Cultuursfinx
Droom en daad
14-12-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Neerlands Evangelische Omroep presenteert aflevering uit Rail away over Devon en Cornwall via NL2-tv
Isambard Kingdom Brunel,
Brits spoorwegingenieur.

De Evangelische Omroep presenteert op donderdag 15 december op Nederland 2-tv, vanaf ca. 19:55 uur, de bijna een half uur durende aflevering GB: Devon and Cornwall, in de serie rail away, over spoorlijnen, verspreid over de globe.
In deze aflevering wordt het verhaal verteld van de spoorlijn door het zuidwestelijk deel van Engeland.
Degene, die verantwoordelijk is voor de aanleg van de spoorlijn door Devon en Cornwall ─ Isambard Kingdom Brunel (1806-1859), die vanaf 1833 als spoorwegingenieur werkzaam was en in die hoedanigheid reeds betrokken was bij de aanleg van de spoorlijn van Londen naar Bristol ─ toonde zich een groot voorstander van breedspoor en de zogeheten atmospheric power: dat is een vorm ban luchtdruk, die de trein zou moeten aandrijven.Tags:'Rail away', Evangelische Omroep, NL2-tv, Isambard Kingdom Brunel, Britse spoorwegen, spoorlijn door Devon en Cornwall, lijn Londen-Bristol
14-12-2011, 23:31 geschreven door Heinz Wallisch  
Reacties (0)
13-12-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grandmama Moses, naïeve Amerikaanse schilderes, overleed vandaag een halve eeuw geleden

Pas laat begonnen met schilderen


Het is heden exact een halve eeuw geleden dat de Amerikaanse schilderes Grandmama Moses ─ die in werkelijkheid Anna Mary Robinson heette ─ is overleden. Ze was op dat moment honderd en één jaar oud. Ze gold niet alleen als laatbloeier, doordat ze pas na haar zeventigste was gaan schilderen, ze kreeg eveneens het predikaat zondagsschilder opgeplakt, vanwege de verregaande naïveteit die haar werk vertoonde.

De schilder Norman Rockwell was met Grandmama Moses bevriend; ze woonden een tijdlang niet ver van elkaar verwijderd. 


Herdenkingspostzegel

Op het schilderij Christmas Homecoming van Norman Rockwell uit 1948 is de toen achtentachtig jarige schilderes, geheel links te zien.

Dat stuk werd afgebeeld op de omslag van de Saturday Evening Post van 25 december 1948.

Zes jaar na haar overlijden is er een Amerikaanse postzegel ter waarde van zes dollarcent uitgegeven, ter nagedachtenis van deze kleurrijke, oude dame.

__________

Afbeeldingen

1. Foto van Grandmama Moses uit 1953.

2. Herdenkingspostzegel ter waarde van zes dollarcent, uit 1969.Tags:herdenkingspostzegel (herdenking van) sterfdag, Grandmama Moses, laatbloeier, schilderkunst, zondagsschilder, Norman Rockwell
13-12-2011, 19:37 geschreven door Heinz Wallisch  
Reacties (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Leonardo da Vinci in een driedelige, gedramatiseerde documentaire, dezer dagen op BBC Two-tv

De Britse televisiezender BBC Two begint in de nacht van dinsdag 13 op woensdag 14 december met de uitzending van het eerste deel, van drie, van een gedramatiseerde documentaire getiteld Leonardo, over leven en werk van de grootste, meest veelzijdige kunstenaar uit het tweede millennium van onze jaartelling, Leonardo da Vinci (1452-1519.


Het dal van de Arno uit 1473 geldt tot nu toe als de oudste tekening van

Leonardo da Vinci. Deze bevindt zich in de Uffici-galerie te Florence.


In deze Britse film uit 2003 komen we onder anderen Che Cartwright, James Faulkner en Mark Rylance tegen. Laatstgenoemde in de rol van Leonardo.
Het eerste deel draagt de titel The man who wanted to know everything. Uitzending is tussen 00:20 uur en 01:20 uur.
Deel twee, uit te zenden in de daarop volgende nacht, eveneens tussen 00:20 en 01:20 uur, heeft als titel Dangerous liasisons.
Het laatste van de drie delen ─ The secret life of Mona Lisa ─ is te zien in de nacht van donderdag 15 op vrijdag 16 december, eveneens tussen 00:20 uur en 01:20 uur.Tags:'Leonardo', BBC Two, Che Cartwright, gedramatiseerde documentaire, James Faulkner, Leonardo da Vinci, Mark Rylance
13-12-2011, 14:56 geschreven door Heinz Wallisch  
Reacties (0)
11-12-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Weinig uitgevoerde opera Der Vampyr van Heinrich Marschner, zondagavond in Bühne: Radio van WDR3

Romantisch muziekdrama

Der Vampyr is een romantische opera van de Duitse componist Heinrich Marschner (1795-1861), op een libretto van Wilhelm August Wohlbrück (1794-1848), die dat 'kleine boekje' heeft gerealiseerd op basis van een Duitse vertaling door H.L. Ritter van de novelle The vampyre uit 1819 van John Polidori (1795-1821), die daarmee het eerste vampier-verhaal van de wereldliteratuur, en met de hoofdfiguur Lord Ruthven de eerste vampier van de moderne tijd[1]

De première van Der Vampyr werd op 29 maart 1828 te Leipzig gegeven.

De handeling
Het verhaal speelt zich af in het zeventiende eeuwse Schotland. Lord Ruthwen (bariton) moet zijn Heer drie offers brengen opdat zijn leven zal kunnen worden verlengs. Eerst is Janthe (sopraan) het haasje. Haar vader Lord Berkeley (bas) verwondt Ruthwen nogal zwaar. Zijn vriend Edgar Aubrey (tenor) redt hem echter. Hij beseft welk geheim hier speelt, maar moet dat 24 uur bewaren, anders wordt hij zelf een vampier.
Hij slaagt er ook niet in iets te doen als hij verneemt dat Malwina (sopraan) ─ de dochter van Lord Devenant (bas) ─ in het huwelijk zal treden met Ruthwen. Edgar is echter zelf verliefd op deze Malwina. Kort voor de stonde van de huwelijksvoltrekking loopt de termijn van de zwijgplicht af. Zodra hij de feiten prijsgeeft, verzinkt de vampier rechtstreeks naar de Hel.

