Foto
I want to see a glimpse of confusion in your habits After many years of teaching art, trouble-addict Bob Roes interrupted his job at age 36 and chose to cultivate his restless search about what, how and why to paint. His great taste for change and doubt leads him constantly wandering between his intense monumental abstract canvasses and his razor sharp cynic figurative paintings. More and more Bob shows an integrated isolation facing an overexposed world which drives him slowly but certainly to the edges of what is considered to be normal society. In some very productive moments he seems to have found a way of painting his ideas in a natural and typical style with economical but precise strokes in Pruissian Blue. After having burned most of his old work as a purification of the mind, he was great at exposing nothing for years while patiently stocking his ideas in the cellar of his mind. Doubt vanished in his work and his paintings appear nowadays as a résumé of his contemplation with numerous uncommon thoughts and visions. Maybe you can share some.
Bob Roes

Maak je badge aan
Foto
Zoeken in blog

Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Kempen artistiek Bob Roes Terug naar het rustpunt van het schilderen “Ik ben al zowat twintig jaar aan het schilderen,“ zegt Bob Roes (° 1969 in Turnhout), “en nu heb ik eindelijk de twijfel overwonnen, weet ik waar ik mee bezig ben en wil ik er voluit voor gaan.” Zo een tien jaar geleden vernietigde Bob Roes zijn volledig oeuvre abstracte werken vanuit een gevoel van teleurstelling omdat hij in deze stijl niet ten volle gestalte kon geven aan wat hij eigenlijk wou meedelen. Gelukkig had hij toen nog niet zo heel veel tentoongesteld, zodat hij nog niet echt gecatalogiseerd, of moet ik schrijven ‘gestigmatiseerd’, was als abstracte kunstenaar. Na die beslissing heeft Bob een hele tijd niet geschilderd. Aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen volgde hij edelsmeedkunst en videokunst. “Het was een twijfelend zoeken naar een medium om me uit te drukken,” zegt hij. Juwelen bleken niet echt zijn ding want dat vond hij te ‘louter decoratief’. En video was voor hem een ‘te vluchtig medium’. Op zijn queeste naar een uiterst individuele expressie kreeg hij meer en meer voeling met het werk van Gerhard Richter, Marcel Duchamp, de vroege Andy Warhol, Luc Tuymans, Michaël Borremans en onze Turnhoutenaar Hans op de Beeck. Pruisisch blauw “En zo,” zegt Bob, “keerde ik terug naar het rustpunt van het schilderen.” Hij ontwikkelde een zeer persoonlijke figuratieve stijl waarbij vooral het Pruisisch blauw als kleur overheerst. “Ik hou gewoon van die kleur,” zegt Roes, “vooral omdat het tegelijkertijd een heel afstandelijke, maar ook uitermate intieme sfeer oproept.” En dat vind ik nu net de grote kracht van zijn werk. De kunst van Roes is paradoxaal. Hij vertrekt vanuit een vluchtig moment dat hij plukt uit de overrompelende veelheid van beelden die ons vanuit elk medium bestoken: een moment uit de geschiedenis, een foto, een filmfragment, een gebeurtenis op straat… en dan bewerkt hij dat beeld tot een rustpunt waarbij nagedacht en geïnterpreteerd kan worden. Niets is wat het lijkt, een beeld uit zijn context wordt heerlijk polyinterpretabel. De onmacht van de macht Het centrale thema in het werk van Roes is (on)macht. “Het is een thema dat me al heel lang intrigeert,“ zegt Roes, “misschien wel omdat ik de zoon ben van een beroepsmilitair.” In zijn werk wil hij onze (natuurlijke?) neiging naar controle en macht over onze leefwereld analyseren. “In dat opzicht zijn er eigenlijk drie invalshoeken die mijn werk bepalen,” zegt Roes: “Eén: de manier waarop mensen met macht omgaan tout court. Twee: de fascinatie van de mens (als onderdaan) voor de machthebber; drie: het ridiculiseren van de machtspositie.” Deze visie resulteert in een boeiende herinterpretatie van de realiteit waarbij je als toeschouwer niet alleen geconfronteerd wordt met ‘bekende’ machthebbers, maar ook met je eigen verlangen om je leefwereld te controleren en te beheersen. De tentoonstelling ‘Feint’ is helemaal aan dit thema gewijd (zie Xpose in dit nummer voor concrete info). Hermetische kunst Het werk van Roes is niet echt bijzonder toegankelijk en daar is hij zich wel degelijk van bewust. “Ik weet dat ik met mijn werk geen groot publiek bereik,” zegt hij. “Mijn schilderijen hang je niet zomaar in je salon thuis. Het zijn vooral de onderwerpen die mensen afschrikken: terrorisme, gangsters, dictators,… maar ook voyeurisme.” Anderzijds zijn de werken technisch wel van hoge kwaliteit en is het meer dan de moeite om het spel van de beeldinterpretatie te spelen. Het werk van Roes is boeiend en veelbelovend. Bob Roes is een kunstenaar waar we nog zullen van horen en hopelijk van zien! Voor meer info: www.bloggen.be/bobroes/ Tekst en foto’s: John Dondeyne
Foto
Foto
A lot of paint on canvas
over schilderen, schaken en andere strapatsen
06-10-2016
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the messenger 42
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

06-10-2016 om 14:02 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
01-08-2016
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the messenger 39
,01-08-2016 om 11:57 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
15-07-2016
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Camus
Quelque chose en nous a été détruit par le spectacle des années que nous venons de passer. Et ce quelque chose est cette éternelle confiance de l'homme, qui lui a toujours fait croire qu'on pouvait tirer d'un autre homme des réactions humaines en lui parlant le langage de l'humanité. Nous avons vu mentir, avilir, tuer, déporter, torturer, et à chaque fois il n'était pas possible de persuader ceux qui le faisaient de ne pas le faire, parce qu'ils étaient sûrs d'eux et parce qu'on ne persuade pas une abstraction, c'est-à-dire le représentant d'une idéologie. Le long dialogue des hommes vient de s'arrêter. Et, bien entendu, un homme qu'on ne peut persuader est un homme qui fait peur". Albert Camus "Le Siècle de la Peur", (Combat, novembre 1948) Actuelles I

15-07-2016 om 17:32 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
20-06-2016
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the safe place 17
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

20-06-2016 om 19:05 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
12-03-2016
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the attempt 12
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

12-03-2016 om 21:16 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the moment is yours 15
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

12-03-2016 om 21:09 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
24-01-2016
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NIEUWE WEBSITE
Vanaf NU kan u mijn werk volgen op bobroes.be!

Bijlagen:
http://bobroes.be   

24-01-2016 om 15:32 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
27-12-2015
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the moment is yours 13
Klik op de afbeelding om de link te volgen De lijn die in twee deelt, symbolisch Wat is de beeldende functie of¬¬ wat is de esthetische inbreng van een lijn die het werk consequent vertikaal indeelt? Het brengt nadruk zonder dat er echt iets beeldend te duiden is. Het is een arbitraire symbolische schikking die gewoon omdat ze er is betekenis geeft. Omdat ze van kleur en dikte verschilt op elk werk is de lijn op zichzelf niet betekenisvol. Het is een symbolisch scheidend gebaar dat, hoewel er niets te scheiden is, het werk toch helemaal verandert. Het is een geste, een handreiking doorheen het werk. Of misschien beter gezegd, op het werk. De lijn is als het laatste woord van een zin dat de hele betekenis van die zin pas vastlegt. De lijn brengt retroactief betekenis. De lijn die zweeft De lijn deelt niet alleen het beeld, het deelt eerder het oppervlak. De lijn is geen onderdeel van de opbouw van het beeld als onderwerp. Zij maakt geen deel uit van de verfstreken die het beeld vormen, zij is als allerlaatste op doek gezet. Misschien zelfs dagen later toen de verf al droog was. Zij is een toevoeging die aldus een surplus aanbrengt letterlijk bovenop het beeld. De lijn zweeft boven het beeld en brengt diepgang, maar geen diepte. Diepgang op een kunstmatig symbolisch niveau, waarbij symbolisch als ‘orde brengend’ moet begrepen worden. Natuurlijk is elke verfstreek kunstmatig, maar de verfstreken in het beeld vormen het onderwerp zodat het zich zo kan voorstellen. Deze lijn stelt niet voor, deze lijn deelt. En zij deelt niet het beeld, zij deelt de beeldruimte. Wat kan nu de ruimte zijn van een schilderij? Een schilderij schept een imaginaire ruimte, geeft de mogelijkheid om verfstrepen te verbinden met een kijkend subject. En in het kijken ontstaat pas telkens opnieuw het beeld, telkens verschillend van het verlangend kijkende subject. Een schilderij ‘is’ niet, het moet telkenmale opnieuw worden. Terwijl de suppoost in het museum toekijkt of het nog recht hangt ziet een andere bezoeker misschien zijn verleden met zijn overleden vrouw weerspiegelt in 'hetzelfde' beeld. En de poetsvrouw die er toevallig passeert ziet dat ze de swiffer nog eens moet bovenhalen. Driemaal hetzelfde schilderij, driemaal een heel ander affect. Maar welke ruimte neemt de lijn in? Misschien de zuivere symbolische ruimte 'van het schilderen'. Het is een meta-lijn, een commentaar op het schilderen zelf. De lijn deelt niet het schilderij maar het schilderen. Ze is geen onderdeel van het schilderij maar van het schilderen. Daarom zweeft ze als het ware boven het beeld . Een symmetrische verdeling die geen accent legt zoals bij een asymmetrische verdeling. De lijn is er zonder beslissend onderdeel te zijn De lijn wordt pas aangebracht als het schilderij al ‘af’ is en die het werk passend ‘af’ maakt en het geheel daarmee inschrijft in de schilderruimte. Zonder lijn is het louter afbeelding, met lijn is het afbeeldingruimte. We geven de lijn haar ware inbreng als we ze gescheiden houden van het afgebeelde. Ze brengt scheiding tussen voor en achter! Dat is de diepgang die ik vermelde, diepgang zonder diepte. Ze is zelfstandig surplus dat we moeten respecteren. Ze staat buiten-beeld, wil niets met het schilderij op zich te maken hebben. Afstandelijk is haar ‘blik’, haar positie ten opzichte van het schilderij is terughoudend. Ze is als een offscreen commentaar zonder dat we juist weten wat ze wil zeggen! Dat is haar krachtige inbreng. Wij hebben de streep gezien als de lijn van het/de image/screen die Lacan plaatst tussen het object en de kijker en die de vlek is die onze kijk via het herinneringspoor in haar greep heeft. Ursula De Graef

27-12-2015 om 00:00 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
25-12-2015
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the messenger 34
Klik op de afbeelding om de link te volgen ?

25-12-2015 om 17:08 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
22-12-2015
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.sauve qui peut
,22-12-2015 om 15:40 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
15-12-2015
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.no title
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

15-12-2015 om 16:21 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
08-12-2015
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.The pursuit of happiness, interrupted 13 detail
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

08-12-2015 om 00:03 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
07-12-2015
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.The pursuit of happiness, interrupted 13
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

07-12-2015 om 23:58 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
04-12-2015
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the attempt
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

04-12-2015 om 15:56 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the attempt 7,8,9,10
,04-12-2015 om 15:41 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
13-11-2015
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.close and hostile examination 22
Klik op de afbeelding om de link te volgen .

13-11-2015 om 17:49 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
08-11-2015
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.close and hostile examination 21
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

08-11-2015 om 20:47 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
16-10-2015
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the moment is yours 12
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

16-10-2015 om 18:06 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
10-10-2015
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the messenger 33
Klik op de afbeelding om de link te volgen ;

10-10-2015 om 16:00 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the messenger 32
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

10-10-2015 om 15:59 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
04-10-2015
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.schaak in café Ranonkel Turnhout
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

04-10-2015 om 19:43 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
26-09-2015
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the messenger 31
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

26-09-2015 om 16:33 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
25-09-2015
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the messenger 30
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

25-09-2015 om 17:58 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
15-09-2015
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the messenger 29
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

15-09-2015 om 14:02 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
14-09-2015
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the messenger 28
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

14-09-2015 om 15:40 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
11-09-2015
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kunstmuseum Basel met oa Frank Stella
,11-09-2015 om 18:26 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.musée Courbet in Ornans
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

11-09-2015 om 18:21 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Antwerp art galleries
Bytebier, Rinus van de Velde, Stefaan Vermuyten en Vaast Colson in Antwerpen11-09-2015 om 18:19 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Duchamp Metz Centre Pompidou
,11-09-2015 om 18:04 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Katie Paterson FRAC Franche-Comté Bésançon
,11-09-2015 om 18:02 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Metz Centre Pompidou: the factory Warhol
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

11-09-2015 om 17:19 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
07-09-2015
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the messenger 27
Klik op de afbeelding om de link te volgen ;

07-09-2015 om 18:04 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
06-09-2015
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the messenger 26
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

06-09-2015 om 15:20 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
02-09-2015
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the messenger 25
Klik op de afbeelding om de link te volgen .

02-09-2015 om 22:59 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
29-08-2015
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the messenger 24
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

29-08-2015 om 21:38 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
25-08-2015
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the messenger 23
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

25-08-2015 om 19:50 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
24-08-2015
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the messenger 22
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

24-08-2015 om 15:34 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
21-08-2015
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the messenger 19
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

21-08-2015 om 18:01 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
19-08-2015
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.did I close the door?
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

19-08-2015 om 18:29 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.we used to wait
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

19-08-2015 om 18:28 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
18-08-2015
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.The pursuit of happiness, interrupted 12
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

18-08-2015 om 16:47 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
04-08-2015
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the messenger 18
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

04-08-2015 om 21:05 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
29-07-2015
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.111 PAINTINGS IN 3"28
https://youtu.be/fuhiROL2vt8

Bijlagen:
https://youtu.be/fuhiROL2vt8   

29-07-2015 om 20:47 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
25-07-2015
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.close and hostile examination 20
Klik op de afbeelding om de link te volgen .

25-07-2015 om 19:15 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
15-07-2015
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.E.I.T.E.E.I.T.R. (2)
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

15-07-2015 om 19:15 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Chexbres
Klik op de afbeelding om de link te volgen waterfall used by Duchamp, Suisse Chexbres

15-07-2015 om 19:13 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
30-06-2015
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the moment is yours 11
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

30-06-2015 om 11:29 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
22-06-2015
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the messenger 15
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

22-06-2015 om 19:17 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
16-06-2015
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.de dolende koning versus TUSK Turnhout
Klik op de afbeelding om de link te volgen het jaarlijkse treffen van de 2 schaakclubs in Turnhout.

16-06-2015 om 16:07 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
15-06-2015
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the pursuit of happiness, interrupted 10
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

15-06-2015 om 22:53 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
01-06-2015
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Chexbres
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

01-06-2015 om 15:24 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
31-05-2015
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.schaak in café Ranonkel Turnhout
Klik op de afbeelding om de link te volgen elke zondag vanaf 16 uur

31-05-2015 om 11:53 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
30-05-2015
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Leimert Park (2)
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

30-05-2015 om 16:13 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
25-05-2015
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the attempt 7
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

25-05-2015 om 12:12 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
19-05-2015
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the safe place 16
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

19-05-2015 om 16:25 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
11-05-2015
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.close and hostile examination 19
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

11-05-2015 om 19:28 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
04-05-2015
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the attempt 6
Klik op de afbeelding om de link te volgen Roes meeste werken zijn onscherp, vaag en uitgeveegd geborsteld. Het wegvegen van zijn onderwerp of een deel ervan, denk aan de gezichten, is zijn manier van werken. Soms wordt ook een kruis gemaakt over het werk. Een kruis maken betekent ook laten we het vergeten, wegwissen. Alsmaar dat wegvegen! Zo komen we bij de blik van Roes, het kernpunt in zijn werk. Welke blik moet er weggeveegd, vernietigd en afgebroken worden zoals de gehele schilderstijl van Roes kenmerkt? Zowel naar inhoud en techniek. Wat mag niet scherp gesteld worden? Elk subject cirkelt in zijn spreken en handelen rond een traumatische leegte die opgevuld moet worden met chit chat doorheen zijn leven. Die gaping ontstaat als een prétalig wezentje van vlees en bloed zijn verhouding tot de taal die hem opgelegd wordt zoekt en het steeds, opnieuw en opnieuw, niet vindt. Een herhalend, dwingend patroon achtervolgt het subject. En hij heeft er geen weet van! Het leven gaat gewoon zijn gangetje. De kunstenaar creëert, maar waarom? Dat weet hij zelf niet! Vraag het hem niet want hij begint in alle ernst verdichtingen over het gat van zijn leegte te strooien. Met fraaie volzinnen in vierkleurendruk brochures vult hij zijn fantasmatische ruimte uitstekend in. Doch welke gaping Roes in zijn werken moet vullen, weten we niet. Leegte is zelfs vaak ongemerkt zijn onderwerp. In de werken waar blikken worden weggeveegd, weggedraaid, ontweken, afgedekt en ontkent zit zijn kern! Ursula de Graef over Bob Roes

04-05-2015 om 00:00 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
27-04-2015
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the achievement 8
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

27-04-2015 om 19:11 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.close and hostile examination 18
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

27-04-2015 om 19:02 geschreven door bob  


>> Reageer (1)
08-04-2015
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Color of water by M Ward
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

08-04-2015 om 15:01 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
02-04-2015
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.location 593432
Klik op de afbeelding om de link te volgen .

02-04-2015 om 18:30 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
27-03-2015
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.AANDACHT!AANDACHT! in de Warande
;

27-03-2015 om 17:06 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.location 584831
Klik op de afbeelding om de link te volgen ?

27-03-2015 om 16:43 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
22-03-2015
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the pursuit of happiness, interrupted 9
,22-03-2015 om 10:37 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
21-03-2015
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dimitri Verhulst in de Standaard over het schaakspel
Ik ben niet veel, maar wel een schaakspeler. U zou het gerust samen met het predicaat ‘schrijver’ onder mijn naam mogen afdrukken op mijn overlijdensbericht: ‘Dimitri Verhulst, schaker’. En dat terwijl weinigen in mijn naaste omgeving mij ooit hebben zien schaken. Ik speel het levensgevaarlijke spelletje namelijk al een hele tijd niet meer. Enerzijds omdat ik de pech, of het geluk heb, dat mijn vrienden het geduld niet hebben om enkele uren de hersenen te pijnigen over een nutteloos probleem, en anderzijds omdat ik zoveel mogelijk vermijd om opnieuw in de val van de verslaving te trappen. Rond mijn twintigste levensjaar, nadat ik mij dankzij te veel overwinningen onpopulair had gemaakt in het Gentse café Damberd, heb ik mij een schaakcomputer aangeschaft. Een Pioneer. Het hoogste niveau bedroeg 75. Wie van dat level won, had eigenlijk Garry Kasparov gevloerd. Zo goed ben ik uiteraard nooit geweest; ik ben blijven steken op niveau 42. Een overwinning met zwart, en hierbij heeft George Orwell ongelijk gekregen, want in zijn meesterwerk 1984 stelde die dat ‘wit altijd wint’. De obsessie, want dat wordt het na een poos, om een schaakcomputer minstens tot remise te dwingen, is dodelijk: ze houdt je uit je slaap, ze drijft je naar de fles. (Jonge spelers vandaag hebben het nog lastiger, de Rybka versie 4 is de meest geavanceerde schaakmachine waarvoor ook wereldkampioen Magnus Carlsen de duimen moet leggen.) Maar mensen horen niet tegen machines te spelen, hooguit als training. Een onvergeeflijke fout Veel meer dan om intelligentie, draait het in schaken om psychologie. Voelen hoe je de ander onder druk kan zetten, trachten te achterhalen onder welke omstandigheid hij breekt, zorgen dat hij moet kiezen tussen twee geliefde stukken, zoeken naar de offers die hij wenst te brengen. Het is geweten: schakers hebben niet per definitie een hoog IQ, maar hebben autistische neigingen, zijn uitstekende manipulators, criminelen en psychopaten in de knop. Mij verbaast het bijvoorbeeld niet dat mijn laatste vaste schaakvriend zich momenteel in de gevangenis van Lantin bevindt, tussen de heftige jongens, voor tamelijk onsmakelijke daden. De onvergeeflijke fout die ik heb gemaakt, er rust een taboe op, is de fout die vele schakers maken en die ook het naamloze personage in Schaaknovelle van Stefan Zweig heeft gemaakt, namelijk: een partij tegen jezelf te spelen. Lieve kinderen, luister naar mijn wijze raad, en begin daar nooit aan. Wie opzettelijk de doos van de schizofrenie opent, is ernstig in gevaar. Je wint niet van jezelf, je verliest niet van jezelf. Beide ikken verliezen, een andere uitslag is er niet. Meegesleept in een weken durende en onmogelijke veldslag tegen mezelf, heb ik uiteindelijk, uitgeput, de strijd gestaakt. Ik besefte diep, te diep in mijn vuile psyche te zijn afgedaald en borg mijn schaakbord op. Uit lijfsbehoud leerde Václav Havel, in de gevangenis en in omstandigheden die vergelijkbaar zijn met die uit Zweigs novelle, zichzelf schaken. Ik heb mij laten vertellen dat hij niet schuwde een aantal partijen tegen zichzelf te spelen. Dat kan kloppen, want in een van zijn toneelstukken komt hij daar alleszins op terug, en ik begrijp nog altijd niet hoe hij nadien geestelijk gezond en wel door het leven is kunnen gaan. Wat mij met roken niet lukt en met schaken wel: ik doe het alleen nog bij gelegenheid. In de meeste steden die ik frequenteer, weet ik waar de schaakcafés zijn en, vooral, de pleinen waar ’s zomers twee dapperen onder het toezicht van velen de grote, lompe stukken verplaatsen op een bord van enige vierkante meters. Aan zwembaden heb ik een hekel (zowel aan de geur, het lawaai als aan de nattigheid ervan), maar naar Boedapest neem ik steeds mijn lullige zwembroek mee, omdat er daar in de openbare baden minder aan schoolslag of crawl wordt gedaan, dan aan het bedenken van een meesterzet. Ik heb geleerd mijn rol van zwijgende toeschouwer te omarmen, te genieten van andermans vrijwillige miserie. Ik hou van de gewisselde blikken van de omstaanders, die altijd slimmer lijken te zijn dan de eigenlijke spelers, en het onder elkaar, bijna telepathisch, in stilte perfect weten wanneer een belangrijk stuk al veel te lang ongedekt staat. Maar als mij wordt gevraagd welk boek, waarin de waanzin van tel is, ik graag naar voren schuif, dan is dat Schaaknovelle van Stefan Zweig. Om de niet kapot te krijgen smaakmaker die het aspect van de herkenbaarheid nog altijd voor een lezer is. Omdat het voor een groot stuk potentieel mijn eigen waanzin is. Niet voor slapers Van de boeken die ertoe deden in het leven, weet je zeer nauwkeurig waar je die hebt gelezen. Schaaknovelle las ik op het vliegtuig naar Argentinië, ’s nachts, terwijl ik omringd was door slapende passagiers. En passagiers die koppig bleven proberen de slaap te vatten, iets wat ik zelf al lang heb afgeleerd. Transatlantische vluchten zijn niet voor slapers. Wel voor lezers. De novelle zelf telt zo weinig pagina’s dat ik inschatte ze te hebben uitgelezen nog voor het overschrijden van de evenaar. (Geen nood, ik had nog meer leesvoer mee). Na dit boek zou ik alles van Zweig voorradig in het Nederlands hebben gelezen; het schaakthema was de enige reden waarom ik angstig had uitgesteld om deze novelle aan mijn leespleziertjes toe te voegen. Maar kijk, ik dacht er nu klaar voor te zijn en begon eraan, tien kilometer hoog, in een ruimte die inmiddels al muffig naar de slapenden rook; hun adem, hun sokken, hun oksels. Toen ik het boek uit had, keek mijn buurman, met wie ik het eerder tijdens deze vlucht over de kwaliteiten van gegrilde kalfszwezeriken in Buenos Aires had gehad, mij vanuit zijn waardeloze hazenslaap aan. Hij wees naar mijn boek, mummelde de naam van de auteur, ik meende te denken goedkeurend, en vroeg vervolgens of ik een schaker was. Hij moet de novelle hebben gekend, want de vormgever (een uitgave van Salamander Klassiek) had zich de voorspelbaarheid ontzegd een of ander schaakstuk op het omslag te plaatsen. Euh, ja, jawel ik was een schaker. Het was het beste nieuws dat die man in dagen had gehoord. Hij woelde ogenblikkelijk zijn handbagage om en toonde mij vervolgens met een riante glimlach (die een keerkring was op zichzelf) een minuscuul schaakbord. Een reisversie, alle spelvlakken hadden een gaatje waarin het petieterige schaakstuk kon worden geprikt, zodat turbulentie geen enkele invloed had op onze recreatieve oorlogsvoering. We wenkten een stewardess. Hij ging voor de whisky, ik voor het Madurodamflesje beaujolais. We toosten, hij kreeg wit. En begon, met een, naar mijn mening saaie, Siciliaanse opening. Wij waren twee zieke mensen, en wij wisten het. Een van ons twee zou verliezen, en daarna zouden we afscheid nemen, zonder dat de vernederde zich kon revancheren. Mij goed. Die man was veel te lang, bijna twee meter, de beenruimte onmenselijk klein, en hij zou zich onmogelijk ten volle kunnen concentreren op een partij die ik opzettelijk lang zou laten aanslepen. Als aandenken schonk ik hem nadien mijn exemplaar van Zweig. En ook al was het dan in het voor hem onbegrijpelijke Nederlands, het kon hem er maar aan herinneren dat hij dit kleinood dringend moest herlezen. Want de metafoor van het schaakspel had hij nog altijd niet begrepen.

21-03-2015 om 12:47 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
12-03-2015
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.location 549391
Klik op de afbeelding om de link te volgen .

12-03-2015 om 00:00 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
09-03-2015
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.location 539339
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

09-03-2015 om 19:34 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
06-03-2015
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.project romboïdes NMBS
,

06-03-2015 om 13:18 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
28-02-2015
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vasarely teaching chess
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

28-02-2015 om 11:50 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vasarely chess set
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

28-02-2015 om 11:45 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
25-02-2015
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.op zoek naar Wim Cuyvers in Montavoix (Jura)
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

25-02-2015 om 16:23 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
24-02-2015
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.location 584993
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

24-02-2015 om 17:03 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
17-02-2015
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.la conversation
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

17-02-2015 om 20:36 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
09-02-2015
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Leimert Park study
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

09-02-2015 om 14:24 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
08-02-2015
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mircea Suciu in Zeno X
,

08-02-2015 om 12:17 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
06-02-2015
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Romboïd deformed
Klik op de afbeelding om de link te volgen 2015

06-02-2015 om 19:21 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
03-02-2015
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the messenger 17
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

03-02-2015 om 15:38 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
26-01-2015
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the messenger 16
Klik op de afbeelding om de link te volgen mixed media

26-01-2015 om 15:49 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
19-01-2015
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the achievement 7
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

19-01-2015 om 16:21 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
18-01-2015
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Everything seems to be alright 2
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

18-01-2015 om 19:09 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
16-01-2015
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the messenger 15
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

16-01-2015 om 15:56 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.close and hostile examination 17
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

16-01-2015 om 15:55 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
30-12-2014
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.What if I say I am not like the others
Klik op de afbeelding om de link te volgen last painting 2014

30-12-2014 om 20:36 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
29-12-2014
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the messenger 14
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

29-12-2014 om 20:26 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
28-12-2014
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.E.I.T.E.E.I.T.R.
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

28-12-2014 om 16:56 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
04-12-2014
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.expo
Klik op de afbeelding om de link te volgen Wegens verhuis een zeer korte expo met recent werk en de versplintering van ouder werk door de heer Ruben Schotanus. Hartverwarmend en zuiverend, ook voor de toeschouwer!

