Inhoud blog
 • 104 Wapenschild Meise
 • 216 Norbertijnen pastoor te Meise
 • 215 Verandering in de kerk
 • 214 Parochieraad
 • 074 Rozenboom
  Zoeken in blog

  Foto
  Foto
  Foto
  erfgoedmeise
  Sib
  29-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.104 Wapenschild Meise

  104 Wapenschild Meise

  Ministerie van Binnenlandse Zaken
  Boudewijn, koning der Belgen
  Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze groet.
  De gemeenteraad van Meise, provincie Brabant, hebbende bij beraadslaging van 14 september 1963 de wens uitgedrukt gemachtigd te worden gebruik te maken van het wapenschild dat vroeger in bezit dezer gemeente was;
  Overwegende dat uit geloofwaardige oorkonden blijkt dat de schepenen van Meise voor 1795 regelmatig gebruik hebben gemaakt van een bijzonder wapen;
  Gezien de koninklijke besluiten van 6 februari 1837 en van 14 februari 1913, tot regeling van de vorm der gemeentezegels;
  Op verslag van onze minister van binnenlandse zaken en van onze minister van buitenlandse zaken;
  Op eensluidend advies van de Raad van Adel;
  hebben wij gemachtigd  en machtigen Wij, bij deze opene brieven , de gemeente Meise gebruik te maken van dit wapen zoals het hier beschreven en afgebeeld is :
  van goud met azuren dwarsbalk en een schuinkruisje van keel over alles heen ; het schild geplaatst voor een heilige Martinus te paard, zijn mantel delend met een arme, alles van goud.

  Onze Minister van Binnenlandse Zaken en onze Minister van Buitenlandse Zaken zijn, elk op zijn gebied, belast met de uitvoering van deze brieven, welke in het Staatsblad zullen opgenomen worden.
  Gegeven te Brussel 15 maart 1966.

  Getekend Boudewijn
  van Koningswege :

  De Minister van Binnenlandse Zaken,                             De Minister van Buitenlandse Zaken,
  get. A. Vranckx                                                                get. P. H. Spaak

  29-08-2017 om 11:18 geschreven door Jef L. DC


  >> Reageer (0)
  10-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.216 Norbertijnen pastoor te Meise

  216 Norbertijnen pastoor te Meise


  Vanaf de XIIIde eeuwwaren de Norbertijnen van Grimbergen pastoor te Meise.  Het is niet nodig de oudste van deze kloosterlingen aan te geven.  We geven slechts die vanaf de XVIde eeuw.

  Coppaert Laurentius + 30.4.1580
  Stroobant Antonius +2.12.1584
  De Meester Michaël + 22.1.1590
  Stevens Aegidius +15. .1611
  De Boeck Gerardus + 20.3.1616
  Van Turnhout Aegidius + 8.11.1627
  Moreau Ludovicus + 15.3.1647
  Geyssens Bartholomeus + 12.4.1662
  Adams Franciscus + 12.2.1674
  Kemmerius Andreas + 23.11.1668
  De Pottere Henricus + 22.3.1700
  Motmans Aegidius + 9.7.1709
  Bourgeois Johannes Baptiste + 23.6.1734
  Casens Franciscus + 20.6.1755 later abt
  Van Soltem Laurentius + 8.5.1750
  Terro Norbert + 21.7.1753
  Lemire Franciscus Xaverius + 24.7.1772
  Wauters Franciscus Salesius + 23.11.1771
  Rasquin Joannes + 24.7.1804
  Nica Guillelmus + 20.2.1808
  Margé Simon 6.  .1826

  Daarna kwamen wereldlijke geestelijken te Meise.
  Het jaartal of de datum hierboven geeft het overlijden aan en niet altijd die van het einde van het pastoorschap.  ’t Is te zeggen de orde der pastoors wordt aangegeven, maar het gebeurde dat ze naar elders werden verplaatst en gestorven zijn.
  Zo bijvoorbeeld Casens werd tot prelaat verkozen tze Grimbergen in 1747 en stierf in 1755.

  10-05-2017 om 09:51 geschreven door Jef L. DC


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.215 Verandering in de kerk

  215 Verandering in de kerk

  Sinds geruime tijd beijvert de parochie zich om de liturgische hervormingen door het 2de vatikaans concilie voorgeschreven toe te passen.
  Door een spijtige beslissing van onderpastoor Boon werden , bij afwezigheid van pastoor Brams de muurschilderingen van de kerk die naar het schijnt in slechte toestand verkeerden – begin 1962 -  overschilderd tezamen met het schilderen van gans de kerk.  Protest van de Commissie.

