Wandelblog van Lionel
De startpagina van een wandelaar
Wandelherinneringen
Over mijzelf
Ik ben Lionel Vandooren
Ik ben een man en woon in Zonnebeke (Belgie) en mijn beroep is Gepensioeneerd metaalarbeider.
Ik ben geboren op 01/07/1947 en ben nu dus 71 jaar jong.
Mijn hobby's zijn: Wandelen en Fietsen.
Ik ben gehuwd met Lucrese Keirsebilck en heb een dochter, "Donna" en 2 kleinkinderen "Wannes","Wietse" en +"Warre".
Foto
Foto
Dropbox

Druk op onderstaande knop om je bestand naar mij te verzenden.

Foto
Zoeken in blog

Foto
05-08-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GR 5A De Panne-Roesbrugge

Het graafschap Vlaanderen

De GR 5A "Wandelronde van Vlaanderen" is geen ronde van het Vlaamse gewest, maar van het oude graafschap Vlaanderen. Antwerpenaars, Brabanders en Limburgers noemen zichzelf nu Vlamingen. Dit is niet altijd zo geweest.

Het graafschap Vlaanderen omvatte ongeveer de huidige Belgische provincies Oost- en West-Vlaanderen, het noordelijke deel van het Franse departement du Nord en het Nederlandse Zeeuws-Vlaanderen (het stukje Nederland op de linkeroever van de Schelde).

Het was een leen van de Franse koning en dus vormde de Schelde oorspronkelijk de oostgrens. Later verkregen de graven enkele plaatsen over de Schelde als leen van de keizer, o.m. de streek van Ninove en van Aalst. In de loop van tijd gingen ook stukken van het gebied verloren.

De grote bloei begon vanaf de 12de eeuw toen de graven een modern bestuur en rechtspraak organiseerden en daarnaast rechten toekenden aan de rijke steden, die zeer onafhankelijk konden optreden.

Ondanks de woelige geschiedenis van de 13de en 14de eeuw werden Gent en Ieper belangrijke centra voor de lakenhandel en Brugge werd een internationale metropool. Later werd Vlaanderen een onderdeel van de Bourgondische staat en nog later een van de Nederlandse bezittingen van de Spaanse koning, daarna van de keizer. Met de Franse Revolutie verdween het graafschap als bestuurseenheid.

Het oude graafschap was niet eentalig ! In het zuidwesten ervan werd bv. in de streek van Rijsel algemeen Frans gesproken.

Al in de late middeleeuwen noemde men in Italië alle mensen uit de Nederlanden en wijde omgeving "Flaminghi",Vlamingen. Bij ons werd de naam Vlaming voor een Nederlandssprekende Belg echter pas gebruikt vanaf de 19de eeuw. Hendrik Consciences historische roman "De Leeuw van Vlaanderen" uit 1838 heeft daar waarschijnlijk het zijne toe bijgedragen. De Panne is de meest westelijke badplaats aan de Belgische kust. Oorspronkelijk was het een gehucht van het landbouwersdorp Adinkerke, maar vanaf de 19de eeuw bloeide de haringvangst en begon het vissersdorp te groeien. Ook de eerste toeristen kwamen toen hierheen. Vanaf het begin van de 20ste eeuw ging de visserij teloor bij gebrek aan schuilhaven. In 1911 werd De Panne een zelfstandige gemeente en in 1976 slorpte het de moedergemeente op... Het was in De Panne dat Leopold 1, komende uit Engeland, voor het eerst voet zette op de Belgische bodem. In 1914-18 was het dorp de verblijfplaats van de koninklijke familie.Adinkerke. De grensarbeider (frontalier) en de smokkelaar (blauwer) waren eeuwen lang vertrouwde figuren in dit grensdorp.

Het groot MoerhofGroot Moerhof, het hoofdgebouw is van 1762. Voor de hoofdingang staan twee kapelletjes. Tentoonstellingszaaltje. De rijksgrens loopt door de binnenkoer. We zijn nu in de Moeren en dit was een van de grote boerderijen in het gebiedCafé Saint-Antoine in La Distillerie (gem. Les Moëres)

Houtem (stad Veurne), het meest opvallende is de massieve toren van de gotische hallenkerk (15de - 17de eeuw). Kerk en kerkhof vormen met de bomen errond een zeer harmonisch geheel. Vlak erbij is de gedeeltelijk verbouwde pastorie van 1617, die oorspronkelijk het refugium (schuilplaats) van de abdij van Veurne was. Het gebouw diende van 1915 tot 1918 als hoofdkwartier van het Belgische leger. Droom even over het rustige dorpje waar drie jaar lang de koning en de generaals in auto's, officieren te paard, estafettes op fietsen en motors voor een permanente drukte zorgden.

Veldkapelletje05-08-2008, 00:00 geschreven door Lionel
06-08-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GR 5A Roesbrugge - Kemmel

Roesbrugge ziet er met zijn hoge huizen uit als een noord-Frans provinciestadje. Het voormalige gemeentehuis heeft overigens nog steeds "stadhuis" op zijn gevel staan! Het was lange tijd een onbelangrijk dorpje, maar in de Franse tijd werd het een kantonhoofdplaats met vredegerecht, rijkswachtbrigade enz.. Het werd in 1857 samengevoegd met Haringe tot de gemeente Roesbrugge-Haringe. Roesbrugge kende zijn hoogtepunt in het begin van de 20ste eeuw, toen er een drukke economische activiteit was. Na de Eerste Wereldoorlog kwam de terugval en de rechtbank enz... werden afgeschaft. De scheepvaart op de IJzer viel helemaal stil na de Tweede Wereldoorlog en nu zal je alleen nog plezierboten op de IJzer ontmoeten.

Bij de grote gemeentefusies van 1976 werd Roesbrugge een onderdeel van de stad Poperinge. De wijk op de rechteroever van de rivier behoorde altijd al tot Beveren-aan-de-IJzer en ligt nu dus ook nog in de gemeente Alveringem

De kerk van Haringe is grotendeels uit de 16de eeuw en geraakte internationaal bekend om haar 18de-eeuws Van Peteghemorgel, één van de beste orgels van Vlaanderen. Zeer mooi laat-barok meubilair uit de 18de eeuw. Interessant beeldhouwwerk en schilderijen.

