NAAR HOMEPAGE

Kampenhout-Sas Ademt

Inhoud blog
 • Nieuw winkelcomplex op site witloofveiling?
 • Isvag gaat nieuwe afvalverbrandingsoven bouwen in Wilrijk
 • Nieuwe vergunning van 20 jaar voor omstreden drukkerij Mafrans
 • Vlaams Gewest weigert opnieuw bouwvergunning afvaloven Kampenhout-Sas
 • Na precies een jaar brandt het opnieuw bij Celis aan Kampenhout-Sas
 • Rechter vernietigt uitspraak bouwaanvraag afvaloven Kampenhout-Sas
 • Kans op afvaloven Kampenhout-Sas weer een pak kleiner
 • Gemeente geeft ongunstig advies voor milieuvergunning Mafrans
 • Oud milieuschandaal uit Wespelaar komt opnieuw op tafel
 • Raad van State geeft Recover Energy gelijk
  The British Society for Ecological Medicine:
  "Ons standpunt over verbrandingsovens is heel eenvoudig. Wij kunnen geen technologie erkennen die onvermijdelijk mensenlevens kost. Wij kunnen geen techno-logie ondersteunen die leidt tot degradatie van het milieu. Wij hebben geen vertrouwen in de huidige controlesystemen. Wij herhalen dat we geen plaats zien voor verbrandingsovens in een modern afvalbeleid!
  Respect human life!"

  (Drs. J. Thompson & H. Anthony)


  Nieuwsbrief

  Geef je e-mail adres op als je informatie wil ontvangen over de stand van zaken van de afvalverbrandingsoven aan Kampenhout-Sas


  Interessante links
 • Volg ons op Facebook
 • Volg ons op YouTube
 • Stop de Oven vzw
 • Global Anti-Incineration Alliance (GAIA)
 • Recover Energy
 • Stand van zaken MER afvalverbrandingsoven
 • Ovenbodig (Beringen)
 • De Pijp Uit ! (Wilrijk)
 • Stichting Afvaloven Nee (Harlingen, NL)
 • Limburg Adem-benemend (Houthalen)
  Zoeken in blog

  Foto
  Actiecomité 'Kampenhout-Sas Ademt'


  Nieuws en informatie over industriële activiteiten op Kampenhout-Sas en omgeving

  11-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuw winkelcomplex op site witloofveiling?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Van vrijdag 17 augustus tot zondag 16 september 2018 loopt het openbaar onderzoek over de omgevingsvergunning voor het winkelcomplex "MG Kampenhout": de bouw van een retailcluster op de site van de voormalige witloofveiling aan Kampenhout-Sas en bijhorende aanpassingen aan de openbare wegenis. In die periode kan iedereen die dit wenst opmerkingen en/of bezwaren formuleren. Dit kan via een gewone brief aan het college van burgemeester en schepenen van Kampenhout of via www.omgevingsloket.be.
  De aanvraag betreft de bouw van een winkelpark met een totale netto handelsoppervlakte van 13.939 m² bestaande uit 14 handelsunits, en het omvormen van de bestaande rotondes aan Kampenhout-Sas tot turborotondes. De afslagstrook aan de rotonde kant Leuven (N26/N21) wordt verlengd. Er wordt tevens voorzien in een heringerichte in- & uitrit naar de witloofsite. Ter hoogte van deze afslagstrook wordt het bestaande fiets- en voetpad verlegd. De Bosstraat wordt heringericht, er wordt voorzien in een éénrichtingsstraat en een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad. Er komt ook een parking met 571 parkeerplaatsen en 210 fietsenstallingen.

  Ruimte voor een zwembad?