  Pastoor Geysen heeft dat van horen zeggen! Volgens andere bron was pastoor Brams op de hoogte.  Bovendien heeft de restauratrice mij gezegd dat het dank zij het overschilderen in Latex verf, ze zo goed bewaard werden.  Ze werden ten andere 3n maal in de geschiedenis overschilderd.
  Eind augustus 1962 werd de preekstoel uit de kerk verwijderd.  Men hield de homilie vooraan op de bovenste trap van het koor.
  Met Pasen 1963 werd een voorlopig altaar vooraan in het koor aangebracht en begint men de Heilige Mis daaraan te lezen met het gezicht naar het volk gekeerd.
  Op 13 november 1965 in gebruik stelling van een nieuwe installatie van de kerkverwarming(warme luchtsturing 180000 fr.).
  In 1964 wordt het oude hoofdaltaar uit de kerk verwijderd.
  In 1965 de doopvont naar het koor gebracht en de biechtstoelen achteraan in de kerk.

  Uit Manuale pastoralis pag. 102 van pastoor Geysen

  10-05-2017 om 09:49 geschreven door Jef L. DC


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.214 Parochieraad

  214 Parochieraad

  Voorzitters
  1967 Jan Van den Eynde

  10-05-2017 om 09:45 geschreven door Jef L. DC


  >> Reageer (0)
  04-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.074 Rozenboom

  073 Rozenboom

  Op de eerste foto uit 1927 staat deze herberg onder de naam De Cuyper Estaminet.  De sociale kring cercle d’études hield er op 21.8.1927 een banket.
  Ik herinner mij onze herberg De Rozenboom die in 1945 door mijn vader overgenomen werd van zijn vader Joannes De Cuyper, tozen die overleed.  We trokken met mijn peter  en tante Amelie in het ouderlijk huis, met herberg en boerderij.
  Dit was inderdaad de sociale kring van toen.  De Boerenbond organiseerde er lezingen voor de landbouwcommissie.  Mijn opa werd daarvoor geëremerkt.
  Het was ook het lokaal van de Gewezen Soldaten van het Belgisch Leger (1903) en van sde fanfare Concordia.  Er was een spaarkas in de herberg, waarvan de houten plaat aan de heemkundige kring geschonken werd (zie fonds De Cuyper).
  In 1955 werden wij bij de verkoop door de eigenaressen gezusters Baudewijns (bewoners van het huidige Verloren Uurke) buiten gezet.  Mijn nonkel Jean Leemans, die er toen naast woonde (op de foto “Au …”) richtte er enkele jaren later appartementen in en hij verkocht de achterkant in de Limbosweg aan particulieren.

  eerste foto uit 1927 staat deze herberg onder de naam De Cuyper Estaminet.  De sociale kring cercle d’études hield er op 21.8.1927 een banket.
  Ik herinner mij onze herberg De Rozenboom die in 1945 door mijn vader overgenomen werd van zijn vader Joannes De Cuyper, toen die overleed.  We trokken met mijn peter  en tante Amelie in het ouderlijk huis, met herberg en boerderij.
  Dit was inderdaad de sociale kring van toen.  De Boerenbond organiseerde er lezingen voor de landbouwcommissie.  Mijn opa werd daarvoor geëremerkt.
  Het was ook het lokaal van de Gewezen Soldaten van het Belgisch Leger (1903) en van sde fanfare Concordia.  Er was een spaarkas in de herberg, waarvan de houten plaat aan de heemkundige kring geschonken werd (zie fonds De Cuyper).
  In 1955 werden wij bij de verkoop door de eigenaressen gezusters Baudewijns (bewoners van het huidige Verloren Uurke) buiten gezet.  Mijn nonkel Jean Leemans, die er toen naast woonde (op de foto “Au …”) richtte er enkele jaren later appartemente in en hij verkocht de achterkant in de Limbosweg aan particulieren.

  04-01-2017 om 09:52 geschreven door Jef L. DC


  >> Reageer (0)
  06-10-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.073 Grafsteen Plantentuin

  073 Grafsteen

  Achter een opslagplaats van de arbeiders ligt een grafsteen met de tekst :
  HIER IS BEGRAVE
  ROBRECHT VA BOUCHOUR DIE STERF A° XVLIX
  EN MAIRE VAN DE SANDE SIN HISVROWE DIE STERF A° XV
  XIX FEBVARIS

  In de vier hoeken staan wapenschilden van de families

  en in het midden een groot wapenschild van Bouchout.  