Standbeeld van Karel de Blauwer, de typische smokkelaar van dit grensdorp.  De kerk van Haringe

Standbeeld van Karel de BlauwerHoppevelden in Proven

Huisje ergens bij Sint-Jan-ter-Biezen

Op weg richting Abele

Op weg naar Westouter

Westouter is een zeer oud dorp, maar het werd tijdens de Eerste Wereloorlog volledig verwoest. Alleen de romaanse kerktoren bleef daarbij gespaard. Het dorp kwam nooit in Duitse handen.


De kerk van Westouter

06-08-2008, 00:00 geschreven door Lionel
30-05-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GR 129 Dwars door België

Het deel Brugge-Ronse

Na een verkenning van de prachtige binnenstad van Brugge, kun je eindelijk van start gaan.

De agglomeratie ligt vlug achter je en de Assebroekse Meersen gaan nagenoeg ongemerkt over in het Beverhoutsveld: knotwilgen en populierenrijen langs sloten en kanalen bepalen je gezichtsveld.

Beernem had en heeft vele kastelen en één ervan, Bulskampveld, ligt midden een prachtig provinciaal domein. De wit-rode bakens leiden ons door indrukwekkende beuken- en eikendreven. Geruime tijd flirt het pad nu met de grens tussen West- en Oost-Vlaanderen.

Het hoogveld is het tweede bos op dit traject en het waterkasteel van Poeke getuigt van vergane glorie. Al vlug lokken de eerste wieken van het Molenland ons steeds meer in zuidelijke richting en - alhoewel relatief laag - genieten we op het plateau van prachtige vergezichten over de Leiestreek.

Aan de andere kant van de brede vallei doemen reeds de Vlaamse Ardennen op... een streek waar natuur de cultuur met kunstenaars als Valerius de Saedeleer en Herman Teirlinck inspireerde.

Maar eerst lopen we nog in een ruime boog rond Kruishoutem: Lozer, Huise, Wannegem... Prachtig uitzicht op de Scheldevallei... en het ommetje langs het idyllische kerkje van Moregem is een waardig aperitief wanneer Oudenaarde de hoofdschotel van je dagetappe is. Economisch belangrijk, maar vooral ook een kunststad met het gotische stadhuis als de mooiste parel op de kroon.

Nu volgt een héél pittoresk traject: heuvel op en heuvel af. Over Etikhove en Louise-Marie gaat het naar het Muziekbos, boven op de Muziekberg.

In zuidelijke richting lonkt reeds de volgende heuvelrij...het Pays des Collines is een natuurlijke voortzetting van de Vlaamse Ardennen.

We dwarsen de taal- en provinciegrens en dan is het niet ver meer naar de Moulin du Cat Sauvage... in Henegouwen. Op amper 200 m van de grens met Ronse en Vlaanderen, voelen we ons reeds volop thuis in Walenland.

En de GR 129... die loopt resoluut verder zuidwaarts en nodigt uit tot nieuwe ontdekkingen.
30-05-2009, 00:00 geschreven door Lionel
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GR 129 van Brugge naar Kruiskerke

Brugge "die Scone" bewaarde de structuur en het uitzicht van de oude stad. Vooral de tweede stadsomwalling bepaalde het huidige stadsgezicht. Van de negen poorten bleven er vier bewaard: Smedenpoort, Kruispoort, Gentpoort en Ezelpoort.

De Katelijnepoort, waar onze GR 129 vertrekt, lag aan de weg naar Kortrijk. Tot einde vorige eeuw bleef het ommuurde stadsgebied groot genoeg voor de traag groeiende bevolking. De talrijke kanaaltjes of "reien" maken van Brugge het "Venetië van het Noorden". Enkele namen uit het unieke stadspatrimonium: Grote Markt met Halle en het 83 m hoge (366 treden) Belfort met beiaard (47 klokken waarvan de zegeklok alleen al 6,2 ton weegt), Burg en Stadhuis (1376-1420), Heilig Bloedkapel (1149), Dyver, Rozenkaai, Minnewater en Begijnhof (1245), Wijngaartplaats en Sint-Janshospitaal. Talrijke kerken, standbeelden en rijke musea zoals het Groeningemuseum (met belangrijke collectie Vlaamse Primitieven zoals o.a. Jan Van Eyck, Hugo van der Goes, Hans Memlinc en Rogier van der Weyden) en het Gruuthusemuseum. Ontelbare mooie Vlaamse trapgevels.

Brugge is een voorbeeld van stadskernhernieuwing en in de "groene long" rond de stad kan je prachtige wandelingen maken o.a. in het Provinciaal Domein Tillegembos en in de stadsparken Tudor en Beisbroek.De start bij de Katlijnepoort aan de ringvaart

Mooie natuur in de Assebroekse Meersen

Op weg naar OedelemBeernem werd reeds vermeld in een akte van 847 als Bernehem en op het grondgebied van de gemeente bevonden zich ooit negen grote en kleine kastelen waarvan het kasteel Bulskampveld het meest bekend is. Van op de brug hebben we links een uitzicht op het verbrede kanaal, dat naar links afbuigt. De rechterarm is een afgesloten stuk van het oude kanaal. Het gebied tussen de twee waterwegen is het B.N.V.R.-natuurreservaat "De Miseriebocht" geworden. Net voor de splitsing bemerken we de aanlegsteiger en het paviljoen van de Beernemse Watersport Vereniging.

Al in de 17de eeuw werd het "Bulskampveld" de meeste heyde tussen "Ghendt" ende "Brugghe" genoemd Even rusten op het terras van het mooie restaurant daar

Mooie dreven met machtige bomen
Frans bij een wandelboom, splitsing van GR-routes30-05-2009, 00:00 geschreven door Lionel
20-06-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GR 129 van Kruiskerks naar Kruishoutem
Het woondorp Kruiskerke is sinds 1947 een zelfstandige parochie.De romaanse Heilige Kruiskerk in Lotenhulle (einde 12de eeuw) werd in de 16de eeuw vergroot tot een driebeukige kerk, maar tijdens de godsdienstoorlogen zwaar beschadigd. Na diverse herstellingen in de 17de eeuw en de 18de eeuw, werden in 1870 tamelijk ingrijpende verbouwingswerken uitgevoerd. Mooi houten plafond.

