Foto
Welkom op dit bijbel lees blog. Dat de Here u mag zegenen, veel leesplezier in Zijn woord.

Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Zoeken in blog
Foto
Foto
Inhoud blog
 • DaniŽl
 • EzechiŽl
 • Klaaglieden
 • Jeremia
 • Jesaja
 • Hooglied
 • Prediker
 • Spreuken
 • Psalmen
 • Job
 • Ester
 • Nehemia
 • Ezra
 • 2 Kronieken
 • 1 Kronieken
 • 2 Koningen
 • 1 Koningen
 • 2 SamuŽl
 • 1 SamuŽl
 • Ruth
 • Rechters
 • Jozua
 • Deuteronomium
 • Numeri
 • Leviticus
 • Exodus
 • Genesis
  De Bijbel online lezen.
  Het levende woord.
  De Bijbel is het meest gelezen boek van alle tijden. Door het lezen van de Bijbel, krijgt het leven voor velen een nieuwe inhoud en is er zelfs sprake van een complete ommezwaai in het leven omdat men antwoord en inzicht krijgt op vragen en problemen. Het woord Bijbel is afgeleid van het Griekse woord 'Biblia', dat "Boeken" betekent. De Bijbel bevat in het totaal 66 boeken, verdeeld over het Oude en Nieuwe Testament. Het oude Testament beschrijft het onstaan en de geschiedenis van IsraŽl, het uitverkoren volk. Het nieuwe Testament beschrijft het leven van Jezus Christus en de reden van Zijn komst op aarde. Over een periode van ongeveer 1500 jaar, hebben 40 schrijvers een zeer samenhangend en compleet beeld weergegeven. De apostel Petrus schrijft in zijn tweede brief: "Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat: want nooit is de profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de heilige geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.
  20-05-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Genesis
  Het boek Genesis dankt zijn naam aan de Septuaginta, de oudste Griekse bijbelvertaling. Het Griekse woord genesis betekent Ďontstaaní, Ďoorsprongí, Ďwordingí. De titel in de Hebreeuwse bijbel is Beresjiet, ĎIn het beginí, naar het eerste woord van het boek. De titel Genesis bevat een verwijzing naar de inhoud: het verhaal over het ontstaan van de wereld, de mensheid en IsraŽl. Aan de voorgeschiedenis van het volk IsraŽl is het grootste deel van het boek gewijd. 
  Foto

  21-05-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Exodus
  Het boek Exodus dankt zijn naam aan de Septuaginta, de oudste Griekse bijbelvertaling. Het woord exodus betekent Ďuittochtí. De titel in de Hebreeuwse bijbel is Sjemot, ĎNamení, afgeleid van de eerste woorden van het boek. De titel Exodus verwijst naar de uittocht uit Egypte, de bevrijding uit het land van de slavernij. 
  Foto

  22-05-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Leviticus
  Het boek Leviticus dankt zijn naam aan de Septuaginta, de oudste Griekse bijbelvertaling. Het woord leviticus betekent Ďhet Levitische (boek)í, een verwijzing naar de voorschriften voor de priesters en de Levieten. De titel in de Hebreeuwse bijbel is Wajjiqra, ĎHij riepí, naar het eerste woord van het boek.
  Foto

  23-05-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Numeri
  Het boek Numeri dankt zijn titel aan de Vulgata, een oude Latijnse bijbelvertaling. Het woord numeri betekent Ďgetallení. Deze naam duidt op een van de themaís van het boek: het registreren, tellen en organiseren van de IsraŽlieten tijdens hun verblijf in de woestijn op weg naar het door God beloofde land. De titel in de Hebreeuwse bijbel is Bemidbar, ĎIn de woestijní, naar een van de eerste woorden van het boek.
  Foto

  24-05-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Deuteronomium
  De titel van het boek Deuteronomium is afgeleid van het Griekse woord deuteronomion, dat Ďtweede wetí betekent. Het gaat om wetten die bekend zijn uit Exodus, Leviticus en Numeri en die hier herhaald of opnieuw geformuleerd worden. De titel in de Hebreeuwse bijbel is Devariem, ĎWoordení, naar de eerste woorden van het boek. Deuteronomium is het vijfde en laatste boek van de Pentateuch, de verzameling van vijf boeken die in de Joodse traditie de Tora wordt genoemd.
  Foto

