Inhoud blog
 • ComingWorldRememberMe
 • 'Boy Lights fire' (David Lynch)
 • One day
 • eerste communie
 • Is mijn vader in de hemel?
 • Pijn, verdriet, leven ...
 • True religion
 • Allerzielen, even stilstaan bij onze overledenen ...
 • "Ik krijg de oude kleren van de zoon van de baas van mijn mama"
  Welkom in de godsdienstklas !! Alle kids (van het eerste tot het zesde leerjaar) komen hier een uurtje per week ...
  Zoeken in blog

  Ga ook naar de website van onze school !!
 • De Zonnewijzer
 • Zwerfvuil hoort in de vuilbak!
 • Federatie Zonhoven
 • Godsdienstonderwijs
 • Godsdienstklas in school "De Zonnewijzer" in Zonhoven
  Stil worden, lachen, zingen, kaarsje aansteken, luisteren naar elkaar op de mat , kwissen (jongens tegen meisjes), iets bijleren, werkschrift verzorgen, samen zijn ...
  Schoolwebsite : www.dezonnewijzerzonhoven.be
  20-12-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verdriet ...
  In het bezinningsmoment rond de adventskrans werd het op een moment heel stil toen een jongen begon te wenen. Hij was heel verdrietig omdat zijn neefje en nichtje waren omgekomen tijdens het drama in Pakistan. (zie onderstaande link) 
  Het vierde kaarsje van de adventskrans (dat normaal nog niet mocht worden aangestoken) heeft hij mogen aansteken voor alle kinderen in onze wereld die onrechtvaardig behandeld worden, voor mensen op de vlucht, mensen die eenzaam zijn ...
  Het kerstverhaal is soms heel dichtbij  ...
     18-12-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ze zeggen dat ... (even stilvallen)

  Ze zeggen dat zijn vader in de gevangenis heeft gezeten.
  Ze zeggen dat zijn moeder is weggelopen.
  Ze zeggen dat zij niet te vertrouwen is.
  Ze zeggen dat het bij hen armoe troef is.

  Zo gaat het overal, in de school, op straat, in het jeugdhuis.
  En het wordt even pijnlijk stil als het slachtoffer binnenkomt.

  "Neen, natuurlijk, we roddelen niet," kun je denken, "wij zeggen alleen maar de waarheid. En die mag toch gezegd worden, of niet soms?"

  We praten over onze naaste en we verschuilen ons achter een anonieme macht : "Ze".
  Daar sta je als mens machteloos tegenover: niemand kan het praatje achterhalen.

  Wij, waarheidsmaniakken, ten koste van de anderen. "Ze zeggen..."

  Woorden zijn zo gemakkelijk...
  Woorden zijn zo gevaarlijk ...
  Woorden zijn zo interessant ...
  Woorden zijn zo liefdeloos ...
  "Ze zeggen..."


  http://www.kuleuven.be/thomas/page/gebedenboek/


  12-12-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rond de adventskrans met een knipoog :)

  ludiek advent


  11-12-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het verhaal van de twee werelden:

  Midden in de nacht – schrijven de evangelisten –
  is er een ster boven een stal.
  Een hut
  het verblijf bij uitstek voor wie niet meetelt
  en geen aanspraak kan maken op enig recht.
  Er was namelijk "geen plaats in de herberg".
  Wie niets bezit, ogenschijnlijk niets te bieden heeft,
  krijgt ook geen plaats.

  Er zijn twee werelden: de wereld van de herberg en de wereld van de stal.

  De ene wereld is de plaats van het "goed volk",
  je weet wel,
  zij die geluk hadden in het leven,
  degelijk werden opgevoed in een warme thuis,
  alle kansen hadden om te studeren en daarna een goede baan vonden,
  mensen met een goede naam in de gemeenschap.
  Ze hebben het goed.

  De stal is die andere wereld:
  miserie
  die kleine mensen
  van vader op zoon geërfd hebben:
  geen thuis, geen opvoeding, geen werk,
  geen zekerheid voor morgen.
  In de herberg worden zij
  os- en – ezel – mensen genoemd,
  schorremorrie,
  verlopen lui,
  niet te vertrouwen,
  mensen met wie je beter niet omgaat,
  kinderen met wie je niet speelt,
  jongeren die voor niets goed zijn.
  Voor de mensen van de stal
  blijft de herbergdeur
  potdicht.