Uitvoerenden
Een uitvoering van Der Vampyr, een zeer weinig gespeelde opera, is zondag 11 december te volgen in het programma Bühne Radio van de regionale Duitse radiozender WDR3. Daaraan werken mee het WDR Rundfunkchor en -orkest onder leiding van Helmuth Froschauer, met vocaal-solistische medewerking van onder anderen Regina Klepper, Franz Hawlata, Jonas Kaufmann, Yoo-Chang Nah, Anke Hoffmann, Thomas Dewald, Hein Heidbüchel, Kay Immer, Franz Gerlhsen en Josef Otten.

__________

[1] John Polidori leefde in de tijd van Byron, Keats en Shelley, en ook hij is relatief zeer jong overleden. Zijn novelle The vampyre werd zonder zijn toestemming in 1819 door uitgever Colburn opgenomen in diens tijdschrift New Monthly Magazine

__________

Afbeeldingen
1. Heinrich Marschner, lithografie van ca. 1830 naar een tekening van F.A. Jung.

2. John Polidori, schilderij van F.G. Gainsford, wiens levensdata niet bekend zijn, maar van wie we wel weten dat hij in de jaren 1805-1822 als schilder werkzaam was. Het doek werd in 1895 aan National Portrait Gallery te Londen geschonken.
Tags:'Bühe: Radio', 'Der Vampyr', Heinrich Marschner, WDR3, WDR Rundfunkchor und - orchester, Helmuth Froschauer
11-12-2011, 16:54 geschreven door Heinz Wallisch  
Reacties (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geschiedenis van Jerzualem in fascinerend boek en in driedelige BBC-documentaire

Drie donderdagavonden
Op dinsdag 13 december, vanaf 23:55 uur tot in de nacht op woensdag 14 december om 00:55 uur onze tijd, herhaalt de Britse televisiezender BBC Four het eerste deel van een serie van drie documentaires, die tezamen bijna drie uur in beslag nemen over de geschiedenis van de stad Jeruzalem, die historicus Simon Sebag Montefiore heeft gerealiseerd onder de titel Jerusalem: The making of a holy city. De eerste aflevering is getiteld Wellspring of holiness; deze werd reeds verleden week donderdag voor het eerst uitgezonden. 
Op donderdag 15 december volgt deel 2; op donderdag 22 december wordt het derde en laatste deel uitgezonden. Het ligt voor de hand dat die beide delen eveneens op de dinsdag na de eerste uitzending zullen worden herhaald.
 


Het boek Jeruzalem
Diezelfde Simon Sebag Montefiore heeft zich reeds onderscheiden als historicus van formaat met twee boeken over het leven de krankzinnige sadist Stalin. [1]
Eerder dit jaar is zijn omvangrijke geschiedenis in boekvorm uitgekomen over de wereldwijd befaamde historische stad Jeruzalem in Israël, een plek die van oudsher van niet alleen door joden en christenen, maar tevens door moslims als hun stad wordt beschouwd, en, mede daardoor, niet zelden wordt gezien als hoofdstad van de wereld, al is dat laatste ─ zeker in de huidige tijd, en met name buiten de direct betrokken bewoners van de gebieden rondom die stad en staat ─ overdreven.
Niet alleen de oorspronkelijke, Engelse, editie zag dit jaar het licht, ook de Nederlandse vertaling is onlangs van de persen gerold. Evenals de beide boeken van dezelfde schrijver over Stalin, is ook Jeruzalem op de markt gebracht door Nieuw Amsterdam Uitgevers.


Veroveringsdrang
Vele groeperingen, en soms hele volken, hebben in de loop der tijden getracht Jeruzalem te veroveren, waarbij allerlei drijfveren en emoties, ingegeven door bij voorbeeld godsdienst ─ men denke daarbij onder meer aan de Kruistochten ─ dan wel hebzucht, afgunst en allerlei andere lagere hartstochten een rol van grote betekenis gespeeld.
Dat was niet alleen in het verleden evident, maar al die genoemde elementen spelen bij diverse lieden ─ die macht hebben of deze hebben gegrepen ─ ook vandaag de dag een rol van doorslaggevende betekenis. Het uiterlijk vertoon is weliswaar gewijzigd en men zal waarschijnlijk niet zo gauw meer hele legers zien oprukken, maar de dreiging die uitgaat van staten ─ of zelfs van één staat ─ die atoomwapens ontwikkelt en niet zal schromen deze te gebruiken, maakt dat de dreiging jegens Jeruzalem en de wijde omgeving even actueel is als een millennium geleden.

Het fascinerende, briljant-spannend geschreven boek kan het gemakkelijk tegen elke thriller over moordenaars, dieven en andere criminelen opnemen. Al zal men ook die lieden in de historie van genoemde stad niet bepaald sporadisch tegenkomen.

Simon Sebag Montefiore.

Dank zij drie vertalers is het boek zo snel na de Engelse versie in ons taalgebied uitgekomen.
__________

[1] a: Het hof van de rode tsaar.

b: Stalins jeugdjaren ─ Van rebel tot rode tsaar. Een bijdrage daarover is te vinden op de site Tempel der Historie, gepubliceerd op zondag 20 januari 2008.

__________
Simon Sebag Montefiore: 
Jeruzalem ─ De biografie

Vertaald door Henk Moerdijk, Georg Pape en Mieke Hulsbosch.

732 pag. + 4 x 8 pagina's op kunstdruk met illustraties in kleuren en z/w; gebonden met stofomslag. 

Nieuw Amsterdam Uitgevers, Amsterdam 2011.
ISBN 978 90 468 0780 4.Tags:'Jerusalem', 'Jeruzalem ─, De Biografie', BBC Four-tv, Biografische documentaire, Simon Sebag Montefiore
11-12-2011, 00:00 geschreven door Heinz Wallisch  
Reacties (0)
10-12-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Arte-tv: Hoe reisden die oude Egyptenaren nu werkelijk over zee, helemaal naar het Land van Poent?

Farao Hatsjepsoet.