  25-05-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jozua
  Het boek Jozua ontleent zijn naam aan de hoofdpersoon Jozua, de opvolger van Mozes. Het boek sluit onmiddellijk aan bij de verhalende gedeelten in Deuteronomium. In de Hebreeuwse bijbel hoort Jozua met Rechters, SamuŽl en Koningen tot de boeken van de Vroege Profeten. Daarin wordt verteld hoe de IsraŽlieten het land Kanašn in bezit nemen en er een bestaan opbouwen. Profeten treden op om het volk te herinneren aan de wet van Mozes en te waarschuwen tegen het overtreden van de geboden. Op grond van de geschiedkundige inhoud wordt Jozua ook wel tot de historische boeken gerekend. 
  Foto

  26-05-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rechters
  Het boek Rechters ontleent zijn naam aan de functie van de personen die in de meeste verhalen de hoofdrol spelen. Het Hebreeuwse woord dat traditioneel vertaald wordt als Ďrechterí of Ďrichterí is ook de betiteling van leiders die zowel een militaire als een bestuurlijke functie konden hebben. In dit boek worden er de personen (zowel mannen als vrouwen) mee aangeduid die in de periode tussen de verovering van Kanašn en de instelling van het koningschap, ongeveer tussen 1200 en 1020 v.Chr., in noodsituaties leiding gaven aan de IsraŽlieten. In de Hebreeuwse bijbel hoort Rechters samen met Jozua, SamuŽl en Koningen tot de boeken van de Vroege Profeten. In deze boeken wordt verteld hoe de IsraŽlieten het land Kanašn in bezit nemen en er een bestaan opbouwen.
  Foto

  27-05-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ruth
  Het boek Ruth ontleent zijn naam aan de hoofdpersoon Ruth, een Moabitische vrouw. In de Hebreeuwse bijbel staat dit boek in de afdeling van de Ketoeviem, de Geschriften. Het maakt deel uit van de vijf zogeheten Feestrollen (Megilot), en wordt in de synagoge voorgelezen op Sjavoeot, het Wekenfeest.
  Foto

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1 SamuŽl
  De boeken 1 en 2 SamuŽl ontlenen hun naam aan een van de hoofdpersonen: de profeet SamuŽl, de laatste die als rechter leiding gaf aan IsraŽl en daarmee de overgang markeert van de tijd van de rechters naar die van de koningen. Beide boeken vormen (met 1 Koningen 1-2) een doorlopend verhaal, dat in bijbeluitgaven echter bijna altijd in twee boeken wordt gesplitst. In de Hebreeuwse bijbel hoort SamuŽl samen met Jozua, Rechters en Koningen tot de groep boeken van de Vroege Profeten. In deze boeken wordt verteld hoe de IsraŽlieten het land Kanašn in bezit nemen en er hun bestaan opbouwen. Profeten treden op om het volk te herinneren aan de wet van Mozes en te waarschuwen tegen het overtreden van de geboden.
  Foto

  28-05-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2 SamuŽl
  Het boek 2 SamuŽl sluit onmiddellijk aan op het voorafgaande 1 SamuŽl. De boeken 1 en 2 SamuŽl ontlenen hun naam aan een van de hoofdpersonen: de profeet SamuŽl, de laatste die als rechter leiding gaf aan IsraŽl en daarmee de overgang markeert van de tijd van de rechters naar die van de koningen. Beide boeken vormen (met 1 Koningen 1-2) een doorlopend verhaal, dat in bijbeluitgaven echter bijna altijd in twee boeken wordt gesplitst. In de Hebreeuwse bijbel hoort SamuŽl samen met Jozua, Rechters en Koningen tot de groep boeken van de Vroege Profeten. In deze boeken wordt verteld hoe de IsraŽlieten het land Kanašn in bezit nemen en er hun bestaan opbouwen. Profeten treden op om het volk te herinneren aan de wet van Mozes en te waarschuwen tegen het overtreden van de geboden.  
  Foto

  29-05-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1 Koningen
  De boeken 1 en 2 Koningen vormen samen een doorlopend verhaal dat het vervolg is op 1 en 2 SamuŽl. In bijbeluitgaven is het bijna altijd in twee boeken gesplitst. Zoals de titel al aangeeft, gaan deze boeken over de vier eeuwen dat in IsraŽl en Juda koningen regeerden (van de tiende tot de zesde eeuw v.Chr.). In de Hebreeuwse bijbel hoort Koningen samen met Jozua,

