erfgoedoppem
Inhoud blog
 • 204 Pastoors
 • 14 Muurschilderingen St. - Stephanuskerk
 • 000 Inhoud
 • 102 Gemeente Oppem
 • 904 Boeken
  Zoeken in blog

  13-07-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.204 Pastoors

  204 Pastoors

  Chasseur
  Van doorslaer  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  13-07-2015, 10:37 geschreven door Jef L. DC  
  Reacties (0)
  20-12-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.14 Muurschilderingen St. - Stephanuskerk

  14 Zeldzame Middeleeuwse muurschilderingen ontdekt in Sint Stefanuskerk in Oppem

  Reeds in 1987 werd de principiële beslissing genomen om de kerk van Oppem te restaureren.  In de loop 2009 werd het restauratiedossier ingediend en voor 939.730,15 euro (incl BTW) goedgekeurd door de Vlaamse overheid  dat via het agentschap Onroerend Erfgoed deze werken voor 80% subsidieert.

  Historiek van de restauratie

  Johan Grootaers (erfgoedexpert)  - Jan Verbeke (conservator muurschilderingen)
  In de loop van 2014 werd de buitenrestauratie van de laatmiddeleeuwse beschermde Sint-Stefanuskerk in Oppem (Meise) voltooid.
  Ter voorbereiding van deze werken werd met Vlaamse subsidies in 2008 een bouwhistorisch onderzoek verricht door Johan Grootaers. Toen al werd gewezen op de aanwezigheid van een oudere 14de eeuwse kerktoren in houten vakwerktechniek, verscholen binnen de 16de eeuwse bakstenen toren zoals die nu bekend is. Bovendien werd toen ook melding gemaakt dat in het kerkinterieur nog het laat middeleeuws pleisterpakket aanwezig was, mogelijks met wandschilderingen.
  In de winter van 2012 werden tijdens de restauratiewerken lambriseringen gedemonteerd waarbij belangrijke fragmenten van muurschilderingen aan het licht kwamen in het Noorderschip en in het hoogkoor, met voorstellingen van heiligenfiguren.
  In 2013 volgde dan de ontdekking van een Sint-Kristoffelfiguur ter hoogte van het doksaal, wellicht vroeg 16de eeuws van oorsprong.
  Gezien deze kunsthistorisch belangrijke vondsten werd door de gemeente, op vraag van het agentschap Onroerend Erfgoed en de restauratie-architect Dirk Geeroms besloten een deskundig vooronderzoek van het kerkinterieur te gelasten. Dit onderzoek kostte 66.701,25 euro (incl BTW) en wordt ook voor 80% via het agentschap Onroerend Erfgoed gesubsidieerd.
  Het team van conservator muurschilderingen Jan Verbeke uit Gent stootte dit jaar op een indrukwekkend ensemble laatmiddeleeuwse muurschilderkunst, zeer goed bewaard en zondermeer zeldzaam voor de streek rond Brussel.

  De recent ontdekte muurschilderingen

  Er wordt geschat dat het kerkinterieur ongeveer 30 m² muurschilderingen heeft bewaard uit de vroege 16de eeuw of vroeger. Zulk totaalconcept is uniek in Vlaanderen.
  De muurschilderingen in dit kerkje hoorden in de late middeleeuwen samen met een houten plafond in het schip en een houten beschoten spitstongewelf in het koor.

  De muurschilderingen in deze bakstenen kerk zijn aangebracht op een originele dunne fijn geborstelde vliesbepleistering. De schilderingen zijn uitgevoerd in een precieuze kalkseccotechniek, de zogenaamde fresco-secco. Het kleurenpallet is een waaier van gele en rode okers, groen, zwart enz. De voorgestelde figuren op de wanden van het schip zijn levensgrote heiligenfiguren uitgedost in traditionele kledij en voorzien van attributen. De onderzone van de kerk is onbeschilderd gebleven . In het hoogkoor Noord komen heiligen voor in religieus habijt en er is ook een boogschutter te zien en een fragment van een drakenfiguur.  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  20-12-2014, 09:30 geschreven door Jef L. DC  
  Reacties (0)
  06-08-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.000 Inhoud


  001 – 099 : 000 Inhoud (+ Monumenten)
  101 – 199 : 100 Gemeente
  201 – 299 : 200 Parochie
  301 – 399 : 300Verenigingen
  401 – 499 : 400 Figuren
  501 – 599 : 500 Cultuur
  601 – 699 : 600 Oorlogen
  701 – 799 : 700 Feesten
  801 – 899 : 800 Natuur
  901 – 999 : 900 Bibliografie


