Maandag 10 november Welkomsmoment Nieuwe Inwoners
Categorieën
 • Agenda (1)
 • Allerlei (4)
 • Buurtcomitè (8)
 • Delle in de oorlogen (4)
 • Ik hou van Delle (3)
 • Ik hou van Delle - Activiteiten 2013 (3)
 • Ik hou van Delle - Activiteiten 2014 (3)
 • Ik hou van Delle - KERMIS 2014 (3)
 • Ik hou van Delle - KERMIS 2015 (1)
 • Jeugbeweging (2)
 • Jodam (3)
 • Jodam - Activiteiten 2011 - 2012 (4)
 • Jodam - Activiteiten 2013 (6)
 • Jodam - Activiteiten 2014 (1)
 • Kapelletjes-Gebouw (5)
 • Kerk en Parochie (8)
 • Onderwijs (2)
 • Parochiale Werken (8)
 • Pastoors (13)
 • Politiek (4)
 • Sport - Voetbal (5)
 • Sport - Wielrennen (5)
 • Talent uit Delle (4)
 • Vereniging *KVLV (4)
 • Vereniging *KVLV Activiteiten 2012 (3)
 • Vereniging *KVLV Activiteiten 2013 (1)
 • Vereniging - - KVLV Activiteiten 2014 (3)
 • Vereniging - -KVLV Activiteiten 2015 (1)
 • Vereniging -Landelijke Gilde Activiteiten 2011 en vroeger (4)
 • Vereniging- Landelijke Gilde Activiteiten 2012 (4)
 • Vereniging- Landelijke Gilde Activiteiten 2013 (13)
 • Vereniging- Landelijke Gilde Activiteiten 2014 (8)
 • Vereniging- Landelijke Gilde Activiteiten 2015 (2)
 • Vereniging- Landelijke Gilde Jaarlijkse Reis (8)
 • Vereniging- OKRA (3)
 • Vereniging- OKRA Activiteiten 2012 (7)
 • Vereniging- OKRA Activiteiten 2013 (6)
 • Vereniging- OKRA Activiteiten 2014 (1)
 • Vereniging-- OKRA Activiteiten 2015 (1)
 • Vereniging--WTC Delle (7)
 • Volksleven (5)
 • Wijngilde-Lipsevallei (6)
 • x Wijngilde Lipsevallei Activiteien 2013 (3)
 • Ziekenzorg (3)
 • ¨¨ Met dank voor de medewerking .. (1)
 • ° Websites (1)
 • DELLE - vroeger en nu

  27-09-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jodam Buken-Delle

  JODAM BUKEN-DELLE

  Jodam Buken-Delle is de naam van de oud-scouts en oud-gidsen afdeling die aangesloten is bij de vereniging van Vlaamse Oud-Scouts en Oud-Gidsen (afgekort VOSOG- Scouting voor Volwassenen).

  Jodam komt van de naam van de scouts en gidsen verenigingen,  Sint-Joris en Damiaan.

  De groep Jodam Buken-Delle werd gesticht in 1973 ten huize van Karel Imbrechts en Agnes Van der Mosen (beide gewezen scoutsleiders)  Stichters van het eerste uur waren Willy Sevenants en Hugo Coose.

  Na een eerste contactvergadering werden 26 oud-scouts  lid van Jodam.  

  De jonge groep was ook reeds aanwezig als waarnemer op de stichtingsvergadering van VOSOG te Leuven op 13 oktober 1973 .  VOSOG vzw werd officieel erkend als socio-culturele vereniging, volgens het decreet van het Ministerie van de Vlaamse gemeenschap sedert 1 januari 2011.

                                                                    

   

   

  In 1975 sloten de oud-scouts van Buken een verbond  met oud-leidsters van de gidsen.

  Deze Scouting is eveneens gesteund op de 5 basispijlers die Baden Powell voor het eerst heeft toegepast in 1907 : Zelfwerkzaamheid, Medebeheer, Ploegwerk, Engagement en Dienst.

  De nieuwe vereniging organiseerde spoedig allerlei zaken.  Er kwam een jaarlijks gastronomisch weekend, diverse uitstappen met de fiets, daguitstappen, kaartavonden, discussieavonden, het bijwonen van toneelvoorstellingen, een paasfeest voor de kinderen, sportactiviteiten.  Ze stelden zich ook ten dienste voor sociaal dienstbetoon, hulp in een jeugdtehuis, gehandicaptenzorg enz.

