De ouderraad blogt
Inhoud blog
 • Prachtige vliegers
 • DAG VAN DE LEERKRACHT 2016
 • Prettig schooljaar aan allen!
 • DAG VAN DE LEERKRACHT
 • Dag van de leerkracht (5 oktober)
 • Tekenwedstrijd wafelverkoop
 • Mobiliteitstips bij het begin van het schooljaar
 • School op maandag 15 december
 • Dag van de leerkracht
 • Mobiliteitstips
  Vergaderkalender 2016-2017

  Volgende vergaderingen op 17 november 2016, 2 februari 2017 en 19 juni 2017

  Foto
  Zoeken in blog

  De ouderraad, een brug tussen school, leerkrachten en ouders
  05-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dag van de leerkracht

  Vorige vrijdag was het de beurt aan de leerlingen om de leerkrachten een pluim te geven.
  Samen hebben we mooie vogels versierd die de speelplaatsen een tijdje zullen opfleuren.


  26-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mobiliteitstips

  Veilig naar school - TIPS - zachte mobiliteit “stappen & trappen”

  Een nieuw schooljaar … ideaal moment voor goede voornemens. Enkele mobiliteitstips:

  ·      Parkeer de auto aan het sportcentrum en STAP naar school.

  ·      Of parkeer op de markt en laat je kind via de kerk door de dreef stappen: de oversteekbegeleider helpt om veilig de Statiestraat over te steken.

  ·      Parkeer nooit op een zebrapad.

  ·      Vermijd om via de T’Serclaesstraat de parking naast het zwembad in of uit te rijden op het moment dat er veel voetgangers en fietsers circuleren.

  ·      Natuurlijk kan je ook de FIETS nemen: snel en efficiënt voor korte verplaatsingen!

  ·      Kouterweg, Kloosterweg, Heyselweg, … autovrije straten vlak bij de school: aangenaam en veilig!  16-05-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Week van de opvoeding

  "OPVOEDEN IN BEWEGING"

  Stimuleer je kind om op verschillende manieren te bewegen. Je hoeft het niet ver te zoeken. Als het mogelijk is binnen jullie gezin, kun je je kind stimuleren om zich aan te sluiten bij een sportvereniging. Ook in een jeugdbeweging kunnen kinderen zich actief uitleven.

  Naast spel en sport kun je er ook een gewoonte van maken om voor kleine verplaatsingen de auto te laten staan. Op zondag samen wandelend naar de bakker? Met andere ouders afspreken om de kinderen om de beurt fietsend naar school te brengen?

  Opvoeden is ook … als ouder het voorbeeld geven. Ouders zijn het belangrijkste voorbeeld voor een kind. Een kind dat zijn ouders ziet bewegen of sporten, wordt geïnspireerd om zelf ook te bewegen. En natuurlijk is bewegen ook gewoon gezond voor jezelf als ouder.

  Kinderen vinden het fijn om samen met hun ouders bezig te zijn. Probeer je kind te betrekken bij jouw activiteiten: samen met de fiets boodschappen doen, in de tuin werken, … Je kind beweegt en ondertussen versterk je de band tussen jullie twee en creëer je een positieve sfeer binnen het gezin.


  http://www.groeimee.be/sites/default/files/week-van-de-opvoeding_0.jpg


  02-02-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tip van de ouderraad
  Paulien vertrekt op bosklassen, Seppe gaat skiën en Kato gaat op schoolreis. Help, alsweer een serieuze hap uit ons budget!

  --> Wist je dat heel wat ziekenfondsen tussenkomen voor dergelijke schooluitstappen?
  Het bedrag hangt af van ziekenfonds tot ziekenfonds.

  Informeer je op de website van je mutualiteit of bel hen even.
  Je hebt een maand tijd om het in te vullen attest aan de klasleerkracht af te geven.


