Bert Schoofs
Erelid van de Kamer van volksvertegenwoordigers - Gemeenteraadslid Beringen
Foto
RAADPLEEG MIJ VOOR DIENSTBETOON OP HET GSM-NR. 0475/29.80.48 UW KOPZORGEN VORMEN MIJN UITDAGINGEN
Inhoud blog
 • MIJN PLOTSE CARRIERESWITCH DANKZIJ EEN UNIEKE GELEGENHEID
 • MEESTERPROEF ONDERNEMINGSRECHT - UNIVERSITEIT ANTWERPEN 2014-15
 • TIJD VOOR EEN NIEUWE UITDAGING!
 • BIJ HET AFSCHEID VAN BURGEMEESTER MONDELAERS
 • TIJD VOOR EEN WEDERDIENST
  Zoeken in blog

  Blog als favoriet !
  09-10-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MIJN PLOTSE CARRIERESWITCH DANKZIJ EEN UNIEKE GELEGENHEID
  "Het leven is datgene wat je overkomt terwijl je andere plannen aan het maken bent", zei John Lennon.
  Zo ook voor mij.
  De verrassende wending in mijn carrière kwam er nauwelijks een maand geleden, toen werd ik gevraagd om directeur te worden bij de Vlaamse Volksbeweging. 
  Deze once in a lifetime opportunity heb ik onmiddellijk dankbaar met beide handen gegrepen.
  De VVB kan op me rekenen, 24 op 24, 7 op 7!

  09-10-2016, 21:42 geschreven door Bert Schoofs  
  Reacties (0)
  04-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MEESTERPROEF ONDERNEMINGSRECHT - UNIVERSITEIT ANTWERPEN 2014-15

  In juni 2015 behaalde ik mijn titel van "Master of Laws in het Ondernemingsrecht" (of "Master in Business Law"), na een jaar hard zwoegen aan de Universiteit Antwerpen. Ik studeerde af met onderscheiding, en sindsdien voel ik me opnieuw op en top jurist. Mijn eerdere ervaring als advocaat gaf me natuurlijk extra wind in de zeilen, maar toch betekende deze studie meer dan een gewone opfrissing of een academisch interludium. Ze heeft mij namelijk geholpen om mij te heroriënteren en de politieke broodwinning na 15 jaar voorgoed vaarwel te zeggen. Kortom: het betekende een herbronning en een loutering.

  Het orgelpunt van een studie aan de unief is natuurlijk de meesterproef.  Niet zonder enige trots mag ik zeggen dat ik deze met zeer goed gevolg heb afgelegd (16/20). Met dank aan de jury, vooral voor de complimentjes die ik tijdens de mondelinge proef mocht ontvangen: van mijn promotor professor Annick De Boeck, van juryvoorzitter professor Robby Houben en van assessor professor Matthias E. Storme. Ook academisch begeleidster Marly Bervoets en mijn medestudenten verdienen een pluim, omwille van hun goede raad en aanmoedigingen. Mevrouw Grete Remen verschafte mij de oprechte eer en het welgekomen genoegen om de taak van observator waar te nemen.

  En last but not least een dikke knuffel voor mijn echtgenote Gloria en onze twee aanstormende pubers Simeon en Sofie. Zij moesten de meeste nukken van hun man en vader doorstaan... Nu eens omdat de pc crashte, dan weer omdat de printer het begaf. Of omdat een zoveelste opzoeking weer nét niet de gewenste finesse of nuance opleverde, zodat met herwonnen moed een nieuwe juridische queeste moest ondernomen worden naar een parel van rechtspraak of rechtsleer in de gigantische oceaan die het Recht is. Om de metafoor nog even aan te houden: ik ben er met volle overtuiging ingedoken en uiteindelijk voldaan boven water gekomen, tegelijk doordrenkt en gezuiverd, maar ook hongerig en dorstig naar de beoefening van het recht in de praktijk.

  Wie geïnteresseerd is in de schriftelijke neerslag van mijn meesterproef verwijs ik naar de bijlagen bij deze post. Bijlage 1 betreft het titelblad met de inhoudstafel en bijlage 2 de eigenlijke tekst van de meesterproef. De eerste vijf bladzijden van bijlage 2 zijn bestemd voor de niet-juristen ("Rapport voor de Observator"). Het exposé dat erop volgt is voor diegenen die zich de beslagenheid van rechtspraktizijn aangemeten hebben.
  Bijlagen:
  2015.05.25-ManaMaOR-BertSchoofs-Meesterproef-RapportObserv-JurAnalyse.pdf (342.1 KB)   
  2015.05.25-MaNaMaOR-BertSchoofs-Meesterproef-Titelblad-Inhoudstafel.pdf (149.3 KB)     04-01-2016, 00:00 geschreven door Bert Schoofs  
  Reacties (0)
  04-12-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.TIJD VOOR EEN NIEUWE UITDAGING!

