Maandag 10 november Welkomsmoment Nieuwe Inwoners
Categorieën
 • Agenda (1)
 • Allerlei (4)
 • Buurtcomitè (8)
 • Delle in de oorlogen (4)
 • Ik hou van Delle (3)
 • Ik hou van Delle - Activiteiten 2013 (3)
 • Ik hou van Delle - Activiteiten 2014 (3)
 • Ik hou van Delle - KERMIS 2014 (3)
 • Ik hou van Delle - KERMIS 2015 (1)
 • Jeugbeweging (2)
 • Jodam (3)
 • Jodam - Activiteiten 2011 - 2012 (4)
 • Jodam - Activiteiten 2013 (6)
 • Jodam - Activiteiten 2014 (1)
 • Kapelletjes-Gebouw (5)
 • Kerk en Parochie (8)
 • Onderwijs (2)
 • Parochiale Werken (8)
 • Pastoors (13)
 • Politiek (4)
 • Sport - Voetbal (5)
 • Sport - Wielrennen (5)
 • Talent uit Delle (4)
 • Vereniging *KVLV (4)
 • Vereniging *KVLV Activiteiten 2012 (3)
 • Vereniging *KVLV Activiteiten 2013 (1)
 • Vereniging - - KVLV Activiteiten 2014 (3)
 • Vereniging - -KVLV Activiteiten 2015 (1)
 • Vereniging -Landelijke Gilde Activiteiten 2011 en vroeger (4)
 • Vereniging- Landelijke Gilde Activiteiten 2012 (4)
 • Vereniging- Landelijke Gilde Activiteiten 2013 (13)
 • Vereniging- Landelijke Gilde Activiteiten 2014 (8)
 • Vereniging- Landelijke Gilde Activiteiten 2015 (2)
 • Vereniging- Landelijke Gilde Jaarlijkse Reis (8)
 • Vereniging- OKRA (3)
 • Vereniging- OKRA Activiteiten 2012 (7)
 • Vereniging- OKRA Activiteiten 2013 (6)
 • Vereniging- OKRA Activiteiten 2014 (1)
 • Vereniging-- OKRA Activiteiten 2015 (1)
 • Vereniging--WTC Delle (7)
 • Volksleven (5)
 • Wijngilde-Lipsevallei (6)
 • x Wijngilde Lipsevallei Activiteien 2013 (3)
 • Ziekenzorg (3)
 • ¨¨ Met dank voor de medewerking .. (1)
 • ° Websites (1)
 • DELLE - vroeger en nu

  09-02-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.K.B.G. - OKRA

  K.B.G.   Kristelijke Beweging van Gepensioneerden


   

  Toen E.H. Zephirin op 1 oktober 1966 in Delle kwam stelde hij vast dat er nog geen lokalen voor de verenigingen voorzien waren.  In 1967 werd gestart met de bouw van de kleine parochiezaal en toen deze klaar was kon men ook de verenigingen uitbouwen.

  Naar het voorbeeld wat reeds bestond in de naburige parochies werd er een Bond van Gepensioneerden gesticht, die zich vrij vlug aansloot bij het K.B.G. Verbond Leuven van de Christelijke Ziekenfondsen.

  Jef Lanciers werd de eerste voorzitter, Sylvain Neefs kassier en August Neefs en Bertha Schoeters werkende bestuursleden.  In de beginperiode kende de Delse K.B.G. afdeling de kinderziekten van alle jonge verenigingen.

  In 1969 schafte de afdeling zich een mooie vlag aan, die werd gebruikt bij feestelijkheden en tijdens de begrafenisstoet van haar leden.

  Jef Lanciers werd na zijn overlijden op 18 september 1973 als voorzitter opgevolgd door August Neefs.  Daarna werd Joris Versonnen voorzitter en vervolgens nam Antoon Vermonden het roer over.

  Jef Bisschop werd, als jonge gepensioneerde, op 1 januari 1980 de nieuwe secretaris van de Delse gepensioneerden.  Hij bracht ook nieuwe impulsen in de bond.

  Na een aantal voorbereidende vergaderingen van  drie afdelingen (Delle-Veltem-Winksele) , werd in 1981 een ‘Spel met Grenzen’ ingericht.  ‘Spel met Grenzen’ werd een gezellige spelnamiddag met 10 spelers van elke bond die het tegen elkaar opnamen.

