De Vereniging voor Lokale Geschiedenis van Kalken en Laarne bestudeert de geschiedenis van Kalken en Laarne en onmiddellijke omgeving.

07-02-2015
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Doelstelling en bereikbaarheid
Klik op de afbeelding om de link te volgen

De Vereniging voor Lokale Geschiedenis van Kalken en Laarne werkt op meerdere vlakken, namelijk:

 • archiefonderzoek
 • inventarisatie in het algemeen
 • verzamelen van gegevens over en het archiveren van Laarns en Kalkens erfgoed
 • adviseren en sensibiliseren van het gemeentebestuur, verenigingen, onderzoekers, studenten, geïnteresseerden, enz.
 • onderzoek gebouwen inventaris waardevolle gebouwen en sites
 • mondelinge informatieverzameling.

Van de resultaten moet iedereen kunnen meegenieten. Dat doen we via

 • publicaties in het tijdschrift Castellum
 • medewerking aan projecten zoals Openmonumentendag en de Nacht van de Geschiedenis
 • voordrachten en tentoonstellingen
 • het nóg beter toegankelijk maken van onze erfgoedbibliotheek, Keistraat 5, 9270 Laarne
 • bronnenuitgaven en samenwerkingsprojecten.

De bestuursleden staan steeds klaar met raad en daad:

 • erevoorzitter jonkheer Paul de Pessemier 's Gravendries, Slot van Laarne, Eekhoekstraat 5, 9270 Laarne
 • voorzitter Marcel Meys, Kruisenstraat 51, 9270 Kalken - marcel.meys2@telenet.be
 • secretaris en redactiesecretaris André Van De Sompel, Kruisenstraat 70, 9270 Kalken - 0477/39.58.06 - andre.van.de.sompel@telenet.be
 • penningmeester Lieven Hanselaer, Koffiestraat 61, 9270 Kalken - 09/367.83.30
 • erfgoedbibliotheekverantwoordelijke
  Félix Waldack, Jozef Van De Veldestraat 7, 9270 Kalken
 • leden 
  Eric Balthau, Termstraat 80, 9270 Laarne - Luc De Ruyver, Apostelhuizen 8a, 9270 Kalken - Rita Van Overmeire, Lange Meire 3, 9270 Laarne - Dirk Clerick, Nerenweg 72, 9270 Kalken

Jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage:

 • gewoon lid: € 12,00
 • steunend lid: € 16,00
 • erelid: € 25,00
 • beschermend lid: € 50,00

Rekeningnummer: BE18 3930 4308 5065 - BBRUBEBB, Castellum, Koffiestraat 61, 9270 Kalken.

07-02-2015 om 00:00 geschreven door de bestuursploeg  


Categorie:Doelstelling en bereikbaarheid
>> Reageer (0)
06-03-2019
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onderzoek WO II

Onderstaande oproep werd ons via deze blog op 14 februari 2019 overgemaakt.

Wie de studentes Lana en Noa kan helpen, kan ons dat via deze blog laten weten. We zorgen dan voor de link met de vraagstellers. 


Wij zijn Lana Deldycke en Noa Heyndrickx, twee studenten geschiedenis aan de Universiteit Gent. In het kader van het vak 'mondelinge geschiedenis' en het federaal onderzoek van Cegesoma zijn wij op zoek naar getuigenissen van drie opeenvolgende generaties over de Tweede Wereldoorlog.

Het is echter de bedoeling dat de oudste generatie ofwel actief is geweest in het verzet ofwel beschuldigd is van repressie in of na de Tweede Wereldoorlog. De ideale situatie zou zijn dat we een interview kunnen afnemen van iemand die ten laatste in 1936 geboren is en dus de oorlog bewust meemaakte, de kinderen van die persoon en de kleinkinderen daarvan. Wanneer de persoon die de oorlog bewust meemaakte echter overleden is, kunnen we ook verder werken met diens kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Het is van groot belang dat allen bereid zijn tot een interview en volledige medewerking willen verlenen aan het onderzoek.

We zijn verschillende heemkundige kringen aan het contacteren omdat we ervan uitgaan dat de kans groot is dat zij over dat soort informatie beschikken. Kent jullie heemkundige kring een familie die aan de voorwaarden voldoet (zowel een verleden van collaboratie of verzet, als de geschikte leeftijd) en die met ons zou willen samenwerken? Zo ja, is het eventueel mogelijk ons in contact te brengen met deze personen? Dat zou voor ons een grote stap vooruit betekenen.

