De Vereniging voor Lokale Geschiedenis van Kalken en Laarne bestudeert de geschiedenis van Kalken en Laarne en onmiddellijke omgeving.

07-02-2015
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Doelstelling en bereikbaarheid

De Vereniging voor Lokale Geschiedenis van Kalken en Laarne werkt op meerdere vlakken, namelijk:

 • archiefonderzoek
 • inventarisatie in het algemeen
 • verzamelen van gegevens over en het archiveren van Laarns en Kalkens erfgoed
 • adviseren en sensibiliseren van het gemeentebestuur, verenigingen, onderzoekers, studenten, geïnteresseerden, enz.
 • onderzoek gebouwen inventaris waardevolle gebouwen en sites
 • mondelinge informatieverzameling.

Van de resultaten moet iedereen kunnen meegenieten. Dat doen we via

 • publicaties in het tijdschrift Castellum
 • medewerking aan projecten zoals Openmonumentendag en de Nacht van de Geschiedenis
 • voordrachten en tentoonstellingen
 • het nóg beter toegankelijk maken van onze erfgoedbibliotheek, Keistraat 5, 9270 Laarne
 • bronnenuitgaven en samenwerkingsprojecten.

De bestuursleden staan steeds klaar met raad en daad:

 • erevoorzitter jonkheer Paul de Pessemier 's Gravendries, Slot van Laarne, Eekhoekstraat 5, 9270 Laarne
 • voorzitter Marcel Meys, Kruisenstraat 51, 9270 Kalken - marcel.meys2@telenet.be
 • secretaris en redactiesecretaris André Van De Sompel, Kruisenstraat 70, 9270 Kalken - 0477/39.58.06 - andre.van.de.sompel@telenet.be
 • penningmeester Lieven Hanselaer, Koffiestraat 61, 9270 Kalken - 09/367.83.30
 • erfgoedbibliotheekverantwoordelijke
  Félix Waldack, Jozef Van De Veldestraat 7, 9270 Kalken
 • leden
  Eric Balthau, Termstraat 80, 9270 Laarne
  Luc De Ruyver, Apostelhuizen 8a, 9270 Kalken
  Dirk Clerick, Nerenweg 72, 9270 Kalken

Jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage:

 • gewoon lid: € 10,00
 • steunend lid: € 16,00
 • erelid: € 25,00
 • beschermend lid: € 50,00

Rekeningnummer: BE18 3930 4308 5065- BBRUBEBB, Castellum, Koffiestraat 61, 9270 Kalken.

07-02-2015 om 00:00 geschreven door de bestuursploeg  


Categorie:Doelstelling en bereikbaarheid
>> Reageer (0)
07-09-2018
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lijst militairen Kalken en Laarne uit de Groote Oorlog: parameters in triplenummer Castellum 2018/2-4.
De lijst van de militairen Kalken en Laarne uit de Groote Oorlog zal per persoon volgende parameters bevatten:
- naam en voornaam
- geboorteplaats en geboortedatum
- overlijdensdatum en overlijdensplaats
- beroep bij mobilisatie oorlog
- voornaam vader en naam en voornaam moeder
- naam en voornaam echtgenote
- huwelijksdatum en -plaats
- woonplaats bij mobilisatie oorlog
- militaire positie bij mobilisatie oorlog: bv. dienstplichtige + jaartal, vrijwilliger met premie + jaartal, oorlogsvrijwilliger + jaartal
- hoogstbehaalde graad tijdens de oorlog: bv. soldaat, wachtmeester, …
- eenheid bij mobilisatie oorlog
- datum mobilisatie oorlog
- situatie tijdens oorlog: verblijf aan front of in de steuneenheden, krijgsgevangen, geïnterneerd, gesneuveld, werkzaam in UK, …
- datum demobilisatie/onbepaald verlof, verlof zonder soldij, …
- woonplaats na demobilisatie 

07-09-2018 om 18:15 geschreven door de bestuursploeg  


Categorie:Tijdschrift Castellum
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tijdschrift Castellum viert 35-jarig bestaan met publicatie uitgebreide lijst inwoners van Kalken en Laarne als militair in de Eerste Wereldoorlog.

Castellum, het tijdschrift van de Vereniging voor Lokale Geschiedenis van Kalken en Laarne, is aan de vijfendertigste jaargang toe. Het eerste nummer behandelde vier onderwerpen met als titels: “Korte geschiedenis van de Sint-Machariusgilde”, “De oorkonde van de Kalkense Sint-Sebastiaansgilde (1665) herontdekt”, “Het enigma van de met leien beklede torenspitsen van het Slot van Laarne op een litho van omstreeks 1827” en een overzicht van de activiteiten in Laarne rond de herdenking van de honderdste verjaardag van het einde van de Groote Oorlog. Normaliter wordt per trimester een tijdschriftnummer uitgebracht, maar deze jaargang wordt voor het eerst met een triple nummer afgesloten.