                                                                 

  Zittend Theo Boels – Rita Lambrechts – Rik Bosmans – Leonard Bruwier

  Tweede rij : Vera Lambrechts – L Stroobants – Maria Verstreken – M Van den Haut  A Van den Broeck -  M Verstraeten – Louis Schoevaerts

  Derde rij:  Urbain Smets – Bernadette Seeuws – Hugo Coose – Willy Sevenants – R Verstraeten -  Bernadette De Bie - Georges Smets

   

   

  In 1987 zag het bestuur er als volgt uit:  Voorzitter:  Rita Lambrechts, ondervoorzitter:  Willy Sevenants, kassier: Viviane De Wijngaert, afgevaardigde provinciale en landelijke raad Julien Scholiers, raadsleden:  Leonard Bruwier, Hugo Coose, Theo Boels en Louis Schoevaerts.

  In 1989 organiseerde de scoutbeweging te Buken in een tent hun eerste Mossel-Brosseldagen.  Dit evenement zou uitgroeien tot een topper en jaar na jaar steeds meer bezoekers aantrekken.

                                                               

   

   

  Op zaterdag 11 april 1998 vierde de Oud-Scouts en Oud-Gidsen (VOSOG nationaal) en  Jodam-Buken-Delle hun 25 jarig bestaan  in de grote parochiezaal van Delle  met de radio uitzending Ochtendkuren  met “Somers en Verschueren” . 

                                                               

   

   

  Er was toen ondermeer een daverend optreden van Plastic Bertrand en Sabine Hagedoren kwam die ochtend in Delle “het weer” voorspellen.   Na die uitzending was er een toeristische rondrit in de streek met autobus onder leiding van Karel Imbrechts als gids.  Op de middag was er een middagmaal voorzien voor de aanwezigen.

                                                             

   

   

  Sedert 2003 nemen enkele leden van Jodam deel aan  de wedstrijd van het kweken van de zwaarste pompoen (Belgisch en Europees kampioenschap te Duisburg-Tervuren). De vereniging startte met exemplaren van rond de honderd kilogram, maar ze verfijnde de teelwijze zodanig dat men in 2009 een exemplaar van 299 kilogram vanuit Buken naar Duisburg konden brengen.  Daarmee haalden ze toen de 25ste plaats op het Europees kampioenschap. Jodam eindigde ook reeds zevende bij de Squashen (groene pompoenen) met een vrucht van 223 kilogram.
                                                          

   

   

  In 2007 werd wereldwijd de honderdste verjaardag van Scouting gevierd.

  Onder de noemer "One World One Promise" gingen we wereldwijd met hetzelfde jaarthema aan de slag. Wereldbroederschap en vrede waren daarbij de invalshoeken.

  Als grootste mondiale jeugdbeweging wil Scouting en Guiding hiermee haar missie van "kinderen en jongeren laten opgroeien in een democratische, rechtvaardige wereld" zichtbaar, hoorbaar en voelbaar maken.

  Vanaf 2008 steunt Jodam het project ‘Zaden voor voedsel’ van Professor William Van Cotthem.

                                                          

  1ste rij: Bernadette Seeuws - Rita Lambrechts - Jeanine Van Noten

  2de  rij: Frans Behets - Rik Bosmans -  Herman De Wijngaert - Nadia Vanderlinden

  3de   rij:  Hugo Coose -  Ferdinand Verstraeten - Louis Schoevaerts - Maria Vandenbroeck - Paul Bosmans

   

   

  De oud-gidsen en oud-scouts Buken-Delle hielden van 9 tot 11 januari 2009 voor de 35ste maal hun gastronomisch weekend te Awenne (Marche-Saint Hubert).

  Ze bezochten toen o.a. de likeurstokerij ‘Distellerie des Ardennes’, de westernsaloon ‘Wagon Trail Saloon’ en de ‘Comptoir Forestier’ te Marche, de dienst voor de Waalse bosadministratie.  Het was ook leuk voor de scoutsgroep dat een van hun leden er werd aangeduid als 100.000ste bezoeker.  

                                                         

   

                                                            

  zittend: Hugo Coose -Bernadette Seeuws - Nadia Vanderlinden -Paul Bosmans

  staande: Willy Sevenants - Vera Lambrechts - Louis Schoevaerts - Herman De Wijngaert -  Rita Lambrechts - Jeaninne Sevenants - Maria Vandenbroeck -  Jeanine Van Noten - Frans Behets - Maria Verstreken

   

  Als bijzonderste activiteiten organiseerde Jodam Buken-Delle in 2011 verschillende reizen.  Zo was er een reis  naar Hongarije van 21 tot 31 mei  en reis naar Zweden van 1 tot 6 augustus 2011 met bezoek aan de Jamboree.  Van 7 tot 10 augustus 2011 was er een vierdaagse fietstocht in de Moezel (Bernkasel-Cues).

  Naast deze activiteiten was er het jaarlijks gastronomisch weekend te Nieuwpoort van 7 tot 9 januari 2011, alsook groepsfietstochten naar Scherpenheuvel en Westerlo.