04-12-2014 om 14:11 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
24-11-2014
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.did I close the door? 9
Klik op de afbeelding om de link te volgen ;

24-11-2014 om 15:17 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
22-11-2014
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.messenger 11
Klik op de afbeelding om de link te volgen ;

22-11-2014 om 15:38 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sotheby Man Ray chess sets
,

22-11-2014 om 15:37 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
20-11-2014
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CLOse and hostile examination 11
;20-11-2014 om 00:00 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
03-11-2014
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the messenger 1 (corrected version)
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

03-11-2014 om 19:14 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the attempt 5
,03-11-2014 om 15:05 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
27-10-2014
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the achievement 6
Klik op de afbeelding om de link te volgen ;

27-10-2014 om 23:38 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
20-10-2014
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.carefull honey, it's loaded 2
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

20-10-2014 om 17:02 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
15-10-2014
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the moment is yours 10
Klik op de afbeelding om de link te volgen study

15-10-2014 om 11:00 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
13-10-2014
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the messenger 1O
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

13-10-2014 om 18:17 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
08-10-2014
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.close and hostile examination 10
Klik op de afbeelding om de link te volgen ;

08-10-2014 om 16:15 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
07-10-2014
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the safe place 15
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

07-10-2014 om 17:30 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
01-10-2014
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the moment is yours 9
Klik op de afbeelding om de link te volgen study

01-10-2014 om 14:43 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
29-09-2014
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.atelier
Klik op de afbeelding om de link te volgen ;

29-09-2014 om 16:12 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
23-09-2014
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the safe place 14
Klik op de afbeelding om de link te volgen 50X70 2014 oil on canvas

23-09-2014 om 11:24 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
22-09-2014
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the messenger 9
Klik op de afbeelding om de link te volgen 70X50 oil on canvas 2014 study

22-09-2014 om 21:18 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
15-09-2014
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the messenger 8
Klik op de afbeelding om de link te volgen 110x140 oil on canvas 2014

15-09-2014 om 19:19 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
09-09-2014
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the moment is yours 7
Klik op de afbeelding om de link te volgen oil on canvas 110x140

09-09-2014 om 15:25 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
08-09-2014
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Construction troublé
Klik op de afbeelding om de link te volgen ;

08-09-2014 om 23:39 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.did I close the door?
Klik op de afbeelding om de link te volgen ;

08-09-2014 om 23:35 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
01-09-2014
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the messenger >7
140x120 oil on canvas

01-09-2014 om 21:15 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Paris
In Paris for a coffee at Café de Flore and some rapidchess in Parc de Luxembourg01-09-2014 om 20:45 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
22-08-2014
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Marcel Mariën
Klik op de afbeelding om de link te volgen ;

22-08-2014 om 16:27 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
11-08-2014
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Romboïd print
Klik op de afbeelding om de link te volgen printing by Ursula de Graef

11-08-2014 om 18:56 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
08-08-2014
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.did I close the door?
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

08-08-2014 om 21:31 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
04-08-2014
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.did I close the door?
Klik op de afbeelding om de link te volgen s

04-08-2014 om 21:10 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
02-08-2014
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.did I close the door?
,02-08-2014 om 18:45 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Borremans in Bozar
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

02-08-2014 om 11:52 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
31-07-2014
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.did I close the door?
Klik op de afbeelding om de link te volgen oil on canvas 90X70 2014

31-07-2014 om 16:43 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
29-07-2014
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.did I close the door?
Klik op de afbeelding om de link te volgen oil on canvas 90X70 2014

29-07-2014 om 18:27 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
27-07-2014
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rinus van de velde
,27-07-2014 om 11:12 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
23-07-2014
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jean-Baptiste Louis de Romé de l'Isle (1736-1790) :
kristallografie met romboïde in Centre Pompidou Metz23-07-2014 om 18:09 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
18-07-2014
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Romboid chess
Flavigny France18-07-2014 om 11:48 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
05-07-2014
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the safe place 13
Klik op de afbeelding om de link te volgen 110x140 2014 oil on canvas

05-07-2014 om 15:37 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
04-07-2014
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Scott Kildall collaborating with Bryan Cera on a new project called: Readymake: Duchamp Chess Set
Klik op de afbeelding om de link te volgen APRIL 20, 2014 / 0 RESPONSES Readymake: Duchamp Chess Set I’ve been collaborating with Bryan Cera on a new project called: Readymake: Duchamp Chess Set. It is close to completion — this is a preview. Our project recreates Marcel Duchamp’s hand-carved wooden chess set as a 3D model for 3D printing. Duchamp’s original chess set has been lost and exists only this photograph. We call this process a Readymake — a play on Duchamp’s Readymade — one that recreates objects that exist only in documentation and transforms them into 3D-printable forms that anyone with access to a 3D printer can print. These prints are using the Object printers that I am working with while an artist-in-residence at Autodesk — which are resin-based prints: VeroBlack, VeroWhite and VeroClear. A key concept of the readymake is that each printer will have subtle inconsistencies in its manufacturing process. If you look closely at this rook, you can see the layers of resin as the rook was printed as well as some scratches in the surface of the rook from the scraping and cleaning process. Although it is digital, because there is material involved, every piece is slightly different. Some of the background which led to this project: Duchamp’s lifelong passion was the game of chess, in which he was ranked as a Master and played for the French national team. He claimed to love chess more than art. This project stemmed from my Playing Duchamp (2010) artwork, commissioned by Turbulence.org — in which I reprogrammed an online chess computer to play chess as if it were Marcel Duchamp. Some of the other pieces came out beautifully such as this VeroClear version of the knight. Here are several more images. The full project description is below. Full Project Description: Readymake: Duchamp Chess Set is a 3D-printed chess set generated from an archival photograph of Marcel Duchamp’s own custom and hand-carved game. His original physical set no longer exists. We have resurrected the lost artifact by digitally recreating it, and then making the 3D files available for anyone to print.

04-07-2014 om 17:09 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.wooden chess pieces Duchamp
Klik op de afbeelding om de link te volgen In 1918, Duchamp took leave of the New York art scene, interrupting his work on the Large Glass, and went to Buenos Aires, where he remained for nine months and often played chess. He carved from wood his own chess set, with the assistance of a local craftsman who made the knights.

04-07-2014 om 16:53 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Marcel Duchamp
Klik op de afbeelding om de link te volgen Marcel Duchamp (1887-1968) Marcel Duchamp moulé vif signed, titled, stamped with foundry mark, dated and numbered 'Marcel Duchamp Moulé vif 1967 EDITIONS LES MAITRES LTD. NEW YORK © 1967 IV/VI' (on the back of the base) bronze with brown patina, onyx and black Belgian marble

04-07-2014 om 16:42 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rene Magritte
Klik op de afbeelding om de link te volgen Checkmate by Rene Magritte 1926, Oil On Canvas, private collection

04-07-2014 om 16:38 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Max Ernst
Klik op de afbeelding om de link te volgen Max Ernst (French, born Germany. 1891–1976) The King Playing with the Queen Date:1944 (cast 1954)Medium:Bronze

04-07-2014 om 16:35 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
03-07-2014
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the safe place 12
Klik op de afbeelding om de link te volgen 110x140 oil on canvas

03-07-2014 om 17:42 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
30-06-2014
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.close and hostile examination 8
Klik op de afbeelding om de link te volgen simultaan met leden schaakclub de Dolende Koning results: 1loss 3draw 3win for white player Bob Roes

30-06-2014 om 16:56 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
30-05-2014
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.No message left
Klik op de afbeelding om de link te volgen oil on canvas 110X140 2014

30-05-2014 om 17:41 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
26-05-2014
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.rien a voir
finished version 110X140 201426-05-2014 om 19:45 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
23-05-2014
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Duchamp en Man Ray
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

23-05-2014 om 14:47 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
21-05-2014
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.What if I say
Klik op de afbeelding om de link te volgen 2014 110X140

21-05-2014 om 21:48 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
17-05-2014
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vic chesnutt in museum Wenen: lied over Guston
Klik op de afbeelding om de link te volgen in museum in Wenen The hand, the hand The hand, the hand The hand, the hand Thoughts of another finger Typing down into a cellar The line, the line The line, the line The line, the line The line, the line The line, the line The line, the line The line, the line The line, the line A fame, a fame, a fame for nothing Pile, pile of cherries And oh, I shouldn't think Like gravity Bad habits Bad habits Bad habits Bad habits

17-05-2014 om 21:56 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mark Verstockt
litho Mark Verstockt

17-05-2014 om 21:06 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
12-05-2014
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Marcel Duchamp en Jacques Villon
Klik op de afbeelding om de link te volgen Marcel Duchamp en Jacques Villon in zijn studio in Puteaux met op de grond de affiche van Duchamp voor het franse kampioenschap schaak.

12-05-2014 om 17:29 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
03-05-2014
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Razvan Boar
Klik op de afbeelding om de link te volgen Razvan Boar Ana Cristea Gallery Born 1982 in Lugoj, Romania Razvan Boar’s drawings, paintings, and collages have a fragmented quality, reflecting the confusion and dislocations of what can sometimes feel like a dissolving world. Boar (lives and works in Bucharest, Romania) is currently completing his MFA in painting at the National University of Art in Bucharest. He is one of the most promising and original talents emerging from a new generation of painters in Romania, a country which has recently produced an important movement in contemporary painting.

03-05-2014 om 15:37 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zelfportret Man Ray 1921
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

03-05-2014 om 11:22 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
28-04-2014
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.expo Mol view
http://on.bubb.li/215291ah90u72l6046k32ft

28-04-2014 om 13:18 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
17-04-2014
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bob Roes inspired by Bob Ross
,17-04-2014 om 11:13 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
14-04-2014
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ivo Verheyen over Forward tot the Backyard
Complex in hun eenvoud: Veel decoratieve bevalligheid of gemoedsrust heeft het werk van Bob Roes (°1969) niet te bieden, wel integendeel. Het stemt ongemakkelijk en het is in die zin vergelijkbaar met iemand als Edward Hopper. Dat lijkt wat vergezocht, maar Roes heeft toch zowat zijn eigen versie van Hoppers beroemde Nighthawks gemaakt. Net als de beroemde Amerikaan is hij gefascineerd door geïsoleerde figuren in een kille, vreugdeloze leegte. En ook bij Roes is niets wat het lijkt. Schilderen omdat het moet Bob Roes studeerde plastische kunsten in Gent, stond tien jaar in het onderwijs en combineert nu een halftijdse baan als pedagogisch begeleider met zijn artistieke activiteit. Die bestaat vooral uit schilderwerk, maar niet uitsluitend: ook installaties en sculpturen behoren tot zijn instrumentarium. In 2012 zette hij in het Begijnhof van Turnhout een Duchamp-project neer met enkele tientallen romboïden – de romboïde is een geometrische figuur, door Van Dale omschreven als ‘scheefhoekige parallellogram’. Recentelijk heeft hij met dezelfde romboïde als basis een sober schaakbord ontworpen. Hoewel de voorthollende technologie Roes dus danig bezighoudt, toch blijft, hoe paradoxaal het ook moge klinken, vooral de traditionele techniek van het schilderen hem boeien. Waarom, in een tijd van totale visuele verzadiging, van films en videoclips vol special effects, nog trachten de toeschouwer te bekoren met een schilderij? ‘Wellicht is dat net de reden waarom ik schilder’, zegt Roes, ‘Ik blijf tegen beter weten in op zoek gaan naar dat éne beeld dat in zijn verpletterende intensiteit alles zegt.’ Een uitspraak die de eigentijdse kunstenaar en het essentiële kunstwerk typeert: zoeken is belangrijker dan vinden. Raadselachtig en vaag Het werk van Roes is raadselachtig, bij momenten zelfs onwezenlijk. Het strijkt tegen de haren in. De tegendraadsheid ervan komt natuurlijk ten dele voort uit de inhoud. The Misunderstanding (de Ikeabommenlegger betrapt) en The Moment is Yours no. 6 (een kassaberoving) zijn goede voorbeelden. Zowel van de figuren in die schilderijen als van hun omgeving gaat ontegensprekelijk een dreiging uit. Maar ook compositie en vooral penseelvoering spelen een grote rol. Roes hanteert het penseel namelijk met een wat aarzelende, onvaste hand. Zijn contouren zijn flou, het hele beeld is onscherp. Het schilderij is een vreemde vertekening van de werkelijkheid. De toeschouwer heeft voortdurend de indruk dat er meer aan de hand is dan wat hij van het doek kan aflezen, en exact dat is op en top Hopper. Voeg daarbij dat Roes zijn kleurtonen sterk beperkt, en de ondefinieerbare sfeer van zijn schilderijen is een feit. Sleutel Bij The Moment is Yours no. 6 krijgen we een sleutel aangereikt die ook bij de interpretatie van sommige andere schilderijen nuttig kan zijn. Het werk is een nageschilderde still van een beveiligingscamera. Het is bekend dat die beelden ook ‘in het echt’ doorgaans vaag, vervormd, uit de haak, perspectivisch fout zijn – vaak tot wanhoop van wie ze moet gebruiken. Het is die povere beeldkwaliteit en die vertekening die Roes bewust in zijn werk introduceert. De toeschouwer wordt hier verplicht alles letterlijk ‘met andere ogen’ bekijken. De titel van zijn tentoonstelling in Mol, Forward to the Backyard (2014), verwees daar natuurlijk ook naar: de eigen, vertrouwde achtertuin heeft vaak meer onbekends en onverwachts te bieden dan je zou denken. Het hangt er maar vanaf hoe je ernaar kijkt. Eenvoud Door zijn originele aanpak van het medium weet Bob Roes ons ervan te overtuigen dat eenvoud geen seconde hoeft te vervelen. Om die stelling ten volle te begrijpen kan het magistrale The messenger no. 6, voorstellende een gekreukt blad papier, goede diensten bewijzen. Het is een typische Roes in die zin dat het vragen oproept. Het is niet meer dan een vlak op een vlak, maar ook weer niet helemaal – het is gekreukt. Het is zo goed als abstract, maar ook nog net figuratief. Het tast de grenzen van de schilderkunstige categorieën af, en in al zijn simpelheid intrigeert het mateloos. Exact dat is het goede nieuws: wie een Roes in huis haalt, kan er gegarandeerd een leven lang mee in gesprek blijven. Het risico dat u er ooit op uitgekeken raakt, lijkt ons bijzonder klein. tekst Ivo Verheyen

14-04-2014 om 13:51 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.cc Mol expo
,

14-04-2014 om 10:34 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
08-04-2014
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Romboïd chess
,

08-04-2014 om 17:14 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
06-04-2014
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.close and hostile examination 9
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

06-04-2014 om 20:55 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
05-04-2014
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.expo Mol
Klik op de afbeelding om de link te volgen Forward to the Backyard Schilderijen van Bob Roes, in cc ’t Getouw in Mol, van 13 april tot 4 mei. Open van maandag tot vrijdag van 9 tot 16u, op zaterdag van 10 tot 16u en op zondag van 14 tot 17u. Gesloten op 20 en 21 april, en op 1 en 2 mei. Meer info vind je op UiT

05-04-2014 om 20:20 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
03-04-2014
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Flanagan chess pieces in van Abbemuseum
de eer en het genoegen Flanagan uit te pakken uit de archieven om te fotograferen03-04-2014 om 17:55 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
24-03-2014
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.The Hands of Marcel Duchamp, 1920 Man Ray
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

24-03-2014 om 17:46 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.md
‘They aimed for fame,’ zei Marcel Duchamp over zijn oudere broers. ‘I had no aim. I just wanted to be left alone to do what I liked.’

24-03-2014 om 14:34 geschreven door bob  


>> Reageer (1)
02-03-2014
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the safe place 11
Klik op de afbeelding om de link te volgen 11Ox14O oil on canvas 2014

02-03-2014 om 14:11 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
28-02-2014
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Richard Jackson in SMAK Gent
Klik op de afbeelding om de link te volgen Deze neo-dadaïst interpreteerde Marcel Duchamp's laatste grote werk Etant donnés met The Maid's Room / The Dining Room (2007)

28-02-2014 om 17:40 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
25-02-2014
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.John Cage loft in New York West 18th Street
Klik op de afbeelding om de link te volgen Cage versus Duchamp chess

25-02-2014 om 15:23 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Man Ray schaakstukken
,25-02-2014 om 15:17 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tekening pion romboïde
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

25-02-2014 om 15:09 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.,
Eugène Delacroix (1798-1863): "Die kunstenaars die volmaaktheid in alles zoeken, zijn degenen die het in niets kunnen bereiken"

25-02-2014 om 14:28 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
23-02-2014
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.schaakstukken romboïdes
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

23-02-2014 om 22:51 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
21-02-2014
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UN RUDE HIVER Raymond QUENEAU
Klik op de afbeelding om de link te volgen UN RUDE HIVER Raymond QUENEAU 1946 NRF RELIURE CARTONNAGE PRASSINOS

21-02-2014 om 15:07 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
19-02-2014
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kris Martin
Klik op de afbeelding om de link te volgen Stel dat je de Lacoöngroep kent en je ziet mijn werk, dan kan je inderdaad het origineel in je hoofd vergelijken met mijn werk. Maar wat brengt dat beetje kunstgeschiedenis dat je kent bij aan dat beeld? Het essentiële is dat de toeschouwer drie figuren ziet, die een absurde dans uitvoeren in angst. Iedereen verstaat dat. Dus of dat nu die Lacoöngroep is of iets anders, maakt niks uit. Het gemis van de slangen is er alleen maar bij mensen die het werk kennen. Maar daar valt of staat het beeld niet mee. Angst is de essentie.

19-02-2014 om 10:42 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
17-02-2014
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gery De Smet in expo Stille Kracht in de Warande Turnhout
Klik op de afbeelding om de link te volgen Processie Toewijding 1999 Deze happening met bedevaartsgangers met bordjes met spreuken reflecteert over hoe ver mensen gaan in hun toewijding voor iets en zonder zich veel vragen te stellen tot rust komen in deze handeling.

17-02-2014 om 09:59 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
10-02-2014
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Marcel Duchamp bij galerie Givaudan
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

10-02-2014 om 16:20 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
03-02-2014
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Forward to the backyard expo
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

03-02-2014 om 14:28 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
28-01-2014
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bart Meuleman in Suiker
Bart Meuleman: Cultuur is een soort van wegwerpproduct geworden. Het is overal à volonté en en masse en liefst nog gratis te verkrijgen. Om die reden kunnen de mensen er ook niet veel ontzag -dat is weer een lelijk woord- voor hebben. Ik vind het niet erg om voor cultuur een uur te moeten fietsen of de trein te nemen. Af en toe ga ik naar een grote tentoonstelling en dat mag gerust in Parijs of Rome zijn. Je maakt daar echt een reis naartoe. Dat is zeker niet lijden voor de kunst, integendeel: dat is echt fantastisch. Soms neemt die reis een paar dagen in beslag. En dan sta je daar! Dat is vaak overweldigend. Als cultuur alleen maar een consumptieproduct van de democratie is, dan heeft het niet meer te betekenen dan een kaartavond. En dan is een kaartavond misschien nog interessanter. Ik vind dat cultuur -en ik gebruik nog liever het woord kunst- bijzonder moet blijven. Door op deze zakdoek overal cultuurcentra neer te plaveien heeft men meer kwaad dan goed gedaan.

28-01-2014 om 23:21 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
20-01-2014
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Atelier de Lyon: doorsnede bunker
Klik op de afbeelding om de link te volgen Dit project onthult twee geheimen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Door één keer het binnenste van de bunker (groepsschuilplaats) te laten zien ontstaat een andere kijk op de 400 nog overgebleven groepsschuilplaatsen. Doordat de snede van de doorgezaagde bunker overgaat in een steiger en tenslotte in een dubbele rij palen ontstaat een lijn die de inundatiehoogte (de hoogte van het water als het land onder water gezet zou worden) aangeeft. Ontwerpers: Atelier de Lyon | Rietveld Landscape

20-01-2014 om 09:50 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
16-01-2014
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.route Jura- Paris
,16-01-2014 om 15:36 geschreven door bob  

>> Reageer (0)
14-01-2014
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Alcools Guillaume Apollinaire,
Alcools is een dichtbundel van de Franse dichter Guillaume Apollinaire, gepubliceerd in 1913. Alcools is een van de belangrijkste dichtbundels van de twintigste eeuw, met grote, internationale invloed. In een publiekspeiling van het Franse dagblad Le Monde schaart de Franse lezer hem zelfs onder de 100 belangrijkste boeken van de eeuw. De bundel markeert het afscheid van het symbolisme, al bevat de bundel nog symbolistische gedichten. Apollinaire experimenteert met verschillende nieuwe dichterlijke vormen[1]. Een van zijn noviteiten is het geheel weglaten van interpunctie, wat zorgt voor dubbelzinnige betekenissen, een effect dat door veel dichters is nagevolgd. In Nederland is de invloed van deze bundel met name bij de Vijftigers groot. Het bekendste gedicht is waarschijnlijk het openingsgedicht Zone, een lang stadsgedicht in blanke verzen. De bundel zou oorspronkelijk 'Eaux de vie' gaan heten, maar deze beschouwde Apollinaire als 'te symbolistisch'[1]. De oorspronkelijke en de uiteindelijke titel komen terug in een strofe in 'Zone': Et tu bois cet alcohol brûlant comme ta vie / Ta vie que tu bois comme une eau-de-vie.

14-01-2014 om 17:40 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Guillaume Apollinaire (1880 - 1918) zone
Zone À la fin tu es las de ce monde ancien Bergère ô tour Eiffel le troupeau des ponts bêle ce matin Tu en as assez de vivre dans l'antiquité grecque et romaine Ici même les automobiles ont l'air d'être anciennes La religion seule est restée toute neuve la religion Est restée simple comme les hangars de Port-Aviation Seul en Europe tu n'es pas antique ô Christianisme L'Européen le plus moderne c'est vous Pape Pie X Et toi que les fenêtres observent la honte te retient D'entrer dans une église et de t'y confesser ce matin Tu lis les prospectus les catalogues les affiches qui chantent tout haut Voilà la poésie ce matin et pour la prose il y a les journaux Il y a les livraisons à 25 centimes pleines d'aventures policières Portraits des grands hommes et mille titres divers J'ai vu ce matin une jolie rue dont j'ai oublié le nom Neuve et propre du soleil elle était le clairon Les directeurs les ouvriers et les belles sténodactylographes Du lundi matin au samedi soir quatre fois par jour y passent Le matin par trois fois la sirène y gémit Une cloche rageuse y aboie vers midi Les inscriptions des enseignes et des murailles Les plaques les avis à la façon des perroquets criaillent J'aime la grâce de cette rue industrielle Située à Paris entre la rue Aumont-Thiéville et l'avenue des Ternes Voilà la jeune rue et tu n'es encore qu'un petit enfant Ta mère ne t'habille que de bleu et de blanc Tu es très pieux et avec le plus ancien de tes camarades René Dalize Vous n'aimez rien tant que les pompes de l'Église Il est neuf heures le gaz est baissé tout bleu vous sortez du dortoir en cachette Vous priez toute la nuit dans la chapelle du collège Tandis qu'éternelle et adorable profondeur améthyste Tourne à jamais la flamboyante gloire du Christ C'est le beau lys que tous nous cultivons C'est la torche aux cheveux roux que n'éteint pas le vent C'est le fils pâle et vermeil de la douloureuse mère C'est l'arbre toujours touffu de toutes les prières C'est la double potence de l'honneur et de l'éternité C'est l'étoile à six branches C'est Dieu qui meurt le vendredi et ressuscite le dimanche C'est le Christ qui monte au ciel mieux que les aviateurs Il détient le record du monde pour la hauteur Pupille Christ de l'oeil Vingtième pupille des siècles il sait y faire Et changé en oiseau ce siècle comme Jésus monte dans l'air Les diables dans les abîmes lèvent la tête pour le regarder Ils disent qu'il imite Simon Mage en Judée Ils crient s'il sait voler qu'on l'appelle voleur Les anges voltigent autour du joli voltigeur Icare Énoch Élie Apollonius de Thyane Flottent autour du premier aéroplane Ils s'écartent parfois pour laisser passer ceux qui portent la Sainte-Eucharistie Ces prêtres qui montent éternellement en élevant l'hostie L'avion se pose enfin sans refermer les ailes Le ciel s'emplit alors de millions d'hirondelles À tire d'aile viennent les corbeaux les faucons les hiboux D'Afrique arrivent les ibis les flamands les marabouts L'oiseau Roc célébré par les conteurs et les poètes Plane tenant dans les serres le crâne d'Adam la première tête L'aigle fond de l'horizon en poussant un grand cri Et d'Amérique vient le petit colibri De Chine sont venus les pihis longs et souples Qui n'ont qu'une seule aile et qui volent par couples Puis voici la colombe esprit immaculé Qu'escortent l'oiseau-lyre et le paon ocellé Le phénix ce bûcher qui soi-même s'engendre Un instant voile tout de son ardente cendre Les sirènes laissant les périlleux détroits Arrivent en chantant bellement toutes trois Et tous aigle phénix et pihis de la Chine Fraternisent avec la volante machine Maintenant tu marches dans Paris tout seul parmi la foule Des troupeaux d'autobus mugissants près de toi roulent L'angoisse de l'amour te serre le gosier Comme si tu ne devais jamais plus être aimé Si tu vivais dans l'ancien temps tu entrerais dans un monastère Vous avez honte quand vous vous surprenez à dire une prière Tu te moques de toi et comme le feu de l'Enfer ton rire pétille Les étincelles de ton rire dorent le fond de ta vie C'est un tableau pendu dans un sombre musée Et quelquefois tu vas la regarder de près Aujourd'hui tu marches dans Paris les femmes sont ensanglantées C'était et je voudrais ne pas m'en souvenir c'était au déclin de la beauté Entourée de flammes ferventes Notre-Dame m'a regardé à Chartres Le sang de votre Sacré-Coeur m'a inondé à Montmartre Je suis malade d'ouïr les paroles bienheureuses L'amour dont je souffre est une maladie honteuse Et l'image qui te possède te fait survivre dans l'insomnie et dans l'angoisse C'est toujours près de toi cette image qui passe Maintenant tu es au bord de la Méditerranée Sous les citronniers qui sont en fleur toute l'année Avec tes amis tu te promènes en barque L'un est Nissard il y a un Mentonasque et deux Turbiasques Nous regardons avec effroi les poulpes des profondeurs Et parmi les algues nagent les poissons images du Sauveur Tu es dans le jardin d'une auberge aux environs de Prague Tu te sens tout heureux une rose est sur la table Et tu observes au lieu d'écrire ton conte en prose La cétoine qui dort dans le coeur de la rose Épouvanté tu te vois dessiné dans les agates de Saint-Vit Tu étais triste à mourir le jour où tu t'y vis Tu ressembles au Lazare affolé par le jour Les aiguilles de l'horloge du quartier juif vont à rebours Et tu recules aussi dans ta vie lentement En montant au Hradchin et le soir en écoutant Dans les tavernes chanter des chansons tchèques Te voici à Marseille au milieu des pastèques Te voici à Coblence à l'hôtel du Géant Te voici à Rome assis sous un néflier du Japon Te voici à Amsterdam avec une jeune fille que tu trouves belle et qui est laide Elle doit se marier avec un étudiant de Leyde On y loue des chambres en latin Cubicula locanda Je me souviens j'y ai passé trois jours et autant à Gouda Tu es à Paris chez le juge d'instruction Comme un criminel on te met en état d'arrestation Tu as fait de douloureux et de joyeux voyages Avant de t'apercevoir du mensonge et de l'âge Tu as souffert de l'amour à vingt et à trente ans J'ai vécu comme un fou et j'ai perdu mon temps Tu n'oses plus regarder tes mains et à tous moments je voudrais sangloter Sur toi sur celle que j'aime sur tout ce qui t'a épouvanté Tu regardes les yeux pleins de larmes ces pauvres émigrants Ils croient en Dieu ils prient les femmes allaitent les enfants Ils emplissent de leur odeur le hall de la gare Saint-Lazare Ils ont foi dans leur étoile comme les rois-mages Ils espèrent gagner de l'argent dans l'Argentine Et revenir dans leur pays après avoir fait fortune Une famille transporte un édredon rouge comme vous transportez votre coeur Cet édredon et nos rêves sont aussi irréels Quelques-uns de ces émigrants restent ici et se logent Rue des Rosiers ou rue des Écouffes dans des bouges Je les ai vu souvent le soir ils prennent l'air dans la rue Et se déplacent rarement comme les pièces aux échecs Il y a surtout des juifs leurs femmes portent perruque Elles restent assises exsangues au fond des boutiques Tu es debout devant le zinc d'un bar crapuleux Tu prends un café à deux sous parmi les malheureux Tu es la nuit dans un grand restaurant Ces femmes ne sont pas méchantes elles ont des soucis cependant Toutes même la plus laide a fait souffrir son amant Elle est la fille d'un sergent de ville de Jersey Ses mains que je n'avais pas vues sont dures et gercées J'ai une pitié immense pour les coutures de son ventre J'humilie maintenant à une pauvre fille au rire horrible ma bouche Tu es seul le matin va venir Les laitiers font tinter leurs bidons dans les rues La nuit s'éloigne ainsi qu'une belle Métive C'est Ferdine la fausse ou Léa l'attentive Et tu bois cet alcool brûlant comme ta vie Ta vie que tu bois comme une eau-de-vie Tu marches vers Auteuil tu veux aller chez toi à pied Dormir parmi tes fétiches d'Océanie et de Guinée Ils sont des Christ d'une autre forme et d'une autre croyance Ce sont les Christ inférieurs des obscures espérances Adieu Adieu Soleil cou coupé Guillaume Apollinaire (1880 - 1918) recueil : Alcools

14-01-2014 om 17:33 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
11-01-2014
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.close and hostile examination 7
ontwerp schaakspel gebaseerd op romboïdes , uitvoering met 3D-printer

11-01-2014 om 18:30 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
09-01-2014
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Romboïdes 2014
Klik op de afbeelding om de link te volgen de romboïdes zijn op zoek naar een interessante landschapslocatie, heeft u een idee, vertel het ons!

09-01-2014 om 17:38 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
03-01-2014
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Marcel Dzama
Klik op de afbeelding om de link te volgen Even the Ghost of the Past 2008 Diorama composed of brick, door, wood, taxidermic fox, glazed ceramic sculptures, and acrylic on blackboard

03-01-2014 om 20:36 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
29-12-2013
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Marcel Duchamp bij Ronny Van De Velde in 1991
Klik op de afbeelding om de link te volgen deze eerste Belgische tentoonstelling met retrospectieve allure van werk van Duchamp was de start van een serieuze interesse van ondergetekende .

29-12-2013 om 14:42 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kerry James Marshall in MUHKA
Klik op de afbeelding om de link te volgen Kerry James Marshall, die al jaren in Chicago woont, wordt alom beschouwd als een van de grootste schilders van zijn generatie. Sterk beïnvloed door zijn ervaringen als jonge man ontwikkelde Marshall een kenmerkende stijl in zijn beginjaren als kunstenaar, gericht op het leven en de geschiedenis van de zwarte identiteit. Zijn, nu substantiële, oeuvre geeft zijn visie op de complexiteit van de Afro-Amerikaanse situatie, samen met de aanhoudende kwesties van rassenpolitiek, culturele weergave en sociale emancipatie. In een poging om de zwarte identiteit en beelden van westerse idealen te verzoenen, plaatst Marshall beide in zijn schilderijen, die determinaties van de zwarte identiteit belichten binnen een historisch kader en in de context van de huidige sociaal-politieke situatie. Marshall pakt ook de geschiedenis van de kunst aan: hij streeft ernaar om wat hij omschrijft als de 'leemte in de beeldenbank' te vullen met zijn werk, terwijl hij pertinente vragen opwerpt over hoe het kunstensysteem zichzelf in stand houdt en de daarmee samenhangende problemen van legitimatie, macht en marginalisering.