Het kasteel van Poeke vertoonde al in 1641 een zeshoekig grondplan. Een kwarteeuw later werd het in Franse stijl grondig verbouwd en kreeg het door toevoeging van een linker- en een rechter vleugel een U-vorm. Halfweg de 18de eeuw waren er weer belangrijke verbouwingswerken. 1750 prijkt er op de voorgevel. In 1875 werd de achtergevel vernieuwd. Het 56 ha. domein (eigendom van de gemeente Aalter) is vrij toegankelijkDe stenen windmolen van het bovenkruiertype werd in 1810 gebouwd op een molenberg, vakkundig gerestaureerd in 1975 en beschermd in 1966

De Sint-Martinuskerk van Aarsele is vooral bekend voor de beschermde vroeggotische vieringtoren, het laatste restant van de oorspronkelijke 13de eeuwse kerk.

GR-wandelbomen waar wegen elkaar kruisen


Pittoresk gelegen aan een oude Leiebocht staat de monumentale Vlaamse hallenkerk van de HH Michiel Cornelius en Ghislenus. De vroegste delen dateren uit de 13de- en 14de eeuw. Vanaf 1642 werd de kerk in verschillende fasen verbouwd. In 1861 werd de torenspits door een onweer verwoest en hersteld. De kerk en de omgeving met o.a. de pastorie zijn sinds 1979 beschermd.
20-06-2009, 00:00 geschreven door Lionel
30-06-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PELGRIMSTOCHT VAN POPERINGE VIA LOURDES NAAR SANTIAGO DE COMPOSTELA

Morgen is het de dag van ons vertrek vanuit Poperinge, via Lourdes naar Santiago de Compostela. Na twee jaar praten en voorbereiding is het moment eindelijk gekomen om te vertrekken. We zijn met drie personen die aan de tocht deelnemen, namelijk "Roland Cleenewerck, Jozef Dael en Lionel Vandooren". Het is een tocht van een grote 2000 km. Vanuit Poperinge zijn we vlug Frankrijk binnen, richting Caestre, Haezebrouck enz..... We dwarsen Frankrijk tot in Lourdes, van daaruit volgen we de Pyreneeën tot in Saint-Jean-Pied-de-Port. We steken dan de Pyreneeën over tot in Galicië "Santiago de Compostela".

Ons verslag kunt u dag per dag lezen, plus enkele foto's die we genomen hebben langs ons parcours.

Volgens de legende is het lichaam van de apostel Jakobus naar Galicië overgebracht. In 813 zou zijn gebeente zijn ontdekt in Santiago de Compostella, waar een kathedraal voor hem werd gebouwd. In de Middeleeuwen kwam daar een half miljoen pelgrims bijeen uit heel Europa, die de Pyreneeën overstaken bij Roncesvalles of via de Somport-pas, velen in de traditionele dracht van cape, staf en vilthoed, versierd met Sint-Jakobsschelpen. De verschillende routes, gemarkeerd door kathedralen, kerken en ziekenhuizen, worden nog steeds door reizigers gebruikt. 
30-06-2009, 00:00 geschreven door Lionel
01-07-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van Poperinge naar Morbecq (Moerbeke)

De verrassing was groot toen we aan de Sint-Janskerk aankwamen in Poperinge. Na twee jaar voorbereiding was eindelijk de start van onze trektocht gekomen. Veel vrienden en kennissen waren aanwezig om ons uit te wuiven en de korte dienst en pelgrimszegen die we ontvangen hebben bij te wonen. Iedereen begroette ons en sommigen wandelden nog een heel eind mee. We vertrokken richting Abele, verder naar Godewaertsvelde waar Jantje, Jean-Pierre en Willy ons vaarwel en een goede reis wensten. Daarna ging het richting Caëstre. Toen liep het een beetje mis: Caëstre was plotseling Flétre geworden. Dan maar van Flétre naar Caëstre waar we het middagmaal namen in het "Café Tabac", en nog een verjaardagspintje dronken van Lionel. Vrouw Nelly en vriendin Denise volgden ons moedig mee met de wagen. Daar verlieten wij Raymonde, Dirk, Roland en Lucrese in Caëstre die ons ook een goede reis wensten. Dan gingen we verder richting Hazebrouck, en daar wachtten Nelly en Denise ons al weer op. Van Hazebrouck ging het vervolgens naar Morbecque, en daar stond Gilbert en zijn vriend ons op te wachten met de fiets.

Na iets met hen gedronken te hebben zijn Nelly en Denise gaan kijken waar "Camping Paradiso" was die Gilbert ons aangewezen had. Na ons tentje opgezet te hebben, trakteerde Nelly nog met koffie, en ze zijn dan samen naar huis gereden.

ZO, dat was een beetje het relaas van onze eerste dag, hopelijk slapen we goed in ons tentje.Onze Lieve Vrouwbeeld in de Sint-Janskerk in Poperinge

Een kleine dienst en de pelgrimszegen voor we vertrekken naar Santiago de Compostela

Onze rugzakken die we de ganse tocht gaan meedragen

De pelgrimszegen van pastoor Luc Fresnay

We zijn gestart voor een tocht van 2000 km

Een traktaat van Lionel Vandooren voor zijn verjaardag

Nelly

Het stadhuis van Hazebroek

De kerk van Moerbeke

De weg naar onze eerste slaapplaats

Tentje opgezetNog wat eten

Onze eerste dag zit erop01-07-2009, 00:00 geschreven door Lionel
02-07-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van Morbecque naar Pernes

Vanmorgen om 6:00 u opgestaan. Toen we buiten keken was het nogal mistig, maar de zon was er veel vroeger bij dan gisteren. Om 7:00 u waren we vertrokken richting Haverbecque tot in Saint-Venant, waar we onze voorraad eten kochtten en waar we een "Café-Tabac" binnen gingen.

De zon gaf goed van jetje en aan "Canal Aire" had Jozef plots een appelflauwte en dacht hij ermee te stoppen. Maar na wat praten ging het al wat beter. Dan zijn we verder getrokken naar Busnes waar we terug een "Café tabac" zijn binnen gegaan om wat te eten met een goeie koffie en ons lauw water dat we bij ons hadden te verversen.