                                                        

  aan de tafel: Jean Vannoppen - Rita Lambrechts (vzt) -Achiel Smets - Herman De Wijngaert - Georges Smets

  staande: Maria Verstreken - Nadia Vanderlinden -  Rik Bosmans -Willy Sevenants

   

   

  In 2012 heeft Jodam Buken-Delle 36 leden. De Provinciale afdeling Brabant van VOSOG vzw met ondermeer afdelingen in Aarschot – Elewijt – Halle – Hever – Kortenberg – Leuven – Perk – Vilvoorde en Zaventem  tellen  525 leden en de Nationale Afdeling telt 4300 leden

  BESTUURSLEDEN   JODAM  BUKEN – DELLE

  Algemeen contactpersoon en Secretaris  : Willy SEVENANTS

  Voorzitter : Rita LAMBRECHTS

  Penningmeester en Verantwoordelijke ledenadministratie : Viviane DE WIJNGAERT

  Afgevaardigde 1 voor de Provinciale en Landelijke raad : Hugo COOSE

  Afgevaardigde 2 voor de Provinciale en Landelijke raad : Henri BOSMANS

     * Een oud-scouts en oud-gidsenkern werkt meestal rond een bestaande groep (in Buken is dit het geval met scouts Buken-Delle).  De kernleden bepalen zelf het programma en activiteiten. Het spreekt voor zich dat het merendeel van deze activiteiten gestoeld zijn en of voortspruiten uit de vroegere scoutswaarden (5 basispeilers). Hulp en ondersteuning aan de plaatselijke groep kan indien de groep er naar vraagt (de oud-scouts dringen zich niet op of bemoeien zich niet met de plaatselijke leiding / beleid / programma.

  De verschillende (oud-scouts oud-gidsen kernen binnen een bepaalde provincie hebben een afgevaardigde in de Provinciale Raad die ongeveer 4 x per jaar samenkomt. Hier worden (provinciale) activiteiten, actie’s, sociale projecten e.d.  besproken die eventueel samen worden uitgevoerd.

   * Een oud-scouts en oud-gidsenkern heeft daarenboven een afgevaardigde op de Landelijke Raad die 2 x per jaar samenkomt. Zo een Landelijke Raad bestaat uit ongeveer 160 kernafgevaardigden. Hier worden (Landelijke) activiteiten, actie’s, sociale projecten e.d.  besproken die eventueel samen worden uitgevoerd. Hier wordt ook het beleid van VOSOG uitgetekend.

  *Een oud-scouts oud-gidsenkern heeft hiernaast ook nog een vertegenwoordiger in de gemeentelijke cultuuraad.

  27-09-2012 om 00:00 geschreven door Jozef  


  Categorie:Jodam
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Project

  Het project van Professor William Van Cotthem

   

  In 2007 zette Professor William Van Cotthem uit Zaffelare (professor Plantkunde aan de Universiteit van Gent)  aan om zaden van sommige plantensoorten niet meer weg te gooien, maar aan hem te bezorgen. De bedoeling is dat deze zaden gebruikt kunnen worden in tuintjes van de Derde Wereld om aldus de arme bevolking aan voedsel, vitaminen en andere voedingselementen te helpen. 

                                                                         

   

             

  Er worden in de huidige wereld heel wat acties ondernomen om de strijd tegen de honger en de armoede aan te gaan. Dikwijls gaat het daarbij om grootschalige acties, waaraan door allerlei organisaties zeer grote sommen besteed worden. In vele gevallen stijgt echter de omvang van dergelijke acties ver boven de hoofden van de lokale bevolking uit. Dit heeft tot gevolg dat grootschalige programma’s en projecten later snel stilvallen, en soms volledig verdwijnen, nadat de steun van buitenuit is weggevallen. De lokale mensen blijken niet in staat die grotere projecten verder te beheren.

  Deze kleinschalige projecten hebben meer kansen op succes, doordat de bevolking zich bijvoorbeeld totaal inzet om de eigen tuin dagelijks te onderhouden. Hun betrokkenheid is dan beduidend groter.

  Bepaalde vruchten gedijen perfect in zuidwest-Algerije. “Denk maar aan meloenen, papaja’s, avocado’s of watermeloenen. Ze worden zelfs vaak in die streken gekweekt . ” Om planten te laten groeien, heb je uiteraard zaadjes nodig.

  De prijs van de zaadjes  ligt daar gewoon hallucinant hoog. Zo kwam William Van Cotthem op het idee om in eigen land zaadjes in te zamelen voor Algerije. “Het is gewoon voor hem een kwestie van solidariteit.”

  Iemand van de groep binnen de oud-scouts had dit persartikel gelezen en omdat het hier enerzijds niet ging om louter financiële steun,  maar omdat het project volledig gestoeid is op inzet, creativiteit, dienst en ploegwerk (kortom de basispeilers waarop scouting steunt). 

