ,   is alleen maar een artificieele( handige )   en grove benadering van de werkelijkheid  ...In werkelijkheid zijn er  overal graduele  overgangen tussen  "echte " soorten  en komplete  panmictische  populaties  ....Dat is het gevolg van het  ware feit van de plaatsvindende   evolutieprocessen   en  de  graduele veranderingen in haar produkten    ....Stop het gezeur  .”

  "Soorten" veranderen voortdurend in al hun populaties  en van generatie op generatie  :   er is niets " essentieels " aan ( buiten de "definities" in de leerboeken  van systematici  en de naamgevers  )

  Nauw verwante  soorten  blijken bovendien ook gemakkelijker dan vroeger gedacht   vruchtbare  bastaarden te kunnen  leveren  en zijn misschien (ook bij  "hogere"  dieren  ) een belangrijk  mechanisme  in de  "oorsprong " van nieuwe soorten  ....   


  Zie ook de begrippen  ;  
  Note Allopatrie
  http://en.wikipedia.org/wiki/Sympatric_speciation
  http://en.wikipedia.org/wiki/Ring_species
  http://en.wikipedia.org/wiki/Hybrid_speciation

  23-12-2010 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Paleontologie
  >> Reageer (2)
  07-12-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vervalsing of geklooi ?

  Het "wetenschappelijke" nieuws  aan het   begin van deze  week  staat nog steeds  in het teken  van de  
  de 
  Arseen -metaboliserende  Halomonadaceae, GFAJ-1

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2672/Wetenschap-Gezondheid/article/detail/1069471/2010/12/07/
  Ontdekkers-arseenbacterie-gaan-niet-in-op-kritiek.
  dhtml

  Govert Schilling − 07/12/10, 

  Felisa Wolfe-Simon © afp

  Met veel tam-tam kondigden ze vorige week de ontdekking aan van wat inmiddels de beroemdste bacterie ter wereld is. Maar nu er van alle kanten kritiek op hun Science-publicatie komt, geven geomicrobioloog Felisa Wolfe-Simon en haar collega's niet thuis.

  'Ik ga me niet via de media mengen in een publieke discussie over een wetenschappelijke kwestie,'
  mailt co-auteur van het sciencve artikel  Ronald Oremland.

  In Nederland waren het vooral de Amsterdamse microbiologen Jef Huisman en Hans Matthijs die, onder andere in NRC Handelsblad, de vloer aanveegden met het artikel  van  Wolfe 


  Laag arsenicumgehalte
  Het belangrijkste bewijs van onderzoekster Felisa Wolfe-Simon en haar collega’s dat het DNA van de bacterie arsenicum bevatte, bestond uit een analyse met een techniek genaamd massaspectrometrie. Hiermee kun je, simpel gezegd, meten welke atomen er in een bepaald monster zitten en in welke verhouding. In het hoofdartikel in Science worden de precieze uitkomsten van deze meting niet gegeven; daar staat alleen dat het DNA van de bacteriën die op arsenicum leefden significant meer arsenicum bevatten dan het DNA van bacteriën die fosfor kregen.

  Wel blijken die gemeten hoeveelheden arsenicum en fosfor in een losse bijlage bij het artikel te staan, die inmiddels door Science openlijk beschikbaar is gesteld. Het gaat hierbij om de tabel genaamd S2. De Nederlandse wetenschappers Jeff Huisman en Hans Matthijs merkten in NRC Handelsblad van zaterdag op dat er volgens deze getallen weliswaar arsenicum in het DNA van de arseenbacteriën zat, maar dat het wel heel erg weinig was.

  Dit wordt ook door buitenlandse wetenschappers genoemd als belangrijk kritiekpunt. De claim uit het Science-persbericht dat de bacteriën het fosfor ‘compleet vervangen hadden’ door arsenicum, is dus in ieder geval duidelijk niet juist.

  Opmerkelijke verhoudingen
  Er is meer vreemds te zien aan de genoemde getallen.
  Fosfor, in de vorm van fosfaatgroepen, vormt als het ware de ruggengraat van DNA. Zonder deze ruggengraat zou een DNA-streng geen streng zijn, maar een verzameling losse moleculen. Het is vrij precies bekend hoeveel van zulke ruggengraatmoleculen een DNA-streng van een bepaalde lengte heeft.
  Maar de getallen die genoemd worden voor het aantal deeltjes fosfor en arsenicum in het DNA van de arsenicumbacteriën en hun op fosfor levende soortgenoten, tellen totaal anders op. Wat zou betekenen dat het DNA van de arsenicumbacteriën, als je naar DNA-strengen van gelijke lengte kijkt, veel minder ruggengraatdeeltjes bevat. En dat kan eigenlijk helemaal niet.

  Tabel S2 is duidelijk het zwakke punt van dit onderzoek’, beaamt ook Gijs Kuenen, hoogleraar microbiologie aan de TU Delft. ‘Zowel de relatieve als de absolute getallen die in deze tabel staan kunnen niet kloppen.’
  Als extra voorbeeld noemt hij de verhouding van de gevonden aantallen fosfor- en koolstofdeeltjes. Normaal gesproken bevat DNA altijd ongeveer 1 deeltje fosfor per 10 deeltjes koolstof.
  Maar het gevonden fosforgehalte uit het onderzoek van Wolfe-Simon is, zelfs bij de bacteriën die wel gewoon op fosfor leefden, grofweg honderd keer zo laag; dus 1 deeltje fosfor per 1000 deeltjes koolstof. Wat ook weer niet te rijmen valt met dat vaste aantal ruggengraatdeeltjes per bepaalde lengte van een DNA-streng.

   'Dit had nooit zo in Science gemogen,' zegt Huisman. 'Ik weet niet wat daar fout is gegaan.'
  Matthijs suggereerde dat
  het Amerikaanse tijdschrift bij auteurs van eigen bodem misschien niet altijd even kritisch is als het gaat om spraakmakende resultaten.

  •  Jef Huisman, hoogleraar microbiologie aan de Universiteit van Amsterdam, in dagblad de Stentor.

   "1.- Ik geloof niet dat zij een bacterie gevonden hebben die fosfaat verruild heeft voor arseen voor het opbouwen van zijn DNA.
    2.- De NASA heeft het opgeklopt.”

   De onderzoekers kunnen het verhaal niet waarmaken,
    
   Huisman vermoedt dat het kweekje in het laboratorium vervuild is geraakt .
   “Er zaten veel te veel resten ( van  fosfoor  bij het begin van de kweek en afkomstig van het   gesampelde  organisme  uit het meer zelf ;  bovendien is  elders ( en vroeger )  er al  op gewezen dat ook hier te weinig voorzorgen zijn genomen  ; zo zou het " oogstens " van die  stamouders  helemaal niet  " aanvaardbaar "  steriel zijn  gebeurt    )   arseen  in het  uiteindelijke  meet-  resultaat (= gedaan   door massaspectrometrie- analyse  aan  het  "gezuiverde "residu ( uiteindelijk bevatte dit  het   DNA skelet ) die dat zogezegd  aantoonde  )  ; dat is  afkomstig van het   arseen waarin ze de bacterie gekweekt hebben.
    
   Er zit niets anders voor ze op dan terug te gaan naar het lab en de proef te herhalen in een schonere omgeving( en met  eenduidiger beginmateriaal ? )  .”( en met rigoureusere  maatregelen om vervuilingen te voorkomen  )

   De Amsterdamse hoogleraar aquatische microbiologie heeft het artikel in Science grondig geanalyseerd. Hij twijfelt aan het gebruik van 40.000 micromolair arseen kweekvloeistof.

   "De wetenschappers hebben de bacterie uit een meer met veel arseen gehaald en in het lab opgekweekt”, “In de kweekvloeistof gebruikten ze 40.000 micromolair arseen, om te zien hoe de bacterie daar op reageert.
   Maar mét dat arseen blijkt  ook  drie micromolair fosfaat te zijn meegekomen ..."

   Nu weet ik uit eigen lab-ervaring dat een bacterie al genoeg heeft aan 0,03 micromolair fosfaat om zich te vermenigvuldigen. ."De bacterie hoeft dus helemaal geen arseen te gebruiken. Er zat in de kweekvloeistof honderd keer meer fosfaatverontreiniging dan voor de bacterie nodig is om te overleven.
   Dat is geen grensgeval meer, maar een testfout
   ”.

   (..) Dit experiment heeft een serieus probleem.”

   Meetfout?
   Daarnaast troffen de wetenschappers één arseenatoom op elke 100.000 koolstofatomen in het DNA aan (oftewel )  Dat één op de tienduizend fosfaatatomen vervangen zou zijn door arseen. ?  “Dat is zo weinig, dat het ook een meetfout door ruis in de data kan zijn.”

     Volgens Huisman zijn de resultaten van het experiment  door dat  alles  onbetrouwbaar.  • Dr. Wolfe-Simon zei al ( in de persconferentie  zelf en/ of  , weliswaar   niet expliciet, in haar  artikel zelf )  al   dat er ook fosfor in het medium zat.( en uiteindelijk ook in het beginorganisme zelf   )
   Maar :
   Je kunt   berekenen hoeveel groei mogelijk is op een bepaalde hoeveelheid fosfor, welke cel dichtheid de stationaire fase halen kan. Als deze hoger is dan wat je verwacht op basis van de aanwezige fosfor dan heeft dit een reden. Die reden kan arsenicum zijn maar dat weten we nog niet precies.

   Ze refereerde ook al naar een vervolg artikel maar wou daar niet te veel over kwijt,
   maar  overeind blijft  wél  de waarheid dat het  niet exact is dat arsenicum 1op1 als vervanger van fosfor op kan treden.

   Dat staat  allemaal  gewoon te  lezen in het artikel van dr. Wolfe Smitth zelf  
   De onderzoekers geven zelf al aan dat er 3.1 +/- 0.3 micromolair fosfaat al vooraf in (de uitgangsbacterie of in) het groei- medium(=voedingsbodem / substraat )   ) zat  .

   Wel laten ze zien dat het beestje niet kan groeien als ze geen fosfaat óf arsenaat bij dit fosfaatarme medium gooien.(toevoegen )  
   Het argument dat 3 micromolair genoeg zou moeten zijn voor de tijdens de geconstateerde   groei momenten  onder veranderde  fosfoor en  arseengehaltes in het substraat  ,  gaat dus niet op  voor dit beestje, ongeacht of andere  bacteriën in de  ervaringen  van de heer Huisman dat wel doen.

   http://www.nu.nl/wetenschap/2396117/vondst-arseenbacterie-in-twijfel-getrokken.html

   http://www.nujij.nl/vondst-arseenbacterie-in-twijfel-getrokken.10604879.lynkx

                 " De bacterie hoeft dus helemaal geen arseen te gebruiken"
  sterker nog  :
  De bacterie is dus beslist niet arseen afhankelijk , maar  dat stond al ( zij het niet expliciet ) in de studie zelf  ...
  Hoezo testfout ? 
  en dan  ook nog  als je al zelf  dat gegeven   hebt  aangegeven en meegenomen  ?
  Tsja  ....slordig  en onaf onderzoek  ?
  Slechte en foute analyses  ?
  Slechte peer review in het magazine  ? 
  Allemaal mogelijk

  Er zijn alleszins  controleproeven en herhalingen  van de  beschreven   experimenten nodig door  wetenschappers uit de  respektievelijke  relevante vakgebieden  die ( het liefst ) niet betrokken waren  bij het onderzoek  
  (uiteraard  kunnen zij die er wel bij betrokken waren dat ook doen , en kunnen ze dus de eventuele  kritieken  controleren of  nopen tot zorgvuldiger  formuleringen en de ontdekking van nieuwe gegevens   ) 

  Dit is een voorbeeld  van hoe de  empirische  methodisch  naturalistische  wetenschap  echt  beoogt  te werken       

  Andere wetenschappers, zowel in de Benelux als in de Verenigde Staten, snappen niet wat er zo bijzonder is aan de vondst van de nieuwe bacterie en zijn zeer skeptisch. 
  “De bacteriën groeien alleen maar slechter als ze geen fosfor meer krijgen”, Huub Schellekens, medisch microbioloog en hoogleraar farmaceutische biotechnologie aan de Universiteit Utrecht, tegen Dagblad Trouw. 
  Er kwam al ,   in  een begeleidend   artikeltje  in hetzelfde  sciencenummer  ,   meteen kritiek uit  (bio) chemische hoek  .
  Steven Benner, chemicus verbonden aan de Foundation for Applied Molecar Evolution in Florida, zei in een interview met de nieuwsredactie van Science al dat de vervanging van fosfor door arseen
   „niet is aangetoond door dit werk.”

  Benner zat ook bij de persconferentie van NASA.
  Hij herhaalde daar zijn kritiek.
  Eerste auteur van het Science-artikel, Felisa Wolfe-Simon verkoos het ook  daar, er   nauwelijks op in te gaan. „Er zit absoluut nog wat fosfor in de cellen”, zei ze ontwijkend, „maar dat is niet genoeg om de groei te verklaren.”


  Amerikaanse microbiologen .

  Volgens Lou Sherman (Purdue University) is zeker niet onomstotelijk aangetoond dat de bacterie arseen in zijn DNA kan opnemen.
  Zo ziet een DNA-streng er, schematisch weergegeven, uit. Fosfor vormt een belangrijk onderdeel van DNA: fosfaatgroepen vormen de ruggengraat van de strengen. In deze tekening is die ruggengraat weergegeven als een soort gekleurd lint. (afbeelding: wikimedia)              Sluit dit venster

   
  - Jim Grover (University of Texas) denkt dat procedurele fouten tot onjuiste gevolgtrekkingen hebben geleid.

  George Cody  over
  Het  hydrolysis probleem ( al door  Brenner uitvoering  naar voren gebracht )  en de overdreven  claim dat het "andersoortig leven zou zijn "/een " tweede" levensstamboom  
  http://blogs.discovermagazine.com/loom/2010/12/07/and-the-skeptics-keep-chiming-in-george-cody-on-arsenic-life/

  De  Canadees  Larry Moran  is onverzoenlijk  ( zoals gewoonlijk ) en zit in de hoek van   R  Redfield 
    

  Overigens is iedereen het erover eens dat de bacterie zeer bijzondere ( extremofiele ) eigenschappen heeft.
  Beslist Science-waardig, aldus Matthijs,
  maar dan met een andere titel, inleiding en conclusie.

