Maandag 10 november Welkomsmoment Nieuwe Inwoners
Categorieën
 • Agenda (1)
 • Allerlei (4)
 • Buurtcomitè (8)
 • Delle in de oorlogen (4)
 • Ik hou van Delle (3)
 • Ik hou van Delle - Activiteiten 2013 (3)
 • Ik hou van Delle - Activiteiten 2014 (3)
 • Ik hou van Delle - KERMIS 2014 (3)
 • Ik hou van Delle - KERMIS 2015 (1)
 • Jeugbeweging (2)
 • Jodam (3)
 • Jodam - Activiteiten 2011 - 2012 (4)
 • Jodam - Activiteiten 2013 (6)
 • Jodam - Activiteiten 2014 (1)
 • Kapelletjes-Gebouw (5)
 • Kerk en Parochie (8)
 • Onderwijs (2)
 • Parochiale Werken (8)
 • Pastoors (13)
 • Politiek (4)
 • Sport - Voetbal (5)
 • Sport - Wielrennen (5)
 • Talent uit Delle (4)
 • Vereniging *KVLV (4)
 • Vereniging *KVLV Activiteiten 2012 (3)
 • Vereniging *KVLV Activiteiten 2013 (1)
 • Vereniging - - KVLV Activiteiten 2014 (3)
 • Vereniging - -KVLV Activiteiten 2015 (1)
 • Vereniging -Landelijke Gilde Activiteiten 2011 en vroeger (4)
 • Vereniging- Landelijke Gilde Activiteiten 2012 (4)
 • Vereniging- Landelijke Gilde Activiteiten 2013 (13)
 • Vereniging- Landelijke Gilde Activiteiten 2014 (8)
 • Vereniging- Landelijke Gilde Activiteiten 2015 (2)
 • Vereniging- Landelijke Gilde Jaarlijkse Reis (8)
 • Vereniging- OKRA (3)
 • Vereniging- OKRA Activiteiten 2012 (7)
 • Vereniging- OKRA Activiteiten 2013 (6)
 • Vereniging- OKRA Activiteiten 2014 (1)
 • Vereniging-- OKRA Activiteiten 2015 (1)
 • Vereniging--WTC Delle (7)
 • Volksleven (5)
 • Wijngilde-Lipsevallei (6)
 • x Wijngilde Lipsevallei Activiteien 2013 (3)
 • Ziekenzorg (3)
 • ¨¨ Met dank voor de medewerking .. (1)
 • ° Websites (1)
 • DELLE - vroeger en nu

  17-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Wijngilde

  De Wijngilde  “De Lipsevallei Herent”

  Het initiatief om een wijngilde op te richten ontstond in 1985, nadat de Landelijke Gilde van Delle een lessenreeks “zelf wijn maken” had ingericht. Lesgever Vandenbrande had een aantal wijnliefhebbers kunnen warm maken voor deze prettige hobby.


  Op 22 augustus 1985 spraken een aantal liefhebbers in de tuin van Jos Peeters af om op het Breugelfeest van de Landelijke Gilde op 7 september 1985 te zorgen voor een demonstratiestand. Met de opbrengst van de vrijwillige bijdragen voor het proeven van zelfgemaakte wijnen werden de activiteiten gestart.
  In oktober 1985 werd het eerste bestuur samengesteld, en in november werd de naam en het embleem van de gilde gekozen.


  De eerste voorzitter was Gust Perdieus, Willy Vandezande was ondervoorzitter, Danielle Asselman fungeerde als secretaresse en Jos Peeters als materiaalmeester.
  Na de aanvraag begin 1986, werd de wijngilde door de cultuurraad van de gemeente Herent erkend in oktober 1986.

  Vanaf de stichting is de wijngilde aangesloten bij de vzw VAW (Vlaamse Amateur Wijnmakers) en krijgt als dusdanig vanuit deze nationale organisatie praktische en professionele begeleiding. De leden ontvangen onder meer de tweemaandelijkse “wijnkrant” met allerlei gespecialiseerde uitleg en bespreking van mogelijke wijn- en/of bierproblemen.