Eind vorig jaar werd in opdracht van de gemeente Laarne gestart met de opmaak van een lijst van personen in Kalken en Laarne al dan niet lange tijd woonachtig, die als militair de Groote Oorlog meemaakten. Een aantal vrijwilligers onder leiding van André Van De Sompel, trok veel tijd uit om gegevens te verzamelen in het gemeentelijk archief, in het Rijksarchief Gent en in de militaire documentatiecentra van het militair kwartier Koningin Elisabeth (Notariaat) te Evere en het War Heritage Museum (Legermuseum) te Brussel. Uiteraard werd ook gebruik gemaakt van gegevens uit wetteksten, verzamelingen bidprentjes, publicaties en internetbronnen.

De lijst van ongeveer 850 militairen (beroepsmilitairen, dienstplichtigen en vrijwilligers) wordt in het triple nummer gepubliceerd. Per persoon worden een twintigtal parameters weergegeven. De publicatie, ongeveer 275 bladzijden, wordt voorzien in de tweede helft van november 2018. Niet-leden van de Vereniging voor Lokale Geschiedenis van Kalken en Laarne kunnen uitzonderlijk intekenen op die publicatie tot eind oktober 2018. Dat kan door overschrijving van de som van € 10,00 (+ € 3,50 voor verzendingskosten buiten Kalken en Laarne) op rekeningnummer BE18 3930 4308 5065 - BBRUBEBB van de vereniging, met vermelding “Triple Castellumnummer Lijst WO I”.


07-09-2018 om 16:25 geschreven door de bestuursploeg  


Categorie:Tijdschrift Castellum
>> Reageer (0)
17-07-2018
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Privacyverklaring dd. 10 juni 2018
Op 10 juni 2018 stelden we de privacyverklaring van onze vereniging op.
Die is in pdf-vorm raadpleegbaar.

Bijlagen:
181006 Privacyverklaring.pdf (540.3 KB)   

17-07-2018 om 11:52 geschreven door de bestuursploeg  


Categorie:Doelstelling en bereikbaarheid
>> Reageer (0)
23-01-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tijdschrift Castellum, jaargang III, 1986

Het bijgevoegde pdf-document bevat de jaargang III, 1986, van het tijdschrift Castellum.

Inhoudsopgave jaargang III, 1986.

Balthau E. en Van Damme D., Opgravingen in het kasteel van Laarne. Voorlopig verslag van de opgravingen, nr. 1, p. 4-5.

Van Den Broecke J., In Memoriam ... Claude D'allemagne, nr. 1, p. 6.

Van Den Broecke J., Kunstschatten te Laarne: De zilvercollectie van het Slot van Laarne (2), nr. 1, p. 7.

Lostrie C., Heksen: De jacht op  heksen, nr. 1, p. 8-10 (blz. 9-11).

De Cock L., Middeleeuwse troubadours in het Slot van Laarne, nr. 1, p. 11-12.

Eeckhaut A., Kultuur en kunst in marketing en reklamestrategie, nr. 1, p. 13.


Bestuur (Het), Bestuurswijziging, nr. 2, p. 2.

Mussche R., De geschiedenis van het bier. De streekbieren: de witte bieren en degustatie, nr. 2, p. 4-5.

Lostrie C., Heksen: Het proces van de baljuw en de beul, nr. 2, p. 6-8.

Lostrie C., Heksen: Het dossier van Janne Callens, nr. 2, p. 8-10.


Lostrie C., Heksen: De duivel ontmaskerd, nr. 3, p. 5-9.


{omslagfoto, III, 1986, nr. 4, Het slot in 1912 (E. Sacré)}

De Pessemier P., Quo vadis, Castellum?, nr. 4, p. 3.

Balthau E., Voorlopig verslag van de opgravingen, nr. 4, p. 4-5.

Van Damme D., De plantenwereld van het kasteeldomein van Laarne, nr. 4, p. 6-22.

Van Der Plancke P., Toekomstperspectieven van het Slot, nr. 4, p. 23-24.

Draye A., Koning Boudewijnstichting, nr. 4, p. 25-26.

De Pessemier P., Toekomstperspectieven van het slot, nr. 4, p. 26-28.

Fornari B., Werking van de Koning Boudewijnstichting in Oost-Vlaanderen, nr. 4, p. 29-31.

Schepens E.L., Rundveepest in Laarne 1769-1786, nr. 4, p. 32-35.