Alvast bedankt!

 

Vriendelijke groeten

Lana Deldycke en Noa Heyndrickx

3e bachelor geschiedenis, Universiteit Gent 


06-03-2019 om 07:46 geschreven door de bestuursploeg  


Categorie:Medewerking gezocht
>> Reageer (0)
02-03-2019
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nacht van de Geschiedenis, Kalken, dinsdagavond 19 maart 2019.
Onze vereniging richt, samen met de Davidsfondsafdelingen Kalken en Laarne, ook dit jaar een Nacht van de Geschiedenis in. Kristel Vereecken, die opgroeide in Kalken, brengt een geïllustreerde lezing met als titel "Het Lam Gods. Menselijk. Geniaal. Goddelijk.". Die lezing past in het algemene jaarthema van Davidsfonds nationaal, namelijk "Meesterschap".
We verwachten u in zaal Breughel, Kalkendorp 26, 9270 Kalken om 19.30 uur stipt.
Deelname in de kosten, te betalen terplaatse: € 7,00 (leden) of € 10,00 (niet-leden), degustatie van het bier Lam Gods inbegrepen.

02-03-2019 om 18:09 geschreven door de bestuursploeg  


Categorie:Verenigingsleven
>> Reageer (0)
01-03-2019
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tijdschriftnummer Castellum 2018/2-4: oplijsting militairen Wereldoorlog I.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Op zondag 17 februari 2019 werd, tijdens een plechtigheid georganiseerd door het gemeentebestuur van Laarne, het tijdschriftnummer Castellum 2018/2-4 voorgesteld.
Het 270 pagina tellende werk bevat de oplijsting van 838 Kalkense en Laarnse soldaten die actief waren tijdens WO I.
Het werk is ook voor niet-abonnees verkrijgbaar aan de som van € 10,00. Exemplaren zijn beschikbaar in Bakkerij Brood-nodig in de Laarnse Lepelstraat, in Dagbladhandel Segers - Roosendans in de Kalkense Centrumwijk en in Dagbladhandel en postpunt Harlekijn in Kalkendorp.

Bijgaande illustratie is het voorblad van Castellum 2018/2-4 met het winnende werk van Lydia Eijbersen van de jeugdpoëzieprijs Melopee Laarne 2018.

01-03-2019 om 00:00 geschreven door de bestuursploeg  


Categorie:Tijdschrift Castellum
>> Reageer (0)
07-09-2018
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lijst militairen Kalken en Laarne uit de Groote Oorlog: parameters in triplenummer Castellum 2018/2-4.
De lijst van de militairen Kalken en Laarne uit de Groote Oorlog zal per persoon volgende parameters bevatten:
- naam en voornaam
- geboorteplaats en geboortedatum
- overlijdensdatum en overlijdensplaats
- beroep bij mobilisatie oorlog
- voornaam vader en naam en voornaam moeder
- naam en voornaam echtgenote
- huwelijksdatum en -plaats
- woonplaats bij mobilisatie oorlog
- militaire positie bij mobilisatie oorlog: bv. dienstplichtige + jaartal, vrijwilliger met premie + jaartal, oorlogsvrijwilliger + jaartal
- hoogstbehaalde graad tijdens de oorlog: bv. soldaat, wachtmeester, …
- eenheid bij mobilisatie oorlog
- datum mobilisatie oorlog
- situatie tijdens oorlog: verblijf aan front of in de steuneenheden, krijgsgevangen, geïnterneerd, gesneuveld, werkzaam in UK, …
- datum demobilisatie/onbepaald verlof, verlof zonder soldij, …
- woonplaats na demobilisatie 

07-09-2018 om 18:15 geschreven door de bestuursploeg  


Categorie:Tijdschrift Castellum
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tijdschrift Castellum viert 35-jarig bestaan met publicatie uitgebreide lijst inwoners van Kalken en Laarne als militair in de Eerste Wereldoorlog.

Castellum, het tijdschrift van de Vereniging voor Lokale Geschiedenis van Kalken en Laarne, is aan de vijfendertigste jaargang toe. Het eerste nummer behandelde vier onderwerpen met als titels: “Korte geschiedenis van de Sint-Machariusgilde”, “De oorkonde van de Kalkense Sint-Sebastiaansgilde (1665) herontdekt”, “Het enigma van de met leien beklede torenspitsen van het Slot van Laarne op een litho van omstreeks 1827” en een overzicht van de activiteiten in Laarne rond de herdenking van de honderdste verjaardag van het einde van de Groote Oorlog. Normaliter wordt per trimester een tijdschriftnummer uitgebracht, maar deze jaargang wordt voor het eerst met een triple nummer afgesloten.

