Inhoud blog
 • 103 Burgemeesters
 • 102 Wapenschild
 • 006 Sint Rochuskapel
 • 103 Gemeente Wolvertem
 • 101 Burgemeesters
  Zoeken in blog

  Foto
  erfgoedwolvertem

  13-07-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.103 Burgemeesters

  103 Burgemeesters

  1800 - 1807 Jozef Deckers (1759-1807)
  1807 - 1811 Pieter Leemans (1771-1813)
  20.07.1811 : fusie Wolvertem – Meuzegem – Rossem – Imde
  1811 - 1813 Pieter Leemans (1771-1813)
  1813 - 1814 Constantin Van der Linden d'Hoogvorst (1787-1814)
  1814 - 1848 Emmanuel Van der Linden d'Hoogvorst (1781-1866)
  1836 - 1848 Jan-Baptist Van Humbeeck (1783-1860)
  1848 - 1858 Charles-Louis t'Kint (1799-1859)
  1858 - 1860 Jan-Baptist Van Humbeeck (1783-1860)
  1861 - 1875 Egidius Pangaert d'Opdorp (1823-1903)
  1876 - 1882 Korneel Van Humbeeck (1825-1882)
  1883 - 1885 Aloïs Van Zeebroeck (1838-1914)
  1185 - 1892 Louis Chrétien t'Kint (1835-1892)
  1892 - 1911 Hendrik Van Cauwelaert (1844-1920)
  1911 - 1921 Georges t'Kint (1874-1936)
  1921 - 1924 Eugène Van den Bruel (1870-1924)
  1924 - 1932 Jan Huysegoms (1855-1950)
  1933 - 1941 Frans Van Doorslaer (1875-1970)
  1941 - 1944 Frans Van den Brande (1899-1966)
  1944 - 1953 Frans Van Doorslaer (1875-1970)
  1953 - 1964 Jacques t'Kint (1904-1986)
  1965 - 1971 Jan Van Ossel (1923-2004)
  1971 - 1976 Armand Van Vuchelen (1913-1996)

  13-07-2016 om 11:17 geschreven door Jef L. DC  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.102 Wapenschild
  102 Wapenschild

  Volgens het wapenboek van de steden, gemeenten, provincien, heerlijkheden (uitgegeven door Max Servaes dd 1955) is er maar 1 wapenschild officieel erkend.

   

  De scans van de beschikbare wapenzegels staan in het fotobestand  onder logo:

   

  1a en 1b   Schepenbrief (1295) + wapenzegel / zegelwapenzegel van het schepengriffie van Wolvertem anno 1295 (zegel in groene was, wolf met lam in zijn bek) 

  2a en 2b   Emblemen en Wapenschilden toegekend bij Koninklijk besluit Wolvertem 27.09.1909

  3a en 3b  Tekst en uitleg wapenschild

  4       Wapenschild voetbal Wolvertem

  5       Schepenzegel dd 1527

  13-07-2016 om 09:13 geschreven door Jef L. DC  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  12-02-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.006 Sint Rochuskapel