29-12-2013 om 14:32 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
25-12-2013
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rhombic typefaces door luc devroye
Klik op de afbeelding om de link te volgen lettertype ontwerp Luc Devroye

25-12-2013 om 20:39 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
21-12-2013
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ontwerp schaakstukken
work in progress21-12-2013 om 19:29 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
17-12-2013
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tekening van Duchamp voor Laforgue
Klik op de afbeelding om de link te volgen October's Little Miseries Every October I start to get upset. The factories' hundred throats blow smoke to the sky. The pullets are getting fat for Christmas Day. So I'll bray at our bleached and atrophied souls and melt a thousand icebergs over the old scrolls, the frightened mysticisms of religions. Find a decent spirit? Pretty hard. Legitimacy? Sure. It's a well-kept yard, But who's gonna bless our kitchens till the end? I'll say my prayers again to the Ice Age Snow, and cry to the wind, 'You too, you crooked old fart!' 'cause nothing'll take a load off you like that. (And with the Snow, falls pity. The withering kind. Those folks you always see with the hearts of leather? Someone should throw them a line, but will they ever?) So, yeah. You can tear at your ears, but it's a fool's sport. 'Cause nothing--not the seasons, art, the skies-- is worth two cents of skirt and a pair of eyes. Look, sweet. Two cents of skirt and a still-warm zipper and two cents worths of looks and what comes after . . . surely that's the remedy for ennui. Jules Laforgue deze tekening leidde naar nu descendant de l'escalier

17-12-2013 om 18:15 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Marcel Duchamp, Study for Portrait of Chess Players, 1911
,17-12-2013 om 18:08 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
14-12-2013
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.het zeventiende schaakstuk
Klik op de afbeelding om de link te volgen Hoe denkt een schaker? Hoe ontwikkelt hij optimaal zelfmanagement? Wat is goede voeding voor schakers? Heeft kleding invloed op schaakprestaties? Hoe verhoudt intelligentie zich tot schaakprestaties? Hoe benut je psychologische kennis voor schaaktraining? Wat dacht A.D. de Groot over Polgar? Wat is de invloed van de hersenhelften op schaakprestaties? De schaker is met al zijn mogelijkheden en beperkingen het zeventiende schaakstuk. Karel van Delft onderzoekt in het boek 'Het zeventiende schaakstuk' tal van schaakpsychologische vragen. Het boek omvat 22 artikelen en telt 194 pagina's. In de verhalenbundel staan zowel nieuwe als eerder gepubliceerde (deels bewerkte) artikelen. In de artikelen komen talrijke bekende grootmeesters en experts aan het woord.

14-12-2013 om 16:02 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
13-12-2013
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.André Raffray
Klik op de afbeelding om de link te volgen uit "la vie illustrée de Marcel Duchamp" Centre Pompidou, Paris, georganiseerd door fotografe Jennifer Gough-Cooper

13-12-2013 om 17:06 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
02-12-2013
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Phillip K. Smith III
Klik op de afbeelding om de link te volgen Joshua Tree National Park, een natuurpark in de Amerikaanse staat Californië, is een attractie rijker. Kunstenaar Phillip K. Smith III bouwde er een vervallen hut om tot een opmerkelijke kunstinstallatie.

Bijlagen:
images.jpeg (8.8 KB)   
http://youtu.be/5rB5K_SS67w   

02-12-2013 om 00:00 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
25-11-2013
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Blin
Klik op de afbeelding om de link te volgen kort samengevat ; )

25-11-2013 om 19:40 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
17-11-2013
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Folkert De Jong in het Middelheim
Klik op de afbeelding om de link te volgen ANTWERPEN - Het openluchtmuseum Middelheim stelt nieuwe bronzen beelden tentoon. De Nederlandse kunstenaar Folkert De Jong ontwierp elf ludieke figuren voor het museum, die het publiek moeten verrassen. In het openluchtmuseum Middelheim staan elf nieuwe beelden. De bronzen figuren werden ontworpen door de Nederlandse kunstenaar Folkert De Jong. Voor De Jong, die vooral met atypische materialen als piepschuim en plastic werkt, was het verre van evident om met brons te werken. ‘Voor het Middelheim wou ik iets speciaal doen’, zegt De Jong. ‘Ik paste de beelden aan hun toekomstige omgeving aan.’ In het paviljoentje in de rozentuin zijn vooral huiselijke taferelen terug te vinden. ‘Ik wou de vele passanten, die niet speciaal voor de beelden naar de tuin afzakken, niet overdonderen met abstracte, zwaarwichtige thema‘s’, zegt De Jong. ‘Daarom koos ik voor zaken die aansluiten bij een picknicksfeer, en liet ik plastic blikjes cola, houten kartons en een leren bal vergieten in brons. Ook mijn personages zijn geen hoogdravende figuren, maar eerder speelse acteurs.’ In het grasperk staan onder andere een man en een vrouw lijnrecht tegenover mekaar met een pistool in de aanslag. ‘Op die manier hangt er een spanning over de hele graszone’, zegt De Jong. ‘Ik wil mensen met mijn speelse beelden aan het denken zetten, en hen op een laagdrempelige manier laten genieten van kunst.’ De sculpturen van De Jong zijn nog tot april volgend jaar te bewonderen in de Hortiflora van het Middelheim.

17-11-2013 om 21:10 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
12-11-2013
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the safe place 7
Klik op de afbeelding om de link te volgen oil on canvas 50x70 2013

12-11-2013 om 17:45 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
10-11-2013
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gerard Herman
Klik op de afbeelding om de link te volgen L'Onion Vivant A French novel about an onion in existential difficulty, who peels himself as a suicidal act

10-11-2013 om 22:56 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
06-11-2013
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.verkeer in Turnhout, een visie
Klik op de afbeelding om de link te volgen Enige tijd terug werd er een 30 per uurzone ingevoerd in de Begijnendreef. Een mooi initiatief dat jammerlijk genoeg niet opgemerkt of niet toegepast wordt door de passerende automobilisten. Snelheden rond de 70 km zijn eerder gangbaar . Daar er al genoeg of zelfs misschien teveel verkeersregels aan de bestuurders opgelegd worden met politionele sancties, ziet ondergetekende een andere inbreng in deze problematiek. Dit licht - amusante en opvallend kunstwerk in aluminiumletters , geschilderd in signaalwit zodat de letters ook oplichten in het schijnsel van de autolichten, is eenvoudig aan te brengen met een dunne draadconstructie, hangend boven het wegdek, met een lichte speling van de wind. Passerende automobilisten zullen waarschijnlijk in hun verdere rit naar het einde van de straat reflecteren wat de mogelijke betekenis is van deze tekst. Ze is multi-interpreteerbaar, ieder zal het zelf invullen van een titel van een nummer tot een filosofische beschouwing. Het doel is hiermee bereikt met een mogelijke snelheidsdaling tot gevolg, nadenken over iets vergt namelijk dikwijls een bepaald rustpunt in deze hectische tijden van vooruitsnellen naar... ja, naar wat eigenlijk?

06-11-2013 om 16:58 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
29-10-2013
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the messenger : het onbeschreven blad als begin- en eindpunt
Het opengevouwen, lege blad "the messenger" is een reeks van doeken van verschillende formaten.Steeds dezelfde voorstelling wordt geïnterpreteerd via olie op doek, 1 doek per week. De schilder is nieuwsgierig naar de evolutie gedurende 1 jaar van steeds dezelfde handeling van steeds hetzelfde lege blad papier, dat geplooid, opengevouwen en beschadigd is. Deze handeling bekomt een wisselende kijk op een zeer eenvoudig beeld. Toch duiken er meerdere dimensies op bij langer en dus beter kijken. Het gehavende blad verkrijgt diepte door met beperkt palet (olijfgroen, Van Dijckbruin, grijs ,zwart, wit ,blauw) laag voor laag geschilderd te worden. Nat in nat of na welbepaalde droogtijden worden vervagingen gestreken met brede borstels, om nadien of tegelijk accenten te leggen met fijnere borstels. Steeds weer dezelfde herhaling doek per doek, met steeds andere resultaten. De maker moet terecht of niet denken aan reeksen van Morandi, Cézanne en Rothko. De composities en afgewerkte doeken zullen als geslaagd beschouwd worden door ondergetekende als mijn oog en geest een zuiver en samenhangend beeld ervaren , puur instinctmatig. Ik zal het u weten te vertellen na 52 doeken hoe de schilder zijn project bekijkt na deze tijdspanne van een jaar...

29-10-2013 om 11:37 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the messenger : nr 7
Klik op de afbeelding om de link te volgen ....de kunst kan niet beter gediend worden, dan door een negatieve gedachte.De duistere en nederige stappen zijn voor de geest van een kunstwerk even noodzakelijk als zwart voor wit. Werken en scheppen 'voor niets' , weten dat zijn werk geen toekomst heeft, het werk in een dag vernietigd zien en er zich bewust van zijn dat dat in wezen niet belangrijker is dan houwen voor eeuwen, dat is de moeilijke wijsheid die door het absurde denken gewettigd wordt. Het gelijktijdig op zich nemen van deze twee taken, aan de ene kant de ontkenning, aan de andere kant de vervoering, dat is de weg die zich opent voor de absurde kunstenaar. Hij moet de leegte kleur geven. Dit leidt tot een bijzondere opvatting van het kunstwerk. Men beschouwt het werk van een kunstenaar al te vaak als een opeenvolging van afzonderlijke getuigenissen. Men verwart dan de kunstenaar met de literator. Een diepe gedachte is in voortdurende wording, vermengt zich met de ervaring van een leven en vormt zich daarnaar. Zo leeft ook de enige schepping van een mens in de opeenvolgende en veelvuldige gestalten die zijn werken zijn. Het ene vult het andere aan,corrigeert het of achterhaalt het en spreekt het ook wel tegen.... uit " De mythe van Sisyphus" een essay over het absurde, Albert Camus

29-10-2013 om 00:00 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
22-10-2013
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the messenger 7 en detail
,

22-10-2013 om 15:28 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Café Ranonkel Turnhout met Paul Van Hees.
Klik op de afbeelding om de link te volgen Nachtraaf Paul Van Hees stelt tentoon in vzw Creative Factory.

22-10-2013 om 14:30 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen."Mathematical Object", 1936 Man Ray
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

22-10-2013 om 11:31 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
18-10-2013
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.édition populaire Borgerhout
Klik op de afbeelding om de link te volgen Bloemstraat 20

18-10-2013 om 16:06 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
15-10-2013
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the messenger 6 detail
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

15-10-2013 om 14:00 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
14-10-2013
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the messenger 6
Klik op de afbeelding om de link te volgen 140x100 oil on canvas 2013

14-10-2013 om 19:52 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
12-10-2013
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middle Gate Geel
met o.a. Jan van Imschoot,Paul Mc Carthy, Matthieu Ronsse...12-10-2013 om 18:29 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
11-10-2013
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Marc Bogaerts
Klik op de afbeelding om de link te volgen Marc Bogaerts in Würth Turnhout

11-10-2013 om 16:05 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Philip Aguirre y Otegui
Klik op de afbeelding om de link te volgen Philip Aguirre y Otegui in het Hofke van Chantraine in Oud Turnhout

11-10-2013 om 15:59 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
08-10-2013
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the messenger 5
Klik op de afbeelding om de link te volgen oil on canvas study 140x100 2013

08-10-2013 om 18:02 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
30-09-2013
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.rien a voir
Klik op de afbeelding om de link te volgen 100x140 oil on canvas 2013

30-09-2013 om 16:45 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
15-09-2013
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jef Geys in de Warande Turnhout
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

15-09-2013 om 20:08 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dries Segers in de Warande Turnhout
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

15-09-2013 om 20:05 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
14-09-2013
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rinus van de velde
Klik op de afbeelding om de link te volgen Speelt schaak, maar niet echt.

14-09-2013 om 18:21 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bytebier in galerie Van De Weghe
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

14-09-2013 om 18:14 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MICHAËL BORREMANS The people from the future are not to be trusted  
  ,

14-09-2013 om 17:33 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Warburg Project Marc Schepers
Klik op de afbeelding om de link te volgen Het ‘Warburg project’ is een tentoonstellingsreeks van Marc Schepers in de Ruimte Morguen te Antwerpen. De kunstenaar wil op die manier zijn werk verbinden aan een publicatie die eind 2013 zal verschijnen met als titel ‘De uitvinding van de wereld’. Met het 'Warburg project' wil de kunstenaar wijzen op de betekenis die beelden hebben in de samenleving. Vandaar ook de verwijzing naar de kunsthistoricus en cultuurhistoricus Aby Warburg (1866 - 1929), de grondlegger van de Cultuur wetenschappelijke bibliotheek Warburg en van de naar de godin van het geheugen benaamde, Mnemosyne beeldenatlas, te London. De Mnemosyne beeldenatlas is een verzameling beelden waarmee Warburg wou aangeven dat beelden hoe dan ook een symbolische betekenis hebben die naar de gebeurtenissen in de samenleving verwijst. Ook het werk van Marc Schepers verwijst op een eigenzinnige manier via montages, collages en installaties naar hoe wij naar beelden kijken. De tentoonstelling is continu in beweging en een voorloper voor de publicatie die eind 2013 zal verschijnen.

14-09-2013 om 17:10 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
09-09-2013
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the safe place 6
Klik op de afbeelding om de link te volgen 100x140 oil on canvas 2013

09-09-2013 om 21:25 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
13-08-2013
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the messenger 4
Klik op de afbeelding om de link te volgen oil on canvas 120x100 2013

13-08-2013 om 16:15 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
11-08-2013
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Ilse D'Hollander (1968-1997)
Klik op de afbeelding om de link te volgen De schilderijen van Ilse D’Hollander (Sint-Niklaas, 1968-1997) zijn het resultaat van een persoonlijke zoektocht naar het medium schilderkunst. Via een nauwkeurige observatie van haar directe omgeving creëerde D’Hollander composities van kleurvlakken en lijnen, trillende vormen en transparante overschilderingen. Visuele elementen uit het landschap, zoals een tak, huis of weg, worden omgezet in een meer abstracte vormentaal die varieert tussen herkenbaar, suggestief, vastberaden en meer poëtisch. Sommige van haar werken kunnen gelinkt worden aan schilders zoals Paul Cézanne, René Daniels of Raoul De Keyser. Gedurende een korte periode, tussen 1989 en 1997, liet Ilse D’Hollander een uitgebreid oeuvre schilderijen en tekeningen na. Haar werk werd sinds haar plotse overlijden slechts zelden getoond. Museum M in Leuven brengt nu met een vijftigtal schilderijen en tekeningen een bredere kijk op haar diverse kunstpraktijk. Parallel verschijnt er een eerste monografie die haar persoon en oeuvre belicht.

11-08-2013 om 12:26 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
07-08-2013
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MAURIZIO CATTELAN
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

07-08-2013 om 19:02 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
25-07-2013
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Restroom Adam Adach
Klik op de afbeelding om de link te volgen Adam Adach - Restroom, 2007 oil on canvas 16 x 20 inches.

25-07-2013 om 16:14 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.The Shot
Klik op de afbeelding om de link te volgen The Shot Felix Loycke (1972) 2006 100 x 150 cm Schilderij Olieverf / acryl / eitempera / canvas

25-07-2013 om 16:08 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
15-07-2013
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the safe place 5
Klik op de afbeelding om de link te volgen 100x100 oil on canvas 2013

15-07-2013 om 17:06 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
07-07-2013
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vaast Colson
Klik op de afbeelding om de link te volgen Jongbloed! KMSKA nodigde Vaast Colson uit voor een lezing over avant-garde.

07-07-2013 om 12:41 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
26-06-2013
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the regret
Klik op de afbeelding om de link te volgen 40x40 oil on canvas 2013

26-06-2013 om 16:38 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Romboïdes in Begijnhof Turnhout
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

26-06-2013 om 15:15 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
24-06-2013
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Everytime I come over here there is something wrong
Klik op de afbeelding om de link te volgen 120x100 oil on canvas 2013

24-06-2013 om 16:41 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
21-06-2013
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the moment is yours 8
Klik op de afbeelding om de link te volgen oil on canvas 100x80 2013

21-06-2013 om 16:33 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
17-06-2013
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the agreement
Klik op de afbeelding om de link te volgen study oil on canvas 50x70 2013

17-06-2013 om 11:24 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
16-06-2013
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Merci Marcel
Klik op de afbeelding om de link te volgen Playing games is an important element in everything you do, I believe. You have played chess all your life and I think that, in the same way, you have always approached your work as a player? Absolutely. I am extremely playful in that sense and I believe it’s the only form of fun possible in a world which isn’t always much fun. I am inclined to be witty. I regard humour as one of life’s vital ingredients. Sorrow and pain, on the other hand, are not at all essential; there is no good reason for them and people seem to feel obliged to cry much more often than they laugh. The Art Newspaper No. 27, April 1993 Interview with Marcel Duchamp by Jean Antoine, translation copyright: Sue Rose, 1993

16-06-2013 om 14:00 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Merci Marcel
Klik op de afbeelding om de link te volgen When you gave up painting, did you believe that painting was dead? No. First, you know, I haven’t given up painting; if I get an idea for a painting tomorrow, I’ll do it. I didn’t make any hard and fast resolutions at all, of any kind. I simply stopped because I didn’t have anything more to say at the time. I had run out of ideas; ideas don’t come as easily as all that. As I have never been in the habit of working at my easel every morning from eight am, I only feel inclined to work when something stirs me in some way. Then I try to find a way of expressing the idea and there isn’t one. There hasn’t been one for a long time and that’s all I can say. But I didn’t make any hard and fast decisions about giving up painting at all The Art Newspaper No. 27, April 1993 Interview with Marcel Duchamp by Jean Antoine, translation copyright: Sue Rose, 1993

16-06-2013 om 13:55 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
01-06-2013
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Martin Parr
Klik op de afbeelding om de link te volgen Martin Parr (geboren 23 mei 1952 in Epsom, Surrey) is een Britse documentairefotograaf, fotojournalist en verzamelaar. Hij is bekend door zijn fotografische projecten met een kritische blik op de moderne samenleving, met name het consumentisme, buitenlandse reizen en toerisme, autorijden, familie en relaties en voedsel.

01-06-2013 om 14:08 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
29-05-2013
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the attempt (4)
Klik op de afbeelding om de link te volgen oil on canvas 2013 120x140

29-05-2013 om 15:37 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
25-05-2013
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Carefull honey, it's loaded
Klik op de afbeelding om de link te volgen 2013 120x140 oil on canvas

25-05-2013 om 16:17 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
12-05-2013
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.study: the hunt
Klik op de afbeelding om de link te volgen 70x50 oil on canvas 2013

12-05-2013 om 19:00 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
10-05-2013
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the hand over
Klik op de afbeelding om de link te volgen oil on canvas 120x140 2013

10-05-2013 om 16:58 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
07-05-2013
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Master of the universe
Klik op de afbeelding om de link te volgen oil on canvas 2013 Ketamine etc...

07-05-2013 om 11:25 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
06-05-2013
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.schaak met Vic Gentils in het Middelheim
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

06-05-2013 om 15:45 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
22-04-2013
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the catholic series: the secret
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

22-04-2013 om 19:58 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the achievement 5
Klik op de afbeelding om de link te volgen oil on canvas 120x120 2013

22-04-2013 om 17:28 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
21-04-2013
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Marc Cruysberghs in de Halle te Geel
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

21-04-2013 om 20:22 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
17-04-2013
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the achievement 4
Klik op de afbeelding om de link te volgen 120x120 oil on canvas 2013 In zijn werk wil hij onze (natuurlijke?) neiging naar controle en macht over onze leefwereld analyseren. “In dat opzicht zijn er eigenlijk drie invalshoeken die mijn werk bepalen,” zegt Roes: “Eén: de manier waarop mensen met macht omgaan tout court. Twee: de fascinatie van de mens (als onderdaan) voor de machthebber; drie: het ridiculiseren van de machtspositie.” Deze visie resulteert in een boeiende herinterpretatie van de realiteit waarbij je als toeschouwer niet alleen geconfronteerd wordt met ‘bekende’ machthebbers, maar ook met je eigen verlangen om je leefwereld te controleren en te beheersen. John Dondeyne

17-04-2013 om 00:00 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
16-04-2013
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the achievement 3
Klik op de afbeelding om de link te volgen 25x35 oil on canvas 2013

16-04-2013 om 15:20 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
04-04-2013
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the attempt (3)
Klik op de afbeelding om de link te volgen oil on canvas 60x50 2013

04-04-2013 om 14:30 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
27-03-2013
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mladen Stilinović Artist at work
Klik op de afbeelding om de link te volgen Mladen Stilinović Artist at work 1978 Courtesy Mladen Stilinović

27-03-2013 om 10:08 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
26-03-2013
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Paul Van Hees
Klik op de afbeelding om de link te volgen werk van Paul Van Hees,gemaakt op een nachtelijk uur in café De Ranonkel in Turnhout, ergens in 2013.

26-03-2013 om 15:19 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
19-03-2013
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the achievement 2
Klik op de afbeelding om de link te volgen 120x140 oil on canvas 2013 De strijd om erkenning is de strijd om een masker; dit masker evenwel valt samen met de 'persoonlijkheid' die de maatschappij aan elk individu toekent. Het is niet verbazingwekkend dat de erkenning van de eigen persoon millenialang het meest benijde en betekenisvolle bezit is geweest. Andere menselijke wezens zijn bovenalbelangrijk en noodzakelijk omdat ze mij kunnen erkennen. Ook macht, roem, rijkdom, waarvoor de 'anderen' zo gevoelig lijken te zijn, hebben uiteindelijk slechts betekenis vanuit het oogpuntvan deze erkenning van persoonlijke identiteit. uit "Naaktheden" van Giorgio Agamben.

19-03-2013 om 00:00 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
15-03-2013
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Forward to the backyard
Klik op de afbeelding om de link te volgen 120x140 oil on canvas 2013

15-03-2013 om 15:39 geschreven door bob  


>> Reageer (1)
11-03-2013
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Forward to the backyard : detail
140x120 oil on canvas 201311-03-2013 om 18:08 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
08-03-2013
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Peter de Meyer
Klik op de afbeelding om de link te volgen down 2008

08-03-2013 om 22:19 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
04-03-2013
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Le Romboïde
Klik op de afbeelding om de link te volgen Le romboïde dans le paysage français

04-03-2013 om 17:42 geschreven door bob  


>> Reageer (1)
25-02-2013
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Neo Rauch in de Bozar
Klik op de afbeelding om de link te volgen De Oost-Duitse schilder Neo Rauch debuteerde op zijn 33ste, vier jaar na de val van de muur. Een kleine twintig jaar later werden zijn bevreemdende schilderijen in de belangrijkste musea ter wereld getoond. Bozar brengt nu ook een overzicht van zijn werk in ons land.

25-02-2013 om 14:44 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schaakcafé Greenwich Brussel
Klik op de afbeelding om de link te volgen Greenwich wordt brasserie Het Brusselse ‘schaakcafé’ Greenwich is helemaal gerestaureerd, inclusief lichtkoepel in de biljartzaal en de befaamde herentoiletten. Maar de sfeer van weleer komt niet terug. “Met een groepje verwoede schakers, een paar theetjes en pintjes run je geen zaak meer,” zei eigenaar Kees Eijrond en hij smeet de schakers buiten en zette mosselen friet voor 10 euro op de kaart. In beter tijden speelde zelfs Marcel Duchamp hier op de schaakborden, maar dat is nu nostalgie...

25-02-2013 om 14:36 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
14-02-2013
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tentoonstelling Marieke Van Wuytswinkel & Jill Vandorpe in vzw detweedehelft
Klik op de afbeelding om de link te volgen In vzw de tweede helft gaan Marieke Van Wuytswinkel en Jill Vandorpe aan de slag met installaties, projecties en grafisch werk. Ze leiden ons doorheen verschillende ruimten waar ‘hindsight’ (terugblik) centraal staat. "A space you recognize yet the walls are not fixed and the light is not real. You may recognize something, something to hold on to, a small frame, a cross hanging from the wall or is it just a feeling, a feeling of having been there before. You try and look closer but it seems like trying to hold water in the palm of your hand." De herinnering is zowel in het werk van Van Wuytswinkel als Vandorpe inherent aanwezig. In De Tweede Helft gaan ze echter in nauw samenwerkingsverband hiermee aan de slag. Licht en witruimte, enerzijds fysiek aanwezig, vormen daarnaast ook de mentale ruimte waar herinneringen zich kunnen ontvouwen. De toeschouwer begeeft zich doorheen nauwgezette, toch fragmentarisch ingerichte ruimtes. Slechts kleine fotografische restanten of indrukken van objecten kunnen ons doen gissen naar een oorspronkelijke herinnering, ‘hindsight’...

14-02-2013 om 17:24 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tent
Klik op de afbeelding om de link te volgen work in progress

14-02-2013 om 16:11 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
09-02-2013
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Moving stories by Nicolas Provost
Klik op de afbeelding om de link te volgen http://youtu.be/BKxGmOmNYlU Dialogen komen uit Blue Velvet van David Lynch 0:22 Geluid
0:45 Ik zie iets wat altijd verborgen is geweest,
 Ik ben betrokken bij een raadsel, ik zit er midden in.
 En het is allemaal geheim.
0:59 Ben je zo gek op raadsels.
 Ja
 Jij bent een raadsel. En ik ben gek op jou.
 O ja,
1:27 Kus
 Jeffrey, niet doen, alstublieft.
1:40 Ben je echt bezorgd om mij?
 Vind je dat zo gek? Ja, ik ben erg bezorgd.
2:06 Geluid
4:47 Is alles o.k.? Ja. (Gelach)
5:02 Het is zo’n vreemde wereld. (Einde van Blue Velvet)
5:57 Piano muziek plus gezang Ursula De Graef

09-02-2013 om 00:00 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
05-02-2013
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the moment is yours 1
Klik op de afbeelding om de link te volgen 70x60 oil on canvas 2012 Een camera schiet geen realistische beelden, geen objectieve beelden. Een foto verwijst vooral naar alles wat er niet op te zien is. Een foto heeft voor- en nageschiedenis. Zij is een gevoels- en gedachtemachine, niet het eindpunt maar het startpunt van ons kijken. Ons kijken. Een foto wordt een woord, meerdere woorden of anders gezegd; foto’s zijn woorden. Foto’s uit je familiealbum hebben een verleden en een toekomst. Een foto van je kind doet je denken aan toen, daar op die plaats, misschien met een andere geliefde dan nu, en tevens aan wat er nu van je kind geworden is. Maar ook verder, wat je hoopt dat je kind ooit doet. Familiefoto’s zijn een bewegende tijdlijn, geen bevriezing van tijd. Als je als zestig jarige door het familiefotoalbum bladert met een kleinkind op de schoot zie je niet dezelfde beelden, hoewel de foto’s dezelfde zijn. Daarom is een foto of schilderij, een glibberig verrassend naar alle kanten uitschietend voel- en denkbeeld. Het schilderij hierboven toont vermoedelijk een man. We weten niets van hem, alleen dat hij aan een geldautomaat staat. Is het daardoor een arm beeld? Toont het ons te weinig woorden? Misschien maakt dit het beeld zo vreemd. Niet het onscherpe maakt dit beeld onduidelijk maar zijn onbepaaldheid. Ursula De Graef

05-02-2013 om 17:52 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the moment is yours 6
120x10005-02-2013 om 17:45 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
04-02-2013
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the moment is yours 6 : study
Klik op de afbeelding om de link te volgen oil on canvas 100x120 2013 the search of something of beauty

04-02-2013 om 19:53 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
28-01-2013
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the safe place
100x80 oil on canvas 201228-01-2013 om 17:55 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
16-01-2013
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the safe place 4 : the kindness of its nature
Klik op de afbeelding om de link te volgen study 50x60 oil on canvas 2013 Een deken wordt over een object gedrapeerd, toevallig. De vorm is willekeurig, enige voorwaarde is dat er een opening is, zo donker mogelijk. Deze constructie refereert naar de bouwsels die men als jong kind maakt. Na de eerste experimenten met potlood, stift en verf voor het speelse onderzoek van het kind naar kleur en lijn, verschijnt de behoefte ruimtelijk te ontwerpen, dikwijls een schuilplaats of een "huis", waar het kind zich terugtrekt in zijn eigen mini-kosmos, controleerbaar en afmeetbaar; a safe-place als het ware. De schilder, genaamd Bob Roes, kiest deze bouwsels uit om ze naar een plat vlak, het doek, te brengen waar ze geboetseerd worden zoals Cézanne zijn Mont St. Victoire ontleedde en abstraheerde. De lijnen en vlakken die ruimtelijkheid sugereren, zouden kunnen verwijzen naar composities van Morandi; La peinture n'est pas morte.