  In het najaar van 1986 werd Martin Peeters bestuurslid en werd het secretariaat overgenomen door Justin La Rivière.


  Vanaf november 1987 tot maart 1994 werd, na ontslag van Gust Perdieus, het voorzitterschap waargenomen door Willy Vandezande. Onder zijn leiding kreeg de gilde gestalte en algemene waardering, getuige daarvan het toenemend aantal leden en sympathisanten op de jaarlijkse kaas- en wijnavond.

                                                             

   
                                                              

   

   

  In december 1990 werd het beheer van de kas overgenomen door Annie Vanhove. De overige bestuursleden waren toen Willy Vandezande, Jos Peeters, Justin La Riviere, Martin Peeters, Etienne Byloos, Pierre Nivelle, Patrick Vandenhaute, Urbain Smets en Theo Van Noppen.

   

  In 1992 nam de wijngilde deel (onder leiding van Patrick Vandenhaute) aan een video-wedstrijd die ingericht werd door RTVL (nu ROB). In een videoreportage van enkele minuten moesten verenigingen zichzelf en hun werking voorstellen. Onze gilde werd uitgeroepen tot winnaar en kreeg een prachtige ets als prijs.

  Vanaf maart 1994 werd onder het voorzitterschap van Martin Peeters de ingeslagen weg voortgezet en werd getracht door gespecialiseerde opleiding te komen tot een professioneler aanpak van de wijnproductie.


  Vanaf de start werden de activiteiten georganiseerd in de parochielokalen van Winksele-Delle.

  Sinds 1997 stelde het gemeentebestuur van Herent de kelder en een klein lokaal van het Ellehuis, kosteloos ter beschikking. Hierdoor konden de persdagen, de kelderactiviteiten en de bestuursvergaderingen hier plaatsvinden.
  Door goed beheer, steun van de gemeente, de parochie en het VAW, evenals de organisatie van de jaarlijkse kaas- en wijnavond, werd de wijngilde een welvarende vereniging.
  Het aantal leden varieerde tussen 30 en 40, meestal inwoners van Herent en de omliggende gemeenten.
  De beschikbare middelen werden maximaal aangewend in het voordeel van de leden o.a. deelname aan het gildefeest aan zeer gunstige voorwaarden en aankoop van dure toestellen (pers, molen, enz.) die door alle leden kunnen gebruikt worden tijdens de persdagen.

   

  Naast de inrichting van theoretische en praktische lessen, zeg maar vakopleiding, worden activiteiten ingericht die een ruimer, professioneler inzicht in onze doelstellingen moeten verzekeren.
  Hierin zijn zeker te vernoemen de gildereizen die alleen, of samen met de Landelijke Gilde werden ingericht naar buitenlandse wijnstreken: Ahrvallei, Moezel, Luxemburg, Champagne (tweedaagse), Maastricht enz.
  Ook in de eigen regio werden wijnbedrijven (Malou-Boyen, Serco, De Boskanter, Pauwels, Bernar, Sidartha, Genoelselderen, Van Laer, enz.), brouwerijen (Eylenbosch, Isenbaert, De Dool) en kaasmakerij  Vanacker-Stas, bezocht.
  Proef- en informatieavonden onder leiding van gerenommeerde wijnspecialisten (o.a. Etienne Van Steenberghe, wijnman van Radio 2) werden ingericht: Elzas, Moezel, Rioja, Cotes du Rhones; Loire, Bordeaux, Hongarije, Roemenië, Chili, Argentinië, Oostenrijk enz.
  Deelname met demonstratie- en proefstand bij diverse culturele activiteiten dienen eveneens vermeld: feestmarkt Herent, hobbytentoonstelling, vergadering cultuurraad, Breugel, Cultuurbeurs, cultuurforum, week van de HAK, 100 jaar Delle enz.


  Door de leden werd deelgenomen aan verschillende regionale en nationale wijnkeuringen. Hierbij werden al uitstekende resultaten geboekt.


