BeŽdigd Vertaler
Inhoud blog
 • BeŽdigd vertaler
 • Wat is een beŽdigd vertaler?
 • Hoe vraag ik een offerte? Hoe plaats ik een bestelling?
 • Een beŽdigd vertaler in mijn arrondissement?
 • Wat is een legalisatie?
 • Hoelang duurt het? Hoeveel kost het?
 • Waar vind ik een beŽdigde vertaler?
 • Wanneer moet een beŽdigde vertaling gelegaliseerd worden?
 • Wat is een gelegaliseerde beŽdigde vertaling?
 • Wat is een beŽdigde vertaling?
 • Documenten laten vertalen, Ö Hoe begin ik eraan?
 • Waar vind ik een beŽdigd vertaler? (uitgebreid antwoord)
 • Welke talen biedt Brepoels Vertaalbureau?
 • Contactgegevens beŽdigde vertalers Brepoels Vertaalbureau
 • Waar vind ik een beŽdigd vertaler? (kort antwoord)
 • NUTTIGE LINKS
 • Legalisaties van diploma's, getuigschriften en studiebewijzen bij het Vlaams Departement Onderwijs
 • -
 • Legalisaties van handtekeningen van griffiers van de Rechtbank van Eerste Aanleg bij de FOD Justitie
 • -
 • Legalisaties en Apostilles voor vertalingen en originele documenten bij de FOD Buitenlandse Zaken
 • -
 • Bevoegde buitenlandse overheden voor Legalisatie/Apostille
 • Adressen Belgische ambassades en consulaten in het buitenland
 • Adressen buitenlandse ambassades en consulaten in BelgiŽ
 • Hoofdpunten blog brepoels_vertaalbureau
 • ALLE DIENSTEN van BREPOELS VERTAALBUREAU
 • Terugbetaling 50% kostprijs vertalingen via FIT
 • CommerciŽle vertalingen
 • Journalistieke vertalingen (magazines)
 • Juridische vertalingen / beŽdigde vertalingen (bedrijven)
  Brepoels Vertaalbureau - Dť referentie voor beŽdigde vertalingen in BelgiŽ
  Het bureau met de ervaring, de knowhow en de strengste selectie beŽdigde vertalers van BelgiŽ!
  01-03-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BeŽdigd vertaler
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
   

  Waar vind ik een beŽdigd vertaler?

  Brepoels Vertaalbureau is de absolute referentie voor beŽdigde vertalingen, afgestempeld door de griffie van een Rechtbank van Eerste Aanleg (gelegaliseerde beŽdigde vertalingen).
  Documenten: o.a. aktes van de burgerlijke stand, diplomaís, affidavits, apostilles,Ö
  Talen: van en naar alle gangbare talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans, Russisch,,Ö

  Alle vertalingen worden zo snel mogelijk maar ook met uiterst veel zorg uitgevoerd, zodanig dat de klant snel weer verder kan en er zich geen problemen voortdoen in zijn verdere procedure. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij heel wat advies geven en bovendien faire tarieven hanteren.

  BREPOELS VERTAALBUREAU
  PIETELBEEKSTRAAT 155, 3500 HASSELT
  Telefoon: 011/201 777 Ė Mail: contact@brepoels-translation-agency.be Ė Fax: 011/201 778

  U bent particulier en u wil Ö

  een kind adopteren Ö
  in het buitenland studeren Ö
  stage doen in het buitenlandÖ
  een buitenlands diploma laten gelijkstellen in BelgiŽÖ
  werken in het buitenland Ö
  in het buitenland huwenÖ
  uw buitenlands huwelijk in BelgiŽ registreren Ö
  in BelgiŽ huwen met iemand uit het buitenland Ö
  emigreren naar het buitenlandÖ
  uw buitenlands diploma in BelgiŽ gebruikenÖ
  uw buitenlands rijbewijs in BelgiŽ gebruikenÖ
  uw Belgisch rijbewijs gebruiken in het buitenlandÖ
  naar BelgiŽ emigrerenÖ
  de Belgische nationaliteit aanvragenÖ
  Ö

  Dan is de kans groot dat u een beroep moet doen op een beŽdigd vertaler om een of meerdere van de onderstaande documenten te laten vertalen, beŽdigen en legaliseren:

  Aanslagbiljet Ė Adoptieverslag Ė Affidavit - Akte van erkenning (dokter) Ė Apostille - Attest van erfenisvervalling - Attest van studie - Attest van tewerkstelling Ė Bekwaamheidsdiploma Ė Beschikking - Bewijs van gezinssamenstelling - Bewijs van goed gedrag - Bewijs van herkomst - Bewijs van huwelijksbevoegdheid - Bewijs van identificatie en herkomst - Bewijs van inschrijving - Bewijs van instemming - Bewijs van leven - Bewijs van nationaliteit - Bewijs van ongehuwde staat - Bewijs van ware identiteit - Bewijs van wetgeving - Bewijs van woonst - Consulair attest Ė Diploma - Diploma van basisonderwijs - Diploma van hoger onderwijs - Diploma van hoger secundair onderwijs - Diploma van lager secundair onderwijs Ė Diplomasupplement - Document van de burgerlijke stand - Document van de dienst bevolking Ė Doopakte - Echtscheidingsakte Ė Erfrechtverklaring Ė Geboorteakte - Getuigschrift van nationaliteit - Getuigschrift van ongehuwde staat - Getuigschrift van woonst Ė Huwelijksakte Ė Huwelijkscontract Ė Huwelijksregistratieakte Ė Identiteitskaart Ė Inschrijvingsattest Ė Inschrijvingsbewijs Ė Leeftijdsverklaring Ė Loonbrief - Medisch attest - Medisch rapport - Medisch registratiebewijs - Medische verklaring Ė Nationaliteitsbewijs - NotariŽle akte - NotariŽle verklaring Ė Overlijdensakte Ė Paspoort Ė Puntenlijst Ė Rijbewijs Ė Studiebewijs - Uittreksel uit het bevolkingsregister - Uittreksel uit het doopregister - Uittreksel uit het geboorteregister - Uittreksel uit het huwelijksregister - Uittreksel uit het overlijdensregister - Uittreksel uit het strafregister - Universitair diploma - Verklaring van geboorte Ė Volmacht Ė Vonnis Ė Werkgeversverklaring Ė Wetscertificaat - Ö

  Brepoels Vertaalbureau is de absolute referentie voor beŽdigde vertalingen, afgestempeld door de griffie van een Rechtbank van Eerste Aanleg (gelegaliseerde beŽdigde vertalingen)
  Documenten: o.a. aktes van de burgerlijke stand, diplomaís, affidavits, apostilles,Ö
  Talen: van en naar alle gangbare talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans, Russisch,,Ö

  Alle vertalingen worden zo snel mogelijk maar ook met uiterst veel zorg uitgevoerd, zodanig dat de klant snel weer verder kan en er zich geen problemen voortdoen in zijn verdere procedure. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij heel wat advies geven en bovendien faire tarieven hanteren.

  BREPOELS VERTAALBUREAU
  PIETELBEEKSTRAAT 155, 3500 HASSELT
  Telefoon: 011/201 777 Ė Mail:
  contact@brepoels-translation-agency.be
  Ė Fax: 011/201 778

  Documenten opvragen, laten vertalen, beŽdigen, legaliseren, Ö

  Hoe begin ik eraan?

  Het doen gelden van officiŽle Belgische documenten in een ander land of van buitenlandse documenten in BelgiŽ is geen eenvoudige procedure voor iemand die er voor het eerst mee geconfronteerd wordt. Eerst moet u te weten komen welke documenten u nodig heeft en moet u ze verzamelen bij diverse instanties. Die brondocumenten moeten ook nog de juiste handtekeningen, stempels, apostilles of legalisaties van burgerlijke standen, notarissen, rechtbanken, ambassades of ministeries bevatten. De documenten hebben vaak maar een beperkte geldigheidsduur waardoor u moet opschieten met uw procedure.
  U moet dus snel de documenten laten vertalen, beŽdigen en legaliseren. En vaak dient u zich dan nog naar een ministerie of ambassade te begeven voor verdere legalisatie. Een hele klus, zeker wanneer u weet dat de procedure ook sterk verschilt van land tot land en deze afhankelijk is van al dan niet bestaande verdragen tussen de verschillende landen.

  Weet u niet precies welke documenten u moet laten vertalen, wat u precies nodig heeft of welke procedure u moet volgen? Vindt u de informatie waarover u beschikt tegenstrijdig of complex? Misschien vindt u hieronder wťl de uitleg die u zoekt. Is dat niet zo, contacteer ons gerust. Wij bij Brepoels Vertaalbureau adviseren u graag gratis over uw procedure en kunnen u de nodige contactgegevens bezorgen. Wanneer alles dan duidelijk is en uw brondocumenten in orde zijn, kunt u, als u dat wenst, een beroep doen op onze ervaren beŽdigde vertalers.

  Dit is alvast een goede start om informatie in te winnen:

  • De dienst burgerlijke stand of bevolking van uw gemeente.
  • De dienst legalisaties van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (= de FOD Buitenlandse Zaken), Karmelietenstraat 27
   Ė 1000 Brussel Ė Tel.: 02/501 32 00) -
   legalisatie.bz@diplobel.fed.be - www.diplomatie.be
   (Klik op ďlegalisatiesĒ en volg het stappenplan)
  • De cel legalisaties van het Ministerie van Justitie (= de FOD Justitie), Waterloolaan 115
   Ė 1000 Brussel Ė Tel.: 02/542 65 32)
   http://www.just.fgov.be/index_nl.htm
   (Klik op ďJustitie van A tot ZĒ onder ďInformatieĒ en vervolgens op ďLegalisatie van documentenĒ)
  • De Haagse Conventie voor Internationaal Privaatrecht Ė www.hcch.net (klik op ďSpecialised SectionsĒ en vervolgens
   op ďApostille SectionĒ > ďContracting StatesĒ > ďStatus TableĒ om de landen te kennen die aangesloten zijn bij het
   Apostille-verdrag)
  • Brepoels Vertaalbureau, Pietelbeekstraat 155 Ė 3500 Hasselt Ė Tel.: 011/201 777
   Ė www.beedigdvertaler.be Ė info@brepoels-translation-agency.be

  BREPOELS VERTAALBUREAU
  PIETELBEEKSTRAAT 155, 3500 HASSELT
  Telefoon: 011/201 777 Ė Mail:
  contact@brepoels-translation-agency.be Ė Fax: 011/201 778

  Wat is een beŽdigd vertaler?