16-01-2013 om 12:24 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.steen gevonden...
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

16-01-2013 om 11:27 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.3 stoppages étalon
Klik op de afbeelding om de link te volgen « Mes trois stoppages-étalon sont donnés par trois expériences, et la forme est un peu différente pour chacune. Je garde la ligne et j'ai un mètre déformé. C'est un mètre en conserve, si vous voulez, c'est du hasard en conserve. » M.Duchamp

16-01-2013 om 11:10 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.c'est toujours les autres...
Klik op de afbeelding om de link te volgen dank Marcel voor eene genezing

16-01-2013 om 11:09 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
09-01-2013
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beaufort 2015
Klik op de afbeelding om de link te volgen kunstproject aan zee: Beaufort 2015 inzending The Messenger, kunsthars

09-01-2013 om 14:22 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
05-01-2013
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the moment is yours 5
Klik op de afbeelding om de link te volgen oil on cnavas 70x50 2013

05-01-2013 om 13:30 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
02-01-2013
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.all time favourite
Klik op de afbeelding om de link te volgen Gustave Courbet, The Desperate Man (1844-45), oil on canvas. 17-3/4″ x 21-5/8″; courtesy The Metropolitan Museum of Art

02-01-2013 om 00:00 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
30-12-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the moment is yours 4
Klik op de afbeelding om de link te volgen oil on canvas 70x50 2012

30-12-2012 om 13:48 geschreven door bob  


>> Reageer (2)
29-12-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kris Martin summit
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

29-12-2012 om 12:39 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kris Martin in White Cube
Klik op de afbeelding om de link te volgen Kris Martin Et in Terra, 2011 Brass 110 1/4 x 39 3/8 x 39 3/8 inches 280 x 100 x 100 cm

29-12-2012 om 12:35 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
28-12-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the nightwatcher 1 Francis Alys
Klik op de afbeelding om de link te volgen Öl und Enkaustik auf Leinwand, auf Holz montiert 14,3 x 18 cm Erworben 2003 Inv. Nr. 2003/22 MMK Museum für Moderne Kunst Frankfurt am Main Erworben mit Mitteln des 3x8 Fonds, einer Initiative von 12 Frankfurter Unternehmen und der Stadt Frankfurt am Main Bildnachweis: © Francis Alys, Courtesy Galerie Peter Kilchmann Foto: Axel Schneider * 1959 in Antwerpen (BE) Lebt in Mexico, D.F. (MX)

28-12-2012 om 15:48 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
27-12-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the moment is yours 2
Klik op de afbeelding om de link te volgen 50x70 oil on canvas 2012 Het groeiend aantal bewakingscamera’s verontrust menig mens, men vindt zich te pas en onpas bekeken. Toch is er regelgeving in verband met het plaatsen. Elke camera geplaatst in een besloten plaats (afgebakend door een afsluiting) al dan niet toegankelijk voor het publiek, is aangevraagd bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Voor een niet-besloten plaats is er bijkomend een positief advies van de betrokken gemeenteraad en korpschef van de politiezone nodig. Onder een niet-besloten plaats verstaat men elke plaats die niet door een ‘omsluiting’ is afgebakend en vrij toegankelijk is voor het publiek (bv gemeente-plein, park, marktplaats,…). We worden nog op andere manieren bekeken. Amazon ‘ziet’ welke boeken je koopt en adviseert hierop andere boeken die je kunnen interesseren. Je gsm laat sporen achter, je sms’en kunnen opgevraagd en nagelezen worden. Anderzijds willen we ons ook graag laten zien. Denk aan het grote succes van Facebook. Het ontstond op 4 februari 2004 (toen nog "The facebook" genoemd). Mark Zuckerberg is de medeoprichter en het hoofdkantoor bevindt zich in Menlo Park, Californië. Sinds mei 2008 bestaat er een Nederlandstalige versie. In december 2008 groeide de site met 600.000 nieuwe aanmeldingen per dag. In april 2009 had Facebook meer dan 200 miljoen actieve gebruikers, vijf maanden later waren dat er 50 miljoen meer. In juli 2010 bediende Facebook een half miljard gebruikers, circa zeven procent van het aantal aardbewoners. Anno 2012 heeft het ongeveer 1 miljard gebruikers Deze virtuele omgeving maakt het mogelijk te experimenteren met onze identiteit. Op het internet ontwerpen we ‘ons zelf’ zoals we zelf willen. Het begint al met de startfoto. Welke tonen we? Diegene waar we gewoon in de camera kijken? Of liever een ‘artistieke?’ Of een grappige? Of toch maar de kindjes, de kat of een voertuig? En heb jij echt die opleiding gehad? Tonen we verder in de albums beelden van vakanties of juist niet? Of foto’s van een stoere hobby? Iedereen kan nu zomaar als het ware bij elkaar binnen kijken. En je hebt het graag. Je ‘Like’d’ menig foto of bericht en wordt zelf graag ‘ge-like’d’. Vind ik leuk. Met uitroepteken! Dat het een leeg gebaar is maakt niet uit, het is ook maar een virtuele ‘Like’. Een muisknop klik, een niets kostend vriendelijk automatisme op Facebook. Is er geen instelling waarbij je ook ongelezen en niet geziene foto’s kunt ‘Vind ik leuk-en’? Allemaal duimpje op. Sommigen typen er nog eens ‘Like’ bij! Enerzijds hebben we bedenkingen bij bewakingscamera’s, anderzijds zetten we ons ongegeneerd te kijk op het web. Je zal de eerste niet zijn die een sollicitatie misloopt nadat de werkgever je naam even gegoocheld heeft. Ursula De Graef

27-12-2012 om 00:00 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
22-12-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the moment is yours 3
Klik op de afbeelding om de link te volgen oil on canvas 50x 70 2012 the moment is yours Van alle handelingen die deze twee mensen gedaan hebben en nog gaan doen is deze stap, daar en toen, vastgelegd door een bewakingscamera. Hun ‘zijn’ even stil gezet kan je zeggen.
De titel van het werk is dan ook passend: ‘The moment is yours’. Al kijkend komen ‘Wij’ om de hoek. Elke keer als iemand naar dit werk kijkt grijpt hij of zij de ruimte van ‘The moment’ en maakt het ‘Yours’. Yours betekent: de (het)uwe, de uwen.
We weten niets van deze mensen, misschien liepen ze toevallig naast elkaar. Zouden we anders naar het werk kijken als we er een vader en zijn zoon in zien? Of een vrouw met haar man? Of eender wie in welke relatie ook? Ik denk het wel. Dan zet het schilderij andere en verschillende betekenislagen in gang. Het werk wordt rijk of arm voor, door, en in de kijker. De een haalt zijn schouders op en een ander blijft gefascineerd zien. Ursula De Graef

22-12-2012 om 00:00 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
13-12-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.evolution is the exception, extinction is the rule part 7 2012
Klik op de afbeelding om de link te volgen image security camera 70x60 oil on canvas 2012 Het laatste schilderij van Bob Roes neemt met de ‘Z’ schikking een klassieke compositie aan. Onze leesrichting volgend, van links boven via een zwierige krul even naar het midden en dan definitief naar rechtsonder uit het beeld vluchtend toont zich een wandelpad. Het pad sluit een constructie met voetstuk in, misschien een verlichtingspaal. ‘Security camera’ staat er in de titel, dit is een ‘Still’ uit beelden zoals ze gemaakt worden met bewakingscamera’s. Filmbeelden ergens opgenomen, onduidelijk en een beetje onscherp. We weten dat dergelijke camera’s hangen op plaatsen die bijzondere aandacht vragen. Beveiliging tegen inbraak of criminaliteit bijvoorbeeld. Is dit een plek waar drugdealers elkaar ontmoeten of een mogelijk sluikstort, we weten het niet. En juist dit niet weten geeft het toch vredige beeld een dreiging zonder dat we iets grimmig zien, niets toont gevaar of risico. Maar het ‘kwaad’ kan elk ogenblik toeslaan. De camera wacht er rustig op, hoopt er zelfs op zodat het kan vastgelegd worden. Want dat is de bestaansfunctie van deze apparaten, anders is hun aanwezigheid overbodig. (Is er verder nog iemand die deze beelden constant volgt op een monitor? Of wordt er alleen achteraf beroep op gedaan als het ‘kwaad’ reeds gebeurd is?) Is het abrupt kunnen toeslaan van het ‘kwaad’ het grondpatroon van dit schilderij? Wordt deze ‘potentie’ hier gethematiseerd, een constante dreiging, zomaar, ergens, ineens? Het eerder rustige en vredige beeld wordt aangetast en opgefokt door de aanvullende titel. Of is het juist andersom? Is het ‘opgefokt’ worden door onze angsten het motief van dit schilderij, wordt deze ‘potentie’ hier gethematiseerd? Daar er in het schilderij niets ‘kwaad’ gebeurt kunnen we ons afvragen waarom het ons benauwd zou maken. De bange mens, angstig wandelend door het leven? Ursula De Graef

13-12-2012 om 00:00 geschreven door bob  


>> Reageer (1)
12-12-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.evolution is the exception, extinction is the rule part 6 2012
60x70 oil on canvas 201212-12-2012 om 00:00 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
11-12-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.winterlicht
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

11-12-2012 om 15:22 geschreven door bob  


>> Reageer (1)
09-12-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rinus van de velde en Adrian Ghenie bij Tim Van Laere gallery
,09-12-2012 om 15:33 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bert De Beul in Geukens & De Vil
,09-12-2012 om 15:29 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
01-12-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the pursuit of happiness, interrupted (7) 2012
Klik op de afbeelding om de link te volgen 50x70 oil on canvas 2012 from the series "Master of the universe" : cocaïne

01-12-2012 om 18:02 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
30-11-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the pursuit of happiness, interrupted (6) 2012
Klik op de afbeelding om de link te volgen 50x70 oil on canvas 2012 from the series "Master of the universe" : heroïn

30-11-2012 om 18:06 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
22-11-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the pursuit of happiness, interrupted (5) 2012
Klik op de afbeelding om de link te volgen 50x70 oil on canvas 2012 : from the series "Master of the universe" Ketamine time

22-11-2012 om 00:00 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
21-11-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.corrected version: 1 man folding
70x50 oil on canvas 201221-11-2012 om 16:10 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
17-11-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.100 paintings in 3 minutes
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,One man folding 70x50 2012

Bijlagen:
DSC07951-001.JPG (592 KB)   
DSC07951.JPG (431.6 KB)   
http://youtu.be/myR00j2yd84   

17-11-2012 om 00:00 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
16-11-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.XPO Paul Snoeckx in vzw de tweede helft
opening nu zaterdag 17 november 19.30 u16-11-2012 om 16:09 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.XPO Paul Snoeckx in vzw de tweede helft
Klik op de afbeelding om de link te volgen Collages, schilderijen, montages. Over tijd en over het winnen van tijd. Het verliezen van tijd, mogelijk gaat het daar over. Over veel en weinig en over minder dan weinig. Wat zoiets oplevert: niets over niets, maar dan met veel kleuren, om niets te laten zien. En daaronder nog veel meer. Herroepen werk. Om de tijd te vergeten. Markeringen van nutteloze momenten. Odes aan de odeloosheid. Om in tranen uit te barsten van weerzin. Vooral daarom. In de hoop dat deze roekeloze werken niets dan radeloosheid zouden teweeg brengen. Werken van de laatste tijd; Blitz & schichtig. P.S.: The change is on the floor. Praktisch open: donderdag, vrijdag en zondag van 13.30 uur tot 16.30 uur, van 18 november tot en met 16 december 2012 en op afspraak: tel. 0496 62 66 48 in atelier 20+03, Graatakker 5 bus1. Turnhout

16-11-2012 om 16:05 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
12-11-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Evolution is the exception, extinction is the rule part 5 2012
Klik op de afbeelding om de link te volgen oil on canvas 50x70 2012

12-11-2012 om 15:43 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
07-11-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.We will follow
2012 oil on canvas 120x10007-11-2012 om 15:48 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
02-11-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.woman on sheets
Klik op de afbeelding om de link te volgen corrected version oil on canvas 50x70 2012

02-11-2012 om 16:44 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
27-10-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tent Turnhout
Klik op de afbeelding om de link te volgen In het midden van de 19de eeuw bevond Turnhout zich letterlijk en figuurlijk aan de rand van het land. De Kempen beschikte nauwelijks over verharde wegen of bevaarbare rivieren. De uitbreiding van het wegennet, de aanleg van een kanaal en een spoorwegverbinding zouden de Kempen stilaan uit zijn isolement halen. Het eerste deel van dit kanaal, gaande van Dessel naar Tunhout, werd geopend in 1846. De zwaaikom kwam aan de Kastelein in het verlengde van de Oude Vaartstraat. De straatnaam verwijst duidelijk naar de twee fasen waarin het kanaal werd gegraven. Aan de Nieuwe Kaai werd het kanaal later tot Schoten doorgetrokken. Dit tweede gedeelte werd in 1874 opengesteld. Het kanaal Dessel-Schoten is in totaal 64 km lang en ongeveer 20 meter breed. Het wordt voorzien van water uit de Maas, via de Zuid-Willemsvaart en het Kempisch Kanaal. Toen het kanaal in 1846 zijn voltooiing bereikte, droomde men van een passende inhuldiging met vuurwerk en fanfares. Hoewel de ere-gast, Leopold I, uiteindelijk niet van de partij was, duurde het feest toch drie dagen lang. De officiële opening aan de Oude Kaai trok een menigte genodigden en toeschouwers, wel 10.000 schreef men, en heel wat Nederlanders. Het was dan ook een heerlijk schouwspel. Door middel van aan elkaar vastgemaakte schepen werd een vlottend en versierd paviljoen gebouwd. Aan de kade stonden twee tenten waarboven de Belgische en de Nederlandse vlaggen wapperden. Hier namen de harmonies van Turnhout en Tilburg plaats. En ‘s avonds was er een groot bal op het vlot.

27-10-2012 om 12:42 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
23-10-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.series: tent nr 8
the safe place 100x120 oil on canvas 201223-10-2012 om 15:57 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
15-10-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.XPO Paul Snoeckx in vzw de tweede helft
Klik op de afbeelding om de link te volgen Collages, schilderijen, montages. Over tijd en over het winnen van tijd. Het verliezen van tijd, mogelijk gaat het daar over. Over veel en weinig en over minder dan weinig. Wat zoiets oplevert: niets over niets, maar dan met veel kleuren, om niets te laten zien. En daaronder nog veel meer. Herroepen werk. Om de tijd te vergeten. Markeringen van nutteloze momenten. Odes aan de odeloosheid. Om in tranen uit te barsten van weerzin. Vooral daarom. In de hoop dat deze roekeloze werken niets dan radeloosheid zouden teweeg brengen. Werken van de laatste tijd; Blitz & schichtig. P.S.: The change is on the floor.

15-10-2012 om 10:36 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
12-10-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the catholic series: the secret
Klik op de afbeelding om de link te volgen 3x 50 x70 oil on canvas 2012

12-10-2012 om 17:21 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
11-10-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the catholic series: the secret
oil on canvas 50x 70 201211-10-2012 om 14:52 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
09-10-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.verhuis Romboïdes
of de trek richting zuiden...09-10-2012 om 13:52 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
30-09-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the messenger installation 400x600
Klik op de afbeelding om de link te volgen correction with yellow

30-09-2012 om 17:45 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the messenger installation 400x600
Klik op de afbeelding om de link te volgen correction with blue

30-09-2012 om 12:56 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
29-09-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the messenger installation 400x600
wood 201229-09-2012 om 16:49 geschreven door bob  


>> Reageer (1)
24-09-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Romboïdes in Begijnhof Turnhout 2012
de laatste week in het begijnhof, over afzienbare tijd naar Aurignac, France...

24-09-2012 om 19:08 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
22-09-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the attempt (work in progress)(2)
Klik op de afbeelding om de link te volgen oil on canvas 30x40 2012

22-09-2012 om 17:02 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the messenger 3
oil on canvas 30x40 2012

22-09-2012 om 15:43 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
15-09-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the attempt (work in progress)
,

15-09-2012 om 17:15 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
05-09-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the attempt (diptych)
Klik op de afbeelding om de link te volgen 2x50x70 oil on canvas 2012

05-09-2012 om 15:11 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
01-09-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.expo Merci Marcel
,

01-09-2012 om 17:15 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Iedere zondag van half 2 tot half 5 tot 3 oktober open, graatakker 5 te Turnhout.expo Merci Marcel
,01-09-2012 om 11:31 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Iedere zondag van half 2 tot half 5 tot 3 oktober open, graatakker 5 te Turnhout:expo Merci Marcel
,

01-09-2012 om 11:30 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
31-08-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SMAK Vincent Geyskens
De tentoonstelling UnDEAD verzamelt een selectie uit het figuratieve en abstracte oeuvre van schilder Vincent Geyskens (°1972, Lier). Volgens Geyskens gedraagt de schilderkunst zich binnen de hedendaagse kunst als een ‘undead’, een rusteloze zombie uit het verleden die zijn aanwezigheid niet kan verantwoorden. Hijzelf blijft daarom de absolute autonomie, het materiële en het lichamelijke plezier van de schilderkunst bevragen.31-08-2012 om 16:59 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
27-08-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ursula de Graef over de expo "Merci Marcel" in de tweede helft
Klik op de afbeelding om de link te volgen Bob Roes neemt het werk ‘Etant Donnés’ van Marcel Duchamp als onderwerp voor een schilderij. Wie dat werk van MD kent herinnert zich de macabere sfeer van die installatie. De kijker wordt willens nillens een voyeurist. Staande voor een verweerde houten deur moet hij letterlijk door twee gaatjes kijken om dan een vreemde setting te zien. Achter een opening in een stenen muur ligt een vrouw op haar rug, naakt. Onder een blauwe hemel in een landschap met struiken en een waterval toont zij brutaal haar geslacht aan de kijker. Gelijktijdig houdt ze in de linkerhand een brandende gaslamp. Niets vermoedend stapte de kijker een peepshow binnen, en als er nog bezoekers in het museum rondlopen weet hij dat zij weten wat hij nu ziet en voelt zich betrapt. (Als een voyeur gluurt luistert hij scherp of er niemand nadert.) Niets van dit alles is te zien op het schilderij van Bob Roes. Uitgangspunt is een foto van deze installatie àchter de houten deur. MD heeft zorgvuldig notities en foto’s gemaakt in het vooruitzicht deze constructie te heropbouwen in het museum. De opstelling in ‘kunstencentrum de tweede helft’ herhaalt symbolisch de opstelling in het ‘Philadelphia Museum of Art’. De toeschouwer kijkt nu ook door twee gaatjes in een deur naar het werk van Bob Roes. Daardoor ontstaat er een boeiende omkering. De peepshow kijkt nu als het ware naar de kijker. (De kijker wordt hier geacht een kenner van het werk van MD te zijn, en zodoende al een vermoeden had wat hij ging zien. Niet dus!) Geen uitdagend naakt zoals verwacht, maar het groezelige raamwerk dat de fantasmatische ondersteuning van het sexuele schraagt. De materiële drager, de enscenering die ‘Etant Donnés’ stuurt wordt vervaagd en vervormd getoond. Het naakt is zelfs weggelaten bij Roes. Als door een sluier of filter toont de organisatie van het genot zich in een blauwe waas. Sigarettenrook na de daad? Over ‘Etant Donnés’ is veel geschreven en er zijn veel betekenissen gelegd, het ene al boeiender dan het andere. Roes toont gewoon en daardoor verrassend de achterkant.

27-08-2012 om 11:58 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
26-08-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the recollection
Klik op de afbeelding om de link te volgen the recollection 2012 100x120 oil on canvas

26-08-2012 om 12:44 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
24-08-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Forces of behaviour
Klik op de afbeelding om de link te volgen 70x50 2012 oil on canvas

24-08-2012 om 14:08 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
15-08-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Matthieu Ronsse: jong geweld
Klik op de afbeelding om de link te volgen http://youtu.be/ewsbzTPkFZo

15-08-2012 om 13:33 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
10-08-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.studies van Goya en Vélazquez in Besançon
,10-08-2012 om 14:03 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
19-07-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ursula De Graef over the Party(2)
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

19-07-2012 om 11:25 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
14-07-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the pursuit of happiness, interrupted 3
oil on canvas 50x70 201214-07-2012 om 15:05 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
13-07-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Hans Op de Beeck in de Warande Turnhout
Beeldend kunstenaar Hans Op de Beeck presenteert deze zomer -van 7 juli tot 19 augustus- samen met de Warande een groepstentoonstelling rond landschapsschilderkunst met getalenteerde, niet-professionele kunstenaars. Het betreft zowel het stedelijke als het natuurlijke landschap in de breedste zin van het woord. Hans Op de Beeck lanceerde al in 2011 een oproep aan amateurkunstenaars om eigen werk in te zenden. Uit meer dan 1.000 inzendingen van om en bij de 350 amateurschilders uit heel Vlaanderen heeft Op de Beeck een eigenzinnige, uiterst subjectieve selectie gemaakt. Met een dertigtal geselecteerde werken is een bijzondere tentoonstelling opgebouwd in de Warande die volwaardig aandacht schenkt aan amateurschilderkunst.

13-07-2012 om 17:18 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
11-07-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Berlinde De Bruyckere en Philippe Vandenberg in de Pont Tilburg
Innocence is precisely: never to avoid the worst In deze tentoonstelling gaat Berlinde De Bruyckere (1964) de dialoog aan met het werk van Philippe Vandenberg (1952-2009). In een uitgewogen opstelling toont zij haar persoonlijke keuze uit diens schilderijen en tekeningen in samenhang met haar eigen aquarellen en een zestal nog niet eerder in Europa geëxposeerde sculpturen. Philippe Vandenberg schilderde afwisselend figuratief en abstract. Vanaf het midden van de jaren negentig nam de tekening een steeds belangrijker plaats in. Kunst was voor hem een middel om zich te verstaan met het leven. Berlinde De Bruyckere voelt grote verwantschap met zijn werk. Deze verwantschap komt in de eerste plaats tot uiting in de thematiek. Bij beiden gaat het om existentiële thema’s; om het lijden, om fysieke en psychische pijn, eenzaamheid en kwetsbaarheid. Er is ook hun gemeenschappelijke liefde voor de oude meesters en hun vertrouwdheid met de religieuze beeldtraditie. In hun werk krijgen Christelijke motieven als het kruis, de piëta en de doornenkroon nieuwe betekenislagen. De wijze waarop Philippe Vandenberg en Berlinde De Bruyckere uitdrukking geven aan deze universele thema’s en er nieuwe betekenislagen aan toevoegen, vertoont echter ook wezenlijke verschillen. In de kunst van Berlinde de Bruyckere heeft de esthetiek een belangrijke functie. Bij Philippe Vandenberg ontbreken die verzachtende omstandigheden. Uit zijn werk spreekt een compromisloze directheid, die uiting geeft aan een existentiële nood. Berlinde De Bruyckere heeft zich in haar keuze uit Vandenbergs oeuvre laten leiden door zijn worsteling en zijn artistieke moed en oprechtheid. Ook dat is een belangrijk thema van deze tentoonstelling: de zoektocht van twee kunstenaars naar een beeldtaal waarmee je kunt communiceren wat je drijft en beroert.

11-07-2012 om 18:11 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
10-07-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the attempt
Klik op de afbeelding om de link te volgen 50x70 oil on canvas 2012

10-07-2012 om 16:23 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
06-07-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Renè Daniels in van Abbe te Eindhoven
Klik op de afbeelding om de link te volgen De presentatie omvat een ruime selectie schilderijen, tekeningen en gouaches uit de periode 1976 tot en met 1987. 1987 was het jaar waarin Daniëls getroffen werd door een hersenbloeding die hem het werken lange tijd onmogelijk maakte. In 2006, na twintig jaar vrijwel zonder artistieke activiteit, begint Daniëls weer te schilderen. Ditmaal op kleiner formaat en voornamelijk met viltstift en spuitbus. Een aantal van deze nieuwe werken is te zien in de tentoonstelling. De vorm is veranderd, mede doordat Daniëls met fysieke beperkingen kampt en alleen met zijn linkerhand kan werken. Zijn nieuwe beeldtaal is fris en kan gezien worden als een terugkeer naar de directere stijl van zijn vroege werken. De invloeden komen meer uit zijn directe omgeving, maar de werken blijven raadselachtig en gelaagd in betekenis. Ook maakt Daniëls speciaal voor deze tentoonstelling een wandtekening. Voor het eerst is een groot aantal schetsen en notities uit zijn archieven te zien, welke inzicht geven in het ontstaansproces van zijn werk.

06-07-2012 om 18:11 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
04-07-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Close and hostile examination3
Klik op de afbeelding om de link te volgen 70x50 oil on canvas 2012

04-07-2012 om 16:48 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
27-06-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen."Merci Marcel" Turnhout 2012
Klik op de afbeelding om de link te volgen Een verduidelijking en aanvulling bij de expo rhomboïdes in het begijnhof te Turnhout

27-06-2012 om 21:09 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Expo Merci Marcel
Iedere zondag van half 2 tot half 5 tot 3 oktober open, behalve in juli, graatakker 5 te Turnhout.Bob Roes neemt ‘Etant Donnés’ van Marcel Duchamp als onderwerp voor zijn schilderij. Wie dat werk kent herinnert zich de macabere sfeer van die installatie. De kijker wordt willens nillens een voyeur. Staande voor een ver- weerde houten deur moet hij letterlijk door twee gaatjes kijken om dan een vreemde setting te zien. Achter een opening in een stenen muur ligt een vrouw op haar rug, naakt. Onder een blauwe hemel in een landschap met struiken en een waterval toont zij brutaal haar ge- slacht aan de kijker. Gelijktijdig houdt ze in de linkerhand een bran- dende gaslamp. Niets vermoedend stapte de kijker bijna een peepshow binnen, en als er nog bezoekers in het museum rondlopen weet hij dat zij weten wat hij nu ziet en voelt zich betrapt. Niets van dit alles is te zien op het schilderij van Bob Roes. Uitgangspunt is een foto van deze installatie àchter de houten deur. MD heeft notities en foto’s gemaakt in het vooruitzicht deze construc- tie te kunnen heropbouwen in het museum van Philadelphia. De opstelling in kunstencentrum ‘de tweede helft’ herhaalt symbo- lisch de opstelling zoals in het ‘Philadelphia Museum of Art’. De toeschouwer kijkt nu ook door twee gaatjes in een deur naar het werk van Bob Roes. Daardoor ontstaat er een boeiende omkering. De peepshow kijkt nu als het ware naar de kijker. (De kijker wordt hier geacht een kenner van het werk van MD te zijn, en zodoende al een vermoeden had van wat hij ging zien. Niet dus!) Geen uitdagend naakt zoals verwacht, maar het groezelige raam- werk dat de fantasmatische ondersteuning van het sexuele schraagt. De materiële drager, de enscenering die ‘Etant Donnés’ stuurt wordt vervaagd en vervormd getoond. Het naakt is zelfs weggelaten bij Roes. Als door een sluier of filter toont de organisatie van het ge- not zich in een blauwe waas, sigarettenrook na de daad? Over ‘Etant Donnés’ is veel geschreven en er zijn veel betekenissen gelegd. Roes toont gewoon en daardoor verrassend de achterkant. De omkering van het perspectief in zijn schilderij sluit aan bij de 90 graden omkering van de perspectief-tekening van Jean Du Breuil naar de rechtstaande Rhomboïdes. Van horizontaal naar vertikaal, van wat we zien naar wat we weten. tekst Ed Leenders

27-06-2012 om 21:03 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
07-06-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the waiting
120x160 oil on canvas 201207-06-2012 om 10:55 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
06-06-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the waiting
Klik op de afbeelding om de link te volgen 120x160 oil on canvas 2012

06-06-2012 om 17:51 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
03-06-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Expo "Merci Marcel"
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

03-06-2012 om 20:34 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
25-05-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Romboïdes in Begijnhof Turnhout
,25-05-2012 om 14:37 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
20-05-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Romboïdes in Begijnhof Turnhout
,

20-05-2012 om 19:50 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
11-05-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uitnodiging
Klik op de afbeelding om de link te volgen ;

11-05-2012 om 14:04 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
10-05-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.94 romboïdes
een uitgave van de tweede helft door Ursula De Graef

10-05-2012 om 13:39 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
23-04-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.detail Heilige Agatha
Klik op de afbeelding om de link te volgen oil on canvas 50x70 2012

23-04-2012 om 19:15 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
12-04-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.chess in Rouen
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

12-04-2012 om 17:31 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
05-04-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Saint Sebastian 70x80 oil on canvas 2012
Klik op de afbeelding om de link te volgen Enkele dagen na zijn marteling stelde Sebastianus zich op op de trappen van het paleis en riep de twee keizers ter verantwoording voor het kwaad dat zij de christenen aandeden. En de keizers zeiden tot elkaar: 'Dat is toch Sebastianus die wij van de week hebben laten doden door pijlschoten?' Maar Sebastianus zei: 'De Heer heeft mij tot het leven willen terugroepen om nog één keer naar u toe te gaan en u te beschuldigen van het kwaad dat u de dienaren van Christus aandoet.' Maar de keizers lieten hem met roeden geselen tot de dood erop volgde; ze bevalen dat zijn lijk in het riool gegooid moest worden; dan zouden de christenen het niet kunnen komen zoeken om het als een heilig martelaarsrelikwie te vereren. Maar reeds de nacht daarop verscheen Sebastianus aan de heilige Lucina, openbaarde haar de plaats waar zijn lijk zich bevond en droeg haar op het te begraven vlak naast de apostelen. En dat gebeurde.’

05-04-2012 om 00:00 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
01-04-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.videostill 1999 "Almost there"
Klik op de afbeelding om de link te volgen opname in café WirWar Turnhout

01-04-2012 om 22:59 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
31-03-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Laura Wilson Tweespoor 2012
Klik op de afbeelding om de link te volgen café Ranonkel Turnhout

31-03-2012 om 10:29 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
29-03-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.31500
Klik op de afbeelding om de link te volgen oil on canvas 60x70 2012

29-03-2012 om 14:45 geschreven door bob  


>> Reageer (1)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Luk van Soom Tweespoor Turnhout
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

29-03-2012 om 13:41 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
19-03-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Saint Agnes 70x80 oil on canvas 2012
Klik op de afbeelding om de link te volgen Agnes werd als dertienjarige aan heidense goden gewijd en was het slachtoffer van verkrachting. Toen zij naar de tempel van Minerva werd gebracht, maakte zij een kruisteken en weigerde zich tegen God te keren. Vele jonge mannen vroegen haar ten huwelijk, maar zij weigerde en zei dat dat ze al verloofd was met Jezus Christus. Zij werd vervolgens bedreigd en gemarteld en vond ten slotte de dood doordat haar een zwaard in de keel gestoken werd.

19-03-2012 om 17:48 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
18-03-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.vzw de tweede helft: Lara Dhondt Tweespoor Turnhout
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

18-03-2012 om 21:46 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Marie Snauwaert Tweespoor Turnhout
Klik op de afbeelding om de link te volgen ;

18-03-2012 om 21:22 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
15-03-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Philip Aguirre y Otegui La Ultima Isla (2012)
onderdeel van Tweespoor Turnhout15-03-2012 om 21:13 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
12-03-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Evolution is the exception, extinction is the rule part 4
version 2010 30x40 version 2012 30x40 oil on canvas12-03-2012 om 15:58 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
10-03-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Romboïdes in Begijnhof Turnhout 2012
Klik op de afbeelding om de link te volgen opening 20 mei 2012...

10-03-2012 om 20:11 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
08-03-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.cage (ode aan Henri Matisse)
Klik op de afbeelding om de link te volgen 80x100 oil on canvas 2012

08-03-2012 om 14:48 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
05-03-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.part four
Klik op de afbeelding om de link te volgen 4x50x70 oil on canvas 2012

05-03-2012 om 17:17 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
01-03-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.part three of four
Klik op de afbeelding om de link te volgen work in progress

01-03-2012 om 15:11 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
29-02-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Part two of four
Klik op de afbeelding om de link te volgen 50x70 oil on canvas 2012

29-02-2012 om 14:32 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
27-02-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.part one of four
Klik op de afbeelding om de link te volgen 50x70 oil on canvas 2012

27-02-2012 om 17:48 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
22-02-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the safe place 3
Klik op de afbeelding om de link te volgen oil on canvas 100x100 2012

22-02-2012 om 18:29 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
20-02-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the safe place
Klik op de afbeelding om de link te volgen oil on canvas 60x80 2012

20-02-2012 om 15:18 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
16-02-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the mirror man
Klik op de afbeelding om de link te volgen oil on canvas 40x40 2012 According to Ernst Mach, the distinction between sensation and judgment was based on introspection. Optical illusions, however, provided an interesting challenge for the philosophy of psychology. "The expression 'sense-illusion' proves that we are not yet fully conscious, or at least have not yet deemed it necessary to incorporate the fact into our ordinary language, that the senses represent things neither wrongly nor correctly. All that can be truly said of the sense-organs is, that, under different circumstances they produce different sensations and perceptions. As these 'circumstances' now are extremely various in character, being partly external (inherent in the objects), and partly internal (inherent in the sensory organs), and partly interior (having their activity in the central organs), it can sometimes appear, when we only notice the external circumstances, as if the organ acted differently under the same conditions. And it is customary to call the unusual effects, deceptions or illusions." The Analysis of Sensations, London, 1897.