  Verzamelde  amerikaanse critici : ( Dossier  van  Carl Zimmer )
  http://blogs.discovermagazine.com/loom/2010/12/08/of-arsenic-and-aliens-what-the-critics-said/#more-3742  Vreselijk verhaal
  De ontdekkers willen echter niet ingaan op alle loskomende  kritiek.
   
  'Een wetenschappelijk debat wordt niet via de pers uitgevochten,' mailt Felisa Wolfe-Simon, na lang aandringen.
  Wetenschappelijk  debat  moet  volgens  Wolfe  & all    via peer reviewed publicaties.
   

  Jonathan Eisen, University of California, Davis

  Microbiologie boegbeeld  Jonathan Eisen
    zei  daarover  iets dat hier  ongeveer  op neerkwam ;
  Maar h
  et is kompleet  inconsequent  en zelf tamelijk hypocriet  van de onderzoekers om het "resultaat " van hun research  eerst groots in de wereldmedia te melden en dan te zeggen dat de discussie niet in dezelfde media gevoerd moet  worden.
  De Canadese microbiologe en blogger
  prof dr Rosemary ( Rosie)  Redfield
  ('Hoe kon zo'n vreselijk verhaal gepubliceerd worden?')
   
  Ze geeft  ook  te kennen waarom ze "haar " peer review op haar blog heeft laten verschijnen (1) 
  Ze  werkt inmiddels al aan een gepeperde ingezonden brief naar Science.

  Klassieke peer -review( dat wil zeggen    in de  blaadjes ( zelfs de wetenschappelijke tijdschriften )  en gefilterd door zowel redacties   van  wetenschaps-journalisten alsmede  de door hen  uitgekozen  "peers "  ) schuift altijd  alles  op de lange baan ... het is ouderwets en voorbijgestreefd
  Het is ook niet  bereikbaar voor het grote publiek (indien enkelen  van dat   publiek   dat wensen )want het zit meestal goed afgesloten achter een pay-wall

  Wat nodig is ,
  Het  liefst een erg vlug geformuleerde   kritiek   van en door wetenschappers met de nodige epertise   ... en zo technisch als mogelijk :  daar leent de blogo -sfeer zich uitstekend toe ...

  Haast en spoed (was) zelden goed , omdat men veel tijd  nodig had ( en heeft ) om de relevante informatie op te zoeken ... maar , in tijden  van vliegensvlugge  intormatiewisseling , e-mail en zelfs electronische conferenties is dat iets anders geworden  ( alhoewel  terzelfdertijd de  tijd om de  aangeboden overvloed aan relevante informatie te begrijpen en te doorspitten  ook schrikbarend  toeneemt = haast en spoed is dus  nog altijd  zelden goed  ( wat  het verwerven van  individuele begrip  betreft  )       
       
   
  Zie over het klassieke( ouderwetse )    "peer review " probleem 
  http://sandwalk.blogspot.com/2010/12/value-of-blogs.html
  en de daar aanwezige links 
   
  Een ander probleem is  het  oudbollige  embargo  gedoe  door gerenommeerde  vaktijdschriften
  ( en naast hun pay-wall  afscherming )
  http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/embargo_regeling_is_niet_meer_van_deze_tijd/

  Dat embargo ( een feite een vorm van controle op  "verkoopbare"   informatie =misschien  het oplaten van een ballonetje  ?)  was ___ wil de  "uitleg" van de  wetenschapsblaadjes zelf ___oorspronkelijk bedoeld om  wetenschaps-journalisten   de tijd  te geven  de nodige achtergrondsinformatie  op te frissen en   de ontbrekende  stukjes op te zoeken , vooraleer een persconferentie werd belegd  en  terwijl ze  de studies  onder publicatie-embargo al  vooraf  ter inkijk ( konden)  krijgen ) ...
  maar ook wetenschapjournalisten  zitten van langs om meer   tussen hamer en aambeeld  ... ze opteren  dus in toenemende  mate  voor  info-tainment en  bijgevolg ook voor een  grotere omzet  van de produkten van hun broodheer  ...
  en ze breken  het "embargo" beslist wanneer dat hen zo uitkomt  ; met name  wanneer   ze  menen dat er in  hun vooraf toegankelijke  info  , "primeurs"  zitten die veel kunnen opbrengen ( ook ideologisch )voor hun bladen en/of hun verdere carrière  ...  
   

  Wolfe-Simons
  co-auteur Ariel Anbar kijkt overigens niet echt op van alle commoties.
  'Elk grensverleggend artikel wordt kritisch ontvangen, en zo hoort het ook.
   Skepsis en debat vormen de kern van de wetenschappelijke methode.'


  IN FEITE IS HET REVIEW PROCES NOG MAAR PAS  BEGONNEN ,,, DE "inhoudelijke" BAL LIGT NU WEL IN HET KAMP VAN NASA EN WOLFE  & all ... Laten ze hem terug spelen   ipv zich te verschuilen achter de klassieke  peer review ; het is trouwens  ook niet zoiets  als een "proces over een  zedenschandaal of zoiets   " dat  vroeger eveneens   met "gesloten deuren " moest worden behandeld .... toch ?   


  Maar dat is niet alles  

  De gehele heisa   schijnt ( alleszins in een deel  van de Nederlandse blogwereld  ) nu van langs om meer af   te zakken naar  een  zoveelste poging  om  de   zinloze patstelling   in het  zogenaamde   " creatie-evolutie"debat   , terug op te rakelen(  en  misschien  opnieuw als een  ideologisch politiek wapen te gaan gebruiken)  ...

  Uiteraard ligt een   recente  achtergrond-informatie verschaffende  VPRO  uitzending van Labyrinth  mede  aan de basis van  die  algemenere  bekendheid met het onderzoek naar "buitenaards"  leven( en abiogenesis )  , bij de Nederlanders   ....         

  Sommige Creationisten vinden  al  die commotie  een nuttig handvat voor hun  propaganda-doeleinden en beginnen alweer  alvast  te roepen dat het hier om een  echte  en bewuste  "vervalsing"( = "Hoax" )  gaat  ...ze roepen meteen ook om hun eigen al lang ge-eiste  ideologische controle van het     onderwijs  in  de  ID- en creationisme  vrije  natuurwetenschappen ... ideologische en   sektaire  richtingen die zelf   geen wetenschap zijn   en dus  in de plaats worden  voorgesteld  van de  exclusief   methodisch naturalistische empirische wetenschap ?

  Dat " vervalsing  roepen "( en het herhalen van hun afgezaagde  mantra's )  is   natuurlijk  ook  al altijd  de   tactische  insteek van  complot-theoretici( en andere  deniers )  , die daarmee hun  respectievelijk   gemaakte  en specifieke  vermoedens  en "verklaringen van gebeurtenissen " trachten  te  onderbouwen
   

  (Roel)"Alle kenmerken van een complottheorie zijn te vinden bij de creationisten  : ...
  Als een "Darwinist" een meetfout maakt, is het een hoax.
  En als een "Darwinist" geen meetfout maakt, is het óók een hoax.
  Volgens (een )creationist(en) die helemaal nooit iets meet.

  (draakhond
  )
  Het gaat bij creationisten  altijd over de
  onderzoeksresultaten van anderen.
  Als er fouten in die onderzoeken zitten *   zitten dan is dat een hint  dat hun  eigen  creationistische  "modellen" en "theorieeen"  een betere verklaring bieden
  Als de meetresultaten kloppen, dan worden ze verkeerd uitgelegd ( = niet juist geinterpreteerd ) .
  Zouden ze goed geïnterpreteerd worden dan waren ze ook  een bewijs voor het creationistische  model  . "

  (De citaten zijn door  mij aangepast  ( zodat ze  weergeven wat ik ervan vind )... de  volledige citaten en de context zijn hier te vinden  :
  http://www.vkblog.nl/bericht/359307/De_NASA_hoax...# 70 en #71
  Uiteraard zijn de commentaren en  discussies op  dat blog  ook  altijd zeer verhelderend ; ze tonen een  duidelijke voorbeelden   van wat het    "moderne"Nederlandse "weet"  creationisme nu als zijn steun en toeverlaat  in deze "barre  tijden"  kan verwachten   te kunnen puren bij zijn" nieuwste"  coryfee en enkele van zijn nalopertjes      )


  * in dit geval  gaat het om "methodische  fouten" die de  verkregen data  onvolledig maakten   en selectief in een bepaalde suggestieve  richting stuurden  ; misschien  zelfs  de vooraf opgestelde  bias / mening dat er een " arseen-wereld" mogelijk is ( en zelfs  mogelijkerwijs   was aan het begin van het aardse leven ) conform de vroeger al geuite mening( en oproep in 2009  ) van  Paul Davis  om naar dergelijke  "schaduwwerelden"( = extremofielen  dus )     op aarde ,   te blijven zoeken ...

  Zie bijvoorbeeld  :
  http://news.bbc.co.uk/2/hi/7893414.stm  
  http://www.newscientist.com/article/mg19826533.600-early-life-could-have-relied-on-arsenic-dna.html

  Maar  Hoax of opklopperitis, ook Redfield trekt de oprechtheid van de onderzoekers in twijfel:

  "There's a difference between controls done to genuinely test your hypothesis and those done when you just want to show that your hypothesis is true. The authors have done some of the latter, but not the former.

  They should have mixed pregrown E. coli or other cells with the arsenate supplemented medium and then done the same purifications."(1)

     


  Het gehele  gebeuren werd verder   nog eens gecompliceerd  door de  "berichtgeving " van  allerlei wetenschapsjournalisten , sensatiejournalistiek , hype-fabricanten    en door jan  pier en pol ( zoals hieronder ook ikzelf  )  in de blogosfeer en tot een  eerste  versie  van de    gordiaanse knoop   samengebonden  ....
  *
  Uiteraard is ook het kompleet  gepasseerde  embargo-gedoe  een  hoofdverantwoordelijke  in dit soort zich  verspreidende   info-kanker  ( zoals hierboven  al vermeld door Govert Shilling  )     

  Dat alles  werd gelukkig ook in diezelfde  sfeer nogal vlug  ontwarreld  ... dank zij   enkele   blogger -wetenschappers die niet bang waren hun nek uit te steken ,in te gaan tegen de  plotseling  de kop op stekende hype-trends   en  die ook niet afhankelijk zijn van de  NASA-honingpotten ....

  In het bijzonder  :
  http://rrresearch.blogspot.com/2010/12/arsenic-associated-bacteria-nasas.html
   
   
   
  Het opkloppen van de sloddervos-studie van F Wolfe  tot een subsidie -wervende  teaser/lokaas ,  ( het gebruik dat de NASA van de studie lijkt te  hebben  gemaakt   ) moet men zeker   niet gaan  ontkennen   ....

  Maar er is  toch   ook  (nog ) geen   echt  bewijs voor een 'hoax '( = vervalsing) ,of voor een ideologisch geinspireerde  manipulatie  ,  wel voor  gepruts en gekluns en vooral naive  onvoorzichtigheid   door de wetenschappers in kwestie die ook wel eens zo vlug als mogelijk  een gokje  willen wagen  met wat  onafgewerkte research  en wél  om in de kijker te lopen en eventueel   een goed curiculum te verwerven .
  Tsja je kan het wel  " begijpen" ... maar dat is nog  altijd  geen geldig excuus  om het  er zo maar  bij  te laten  ....  


  1.- Een hoax is met opzet de boel voorliegen om geld binnen te rijven 
  .
  Zo'n claim moet je juridisch aantonen ...
  meetfouten  of domheden  of  sloddervoswetenschap of voorbarige conclusie jumping , "verdachte(?)"  onvoorzichtige en onzorgvuldige  editing  fouten  en/of  het  ventileren van  meningen  , is niet hetzelfde als met opzet de boel belazeren ....

  2.- Opzettelijke  vervalsingen om ideologische redenen ( of om een wetenschappelijke vooringenomendheid  ) zijn doodeenvoudige   grove vormen van  schuldig  en  vooraf gepland   liegen 
  Het  veroorzaakt  het verlies van  wat een   ideoloog ( en zeker een wetenschapper ) nooit MAG  verliezen,   ; zijn eerlijkheid  ....
  : dat is de  hoofdbasis van zijn geloofwaardigheid  ; het is zelfs een conditio sine qua non van zijn  verdere  discours
  en uiteraard  verbrand het  definitief   zijn functie( en  erkend  gezag/getuige  ) in het publieke  debat ,    als  mogelijke  en betrouwbare   richtingswijzer /referentie     
   


  Nog enkele interessante  links  in verband met deze kwesties
  http://bytesizebio.net/index.php/2010/12/02/a-new-life-form-not-so-fast/
  http://www.nujij.nl/vondst-arseenbacterie-in-twijfel-getrokken.10604879.lynkx

  ( waar ik graag het volgende als conclusie van overneem )
   van O.a     Pot Jan Dorie NT.  D-J  ,
  Tenslotte  is   dit gehele gebeuren
    een schoolvoorbeeld    van  wetenschap zoals het hoort
  Wetenschap gazat uit van het principe  dat iemand anders dan de onderzoekers zelfs  een reden verzint waarom hun ding  niet klopt.
  Alleen op die manier kun je ergens   fouten  uithalen / het is het zelfreinigend vermogen van wetenschap ( ook tegenover  de zwaar betaalde  onderzoeken en de carriere wetesnchappers  )  .

  Een conclusie wordt pas echt omarmd  wanneer een experiment voldoende reproduceerbaar is?
  Maar  ze kunnen  wel beginnen  met  het onderzoeksverslag gewoon  te lezen en dan weten ze dus precies wat er is gebeurt en kunnen ze prima een paar begin-conclusies trekken.
  Dat is dus waarom iedereen dezelfde manier van verslagen schrijven aanleert op de universiteit, waarom men allemaal methodenleer krijgt, zodat je juist conclusies kan trekken
  zonder  ook  steeds maar  wee  het experiment te moeten herhalen.
   