Drieënhalf duizend jaar geleden

Arte-tv presenteert op zaterdag 10 december een documentaire over een historisch thema met betrekking tot het oude Egypte en eventuele zeevaart. Aangezien het tot dusver ietwat twijfelachtig is, wat wordt aangenomen, is het mogelijk dat de film in kwestie duidelijkheid verschaft. Het gaat hierbij om de vraag van archeologen, of hetgeen op een drieënhalf millennium oud bas-reliëf te zien is, ook werkelijk heeft plaatsgehad.
Het bas-reliëf in kwestie verhaalt over een expeditie die per vloot is gerealiseerd, onder leiding van Hatsjepsoet ─ een der weinige vrouwelijke farao's; zij leefde van ongeveer 1479 vóór onze jaartelling tot 1458 ─ en is terechtgekomen in het Land van Poent, vanwaar de Egyptenaren veel kostbare schatten hebben meegebracht. De vraag is niet alleen of de expeditie waarachtig heeft plaatsgevonden, maar tevens of de schatten in kwestie daar ook werkelijk zijn aangetroffen.
Deze Franse documentaire uit 2009 van Stéphane Begouin wordt, als bijdrage van Arte France, uitgezonden op genoemde datum tussen 20:15 uur en 21:45 uur. Herhalingen zijn te zien op zondag 11 december, vanaf 14:55 uur, en op donderdag 22 december, 's ochtends vanaf 10:15 uur.Tags:Archeologie, Arte-tv, bas-reliëf, Documentaire, farao Hatsjepsoet, Geschiedenis van Egypte, Land van Poent
10-12-2011, 00:00 geschreven door Heinz Wallisch  
Reacties (0)
07-12-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nogmaals Mahlers Negende Symfonie, deze keer vanuit Liverpool, onder leiding van Vasily Petrenko

Vasily Petrenko. Foto van Mark McNulty; IMG Artists.

Het tweede achtereenvolgende Mahler-Jaar loopt ten einde, en dat zal mede de reden zijn waarom we zoveel mogelijkheden geboden krijgen om diens laatst voltooide symfonie, de Negende, via de alweer klassiek geworden communicatiemedia radio en televisie te beluisteren.

Op donderdag 8 december is het opnieuw zo ver: in het programma 'Radio 3 live in concert' van de Britse cultuurzender BBC Radio 3 wordt, vanaf 20:30 uur die Negende Mahler-symfonie uitgezonden via een rechtstreekse verbinding met de Liverpool Philharmonic Hall, door het aldaar gevestigde Royal Liverpool Philharmonic Orchestra onder leiding van Vasily Petrenko.

Meer over die symfonie is te vinden in een artikel getiteld Mahlers Negende: Vaarwel aan een leven en aan een cultuurtijdperk, dat we hebben opgenomen op 10 januari 2007 op de Nederlandse fin de siècle website All art is quite useless van Rond1900.nl. Tags:BBC Radio 3, Gustav Mahler, Liverpool Philharmonic Hall, Negende Symfonie, Radio 3 live in concert', Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, Vasily Petrenko
07-12-2011, 23:56 geschreven door Heinz Wallisch  
Reacties (0)
06-12-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.In en om Hollywood blijven de deuren van de kast nog altijd hermetisch gesloten

Rock Hudson in de trailer van

de speelfilm Giant uit 1956.

Een kwart eeuw is het alweer geleden dat de Hollywood-acteur en vermeende vrouwenheld Rock Hudson, die met burgerlijke naam Roy Harold Scherer junior (1925-1985) heette, aan aids is overleden. Al snel bleek dat hij een leven lang 'in de kast' had doorgebracht en een langdurige, intieme relatie had onderhouden met collega-acteur Tab Hunter (*1931). Doordat dit enige tijd hèt onderwerp van gesprek was en, tot ver buiten Hollywood, voor een levendige discussie heeft gezorgd, leek het er even op dat sommige of misschien zelfs veel kastdeuren zouden opengaan in en om de studio's waar de stof waarvan dromen zijn gemaakt hoogtij vieren, en dat men zich eens wat meer zou gaan bezighouden met de werkelijkheid van alledag in het leven van tal van protagonisten, die voor hun omgeving nog meer toneel moesten opvoeren dan in de studio's. Doch ook hier bleek dat de Wens de Vader van de Gedachte was en bleef, en dat de kastdeuren van Hollywood potdicht bleven, al zijn er inmiddels wel enige homoseksuele actrices die zich, gelukkig, niet hebben laten weerhouden, zich als zodanig te manifesteren.
Niet zo lang voordat deze situatie met een overleden Rock Hudson de bladen beheersten, had acteur Harry Hamlin zich reeds beklaagd dat hij geen nieuwe rollen meer had gekregen nadat hij in een speelfilm de rol van een homseksueel op zich had genomen en zich binnen het kader van het verhaal zodanig had moeten gedragen met zijn collega Michael Ontkean.

De Arte-documentaire Rock Hudson ─ Dark and Handsome, die meer over het dubbelleven van de acteur gaat dan over zijn functioneren in dozijnen speelfilms, wordt op dinsdag 6 december,tussen 23:00 uur en middernacht,  uitgezonden in de Avro-serie Close up via Nederland 2. Tags:'Hollywood', Documentaire, filmsterren, Harry Hamlin, homoseksualiteit, NL2-tv, Rock Hudson, Tab Hunter
06-12-2011, 11:03 geschreven door Heinz Wallisch  
Reacties (0)
05-12-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Planet Eart-aflevering over het fenomeen Grotten, hedenavond te zien op Nederland 2

Kijkje in de wereldvermaarde grotten van het Belgische Han.

Grotten vormen een wel heel bijzondere leefomgeving, doordat er geen direct zonlicht kan binnendringen. Desondanks leven er tal van dieren in grotten. 


Daarvan kunt u één en ander bekijken en u tegelijkertijd laten informeren over meer deelaspecten van het fenomeen Grotten, in een aflevering van de Britse documentaireserie Planet Earth, over landschappen en het leven op onze planeet.

De Evangelische Omroep presenteert de aflevering over Grotten op maandag 5 december, tussen 19:25 uur en 20:20 uur via Nederland 2.

