erfgoedmeuzegem
Inhoud blog
 • 202 Pastoors
 • 904 Boeken
 • 903 Eigen Schoon en de Brabander
 • 902 Boeken
 • 000 Inhoud
  Zoeken in blog

  13-07-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.202 Pastoors

  202 Pastoors

  Vroeger onder moederparochie Ossel 1112
  1287 Baldinius Propheet de Mosenghem, presbyter

  1848 Philippus Josephus De Pauw
  1876 Karel Louis Schuermans
  1915 Karel De Bisschop
  1926 Jan Ceulemans
  1938 Norbert Peeters
  1952 Louis Verhasselt
  1969 Louis Saerens  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  13-07-2015, 10:33 geschreven door Jef L. DC  
  Reacties (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.904 Boeken

  MEU

  Patrimonium Möseghemnemsis

  Meuzegem 900

  T6  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  13-07-2015, 10:28 geschreven door Jef L. DC  
  Reacties (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.903 Eigen Schoon en de Brabander
  1999/10-12/457 De boskapel in Imde
  2002/7-9/kaft tekening boskapel Wolvertem
  2007/1/107 Orgelexcursies naar Imde, Rossem, Meusegem en Grimbergen  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  13-07-2015, 10:24 geschreven door Jef L. DC  
  Reacties (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.902 Boeken

  IMD

  27

  Industriële

  R12  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  13-07-2015, 10:23 geschreven door Jef L. DC  
  Reacties (0)
  06-08-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.000 Inhoud

  001 – 099 : 000 Inhoud (+ Monumenten)
  101 – 199 : 100 Gemeente
  201 – 299 : 200 Parochie
  301 – 399 : 300Verenigingen
  401 – 499 : 400 Figuren
  501 – 599 : 500 Cultuur
  601 – 699 : 600 Oorlogen
  701 – 799 : 700 Feesten
  801 – 899 : 800 Natuur
  901 – 999 : 900 Bibliografie

  1 Kerk O.L.V. Meuzegem.. 3

  2 (42) Pastorie Meuzegem.. 3

  3 E.S.B. over Meuzegem.. 3

  4 Bijnamen. 3

  5 Parochie Meuzegem.. 4

  6 Toponomie Meuzegem.. 4

  7 Berla. 6

  701 Meuzegem   :      8 vijvers. (8 – kerken natuurwandelingen Meise 4). 7

  Boeken. 9

  Het parochiewezen van Brabant tot het einde van de XIIIde eeuw deel IV J. Verbesselt. 10
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (1 Stemmen)
  06-08-2014, 00:00 geschreven door Jef L. DC  
  Reacties (0)
  08-02-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.7 Berla

  7 Berla tijdschrift :

                   Thema        Nr.  Titel                                                                                          Auteur                              Jaargang/Nummer/Bladzijde

  MEU

  3

  De pastoors van Meuzegem 1

  Saerens P.L.

  83.01.08

  MEU

  8

  De pastoors van Meuzegem 2

  Saerens P.L.

  83.02.10

  MEU

  19

  Een raar huwelijk

  Moerenhout M.

  83.04.11

  MEU

  34

  Beiaardklanken

  Moerenhout Roger

  84.07.01

  MEU

  38

  Over de kerk en de klokken in Meuzegem

  Verhasselt L.

  84.07.14

  MEU

  75

  Rademaekers Jozef pastoor

  Van den Broeck M.

  86.16.12

  MEU

  187

  Becker Jan Pastoor

  De Witte T.

  94.38.23

  MEU

  248

  Een terreurbom op Meuzegem

  Van den Brande Jef

  97.48.03

  MEU

  erf

  461

  Bouwhistorische verkenning pastorie van Meuzegem

  Grootaers Johan

  06.85.05

  MEU

  erf

  468

  Bouwhistorische verkenning pastorie Meuzegem

  Grootaers Johan

  06.86.17

  MEU

  gen

  515

  Veraf en toch dichtbij Stamb. Van Den Moortel O.L.V.hoeve

  Van De Moortel A.

  08.92.04

  MEU

  518

  Cornelius Van Gestel

  Bogaerts L., Van Schel F.

  08.92.19

  MEU

  erf

  521

  Het Onze Lieve Vrouwhof

  Gillisjans Marc

  08.93.05

  MEU

  erf

  533

  Het hof genaamd het Eiksken

  Gillisjans Marc

  09.96.05  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  08-02-2014, 11:04 geschreven door Jef L. DC  
  Reacties (0)
  16-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.4 Bijnamen

  Ook die van Meuzegem noemde men om dezelfde reden “boschuilen” (3).
  Uit de tekst Bijnamen in Meise vertoond op Ring-TV


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  16-05-2013, 11:38 geschreven door Jef L. DC  
  Reacties (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.6 Toponomie van Meuzegem

  Er is voor het eerst sprake van “Meuzegem” in het jaar 1112….  