  16-12-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.OUDERRAAD - NIEUW TEAM
  Mogen wij u voorstellen: de nieuwe ouderraad!
  Vol goede moed en frisse ideeën, als brug tussen ouders en school.
  07-10-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dag van de leerkracht 2013
  Naar goede traditie hebben onze leerlingen hun beste beentje voorgezet ter gelegenheid van de dag van de leerkracht.
  De rode loper werd uitgerold en een heuse sterrenboulevard werd gelegd.
  Ramen en deuren werden versierd met prachtige STERREN.
  Want een goede leerkracht, dat is een STER !!!!
  13-09-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vernieuwing ouderraad - Gezocht: gemotiveerde M/V
  Klik op de afbeelding om de link te volgen In het schooljaar 2009-2010 werd in onze school een ouderraad verkozen, op basis van het participatiedecreet van de Vlaamse overheid om ouders de kans te bieden actief deel te nemen aan het schoolgebeuren. Na 4 jaar werking wordt dit adviesorgaan opnieuw samengesteld voor een periode van 4 jaar.

   

  De ouderraad bestaat uit 9 ouders die samen een zo representatief mogelijke structuur vormen: 3 ouders die de kleuterafdeling vertegenwoordigen, 3 ouders die het 1e, 2e en 3e leerjaar vertegenwoordigen, en 3 ouders die het 4e, 5e en 6e leerjaar vertegenwoordigen.

   

  De huidige ouderraad en de schooldirectie nodigen alle geïnteresseerde ouders uit om zich kandidaat te stellen voor het volgende mandaat. Daartoe vult u het strookje van onze brief  in en bezorgt dat uiterlijk op 24 september via de leerkracht aan de schooldirectie.

   

  Op basis van de ingediende kandidaatstellingen zullen er in de loop van oktober verkiezingen gehouden worden.

  De officiële inrichting van de nieuwe ouderraad start in januari 2014.


  Wij hopen op veel geïnteresseerden!


  27-10-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ADVIES schoolmateriaal

  ADVIES OUDERRAAD

  Schoolmateriaal

   Datum eerste versie:          1 oktober 2012 (pre-ouderraad)

  Datum laatste bijwerking: 26 oktober 2012


  1. Situering

  Bij het begin van het schooljaar werden ouders in sommige klassen geconfronteerd met de vraag om materiaal (stylo’s, stiften, kleurpotloden, lat, scherper, gom, …) aan te kopen voor de kinderen. Dit verzoek werd evenwel niet in alle klassen gedaan en de motivatie voor dit verzoek was ook niet duidelijk tijdens de infoavond.

   Het schoolreglement (blz 15) voorziet het volgende:

   “Naar aanleiding van de omzendbrief ivm de kosteloosheid van het basisonderwijs ontvangen de leerlingen van het 1e leerjaar en de nieuw ingeschreven leerlingen bij het begin van het schooljaar een basispakket van benodigdheden die wettelijk voorgeschreven zijn voor het behalen van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen.

  Dit pakket omvat :

  - 4 balpennen (blauw, rood, groen en zwart)

  - 1 lat (30 cm)

  - 1 geodriehoek

  - 1 potlood

  - Map(pen)/klasseur/bestekmap … is afhankelijk van leerjaar tot leerjaar.

  Bij dit pakket wordt er van uit gegaan dat de leerling deze zaken zelf bijhoudt en eveneens thuis kan gebruiken bij het maken van huistaken. Deze materialen worden éénmalig aan ieder kind uitgedeeld. Indien één van deze zaken stuk of verloren is dient de leerling (ouders) dit zelf te vervangen. Balpennen die leeg zijn worden ingeleverd en vervangen door een nieuwe.

  Per leerjaar zijn er pakketten beschikbaar om in de klas te gebruiken:

  - Rekenmachine (5e en 6e leerjaar)

  - Passers (4e, 5e en 6e leerjaar)

  - Geodriehoek (3e t.e.m. 6e leerjaar)

  - Kleurpotloden (1e t.e.m. 6e leerjaar) voor 1ste leerjaar 3-kantige kleurpotloden

  - Stiften (1e t.e.m. 6e leerjaar)

  - Pritt (1e t.e.m. 6e leerjaar)

  - Pattex (1e t.e.m. 6e leerjaar)

  - Scharen (1e t.e.m. 6e leerjaar)

  - Kleefband (1e t.e.m. 6e leerjaar)”

  Ondanks het schoolreglement vinden er dus verschillende interpretaties plaats en vult elke leerkracht deze regeling over aankoop schoolmateriaal in naar gelang van zijn/haar behoefte.