  Gaan voldoende wetenschappers zich daar  mee bezig houden dan horen we het wel 

  Ik ga ervan uit dat we in de komende jaren een stuk meer over deze bacterie te weten gaan komen, als de onderzoekers tenminste zo schappelijk zijn om ook een paar sampletjes op te sturen naar colega-microbiologen bij andere instituten. "en natuurlijke als eerste voorwaarde   de discussie   willen aangaan  en kritiek van hun collega's willen  beantwoorden  ...


  NASA  zelf heeft  al laten  weten dat wetenschappers die verder onderzoek willen doen  , samples van die bepaalde  bacterie- strains kunnen  krijgen 

  >En uiteindelijk liet  >Wolfe  Smith weten :
   
  www.ironlisa.com/gfaj/

  " ....My research team and I are aware that our peer-reviewed Science article has generated some technical questions and challenges from within the scientific community. Questions raised so far have been consistent with the range of issues outlined by journalist Elizabeth Pennisi in her Science news article, which was published along with our research.

  For instance, other scientists have asked whether the bacteria had truly incorporated arsenic into their DNA, and whether the microbes had completely stopped consuming phosphorus.

  Our manuscript was thoroughly reviewed and accepted for publication by Science; we presented our data and results and drew our conclusions based on what we showed. But we welcome lively debate since we recognize that scholarly discourse moves science forward.

  We've been concerned that some conclusions have been drawn based on claims not made in our paper.

  In response, it's our understanding that Science is in the process of making our article freely available to the public for the next two weeks to ensure that all researchers have full access to the findings.

  We invite others to read the paper and submit any responses to Science for review so that we can officially respond.
   Meanwhile, we are preparing a list of "frequently asked questions" to help promote general understanding of our work."  De huidige  controversies zouden  dus  wel eens vlugger kunnen worden opgelost dan verwacht
   

  Zeker wanneer je bedenkt dat  velen hebben  geopperd  dat er "een paar fouten zijn gemaakt die zelfs een  eerstejaars-student  niet meer maakt  " ...

  De wetenschappelijk onderlegde  peers en critici   zullen  dus  ook wel zelf kunnen demonstreren hoe het nu echt  goed  moet worden gedaan   ...   

   
  Vergrote vacuolen  ?
  (zodat opgenomen  arseen gemakkelijker kan worden "celveilig" opgeslagen in afwachting van  definitieve  "afvoer"/+uitscheiding   ? ) 
   

  UPDATES  ;
  9 december 2010
  http://www.nrc.nl/wetenschap/article2647937.ece/Wetenschap_mijdt_grote_vragen_rond_arseenbacterie

  Hebben onderzoekers die met zoveel lawaai resultaten presenteren die het wereldnieuws beheersen, niet een morele verplichting om te antwoorden op vragen die hun onderzoek in twijfel trekken?
  Ginger Pinholster, persofficier van de AAAS (de Amerikaanse academie van wetenschappen, uitgever van Science), zegt dat de AAAS „een open en brede wetenschapscommunicatie” voorstaat.
  Zonder voor de betrokken wetenschappers te willen spreken, kan Pinholster zich wel iets bij hun houding voorstellen. „
  Dr. Wolfe-Simon wil dat de reacties op haar artikel eerst door dezelfde peer review gaan als haar eigen artikel. Ik denk dat dat redelijk is. ”

  Pinholster is zich er van bewust dat diverse wetenschappers zich al in blogs negatief over het onderzoek hebben uitgelaten.
  „Het is niet verwonderlijk dat een zo zichtbaar artikel veel reacties uitlokt”, zegt ze. Dat ook het nieuwsartikel in hetzelfde nummer van Science al flinke kritiek bevatte op het onderzoek is volgens haar „niet ongewoon”. B
  ij het nieuwsgedeelte van Science werken journalisten die redactioneel onafhankelijk zijn van het wetenschappelijke gedeelte.

  'Onzin'

  Hoogleraar Ton van Raan van de Universiteit Leiden die onderzoek doet naar hoe wetenschappers publiceren, vindt het „grote onzin” dat de Amerikanen alleen willen reageren op reacties die naar Science worden gestuurd. „De wetenschappelijke discussie zou in ieder openbaar toegankelijk tijdschrift gevoerd moeten worden. Ik kan mij voorstellen dat Science de discussie graag binnenboord wil houden, maar daar moeten de onderzoekers zich niet van aantrekken.”

  Niet reageren op kritiek is iets wat in de wetenschap niet kan, zegt Van Raan.
  Van Raan vindt dat de Amerikanen voorzichtiger hadden moeten zijn.

  Het artikel zet het hele denken over het DNA als uniforme structuur op zijn kop. Als je zoiets ingrijpends wilt brengen, dan moet je erg zeker van je zaak zijn. Dan moeten er in ieder geval experts uit de moleculaire biologie naar hebben gekeken.”

  Volgens Van Raan zijn hypes in de wetenschap niet te voorkomen, zelfs niet als collega-onderzoekers het artikel bekritiseren voor het gepubliceerd wordt.
  Hypes zijn er met regelmaat, daar moet je rekening mee houden
  ”, zegt Van Raan.
  „Denk maar aan koude kernfusie, het medicijn tegen Aids van de Nederlandse professor Buck of de Marsmeteoriet waarin onderzoekers van NASA 14 jaar geleden dachten sporen van leven te hebben gevonden.'

  (1)
  Maar ook deze belangrijke (  veel geprezen ) maar haastig geschreven kritiek (=  die op haar blog dus) krijgt  nu  al op zijn beurt enige  tegenwind  in de blogosfeer   ... (Zie de laatste commentaren op
  Pharyngula )

  Vooral wordt  haar voorstelling    aangevochten   dat het nodig  zou zijn geweest  om    specifiek E Coli * te gebruiken : dat zou niet van enig nut kunnen geweest  zijn in dat onderzoek ( en vervolgonderzoek ?)  ...  
  http://scienceblogs.com/pharyngula/2010/12/there_are_people_meaner_than_i.php  vanaf  #33
   
  * misschien  een andere (?)  "bacterie" dan E Coli  ?/  Alhoewel   E  Coli    het labo-model bij uitstek is  ....
  Blog Entry E Coli  _____________________________________________________________________________________________________________________________

  (English ) Arsenic Bacteria link-dump


  Mono Lake bacteria build their DNA using arsenic (and no, this isn’t about aliens)
  and Science gets it (mostly) wrong again: My take on the NASA astrobiology paper and Lots of Ink for a few extremophiles: We’ve been invaded by aliens, Monolakians, from the Duncecap Galaxy

  The Real Scoop on Aliens Oops Arsenic in Old Lakes and Bacteria Use Arsenic As Basic Building Block In A Pinch and Poison Nil: Mono Lake Bacterium Exhibits Exotic Arsenic-Driven Biological Activity and It’s not an arsenic-based life form.

  Arsenic-associated bacteria (NASA’s claims) and Arsenic-permissive bacteria – implications for arsenical cancer chemotherapy and Are there viruses of arsenic-utilizing bacteria? and The ‘Give Me a Job’ Microbe

  Of Arsenic and Aliens and NASA’s real news: bacterium on Earth that lives off arsenic! and Close Encounters of the Media Kind and A Life Less Ordinary and Life With Arsenic: Who’d Have Thought? and Medicine! Poison! Arsenic! Life itself!

  Why “alien” life, aka arsenic-loving bacteria, embargo fiasco was deja vu for Sun Spaceman Paul Sutherland and Did you know you could have bet on the NASA arsenic-based bacteria find? and On science blogs this week: Alien abductions

  Arsenic-Eating Bacteria May Not Redefine Life, But Could They Be Useful in Oil Spill Cleanup? and A new life form? Not so fast and Arsenic and Old Lace and Arsenic-Based Life

  The Wrong Stuff: NASA Dismisses Arsenic Critique Because Critical Priest Not Standing on Altar and NASA: science shouldn’t be debated in media and blogs?! and Not getting it and “This Paper Should Not Have Been Published”: Scientists see fatal flaws in the NASA study of arsenic-based life.

  Unquestioning dogma: the gatekeepers of science and Death for “Arsenic-Based Life”? and My summary of NASA’s arsenic-thriving bacteria story and Arsenic and Bacteria: “nothing in that paper is going into my biochemistry textbook” and Why was #PLoS ONE blamed for the media hype about the Darwinius and Red Sea papers, but when it comes to the latest overblown #Science paper, it is #NASA that’s blamed for the hype? (same applies to Venter’s synthetic life: Venter gets the blame not Science) and Heavy Metal

  And the skeptics keep chiming in…George Cody on arsenic life and NASA discovers life on Earth and Extraordinary claims attract extraordinary blogging and The Value of Blogs and Ordinary evidence would do

  [guest post: Alex Bradley, PhD] Arsenate-based DNA: a big idea with big holes and On how science happens – Case Study: NASA, Arsenic, and Controversy and Is That Arsenic-Loving Bug — Formerly an Alien — a Dog?

  Hat die NASA Aliens gefunden? (natürlich nicht) and Die Arsen-Bakterien: Doch ein lohnendes Forschungsobjekt? and Inside scoop from the NASA man who was way ahead of the rest of NASA on those Mono microbes with arsenic in their genes.

  An arsenic bacteria postmortem: NASA responds, tries to pit blogs vs. “credible media organizations” and The Right Place for Scientific Debate?: Scientists snub media as controversy over arsenic-eating microbes rolls on and Hey, NASA: this is what peer review actually looks like.

  NASA arsenic story – let’s lay off the personal attacks on all sides
   

  Follow up <--

  07-12-2010 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Paleontologie
  >> Reageer (0)
  01-12-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Levend arsenicum
  'Buitenaardse' bacterie op aarde' ?

  ..... Het  nieuws  "lekte " eerst uit  en (na te zijn voorzien van     de nodig geachte   sensationele  beweringen , pakkende titels   en   spannende , nieuwsgierigheid -opwekkende  suggesties )  gepubliceert   in  enkele   Engelse  kranten : The  Daily Mail  en de, als zodanig  bekend staande ,  populaire  boulevard en roddel- krant  Sun ..... beiden altijd tuk op "primeurs"...

  (wat  hen  uiteraard  niet  altijd  belet om toch   , en  als eersten , heet van de naald nieuws , te signaleren )   
  Het blijft  echter  een feit dat de  met de nodige tamtam  beschreven  vermeende ontdekking  van  een arseen-bacterie  door astrobiologen van  de  NASA en notabene op een eilandje  in   het Lake Mona ,  reeds in 2008 was gesignaleerd  in de amerikaanse pers : zoals hieronder  ook   valt te lezen 
  http://www.upi.com/Science_News/2008/08/19/Old-bacteria-relied-on-arsenic-not-water/UPI-20021219165946/
  Maar of die  "ontdekking " reeds  in 2008 al  dan niet  werd  gedaan , veranderd niets aan het toch (mogelijk) grote belang  van de ontdekking   ...
  Althans wanneer de  reeds  in  2008  geopperde  claim  dat het hier  gaat  over een "andere  " vreemde  essenieele  afwijkende  vorm van leven (misschien zelfs   een  "vertegenwoordiger van een  "schaduwbiosfeer " )   , stand houdt ...
  Maw ; het kan  zeker  geen kwaad   om deze ontdekking   opnieuw onder de aandacht te brengen ....

  "Arsène "    :    het Lab nageslacht van  de arseen vreter      bacteriestam  GFAJ-1 (still gemaakt tijdens de  life  presentatie )
   


  zie --> http://www.nu.nl/wetenschap/2393177/vondst-van-unieke-bacterie-bevestigd.ht
  Astrobiologen van  de  NASA hebben het over een bijzonder vreemde  bacterie ( en  na twee jaar  onderzoek werd het resultaat  overtuigend genoeg bevonden en bekend gemaakt )    De  merkwaardige   extremofiel  ontdekt  in 2008  , hebben ze verder gekweekt ( de stam  GFAJ-1 )  met het oog op voortgezet   onderzoek in het lab
  Een eerste presentatie van het Nas verhaal  ( voor amerikaanse   leken en pers  ) was   Donderdag 2 december  om 20  uur
  live te volgen via
  NASA TV.

     
  NASA Astrobiology Breaking News Conference 12/2/10 Part 1
  NASA Astrobiology Breaking News Conference 12/2/10 Part 2/4 
  NASA Astrobiology Breaking News Conference 12/2/10 Part 3/4

  NASA Astrobiology Breaking News Conference 12/2/10 Part 4 of 4
  Veel zaaks was dat persgedoe  ,  als  kommunikatie vaardig  item , helemaal   niet ... en al  zeker niet na alle verwachtingen die waren opgewekt   , niet alleen bleef je hier   zitten op  je honger , maar  het geheel was bovendien  erg  ondoorzichtig  (en vooral ook , naar mijn smaak ,  erg  amerikaans-  naif  en rammelend   gebracht )
  Het kan   o.a. ook  figureren  als   een  schoolvoorbeeld van wat  zo  vaak gebeurd  ; Eerst heb je de media heisa  , en 
  (  zoals  Dave Pouw al  neerschreef  )" het wordt allemaal veel spannender gebracht dan het eigenlijk is."   
  " Kunnen leven op Arsenicum  is  zeker een zeer interessante ontdekking , maar ik ben wel enigszins teleurgesteld hoe groots het werd aangekondigd in relatie tot het echte nieuws. Daarbij vermoed  Dave  .....dat het ook (gedeeltelijk) als subsidie trekker moet dienen."  Maar dit alles  is grotendeels gebaseerd  op  vorm -kritiek  afkomstig van de teleurgestelde toeschouwers met tehoog gespannen verwachtingen   
  ....
  Een noodzakelijke  updating dropng  zich dus opnieuw op ..Dat zal nu iets gemakkelijker worden daar het hele gebeuren ook op you tube is geplaatst (Alvast  een paar eerste indrukken  heb ik meegenomen  in het onderstaande  want )  er viel  toch ( dacht ik) wat nieuws  te rapen ___ voor mij althans  en eventueel  voor  de vele  verwittigde  toeschouwer ( die alvast beslagen op het ijs komen  en  gestimuleerd  wxerden  tot het doen van  wat noodzakelijke voorstudie  tengevolge  van  wat  brainstormerij  en zoekwerk  op het internet     ) ...  
  Gelukkig  is er meer  dan  de  aarzelende    persconferentie alleen , voorhanden ;
  in Sciences verscheen  immer het  korte  artikel   van Wolfe et al , waarover deze persconferentie eigenlijk  ging  ...
  (en  ook  Nature gaf  present met een voorzichtig en beknopt   nieuwskommentaar)  
  Belangrijk ook  :  De nog donderdag avond   te lezen "   blog  bespreking van PZ Meyers  ... Die goed van de tongriem gesneden  wetenschappers   zette (alweer en naar goede gewoonte )   erg  helder   en degelijk alles op een rijtje ... een grote hulp  en het voorteken  dat er een mogelijk een stroom ( ook  peer review )kommentaren op  gang  zal komen die toch bewijzen dat het om  redelijk belangrijk puntje  gaat  in een boeiend  thema   ... al was het maar om een  "toekomstige voetnoot  in de leerboeken " zoals  iemand het   formuleerde  

   PZ Myers      http://scienceblogs.com/pharyngula/2010/12/its_not_an_arsenic-based_life.php
   "It's not an arsenic-based life form"

  Blogging on Peer-Reviewed Research

  There's a lot of news going around right now about this NASA press release and paper in Science — before anyone had read the paper, there was some real crazy-eyed speculation out there.       