  Een beŽdigd vertaler is een vertaler die een eed heeft afgelegd voor een Rechtbank van Eerste Aanleg in een (of meerdere) van de gerechtelijke arrondissementen in BelgiŽ. Hij of zij kan gevorderd worden door een rechtbank of politiedienst om vertaalopdrachten uit te voeren. Maar de beŽdigd vertaler is er ook voor particulieren en bedrijven. Hij of zij vertaalt uw officiŽle documenten en voorziet deze van zijn stempel, zijn handtekening en een verklaring van eensluidendheid. Op die manier verzekert hij/zij dat het om een waarheidsgetrouwe en volledige vertaling gaat.

  Wanneer dit nodig is (en dat is meestal het geval) zorgt de beŽdigde vertaler ook voor de legalisatie van zijn handtekening door de voorzitter van de rechtbank waar hij de eed heeft afgelegd, of door diens gemachtigde griffier.

  Opgelet: het feit dat een vertaler beŽdigd is, betekent niet dat hij/zij een betere vertaler is. BeŽdiging is geen kwaliteitslabel. Door de noodzaak van Justitie om een beroep te doen op beschikbare beŽdigde vertalers, komt het al eens voor dat er voor de meer exotische en minder gangbare talen de eed wordt afgenomen van mensen die niet beroepsmatig met vertalen bezig zijn, geen vertaalopleiding genoten en/of weinig of geen vertaalervaring hebben.

  Alle interne en externe vertalers van Brepoels Vertaalbureau zijn linguÔsten en licentiaat/master-vertalers die beŽdigd zijn en aan de strengste kwaliteitseisen moeten voldoen bij de uitvoering van hun werk.

  BREPOELS VERTAALBUREAU
  PIETELBEEKSTRAAT 155, 3500 HASSELT
  Telefoon: 011/201 777 Ė Mail: contact@brepoels-translation-agency.be Ė Fax: 011/201 778

  Wat is een beŽdigde vertaling?

  Een beŽdigde vertaling is een vertaling die uitgevoerd is door een beŽdigd vertaler. De beŽdigde vertaler plaatst een tekst op het vertaalde document waarmee hij verklaart dat de tekst in de doeltaal volledig overeenstemt met het originele document. De vertaler plaatst ook zijn handtekening en stempel. Wanneer een vertaling beŽdigd is, heeft u de garantie dat het om een waarheidsgetrouwe vertaling gaat.

  Opgelet: in de meeste gevallen moet de beŽdigde vertaling ook nog gelegaliseerd worden om als wettig aanvaard te worden (zeker voor gebruik in het buitenland).

  Brepoels Vertaalbureau zorgt ook voor de legalisatie van de handtekening van de vertaler als dat nodig is (meestal) en kan u adviseren over alle mogelijke verdere legalisatieprocedures.

  BREPOELS VERTAALBUREAU
  PIETELBEEKSTRAAT 155, 3500 HASSELT
  Telefoon: 011/201 777 Ė Mail:
  contact@brepoels-translation-agency.be Ė Fax: 011/201 778  Wat is een legalisatie?

  Een legalisatie (ook: legalisering) is een echtverklaring. Het is meer bepaald een bevestiging door een officiŽle autoriteit van de echtheid van de handtekening, de hoedanigheid van de ondertekenaar en/of de identiteit van de stempel/zegel op een document.

  Wanneer documenten gelegaliseerd moeten worden, is dat om erkend te worden in een ander land of door een andere overheid dan deze die het document afleverde.

  De legalisatie, niet te verwarren met de eensluidendverklaring van afschriften, is een eenvoudige administratieve formaliteit die geen authenticiteit verleent aan de inhoud van een akte.

  Wat moet er gebeuren met uw originele document?

  Naargelang het land van herkomst of bestemming moeten documenten al dan niet worden gelegaliseerd. Voor sommige landen volstaat het dat een apostille (vereenvoudigde legalisatie) wordt aangehecht aan het document. U kunt nagaan welke regeling in uw geval van toepassing is op de websites www.diplomatie.be (klik op ďLegalisatieĒ in de rubriek ďDienstenĒ), www.hcch.net (ďApostille sectionĒ) of bij de bevoegde dienst van de FOD Buitenlandse Zaken. Om te weten of uw brondocumenten gelegaliseerd moeten worden voor u de vertaling laat uitvoeren, kan u ook de volgende brochure raadplegen: http://www.just.fgov.be/img_justice/publications/pdf/26.pdf

  De hele legalisatieprocedure is echter een complexe materie. Het is mogelijk dat u verschillende stappen moet combineren. Zo moeten documenten met daarop de handtekening van een Belgische magistraat, maar die bestemd zijn voor gebruik in het buitenland, worden gelegaliseerd door achtereenvolgens de FOD Justitie en de FOD Buitenlandse Zaken. In sommige gevallen moet het voor het buitenland bestemde document tevens worden voorgelegd aan de diplomatieke vertegenwoordiging van het betrokken land in BelgiŽ. De wijze van legalisatie van in het buitenland opgestelde documenten is afhankelijk van het land van herkomst van het document. Het is raadzaam contact op te nemen met de bevoegde dienst van de FOD Buitenlandse Zaken.

  Voor bepaalde landen geldt, in plaats van de "gewone" legalisatieprocedure, de (vereenvoudigde) mogelijkheid van de apostille. Dit werd ingevoerd door het Verdrag van Den Haag van 5 oktober 1961.

  Documenten afkomstig uit een aantal landen moeten in het land van herkomst door de bevoegde autoriteiten voorzien worden van een apostille. Dit is een officieel formulier dat aan het documentwordt vastgemaakt. Indien aan de formaliteit van apostille is voldaan, is verdere legalisatie niet meer nodig, noch door de Belgische ambassade of het Belgisch consulaat in het buitenland, noch door de FOD Buitenlandse Zaken te Brussel.

  Voor een apostille op Belgische documenten bestemd voor het buitenland moet men zich wenden tot de Dienst Legalisatie van de FOD Buitenlandse Zaken te Brussel. Dit is slechts mogelijk voor bepaalde landen die aangesloten zijn bij het verdrag. Voor nog andere landen geldt op basis van internationale en Europese regels een vrijstelling van legalisatie.

  Voor welke landen de legalisatie, de apostille of de vrijstelling geldt, kan worden nagegaan op www.diplomatie.be (per categorie van document en per land). Indien de legalisatie vereist is, wordt verder doorverwezen naar de bevoegde ambassade of het bevoegd consulaat van BelgiŽ in het desbetreffende land. In geval van apostille wordt doorverwezen naar de bevoegde lokale overheid (via de website van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht, Verdrag van Den Haag)

  Wat moet er gebeuren met de vertaling?

  Ook de beŽdigde vertaling van uw brondocument moet doorgaans nog gelegaliseerd worden. Hieronder leest u meer hierover.

  BREPOELS VERTAALBUREAU
  PIETELBEEKSTRAAT 155, 3500 HASSELT
  Telefoon: 011/201 777 Ė Mail:
  contact@brepoels-translation-agency.be Ė Fax: 011/201 778  Wat is een gelegaliseerde beŽdigde vertaling?

  Een beŽdigde vertaling wordt gelegaliseerd op de rechtbank van eerste aanleg waaraan de beŽdigde vertaler verbonden is. De voorzitter of gemachtigd griffier verklaart dat de handtekening toebehoort aan de vertaler en dat deze de eed heeft afgelegd in zijn rechtbank.

  De vertalers bij Brepoels Vertaalbureau zorgen altijd zelf voor deze legalisatie. U hoeft dus niet zelf naar de rechtbank te gaan wanneer de beŽdigde vertaling gelegaliseerd moet worden.

  BREPOELS VERTAALBUREAU
  PIETELBEEKSTRAAT 155, 3500 HASSELT
  Telefoon: 011/201 777 Ė Mail:
  contact@brepoels-translation-agency.be Ė Fax: 011/201 778

  Wanneer moet een beŽdigde vertaling gelegaliseerd worden?

  De legalisatie van de handtekening van de vertaler is nagenoeg altijd nodig wanneer u het document in het buitenland gebruikt, maar ook in vele andere gevallen. Deze vraag is dus niet eenduidig te beantwoorden. Het gaat hier om een complexe wetgeving die bovendien regelmatig verandert. Bent u niet zeker, dan kunt u ons altijd om advies vragen. Wij kunnen u desgewenst doorverwijzen. U kunt ook het stappenplan raadplegen op de website van Buitenlandse Zaken. Hun stappenplan loodst u naar het juiste antwoord.

  Opgelet: de legalisatie waar onze vertaler voor zorgt en waarvoor hij of zij bevoegd is, is enkel een legalisatie door de rechtbank van zijn/haar eigen handtekening. In vele gevallen (zeker voor gebruik in het buitenland), volgen er nog legalisaties. U moet dan de handtekening van de voorzitter of griffier van de rechtbank op haar beurt nog laten legaliseren door de Federale Overheidsdienst
  Justitie [Waterloolaan 115, 1000 Brussel- metro Hallepoort- tel. 02/542.65.32]. Daarna moet u de vertaling en het origineel document doorgaans nog aanbieden op de Dienst Legalisaties van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
  [tel. 02/501 32 00- mail:
  legalisatie.bz@diplobel.fed.be] om er ofwel de apostille (zie Verdrag van Den Haag) of een legalisatie te bekomen.

  BREPOELS VERTAALBUREAU
  PIETELBEEKSTRAAT 155, 3500 HASSELT
  Telefoon: 011/201 777 Ė Mail:
  contact@brepoels-translation-agency.be Ė Fax: 011/201 778


  Moet ik een beŽdigd vertaler zoeken binnen mijn eigen arrondissement?

  BeŽdigd vertaler Antwerpen - BeŽdigd vertaler Brugge - BeŽdigd vertaler Doornik - BeŽdigd vertaler Gent - BeŽdigd vertaler Hasselt - BeŽdigd vertaler Leuven - BeŽdigd vertaler Luik - BeŽdigd vertaler Mechelen - BeŽdigd vertaler Namen - BeŽdigd vertaler Tongeren - BeŽdigd vertaler Turnhout - ... 