  Alweer een bladzijde in het boek des levens die definitief wordt omgeslagen...
  http://www.hbvl.be/cnt/dmf20151203_02003804/ik-ga-jongeren-in-beringen-klaarstomen-tot-ondernemer


  04-12-2015, 00:00 geschreven door Bert Schoofs  
  Reacties (0)
  21-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BIJ HET AFSCHEID VAN BURGEMEESTER MONDELAERS


  Na bijna 24 jaar burgemeesterschap kondigde Marcel Mondelaers eind 2011 aan dat hij de CD&V-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 niet meer zal trekken. Dit feit kan ik uiteraard niet zo maar laten voorbijgaan, aangezien hij 24 jaar mijn burgervader en 12 jaar, hoe zal ik het zeggen, ja, toch zowat mijn politieke vader is geweest. In elk geval heb ik veel kennis over het politiek bedrijf van hem opgestoken, door hem al die jaren gade te slaan. Want politiek bedrijven, dat kon hij, en dat kan hij nog steeds. En let op: het feit dat hij de CD&V-lijst zal duwen wil nog lang niet zeggen dat hij uitgeteld is. Uit één van onze gesprekken herinner ik mij dat hij ooit zei: “Elke keer als ik in mijn leven een café ben buitengestapt, zei ik dat ik juist tevoren de voorlaatste in plaats van de laatste had gedronken”. Eigenlijk moet er dus een vraagteken geplaatst worden na het woord “afscheid” in de hierboven staande titel. En een smiley met een flinke knipoog.

  Vraag blijft hoe de CD&V de terugtred van iemand als Marcel Mondelaers met een uitgesproken rechts profiel kan opvangen? Vaak heb ik moeten horen dat “Mondelaers in feite een Vlaams Belanger is”. Voor alle duidelijkheid: dat is onjuist. Marcel Mondelaers is altijd een CD&V-er geweest en zal dat altijd blijven, met alles wat daarbij hoort, goed en slecht, meesterschap in compromissen en tsjeven-praktijken incluis. Hij verdient gewoonweg respect omwille van spraakmakende beleidsdaden die hij heeft gesteld en de wijze daarop hij dat heeft gedaan, in zijn eigen koppige en vastberaden stijl.

  Hij wist de hele bevolking te mobiliseren tegen de komst van een megabedrijf dat het leefmilieu van Beringen bedreigde. Hij slaagde erin om de werkloosheid als gevolg van de mijnsluiting terug te dringen. Hij hield het been stijf en ging strijdend ten onder toen moslima’s het stadsbestuur begonnen te bestoken met gerechtelijke procedures omdat ze niet met hoofddoek op pasfoto’s voor identiteitskaarten mochten. Hij gaf - en dat is overigens nog niet zo lang geleden - twee ministers uit de Vlaamse regering een bolwassing omdat de twee Turkse schepenen hun kat naar het schepencollege bleven sturen. In plaats van een zoveelste Limburgse coalitie tussen CD&V en SP.a voor 2013-2018 op zak te kunnen steken moesten de twee handelsreizigers in bronsgroene politieke voorakkoorden naar verluidt richting Brussel vertrekken... met een politieke kater.

  En er zijn nog wapenfeiten die hier geen vermelding krijgen, maar die minstens evenveel getuigden van zijn daadkracht, dewelke vriend en vijand, politieke bondgenoot of tegenstander, burger of ambtenaar, soms iedereen tegelijkertijd dan wel nu eens de ene of de andere stomverbaasd het nakijken gaf of tot wanhoop dreef, niet in het minst het politieke correcte establishment en - daar nauw mee verbonden - de CD&V-top, zowel op het provinciale als op het nationale echelon.

  De twee laatste legislaturen waren er zeker niet te veel aan, maar ze geven wel aanleiding tot een aantal manifest kritische vaststellingen. Meer en meer werden hem de voorbije jaren tirannieke trekjes verweten, alsook het feit dat hij niet tot verzoening bereid zou zijn: wie ernstig met hem in conflict kwam viel in ongenade en kon ook nooit meer goed doen in zijn ogen, zo wordt gefluisterd. Ik weet niet of dat laatste klopt. Ik heb het alleszins niet hoeven ervaren, maar er is inderdaad sleet gekomen op de formule Mondelaers. Niet op zijn humor of zijn uitgekookt politiek genie, maar wel op de trukendoos en de argumentatie: de jammerklachten ten opzichte van hogere overheden, zoals “de provincie” en “Brussel” kwamen in zijnen hoofde niet echt geloofwaardig meer over - hoewel hij daar zeker geen ongelijk in had - en de greep op de eigen partijafdeling in Beringen was de laatste tijd niet meer zo sterk als pakweg 5 of 10 jaar geleden.

  Slechts één echte blunder onthoud ik van hem, een straffe: het feit dat hij een verbaal, intellectueel en politiek voldoende beslagen partijgenoot in zijn rangen koudweg liet afslachten bij het begin van deze legislatuur, de persoon die wat mij betreft alle kwaliteiten in zich verenigde om Mondelaers himself op te volgen. Tot op de dag van heden blijft dit voor mij onbegrijpelijk.