16-02-2012 om 00:00 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
15-02-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.romboïdes in Blainville-Crevon
Klik op de afbeelding om de link te volgen binnenkort uitstap naar Blainville voor de rombo's The term rhomboid is now more often used for a parallelepiped, a solid figure with six faces in which each face is a parallelogram and pairs of opposite faces lie in parallel planes. Some crystals are formed in three-dimensional rhomboids. This solid is also sometimes called a rhombic prism. The term occurs frequently in science terminology referring to both its two- and three-dimensional meaning Euclid introduces the term in his Elements in Book I, Definition 22, Of quadrilateral figures, a square is that which is both equilateral and right-angled; an oblong that which is right-angled but not equilateral; a rhombus that which is equilateral but not right-angled; and a rhomboid that which has its opposite sides and angles equal to one another but is neither equilateral nor right-angled. And let quadrilaterals other than these be called trapezia.

15-02-2012 om 00:00 geschreven door bob  


>> Reageer (1)
30-01-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.what if I say I'm not like the others?
Klik op de afbeelding om de link te volgen oil on canvas 70x50 2012

30-01-2012 om 18:10 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
27-01-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the achievement
Klik op de afbeelding om de link te volgen 70x70 oil on canvas 2012

27-01-2012 om 20:15 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
23-01-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the pursuit of happiness, interrupted 3
Klik op de afbeelding om de link te volgen oil on canvas 50x80 2012

23-01-2012 om 22:24 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.evolution is the exception, extinction is the rule part 2
Klik op de afbeelding om de link te volgen 2x60x60 oil on canvas 2012

23-01-2012 om 18:01 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
19-01-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Romboïdes Begijnhof
Klik op de afbeelding om de link te volgen de puntjes op de Rombo-ï-ds.

19-01-2012 om 11:48 geschreven door bob  


>> Reageer (1)
16-01-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.dummy nr2
Klik op de afbeelding om de link te volgen oil on canvas 40x50 2012

16-01-2012 om 17:53 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the beach
Klik op de afbeelding om de link te volgen oil on canvas 2012 100x80

16-01-2012 om 17:07 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
14-12-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the pursuit of happiness, interrupted 2
Klik op de afbeelding om de link te volgen oil on canvas 2011 50x70 man and woman resting under tree

14-12-2011 om 12:39 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
30-11-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.romboïdes Begijnhof met tekst door Nadia Sels
Klik op de afbeelding om de link te volgen Twee zwart-witfoto’s van de zee waarop telkens dezelfde raadselachtige geometrische figuur – een romboïde – verschijnt: dit subtiele werkje dat 94 jaar geleden aan het brein van Marcel Duchamp ontsproot, vormde de inspiratiebron voor het land art project dat Bob Roes samen met Kris de Hoon van vzw de tweede helft ontwierp voor het Turnhoutse Begijnhof. Ter gelegenheid van Turnhout Cultuurstad 2012 vervaardigden ze naar het idee van Roes 94 levensgrote romboïdes van wit gepoederlakt metaal, die op de historische site zullen worden opgesteld. Ze balanceren, zweven bijna boven de groenaanleg, waarin dus nauwelijks moest worden ingegrepen. De strakke figuren contrasteren met de vloeiende vormen van de barokkerk, maar anderzijds gaan ze ook probleemloos in het landschap op. Hun lijnen die de leegte vangen, lijken de witte, geometrische raamkozijnen van de begijnhuisjes te weerspiegelen en hun piramidale vorm refereert aan het spirituele karakter van de plaats. Net als de menhir – die oeroude bewaker van gewijde plaatsen – roepen ze puur door hun verticaliteit de dimensie van het sacrale op. Maar in tegenstelling tot hun archaïsche voorgangers lijken deze moderne menhirs elke vorm van zwaarte te ontstijgen. Ze hebben zelfs iets immaterieels: Roes mag Duchamps romboïde dan wel een driedimensionale vorm hebben gegeven, maar het mathematische lijnenspel, dat verschuift wanneer de toeschouwer zich verplaatst, lijkt nog steeds met de tweedimensionaliteit te flirten. Ook dit is een knipoog naar Duchamp, die zelf volop met perspectief en dimensies speelde. Denken we maar aan zijn Large Glass (1915-1923), het glasraam vol geometrische personages waarin hij naar eigen zeggen de onzichtbare vierde dimensie, tijd, probeerde af te beelden. Ook de romboïdes van Roes lijken iets te willen tonen dat zich aan het gewone oog onttrekt. De sculpturen zijn niet meer dan hun eigen minimale silhouet, en brengen daardoor ook een ruimtelijke leegte in beeld. Bijna zijn het geen objecten meer, maar geesten van objecten. Dat spelen met het lege silhouet vinden we ook in de schilderijen van Roes terug: dingen en personages gaan vaak op in het kille licht dat hen als een grillig aura omgeeft. Zo zijn bijvoorbeeld de Katholic Series (2011) , die gebaseerd zijn op de omgeving van het Turnhoutse Begijnhof op meer dan één niveau aan het project van de romboïdes verwant. Doeken als The Winner en Christening Robe tonen uitgestald kantwerk van de begijnen: kledingstukken zonder lichaam erin, die echter in hun helle witte tinten spookachtig lijken op te leven. Bij de romboïdes speelt echter nog een ander element mee dat het werk van Roes typeert: een onderkoelde maar amusante vorm van absurdisme. De manshoge uitvoering van de romboïdes (180 cm) zorgt er immers voor dat de toeschouwer deze geometrische skeletten bijna niet anders kan benaderen dan als quasi-menselijke personages. Wie wil, kan er bij een wandeling door het Begijnhof de schimmen van het verleden in herkennen, die in deze moderne gedaante naar hun oude woonst zijn teruggekeerd. Nadia Sels

30-11-2011 om 14:03 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
28-11-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the misunderstanding
Klik op de afbeelding om de link te volgen 70x50 oil on canvas 2011

28-11-2011 om 19:15 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
15-11-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the katholic series nr 5
Klik op de afbeelding om de link te volgen christening robe 100x40 oil on canvas 2011

15-11-2011 om 17:05 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
08-11-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Begijnhof Turnhout
Klik op de afbeelding om de link te volgen the katholic series nr4 120x140 oil on canvas 2011

08-11-2011 om 14:26 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
06-11-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the winner
Klik op de afbeelding om de link te volgen oil on canvas 50x70 2011

06-11-2011 om 13:18 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
31-10-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Baalse hei
Klik op de afbeelding om de link te volgen oil on canvas 100x80 2011

31-10-2011 om 11:15 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
26-10-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the party
Klik op de afbeelding om de link te volgen oil on canvas 100x80 2011

26-10-2011 om 16:35 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
17-10-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.series: tent
Klik op de afbeelding om de link te volgen 6x100x80 oil on canvas 2011

17-10-2011 om 17:10 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
10-10-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Toon Tersas : wie bezit nog werk van deze vergeten kunstenaar?
Klik op de afbeelding om de link te volgen Geboren in Weert, Limburg als Antoon Keersmaekers werkte hij onder de naam Toon Tersas in Mol (B) als autodidact. Zijn intrigerende oeuvre is tot op heden vrijwel onbekend gebleven. Gedurende de jaren zestig en zeventig voerde Toon Tersas in zijn schilderijen, aquarellen en vele geschilderde en getekende dagboeken een artistieke dialoog met de massa-media. Hij verwerkte teksten en beelden uit de politieke actualiteit, de kunstwereld, de reclame en de literatuur in zijn kunst. Er zijn in het werk van Tersas overeenkomsten aan te treffen met de verworvenheden van kunstbewegingen zoals pop-art, dada en de collagisten, maar zijn vertragende teken- en schildertechniek staat in schril contrast met de snelle productie- en consumptiemethodes van de massamedia Op het eerste gezicht lijken zijn kunstwerken misschien niet meer dan schilderkundige kopieën van een bladspiegel van een krant of tijdschrift, maar bij nader inzien blijkt de na- geschilderde originele tekst gaandeweg over te lopen in persoonlijk commentaar op velerlei actuele gebeurtenissen uit zijn tijd. Alles is met grote zorg neergeschreven, getekend, gecombineerd, veranderd en becommentarieerd. Uitingen van de tijdgeest verstrengelen zich met persoonlijke invalshoeken. “Schrijven is tekenen” zei Tersas en als een middeleeuwse kopiist wijst hij ons op de ongerijmdheden tussen het gebeuren en de weergave ervan.

10-10-2011 om 11:41 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the player 2
Klik op de afbeelding om de link te volgen oil on canvas 100x80 2011

10-10-2011 om 11:30 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
07-10-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Frederik Beyens in de tweede helft
Klik op de afbeelding om de link te volgen foto’s van Frederik Beyens door Tina Ameel Frederik Beyens’ foto’s van kamers en ruimtes zijn altijd onaf, afgesneden. In beeld verschijnen enkel een hoek, een zijmuur, een stuk plafond, een gedeelte van de vloer. Maar een kamer overschouwen we veeleer in zijn geheel dan deeltje per deeltje. Het is een nieuw, fragmentarisch kijken dat een bevreemdend effect heeft. Een peertje blijkt op onafgewerkte manier vastgemaakt aan een wit pla- fond. Iets heeft ergens jarenlang aan de muur gehangen en een vlek achtergelaten op het behang. Die vertrouwde kamer, dat alledaagse beeld blijkt onregelmatigheden te verbergen die normaalgezien aan onze blik ontsnappen. Zo ongewoon is het alledaagse waarop de onderwerpen in beeld worden gebracht. Beyens focust op een onderdeel, een zijde ervan die we uit eigen beweging nooit zo grondig zouden bestuderen. De foto’s stralen daardoor iets eenzaams en verlaten uit, want ze brengen plaatsen in beeld waar geen mens lijkt te komen, plaatsen die niemand waardig acht om te bekijken of bij stil te staan. Het zijn de randen, de marges van op het eerste zicht banale ruimtes. Maar precies daar tonen deze ruimtes hun eigenaardige, vaak onkenbare karakter. Pas in details, vanuit ongewone invalshoeken wordt duidelijk hoe gelaagd deze plekken zijn, hoeveel verhalen schuilgaan achter hun façades. Zoveel van wat we zien, zien we eigenlijk niet echt. We stellen ons geen vragen, kijken niet verder dan onze neus lang is, letterlijk en figuurlijk. Maar Beyens doet ons kijken naar de voeten van mensen terwijl ze aan het dansen zijn (zouden de bewegingen wel overeenkomen met die van de rest van het lichaam?), naar de drempel van een biechtstoel (de kleuren van marmeren voet, roze gordijntje en bordeau kniesteun vloeken met elkaar), naar drie lampen op een rijtje waarvan twee scheef, eentje recht opgehangen zijn aan een houten muur (een bedoeld patroon?). De fotograaf brengt aan het licht hoe oppervlakkig en achteloos onze dagelijkse blik op de dingen eigenlijk is. Niet alleen hebben we zelden oog voor detail, ook kijken we meestal recht voor ons uit. Beyens doet dat niet: de camera is vaak naar boven of beneden, in kikker- of vogelperspectief gericht. Het zijn de gezichtspunten die we doorgaans niet innemen, blikken op plekken waar we geen aandacht aan besteden, in de veronderstelling dat we toch al weten wat er te zien zal zijn. Beelden die vragen stellen Een foto toont een hoek van een kamer onder het dak. De schuine muur blijkt de rechte muur in een curve te raken, naar boven toe is ze gekromd. Merkte iemand dit ooit op, is het de bedoeling, is het dak slecht geplaatst? Onder de bocht is ook een grote vlek te zien, uitgelopen en donker. Hoe is die er geko- men, welk ongelukje verbergt ze? Die muur met de gescheurde poster van Kermit de Kikker erop zouden we elke dag kunnen passeren. Maar zouden we ons ooit afvragen waarom de affiche er hangt? Wie ze er gehangen heeft, wie ze gescheurd heeft, waarom niemand ze weghaalt? En is dat wel Kermit? Dat toilet gebruiken we misschien dagelijks. Maar waarom is het schuin in een hoek geplaatst, en niet loodrecht op de muur? We vermoeden geen mysteries bij het alledaagse, geen verborgen sporen waar we de afkomst misschien niet van weten. Toch is onze realiteit doorspekt met onregelmatigheden die we niet kunnen uitleggen. Door niet op zoek te gaan naar die barsten, willen we ons beeld van de werkelijkheid logisch en sluitend houden, want wat we niet zien, hoeven we niet te vatten of te duiden. De latente verhalen die daardoor onbesproken en onverteld blijven, legt Beyens vast op zijn foto’s. Blik op unheimlich Zo komt het unheimliche, het onverklaarbare, het op het eerste zicht onzichtbare in alledaagse beelden naar boven. Doodgewone zaken worden daardoor soms nog moeilijk herkenbaar. Dit zou mijn slaapkamer kunnen zijn, de garage waar ik mijn auto parkeer, het kantoor waar ik werk, maar gefotografeerd op een plek waar ik nog nooit gekeken heb. De foto’s zijn scherp en blinken uit in vreemde, schreeuwerige kleuren en vaak vloekende kleurcombinaties. Ze zijn met helle flitsen belicht, bijna overbelicht, waardoor de kleuren gesatureerd lijken, en nog feller tonen dan hoe we ze in werkelijkheid zouden zien. Als je iets aandacht geeft, lijken Beyens’ beelden te zeggen, wordt het van zichzelf opvallend.

07-10-2011 om 13:40 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
03-10-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the safe place
Klik op de afbeelding om de link te volgen oil on canvas 80x100 2011

03-10-2011 om 15:29 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
01-10-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the pursuit of happiness, interrupted
Klik op de afbeelding om de link te volgen 40x60 oil on canvas 2011

01-10-2011 om 13:53 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
26-09-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.circle and rectangle
Klik op de afbeelding om de link te volgen still life 40x40 oil on canvas 2011

26-09-2011 om 17:29 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the experiment
Klik op de afbeelding om de link te volgen oil on canvas 50x70 2011

26-09-2011 om 16:03 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
14-09-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ernst Mach
Klik op de afbeelding om de link te volgen According to Ernst Mach, the distinction between sensation and judgment was based on introspection. Optical illusions, however, provided an interesting challenge for the philosophy of psychology. "The expression 'sense-illusion' proves that we are not yet fully conscious, or at least have not yet deemed it necessary to incorporate the fact into our ordinary language, that the senses represent things neither wrongly nor correctly. All that can be truly said of the sense-organs is, that, under different circumstances they produce different sensations and perceptions. As these 'circumstances' now are extremely various in character, being partly external (inherent in the objects), and partly internal (inherent in the sensory organs), and partly interior (having their activity in the central organs), it can sometimes appear, when we only notice the external circumstances, as if the organ acted differently under the same conditions. And it is customary to call the unusual effects, deceptions or illusions." The Analysis of Sensations, London, 1897.

14-09-2011 om 11:27 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
12-09-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Evolution is the exception, extinction is the rule part 3
Klik op de afbeelding om de link te volgen 30x40 oil on canvas 2011

12-09-2011 om 16:17 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
06-09-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Martin Douven en Jef Geys
Klik op de afbeelding om de link te volgen Martin Douven (1898-1973), een selfmadeschilder uit Leopoldsburg, begon in 1928 met de verkoop van eigen schilderijtjes. Later leidde hij zijn kinderen en anderen op in het schilderen aan de lopende band. Na de oorlog groeide zijn onderneming uit tot een schilderijen- én lijstenfabriek met tweehonderd werknemers en een wereldwijde export Als jongen zat Jef Geys op school met een zoon van Douven, en zo kreeg hij de kans om de fabriek te zien werken. Eind jaren vijftig, toen hij al kunstenaar en leraar was, kreeg hij via zijn schoonvader toevallig een schilderijtje van Douvens werkplaats in handen. Dit doek (een meertje en twee zwaantjes) werd het uitgangspunt van onderzoek naar krachtlijnen in schilderijen: wat maakt een beeld 'aantrekkelijk', en voor wie en hoe? Zo ontstond een reeks zwarte schilderijen waarop Geys de zwaartepunten geometrisch markeerde. Hier begon ook zijn onderzoek naar allerlei aspecten van het schilderen zelf: drager, materiaal, helpers en handtekening... Dit alles vormt, uitgaande van Martin Douven, het onderwerp van deze tentoonstelling.

06-09-2011 om 17:08 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
09-08-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tent : triptych
Klik op de afbeelding om de link te volgen triptych 3x100x80 oil on canvas

09-08-2011 om 16:41 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
30-07-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.close and hostile examination 2
Klik op de afbeelding om de link te volgen oil on canvas 40x40 2011

30-07-2011 om 17:11 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
14-07-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
Klik op de afbeelding om de link te volgen cg

14-07-2011 om 20:33 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the messenger
Klik op de afbeelding om de link te volgen triptych 2011 oil on canvas

14-07-2011 om 20:31 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
13-07-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.La Panne
Klik op de afbeelding om de link te volgen oil on canvas 100x80 2011 uit de serie "tent"

13-07-2011 om 13:18 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
07-06-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the messenger 2011
detail07-06-2011 om 14:35 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
06-06-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
Klik op de afbeelding om de link te volgen

06-06-2011 om 20:40 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
02-06-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Romboïdes in Begijnhof Turnhout
Turnhout cultuurstad 2012 Kunstencentrum ‘de tweede helft’ plaatst binnen het culturele jaar 94 romboïdes in het Begijnhof. Een vorige tentoonstelling met slechts enkele romboïdes bewees reeds een sterke visuele kracht. Vandaar het idee om het aantal ruimschoots te vermenigvuldigen naar 94 voor een nog grotere impact. Het getal verwijst naar het jaar 1918 toen Marcel Duchamp dit curieus werkje bedacht. Wij kozen voor het Begijnhof omdat het contrast tussen de strakke geometrische vormen en het historisch decor de visuele beleving versterken. fotosimulaties: Ed Leenders

02-06-2011 om 11:23 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.romboïdes in Begijnhof Turnhout


02-06-2011 om 11:22 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
01-06-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.madonna with child : detail
Klik op de afbeelding om de link te volgen

01-06-2011 om 11:18 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
31-05-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Madonna with child
Klik op de afbeelding om de link te volgen oil on canvas 2011 50x70

31-05-2011 om 15:09 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
17-05-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the collectors
Klik op de afbeelding om de link te volgen work in progress

17-05-2011 om 16:24 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
16-05-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.will I find something that matter
Klik op de afbeelding om de link te volgen oil on canvas 50x70

16-05-2011 om 20:54 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
29-04-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Peter de Meyer. ‘Sold’ at art Brussels
Klik op de afbeelding om de link te volgen Peter de Meyer. ‘Sold’

29-04-2011 om 14:15 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
26-04-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.reflexion
Klik op de afbeelding om de link te volgen ,

26-04-2011 om 18:18 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
16-04-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. “Salvation can be found in the illusion of indifference.” in de Tweede Helft, vernissage 7 mei 2011
Klik op de afbeelding om de link te volgen Tom Woestenborghs “Salvation can be found in the illusion of involvement.” In Verbeke foundation, vernissage 1 mei 2011. “Salvation can be found in the illusion of indifference.” in de Tweede Helft, vernissage 7 mei 2011. Cabaretier Freek de Jonge zei ooit in verband met het engagement van de kunstenaar: “Als het goed gaat in een land, heeft een kunstenaar de taak om te ontregelen en vragen te stellen. Als het niet goed gaat, moet de kunstenaar hoop bieden en troosten.” Beide houden een engagement in. Maar kan je hierin een hiërarchie aanbrengen? Is het eerste engagement hoger dan het tweede? In een tijd waarin het maatschappelijk draagvlak voor de kunstensector opnieuw verkleint, lijkt het er op dat kunstenaars zelf opnieuw duidelijker stelling innemen. Maar is dit het engagement dat de kunstenaar moet nemen? Kunstcriticus Rutger Pontzen van de Nederlandse Volkskrant stelt dat kritisch geëngageerde kunstenaars eigenlijk niet bestaan: engagement wil iets bereiken en de maatschappij veranderen terwijl kunst gewoon ís. In mei gaan er twee tentoonstellingen open met werk van Tom Woestenborghs. Op 1 mei gaat het eerste luik van start in de Verbeke Foundation in Kemzeke: “Salvation can be found in the illusion of involvement.” Vervolgens gaat op 7 mei dan het tweede luik van start in De Tweede Helft in Turnhout: “Salvation can be found in the illusion of indifference.” De keuze voor een tweeluik is niet toevallig. De titels verschillen maar met één woord van elkaar. Involvement staat tegenover Indifference. Het lijken elkaars tegengestelden te zijn. Maar door tweemaal het woord ‘illusion’ toe te voegen wordt die tegenstelling geneutraliseerd en is ze al veel minder groot dan ze op het eerste gezicht lijkt. De twee tentoonstellingen laten ons de dualiteit van Woestenborghs’ werk zien. De evenwichtsoefening die hij in zijn kunst en in zijn leven telkens opnieuw tot een goed einde moet brengen. Engagement tegenover onverschilligheid. Beiden zijn nodig, maar tot op welke hoogte? Als kunstenaar weeg je steeds af hoe ver je betrokkenheid bij een onderwerp kan gaan. Is vormelijkheid voor de kunstenaar onverschilligheid? Zit het engagement met andere woorden in de onderwerpen? Of is de vormelijkheid en het uitpuren ervan net het engagement dat de kunstenaar moet nemen? In zijn eerder werk had Woestenborghs de neiging om zaken helemaal uit te benen. Zo werkte hij bijvoorbeeld een jaar lang aan één thema : de ‘ongestoord bezoek’-ruimte in de gevangenis. Zijn recent werk is directer. Woestenborghs vertrekt tegenwoordig van fotomateriaal dat van uiteenlopende oorsprong kan zijn. Zijn interesse gaat hierbij vooral uit naar de kleine dingen die het leven boeiend kunnen maken. Na zijn opleiding in de schilderkunst evolueerde Woestenborghs naar het maken van maquettes en installaties. Dat werden uiteindelijk video-installaties. Maar recent zette hij dus de stap richting lichtbakken. Hierbij gaat hij als volgt te werk: hij maakt zwarte stift tekeningen op een opaal plexiplaat die hij vervolgens 2-zijdig bekleeft met stukjes transparante folie. Zijn hoofdmateriaal wordt het licht. Deze werkwijze verschilt uiteindelijk niet erg van het maken van een schilderij, zij het dat het opbouwen van het beeld bewuster en meer vanuit een analyse gebeurt. Die hele weg heeft de kunstenaar dus afgelegd om uiteindelijk opnieuw schilderkunstige ingrepen te doen. Zijn recent werk krijgt duidelijk een meer esthetisch vertrekpunt, maar ook nu gaat Woestenborghs sociale en politieke statements niet uit de weg. tekst: Annelies Nagels

16-04-2011 om 00:00 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
05-04-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
Klik op de afbeelding om de link te volgen jl

05-04-2011 om 17:31 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
30-03-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Chandeleirs
finished versions 100x100 oil on canvas

30-03-2011 om 16:46 geschreven door bob  


>> Reageer (1)
05-03-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Matthieu Ronsse: interessante jonge Gentse schilder
Matthieu Ronsse, A small image of a performance by a NY straight edge hardcoreband of the eighties painted with oil on a piece of dibound, basically a part of a piece by kris martin called 'one second', 2005. Oil on dibound, 30 x 24 cm. Courtesy Hoet Bekaert Gallery, Ghent. Photo: Alistair Overbruck, Cologne.05-03-2011 om 13:03 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
10-02-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.fleeing the germs
Klik op de afbeelding om de link te volgen oil on canvas 40x60 2011

10-02-2011 om 15:15 geschreven door bob  


>> Reageer (1)
09-02-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Binnenkort in Atelier 20+03 door vzw de Tweede Helft: Kristof Van Heeschvelde
Klik op de afbeelding om de link te volgen

09-02-2011 om 00:00 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
31-01-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the messenger 2
Klik op de afbeelding om de link te volgen oil on canvas 2011 50x70

31-01-2011 om 20:44 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
21-01-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Charlie White
Klik op de afbeelding om de link te volgen Charlie White regisseerde video's voor Interpol, een New-Yorkse rockband, erg bevreemdend, alsook zijn eigen werk.

Bijlagen:
http://www.youtube.com/watch?v=-dKcrCkbcDQ   

21-01-2011 om 14:49 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
17-01-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the pigeon wagon
Klik op de afbeelding om de link te volgen oil on canvas 70x50 2011

17-01-2011 om 18:40 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
10-01-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hypericum perforatum
Klik op de afbeelding om de link te volgen oil on canvas 30x40 2011

10-01-2011 om 16:12 geschreven door bob  


Tags:Hypericum, perforatum
>> Reageer (0)
06-01-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.F E I N T
Klik op de afbeelding om de link te volgen Game of boxing oil on canvas 2011 20x30 cm the small format emphasizes the ridiculous act of the fight, the energy of the opponents evaporates in the dark, miniscule tableau while our eye keeps enough distance to minimalize the whole effort.

06-01-2011 om 18:22 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
30-12-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Painting Today PHAIDON
Klik op de afbeelding om de link te volgen Schilderkunst is niet dood, in dit boek een mooi divers overzicht met werk van mijn favorieten : Eric Fischl, Georg Baselitz, Gerhard Richter, Martin Kippenberger, Michaël Borremans, Luc Tuymans, Neo Rauch, Vija Celmins...

30-12-2010 om 12:42 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
27-12-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Duchamp drawing 6 years old
Klik op de afbeelding om de link te volgen

27-12-2010 om 17:15 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.View 1945 Duchamp
Klik op de afbeelding om de link te volgen WHEN THE TABACCO SMOKE SMELLS ALSO OF THE MOUTH THAT EXHALES IT THE TWO ODOURS ARE MARRIED INFRAMINCE.

27-12-2010 om 17:12 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
16-12-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Adrian Ghenie
Klik op de afbeelding om de link te volgen oil on canvas : Marcel Duchamp by Adrian Ghenie

16-12-2010 om 20:15 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
06-12-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Evolution is the exception, extinction is the rule part 2
Klik op de afbeelding om de link te volgen 40x40 oil on canvas 2010

06-12-2010 om 16:15 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
24-11-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.some paintings
F E I N T

Bijlagen:
http://www.youtube.com/watch?v=3EyHBJWEtvo   

24-11-2010 om 12:37 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
17-11-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.S U R C H (the story of)
Klik op de afbeelding om de link te volgen detail oil on canvas 2010 200x160

17-11-2010 om 16:39 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.S U R C H
Klik op de afbeelding om de link te volgen

17-11-2010 om 13:27 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
15-11-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zaterdag opening expo in atelier 20+03.....
Klik op de afbeelding om de link te volgen

15-11-2010 om 23:10 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
06-11-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.expo Soup-per in vzw de tweede helft
Klik op de afbeelding om de link te volgen Na een succesvolle start met de tentoonstelling van Marie Snauwaert, gaat binnenkort alweer de tweede tentoonstelling van start in ‘de Tweede Helft’. Deze keer wordt het een dubbeltentoonstelling van twee Aziatische kunstenaars die in Antwerpen wonen. Hou Chien Cheng is afkomstig uit Taiwan en werkt aan een doctoraat aan de Academie van Gent. Zijn werk werd onlangs nog geselecteerd voor de canvascollectie in Bozar. Cheng bestudeert in zijn werk hoe we door te lezen niet alleen informatie doorkrijgen, maar deze meteen ook interpreteren op basis van persoonlijke ervaringen. De handeling van het lezen bekijkt hij erg ruim: hij bestudeert tevens hoe wij lichaamstaal ‘lezen’, hoe we proberen om op allerlei manieren uit te drukken wie wij zijn en hoe anderen dit eigenlijk nooit ten volle kunnen ‘lezen’. De Koreaanse Sim Cha Chi maakt intimistische kleine beeldhouwwerken en tekeningen waarbij ze vooral aandacht heeft voor de plasticiteit van het oppervlak. Ze confronteert vormen die slechts subtiel van elkaar verschillen. Ze toont ook tekeningen van kinderlichamen waarvan delen ontbreken. Bij Sim Cha Chi nemen het kind en de kindertijd een centrale plaats in in haar werk omdat het een periode is waarin het menselijk bestaan het meest kwetsbaar is en waarin de basis gelegd wordt voor het verdere leven. De twee kunstenaars hebben samen gekozen voor de titel ‘Soup-per’. Deze verwijst naar het Engelse woord voor soep. In de hele Aziatische wereld neemt eten een veel prominentere plaats in in de communicatie tussen mensen dan in onze Westerse maatschappij.