Na het verlaten van Busnes moest Jozef even stoppen en hij legde hem neer in het gras. Roland heeft hem dan wat ademhalingsoefeningen aangeleerd en na een half uurtje ging het al wat beter, de zon was onverbiddelijk !! In Lillers zijn we niet gestopt, en zijn we direct doorgetrokken naar Burbure. Daar aangekomen lestten we onze dorst, want de thermometer sprak daar van 31° C Pfff.... warm, warm, Warm... In Cauchy stelde Roland voor om nog iets te eten met een goeie tas koffie, en zo kwamen we terug op krachten. Vanaf Lillers bleef de baan maar stijgen tot in Pernes. Daar aangekomen, besloten we om een slaapplaats te zoeken. We hadden geluk!! bij de tweede vraag bood iemand zijn tuin aan waar we ons tentje konden plaatsen. Deze dag in 1 woord samengevat: Warm!!!!!!

Om 22:30 u tot rond 02:30 u werden we in ons tentje nog op vuurwerk getrakteerd, felle windstoten, massa's regen, donder en bliksem. een korte nacht dus!!!We zijn vertrokken voor de 2de dag

Even rusten, de zon straalt onverbiddelijk hard in Busnes

Onze slaapplaats in Pernes langs iemand zijn huis die we toevallig aangesproken hebben

Het juiste plekje gevonden om het tentje op te zetten

Deze nacht was een nacht va veel wind, donder en bliksem02-07-2009, 00:00 geschreven door Lionel
03-07-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van Pernes naar Buire-au-Bois

Na een helse nacht hebben we toch nog enkele uurtjes kunnen slapen, van ongeveer 02:30 u tot 05:30u in ons bibberend tentje. Om 7:00 u kochten we in Pernes en Artois een broodje en wat paté. Via Pressy trokken we naar Tangry, een hele klim daar naartoe!! en van daaruit stapten we door naar Hestrus. Daar besloten we om verder naar Saint-Pol-sur-Ternoise te gaan, omdat het een mooi parcours is, en om zo geen grote stad aan te doen. Verder naar Pierremont, allemaal heel kleine dorpjes en gehuchtjes, waar geen winkeltje of drankgelegenheid te zien was, gelukkig hadden we nog water genoeg bij ons!!

In Beauvois besloten we ergens aan te kloppen om een kopje koffie te vragen voor bij ons eten. De derde poging was het raak, en hoe ? Het boertje bood ons brood aan, en verplichtte ons om sla met nieuwe aardappeltjes in de schil te eten, met rode wijn erbij. En praten dat die man kom!! en vragen stellen, ongelooflijk!! Opeens zei hij je moet nu nog hebben waarvoor je eigenlijk gekomen bent (De koffie), en we kregen elk nog een tas oploskoffie. Met heel veel bla bla namen we afscheid van dit aardig vriendelijk boertje !

In Linzeux, 5 km verderop , tankten we onze waterflesjes vol bij een hele lieve dame. Daarna gingen we verder naar Blangermont, voortdurend op en af tot we in Monchel-sur-Canche aankwamen. Daar vonden we om 16:00 u ons eerste cafeetje van de dag, eindelijk eens iets anders om te drinken dan water die alweer lauw was door die felle zon. Vandaar gingen we verder langs een forellenkwekerij tot in Rougefay. Richting Buire-au-Bois begonnen we een slaapplaats te zoeken, en bij het gemeentehuis was het van de eerste maal raak. We mochten ons tentje opslaan aan de overkant van de kerk.

Hier zitten we nog op 7 km van Auxi-le-Chateau waar we morgen onze voorraad eten zullen opslaan. Nu kruipen we moe, maar tevreden in ons tentje na een lange wandeldag ! Terug gestart na een korte nacht vol donder bliksem

Nu is het nog wat mistig, straks is het weer volle zon

Toch hebben we al dorstEven poseren om een hapje te eten

uitgestrekte vlakten in Frankrijk

In Beauvois hebben we even aangebeld voor een koffie, maar we kregen een volledige maaltijd van dit boertje

Na de man bedankt te hebben, hebben we nog een foto genomen voor zijn huis

Lange eenzame baantjes naar Buire-au-Bois

Aangekomen in Buire-au-Bois

Jozef is even zijn voeten aan het controleren

Wat uitrusten voor de kerk

Jozef en Roland

Tentjes opgezet, hopelijk is het vannacht rustiger dan de vorige03-07-2009, 00:00 geschreven door Lionel
04-07-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van Buire-au-Bois naar l' Etoile

Vanmorgen om 05:30 u ging het alarm af van de GSM. De zon was er weer vroeg bij. En het was nog steeds een golvend parcours. In Auxi-le-Chateaux vonden we ons eten voor de dag en dronken we een grote koffie. Daarna wandelden we tussen marktkraampjes waar Roland een worst kocht, en Jozef twee nectarines. Vervolgens wachtte ons een flinke klim van enkele kilometers. Jozef vloekte voor de eerste keer, hij had zijn hoedje laten liggen in de café-tabac waar we onze koffie gedronken hadden

Roland gidste ons langs allerlei kleine weggetjes tot we uitkwamen in een dreef. Op het einde van de dreef stonden we voor de départementspaal "Pas-de-Calais" en de Somme. Richting Maricourt gingen we verder tot in Domléger, we hadden dorst maar was geen enkele café-tabac te vinden. We moesten uitwijken naar Cramont, daar was het enige café in een straal van 10 km wist de baas ons te vertellen.

In Domqueur had Jozef een steentje in zijn schoen. Tijdens het wachten zakten Lionel en Roland in het asfalt dat aan het smelten was: warm!!! Bij Gorenflos, iets verderop, stonden er grote bomen en hielden we een repos van een half uur in de schaduw. Verder gingen we naar Brucamps en na kleine gehuchtjes aangedaan te hebben kwamen we aan in Bouchon, waar nog altijd geen café-tabac te zien was, en ons water was ondertussen warm geworden. Dan maar verder gestapt naar l' Etoile. Daar vonden we uiteindelijk een cafeetje waar ze ons ook tegelijkertijd een slaapplaats toonden. Het was een straatje omhoog voor het café, in een wei bij het kerkhof. Daar konden we ons tentje neerplanten. De dag was goed geweest, en vooral zeer warm!!!!!!