  Neen. Het is natuurlijk logisch dat u een vertaler zoekt die dicht bij u woont en bij de rechtbank in uw arrondissement is ingeschreven, maar er is hoegenaamd geen verplichting om een vertaler te kiezen die daar is ingeschreven. Voor minder gangbare talencombinaties is het soms al een hele klus een vertaler te vinden die beŽdigd is binnen BelgiŽ. Als burgers of bedrijven zich dan ook nog eens zouden moeten beperken tot een vertaler binnen hun eigen arrondissement wordt het erg moeilijk, zo niet onmogelijk, want sommige arrondissementen hebben gewoon geen vertalers voor bepaalde minder gangbare talen. U bent dus volledig vrij om te kiezen. Het maakt niet uit bij welke rechtbank(en) de vertaler de eed heeft afgelegd.

  Al onze beŽdigde vertalers zijn aangesloten bij een of meerdere Belgische Rechtbanken van Eerste Aanleg (Brussel, Antwerpen, Leuven, Tongeren, Hasselt, Luik,Ö). Waar u ook woont, in BelgiŽ of in het buitenland en voor welk land of arrondissement uw vertaling ook bestemd is, u kan altijd een beroep doen op ons.

  BREPOELS VERTAALBUREAU
  PIETELBEEKSTRAAT 155, 3500 HASSELT
  Telefoon: 011/201 777 Ė Mail:
  contact@brepoels-translation-agency.be Ė Fax: 011/201 778

  Waar vind ik een beŽdigd vertaler?

  Particulieren die in BelgiŽ een beŽdigd vertaler nodig hebben, kunnen een Rechtbank van Eerste Aanleg contacteren. De griffie van de
  rechtbank beschikt per talencombinatie over een lijst van beŽdigde vertalers. Op de dienst beŽdigde vertalers van het Justitiepaleis in
  Brussel ligt er ook een lijst met vertalers die vooral interessant is als u een beŽdigd vertaler zoekt voor een minder gangbare talencombinatie.
  MaarÖ vaak moeten de lijsten ter plaatse worden geraadpleegd. Bovendien zijn de beschikbare lijsten met beŽdigde vertalers niet altijd
  even recent en volledig. Vele namen op de lijst oefenen reeds lang het beroep van vertaler niet meer uit of zijn niet meer bereikbaar op de
  vermelde contactgegevens. Anderen wensen enkel opdrachten uit te voeren voor de rechtbank en stellen zich niet beschikbaar voor particulieren.

  Vaak moeten mensen dus lang zoeken naar een beschikbare en bekwame vertaler die bovendien net voor die ene welbepaalde talencombinatie
  beŽdigd is. Het gebeurt dan wel eens dat ze iemand vinden in de marge maar dat ze vervolgens weken vergeefs op de vertaling wachten, dat de
  vertaling vol fouten staat, dat de vertaler toch niet beŽdigd bleek te zijn, dat de vertaling wel heel erg duur bleek te zijn, enzÖ

  Maar het kan eenvoudiger, goedkoper en vooral beter en snellerÖ via ons collectief van ervaren beŽdigde vertalers.
  BREPOELS VERTAALBUREAU spitst zich immers al jaren volledig toe op de snelle, kwalitatieve en betaalbare levering van beŽdigde
  en gelegaliseerde vertalingen aan particulieren.

  BREPOELS VERTAALBUREAU
  PIETELBEEKSTRAAT 155, 3500 HASSELT
  Telefoon: 011/201 777 Ė Mail:
  contact@brepoels-translation-agency.be Ė Fax: 011/201 778

  Wat moet ik doen om een offerte aan te vragen en een bestelling te plaatsen?

  STAP 1: VERZAMEL AL UW BRONDOCUMENTEN

  Controleer of u over alle documenten beschikt die vertaald moeten worden.

  Laat u alle documenten in ťťn keer vertalen, beŽdigen en legaliseren, dan ligt de kostprijs ongetwijfeld lager dan wanneer u verschillende bestellingen na elkaar plaatst. Bovendien boekt u geen tijdwinst door al documenten te laten vertalen als u toch nog op ťťn of meerdere andere documenten moet wachten.

  Controleer of de documenten alle nodige handtekeningen, stempels en legalisaties bevatten.

  Twijfelt u, contacteer ons dan of vraag info bij de FOD Justitie, FOD Buitenlandse Zaken of de burgerlijke stand van uw gemeente.

  STAP 2: BEZORG ONS UW DOCUMENTEN

  U kan ons uw documenten op de volgende manier bezorgen:

  1. Per post:

  U kan uw documenten verzenden naar: Brepoels Vertaalbureau Ė Pietelbeekstraat 155 Ė 3500 Hasselt. Wanneer het om originele documenten gaat, verzend deze dan per aangetekend schrijven. Dat kost u enkele euroís maar u bent wel zeker dat de documenten goed terechtkomen.

  2. Per mail:

  U kan uw documenten inscannen en mailen naar contact@brepoels-translation-agency.be.

  3. Per fax:

  U kan uw documenten faxen naar 011/201 778. (Af te raden wegens risico op slechte leesbaarheid)

  4. Op kantoor:

  U kan een afspraak maken om uw documenten binnen te brengen op ons kantoor in Hasselt. Bel ons op 011/201 777 voor een afspraak. Een afspraak kan eventueel plaatsvinden na de kantooruren of op zaterdag.

  STAP 3: ONTVANG EEN OFFERTE-BESTELBON

  Vervolgens mailen wij u een offerte die tevens geldt als bestelbon. De offerte is geheel vrijblijvend en vermeldt tarieven, prijs, gegarandeerde leveringstermijn en betalingstermijn.

  U bent geenszins verplicht tot bestelling.

  STAP 4: TEKEN DE OFFERTE-BESTELBON EN PLAATS DE BESTELLING

  Om de bestelling te plaatsen, volstaat het uw gegevens aan te vullen (indien nodig), de gewenste leveringswijze aan te kruisen en te tekenen voor akkoord.

  U bezorgt ons de getekende bestelbon per post, fax of mail (ingescand).

  Een bestelling is slechts definitief na ontvangst van de getekende bestelbon.

  LET OP HET VOLGENDE BIJ HET VRAGEN VAN EEN OFFERTE:

  1. Start tijdig met uw procedure. Vraag tijdig uw offerte en bestel tijdig uw vertalingen. Wees u ervan bewust dat de vertaling slechts een stap is in het geheel. U moet eerst informatie inwinnen over welke documenten u nodig heeft en u moet de originele brondocumenten ophalen bij de diverse instanties. Wij doen er dan alles aan om u zo snel mogelijk te helpen maar kunnen ook geen wonderen verrichten. Als beŽdigd vertalers hebben wij niet de volledige controle over de snelheid van levering aangezien de legalisatie gebeurt op de rechtbank. Afhankelijk van de rechtbank en de periode van het jaar kan dit enkele dagen meer of minder in beslag nemen. Wees u er ook van bewust dat eens u over de vertalingen beschikt, u mogelijk zelf nog een aantal stappen moet ondernemen (legalisatie Justitie, legalisatie Buitenlandse Zaken, apostille Buitenlandse Zaken, ambassade,..). Die stappen kunnen ook enkele werkdagen in beslag nemen.
  2. Zorg ervoor dat u over alle documenten beschikt die vertaald moeten worden.
  3. Bezorg ons uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres).
  4. Vermeld de talencombinatie.
  5. Zend ons uw documenten. Deze moeten volledig zijn. Wanneer er tekst op de keerzijde staat, dient u ons dus ook die keerzijde te bezorgen. Alle stempels, zegels, handtekeningen, Ö. moeten even leesbaar zijn als op het origineel. Daarom raden wij af het document te faxen. Op die manier gaan er immers vaak gegevens verloren.
  6. Houd er rekening mee dat de vertaler minstens 1 maal uw origineel document moet gezien hebben. Dit kan zo
   - U toont het origineel op ons kantoor in Hasselt wanneer u de bestelling plaatst of de vertaling komt ophalen;
   of
   - U zendt ons aangetekend het origineel samen met de bestelbon of na het plaatsen van de bestelling. Wij zenden u dan alles (origineel + vertaling) aangetekend terug.

   BREPOELS VERTAALBUREAU
   PIETELBEEKSTRAAT 155, 3500 HASSELT
   Telefoon: 011/201 777 Ė Mail:
   contact@brepoels-translation-agency.be Ė Fax: 011/201 778

   

   
  Hoeveel kost het en hoelang duurt het voor mijn vertaling klaar is?
   
  Wanneer u ons uw documenten bezorgt, zenden wij u onmiddellijk een offerte met daarop de kostprijs en gegarandeerde levertermijn.

  Zijn we het goedkoopst? Waarschijnlijk niet, want elke vertaling wordt letterlijk driedubbel gecontroleerd om elke mogelijke fout uit te sluiten, geen moeite wordt gespaard om snel en correct te leveren en al onze interne en externe vertalers moeten aan de strengste eisen voldoen.

  Zijn we de beste koop? Waarschijnlijk wel, want weinigen zullen ons kloppen in kwaliteit, snelheid, ervaring en knowhow als het op beŽdigde vertalingen aankomt. Toch zullen velen een duurdere prijs hanteren.

  Bij Brepoels Vertaalbureau is de kostprijs afhankelijk van het aantal documenten en de talencombinatie, maar ook van de hoeveelheid tekst op uw brondocument. Wat de vertaling betreft, betaalt u enkel voor het aantal lijnen dat werkelijk vertaald is. In sommige gevallen (bijvoorbeeld bepaalde Belgische standaarddocumenten), hanteren wij een prijs per document waardoor de kosten sowieso nog lager komen te liggen dan de prijs per lijn.

  Zijn we het snelst? Wat de vertaling en beŽdiging betreft waarschijnlijk wel. Helaas hebben we niet alles zelf in de hand. Voor de legalisatie zijn we afhankelijk van de snelheid van handelen van de rechtbank in kwestie. Uiteraard stellen we alles in het werk om u alles zo snel mogelijk rond te krijgen, steevast binnen de door ons gegarandeerde levertermijn. 