  006 Sint-Rochuskapel   

   “De Sint-Rochus kapel staat op den eigendom van de kinderen Leemans, tegenover het huis van Mr De Boeck, langs de Merchtemschen steenweg. Ze werd opgebouwd in 1783, ter eere van Sint¬Rochus en Sint-Antonius. Later werd ze afgebroken en terug herbouwd in 1866. Wie deze kapel deed oprichten is niet gekend, doch ze wordt thans onderhouden door E.H. Van Doren die ze ook deed herstellen in 1933 en zelf de onkosten betaalde. De beelden van den H. Antonius, H. Rochus en O.L.V. van Jezus' aanschijn versieren de kapel. Elk jaar wordt er den zegen met het H. sacrament gegeven tijdens de processie die uitgaat op den derde zondag van juni.”  Einde citaat. Ondertussen weten wij dat op 18 augustus 1952, op S. Rochusdag nog een mis opgedragen werd door de toenmalige pastoor Van der Hasselt. Op zekere dag was het toch even schrikken, onze vertrouwde Rochuskapel was verdwenen.  De verantwoordelijkheid hiervoor ligt grotendeels bij de toenmalige pastoor en de slopers van de kapel. De belangen van de eigenaars van de grond waarop de kapel gebouwd was werden hier over het hoofd gezien, maar hierover willen we het hier niet hebben want dat is een ander verhaal. Belangrijker is dat er weer een stukje erfgoed, een deeltje onroerend patrimonium verloren ging. Maar van even groot belang is dat deze kapel een blijvende herinnering was aan onze voorouders die toen leden onder de gesel van de pest.  Zonder twijfel hebben deze mensen zich in grote nood tot de pestheilige St Rochus gewend en om hulp en steun gesmeekt. Dat de pest ook bij ons lelijk huis hield moge blijken uit een voorval uit ons dorp, gelezen in een oude kroniek: Een weduwe verloor haar enige zoon aan de pestziekte. Ze smeekte haar buren om hulp maar deze durfden haar huis niet betreden. Ten einde raad heeft zij in haar tuin een graf gedolven en het dode lichaam naar de put gesleept en het begraven.  Dat deze kapel met een kadastraal nummer F680B en wellicht zonder sloopvergunning niet meer werd heropgebouwd is onbegrijpelijk en doodjammer. PS: Over Sint Rochus nog dit: hij was een kluizenaar uit Montpellier in Frankrijk. Hij ondernam een bedevaart naar Rome waar hij de slachtoffers van de pest verzorgde. 

  Maquette van de kapel als praalwagen ter gelegenheid van de inhuldiging van pastoor Van der Hasselt die op de vierde zondag van Juni 1948 plechtig werd ingehaald. De mensen van “Den Beneden” , de huidige Merchtemsesteenweg, kozen voor “hun” kapel om de pastoor te verwelkomen met een jaardicht*:  

  “Geheel den Beneden is op de baan om hun nieuwe herder tegen te gaan. Zij wenschen vele dagen vree met al zijn schapen mee.” 

  *Een jaardicht zijn enkele versregels waarin de volgende letters C, D, L, M, U,V, W, X en Y als Romeinse cijfers beschouwd worden en bij samentelling een jaartal aanwijzen.             

                       De kapel in betere tijden                                                                        (gesprokkeld door JVdB

  12-02-2016 om 10:11 geschreven door Jef L. DC  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  13-07-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.103 Gemeente Wolvertem

  Tot aan de fusie in 1976 was Wolvertem een zelfstandige gemeente.  Zij omvatte 5 parochies : Imde, Meusegem, Rossem, Westrode en Wolvertem.


  13-07-2015 om 10:09 geschreven door Jef L. DC  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.101 Burgemeesters

  22.2.1814 Constant van der Linden d’ Hoogvorst
  5.3.1814 - Emmanuel van der Linden – d’ Hoogvorst
  8.10.1836 Jan – Baptist Van Humbeeck
  15.10.1838 Charles t’  Kint
  10.4.1861 Egide Pangaert d’ Opdorp
  12.6.1963 Korneel Van Humbeeck
  23..1892 Hendrik Van Cauwelaert
  13.2.1885 Louis t’ Kint
  30.12.1911 Georges t’ Kint
  1924 Eugène Van den Bruel
  8.7.1924 Jan Huysegams
  2.1.1933 Frans Van Doorslaer
  1941 Frans Van den Brande
  3.9.1944 Frans Van Doorslaer
  31.1.1953 Jacques t’ Kint
  15.1.1965 Jan Van Ossel
  1971 Armand Vanv uchelen