  1. Stand van zaken

  De ouderraad kreeg hierop reacties van verschillende ouders die de vraag stelden of dit verzoek ook voor alle klassen geldt en of dit niet indruist tegen de omzendbrief. Daarnaast vinden sommige ouders het eigenaardig dat het schoolreglement uitgaat van het principe van een individueel materiaalpakket voor iedereen, waar dit in praktijk dus niet het geval is.

  De directie informeerde de ouderraad tijdens de vergadering van 25 oktober 2012 dat elke kind in het eerste jaar een basispakket krijgt dat zij op het einde van elk jaar mee naar huis krijgt. Bedoeling is om dit basispakket gedurende 6 jaar te gebruiken.

  Daarnaast wordt er materiaal (geodriehoek, passer, …) ter beschikking gesteld van de leerlingen dat voornamelijk in de klas blijft. 

  1. Advies ouderraad 23 oktober 2012 (ontwerp)

  De ouderraad stelt voor om het schoolreglement op een uniforme wijze na te leven. Zo moeten ouders ook kunnen aangesproken worden als materiaal wordt stukgemaakt, en moeten niet alle ouders verplicht worden om elk nieuw schooljaar nieuw materiaal aan te kopen.


  1. Stand van zaken 25 oktober 2012 (overleg directie)

  Het schoolreglement zal in die zin aangepast worden dat het basispakket bestaat uit 2 balpennen (blauw en groen), 1 lat (30 cm), 1 potlood. Al het ander materiaal wordt in de klas ter beschikking gesteld en niet meegegeven aan de leerlingen.


  Bijlagen:
  ADVIES schoolmateriaal - okt 2012.pdf (29.6 KB)   


  26-10-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ADVIES cash betalingen

  ADVIES OUDERRAAD

  Cash betalingen 2012

  Datum eerste versie:          27 augustus 2012 (pre-ouderraad)

  Datum laatste bijwerking: 26 oktober 2012

  1. Situering

  De directie deelde mee op de ouderraad van 23 mei 2012 dat cashbetalingen worden uitgeprobeerd op het einde van het schooljaar als een systeem om de oplopende openstaande schuld op leerlingenrekeningen tegen te gaan. De directie kondigde aan om in het schooljaar 12-13 deze regeling algemeen door te voeren.

  1. Vraag ouderraad

  De ouderraad vraagt de directie om een alternatieve oplossing te zoeken om wanbetalingen tegen te gaan, in plaats van deze algemene regeling te treffen.

  1. Advies ouderraad 23 oktober 2012

  Als het systeem van cashbetalingen behouden blijft in afwachting van een elektronisch betaalsysteem, adviseren wij volgende ondersteunende maatregelen:

  -       Ontvangstbewijs voor elke cashbetaling met vermelding van bedrag, naam leerling en datum en handtekening van de ontvanger.

  -       Uniform opvolgingssysteem van betalingen (maaltijden, bonnetjes) door alle leerkrachten

  -       Bonnetjes voor de warme maaltijden

  -       Standaard invuldocument voor de ouders ter beschikking stellen op de website: voorwerp van betaling, subtotaal en totaalbedrag, datum, naam & klas leerling, … Het blad vermeldt duidelijke instructies (bv. enkel maandag = betaaldag)

  -       Wie is het centraal aanspreekpunt voor vragen ivm cashbetalingen?

  De ouderraad vraagt een tussentijdse evaluatie rond nieuwjaar en een opvolging van de mogelijke alternatieve oplossingen voor volgend schooljaar.