  BREPOELS VERTAALBUREAU
  PIETELBEEKSTRAAT 155, 3500 HASSELT
  Telefoon: 011/201 777 Ė Mail:
  contact@brepoels-translation-agency.be Ė Fax: 011/201 778

   

   
  Voor welke talen kan ik bij Brepoels Vertaalbureau terecht?

  Als u op zoek bent naar een van de volgende vertalers:

  BeŽdigd vertaler Nederlands - BeŽdigd vertaler Frans - BeŽdigd vertaler Engels - BeŽdigd vertaler Duits - BeŽdigd vertaler Italiaans -BeŽdigd vertaler Spaans - BeŽdigd vertaler Portugees - BeŽdigd vertaler Pools - BeŽdigd vertaler OekraÔens - BeŽdigd vertaler Russisch - BeŽdigd vertaler Deens - BeŽdigd vertaler Noors - BeŽdigd vertaler Zweeds - BeŽdigd vertaler Hongaars - BeŽdigd vertaler Kroatisch -BeŽdigd vertaler andere talenÖ

   

   

  Wenst u meer informatie, aarzel dan niet ons te contacteren.

  www.beedigdvertaler.be

  www.brepoels-translation-agency.be

  T/ 0032 11 201 777

  F/ 0032 11 201 778

  M/ 0032 486 698 734

  E/ info@brepoels-translation-agency.be

  Locatie: "Brepoels Vertaalbureau" op Google Maps http://maps.google.be/maps?hl=nl&tab=wl 


  BREPOELS VERTAALBUREAU

  PIETELBEEKSTRAAT 155, 3500 HASSELT

  Telefoon: 011/201 777 Ė Mail: contact@brepoels-translation-agency.be Ė Fax: 011/201 778  De gegevens hierboven zijn louter informatief en binden Brepoels Vertaalbureau op geen enkele wijze.

  Alle teksten © Brepoels Vertaalbureau.


  Tags:beŽdigd, vertaler, vertaalbureau, legalisatie, beŽdigde, vertaler, Brepoels, beŽdigd vertaler, beŽdigde vertaler, beŽdigd vertaler Frans, beŽdigd vertaler Engels, beŽdigd vertaler Russisch, beŽdigd vertaler Hasselt, beŽdigd vertaler Limburg, geboorteakte
  03-10-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat is een beŽdigd vertaler?

  Alle teksten © Brepoels Vertaalbureau.


  Wat is een beŽdigd vertaler?

  Een beŽdigd vertaler is een vertaler die een eed heeft afgelegd voor een Rechtbank van Eerste Aanleg in een (of meerdere) van de gerechtelijke arrondissementen in BelgiŽ. Hij of zij kan gevorderd worden door een rechtbank of politiedienst om vertaalopdrachten uit te voeren. Maar de beŽdigd vertaler is er ook voor particulieren en bedrijven. Hij of zij vertaalt uw officiŽle documenten en voorziet deze van zijn stempel, zijn handtekening en een verklaring van eensluidendheid. Op die manier verzekert hij/zij dat het om een waarheidsgetrouwe en volledige vertaling gaat.

  Wanneer dit nodig is (en dat is meestal het geval) zorgt de beŽdigde vertaler ook voor de legalisatie van zijn handtekening door de voorzitter van de rechtbank waar hij de eed heeft afgelegd, of door diens gemachtigde griffier.

  Opgelet: het feit dat een vertaler beŽdigd is, betekent niet dat hij/zij een betere vertaler is. BeŽdiging is geen kwaliteitslabel. Door de noodzaak van Justitie om een beroep te doen op beschikbare beŽdigde vertalers, komt het al eens voor dat er voor de meer exotische en minder gangbare talen de eed wordt afgenomen van mensen die niet beroepsmatig met vertalen bezig zijn, geen vertaalopleiding genoten en/of weinig of geen vertaalervaring hebben.

  Alle interne en externe vertalers van Brepoels Vertaalbureau zijn linguÔsten en licentiaat/master-vertalers die beŽdigd zijn en aan de strengste kwaliteitseisen moeten voldoen bij de uitvoering van hun werk.


  BREPOELS VERTAALBUREAU

  PIETELBEEKSTRAAT 155, 3500 HASSELT

  Telefoon: 011/201 777 Ė Mail: contact@brepoels-translation-agency.be Ė Fax: 011/201 778
  Tags:beŽdigde vertaler Nederlands Frans, beŽdigde vertaler Nederlands Engels, beŽdigde vertaler Spaans, beŽdigd vertaler adoptie, beŽdigde vertaling paspoort, beŽdigde vertaling uittreksel uit het strafregister, beŽdigde vertaling bewijs van goed gedrag,
  22-02-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoe vraag ik een offerte? Hoe plaats ik een bestelling?


  Alle teksten © Brepoels Vertaalbureau.


  Wat moet ik doen om een offerte aan te vragen en een bestelling te plaatsen?

  STAP 1: VERZAMEL AL UW BRONDOCUMENTEN

  Controleer of u over alle documenten beschikt die vertaald moeten worden.

  Laat u alle documenten in ťťn keer vertalen, beŽdigen en legaliseren, dan ligt de kostprijs ongetwijfeld lager dan wanneer u verschillende bestellingen na elkaar plaatst. Bovendien boekt u geen tijdwinst door al documenten te laten vertalen als u toch nog op ťťn of meerdere andere documenten moet wachten.

  Controleer of de documenten alle nodige handtekeningen, stempels en legalisaties bevatten.

  Twijfelt u, contacteer ons dan of vraag info bij de FOD Justitie, FOD Buitenlandse Zaken of de burgerlijke stand van uw gemeente.

  STAP 2: BEZORG ONS UW DOCUMENTEN

  U kan ons uw documenten op de volgende manier bezorgen:

  1. Per post:

  U kan uw documenten verzenden naar: Brepoels Vertaalbureau Ė Pietelbeekstraat 155 Ė 3500 Hasselt. Wanneer het om originele documenten gaat, verzend deze dan per aangetekend schrijven. Dat kost u enkele euroís maar u bent wel zeker dat de documenten goed terechtkomen.

  2. Per mail:

  U kan uw documenten inscannen en mailen naar contact@brepoels-translation-agency.be.

  3. Per fax:

  U kan uw documenten faxen naar 011/201 778. (Af te raden wegens risico op slechte leesbaarheid)

  4. Op kantoor:

  U kan een afspraak maken om uw documenten binnen te brengen op ons kantoor in Hasselt. Bel ons op 011/201 777 voor een afspraak. Een afspraak kan eventueel plaatsvinden na de kantooruren of op zaterdag.

  STAP 3: ONTVANG EEN OFFERTE-BESTELBON

  Vervolgens mailen wij u een offerte die tevens geldt als bestelbon. De offerte is geheel vrijblijvend en vermeldt tarieven, prijs, gegarandeerde leveringstermijn en betalingstermijn.

  U bent geenszins verplicht tot bestelling.

  STAP 4: TEKEN DE OFFERTE-BESTELBON EN PLAATS DE BESTELLING

  Om de bestelling te plaatsen, volstaat het uw gegevens aan te vullen (indien nodig), de gewenste leveringswijze aan te kruisen en te tekenen voor akkoord.

  U bezorgt ons de getekende bestelbon per post, fax of mail (ingescand).

  Een bestelling is slechts definitief na ontvangst van de getekende bestelbon.

  LET OP HET VOLGENDE BIJ HET VRAGEN VAN EEN OFFERTE:

  1. Start tijdig met uw procedure. Vraag tijdig uw offerte en bestel tijdig uw vertalingen. Wees u ervan bewust dat de vertaling slechts een stap is in het geheel. U moet eerst informatie inwinnen over welke documenten u nodig heeft en u moet de originele brondocumenten ophalen bij de diverse instanties. Wij doen er dan alles aan om u zo snel mogelijk te helpen maar kunnen ook geen wonderen verrichten. Als beŽdigd vertalers hebben wij niet de volledige controle over de snelheid van levering aangezien de legalisatie gebeurt op de rechtbank. Afhankelijk van de rechtbank en de periode van het jaar kan dit enkele dagen meer of minder in beslag nemen. Wees u er ook van bewust dat eens u over de vertalingen beschikt, u mogelijk zelf nog een aantal stappen moet ondernemen (legalisatie Justitie, legalisatie Buitenlandse Zaken, apostille Buitenlandse Zaken, ambassade,..). Die stappen kunnen ook enkele werkdagen in beslag nemen.
  2. Zorg ervoor dat u over alle documenten beschikt die vertaald moeten worden.
  3. Bezorg ons uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres).
  4. Vermeld de talencombinatie.
  5. Zend ons uw documenten. Deze moeten volledig zijn. Wanneer er tekst op de keerzijde staat, dient u ons dus ook die keerzijde te bezorgen. Alle stempels, zegels, handtekeningen, Ö. moeten even leesbaar zijn als op het origineel. Daarom raden wij af het document te faxen. Op die manier gaan er immers vaak gegevens verloren.
  6. Houd er rekening mee dat de vertaler minstens 1 maal uw origineel document moet gezien hebben. Dit kan zo
   - U toont het origineel op ons kantoor in Hasselt wanneer u de bestelling plaatst of de vertaling komt ophalen;
   of
   - U zendt ons aangetekend het origineel samen met de bestelbon of na het plaatsen van de bestelling. Wij zenden u dan alles (origineel + vertaling) aangetekend terug.


  BREPOELS VERTAALBUREAU

  PIETELBEEKSTRAAT 155, 3500 HASSELT

  Telefoon: 011/201 777 Ė Mail: contact@brepoels-translation-agency.be Ė Fax: 011/201 778  Alle teksten © Brepoels Vertaalbureau.


  Tags:offerte beŽdigde vertaling, beŽdigd vertaler , beŽdigde vertaler, beŽdigde vertaler Diepenbeek, beŽdigde vertaler Zonhoven, beŽdigd vertaler Maasmechelen, juridische vertaling, vertaling aktes, B-T-A
  03-11-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een beŽdigd vertaler in mijn arrondissement?


  Alle teksten © Brepoels Vertaalbureau.


  Moet ik een beŽdigd vertaler zoeken binnen mijn eigen arrondissement?