  Op pag. 82 van “De heren van Boechout en hun waterburcht in Meise” staat hun genealogie.

  06-10-2016 om 09:36 geschreven door Jef L. DC


  >> Reageer (0)
  04-08-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.000 Erfgoed Vlaanderen Lijst 2014 Meise

  184 Meise

  ID           Beschrijving                  Adres                    Lambertcoordinaten

  R 40179 Hoeve Groot Amelgem Amelgemstraat 5 (145803.52 179557.25)

  R 40180 Hoeve Klein Amelgem Amelgemstraat 7 (145620.12 179436.04)

  R 40178 Kapel Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Amelgemstraat zonder nr.

  (146035.967 179592.708)

  R 40202 Parochiekerk Sint- Kwintens Barbierstraat zonder nummer

  (145602.148 184835.702)

  R 40208 Langgestrekte hoeve Beekstraat 27 (145800.38 184948.67)

  R 57901 Woning Marcel Wittman Bruinborrelaan 27 (148279.64 180892.35)

  R 40197 Bieshochthoeve Brussegemsesteenweg 25 (145002.02 181957.73)

  R 40152 Parochiekerk Sint-Martinus Brusselsesteenweg 1 (147121.33 180414.3)

  R 40153 Hoekhuis Brusselsesteenweg 17 (147178 180385.05)

  R 40154 Dorpswoningen Brusselsesteenweg 25-31 (147176.41

  180420.41,147174.23 180425.9,147171.7 180431.02,147172.74 180436.2)

  R 40157 Dorpswoningen Brusselsesteenweg 37-41 (147127.06 180452.91,147117.07

  180455.92,147112.74 180454.76)

  R 40159 Pastorie Brusselsesteenweg 44 (147043.38 180387.39)

  R 40160 Woonhuis De Beiaard Brusselsesteenweg 48 (147060.16 180418.86,147058.33

  180429.96)

  R 40161 Gemeentelijke muziekschool Brusselsesteenweg 64 (147017.11 180528.5)

  R 40163 Herenhuis Brusselsesteenweg 68 (146969.3 180536.99)

  R 40164 Hoeve Haeck Brusselsesteenweg 70 (146977.64 180574.97)

  R 40165 Woonhuizen Brusselsesteenweg 72-74 (146965.98 180597.36,146986.97

  180608.11)

  R 40162 Langgestrekte hoeve Brusselsesteenweg 73 (147049.57 180569.36)

  R 40166 Dorpswoning Brusselsesteenweg 83 (147025.22 180623.16)

  R 40146 Woonhuis de Beau_ortstraat 1 (147117.98 180464.28)

  R 40204 Kasteel en herenhoeve van Impde Dreef 1, 1A, 2 (145731.86

  184059.86,145663.13 184291.52,145727.86 184053.77)

  R 40203 Kapel Onze-Lieve-Vrouw der Kranken Dreef zonder nummer (146177.636

  185097.289)

  R 40191 Hoeve met losse bestanddelen Driesstraat 108 (145564.49 182972.36)

  R 40209 Hoeve Drijpikkelstraat 1 (146024.32 184652.34)

  R 40210 Hoeve in U-vorm Drijpikkelstraat 11 (145920.64 184711.12)

  R 40211 Landhuis Impdehof Drijpikkelstraat 23-27 (145783.93 184766.47,145783.93 184766.47,145775.73 184821.86,145745.22 184777.45)

  2027

  R 83771 Gemeentehuis van Wolvertem Gemeenteplein 23 (145780.23 182288.26)

  R 40189 Parochiekerk Heilige Laurentius en Heilige Gorik Gemeenteplein 24 (145733.38 182277.67)

  R 40192 Afspanning Sint-Maerten Gemeenteplein 5 (145775.88 182230.49)

  R 40193 Godshuis Godshuisstraat 33 (145677.69 182640.55)

  R 40171 Sint-Eligiuskapel Hasseltbergstraat zonder nummer (146616.445 181397.331)

  R 40225 Langgestrekte hoeve Jan Hammeneckerstraat 2 (146700.04 186317.78)

  R 40230 Boerenhuis Jan Hammeneckerstraat 47 (146904.29 186754.34)

  R 40229 Boerenwoning Jan Hammeneckerstraat 51 (146885.2 186769.55)