   4. Stand van zaken 25 oktober 2012

  Na overleg tussen de ouderraad en de directie werden volgende afspraken gemaakt:

  -          De directie informeert zich verder over alternatieve betalingssystemen;

  -          De directie zal het nodige doen om een door de leerkrachten uniform opvolgingssysteem van betalingen voor maaltijden in te voeren;

  -          De directie stelt een bestelformulier voor maaltijden en drankbonnetjes op de website ter beschikking van ouders. Op dit bestelformulier wordt ook een strookje met "bewijs van betaling" voorzien.

  -          Op brieven waarop uitstappen, studiereizen, … aangekondigd worden en gevraagd wordt om cash te betalen, zal ook een standaard strookje “bewijs van betaling” voorzien worden.

  -          Dir. Pascal Blijkers blijft het centraal aanspreekpunt bij eventuele vragen ivm het cash-systeem.


  Publicatie advies

  Publicatie op blog ouderraad

  Bijlagen:
  ADVIES cash betalingen - okt 2012.pdf (34 KB)   


  05-10-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dag van de leerkracht - Wij zetten ze in de bloemen!

  Vorige vrijdag kwamen heel wat leerlingen naar school met prachtige bloemen die ze zelf geknutseld hadden. Bedankt voor de mooie werkjes.

  Ook hartelijk dank aan onze fijne leerkrachten en ander schoolpersoneel voor hun dagelijkse inzet!

  25-09-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dag van de leerkracht - 5 oktober - zet ze in de bloemen!
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Ongetwijfeld staat vrijdag 5 oktober 2012 in uw agenda genoteerd als “DAG VAN DE LEERKRACHT”.

  Vorig schooljaar slaagden we er samen met jullie en alle leerlingen in om een lange slinger van kleurrijke vlagjes te maken. Als ouderraad willen wij ook dit schooljaar deze dag niet zomaar laten voorbijgaan: wij willen onze leerkrachten van De Brug eens extra laten merken hoezeer wij hun dagelijkse inzet voor onze kinderen appreciëren.

  Wij zouden het fijn vinden om dit opnieuw samen met jullie en de kinderen te realiseren. Als elk kind een zelfgemaakte bloem meebrengt en we al die bloemen in bloembakken verzamelen, zorgen we voor kleur aan de schoolpoort en zetten we letterlijk alle leerkrachten in de bloemen!

  Maak je een tulp, roos, narcis of een eigen uitvinding? Hier alvast wat inspiratie.

  Knip een 'bakje' uit een eierdoosje, verf het in oranje of een andere kleur, bevestig het op een groen rietje en je krijgt een mooie narcis.

  Je kan ook kiezen voor een lekkere bloem: knip daarvoor een bloem uit gekleurd papier en kleef er een praline op of kleef bloemblaadjes rond een lolly en prik dit op een stokje.

  Oudere kindjes maken misschien graag strandbloemen in crêpepapier! Ook een papieren servet kan je omtoveren tot een kleurrijke bloem.

  Je kan er de naam van de juf of meester op schrijven voor wie de bloem bestemd is.

  --> Gelieve de bloemen mee te brengen naar school op vrijdagmorgen 5 oktober. Enkele leden van de ouderraad zullen aanwezig zijn om de bloemen te ‘planten’.

  --> Wie graag een handje toesteekt, geeft best een seintje aan de leden van de ouderraad of via debrug-ouderraad@scarlet.be .

  Wij hopen zoveel mogelijk bloemen te ontvangen om de school te versieren!

  Alvast bedankt voor de medewerking & tot dan!

  Bijlagen:
  Dag van de leerkracht 5-10-2012.pdf (92.9 KB)   


  03-09-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuw schooljaar

  Een nieuw schooljaar. De ouderraad wenst iedereen een opperbest jaar.

  Wij komen ons voorstellen op de info-avond voor de lagere school op donderdag 6 september en voor de kleuters op dinsdag 11 september.

  Aarzel niet om ons aan te spreken als je als ouder iets wil aankaarten. Wij zijn ook bereikbar per mail: debrug-ouderraad@scarlet.be

  Graag tot ziens!