  ".....What they also found, and this is the cool part, is that they(= the bacteria )  incorporated the arsenate into familiar compounds*. DNA has a backbone of sugars linked together by phosphate bonds, for instance; in these baceria, some of those phosphates were replaced by arsenate.
  Some amino acids, serine, tyrosine, and threonine, can be modified by phosphates, and arsenate was substituted there, too.
  What this tells us is that the machinery of these cells is tolerant enough of the differences between phosphate and arsenate that it can keep on working to some degree no matter which one is present.
  So what does it all mean?
  It means that researchers have found that some earthly bacteria that live in literally poisonous environments are adapted to find the presence of arsenic dramatically less lethal, and that they can even incorporate arsenic into their routine, familiar chemistry.          
  It doesn't say a lot about evolutionary history, I'm afraid.
  These are derived forms of bacteria that are adapting to artificially stringent environmental conditions, and they were found in a geologically young lake — so no, this is not the bacterium primeval. This lake also happens to be on Earth, not Saturn, ..... I don't know that it can even say much about extraterrestrial life.
  It does say that life can survive in a surprisingly broad range of conditions, but we already knew that.
  So it's nice work, a small piece of the story of life, but not quite the earthshaking news

  *  I've had it pointed out to me that they actually didn't fully demonstrate even this. What they showed was that, in the bacteria raised in arsenates, the proportion of arsenic rose and the proportion of phosphorus fell, which suggests indirectly that there could have been a replacement of the phosphorus by arsenic.     ...."

  Dat arsenicum de plaats inneemt van fosfor moet volgens vele sceptici  nog  beter bewezen worden, want DNA met arsenaat is wel erg onstabiel bij de hedendaagse  temperaturen van dit meer, . Als ik het goed begrepen heb is het gegeven  dat er arsenicum in het DNA zit  alleen met blotting aangetoond .Het is dus  indirect (ongeveer) aangetoond maar hoe of wat , dat wist Wolfe  niet en dat zegt ze ook eerlijk.


  Astrobiologie is, zo herinnerde  de NASA life uitzending  , al  meteen bij het begin  de kijkers en luisteraars   
  "de studie van de oorsprong, de evolutie, de verspreiding en de toekomst van leven in het universum"

  De reeds bekende  oppervlakkige  riedeltjes volgden ( en kon je al  vooraf  lezen in de kranten deze week -) die alleen maar meer vragen oproepen  
  -Het gaat om een bijzondere microbe die kan gedijen  in  een  arsenicum.millieu
  - Dat scheikundig element werd tot nu toe beschouwd als ongeschikt  om leven te  kunnen  ondersteunen.
  (Dat arseen   ook nog eens  erg giftig is voor veel andere wezens   , is  wel waar   maar   niets bijzonder    :  het  levensnoodzakelijke  element dat het ( volgens het onderzoek ) vervangt = Fosfoor ,  kan immers  ook giftig zijn ....zelfs zuurstof kan giftig zijn   ) 

  Fosfor werd al altijd  beschouwd als  een  onmisbaar levens- element ( en ik bedoel daarmee het  scheikundige  element --> het fosfooratoom)    van een  zestal elementen   = CHNOPS
   ( maar natuurlijk zullen  crea's  erop hameren ( doen ze al meteen  , zoals ik  deze week al  kon merken )  dat  leven  meer is dan   zes  " basisonderdelen  "  ; ze hebben  natuurlijk  gelijk  maar dat  is  zo wanneer  ze  wijselijk  verzwijgen dat het over een  klein  aantal  scheikundige elementen ( atomen ) gaat   en niet over de vele  levens onderdelen / organische   verbindingen ( in assimileerbare vormen  ) waar die  elementen in functioneren als  wezenlijke componenten   van het  scheikundig stramien  ...Bovendien zullen ze wel weer gaan schermen met de "immateriele"   componenten ( vroeger was dat het élan vital ( vitalisme ) , tegenwoordig is dat een stroman -versie van  het  "informatiebegrip" .... en flirten met het wholisme :" het geheel is meer dan de delen" ,  weet je wel ...en andere gemeenplaatsen die zelfs  het emergentieverschijnsel ( jawel ook uit de chaostheorie )  in hun santenkraam inbrengen , te pas en te onpas    ) 

   Niettemin is deze gevonden   extremofiel  een anderssoortige levensvorm dan de levensvormen  die wij hier op aarde  ( tot nu toe ) normaliter aantroffen. En zelfs onder extremofielen zou het wel eens  het eerste  ontdekte   buitenbeentje  kunnen zijn met een  gesubstitueerde  variant van het DNA ( misschien volgen er nog ? ) Het feit dat dit soort  dingen nu pas wordt ontdekt , betekent natuurlijk niet  dat ze niet al die tijd al aanwezig waren op de  aarde  .... bewijs dat het van buitenaardse oorsprong is , is het dus geenszins  

  DNA ( ook gedeeltelijk) gebaseerd op arsenicum is echt iets bijzonder .....
  Iedereen die dat  ontkent  ( bijvoorbeeld  om deze deze  vondst minstens te minimaliseren  ) weet niet waar ie over praat.... 

  Zo bestaat   notabene de ruggegraat van de dubbele  helix van het  DNA   ( tot nu toe  als )obligaat (bevonden )  ook  uit   fosfor
  ATP kan ook niet zonder  :
  Dr Dartnell (London)
  “Phosphorous is key and absolutely essential for life.
  It forms the backbone of DNA.
  Every form of life of Earth we have known so far depends on phosphorous as well as another molecule called ATP, an energy storage molecule, or biological battery.
   http://skymania.com/wp/2010/11/alien-life-form-is-here-on-earth.html 30 november )

  De bacterie is ontdekt  op een eiland  in Mono Lake, nabij het Yosemite National Park in 2008
  dat LAKE  is een (geologisch) vrij recente  watermassa vol met arsenaten  ( hee ja er zijn eveneens fosfaten aanwezig )  
   

  mono lake  http://en.wikipedia.org/wiki/Mono_Lake
  http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1334628/Astrobiology-findings-Alien-bacteria-lives-arsenic-Californian-lake-opens-search-life-planets.html

  Het is lang niet de eerste keer dat   arseen-eters  zijn ontdekt   
  (Bijvoorbeeld) Ook in Lake Searle zijn   dergelijke  extremofiele microben maar van andere groepen, gevonden   ( spirocheten geloof ik )
  In 2008  verklaarden  astro- biologen  van  USGS  en   betrokken bij het   eerste  onderzoek  (en vervolgonderzoek  )naar de bacterieën  in Lake mono  : en ontdekking  onder hen van " arsène "  
  " The findings add an important dimension to the "arsenic cycle "and highlights a previously unsuspected process that may have been essential for establishing the arsenic cycle on the ancient Earth,"
  *  De  arseen-cyclus  treed  op   wanneer bepaalde  enzymen  in  microorganismen   inorganisch  arseen  gaan  omzetten   in organisch  arseen  
  Die zo genoemde   arseen cyclus wordt tegenwoordig intensief bestudeerd  omdat  studies  daarover  een  verhoopt middel kunnen  verschaffen die chemische vervuilingen  met dit  giftig  element kan  saneren  
  Research naar  en verder kweken van -  dergelijke  microbieele  gifsnoepers allerlei , begon nadat een bacterie werd ontdekt  op een Japans  chemisch stort die in staat was bevonden   nylon te verteren  .....   
  Ondertussen zijn   reeds    andere organismen bekend( en verder gekweekt )  die dergelijke   jobs ( ook arseenvervuiling ? ) kunnen uitvoeren  ....
     
  ( zoek op google) [PDF]
  The microbial arsenic cycle in Mono Lake, California
  http://en.wikipedia.org/wiki/Prebiotic_arsenic
  " While arsenic tolerance and exploitation has been demonstrated to exist in these modern extreme biospheres it has not yet been demonstrated to exist phosphorous-free. Some may argue that an arsenic-based DNA backbone would be too unstable to sustain life "

  V
  olgens het  nu  gepubliceerde   vervolg laboratorium onderzoek (in sciences )  van het team rond de  ontdekster van deze bacterie , Wolfe ( en dus ook op de  pers conferentie )    kunnen die bacterieen  arseen  gebruiken :   en  niet alleen maar  als voedsel  en  in hun metabolisme  maar ze kunnen  arsenaten  ook  aanwenden  voor  de  aanmaak van essentiële nucleïnezuren (ook in hun  DNA, & uiteraard ook RNA) tijdens  hun   verdere  groei ( en  dat houdt  noodzakelijk ook hun vertikale en horizontale  verspreiding in  ): nml   arseen als   uiiteindelijk  atomaire substituten voor fosfor-atomen  in hun DNA  
  Er zit dus (met andere woorden )  arseen op sommige plaatsten waar anders fosfor zit in de  DNA -helix
  en dat is een claim die door Wolfe opnieuw  expliciet  werd gemaakt tijdens de uitzending en wel   dmv van een  ....
  afgelikt animatie -filmpje    Vooral PZ Meyers  maakt het in zijn  commentator  verder  duidelijk :
  Het is, volgens  hem  , de  belangrijke  claim ( 'cool'part )  die deze  research en ontdekking  scoorde    :
   
  Blijkbaar zijn er dus ( natuurlijke) levensvormen op aarde  die het zonder fosfor kunnen  doen  en dat  noodzakelijke  element vervangen door arsenicum
  Steve Benner
  was ook aanwezig tijdens de uitzending  / 
   in wezen vertelde hij ( part 2 op you tube )  net hetzelfde  ;  het  reeds  bekende biochemische  verhaal  :
  "The only stumbling block to the idea is that arsenic-based DNA tends to break down quickly. "You don't
  want to build your DNA out of a compound with a half-life in the order of a couple of minutes,"
   ....it could be a good thing in extreme cold, where chemical reactions move
  very slowly. Microbes living in Antarctica or on Saturn's moon Titan might find  phosphate-based DNA
  too sluggish to work with and have evolved to take advantage of faster-reacting arsenate instead."
  PIERRA  http://www.vkblog.nl/bericht/358495/Persconferentie_NASA#commentaar(Uit de link naar New Scientist)
  Wolfe repliceerde (half en half )  dat  de data  die haar onderzoek opleverden  , wel degelijk wezen op  die arseensubstituties in het DNA van de bacterie  onder de huidige aardse omstandigheden en temperaturen  ...
  Hoe minder sterk die  arseenverbindeningen ook mochten zijn in vergelijking met hun fosfoorevenknieen  ...?   is , volgens haar ,  een  probleem dat  ook ten dele  aan de scheikundigen   moet   worden overgelaten  Die  zullen  de verkregen  data  moeten verklaren binnen hun  eigen denkmallen, vakgebied   en  verworven  kennis ipv de data zelf  meteen  te trachten van de tafel  te vegen   of vooraf ongeldig te verklaren   ( uiteraard mag de  geldigheid van  de methodes  die  deze data hebben  opgeleverd worden nagegaan / gekontroleerd op fouten  en/ of vooringenomen partijdigheid     )
  Een nogal flauw repliekje dat   aantoont dat het verdere   grondige  en belangrijke  onderbouw- werk eigenlijk  rond de claim nog moet beginnen .. of zelf voorbarige conclusie-jumping kan zijn  
  Afwachten dus .. net zoals bij de duivenmelkers  ...  
  Ondertussen  verklaarden  Wolfe-Simon et all  in  (www.nature.com/news/2010/10120..)
  dat   " there is a lot more to be done. The first step is to see whether these or other bacteria replace phosphate with arsenic naturally, without being forced to do so in the lab..."
  Kan het  ,  oppervlakkig gezien  toch ,   nog   altijd  worden beweerd  dat de gevonden resultaten  allemaal  gevolgen zijn van het verblijf  in het lab van die  bacteriestam  GFAJ-1  d ie in het lab verder werd gekweekt op erg rijke  arseenbasis en met  "alle voedingsstoffen vitamines , andere mineralen  , spoorelementen   enzovoort , enzovoort "  erop en eraan , maar met  weinig  en wisselende  fosfoorpercentage al naargelang   verscheidene  kolonietjes afstammelingetjes     ?

  PZ Meyers  : 
  What they showed was that, in the bacteria raised in arsenates, the proportion of arsenic rose and the proportion of phosphorus fell, which suggests indirectly that there could have been a replacement of the phosphorus by arsenic.     ...."