  Twee totaal aparte werelden.

  De mensen van de stal
  zijn daar terecht gekomen omdat de herberg
  al "volzet" was.

  Armoede van velen ontstaat
  uit de opgepotte rijkdom van enkelen.
  Eenzaamheid
  is het bittere resultaat van de gesloten kring,
  van mensen die genoeg hebben aan elkaar.

  De verdoken armoede
  van kleine mensen
  stelt mij onontkoombaar voor deze keuze:
  Gods liefde
  zichtbaar maken
  of verduisteren...

  Wie op zoek gaat naar de stal
  vindt altijd wel een ster
  om de weg te vinden.
  En alleen wie kijkt als een herder
  herkent daar in die stal
  het kind van God.

  Syrie


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Slotmoment SOS Ghana

  Slotmoment


  02-12-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.4200 Euro voor SOS Ghana

  Onze school “De Zonnewijzer” heeft de voorbije weken haar naam alle eer aangedaan. Het hele team liet de zon extra schijnen voor de mensen in Ghana door de verkoop van wereldbollen en door sponsoring van sportactiviteiten onder impuls van bekende sportlui.

  Maandag 1 december werd het hele gebeuren afgesloten met een slotmoment onder de loods in de school. Niet enkel onze 500 leerlingen keken reikhalzend uit naar het uiteindelijke resultaat, ook de leerkrachten, de bekende sporters en de talrijk opgekomen ouders stonden te popelen om de opbrengst te weten te komen. Jules Janssens en Greet Franssens, de twee bezielers van SOS Ghana, mochten plechtig de cheque in ontvangst nemen. Woorden schoten tekort om iedereen te danken.

  Dank aan alle kinderen die wereldbollen verkocht hebben en sponsors gevonden hebben. Dank aan ouders en familieleden om te kopen en uw kind te ondersteunen. Dank aan de bekende sporters om met de kinderen te komen sporten. Dank aan de leerkrachten om de kinderen in de klas te motiveren. Dank aan de mensen van het secretariaat om de hele boekhouding in goede banen te leiden. Dank aan … Greet en Jules, jullie hebben ons warm gemaakt en de goesting gegeven voluit te gaan voor de mensen in Ghana. 

  Klik hier voor de foto's ...   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Afscheid van een grote meneer ...

  Luc De Vos - Er kan nog van alles gebeuren


  Ik probeer dat te doen, te geloven.
  Ik denk elke dag na over God, echt waar.

  Maakt de liefde niet sterker?

  http://www.checkpointtv.be/v/er-kan-nog-van-alles-gebeuren/

  28-11-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruisje als iemand overleden is ...
  In het eerste leerjaar mogen de kinderen hun huisgenoten tekenen in het werkschrift van godsdienst. (mama, papa, broers, zussen, huisdieren ...)
  Soms kan het gebeuren dat een poes, hond ... overleden is. 
  Het hondje kan dan toch getekend worden want het hondje heeft thuis altijd gewoond, We zetten dan enkel een kruisje boven het diertje. 
  Tot mijn verbazing zet een jonge dame een grote "X" boven haar overleden poesje. 
  Ik had eerlijk gezegd een ander kruisje verwacht. 


  19-11-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Citaat uit toespraak van prof. Bieringer op het Interdiocesaan congres over “Missionair kerk zijn”.

  “Wie kinderen doopt, verplicht zich ertoe wat

  anderen als lawaai zien als “de stem van de toekomst” te interpreteren en wegen te

  zoeken die het mogelijk maken zowel de nood aan stilte en ingetogenheid te respecteren

  alsook de nood van kleine kinderen en jonge gezinnen om regelmatig aan de

  zondagviering van de parochiegemeenschap te mogen deelnemen. Als men het ongemak

  niet wenst te aanvaarden dat kleine kinderen onvermijdelijk met zich meebrengen, heeft

  het weinig zin hen te dopen. Anders neemt men met de linkerhand weg, wat men met de

  rechterhand heeft gegeven. “

                                                                                                Bron: www.kerknet.be


  17-11-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen."Anders" naar de kerk gaan ...
  Vorige zondag, in de kerk, tijdens de eucharistieviering maakte ik iets vreemd mee. 
  Toen de viering een kwartier bezig was kwam een oudere mevrouw met haar gehandicapte zoon de kerk binnen. Ze zetten zich achteraan in de kerk, begonnen rustig zonder iemand te storen hun natte jassen uit te doen. Ze volgden de viering op afstand. 
  Toen de tijd gekomen was voor de communie stonden als één van de eersten op , gingen naar voor en haalden samen de communie. 
  Ze kwamen terug op hun plaats, deden rustig hun kleren aan en ... vertrokken. (voor de bezinnende tekst, voor het bidden voor overledenen, voor de mededelingen, voor het kruisteken ... )