     20-05-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ADVIES pesten en geweld op school

  ADVIES OUDERRAAD

  Schoolbeleid over pesten en geweld op school

  Datum eerste versie: 15 november 2011 (ouderraad)

  Datum laatste bijwerking: 8 maart 2012 (ouderraad)

  1. Situering

  Pesten en geweld op school is een belangrijk thema: binnen de schoolomgeving worden leerlingen, ouders, leerkrachten en directie er steeds vaker mee geconfronteerd. Pesten en geweld op school kan dramatische gevolgen hebben en vergt een onmiddellijke en ernstige aanpak.

  Ook in De Brug is deze problematiek duidelijk aanwezig; een concrete situatie van pesten én geweld in het 3e leerjaar getuigt hiervan.

  2. Vraag ouderraad 15 november 2011

  Het schoolreglement maakt geen uitdrukkelijke melding van het thema “pesten op school”. Zonder in te gaan op ernstige actuele situaties, vraagt de ouderraad de directie om het schoolbeleid hierover toe te lichten en aan te geven welke preventieve en repressieve acties ondernomen worden om pesten en geweld op school te stoppen: algemeen en concreet ten aanzien van de leerlingen (en hun ouders) die probleemgedrag vertonen maar ook – en niet in het allerminst – ten aanzien van slachtoffers en hun ouders.

  Aansluitend vraagt de ouderraad dat de directie ook duidelijk en concreet weergeeft onder welke omstandigheden en voorwaarden orde- en tuchtmaatregelen genomen worden, zoals omschreven in artikel 4.4 van het schoolreglement.

  3. Advies ouderraad 15 november 2011

  De ouderraad adviseert om een daadkrachtig schoolbeleid betreffende pesten en geweld op school te voeren, hierover duidelijk te communiceren en de nodige acties te ondernemen om pesten en geweld in het algemeen op school terug te dringen.

  Wat betreft de situatie die zich (reeds geruime tijd) voordoet in het 3e leerjaar, dringt de ouderraad erop aan onmiddellijk de nodige effectieve acties te ondernemen en hierover duidelijk en open te communiceren naar alle betrokkenen (ook naar de slachtoffers), incl. de ouderraad.

  4. Acties & afspraken (recentste stand van zaken bovenaan) 

  Stand van zaken 8 maart 2012

  ·         Het ontwerp document “sanctiebeleid” wordt bijgewerkt en zal worden geïntegreerd in het schoolreglement 2012 - 2013.

  ·         De school heeft met alle klassen rond pesten gewerkt: de ketnet-move tegen pesten in de lessen LO, thema in de godsdienstles, ballonnen, uitdenken van slogans tegen pesten waarvan er één per klas als sticker is afgedrukt en meegegeven aan elke leerlingen. (zie bijlage)

  Stand van zaken 21 februari 2012

  ·         Vóór de kerstvakantie hebben de ouders van de leerlingen uit het 3e leerjaar een algemeen schrijven ontvangen waarin de directie begrip en medewerking vraagt van alle betrokkenen voor de aanpak van mogelijke gedragsproblemen die zich voordoen in de klas.

  ·         Een ontwerp document “sanctiebeleid” werd voorbereid door de directie en voorgelegd aan de pre-ouderraad van 21 februari 2012. Op de vergadering van 8 maart 2012 wordt dit ontwerp besproken tussen directie en ouderraad.

  Stand van zaken 15 november 2011

  De directie meldt op de ouderraad van 15 november 2011 dat pesten besproken wordt in de lessen godsdienst en tijdens een themaweek. Wat deze problematiek betreft, verkiest de directie geval per geval te bekijken. Zij benadrukt dat eerst de leerkracht ingelicht dient te worden. Vervolgens kan die een MDO (MultiDisciplinair Overleg) aanvragen. Daar kan een stappenplan uit voortkomen (bv. volgsysteem waarbij ouders geregeld worden geroepen of het geven van een tuchtkaart). Een tuchtprocedure geldt voor een type 3-kind.

  In verband met concreet pestgedrag in het 3e leerjaar wordt afgesproken dat de school communiceert naar de betrokken ouders.