  Op 19 november 2002 overleed onverwacht Urbain Smets, één van de medestichters en behulpzaam bestuurslid van de gilde. De door Urbain voorgestelde wijnreis met het bestuur naar Hongarije werd in 2004 ondernomen.


  In 2002 werd ons bestuur uitgebreid met een nieuw lid: Geert Titeca.
  Wanneer het VAW startte met de opleiding van lesgevers per gilde, hebben Martin Peeters en Pierre Nivelle deze taak op zich genomen. Hierdoor kon de gilde steeds rekenen op deze twee personen voor het geven van theoretische en praktische opleidingslessen in verband met wijn maken.  De gilde kwam daardoor ook in aanmerking voor de subsidies van het VAW.
  Voor de contacten met de cultuurraad was Patrick Vandenhaute de afgevaardigde en samen met Justin La Rivière zorgde hij voor de correcte indiening van de nodige formulieren voor het verkrijgen van de gemeentelijke subsidies.

   

  Op verzoek van verschillende leden, werd in 2004 ook een cursus zelf bier maken ingericht en in de praktijk werden 3 vaten van 30 liter bier gebrouwen.
  In mei 2005 werd het 20-jarig bestaan van de gilde gevierd met een officiële ceremonie op het gemeentehuis en achteraf met een lekkere barbecue en proeven van de zelfgemaakte bieren met de leden.

                                                                  

   

   

  In 2006 moest Pierre Nivelle, wegens te grote werkdruk, zijn taak als bestuurslid en officieel lesgever opgeven. Dany Herdewijn nam de taak van lesgever over.
  In november 2006 overleed, na een moedige strijd tegen een slepende ziekte, voorzitter Martin Peeters. Dit was ook voor de  gilde een zwaar verlies. Patrick Vandenhaute werd   bereid  gevonden  om voorlopig dienstdoende voorzitter te worden.
  Tijdens de jaarlijkse algemene en feestvergadering in december 2006 werd Patrick, met algemene stemmen, als voorzitter aangeduid. Ook werd het bestuur uitgebreid met: Dany Herdewijn, Paul Van Diest, Eddy Billet en Remi Van Casteren.

  Vanaf 2007 werd de praktijk van het biermaken mee in het programma opgenomen. Dit geschiedt onder de leiding van Paul Van Diest

  In de bestuursvergadering van 4 april 2008 nam Annie Vanhove ontslag als kassier en als bestuurslid en ook Theo Van Noppen nam ontslag uit het bestuur. Theo  en Annie waren belangrijke pionnen bij het opstarten van de gilde geweest in 1985. Van bij het begin hebben zij zich ten volle ingezet voor de goede werking van de gilde, waarbij geen enkele inspanning hen te zwaar was. Denken wij hierbij maar aan de feestvergaderingen en de kaas- en wijnavonden waar hun inzet ten zeerste aan het succes heeft bijgedragen. En ook niet te vergeten: vooraleer de gilde van de gemeente de kelder van het Ellehuis ter beschikking kreeg, stonden onze gildewijnen te gisten in de kelder van Annie en Theo.


  Vanaf de bestuursvergadering  van 4 april 2008 nam Remi  Van Casteren de taak van kassier op zich  en heeft Guido De Jaeghere zich bereid verklaard het bestuur aan te vullen.  Paul Van Diest verklaarde zich akkoord  om de lesgeveropleidingen van het VAW te volgen, vooral met de bedoeling een lesgever voor de bieractiviteiten te hebben. De gilde heeft nu drie officiële VAW-lesgevers: Geert, Dany en Paul.

  In 2010 bestond de vereniging 25 jaar.  Het werd  een feestjaar met een academische zitting in de Nok van het gemeentehuis op 5 juni 2010, een bijzonder ledenfeest op 28 augustus 2010 en een feestvergadering op 4 december 2010.