  Bij Jodam  doen ook enkele mensen mee aan de wedstrijd van het kweken van de zwaarste pompoen (Europees kampioenschap in Duisburg - Tervuren). Daardoor  kennen sommige personen van Jodam een aantal mensen binnen deze kringen en via, via, konden ze aan grote pompoenzaden komen( bijvoorbeeld in Duisburg en Kasterlee). Er was dus wel iets te combineren en sinds 2008 werken een aantal leden van Jodam mee aan het project van Professor Van Cotthem met het inzamelen van zaden en de promotie van het project.

  De leden van Jodam drogen die zaden en maken ze  aan de professor over. Zo heeft Jodam al in een paar jaar méér dan 100 kg gedroogde’ zaden overgemaakt in het kader van hun  ‘sociale goede daad acties’ .

  Professor  William van Cotthem bezorgt deze gedroogde zaden dan aan de vluchtelingenkampen in de Sahara in het kader van een door Unicef opgenomen project  “Zaden voor voedsel….”


  Interview met Professor William Van Cotthem op TV Oost Vlaanderen. Klik op onderstaande link.  http://www.tvoost.be/nl/2012-06-19/zaden-voor-het-leven                                                       

                                                          

   
                                                       

                                                          

   

   

   

   

   

  27-09-2012 om 00:00 geschreven door Jozef  


  Categorie:Jodam
  20-11-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Algemene Vergadering van Jodam

  De algemene vergadering van Jodam van zondag 18 november 2012

   

  Het feestjaar ‘ 40 jaar Oud-Scouts Oud-Gidsen JODAM-BUKEN’ ging van start op zondag 18 november 2012 met een Misviering in de vertrouwde St.Antoniuskerk te Buken en vervolgens met een Feestelijke ‘Tap met Achterklap’ in de Parochiezaal van Winksele-Delle.

                                                             

   

  Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om een vernieuwde versie van het ‘Bukens Brosseltje’ (aperitief dat ze reeds jaren schonken tijdens de Mossel-Brosseldagen) te proeven én uit te kiezen.

                                                                  

                                                                      

   

   

  In de namiddag volgde dan de Algemene Vergadering van de vereniging met een overzicht van de voorbije activiteiten en het opstellen van een activiteitenplanning voor volgend jaar. In 2012 waren er 33 activiteiten waar de groep bij betrokken was en/of een afvaardiging naar toestuurde.

   

  Volgende evenementen staan nog op het programma voor 2012: Feestelijke premiere in de Arenbergschouwburg van ‘Opgejaagd en wild’ de laatste nieuwe creatie van Bukenaar Steph Goossens; Provinciale Vergadering te Perk; Bowlen te Keerbergen én het 39° Gastronomisch Week-end te Nadrin.

   

  Tijdens het feestjaar 2013 zullen er waarschijnlijk zeker niet minder activiteiten; zijn gaande van gewoon samen zijn, wandelingen, fietstochten, forelvissen, nationale- en provinciale VOSOG-activiteiten, Mossel-Brosseldagen, kampbezoeken tot het verderzetten/sponsoren van enkele Socio-culturele projecten op het programma staan.

   

  Als bijkomende Socio-culturele activiteiten kunnen we vermelden:

  - Inzamelen van gedroogde pompoenpitten voor het Sociaal Project ‘zaden voor leven’ van proffessor Van Cotthem uit Zaffelare  http://zadenvoorleven.wordpress.com/posts

  - Inzamelen van gebruikte postzegels voor het mede-bekostigen van opleiding voor scoutsleiding, http://www.isgf.org  

  - Bijdragen tot het welslagen en onderhouden van het ‘VOSOG-Vakantiefonds voor Muco- en Nierpatiëntjes beheerd door de Koning Boudewijnstichting. (VOSOG Fonds KBS) in google typen.

  - Mede-sponsoring van bosklassen voor een BO-klasje uit Ter Bank.

  - Aanplanting van ‘bomen & struiken’ op Scoutsdomein De Kluis te St.Joris-Weert.

   

  Inlichtingen betreffende aansluiting(en) of oprichten van een ‘Oud-scouts Oud-Gidsen’ kern ? Jodambuken@hotmail.com, vosog@live.be

   

   

                                                                                          Verslag: Willy Sevenants

  20-11-2012 om 00:00 geschreven door Jozef  


  Categorie:Jodam  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.  Blog als favoriet !

  Inhoud blog
 • KERSTMIS 2015
 • OKRA 2015
 • KERMIS IN DELLE 2015
 • Lessenreeks Keramiek van KVLV te Boortmeerbeek
 • Winterwandeling + Ontbijt (spek met eieren)

  Zoeken in blog
  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!