  R 40231 Pastorie Jan Hammeneckerstraat 67 (146825.79 186856.73)

  R 40224 Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Rozenkrans Jan Hammeneckerstraat zonder nummer

  (146835.355 186882.069)

  R 40183 Hoeve Sans Souci Kardinaal Sterckxlaan 89, Pastoriestraat 4(145650.56 180976.7,145645.33 180960.88)

  R 40182 Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Lorette Kardinaal Sterckxlaan zonder nr.  (145917.293 181036.575)

  R 40151 Hoeve Drijtorenhof Kon. Kasteeldreef 1-3 (147479.29 180438.25,147479.29 180438.25)

  R 216457 Oorlogsmonument Eerste Wereldoorlog Kouterbaan zonder nummer (145159.719958

  184642.272654)

  R 40216 Gesloten hoeve Onze-Lieve-Vrouwehof Lovegemstraat 8 (144071.51 182877.28)

  R 40199 Hoekhuis Merchtemsesteenweg 11 (145731.88 182330.59)

  R 40200 Boerenhuis Merchtemsesteenweg 12 (145675.95 182291.85)

  R 40201 Hoeve Molenhof Merchtemsesteenweg 80 (144646.53 182394.86)

  R 40198 Burgerhuis Merchtemsesteenweg 9 (145740.46 182330.17)

  R 40214 Annunciatiekerk Meusegemstraat 70 (144281.77 183060.2)

  R 40215 Pastorie van 1735 Meusegemstraat 84 (144220.57 183179.98)

  R 40195 Boerenhuizen Mottestraat 14-18 (145650.05 182380.46,145647.39

  182392.61,145650.41 182412.56)

  R 201212 Architectenwoning Fernand Brunfaut Nieuwelaan 152 (146942.75 181030.67)

  R 40170 Kasteel van Bouchout Nieuwelaan 38 (147196.83 179746.92)

  R 40172 Domein Ter Hasselt Nieuwelaan 65-67 (146661.79 181496.3,146645.22 181465.45)

  R 40181 Parochiekerk Sint- Stephanus Oppemkerkstraat 1 (145598.38 180921.27)

  R 40184 Hoeve Hof ten Steene Oppemstraat 161 (145479.29 181065.69)

  R 40233 Gemeentehuis van Westrode Patatestraat 59 (146742.08 186263.23)

  R 40177 Hof ten Rode Potaardestraat 2, 2A (147493.13 183351.32,147494.31 183401.99)

  R 40187 Pastorie Processieweg 1 (145565.54 180865.7)

  R 40188 Hoeve Processieweg 21 (145428.75 180853.24)

  R 40220 Pastorie Rossemdorp 34 (143816.41 184891.43) 2028

  R 40218 Parochiekerk Sint-Medarus en –Gildardus Rossemdorp zonder nr.  (143738.385

  184833.36)

  R 40173 Parochiekerk Sint-Brixius 's Herenweg zonder nummer (147073.46 182916.94)

  R 40150 Watermolen Sint-Annastraat 33 (148133.43 180086.86)

  R 76320 Pastorie Steenhu_elstraat 1 (145553.17 184889.97)

  R 40212 Boerenhuis Steenhu_elstraat 2 (145548.11 184803.61)

  R 40213 Langgestrekte hoeve Steenhu_elstraat 8 (145531.92 184860.14)

  R 200143 Tramstation Tramlaan 2 (146003.81 182154.79)

  04-08-2016 om 00:00 geschreven door Jef L. DC


  >> Reageer (0)
  17-07-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.609 De grote oorlog in West - Brabant

  609 De grote oorlog in West – Brabant E.S.B. 2015/2/205

  In Meise vielen de Uhlanen de tram aan die kwam van Brussel.  De volgende dag 21 augustus werd het dorp bezet door 3000 soldaten.

  AAM Verslag pastoor Puttemans van Meise 6.3.21915


  17-07-2015 om 00:00 geschreven door Jef L. DC


  >> Reageer (0)
  06-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.34 The Lounge

  34 The Lounge

  Op 1 november 2013 opende The Lounge, een praatcafé.
  Vroeger was het de opslagplaats van de brouwerij aan de overkant, waar nu De Donder gevestigd is. 