  BeŽdigd vertaler Antwerpen - BeŽdigd vertaler Brugge - BeŽdigd vertaler Doornik - BeŽdigd vertaler Gent - BeŽdigd vertaler Hasselt - BeŽdigd vertaler Leuven - BeŽdigd vertaler Luik - BeŽdigd vertaler Mechelen - BeŽdigd vertaler Namen - BeŽdigd vertaler Tongeren - BeŽdigd vertaler Turnhout - ... 

  Neen. Het is natuurlijk logisch dat u een vertaler zoekt die dicht bij u woont en bij de rechtbank in uw arrondissement is ingeschreven, maar er is hoegenaamd geen verplichting om een vertaler te kiezen die daar is ingeschreven. Voor minder gangbare talencombinaties is het soms al een hele klus een vertaler te vinden die beŽdigd is binnen BelgiŽ. Als burgers of bedrijven zich dan ook nog eens zouden moeten beperken tot een vertaler binnen hun eigen arrondissement wordt het erg moeilijk, zo niet onmogelijk, want sommige arrondissementen hebben gewoon geen vertalers voor bepaalde minder gangbare talen. U bent dus volledig vrij om te kiezen. Het maakt niet uit bij welke rechtbank(en) de vertaler de eed heeft afgelegd.

  Al onze beŽdigde vertalers zijn aangesloten bij een of meerdere Belgische Rechtbanken van Eerste Aanleg (Brussel, Antwerpen, Leuven, Tongeren, Hasselt, Luik,Ö). Waar u ook woont, in BelgiŽ of in het buitenland en voor welk land of arrondissement uw vertaling ook bestemd is, u kan altijd een beroep doen op ons.


  BREPOELS VERTAALBUREAU

  PIETELBEEKSTRAAT 155, 3500 HASSELT

  Telefoon: 011/201 777 Ė Mail: contact@brepoels-translation-agency.be Ė Fax: 011/201 778  Alle teksten © Brepoels Vertaalbureau.


  Tags:beŽdigde vertaling aktes burgerlijke stand, BeŽdigd vertaler Hasselt, BeŽdigd vertaler Leuven, BeŽdigd vertaler Genk, BeŽdigd vertaler Limburg, beŽdigd vertaler Antwerpen, beŽdigde vertaler arrondissement, beŽdigd vertaler arrondissement, arrondissement
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat is een legalisatie?
  Alle teksten © Brepoels Vertaalbureau.

  Wat is een legalisatie?

  Een legalisatie (ook: legalisering) is een echtverklaring. Het is meer bepaald een bevestiging door een officiŽle autoriteit van de echtheid van de handtekening, de hoedanigheid van de ondertekenaar en/of de identiteit van de stempel/zegel op een document.

  Wanneer documenten gelegaliseerd moeten worden, is dat om erkend te worden in een ander land of door een andere overheid dan deze die het document afleverde.

  De legalisatie, niet te verwarren met de eensluidendverklaring van afschriften, is een eenvoudige administratieve formaliteit die geen authenticiteit verleent aan de inhoud van een akte.

  Wat moet er gebeuren met uw originele document?

  Naargelang het land van herkomst of bestemming moeten documenten al dan niet worden gelegaliseerd. Voor sommige landen volstaat het dat een apostille (vereenvoudigde legalisatie) wordt aangehecht aan het document. U kunt nagaan welke regeling in uw geval van toepassing is op de websites www.diplomatie.be (klik op ďLegalisatieĒ in de rubriek ďDienstenĒ), www.hcch.net (ďApostille sectionĒ) of bij de bevoegde dienst van de FOD Buitenlandse Zaken. Om te weten of uw brondocumenten gelegaliseerd moeten worden voor u de vertaling laat uitvoeren, kan u ook de volgende brochure raadplegen: http://www.just.fgov.be/img_justice/publications/pdf/26.pdf

  De hele legalisatieprocedure is echter een complexe materie. Het is mogelijk dat u verschillende stappen moet combineren. Zo moeten documenten met daarop de handtekening van een Belgische magistraat, maar die bestemd zijn voor gebruik in het buitenland, worden gelegaliseerd door achtereenvolgens de FOD Justitie en de FOD Buitenlandse Zaken. In sommige gevallen moet het voor het buitenland bestemde document tevens worden voorgelegd aan de diplomatieke vertegenwoordiging van het betrokken land in BelgiŽ. De wijze van legalisatie van in het buitenland opgestelde documenten is afhankelijk van het land van herkomst van het document. Het is raadzaam contact op te nemen met de bevoegde dienst van de FOD Buitenlandse Zaken.

  Voor bepaalde landen geldt, in plaats van de "gewone" legalisatieprocedure, de (vereenvoudigde) mogelijkheid van de apostille. Dit werd ingevoerd door het Verdrag van Den Haag van 5 oktober 1961.

  Documenten afkomstig uit een aantal landen moeten in het land van herkomst door de bevoegde autoriteiten voorzien worden van een apostille. Dit is een officieel formulier dat aan het documentwordt vastgemaakt. Indien aan de formaliteit van apostille is voldaan, is verdere legalisatie niet meer nodig, noch door de Belgische ambassade of het Belgisch consulaat in het buitenland, noch door de FOD Buitenlandse Zaken te Brussel.

  Voor een apostille op Belgische documenten bestemd voor het buitenland moet men zich wenden tot de Dienst Legalisatie van de FOD Buitenlandse Zaken te Brussel. Dit is slechts mogelijk voor bepaalde landen die aangesloten zijn bij het verdrag. Voor nog andere landen geldt op basis van internationale en Europese regels een vrijstelling van legalisatie.

  Voor welke landen de legalisatie, de apostille of de vrijstelling geldt, kan worden nagegaan op www.diplomatie.be (per categorie van document en per land). Indien de legalisatie vereist is, wordt verder doorverwezen naar de bevoegde ambassade of het bevoegd consulaat van BelgiŽ in het desbetreffende land. In geval van apostille wordt doorverwezen naar de bevoegde lokale overheid (via de website van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht, Verdrag van Den Haag)

  Wat moet er gebeuren met de vertaling?

  Ook de beŽdigde vertaling van uw brondocument moet doorgaans nog gelegaliseerd worden. Hieronder leest u meer hierover.


  BREPOELS VERTAALBUREAU

  PIETELBEEKSTRAAT 155, 3500 HASSELT

  Telefoon: 011/201 777 Ė Mail: contact@brepoels-translation-agency.be Ė Fax: 011/201 778  Alle teksten © Brepoels Vertaalbureau.


  Tags:legalisatie, legalisering, beŽdiging, beŽdigde vertaler, beŽdigd vertaler, beŽdigde vertaler BelgiŽ, beŽdigd vertaler Turnhout, beŽdigd vertaler Diest, vertaling met stempel van de rechtbank, legalisatieprocedure vertalingen, Brepoels Vertaalbureau, aktes
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoelang duurt het? Hoeveel kost het?


  Alle teksten © Brepoels Vertaalbureau.

  Hoeveel kost het en hoelang duurt het voor mijn vertaling klaar is?

  Wanneer u ons uw documenten bezorgt, zenden wij u onmiddellijk een offerte met daarop de kostprijs en gegarandeerde levertermijn.

  Zijn we het goedkoopst? Waarschijnlijk niet, want elke vertaling wordt letterlijk driedubbel gecontroleerd om elke mogelijke fout uit te sluiten, geen moeite wordt gespaard om snel en correct te leveren en al onze interne en externe vertalers moeten aan de strengste eisen voldoen.

  Zijn we de beste koop? Waarschijnlijk wel, want weinigen zullen ons kloppen in kwaliteit, snelheid, ervaring en knowhow als het op beŽdigde vertalingen aankomt. Toch zullen velen een duurdere prijs hanteren.

  Bij Brepoels Vertaalbureau is de kostprijs afhankelijk van het aantal documenten en de talencombinatie, maar ook van de hoeveelheid tekst op uw brondocument. Wat de vertaling betreft, betaalt u enkel voor het aantal lijnen dat werkelijk vertaald is. In sommige gevallen (bijvoorbeeld bepaalde Belgische standaarddocumenten), hanteren wij een prijs per document waardoor de kosten sowieso nog lager komen te liggen dan de prijs per lijn.

  Zijn we het snelst? Wat de vertaling en beŽdiging betreft waarschijnlijk wel. Helaas hebben we niet alles zelf in de hand. Voor de legalisatie zijn we afhankelijk van de snelheid van handelen van de rechtbank in kwestie. Uiteraard stellen we alles in het werk om u alles zo snel mogelijk rond te krijgen, steevast binnen de door ons gegarandeerde levertermijn. 


  BREPOELS VERTAALBUREAU

  PIETELBEEKSTRAAT 155, 3500 HASSELT

  Telefoon: 011/201 777 Ė Mail: contact@brepoels-translation-agency.be Ė Fax: 011/201 778  Alle teksten © Brepoels Vertaalbureau.


  Tags:snelle beŽdigde vertaling, correcte beŽdigde vertaling, ervaren vertaler, beŽdigde vertaler Nederlands Engels, beŽdigde vertaler Nederlands Frans, vertaler rechtbank, beŽdigde vertaler, Brepoels Vertaalbureau, Brepoels vertalers, vertaling bewijs
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waar vind ik een beŽdigde vertaler?  Alle teksten © Brepoels Vertaalbureau.


  Waar vind ik een beŽdigd vertaler?

  Particulieren die in BelgiŽ een beŽdigd vertaler nodig hebben, kunnen een Rechtbank van Eerste Aanleg contacteren. De griffie van de
  rechtbank beschikt per talencombinatie over een lijst van beŽdigde vertalers. Op de dienst beŽdigde vertalers van het Justitiepaleis in
  Brussel ligt er ook een lijst met vertalers die vooral interessant is als u een beŽdigd vertaler zoekt voor een minder gangbare talencombinatie.
  MaarÖ vaak moeten de lijsten ter plaatse worden geraadpleegd. Bovendien zijn de beschikbare lijsten met beŽdigde vertalers niet altijd
  even recent en volledig. Vele namen op de lijst oefenen reeds lang het beroep van vertaler niet meer uit of zijn niet meer bereikbaar op de
  vermelde contactgegevens. Anderen wensen enkel opdrachten uit te voeren voor de rechtbank en stellen zich niet beschikbaar voor particulieren.