  Wat we van de uittredende burgervader zeker moeten onthouden is dat hij wellicht één van de laatste kleurrijke figuren is in een politiek landschap waarin de steden en gemeenten loutere verlengstukken aan het worden zijn van de hogere besturen. De lokale autonomie wordt steeds meer wordt gekortwiekt en burgemeesters die balsturig durven zijn en in sommige dossiers de hogere overheden vermogen te trotseren worden hoogstens nog geduld. Er wenkt overigens alweer een nieuwe fusie van gemeenten. Benieuwd of de uittredende burgemeester zoiets zou lusten?

  In elk geval zal in de eerstvolgende honderd jaar allicht geen enkele burgemeester in Beringen het nog 24 jaar uithouden, en zo vergaat een stukje ’s werelds politieke glorie in de lokale politiek. Mogelijk is Marcel Mondelaers één van de laatsten van zijn politieke generatie, en zeker één van de weinigen, van wie men kan zeggen dat een geslaagde carrière in de politiek – op lokaal vlak dan – misschien wel bestaat. Tenzij hij er nog eens zes jaar zou bijdoen. En dus sluiten we af met een vraagteken: "?". En een smiley met een flinke knipoog.  21-06-2012, 00:00 geschreven door Bert Schoofs  
  Reacties (0)
  22-02-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. TIJD VOOR EEN WEDERDIENST


  OPEN BRIEF AAN SELHATTIN KOCAK

  Selahattin, na je drievoudige mea culpa in de gemeenteraad van Beringen twee weken geleden omwille van het verwaarlozen van je mandaat is de storm gaan liggen. Tijd voor een oprechte wederdienst van ondergetekende.

  Ik herinner mij nog zeer goed hoe je mij in 2006 opbelde om te zeggen dat je mij voortaan de hand zou gaan drukken, hetgeen voordien nooit gebeurde. Aldus eindigde het tijdperk dat je mijn uitgestoken hand telkens met gekruiste armen beantwoordde. In de voor mij donkerste dagen van mijn politieke loopbaan, namelijk ten tijde van de moorden van Hans Van Themsche, was jij er plotseling om enig mededogen met een politieke tegenstander te tonen.

  Zeker op dat moment had je de keuze om meer dan ooit de andere kant op te kijken en met nog meer overtuiging te volharden in de boosheid. Maar neen, je toonde je van je meest nobele kant. Voor de camera van TV Limburg schudden wij elkaar de hand en vooraleer we de deur van de Medialaan 4 achter ons dichtgeslagen hadden, waren we vrienden, voor het leven hoop ik. Nu jij in donkere tijden bent beland en de politieke onzekerheid als een zwaard van Damocles boven je hoofd hangt, vind ik dat er een en ander moet gezegd worden wat tot nu toe nog niet aan de oppervlakte is gekomen.

  Ten eerste: van jouw mea culpa weet ik dat deze oprecht is. Meer nog, als je zegt dat je als een goede Vlaming je kruis wil dragen - toch wel wat gedurfd als moslim - dan hoop ik dat nu voor iedereen duidelijk is dat jij meer dan voldoende Vlaamse vezels in lijf, leden en geest gekweekt hebt sinds je zoveel jaren geleden voor het eerst voet zette op Vlaamse bodem.

  Ten tweede: telkens wanneer ik jou opbelde om dringend een noodmaatregel te treffen, bv. voor een inwoner uit Beringen die zijn oprit niet op kon geraken omdat er openbare werken aan de gang waren, greep je zo snel mogelijk in. Als schepen heb je zeker goede dingen gedaan, en ik herinner me nog dat ik je op een gegeven moment een score van 100 op 100 heb gegeven toen één van jouw dossiers in de gemeenteraad werd besproken.

  Je legde bovendien jezelf de sanctie van vrijwilligerswerk op als boetedoening voor je verslapte aandacht als schepen.

  Als politicus is het inderdaad mijn plicht om jouw gebrekkige uitoefening van je lokaal mandaat aan de kaak te stellen. Dat is inmiddels gebeurd, en daarmee is de kous af. Want als mens is het evenzeer mijn plicht om te zeggen dat je mijn vertrouwen op persoonlijk vlak nog nooit hebt beschaamd, en dat je als politicus wel degelijk een indruk op mij hebt kunnen maken. Indien men bij de SP.a één allochtoon - net zoals jijzelf hou ik niet van dit oerlelijk Nederlands woord - voldoende had moeten coachen en naar het parlement had moeten loodsen, dan was jij het wel, en dat meen ik. Net zoals in de gemeenteraad van Beringen zou je ook daar een meerwaarde betekend hebben.

  Zonder het uiteraard ook maar op één punt eens te hoeven zijn met je opvattingen. In elk geval, mocht iemand je nog eens aanpakken over je zonden, stuur hem of haar dan maar naar mij, dan zal ik die persoon wijzen op de goede dingen die ik van jou heb mogen ervaren.  22-02-2012, 00:00 geschreven door Bert Schoofs  
  Reacties (0)
  Archief per dag
 • 09-10-2016
 • 04-01-2016
 • 04-12-2015
 • 21-06-2012
 • 22-02-2012
  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.

  dienstvaardigheid integriteit passie communicatie volharding empathie efficiëntie klantgerichtheid engagement loyaliteit

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!