  Het bestuur van de gilde ziet er in 2012 als volgt uit: Geert Titeca: voorzitter en lesgever - Patrick Vandenhaute: keldermeester wijn en afgevaardigde cultuurraad - Justin La Rivière: secretaris - Remi Van Casteren: kassier - Jos Peeters: materiaalmeester - Dany Herdewijn: lesgever en webmaster - Paul Van Diest: lesgever en keldermeester bier - Etienne Byloos: bestuurslid - Eddy Billet: bestuurslid - Guido De Jaeghere: bestuurslid.

                                                                   

   

   

  17-01-2012 om 00:00 geschreven door Jozef  


  Categorie:Wijngilde-Lipsevallei
  09-05-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Viering Lipsevallei - Gemeentehuis

  Viering 25 jaar Lipsevallei – Gemeentehuis – 5 juni 2010

      

  Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de Lipsevallei had op 5 juni 2010 in de Nok van het gemeentehuis een academische zitting plaats.

   

  Voorzitter Geert Titeca lichtte eerst toe hoe de vereniging de voorbije kwarteeuw geëvolueerd was.

                                   

   

                                                                    

   

                                     


   

  Jos Peeters, Justin La Riviere, Patrick Vandenhaute en Etienne Byloos werden in de kijker gezet voor hun jarenlange inzet voor de gilde. Ze ontvingen een kleine attentie die ze met hun wederhelft kunnen delen want zonder de steun van hun echtgenotes was hun werk nooit mogelijk geweest.

   

  Cyriel Paesmans (Nationaal voorzitter van het VAW) was trots op het jubileum van de vereniging en benadrukte dat opleiding van de lesgevers de belangrijkste pijler is. Het VAW zal er ook in de toekomst alles aan doen om de kennis van het wijnmaken en bierbrouwen via onze lesgevers bij de leden te brengen.

                               

   

                                      

                          

   

                                          


   

  Willy Kuijpers (burgemeester Herent) blikte vooruit naar de toekomst en zei dat de gemeente de vereniging steeds zal blijven steunen.

   

  Jo De Clercq (schepen van Cultuur Herent) merkte op dat hij altijd een warme ontvangst kreeg wanneer hij naar één van de activiteiten kwam. Ook hij beklemtoonde het belang van de vereniging binnen de gemeente.

   

  Tot slot bracht Dr. Henri Vannoppen (historicus) een boeiende uiteenzetting over ‘Bieren, brouwerijen, jeneverstokerijen en limonades in de fusie Herent’ door de eeuwen heen. Vele brouwerijen kwamen op en verdwenen weer naargelang de socio-economische situatie van die tijd.

                                                              

      

  09-05-2012 om 00:00 geschreven door Jozef  


  Categorie:Wijngilde-Lipsevallei
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Viering Lipsevallei - Ledenfeest

  Ledenfeest 25 Jaar Lipsevallei – 28 augustus 2010


  Het  jubileumjaar van de vereniging kon natuurlijk niet voorbijgaan zonder een bijzonder feestje te bouwen voor al hun leden. Op 28 augustus 2010 (25 jaar en 6 dagen na de oprichting) werden de leden na een wedstrijdje petanque getrakteerd op een barbecue met varken aan het spit. Om de gaatjes op te vullen kon iedereen als dessert een ijsje kiezen van de ijskreemkar. De wijnen en bieren van de gilde vloeiden rijkelijk en de sfeer zat er ook er goed in.

                                                

   

                 


                                                

   

                 


                                                

   

                 


                                             

   

                     


                                            

   

                      


                                            

   

                      


                                                                


                                                                 


                                                  

   

   

                


                                     

   

                           

                                        

   

                          


                                     

   

                             


                                                                


                                      

   

                            


                                      

   

   

                            


                                                                


                                                               


                                                 

   

                


                                   

   

                              


                                       

   

                         

  09-05-2012 om 00:00 geschreven door Jozef  


  Categorie:Wijngilde-Lipsevallei
  28-08-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Afscheid van de Wijngilde

  De Lipsevallei neemt afscheid van Delle

  De  Wijngilde nam op een gepaste wijze afscheid van Delle. Tijdens het dorpscafé van 3 juni 2012, trakteerde het bestuur van de Lipsevallei alle aanwezigen in de parochiezaal tussen  10 en 12 uur.