Over het ontstaan van grotten kunt u meer lezen op de site met Natuurinformatie, door hier te klikken.Tags:'Planet Earth', documentaire, EO-tv, Grotten, NL2-tv, 'Natuurinformatie'
05-12-2011, 12:10 geschreven door Heinz Wallisch  
Reacties (0)
04-12-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BBC Radio 3: Words and music over Vier Temperamenten zonder de Temperamenten-symfonie van Nielsen

De Deense meester der
muziek: Carl Nielsen.

Hedenavond wordt door de Britse cultuurzender BBC Radio 3 weer ─ want zoals gebruikelijk op de zondagavond ─ een aflevering uitgezonden van het programma Words and music, waarin aandacht wordt besteed aan één thema ─ deze keer is dat Vier Temperamenten ─ en daarbij worden, meestentijds door een man en een vrouw, voordrachten gehouden. Ook dat geschiedt op zondag 4 december net als anders. Joe Dunlop en Joanne Tope zijn degenen, die letterlijk aan het woord komen.


Qua letteren hebben zij gekozen uit teksten van Engelse dichters, die de laatste zeven eeuwen hebben geleefd. Voor de muziek is eveneens voornamelijk gekozen voor stukken van Engelse componisten, met daarnaast de Grootmeester van de negentiende Oostenrijkse muziek, die de onsterfelijkheid heeft weten te bereiken: Anton Bruckner (1824-1896).

Opvallend is echter, in deze context, dat de Deense componist Carl Nielsen (1865-1931) niet aan bod komt. Hij is de enige die een symfonie heeft gecomponeerd die als ondertitel De fir temperamenter draagt. Het heeft opusnummer 16 en werd gerealiseerd aan het begin van de twintigste eeuw, in de jaren 1901-1902. Daarin is op heldere wijze het verschil te horen tussen de vier bestaande temperamenten, die successievelijk worden voorgesteld in de respectieve delen: cholerisch; flegmatisch; melancholisch; sanguinisch.

Binnen enkele jaren heb ik die symfonie tweemaal gehoord: beide keren in Groningen. De eerste keer door het (toen nog) Noordelijk Filharmonisch Orkest onder leiding van de Noorse gastdirigent Per Dreier; enkele seizoenen daarna tijdens een concert door het Odense Symfonieorkest onder leiding van Borge Wagner. Het ensemble maakte toen een tournee door ons land, met violiste Emmy Verhey.Tags:'Words and music', BBC Radio 3, Carl Nielsen, Engelse componisten, Engelse dichters, Symfonie nr. 2 ─, 'De fir temperamenter', Vier Temperamenten
04-12-2011, 22:13 geschreven door Heinz Wallisch  
Reacties (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Op deze dag in 1791 verscheen de eerste zondagskrant ter wereld: The Observer

Het is vandaag exact tweehonderd en twintig jaar geleden dat  de eerste Britse zondagskrant The Observer van de persen is gerold. Het was meteen de eerste zondagskrant ter wereld. De eerste krant werd gerealiseerd door W.S. Bourne.

Deze krant, met een links-liberale toonzetting, behoort tot de Guardian Media Group. In het jaar 2008 bedroeg de oplage gemiddeld goed 450.000 exemplaren.Tags:'The Observer', zondagskrant, W.S. Bourne, Guardian Media Group, links-liberale koers
04-12-2011, 13:27 geschreven door Heinz Wallisch  
Reacties (0)
02-12-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Documentaire op Arte-tv over schoonheid van de wereldzeeën en de gevaren waaraan deze onderhevig zijn

Arte-televisie laat op vrijdag 2 december ─ tussen 21:40 uur en 22:20 uur ─ de documentaire Unsere Meere ─ schön und gefährdet ─ zien over wetenschappelijk onderzoek dat wereldwijd wordt verricht op zee. daarbij wordt niet nog eens duidelijk hoe enorm de talrijke aspecten van schoonheid van onze wereldzeeën zijn, maar eveneens aan welke dreigingen deze watermassa's blootstaan.

Foto: BBC/Piers Leigh. (Arte France).

Op basis van resultaten van het internationale programma Census of Marine Life ─ waaraan meer dan tweeduizend wetenschappers uit negentig landen deelnemen en de veelzijdigheid van soorten dieren op de zeebodem onderzoeken ─ roept deze documentaire op tot meer verantwoordelijkheidsbesef in de omgang met onze wereldzeeën. De wereldwijd bekende Brit David Attenborough laat zijn stem in die context ook horen.

Er worden verbijsterende cijfers en bijbehorende gegevens genoemd in de film.

Deze Britse documentaire uit 2010 van Peter Oxley is een bijdrage van Arte France. De film wordt uitgezonden in HD-kwaliteit op het beeldformaat 16:9. 

Herhalingen op zaterdag 3 december om 10:00 uur, en dan nog eens op zaterdag 17 december, om 05:00 uur in de ochtend.
Tags:'Unsere Meere ─, schön und gefährdet, Arte-tv, Atlantis-documentaire, wereldzeeën, Arte France, Peter Oxley, David Attenborough, BBC, Piers Leigh
02-12-2011, 07:25 geschreven door Heinz Wallisch  
Reacties (0)
01-12-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het verhaal van het befaamde tijdschrift LIFE, in een documentaire op BBC Four-tv
Op donderdag 1 december, de dag dat het befaamde Amerikaanse tijdschrift Playboy achtenvijftig jaar oud wordt, besteedt BBC Four-tv aandacht aan een ander, ouder ─ en als het even kan: nog befaamder tijdschrift van Amerikaanse origine: Life Magazine. De Britse zender doet dat door middel van een documentaire getiteld America in pictures ─ The story of Life magazine. Het is een film van mode- en portretfotograaf Rankin ─ met burgerlijke naam John Rankin Waddell (*1966) ─, over de geschiedenis van het (vooral vanaf 1936) fotomagazine LIFE.
De documentaire die zal worden uitgezonden tussen 22:00 uur en 23:00 uur onze tijd, toont interviews met fotografen, die inmiddels met het, al te veel gebruikte, adjectief legendarisch worden opgezadeld.
Dat zijn: Alfred Eisenstaedt (1898-1995); Margaret Bourke-White (1904-1971); Bill Eppridge (*1938); 
John Shearer; John Loengard (*1934); Burke Uzzle (*1938); en Harry Benson, wiens naam is verbonden aan The Beatles.