  "Anders" eucharistievieren ?


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zondag 23 november gezinsviering in de kerk van centrum !
  Het is bewezen: veel kinderen, jongeren...  zitten thuis opgescheept met een teveel aan spullen, speelgoed, boeken, ... 
  Zondag 23 november krijgen we de kans om te delen met anderen. 
  Breng "gerief" dat jullie willen delen naar de kerk en de Sint met zijn pieten (welke kleur ze oog mogen hebben) zal zorgen voor een eerlijke verdeling. 
  Naast de Sint zullen ook de chiromannen van de partij zijn want zij vieren het feest van Christus Koning. 

  Iedereen van harte welkom !


  12-11-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Juf An is 50 jaar !
  Foto


  Klik hier om meer foto's!

  04-11-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uitspraak van de dag!
  "Meester, ik heb drie mama's, één papa en twee zussen ... 

  Jongen uit het eerste leerjaar. 

  24-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brief met info i.v.m. SOS Ghana
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  Beste ouder(s),

  Vanaf donderdag 23 oktober start onze schoolactie voor “SOS Ghana”.                              

  SOS Ghana is een jonge VZW die zich inzet voor kleinschalige projecten in de buurt van Sandema, Upper East, Ghana.
  Vorig jaar realiseerde het team van SOS Ghana o.a. de toevoer van drinkwater in een schooltje met meer dan 200 kinderen. Hiervoor ontving ze een 'Certificate of Merit', een certificaat voor een bijzondere verdienste.

  Het doel van de actie is ons steentje bijdragen aan de bouw van een klein sportveldje met douche. Zo bieden we de kinderen de mogelijkheid om aan sport te doen maar ook geven we tegelijkertijd een boodschap i.v.m. hygiëne mee.

  Onze actie kan je op twee manieren steunen:

  1. Gedurende de volgende weken gaan onze leerlingen tijdens de turnles deelnemen aan 3 sportieve proeven: lopen, basketbal en voetbal. Voor deze proeven gaan ze tijdens de herfstvakantie op zoek naar sponsors.

  2. De leerlingen verkopen wereldballen. Deze “stressbal” kan u kopen aan de prijs van 2 euro.

  Vraag tijdens de herfstvakantie aan familie, vrienden, buren,…. om onze actie te steunen.

  Op donderdag 20 november sluiten we de actie af. Gelieve het sponsorgeld en het geld voor de stressballen ten laatste op die dag af te geven aan de klasleerkracht.
  Op maandag 1 december zal de slothappening plaatsvinden, met de overhandiging van de cheque aan Jules Janssens, de bezieler van het project voor “SOS Ghana”.                          Ouders en grootouders die dit slotmoment willen meemaken zijn welkom op de speelplaats van de Kleine Hemmen om 14.30 uur. De leerlingen krijgen daarna de bestelde ballen mee naar huis.

  Leuk om te weten:
  -Samen met deze brief ontvangt uw kind een zakje met hierin een bal om te verkopen en een kaart om ballen bij te bestellen en tevens te sponsoren voor de sportproeven.

  -Als dank voor onze inzet ontvangt de school van SOS Ghana een bedrag te besteden aan materiaal voor onze turnzalen.

  Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking!
  Het schoolteam van De Zonnewijzer


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.S0S-Ghana in "Zonhoven.nu"

  Topsporters moedigen leerlingen van de Zonnewijzer aan

  De leerlingen van basisschool de Zonnewijzer uit Zonhoven hebben wel heel bijzondere fans. De volgende weken gaan ze immers door een reeks bekende Limburgse topsporters aangemoedigd worden.

