De ouderraad blogt
Inhoud blog
 • Prachtige vliegers
 • DAG VAN DE LEERKRACHT 2016
 • Prettig schooljaar aan allen!
 • DAG VAN DE LEERKRACHT
 • Dag van de leerkracht (5 oktober)
 • Tekenwedstrijd wafelverkoop
 • Mobiliteitstips bij het begin van het schooljaar
 • School op maandag 15 december
 • Dag van de leerkracht
 • Mobiliteitstips
  Vergaderkalender 2016-2017

  Volgende vergaderingen op 17 november 2016, 2 februari 2017 en 19 juni 2017

  Foto
  Zoeken in blog

  De ouderraad, een brug tussen school, leerkrachten en ouders
  27-10-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ADVIES schoolmateriaal

  ADVIES OUDERRAAD

  Schoolmateriaal

   Datum eerste versie:          1 oktober 2012 (pre-ouderraad)

  Datum laatste bijwerking: 26 oktober 2012


  1. Situering

  Bij het begin van het schooljaar werden ouders in sommige klassen geconfronteerd met de vraag om materiaal (stylo’s, stiften, kleurpotloden, lat, scherper, gom, …) aan te kopen voor de kinderen. Dit verzoek werd evenwel niet in alle klassen gedaan en de motivatie voor dit verzoek was ook niet duidelijk tijdens de infoavond.

   Het schoolreglement (blz 15) voorziet het volgende:

   “Naar aanleiding van de omzendbrief ivm de kosteloosheid van het basisonderwijs ontvangen de leerlingen van het 1e leerjaar en de nieuw ingeschreven leerlingen bij het begin van het schooljaar een basispakket van benodigdheden die wettelijk voorgeschreven zijn voor het behalen van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen.

  Dit pakket omvat :

  - 4 balpennen (blauw, rood, groen en zwart)

  - 1 lat (30 cm)

  - 1 geodriehoek

  - 1 potlood

  - Map(pen)/klasseur/bestekmap … is afhankelijk van leerjaar tot leerjaar.

  Bij dit pakket wordt er van uit gegaan dat de leerling deze zaken zelf bijhoudt en eveneens thuis kan gebruiken bij het maken van huistaken. Deze materialen worden éénmalig aan ieder kind uitgedeeld. Indien één van deze zaken stuk of verloren is dient de leerling (ouders) dit zelf te vervangen. Balpennen die leeg zijn worden ingeleverd en vervangen door een nieuwe.

  Per leerjaar zijn er pakketten beschikbaar om in de klas te gebruiken:

  - Rekenmachine (5e en 6e leerjaar)

  - Passers (4e, 5e en 6e leerjaar)

  - Geodriehoek (3e t.e.m. 6e leerjaar)

  - Kleurpotloden (1e t.e.m. 6e leerjaar) voor 1ste leerjaar 3-kantige kleurpotloden

  - Stiften (1e t.e.m. 6e leerjaar)

  - Pritt (1e t.e.m. 6e leerjaar)

  - Pattex (1e t.e.m. 6e leerjaar)

  - Scharen (1e t.e.m. 6e leerjaar)

  - Kleefband (1e t.e.m. 6e leerjaar)”

  Ondanks het schoolreglement vinden er dus verschillende interpretaties plaats en vult elke leerkracht deze regeling over aankoop schoolmateriaal in naar gelang van zijn/haar behoefte.


  1. Stand van zaken

  De ouderraad kreeg hierop reacties van verschillende ouders die de vraag stelden of dit verzoek ook voor alle klassen geldt en of dit niet indruist tegen de omzendbrief. Daarnaast vinden sommige ouders het eigenaardig dat het schoolreglement uitgaat van het principe van een individueel materiaalpakket voor iedereen, waar dit in praktijk dus niet het geval is.

  De directie informeerde de ouderraad tijdens de vergadering van 25 oktober 2012 dat elke kind in het eerste jaar een basispakket krijgt dat zij op het einde van elk jaar mee naar huis krijgt. Bedoeling is om dit basispakket gedurende 6 jaar te gebruiken.