  Opmerkelijk detail: in de pers en op sociale media wordt vooral (of uitsluitend) gepraat over de mogelijke komst van een zwembad op de site, maar dit maakt geen deel uit van het huidig openbaar onderzoek. Wie de vergunningsaanvraag voor het winkelcomplex "MG Kampenhout" aandachtig leest, zal er bitter weinig terugvinden over de bouw van een intergemeentelijk zwembad. Enkel een nota die er in laatste instantie is bijgevoegd waarin een ruimte (met rood gemarkeerd in de linkeronderhoek van het terrein) wordt aangeduid als inplantingszone 'moest er ooit een zwembad komen'. We vragen ons dan ook af in hoeverre de discussie over het zwembad niet gebruikt wordt om de aandacht af te leiden van de kern van de zaak, namelijk de komst van een nieuw winkelpark met massa's bijkomend verkeer op een plaats die nu al gekend staat als één de drukste verkeersknooppunten van Oost-Brabant.

  Model bezwaarschrift

  Helemaal onderaan dit artikel vind je een model bezwaarschrift dat kan gebruikt worden om bezwaar in te dienen tegen het project "MG Kampenhout". Print het uit, vul de datum in, naam + voornaam, adres en onderteken het. Stuur het voor vrijdag 14 september 2018 naar volgend adres of steek het voor zondag 16 september eigenhandig in de bus:

  College van burgemeester en schepenen van de gemeente Kampenhout
  Gemeentehuisstraat 16
  1910 Kampenhout

  Het bezwaarschrift in bijlage is maar een voorbeeld. Uiteraard kan je dit wijzigen, stukken weglaten of nieuwe punten bijvoegen naar gelang je eigen mening. Als je voor het project bent, hoef je geen actie te ondernemen.


  Bron: Het Laatste Nieuws


  Bron: Het Nieuwsblad


  Overzicht van het project


  Mogelijke inplanting van een zwembad


  Geplande werken aan de rotondes van Kampenhout-Sas

  Bijlagen:
  Bezwaarschrift_MG_Retail.docx (18.8 KB)   

  11-09-2018 om 18:43 geschreven door webmaster  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (11 Stemmen)
  Categorie:Kampenhout-Sas
  Tags:Kampenhout, Kampenhout-Sas, Haacht, Boortmeerbeek, MG Real Estate, MG Kampenhout, winkelcentrum, winkelcomplex, winkelpark, retailcluster, mini-Uplace, bijzonder economisch knooppunt, BEK, PRUP, witloofveiling, Belorta, zwembad, N21, N26, rotonde
  >> Reageer (0)
  14-10-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Isvag gaat nieuwe afvalverbrandingsoven bouwen in Wilrijk
  Klik op de afbeelding om de link te volgen De raad van bestuur van de Antwerpse afvalintercommunale Isvag heeft de plannen goedgekeurd voor de bouw van een nieuwe afvalverbrandingsoven op de huidige Isvag-site in Wilrijk, naast de bestaande afvaloven op de Boomsesteenweg.

  In 2018 wordt gestart met de bouw. De nieuwe oven met een capaciteit van 190.000 ton moet op termijn de oude van 140.000 ton vervangen, 50.000 ton meer dan de oude. De Isvag-verbrandingsoven heeft een zwaar verleden en heeft zeer veel menselijk leed veroorzaakt. De oven werd omwille van de te hoge dioxine-uitstoot in 1997 gesloten. Na de heropening werd met alle overheden en het Isvag-bestuur besloten dat de afvaloven moest verhuizen bij het aflopen van de milieuvergunning in 2011. Nu blijkt dat het Isvag-bestuur nog steeds geen nieuwe locatie gevonden heeft, komen ze op hun belofte terug en gaan ze op dezelfde plaats een nieuwe verbrandingsoven bouwen.

  Volgens Isvag werden in totaal 17 locaties onderzocht en werden alle mogelijke alternatieven voor een verbrandingsoven bestudeerd. "De emissies komen hier bovenop die van de industrie en het vele dieselverkeer, wat de impact beperkt maakt ten opzichte van een scenario waarbij je op een andere locatie eigenlijk een nieuwe vervuiling zou creëren", zegt Silvia Lenaerts van de Universiteit Antwerpen.

