Welkom!
Inhoud blog
 • Feminisme en het recht op een gezin (Art. 16,3 UVRM)
 • De transformatieve macht van de EU
 • Montesquieu, "L'esprit des lois"
 • Wat was, is en zal zijn; op een kantelmoment
 • Carrefour Brugge: sociale bescherming terug naar af
  Zoeken in blog

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  heiligerita
  www.bloggen.be/heilige
  Hoofdpunten blog pio
 • 165 miljoen euro...
 • Voetbal op een zondag ochtend
 • Verwelkoming
  Als Dimiren spreekt...
  dans nos différences nous sommes liés
  Reacties op bericht (10)


  30-06-2008
  Eindelijk

  Eindelijk tijd gevonden se...

  Nu, de lonen stijgen niet harder dan de inflatie. Da kan wel zo zijn wanneer de inflatie lager ligt dan de in een CAO afgesproken loonstijging dit is echter nu niet het geval. Er wortd altijd afgesproken hoe hoog de loonstijging mag zijn. Door de indexaanpassingen is die maximale loonstijging al bereikt en is er dus geen extra loonstijging buiten de indexeringen. Maar de indexering is niet genoeg aangezien het geen rekening houdt met de brandstof prijzen. Vandaar die stakingen in bepaalde bedrijven, door arbeiders die loonsverhoging wilden en de boze reactie van de werkgevers die stelden dat de CAO's moesten worden nageleefd. Ik ben er inderdaad mee eens dat we de laagste inkomens moeten helpen (dat is wat ik al van in het begin zei) en volgens de redenering die ik al gaf is dat niet mogelijk of efficiënt via een lastenverlaging.

  Dat is zeker niet de cliché die ik voor ogen heb. Ik ben me er wel degelijk van bewust dat veel managers gigantisch veel werk verrichten. Ik klaag enkel aan dat er veel CEO's zijn die wel zeer absurd hoge bedragen verdienen, ondanks de "Code Lippens" (http://www.vcts.be/InteressanteLinks/CodesLippensenBuysseregelenbehoorlijkbestuur/tabid/73/Default.aspx).  Het is natuurlijk normaal dat de CEO's meer verdienen dan de gewone arbeider, maar moet dat echt tientallen keren zoveel zijn. Deze opmerking gaat zeker op wanneer de eerste actie van de CEO een saneringfsoperatie is. Verder vraag ik me ook af of de excuberante ontslagvergoedingen wel zo koosjer zijn. Uiteindelijk worden ze beloond voor slecht werk. Dat kan toch ook niet de bedoeling zijn. Inderdaad ook de arbeiders van VW Vorst kregen een stevige ontslagvergoeding, zij hebben er echter voor moeten strijden en uiteindelijk is hun ontslag geen gevolg van slecht werk maar van externe omstandigheden.

  Ik zie eerlijk gezegd het nut van een splitsing van de rechtbanken niet in. En van de sociale zekerheid al evemin. De SZ is gebaseerd op solidariteit, hoe groter de basis van deze solidariteit hoe beter we da lasten kunnen spreiden. Het zou misschien beter zijn voor vlaanderen maar wat dan met Wallonie? Gaan we echt het stereotype van het op zichzelf gekeerde, egoïstische vlaanderen nog wat kracht bijzetten en enkel onszelf belanrgijk vinden?

  De afslanking van de overheid is natuurlijk niet iets wat nu meteen een impact kan hebben op de koopkracht van de mensen. Verder moeten we opletten dat we niet populistisch worden met zulke ideeën en niet het onmogelijke gaan vragen. Ten eerste door te verwachten dat met de afslanking van de overheid alles opgelost is. En ten tweede dat men kan blijven afslanken want men heeft uiteindelijk nog wel genoeg mensen nodig om alles in goede banen te leiden. Bemerk ook dat geld uitgegeven aan de wedden van overheidspersoneel niet zomaar verloren is. Als ze werkloos zouden zijn dan zou de overheid hun uitkeringen moeten betalen en er geen diensten voor in de plaats krijgen.