  Daarnaast wordt er materiaal (geodriehoek, passer, …) ter beschikking gesteld van de leerlingen dat voornamelijk in de klas blijft. 

  1. Advies ouderraad 23 oktober 2012 (ontwerp)

  De ouderraad stelt voor om het schoolreglement op een uniforme wijze na te leven. Zo moeten ouders ook kunnen aangesproken worden als materiaal wordt stukgemaakt, en moeten niet alle ouders verplicht worden om elk nieuw schooljaar nieuw materiaal aan te kopen.


  1. Stand van zaken 25 oktober 2012 (overleg directie)

  Het schoolreglement zal in die zin aangepast worden dat het basispakket bestaat uit 2 balpennen (blauw en groen), 1 lat (30 cm), 1 potlood. Al het ander materiaal wordt in de klas ter beschikking gesteld en niet meegegeven aan de leerlingen.


  Bijlagen:
  ADVIES schoolmateriaal - okt 2012.pdf (29.6 KB)   


  26-10-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ADVIES cash betalingen

  ADVIES OUDERRAAD

  Cash betalingen 2012

  Datum eerste versie:          27 augustus 2012 (pre-ouderraad)

  Datum laatste bijwerking: 26 oktober 2012

  1. Situering

  De directie deelde mee op de ouderraad van 23 mei 2012 dat cashbetalingen worden uitgeprobeerd op het einde van het schooljaar als een systeem om de oplopende openstaande schuld op leerlingenrekeningen tegen te gaan. De directie kondigde aan om in het schooljaar 12-13 deze regeling algemeen door te voeren.

  1. Vraag ouderraad

  De ouderraad vraagt de directie om een alternatieve oplossing te zoeken om wanbetalingen tegen te gaan, in plaats van deze algemene regeling te treffen.

  1. Advies ouderraad 23 oktober 2012

  Als het systeem van cashbetalingen behouden blijft in afwachting van een elektronisch betaalsysteem, adviseren wij volgende ondersteunende maatregelen:

  -       Ontvangstbewijs voor elke cashbetaling met vermelding van bedrag, naam leerling en datum en handtekening van de ontvanger.

  -       Uniform opvolgingssysteem van betalingen (maaltijden, bonnetjes) door alle leerkrachten

  -       Bonnetjes voor de warme maaltijden

  -       Standaard invuldocument voor de ouders ter beschikking stellen op de website: voorwerp van betaling, subtotaal en totaalbedrag, datum, naam & klas leerling, … Het blad vermeldt duidelijke instructies (bv. enkel maandag = betaaldag)

  -       Wie is het centraal aanspreekpunt voor vragen ivm cashbetalingen?

  De ouderraad vraagt een tussentijdse evaluatie rond nieuwjaar en een opvolging van de mogelijke alternatieve oplossingen voor volgend schooljaar.


   4. Stand van zaken 25 oktober 2012

  Na overleg tussen de ouderraad en de directie werden volgende afspraken gemaakt:

  -          De directie informeert zich verder over alternatieve betalingssystemen;

  -          De directie zal het nodige doen om een door de leerkrachten uniform opvolgingssysteem van betalingen voor maaltijden in te voeren;

  -          De directie stelt een bestelformulier voor maaltijden en drankbonnetjes op de website ter beschikking van ouders. Op dit bestelformulier wordt ook een strookje met "bewijs van betaling" voorzien.

  -          Op brieven waarop uitstappen, studiereizen, … aangekondigd worden en gevraagd wordt om cash te betalen, zal ook een standaard strookje “bewijs van betaling” voorzien worden.

  -          Dir. Pascal Blijkers blijft het centraal aanspreekpunt bij eventuele vragen ivm het cash-systeem.


  Publicatie advies

  Publicatie op blog ouderraad

  Bijlagen:
  ADVIES cash betalingen - okt 2012.pdf (34 KB)   


  Archief per week
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 08/12-14/12 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 16/12-22/12 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 22/10-28/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 28/11-04/12 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 01/02-07/02 2010

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!