Eind vorig jaar werd in opdracht van de gemeente Laarne gestart met de opmaak van een lijst van personen in Kalken en Laarne al dan niet lange tijd woonachtig, die als militair de Groote Oorlog meemaakten. Een aantal vrijwilligers onder leiding van André Van De Sompel, trok veel tijd uit om gegevens te verzamelen in het gemeentelijk archief, in het Rijksarchief Gent en in de militaire documentatiecentra van het militair kwartier Koningin Elisabeth (Notariaat) te Evere en het War Heritage Museum (Legermuseum) te Brussel. Uiteraard werd ook gebruik gemaakt van gegevens uit wetteksten, verzamelingen bidprentjes, publicaties en internetbronnen.

De lijst van ongeveer 850 militairen (beroepsmilitairen, dienstplichtigen en vrijwilligers) wordt in het triple nummer gepubliceerd. Per persoon worden een twintigtal parameters weergegeven. De publicatie, ongeveer 275 bladzijden, wordt voorzien in de tweede helft van november 2018. Niet-leden van de Vereniging voor Lokale Geschiedenis van Kalken en Laarne kunnen uitzonderlijk intekenen op die publicatie tot eind oktober 2018. Dat kan door overschrijving van de som van € 10,00 (+ € 3,50 voor verzendingskosten buiten Kalken en Laarne) op rekeningnummer BE18 3930 4308 5065 - BBRUBEBB van de vereniging, met vermelding “Triple Castellumnummer Lijst WO I”.


07-09-2018 om 16:25 geschreven door de bestuursploeg  


Categorie:Tijdschrift Castellum
>> Reageer (0)
17-07-2018
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Privacyverklaring dd. 10 juni 2018
Op 10 juni 2018 stelden we de privacyverklaring van onze vereniging op.
Die is in pdf-vorm raadpleegbaar.

Bijlagen:
181006 Privacyverklaring.pdf (540.3 KB)   

17-07-2018 om 11:52 geschreven door de bestuursploeg  


Categorie:Doelstelling en bereikbaarheid
>> Reageer (0)
23-01-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tijdschrift Castellum, jaargang III, 1986

Het bijgevoegde pdf-document bevat de jaargang III, 1986, van het tijdschrift Castellum.

Inhoudsopgave jaargang III, 1986.

Balthau E. en Van Damme D., Opgravingen in het kasteel van Laarne. Voorlopig verslag van de opgravingen, nr. 1, p. 4-5.

Van Den Broecke J., In Memoriam ... Claude D'allemagne, nr. 1, p. 6.

Van Den Broecke J., Kunstschatten te Laarne: De zilvercollectie van het Slot van Laarne (2), nr. 1, p. 7.

Lostrie C., Heksen: De jacht op  heksen, nr. 1, p. 8-10 (blz. 9-11).

De Cock L., Middeleeuwse troubadours in het Slot van Laarne, nr. 1, p. 11-12.

Eeckhaut A., Kultuur en kunst in marketing en reklamestrategie, nr. 1, p. 13.


Bestuur (Het), Bestuurswijziging, nr. 2, p. 2.

Mussche R., De geschiedenis van het bier. De streekbieren: de witte bieren en degustatie, nr. 2, p. 4-5.

Lostrie C., Heksen: Het proces van de baljuw en de beul, nr. 2, p. 6-8.

Lostrie C., Heksen: Het dossier van Janne Callens, nr. 2, p. 8-10.


Lostrie C., Heksen: De duivel ontmaskerd, nr. 3, p. 5-9.


{omslagfoto, III, 1986, nr. 4, Het slot in 1912 (E. Sacré)}

De Pessemier P., Quo vadis, Castellum?, nr. 4, p. 3.

Balthau E., Voorlopig verslag van de opgravingen, nr. 4, p. 4-5.

Van Damme D., De plantenwereld van het kasteeldomein van Laarne, nr. 4, p. 6-22.

Van Der Plancke P., Toekomstperspectieven van het Slot, nr. 4, p. 23-24.

Draye A., Koning Boudewijnstichting, nr. 4, p. 25-26.

De Pessemier P., Toekomstperspectieven van het slot, nr. 4, p. 26-28.

Fornari B., Werking van de Koning Boudewijnstichting in Oost-Vlaanderen, nr. 4, p. 29-31.