  Onder meer de bekende basketters Odell Hodge (van Limburg United), Sara Bas en Patrick Brabanders waren donderdag al te gast in de school, net als marathonloper Rik Ceulemans. Via filmpjes werden de leerlingen zelfs aangemoedigd door de Rode Duivels én door topvoetballer Jelle Vossen. De volgende weken trekken de leerlingen dan ook met een 'sponsorkaart' langs hun gulle familieleden. Daarna gaan ze zelf - nog steeds aangemoedigd door de Limburgse topsporters - straffe sportprestaties proberen neer te zetten. Hoe straffer hun prestaties, hoe meer geld ze zullen inzamelen voor Ghana. Als de actie genoeg oplevert, kan er daarmee een sportveldje worden aangelegd voor de plaatselijke Afrikaanse kinderen. Zo hebben zij ook de kans om te sporten. Verschillende Limburgse topsporters worden normaal zélf aangemoedigd. Maar omdat ze zo gecharmeerd waren door het bijzondere initiatief van de school, besloten ze deze keer zélf te supporteren voor de leerlingen. Begin december zijn de resultaten van hun actie bekend. Links:SOS Ghana en Blog Basisschool de Zonnewijzer


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Foto's van het startmoment SOS-Ghana

  Foto

  23-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sporten en wereldbollen ten voordele van Ghana !

  Onze school “De Zonnewijzer” zoekt het dit jaar sportief én in Ghana. Via de VZW SOS Ghana werden ze op weg gezet om voor de mensen in dit Afrikaans land hun beste voeten voor te zetten.

  Tijdens het startmoment in de turnzaal waren verschillende (top)sporters aanwezig om het jonge volkje te motiveren. Basketters Sara Bas, Odel Hodge, Cedric Broux en Patrick Brabanders kwamen in levende lijve één of meerdere ballen in de ringen gooien. “Punkrunner” Rik Ceulemans was van de partij samen met de enkele sportieve inwoners van rusthuis “Bloemelingen”. De “papa van juf Carine” vertelde dat hij op 73 jarige leeftijd nog steeds met de crossmoto erop uittrekt.

  De volgende dagen gaan onze leerlingen sporten, sporten en nog eens sporten. Naast dit sporten gaan ze ook op zoek naar sponsors. Er moet geld in de lade komen om ook in Ghana kinderen de kans te geven om aan sport te doen. Hiernaast gaan ze ook familieleden, vrienden en buren stalken om toch maar zoveel mogelijk “wereldbollen” of “stressballen” te verkopen.

  “Wij doen mee” staat op een grote poster in elke klas met daarop de namen van onze “topsporters”, de namen van de kinderen in de klas, juf/meester …

  We zijn er klaar voor … 


  21-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zaterdag 15 oktober GEZINSVIERING


  DSC_0136.jpg wordt weergegeven


  “Vrouwelijke wetgeleerden en God met een pollepel … “

   

  Maar goed dat de bisschoppen in Rome zich niet over zoveel “heisa” moeten beraadslagen zoals bij de synode … toch maakte het deel uit van de gezinsviering met de kinderen die hun eerste communie gaan doen, hun ouders, de vormelingen …

  Het evangelie van deze zondag, dat uitgebeeld werd door enkele dapperen, was niet van de poes:  Jezus werd op de proef gesteld door enkele wijs-uitziende dames die zichzelf wetgeleerden noemden en opgejaagd werden door de Keizer (Maarten) die geld nodig had. Jezus (Priester Rik) was niet van zijn stuk te brengen en noemde de dames zelfs “valseriken”. Volgens Jezus moeten we aan de keizer geven wat aan de keizer hoort en aan God wat bij God hoort.

  Gelukkig waren er in de kerk veel slimme kinderen met hun ouders om uit te zoeken “wat” naar “wie” zou moeten gaan. Enkele attributen vooraan in de kerk maakten het kiezen niet gemakkelijk. Het ging van pollepels tot een fles wijn, blikje bier, feesthoed, muts van de Rode Duivels, bestek, een Koran, kruisbeeld, voetbal, knuffelhond, helm, woordkaarten, afbeeldingen, waspoeder, pleisters, …

  De wetgeleerden keken achterdochtig toe en noteerden welke keuzes het jonge volkje maakte:

  ·         De pollepel was voor God want Hij maakte niet enkel eten voor zichzelf, de keizer wel.