  Foto

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2 Koningen
  Het boek 2 Koningen sluit onmiddellijk aan op het voorgaande 1 Koningen. Deze twee boeken vormen samen een doorlopend verhaal dat het vervolg is op 1 en 2 SamuŽl. In bijbeluitgaven is het bijna altijd in tweeŽn gesplitst. Zoals de titel al aangeeft, gaan deze boeken over de vier eeuwen dat in IsraŽl en Juda koningen regeerden (van de tiende tot de zesde eeuw v.Chr.). In de Hebreeuwse bijbel hoort Koningen samen met Jozua,

  Foto

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1 Kronieken
  De boeken 1 en 2 Kronieken vormen samen een zelfstandig werk dat op geheel eigen wijze een overzicht geeft van de geschiedenis van IsraŽl. Het begint met het geslachtsregister van Adam en eindigt met een oproep om de verwoeste tempel in Jeruzalem te herbouwen. De boektitel is sinds Luther gangbaar geworden, maar gaat terug op de Latijnse vertaling van Hieronymus. In de meeste bijbeluitgaven is het boek Kronieken in twee delen gesplitst. In 1 Kronieken staat de geschiedenis tot en met koning David,

  Foto

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2 Kronieken
  Het boek 2 Kronieken sluit onmiddellijk aan op het voorafgaande 1 Kronieken. Beide boeken vormen samen een zelfstandig werk dat op geheel eigen wijze een overzicht geeft van de geschiedenis van IsraŽl. Het begint met het geslachtsregister van Adam en eindigt met een oproep om de verwoeste tempel in Jeruzalem te herbouwen. De boektitel is sinds Luther gangbaar geworden, maar gaat terug op de Latijnse vertaling van Hieronymus. In de meeste bijbeluitgaven is het boek Kronieken in twee delen gesplitst. In 1 Kronieken staat de geschiedenis tot en met koning David, 2 Kronieken vervolgt met koning Salomo. 

  Foto

  30-05-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ezra
  Ezra vormt samen met Nehemia ťťn boek dat in bijbeluitgaven steeds in tweeŽn is gesplitst. Het boek Ezra ontleent zijn naam aan de priester Ezra, die de hoofdrol speelt in Ezra 7-10 en in Nehemia 8. Deze Ezra kwam in het midden van de vijfde eeuw v.Chr. met enkele duizenden JudeeŽrs in opdracht van de Perzische koning naar Jeruzalem om te onderzoeken hoe men in Juda en Jeruzalem de wet van Mozes naleefde.

  Foto

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nehemia
  Nehemia vormt samen met Ezra ťťn boek dat in bijbeluitgaven steeds in tweeŽn is gesplitst. Het boek ontleent zijn naam aan Nehemia, die omstreeks 445 v.Chr. door de Perzische koning Artaxerxes als landvoogd van Juda werd aangesteld en onder wiens leiding de herbouw van Jeruzalems muur is totstandgekomen. In de Hebreeuwse bijbel wordt Nehemia met Ezra tot de Ketoeviem, de Geschriften, gerekend, en het is dan het laatste of het voorlaatste boek.

  Foto

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ester
  Het boek Ester ontleent zijn naam aan de hoofdpersoon in het verhaal, de Joodse vrouw Ester. Het boek confronteert de lezers met de moeilijke positie van het Joodse volk buiten Judea en plaatst tegen die achtergrond de oorsprong en de betekenis van het Joodse poerimfeest. Poerim is afgeleid van het Hebreeuwse woord poer (lot). Aan de vooravond van Poerim leest men in de synagoge het boek Ester.

  Foto

  31-05-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Job

  Het boek Job ontleent zijn naam aan de hoofdpersoon, Job. Mogelijk gaat deze naam terug op een oude overlevering die in EzechiŽl 14:14 en 20 als bekend wordt verondersteld. Historisch is er niets over Job bekend; het verhaal zegt alleen dat hij in het land Us woonde. In de Hebreeuwse bijbel behoort het boek Job tot de Ketoeviem, de Geschriften.