  13-07-2015 om 10:08 geschreven door Jef L. DC  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.904 Eigen Schoon en de Brabander
  1992/ 4-6/kaft : tekening kerk en gemeentehuis Wolvertem 
  1992/10-12/kaft : tekening Capelle in de Bosch Wolvertem 1733

  2004/2/299 Oude Brabantse geslachten Cleijmans
  2004/3/327 Toponomy van Wolvertem I
  2004/4/542 Toponomy van Wolvertem II
  2005/1/28 Toponomy van Wolvertem III
  2005/2/232 Toponomy van Wolvertem IV
  2005/3/312 Toponomy van Wolvertem V
  2006/1/24 Toponomy van Wolvertem VI
  2006/2/268 Toponomy van Wolvertem VII
  2008/ 91/2/ 332 Toponomie van Wolvertem VIII(Gillisjans Marc)
  2006/3/398 Toponomy van Wolvertem Gillisjans (addenda)
  2007/1/131 Het leen en het hof van Slozen
  1961/5-7/177 Hermanus De Munck, pastoor van Wolvertem
  1963/11-12/467 Het hof en het klooster in Nieuwenrode in de 12de en 13de eeuw onder Wolvertem en Meise


  13-07-2015 om 10:07 geschreven door Jef L. DC  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.903 Boeken

  Boeken

  WO

  De rekeningen van Jan Halleman

  Anne de Molina José

  Eigen schoon &Brabander

  2001

  T7

  WO

  Het vergiet van Levedale

  T8

  WOL

  30

  Mie Sus

  Kerremans Frans

  idem

  1997

  WOL

  39

  Geschiedenis van Wolvertem

  t' Kint e.a.

  Abdij Affligem

  1978

  WOL

  Toen was er nog leven in de brouwerij

  Van De Brande Jef

  Berla Meise

  WOL

  60

  O.L.V. behoudenis der kranken te Wolvertem 1905

  1905

  WOL

  68

  O.L.V. behoudenis der kranken te Wolvertem

  t' Kint

  1958.23.4

  WOL

  69

  De kapel van OLV- behoudenis der kranken

  Parochie Wolvertem

  1905

  WOL

  Koninklijke fanfare Sinte Cecilia Wolvertem

  t' Kint Jacques

  Sint Cecilia Wolvertem

  1949.1.11

  WOL

  Wolvertem Parochieregisters

  Moerenhout Medard

  1990

  WOL

  Nostalgie

  Van den Brande Monika

  Cultuur Meise


  13-07-2015 om 10:06 geschreven door Jef L. DC  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  06-08-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.000 Inhoud

  001 – 099 : 000 Inhoud (+ Monumenten)
  101 – 199 : 100 Gemeente
  201 – 299 : 200 Parochie
  301 – 399 : 300Verenigingen
  401 – 499 : 400 Figuren
  501 – 599 : 500 Cultuur
  601 – 699 : 600 Oorlogen
  701 – 799 : 700 Feesten
  801 – 899 : 800 Natuur
  901 – 999 : 900 Bibliografie