  Vaak moeten mensen dus lang zoeken naar een beschikbare en bekwame vertaler die bovendien net voor die ene welbepaalde talencombinatie
  beŽdigd is. Het gebeurt dan wel eens dat ze iemand vinden in de marge maar dat ze vervolgens weken vergeefs op de vertaling wachten, dat de
  vertaling vol fouten staat, dat de vertaler toch niet beŽdigd bleek te zijn, dat de vertaling wel heel erg duur bleek te zijn, enzÖ

  Maar het kan eenvoudiger, goedkoper en vooral beter en snellerÖ via ons collectief van ervaren beŽdigde vertalers.
  BREPOELS VERTAALBUREAU spitst zich immers al jaren volledig toe op de snelle, kwalitatieve en betaalbare levering van beŽdigde
  en gelegaliseerde vertalingen aan particulieren.


  BREPOELS VERTAALBUREAU

  PIETELBEEKSTRAAT 155, 3500 HASSELT

  Telefoon: 011/201 777 Ė Mail: contact@brepoels-translation-agency.be Ė Fax: 011/201 778  Alle teksten © Brepoels Vertaalbureau.


  Tags:ervaren beŽdigd vertaler, professionele vertaler, Brepoels Vertaalbureau, vertaling van aktes van de burgerlijke stand, bevolkingsregister, bewijs van goed gedrag en zeden, Brepoels Vertaalbureau, Brepoels , vertaalbureau diploma, beŽdigde, beŽdigd
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Wanneer moet een beŽdigde vertaling gelegaliseerd worden?


  Alle teksten © Brepoels Vertaalbureau.


  Wanneer moet een beŽdigde vertaling gelegaliseerd worden?

  De legalisatie van de handtekening van de vertaler is nagenoeg altijd nodig wanneer u het document in het buitenland gebruikt, maar ook in vele andere gevallen. Deze vraag is dus niet eenduidig te beantwoorden. Het gaat hier om een complexe wetgeving die bovendien regelmatig verandert. Bent u niet zeker, dan kunt u ons altijd om advies vragen. Wij kunnen u desgewenst doorverwijzen. U kunt ook het stappenplan raadplegen op de website van Buitenlandse Zaken. Hun stappenplan loodst u naar het juiste antwoord.

  Opgelet: de legalisatie waar onze vertaler voor zorgt en waarvoor hij of zij bevoegd is, is enkel een legalisatie door de rechtbank van zijn/haar eigen handtekening. In vele gevallen (zeker voor gebruik in het buitenland), volgen er nog legalisaties. U moet dan de handtekening van de voorzitter of griffier van de rechtbank op haar beurt nog laten legaliseren door de Federale Overheidsdienst
  Justitie [Waterloolaan 115, 1000 Brussel- metro Hallepoort- tel. 02/542.65.32]. Daarna moet u de vertaling en het origineel document doorgaans nog aanbieden op de Dienst Legalisaties van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
  [tel. 02/501 32 00- mail: legalisatie.bz@diplobel.fed.be] om er ofwel de apostille (zie Verdrag van Den Haag) of een legalisatie te bekomen.


  BREPOELS VERTAALBUREAU

  PIETELBEEKSTRAAT 155, 3500 HASSELT

  Telefoon: 011/201 777 Ė Mail: contact@brepoels-translation-agency.be Ė Fax: 011/201 778  Alle teksten © Brepoels Vertaalbureau.


  Tags:legalisatie van vertaling, beŽdigde vertaler Russisch, handtekening vertaler, afgestempelde vertaling, officiŽle vertaling, beŽdigde vertaler Hasselt, vertaalbureau met beŽdigde vertalers, vertaling, beŽdiging, legalisatie, legalisering, Brepoels
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat is een gelegaliseerde beŽdigde vertaling?  Alle teksten © Brepoels Vertaalbureau.

  Wat is een gelegaliseerde beŽdigde vertaling?

  Een beŽdigde vertaling wordt gelegaliseerd op de rechtbank van eerste aanleg waaraan de beŽdigde vertaler verbonden is. De voorzitter of gemachtigd griffier verklaart dat de handtekening toebehoort aan de vertaler en dat deze de eed heeft afgelegd in zijn rechtbank.

  De vertalers bij Brepoels Vertaalbureau zorgen altijd zelf voor deze legalisatie. U hoeft dus niet zelf naar de rechtbank te gaan wanneer de beŽdigde vertaling gelegaliseerd moet worden.


  BREPOELS VERTAALBUREAU

  PIETELBEEKSTRAAT 155, 3500 HASSELT

  Telefoon: 011/201 777 Ė Mail: contact@brepoels-translation-agency.be Ė Fax: 011/201 778  Alle teksten © Brepoels Vertaalbureau.


  Tags:beŽdigde vertaling uit het Engels, beŽdigde vertaling uit het Frans, beŽdigde vertaling uit het Duits , beŽdigde vertaling uit het Italiaans, beŽdigde vertaling uit het Russisch, Brepoels, Brepoels Vertaalbureau, Brepoels Translation Agency, gelegaliseerd
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat is een beŽdigde vertaling?


  Alle teksten © Brepoels Vertaalbureau.


  Wat is een beŽdigde vertaling?

  Een beŽdigde vertaling is een vertaling die uitgevoerd is door een beŽdigd vertaler. De beŽdigde vertaler plaatst een tekst op het vertaalde document waarmee hij verklaart dat de tekst in de doeltaal volledig overeenstemt met het originele document. De vertaler plaatst ook zijn handtekening en stempel. Wanneer een vertaling beŽdigd is, heeft u de garantie dat het om een waarheidsgetrouwe vertaling gaat.

  Opgelet: in de meeste gevallen moet de beŽdigde vertaling ook nog gelegaliseerd worden om als wettig aanvaard te worden (zeker voor gebruik in het buitenland).

  Brepoels Vertaalbureau zorgt ook voor de legalisatie van de handtekening van de vertaler als dat nodig is (meestal) en kan u adviseren over alle mogelijke verdere legalisatieprocedures.


  BREPOELS VERTAALBUREAU

  PIETELBEEKSTRAAT 155, 3500 HASSELT

  Telefoon: 011/201 777 Ė Mail: contact@brepoels-translation-agency.be Ė Fax: 011/201 778


  Alle teksten © Brepoels Vertaalbureau.


  Tags:beŽdigde vertaling documenten Rusland, beŽdigde vertaling documenten Thailand, beŽdigde vertaling documenten Filippijnen, beŽdigd vertaler Genk, beŽdigd vertaler Bilzen, beŽdigd vertaler Zonhoven, beŽdigd vertaler Antwerpen, beŽdigd vertaler Leuven,
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Documenten laten vertalen, Ö Hoe begin ik eraan?


  Alle teksten © Brepoels Vertaalbureau.


  Documenten opvragen, laten vertalen, beŽdigen, legaliseren, Ö

  Hoe begin ik eraan?

  Het doen gelden van officiŽle Belgische documenten in een ander land of van buitenlandse documenten in BelgiŽ is geen eenvoudige procedure voor iemand die er voor het eerst mee geconfronteerd wordt. Eerst moet u te weten komen welke documenten u nodig heeft en moet u ze verzamelen bij diverse instanties. Die brondocumenten moeten ook nog de juiste handtekeningen, stempels, apostilles of legalisaties van burgerlijke standen, notarissen, rechtbanken, ambassades of ministeries bevatten. De documenten hebben vaak maar een beperkte geldigheidsduur waardoor u moet opschieten met uw procedure.
  U moet dus snel de documenten laten vertalen, beŽdigen en legaliseren. En vaak dient u zich dan nog naar een ministerie of ambassade te begeven voor verdere legalisatie. Een hele klus, zeker wanneer u weet dat de procedure ook sterk verschilt van land tot land en deze afhankelijk is van al dan niet bestaande verdragen tussen de verschillende landen.

  Weet u niet precies welke documenten u moet laten vertalen, wat u precies nodig heeft of welke procedure u moet volgen? Vindt u de informatie waarover u beschikt tegenstrijdig of complex? Misschien vindt u hieronder wťl de uitleg die u zoekt. Is dat niet zo, contacteer ons gerust. Wij bij Brepoels Vertaalbureau adviseren u graag gratis over uw procedure en kunnen u de nodige contactgegevens bezorgen. Wanneer alles dan duidelijk is en uw brondocumenten in orde zijn, kunt u, als u dat wenst, een beroep doen op onze ervaren beŽdigde vertalers.

  Dit is alvast een goede start om informatie in te winnen:

  • De dienst burgerlijke stand of bevolking van uw gemeente.
  • De dienst legalisaties van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (= de FOD Buitenlandse Zaken), Karmelietenstraat 27
   Ė 1000 Brussel Ė Tel.: 02/501 32 00) -
   legalisatie.bz@diplobel.fed.be - www.diplomatie.be
   (Klik op ďlegalisatiesĒ en volg het stappenplan)
  • De cel legalisaties van het Ministerie van Justitie (= de FOD Justitie), Waterloolaan 115
   Ė 1000 Brussel Ė Tel.: 02/542 65 32)
   http://www.just.fgov.be/index_nl.htm
   (Klik op ďJustitie van A tot ZĒ onder ďInformatieĒ en vervolgens op ďLegalisatie van documentenĒ)
  • De Haagse Conventie voor Internationaal Privaatrecht Ė www.hcch.net (klik op ďSpecialised SectionsĒ en vervolgens
   op ďApostille SectionĒ > ďContracting StatesĒ > ďStatus TableĒ om de landen te kennen die aangesloten zijn bij het
   Apostille-verdrag)
  • Brepoels Vertaalbureau, Pietelbeekstraat 155 Ė 3500 Hasselt Ė Tel.: 011/201 777
   Ė www.beedigdvertaler.be Ė info@brepoels-translation-agency.be

   

  BREPOELS VERTAALBUREAU

  PIETELBEEKSTRAAT 155, 3500 HASSELT

  Telefoon: 011/201 777 Ė Mail: contact@brepoels-translation-agency.be Ė Fax: 011/201 778


  Alle teksten © Brepoels Vertaalbureau.