Tags:'America in pictures', BBC Four-tv, John Rankin Wadell, LIFE Magazine
01-12-2011, 15:59 geschreven door Heinz Wallisch  
Reacties (0)
30-11-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beurs Kleine Uitgevers aanstaande zondag in Paradiso te Amsterdam

In het cultureel centrum Paradiso te Amsterdam, gevestigd aan de Weteringschans (nrs. 6-8) wordt op zondag 4 december de Beurs Kleine Uitgevers gehouden. Daar zullen zevenentachtig uitgevers aanwezig zijn, die dit evenement zullen opluisteren met bijzondere, en in enkele gevallen zelfs bibliofiele, boeken.
Eén van dat kleine honderdtal bedrijven en bedrijfjes uit die uitgeverswereld die er aanwezig zullen zijn, is AFdH, uitgevers te Enschede. Recentelijk hebben zij boeken gepubliceerd van het taal- en letterengenie A.L. Snijders [1], en daarnaast hebben zij, zeer onlangs, het bijzondere ─ en mede daarom voor de decembermaand in meer dan één opzicht geschikte ─ Motorrrraria in het licht gegeven. Daarover meer in een bijdrage, eveneens van heden, op de aan Cultuursfinx gelieerde Nederlandse site Cultuurtempel.
Als u hier klikt, komt u op de site Beurs Kleine Uitgevers terecht, en kunt u de Beursberichten lezen, met info over alle 87 deelnemende uitgevers.
__________

[1] A.L. Snijders is tevens columnist van de VPRO-Gids.Tags:A.L. Snijders, AFdH uitgevers, Motorrrrraria
30-11-2011, 12:31 geschreven door Heinz Wallisch  
Reacties (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Cultura 24-NL presenteert documentaire over Groningse schildersbent De Ploeg uit eerste helft vorige eeuw

Hendrik Nicolaas Werkman,
de drukker van het paradijs.

De digitale televisiezender Cultura 24 vertoont op woensdag 30 november de NTR-documentaire De Ploeg 1918-1928, over de ooit zeer actieve kunstenaarsvereniging met die naam, die een rol van bijzondere betekenis heeft gespeeld in het algemeen-culturele leven van de stad Groningen gedurende de jaren twintig van de vorige eeuw.

Aan de hand van historisch materiaal wordt in de documentaire een beeld geschetst van de cultuur in die stad, waar schrijvers, dichters, journalisten en aardig wat beeldend kunstenaars dikwijls bijeenkwamen en elkaar tevens inspireerden.

In de film wordt gebruik gemaakt van werk van kunstenaars als Jan Wiegers (1893-1959), Hendrik Nicolaas Werkman (1882-1945) ─ die de drukker van het paradijs werd genoemd  ─, Jan van der Zee (1898-1988), George Martens (1894-1979) en Jan Altink (1885-1971).

Een bijdrage over één schilderij van George Martens ─ dat bijna drie jaar geleden, eveneens te Groningen, werd geveild na het overlijden van de laatste eigenaar ─ is te vinden op 12 maart 2009 op de aan deze site gelieerde site Cultuur in Groningen en omgeving.Tags:'De Ploeg', Cultura 24, documentaire, George Martens, Groningen, HN Werkman, Jan Altink, Jan van der Zee, Jan Wiegers, schildersbent, jaren twintig 20ste eeuw, 'drukker van het paradijs'
30-11-2011, 01:59 geschreven door Heinz Wallisch  
Reacties (0)
28-11-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zwijgende Franse film uit 1926 naar roman uit 1904 van Luigi Pirandello, eenmalig via Arte-tv

Ivan Mozzhukhin.

Zwijgende film
Vijfentachtig jaar geleden realiseerde de Franse regisseur Marcel L'Herbier (1888-1979) de zwijgende film Feu Mathias Pascal, die nu tevens de, later toegevoegde, Duitse titel Die zwei Leben des Mathias Pascal draagt. De regisseur schreef zelf het script op basis van de roman Il fu Mattia Pascal uit 1904 van de Italiaanse schrijver Luigi Pirandello (1867-1936), die in 1934 werd onderscheiden met de Nobelprijs voor de Letteren.

Deze rolprent duurt bijna drie uur en is, vooralsnog eenmalig, op Arte-tv te zien vanaf 23:50 uur op maandag 28 november, tot 02:45 uur in de nacht op dinsdag 29 november.
Als we de moeite nemen om die film te bekijken, zullen we in de huisbioscoop gedurende die drie uren een relatief onbekend (geraakte) acteurs tegenkomen, onder anderen zijn dat: Ivan Mozzhukhin (1889-1939); Michel Simon (1895-1975) daarentegen heeft zich nog lang op het witte doek vertoond. Naast die beide heren zien we ook Marcelle Pradot (1901-1982), die tevens de wederhelft van de regisseur was. Over laatstgenoemde vindt u hier meer informatie.
Het gaat ongetwijfeld om een gerestaureerde versie van de rolprent, aangezien deze wordt uitgezonden op het beeldformaat 16:9, in HD-kwaliteit met stereofonisch geluid. Tags:'Feu Mathias Pascal', Arte-tv, Ivan Mozzhukhin, Marcel L'Herbier, Marcelle Pradot, Michel Simon, zwijgende film, Luigi Pirandello, 'Il fu Mattia Pascal'
28-11-2011, 18:32 geschreven door Heinz Wallisch  
Reacties (0)
27-11-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vermaarde dirigent en organist Charles de Wolff verleden woensdag in Zwolle gestorven

Dirigent/organist Charles de Wolff, die al decennialang in Vierhouten woonde, is op 23 november in een ziekenhuis te Zwolle overleden. Hij werd 79 jaar: op 11 juni 1932 was hij te Onstwedde geboren.

Dirigent Charles de Wolff in actie voor 

het Noordelijk Filharmonisch Orkest te 

Groningen. Tekening van Elzo Smid uit 

1987. Collectie Heinz Wallisch. 

Bijna een kwart eeuw was hij vaste dirigent van het Noordelijk Filharmonisch Orkest te Groningen (1966-1989), voorafgegaan door vijf jaar gastdirecties in de tijd dat Roelof Krol de baton van Jan van Epenhuysen had overgenomen. Tegelijkertijd dirigeerde De Wolff het Toonkunstkoor Bekker in Groningen, eveneens ongeveer gedurende een kwart eeuw.