  Om al de problemen op te lossen zou je het gehele systeem moeten omgooien, maar aangezien dit niet mogelijk is zijn er wel enkele dinge die we nu reeds kunnen doen voor de koopkracht. Zoals het monitoren van de voedselprijzen en het bestraffen van onrechtmatige prijsstijgingen. Ik ben echter niet voor het inhouden van de tax op de dieselprijzen want anders komt de overheid nog meer in het rood en dus nog meer onkrachtig om dinge te verwezenlijken voor de mensen. Wel had er al veel langer veel meer geïnvestgeerd moeten zijn in hernieuwbare energie zodat we niet zo afhankelijk zouden zijn van de olie. Mss zou De Crem wat minder oorlogsmaterieel kunnen aankopen en zo de mensen wat meer geven. Als is dit niet meer mogelijk aangezien de begroting al gestemd is. We kunnen de minimumlonen verhogen, de pensioenen verhogen (wat al gedaan is alsk me niet vergis), uitkeringen verhogen,... maar dan moeten er natuurlijk keuzes worden gemaakt...

  Ciao Aline...x

  30-06-2008 om 16:04 geschreven door dimitri.


  17-06-2008
  Hopla!
  Dimi,

  beloofd is beloofd;) mijn reply:)

  Oké om even te reageren op je eerste deeltje ivm indexering van de lonen. Idd de indexering is beperkt tot de gezondheidsindex(en dus de brandstofprijzen vallen erbuiten, maar de voeding niet!!! En die is ook wel duurder geworden in België..) En oké de indexering is ook beperkt in bepaalde sectoren en gebeurt ook in bepaalde sectorden met uitstel. Maar naast de indexering zijn er ook nog de gewone loonsverhogingen, waardoor de lonen dus sterker stijgen dan de inflatie. Natuurlijk is er dan wel nog een probleem voor de mensen met een minimuminkomen omdat zij een groter deel van hun budget aan voeding, brandstof en energie uitgeven dan de beter verdieners. Daarom moet de regering ervoor zorgen dat de zwakken in onze maatschppij een ondersteuning van hun koopkracht krijgen en daarom dacht ik aan het voorstel van Unizo.

  Ik denk natuurlijk niet dat ze de Amerikaanse toestand van de zogenaamde 'poor workers' nastreven, de mensen die 2 à 3 jobs hebben en nog moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Dat zou namelijk alleen maar leiden tot een daling van de koopkracht aangezien de mensen dan minder vrije tijd hebben én ookal niet echt veel geld om dingen te kopen.

  Het ding dat je daar zegt over de topmanagers is zéker bediscussierbaar. Natuurlijk heb je gelijk dat er bepaalde managers zijn die absoluut te veel verdienen dan ze waard zijn. Maar vergeet niet dat deze mensen geen 9 to 5 job hebben. Ze werken KEI hard en héél veel van hun vrije tijd gaat enkel maar naar hun werk. Ik spreek echt uit ervaring, mijn papa bijvoorbeeld (heeft niet zo een riant loon als de topmanagers die jij bedoelt uiteraard, maar hij werkt kei hard)  werkt elke dag van 6 tem half 7 en dan nog is van 9 tot 10. Ook werkt hij zaterdags hele dag en zondag voormiddag. Je zou misschien kunnen zeggen: Nou, die managers kiezen daar zelf voor...wel dan moeten ze ook loon naar werken krijgen. Ze dragen een héle hoop meer verantwoordelijkheid dan de andere werknemers van het bedrijf. Vaak rust op hun schouders ook toekomst van het bedrijf én dus de werkzekerheid van de werknemers.
  Toch kan ik zeggen dat ik in zekere mate akkoord ben met jou dat we het niet enkel bij de overheid moeten gaan zoeken, maar ook in de privé sector kunnen gaan kijken. Toch wil ik nog maar eens benadrukken dat je echt géén clichébeeld van managers mag hebben
  (beeld à la hij is rijk, zit wat aan zijn bureau, drinkt een glaasje whiskey op een nieuw afgeronde deal en biedt zijn partner een dikke havana aan. De werkelijkheid staat hier ver vanaf!!! Ik heb natuurlijk hier ook een overdreven beeld geschetst, maar je snapt mijn punt wel;)!)

  Over de vlaktaks...mmh, ik snap je maar ik had er een andere visie op na die ik nog wel eens beter moet bestuderen voor ik ze hier te grabbel gooi, want alles wat ik hier typ moet goed gestaafd worden heb ik ondertussen wel al door;)!