  001 (88)  St. – Stephanuskerk Oppem.. 3

  002 (89) Pastorie Oppem.. 3

  003 (94) Hof te Oppem.. 4

  004 (93) Hof ten Steene. 4

  005 (87) Elveriksmolen van Amelgem.. 5

  006 (90) Groot hof Amelgem.. 6

  007 (82) Klein hof van Amelgem.. 10

  008 (91) Duivelschuur Amelgem.. 10

  009 (72) Kapel van Amelgem.. 10

  010 (184) Donjon Oppem.. 13

  013 (279) Land van Oppem of ….. 14

  101 Bijnamen. 15

  102 Gemeente Oppem.. 15

  201 Parochiewezen van Brabant over Oppem.. 15

  202 Parochie Oppem.. 18

  203 (14) (364) Amelgem.. 18

  301 Kleuterklas in 1925 ° 1920-1921 (301). 19

  302 Oud-Strijders uit Oppem.. 20

  501 (366) De legende van de Duivelschuur. 20

  701 Erfgoeddag. 20

  701 Oppem          :       6 wegjes tot Ossel. (8 – kerken natuurwandelingen Meise 2). 21

  901  (218) E.S.B. over Oppem.. 23

  902 (232 Het parochiewezen van Brabant I Meise. 23

  903 Tijdschrift Berla. 24

  904 Boeken   24  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  06-08-2014, 00:00 geschreven door Jef L. DC  
  Reacties (0)
  23-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.102 Gemeente Oppem

  102 Gemeente Oppem

  Van 1806 tot 1810, bij een keizerlijk decreet van napoleon, werd Oppem een zelfstandige gemeente met als ‘maire’ Guillielmus Sterckx.

  Meise van oorsprong tot 1940 van Jef Heyvaert  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  23-07-2014, 09:40 geschreven door Jef L. DC  
  Reacties (0)
  31-05-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.904 Boeken

  OPP

  De duivelschuur van Amelgem

  Van den Broeck Michel

  Van den Broeck Michel

  1987.1.5

  T18

  OPP

  29

  De duivelsschuur toneel

  Verbesselt Jef

  Kris - Kras

  T19

  OPP

  36

  Oppem en Amelgem

  Bettesone Achiel

  Vakantiegenoegens

  1999.10

  T20

  OPP

  58

  In memoriam Bert Peleman

  Bettesone Achiel

  1995.7.8

  T21

  OPP

  59

  Engelbertus Sterckx

  Douxchamps en Pêtre J.

  T22

  OPP

  75

  Les lignages de Bruxelles

  de Molina A.J.

  1980

  T23

  OPP

  76

  Het spreekt vanzelf  Het geloof v d Montessorischool

  Paul Gillis

  VZW 't Schooltje van Oppem

  1995

  T24

  OPP

  82

  Vlug, laat ons erin

  VZW 't Schooltje van Oppem

  2000.25.06

  T25  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  31-05-2014, 09:37 geschreven door Jef L. DC  
  Reacties (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.203 Amelgem