De Wolff vervulde gastdirecties over geheel Europa, van Noord tot Zuid. Met de Matthaeus Passion trad hij eveneens veel op buiten onze landsgrenzen.

Voordat hij vaste dirigent in Groningen werd, was hij reeds ─ als opvolger van de internationaal vermaarde Anthon van der Horst (1898-1965), en op speciaal verzoek van die voorganger ─ dirigent geworden van de Nederlandse Bachvereniging met jaarlijks een Matthaeus Passion in de Grote Kerk te Naarden. Later kwam er een splitsing in die vereeiging en vertrok De Wolff met een deel van de koorleden naar het nieuw op te richten Bachkoor Holland dat zich in de Pieterskerk te Leiden manifesteerde, onder meer met eveneens een jaarlijkse uitvoering van de Matthaeus Passion, die diverse keren rechtsreeks te zien was op onder meer de Nederlandse televisie.

Zelf vond De Wolff dat hij twee heel bijzondere mijlpalen in zijn carrière had:  als eerste de uitvoering van de Krönungsmesse van Mozart, ter gelegenheid van de inhuldiging van Beatrix von Lippe-Biesterfeld als Koningin der Nederlanden, op 30 april 1980. Dat deed hij met het Concertgebouw Kamerorkest.

 Charles de Wolff aan de speeltafel van het 

Schnitger/-Ahrend-orgel in de Martinikerk te 

Groningen. Foto uit 1987 (Heinz Wallisch).

 


De tweede bijzonderheid vond hij het optreden in de Leidse Pieterskerk, zowel als organist alsook als dirigent van het Bachkoor Holland, ter gelegenheid van het bezoek van VS-president Bush (senior) in 1989.
Al heel jong trad Charles de Wolff op als organist, en ook in die functie heeft hij een enorme reputatie opgebouwd. Zijn meest geliefde orgel was het instrument van Franz Caspar Schnitger, in de St. Michaëlskerk te Zwolle, waar hij veel optredens heeft verzorgd, en waar hij diverse grammofoonplaten, onder meer voor het label Diskanto heeft opgenomen. Enkele van die opnamen zijn bekroond met een Edison. Tevens heeft hij, samen met de toenmalige eerste concertmeester van het Noordelijk Filharmonisch Orkest, Jacques Meyer (geb. 1924), werk van oude meesters ─ Georg Friedrich Händel (1685-1759) en Tomasso Vitali (1663-1745)) ─ eveneens voor Diskanto opgenomen.Tags:'Krönungsmesse', Backhoor Holland, Charles de Wolff, dirigent, Mozart, Nederlandse Bachvereniging, NFO Groningen, organist, Pieterskerk Leiden, St. Michaëlskerk Zwolle
27-11-2011, 00:00 geschreven door Heinz Wallisch  
Reacties (0)
24-11-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Operafragment als transcriptie voor orgel door Franz Liszt, door Matthias Elsenberg, in 'Musica' van NDR Kultur

Nog een week of vijf en het jaar 2011 is om, en dat betekent dan tevens dat er een einde zal zijn gekomen aan het Liszt-Jaar en tevens aan het (tweede) Mahler-Jaar. Eerstgenoemde werd twee eeuwen geleden geboren, Mahler daarentegen overleed voor honderd jaar. Een onderbelicht aspect van het oeuvre van Franz Liszt (1811-1886) wordt gevormd door zijn composites voor orgel. In de aflevering van vrijdag 25 november van het programma Musica van de regionale Duitse radiozender NDR Kultur dat die avond ─ zoals gebruikelijk ─ zal worden uitgezonden tussen 19:30 uur en 20:00 uur ─ kunt u luisteren naar de Fantasie en Fuga op een fragment uit de opera Der Prophet, gecomponeerd in de jaren 1835-1849, van de Duitse componist Giacomo Meyerbeer (1791-1864).

Matthias Elsenberg (*1956) zal dit opus voor u spelen.Tags:Franz Liszt, Gustav Mahler, Liszt-Jaar, Matthias Elsenberg, orgelcomposities
24-11-2011, 22:58 geschreven door Heinz Wallisch  
Reacties (0)
23-11-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

Stadhuis en Belfort te
Menen in 2004. In 2007
heeft het geheel een 
opknapbeurt ondergaan.

Binnenkort wordt het kerkhof van het West-Vlaamse stadje Menen geruimd. Naar aanleiding daarvan biedt een documentaire ─ die dit jaar door Kat Steppe over dat oude kerkhofje werd gemaakt ─ ons de gelegenheid, een en ander met betrekking van die begraafplaats nader tot ons te laten komen, evenals de daaraan onverbrekelijk verbonden anderhalve eeuw sterven in de plaats Menen, en derhalve even zo lang vormen van leven van de mens aldaar. Dat houdt in dat de namen en de daaraan gekoppelde stoffelijke resten van mensen die er liggen, eveneens de revue zullen passeren in de zeventig minuten durende film.
Vanzelfsprekend spelen ook die levende mensen een rol, welke daar 'iemand hebben liggen'. Maar dat geldt tevens voor de randsverschijnselen, die zich voordoen in de vorm van konijnen en tegelijkertijd andere natuurverschijnselen zoals mos.
En niet in de laatste plaats wordt stilgestaan bij de wijze waarop wij (letterlijk en/of figuurlijk) nabestaanden met de dood en alles eromheen omgaan.
Het geheel wordt gekwalificeerd als vlechtwerk van verdriet en vreugde.
Uitzending van de documentaire zal worden gerealiseerd op woensdag 23 november, vanaf 22:55 uur tot 00:05 uur in de nacht op donderdag 24 november, via het tweede, Nederlandtalige, Belgische televisienet canvas.Tags:'Ik vergeet u nooit", Canvas-tv, Kat Steppe, Kekrhofje Menen (B)
23-11-2011, 19:03 geschreven door Heinz Wallisch  
Reacties (0)
22-11-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vik Muniz ziet schoonheid op 's werelds grootste vuilstortplaats

Beeldend kunstenaar Vik Muniz.