   

                                                               

   

   

   

  Met deze bonden kwamen er ook gezamenlijke bedevaarten naar Banneux.  Die activiteiten brachten ook meer groei in de K.B.G afdeling

  Zo kwam er een jaarlijks dansfeest met orkest of met animator Julien uit Oud-Heverlee.  Dit alles met overweldigend succes en met mooie winstcijfers voor de kassa. 

  De maandelijkse vergaderingen werden steeds door 50 à 60 leden bijgewoond.  Bij de vieruurtjes stond er altijd wat lekkers op het menu en bovendien kregen de leden dit gratis aangeboden.  Er was tweemaal per jaar een groot ledenfeest met volledige maaltijd, met name op Tweede Paasdag en Tweede Kerstdag.

  Het bestuur van de gepensioneerdenbond organiseerde onder de leiding van Jef Bisschop ook vele uitstapjes.  Vanaf de maand maart deed de bond maandelijks uitstapjes over heel België.  Men bezocht alle hoeken van ons land en er waren ook regelmatig bedrijfsbezoeken.  Op de terugweg stopte de bus naar goede gewoonte aan een dancing voor een lekker hapje, een pintje en een dansje. 

                                                                      

   

   

   

  De inrichting van kaartwedstrijden in het kader van het Midden-Brabantse kaartverbond, heeft de bond geen windeieren gelegd.  Ook daarvan was Jef Bisschop de grote animator.  Samen met 35 helpers zorgde hij steeds voor een prima organisatie. Zowel kaartspelers van tegen de Hollandse grens als uit de streek van Charleroi kwamen in Delle hun kans wagen. Elke kaartwedstrijd was een financiële voltreffer voor de kas. Van de toen behaalde winsten profiteerde de vereniging vele jaren.

  Andere activiteiten waren bezoeken aan diverse toneelvoorstellingen en fietstochten, die elke week een twintigtal liefhebbers samenbrachten.

  Het bestuur van de K.B.G. was eind 2000 samengesteld uit: Jef Bisschop (voorzitter), Roza Schoevaerts, August Claes, Bertha Pardon, Frans Neefs,Irma Vits, Agnes Pardon en Irma Vanden Bosch.  De bond telde toen 80 leden.

                                                               

   

   

   

   Jef Bisschop bleef voorzitter tot 31 december 2003. Het ganse bestuur stopte samen met hem, behalve Agnes Pardon.  Vanaf 1 januari 2004 werd Constant Saelens voorzitter met Vanhorenbeek Roger als penningmeester en nog zeven andere bestuursleden.  In de loop der voorbije jaren namen echter vier bestuursleden om persoonlijke redenen ontslag.

                                                               

   

   

   

  In de jaren daarna bleven fietstochten, wandelingen, uitstapjes en zwemmen steeds tot de activiteiten behoren.  Het Paas- en Kerstfeest in zaal ‘Ter Buken’ kende steeds veel bijval bij de leden alsook  de Nieuwjaarsreceptie en het jaarlijks Seniorenbal.

                                                               

   

   

   

                                                                

   

   

              

  Er was die jaren ook het jaarlijks Okra  kaartkampioenschap. In 2005 won Clementine Buyens en in 2006 won Henri Stroobants. Remi Vandevenne won in 2007. Clementine Buyens werd in 2008 voor de tweede maal winnaar. In 2009 werd  Denis Libens winnaar. Remi Vandevenne kon  in 2010  ook voor de tweede maal winnen.  De overwinning was in 2011 voor Roger Mertens.

                                                               

   

   

   

  Een Nieuwe Naam

   

   

  In 2006 vierde de K.B.G. zijn 50-jarige bestaan. De beweging werd toen omgedoopt tot Okra (trefpunt 55+). De naamsverandering ging gepaard met een nieuw imago en een inhoudelijke koerswijziging. Het letterwoord Okra staat voor Open, Kristelijk, Respectvol en Actief. Daarmee wil Okra ook de groeiende groep jongere senioren aanspreken, die tot nu toe minder vlot de weg naar de beweging vonden. Die 'jonge senioren' zijn, sinds de uitbreiding van het brugpensioen in de 1980, steeds talrijker geworden. De 55-plusser staat vandaag veel actiever in het leven dan vroeger. Hij doet aan sport, reist en heeft oog voor een gezonde levensstijl. Bovendien is hij veel beter opgeleid dan de bejaarde van 50 jaar geleden.

