Maandag 10 november Welkomsmoment Nieuwe Inwoners
Categorieën
 • Agenda (1)
 • Allerlei (4)
 • Buurtcomitè (8)
 • Delle in de oorlogen (4)
 • Ik hou van Delle (3)
 • Ik hou van Delle - Activiteiten 2013 (3)
 • Ik hou van Delle - Activiteiten 2014 (3)
 • Ik hou van Delle - KERMIS 2014 (3)
 • Ik hou van Delle - KERMIS 2015 (1)
 • Jeugbeweging (2)
 • Jodam (3)
 • Jodam - Activiteiten 2011 - 2012 (4)
 • Jodam - Activiteiten 2013 (6)
 • Jodam - Activiteiten 2014 (1)
 • Kapelletjes-Gebouw (5)
 • Kerk en Parochie (8)
 • Onderwijs (2)
 • Parochiale Werken (8)
 • Pastoors (13)
 • Politiek (4)
 • Sport - Voetbal (5)
 • Sport - Wielrennen (5)
 • Talent uit Delle (4)
 • Vereniging *KVLV (4)
 • Vereniging *KVLV Activiteiten 2012 (3)
 • Vereniging *KVLV Activiteiten 2013 (1)
 • Vereniging - - KVLV Activiteiten 2014 (3)
 • Vereniging - -KVLV Activiteiten 2015 (1)
 • Vereniging -Landelijke Gilde Activiteiten 2011 en vroeger (4)
 • Vereniging- Landelijke Gilde Activiteiten 2012 (4)
 • Vereniging- Landelijke Gilde Activiteiten 2013 (13)
 • Vereniging- Landelijke Gilde Activiteiten 2014 (8)
 • Vereniging- Landelijke Gilde Activiteiten 2015 (2)
 • Vereniging- Landelijke Gilde Jaarlijkse Reis (8)
 • Vereniging- OKRA (3)
 • Vereniging- OKRA Activiteiten 2012 (7)
 • Vereniging- OKRA Activiteiten 2013 (6)
 • Vereniging- OKRA Activiteiten 2014 (1)
 • Vereniging-- OKRA Activiteiten 2015 (1)
 • Vereniging--WTC Delle (7)
 • Volksleven (5)
 • Wijngilde-Lipsevallei (6)
 • x Wijngilde Lipsevallei Activiteien 2013 (3)
 • Ziekenzorg (3)
 • ¨¨ Met dank voor de medewerking .. (1)
 • ° Websites (1)
 • DELLE - vroeger en nu

  16-02-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KVLV
  KVLV – Katholiek Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen
   


  De eerste Belgische boerinnenkring werd opgericht in Alveringem (West-Vlaanderen) in 1906. E.H. Eduard Luytgaerens, die in 1903 benoemd werd tot algemeen secretaris en proost van de Belgische Boerenbond, werd in 1911 ook de stichter van de Belgische Boerinnenbond. Hij zou in 1925 ook de Boerinnenjeugdbond (BJB) oprichten. De nieuwe vereniging groepeerde aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog reeds 140 lokale kringen, samen goed voor ruim 15.000 leden. Het doel van de organisatie was duidelijk: bijdragen tot de vooruitgang van de landbouw en het welzijn van de boerenstand, trouw aan het katholieke geloof en de christelijke moraal. De Boerinnenbond mikte met haar activiteiten op de vorming van goede huishoudsters en moeders. Via voordrachten, lessenreeksen, brochures en wedstrijden werden boerendochters geörienteerd naar landbouwhuishouding. Het maandblad “De Boerin” fungeerde vanaf 1909 als uithangbord van de organisatie. Een van de grootste successen in de werking en activiteiten van de Bond was het aanbod rond koken en voeding. Medewerksters en lesgeefsters trokken van gilde naar gilde. Ze vertelden over de principes van een gezonde voeding en demonstreerden dat ook in de praktijk.In de strijd tegen kindersterfte ging ook heel wat aandacht uit naar de voeding en verzorging van zuigelingen. De jonge organisatie erkende snel het gebrek aan kennis van een gezonde en voedzame keuken op het Vlaamse platteland. Meer recepten en keukentips volgden in latere nummers van het tijdschrift De Boerin. De tips waren in geen tijd razend populair. Jaren later, in 1927, verscheen voor het eerst “Ons Kookboekje”. Het werd de start van het meest succesvolle Vlaamse kookboek. Het ledenbestand van de Boerinnenbond steeg enorm tussen de jaren 1920 en 1930. In 1930 had de Boerinnenbond reeds 874 lokale kringen en bijna 83.000 leden. Ook in Delle werd in februari 1927 een Boerinnenbond opgericht onder impuls van Pastoor Raeyen. De eerste voorzitster was Maria Jacobs, de eerste secretaresse Eugenie Waerzeggers. Aangezien er in die tijd geen vergaderlokaal voorhanden was, gebeurden de samenkomsten in het zaaltje van “Frits de smid”, op de hoek van de Mechelsesteenweg en de Potestraat. In de eerste jaren was er een intensieve ledenwerving zodat er stilaan een echte vrouwenbeweging groeide. In 1928 werd E.H. Van Eyck proost van de Boerinnenbond van Delle. De volgende jaren kende de groep hoogten en laagten maar steeds was er een kerngroep van vrouwen die, samen met de proost, het hoofd boven water hielden en nooit opgaven. Zo overleefde deze beweging alle moeilijkheden, zelfs de oorlogsjaren 1940-1945, tijdens dewelke de Boerinnenbond, noodgedwongen, een minimale werking kende. In 1943 werd er een Boerinnenjeugdbeweging (B.J.B.) opgericht, die vooral de jonge vrouwen van Delle van rond de 20 jaar wou aanspreken. Deze jonge vrouwen konden genieten van vorming op studiedagen, bezinningsdagen en ontspanningclubs (o.a. dans). Deze Boerinnenjeugdbeweging richtte jaarlijks ook een bedevaart naar Scherpenheuvel in. Ook voor hen was het ook moeilijk een vergaderruimte te vinden. Eerst vergaderden ze in een zaaltje van de meisjesschool in de Padoue maar daarna ging deze Boerinnenjeugdbeweging ook vergaderen in het zaaltje van ‘Frits de smid’. De oorlog was echter een rem om te kunnen uitgroeien tot een bloeiende jeugdbond. In 1946 werd deze vereniging in Delle dan ook ontbonden en een aantal jonge vrouwen werden lid bij de jeugdbond van Tildonk.


