Inhoud blog
 • Ik Bied Je Niets
 • "I'm Not Personnel"
 • Love Rake The Landscape
 • Vertwijfelde Vleugels
 • Cut-up 16 november 1984
 • The Love Circus Goes On
 • Anagram From The Planet Venus
 • The Window Is Not A Window
 • A Short Letter from God
 • The Tall Sickness Waits
 • All Good Things Come From The Hypochondriac
 • Reports from the Grey Veil
 • Wet Mouth Speaks
  Foto
  Cut-Up Poetry
  Poems by Erik Vloeberghs
  14-02-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik Bied Je Niets
  Liefde liefde liefde onder doodgeboren voetjes verkocht
  Hoe lijkt jullie dat jongens?
  Hebben ze ooit meer gegeven dan ze moesten geven?
  Tuin der Lusten - ik bied je niets

  De wereld is een mensen-etende Sovjet-Unie
  Alles wat ze te bieden hebben is chemisch melodrama
  Ze vergiftigen en monopoliseren de hallucinogene structuren
  Als eenmaal deze afspraken rond zijn in groene lijm

  Hun geestelijke medicijnen zijn niet meer dan een doodlopend riool
  Een scherm om de terugtocht af te dekken
  Denken: het tegengif dat de kiezers zo schandelijk beheren
  Geboorte huwelijk overlijden - kent u nog zo'n flutpark?

  De Regelaar regelt het debiet der pornografische riolen
  Dit terrein is moeilijk in kaart te brengen
  Iedereen is een opportunist in de buurt van de ziele-ovens
  Niemand wordt toegestaan dit biologische theater te verlaten

  Seks is een surrograatsamenzwering van het Onuitstaanbare Joch
  met de Meester van de Lijmschermen
  Projecteer je vermoeide hoop op je laatste levensadem
  In het licht van de inspecterende schijnwerpers

  (versie 14 februari 2012)

  Vandaag is het Valentijn. Je hebt twee soorten mensen. Nee, drie! Kunnen er overigens ook nog wel meer zijn, bedenk ik nu plotsklaps. Eén: zij die Valentijn vieren. Twee: zij die Valentijn niet vieren omdat ze momenteel geen relatie hebben (heb daarstraks voor Het Belang van Limburg dat het gaat om één op vijf mensen in de leeftijdsgroep van 20 tot 70 jaar). En drie: zij die wel een relatie hebben, maar Valentijn niet vieren (uit desinteresse, uit vergetelheid, omdat ze andere dingen te doen hebben etc.). Om de 5,3 procent veertigers, vijftigers en zestigers die nog nooit in hun leven een stabiele partnerrelatie gehad hebben een hart onder de riem te steken publiceer ik hierboven mijn poëem "Ik Bied Je Niets", oorspronkelijk gepubliceerd in mijn dichtbundel "Domme Rails", verschenen bij de Psychedelische Koekjesfabrieken, de vermaarde uitgeverij uit Itegem bij wie o.m. Dirk Dupon en Vitalski nog debuteerden. Ik Bied Je Niets is mijn zoveelste cutup-gedicht. Ik maakte gebruik van o.m. flarden tekst van William Burroughs en van een obscuur boek waarvan ik zowel naam als titel vergeten ben. Wat zou ik dat graag tegenkomen in een tweedehandsboekenwinkel!


   

   


  14-02-2012 om 19:39 geschreven door Erik Vloeberghs  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  13-02-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen."I'm Not Personnel"
  Spectre versus spectre, I repeated.
  Happiness has been removed, dislodged
  during the camera holding them guards.
  Much of what normal people do:
  scraping the truth unto old
  indocrinate music - start taking pictures.

  "Who's they?" and other torture
  instruments unfolded before eyes gazing.
  Deceit is golden, inhale the destiny lies,
  the same printed hippies.

  "They're plants!", the same beseeching
  look, labelled half forgotten love.

  But not for me!

  Print area confuse. Do you recognize
  confusion hippies? Typical low-echelon type,
  devoted to following taxi drivers impovering me.
  Recognize the poetry of Copy/Paste.

  You feed us? And kiss my sticky material
  with great presence of suspicions
  on that gangplank. I walked and
  walked and walked. My knees almost
  broken. Box open. Hotel Bloedel?

  I couldn't understand. Try the golden deceit,
  the desperate center. Life is short.
  I'm glad you have illusions
  of youth and other shortcomings.
  The truth is hidden inside deceit.
  =================================================
  In één enkele rush geschreven. De titel is "I'm Not Personnel". In het Engels ja. Ten eerste omdat het een cut-up gedicht is van teksten in het Engels (grondstoffen: L. Ron Hubbard, Douglas Coupland en Philip K. Dick). En ten tweede because that sounds more interesting & artyfarty (deze is gepikt van De Kakkewieten?).
  Ik moet wel eerlijk toegeven dat ik het ...gedicht zelf nog niet begrepen heb.