 In Auxi-le-Chateaux hebben we onze voorraad eten gevonden

Alles mooi in onze rugzak geborgen

Hier is het een glooiend parcours

Hier had Roland nog wat onverharde weg gevonden

"Departement de la Somme".

"Pas de Calais"Door de grote hitte staat onze voetafdruk in het asfalt

Ja, we gaan naar LourdesDe zon is weer onverbiddelijkAangekomen in i' Etoile, Roland is een foto van Jakobus de Meerdere aan het nemen in dit venstertje

Hier in l' Etoile is de kerk afgebrand (akelig zicht)!!Al wat er nog overblijft van de kerk

En hier zullen we de nacht doorbrengen!!04-07-2009, 00:00 geschreven door Lionel
05-07-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van l' Etoile naar Liomer

Om 07:00 u zijn we vertrokken uit l' Etoile. Bij het binnen komen van Condé-Folie zagen we onmiddellijk een café-tabac, goed voor twee koffie's! Maar wat zat er in die koffie? Wat hebben we moeten om de juiste weg te vinden!! Uiteindelijk kwamen we terecht in een braderij, waar Jozef de kans schoon zag om een pet te kopen. Bij de bakker die buiten stond kochten we ons brood voor de rest van de dag. Bij het binnen komen van Airaines, bijna 12 km verder, zagen we een restaurantje. We vroegen of we er een spaghetti konden eten: eerst kon het niet, maar na het drinken van een pils was het toch goed.

Een beetje verder gingen we een boucherie binnen en kochten ons elk een stuk gerookte worst. We trokken toen verder naar Métigny. Daar aangekomen volgden we een piepklein baantje langs Etréjust en Avenes- Chaussoy, enkele kilometers ver. Maar daar liep het even mis! we moesten terugkeren, want we waren in het verkeerde dorp gearriveerd!!Pff, weer die helling op!! tot in Dromesnil. Een echt spookdorp: allemaal lemen schuren die aan het vervallen waren.

Na dit dorp waren we terug even verkeerd, maar we konden ons pad terugvinden recht naar Liomer. Daar besloten we te slapen. We stapten een café-tabac met winkeltje binnen, en al gauw kon een klant ons een slaapplaats toewijzen. Wat hadden we weer geluk vandaag, benieuwd of het altijd zo vlot zal gaan ? Kortom: vandaag zeer warm en zwaar, een zeer golvend parcours!!!07:00 u klaar om te vertrekken

Eglise St-Jacques is de uitgebrande kerk

Het blijft een glooiend parcours

Een mooi kasteelVeel vervallen schuren in leem hier in DromesnilJozef heeft wat pijn in zijn schouder

Tijd om een paar foto's te nemenSlaapplaats in Liomer

Hopelijk krijgen we een rustige nacht05-07-2009, 00:00 geschreven door Lionel
06-07-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van Liomer naar Gaillefontaine

Vandaag hebben we een grote flater begaan, nog voor we begonnen met wandelen. We hebben gewacht tot 07:30 u om te starten, om nog een koffie te kunnen drinken in die café-tabac. De cafebazin had beloofd om open te zijn wanneer we zouden starten, helaas niemand meer te zien !! maar daardoor hebben we natuurlijk veel tijd verloren. Enfin, het eerste dorp dat we tegenkwamen was "Laboissiér-Saint-Martin" : een kerk en drie huizen. Volgden verder de D178 tot we Aumale voor ons zagen: daar vonden we een beenhouwerij en een bakkerij om onze voorraad op te slaan. Ook hebben we daar in een café-tabac nog een goeie koffie gedronken.

Dan maar verder getrokken. Jozef spartelde al enkele dagen met zijn rugzak, blijkbaar is deze niet af te stellen op hem. Daarom kocht de zoon van Jef een nieuwe en beloofde om hem 's avonds achter te brengen (wat een pracht van een zoon)!! Verder Haudricourt gepasserd, maar plots kwamen er erg donkere wolken tevoorschijn aan de hemel. Vlug deden we onze regenkledij aan en maar goed ook, want een fikse bui daalde neer.

Gelukkig konden we drie kwartier schuilen in een paardenrijschool. Daarna verder door Conteville. We waren aan het zoeken op de kaart waar we in de volgende dorpen zouden kunnen slapen. Een dame kwam helpen, en wist te zeggen dat er op onze route niets te vinden zou zijn. We volgden de raad van de dame op en weken uit naar Gaillefontaine: geen omweg, maar wel een grote flater !! Ook daar vonden we immers niets om te overnachten, en dus besloten we maar om verder te trekken. Net buiten de bebouwde kom vroegen we aan een boer waar we konden overnachten. We mochten in de wei boven op een heuvel, of in zijn hofstede 2 km terug keren. We kozen ervoor om terug te keren omdat het enorm waaide en de wolken niet echt veel goeds voorspelden. We ruilden ons tentje in voor een koeienstal.

Zoals beloofd kwam Filip nog met de nieuwe rugzak voor Jef.

Slaapwel ons liedje is uitgezongen !!

Hopeloos wachten, de bazin had beloofd van open te doen. Helaas!!!

Op weg naar Laboissière Saint-Martin

Grote tarwevelden in een glooiend landschap

Lange eenzame banen

uitgestrekt

Dreigende wolken

Een flinke regenvlaag op ons dak

De straten van Conteville

Kastelen genoeg in FrankrijkDe kerk van Gaillefontaine

Daar gaan we slapen deze nacht, in Gaillefontaine

Aan de ingang van de boerderij
e o
Hier kunnen we op ons matje slapen, geen tentje opzetten

Gelukkig moeten de koeien vannacht buiten, ze zijn binnen om gemolken te worden06-07-2009, 00:00 geschreven door Lionel
07-07-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van Gaillefontaine naar Nolléval

Om 5u30 zijn we opgestaan, een half uur later dan voorzien daar het alarm van de gsm het niet deed. Omdat we ons tentje niet moesten afbreken, konden we om 6u15 al vertrekken. We moesten terug richting Gaillefontaine, daarna gingen we richting Serqueux waar we een boucherie binnengingen en ons wat voorraad kochten. Op naar Forges-les-eaux, maar de bakkerij lag 2 km buiten ons parcours. Jozef bleef achter om op de rugzakken te passen, terwijl wij achter het brood gingen. Daarna volgden we de smalle baantjes naar Argueil die tergend lang leken daar het tempo van Jef gezakt was. Zijn heup deed pijn en hinderde hem rapper te gaan.