  ·         De pleisters waren ook voor God: Als we iemand verzorgen is in deze handeling God zichtbaar.

  ·         De Koran ging naar de keizer want God wist wat in het heilig boek voor de Moslims stond.

  ·         De hond was voor God, Hij heeft dieren en mensen het leven gegeven.

  ·         Waspoeder was dan weer voor de keizer om zijn kleed “echt” wit te krijgen.

  ·        

  Tenslotte werden vormelingen en communicanten gevraagd om samen “op weg te gaan”. Samen met alle mensen in de kerk, de muzikanten, de catechisten, de priester, de wetgeleerden en … de keizer mocht ook mee. Echte chocolade muntstukken mochten niet ontbreken en maakten het feest compleet. 


  Klik hier om meer foto's te bekijken. 


  DSC_0127.jpg wordt weergegeven


  16-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SOS Ghana
   papa ghana  


  Jules

  Wie ben ik en waarom SOS  Ghana?

  Beginnen met mijn leeftijd doe ik niet, ik zou jullie vragen dit toch zo vlug mogelijk te vergeten.  20 jaar heb ik in en rond Rillaar naakten gekleed, dorstigen gelaafd, hongerigen gespijsd. Ik was jarenlang zelfstandige in de horeca, had een bakkerij en verkocht kledij…   Na mijn bezoek aan Ghana besefte ik dat die 20 jaar maar een waan, een droom geweest zijn.  Ik heb  in Rillaar en omstreken in die 20 jaar nooit iemand naakt, met dorst of honger gezien.  Dit zag ik voor de eerste keer in Ghana.  Wanneer je kinderen zichzelf in slaap ziet wenen van honger omdat ze niets te eten gehad hebben , dan pas zie je dorst en honger.  Daarom doe ik dit.  Gans mijn leven zoek ik al wie ik ben, met alle twijfels en vragen over mezelf.  Toen mijn moeder vorig jaar December haar 90 verjaardag vierde en ik binnenkwam op haar feestje vroeg een leeftijdsgenoot en vriendin van mijn moeder of ik een pater was.  Ik wil graag een soort pater zijn, ééntje die in Ghana zoveel mogelijk en zo lang mogelijk mensen wil helpen  door hun op weg te zetten en zichzelf te leren onderhouden.  Hopelijk slaag ik erin hun werk te geven om hun eigen centjes te verdienen, een fierheid te geven door zichzelf en hun gezin te kunnen onderhouden.  Alleen is dit niet makkelijk en velen spreken over een druppel op een hete plaat.  Maar ik weet zeker dat we met jullie hulp een massa mensen kunnen voorzien van drinken en eten, kinderen een degelijke opvoeding geven, een opleiding waar ze een menselijk bestaan kunnen van opbouwen, een school met degelijk materiaal en degelijk onderwijs.  Ik weet dat veel mensen graag iets geven om te helpen, maar geen vertrouwen meer hebben in organisaties , er blijft te veel geld onderweg aan handen plakken, hier geven we de garantie dat iedere € in Afrika aankomt voor hulp.         

  http://sosghana.wordpress.com/


  04-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Om even bij stil te staan ...
  "We moeten onze kinderen leren dat af en toe een beetje ongelukkig zijn bij het leven hoort. 
  En dat je daarvoor niet naar de psychiater hoeft.”

  Dirk De Wachter

  (c) KU Leuven - Rob Stevens

  http://nieuws.kuleuven.be/node/11363

  02-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vredesweek 2014: Stop haat, praat!


  Vredesweek 2014


  NEE tegen haatboodschappen, 
  JA tegen dialoog

  De Vredesweek roept op om te reageren tegen haatboodschappen en het gesprek aan te gaan met diegenen die ze verspreiden.

  De Vredesweek sluit zich ook aan bij de Europese campagne No Hate Speech, of: Neen tegen haatboodschappen, ja tegen dialoog.

  In het kort:

  • Start: 21 september 2014 - de Internationale Dag van Geweldloosheid
  • Einde: 2 oktober 2014 - de geboortedag van Ghandi
  • Thema: stop haatboodschappen, ga de dialoog aan
  • Actie? Op straat, op school, op internet,...
  • Meer infowww.vredesweek.be  Archief per jaar
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!