  001 (199) St.-Laurentiuskerk en Gorik Wolvertem.. 4

  002 (100) Gemeentehuis Wolvertem.. 4

  003 (81) Mouterij Van Campenhout Stationsstraat Wolvertem.. 4

  004 Tramstation Wolvertem.. 5

  005 (221-226) Godshuis Wolvertem.. 5

  101 6 (219) Eigen Schoon en de Brabander over Wolvertem.. 13

  102 8 (161) Bijnamen. 14

  Sportraad Wolvertem.. 14

  301 7 (140) Fanfares. 14

  301 11 Koninklijke Fanfare De Vrije Vrienden. 15

  302 12 Fanfare St.-Cecilia. 16

  303 (13) Davidsfonds Wolvertem.. 17

  304 De Gemeentelijke Fusieschool, 17

  305 Parochiale school 18

  306 De Zonnebloem.. 21

  Broederschap St.-Hubertus. 21

  K.L.J. 21

  K.A.J. 21

  Volley bal 21

  Ping pong. 21

  Middenstand. 21

  Oud – Strijders 14-18. 21

  Oud – Strijders 40 – 45. 21

  Roodkapjes. 21

  Hoger op toneel 21

  Ziekenzorg. 21

  Boogschutters. 21

  K.A.V. 21

  Sport na arbeid. 22

  K.W.B. 22

  A.C.V. 22

  A.C.W. 22

  B.B. 22

  C.M. 22

  L.M. 22

  S.M. 22

  K.B.G. 22

  N.C.M.V. 22

  Vakantiegenoegens. 22

  Groeperingen in het parochiehuis. 22

  Bond van het Heilig Hart. 22

  Kruistochters. 22

  C.V.P. 22

  P.V.V. 22

  S.P. 23

  V.U. 23

  V.B. 23

  Rode Kruis. 23

  V.T.B. V.A.B. 23

  Jeughuis ’t Sloefke. 23

  Filmclub. 23

  Parochiekoor St.-Laurentius. 23

  Voetbalclub. 23

  Volleybal 23

  Tafeltennis. 23

  Wielerclub. 23

  Duivenmaatschappij 23

  401 10 (318) Theo De Witte. 23

  601 Oorlogen. 24

  Vrijwilligerscorps in Mexico. 25

  751 Meisewonderen Wolvertem.. 25

  901 Bibliografie. 25

  902 (14) Berla. 26

  Boeken. 28

  701 Wolvertem     :      Beemden. (8 – kerken natuurwandelingen Meise 5). 28  06-08-2014 om 00:00 geschreven door Jef L. DC  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  16-05-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.15 Gemeentelijke Fusieschool

  304 De Gemeentelijke Fusieschool,

  In 1864 werd een nieuwe school opgericht in de Hoogstraat. Meester Lauwers gaf er les aan 107 jongens en zijn echtgenote verzorgde het onderricht van 110 meisjes. Elk hadden ze een eigen klaslokaal en daarnaast waren in het gebouw ook 2 woonvertrekken voor het onderwijzersgezin.

  Met de eeuwwisseling veranderde de wereld van aangezicht. Ook in Wolvertem kochten de landbouwers machines zodat er steeds meer tijd vrijkwam voor het onderwijs van hun kinderen. En net toen in 1914 de wereld zich in een oorlog stortte had men bij ons de leerplicht ingevoerd. Het zou tot na de oorlog duren eer er wat van het verplichte schoolgaan terecht kwam.

  Wanneer in 1964 het schoolgebouw in stilte zijn 100ste verjaardag viert is de nood aan nieuwe lokalen al zeer groot. En in de jaren ’70 zal het er niet op verbeteren. In 1976 worden 3 tot dan afzonderlijke scholen : Wolvertem, Rossem en Imde, samengevoegd. Tijdens het volgende schooljaar wil men de school  in een gebouw, aan de Hoogstraat, onderbrengen. Maar het schooltje blijkt hopeloos te klein.

  In 1979 wordt een eerste ontwerp opgestart voor de bouw van een nieuwe school. Na de wisseling van het bestuur in 1983 wordt het dossier nogmaals onderzocht en er zal een nieuw ontwerp gemaakt worden. Op 21 april 1986 wordt de oude school afgebroken en kan de bouw van de nieuwe aanvangen. Begin januari 1989 wordt de nieuwe school in gebruik genomen.