  203 (14) (364) Amelgem

  Deze wijk ligt niet op het grondgebied van Meise (van voor de fuzie) maar blijft nauw verbonden met onze gemeente.
  Dichter gelegen bij het centrum van Meise dan bij de dorpskom van de gemeente Brussegen (nu Merchtem) waartoe ze behoort (tot de fuzie) , en een betere verbindingsweg, dragen ertoe bij dat de inwoners gericht blijven op Meise.  Deze hebben vaste relaties met de Meisenaren en zijn meestal aangesloten bij de sociale organisaties van Meise (zoals de K.V.L.V., nu vrouwen met vaart).
  de gewoonten uit het verleden houden stand.  Is het historische erfelijkheid.  Amelgem is tot heden een edel brokje natuurreservaat, typisch Brabants, glooiend landschap – nog ongeschonden ontsnapt aan grondspeculaties, aan de woelende bulldozers.  Het is topografisch gebleven wat het in vroegere tijden was.
  Amelgem – de structuur : Kapel met hof – enkele boerderijen – wat tuinbouw en smalle wegen – totaal landelijk.
  De kapel van Amelgem was in 1155 door Niklaas, bisschop van Kamerijk aan de abdij van Grimbergen toegewezen.
  Amelogem was in 1247 nog een zelfstandige parochie met een hofkapel en een prachtig domein.
  Op de hoeve Amelgem verbleven kloosterlingen en lekebroeders van de abdij van Grimbergen.
  Door besluit van bisschop Wilhelmus van Kamerrijk werd Amelgem een ondergeschikte kerk van Meise en werd ze later bij Ophem gevoegd.
  De oude kapel werd in 1636 vervangen door het gebouw dat nog bestaat en prelaat Outers deed ze versieren met prachtige schilderijen.  Deze zijn verdwenen.
  8 september – O.L.Vrouwgeboorte – feestdag van de parochie werd gevierd met een godsdienstige plechtigheid, hoogmis en processie.
  Deze werd bijgewoond door de gilde van de edele handboog van St.-Sebastiaan en van St.-Gregorius van Meise en Ophem; ook door de drossaard van het land van Grimbergen en van beide baanderheren alsook de familie boechout.
  Welke wegdeze processie volgde kan moeilijk beantwoord worden.  Toch weten wij dat het rustaltaar opgericht was tussen Amelgem en Ophem, waarschijnlijk op de Heirbaan.  In dit geval was de baan van de Karelijck naar Ophem vermoedelijk de processieweg.
  Op de Heirbaan heeft men een mooi zicht op de parochie Amelgem en dit was een geschikt verhoog om huizen en velden te zegenen.
  Na de processie had een plechtige ontvangst plaats door de Abt van Grimbergen in de grote zaal van de hoeve van “Groot Amelgem” – zaal die nog bestaat.  Naar alle waarschijnlijkheid was hier ook een begankenis ter ere van St.-Gilles.  Dit zou verklaren dat nu nog de herberg (ondertussen gesloten) bestaat die op het uithangbord de naam van de heilige draagt.
  Rondopm de kapel woonden begijntjes en het is best mogelijk dat daar een klein begijnhof bestaan heeft.
  Zo, in de XIIde eeuw Elisabeth en Oda die aan de petancie van de abdij van Grimbergen 20 stuivers schonk.  De begijnhoven ontstonden op het einde van de XIIde eeuw.
  Er wordt ook verondersteld dat een perceel grond rondom de kapel bestemd was tot begraafplaats.
  “ Peeter van Rode op welcke goeden staat de Kapelle van Amelgem met het kerckhoff daeromme gelegen”.  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  31-05-2014, 00:00 geschreven door Jef L. DC  
  Reacties (0)
  08-02-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.903 Berla

  903 Berla tijdschrift :

                       Thema    Nr. Titel                                                                                          Auteur                               Jaargang/nummer/bladzijde

  OPP

  85

  Loflied voor Oppem

  Peleman Bert

  87.18.01

  OPP

  erf

  94

  De kapel van Amelgem 1637-1987

  Van den Broeck Michel

  87.19.01

  OPP

  126

  Amelgem viert Albert Van Doorslaer

  R.W.M. Nieuwsblad

  89.27.15

  OPP

  146

  Kardinaal Sterckx herdacht

  Van Hemeldonck Stella

  92.30.01

  OPP

  147

  Kardinaal Sterckx en zijn tijd

  Moerenhout Roger

  92.30.04

  OPP

  148

  Kardinaal Sterckx in de St.-Michielskatedraal in Brussel

  Van Hemeldonck Stella

  92.30.27

  OPP

  149

  Een kostbare kelk geschonken aan kardinaal Sterckx

  Van Hemeldonck Stella

  92.30.29

  OPP

  150

  Herinneringen aan kardinaal Sterckx

  Van den Broeck Michel

  92.30.30

  OPP

  189

  Over lesgeven in Oppem

  Gillisjans Marc

  95.39.06

  OPP

  erf

  193

  De pachthoven van Oppem 1

  Anne de Molina J.

  95.40.07

  OPP

  197

  Oppem in de kijker

  Van den Broeck Michel

  95.41.02

  OPP

  erf

  198

  De oude pachthoven van Oppem 2

  Anne de Molina J.

  95.41.04

  OPP

  199

  Peleman Bert te Meise

  Van den Broeck Michel

  95.41.07

  OPP

  erf

  227

  Rond de kerk van Oppem

  Anne de Molina J.

  96.45.03

  OPP

  erf

  236

  Het hof te Steene

  Anne de Molina J.

  96.46.19

  OPP

  erf

  245

  Het hof achter de kerk van Oppem

  Anne de Molina J.