  Tags:vertaling buitenlandse documenten, legalisatie vertaling, legalisering vertaling, legalisatie beŽdigde vertaling, Brepoels Vertaalbureau, Brepoels Translation Agency, B-T-A, vertaler Hasselt, beŽdigd vertaler Limburg, beŽdigd vertaler Hasselt, beŽdigd
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waar vind ik een beŽdigd vertaler? (uitgebreid antwoord)


  Alle teksten © Brepoels Vertaalbureau.

  Waar vind ik een beŽdigd vertaler?

  [uitgebreid antwoord:]

  U bent particulier en u wil Ö

  een kind adopteren Ö
  in het buitenland studeren Ö
  stage doen in het buitenlandÖ
  een buitenlands diploma laten gelijkstellen in BelgiŽÖ
  werken in het buitenland Ö
  in het buitenland huwenÖ
  uw buitenlands huwelijk in BelgiŽ registreren Ö
  in BelgiŽ huwen met iemand uit het buitenland Ö
  emigreren naar het buitenlandÖ
  uw buitenlands diploma in BelgiŽ gebruikenÖ
  uw buitenlands rijbewijs in BelgiŽ gebruikenÖ
  uw Belgisch rijbewijs gebruiken in het buitenlandÖ
  naar BelgiŽ emigrerenÖ
  de Belgische nationaliteit aanvragenÖ
  Ö

  Dan is de kans groot dat u een beroep moet doen op een beŽdigd vertaler om een of meerdere van de onderstaande documenten te laten vertalen, beŽdigen en legaliseren:

  Aanslagbiljet Ė Adoptieverslag Ė Affidavit - Akte van erkenning (dokter) Ė Apostille - Attest van erfenisvervalling - Attest van studie - Attest van tewerkstelling Ė Bekwaamheidsdiploma Ė Beschikking - Bewijs van gezinssamenstelling - Bewijs van goed gedrag - Bewijs van herkomst - Bewijs van huwelijksbevoegdheid - Bewijs van identificatie en herkomst - Bewijs van inschrijving - Bewijs van instemming - Bewijs van leven - Bewijs van nationaliteit - Bewijs van ongehuwde staat - Bewijs van ware identiteit - Bewijs van wetgeving - Bewijs van woonst - Consulair attest Ė Diploma - Diploma van basisonderwijs - Diploma van hoger onderwijs - Diploma van hoger secundair onderwijs - Diploma van lager secundair onderwijs Ė Diplomasupplement - Document van de burgerlijke stand - Document van de dienst bevolking Ė Doopakte - Echtscheidingsakte Ė Erfrechtverklaring Ė Geboorteakte - Getuigschrift van nationaliteit - Getuigschrift van ongehuwde staat - Getuigschrift van woonst Ė Huwelijksakte Ė Huwelijkscontract Ė Huwelijksregistratieakte Ė Identiteitskaart Ė Inschrijvingsattest Ė Inschrijvingsbewijs Ė Leeftijdsverklaring Ė Loonbrief - Medisch attest - Medisch rapport - Medisch registratiebewijs - Medische verklaring Ė Nationaliteitsbewijs - NotariŽle akte - NotariŽle verklaring Ė Overlijdensakte Ė Paspoort Ė Puntenlijst Ė Rijbewijs Ė Studiebewijs - Uittreksel uit het bevolkingsregister - Uittreksel uit het doopregister - Uittreksel uit het geboorteregister - Uittreksel uit het huwelijksregister - Uittreksel uit het overlijdensregister - Uittreksel uit het strafregister - Universitair diploma - Verklaring van geboorte Ė Volmacht Ė Vonnis Ė Werkgeversverklaring Ė Wetscertificaat - Ö

  Brepoels Vertaalbureau is de absolute referentie voor beŽdigde vertalingen, afgestempeld door de griffie van een Rechtbank van Eerste Aanleg (gelegaliseerde beŽdigde vertalingen)
  Documenten: o.a. aktes van de burgerlijke stand, diplomaís, affidavits, apostilles,Ö
  Talen: van en naar alle gangbare talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans, Russisch,,Ö

  Alle vertalingen worden zo snel mogelijk maar ook met uiterst veel zorg uitgevoerd, zodanig dat de klant snel weer verder kan en er zich geen problemen voortdoen in zijn verdere procedure. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij heel wat advies geven en bovendien faire tarieven hanteren.


  BREPOELS VERTAALBUREAU

  PIETELBEEKSTRAAT 155, 3500 HASSELT

  Telefoon: 011/201 777 Ė Mail: contact@brepoels-translation-agency.be Ė Fax: 011/201 778  Alle teksten © Brepoels Vertaalbureau.


  Tags:beŽdigd vertaler adoptie, beŽdigde vertaling rijbewijs, beŽdigde vertaling diploma, beŽdigde vertaling nationaliteitsbewijs, beŽdigde vertaling bewijs, beŽdigde vertaling akte, apostille, beŽdigde vertaling diploma, beŽdigd vertaler huwelijk, coutume
  02-11-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Welke talen biedt Brepoels Vertaalbureau?


  Alle teksten © Brepoels Vertaalbureau.


  Voor welke talen kan ik bij Brepoels Vertaalbureau terecht?

  Als u op zoek bent naar een van de volgende vertalers:

  BeŽdigd vertaler Nederlands - BeŽdigd vertaler Frans - BeŽdigd vertaler Engels - BeŽdigd vertaler Duits - BeŽdigd vertaler Italiaans -BeŽdigd vertaler Spaans - BeŽdigd vertaler Portugees - BeŽdigd vertaler Pools - BeŽdigd vertaler OekraÔens - BeŽdigd vertaler Russisch - BeŽdigd vertaler Deens - BeŽdigd vertaler Noors - BeŽdigd vertaler Zweeds - BeŽdigd vertaler Hongaars - BeŽdigd vertaler Kroatisch -BeŽdigd vertaler andere talenÖ


  BREPOELS VERTAALBUREAU

  PIETELBEEKSTRAAT 155, 3500 HASSELT

  Telefoon: 011/201 777 Ė Mail: contact@brepoels-translation-agency.be Ė Fax: 011/201 778  Wenst u meer informatie, aarzel dan niet ons te contacteren.

  www.beedigdvertaler.be

  www.formateam.com

  www.brepoels-translation-agency.be

  T/ 0032 11 201 777

  F/ 0032 11 201 778

  M/ 0032 486 698 734

  E/ info@brepoels-translation-agency.be

  Locatie: "Brepoels Vertaalbureau" op Google Maps http://maps.google.be/maps?hl=nl&tab=wl 


  BREPOELS VERTAALBUREAU

  PIETELBEEKSTRAAT 155, 3500 HASSELT

  Telefoon: 011/201 777 Ė Mail: contact@brepoels-translation-agency.be Ė Fax: 011/201 778  De gegevens hierboven zijn louter informatief en binden Brepoels Vertaalbureau op geen enkele wijze.

  Alle teksten © Brepoels Vertaalbureau.


  Tags:beŽdigd vertaler Frans , beŽdigde vertaler Engels , beŽdigd vertaler Duits, beŽdigd vertaler Russisch, beŽdigd vertaler Hasselt, beŽdigd vertaler Nederlands, Brepoels Vertaalbureau, vertaling geboorteakte, vertaling huwelijksakte, vertaling uittreksel
  30-10-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Contactgegevens beŽdigde vertalers Brepoels Vertaalbureau


  BREPOELS VERTAALBUREAU

  PIETELBEEKSTRAAT 155, 3500 HASSELT

  Telefoon: 011/201 777 Ė Mail: contact@brepoels-translation-agency.be Ė Fax: 011/201 778  Wenst u meer informatie, aarzel dan niet ons te contacteren.

  www.beedigdvertaler.be

  www.formateam.com

  www.brepoels-translation-agency.be

  T/ 0032 11 201 777

  F/ 0032 11 201 778

  M/ 0032 486 698 734

  E/ info@brepoels-translation-agency.be  BREPOELS VERTAALBUREAU

  PIETELBEEKSTRAAT 155, 3500 HASSELT

  Telefoon: 011/201 777 Ė Mail: contact@brepoels-translation-agency.be Ė Fax: 011/201 778  BeŽdigde vertaling Aanslagbiljet Ė BeŽdigde vertaling Adoptieverslag Ė BeŽdigde vertaling Affidavit - BeŽdigde vertaling Akte van erkenning (dokter) Ė BeŽdigde vertaling Apostille - BeŽdigde vertaling Attest van erfenisvervalling - BeŽdigde vertaling Attest van studie - BeŽdigde vertaling Attest van tewerkstelling Ė BeŽdigde vertaling Bekwaamheidsdiploma Ė BeŽdigde vertaling Beschikking - BeŽdigde vertaling BeŽdigde vertaling Bewijs van gezinssamenstelling - BeŽdigde vertaling Bewijs van goed gedrag - BeŽdigde vertaling Bewijs van herkomst - BeŽdigde vertaling Bewijs van huwelijksbevoegdheid - BeŽdigde vertaling Bewijs van identificatie en herkomst - BeŽdigde vertaling Bewijs van inschrijving - BeŽdigde vertaling Bewijs van instemming - BeŽdigde vertaling Bewijs van leven - BeŽdigde vertaling Bewijs van nationaliteit - BeŽdigde vertaling Bewijs van ongehuwde staat - BeŽdigde vertaling Bewijs van ware identiteit - BeŽdigde vertaling Bewijs van wetgeving - BeŽdigde vertaling Bewijs van woonst - BeŽdigde vertaling Consulair attest Ė BeŽdigde vertaling Diploma - BeŽdigde vertaling Diploma van basisonderwijs - BeŽdigde vertaling Diploma van hoger onderwijs - BeŽdigde vertaling Diploma van hoger secundair onderwijs - BeŽdigde vertaling Diploma van lager secundair onderwijs Ė BeŽdigde vertaling Diplomasupplement - BeŽdigde vertaling Document van de burgerlijke stand - BeŽdigde vertaling Document van de dienst bevolking Ė BeŽdigde vertaling Doopakte - BeŽdigde vertaling Echtscheidingsakte Ė BeŽdigde vertaling Erfrechtverklaring Ė BeŽdigde vertaling Geboorteakte - BeŽdigde vertaling Getuigschrift van nationaliteit - BeŽdigde vertaling Getuigschrift van ongehuwde staat - BeŽdigde vertaling Getuigschrift van woonst Ė BeŽdigde vertaling Huwelijksakte Ė BeŽdigde vertaling Huwelijkscontract Ė BeŽdigde vertaling Huwelijksregistratieakte Ė BeŽdigde vertaling Identiteitskaart Ė BeŽdigde vertaling Inschrijvingsattest Ė BeŽdigde vertaling Inschrijvingsbewijs Ė BeŽdigde vertaling Leeftijdsverklaring Ė BeŽdigde vertaling Loonbrief - BeŽdigde vertaling Medisch attest - BeŽdigde vertaling Medisch rapport - BeŽdigde vertaling Medisch registratiebewijs - BeŽdigde vertaling Medische verklaring Ė BeŽdigde vertaling Nationaliteitsbewijs - BeŽdigde vertaling NotariŽle akte - BeŽdigde vertaling NotariŽle verklaring Ė BeŽdigde vertaling Overlijdensakte Ė BeŽdigde vertaling Paspoort Ė BeŽdigde vertaling Puntenlijst Ė BeŽdigde vertaling Rijbewijs Ė BeŽdigde vertaling Studiebewijs - BeŽdigde vertaling Uittreksel uit het bevolkingsregister - BeŽdigde vertaling Uittreksel uit het doopregister - BeŽdigde vertaling Uittreksel uit het geboorteregister - BeŽdigde vertaling Uittreksel uit het huwelijksregister - BeŽdigde vertaling Uittreksel uit het overlijdensregister - BeŽdigde vertaling Uittreksel uit het strafregister - BeŽdigde vertaling Universitair diploma - BeŽdigde vertaling Verklaring van geboorte Ė BeŽdigde vertaling Volmacht Ė BeŽdigde vertaling Vonnis Ė BeŽdigde vertaling Werkgeversverklaring Ė BeŽdigde vertaling Wetscertificaat - Ö