In Argueil vonden we een hotel-brasserie waar we vroegen of we er ons brood mochten opeten als we er iets dronken. Dat mocht en we kregen zelfs nog spirelli pasta met kaas en ketchup. Als dessert kregen we nog vier bananen. En dat allemaal gratis !! Terug buiten stond heel wat regen, maar ook een parcours dat verre van plat was, op ons te wachten. Jefke vloekte, sputterde, probeerde op allerlei manieren om vooruit te geraken maar het lukte hem niet. De heupklachten waren te groot en hij besloot te stoppen.

Een paar 100 meter verder vonden we een camping in Nolléval en daar brachten we de laatste uurtjes door met zijn drieën. Daarna kwamen vrouwlief en zoon die we verwittigd hadden Jozef ophalen. Jammer genoeg, afscheid van Jefke !!!!

Ja Jozef: we hebben jou gemist !!!Klaar om te vertrekken

Terug langs een golvend parcours naar het dorp Gaillefontaine 2 km

Langs lange eenzame wegen

Grote forellen te zien daar

De regen is weer van de partij

Bananen gekregen in het restaurantje waar we gegeten hebben

Weer een ander DépartementNolléval

Opgave Jozef op een camping in Nolléval Spijtig !!!!!07-07-2009, 00:00 geschreven door Lionel
08-07-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van Nolléval naar Les Andelys

Goed geslapen vannacht met een beetje regen op ons tentje. Vroeg weg want het was een lange afstand naar Les Andelys, daar we vroeg moesten aankomen om onze was te doen. Na de eerste klim keek Roland om uit gewoonte en vond Jefke niet!!!

We mistten onze dappere vriend wel een beetje. We genoten van de vergezichten, tot een donkere wolk met onze voeten speelde: regenmantel aan voor niets!! Zo verder naar Ècouis. In de verte zagen we twee hoge torens: hopelijk moeten we daar niet naar tot !! Maar na een paar haarspeldbochten stonden zij toch pal voor onze neus: een mooie grote kerk. Het was Ècouis. Prachtig dorpje!! Eerst een paar foto's genomen van de kerk en dan naar een café-tabac.

Vriendelijke bazin in het café waar we een grote koffie dronken met onze boterhammetjes. De bazin was verwonderd over het aantal kilometers dat we al hadden afgelegd en controleerde het met haar pc. Het klopte op een haar na:231 km. Verder stelden ze ons nog wat vragen over onze tocht, terwijl de bazin uitrekende hoeveel kilometers het nog was naar Santiago de Compostela.

Daarna was het nog 9 km tot in Les Andelys langs een tamelijk drukke baan. In Les Andelys hebben we de was en de plas gedaan in de plaatselijke laverie.

Daarna zijn we iets gaan eten: voorpla, pla en dessert voor 11 euro. (goedkoop)!!!

Vervolgens vlug verder naar de camping, want de tijd begon te dringen. We verschoten ons bijna een bult aan de receptie: 20 euro voor 1 nacht. Dat was iets minder!!! Anders wel een heel mooie camping !!  Vroeg vertrokken van Nolléval want het word een lange tocht naar Les Andelys

De robuste kerk van Ècouis met zijn dubbele torens

Nog 9 km tot in Les Andelys langs een tamelijk drukke baan

De was gedaan in de laverie in Les Andelys

Foto genomen in het resaurant

Een ruïneMooi zicht van op onze campingDe prijs lag hoog, maar het was een mooie campingZicht vanuit ons tentje
Hier zullen we wel goed slapen, en morgen weer vroeg weg dat we de zon wat voor zijn!!!08-07-2009, 00:00 geschreven door Lionel
09-07-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van Les Andelys naar Villegats

Bij het opstaan vanmorgen hadden we een zeer natte tent. Door de dauw. Niet verwonderlijk, want we lagen aan de oever van de Seine. Omdat we een eind moesten terug keren om ons normaal parcours te doen (bijna 2 km) besloten we een ander traject te volgen, via Bouafles naar Courcelles-sur-Seine. In Port-Mort krabden we ons even serieus in de haren door een misleidende wegwijzer. Onze kaart maakte ons ook al niet veel wijzer. Gelukkig schoot een tuinman ons te hulp en vertelde ons dat er een klein straatje aan de oever van de Seine tot in Veronette liep, dat na een poosje in een dreef uitliep. Dat moest hij ons natuurlijk geen twee keer zeggen!!

Zo wat half weg tussen Port-Mort en Vernon zagen we twee vliegtuigen contact maken om te bevoorraden in de lucht, iets heel speciaals. In Vernon gingen we de Seine over. Het prachtig tolhuisje van vroeger en de kerk van Vernon hebben we op de foto gezet. In Vernon zijn we de eerste café-tabac binnen gegaan want we hadden dorst.

Daarna hebben we gezocht naar een beenhouwerij, maar alles was gesloten, pech!!! Dan maar een soort Delhaize binnen gegaan. Lionel kwam er buiten met twee rauwe worsten die normaal eerst moesten gebakken worden, niet erg hé, dat is toch ook gehakt? Miljaar, nu moesten we onze weg terug vinden. Uiteindelijk is het ons toch gelukt. Na Vernon kregen we een zware klim tot bijna in Blaru, een mooi dorpje. Verder naar Chaufour-lès-Bonnières en Villegats, wat ons beoogde eindpunt was.

Jawadde ! Bijna allemaal ingesloten huizen, eerst moet je een grote poort binnen voor je iemand kan bereiken. Na een klein beetje zoekwerk, hebben we ons tentje opgeslagen naast het stadhuis op een hoekje met gras. En daarna hebben we nog wat stokbrood gegeten en wat water gedronken, bij gebrek aan iets anders!!!!De start is langs een brede baan met weinig verkeerAardeweg gevonden richting Veronette

Een lange aardeweg

Twee vliegtuigen die elkaar bevoorraden van brandstof al vliegend

Met een buis verbonden, toch iets speciaals!!!