06-11-2010 om 12:24 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
03-11-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Evolution is the exception, extinction is the rule
Klik op de afbeelding om de link te volgen Oil on canvas 30x40 + 40x40 2010

03-11-2010 om 17:47 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
12-10-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pitseleh
Klik op de afbeelding om de link te volgen Oil on canvas 120x160 cm work in progress

12-10-2010 om 16:41 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
13-09-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een nieuwe galerie in Turnhout city
Klik op de afbeelding om de link te volgen Turnhout krijgt opnieuw een galerie die radicaal kiest voor jonge hedendaagse kunst. De naam van de galerie ‘De Tweede Helft’ is een verwijzing naar de locatie waarin de galerie zich bevindt, namelijk het ontwerpburo Atelier 20+03 waarin de galerie dus letterlijk de tweede helft van de ruimte inneemt. Dat deze naam ook de titel is van het boek waarin Ad de Visser op een heldere en niet van humor gespeende manier het verhaal vertelt van de beeldende kunst van de laatste vijftig jaar, voegt er nog een extra dimensie aan toe. Marie Snauwaert: “They say it doesn’t hurt” van zaterdag 18 september 2010 t.e.m. zondag 31 oktober 2010 Opening : zaterdag 18 september om 19.30 uur Marie Snauwaert (°1979) is de eerste die in ‘De Tweede Helft’ tentoon stelt. De jonge kunstenares werd in Turnhout geboren en bracht hier ook haar jeugd door, maar momenteel woont ze in Gent. Marie Snauwaert studeerde in 2008 af aan het Hoger Instituut voor Schone Kunsten (HISK) dat de laatste jaren heel wat opkomende talenten in de kunstwereld lanceerde. Daarvoor al studeerde Marie fotografie aan de Gentse Academie. In haar kunst vertrekt Marie van haar eigen observaties, vaak van kleine alledaagse dingen. Ze wordt geïnspireerd door het menselijk gedrag en de intermenselijke relaties. Het medelijden, de verbazing of de irritatie die ze voelt wanneer ze bepaalde zaken observeert zetten haar aan het werk. Het onbetekenende moment tussendoor, waarop je denkt dat niemand je ziet, dat moment interesseert haar, het vertelt iets over jou en over degene die jou gadeslaat. In ‘De Tweede Helft’ gaat Marie aan de slag met de ruimte zelf. Ze doet dit op zo’n manier dat je als kijker gedwongen wordt om bepaalde posities in te nemen (letterlijk). Ze stuurt jouw ervaring van de ruimte. Daarnaast toont ze ook recente foto’s en videowerk waarin je haar scherp observatievermogen kunt zien. Op de avond van de opening nodigt Snauwaert operazangeres Katrine Druyts uit. Deze docente zang aan het conservatorium van Antwerpen is ook afkomstig uit Turnhout. De openingsavond is dus een echte aanrader. In de nabije toekomst nodigt ‘De Tweede Helft’ ook nog Evelien Gysen uit, Tom Woestenborghs en komt er een dubbeltentoonstelling van twee Aziatische kunstenaars, Sim Cha Chi en Hou Chien Cheng. Meer informatie over ‘De Tweede Helft” en “Atelier 20+03” is te vinden op HYPERLINK http://www.twintigplusnuldrie.be www.twintigplusnuldrie.be. Openingsuren: donderdag, vrijdag en zondag van 13.30 tot 16.30 uur, of op afspraak.

13-09-2010 om 15:22 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
22-08-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Romboïdes op Onland 2010
22-08-2010 om 20:42 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
12-08-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dictator
Klik op de afbeelding om de link te volgen Oil on canvas 70x90 2010

12-08-2010 om 18:39 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.No more mister nice guy
Klik op de afbeelding om de link te volgen Oil on canvas 60x80 2010

12-08-2010 om 18:35 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
25-07-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Max Ernst en Dorothea Thanning spelen schaak
Klik op de afbeelding om de link te volgen Le roi jouant avec la reine

Bijlagen:
32.jpg (13 KB)   

25-07-2010 om 00:00 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
21-07-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Concept Romboïdes in Begijnhof Turnhout
Klik op de afbeelding om de link te volgen Nog in de diepvriezer, hopelijk in 2012 eruit: een project ism Kris de Hoon en vzw de Tweede Helft, 100 romboïdes die het historische landschap kleuren in de beslotenheid van dit culturele erfgoed. De moderne geometrische stalen vormen zullen contrasteren maar ook symbioseren in dit kader. Twee vergeten foto's van 6 op 6 cm van Duchamp vormden de inspiratiebron tot een echt uit te voeren werk.Duchamp tekende met potlood een piramide en z'n spiegelbeeld op 2 foto's met zeezicht. Door stereoscopische glazen schijnen deze figuren te drijven op de zee. Een gedrukte reproduktie was bijgevoegd bij The Box in a Valise in 1941. Het originele werkje bevindt zich nu in het MoMa New York.

21-07-2010 om 14:52 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
12-07-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tom Liekens in de Warande te Turnhout
Klik op de afbeelding om de link te volgen TOM LIEKENS Menschen, Tiere, Sensationen Tot 1 augustus kan je in de Warande een tentoonstelling bezoeken van de jonge schilder Tom Liekens. De laatste tento voor de verbouwingen van de exporuimte, zeer aan te bevelen.

12-07-2010 om 16:47 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
09-06-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Our dreamhouse by the lake
Klik op de afbeelding om de link te volgen Oil on canvas 2010 172x32

09-06-2010 om 11:16 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
30-05-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Do not touch
Klik op de afbeelding om de link te volgen Opening chessgame Stanley Kubrick versus George C. Scott while filming Dr. Strangelove

30-05-2010 om 18:15 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
17-05-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brief encounter (definitieve versie)
Klik op de afbeelding om de link te volgen oil on canvas 2010 50x70

17-05-2010 om 18:51 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
15-05-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Chandeleir 2010
Klik op de afbeelding om de link te volgen Oil on canvas 122x102 2010

15-05-2010 om 20:40 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
11-05-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.The cabinet
Klik op de afbeelding om de link te volgen oil on canvas 50x70 2010

11-05-2010 om 17:21 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
30-04-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rien a voir
Klik op de afbeelding om de link te volgen Rien a voir 2001 100x120 oil on canvas

30-04-2010 om 18:25 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Artist at rest
Klik op de afbeelding om de link te volgen

30-04-2010 om 18:23 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Etant donnés 2010
Klik op de afbeelding om de link te volgen Ode aan Duchamp Oil on canvas 80x100 2010

30-04-2010 om 00:00 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
21-04-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bobby Fischer playing ping pong
Klik op de afbeelding om de link te volgen Oil on canvas 50x40 2010 work in progress

21-04-2010 om 16:40 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
20-04-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schaakbord Paul van Hees
Klik op de afbeelding om de link te volgen Friet met mosselen en een schaakbord, wat moet een mens nog meer.... (Het bord is verkeerd geplaatst, Duchamp haalde dit grapje ook uit op een van z'n laatste foto's)

20-04-2010 om 13:12 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
07-04-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schaaktafel Rodchenko 1925
Klik op de afbeelding om de link te volgen Een mooie schaaktafel is moeilijk te vinden. Hier heb je er één.

07-04-2010 om 13:30 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schaakbord Vic Gentils
Vic Gentils werd opgeleid als schilder maar is vooral bekend om zijn geassembleerde sculpturen. Hij beeldhouwt of snijdt zijn vormen niet zelf, maar stelt ze samen uit gevonden onderdelen, veelal in hout: houten lijsten, piano-onderdelen, meubelornamenten. Of een megagroot schaakspel voor de liefhebbers...07-04-2010 om 13:19 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
05-04-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Right in the head 1997
Klik op de afbeelding om de link te volgen Oud werk teruggevonden, in mijn overgang van abstract naar figuratief, 120x100 oil on canvas 1997

05-04-2010 om 18:44 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
30-03-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.A study of various distorted pleasures nr 2
Klik op de afbeelding om de link te volgen Oil on canvas 40x50 2010

30-03-2010 om 16:55 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
20-03-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jef Geys zijn gazet
Klik op de afbeelding om de link te volgen Denk dat ik liever deze gazet lees dan al die andere....

20-03-2010 om 11:14 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
17-03-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Chair without chessplayers
Klik op de afbeelding om de link te volgen Oil on canvas (100x80) 2010

17-03-2010 om 13:01 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
10-03-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Atelier
Klik op de afbeelding om de link te volgen Mijn nieuw atelier doet me Hank Williams à la Tiepolo schilderen. Weird world... (Work in progress)

10-03-2010 om 11:15 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
11-02-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pastis
Klik op de afbeelding om de link te volgen Pastis is een aperitief op basis van steranijs en kruidenextracten, dat met name in Frankrijk populair werd na het verbod op absint. Het alcoholpercentage ligt tussen de 40% en 45%. Voor consumptie wordt er koud water aan toegevoegd, waarbij de karakteristieke troebeling ontstaat. Het Provençaalse woord pastis betekent zoiets als mengsel. De drank pastis vindt zijn oorsprong in de haven van Marseille, en de kruiden van het land weten zich er in verenigd met de kruiden en specerijen uit het Oosten (zoethout, anijs). oil on canvas 2008 100x100

11-02-2010 om 00:00 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
02-02-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Guido van der Werve : Kings Gambit Accepted, the Number of Stars in the Sky & Waiting for an Earthquake
Klik op de afbeelding om de link te volgen Kunstenaar Guido van der Werve maakt korte films, waarin hij vaak zelf de hoofdrol speelt. Zijn nieuwste film, het 42 minuten durende Nummer twaalf vormt daarop geen uitzondering. Hoewel een rol spelen misschien een verkeerde omschrijving is. Hij loopt door het gekreukelde landschap van de St. Andreas breuklijn in Califonië, hij beklimt de desolate vulkaan Mount St. Helens in de Amerikaanse staat Washington en hij speelt een partij schaak in de Marshall Chess Club in Manhattan. De film draait volgens Van der Werve ‘om drie onoplosbare oneindigheidsvraagstukken’ die in de drie scènes aan de beurt komen, ‘het romantische koningsgambiet, het stemmen van een piano, en het tellen van de sterren aan de hemel.’ Het schaken vormt de leidraad door het geheel. Nadat de schaakclub uit het gezicht is verdwenen blijven de zetten van de partij ook tijdens de andere scènes in beeld verschijnen. Romantiek Romantisch is de associatie die je krijgt bij Nummer Twaalf. Man in eenzaam landschap, hebben we daar niet Caspar David Friedrich, de grootmeester van de Duitse romantische schilderkunst? En het koningsgambiet doet je denken aan de negentiende eeuw, de meest romantische periode van het schaakspel. Speciaal voor deze film bouwde Guido van der Werve een schaakpiano. Onder het schaakbord is een mechaniek aangebracht, waardoor elk van de 64 velden tegelijkertijd dienst doet als pianotoets. Iedere zet produceert een noot, de partij vormt een compositie die dient als filmmuziek. Het doet denken aan de partij die Jan Timman en Hans Ree ooit speelden, naar een idee van John Cage. Daar vormde het indrukken van de schaakklok de compositie.

Bijlagen:
http://www.youtube.com/watch?v=J58WGm0Wibo   

02-02-2010 om 14:54 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
10-01-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vrolijke vogels 12: Samuel Beckett
Klik op de afbeelding om de link te volgen Ever tried. Ever failed. No matter. Try Again. Fail again. Fail better. Samuel Beckett

10-01-2010 om 18:38 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
23-12-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.I don't believe in global warming : Banksy
Klik op de afbeelding om de link te volgen http://www.banksy.co.uk/

23-12-2009 om 12:12 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
19-12-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Belgisch surrealisme op z'n best: Mariën en Magritte
Marcel Mariën was pas zeventien jaar oud toen hij in 1937 kennis maakte met Magritte. Hij had alles om de schilder te bekoren: zijn jeugd, zijn enthousiasme voor het surrealisme dat hij pas had ontdekt, zijn briljante geest. Hij was schrijver en maakte collages waarin hij woorden en beelden vermengde. De twee kunstenaars konden het meteen met elkaar vinden, en al gauw behoorde Mariën tot de vriendenkring van de schilder en nam hij deel aan de activiteiten van de surrealistische groep. In 1943 publiceerde hij de eerste monografie over Magritte. Zij schreven samen de anonieme pamfletten L’Imbécile, L’Emmerdeur en L’Enculeur (1946). De vriendschap bekoelde in 1954, toen Mariën het driemaandelijkse tijdschrift Les Lèvres nues uitbracht. De meningsverschillen met Magritte, die sinds 1952 La Carte d’après nature publiceerde, werden al te duidelijk en ten slotte liepen hun wegen uiteen. In 1962 verspreidde Mariën een zogezegd pamflet van Magritte, Grande Baisse (Forse koersval), een vlijmscherpe farce waarin de schilder, meegesleept door zijn succes, een uitverkoop van zijn schilderijen aankondigde. Daarmee was hun vriendschap definitief ten einde.19-12-2009 om 19:44 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
14-12-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Cage en Duchamp: "Réunion" 1968
Cage raakte bevriend met Marcel Duchamp, Duchamp was een zeer fanatiek schaker (vrienden spraken erover dat hij zijn schaakpartij nodig had zoals een baby de fles) en was door zijn dagelijkse training en zijn studies van de partijen van schaakmeesters op een professioneel niveau geraakt. Klassieke openingen waren niet aan hem besteed: hij probeerde zichzelf zo weinig mogelijk te herhalen. In 1968, toen Duchamp aan het einde van zijn leven was, speelden de twee een schaakpartij die onderdeel was van een performance van Cage, genaamd 'Reunion'. Hierbij fungeerde een elektronisch geprepareerd schaakbord als mengpaneel voor de elektronische input die geleverd werd door verschillende musici (vandaar 'reunie'). Bij elke zet werd het kanaal van een artiest aan- of uitgezet. Ze speelden totdat de musici een voor een waren weggegaan. Cage won. Dat gebeurde overigens niet vaak: Cage, die het spel pas een tijdje daarvoor van Duchamp had geleerd, speelde heel slecht. Duchamp vroeg hem ook veelvuldig of hij ooit wel eens speelde om te winnen. Dat was niet zo. Waarom zou je ook moeten winnen, als Zen-Boeddhist? Foto boven: v.l.n.r. Cage, Duchamp en diens vrouw Teeny (Alexina);14-12-2009 om 16:40 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
29-11-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vrolijke vogels 11: Menno Wigman
Klik op de afbeelding om de link te volgen Misverstand Dit wordt een droef gedicht. Ik weet niet goed waarom ik dit geheim ophoest, maar sinds een maand of drie geloof ik meer en meer dat poëzie geen vorm van naastenliefde is. Eerder een ziekte die je met een handvol hopeloze idioten deelt, een uitgekookte klacht die anderen vooral verveelt en 's nachts - een heelkunst is het niet. De kamer blijft een kamer, het bed een bed. Mijn leven is door poëzie verpest en ook al wist ik vroeger beter, ik verbeeld me niets wanneer ik met dit hoopje drukwerk vierenzestig lezers kwel of, erger nog, twee bomen vel. --------------------------------------- uit: 'Zwart als kaviaar', 2001.

29-11-2009 om 00:00 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
17-11-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Close and hostile examination
Klik op de afbeelding om de link te volgen Portraits oil on canvas 30 x 40 2008 opponents of M.Duchamp

17-11-2009 om 14:00 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
16-11-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Learning to fly
Klik op de afbeelding om de link te volgen Russische kosmonautentraining , ochtendoefeningen op de basis. 3x oil on canvas 2008 30x40

16-11-2009 om 19:59 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2-4-16-38-40-42
Klik op de afbeelding om de link te volgen Dinsdag 4 juli 1989 valt een MIG 29 op een woning in Bellegem waar net een student ligt te slapen na een examen. Het is 11 u lokale tijd .Het prototype had motorpech gekregen boven de Baltische Zee, waarna de piloot zijn schietstoel gebruikte. om onbekende reden sloeg de motor terug aan en zette het toestel richting westen, naar de Doornikserijksweg in Bellegem. Oil on canvas 50x70 2009

16-11-2009 om 00:00 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
06-11-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.End spiel
Klik op de afbeelding om de link te volgen oil on canvas 120 x 100 2009

06-11-2009 om 12:25 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
15-10-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dan Fauré in Atelier 20+03
Klik op de afbeelding om de link te volgen Voor waarlijk vernieuwende hedendaagse landschapskunst moet je vanaf 14 november 2009 in Turnhout zijn. De in Oostende wonende en werkende artiest Dan Fauré toont in Atelier 20+03 recent schilderwerk en een aantal meterslange tekeningen. Deze laatsten komen uit de reeks ‘Tethered Bridal Suites’; invocaties van landschappen die verwantschap vertonen met de literatenkunst van de Chinese Noordelijke en Zuidelijke Sung-periode (10de tot 11de eeuw nChr.). Deze kunstvorm werd uitgeoefend door geleerden, filosofen, dichters en hogere ambtenaren. Mensen die dit niet hoefden te doen uit den brode maar kunst beoefenden uit liefde en passie voor het medium. Dat zorgde voor een kenmerkende vrijheid waarmee werd getekend en geschilderd, enigszins los van de toen heersende conventies. Wat uiteindelijk een heel eigen kunstrichting deed ontstaan. Fauré neemt eveneens een nieuw, aanvullend gezichtspunt in ten opzichte van de landschapskunst, en volgt daarin zijn Chinese voorgangers. Door af te zien van de (fotografische) enkele blik op het landschap, ontstaat etherische, meerlagige kunst, die makkelijker te transponeren is naar het innerlijke, waar het ontvouwt in en omheen de emoties en leefwereld van de toeschouwer, zo zegt Fauré het zelf. Door het niet louter focussen op één gezichtspunt zoals bij het klassieke landschap, maar door het stapelen van verschillende betekenisdragende lagen, ontstaan landschappen in het landschap. Ook wel eens ‘composietlandschap’ genoemd. Die opeenstapeling noopt tot een voortdurende hercontextualisering van hetgeen reeds aanwezig is; alsof je door een stukje natuur loopt en mentaal door een ander. Naar zeggen van de kunstenaar komt dat beter overeen met het mentale beeld dat iemand zich vormt van een landschap, bijvoorbeeld na een wandeling. De foto van datzelfde landschap sluit meestal niet aan bij het gevormde innerlijke beeld. Daarom vindt Fauré de mentale weergave belangrijker dan het fotografische beeld. Het sluit dichter aan bij de menselijke ervaring waarbij een stuk natuur wordt opgenomen in de belevingswereld. Fauré: “Als oefening moet je eens proberen je een landschap te visualiseren dat je is bijgebleven. Hoe ziet het eruit, wat zijn de in het oog springende elementen, hoe is de visuele opbouw? Als je daarna de foto bekijkt van datzelfde stukje natuur, zal het opvallend anders zijn, vaak teleurstellend; misschien wat vlak of onherkenbaar. De beleving van het landschap kleurt op een dusdanige manier het beeld ervan, dat een foto hoogstens als een geheugensteun kan gebruikt worden om het veel rijkere mentale beeld ervan terug op te roepen. Met mijn kunst lig ik tussen de fotografische werkelijkheid en de innerlijke ervaring. Ik voeg in feite een stap toe waardoor ook het bekijken van de geschilderde of getekende weergave van een landschap voor eenzelfde diepte-ervaring kan zorgen als het beleven van een stuk natuur terwijl men er zich doorheen beweegt”. Het beeld van de ervaring kan de ervaring niet vervangen, hebben we eruit begrepen, hoewel de artiest Fauré op z’n minst heeft getracht het beeld uit te breiden met emotionele en spirituele diepte. Daarom beleeft u het allemaal best zelf, ter plaatse. Opening Zaterdag 14 november 2009 vanaf 18u30 Tentoonstelling Van 15 november 2009 tot 14 december 2009
Open op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 13u30 tot 16u30 Tentoonstellingsplaats Atelier 20+03
Kris De Hoon
Graatakker 5
2300 Turnhout

15-10-2009 om 14:21 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
12-10-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schaakbord Man Ray remake
Klik op de afbeelding om de link te volgen Ontworpen in 1926, in 3 stuks met zilver en brons, nu heruitgegeven in 10 stuks,Prijs op aanvraag bij galerie Francis M.Naumann,N.Y.Misschien iets voor mijne Kerstmis Pieces: 32 pieces, precision-crafted, hand-polished solid sterling silver: King 3 inches high. Board: Walnut and maple (matching the design and proportion of those used by Man Ray), 17 1/2 x 17 1/2 x 5/8 inches. Case: Solid straight-grained walnut, lined with green Pacific Silver Cloth; contour-fitted compartments designed for each piece, 17 1/2 x 12 5/8 x 3 1/2 inches Edition: 10 numbered copies; a facsimile signature of Man Ray appears on the underside of each piece in the set.

12-10-2009 om 14:55 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
09-10-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vrolijke vogels 10 :Slauerhoff
Klik op de afbeelding om de link te volgen Oil on canvas (100x120) Deze scheepskist is door J.J.Slauerhoff op al z'n reizen tussen 1924 en 1935 meegenomen.Uit verveling had Slauerhoff het provinciale Leeuwarden verlaten om als scheepsarts bij de Koninklijke Hollandsche Lloyd te werken, en om aldaar aan het gezeur van zijn patiënten te ontsnappen, sloot hij zich op in zijn wanordelijke hut om te schrijven en te dichten. ..."Nu weet ik: nergens vind ik vree Op aarde niet en niet op zee ,Pas aan die laatste smalle ree Van hout in zand.

09-10-2009 om 22:56 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Our dreamhouse by the lake
Klik op de afbeelding om de link te volgen Oil on canvas 2009 200x40

09-10-2009 om 22:39 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
04-10-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bauhaus schaakspel
Klik op de afbeelding om de link te volgen Al lang naar op zoek....

04-10-2009 om 12:01 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
31-08-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Edelsmeedkunst
Waar is de tijd dat ik me onledig hield met juwelen?

31-08-2009 om 18:32 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
12-08-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.expositie
Klik op de afbeelding om de link te volgen TENTOONSTELLING IN ATELIER 20+03 TE TURNHOUT In Atelier 20+03, Graatakker 5 te Turnhout loopt van 5 tot en met 27 september 2009 de tentoonstelling “THE INVADERS”. Schilder Mathieu Haldermans nodigde fotograaf Frederik Beyens en beeldhouwer Raymond Minnen uit om werk te maken rond de sixties TV-serie “the invaders” sciencefiction van de bovenste plank. Elk vanuit hun eigen visie creëerden de kunstenaars speciaal voor deze tentoonstelling werk dat refereert naar ufo’ en buitenaardse wezens, indringers in het persoonlijke leven en in de samenleving en de tot paranoia leidende angst voor het vreemde en het onbekende. De kleur “oranjerood”speelt hierbij een opvallende rol. De tentoonstelling is te bezoeken van donderdag tot zondag van 14.00 tot 16.30 uur “THE INVADERS” IS EEN AMERIKAANSE SCIENCE FICTION TV-SERIE UIT 1967 EN 1968. RUIMTEWEZENS VAN EEN ANDERE PLANEET WILLEN DE AARDE VEROVEREN. DAAROM HEBBEN ZE DE MENSELIJKE VORM AANGENOMEN EN ZIJN ZE NAUWELIJKS TE ONDERSCHEIDEN VAN ECHTE MENSEN. DE REEKS SPEELT ZICH AF IN HET HEDEN. DE EERSTE AMERIKAANSE EXPERIMENTEN IN DE RUIMTE EN DE MOGELIJKHEID VAN CONTACT MET LEVEN OP ANDERE PLANETEN HEBBEN ZEKER EEN DUW GEGEVEN, ALSMEDE DE ANGST VOOR HET “ RODE GEVAAR “ IN VOLLE KOUDE OORLOGSPERIODE. DEZE TENTOONSTELLING REFEREERT DAN OOK NAAR UFO’S EN BUITENAARDSE WEZENS; INDRINGERS IN ONS PERSOONLIJK LEVEN EN IN DE SAMENLEVING; DE VERWONDERING EN DE TOT PARANOIA LEIDENDE ANGST VOOR HET VREEMDE EN HET ONBEKENDE EN DE VREES VOOR TOTALITAIRE REGIMES WAARIN HET INDIVIDU TEN ONDER GAAT; OOK NOG IN ONZE TIJD, BIJ HET BEGIN VAN DE EENENTWINTIGSTE EEUW. MAAR GEEN PANIEK: “INVADERS” HEBBEN HUN BEPERKINGEN: ZE HEBBEN GEEN HART- OF POLSSLAG, SOMMIGEN HEBBEN EEN GEMUTEERDE VIERDE VINGER, ZE BLOEDEN NIET, ZE VERTONEN GEEN EMOTIES, ZUIVERE ZUURSTOF IS DODELIJK, ZE MOETEN REGELMATIG OPGELADEN WORDEN EN ALS ZE STERVEN VERBRANDEN ZE EN LATEN GEEN SPOREN ACHTER. MAAR ZOALS DE DREIGENDE STEM IN DE BEGINGENERIEK VAN ELKE AFLEVERING ZEGT: “THE NIGHTMARE HAS ALREADY BEGUN” Tijdens het bekijken van The Invaders(metafoor voor de angst van en de strijd tegen verandering) begon bij mij het begrip invader uit te breiden(in de serie werden diegenen die in de 19de eeuw het amerikaanse continent binnendrongen op hun beurt belaagd door invaders uit de ruimte) van micro( o.a.virusssen) naar macro( kosmisch) niveau .Op menselijk vlak zijn. de religieuze,wetenschappelijke,filosofische,politieke ,sociale en de culturele wereld doordrongen van het invaderprincipe( niet te vergeten de onmiskenbare grote invloed van de species mens als invader op zijn omgeving) met als direct gevolg strijd om invloed en macht,waarvan de middelen steeds efficienter worden, van de puur militaire, naar de meest geperfectioneerde manipulatietechnieken van het consumptiekapitalisme

12-08-2009 om 00:00 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
28-07-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fractal yourself
Klik op de afbeelding om de link te volgen sink art prijs op aanvraag (1000€ per letterteken), ter plaatse geleverd,gemaakt en opgegeten door de koper of de maker.

28-07-2009 om 15:08 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.A study of various distorted pleasures
Klik op de afbeelding om de link te volgen work in progress 50x70 2009 oil on canvas

28-07-2009 om 14:52 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
23-07-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Salo Landau: Schone titel voor een schoon schaakboek
Klik op de afbeelding om de link te volgen Dat zijn nu nog eens duidelijke titels zonder poespas: Hoe men niet moet schaken, en het boekje leest als een roman, blijkt dat die meneer na opzoeking toch wel heel interessant, maar wel tragisch in het leven stond... Gedurende enige tijd deelde hij de top van het Nederlands schaken met Max Euwe. In 1936 werd hij kampioen van Nederland. In de Tweede Wereldoorlog wilde hij vluchten maar werd door de Duitsers opgepakt en naar een werkkamp in Polen gedeporteerd waar hij in 1944 omkwam. Max Euwe heeft geprobeerd zich voor zijn vriend in te zetten bij wereldkampioen Aleksandr Aljechin. Het is niet bekend of Aljechin over genoeg invloed bij de nazi's beschikte om Landau te helpen, maar al tijdens de oorlog ging het gerucht dat Aljechin niet bereid zou zijn geweest om te helpen. Landau was getrouwd met Susanna van Creveld (Rotterdam, 6 juni 1912 - Auschwitz, 14 oktober 1944), hun dochtertje was Henriette Renee Landau (Amsterdam, 28 november 1938 - Auschwitz, 14 oktober 1944, pas 6 jaar). Waarschijnlijk werd Salo Landau van zijn vrouw en kind gescheiden bij aankomst in Gräditz, zoals vele andere joden die daar tewerk gesteld werden.

23-07-2009 om 17:06 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
12-07-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Philippe Vandenberg: peintre maudit
"De schilder heeft geen keuze. Hij moet tot een akkoord komen met de tijd. Er is geen enkele keuze mogelijk. Een schilder kiest niet zijn doek, het doek kiest zijn schilder. De icoon, hem onbekend, komt naar hem. 'Hoe herken ik haar?' is de angstaanjagende vraag die hij zich dan stelt, terwijl hij op zijn nagels en penselen bijt. Wachten. Hier moet de schilder tot een akkoord komen met de tijd. Een dringend probleem. Urgentie dwingt. Het doek heeft lak aan de tijd en de tijd wreekt zich daarom op de schilder. Eén enkel icoon kost al gauw een schildersleven." dixit Vandenberg http://www.philippevandenberg.be/nederlands/home.htm prachtige website

Bijlagen:
Philippe Vandenberg.jpg (118.6 KB)   

12-07-2009 om 20:38 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
22-06-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Somebody is not paying attention
Klik op de afbeelding om de link te volgen Blinded by the light oil on canvas 30x40 2009

22-06-2009 om 20:37 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Laat ons nog een plaatje draaien: Bonnie Prince Billy
Klik op de afbeelding om de link te volgen oil on vinyl 2009

22-06-2009 om 20:32 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
06-06-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Joe Letitia
Klik op de afbeelding om de link te volgen Portrait of Marcel Duchamp, 2005 Lignum Vitae 4 x 4 x 9” met dank voor tip aan Paul Van Hees

06-06-2009 om 20:02 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
02-06-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Louter Kabouter
Klik op de afbeelding om de link te volgen Louter Kabouter Rond 1909 richt de Schiedamse distilleerderij Herman Jansen samen met de firma Vlek & Co. een eigen glasfabriek op. Ze doen dat uit onvrede over de hoge prijzen die glasleveranciers voor hun flessen berekenen. De oprichters geven hun fabriek de veelzeggende naam UTO, Uit Tegenweer Opgericht. In 1922 wordt de fabriek weer gesloten maar het bedrijf UTO blijft bestaan en produceert ongeveer vanaf die tijd Kabouter-jenever, vooral na de oorlog bij menig een bekend van de slogan “Drink louter kabouter” (échte oude Schiedamse jenever). In 1943 vraagt distillateur Herman Jansen aan Marten Toonder om een kabouter te tekenen die als handelsmerk voor zijn jenever kan dienen. Als antwoord schrijft Toonder de strip Het recept van Pinneke Proost. Een oude Schiedamse legende. Het verhaal valt bij Jansen in de smaak en Toonder-medewerker Hans G. Kresse (die later roem zou oogsten met de strip Erik de Noorman), werkt de schetsen uit tot een boekje, dat echter in de bureaulade verdwijnt. Begin jaren negentig wordt het door John Wigmans herontdekt en verschijnt het alsnog in 1995. De in de Toonder studio getekende kabouterfiguur is echter al veel en veel eerder te zien op affiches, emaille borden en etiketten.

02-06-2009 om 14:06 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
22-05-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Chessgame
Klik op de afbeelding om de link te volgen Bobby Visser versus Bobby Visser: afgebroken

22-05-2009 om 18:42 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
19-05-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.The Chair
Klik op de afbeelding om de link te volgen The Chair 2009 30x40

19-05-2009 om 00:00 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
21-03-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Smog
Klik op de afbeelding om de link te volgen Goei muziek

21-03-2009 om 11:11 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
25-02-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Look right
Klik op de afbeelding om de link te volgen Bij "Look right" zien we Francis Bacon met een reporter over straat wandelen. De titel is langs 2 kanten te interpreteren; de blik naar rechts naar de 2 vrouwen of het idee dat men "geschikt" moet overkomen. Het is een momentopname uit een documentaire over Bacon.