              Zittend : Philomena Vanden bosch – Germaine Stroobants – Alda Van Calster – Germaine Lens. Eerste Rij : Clothilde Vandenbalck – Maria Goossens – Maria Van Opstal – Mariette Van Minsel – Maria Van Den Eynde – Hilda Van Calster – Hilda Pardon – Elza Cammaerts – Josephine Sunt – Maria Vanden Bosch Tweede Rij : Jeanne Cammaerts – Maria Ver Elst – Gusta Perdieus – Irma Vanvlasselaer – Maria Perdieus – Albertine Ver Elst
   
  De Boerinnenbond Delle begon na de oorlog geleidelijk aan een heropstanding en in 1956 werd Julia Goovaerts voorzitster. In de jaren 1950 en 1960 ging veel aandacht naar het landelijk wonen. In 1945 bleek immers dat amper vijf procent van de hoeven beschikte over stromend water. De Boerinnenbond leerde haar leden hoe de comfortabele woning er diende uit te zien. De moderne onderhoudsprodukten en elektrische huishoudapparaten werden gepromoot De Boerinnenbond werd in 1961 herdoopt in KVLV (Katholiek Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen).                              Een nieuwe bestuursploeg sloeg in Delle de handen in elkaar. In deze bestuursploeg werd onder andere Jeanne Schoeters voorzitster, Jozefa Waerzeggers secretaresse en E.H. August Van Eyck proost. De nieuwe ploeg stond garant voor een nieuwe start. Ze werden hierbij geholpen door Zuster Desideria, die het eetzaaltje van haar nieuwe school naast de kerk ter beschikking stelde voor de samenkomsten. Het eetzaaltje van Zuster Desideria leek een geschenk uit de hemel, want over een vergaderruimte beschikken was in die tijd een bijna ongekende luxe. Toen E.H. Zephirin in 1966 de nieuwe pastoor in Delle werd, zorgde die samen met de parochieraad dat er in Delle achter de kerk een kleine parochiezaal kwam. Het probleem van een vergaderzaal was voor de verenigingen uit Delle hiermede opgelost. De bestuursploeg van KVLV werd in die jaren ook verjongd en uitgebreid met Irma Vits, Astrid Vanaerschot, Irma Van de Wijngaerd en Roza Vanhorenbeek. Vanaf toen begon de groep echt te groeien en het aantal activiteiten werden uitgebreid. We kregen nu een frequentie van minstens twee samenkomsten per maand. Daarnaast organiseerde men ook een paar keer per jaar busuitstappen  in binnen- en zelfs buitenland.
                                                                                                                                                                                                             In 1970 werd Gusta Perdieus tot voorzitster verkozen en kreeg de bestuursploeg versterking van Adrienne Piot en Lea Smets. In 1972 nam Lea Smets de taak van secretaresse op zich. Deze bestuursploeg, geleid door een prima voorzitster, werkte vol ijver mee aan de vele activiteiten die vanuit Leuven geprogrammeerd werden. Zo kenden we in die periode onder andere 'het Rubensjaar', het 'Guido Gezellejaar', het 'Jaar van het Kind' en nog vele andere. Er kwamen ook gezellige Kerstfeesten, die een jaarlijkse traditie werden , smakelijke etentjes en leerrijke kook- en breilessen, telkens met grote bijval. Ook naar ziekenverzorging en Bijbelse verdieping ging veel aandacht uit.
   