Mooi pad langs de SeineAangkomen in Veronette


Tolhuisje in Vernon aan de Seine

De kerk van Vernon, waar we de Seine overgestoken zijn

Weer verandering van département
Een plaatsje gevonden langs de Mairie van Villegats09-07-2009, 00:00 geschreven door Lionel
10-07-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van Villegats naar Les Grès

Goed geslapen vannacht, rustige plaats en droog al had het geregend. Boterhammetjes met water en toespijs geknabbeld van de vorige dag en weg waren we. We gingen richting Saint-Chéron, en verder naar Breuilpont: beenhouwerij, bakkerij en café-tabac allemaal op dezelfde hoek. Deze keer niet zoeken, wat een geluk!!! Een kilometer en half verder staken we de rivier l' Eure over. Daarna richting Epieds: verdorie wat ligt dat hoog!! Verder, nabij Bousserey, aten we onze boterhammen, of beter gezegd onze pain-flute op bij een visput. Lionel knabbelde gruyere kaas met zijn brood en toen hij een beetje verder de rood-witte streepjes van een GR-pad zag zei hij: Ik heb al veel gruyere-paden gezien. Wat een verspreking!! Hij kon er wel om lachen.

Ondertussen kregen we dorst, Iemand vertelde ons dat er in l' Habit een café-tabac was, maar dat was langs onze neus!! Dat was 2,5 km verder stappen, in Bois-le-Roi. De opluchting was groot toen we er aankwamen: eindelijk eens iets anders dan water!!

Daarna trokken we verder naar Illiers-l' Evêque. Daar trokken we een auberge binnen, laadden onze batterijen op (deze van de gsm natuurlijk) en aten nog wat brood. Het was echter nog te vroeg om te stoppen. Daarom trokken we verder naar Les Grès, ons beoogde stopplaats. Al gauw vonden we er een geschikt plaatsje langs een oprit in het gras. Na het tentje opgezet te hebben maakten we ons dagelijks verslag (10de dag).Ons ontbijt "stokbrood met water van de vorige dag".

Het gemeentehuis van Villegats

De eerste zonnebloemen dat we te zien kregen

Hier hebben we gegeten en gedronken en ook even onze behoefte gaan doen !!

Les Grés

Plaatsje toegewezen gekregen langs een huis in "Les Grès".

't Zal weer een warme nacht worden in ons tentje10-07-2009, 00:00 geschreven door Lionel
11-07-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van Les Grès naar Petit Hanche

Opgestaan, vandaag was het sanitair niet opperbest. Geen water om ons te wassen. Dan maar zo gestart, hopend dat we een riviertje zouden tegenkomen met stromend water om ons wat op te frissen. Na 7 km gingen we Nonancourt binnen, een prachtig stadje. Bovendien vonden we er een café-tabac voor onze dagelijkse koffie met brood. Hier hebben we ook de nodige voorraad opgedaan. Een eindje verder in de stad staken we een rivier over met helder water, maar het was daar een beetje te druk om ons te wassen. Dan maar stinkend en zwetend verder gegaan. Zo verder langs veel kleine baantjes en dorpjes, maar geen water meer te zien. In sommige dorpjes zagen we enkele muren en poorten, en verder was het muisstil. Net voor Saint-Ange-et-Torçay zagen we een snel stromend riviertje met grote stenen aan de rand, zodat we makkelijk aan het water konden. Wat was dat zalig!!! In Torçay vroegen we aan iemand of er iets te drinken was in deze streek. Hij zei, als je dit parcours volgd is er niets te vinden om te drinken. Drinken die Fransen dan nooit iets op café vroegen wij ons af!! We weken dan maar van ons parcours af naar Châteauneuf-en-Thymerais, een stadje van 2700 zielen. Daar probeerden we een warme maaltijd te bemachtigen, maar we waren te vroeg en zouden moeten wachten tot 19:00 uur. Dan maar weer onze vertrouwde pain-flute opgegeten in een café-tabac met een grote koffie. Dan zijn we verder getrokken om een rustig plaatsje te zoeken om ons tentje op te zetten. Na enig zoeken kregen we een ingang van een verwilderde tuin toegewezen even weg van de baan in Petit Hanche. PS: het parcours was minder heuvelend maar meer glooiend. En koolzaad zag je zo ver het oog reikte!!

11-07-2009, 00:00 geschreven door Lionel
12-07-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van Petit Hanche naar Magny

We dachten een goede rustplaats te hebben gevonden, maar dat was niet zo. De jeugd had een feestje georganiseerd aan de andere kant van de straat in een hoeve. Het feest duurde van 22:00 uur tot 03:30 uur in de morgen. Auto's reden al toeterend af en aan en de rest was boem! boem! boem! Weg was de nachtrust.

's Morgens hebben we ons dan overslapen, de wekker van de gsm werkte niet, platte batterij. Opgestaan, tentje opgeborgen, gegeten en de baan op. Plots was de zon weg, en het begon te regenen. We dachten meteen dat het voor de ganse dag zou zijn. We vertrokken richting Saint-Arnoult-des-Bois. En om onze pechdag compleet te maken was ook de café-tabac dicht. Dus geen koffie!! dan maar brood en water. We gingen verder naar Courville-sur-Eure, waar we wel onze benodigheden vonden.

Na een zoektochtje vonden we toch een restaurantje dat open was op zondag. We waren de enige klanten. Eindelijk eens een deftige maaltijd, met dessert en niet te duur!! We boften, want naar we hoorden was er verder niets meer te vinden op onze route. En inderdaad toen we verder gingen zagen we alleen nog maar koolzaad, koolzaad, koolzaad, koolzaad en tarwe, tarwe en nog eens tarwe.

In Magny zochten we een slaapplaats maar vonden niets, dus besloten we verder te trekken. De mannen van het eerste aangeklopte adres kwamen ons echter achterna met hun wagen en boden ons een slaapplaats aan in hun tuin. Een aanbod dat we zonder twijfelen aannamen. Wat een prachtige plaats!! De heer des huizes bood ons direkt een fris pintje aan, wat we niet afsloegen. We mochten zelfs douchen. Daarna trokken we ons terug in ons tentje en aten onze pain-flute op. Op voorstel van de gastheer dronken we een aperitief mee met de familie, dat smaakte wel!! Het aanbod voor het avondeten hebben we niet aangenomen. In plaats daarvan gingen we in onze tent om ons verslagje te schrijven. Philippe de huisbaas bleef maar aandringen om toch een kotelet van de barbecue mee te eten, en het zou onbeleefd geweest zijn dit te weigeren. Tijdens het eten stelde hij voor om 's anderendaags Chartres te bezoeken met zijn mooie kathedraal, hij ging ons voeren en we mochten nog een nacht in zijn tuin blijven logeren.