  5. Publicatie advies 

  Voorstel: publicatie op blog ouderraad en vermelding nieuwsbrief


  Bijlagen:
  ADVIES pesten en geweld op school.pdf (344.5 KB)   


  18-05-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ADVIES onevenwichtige verdeling klassen

  ADVIES OUDERRAAD
  onevenwichtige verdeling klassen

  Datum eerste versie: 15 november 2011 (ouderraad)

  Datum laatste bijwerking: 8 maart 2012 (ouderraad)

  1. Situering

  De ouderraad werd aangesproken op de verdeling van de leerlingen in het 2e leerjaar. Ouders maken zich zorgen over een overgewicht van anderstaligen en kinderen met leermoeilijkheden of moeilijk gedrag in één klas.

  Op 27/09/2011 kwamen ouders samen, waarna deze problematiek aan de ouderraad werd overgemaakt en waaruit dit advies is gegroeid.

  De bezorgdheid werd eveneens door verschillende ouders besproken met de leerkracht op het oudercontact van 28/10/2011.

  2. Vraag ouderraad 15 november 2011

  De ouderraad vraagt de directie op welke manier de school streeft naar een evenwichtige verdeling van de klassen, rekening houdend met de taalvaardigheden, leermogelijkheden, enz. van elk kind.

  De ouderraad vraagt ook hoe en wanneer kan worden bijgestuurd als dat nodig blijkt: in het schooljaar zelf of bij de overgang naar het volgende leerjaar. Moet vastgehouden worden aan het huidige doorstromingsmodel vanaf het eerste leerjaar (A naar A, B naar B, …)? Wordt daarbij aandacht gegeven aan de draagkracht van de leerkracht?

  3. Advies ouderraad 15 november 2011

  De ouderraad adviseert om op korte termijn en uiterlijk na de kerstvakantie actie te ondernemen met betrekking tot de samenstelling van de klassen in het 2e leerjaar.

  De ouderraad adviseert om niet vast te houden aan het principe dat de klassen niet meer gemengd worden vanaf het eerste tot het zesde leerjaar, maar jaarlijks na te gaan of er een evenwichtige verdeling kan worden nagestreefd, met oog voor de draagkracht van de leerkracht.

  4. Afspraken & acties (recentste stand van zaken bovenaan)

  Stand van zaken 8 maart 2012

  De directie licht toe dat er geregeld overleg (MultiDisciplinair Overleg, MDO) plaatsvindt waarop de leerlingendossiers besproken worden, er zijn extra testen afgenomen door de zorgjuf en het Centrum voor LeerlingenBegeleiding (CLB), er zijn extra trajecten besproken en bijkomende oudercontacten ingericht (waarop niet door alle ouders wordt ingegaan). Er werden ook leertrajecten uitgestippeld (slechts 2 van de 7 leerlingen zijn mee ingestapt). Het leertraject houdt extra uren taal en wiskunde in.

  Stand van zaken 15 november 2011

  De directie licht de grote lijnen van het zorgplan toe: MDO, opstart zorgbeleid door zorgleerkracht en betrokken leerkracht, indien nodig externe hulp. Onderdeel van het zorgbeleid zijn de lees- en rekengroepen die opgestart worden in het 2e leerjaar en indien nodig doorgetrokken worden in het 3e leerjaar. Directie licht ook de criteria toe die in het verleden gehanteerd werden voor klasverdeling maar die verlaten werden wegens niet rendabel. De directie waarschuwt om niet te individueel te oordelen. Tot slot beaamt directie dat de school als afspiegeling van de maatschappij moet kunnen omgaan met meer / andere culturen & talen, maar ook met diverse kinderen met ‘zorgnoden’ in de brede zin van het woord.

  Concreet wordt er afgesproken dat de directie input zal geven naar de betrokken ouders van het 2e leerjaar vóór de kerstvakantie.