   
   
    Zittend: Kanunnik Jan Mombaers - Rosalie Mergaerts - Mieke Van Horenbeeck - Maria Dewinter - Irma Van Den Wijngaer - Augustina Buellens - Maria Vandergeten - Philomena Bosmans - Maria Jacobs - Victorine Imbrechts - Julia Kinnen - Bertha Verdrengh - Eliza Mertens -Julia Cnops. Eerste rij: Proost Jozef Hellemans - Mariette Verhoeven - Celine Pardon - Albertine Van Horenbeek - Jozefa Waerzeggers - Bertha Neefs - Jeanne Coose - Albertine Verhoeven - Jeanne Versonnen - Maria Elaerts - Philomena Vanden Bosch - Germaine Vanden Bosch - Bertha Vermaelen - Yvonne Vermaelen, - Irène Tobback - Marie Merckx - Anna Van Aerschot - Roza Schoevaerts - Marie De Ridder - Jeanne Schoeters - Jeanne Grauwels Pastoor Zephirin. Tweede rij: Maria Van Tilt - Anna Witpas - Clémentine Van Thielt - Lucie Elaerts - Josée Willebal - Maria Pues - Maria Peeters - Irma Van Craenenbroeck - Adrienne Piot - Angèle Merckx -Danielle Asselman - Jeanne Van Hamme - Louisa Engelborghs - Astrid Van Aerschot - Marie-Louise Waerzeggers - Irma Vits - Jeanne Cammaerts - Alfonsine Van Aerschot - Elisa Vankriekingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Door het toenemend aantal leden was er nood aan een grotere bestuursploeg. In 1980 traden volgende nieuwe bestuursleden aan: Angela Brabant, Maria Verstreken, Anita Berthels en Maria Mariën. Na het vertrek van E.H. Zephirin in augustus 1984, nam Pater Frans Claes ad interim de taak van proost over. Hij woonde de samenkomsten en vieringen stipt bij.
   
   
   
   
                                             In september 1981 werd Astrid Vanaerschot de nieuwe secretaresse van KVLV-Delle. Zij zou deze taak uitoefenen tot 1990. Na haar werd, tot 1997, de boekhouding bijgehouden door Agnes De Coster. De KVLV bloeide in die jaren als nooit tevoren en het ledental groeide gestaag aan. In 1992 werd Angela Brabant tot voorzitster verkozen. Fina Devijver werd in 1997 de nieuwe secretaresse. Het voorzitterschap werd in 1998 overgenomen door Anita Berthels die tegelijk voorzitster van het gewest en afgevaardigde in het provinciaal bestuur werd. In 2000 is de enthousiaste bestuursploeg van de KVLV samengesteld uit Anita Berthels, Angela Brabant, Karine Coopmans, Fina Devijver, Maria Grauwels, Maria Ooms, Annie Vanginderachter, Magda Verhoeven, Mariette Verhoeven, Magda Verschelden, Maria Verstreken, Suzy Verstreken en Jacqueline Vranckx. Onder impuls van deze bestuursploeg trok men ook jongere leden aan en telde de beweging 101 actieve leden..
                                 
   
  Magda Verhoeven – Jacqueline Vranckx – Mariette Verhoeven – Maria Verstreken – Maria Ooms – Suzy Verstreken - Anny Van Ginderachter – Angela Brabant – Fina Devyver – Karine Coopmans – Anita Berthels – Maria Grauwels.
   
  Zittend : Magda Verhoeven – Mariette Verhoeven – Angela Brabant – Fina Devyver – Anita Berthels – Suzy Verstreken – Maria Verstreken – Maria Grauwels – Annie Van Ginderachter – Karine Coopmans. Eerste Rij : Lea Smets – Agnes De Smet – Christiane Bragard – Adrienne Piot – Angèle Verhoeven – Agnes Pardon – Chtis De Roy – Odette Van Asch – Philomena Vanden Bosch – Hilde Luyts – Kathleen Schoeters – Cecile Ooms. Tweede Rij : Alice Grauwels – Gerda Perdieus – Angeline Bellicourt – Agnes De Coster – Lucie Elaerts – Roza Van Horenbeek – Juliette Verhoeven – Martine Magits - Ann Marie Moeys – Magda Peeters – Paula Vandereet – Annemie Geens – Simonne Rutten – Diane Ooms – Grete Gielens – Els Luyts – Francine Elaerts – Alda Van Calster – Simone Coppens – Liliane Willems – Lydia De Lessine.   
   