   

  13-02-2012 om 19:27 geschreven door Erik Vloeberghs  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  03-02-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Love Rake The Landscape
  I talk of love (of course) in only formula world,
  It h
  as no meaning. Mass produced signage,
  And the structure of machine choice processing
  Text references hypertext, physical aberrations

  Love Rake The Landscape. It is coming,
  it is coming from everywhere. Pretty flowers,
  Propagandistic sleep cycles. Smear it on
  in formula world
  Imagine the difference,
  mix to you in shipping
   
  Ingredient is Tadalafil.
  And has no meaning
  Sick stanzas when I smile, half awake today
  It will make you weep or laugh ("customers perfect
  product feelings") - t
  errorists shot your proven "Ugly" world

  Love Rake The Landscape, and all those bitter photos
  Sex?
  coldly executing our lowest common commands
  The consuming licensed machine Chorus where I live
  Processing a romantic gesture. to imagery references

  I talk of love, of course. One false or long departed: the poet's lie.
  Anyone can see there's nothing in it. Or to it.
  Over dead, dry bones
  - it will only process Embarrassment.
  And penetration, of course.

  03-02-2007 om 21:05 geschreven door Erik Vloeberghs  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (19 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  25-11-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vertwijfelde Vleugels
  De regen vertoont geen enkel teken dat hij af zal nemen
  Ik ben alleen in de mij toegewezen tijd en oneindig zijn mijn wonden
  Een feest van helende smart is het leven
  Een gefladder van vertwijfelde vleugels

  Jagers hebben een slagveld van het bos gemaakt
  De jeugd zingt aan de rand van de klif
  De gebeden ruisen door het gulden waas
  Een gefladder van vertwijfelde vleugels

  De stormlamp staart me aan en onhandig verberg ik mijn ogen
  Slechts de verlosten zullen veilig wandelen in de ovens van de haat
  Wij zijn de inwoners van een dood land deinend op wrede golven
  Een gefladder van vertwijfelde vleugels

  Hou je holle roeiboot maar op de zee van krokodilletranen
  De mens kan slechts dreinen in zijn zieke duisternis en dorre dood
  Illusie is de koffer waarin we het eigen hart meedragen
  Een gefladder van vertwijfelde vleugels

  25-11-2005 om 21:12 geschreven door Erik Vloeberghs  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (19 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  24-11-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Cut-up 16 november 1984
  u bent een waarlijk doder
  zwart en koud
  als vogels in'n duwdal
  Jezus, mijn dood model
  vul ons met eenzaamheid
  wat ons leven is

  uw hoop is dwaas
  uw moed doet
  verdwalen in de woestijn
  ik volg uw doods spoor

  God, die ons vergeefs
  liefde deed zoeken
  geef ons een eigenliefde
  bind ons aan de koude mensheid
  en verlos ons van geest
  Amen

   

  * Enkele woorden uitleg bij dit gedicht: de eerste versie dateert van 16 november 1984. Het heeft een bizarre ontstaansgeschiedenis. Toen mijn grootmoeder in het ziekenhuis op sterven lag werden daar stenciltjes met 'gebeden' uitgedeeld aan de zieken. Ik las een van die gebeden en nam het mee naar huis. Daar knipte ik het gebed in stukken. De woorden en stukken van woorden die ik zo bekwam legde ik opnieuw aan elkaar, in de vorm van een 'gedicht'. Zo ontstond in zekere zin een nieuw gebed. Ik gaf het een tijd de titel "Duisternis Heerst" maar eigenlijk prefereer ik de huidige neutrale titel. In de periode november 1984 tot november 1991 wijzigde ik er nog enkele dingen aan.

  24-11-2005 om 20:06 geschreven door Erik Vloeberghs  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (12 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  20-11-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.The Love Circus Goes On

  A certain smile, a special lock

  All the tunes and sound effects...

  The fine melody lingers on

  "Love it is" spit from the recorder

   

  White light again produced

  Happiness, but it won't last

  Great choice of wonderful meds -

  To give you long-awaited relief !

   

  We' ve got everything you need

  - and even more !

  Burst after burst

  The love circus goes on

   

  "Non-hormonal therapy !"

  "Acts locally on the sex centers in the brain !"

  "Regulates process of happy feelings !"

  "Stimulates the high centers of emotion in the sex organs !"

   

  Try this special product

  We have millions of happy customers

  all around the world

  Don't be left behind!

  20-11-2005 om 11:23 geschreven door Erik Vloeberghs  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  19-11-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Anagram From The Planet Venus

  Midnight

  A new decade

  He lights his cigar

  A landing field

  The worst will happen

   

  Bring forth ponds and willows

   

  Midnight

  In the wrong pipe

  Two computer programmers exploded

  Very slowly...

  We have obtained some strange results

   

  "Fill your hoppers with the lightest trash"

   

  The wait...

  Request for help - unanswered

  Reality Film - blurred

  What kind of curse

  could it have been?