  Ik heb wel een idee, we zijn het er over eens dat er een oplossing moet gezocht worden voor de zwakkeren van de maatschappij. Laten we nu eens beiden een paar alternatieven formuleren. Stel we zitten in de regering en we hebben het probleem. Wat doen we? Enkele puntjes op mijn programma zijn misschien radicaal, maar ik zou toch wel durven opperen voor een splitsing van de rechtbanken en de sociale zekerheid tussen wallonië en vlaanderen.
  Minder radicaal is dan mijn idee om af te slanken bij de overheid. Daarmee bedoel ik: alle onnodige postjes van ambtenaren etc. En eventueel ook enkele ministerposten(dan komen we weer terug bij de federalisering natuurlijk, maar mss kan hier in onze fictieve regering ook wat aan gefixt worden?)

  Goed, stof genoeg en inspiratie genoeg Dimiren? Ik hoop dat wat ik neergepent heb niet te ondoordacht is. Ik zeg het nogmaals, ben mij nog wat aan het trainen en het oefenen om proberen zo met mensen die er een andere visie op nahouden toch tot mooie besluiten te komen. Natuurlijk moet k mij ook nog wat verdiepen in de materie want als communicatiewetenschapper weet ik nog niet zoveel over het hele politieke systeem etc. Maar ik doe mijn best!

  Tot de voglende;)!

  17-06-2008 om 21:38 geschreven door Aline


  14-06-2008
  antwoord

  Beste Aline, hier mijn beloofde antwoord ;-)

  Stellen dat er indexering is en dus geen koopkrachtprobleem is wel zeer kort door de bocht. Er is inderdaad een indexering van de lonen, maar deze indexering houdt geen rekening met de stijgende olieprijzen enerzijds en de stijgende energieprijzen anderzijds. Mensen met een loon die hoog genoeg is kunnen dit nog opvangen doordat de luxe-artikelen goedkoper worden. Maar zoals je zelf aanhaalt, besteden de minder gegoeden een groter deel van hun budget aan basisbehoeften en dus zal het budget voor deze basisbehoeften bij deze groep mensen sneller aangetast worden. (een vermindering van 300 euro als je 100.000 euro per jaar verdient is minder aanzienlijk dan op een loon van 20.000 euro).
  Nogmaals stel ik vast dat men zich niet veel zorgen maakt omtrent de toestand van de minst gegoeden en dat men het geen probleem noemt als enkel de minst-verdienenden problemen hebben. Zorgwekkend!

  Dat van het matigen van de lonen is natuurlijk onzin. Bemerk dat ze het hebben over de lonen van de laaggeschoolden en niet over de lonen van de topmanagers! Het deel van de laagste inkomens komt ook niet echt geloofwaardig over. Eerst zeggen ze dat de uitkeriungen niet te hoog mogen zijn omdat er anders een werkloosheidsval optreed, vervolgens zeggen ze dat de lonen gematigd moeten worden, als je deze twee sameneemt bekom je dus een nog verdere daling van de uitkeringen. Dan zeggen dat er maatregeln moeten komen voor de laagste inkomens is op zijn minst hypocriet.
  Ik denk dat ze hier vooral een Amerikaanse toestand nastreven, waar er idd een relatief lage werkloosheid is, maar de lonen zodanig gematigd zijn dat men 2 of 3 jobs moet aannemen om rond te kunnen komen.

  Het voorstel van Unizo is op zijn minst opmerkelijk. Het is typerend dat diegene die steeds veel praten over afslanking van de overheid, toch weer naar de overheid kijken wanneer het hen goed uitkomt. Ik ben het natuurlijk mee eens dat de overheid zo efficiënt mogelijk moet werken. Maar dat neemt niet weg dat je ook naar ander dinge moet kunne kijke. Waarom dus steeds de overheid afslanken, misschien eens gaan kijken wat vele topmanagers allemaal verdienen krijgen. Als men daar 5 % afhaalt kan men mss wel 100 werknemers tevreden stellen. Is het zo normaal dat een manager een tientallen)voud meer verdient dan een arbeider in het zelfde bedrijf? Ik vind trouwens ook niet dat de vakbond hier niet mag mee akkoord gaan. Wanr wat gebeurt er met dat deel van het loon dat er is bijgekompen? blijft dat vrijgesteld van sociale lasten of wordnen die na een tijd toch ook belast... bemerk ook dat het het solidariteitsbeginsel binnen de sociale zekerheid zou aantasten..