  ( creato 
  PB)"Het zijn gewoon bacterien die zich in het lab aangepast hebben aan een omgeving met arsenicum"

  Ontdekking , het kweken en het (genetisch) manipuleren van "gifsnoepers zijn niets nieuws en worden nu al ingezet voor bodemsanering en het neutraliseren van gifstorten ....
  Het is juist dat  bacterieen uiterst flexibel zijn  o.m. ook  door hun massale groei en  een snelle generatiewisselingen    ( en zelfs onmisbaar  voor al het andere "complexere " leven ) en ze bezetten ongelooflijk veel biotopen  tot in de diepste lagen der aarde toe ....
  (extremofielen , chemotrofen , anaeroben ,aeroben , zwavelwaterstof -ademhaling ( HSO2) .....U vraagt en de bacterieen hebben het in huis )
  Hoe dacht je trouwens dat het basismateriaal oftewel de bacterieeen die verder kunnen worden gekweekt als saneerders van allerlei mens-gemaakte afvalprodukten en giften( die vroeger niet eens bestonden ) worden opgespoord ?Door ze te gaan zoeken op gifstorten natuurlijk ... waar de  evolutie ze zelf al heeft laten onstaanDie voorlopige evolutie eind-produkten gebruiken als startmateriaal spaart trouwens heel wat tijd en geld ...
  Persoonliijk denk ik dat er ons nog vele verrassingen te wachten staan uit de microbieele wereld

  In de  eerste  lab opstelling zat volgens Wolfe  niet genoeg fosfor om de groei van de bacterie volledig te verklaren.
  Dat zou betekenen dat er ook arseen was opgenomen.

  ....Als die bacterie geen arsenicumvoedingsbodem heeft gedijt ie niet....?

  Wolfe  liet zich  ook  terloops ontvallen  ( tijdens haar repliek aan Benner )  dat er  met haar team wordt gewerkt aan  de redactie van een  binnenkort te verschijnen  studie van (  de  haar reeds bekende  )resultaten van  verdere  kweekexperimenten op fosfoorsubstraat met  weliswaar zeer  weinig arseen ...
  We weten dat de natuurlijke  bacterieen in het  meer  niet arseen afhankelijk zijn     ... maar geldt hetzelfde voor de verder gekweekte "stam" ? ( wat wordt hier  dan  gesuggereerd door dat geheimzinnig  "ik weet al wat jij niet weet ? " )....  wachten dus 

  Zich  ergeren aan Felisa.
  ( JeroenJ  03-12-2010   op het hieronder vermelde  "creationistische " blog van PB )
  " een begrijpelijke houding voor iemand die zijn baan wil houden, maar wetenschappelijk is het natuurlijk vertragend
  ....De bacteriën "Thrived" in hun potje zonder fosfor met veel arseen, zei ze eigenlijk .... 
  Ze suggereerde daarmee dat de bacteriën liever arseen hebben dan fosfor.....
  (Kan men in  het vervolg  toch  niet ) wat duidelijker  te horen te krijgen wat wél en wat niét gevonden is. ? 
  Ik begreep dat er in DNA blotjes "met DNA geassocieerde arsenicum verbindingen" zijn gevonden.
  Vragen over of, en in hoeverre, dat daadwerkelijk in de DNA ruggengraat zat , werden omfloerst beantwoord, maar zeer dwingend suggestief in een gelikte animatie vertoond.
  ATP werd wél genoemd in een suggestieve context, maar van functioneel ATAs is voorlopig geen sprake.
  Ik snap niet waarom er niet eenvoudig wat DNA van de bacterie in de GCMS gekieperd is, of waarom er niet een groeiexperiment heeft plaatsgevonden om een voor groei optimale verhouding P/As te bepalen.
   
  Verder werd  door felisa   aangestipt   dat   nu  ook   geavanceerde genoomsequentie(s)  van deze bacteriestam  zich opdringen 
  De wetenschap verwacht  , naar zij  ook nog  zegt, dat het nog heel lang gaat duren voordat men van die data  chocolade(letters) van zal kunnen maken.
  Dus vooralsnog nog is het meeste wat er wordt uit (speculatief ) afgeleid  uberhaupt ook al   een wassen neus.
       

   
  Ondertussen   lijkt  dat alles te kunnen betekenen   dat  de microbe onafhankelijk van andere  uitsluitend   op  fosfoor - DNA gebaseerde levende organismen ,  geëvolueerd kan  zijn   ...? .
  Dit .is  natuurlijk  belangrijk voor de zoektocht naar buitenaards leven, omdat tot nu toe werd aangenomen dat primitieve levensvormen alleen zouden kunnen  bestaan  ( of misschien slechts kunnen   ontstaan )op basis  van ( of bij aanwezigheid  van )  fosfor.
  Maar het betekent veel meer dan dat alleen ....
  Is dit  ook een aanwijzing   dat leven  misschien  twee keer is ontstaan op aarde?
  (  of  zijn de in het meer  gevonden  bacterieen maw  afstammelingen van zo'n  "andere" levensvormen  ) 

  "Arsène "GFAJ-1 is    alleszins  een  extremofiel
   -  extremofielen  als "aparte " maar niettemin  in het gewone  levende  inpasbare   levensvormen( dus  ook voorzien van  fosfor metabolisme )  zijn  allang ontdekt en als dusdanig erkend  ... Daaronder zitten   HSO2 (=  rot eigeurtje ) zwavelwaterstof ademhalers  en al die chemotrofe weirdo's  uit  het   black-( en ook  het " white"  ) smokers pandemonium ( the lost city , bijvoorbeeld )  
  Substitutes waren allang bekend zoals ook hyperthermofielen zwavel kunnen gebruiken in plaats van zuurstof.
  Zo mag je misschien ook verwachten dat hyperthermofielen het prima doen in een omgeving waar Zwavel wordt vervangen door selenium.
  Zwavel en selenium lijken chemisch gezien nog meer op elkaar dan zuurstof en zwavel.
  -->extremofielen
  Het rare hier  is   echter  dat de bacterie arseen niet alleen kan arsenicum consumeren, maar  het ook kan gebruiken als ruggegraat voor het eigen  DNA.( en dat is de hoofdclaim in deze hele hype   en die is niet voldoende onderbouwd )

  Dr Dartnell( LONDON ) 
  (eerder deze week 30 november 2010)   
   http://skymania.com/wp/2010/11/alien-life-form-is-here-on-earth.html/ 
  " ......There is no reason to expect that life arose just once on Earth. It could have arisen any number of times. The only reason that all life we have found so far has all descended from the same progenitor – the same mother of life – is because we’ve been looking for life in the same way.
  But if you start looking in extreme environments like Mono Lake, where our kind of life doesn’t survive very well, that’s where you find fundamentally different life forms with a separate origin. They’re aliens  *, but aliens that share the same home as us. "
  (*Alien betekent  : vreemd(en)   , niet meer dan dat  ,  en  dat is dus niet noodzakelijk  =  een " buitenaardse"  vreemdeling )
    
  Leven zou zich dus ook d.m.v. andere elementen ( = substitutieve elemnten  )   kunnen vormen dan die ons tot nu toe bekend zijn.
  Dat is nogal een aardverschuiving  
  Maar  Is dit  wel  een  echte  “nieuwe” (onhafhankelijk onstane )levensvorm    ipv een aangepaste  evolutionair ontwikkelde afstammeling uit   een meer  conventionele  levensvorm   =
  is er  op  onze planeet   minstens   een tweede vorm van anders-soortig leven onstaan ? 
  of   heeft  het gevondene zich  "evolutionair"  ontwikkeld uit het "andere leven" ?= namelijk -->   het is   een extremofiele bacterie   die erin geslaagd is  zijn fosfor  opportunistich  te vervangen  door  arsenicum -->
  Net zoals  sommige langdurig  zich voortplantende   coli-  bacterieen  populaties  in de  LENSKI experimenten  hebben gedaan  en dmv " gelukkige"  mutaties    zijn overgeschakeld op een andere "voeding " ....
  Maar  hier  is  bovendien nog   eens   expliciet  sprake van  het vervangen van enkele  materieele  basisingedrienten ( elementen ) die elkaars functies kunnen overnemen op beopaalde plaatsen  binnen     DNA  /RNA -     ...?  en dat is nooit gezien ? ook niet in de lenski experimenten ?

  -De bacterie  is  dus , hoe dan ook    , toch een intrigerend en  een  vreemd buitenbeentje   :
  " een uitzondering op de regel " zei Wolfe
  -Het suggereert  tevens  dat het aardse  leven  zoals we het tot nu toe kenden , geen unicum is  .
  -Het zou   tevens   een welkome  eerste  vergelijkingsmodel met het reeds bekende " aardse " leven kunnen bieden

  2.-  De microbe uit Californië zou  suggereren dat leven ook kan  op planeten waar geen fosfor  aanwezig is.
  “Dit is een spannende ontdekking”, verklaart astrobioloog Lewis Dartnell in The Sun. “Als deze organismen arsenicum(kunnen)  gebruiken bij ( al was het alleen maar in )hun  metabolisme,( maar het is dus duidelijk ook  een  vervanger  element  van de fosfoor in gedeelten  het DNA )   is dat een bewijs dat er andere vormen van leven ( ook op deze aarde )  bestaan dan de levensvormen die we nu kennen.”
  Oftewel: de kans dat wetenschappers leven aantreffen op planeten en manen, zoals Titan, Europa en Mars, wordt alleen maar groter.
  -Onderzoek ( ook naar buitenaards  leven ) kan  je uiteraard   pas  beginnen  doen op basis van dingen die je vind   in de  aardse omgeving--->  -Over het onderwerp 'leven' hebben we vooralsnog alleen waarnemingen hier op aarde.
  Ook de vindplaats  Lake mono  is   aards  ...
  -Dat je  verder   eerst naar  op zuurstof levend  en op koolstof  gebaseerd leven gaat zoeken is nogal wiedes 
  We weten namelijk zeker dat die grondstoffen keuze   gecompliceerde vormen ( en zelfs  intelligentie)  kan bouwen . Dus zoek je daar het eerst naar. Er wordt al heel lang gespeculeerd op  andere mogelijke levensvormen maar een belangrijk  probleem daarbij wordt ook gelijk erkend ;  zouden wij die "anderen"  nog ooit  kunnen  herkennen als levensvorm? 
  -De ontdekking   geeft in ieder geval  aan dat extreme omgevingen  niet automatisch leven uitsluiten .  ....Maar dat is niets nieuws ... extremofielen zijn al lang als dusdanig gekend en erkent 
    
  Fosfor en Arsenicum lijken  erg sterk  op elkaar. Het  zijn buren  in de tabel van mendeljev   Het is dus voorstelbaar dat de "forfor" microbe zich heeft aangepast en in het Lake is omgevormd naar een "arsenicum" microbe.
  Ouderwets aards maar dan een tikje anders..
  Het leven  is echter   veel flexibeler  dan ooit is gedacht 

  Deze microbe is het meest  waarschijnlijk  een afstammeling van een microbe die  met fosfor werkte. ? ofwel :   Het leven waaruit deze  arseen bacterie  is ontstaan  , is dus ook minstens een   stamouder  van fosfoor-leven ?
  >de optie  dat het ontdekte   dichter bij de oudste levensvorm zou staan  ,  is  ook  een  mogelijke   uitleg  voor  een andere   2 jaar oude  hypothese  van Felisa Wolfe-Simon Harvard University  
  http://www.ironlisa.com/NewScientist_Arsenic.pdf
  Het ging toen ook  nogal vlug  over  opduikende    speculaties van Wickramasinghe  enzo ....  en   of het  zou  kunnen gaan om buitenaards leven dat hier op Aarde is aangeland ( panspermia ? ) =   de ontdekking zou dan  een vertegenwoordiger zijn van hetgeen een  schaduwbiosfeer wordt genoemd.  
  Onderzoekster Felisa Wolfe-Simon zou in het Mono Meer in Californië in 2008 ( volgens pan spermia   aanhangers ) reeds toen aanwijzingen hebben gevonden voor een dergelijke schaduwbiosfeer.
  Zij vond micro-organismen in dat meer die kunnen leven met arsenicum. 
  Dat is niet hetzelfde als dat arsenicum onderdeel is van die micro-organismen.( zoals nu  expliciet is geclaimd  )  
  Maar  in dat   artikel uit 2008 van Wolfe speculeerde  ze al dat er wellicht leven is dat wel op arsenicum gebaseerd is en dat misschien vanuit de ruimte op aarde terecht zou zijn gekomen.
  Dat leven kwam dus naast de bestaande biosfeer terecht en dàt zou dan die schaduwbiosfeer hebben opgeleverd.
  Het zou dus kunnen dat Wolfe in Mono Lake micro-organismen heeft gevonden die daadwerkelijk op arsenicum gebaseerd zijn
  __ maar de huidige  studie is  onvoldoende  feitelijk om bewijs  te leveren voor de rest van haar  agenda  .
  Hier is een 2008  artikel in "astrobiology magazine" van Wolfe zelf  :
  http://www.astrobio.net/index.php?option=com_expedition&task=detail&id=3259
  Dr Wolfe-Simon over haar toenmalige  ontdekking en  research
  “It may prove that there are other possibilities that are beyond our imagination. It opens the door for us to think about biology in ways we have never thought.......We are going to look for life on other planets and we only know to look for that which we know. This may help us to develop tools to look for something we have never seen......”