  Het aantal kleuters en leerlingen steeg gestadig en al snel barstte de nieuwe school uit haar voegen. Gelukkig kwam de garage Sergoyne gelegen tussen de Fusieschool  en het gebouw van de vroegere rijkswacht te koop. De gemeente nam toen de beslissing om dit gebouw  aan te kopen.  Verschillende klassen vonden daarin een onderkomen.  Doch de veiligheidsinspectie der gebouwen benadrukte dat dit gebouw niet aan de gestelde normen voldeed. De inrichtende macht besloot om een dossier op te starten voor de bouw van een nieuwe kleuterschool en een nieuwe vleugel voor de lagere school. De kleuters zouden vanaf 1 september 1996 ondergebracht worden in de pas aangekochte gebouwen van de vroegere Sancta Mariaschool.  Ondertussen werd het dossier ingediend  voor het bekomen van een lening met staatswaarborg. De goedkeuring van de overheid kwam er in 2002.  Op dat ogenblik telt de school 401 leerlingen. Op 18 september 2003 kan men overgaan tot de eerste steenlegging. Na de herfstvakantie in 2004 kunnen de klassen van de lagere school reeds in gebruik genomen worden. Tijdens de maanden november en december wordt er druk verhuisd van de Stationsstraat naar de Hoogstraat zodat op maandag 20 december de kleuters reeds hun intrek kunnen nemen in de nieuwbouw.  Ze komen terecht in een moderne instelling met zin voor traditie, met oog voor de verwezenlijkingen van deze tijd en met een geschiedenis. Een nieuwe fase in de Fusieschool wordt ingeleid.

  En nu in 2014 vieren we het 150-jarig bestaan van de Gemeentelijke Fusieschool.


  16-05-2014 om 00:00 geschreven door Jef L. DC  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  08-02-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.14 Berla

  14 Berla tijdschrift :

                   Thema        Nr. Titel                                                                                           Auteur                              Jg./Nr./Pag.

  WOL

  gen

  7

  Parochieregisters Wolvertem 1 en 2

  Moerenhout M.

  83.02.09

  WOL

  gen

  13

  De parochieregisters van Wolvertem

  83.02.11

  WOL

  39

  De pestepidemie te Wolvertem(1667-1670)

  Moerenhout M.

  84.08.04

  WOL

  93

  Foto jaarmarkt

  87.18.20

  WOL

  erf

  99

  Foto's Wolvertem

  88.20.16

  WOL

  101

  Ons dorpje

  Lettens Jef

  88.21.01

  WOL

  erf

  107

  Van Pastorie tot Rustoord

  Hoogsteyns G.

  88.22.15

  WOL

  top

  111

  Plaatsnamen te Wolvertem 1

  Van Hove J.

  88.23.08

  WOL

  erf

  112

  Foto gemeenteplein

  88.23.15

  WOL

  top

  113

  Plaatsnamen te Wolvertem 2

  Van Hove J.

  88.24.04

  WOL

  top

  117

  Plaatsnamen in Wolvertem 3

  Van Hove J.

  89.25.03

  WOL

  gen

  118

  Familie D' Ours

  Bogaerts Jan

  89.25.06

  WOL

  top

  124

  Plaatsnamen te Wolvertem 4

  Van Hove J.

  89.27.05

  WOL

  127

  Wolvertem in computer

  Moerenhout M.

  89.27.16

  WOL

  131

  De Mars Charles (+1907)

  Van den Brande J.

  89.28.13

  WOL

  gen

  142

  Bogaerts August 100 jarige

  Bogaerts Jan

  92.29.27

  WOL

  159

  Turn en Tassis 2

  Coene Florent

  93.32.06

  WOL

  pol

  181

  Gemeenteverkiezingen sinds 1838

  Carrière P.

  94.37.18

  WOL

  213

  Toen was er nog leven in de brouwerij

  Van den Brande Jef

  96.43.03

  WOL

  216

  Onderpastoor Judocus Raessens

  Moerenhout Medard

  96.43.20

  WOL

  238

  Toen was er nog leven in de brouwerij 2

  Van den Brande Jef

  96.46.31

  Jef L. DC  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)

  Archief per week
 • 11/07-17/07 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 13/07-19/07 2015
 • 04/08-10/08 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 28/10-03/11 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 13/05-19/05 2013

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!