   

  Ondertussen is Okra ook een autonome organisatie geworden, weliswaar nog altijd onder de vleugels van de CM. De beweging blijft zich propageren als christelijk (in de naam met k gespeld om historische redenen), maar stelt zich wel expliciet open voor leden met een andere levensbeschouwing. Okra telde anno 2010 - 218.000 leden. Die ontmoeten elkaar in 1.215 lokale afdelingen, verdeeld over 18 regio's. Daarmee is ze de grootste seniorenbeweging van Vlaanderen. De beweging wordt momenteel geleid door voorzitter Miet Smet en algemeen secretaris Jan Vandecasteele.

   

   


  Okra Delle heeft nu 94 leden waarvan 42 met sportverzekering.

  Het huidige bestuur is nu samengesteld uit volgende vijf bestuursleden:Constant Saelens  - voorzitter, en zijn echtgenote Francine Witpas - bestuurslid. Roger Vanhorenbeek - penningmeester en secretaris, en zijn echtgenote Lucienne Hendrickx – bestuurslid, Jacqueline  Vanhorenbeek  - bestuurslid.

                                                                  

      

  De  activiteiten  van OKRA  

  De eerste dinsdag van januari is er een nieuwjaarsreceptie
                                                                                                                         

  Iedere eerste dinsdag van de maand is er van 13.30u tot 18.00u  een “Trefpuntbijeenkomst”  (ledenvergadering) in de kleine parochiezaal. Rond 15.00u. is er telkens een stukje taart voorzien en om 17.00u. is er een gratis avondmaal voor de OKRA leden.                                                         

   

  De dinsdag na Pasen, is er een Paasfeest in feestzaal “Ter Buken”  te Buken  (Wespelaarse Hoek) en de tweede dinsdag van december is er in die zelfde" feestzaal een Kerstfeest.

    

  Het ganse jaar door fietsen de leden van OKRA  iedere maandagnamiddag een afstand van ongeveer 40  km met één of twee stops om de dorstige te laven.

  In de zomermaanden zijn er vijf daguitstappen met de fiets van ongeveer 75 kilometer.  
  ’s Middags is er dan telkens een warm middagmaal voorzien.

  De eerste donderdag van de maand gaan de leden van OKRA wandelen in een of andere gemeente of dorp.  Er is dan telkens een wandelafstand van ongeveer 4,5 km voorzien of een wandelafstand  van 9,5 km..

  De tweede en vierde donderdagnamiddag van de maand gaan de leden te Wilsele - Putkapel zwemmen.

  In de grote parochiezaal van Delle richt OKRA ieder jaar in oktober een Seniorenbal in met DJ Eddy Bruers.

  Er jaar zijn ook jaarlijks amusementuitstappen met de bus voorzien (bijvoorbeeld naar de  Oktoberhallen  te Wieze).

                                                                      

   

   

                      

  09-02-2012 om 00:00 geschreven door Jozef  


  Categorie:Vereniging- OKRA
  12-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuw bestuur OKRA

  Het nieuwe bestuur van OKRA Delle

   

  Op 31 december 2012 verlieten voorzitter Constant Saelens, Francine Witpas en Jacqueline Vanhorenbeek het bestuur van Okra Delle.

   

  9 jaar lang hebben zij, samen met Roger Vanhorenbeek en Lucienne Hendrickx, Okra Delle zo goed geleid dat velen zich nu afvragen of de Bond zonder hen nog wel hetzelfde zal zijn.

   

   

  Wij willen hen dan ook van harte bedanken voor de vele mooie jaren die ze Okra Delle bezorgd hebben  en hopen hen nog op vele activiteiten in Delle te ontmoeten.

   

  Het voortbestaan van Okra Winksele-Delle blijft in goede handen met de nieuwe bestuursleden die Roger en Lucienne zullen vervoegen. Gilbert Dedekker neemt het voorzitterschap over van Constant, Paula Croon wordt de nieuwe penningmeester, Jeanne Van de Lisdonk neemt de taak van secretaris op zich, Linda Van Roey wordt sportverantwoordelijke en Gustaaf Pardon, Roger Vanhorenbeek en Lucienne Hendrickx vervolledigen het nieuw bestuur.

   

  Met hun goede wil en de steun van de leden wil het nieuw bestuur  onze Bond een mooie toekomst geven.

   

   

                                                                                

   
                                                                                  

   

   

  12-01-2013 om 22:11 geschreven door Jozef  


  Categorie:Vereniging- OKRA  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.  Blog als favoriet !

  Inhoud blog
 • KERSTMIS 2015
 • OKRA 2015
 • KERMIS IN DELLE 2015
 • Lessenreeks Keramiek van KVLV te Boortmeerbeek
 • Winterwandeling + Ontbijt (spek met eieren)

  Zoeken in blog
  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!