  Waarom tegen een vlaktaks? De belastingen hebben twee doelen: inkomsten voor de staat en herverdeling van de welvaart (ook een derde als het wordt gebruyikt als beleidsmiddel).
  Wat doet de vlaktaks nu met deze twee doelstellingen. ten eerste vermindert het de inkomsten van de staat omdat het een maximale aanslagvoet invoert die lager is dan de maximale aanslagvoet bij een normaal stelsel. de vlaktaks gaat dan ook meestal gepaard met een eis tot afslanking van de overheid, bv. bij LDD: privatisering van de SZ.
  De herveerdeling van de belastingen bekomt men door het progressieve karakter van de belastingen. Dit betekent dat hoe meer men verdient hoe hoger de gemiddelde aanslagvoet zal zijn. en dus hoe meer men betaalt.de rijkeeren betalen dus niet alleen absoluut maar ook relatief gezien meer belastingen. Dit wordt gelegitimeerd door wat je zelf aanhaalde aangaande de wet van Engel. aangezien het niet rehtvaardig zou zijn om belastingen te heffen op inkomsten die moeten diennen om te voorzien in de primaire behoeften gaat ùen die inkomsten ook minder streng belasten. De hogere inkomstenschalen worden daarentegen gebruikt voor luxe-artikelen en dus is een hogere aanslagvoet hiervoor gerechtvaardigt. De vlaktaks doet dit allemaal zo goed als teniet doordat het maar een beperkte progressiviteit inhoud (dankzij het belastingvrij minimum). Hierdoor wordt er dus ook veel minder welvaart herverdeelt en worden de rijker rijker en de armen armer.
  dit is waarom we tegen zulke belasting zijn. Ze komen enkel de rijksten ten goede, terwijl zij het juist het minst nodig hebben en het brengt de middelen van de overheid in gevaar waarmee ze welvaartscorrigerende maatregelen kan treffen.
  Vlaktaks is een no-go!

  Blij te mogen debateren met u ;-) ...
  xxx

  14-06-2008 om 23:25 geschreven door dimitri.


  again..
  Ik sta ook open voor discussie hoor! Ik ben ook niet een bepaalde politieke partij aan het verdedigen, gewoon mijn eigen gedachten aan het uiten..

  Oké, het blijven er dus héél veel hé:)! 53 is nog steeds veel...als ze nu is alle onnuttige ministers zouden schrappen, dan komt er ook al héél wat budget vrij...oké dat gaat natuurlijk niet zomaar, maar toch denk ik dat er fél bespaard kan worden hierop! En het hele ding is nu gewoon dat de regering moet besparen op alle mogelijke manieren en naar mijn mening is dit er een van. Natuurlijk zijn er nog suggesties mogelijk...

  Vandaag gelezen in Trends: Stop de koopkrachthysterie
  Kort geresumeerd:
  - Het leven wordt duurder, maar lonen stijgen mee dus er is volgens Trends geen probleem van de koopkracht. (Het is niet omdat prijzen stijgen, dat koopkracht daalt->indexering vd lonen)
  -Er wordt wel aangegeven dat 'een echte sociale politiek' erin bestaat om de lonen te matigen(zodat de laaggeschoolden meer kans krijgen op een job) en ervoor te zorgen dat de laagste inkomens specifieke hulp krijgen om prijsstijgingen te kunnen opvangen.
  -(hier moet ik jullie gelijk geven) Mensen met een minimuminkomen hebben wel problemen, want ze geven een groter deel van hun budget uit aan voeding. (Wet van Engel->hoe hoger het loon hoe minder aandeel vh loon naar voeding gaat) DUS regering gaat ervoor zorgen dat zwakken in onze maatschappij een ondersteuning van hun koopkracht krijgen.
  -HOE wil de regering dit aanpakken? Aanpassing van het automatische indexeringssysteem, waarbij Unizo al een voorstel heeft gedaan om een netto-opslag te geven dwz lonen worden geïndexeerd, maar op extra loon worden geen sociale lasten geheven. Door deze methode krijgt de werknemer zijn loonsverhoging én wordt de overheid gedwongen te besparen!

  Dus als de regering deze maatregelen zou nemen..
  Voorlopig is er niet veel reactie gekomen op de Unizo-maatregelen, al zeker niet van de vakbond.(want bij hun is het tegenstrijdig: loonsverhoging voor werknemers ad ene kant, langs andere kant ligt het gevoelig voor de sociale zekerheid)

  Ik ben redelijk pro deze oplossing!