Schepens E.L., Rundveepest in Laarne 1769-1786, nr. 4, p. 32-35.

Van Den Broecke J., Langs Schelde en Durme (boekbespreking), nr. 4, p. 36.

Van Den Broecke J., Jef Crick, nr. 4, p. 37-42.

Bijlagen:
Castellum 3 (1986).pdf (8 MB)   

23-01-2017 om 14:10 geschreven door de bestuursploeg  


Categorie:Tijdschrift Castellum
>> Reageer (0)
15-12-2016
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tijdschrift Castellum, jaargang II, 1985

Het bijgevoegde pdf-document bevat de jaargang Castellum, jaargang II, 1985.

Inhoudsopgave jaargang II, 1985.

De Cock L., Vanermen H. A., 1984: Dit deden "de Vrienden" voor het Slot, nr. 1, p. 2-3.

Vrienden van het Slot van Laarne (De), Het Slot van Laarne, nr. 1, p. 4-5.

Vanermen H. A., Kastelen: Het kasteel van Groot Bijgaarden, nr. 1, p. 6-7 (blz. 11-12).

Declerck R., Ridders: Jef Crick, een vaak vergeten kasteelbewoner, nr. 1, p. 8-9 (blz. 5-6).

Lostrie C., Van Damme D., Heksen: Het toneel van de Heksenvervolging te Laarne, nr. 1, p. 10-13 (blz. 5-8).

De Cock L., Het verscheen over het slot, nr. 1, p. 15.


Vrienden van het Slot van Laarne (De), Het Slot van Laarne, Extra editie.


Van Den Broecke J., Kunstschatten te Laarne: De linden op de erekoer van het slot, nr. 2, p. 4-7 (blz. 1-4).

Mussche R., Bierbrouwen: De geschiedenis van het bier, nr. 2, p. 2-3 (blz. 7-8).


Vanermen H. A., Het Slot van Laarne, nr. 3, p. 4-5.

X, Solidariteit 1985: Kastelenreeks, nr. 3, p. 6-7.

X, Hoe komt een postzegel tot stand?,  nr. 3, p. 8-9.

X., De kunstenaar Oscar Bonnevalle, nr. 3, p. 10.

X., Themaphila: De Belgische Vereniging voor Thematische Filatelie, nr. 3, p. 11.

X., Themafila - Wetteren: Tentoonstelling in het Slot van Laarne, nr. 3, p. 12.

X., Wereldtentoonstelling Filatelie te Rome, nr. 3, p. 13.

Bijlagen:
Castellum 2 (1985).pdf (8 MB)   

15-12-2016 om 10:35 geschreven door de bestuursploeg  


Categorie:Tijdschrift Castellum
>> Reageer (0)
05-11-2016
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Samenwerkingsovereenkomst
Donderdag 3 november 2016 ondertekende onze voorzitter Marcel Meys een samenwerkingsovereenkomst tussen de Openbare Bibliotheek van de gemeente Laarne, Ovinob en onze vereniging: die overeenkomst beoogt de catalogus van de collectie van de Vereniging voor Lokale Geschiedenis onder te brengen in de digitale Povinciale Centrale Catalogus van Ovinob (PCC) als onderdeel van de collectie van de Openbare Bibliotheek van de gemeente Laarne en hierover afspraken te maken.
We zijn dan ook begonnen met de klassificatie van ons boekenbestand volgens het ZIZO-systeem, zoals gebruikt in de Openbare Bibliotheek van de gemeente Laarne.

05-11-2016 om 13:58 geschreven door de bestuursploeg  


Categorie:Verenigingsleven
>> Reageer (0)


Inhoud blog
 • Onderzoek WO II
 • Nacht van de Geschiedenis, Kalken, dinsdagavond 19 maart 2019.
 • Tijdschriftnummer Castellum 2018/2-4: oplijsting militairen Wereldoorlog I.
 • Lijst militairen Kalken en Laarne uit de Groote Oorlog: parameters in triplenummer Castellum 2018/2-4.
 • Tijdschrift Castellum viert 35-jarig bestaan met publicatie uitgebreide lijst inwoners van Kalken en Laarne als militair in de Eerste Wereldoorlog.

  Categorieën
 • Doelstelling en bereikbaarheid (2)
 • Medewerking gezocht (1)
 • Tijdschrift Castellum (11)
 • Verenigingsleven (6)

 • Archief per week
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 03/09-09/09 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 23/01-29/01 2017
 • 12/12-18/12 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 14/09-20/09 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/02-08/02 2015

  agenda


  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!