  De nieuwe installatie wordt een roosteroven met selectieve katalytische reductie (SCR) - die stikstofoxiden uit de rookgassen filtert - en halfnatte rookgaswassing. Daarmee wil Isvag niet alleen beneden de toegestane norm blijven, maar zelfs minder uitstoten dan vandaag. "In Duitsland hebben we de voorbije decennia 2,5 miljard geïnvesteerd in alternatieve verwerkingstechnieken, zonder een betere optie gevonden te hebben", zegt ook professor Peter Quicker van de Technische Universiteit van Aken, die mee in een externe wetenschappelijke adviesgroep voor het project zat. "Voor het heel specifieke geval van restafval is dit de beste beschikbare technologie."

  Isvag zal nu een milieu-effectenrapport opstellen om tegen midden 2018 een omgevingsvergunning te kunnen verkrijgen. Eind 2022 zou de nieuwe installatie klaar zijn voor gebruik. Het gaat om een investering van 175 miljoen euro, waarvoor de intercommunale zelf leningen zal aangaan. Er zijn dus geen extra middelen nodig van de vennoten.

  Actiecomité "De Pijp Uit!" strijdt al jaren voor een definitieve sluiting van de omstreden afvaloven van Isvag en is tegen de bouw van een nieuwe verbrandingsinstallatie langs de Boomsesteenweg.


  Zie ook:

  deredactie.be:  Isvag kiest officieel voor nieuwe verbrandingsoven in Wilrijk

  Het Laatste Nieuws:  Nieuwe afvalverbrandingsoven in Wilrijk

  Gazet van Antwerpen:  ISVAG bouwt nieuwe afvalverwerkingscentrale in Wilrijk

  ATV:  Video: Nieuwe 'superafvaloven' voor Isvag langs Boomsesteenweg

  ATV:  Video: Nieuwe afvalverwerkingsinstallatie in Wilrijk

  14-10-2016 om 18:27 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (5 Stemmen)
  Categorie:Ovens: Isvag
  Tags:afvalverbrandingsoven, verbrandingsoven, afvaloven, vuilverbrander, afvalenergiecentrale, Isvag, intercommunale, Philip Heylen, A12, Boomsesteenweg, Wilrijk, Antwerpen, omgevingsvergunning, milieu-effectenrapport, MER, dioxine, De Pijp Uit
  >> Reageer (0)
  05-08-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwe vergunning van 20 jaar voor omstreden drukkerij Mafrans
  Klik op de afbeelding om de link te volgen De firma Mafrans aan de Grote Baan in Wespelaar heeft in beroep een nieuwe vergunning van 20 jaar gekregen van Vlaams minister van leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V). Buurtbewoners reageren verbolgen, want het beloofde uitdoofscenario voor de omstreden drukkerij gaat door deze beslissing dan toch niet door.

  Firma met een pijnlijk verleden

  Eind vorig jaar liep er een openbaar onderzoek naar de vernieuwing van de milieuvergunning van Mafrans. Dat riep bij vele, vooral oudere omwonenden van Wespelaar pijnlijke herinneringen op, want deze firma is zeker geen onbeschreven blad. Mafrans is gespecialiseerd in drukwerk op plastic en aluminium verpakkingsmateriaal, dat onder andere gebruikt wordt bij boter en margarines. Daarbij worden solventen gebruikt die onder meer de prikkelende en kankerverwekkende stoffen ethylacetaat en isopropanol bevatten. Tot 1995 was Mafrans in Leuven gevestigd, maar daar moest het weg omdat het te veel overlast veroorzaakte en niet meer aan de milieuvoorschriften beantwoordde. Eind 1995 vestigde de firma zich dan in de vroegere melkerij in Wespelaar. Maar ook hier zorgde Mafrans snel voor overlast. Naast stankhinder kloegen de buurtbewoners over problemen zoals hoofdpijn, keel- en oogirritaties, met als triest dieptepunt het overlijden aan kanker van een buurvrouw die samen met haar man pal achter de drukkerij woonde. Al snel werd dit overlijden gelinkt aan de solventen die gebruikt werden door Mafrans, al werd dit nooit bewezen. De fabriek werd in september 1996 verzegeld. In 1997 werd een verbrandingsinstallatie aan de achterzijde van de drukkerij geplaatst waar alle solventen verbrand worden alvorens in de lucht geloosd te worden. De zaak Mafrans kwam in 1999 voor de strafrechtbank in Leuven en in 2001 voor het hof van Beroep in Brussel. Verder verscheen de omstreden firma al verschillende keren voor de Raad van State, onder andere in 1999, 2001, 2004, 2007 en 2008, maar Mafrans is tot op vandaag nog steeds operationeel. De laatste jaren zijn de klachten wel afgenomen.