Een wijntje of twee drie later hadden we geen enkele moeite om de slaap te vatten. Wat een dag!!!!! Bij deze gastvrije mensen waren we nog uitgenodigd op de barbecue

Na deze goeie maaltijd en een paar glazen wijn hadden we geen enkele moeite om in slaap te geraken12-07-2009, 00:00 geschreven door Lionel
13-07-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bezoek aan Chartres

Daar we aangenomen hadden om mee te gaan, konden we eens lang en goed uitslapen. Dus namen we een rustdag. We waren om 10:00 uur aan de koffietafel uitgenodigd, maar na de koffie kwam er een aperitief en verder een middagmaal dat we niet mochten weigeren. Daar stonden ze op!!! Roland kon het niet laten om eens mee te springen op de trampoline met de kinderen.

Om 14:00 uur vertrokken we naar Chartres met gans het gezin. Wat een kathedraal!!! effenaf prachtig en oud. Chartres is zeker de moeite waard om eens te bezoeken. We hebben het ons niet beklaagd dat we een rustdag ingelast hebben, en dit aanbod aangenomen hebben. Bovendien hadden we aan Philippe een goede gids.

Rond 19:10 uur waren we terug in Magny bij hen thuis. Als dank voor al die pracht wilden ze niets aanvaarden, zelfs geen ijsje voor de kinderen, iets wat we heel ambetant vonden !! Na de uitstap trokken we ons terug in ons tentje, maar niet voor lang want ze kwamen ons weer halen, we moesten een lekkere omelet gaan eten.

Als kers op de taart moesten we nog mee naar het vuurwerk gaan kijken in drie verschillende dorpen in de omtrek, omdat het de vooravond was van 14 juli wat een groot feest is in Frankrijk. Het waren heel prachtige vuurwerken in alle drie de dorpen, die Fransen kennen er wat van!! We waren terug om 00:30 uur, we zijn dan maar vlug in ons tentje gekropen om nog wat te slapen. In de morgen was het weer verder wandelen.Aangekomen in Chartres

Op weg naar de kathedraalEen mooie kathedraal

Echt kunstwerkIndrukwekkend beeldhouwwerk

De bibliotheek van Chartres

Nog een wandeling in stadMooie waterpartij

Langs de buitenrand van stad terug naar de auto13-07-2009, 00:00 geschreven door Lionel
14-07-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van Magny naar Arrau

Vroeg uit de veren. De gastheer en zijn vrouw waren ook al op, en lieten ons niet vertrekken zonder een goeie kop koffie. Ze hebben ons uitgewuifd tot we uit het zicht waren (en wij ook). Spijtig dat we daar geen foto van hebben genomen. We stapten richting Illiers-Combray langs tarwe en koolzaad terug. Daar aangekomen vonden we onze dagelijkse koffie en baguette, genoeg voor de rest van de dag. Ook het zonnetje was er vroeg bij. Onze weg ging verder langs kleine gehuchtjes tot in Brou. Omdat we er na twaalven aankwamen was alles gesloten, en aten we ons middagmaal op de trappen van de kerk, baguette met toespijs en vogelwijn !

Het was warm maar veel wind. We wandelden in stilte verder tot onze rust plots werd verstoord door een ree die voor onze neus over straat huppelde. We wisten direct weer over wat praten!! De rest van de route was eentonig lang tot in Arrau. Altijd maar koolzaad en tarwe, en nu en dan enkele pikdorsers die aan het werk waren. Maar we moesten dat stuk nu eenmaal doen, dus niet veel over nadenken en wandelen.

In Arrau hebben we een camping gevonden, waar we lekker konden douchen. Naast de camping in het park was er een jongerenfeest aan de gang. Wij zijn iets gaan drinken, en hebben dan wat gerust op een bank bij de vijver waar verschillende jonge gasten aan het zwemmen en het stoeien waren. Daarna ons tentje in en dodo gedaan, na het schrijven van ons verslagje.Als het tijd was om te eten vonden we geen café-tabac en moesten we plaats nemen bij de kerk van Brou

Daar er niet veel te beleven viel onderweg hebben we anders geen foto's genomen

In Arrau hebben we een camping gevonden voor de nacht door te brengen

ons tentje luchtten voor de grote warmte

Nog wat avondeten voor het slapen gaanTerwijl enkele jongeren stoeiden in het water zaten wij uit te rusten op een bank

Nog een laatste foto voor het slapen gaan14-07-2009, 00:00 geschreven door Lionel
Inhoud blog
 • Wandeling in Poelkapelle 14 km
 • Wandeling in Zandvoorde (Zonnebeke) 17 km
 • Wandelen in Hooglede
 • Wandeling in Kortrijk 17 km
 • Wandelen aan de Moezel (dag 5)
 • Wandelen over de grootste hangbrug van Duitsland (dag 4)
 • Wandelingen aan de Moezel (dag 3)
 • Met de boot naar Cochem
 • Uitstap met de bus aan de Moezel
 • Wandelingen aan de Moezel (dag 2)
 • Wandelingen aan de Moezel (dag 1)
 • Fietsen langs de vaart naar Drie-Grachten
 • De Bakelandroute 64 km
 • De Tabaksroute 50 km
 • Wandeling in Ladeuze (Henegouwen) 21 km
 • Wandeling in Dadizele 18 km
 • Week-end in Houffalize
 • 100 km van Ieper dag 3
 • 100 km van Ieper dag 2
 • Wandeling in Beitem-Roeselare 18 km
 • Wandeling in Heestert 13 km
 • Wandeling in Woumen (Diksmuide) 17 km
 • Wandeling in het kasteelpark in Zonnebeke
 • Toer van de vestingen in Ieper 5 km
 • Wandeling in Marke 18 km
  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Blog als favoriet !
  Archief per week
 • 29/10-04/11 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 18/08-24/08 2014
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 04/08-10/08 2008
  Welkom op mijn blog!
  Foto
  Foto
  Zoeken in blog


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!