Van Den Broecke J., Langs Schelde en Durme (boekbespreking), nr. 4, p. 36.

Van Den Broecke J., Jef Crick, nr. 4, p. 37-42.

Bijlagen:
Castellum 3 (1986).pdf (8 MB)   

23-01-2017 om 14:10 geschreven door de bestuursploeg  


Categorie:Tijdschrift Castellum
>> Reageer (0)
15-12-2016
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tijdschrift Castellum, jaargang II, 1985

Het bijgevoegde pdf-document bevat de jaargang Castellum, jaargang II, 1985.

Inhoudsopgave jaargang II, 1985.

De Cock L., Vanermen H. A., 1984: Dit deden "de Vrienden" voor het Slot, nr. 1, p. 2-3.

Vrienden van het Slot van Laarne (De), Het Slot van Laarne, nr. 1, p. 4-5.

Vanermen H. A., Kastelen: Het kasteel van Groot Bijgaarden, nr. 1, p. 6-7 (blz. 11-12).

Declerck R., Ridders: Jef Crick, een vaak vergeten kasteelbewoner, nr. 1, p. 8-9 (blz. 5-6).

Lostrie C., Van Damme D., Heksen: Het toneel van de Heksenvervolging te Laarne, nr. 1, p. 10-13 (blz. 5-8).

De Cock L., Het verscheen over het slot, nr. 1, p. 15.


Vrienden van het Slot van Laarne (De), Het Slot van Laarne, Extra editie.


Van Den Broecke J., Kunstschatten te Laarne: De linden op de erekoer van het slot, nr. 2, p. 4-7 (blz. 1-4).

Mussche R., Bierbrouwen: De geschiedenis van het bier, nr. 2, p. 2-3 (blz. 7-8).


Vanermen H. A., Het Slot van Laarne, nr. 3, p. 4-5.

X, Solidariteit 1985: Kastelenreeks, nr. 3, p. 6-7.

X, Hoe komt een postzegel tot stand?,  nr. 3, p. 8-9.

X., De kunstenaar Oscar Bonnevalle, nr. 3, p. 10.

X., Themaphila: De Belgische Vereniging voor Thematische Filatelie, nr. 3, p. 11.

X., Themafila - Wetteren: Tentoonstelling in het Slot van Laarne, nr. 3, p. 12.

X., Wereldtentoonstelling Filatelie te Rome, nr. 3, p. 13.

Bijlagen:
Castellum 2 (1985).pdf (8 MB)   

15-12-2016 om 10:35 geschreven door de bestuursploeg  


Categorie:Tijdschrift Castellum
>> Reageer (0)
05-11-2016
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Samenwerkingsovereenkomst
Donderdag 3 november 2016 ondertekende onze voorzitter Marcel Meys een samenwerkingsovereenkomst tussen de Openbare Bibliotheek van de gemeente Laarne, Ovinob en onze vereniging: die overeenkomst beoogt de catalogus van de collectie van de Vereniging voor Lokale Geschiedenis onder te brengen in de digitale Povinciale Centrale Catalogus van Ovinob (PCC) als onderdeel van de collectie van de Openbare Bibliotheek van de gemeente Laarne en hierover afspraken te maken.
We zijn dan ook begonnen met de klassificatie van ons boekenbestand volgens het ZIZO-systeem, zoals gebruikt in de Openbare Bibliotheek van de gemeente Laarne.

05-11-2016 om 13:58 geschreven door de bestuursploeg  


Categorie:Verenigingsleven
>> Reageer (0)
15-10-2016
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tijdschrift Castellum, jaargang I, 1984
De Provincie Oost-Vlaanderen scande de tijdschriftjaargangen van ons tijdschrift Castellum in voor de periode 1984-2014.
We zullen die scans stapsgewijs beschikbaar stellen op deze website, telkens per jaargang en telkens met een overzicht van de artikels per jaargang.
Het tijdschrift Castellum was oorspronkelijk een uitgave van de De Vrienden van het Slot van Laarne.

Inhoud jaargang I, 1984.
Van Den Broecke J., De Middeleeuwse burchten in België, 1, 1984, nr. 1, p. 1-2.
Van Den Broecke J., Het Slot van Laarne, 1, 1984, nr. 1, p. 3-4.

Van Den Broecke J., Kunstschatten te Laarne: De jachttapijten der Vidoni, 1, 1984, nr. 2, p. 1-2.
Vanermen H.A., Kastelen: Het kasteel van Ooidonk, 1, 1984, nr. 2, p. 5-6.
De Cock L., Ridders: De middeleeuwse ridder, 1, 1984, nr. 2, p. 1-2.
Eeckhaut A., Verslag Rijnreis, 1, 1984, nr. 2, p. 1.