  Foto


  01-06-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Psalmen
  Het boek Psalmen ontleent zijn naam aan het Griekse woord psalmos, een vertaling van het vaak voorkomende Hebreeuwse psalmopschrift mizmor: een lied dat onder begeleiding van snaarinstrumenten moest worden gezongen. In de Hebreeuwse bijbel heet het boek Tehiliem, Lofliederen. In die titel wordt uitgedrukt dat het psalmboek in zijn totaliteit, inclusief de klaagzangen en gebeden die erin voorkomen, een veelstemmig loflied is op de God van IsraŽl.

  Dit blog is volop in opbouw. 

  Foto

  25-08-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreuken
  Het boek Spreuken is een verzamelwerk van overwegend korte spreuken die tot doel hebben de lezer of toehoorder kennis, praktische levenswijsheid en moreel besef op allerlei gebied bij te brengen. In de Hebreeuwse bijbel behoort het boek tot de Ketoeviem, de Geschriften. In veel bijbeluitgaven wordt het met onder andere Job en Prediker tot de poŽtische boeken gerekend. Het boek bevat verschillende verzamelingen van spreuken, afkomstig van dichters uit verschillende tijden. Het vertoont gelijkenis met teksten uit MesopotamiŽ en Egypte. Veel spreuken worden aan Salomo toegeschreven.

  Dit blog is volop in opbouw. 
  Foto

  26-08-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Prediker
  Het boek Prediker ontleent zijn naam, die sinds Luther gangbaar geworden is, aan diens vertaling van de Hebreeuwse titel Kohelet. Vermoedelijk gaat het om een functieaanduiding die in het bijbelboek als eigennaam wordt gebruikt. In de Hebreeuwse bijbel maakt Prediker als een van de vijf Feestrollen (Megilot) deel uit van de Ketoeviem, de Geschriften. Het wordt in de synagoge traditioneel gelezen tijdens het Loofhuttenfeest (Soekot). In veel bijbeluitgaven behoort Prediker tot de poŽtische boeken. Het is moeilijk vast te stellen wanneer en door wie het boek geschreven is. Het opschrift in 1:1 schrijft het boek toe aan Salomo. De vermelding van deze dichtende koning (zie 1 Koningen 5:12) dient vooral om het karakter en het belang van de tekst te onderstrepen. Onder meer op grond van het taalgebruik (invloed van het Perzisch en Aramees) wordt wel aangenomen dat de tekst in de derde eeuw v.Chr. zijn huidige vorm heeft gekregen.

  Foto

  27-08-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hooglied
  Het boek Hooglied ontleent zijn naam aan de titel die Luther het in zijn bijbelvertaling gaf, Das Hohelied. De Hebreeuwse titel is Sjier hasjieriem, ĎHet lied der liederení, dat wil zeggen Ďhet mooiste liedí. In de Hebreeuwse bijbel maakt Hooglied met Ruth, Prediker, Klaagliederen en Ester deel uit van de vijf zogeheten Feestrollen (Megilot), die tot de Ketoeviem, de Geschriften, behoren. Het boek wordt in de Joodse traditie gelezen tijdens het pesachfeest. In veel bijbeluitgaven staat Hooglied na Job, Psalmen, Spreuken en Prediker bij de poŽtische boeken.

  Foto

  29-08-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jesaja
  Het boek Jesaja ontleent zijn naam aan een profeet, Jesaja, de zoon van Amos, die in Jeruzalem leefde en als profeet optrad in de periode 750-700 v.Chr. Het boek is in zijn huidige omvang een verzameling van profetische teksten die in de loop van ongeveer drie eeuwen zijn overgeleverd en uiteindelijk als ťťn geheel op schrift zijn gesteld. Men onderscheidt meestal drie delen in het boek Jesaja: Jesaja 1-39, Jesaja 40-55 en Jesaja 56-66.

  Dit blog is volop in opbouw.