25-02-2009 om 00:00 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
09-02-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schilderij van de maand: Beter een schone klak dan een foute almanak
Klik op de afbeelding om de link te volgen 60x70 acryl op doek privécollectie Deze maand een topwerk van de bekende Turnhoutse peintre maudit Paul Snoeckx. Het doek stelt de boksschool in de Kongostraat voor, met vier geometrische vormen op de voorgrond, zijn het doodskisten of urnes, vliegers of bakvormen, ik weet het niet , misschien zal de maker van dit werk het me ooit nog wel verduidelijken, maar bij Paul weet je het natuurlijk nooit... (Peintre Maudit:"Men moet het wit en de stilte schilderen, de Kleur van de barakken, de hospitalen, de gevangenissen. Mijn leven speelde zich af in deze huizen voor de verlorenen, temidden van het wit van de ellende... Het is geen pretje om een Peintre Maudit ( een verdoemd schilder ) te zijn. " - (Maurice Utrillo Over Zijn Witte Periode) ... ------------------- (verdoemd schilder). Kunstenaar die weigert te maken wat het publiek van hem verlangt en op zoek is naar zuiverheid en oude waarden.

09-02-2009 om 20:04 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
30-01-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tekenen
Klik op de afbeelding om de link te volgen Misschien toch ook maar eens terug gaan tekenen ipv enkel te schilderen....

30-01-2009 om 20:34 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tatoe hier, tatoe daar
Klik op de afbeelding om de link te volgen Na lang nadenken ga ik toch een tatoe van een schaakbord met stukken op mijn rug pladeizen, kwestie van in de zomer aan de zee te kunnen uitpakken. Ben benieuwd.

30-01-2009 om 20:27 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
12-01-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schilderij van de maand: Johannes Kahrs. A-h. 93' 09" (TAXI DRIVER)°
Klik op de afbeelding om de link te volgen Hangt al jaren in het SMAK, toch nog altijd boeiend werk.

12-01-2009 om 20:03 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
30-12-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ronny Van De Velde
Klik op de afbeelding om de link te volgen Eind 1991 raakte ik zwaar onder de indruk van de collectie in galerij Van De Velde op Antwerpen Zuid. Wat die allemaal bijeengekregen had van en over Duchamp was zwaar de moeite, in een galerij zo groot als een museum met een hoop topwerken. Daar begon mijn interesse in de schaker en kunstenaar Duchamp en 19 jaar later groeit ze nog steeds. (de galerij Ronny Van De Velde is verhuisd naar de Cogels Osylei in Berchem)

30-12-2008 om 11:39 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
25-12-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Portret van Koltanowski
Klik op de afbeelding om de link te volgen Een vergeten belgisch grootmeester schaken heb ik hier geportreteerd met slechts weinig toetsen, maar toch just op tijd gestopt met schilderen. George Koltanowski, die in 1950 door de FIDE tot ere-grootmeester was benoemd, was de langst levende schaakgrootmeester. Op 5 februari 2000 is Koltanowksi op 96-jarige leeftijd in San Fransisco overleden. Na een gezond leven kreeg hij een griepje, en dat was dat. Koltanowski werd in 1903 in Antwerpen geboren. Hij sprak zowel Vlaams als Frans en zou later nog zes andere talen vloeiend leren spreken. In 1939 was hij zo verstandig om naar de Verenigde Staten te emigreren. Later zou hij zeggen dat dit het land was van zijn hart en dat hij zich bovenal Amerikaan voelde. Jarenlang zou hij zich laten gelden als voorzitter van de Amerikaanse schaakbond. Koltanowski is geen speler die een lange lijst van toernooizeges op zijn naam heeft staan, hoewel hij zich in de vooroorlogse tijd kon meten met spelers als Kmoch en Colle. Hij versloeg Rubinstein een keer en liet bij een andere gelegenheid Aljechin met remise ontsnappen. Een maal werd hij gedeeld eerste met Tartakower en Lilienthal. Dat is natuurlijk wel aardig, maar er zijn twee andere redenen waarom het de moeite waard is om Koltanowksi te herdenken. In de eerste plaats is Koltanowski de overgrootvader van alle schaakrubriekjesschrijvers. Voor de San Fransisco Cronicle begon hij ermee in 1948 - eerst wekelijks, maar al spoedig dagelijks. Tot op het allerlaatst is hij ermee doorgegaan. In die 52 jaar schijnt hij meer 19.000 schaakrubrieken te hebben geschreven, een record dat wel nooit meer zal worden gebroken. Daarnaast schreef Koltanowksi schaakboeken en verzorgde hij cursussen voor de jeugd. Hij ging om met filmsterren als Humphrey Bogart en groeide uit tot de enige schaker die bij het Amerikaanse publiek bekend was. Een echte journalist was hij, een man van de wisecrack. "Pionnen", schreef hij in een van zijn talloze columns, "zijn als knopen. Raak je er te veel van kwijt dan zakt je broek af". Maar niet iedereen kon waarderen wat Koltanowski schreef. Zo moppert de altijd kritische Edward Winter in zijn boek Chess Explorations: "Er is inderdaad veel dat wij hem kunnen vergeven, maar is Koltanowski zich wel bewust van de schade die hij heeft aangericht met zijn gezellige praatjes? Wanneer we ons tot zijn geschrijf te beperken, moeten wij al constateren dat hij een spoor van stommiteiten heeft achtergelaten". En vervolgens somt Winter een indrukwekkende lijst van fouten op. Zelfs een beroemde anekdote over Flohr wordt in de handen van Koltanowski tot onnauwkeurigheid vermalen. Die anekdote gaat zo. Tijdens het toernooi van Nottingham 1936 denkt Salo Flohr dat hij alle prijzen gaat winnen, omdat hij de liftboy hoort zeggen: "First Flohr, second Flohr, Third Flohr". Leuk, maar Winter is er dan al achter dat de anekdote ook al wordt verteld bij het toernooi van Nottingham 1935, en dat Koltanowski de anekdote eerst in de mond legt van Lilienthal en hem veel later te laten vertellen door Flohr zelf. Winter honend: "Trivia en tragedie gaat bij Koltanowski in een moeite door". Meer dan om zijn journalistieke kwaliteiten zal Koltanowski herinnerd blijven als blindspeler. Koltanowski bezat een ongelooflijk goed geheugen. Volgens zijn eigen had hij dat ontwikkeld toen hij als kind ziek te bed lag en om de verveling te verdrijven probeerde te schaken zonder bord. Als blindspeler gaf hij allerlei demonstraties. Zij deed hij - in razend tempo - blind over het bord de paardensprong. Hij noemde dan niet de velden, maar bijvoorbeeld de cijfers of de plaatsnamen die men op de velden geschreven had. Een enkele blik was voor Koltanowski genoeg om precies te onthouden welke namen met welke velden correspondeerden. Soms deed hij zijn kunstje op drie naast elkaar gelegde borden, dus met 3 x 64=192 velden. Zelfs zijn vrouw Leah begreep niet hoe Koltanowski dat flikte. "Als ik hem naar de supermarkt stuur, kan hij niet eens onthouden dat hij een brood mee moet nemen", zei ze een keer. Lange tijd heeft Koltanowski het wereldrecord aantal blindpartijen op zijn naam gehad en volgens sommigen heeft hij dat eigenlijk nog steeds. In mei 1931 verbeterde hij voor het eerst het record blindschaak door in Antwerpen 25 uit 30 te scoren. Hij won er twintig, maakte er tien remise en verloor geen enkele. Anders dan tegenwoordig zat hij niet met zijn rug naar zijn tegenstanders toe, maar was hij schuin tegenover de borden gezeten met een blinddoek om het hoofd. De zetten werden mondeling doorgegeven. Hij moest alles maar zien te onthouden en kreeg geen briefjes met de notatie te zien. Reeds toen openbaarde zich het eigenaardige fenomeen dat Koltanowski blind veel briljanter schaakte dan als hij gewoon met open ogen speelde. Als blindspeler heeft hij een opmerkelijk aantal fraaie combinaties uitgevoerd. Normaal gesproken heeft een blindspeler na een simultaan rust nodig - slapeloosheid is een van de bijkomende verschijnselen - maar Koltanowski had daar allemaal geen last van. Hij gaf soms een paar voorstellingen per week en leek na afloop even uitgerust als tevoren. In 1937 verbeterde hij zijn eigen record. Hij gaf een blindsimultaan van 34 partijen, waarvan hij er 24 won, tien remise maakte en wederom geen enkele verloor. De hele séance duurde dertieneneenhalf uur. In 1960 deed hij het anders en speelde hij vijftig blindpartijen achter elkaar met een bedenktijd van tien seconden per zet. Bij die gelegenheid haalde hij de Amerikaanse pers door een tegenstander, die speciaal uit Pittsburgh was komen overvliegen, in vijf zetten te verslaan: 1. e2-e4 e7-e5 2. Pg1-f3 Pg8-f6 3. Pf3xe5 Pf6xe4 4. Dd1-e2 Pe4-d6 5. Pe5-c6 en zwart gaf op. Dat had u ook gekund. Zijn record van 1937 werd tien jaar later door Najdorf scherper gesteld. Najdorf speelde 45 partijen blind, maar zijn record wordt door de meeste recordfanaten niet erkend, omdat Najdorf de zetten genoteerd kreeg doorgegeven. In 1960 gaf de Hongaarse meester János Flesch een blindsimultaan aan 52 borden, een indrukwekkend aantal, maar al snel ging het gerucht dat Flesch zijn tegenstanders had aangezet om hun partijen zo snel mogelijk op te geven. Derhalve moet Koltanowski nog steeds worden beschouwd als de rechtmatige eigenaar van het wereldrecord blindschaken. Hieronder een partij die Koltanowski speelde in een blindsimultaan uit 1929. De zwartspeler zou later een sterke Belgische meester worden. Koltanowski-Dunkelblum (Antwerpen 1929) 1. e2-e4 e7-e5 2. Pg1-f3 Pb8-c6 3. Lf1-c4 Lf8-c5 4. 0-0 Pg8-f6 5. d2-d4 e5xd4 6. e4-e5 d7-d5 7. e5xf6 d5xc4 8. Tf1-e1+ Lc8-e6 9. Pf3-g5 Dd8-d5 10. Pb1-c3 Dd5-f5 11. Pc3-e4 Lc5-b4 12. c2-c3 d4xc3 13. b2xc3 Lb4-a5 14. g2-g4 Df5-g6 Nu zou 14. … Dg4x 15. Dg4x Lg4x 16. fg7x+ Tg8 17. Pf6+ niet goed aflopen. 15. Pg5xe6 f7xe6 16. f6-f7+ Ke8xf7 17. Pe4-g5+ Kf7-g8 18. Te1xe6 Dg6-d3 19. Dd1-e1 Ta8-f8 20. Te6-e8 Dd3-d7 21. Te8xf8+ Kg8xf8 22. Lc1-a3+ Pc6-e7 23. Ta1-d1! Dd7xg4+ 24. Kg1-f1 Dg4xg5 25. Td1-d5! De nekslag. De toren grijpt beslissend in. Ook in de volgende zetten kan hij niet genomen worden wegens 26. De7x+ Kg8 27. Df8 mat. 25. … Dg5-h4 26. Td5-h5 Dh4-f6 27. Th5-f5 en zwart gaf het op. Een geweldige partij, zeker voor een blindspeler. De volgende partij is uit zijn blindsimultaan van 1937. Koltanowski- Burnett 1. e2-e4 Pb8-c6 2. Pg1-f3 e7-e5 3. Lf1-c4 Pg8-f6 4. 0-0 Lf8-c5 5. d2-d4 e5xd4 6. e4-e5 d7-d5 7. e5xf6 d5xc4 8. Tf1-e1+ Lc8-e6 9. Pf3-g5 Dd8-d5 10. Pb1-c3 Dd5-f5 11. Pc3-e4 Lc5-f8 12. Pg5xf7 12. … Ke8xf7 13. Pe4-g5+ Kf7-g6 14. Pg5xe6 g7xf6 15 g2-g4 Df5-a5 16. Lc1-d2 Da5-b6 17. Dd1-f3 Lf8-e7 18. Df3-f5+ Kg6-f7 19. Df5-h5+ Kf7-g8 20. Dh5-h6 Le7-f8 21. Dh6xf6 Pc6-e7 22 Ld2-h6 Lf8xh6 23. Df6xh6 en zwart gaf op. Het Parool, 12 februari 2000 © Max Pam terug naar de inhoudspagina

25-12-2008 om 13:03 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vrolijke vogels 9: Ian Curtis metJoy Division
Tijdens deze mistroostige dagen zullen we maar wat plaatjes draaien, bvb Shadowplay van Joy Division met een fantastisch dansende Curtis.
Webfilmpjes.be

25-12-2008 om 11:49 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
20-12-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Cul de sac
Klik op de afbeelding om de link te volgen L'hiver ,c'est la misère foto bob roes

20-12-2008 om 17:08 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
12-11-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vrolijke vogels 8: The residents
Klik op de afbeelding om de link te volgen The Residents is een Amerikaanse avant garde performance-popband, opgericht in 1969. De Residents gelden als een van de best bewaarde geheimen uit de pophistorie, een groep wiens leden door de jaren heen er in slagen anoniem te blijven. Dit door vermommingen te dragen tijdens concerten, namelijk een grote oogbal die het gehele hoofd bedekt en een herenkostuum. De bandnaam ontleenden ze aan een envelop die, tijdens een brainstormsessie, bezorgd werd met er op geschreven: "Aan de bewoners." Tot op de dag van vandaag zijn de identiteiten van The Resident voor alsnog onbekend, ondanks de regelmatige concerten. De doelstelling van de The Residents is: het maken van muziek over muziek. Dit leidt tot zogenoemde "anti-muziek". Zo bestaat The Commercial Album uit songs die niet langer duren dan een minuut, en dus (in Residents-logica) zeer geschikt zouden zijn voor reclamespots. zie ook eens op youtube: http://www.youtube.com/watch?v=Ve0XrTiFiwo

12-11-2008 om 20:06 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
27-10-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vrolijke vogels 7: Fjodor Dostojevski
Klik op de afbeelding om de link te volgen En ineens ook schilderij van de maand:˜Een lezer van Dostojevski'', door de Tsjechische schilder Emil Filla (1882-1953). Schilderij uit het Nationaal Museum van Praag in een palet en setting die me wel aan Munch doet denken.

27-10-2008 om 20:34 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
08-10-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Cultuurwebsite van het jaar: UBUweb
Klik op de afbeelding om de link te volgen Kijk, ze gooien naar je kop met de sites, en ik vergeet ze allemaal, behalve deze: UBUweb ;een volkomen onafhankelijke bron die gewijd is aan alles wat te maken heeft met avant-garde, ethnopoëzie en outsider arts. Fantastisch hoe ze dit alles bij elkaar gekregen hebben, als je iets niet vindt uit de obscure kunstwereld mét nadruk op kwaliteit, dan moet je hier zijn . http://www.ubu.com/

08-10-2008 om 19:52 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
02-10-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Iedereen creatief met Allan Snyder!
Klik op de afbeelding om de link te volgen Gedaan met de uitgedroogde inspiratiebronnen voor would-be artiesten als u en mezelf dankzij het haarnetje van Allan Snyder. Een creatief brein zonder weerga zonder die vervelende periodes van painters-block of frustrerende probeersels op papier of doek die onverwijld voor de vuilbak waren, alles komt toch nog goed dankzij de wetenschap! Kom hier instant succes en bodemloze inspiratie! Gedaan met lijden voor de kunst met grote K, driewerf hoera voor Allan Snyder! Het gaat om een hoofddeksel dat veel wegheeft van een haarnet, uitgerust met magnetische spoelen. Het magnetische haarnet geeft kleine magnetische pulsen af aan bepaalde hersendelen, waardoor deze actiever, of juist minder actief kunnen worden gemaakt. Als gevolg hiervan wordt de drager van het haarnet bijvoorbeeld creatiever, of juist beter in wiskunde. De onderzoekers baseerden hun onderzoek op mensen met het savantsyndroom. Mensen met deze aandoening hebben op mentaal en sociaal vlak een achterstand, maar zijn op bepaalde punten juist geestelijk heel ver ontwikkeld. Zo kunnen sommigen met savant razendsnel erg ingewikkelde berekeningen in hun hoofd uitrekenen. Volgens Prof. Allan Snyder, een van de Australische onderzoekers, werkt het magnetisch haarnet hetzelfde. Met het vertragen van de activiteit van het ene hersendeel en het versnellen van een ander deel is iedereen in staat om een enorme creativiteit te vertonen of om ingewikkelde mathematische problemen zonder moeite uit het hoofd op te lossen, gelooft hij. Bij de experimenten met het magnetisch haarnet werd de linker hersenhelft van proefpersonen bestookt met magnetische pulsen. Bij de meeste mensen houdt deze hersenhelft zich vooral bezig met nadenken over allerlei zaken en het opnemen van kennis in de vorm van waarneming. Deze hersenhelft houdt zich over het algemeen meer bezig met de ‘globale zaken’ en minder met de details. In een van hun experimenten werd aan 11 vrijwilligers gevraagd om een hond, een paard, of een gezicht vanuit het hoofd te tekenen. Dit moesten ze doen zowel voor als nadat hun brein tien tot vijftien minuten ‘gemagnetiseerd’ was met het haarnet. Bij vier van de proefpersonen kwam de tweede tekening die zij maakten ‘veel natuurlijker’ over. Eigenaardig, maar een resultaat van vier op elf is niet significant. Ook is het onduidelijk in hoeverre de eerste tekeningen van de tweede verschilden. Toch is Snyder heilig overtuigd van het magnetisch apparaat. Zijn uiteindelijke doel is om een apparaat te maken waarmee je creativiteit aan en uit kan zetten met letterlijk een druk op de knop. Bron: Daily Telegraph

02-10-2008 om 14:40 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
28-09-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Thomas Lange in Wurth Turnhout; of hoe verkoop ik mijn ziel voor veel geld
Klik op de afbeelding om de link te volgen Als eerste betalende bezoeker ( in Turnhout niet moeilijk, ze staan hier niet aan te schuiven om tentoonstellingen van beeldende kunsten te degusteren ), kon ik me rustig vergapen aan het schilderkundig geploeter van Lange, een adept van "Die Neue Wilde"uit de jaren 80. Ik had het hele gebouw voor mezelf, bezijdens een mooie suppooste van Securitas die vriendelijk controleerde of ik de neiging niet vertoonde een schilderijtje van 200x300cm naar buiten te sleuren. Niet dus, zeker niet meer toen ik op de 2de verdieping toekwam, na aanvankelijk toch te pruimen werk als dreigende mastodonten met zware kleuren en mythische elementen bewonderd te hebben. Maar daar viel me Thomas Lange toch wel van zijn sokkel toen ik zijn schaamteloze hang naar de platte commercie mocht aanschouwen! Een reeks van 30 tekeningen verheerlijkten in mooie kadertjes de historiek van het Wurth-imperium. Is dit kunst? Of is dit reklame voor een bedrijf? Ongetwijfeld het tweede, de werken zijn op zich picturaal al helemaal om bij te schreien en ik vermoed dat Lange sollen nodig had om zijn boerderij in Italië te renoveren, ongetwijfeld vastgevezen met kwaliteitschroeven van sponsor Wurth. Voor mij was de leute er meteen af en terwijl ik mij naar de uitgang spoedde, onderwijl een emmer zoekende, moest ik terugdenken aan die andere belgische pias, ene Wim Delvoye, die ik in een reportage zag slijmen bij een hoge pief uit de haven, zijn naam zoek ik nog op voor u, dat het een lieve lust was. Kunst en kapitaal; meestal foute boel...

28-09-2008 om 10:45 geschreven door bob  


>> Reageer (1)
17-09-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.don't trust the liquid
Klik op de afbeelding om de link te volgen De schaduwpartijen en zin voor dramatiek vond ik bij Carravagio in verschillende kerken in Rome. S. Rocco, prega per noi.

17-09-2008 om 12:48 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
04-09-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vrolijke vogels 6 : Hans Op de Beeck met Extensions

Webfilmpjes.be

04-09-2008 om 15:00 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
26-08-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vrolijke vogels 5: Antony And The Johnsons: Hope Theres Someone
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Webfilmpjes.be
Fantastische muziek, maar blijkt dat Antony Hegarty ook nog wat op papier krabbelt... isisgallery.org

26-08-2008 om 19:37 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
22-08-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vrolijke vogels 4 : Snorremans bij Grinderman
Klik op de afbeelding om de link te volgen http://www.youtube.com/watch?v=oujrauQQ-Xk

22-08-2008 om 00:00 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
13-08-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vrolijke vogels 3 : Thierry De Cordier
Klik op de afbeelding om de link te volgen 2 Fontaines: Trunkenbild 1985-88 Ik-Vertering Olieverf en lak op paneel Thierry De Cordier heeft van het ‘tegenspreken’ van de wereld zijn hoofdbezigheid gemaakt. Niet uit koppigheid of arrogantie – hoewel hij veel ‘leugens’ achterhaald heeft – maar als experiment, om te zien waar hij zal belanden. In ouderwets handschrift schreef hij dat hij romantisch en melancholiek is, en hij noemde zich een vermoeid filosoof en uitvinder van doeltreffende systemen om het geluk te vinden. In zekere zin zijn zijn tekeningen, teksten en sculpturen boodschappen aan zichzelf: vermaningen, zelfbespiegelingen, relativeringen, bedoeld om zichzelf en anderen beter te begrijpen. Zijn beelden, die veelal van armzalige afvalmaterialen zijn gemaakt, brengen de tekortkomingen van het menselijk bestaan tot uitdrukking, maar ook de ascese, de moraal en de menselijke waardigheid. De Cordier leeft zo ver mogelijk afgezonderd van de door hem zo verfoeide kunstwereld, vastbesloten om de wereld te denken vanuit zijn achtertuin en het tuinieren te praktizeren. Hij vertelt hoe hij als kind al de blinde drang voelde om altijd weg te gaan: met zware rugzak in de ouderlijke tuin ronddwaalde, zelfgemaakte tenten opstelde, die dan weer werden afgebroken en verplaatst. ‘Vandaag is er niets veranderd. Ik heb me hier als het ware andermaal min of meer opgesloten in een tuin en ik hou er het huis zoals een zieke het bed houdt ... ik loop niet ver weg ... ik verdwijn in het hoofd ... verlies het ...’

13-08-2008 om 20:30 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
11-08-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vrolijke vogels 2: Madrugada met Majesty

Webfilmpjes.be

11-08-2008 om 18:37 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
06-08-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schilderij van de maand: The Kiss van Edward Munch (1892)
Klik op de afbeelding om de link te volgen

06-08-2008 om 12:37 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
05-08-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vrolijke vogels 1 : Fernando Pessoa
Klik op de afbeelding om de link te volgen Waarom is kunst mooi? Omdat ze geen nut heeft. Waarom is het leven wanstaltelijk? Omdat het een en al oogmerken en bedoelingen en voornemens is.

05-08-2008 om 15:12 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
01-08-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.John Cage
John Cage werkte samen met Duchamp aan een muziekstuk interactief met een spelletje schaak, naar die video ben ik nog op zoek, later meer. Geniet van Cage in Water Walk in "I 've got a secret" http://www.youtube.com/watch?v=SSulycqZH-U

01-08-2008 om 00:00 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
20-07-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Muurke beschilderen ? Vraag Luc Tuymans
Klik op de afbeelding om de link te volgen Tijdens renovatiewerken zijn in een handelspand in de Antwerpse Breydelstraat twee muurschilderingen van kunstenaar Luc Tuymans gevonden. De werken dateren uit de jaren negentig. De eigenaars van de winkel hebben de schilderijen intussen opgeborgen in de kelder. Spijtig genoeg hadden ze daarvoor al een laag doorzichtige acrylverf over de werken aangebracht, maar die zou verwijderd kunnen worden. Luc Tuymans bevestigt het verhaal. Hij hield in het pand in de Antwerpse stationsbuurt in 1997 een expositie die 'Ons Geluk' heette. De afspraak was dat de werken na de tentoonstelling vernietigd zouden worden. Twee van de werken ontsnapten daar dus aan. De nieuwe eigenaars werden door een buurtbewoonster op de waardevolle(?) kunstwerken gewezen. De ontdekkers weten nog niet of ze ze zullen houden of verkopen. Volgens Nico Volckeryck van Unizo-Antwerpen is het geen toeval dat de werken in de Breydelstraat gevonden werden. 'Het is algemeen bekend dat Tuymans er woonde en werkte als portier', verklaart Volckeryck. http://www.youtube.com/watch?v=8YfYzj3eIQc

20-07-2008 om 11:30 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
10-07-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schilderij van de maand: Sleepwalker van Eric Fischl
Klik op de afbeelding om de link te volgen http://www.ericfischl.com/

10-07-2008 om 12:04 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
04-07-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Onbekend in eigen land, de in Mexico residerende Belg Francis Alÿs
De moeite om te leren kennen, een man die je anders leert kijken...http://nl.youtube.com/watch?v=pzmHzmS64co

04-07-2008 om 18:04 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
25-06-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Alzheimer Express, enkel ticket
In een bejaardentehuis voor dementerenden in het Nederlandse Delft staat een valse treincoupé op de gang. Dat schrijft Het Laatste Nieuws vandaag. Door de raampjes - videoschermen - dendert zelfs een écht polderlandschap voorbij. Het begon als een kunstproject, maar de trein blijkt een rustgevend effect te hebben op de alzheimerpatiënten. Geen conducteurs De 'trein naar nergens' zit altijd vol. "Sommigen reizen de hele dag", vertelt het rusthuispersoneel. "Het ontspant hen. We serveren koffietjes, maar we spelen niet voor conducteurtje. Ze beseffen dat het geen echte trein is en dat moet zo blijven." Straks ook bij ons? Voorzitter van de Belgische Alzheimerliga Bie Van Waeyenberghe is laaiend enthousiast: "Dit moeten wij ook hebben. Nederland is ons altijd een stapje voor."

25-06-2008 om 18:13 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Al is het 20 jaar geleden, toch nog eens naar de kapper gaan...
Klik op de afbeelding om de link te volgen Humor is een milde vorm van paniek Le Salon d’Art et de Coiffure in de Munthofstraat, hartje Sint-Gillis, is misschien wel de vreemdste kunstgalerie die de hoofdstad van ons surrealistische vorstendom rijk is. In de vitrine onder het uithangbord van Roland Topor verbroedert een discrete prijslijst van de *coupes* met werk van de Britse tekenaar Glen Baxter. Een kappersstoel voor een spiegel herinnert ons eraan dat de man die de galerie in 1976 heeft gesticht, de innemende intellectueel en coiffeur Jean Marchetti, elke dag met schaar en kam in de weer is. Door de jaren heen heeft hij in zijn twee ruime kamers de crème de la crème van de hedendaagse kunst getoond. Marchetti werkt uitsluitend met levende artiesten: nu de grote namen uit de kunstgeschiedenis dood zijn, is het tijd voor iets nieuws. De man houdt er ook de eenmansuitgeverij La Pierre d’Alun op na en realiseert bibliofiele uitgaven van kunstenaars als Alechinsky en Dotremont, Amélie Nothomb en Patrick Roegiers, Satie en Ensor, Louis Scutenaire en Fred Bervoets. In meer dan dertig jaar heeft Marchetti een eigenzinnig en foutloos parcours afgelegd. Daarbij is een dosis toegepast surrealisme nooit ver weg. Dat het artistieke kapsalon de Brusselse thuishaven van de excentrieke Brit Glen Baxter (1944) zou worden, stond in de sterren geschreven. Zijn biografie vermeldt niet toevallig dat hij geboren werd in Leeds, *a tiny suburb of Belgium*. Baxters werk werd in de lage landen liefdevol ontvangen, onder meer door *Humo*, en tekeningen van zijn hand verschijnen nog altijd in *Le Monde*. Baxter is een surrealist *pur sang*, die de traditie van Magritte en Duchamp moeiteloos doet versmelten met fenomenen als Monty Python of The Penguin Café Orchestra, terwijl ook de geesten van Erik Satie en Ivor Cutler graag in zijn hersenpan spoken. Met deze laatste deelt Baxter een fascinatie voor roos, *dandruff* in de taal van Shakespeare. Marchetti’s salon maakt de cirkel rond. Hij exposeert recente tekeningen waarin niet zelden kappers aantreden, naast de klassieke cowboys, ontdekkingsreizigers en verdwaalde historische figuren op prentjes die herinneren aan vooroorlogse jongensboeken. Baxters handelsmerk, de lijzige teksten die de situaties tot surrealistische tableaus transformeren, zouden schatplichtig kunnen zijn aan titels van Magritte, maar zelf zweert de tekenaar bij een autobiografisch verhaal uit zijn kinderjaren. De stotterende jongeman werd door zijn moeder om boordknoopjes gestuurd, oefende onderweg de boodschap in, raapte al zijn moed bijeen en stapte de winkel binnen. De zin rolde zonder haperen uit zijn mond, maar de meubelverkoper wees er Glen fijntjes op dat de herenkledingzaak even verderop hem allicht beter zou kunnen helpen. Jaren later herkende Baxter de situatie als *la condition surrealiste* van André Breton. Het absurde zou voortaan zijn element zijn: het misplaatste, het ongepaste, de foute synchronisatie van woorden en beelden. Elk werk is een zoekplaatje: het bijschrift klopt niet, en ook in de tekening zelf zijn dissonanten naar binnen geslopen. Krokodillen wachten op hun ontbijt in een Engels salon, een jongen gaat schemerlampjes te lijf met een baseballknuppel. Onder de titel *Trouble in the design museum* knagen ratten aan een Rietveldstoel. Vierenzestig jaar is de magiër uit Leeds nu, maar zijn streken heeft hij niet verleerd. Eric Min Tot 12 juli in Le Salon d’Art et de Coiffure, Munthofstraat 81, Brussel. Open van dinsdag tot vrijdag van 14u tot 18u30, zaterdag van 9u30 tot 12u en van 14u tot 18u. Gratis.