  JeroenJ
  Overigens is het verdere  feitelijke   onderzoek naar deze bestaande extremofiel zeer veel nuttiger  dan onderzoek naar mogelijk bestaand extraterrestrisch leven.
  Als je al zoekt naar extraterrestrisch leven moet je, lijkt mij, zoeken naar zelforganiserende systemen en verdachte chemische patronen,  en  niet zo specifiek naar CHNOPS vriendelijke milieus

  Het hele idee dat leven ergens anders ook op basis van  fosfor DNA zou  moeten bestaan ,  is  natuurlijk   nogal  conservatief.
  (of er  ook nog  eentje ergens rondloopt met een betere of  complexere   genetische code dan de onze   is natuurlijk  nog  komplete  speculatieve  science fiction  ... maar je weet maar nooit    )
  Het nu  bekend gemaakte verhaal rond een arseen extremofiel    is  alleen maar  een  klein stukje van een  legpuzzel  die  alweer is aangegroeid en het beeld helpt  construeren   dat uiteindelijk zal te voorschijn  moeten komen  
   

  De kans dat  bepaalde  fundamenteele levensvormen  ontstaat als de juiste omstandigheden  voor een bepaalde start  als basis  aanwezig zijn  ,  is weer  wat  groter geworden , daarmee wordt de aanwezigheid  en evolutie van gecompliceerd  leven als universeel verschijnsel  in het heelhal   aannemelijker 
  maar ook die  aangekaarte evolutie naar het complexe  vanuit eenvoudige  basis is verre van opgelost
     
  - Het  gevondene  bewijst ander leven in het heelal niet maar het maakt het weer meer waarschijnlijker  en het steunt  vooral  impliciet  op de  veronderstelling  dat waarschijnlijk het onstaan  van leven  , geen exclusief  aardse  of  unieke aangelegenheid  is .. Heilaas is de  voorliggende studie  te onvoldoende en bevat te weinig feitelijk bewijs om het  loutere " conclusieve giswerk" te overstijgen    
  Eh   wat moeten  creationisten  hier  nu  mee   ? 
  Uiteraard  kunnen de sinds  2008 al   gemaakte  claims zonder  twijfel  op tegenstand  rekenen van enkele   mensen die geloven dat :  het leven 
  "niet normaal" is  ;    en/of  (misschien  ) in zijn bekende  vorm  uniek  is want  alleszins  "optimaal "  geschapen  door een Intelligente Ontwerper ... Het ( eerste ) levende  zelf  ( en bij uitbreiding ook  ander  leven  en   alle  voorgestelde  vertakkingen ervan-    kan dus , volgens die creationische    mensen , niet  "natuurlijk" (= normaal ? )zijn onstaan  , hier niet (en ook elders niet  )  ....

   Maar echt belangrijk  of relevant   is dit niet meer  ... Het is tijdverspilling( De wetenschap trekt er zich niets  meer  van aan  en doet  gewoon verder binnen haar vakgebieden en volgens de haar eigen  en    pragmatisch  optimaal bevonden  methodes   )  om zich nog echt  bezig te  gaan  houden met  een herkauwde   patstelling  die het evo-creato (zogenaamde) "inhoudelijke  en wetenschappelijke "  debat zo langzamerhand is geworden  ....
   
  Iets heel anders is  natuurlijk de voortdurende  politieke en propagandistische  media  oorlog die  de creationisten ( en de media  smaakmakers zelf ) voeren en   ( voor de creationisten -) met het oog op  een  beoogde effektieve blokkering  van  wetenschappelijk onderzoek dat hen niet zint  : weze het  astrobiologie  ( uiteraard  vanwege de implicaties en  sterke connecties met abiogenese en "evolutie" )of was   het bijvoorbeeld   stamcelonderzoek  (  vooral  een paar jaar terug  vanwege   haar   morele en ethische  conflikten met religieuze  richtlijnen in verband met  manipulaties van  embryonale cellen  ) , maar voornamelijk ook   politieke  , manoeuvers  ter afblokking   van alle  wetenschaps-opleidingen /  projekten   :  die hun dogma's mogelijk kunnen  onderuit halen of minstens zwaar bedreigen --> "Teach the controversy"   en het drijven van  wiggen   in de (methodisch naturalistische ) wetenschap  .... Dit is geenszins  ongegrond  complot getheoretiseer  . Het wedge document is daar om voor de   taktische  bedoelingen van de creationitische bewegingen te getuigen  .... 

  Maar  hier zijn de crea's toch in het voordeel ; het zijn alleszins veel betere kommunikatoren( en populisten )   dan de doorsnee  wetenschapper  die ook  wel eens in de publieke belangstelling wil staan , maar meestal maar halfbegrepen  wordt   en daardoor ook   nogal vlug gewantrouwd  en verdacht  bevonden ,   en in  het karretje  gespannen van beroeps-ideologen  ..... Bovendien is het creationisme slechts een  onderdeel van de anti- en pseudo -wetenschap die teert op de goedgelovigheid  en het  universeel bijgeloof  van alle mensen ( minstens toch in enkele fases  van hun  afzonderlijke  levenslopen  )       


  *Eentje  van de Nederlandse  créationisten  en nieuwe trots van die "weet" sekte  ,was  een beetje  paniekerig  losgeslagen  deze week   en was   alvast begonnen  met  het geijkte  verontwaardigd  briesen, liegen en zwartmaken ... hij   tapte  daarbij ,  samen met een kompaan( en aangever= net zoals dat gebeurt bij twee samenwerkende komieken of bij politiewerk   )  ,   uit de bekende vaatje 
  Maar dat is geeneens interessant  , noch onbegrijpelijk  ..... gaap ... en dergelijk   geraaskaal  is ook niet vol te houden  
  Gelukkig heeft hij zich een beetje herpakt  en is begonnen er een "serieus" blogje aan te besteden
  (weliswaar weer met de zelfde ingeredienten ..) maar je moet het vooral gaan lezen  wegens de reactie's , daar zit altijd het interessante  verborgen op de blogjes  van die  zure  man  "Pluriba " /alias   teveel om op te noemen ...   ... Het is  evenwel  altijd een goede aangever ... dat wél 
  ( ik geef maar vlug het url / want anders komt hij hetzelf nog doen... hahahaha   )
   -->
  http://www.vkblog.nl/bericht/358756
  Waarvan is de  doorsnee  creationist  bang ? 
  (dat de goddelijke   openbaring in haar letterlijke  vorm ( en volgens zijn eigen sektaire interpretatie ) op de schop staat , natuurlijk )  

  Maar voor de meer  beslagen  theololo -woordkunstenaar  apologeet  , is er   altijd een  groot  aantal ontsnappingsclausules en vluchtwegen open  voor zijn vluchtende  god op zoek naar een nieuw schuilgat   : 
  *Uiteraard kan een   almachtige God  , overal  in het universum " scheppen "  
  *en/of is alles "gefrontloaded " in de Eerste en Enige scheppingsdaad  ?
  (= het  "onstaan"  van het heelhal uit datgene wat niet "waarneembaar"  is en daarom "niets " wordt genoemd ? ) 
  Maar volgens Stephen Hawkins  is ook hier   een "scheppende"  en afzonderlijke   entiteit    God (= de eerste beweger )   of de "deus ex machina"   overbodig  ....
  *Het  begin van het ons bekende heelhal  was het resultaat van diverse onvermijdelijke fysische wetten*

  Hier is een beginnertje 
  http://www.scientias.nl/hawking-universum-had-god-niet-nodig/15333
   
  Volgens chemisch technoloog John E. Rijsndorp zoekt men naar de 'theorie van alles',  en dat is dan  de afspiegeling van de overkoepelende Natuurwet die de kosmos beweegt:
  'Als je niet in de schepping gelooft, dan zou zo'n Natuurwet er gewoon zijn, zonder verdere discussie.
  De vraag waar die wet vandaan zou komen, wil je niet beantwoorden, of zelfs kun je dergelijke vraag    niet stellen, uiteraard   als wetenschapper , omdat dit nog niet  kan  ( of misschien nooit kan  )  verder  worden  onderzocht  '
  - Dat is precies wat Hawking doet.
  (maar dat wil daarom  nog niet zeggen  dat men niet meer moet blijven  zoeken 
   en dat geldt evenzeer  voor  "theisten "  )


  Zie over   (speculaties  rond ) alternative  biochemieen  
  http://en.wikipedia.org/wiki/Hypothetical_types_of_biochemistry 
  (enkele) Nederlandse  Bronnen/ verdere lectuur =Verder lezen (tsjok45)
  Volledige citaten vind je  terug  door te surfen naar de  vermelde   url's ( voor zolang die sites  blijven bestaan  uiteraard )  01-12-2010 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (3 Stemmen)
  Categorie:Paleontologie
  >> Reageer (3)
  26-11-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.viseter
  OUDE   KROKO

  Onderzoekers hebben in een museum in Thailand het fossiel van een honderd miljoen jaar oude krokodil gevonden.


  Nov. 25: In this undated photo released during a news conference in Bangkok, Thailand, by the Northeastern Research Institute of Petrified Wood and Mineral Resources, the skull of an ancient crocodile which was dug in Nakhon Ratchasima, northeastern Thailand in 2006, is shown from the top.

  AP

  Nov. 25:
  In this undated photo released during a news conference in
  Bangkok, Thailand, by the Northeastern Research Institute of Petrified Wood and Mineral Resources, the skull of an ancient crocodile which was dug in Nakhon Ratchasima, northeastern Thailand in 2006, is shown from the top.  http://en.wikipedia.org/wiki/Neosuchia

  De vondst werd  blijkbaar  al  vooraf gesignaleerd  in 2009  in minstens één vakblad
  http://sp.lyellcollection.org/cgi/content/abstract/315/1/175

  Geological Society, London, Special Publications; 2009; v. 315; p. 175-187;
  DOI: 10.1144/SP315.13
  © 2009 Geological Society of London

  Articles /Khoratosuchus jintasakuli gen. et sp. nov., an advanced neosuchian crocodyliform from the Early Cretaceous (Aptian-Albian) of NE Thailand
  K. Lauprasert1,2, G. Cuny3, K. Thirakhupt4 & V. Suteethorn5
  1 Department of Biology, Faculty of Science, Mahasarakham University, Khamrieng, Kantharawichai, Mahasarakham, 44150 Thailand
  2 Palaeontological Research and Education Centre, Mahasarakham University, Khamrieng, Kantharawichai, Mahasarakham, 44150 Thailand
  3 Natural History Museum of Denmark, University of Copenhagen, Øster Voldgade 5–7, 1350 Copenhagen K, Denmark
  4 Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok 10300, Thailand
  5 Bureau of Fossil Research and Museums, Department of Mineral Resources, Rama VI Road, Bangkok 10400, Thailand

  *Corresponding author (e-mail: lauprasert@gmail.com)
  A new slender-snouted neosuchian crocodyliform, Khoratosuchus jintasakuli gen. et sp. nov., is described from the late Early Cretaceous Khok Kruat Formation of NE Thailand. This discovery represents the youngest and most advanced Mesozoic crocodyliform known in Thailand on the basis of the following cranial features: the secondary choanae are relatively posterior and almost enclosed by the pterygoid; the lateral margin of the maxilla is relatively straight without lateral constrictions; the dorsal surface of the skull lacks ridges and fossae; maxillary teeth are homodontous; the anterior end of the jugal and prefrontal terminate at the same level. The specimen bears resemblances to Chinese and European derived neosuchians and suggests a close relationship between the late Early Cretaceous neosuchians of China, Europe and SE Asia.  Dat maakten  wetenschappers   gisteren (donderdag ) bekend ,  tijdens   een perskonferentie in Bangkok  en in een paar artikels die verschenen in de thaise pers .Blijkbaar is het onderzoek nu rijp genoeg  bevonden  om in de  gewone pers te worden aangekondigd    

  De krokodillensoort had langere poten dan hedendaagse krokodillen en at voornamelijk vis.
  Dat zou blijken uit zijn gebit.

  "De Kroks   leefden op land en konden niet erg hard rennen", aldus Komsorn Lauprasert, wetenschapper van de universiteit Mahasarakham.


  Het fossiel is zo'n vijftien centimeter lang en werd opgegraven in de provincie Nakhon Rathchasima, ook Korat genoemd.
  Het werd niet als nieuwe soort gezien en belandde in een museum, waar het in 2006 werd herontdekt. (1)


  Khoratosuchus jintasakulie

  De soort is Khoratosuchus jintasakulie gedoopt, naar de provincie Korat en Pratueng Jintasakul, aldus de directeur van het
  Northeastern Research Institute of Petrified Wood and Mineral Resources
  De vondst is in 2009  al   beschreven in een   officieel  artikel van de Geological Society of London.

  Het noordoosten van Thailand (2) is de afgelopen jaren een belangrijke onderzoeksplek geworden voor paleontologen.In de zogenaamde dinosaurus-riem, een plek waar sedimentair gesteente uit het Mesozoïcum door het aardoppervlak puilt, zijn tal van prehistorische fossielen gevonden.
  © Novum
  (1) Musea bergen waarschijnlijk nog veel  onbekende  gegevens  ....in zowel de reserves die nauwelijks grondig zijn onderzoek , als zowel in de
  bekende blikvangers en  erkende  belangrijke   fossiele  materialen . Die laatsten wachten op nieuwe onderzoekingstechnieken  ( bijvoorbeeld  CT scans ) als op nieuwe speutrtochten naar mogelijke overblijselen van zacht weefsel en ( mogelijk ook ) dito oud-DNA  
   

  (2.) Het  gebied
  Khorat Plateau  NO Thailand
  De meest spectaculaire vindplaats(en ) bevinden  zich in en rond    Baan Na Kum
  a Thai Dinosaur Fossil Excavation Site
  4 min - 8 dec 2008

  Sirindhorn museum 30km ten Noorden van Kalasin is het belangrijkste  dino-  museum in de regio
  het toont  vooral  vondsten  uit  en  de   Phu Kum Khao  vindplaats en van de  daar gevonden Phuwianggosaurus sirindhornae 

  De beroemste   Issan fossielen van Thaise  Dino's  bevinden  zich in het  Phu Wiang Museum  Phylogenetic framework of major clades and taxa of crocodilomorpha
  based on Larsson and Sues (2007).

  Proposed   phylogeny  
   

  26-11-2010 om 23:22 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Paleontologie
  >> Reageer (0)
  09-11-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fossiele apen in 2010

  2010 was  een  goed   jaar voor primatologen en  paleoantropologen
   

  zie ook 
  Photo Album
  http://tsjok45.multiply.com/photos/album/636/fossiele_primaten_en_co_

  januari

  Eind augustus 2009  verscheen  de  jongste  studie  over  een belangrijke  vertegenwoordiger  van de   Burmese  fossiele primatengroep  die een scharnierpositie blijkt te vervullen :  
  Siamopithecus eocaenus
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ar.20998/pdf  De groep werd hieronder         Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.<--LIBYA  al vermeld  en is een van de  eerste  aanleidingen  geweest   om de oorsprong van de oude wereld apengroep  (waaronder  ook   de antropoidea-voorlopers ?) in azie te gaan zoeken  .....Vandaar dat deze  belangrijke  studie  , doorgedrongen in de gewone plaatselijke   siamese  pers  in   november 2009 en algemeen  bekend geworden in januari 2010,   hier als eerste  item verschijnt  ...  