  BeŽdigd vertaler Antwerpen - BeŽdigd vertaler Brugge - BeŽdigd vertaler Doornik - BeŽdigd vertaler Gent - BeŽdigd vertaler Hasselt - BeŽdigd vertaler Leuven - BeŽdigd vertaler Luik - BeŽdigd vertaler Mechelen - BeŽdigd vertaler Namen - BeŽdigd vertaler Tongeren - BeŽdigd vertaler Turnhout - BŽŽdigd vertaler Aalst -- BŽŽdigd vertaler Lommel -- BŽŽdigd vertaler Gingelom - BŽŽdigd vertaler Riemst - BŽŽdigd vertaler Bilzen - BŽŽdigd vertaler Hoeselt - BŽŽdigd vertaler Overpelt - BŽŽdigd vertaler Genk - BŽŽdigd vertaler Hasselt - BŽŽdigd vertaler Sint-Truiden - BŽŽdigd vertaler Diepenbeek - BŽŽdigd vertaler Zonhoven - BŽŽdigd vertaler Kortessem - BŽŽdigd vertaler Halen - BŽŽdigd vertaler Tessenderlo - BŽŽdigd vertaler As - BŽŽdigd vertaler Heusden - BŽŽdigd vertaler Wellen - BŽŽdigd vertaler Limburg - BŽŽdigd vertaler Antewerpen - BŽŽdigd vertaler Brabant - BŽŽdigd vertaler Brussel - BŽŽdigd vertaler Maaseik - BŽŽdigd vertaler Herk-de-stad - BŽŽdigd vertaler Leopoldsburg - BŽŽdigd vertaler Tienen - BŽŽdigd vertaler Lommel - BŽŽdigd vertaler Neerpelt - BŽŽdigd vertaler Bree - BŽŽdigd vertaler Vlaanderen

  BeŽdigde vertaler Antwerpen - BeŽdigde vertaler Brugge - BeŽdigde vertaler Doornik - BeŽdigde vertaler Gent -
  BeŽdigde vertaler Hasselt - BeŽdigde vertaler Leuven - BeŽdigde vertaler Luik - BeŽdigde vertaler Mechelen - BeŽdigde vertaler Namen - BeŽdigde vertaler Tongeren - BeŽdigde vertaler Turnhout - BŽŽdigde vertaler Aalst -- BŽŽdigde vertaler Lommel -- BŽŽdigde vertaler Gingelom - BŽŽdigde vertaler Riemst - BŽŽdigde vertaler Bilzen - BŽŽdigde vertaler Hoeselt - BŽŽdigde vertaler Overpelt - BŽŽdigde vertaler Genk - BŽŽdigde vertaler Hasselt - BŽŽdigde vertaler Sint-Truiden - BŽŽdigde vertaler Diepenbeek - BŽŽdigde vertaler Zonhoven - BŽŽdigde vertaler Kortessem - BŽŽdigde vertaler Halen - BŽŽdigde vertaler Tessenderlo - BŽŽdigde vertaler As - BŽŽdigde vertaler Heusden - BŽŽdigde vertaler Wellen - BŽŽdigde vertaler Limburg - BŽŽdigde vertaler Antewerpen - BŽŽdigde vertaler Brabant - BŽŽdigde vertaler Brussel - BŽŽdigde vertaler Maaseik - BŽŽdigde vertaler Herk-de-stad - BŽŽdigde vertaler Leopoldsburg - BŽŽdigde vertaler Tienen - BŽŽdigde vertaler Lommel - BŽŽdigde vertaler Neerpelt - BŽŽdigde vertaler Bree - BŽŽdigde vertaler Vlaanderen

  BeŽdigd vertaler Nederlands - BeŽdigd vertaler Frans - BeŽdigd vertaler Engels -
  BeŽdigd vertaler Duits - BeŽdigd vertaler Italiaans -BeŽdigd vertaler Spaans - BeŽdigd vertaler Portugees - BeŽdigd vertaler Pools - BeŽdigd vertaler OekraÔens - BeŽdigd vertaler Russisch - BeŽdigd vertaler Deens - BeŽdigd vertaler Noors - BeŽdigd vertaler Zweeds - BeŽdigd vertaler Hongaars - BeŽdigd vertaler Kroatisch -BeŽdigd vertaler andere talenÖ

  BeŽdigde vertaler Nederlands - BeŽdigde vertaler Frans - BeŽdigde vertaler Engels - BeŽdigde vertaler Duits - BeŽdigde vertaler Italiaans -BeŽdigde vertaler Spaans - BeŽdigde vertaler Portugees - BeŽdigde vertaler Pools - BeŽdigde vertaler OekraÔens - BeŽdigde vertaler Russisch - BeŽdigde vertaler Deens - BeŽdigde vertaler Noors - BeŽdigde vertaler Zweeds - BeŽdigde vertaler Hongaars - BeŽdigde vertaler Kroatisch -BeŽdigde vertaler andere talenÖ

  Traducteur jurť - Sworn translator -Certified translations - traduction jurťe

  De gegevens hierboven zijn louter informatief en binden Brepoels Vertaalbureau op geen enkele wijze.  Tags:beŽdigd vertaler, beŽdigde vertaler, beŽdigde vertaling, beŽdigd vertaler Limburg, beŽdigde vertaler Limburg, Brepoels Vertaalbureau, Brepoels Vertaalbureau contacteren, beŽdigde vertalingen Russisch, beŽdigde vertalingen Engels, beŽdigde vertaling Frans
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waar vind ik een beŽdigd vertaler? (kort antwoord)
  Alle teksten © Brepoels Vertaalbureau.

  Waar vind ik een beŽdigd vertaler?

  [kort antwoord:]

  Brepoels Vertaalbureau is de absolute referentie voor beŽdigde vertalingen, afgestempeld door de griffie van een Rechtbank van Eerste Aanleg (gelegaliseerde beŽdigde vertalingen).
  Documenten: o.a. aktes van de burgerlijke stand, diplomaís, affidavits, apostilles,Ö
  Talen: van en naar alle gangbare talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans, Russisch,,Ö

  Alle vertalingen worden zo snel mogelijk maar ook met uiterst veel zorg uitgevoerd, zodanig dat de klant snel weer verder kan en er zich geen problemen voortdoen in zijn verdere procedure. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij heel wat advies geven en bovendien faire tarieven hanteren.


  BREPOELS VERTAALBUREAU

  PIETELBEEKSTRAAT 155, 3500 HASSELT

  Telefoon: 011/201 777 Ė Mail: contact@brepoels-translation-agency.be Ė Fax: 011/201 778


  Alle teksten © Brepoels Vertaalbureau.


  Tags:beŽdigde vertaler , beŽdigd vertaler , beŽdigde vertaling , beŽdigd vertaler Engels , beŽdigd vertaler Frans , beŽdigd vertaler Duits, beŽdigd vertaler Russisch, beŽdigde vertaling geboorteakte, beŽdigde vertaling huwelijksakte , officiŽle vertaling, akte
  17-09-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  EEN OFFICIňLE VERTALER NODIG?

  Surf naar: WWW.BEEDIGDVERTALER.BE

  of bel ons:  011/201 777


  DE MENING VAN KLANTEN OVER ONZE BEňDIGDE VERTALINGEN EN LEGALISATIEADVIEZEN
 • zeer tevreden
 • beedigde vertaling spaans-nederlands
 • Uiterst tevreden!!
 • prima service
 • Zeer tevreden!

  Plaats hier uw commentaar over onze vertaaldiensten


  CONTACTEER ONS VOOR EEN OFFERTE OF ADVIES OVER UW LEGALISATIES

  Bel 011 201 777 voor informatie of advies. Of stuur een mail met een scan van uw documenten naar info@brepoels-translation-agency.be en ontvang uw offerte binnen de 5 uur!


  LEES HIER MEER OVER ONZE VERTAALDIENSTEN
 • Algemene informatie over al onze diensten
 • -
 • Vertalingen voor advocaten en juristen
 • -
 • Vertalingen voor bedrijven
 • -
 • Informatie over beŽdigde vertalingen
 • -
 • -

 • VRAGEN OVER DE GELDIGHEID VAN UW DOCUMENTEN, DE VOLLEDIGHEID VAN UW DOSSIER OF DE PLAATS VAN UW LEGALISATIES?
  MAAK DAN GEBRUIK VAN ONZE GRATIS ADVIEZEN EN BEL 011 201 777!  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!