25-06-2008 om 18:05 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
19-06-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kunst kopen deel 2
Of als je geen tijd of goesting had om naar Bazel af te zakken, kun je nog altijd je spaarcentjes kwijt aan moderne kunst in bvb. het WEB waar ondergetekende vandaag een Jan Van Imschoot op de kop tikte voor 25 €. Benieuwd wat mijn vrienden Brad en Angelina daar op te zeggen hebben! O ja, wie is die Van Imschoot eigenlijk? Een zeer goed kunstenaar. De doorbraak voor Van Imschoot kwam er enkele jaren geleden toen hij de cultuurprijs van de Stad Gent won en een reeks schilderijen met martelaressen tentoonstelde in de Vereniging van het Museum voor Hedendaagse Kunst in Gent. Sindsdien is het oeuvre van Van Imschoot sterk geëvolueerd. De historisch beladen thema’s, waarbij hij het liefst de scherpe kantjes van de maatschappij en de vergeten verhalen uit de overlevering in beeld brengt, zijn echter gebleven. Van in het begin is zijn werk te kaderen binnen de hele geschiedenis van de schilderkunst, met in het ene doek sterke reminiscenties naar de sublieme verhevenheid van Tintoretto, het andere dichter aanleunend bij de duistere verwrongenheid van Goya,… Een van de constante elementen in zijn doeken en tekeningen is de “typisch Vlaamse” humor - lees cynisme en ironie. Hierin staat hij op dezelfde lijn als de Vlaamse Primitieven, schilders als Breughel, Bosh en later zelfs Joachim Beuckelaer en de zeventiende-eeuwse traditie van vanitas-taferelen. Zijn doeken moet je op een bijna literaire manier bekijken waarbij letterlijk vaak het woord beeld wordt en, omgekeerd, het beeld een volledig verhaal kan vertellen.

19-06-2008 om 16:58 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kunst kopen deel 1
Klik op de afbeelding om de link te volgen Brad koopt een Tuymans voor Angelina Schilder Luc Tuymans heeft twee heel bijzondere fans. Brad Pitt en Angelina Jolie zijn weg van het werk van de Antwerpse kunstenaar. Het beroemdste koppel ter wereld kocht vorige week een vroeg werk van Tuymans tijdens een kunstbeurs. De kunstwereld is al langer in de ban van Luc Tuymans. Maar nu heeft ook de showbizzwereld het werk van de wereldvermaarde Antwerpse schilder ontdekt. Dat bleek vorige week op de internationale kunstbeurs Art Basel in Zwitserland, toen op de stand van de Antwerpse galerie Zeno X plots Brad Pitt opdook. De Hollywoodster had alleen maar oog had voor het doek L'Archiduc , een vroeg werk van Tuymans. 'Hij is wel drie keer op onze stand naar het schilderij komen kijken', zegt Frank Demaegd van Zeno X. Pitt kon de verleiding niet weerstaan en besliste om het doek te kopen. Hoeveel hij er voor heeft neergeteld, is niet bekend. L'Archiduc is alleszins een minder bekend werk van Tuymans. Hij was pas 21 jaar en totaal onbekend toen hij het doek schilderde. Het afgebeelde interieur is dat van het bekende Brusselse art deco café Archiduc, waar Tuymans een gezellige avond had doorgebracht met een vriend. Heel wat beroemdheden uit de jazz traden in de Archiduc op.

19-06-2008 om 16:32 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
16-06-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gekrabbel van onzen Bob
Klik op de afbeelding om de link te volgen De blik van Bob ‘Train tracks', 2007. Bob Dylan LONDEN - CLOSE-UP BOB DYLAN TOONT GRAFISCH WERK IN LONDEN De legendarische, maar minstens zo raadselachtige Amerikaanse zanger en tekstschrijver Bob Dylan (67) geeft in een tentoonstelling van zijn schetsen en schilderijen een zeldzame inkijk in zijn leven. Blijkt dat de schoenmaker zoals meestal best bij zijn leest blijft. De grote sing-a-songwriter bakt er als tekenaar helemaal niets van. Je bent nu eenmaal meestal getalenteerd op één gebied, it's a fact.

16-06-2008 om 17:53 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
13-06-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Filmpje Borremans

Webfilmpjes.be

13-06-2008 om 18:52 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
12-06-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tentoonstelling Atelier 20+03
Klik op de afbeelding om de link te volgen Wegens verdere belangstelling verlengde expo tot het einde van deze maand, wel enkel op zaterdag en zondag geopend.

12-06-2008 om 18:48 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
11-06-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Borremans
Klik op de afbeelding om de link te volgen "Ik probeer niet te veel te schilderen, want iemand die het elke dag doet, kan alleen maar middelmatig werk leveren. Ik bereid me voor als een sporter op een wedstrijd, stel uit tot ik echt niet meer kan wachten. Omdat ik dan de goeie drive heb, en de kans op slagen het grootst is." "Veel meer dan twee, drie uur hou ik het niet vol. Het is in elk geval geen gratuite bezigheid. Schilderen is een denken op zich. Op die zeldzame goeie dagen vallen denken en fysiek handelen helemaal samen. Dat werkt verslavend. Soms maak ik zes maanden lang niet één goed werk. Dan blijf ik zoeken, hoe vervelend het ook is. Ik kan er niet mee stoppen." De Morgen 3 mei 2008

11-06-2008 om 20:06 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
06-06-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.FRACTAL YOURSELF
Klik op de afbeelding om de link te volgen Vanaf nu enkel nog kunst gemaakt tussen de soep en de patatten.

06-06-2008 om 19:56 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
05-06-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen."All the animals come out at night - whores, skunk pussies, buggers, queens, fairies, dopers, junkies, sick, venal. Someday a real rain will come and wash all this scum off the streets."
Klik op de afbeelding om de link te volgen Fijn filmpke, maar wie weet nog dat de affiche ontworpen en geschilderd is door de Belg Guy Peelaert?

05-06-2008 om 11:22 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
27-05-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jerry Galle in Ruimte Morguen
Klik op de afbeelding om de link te volgen Jerry Galle is begonnen als schilder, waarbij de invloed van de oude zwart-witfotografie zoals die van Fox Talbot of Niepce belangrijk was. De sensualiteit en de vergankelijkheid van deze fotografie uitte zich vooral in een spel met licht. Toevalligheden tijdens het reproductieproces en onderhevigheid aan de tijd zorgden ervoor dat het exacte fotografisch reproduceren van beelden onmogelijk was. In het neutrale, machinale reproduceren van het beeld sijpelde steeds weer een natuurlijkheid door, die het beeld een bijzondere tactiele dimensie verleende. De afdrukken waren onderhevig aan spontane ‘fouten’ en oneffenheden, die meer refereren naar een poëtische beeldtaal dan naar een neutrale kopie. Het werk van Jerry Galle verhoudt zich precies tot deze spanning tussen het visuele beeld en zijn al dan niet toevallige tactiele kwaliteiten. De thematiek van het schilderen met licht en de lotgevallen van de reproduceerbaarheid van het beeld staan centraal in zijn computergestuurde werken. De wijze waarop hij digitale media inzet, toont bij uitstek het probleem van de representatie, d.w.z. de omzetting van mentaal beeld naar reëel beeld, en de ruis en vervorming die daarbij optreden. Jerry Galle ontwerpt o.m. software waarbij algoritmes een specifieke verbinding tot stand brengen tussen geluid en beeld. Het beeld ondergaat voortdurend verstoringen die afkomstig zijn van de tijdsprocessen inherent aan geluidssignalen. Hoewel de software geprogrammeerd is, en in principe volgens een louter mechanische logica werkt, duiken ook hier ‘natuurlijke’ programmeerfoutjes op. Dit binnensluipen van contingente gebeurtenissen verstoort de strakke logica en de voorafbepaaldheid van de computergestuurde beelden. Deze voortdurende verstoringen tijdens het generen van beelden zorgt niet alleen voor een ambigue en rijke beeldtaal, maar maakt ook de emotionele betrokkenheid tot het digitaal ontstane beeld mogelijk. Tijdens hun verschijning trekken de beelden zich herhaaldelijk terug in vorm en leegte – twee oude grondbeginselen die zich moeilijk laten kennen, maar bovendien ook buiten het moderne aandachtsveld vallen. De bovenstaande werkwijze toont hoe in de nieuwe media het creatieproces kan verschuiven van de maker naar de computer. Het is de software die de beelden ‘maakt’, zodat de beslissingen die normaalgezien voorafgaan aan het creatieproces nu gebeuren tijdens en na het genereren van de beelden. Het voortdurend softwarematig generen en verstoren van beelden heft de klassieke chronologie van het creatieproces op en maakt de positie van maker en creatie op zijn minst dubbelzinnig. Bovendien is het nu aan de computer om beslissingen in het creatieproces te nemen. Tegelijk is het precies deze computer die geen kunst kan maken wegens zijn logische opbouw. Door de bovenstaande werkwijze wordt de moeilijke relatie tussen de digitale wereld en de realiteit enerzijds benadrukt, en anderzijds opgeheven. De digitale oorsprong van de beelden verwijst de bezoeker naar de andersheid van de computerwereld, terwijl de analoge aanwezigheid van de beelden het computergenereerde werk opnieuw in de wereld zet. Helena de Preester, Jerry Galle, 2006

27-05-2008 om 18:44 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
15-05-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Panamarenko
Klik op de afbeelding om de link te volgen Een allerlaatste interview gaf Panamarenko (68) vanonder zijn perenboom op zijn boerderie in de Vlaamse Ardennen voor een paar Davidoffs weg aan HUMO waarin hij zich ergert aan zijn vrouw, zijn kopers, zijn galeriehouders en verder zowat iedereen die in zijn buurt komt. Geniet van enkele stevige oneliners van deze rare niet-vliegende vogel. “Iedereen is hier geweldig onder de indruk toen Jan De Cock in het MOMA in New York exposeerde. Maar dat betekent compleet niks! Ze krijgen van de directie met moeite 2 “ruimtekes” en er lopen nog 24 andere tentoonstellingen. Volksverlakkerij pur sang.” En verder: “ Marcel Broodthaers was oké, maar die wordt zo vaak misbruikt door idioten… Ze vallen voor hem omdat hij al eens een vers van een franse dichter gebruikt. Dat maakt meer indruk op die gasten dan dat je zegt: ’Een tweetaktmotor heeft een piston die licht ovaal is.’ Intellectuele lulkoek is de maat in de kunstwereld, en dat komt omdat de directeurs alle macht in handen hebben. Als je hun het gevoel kunt geven een zeer erudiete mens te zijn, zit je veilig. Maar kom je af met een vliegtuig met wat schroefkes, dan ben je een stommeling.” En als uitsmijter: “ Ik vind het vreemd dat je je nog kunt amuseren met schilderen in een wereld vol met technische mogelijkheden. Maar nee: de traditie is aan de macht! Het idee is : ‘We gaan het allemaal nog eens overdoen, liefst nog wat bleker dan Tuymans.’ Goed idee, zolang ik het maar niet elke dag moet zien. Nee, eerlijk en zonder verbittering: het is gewoon flauwekul.”

15-05-2008 om 12:21 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
07-05-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.The pursuit of hapiness
Klik op de afbeelding om de link te volgen 30x40 cm oil on canvas 2008

07-05-2008 om 20:28 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
28-04-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stadt killt (Ellen Alien)
Klik op de afbeelding om de link te volgen Binnenkort nog eens naar Zeno X bollen, Borremans stelt tentoon, altijd zeer de moeite waard. http://www.zeno-x.com/

28-04-2008 om 17:42 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
21-04-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Oef, de vernissage is voorbij!
Klik op de afbeelding om de link te volgen

21-04-2008 om 17:59 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
06-04-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Monsieur Duchamp
Klik op de afbeelding om de link te volgen Monsieur Marcel Duchamp bevestigde zijn aanwezigheid bij de vernissage op 19 april. U bent natuurlijk ook welkom.

06-04-2008 om 20:10 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
21-03-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Chess freaks
Klik op de afbeelding om de link te volgen "I am still a victim of chess. It has all the beauty of art -- and much more. It cannot be commercialized. Chess is much purer than art in its social position." Marcel Duchamp

21-03-2008 om 20:48 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
16-03-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.F E I N T
Klik op de afbeelding om de link te volgen Uitnodiging voor de vernissage en de tentoonstelling

16-03-2008 om 13:37 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.F E I N T
F E I N T ------------------------------------------- Feint is a French term that entered English from the discipline of fencing.[citation needed] Feints are maneuvers designed to distract or mislead, done by giving the impression that a certain maneuver will take place, while in fact another, or even none will. In military tactics (and most types of combat), there are two types of feints: feint attacks and feint retreats. “Feint” toont 20 schilderijen en 3 installaties rond het thema (on)macht en meer specifiek de drang en het streven naar een zo groot mogelijke vervulling van de behoefte te controleren en te beheersen. Uit verschillende invalshoeken tracht de kunstenaar het begrip (on)macht te duiden met een opvallende licht ironische manier van uitdrukken in wat Bob Roes zijn “cynisch surrealisme” noemt en waarmee hij hele verhaaltjes in 1 beeld of in slechts enkele raak gekozen woorden weet op te roepen. Niet zomaar verhaaltjes voor het slapengaan, maar een analyseren van ons groot verlangen naar controle en macht over onze leefwereld. Als zoon van een beroepsmilitair trouwens een thema dat hem al lang intrigeert. Mooie voorbeelden van dit thema toont Bob Roes in verschillende formaten en technieken met afbeeldingen als die van dictator Franco (geschilderd op een klein doekje om een hevig contrast te bekomen) of met de flamboyante topgangster P.Haemers met zijn vrouw D.Tyack, en verder nog met vbn. van topschakers als o.a. Duchamp en Koltanowski, die gespecialiseerd waren in de controle van 64 velden van 5 bij 5 cm. De banaliteit en vergankelijkheid van eender welke vorm van macht wordt steeds op scherpe wijze geëtaleerd en onderzocht.

16-03-2008 om 00:00 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
15-03-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Atelier 20+03
Klik op de afbeelding om de link te volgen Galeriehouder/ontwerper Kris de Hoon aan het werk.

15-03-2008 om 20:37 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Atelier 20+03
Klik op de afbeelding om de link te volgen Ruimtelijk werk met een verwijzing naar Duchamp.(detail)

15-03-2008 om 20:25 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
09-03-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Atelier 20+03
Klik op de afbeelding om de link te volgen Aan het opstellen voor de tentoonstelling vanaf zondag 20 april, nog wat werk.

09-03-2008 om 14:03 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
04-03-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schilderij van de maand: Michaël Borremans
Klik op de afbeelding om de link te volgen Ja, de figuratieve schilderkunst zit al een tijdje terug in de lift met dank aan Luc Tuymans, maar wie ik zeker zo hard waardeer is de 44-jarige schilder uit Geraardsbergen en deze ex-leraar verbonden aan gallerij Zeno X (http://www.zeno-x.com/artists/michael_borremans.htm) heeft ook nog wat te vertellen: " ,,Je zou mij een donkerzwart romanticus kunnen noemen. De tijd vóór mij fascineert me. Zo ben ik heel erg geïnteresseerd in oude fotografie. Ik gebruik wel vaker oude foto's als uitgangspunt voor mijn schilderijen, maar het kan net zo goed een schilderij zijn van Jan Steen in een boek of een televisiebeeld. Zo heb een schilderijtje gemaakt op basis van een fragment uit de reeks Black beauty. Ik heb een foto genomen van het scherm en dat dan op een plankje geschilderd.'' oké, weer een die met fotootjes bezig is, maar wat een picturale kwaliteit! Borremans weer: "Die esthetiek is aardig meegenomen. De schoonheid van het midden van de 20ste eeuw trekt me overigens wel aan. De mode, de meubelen, de auto's, ik zie dat graag. Maar ondanks die esthetiek is mijn mensbeeld niet zo prettig. Het wordt voor de mens van vandaag alsmaar lastiger om werkelijk keuzes te maken en daar geef ik in mijn werk commentaar op. We zijn steevast overtuigd van onze vrijheid om keuzes te maken, maar in realiteit worden we constant gemanipuleerd. ''

04-03-2008 om 11:27 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
25-02-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.More silly play with words
Klik op de afbeelding om de link te volgen Work in progress ; moet nog gedicht en 2 eekhoorns bijgeschilderd worden, zoek nog vertaler (engels). "Jij kleine eekhoorn, zachtjes sabbelend aan mijn teen, enigszins of helemaal niet helemaal droog na een verkwikkende duik in een of andere modderpoel Ik weet dat je andere plannen had Jij bent diegene die over zal blijven, na al die andere ontdekkingen, ontdekkingen van wat al ontdekt is. Je kleine tandjes bijten in het harde hout van sommige hardnekkige roddels en andere sappige knollen. Zal je ook vermoeid een blik werpen naar de horizon, of durf je na te denken over onze vriendschap, jij bruinzwarte kraaloog." bob roes 2007

25-02-2008 om 20:15 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
18-02-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.duchamp - Halberstadt
Klik op de afbeelding om de link te volgen Voila, het boek of liever de zoektocht naar de graal voor ondergetekende. ( zie uitleg vorige artikel )

18-02-2008 om 20:21 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.do not use when empty
Klik op de afbeelding om de link te volgen Mijn inspiratie haalde ik hier bij Duchamp bij een nu schier onvindbaar boek dat hij samen schreef met Halberstadt over de heterodox opposition, een technische schaakterm over eindspelproblemen die evenwel zo uitzonderlijk voorkomen dat ze eigenlijk utopisch zijn. Hier drukte Duchamp zijn totaal gebrek aan interesse voor de nuttige kant van eender welke activiteit en/of vorm uit. De fles Duval-pastis met bijhorende tekst "Do not use when empty" treedt deze gedachten bij. De fles kan anders gebruikt worden dan haar oorsprongkelijke industriële doel, maar de nieuwe vraag is welk doel en wie bepaalt haar doel?

18-02-2008 om 20:13 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
10-02-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Franco
Klik op de afbeelding om de link te volgen Begin april opent mijn tentoonstelling in galerie 20+03 waarbij het veelal zal draaien om het thema (on)macht. Ik zal u uiteraard op de hoogte houden van wat er te zien zal zijn op gebied van ruimtelijk werk, installaties en schilderijen. Een voorproefje: schilderijtje 30x40 olie op doek met Franco op een balkon. Enjoy.

10-02-2008 om 12:08 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
06-02-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schaakmeesters
Klik op de afbeelding om de link te volgen Capablanca was een van de schitterende sterren aan de schaakhemel. Nauwelijks iemand voor hem heeft alle fasen van de schaakpartij zo elegant en gemakkelijk beheerst als hij. In 1909 speelde hij simultaan tegen 720 schakers. Hij won 686 partijen (95%), hij verloor 14 partijen (2%) en speelde 20 remises (3%).Op mijn volgende tentoonstelling is er een installatie te zien met 16 portretten van voormalige tegenstanders van Duchamp, onder wie deze Cubaanse meester van het eindspel. Capablanca overleed in 1942 op 54-jarige leeftijd te Manhattan op zijn schaakclub tijdens het analyseren van een partij aan een hartaanval.

06-02-2008 om 19:13 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
02-02-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kunstwerk van de maand
Klik op de afbeelding om de link te volgen Om in de besloten sfeer (het is winter voor iets) van vorige maand te blijven, een intimistisch tafereel van de heer Kienholz met titel" Sollie 17 "(1979-1980)met drie mannen eenzaam in een groot hotel. Hun lichamen komen zeer log en zwaar over, net als de uitdrukkingen op hun gezicht. De titel verwijst naar de film "Stalag 17" over een Duits concentratiekamp. Kienholz verwijst ook duidelijk naar de sequentiefotografie van Muybridge door de figuren in 3 houdingen, liggend, zittend en staand uit te beelden.Ik struinde in April 1996 toevallig de retrospective binnen van deze Kienholz, waar ik nog nooit van gehoord had, in het Whitney Museum of American Art, New York, en was direct verkocht van de installaties die erg bevreemdend overkomen, net alsof je na 100 jaar afwezigheid terug een bezoek aan museum Moeder Aarde brengt met verstilde en vergane menselijke activiteiten. Ik had toen geen geld om de catalogus te kopen, maar zie ,ik vond hem verleden jaar voor een prikje in De Slegte, het was een blije herontmoeting.

02-02-2008 om 12:03 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
26-01-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sauve qui peut
Klik op de afbeelding om de link te volgen Recent werk, het houtskool laat ik staan. 30x40 2007

26-01-2008 om 11:56 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
22-01-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Great Art from Turnhout
Hoog tijd om u een Turnhoutse kunstenaar voor te stellen met internationale bekendheid en die in Turnhout zelf compleet onbekend is bij het grote publiek. Hij mocht wel eens een videooke laten zien in de Warande, (en dan net met wat minder goed werk spijtig genoeg) maar de goede man heeft veel meer in z'n mars. Kijk eens naar zijn uiterst verzorgde website.http://www.hansopdebeeck.com/

22-01-2008 om 14:30 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
19-01-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.The joy of painting ... by Bob Ross
Mijn bijna-naamgenoot Bob Ross (29 oktober 1942 – 4 juli 1995) was een bekend Amerikaanse landschapsschilder, die furore maakte op de televisie met zijn serie The Joy of Painting die werd uitgezonden in de Verenigde Staten, maar ook daar buiten, zoals in Nederland en Duitsland.De schilderijen van Bob Ross kunnen beschouwd worden als "fast food" schilderijen. Binnen een half uur had hij het schildersdoek gevuld met prachtige taferelen uit de natuur, zoals een bergpartij, diverse watervallen, een donker woud of een groene weide met een half vervallen schuurtje. Daarnaast meende Bob Ross dat het onmogelijk was om fouten bij het schilderen te maken; dat waren "just happy accidents" ("slechts prettige ongelukjes"). Door het succes van zijn manier van schilderen besloot Bob Ross over te gaan op de productie van de televisieserie The Joy of Painting en daar begon een enorme populariteit.Het succes van zijn serie kan ook verklaard worden door de persoon Bob Ross zelf. Hij was een opvallende persoonlijkheid met een soort van afrokapsel. Hij zat boordevol hilarische uitspraken. Zo duidde hij een boompje dat hij zojuist had geschilderd bij voorkeur aan als een "happy little tree" (een "vrolijk boompje"). Het boompje was echter pas écht vrolijk als Ross er nog een boompje naast schilderde, immers: "even a tree should have a friend" ("zelfs een boom heeft een vriend nodig"). Ook wolkjes hadden volgens Ross vrienden nodig. Door zijn eigenzinnigheid werd Bob Ross een echte cult-persoonlijkheid. Dat veel kijkers zijn programma gebruikten om te ontspannen of in slaap te vallen, scheen hem niet te deren. Zelf heb ik niet zo'n hoge pet op met zijn werk.Het doet me vooral mijmeren over massaproductie, consumptiedrang en vooral het woord bandwerk lijkt hier op z'n plaats. Kitsch in de hoogste graad door een zekere Bob R., maar niet de truken van ondergetekende. ( http://www.bobross.com/index.cfm )19-01-2008 om 00:00 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
18-01-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.close and hostile examination
Klik op de afbeelding om de link te volgen Bobby Fischer, de beste schaker aller tijden, is niet meer... Altijd al een grote fan geweest van deze grote kunstenaar, hoewel velen hem louter als excentriekeling afschilderden, vooral de laatste jaren. Maar de stellingen die hij op een schaakbord toverde, waren een inspiratie voor miljoenen schaakspelers. In 2005 maakte ik een portret van dit zonderling genie.

18-01-2008 om 16:00 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
11-01-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.The visitor
Klik op de afbeelding om de link te volgen Still uit film van Hitchcock. Welke ben ik jammer genoeg vergeten.

11-01-2008 om 00:00 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
10-01-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen." Did I close the door ? "
Klik op de afbeelding om de link te volgen De eenvoud zelve met de voorstelling van een man en een paard en 5 woorden met een vraagteken. De uitgestrektheid en het overweldigende van de natuur overtuigen de mens niet z'n ego en eigen gevoelswereld te minimaliseren en daarmee al z'n beperkte ideeën en tics te vergeten.

10-01-2008 om 00:00 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
08-01-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schilderij van de Maand
Klik op de afbeelding om de link te volgen Aan het begin van elke maand toon ik een schilderij dat me interesseert en inspireert. Edward Hopper, de fameuze " American scene "schilder heeft talloze pareltjes bijeengeborsteld en mag van mij de spits afbijten. Dit werk "Chair Car " uit 1965 straalt een heerlijke eenvoud van techniek en afbeelding uit. Geen franjes en bijkomstigheden, maar direct to the point naar de fundamentele eenzaamheid van het individu, zonder melig te worden, maar als een mokerslag in zijn oprechtheid. De 4 figuren zitten op een paar vierkante meter en toch voelen we de onoverbrugbare kloof van verschillende levens, gedachten en gevoelens.

08-01-2008 om 17:33 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
05-01-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een mens moet ergens beginnen...
Klik op de afbeelding om de link te volgen Mijn eerste schilderijen in De Morgen, weliswaar slechts als decoratie in de achtergrond, maar kom....

05-01-2008 om 21:48 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brief encounter 2
Klik op de afbeelding om de link te volgen Als je de hoofdrolspelers bekijkt, stralen deze niet de moderne plastische esthetiek van een Brad Pitt of Angelina Joli uit, verrevan zelfs, maar Lean en Coward kozen Howard echter om twee redenen: de schoonheid van haar expressievolle gezicht (gezien de vele close-ups zeker geen overbodige luxe) en de warme klank van haar stem (altijd handig voor de voice-over). Voor de hoofdacteur waagden regisseur en producer zich aan een nog grotere gok. Trevor Howard had tot dan toe kleine rolletjes gehad, maar had die met een intensiteit gespeeld die Lean en Coward had weten overtuigen. Net zoals zijn tegenspeelster was hij overigens geen grote schoonheid en moest hij het dus ook van zijn talent hebben. In ieder geval hadden de makers achteraf geen spijt van hun keuzes: Howard en Johnson speelden de rol van hun leven en de vonken knetteren nog steeds van het scherm af. Ook al zijn er geen naaktscenes in de film - we spreken nu eenmaal over een film uit de jaren veertig! -, passioneel is Brief Encounter dus wel en dat is vooral te danken aan deze twee intense vertolkingen.

05-01-2008 om 13:49 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brief encounter
Klik op de afbeelding om de link te volgen Still uit een z/w film van David Lean. Uitgangspunt voor de film was een kort toneelstukje, Still Life van Howard. Omdat de eigenlijke storyline nogal eenvoudig was, zocht Lean naar enkele middeltjes om de aandacht van het publiek te trekken en te behouden. Vandaar dat Brief Encounter begint met het einde van de film - het afscheid in het station - en dat de rest van het verhaal in flashback wordt verteld. Ook vrij nieuw voor die tijd was het gebruik van de voice over, zodat de toeschouwer netjes kan volgen wat er allemaal omgaat in het hoofd van Laura. Een testpubliek reageerde nochtans niet echt enthousiast en er werd op de verkeerde momenten zelfs gelachen. Lean en Howard hielden dan ook hun hart vast toen de film in Londen werd gereleased, maar dat bleek onterecht te zijn. Brief Encounter werd met de jaren steeds populairder en het stationnetje waar de opnames plaatsvonden werd door miljoenen fans bezocht. De film is ondertussen wel wat gedateerd, omdat hij een weerspiegeling is van de toen bestaande Britse moraliteit, waarbij je koos voor zelfopoffering in plaats van je eigen geluk en passie.

05-01-2008 om 13:39 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
01-01-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijnen Nieuwjaarsbrief
I always thought/the so called/ best Before dawn comes the new time of new manners and different ways and would-be loves So let's dance/together/ on the grave of hatred and joy to violent rhytmes and other/distracting manouvres b.roes

01-01-2008 om 13:21 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen." I could have been a sailor "
Klik op de afbeelding om de link te volgen no comment work in progress

01-01-2008 om 13:09 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.esprit troublé
Klik op de afbeelding om de link te volgen Patrick Hamers en Denise Tyack na hun arrestatie in Brazil (work in progress) Liefde, drama, vlucht, angst en berusting in 1 beeld...

01-01-2008 om 13:01 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.atelier
Klik op de afbeelding om de link te volgen Hier een blik op wat afgewerkte en onafgewerkte schilderijen op een koude zolder

01-01-2008 om 12:54 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
29-10-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Let's sing a song
Klik op de afbeelding om de link te volgen

29-10-2007 om 20:02 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
12-10-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2 performers at 6.38
Klik op de afbeelding om de link te volgen

12-10-2007 om 13:30 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.The waste
Klik op de afbeelding om de link te volgen

12-10-2007 om 13:23 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
12-09-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.green
Klik op de afbeelding om de link te volgen

12-09-2007 om 20:13 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the player
Klik op de afbeelding om de link te volgen

12-09-2007 om 20:12 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.are you sick of being pritty?
Klik op de afbeelding om de link te volgen

12-09-2007 om 20:12 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.everything seems to be alright
Klik op de afbeelding om de link te volgen

12-09-2007 om 20:05 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the ride
Klik op de afbeelding om de link te volgen

12-09-2007 om 20:03 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
18-07-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.going for speed
Klik op de afbeelding om de link te volgen

18-07-2007 om 10:23 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.learning to fly
Klik op de afbeelding om de link te volgen

18-07-2007 om 10:19 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.chandeleir
Klik op de afbeelding om de link te volgen

18-07-2007 om 10:16 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
07-04-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.celebration
Klik op de afbeelding om de link te volgen Chroetsjov en 2 kosmonauten worden "verwelkomd" op het Rode Plein met een strijkijzer dat hun richting uitvliegt. Ook dit voorwerp trotseert de zwaartekracht. (Bij een huldiging is er steeds verzet)

07-04-2007 om 00:00 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Justice for all
Klik op de afbeelding om de link te volgen 2005 oil on canvas

07-04-2007 om 00:00 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
06-04-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.schilderijen
http://users.telenet.be/bobroes/ voor een staal van mijn werk

06-04-2007 om 19:46 geschreven door bob  


>> Reageer (0)
30-11--0001
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Berlinde De Bruyckere en Philippe Vandenberg in de Pont Tilburg
Innocence is precisely: never to avoid the worst In deze tentoonstelling gaat Berlinde De Bruyckere (1964) de dialoog aan me