  - 1112 “ mosenghem”, en volgens dezelfde bron  -1226 “musenghem”   

  Jan LINDEMANS, Toponymische verschijnselen op kaart gebracht, in Toponymie & Dialectologie, Handelingen van de Koninklijke Commissie, jg. XIV (1940), G. Michiels-Broeders, blz.125.  Hij vermeldt echter geen Archiefbron !
  Prof. M. GYSSELING, Toponymisch Woordenboek van België, enz…, Tongeren, 1960 vermeldt Meuzegem uit het Archief van Grimbergen, zonder verdere aanduiding:

  1199 “Mosenghem”
  Verklaring van Gysseling: “ van het Germaans ‘ Mosinga haim’: “woonplaats van de lieden van ‘Moso’ “. Moso of Muso is de Frankische landheer die hier voor het eerste een hof bezat…. met zijn familie, meiden en knechten, (dus de hele gemeenschap).

  Uit: Marc GILLISJANS, Toponymie van Wolvertem, Uitg. ESDB, 2008

  1175. Meuzegem

   

   

   

   

   

   

   

  Komt voor het eerst voor in 1112 onder de vorm

  Mosenghem wat afgeleid werd van Muso-Inga-Heim : woonplaats van de lieden van Muso.xml:namespace prefix = "o" />

  1226, … Impinus de Musenghem …

  ( PB IV, 53
  ) ;
  1568, … Moeseghem …
  ( OCMW, B 171
  ) ; 1634,
  … meeusigem by Impde …
  (
  SP 4, 69 ) ; 1650, … te museghem
  ( SG 8500/1 ) ; 1718,
  Meusseghem …
  ( SG 7762, 388 ) ;
  1784, … Mieusegem … ( OCMW,
  K&P 264 ) ; 18e eeuw,
  … Muysegem … ( OCMW, K&P 350 ).
  1176.

  Meuzegem (
  xml:namespace prefix = "st1" />Hof te - )
  alias Hof van

  Pitzemburg
  wordt reeds vermeld in 1295 ( PB IV, 65 ) en stond rechtover
  de
  kerk. Popp E 188.


  1723, … aen de beek in den boomgaert by het

  Hoff tot Meuseghem …
  ( SG 7820, 1 ) ; 1732, … de hoeve tot Meusegem

  com. ter eenre van voore aen de straete recht over de kercke ter tweedere d’

  ander straete lydende naer de kercke…
  ( AAG III, 76 p. 93 ) ; 1798,

  t’ hof te Meuseghem 
  ( Aff
  50, 106-9 ).

   

  1177.Meuzegembeek
  Sinds 1400 ; ook Lovegembeek, Hoelbeek, Leibeek, Valbeek ( AW ), Klein beek ( SG 7147 ) en Landbeek(NB4894,35)genoemd.

  06 08 1782, … de meusseghemsche beke … ( SG 9141, s.p. ).

  1178.Meuzegembos
   … de Meuzegemse bossen … omvatten de percelen D43/46 en D 49/55 ( GW 694, voetnoot ).

  1179.Meuzegemhoek
  Benaming voor de streek tussen de Schapenweide en Merchtem ( v. ).

  1180.Meuzegemmeers
  1754, … eene weyde gen. de vijff dagwant tegens den Meuseghem meersche gelegen .. ter derdere de Molenbeke ende de gemeynte gen. het Robbroeck … De vijff dagwant betreft ws. Popp D 448, de Meuzegemmeers ligt op grondgebied Steenhuffel aan de overzijde van perceel D 448 ( TS, 477 ; NB 4896, 31 ).

  1181.Meuzegemput
  1365, … den moeseghem putte … ( KA 8136, 1 ) ; 1372, … mosegemer putte … ( KA 7792, 53v ) ; 1470, … moseghemmer putte … ( KA 8140, 2 ) ; 1592, … op mosegem putte … ( SG 8496, 49v ) ; 1626, … musseghem putte … ( KA 8147, 4 ) ; 1650, … opden Wintmolen cauter op Meiusseghemput ter tweeder de baene loopende van Wolverthem naer Meusseghem … ( SG 8500/1, 14v ) het laagste-onderste deel van de Meuzegemweg.

  1182.Meuzegemstraat
  Reeds in 1463 ; 1753, … meussegem straete .. ( NB 4895, 28 ) ; 1819, … meusegehemstraete .. ( NB 17151, 85 ). Weg nr. 4 van Merchtem naar den Boskant ( AB, 14 ).

  1183.Meuzegemstraatweg
  Weg nr. 38 tussen Linthout en Londerzeel ( AB, 14 ).