  Onverenigbaar met woonzone

  Veel omwonenden dienden dan ook een bezwaarschrift in tegen een nieuwe vergunning voor Mafrans. Bert Francois van actiecomité Kampenhout-Sas Ademt: “Mafrans bevindt zich op een terrein dat geheel wordt ingesloten door een woonzone met meer dan honderd huizen in een straal van 250 meter. De Raad van State sprak in 1996 al van een onverenigbaarheid tussen het woongebied en het piepkleine industriegebiedje. Bovendien voldoet het bedrijf niet aan de wettelijk verplichte bufferzone, is er onduidelijkheid over de huidige gasemissies en betekent de opslag van grote hoeveelheden solventen een veiligheidsrisico voor de buurt. Een dergelijke firma hoort op deze plaats niet thuis.”

  Nieuwe vergunning voor 20 jaar

  Na analyse van de bezwaarschriften en een negatief advies van de milieuadviesraad van Haacht, gaf ook de gemeente Haacht een negatief advies. In januari 2015 kreeg Mafrans van de provincie Vlaams-Brabant dan ook geen nieuwe vergunning voor de gevraagde 20 jaar, maar slechts voor 5 jaar. Bedoeling was te voorzien in een uitdoofscenario en de firma voldoende tijd te geven om op zoek te gaan naar een nieuwe locatie zodat het na 5 jaar definitief zou afgelopen zijn in Wespelaar. Maar Mafrans ging in beroep bij minister Schauvliege en kreeg daar nu toch een milieuvergunning klasse 1 (de meest vervuilende) voor opnieuw 20 jaar.


  Zie ook:

  Het Nieuwsblad:  Drukkerij Mafrans krijgt toch milieuvergunning

  Het Laatste Nieuws:  Ondanks jarenlange bezwaren toch nieuwe vergunning voor Mafrans

  ROB TV:  Toch vergunning voor Mafrans


  Bron: ROB TV

  Bijlagen:
  Nieuws van 05-08-2015 op Radio 2 Vlaams-Brabant.mp3 (599.4 KB)   

  05-08-2015 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (8 Stemmen)
  Categorie:Mafrans
  Tags:Mafrans, Haacht, Haacht-Station, Wespelaar, Neerstraat, Grote Baan, milieuvergunning, bezwaarschrift, provincie, deputatie, Vlaams-Brabant, drukkerij, solventen, ethylacetaat, isopropanol, kanker, longkanker, milieu, gezondheid, MAR, Joke Schauvliege
  >> Reageer (0)
  22-07-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaams Gewest weigert opnieuw bouwvergunning afvaloven Kampenhout-Sas
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Goed nieuws met betrekking tot de afvalverbrandingsoven. Nadat de Raad voor Vergunningsbetwistingen op 21 april 2015 ovenbouwer Recover Energy in het gelijk had gesteld en opdracht had gegeven binnen de 3 maanden de bouwaanvraag voor de afvaloven opnieuw te evalueren, bevestigt de Gewestelijk Stedenbouwkundig Ambtenaar zijn beslissing van december 2013 en weigert opnieuw een bouwvergunning af te leveren voor een afvaloven aan Kampenhout-Sas. Volgens de Stedenbouwkundig Ambtenaar van het Vlaams Gewest is de oven niet in overeenstemming met de voorschriften van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) voor Kampenhout-Sas dat in februari van dit jaar voorlopig werd vastgesteld. Een afvaloven hoort met andere woorden op deze plaats niet thuis.