   

  "They received an anagram from Venus"

  19-11-2005 om 20:20 geschreven door Erik Vloeberghs  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (4 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.The Window Is Not A Window
  Have you been salted?
  We're never crippling limit
  Nice beds and all of it
  This can't happen to me

  I turn off love
  A toad pool with conflict
  A man which ends
  Hanging off it

  We are not paid
  In this life or another
  Trace my circled steps...
  Contemplation knew of no solution

  "Really blind are those that see"

  19-11-2005 om 17:33 geschreven door Erik Vloeberghs  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  05-11-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.A Short Letter from God
  the temple you make with your fingers
  up! Sun Nostalgia. Tepid in the palm,
  being equal to having no fishhook
  or half-sleep. If you read this:

  Yesterday - yes? ... "The moon, this hour."
  exotic apple transformed as reports from
  through alabaster fingers. Do come!
  together like bits of juice written life scripts
  stone floating where space is inside the cows

  And you, your murky nirvana--
  Dislodged dream you tap. Pull it out with your fist.
  -pink bitterness. wake
  My habit to key-note

  Voodoo open hinge
  Epiphany for God's short letter
  "To be all wind."


  A cut-up poem by Erik Vloeberghs, principally based on cut-up poems found on the Internet. Yeah, right!
  Written February 13th 2005, slightly revised November 5th 2005.

  05-11-2005 om 17:13 geschreven door Erik Vloeberghs  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (4 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.The Tall Sickness Waits
  sitting naked at the bottom of
  the circumstances 70 tons of
  flute and we follow the Mercury sandals
  eventually be relieved of SOS
  the cover of the horrible images is my square food
  and the tall sickness waits

  fade out to Gothenberg
  do not believe erogenous holes and pepper
  show them how ugly "Reality" can be
  Meditation? Hiroshima is gleaming
  pleasure I must fight with candle in ass
  and the tall sickness waits

  the worst is yet to come
  from the Sudden Inspiration Department
  your army lost
  the "detour sign" a Biological Law
  reverse switch is taking over
  and the tall sickness waits


  Another item of February 13th 2005 served by Erik Vloeberghs and again based on the works of the great William S. Burroughs. Cut-up the cut-upper !!

  05-11-2005 om 17:09 geschreven door Erik Vloeberghs  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (4 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.All Good Things Come From The Hypochondriac
  we might start with a smile
  it is a day like any other
  I offer you nothing
  void everywhere, calculating
  love? with whom?

  "I don't remember"
  the crust from the beginning to understand
  tortured metal typical leak out
  know eventually not relieved
  SOS the music shifted heavy metal state

  writers the distant voices and the reformed
  "Everything is just fine," he said
  do not believe insect screams
  it's all the same, the Reality Film broke
  all good things come from the hypochondriac


  Cut-up poem by Erik Vloeberghs, principally based on works by William S. Burroughs.
  Originally written February 13th 2005, small revision November 5th 2005.

  05-11-2005 om 17:05 geschreven door Erik Vloeberghs  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Reports from the Grey Veil

  It is a day like any other

  Tortured metal typical leak out
  Know eventually be relieved

  Blocks of SOS heavy metal state

  "I don't remember" love with whom?
  The Reality Film blurred. Reformed,
  transformed as reports from the Grey Veil
  The crust from the beginning to understand

  The calculating music, the distant voices
  Shifted and reformed through alabaster fingers

  Iron claws of authority quash the old area

  Mined guards everywhere in the Sex Shop

  In the Ovens and behind the muddy waters of Norway
  It's the same everywhere: Reality Film broke

  Across the sky there is a smell
  of Sodom who can stab the window

  It is a day like any other
  Programs run to cover "Nothing is real" eggs
  Bring together the state of fiction
  Condition: wait for smile? over the void!

  Tonight we might start - yes?


  Erik Vloeberghs, 13 februari 2005

  cut-up poem, principally based on works by William S. Burroughs

  05-11-2005 om 16:54 geschreven door Erik Vloeberghs  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (7 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wet Mouth Speaks
  thunderstorm by Friday
  and love crumbles in
  working on the blue tip:
  rotate, rotate at normal speed
  during the sex act
  in order to accomplish the purpose

  pretend an interest
  if I could again...
  of Sodom who can stab
  in the Ovens and behind the
  mined guards everywhere
  know what buttons to push

  wet mouth to word static
  living under such limited circumstances
  - including orgasm ("smear it on!")
  we learned also something about
  the technicians who faded

  a continuous round of control system
  the "criminal" was strapped
  purple rasp tongue moving in:
  "you win something like mucus"
  and a dishonorable charge


  Another cut-up poem by Erik Vloeberghs, principally based on works by William S. Burroughs.
  Written February 13th 2005, revised July 31th 2005.

  05-11-2005 om 00:00 geschreven door Erik Vloeberghs  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (8 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Some links to outer space...
 • Pagina van Erik Vloeberghs op www.dichttalent.nl
 • Start zelf uw eigen blog
 • Google Poetry Directory
 • Yahoo! Poetry Directory
 • Open Directory Project: Poetry
 • Gedichten van Erik Vloeberghs op Gedichtenoogst
 • Language Is A Virus
 • Gedichten.startpagina.be
 • Reports from the Grey Veil
 • Strange Pursuit

  Gastenboek
 • Patroniem
 • blablablablablablabla
 • poems
 • mooie gedichten
 • Gut

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!