  Christoph P.E. Zollikofer. de hoofdauteur van  het artikel  , claimt  dat het  fossiel  -40MY oud is   en noemt het verder   veeleer  het  " oudste  antropoide  fossiel ", dan het "oudste  primaten fossiel " wat al met al een  zinvoller claim is dan het l:aatste ... 
   
  Siamopithecus: De eerste  anthropoide aap

  De  gevonden   fossiele   maxillofaciale en  onderkaak fragmenten van het  Siamopithecus specimen uit het laat-eoceen van de  krabi-formatie , Thailand (ong  -40 MY )spelen een scharnier-rol  in het onderzoek naar de  vroege evolutie van de  anthropoidea  en binnen de  lemuur stamgroepen  . Computer-geholpen reconstructies van het  vervormde en platgedrukte  materiaal lieten een serie van   anthropoide eigenschappen zien , die werden( en nog steeds worden )  vergeleken  met een  uitgebreide  relevante verzameling  van fossiele en extante  prosimiaanse  and simiaanse specimens.
  Geomorphometrische analysen  focussen op de  quantitative eigenschappen  die de  taxon-specifieke  verwantschappen tussen mandibulaire , maxilaire en orbitale morfologie  bij prosimaanse en  simiaanse  monsters  , belichten .

  Het projekt werkt  verder  samen met  Yaowalak Chaimanee (Geological Survey, Bangkok) and J.-J. Jaeger (University of Montpellier II).
   http://theprancingpapio.blogspot.com/2010/01/oldest-primate-fossil-hails-from.html


  http://www.nationmultimedia.com/2010/01/07/national/national_30119820.php  http://www.isem.cnrs.fr/spip.php?article518

   

    

   

  - Recent fossil discoveries have demonstrated that Africa and Asia were epicentres for the origin and early diversification of the major living primate lineages, including both anthropoids (monkeys, apes, and humans) and crown strepsirhine primates (lemurs, lorises, and galagos). Competing hypotheses favouring either an African or Asian origin for anthropoids rank among the most hotly contested issues in paleoprimatology. The Afrocentric model for anthropoid origins rests heavily on the >45-million-year-old fossil Algeripithecus minutus from Algeria, which is widely acknowledged to be one of the oldest known anthropoids. However, the phylogenetic position of Algeripithecus with respect to other primates has been tenuous because of the highly fragmentary fossils that have documented this primate until now. Recently recovered and more nearly complete fossils of Algeripithecus and contemporaneous relatives reveal that they are not anthropoids. New data supports that Algeripithecus and its sister genus Azibius are the earliest offshoots of an Afro-Arabian strepsirhine clade that embraces extant toothcombed primates and their fossil relatives. Azibius exhibits anatomical evidence for nocturnality. Algeripithecus has a long, thin, and forwardly inclined lower canine alveolus, a feature that is entirely compatible with the long and procumbent lower canine included in the toothcomb of crown strepsirhines. These results strengthen an ancient African origin for crown strepsirhines and, in turn, strongly challenge the role of Africa as the ancestral homeland for anthropoids.

  For more details, see :
  Tabuce, Marivaux et al. (2009). Anthropoid vs. strepsirhine status of the African Eocene primates Algeripithecus and Azibius : craniodental evidence. Proceedings of the Royal Society, London 276 : 4087-4094.


  De ontdekkingen en nieuwe studies bleven echter niet beperkt  tot de  hogere primaten 

  Februari
  http://www.pnas.org/content/early/2010/05/04/1001393107
  http://www.pnas.org/content/early/2010/05/04/1001393107.full.pdf+html
  http://www.suite101.com/content/scientists-describe-ancient-previously-unknown-primate-a236227
  http://www.msnbc.msn.com/id/37083979/ns/technology_and_science-science/

  Nosmips aenigmaticus

  Image: Teeth

  Erik Seiffert  /  Stony Brook University /This composite shows the lower dentition of the 37 million-year-old primate.

   

  In Maart zette  blogger  Laelaps  (Brian Switek)  alles nog eens in de juiste contest 
  te beginnen met de vondsten/beschrijvingen   uit  2007- 2008
   
  http://scienceblogs.com/laelaps/2010/04/leaping_or_climbing_-_how_did.php

  -Teilhardina magnoliana

  http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/39324062/
  http://www.thaindian.com/newsportal/health/north-americas-oldest-known-primate-discovered_10023812.html


  XML:NAMESPACE PREFIX = VF />Een handvol tanden en kiezen, opgegraven in de Tuscahoma Formatie in Mississippi
  Sluit dit venster
  Kwam eerste Amerikaanse primaat over de Beringstraat?

  Een aapje ter grootte van een muis valt de eer te beurt de eerste Amerikaanse primaat in de geschiedenis te zijn geweest. Vermoedelijk is het diertje via de Beringstraat het continent binnen gekomen.

  ‘Teilhardina magnoliana’ heet het diertje, en het paste precies in de palm van je hand. Het woog nog geen 30 gram, en had een sierlijke, lange staart. Het was een goede klauteraar en kon vermoedelijk enorme sprongen maken. De kleine primaat leefde op een dieet van fruit, bessen en kleine insecten. Dat leidt onderzoeker Cristopher Beard van het Carnegie Museum of Natural History in Pittsburgh allemaal af van een handjevol tanden en kiezen, opgegraven in de Tuscahoma Formatie in de staat Mississippi.

  Uit het afzettingsgesteente waarin de tanden zijn gevonden, constateert Beard deze week in het tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences dat de eerste Amerikaanse Teilhardina’s zo’n 55 miljoen jaar geleden via de Beringstraat vanuit Azië het continent moeten zijn binnengekomen, en niet, zoals tot nog toe werd aangenomen, via een transatlantische landroute.

  Beide landroutes ontstonden zo’n 55 miljoen jaar geleden als gevolg van de extreme zeespiegeldaling tijdens het Paleo-Eocene Thermale Maximum (PETM), een periode van zo’n 100.000 jaar waarin de aarde fors warmer werd. De Beringroute kwam als eerste ‘boven water’, de landverbindingen tussen Schotland, Groenland en Noord Amerika ontstonden later in het PETM.

  Tot nog toe leken de wereldwijd gevonden fossielen van Teilhardina te wijzen op een transatlantische immigratieroute. Dat leidden onderzoekers heel eenvoudig af uit de ouderdom van de fossiele overblijfselen. De oudste zijn gevonden in Azië en behoren tot Teilhardina asiatica. Die lijkt naar Europa te zijn getrokken, afgaande op de iets jongere restanten van Teilhardina belgica die zijn opgegraven in de Tienen Formatie in België. En omdat de meest bekende Noord Amerikaanse fossielen, opgegraven in het Bighorn Basin in Wyoming, van recentere datum zijn dan de Belgische, móest het kleine diertje wel van Europa naar de Nieuwe Wereld zijn getrokken.

  De fossielen die Beard in Mississippi heeft opgegraven, zijn echter ouder dan de fossielen uit Wyoming, en zelfs ouder dan die van Teilhardina belgica. En daarom denkt Beard dat de primaten een andere weg hebben gekozen om het nieuwe continent binnen te trekken: via de Beringstraat, want die route kwam eerder boven water te liggen in het PETM dan de transatlantische.

  Maar de datering van Beard is omstreden. Die is gebaseerd op de geologische afzettingen, die volgens Beard bewijzen dat de zeespiegel ten tijde van Teilhardina magnoliana nog te hoog was om een immigratie via de transatlantische route mogelijk te maken. Die geologische afzettingen zijn volgens de Amerikaanse geoloog Philip Gingerich onvoldoende om zulke harde uitspraken te doen over de ouderdom van de fossielen. Gingerich is een voorstander van de transatlantische immigratieroute, en die staaft hij met name op grond van koolstofdateringen (C13-isotopen) van de gesteentelagen waarin de fossielen die Gingerich bestudeerde, zijn gevonden. Zo’n koolstofdatering heeft Beard niet gemaakt, en daardoor is zijn claim moeilijk hard te maken, aldus Gingerich.

  Jacqueline de Vree

  K. Christopher Beard, ‘The oldest North American primate and mammalian biogeography during the Paleocene-Eocene Thermal Maximum’, in: PNAS, 4 maart 2008
  -Pseudoloris pyrenaicus
  http://www.blogmuseuciencies.org/2010/11/pseudoloris-pyrenaicus-una-nova-especie-de-primat/
   http://bonvito.wordpress.com/2010/03/30/new-tarsier-like-fossil-primate-discovered/

  Pseudoloris pyrenaicus’


  Image de l’holotipus de Pseudoloris pyrenaicus. ICP
  Terug naar de " hogere "apen  in
  April   >

  Uiteraard was er  de vondst van het jaar  AUSTRALOPITHECUS SEDIBA  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Australopithecus SEDIBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STERKFONTEIN 2010


  maar er was ook 
  Pliopithecus canamensis 
  - 11,7 My
  Gevonden = diverse  kaken en enkele tanden
   


  Una de las mandíbulas de pliopiteco (vertedero de Can Mata./Barcelona )  - SINC
  Can Mata in  het  Vallès-Penedès basin (Catalonia)
   
  Pliopithecus canmatensis
  This is the jaw of a male Pliopithecus canmatensis. (Credit: Alba et al.)

  1.Alba et al. A New Species of Pliopithecus Gervais, 1849 (Primates: Pliopithecidae) from the Middle Miocene (MN8) of Abocador de Can Mata (els Hostalets de Pierola, Catalonia, Spain. American Journal of Physical Anthropology, 2009; NA DOI: 10.1002/ajpa.21114

  http://www.sciencedaily.com/releases/2010/04/100421102439.htm

  http://en.wikipedia.org/wiki/Pliopithecus  http://www.scientias.nl/elf-miljoen-jaar-oude-primaat-gevonden/7742
  (gewijzigd )

  Het gaat om een geheel nieuwe soort die de naam pliopithecus canmatensis heeft gekregen.
  Het dier behoorde tot een uitgestorven superfamilie van (voorouderlijke)mensapen  apen die van Afrika tot Eurazië voorkwamen
  de Pliopithecoidea.

  De onderzoekers hebben het dier op basis van verrschillende  kaakfragmenten en tanden weten te identificeren.
  De ontdekking van de nieuwe soort werpt licht op de evolutie van de  hogere primaten.

  De ontwikkeling van de superfamilie  is  waarschijnlijk   te  situeren op een  aftakking    uit de    gemeenschappelijke  voorouder - groep  der  oude wereld apen en de
  hominoidea 
  Maar de Spaanse wetenschappers   schuiven ook de  kenya(dryo)pithecinen  naar voren als naaste verwante groep 

  En er is nog de eerder ontdekte  enigmatische  
  A.  brevirostris waarvan nog steeds de phylogenetische  positie niet is vastgesteld   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.<--Alweer eentje ? .....

  De P. catalaunicus  blijft echter wél  een  vertegenwoordiger  van de   basale mensaapachtigen   ( waaruit dus later ook de  mensapen en het genus  homo onstonden )

  Er hebben dus heel wat  primaten  met mensachtige  trekjes  rondgelopen  in het  Spaanse  mioceen 
  Maar dit betekent nog niet dat de vroegste   voorouders van de hogere apen in Spanje  zijn onstaan en later terug  verhuisd  naar (Noordelijk) afrika waar ze zich verder ontwikkelden tot en met de "grote afrikaanse apen  "en de mensachtigen
  (Overigens is ook  AZIE  kandidaat   als bakermat van die hogere apen ...  )


  De  pliopithecus 
  canmatensis   zou oorspronkelijk uit Azië komen.
  De Spaanse  wetenschappers vermoeden dat de nieuwe soort zo’n vijftien miljoen jaar geleden in het huidige Spanje arriveerde. 


   

  Primate Ancestors of Humans - Australopithecus ramidus, Proconsul, Afropithecus turkanensis, Heliopithecus leakeyi, Kenyapithecus, Griphopithecus alpani, Sivapithecus, Lufengpithecus, Dryopithecus fontani

  Australopithecus ramidus =  ardipithecus 

  http://en.wikipedia.org/wiki/Kenyapithecus
  http://www.pnas.org/content/90/5/1962.full.pdf

  afropithecus.jpg

  A. turkanensis ( incertae Sedis = fylogeny is  nog  onbekend  ) was discovered in the mid 1980's on the western side of Lake Turkana.by Leaky
   A. turkanensis dates to about 18-16 MYA.
  The skull is characterized by small supraorbital tori, what seems to be a broad interorbital region, somewhat small orbits, long premaxilla, procumbent incisors and a smallish brain.
  Body size is estimated to be in the Proconsul major.


  In Juni  komen de  apen van de nieuwe wereld  op het voorplan 
  Antillothrix bernensis, (catharini)


  http://afarensis99.wordpress.com/2010/07/26/the-return-of-antillothrix-bernensis/
  http://www.brooklyn.cuny.edu/pub/2223.htm

  en natuurlijk  mag augustus niet worden  vergeten met de zeer  belangrijke   
  Saadanius
  http://scienceblogs.com/gregladen/2010/08/new_primate_fossil_informs_us.php

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Saadanius hijazensis


  September ziet terug een  markante   bijdrage aan een   dicussie  rond  Darwinius M  die nog lang niet is beslecht    
  http://www.wired.com/wiredscience/2010/09/darwinius-strikes-back/
  http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=palaeontologists-ida-fossil

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae  09-11-2010 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Paleontologie
  >> Reageer (0)


  Tsjok45
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Tsjok45
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   
  Belgische Soortenlijst
  Archief per maand
 • 04-2014
 • 02-2014
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 03-2012
 • 12-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
  Mijn favorieten
 • evolutie-creationisme
 • Pandasthumb
 • 'tGroot Skeptisch Discussieforum
 • Evolutieblog /Gert Korthof
 • Thomas Agricola / Tomasso's tien tellen
 • Pharyngula
 • Sandwalk
  Foto
  Gastenboek
 • viagra premature ejeculation
 • acquisto viagra paypal
 • buy cialis canada paypal
 • now cialis active cheap super
 • Gould en Darwinisme.be op één lijn?