  1184.Meuzegem(val)veken
  1365, … tfeken te moeseghem … ( 8136, 2v ) ; 1385, … moeseghemer veken … ; 1470, … moeseghem veken … ( KA 8140, 5 ) ; 1520, … moseghem veken … ( KA 8144, 3 ) ; 1650, … op den wintmolen Couter aen het meeusseghem valveken … ( SG 8500/1 ) ; 1758, … onder de prochie van wolverthem aen offte ontrent het Meusseghem valveken … ( NB 4900, 20 ) ; 1802, … aen den meusegemschen weg bij het Valveken … ( NB 16048/2, 122 ). Ter hoogte van Popp F 803/806 waar de Meuzegemput lag waarmee het misschien te vereenzelvigen   is.

  1185.Meuzegemveld
  Sinds 1453 ; 1681, … meusegem velt … ( PIT 20, 12 ) ; 1718, … Meusegom velt … ( PIT 25, 14 ) ; 1748, … Meuseghem Veld .. 3531 r … ( KP 3062C ) ; 1753, … op meussegem velt gen. pitzenborgh velt … ( NB 4895, 28 ) ; 1773, … het Meuseghem veldt ofte Nedersten Cauter … ( KA 24888 ) ; 1835, … het Meuseghem-Veld onder Rossem … ( NB 36391, 45 ) ; 1856, … Meuseghem veld ..  kad E 176 … ( NB 36430, 213 ). Het Meuzegemveld lag bijgevolg op Rossem ( D 80 ), op Meuzegem ( Popp E 170/180 ) en op Wolvertem waar het Boucht werd genoemd ( PB IV, 48 ).

  1186.Meuzegemveldvoetweg
  Voetweg nr. 130 van Blakebergen naar Imde ( AB, 14 ).

  1187.Meuzegemveldweg
  1415, … Moeseghemerveltwech …. ( OP IV, 1206 ) ; voetweg nr. 37 tussen Linthout en Londerzeel ( AB, 1 3 ).

  1188.Meuzegemweg
  Dit toponiem duidt zowel een straat ( huidige Doornbaan ) als een perceel land ( Popp F 798 ) aan.

  1414, … viam dictum moseghemerwech … ( OP IV, 1187 ) ; 1529, … de moseghem wech aenden doren … ( KA 8144, 13 ) ; 1650, … meeusighem wech … ( SG 8500/1 ) ; 1715, … het lant gen. de Meesseghemwegh groot 1 bunder … ( SG 7762, 168v ) ; 1755, … de meusseghemschen wegh by het valveken … ( SG 794, 1 ) ;  1835, … terre n. Meuseghem weg … ( NB 35431, 10 ).

  Besluit: Eerste vermelding van Meuzegem (1112), er was een hof van Mosenghem zeker in de 2de helft van de 11de eeuw (zie Jan Verbesselt, Parochiewezen deel IV…..)

  Mogelijk is in het Abdijarchief van Grimbergen nog wel meer te ontdekken, maar zeker Affligem en (Dielegem-Grimbergen) niet vergeten

  Frans Meskens, Grimbergen  sept. 2010-09-15


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  16-05-2013, 00:00 geschreven door Jef L. DC  
  Reacties (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5 Parochie Meuzegem

  Meuzegem wordt voor het eerst vermeld in 1112, al kennen we de bron of het Archief niet. De melding komt van Jan Lindemans, en die kunnen we zeker wel geloven !   Vóór die datum is er zeker bewoning te Meuzegem (Jan Verbesselt spreekt van een "hof" rond de tweede helft van de 11de eeuw (dus 1010)... maar het blijft bij een vermoeden..... Gysseling spreekt van een vermelding uit 1199 en verwijst naar het Abdijarchief van Grimbergen.....Er moet wel een archiefstuk zijn uit 1126 te Grimbergen dat verwijst naar Meuzegem, maar dat hebben we nog niet in handen gehad.
  link : http://mosenghem.skynetblogs.be/

  1. alle acten in verband met Meuzegem staan erop ...... ook 1112 en 1226.
  2. de bronvermelding is maar te op te vragen  : willempy@skynet.be
  3. het (bijna) gehele oud archief  (ook kerkelijk en deels privé ) van Meuzegem  is ingescand op zo'n 10..000 pagina's en is raadpleegbaar onder hetzelfde emailadres.
  4. Er is geschiedenis van het Eerste Millenium (niet convenctionele) , archeologie en genealogie voorhanden .

  Willem de Ridder 


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  16-05-2013, 00:00 geschreven door Jef L. DC  
  Reacties (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.3 E.S.B. over Meuzegem

  Eigen Schoon en de Brabander :
  2007/1/107 Orgelexcursies naar Imde, Rossem, Meusegem en Grimbergen
  2007/2/233 Het klein orgel in Brabant (Meuzegem)
  2012/4/645 Kroniek van het hof ter Hagen (Marc Gillisjans)


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  16-05-2013, 00:00 geschreven door Jef L. DC  
  Reacties (0)
  Archief per week
 • 13/07-19/07 2015
 • 04/08-10/08 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 13/05-19/05 2013
  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Blog als favoriet !

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!