  5. Publicatie advies

  Publicatie op blog ouderraad


  Bijlagen:
  ADVIES klassenverdeling.pdf (27.2 KB)   


  16-05-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ADVIES tevredenheidsenquête 2011

  ADVIES OUDERRAAD Tevredenheidsenquête 2011

  Datum eerste versie: 21 februari 2012

  Datum laatste bijwerking: 28 juni 2012 (ouderraad)

  1. Situering

   In het eerste kwartaal van 2011 organiseerde de school een tevredenheids­enquête bij de ouders van de leerlingen. De ouderraad heeft de geconsolideerde resultaten per leerjaar verder verwerkt en in rapportvorm aan de directie overhandigd in november 2011.

   2. Vraag ouderraad 15 november 2011

  De ouderraad vraagt om met de directie de enquête te bespreken:

  ·         - de algemene tendens in resultaten van dit tevredenheidsonderzoek, en specifiek welke positieve elementen en aandachtspunten naar voor komen op basis van deze bevraging,

  ·         - welke acties ondernomen werden of zullen worden,

  met het oog op communicatie naar de respondenten en alle ouders over deze bevraging.

   3. Advies ouderraad 8 maart 2012

  De ouderraad adviseert om de belangrijkste resultaten (sterktes én aandachtspunten) van deze bevraging, de ondernomen acties en geplande acties, te communiceren aan alle ouders van De Brug (V1 en V2), via de nieuwsbrief, website,

  4. Resultaat

  Brief meegegeven aan alle leerlingen in juni 2012.

   5. Publicatie advies

  JA

   


  15-05-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ADVIES toiletpapier op V1

  ADVIES OUDERRAAD - Toiletpapier voor kleuters en lagere school

  Datum eerste versie: 15 november 2011 (ouderraad)

  Datum laatste bijwerking:  28 juni 2012 (ouderraad)

  1.    Situering

  In de toiletten van de kleuterschool en lagere school op V1 is er geen toiletpapier beschikbaar. Kleuters/leerlingen dienen voordat zij naar het toilet gaan de juf/meester te zoeken die toezicht houdt, om wc-papier te vragen. Dit leidt ertoe dat meerdere kleuters/leerlingen niet altijd toiletpapier gebruiken en ook proberen om niet op school naar toilet te gaan. Deze situatie is ongezond en onhygiënisch.

  2.    Vraag ouderraad 25 maart 2010

  De ouderraad kaartte dit probleem voor een eerste maal aan bij de directie en vraagt om toiletpapier te voorzien op een haalbare manier voor zowel school als kinderen. Diverse voorstellen werden geformuleerd in de daaropvolgende ouderraadvergaderingen.

   

  3.    Advies ouderraad 15 november 2011

  Gelet op de vele vragen die de ouderraad blijft krijgen met betrekking tot deze problematiek, adviseert de ouderraad de directie om op korte termijn en uiterlijk eind november 2011 acties te ondernemen opdat de kinderen onmiddellijk over toiletpapier kunnen beschikken op de speelplaats, zowel voor, tijdens en na de school (dus ook tijdens het toezicht door Buitenschoolse opvang op V1).

   4.   Acties & afspraken

  Stand van zaken 28 juni 2012


  Directie deelt mee dat de dispensers geleverd zijn en tegen begin september 2012 geïnstalleerd worden in de toiletten op V1.

  Stand van zaken 8 maart 2012

  Directie en ouderraad volgen beschikbaarheid van WC-rolhouder Ikea op.

  Stand van zaken november 2011

  Een WC-rolhouder is geïnstalleerd bij de kleuters, een kleuterjuf houdt toezicht en op vraag van de leerkrachten is ook een rekje met extra materiaal (doekjes, reservemateriaal, …) voorzien.

  Voor de leerlingen V1 (eerste tot derde leerjaar) is er nog geen dispenser te beschikking, wegens niet verkrijgbaar in Ikea.

  Stand van zaken oktober 2011

  De school heeft dispensers aangekocht/gekregen maar nog geen toiletpapier aangekocht. De directie wenst eerst na te gaan wat de meerkost voor dergelijk toiletpapier is.