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Laatste commentaren
 • Great article. (AlexDer)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • POKER88 (POKER88)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • cool (komal)
      op Ardipithecus Ramidus
 • BandarQ Online Situs Judi Kartu Terbaik (BandarQ)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Great post (Mike )
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Inhoud blog
 • intelligente dieren
 • acanthodii
 • video mammoet
 • EVODISKU INHOUD E
 • BREIN EN EVO
 • evodisku C Cosmos
 • anticreato
 • DINOSAURICON B
 • DINOSAURICON D
 • EVODISKU B  Evolutie en creationisme in de Nederlandstalige  media
  http://evolutie-creationisme-media.blogspot.com/2009_12_13_archive.html


  14-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een belangrijke Nieuwkomer
  HET PROJECT  van
  JOHAN BRAECKMAN 

  UGent

  http://www.evolutietheorie.be/  (klik  op  het vierkantje )-->
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  NADARWIN  
   
   
  De komplete aanklikbare "NaDarwin" is hier te vinden
  http://evodisku.multiply.com/journal/item/655/NaDarwin


  Quick site:


  OPGELET
  Het duurt een tijdje vooraleer de aangeklikte grote bestanden zijn gedownload

  Hardnekkige Misverstanden
  http://web.archive.org/web/20070128091855/www.nadarwin.nl/misverstanden.htm
  Hardnekkige Misverstanden

  (makkelijk) Darwins evolutietheorie
  http://web.archive.org/web/20070521224108/www.nadarwin.nl/evolutie-theorie.htm

  Sporen van Evolutie
  http://web.archive.org/web/20070519001006/www.nadarwin.nl/S/sporen.html

  Genetica
  http://web.archive.org/web/20070224174120/www.nadarwin.nl/Gtica/genetica.html

  Het Fossielenbestand
  http://web.archive.org/web/20070519000907/www.nadarwin.nl/FB/fossielenbestand.html

  Geologie & de ouderdom v/d aarde
  http://web.archive.org/web/20070519000822/www.nadarwin.nl/Geo/geologie.html

  Embryologie
  http://web.archive.org/web/20070522060922/www.nadarwin.nl/E/embryologie.html

  Creationistische fouten & blunders
  http://web.archive.org/web/20070128093013/www.nadarwin.nl/CFB/creationisme.html

  Is creationisme wetenschap?
  http://web.archive.org/web/20070519000954/www.nadarwin.nl/crea-wetenschap.html

  Boekbesprekingen
  http://web.archive.org/web/20070515114244/www.nadarwin.nl/boekbesprekingen.html

  Artikelen van Arjan Kop
  http://web.archive.org/web/20070519000939/www.nadarwin.nl/Art-AK/arjan.html

  De niet-zo-missing links gallerij
  http://web.archive.org/web/20070128091722/www.nadarwin.nl/gallerij.html

  Reacties op de site
  http://web.archive.org/web/20070521224240/www.nadarwin.nl/reacties.html

  Links
  http://web.archive.org/web/20070519000654/www.nadarwin.nl/links.html

  Zoeken--> pico search /NIET MEER BRUIKBAAR

     
  ( inhoudsopgave  met aanklikbare  links  van de  site  NaDarwin )
  INHOUD  PER CATEGORIE
    

  Algemeen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LEES EERST DIT   ( creationisme)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR (algemeen )


  Ecologie en natuurbehoud

  kevermania

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVINGSGOLF   primaten  in moeilijkheden
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WELK EEN SCHOONHEID SCHEPT DE MENS TOCH ?  oliecatastrofe  Publiek debat  

  DARWINJAAR
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verslaggevers, pop-wetenschap, hypes  en creationisten 
  * Tree of life
 • Vervalsing of geklooi ?
 • Levend arsenicum


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2009: Dominees verklaren Darwin de oorlog 
  creationisten carnaval  

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.creationisten weggevertjes 
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Misvattingen en leugens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DANTE'S HEL versie 2009 door de Klojo's

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Na het Darwinjaar

  HET GELIJK VAN DARWIN

  Musea
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen KBIN

  I(Categorie  ; CREATIONISME )

  a)controverse /Publiek dispuut/politiek
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Creationistische tsjeven-truken ?» Reageer (7) 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS ? » Reageer (10)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS II   » Reageer (4)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Grote Publieke Dispuut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kom op zeg  /EO rel » Reageer (3)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Sir Attenborough's antwoord  » Reageer (1)

  Misvattingen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wetenschappelijke parate Kennis neemt af bij jongeren ?  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZWEDEN  » Reageer (1)


  b) ID
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Is ID de wetenschappelijke (sic) uitleg voor creationiisten
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen 
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.David sorensen en revolutietheorie lalala
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE VERRIJZENIS VAN DE JONGE VERDRONKEN KOE » Reageer (21)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ID TOVERDOOS OVER   SLECHTE  ID-EETJES  ,RESISTENTIE  &  TOVERDOCTORS

  c) OEC
  d) YEC
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.het Grote vertaalde en gerecycleerde Citatenboek 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MOROSOFEN ?
  morosoof of oplichter (Tsjok45)
      op MOROSOFEN ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met creationisten

  II( Categorie  WETENSCHAP )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  eerste acht maanden van 2008

  Primaten
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fossiele apen in 2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GANLEA megacanina  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Nog een aap uit de mouw
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Saadanius hijazensis
  LIBYA
  a)antropologie

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ardipithecus Ramidus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Australopithecus SEDIBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STERKFONTEIN 2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oeroud spoor
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Denisova :  ZUID SIBERIË
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DENISOVA - mens

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DMANISI AAP OF MENS
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE OUDSTE ? » Reageer (1)  Nakalipithecus nakayamai (<)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Alweer eentje ? .....
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De tand des tijds  / Heidelberg-mens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE HEUPEN VAN EVA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CASABLANCA MAN /erectus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hobbit is aparte soort ?  » Reageer (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NOG EEN BENDE BIJTERS 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. TANDEN UIT DE QESEM GROT
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Neanderthaler genoom
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mitochondriale Genenkaart van Neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Xuchang mens 

  b)Biologie 
  1.-(
  EVOLUTIE )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 ( 1) 

  Cambrium & precambrium  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.AVALON
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GABONESE chips


  Evolutie in actie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opmerkelijk snelle adaptaties bij kroatische ruine-hagedissen:

  2.-fysiologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VERTEBRATEN- OOG en Müller cellen

  c)Paleontologie /

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zogenaamde levende fossielen

 • Pterosaurier
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pterosaurier


  1a.-Dino's;


  DINO 2010
  DINO-maand ?
  De Bultenaar uit spanje

  Dino's ontdekt in 2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hier komen de nieuwste dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DAKOTA & LEONARDO
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Megadino

  Saurichia
  Theropoda

  Dromeosauridae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mongolie  :  Linheraptor esquisitus

  Opnieuw iets over Theropode dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vroeg grut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino's onstonden in zuidamerika ...
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voorouder dino's ? Asilisaurus kongwe

  geboortegrond dinosaurus


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BEIPIAOSAURUS

  Ornithomimosauria
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beishanlong grandis,

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 1  OPA THEROPODA ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.oudste theropode ?

  Tyrannosauridae

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.En nog eentje uit de tyrannosaurus familie;Bistahieversor sealeyi
  ( scroll naar  2 ) Haplocheirus Sollers   
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tyrannosaurus in australie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zacht dinosaurus weefsel betwist
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 2
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 3 BREEKBAAR BOSKALF
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAPTOREX kriegsteini
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schrikaanjagende hagedissen

  1b.-Vogelevolutie ;


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Anchiornis huxleyi in vol ornaat

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Archaeopteryx en co

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimpje        

  Pluimpje

   

   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EEN PLUIM VOOR CHINA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geef eens een pootje
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimgewicht  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw gevederde Maniraptor
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Similicaudipteryx.
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis


  Krokodillen
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PAKASUCHUS KAPILIMAI
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Prestosuchus chiniquensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Terug naar zee
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.viseter

  Zeereptielen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Predator X  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET SVALBARD MONSTER

  Schikdpadden
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schildpadsoep

  Slangen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Slangetje in het gras ? I
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een ouder slangetje in het gras

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.krokodil als prooi ; titanoboa
   

  Zoogdieren
   
  Buideldieren
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAMBAROO

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oor voor evolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. PLACENTALE ZOOGDIEREN STAMBOOM CONTROVERSE
   
 • Een uitgekomen voorspelling
 • Wie oren heeft , die hore
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eritherium azzouzorum
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LJOEBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VLIEGENDE KATTEN   ?
  Vleermuizen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALWEER EEN BELANGRIJK STUK UIT DE LEGPUZZEL
  Zee-zoogdieren ;
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van de wal in de visgronden  Indohyus / walvisevolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zeehonden-evolutie

  amfibieen 


  Vissen
  Overgang  naar tetrapoda

   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw Tiktaalik
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ventastega

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KIEKEBOE BOE BOE (oude tetrapoden )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De niet-zo-missing links gallerij (1) 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN (2)

  Longvissen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. HELP TE WEINIG ZUURSTOF


  Arthropoda
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.trilobieten

  Weekdieren
  OCTOPUSSY


  d) Geologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALH 84001
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CHICXULUB
  TIPS

  *Blauwe
  en groene ( =nederlandse)teksten zijn meestal  aanklikbare links 
  *Engelse Wikipedia teksten  verwijzen   in de  linkerkolom naar  verschillende  niet-engelse versies van het   wikiartikel
  *Blauwe teksten tusssen ""  ,  zijn voornamelijk  ( gedeeltelijke)citaten afkomstig van  mensen met andere  meningen


      Links naar  Gespecialiseerde  Verenigingen en sites


  Fossielnet
  http://www.fossiel.net/

  Arachnologie  
  ARABEL

  http://www.arabel.ugent.be/

  Myrmycologie
  Mierenwerkgroep * Polyergus *
  http://formicidae.be/

  Entomologie
  Jean-Luc Renneson
  http://users.swing.be/entomologie/
  http://users.swing.be/entomologie/Vespidae%20of%20the%20World1.htm


  Three of life  projects    "The Tree of Life".
   
   
 • Tree of Life Web Project
 • Green Tree of Life at Berkeley
 • Fungal Tree of Life Project
 • Beetle Tree of Life project
 • Fly Tree of Life project
 • Mammal Tree of Life project
 • Cypriniformes Tree of Life project
 • Liverwort Tree of Life Project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Angiosperm Tree of Life project
 • Cnidaria Tree of Life Project
 • Decapoda Tree of Life Project

  LepTree.net,
  the Tree of Life project on Lepidoptera.


  http://www.rebeccashapley.com/cipres/telescoping.htm
  The Tree of Life blog
  Tree of Life at wikipedia.
 • Zoeken met Google


  Zoekmachine ;
   


  doorzoekt 4-sites, inclusief:
  http://tsjok45.multiply.com/photos
  http://anticreato.multiply.com/,
  http://evodisku.multiply.com/,
  http://www.bloggen.be/evodisku/ ,
    


  site search by freefind advanced

  Tomaso schrijft over      

  Evolutie /  Charles Darwin aan de basis:
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SELECTIE NATUURLIJK
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE LEVENSBOOM
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DEEP TIME
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Biogeografie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SEKSUELE SELECTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Al jaren lang samen CO-EVOLUTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De economie van de natuur
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geleidelijke veranderingen

  Unintelligent design:

  Blog Entry
  Ons gebit , De appendix,  Geboorte, 
  De weg van het zaad , Nervus  Laryngeus Recurrens,
  DNA , 75 mistakes , Het boek 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (1): Rechtop lopen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tomaso over het oog , oogspieren ,
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent Design (5): ZWEETVOETEN 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (6): Vitamine C 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (8): Kuitspieren
  DARWINJAAR

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET GELIJK VAN DARWIN

  Darwin is GEEN Heilige Sinterklaas
  2009 Année Darwin
  De eerste pasjes ?
  Darwinjaar trekt zich op gang I
  Darwinjaar trekt zich op gang II


  foto

  Nederlandse  Blog-zwerm  /een selectie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.me.myself.and.I.

  De Stoet

  Tsjok45    zie ook  MULTIPLY evodisku
  http://evodisku.multiply.com/tag/darwinjaar
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PETER LOUTER
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STRIPMAN
  Theodorus

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAMIREZI
  http://ramireziblog.blogspot.com/

  Cees Chamuleau
  Zoe van Zaal
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MIEKE ROTH

  100 Woorden

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jeroen de Baaij
  Ragfijn
  Annelies
  Satuka

  Qabouter 1 Qabouter 2


  Pierra
  Johan H.v.D.
  Theo E. Korthals Altes

  Meneer Opinie 1 Meneer Opinie 2 Meneer Opinie 3

  Tomaso Tomaso 2

  Laila (??)
  Linda Morgan
  Wilma
  Kees Smit
  Henk van Leuken
  Iris
  Vroems
  Erik de Groot
  Ely
  Mephisto

  Thera

  Bart
  Rein John
  Martijn van Calmthout Martijn van Calmthout 2
  Draakhond
  Jeg Synes
  Jim Hasenaar
  Kokopelli
  Jos Goedmakers
  Fleur Frenkel Frank
  London Calling
  Maria Trepp
  Johan H. van D. 2
  Aad Verbaast
  Landheha
  Ina Dijstelberge


  sterk aanbevolen 
   
  Terrence :
  http://boomdeslevens.blogspot.com/    
  een voortzetting van het
  vroegere -->
  http://www.vkblog.nl/blog/125817/Neomuran_hypothesis

    
  De sublieme   
  PIERRA
  (uiteraard ook sterk aanbevolen )


  http://ascendenza.wordpress.com/2011/01/08/welkom-op-mijn-nieuwe-blog/
    http://www.vkblog.nl/blog/95678/Op_zoek_naar_de_klepel
     Tsjok45 photo site  MULTIPLY  MULTIPLY evodisku 

  Blog Entry

   


   


  ANTI-CREATO   MULTIPLY  Blog Entry INHOUD ANTI CREATO


  LINKS  NAAR VERKLARENDE  NOTEN
  (In verschillende talen )

 • INDEX   NOTES  : 
  http://evodisku.multiply.com/tag/inhoud%20%20notes

 • T -->

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!