  97.47.19

  OPP

  ond

  279

  t Schooltje van Oppem

  Monsieurs Zr Cecilia

  98.52.05

  OPP

  ond

  280

  De kap van zuster Thecla

  Van den Broeck Michel

  98.52.11

  OPP

  erf

  325

  De duivelsschuur in de stoet

  Van den Broeck Michel

  00.60.21

  OPP

  345

  In memoriam Albert Van Doorslaer

  Moerenhout Roger

  01.63.23

  OPP

  top

  390

  Over de toponiem Kiebus

  Anne de Molina Jo

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  08-02-2014, 00:00 geschreven door Jef L. DC  
  Reacties (0)
  13-11-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.16 Erfgoeddag

  16 Erfgoeddag

  Op de valreep toch een herinnering aan mijn bijdrage aan het initiatief van volgende zondag Oppem.

  Moest je er nog niet geweest zijn :
  http://blog.seniorennet.be/erfgoedmeise aflevering 93 Hof te Steene en aflevering 88 St.-Stephanus Oppem
  http://foto.telenet.be/7977484187 http://foto.telenet.be/1997474251  De foto van de donjon heb ik uit de reeks gehaald op vraag van Bernadette en ook uit mijn PPT "oude foto's versus huidige" (reeds 2 maal vertoond in De Spil.

  Ik wil jullie hierbij herinneren aan de bijdrage van mijn goede vriend José Anne de Molina in "Les lignages de Bruxelles" waar je op pag.152 zijn bijdrage vindt over het Hof te Steene.  Onze betreurde vriend Achiel Jacobs heeft dit artikel op mijn vraag, (oorspronkelijk in het Frans gemaakt) voor Berla vertaald en dat verscheen in het tijdschrift (mijn excel - inventaris nr. 236 jg.1996 nr.46 pag. 19).  Vergeet ook niet het ontzettend belangrijk werk van Achiel Bettesone "Oppem en Amelgem" 5de bijdrage uit Schoon Meise 1999, waarin in III Hoeven van Oppem een historisch overzicht staat vanaf de XIVde eeuw tot1927 van het Hof te Steene.

  In de "Geschiedenis van de gemeente Brussegem" van Jan Willems staan eveneens 79 pagina's historische gegevens over Oppem.
  Er is ook nog de studiedag geweest over donjons in onze streek, waar Peter, Michel en ik aan deelnamen.  Mijn nota'sz zsijn momentezel zoek, maar ik denk dat daar ook een en ander in staat.

  So long,

  Jef L. DC


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  13-11-2013, 09:32 geschreven door Jef L. DC  
  Reacties (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.301 Kleuterklas 1925

  301 Kleuterklas in 1925 ° 1920-1921 (301)

  Rij 1 :Maurice Moens, Frans Moens, Frans Gierts, René Van den Brande,Marcel Van Hie en Frans De Buyser
  Rij 2 : Jef Van eeckhout, Henri Bogemans, Jean Van Hemelrijck, Fil Van Gijseghem, Jozef De Mars, . Van de Moortel,  Staf Van Mileghem
  Rij 3 : Jeanne Hermans, …, Lucienne Van Malderen, Florence Schampaert, Louise Bogaerts, …, Trinette De Smedt, … , Achiel Van Ceulebroeck
  Rij 4 : … , Rik Van Ossel, Mariette Van den Bossche, Jeanette Robberechts, Jeane De Winter, Madeleine Van Aken, Jef Potums en Frans Geeroms

  Voor een nieuw project voor de Charismatische beweging kwam koning Boudewijn incognito met Mgr. Suenens en Veronica O’Brian naar Oppem.


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  13-11-2013, 00:00 geschreven door Jef L. DC  
  Reacties (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.302 Oud-Strijders Oppem

  302 Oud-Strijders uit Oppem

  Frans Leemans werd  in 1940 in de grachten van Maldegem door een Duits vliegtuig neergeschoten. In de gang van het plaatselijke klooster, waar de overledenen gebracht werden herkende  een zuster van dat klooster (oorspronkelijk van Oppem) onmiddellijk de naam Frans Leemans. Zij heeft de familie op de hoogte gebracht.


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  13-11-2013, 00:00 geschreven door Jef L. DC  
  Reacties (0)
  Archief per week
 • 13/07-19/07 2015
 • 15/12-21/12 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 11/11-17/11 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 13/05-19/05 2013
  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Blog als favoriet !

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!