Aan de rand van Rio de Janeiro bevindt zich de grootste vuilstortplaats ter wereld. Daar begint de van oorsprong Brazilaanse Vik Muniz (*1961), thans een zeer vermaarde kunstenaar uit New York in de Verenigde Staten van Amerika, aan een nieuw project.
Hij reisde daarvoor vanuit de VS naar zijn geboorteland waar hij eerst portretfoto's van catadores heeft gemaakt. Dat zijn plukkers van materialen die kunnen worden gerecycled. Zij blijken, althans volgens Muniz, heel bijzondere persoonlijkheden te zijn. En dat heeft hem geïnspireerd tot een artistiek vervolg.
Fotografische beelden herscheppen die plukkers, terwijl zij op de vloer van een omvangrijke hangar met losse onderdelen van het afval in de weer zijn. Muniz is ervan overtuigd dat deze mensen zo in hun waarde worden teruggeplaatst.

Dat is allemaal te zien in een nieuwe aflevering van het NTR-propgramma Het uur van de wolf, die op dinsdag 22 november zal worden uitgezonden door Nederland 2, te beginnen om 22:56 uur en eindigend omstreeks 00:10 uur in de nacht op woensdag 23 november.Tags:'Het uur van de wolf', eerherstel, menselijke waarden, New York, NTR-programma, Rio de Janeiro, Vik Muniz, vuilstortplaats
22-11-2011, 19:58 geschreven door Heinz Wallisch  
Reacties (0)
Gastenboek
 • hoi
 • Merry Christmas!
 • waarom is de blog over de rijkswacht weg?
 • op bezoek
 • Eens sta je stil maar de tijd tikt door...waarom denk je... waarom sta je niet stil...ik wil blijven waar ik ben...niet