  Foto opslagplaats ?
  Er was een onderaardse gang naar de overkant, waarlangs de vaten bier naar de opslagplaats aan de overkant gerold werden.  Je kunt de toegang nog zien aan beide kanten.  Maar toen de riool aangelegd werd de toegang aan de riool dicht gemetst.
  Mijn vroegste herinneringen aan dit gebouw gaan terug tot W.O.-II toen er een vliegende bom viel aan het kerkhof.  Toen was er een kruidenierszaak uitgebaat door Josephine Van Keer-Weymans, de schoonzus van mijn moeder.  Ik liep er voorbij en zag mijn nonkel grote platen zetten voor de vernielde ruiten van de winkel.
  Een mail naar mijn nicht Maria Van Keer leverde wat volgt op :
  Voor zover ik weet is dat ons ma en pa gehuwd zijn in 1936 . Pa woonde toen met meter (Leonie Cammu) en nonkel Jef Van Keer bij Kaddeder.   Ons moeder kwam inwonen en had daar een pantoffelwinkel terwijl pa schoenen herstelde. Meter en nonkel verhuisden  naar de Brusselsesteenweg 118.
  In 1942  kochten zij de hoek waar zij de eerste keer veranderingen deden . De Boechtstraat moest veel breder worden omdat er vroeger maar een kar door kon. Er bestaan nog oude foto’s van.

  Foto winkel ?  Wannes en Josephine Van Keer-Weymans

  Het huis had een blinde muur langs twee kanten. Ze begonnen er de winkel met voeding in 1942.  Ik ben daar geboren. In 1949 hebben ze de gevels opgetrokken en een nieuw dak gelegd, zoals het er nog uitzag in 1969 toen ze verhuisden naar de Cardijnlaan 7.

  Als je nieuws uit Meise wou weten, ging je voor een babbel bij mijn tante.  Zij kochten het huis van De Donder, verbouwden het en baatten de zaak uit van 1949 tot 1969.
  Toen trok mijn zus Marie-Jeanne erin, samen met mijn broer Piet.  Het werd een boeken-en platenzaak en copy-center.  Maar in een familie zaken doen, brengt verdeeldheid en mijn  broer trok eruit en vestigde zijn  drukkerij en copy-center naast de Muziekacademie.        

  Foto’s boekhandel De cuyper

  Winkel en uitstalraam van de boeken- en platenzaak De Cuyper.  Vanaf 1981 zou mijn zus de winkel uitbaten gedurende 40 jaar.
  Vorig jaar op 1 november 2013 begon Carine Cammu the Lounge.  De Meisenaren hadden liever een Vlaamse naam gezien bijvoorbeeld “’t Stamënee”.

  Foto nu

  06-04-2015 om 11:00 geschreven door Jef L. DC


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.33 Barok bar

  33 Barok bar

  De vroegste bewoner van dit pand, die ik nog gekend heb, heette “Fidel”.  Hij baatte er een krantenwinkel uit.  Zijn zoon André had een krantenronde in Meise.  Eerst woonde die ernaast. 

  Foto oud huis Fidel krantenwinkel ?

  Frans Janssens (de vader van Theo)  kocht het gebouw in 1934 en er werd een paardenstal aangebouwd omdat ze plaats tekort hadden er rechtover.  Het werd in 1936 afgebroken. Hij was gehuwd met Louise Van der Hasselt  en had vier kinderen : Anna, Theo, Godelieve en Hendrika (Hariette).

  In 1960 en bouwden ze  op het terrein een woonhuis met winkel .
  In 1961 werd het gelijkvloers ingericht als winkel, want stedenbouw legde nogal strikte verplichtingen op.
  In 1967 verhuisden Theo en zijn twee zussen Hendrika en Godelieve naar de winkel.

  Foto  sept. 1978

  Zo kwam hun huidige woning vrij en kon daar in 1967 het Audiovisueel Centrum (nu CVO) starten.

  Toen de familie Janssens stopte, verhuisden ze terug naar hun woning.  Want in 1972 verhuisde het AVC naar het Willy Van den Berghecentrum, waar nu de Muze verrees.

  Een oud-studente Engels van het AVC huurde de winkel in 1986  en vestigde er Taverne Christie’s.  Toen zij aan haar directeur vroeg, wat hij van haar taveerne dacht, kreeg zij te horen dat er in Meise enkel “stamënees” zijn.

  Foto Christie’s

  In 1996 nam Roland De Munck uit de Tuinwijk de zaak over .
  In 2008 nam Daniëlle Vander Putten  de zaak over en werd het Barok bar Brusselsesteenweg 49.

  Foto nu


  06-04-2015 om 10:56 geschreven door Jef L. DC


  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 28/08-03/09 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 03/10-09/10 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 15/12-21/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Foto


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!