  Foto

  30-08-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jeremia
  Het boek Jeremia ontleent zijn naam aan een profeet uit Juda die in de tweede helft van de zevende en het begin van de zesde eeuw v.Chr. gedurende ongeveer veertig jaar in Jeruzalem als profeet optrad. Het boek is een verzameling van profetieŽn en verhalen die betrekking hebben op de jaren rond de verovering en de val van Juda en Jeruzalem in 586. Wanneer en hoe het boek Jeremia in zijn huidige vorm totstandgekomen is, is niet bekend. Mogelijk heeft een auteur het boek samengesteld uit diverse bronnen en zijn de diverse overleveringen en profetieŽn van Jeremia daarna in de loop der tijd verschillende malen opnieuw geredigeerd. Opvallend is dat er een lange Hebreeuwse tekstversie bestaat naast een kortere Griekse versie. Op grond daarvan veronderstelt men dat het proces van overleveren en schriftelijke vastlegging pas laat tot de Hebreeuwse tekst in zijn huidige omvang heeft geleid.

  Dit blog is volop in opbouw.

  Foto

  06-09-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Klaaglieden

  Het boek Klaagliederen is een verzameling van vijf liederen waarin de dichter klaagt en treurt over de verwoesting van Jeruzalem door de BabyloniŽrs onder Nebukadnessar in 586 v.Chr. De titel in de Hebreeuwse bijbel is Echa ,ĎAchí, naar het eerste woord van het boek dat als een van de vijf Feestrollen (Megilot) deel uitmaakt van de Ketoeviem, de Geschriften. Het boek wordt gelezen op de negende dag van de maand ab, de jaarlijkse vasten- en rouwdag waarop men onder meer de verwoesting van de tempel herdenkt. In de meeste bijbeluitgaven volgt Klaagliederen op het boek Jeremia. Uit 2 Kronieken 35:25 kan men afleiden dat de klaagliederen door de profeet Jeremia geschreven zijn. Maar tegenwoordig wordt algemeen aangenomen dat de auteur afkomstig was uit de kringen van de tempelzangers in Jeruzalem. De liederen zijn niet lang na de catastrofe in 586 ontstaan.

  Foto


  07-09-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EzechiŽl

  Het boek EzechiŽl is genoemd naar een profeet van priesterlijke afkomst die volgens dateringen in de tekst (1:2 en 29:17) in de jaren 593-571 v.Chr. werkzaam was in BabyloniŽ. De historische achtergrond van het boek wordt gevormd door de zogeheten Babylonische ballingschap. Dat is de periode waarin de bovenlaag van de Judese bevolking als ballingen in BabyloniŽ verbleef, na de inname en verwoesting van Jeruzalem door de BabyloniŽrs onder koning Nebukadnessar in 597 en 586 v.Chr. EzechiŽl zou bij de eerste deportatie weggevoerd zijn en vanaf 593 onder de ballingen geprofeteerd hebben. Het is niet onmogelijk dat het boek in eerste aanleg uit deze tijd stamt. Velen menen dat de tekst in zijn huidige vorm na een proces van redactionele bewerkingen totstandgekomen is.

  Dit blog is volop in opbouw.


  Foto

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DaniŽl
  Het boek DaniŽl ontleent zijn naam aan de hoofdpersoon, DaniŽl. Mogelijk gaat deze naam terug op een overlevering die in EzechiŽl 14:14 en 20 als bekend wordt verondersteld. In de Hebreeuwse bijbel wordt het boek DaniŽl gerekend tot de Ketoeviem, de Geschriften, en staat het tussen de boeken Ester en Ezra in. In vele bijbeluitgaven heeft DaniŽl na EzechiŽl een plaats gekregen tussen de profetische boeken. De gebeurtenissen in het boek DaniŽl zijn gesitueerd in de tijd van de Babylonische ballingschap, de periode waarin de bovenlaag van de Judese bevolking als ballingen in BabyloniŽ verbleef, na de inname en verwoesting van Jeruzalem door de Babylonische koning Nebukadnessar in 597 en 586 v.Chr. De situering in de zesde eeuw v.Chr. hoeft niet te betekenen dat DaniŽl ook in die tijd geschreven is. Op grond van historisch onderzoek en de taal en de stijl van het boek nemen velen tegenwoordig aan dat het boek in zijn huidige vorm uit de eerste helft van de tweede eeuw v.Chr. stamt. Het boek is dan te plaatsen tegen de achtergrond van het Makkabese verzet tegen de wrede Griekse heerser Antiochus IV Epifanes. Dat verzet gold ook de toenemende Griekse invloeden op godsdienstig en cultureel gebied. Het boek DaniŽl bevat naast Hebreeuwse ook Aramese tekst, namelijk het gedeelte 2:4b-7:28.

  Foto  >

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!