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Inhoud blog
 • Op 30 januari 1948 overleed Mahatma Gandhi, op 30 januari 1997 werd zijn as uitgestrooid
 • Russische kernraketten en de hoogst persoonlijke kruisraket van Bill Clinton kwamen op 26 januari ter sprake
 • Strijd tegen bacterieën in een tijd van atibioticacrisis. Te zien op Arte-tv, donderdagavond heel laat
 • Arte-tv biedt deze week de delen zes tot en met tien van de reeks Douces France(s)
 • Reisreportages over vier Schotse ontdekkinsgreizigers via BBC Two-television
 • NDR Kultur: Radiodocumentaire informeert over leiden en lijden van operadirigent in de orkestruimte
 • Driedelige documentaireserie over de Kruistochten, drie woensdagavonden op BBC Two-tv
 • België EEN presenteert het thema De wegwerpmaatschappij in 'Koppen XL'
 • Lear, opera van Aribert Reimann wordt op zondag 15 januari rechtstreeks uit de Opera van Hamburg uitgezonden
 • Rameau's Castor et Pollux zaterdagavond in 'Opera on 3: Live from the Met' van BBC Radio 3
 • Een kwart eeuw Parijs Musée d'Orsay in Franse documentaire, tweemaal op Arte-televisie
 • Angela Christlieb maakte documentaire over imaginaire stad Urville van Tréhin Gilles. Tweemaal via Arte-tv
 • Documentaire over zes decennia levensherinneringen van Volker Koepp in Berlin─Stettin
 • Het geheim van de Maya-kalender in ZDF's reportageserie 'History'
 • Nederland 3-tv begint op 1 januari met eerste seizoen van Amerikaanse dramaserie Homeland
 • Filmdiva Marlene Dietrich werd op deze dag in 1901 te Berlijn geboren
 • Canvas-tv biedt op zondag 25 december de speelfilm The Shop Around the Corner
 • L'Oracolo in Messina van Antonio Vivaldi wordt op Radio 4-NL in 'Opera live' uitgezonden
 • Vincent van Gogh sneed op deze dag in 1888 een deel van zijn linker oor af
 • BBC Four-programma over de laatste stroomtreinen in Groot-Brittannië
 • Bij het heengaan van de Tsjechische auteur en voormalige staatspresident Vaclav Havel
 • Muziekdrama Orest van Manfred Trojahn, naar Euripides, zaterdagavond in 'Opera live' van Radio 4
 • Neerlands Evangelische Omroep presenteert aflevering uit Rail away over Devon en Cornwall via NL2-tv
 • Grandmama Moses, naïeve Amerikaanse schilderes, overleed vandaag een halve eeuw geleden
 • Leonardo da Vinci in een driedelige, gedramatiseerde documentaire, dezer dagen op BBC Two-tv
 • Weinig uitgevoerde opera Der Vampyr van Heinrich Marschner, zondagavond in Bühne: Radio van WDR3
 • Geschiedenis van Jerzualem in fascinerend boek en in driedelige BBC-documentaire
 • Arte-tv: Hoe reisden die oude Egyptenaren nu werkelijk over zee, helemaal naar het Land van Poent?
 • Nogmaals Mahlers Negende Symfonie, deze keer vanuit Liverpool, onder leiding van Vasily Petrenko
 • In en om Hollywood blijven de deuren van de kast nog altijd hermetisch gesloten
 • Planet Eart-aflevering over het fenomeen Grotten, hedenavond te zien op Nederland 2
 • BBC Radio 3: Words and music over Vier Temperamenten zonder de Temperamenten-symfonie van Nielsen
 • Op deze dag in 1791 verscheen de eerste zondagskrant ter wereld: The Observer
 • Documentaire op Arte-tv over schoonheid van de wereldzeeën en de gevaren waaraan deze onderhevig zijn
 • Het verhaal van het befaamde tijdschrift LIFE, in een documentaire op BBC Four-tv
 • Beurs Kleine Uitgevers aanstaande zondag in Paradiso te Amsterdam
 • Cultura 24-NL presenteert documentaire over Groningse schildersbent De Ploeg uit eerste helft vorige eeuw
 • Zwijgende Franse film uit 1926 naar roman uit 1904 van Luigi Pirandello, eenmalig via Arte-tv
 • Vermaarde dirigent en organist Charles de Wolff verleden woensdag in Zwolle gestorven
 • Operafragment als transcriptie voor orgel door Franz Liszt, door Matthias Elsenberg, in 'Musica' van NDR Kultur
 • Vik Muniz ziet schoonheid op 's werelds grootste vuilstortplaats
 • Drie documentaires, drie dagen achtereen via Arte-tv, over Muziek in Centraal-Azië
 • Kruispunt-aflevering op NL2-tv: Lang zullen we leven over gezond, èn gelukkig, oud(er) worden
 • Nieuwe chicanes door Chinese overheid jegens beeldend kunstenaar Ai Weiwei
 • Stand-up comedian Russell Howard breekt vinger tijdens speelse vechtpartij met stuntman
 • Russell Howard en diens Good News Shows, te zien op BBC Three
 • Tweedelige ZDF-documentaire over de machsstrijd om olie in de wereld
 • Cashewnoten-allergie nader onderzocht door drie Nederlandse unviersiteiten
 • Straatmuzikanten in Congo's hoofdstad Kinshasa spelen Beethovens Negende
 • BBC Four presenteert een documentaire over de legendarische Buffalo Bill, dinsdagnacht
 • Een ster zonder toekomst in de Franse speelfilm Étoile sans lumière uit 1946, op TV5 Monde
 • Hoe een wereldpremière, eind oktober in Groningen, wereldwijd gevolgen kreeg
 • Portret Israëlische componiste Chaya Czernowin in 'Neue Musik' van NDR Kultur
 • Op 7 november 1879 werd Ljev Davidovitsj Bronstein geboren, beter bekend als Trotski
 • Thema-avond over de Franse acteur en chansonnier Yves Montand op Arte-televisie
 • Wikipedia-oprichter Jimmy Wales vrijdagavond in BBC Radio 3-programma 'The Verb'
 • Documentaire op digitale NL-tv Holland Doc 24, over viagra voor vrouwen
 • Koormuziek van drie Estlandse componisten, enkele keren in Cultura 24-uitzending
 • Groninger studenten hebbeneen bacterie ontwikkeld die kan tellen
 • Picasso, de beroemdste kunstenaar van de 20ste eeuw, werd op 25 oktober 1881 geboren
 • Wijze woorden van Groninger Boekito, onder meer dichter en aforist
 • Rookpluim Edith Schippers, Neerlands mini-ster van Volksgezondheid
 • Bijna twee uur over Daniel Johnston in een documentaire van Canvas-tv in de nacht van donderdag op vrijdag
 • Zeshonderdtien jaar geleden werd de Duitse piraat Klaus Störtebeker geëxecuteerd
 • Thema-avond over genetica, dinsdag 18 oktober op Arte-televise
 • ARD-Documentaire over de explosieve situatie aan de Berlijnse Muur in oktober 1961
 • Actuele reportage van Vara's Zembla op Nederland 2 over vraagtekens met betrekking tot palmolie
 • Op deze dag, 13 oktober 1843, werd de organisatie B'nai B'rith gesticht
 • Arte-tv vertoont een driedelige Frans-Oostenrijkse documentairereeks over het fenomeen bionica
 • Saint Joan van George Bernard Shaw, zondagavond in Drama on 3 van BBC Radio 3
 • Kinderen van de toendra, een Franse documentaire over het bedreigde volk der Nenetsen in Noord-Siberië
 • Canada's Noorden nader onderzocht door ontdekkinsgreiziger Alexander MacKenzie
 • Over een naderende zonnestorm meer in het tv-programma Labyrinth van woensdag 21 september
 • Biografische speelfilm van Bruno Nuytten over Camille Claudel, gespeeld door Isabelle Adjani
 • Een twintigtal liefdesverklaringen in celluloid aan Parijs samengevoegd, en te zien op Cultura 24
 • Percussion Concerto van Joey Roukens, geschreven voor Colin Currie, hedenavond in 'De bedding' op Radio 4-NL
 • Op 9 september 1901 overleed de schilder Henri de Toulouse-Lautrec
 • Vandaag is het exact twee eeuwen geleden dat de uitvinder van het kunstoog, Ludwig Müller-Uri, werd geboren
 • De Kerk kon niet zo goed tegen de waarheid en daarom moesten grote denkers de kerkgemeenschap verlaten
 • Franse rolprent Plein sud uit 2009 van Sébastien Lifshitz de komende dagen enige keren te zien via TV5 Monde
 • Documentaire over W.F. Hermans op Neerlands digitale televisiekanaal Cultura 24
 • VPRO Import-documentaire: Schrijfcursussen door Amerikaanse auteurs aan de troepen in Afghanistan en Irak
 • Het geheime leven van zeegolven en hun eventuele invloed op het leven van de mens
 • Benedict Cumberbatch presenteert Strange islands, zondagavond op Canvas-tv
 • Documentaire Letter en geest ─ over Frans Kellendonk ─ wordt herhaald op NL-digitaal kanaal Cultura 24
 • Is het opgedoken doek werkelijk een stuk van een waarachtige grootmeester der schilderkunst?
 • Natuurserie Life op Nederland 1-tv gaat, op woensdag 24 augustus, over insecten
 • Sicko, documentaire van Michael Moore over Amerikaans ziektenkostenverzekering is te zien via de tv-zender Nederland 3
 • De Zweedse Hilde Back en haar kleine gebaar met enorme, positieve gevolgen via Chris Mburu
 • Tijdens al die muziekfestivals worden er zaterdagsavonds minder opera's uitgezonden
 • Vogels zijn het thema van de Life-documentaire van deze week, via de EO op Nederland 1 te zien
 • Duitse kunstenaars geportretteerd: David Garrett, gevolgd door diens versie van Beethovens Vioolconcert
 • Zeldzame zwarte ooievaar gespot in de provincie Groningen, te Oostwold bij Leek
 • Zelden gehoorde Ouverture van Joseph Joachim in ARD Radiofestival, zondagavond via de regionale ARD-zenders
 • BBC Two-documentaire Stel je dat eens voor: als model te zitten voor Lucian Freud
 • Nederlands Blazers Ensemble en VARA-tv organiseren Compositiewedstrijd voor jongeren tot en met achttien jaar
 • Aflevering van Engelse serie Life gaat deze week over de meest gewervelde dieren: Vissen
 • Tan Dun fungeert als Componist van de week in het gelijknamige Vara-programma van Radio 4-NL
 • Terzake van 5 augustus over Het nieuwe, zware banditisme, te zien op Canvas-tv
  Categorieën

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!