  Ondertussen is op de personeelsvergadering van oktober 2011 voorgesteld om systematisch toezicht te houden bij de toiletten bij de kleuters. Daarnaast wordt gevraagd aan de ouders van instapkleuters om te onderlijnen dat de zindelijkheidstraining in het belang van het kind best thuis gebeurt en niet op school. De leerkrachten vragen om thuis ook de nodige aandacht te besteden aan toilethygiëne en correcte regels.

  5.    Publicatie advies

    JA    

  Voorstel: publicatie op blog ouderraad en vermelding nieuwsbrief  29-11-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Oudercontact kleuters
  Klik op de afbeelding om de link te volgen De ouderraad kwam langs tijdens het oudercontact in tweede en derde kleuterklas, met een attentie voor de ouders.
  Wij maakten van de gelegenheid gebruik om nogmaals een oproep te doen naar helpers bij het middagmaal in de refter bij onze kleintjes.

  05-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dag van de leerkracht
  Naar traditie hebben wij het personeel van de school in de bloemetjes gezet op de dag van de leerkracht.
  In de bloemetjes? Mmm, eerder in de vlagjes.
  De kinderen zetten hun beste beentje voor om heel wat wimpels creatief in te kleuren. Beide speelplaatsen werden ermee versierd.
  Bedankt iedereen!   30-06-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Laatste oudercontact - de ouderraad trakteert
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Bij het laatste oudercontact van dit schooljaar bood de ouderraad een hapje en een drankje aan, voor leerkrachten en ouders, om het wachten aangenamer te maken of om even na te praten.

  Een prettige afsluiter van het jaar!

  20-06-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ons eerste werkjaar loopt ten einde

  Beste ouders,

  Het eerste schooljaar van de ouderraad zit er bijna op. Samen hebben we dit jaar geprobeerd om uw mening een stem te geven en te vertalen naar de directie. Samen met hen hebben we een aantal zaken kunnen realiseren:

  • Voor de kleuterklassen werd een mapje ingevoerd waarin u geïnformeerd wordt over de thema­weken, acties, activiteiten en bepaalde gebeurtenissen.

  • Maandelijks krijgt u een nieuwsbrief mee waar u op de hoogte wordt gebracht van de komende activiteiten. Daarop kreeg u tips om uw kind een gezond tussendoortje mee te geven. Die nieuwsbrieven zijn ook steeds terug te vinden op de schoolwebsite (www.debrugternat.be).

  • De blogs van de klassen op de schoolwebsite werden gebruiksvriendelijker en de mogelijkheid om nieuwigheden te volgen via RSS werd aan de ouders toegelicht.

  • We vonden bereidwillige ouders/grootouders om bij te springen als refterhulp bij de kleuters en proberen nog steeds klaar-overs te zoeken om de veiligheid van onze kinderen te garanderen.

  • Langdurige afwezigheden waarbij de leerkracht vervangen wordt of de kinderen over andere klassen verdeeld worden, kunt u terugvinden op de website van de school.

  • Op de dag van de leerkacht hebben we de leerkrachten in de bloemetjes gezet.

  Wij zijn ervan overtuigd dat we ook volgend jaar een aantal zaken kunnen verwezenlijken, zodat u als ouder voldoende betrokken blijft bij het schoolgebeuren van uw kind.Hebt u suggesties of ideeën die wij misschien kunnen gebruiken in de besprekingen met de directie, dan horen we dat graag. U kunt dat doen via e-mail naar debrug-ouderraad@scarlet.be.

  Wij wensen u een deugddoende vakantie toe en hopen u in september terug te zien!

  En ook dit geven we nog mee: de oplossing van de ouderraad-tombola op de spaghetti-avond van 10 juni: Gil en Romy Vandamme verbonden correct de kinderfoto’s van de ouderraad­leden met hun huidige foto’s en schatten hun totale leeftijd, namelijk 342 jaar, het best in. zij winnen een fles bubbels!

  Elke, Cynthia, Barbara, Jos, Liesbeth, Natalie, Pascal, Sonja en Valerie


  Archief per week
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 08/12-14/12 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 16/12-22/12 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 22/10-28/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 28/11-04/12 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 01/02-07/02 2010

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!