  Vroeg mij ook nog af waarom jullie zo tegen vlaktaks zijn, ik vind dat op zich niet slecht...  14-06-2008 om 17:34 geschreven door Aline


  11-06-2008
  mooi zo!
  Mooi zo, een discussie onder de jeugd! Ik geef Dirk natuurlijk gelijk, al zal dit niet verbazen... Ik wil wel een fout in de discussie uit de wereld helpen. Het is namelijk niet zo dat België 80 ministers heeft he... Congo wel maar die zijn al een tijdje los van ons zeker? Dit weet ik niet zeker, zal nog is navragen bij De Gucht...
  Ma bon, hier gaan we:
  federale regering: max 15 ministers
  vlaamse regering: max 11 ministers
  Duitstalige gemeenschap: max 5
  Hoofdstedelijk gewest BXL: max 5
  waals gewest: max 9
  Franstalige gemeenschap: max 8
  totaal: 53 ministers

  nog steeds veel natuurlijk, maar je moet nu eenmaal de gevolgen aanvaarden die resulteren uit beslissingen uit het verleden. Hiermee doel ik natuurlijk op de federalisering.

  Fijn dat er gediscussieerd wordt!  

  11-06-2008 om 20:23 geschreven door dimitri


  08-06-2008
  RE: 2
  Beste Aline,

  Aangezien ik maar wilde zeggen dat geen enkel systeem perfect is en verder niet echt overeenkomsten zag tussen sociale zekerheid en justitie, zie ik niet in waarom mijn vergelijking slecht zou zijn. Maar hoe dan ook, het was maar ter illustratie van wat ik wilde zeggen, een systeem zal nooit perfect zijn, er zullen altijd fouten te vinden zijn. En daar moet dan aan gewerkt worden natuurlijk.


  Wat betreft die tachtig ministers: zo'n hoeveelheid is natuurlijk absurd en men kan inderdaad de vergelijking maken met een land als Canada, waar er veel minder zijn. Het gevaar met die vergelijking is wel dat men zou kunnen denken dat elk kabinet een even groot budget ter beschikking heeft, of er nu 80 zijn in een land of 12. Het klopt dat 80 kabinetten waarschijnlijk meer kosten dan 12, maar ik betwijfel ten zeerste dat dat het zevenvoud zou zijn, wat u toch wel enigszins laat uitschijnen met die vergelijking. Men vindt geen zaken uit om er een minister op te kunnen zetten, het feit dat er zoveel meer in België zijn, komt misschien grotendeels door een sterke versnippering van de bevoegdheden. Dat betekent dan natuurlijk dat de kabinetten in België gemiddeld een veel kleiner budget hebben dan vb. in Canada. Hoewel de versnippering op zich wel geld zal kosten door hogere administratieve kosten, denk ik dat men dat ook niet moet uitvergroten.

  Ik ga er wel mee akkoord dat men moet blijven zoeken naar herstructureringen die de staat geld besparen. Maar zeker in een periode waarin men de begroting maar niet degelijk op punt krijgt, waarin men met de overschotten op die begroting een zilverfonds moet aanleggen om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen, enz., is het totaal onverantwoord de belastingen te verlagen zonder dat die herstructureringen zijn gevonden, laat staan doorgevoerd. Alvorens men geld kan uitgeven, moet er eerst geld binnenkomen en moeten de belangrijke problemen aangepakt worden.

  Dirk

  08-06-2008 om 00:16 geschreven door Dirk


  07-06-2008
  2
  Beste Dirk,

  de vergelijking die u maakt: het (naar mijn mening) slecht functionerende sociale zekerheidssysteem en mensen die onschuldig veroordeeld worden is niet zo schitterend gekozen vind ik. Een dwaling van het gerecht en de sociale zekerheid liggen ver van elkaars bed...
  Het systeem is naar mijn mening namelijk verre van perfect.
  Er is inderdaad een kloof tussen arm en rijk en die zou moeten opgelost worden. We moeten inderdaad zoeken naar een oplossing, maar ipv nu te gaan klagen op de beloofde belastingenverlaging van Open VLD, kunnen de ministers misschien ook eens bij hun eigen gaan kijken? Waarom heeft een minilandje als België 80 ministers nodig(Canada bv maar 12) met hun hele cabinet. Welke gigantische uitgaven vertegenwoordigen zij dan wel niet?
  Hoe komt het dat in Wallonië het merendeel van de bevolking voor de staat werkt en in Vlaanderen het merendeel in de privé sector?
  Zijn er niet genoeg zaken waarop men kan besparen zonder de bevolking er voor te laten opdraaien?