                                                                                                                                                                                                                              In 2000 werd Jacqueline Vranckx de nieuwe secretaresse en zij bleef dit tot in 2005. Jacqueline werd als secretaresse opgevolgd door Fina Devijver. Op 17 november 2002 vierde KVLV-Delle zijn 75 jarig bestaan in aanwezigheid van nationaal voorzitster Carla Durlet, consulente Veerle Van Welden en burgemeester Willy Kuypers. Er was die dag een plechtige misviering en daarna een gezellige feestviering met receptie in de grote parochiezaal. Tijdens deze feestviering werden de bestuursleden gehuldigd. In 2004 werden Paula Vandereet en Yolande Peeters nieuwe bestuursleden. Sinds 1 mei 2005 werkt KVLV aan een nieuw profiel. KVLV staat vanaf die datum voor “Vrouwen met vaart” en ook het maandelijks tijdschrift kreeg die nieuwe naam. Van begin 2007 werd Angela Brabant tijdelijk voorzitster en Ingrid Dockx secretaresse en Agra verantwoordelijke Lydie Wuyts werd bestuurslid. Anita Berthels en Fina Devijver verlieten in mei 2007 het bestuur en ook Suzy Verstreken zou enkele maanden later ontslag nemen. In 13 september 2007 vierde KVLV-Delle zijn 80 jaar bestaan met een etentje . Op 29 november 2007 organiseerde de KVLV een boerenpanelgesprek, “Gezond uit onze grond” (vlees,melk, biologische groenten en fruit).                                                                                                                                                                                                                                In december 2007 werd Agnes De Coster voorzitster en in april 2009 werd Greet Pauwels de nieuwe secretaresse. In de jaarprogramma’s waren er in die periode voordrachten over persoons- en relatievorming binnen de huidige maatschappij, juridische en consumentenvorming. Onderwerpen als lichaamsverzorging, bloemschikken, handwerk, creatieve vaardigheden, koken, voeding, wonen, tuin en natuur, cultuur,danslessen, sport (turnen en fietsen) Er kwamen ook gezondheidsthema’s aan bod met ondersteuning van het Christelijke Mutualiteit. In samenwerking met Trias leerde de KVLV leden uit Delle de gewoonten en gerechten kennen van verre landen. Sinds de verkiezingen in 2011 is het bestuur samengesteld uit Agnes De Coster - Greet Pauwels - Lydie Wuyts – Magda Verhoeven - Maria Verstreken - Paula Vandereet - Bernadette Seeuws - Jacqueline Vranckx - Angela Brabant.                                                                                                                                                                                                                        In 2011 bestond KVLV landelijk 100 jaar. KVLV-Delle nam deel aan de festiviteiten op het Ladeuzeplein te Leuven op 21 mei 2011 en aan het sluitstuk van dat feestjaar met het congres op 13 januari 2012 in de Lotto Arena te Antwerpen. KVLV heeft nu 107.000 leden waaronder 12.500 vrijwillige bestuursleden in bijna 1.000 afdelingen. De parochie Delle kon steeds beroep doen op de mensen van de KVLV. voor logistieke hulp bij talrijke gelegenheden. Zo zorgde de KVLV ondermeer bij de viering van “100 jaar Heilig Hartparochie Delle" op 2 juni 2000 voor de bloemenversiering in de kerk en in de feestzaal. De vereniging KVLV-Delle vormt een bloeiende kern in het parochiale leven. Daar zijn niet alleen het bestuur maar evenzeer de leden verantwoordelijk voor.

  16-02-2012 om 00:00 geschreven door Jozef  


  Categorie:Vereniging *KVLV
  17-02-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KVLV MISVIERING 75 JARIG BESTAAN


  17-02-2012 om 00:00 geschreven door Jozef  


  Categorie:Vereniging *KVLV
  11-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.75 jaar KVLV - de feestviering.

  De feestviering bij het 75 jarig bestaan van KVLV-Delle  op 17 november 2002.  

                                                       
                                              

   

                                                  

   

                                                 

   

                                                 

   

                                                 

   

                                                 

   

                                                 

   

                                                 

   

                                                 

   

                                                 

   

                                                 

   

                                                 

   

                                                  

   

                                                 

   

   
                                               

   

                                                 

   

                                                 

   

                                                 

   

     11-03-2012 om 00:00 geschreven door Jozef  


  Categorie:Vereniging *KVLV
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Activiteiten KVLV

  Activiteiten bij KVLV Delle

            


   


   

      

     11-03-2012 om 00:00 geschreven door Jozef  


  Categorie:Vereniging *KVLV  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.  Blog als favoriet !

  Inhoud blog
 • KERSTMIS 2015
 • OKRA 2015
 • KERMIS IN DELLE 2015
 • Lessenreeks Keramiek van KVLV te Boortmeerbeek
 • Winterwandeling + Ontbijt (spek met eieren)

  Zoeken in blog
  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!