  De bezoekers konden kiezen tussen een wit wijntje (appel of rabarber / aardbei), een rood wijntje (krieken), en een blond, een amber of donker biertje.

  Uiteraard allemaal zelf gemaakt.  De interesse was groot. De wijnen en bieren van de Gilde werd door de aanwezige Dellenaren echt gewaardeerd, want ééntje werden er twee en twee werden er drie... Zelfs de vaste kaartspelers lieten het zich welgevallen.

  Rond de klok van 11 maakte Geert Titeca (voorzitter van de gilde) het doel van deze gewaardeerde actie duidelijk aan de aanwezige Dellenaren.

  "Door omstandigheden buiten onze wil, zijn we moeten verhuizen en werd ons door het gemeentebestuur een nieuwe locatie aangeboden in het Oude Gemeentehuis in Herent.  Maar we vergeten Delle niet en veel van onze activiteiten zullen hier blijven doorgaan", vertelde Geert.

  Het dorpscafé liep weliswaar een beetje uit, maar aangezien de voorraad gildewijn en -bier stilaan slonk, ging iedereen na een laatste glaasje voldaan naar huis.


                                                                     

   

                                                                       

  28-08-2012 om 23:54 geschreven door Jozef  


  Categorie:Wijngilde-Lipsevallei
  12-11-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Lipsevallei op "Zomer op straat 2012"

  De Lipsevallei met promotiestand bij “Zomer op straat 2012” te Winksele.

  Ter gelegenheid van Winksele kermis was er op zondag 21 oktober 2012 ook het vierde straattheatherfestival “Zomer op straat” .

  De zon brak door de wolken en zo werd het in de namiddag een “echte zomer op straat”.Naast verschillende binnen- en buitenlandse acts, waren er ook lokale groepen aan het werk. Zo werden de bezoekers welkom geheten door Spoor 6, de Herentse Murga zorgde voor wat ritme op straat en de kleine kinderen konden terecht in het kinderdorp van de gemeentelijke Speelpleinwerking.

  Daarnaast waren er ook heel wat standjes van lokale verenigingen en organisaties zoals Natuurpunt, Herent Fair-Trade, de Landelijke Gilde en de KVLV van Winksele.  Ook de Lipsevallei had er een promotiestand.  Jos Peeters en zijn echtgenote Alberte kregen heel wat bezoekers aan hun stand. Er werd volop genoten van hun gildewijnen, die zij samen met een knabbeltje aanboden aan de talrijke aanwezigen.

                                                           

                                                              

                                                               

   
                                                           

   

  12-11-2012 om 21:22 geschreven door Jozef  


  Categorie:Wijngilde-Lipsevallei
  13-11-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Kaas- en Wijnavond van De Lipsevallei

  De Kaas- en wijnavond van De Lipsevallei.

  De jaarlijkse kaas- en wijnavond van de Lipsevallei in de parochiezalen van Delle op zaterdag 20 oktober 2012 was ook dit jaar een groot succes. Honderden leden en sympathisanten kwamen langs om te genieten van een lekkere kaas- of vleesschotel en een fris wijntje of biertje.

  Dank zij  de vele aanwezigen en helpers werd deze activiteit weer eens een echt gezellige avond.

                                                           

                                                              

   
                                                           

                                                              

                                                              

   
                                                           

                                                               

   
                                                             

   

  13-11-2012 om 12:14 geschreven door Jozef  


  Categorie:Wijngilde-Lipsevallei  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.  Blog als favoriet !

  Inhoud blog
 • KERSTMIS 2015
 • OKRA 2015
 • KERMIS IN DELLE 2015
 • Lessenreeks Keramiek van KVLV te Boortmeerbeek
 • Winterwandeling + Ontbijt (spek met eieren)

  Zoeken in blog
  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!