De Cock L., De torenvalken van het slot van Laarne, 1, 1984, nr. 3, geen paginanummering.
De Cock L., Ridders: De middeleeuwse edel- en ridderspelen, 1, 1984, nr. 3, p. 3-4.
Van Elslande R., Kunstschatten te Laarne: De gotische muurschilderingen in de kapel, 1, 1984, nr. 3, p. 3-6.
Vanermen H.A., Kastelen: De Burcht van Beersel, 1, 1984, nr. 3, p. 7-8.
Eeckhaut A., Reisverslag: Burg Reichenstein, 1, 1984, nr. 3, p. 2.

Eeckhaut A., Reisverslag: Burg Rheinstein, 1, 1984, nr. 4, p. 3.
Lostrie C., Van Damme D., Heksen: De  heksenprocessen van Laarne, 1, 1984, nr. 4, p. 7-8.
Vanermen H.A., Kastelen: Het kasteel van Gaasbeek, 1, 1984, nr. 4, p. 9-10.
Van Den Broecke J., Geschiedenis van Laarne: De heren van Laarne, 1, 1984, nr. 4, p. 1-2.

Bijlagen:
Castellum 1 (1984).pdf (6.8 MB)   

15-10-2016 om 13:21 geschreven door de bestuursploeg  


Categorie:Tijdschrift Castellum
>> Reageer (0)
09-10-2016
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Herneming van de blog
Na een onderbreking van de berichten op deze blog, wil de bestuursploeg van de Vereniging voor Lokale Geschiedenis van Kalken en Laarne de draad weer opnemen.
In het voorjaar van het werkjaar 2016 werd heel wat werk en energie gestoken in het project "De Zoektocht naar Gelbe 13". Met de financiële hulp van Erfgoedcel Land van Dendermonde en de onvoorwaardelijke hulp van veel vrijwilligers werd de voordracht te Overmere van 17 februari 2016 en de tentoonstelling te Kalken van 14 tot 17 mei 2016 een weergaloos succes. Onze vereniging werkte samen met Heemkring Overmere vzw, de familie Janssens uit Kalken en de vzw BAHAAT.
Tijdens de zomermaanden werd werk gemaakt van de voorbereiding tot de inpassing van onze bibliotheek in wat we de erfgoedhoek van de gemeentelijke bibliotheek in de Keistraat kunnen noemen. Het werk is nog verre van af, maar stap voor stap raken we er wel.
Onze leden ontvingen als nummers 1 en 2 van het tijdschrift Castellum, jaargang 2016, de tentoonstellingsbrochure rond "De Zoektocht naar Gelbe 13". Uitzonderlijk zullen we in 2016 twee dubbelnummers publiceren. De leden kunnen zich naar het einde van het jaar toe verwachten aan een uitgebreide studie rond de conscriptiewetgeving uit de Franse Periode (1795-1814). Meer bepaald wordt bestudeerd hoe de plaatselijke gezagsdragers aan die wetgeving een invulling gaven. Voor de genealogen zal het dubbelnummer misschien wel hét tipje van de sluier oplichten om extra gegevens over hun voorouders op te zoeken.

09-10-2016 om 10:39 geschreven door de bestuursploeg  


Categorie:Verenigingsleven
>> Reageer (0)
28-12-2015
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Handig werkinstrument: databank Heemkunde

Sinds enkele maanden kan je op de website www.heemkundeartikels.be meer dan 160.000 artikelbeschrijvingen uit 205 tijdschriften van 198 verenigingen op het spoor komen.

Die databank is een handig hulpmiddel voor verder historisch onderzoek.

Tik je bijvoorbeeld het trefwoord "Kalken" en/of "Laarne" in, dan krijg je een verwijzing naar meer dan 200 artikels!


28-12-2015 om 10:32 geschreven door de bestuursploeg  


>> Reageer (0)


Inhoud blog
 • Lijst militairen Kalken en Laarne uit de Groote Oorlog: parameters in triplenummer Castellum 2018/2-4.
 • Tijdschrift Castellum viert 35-jarig bestaan met publicatie uitgebreide lijst inwoners van Kalken en Laarne als militair in de Eerste Wereldoorlog.
 • Privacyverklaring dd. 10 juni 2018
 • Tijdschrift Castellum, jaargang III, 1986
 • Tijdschrift Castellum, jaargang II, 1985

  Categorieën
 • Doelstelling en bereikbaarheid (2)
 • Tijdschrift Castellum (10)
 • Verenigingsleven (5)

 • Archief per week
 • 03/09-09/09 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 23/01-29/01 2017
 • 12/12-18/12 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 14/09-20/09 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/02-08/02 2015

  agenda


  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!