  Misschien ben ik wel compleet verkeerd en heb ik te weinig inzicht in de materie, maar het is gewoon een inzicht..

  Aline

  07-06-2008 om 22:07 geschreven door Aline


  g
  Ben het niet echt eens met u en dat zal wel voor veel dingen zo zijn aangezien mijn politiek denken zich in een andere stroming begeeft dan de uwe. Doch degelijk schrijfwerk.

  07-06-2008 om 20:11 geschreven door Hans


  Reactie op Actueel: "Open VLD eist 4,2 miljard lastenverlaging"
  Hey,

  Even een reactie op wat Aline zei:

  Natuurlijk zijn er mensen die profiteren van het systeem. Er zijn echter ook mensen die onschuldig veroordeeld worden. Er op wijzen dat een systeem niet perfect is, is geen argument tegen dat systeem; het zou een impuls moeten zijn om het te verbeteren. Immers, volkswijsheid leert ons dat men het kind niet met het badwater moet weggooien.

  Op zich is er ook niets mis om voor de gegoede klassen te strijden. Het is echter minder noodzakelijk dan de strijd voor de minder gegoede klassen, wat al blijkt uit de benaming. De 'gegoede klassen' zitten niet met de problemen qua koopkracht, er ís daar geen probleem dat bestreden moet worden. En ja, mensen die harder werken, mogen meer verdienen. Het loon dat je krijgt, wordt echter niet enkel bepaald door hoeveel moeite iemand doet. Afkomst is bijvoorbeeld ook nog steeds bepalend (zij het dan onrechtstreeks, via factoren als onderwijs, etc.), om nog maar te zwijgen over geluk. In België worden lonen echter niet gelijkgeschakeld, iemand die meer verdient zal meer geld overhouden ook. De belastingen worden wel zwaarder voor de hogere schijven van de inkomsten, maar natuurlijk nooit in die mate dat meer verdienen minder overhouden wordt.

  Ook nog even zeggen dat ik uw blogs goed geschreven vindt en ze zeker ga opvolgen. Doe zo voort, Dimitri .

  Groetjes,

  Dirk

  07-06-2008 om 12:16 geschreven door Dirk


  06-06-2008
  Reactie op Actueel: "Open VLD eist 4,2 miljard lastenverlaging"
  Hoi die Dimi;),

  goed geschreven, vooral de laatste paragraaf is ontroerend, maar toch... Bij het lezen van zulke woorden stel ik me automatisch vragen. 'De armsten van de maatschappij', zoals je het beschrijft. Ik ga akkoord dat er velen zijn echt hulpbehoevend zijn, maar er zijn er minstens evenveel die profiteren van het systeem dat de staat heeft opgebouwd om de armsten op te vangen.
  En wat je daar zegt van 'de rijken die al belastingen betalen zullen dan minder belastingen moeten betalen en wat helpt dat de armen, die al nauwelijks belastingen betalen, voorruit?', wel ik ga ermee akkoord dat dat de armen niet vooruit helpt, maar wat is er mis met ook voor de beter gegoede klasses te strijden? Is het dan zo dat de mensen die hard werken veel belastingen moeten betalen? Hebben ook zij niet recht op een belastingenverlaging? Ik zeg niet dat er niets moet gedaan worden aan de steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk, maar misschien is het dan beter om eerst het hele systeem van de sociale zekerheid in België eens deftig onder de loep te nemen, vooraleer Open VLD af te schieten?

  Tot de volgende discussie;)! (die er zowiezo eens gaat komen in een bruine kroeg;))

  Xx

  Aline

  06-06-2008 om 23:27 geschreven door Aline


  Geef hier uw reactie door
  Uw naam *
  Uw e-mail
  URL
  Titel *
  Reactie * Very Happy Smile Sad Surprised Shocked Confused Cool Laughing Mad Razz Embarassed Crying or Very sad Evil or Very Mad Twisted Evil Rolling Eyes Wink Exclamation Question Idea Arrow
    Persoonlijke gegevens onthouden?
  (* = verplicht!)


  Eye-openers
 • poverty.com
 • Free Rice
 • Free poverty
 • "Help us"-brief

 • Wil je op de hoogte blijven van nieuwe blogs? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief!
  Mailinglijst

  Geef je e-mail adres op en klik op onderstaande knop om je in te schrijven voor de mailinglist.  Blog als favoriet !

  Archief per week
 • 20/07-26/07 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 31/12-06/01 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!