  Hiermee valt de bezorgdheid grotendeels weg die was ontstaan sinds de vernietiging van het oude PRUP in oktober vorig jaar. Grotendeels, moeten we erbij zeggen, want uiteraard kan de ovenbouwer ook tegen deze uitspraak in beroep gaan, net zoals ze gedaan hebben met de vorige uitspraak. Desalniettemin mogen we opnieuw voorzichtig positief zijn en kunnen we - wellicht tot de volgende juridische stap van Recover Energy - terug op beide oren slapen. Er komt voorlopig geen oven aan het Sas.


  Zie ook:

  Het Laatste Nieuws:  Bouwaanvraag afvalverbrandingsoven geweigerd

  22-07-2015 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (6 Stemmen)
  Categorie:Recover Energy
  Tags:afvalverbrandingsoven, verbrandingsoven, afvaloven, afvalenergiecentrale, afvalverbranding, Recover Energy, De Coninck, Kampenhout, Kampenhout-Sas, Haacht, Vlaams-Brabant, PRUP, Raad voor Vergunningsbetwistingen, RvVB, bouwvergunning, stedenbouw
  >> Reageer (0)
  25-06-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Na precies een jaar brandt het opnieuw bij Celis aan Kampenhout-Sas
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Woensdag 24 juni 2015 rond 20 uur is er opnieuw brand uitgebroken bij afval- en recyclagebedrijf AC Recycling (Celis) aan de Industriestraat op Kampenhout-Sas. De gitzwarte rookpluim was kilometersver zichtbaar. De rookontwikkeling zorgde in eerste instantie voor rookhinder bij de naaste buren uit de woonwijk Haacht-Station. Daarom werd de politie op pad gestuurd om de bewoners op te roepen de ramen en deuren gesloten te houden.

  Het vuur ontstond in een stapel restafval die klaarlag om in een verbrandingsoven verwerkt te worden. De brandweer had in het begin moeite om het vuur onder controle te krijgen omdat er te weinig druk op de waterleiding zat. De korpsen van Diest, Aarschot en Overijse kwamen daarom ter plaatse met tankwagens. Naast het blussen had de brandweer ook de handen vol met het uit elkaar trekken van het afval. Uiteindelijk waren alle vuurhaardjes pas 's anderendaags rond 6 uur volledig geblust. Bij de bluswerken vielen geen gewonden.

  Bijna dag op dag één jaar geleden was er ook al een zware brand bij AC Recycling, namelijk op 15 juni 2014 (zie blog van 16 juni 2014). En in 2011 brandde bij Celis een loods volledig uit, nadat bouwafval vuur vatte (zie blog van 17 mei 2011).

  Actiecomité 'Kampenhout-Sas Ademt' pleit al jaren om afvalverwerkende bedrijven niet in de buurt van woonwijken in te planten. Desondanks zijn er pas nog 2 vergunningen afgeleverd voor nieuwe afvalverwerkers in de Vekestraat aan Kampenhout-Sas. Ook deze komen in de onmiddellijke nabijheid van woonwijken.


  Zie ook:

  Het Nieuwsblad:  Hevige brand woedt in betoncentrale

  Het Nieuwsblad:  Rook bij brand Celis Kampenhout geen spelbreker voor feest op The Hive

  Het Nieuwsblad:  Inwoners bezorgd om brand Celis

  Het Nieuwsblad:  Brand bij Celis Kampenhout geblust

  Het Laatste Nieuws:  Restafval vat vuur op industrieterrein

  De Morgen:  Brand bij afvalverwerkend bedrijf in Kampenhout

  Ring TV:  Brand bij afval- en recyclagebedrijf Kampenhout

  VTM Nieuws:  Verpest rookwolk feest Rock Werchter?

  25-06-2015 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (6 Stemmen)
  Categorie:Celis
  Tags:Kampenhout, Haacht, Haacht-Station, Kampenhout-Sas, Industriestraat, industriezone, André Celis, AC Recycling, afvalbedrijf, afvalverwerking, recyclage, afval, brand, zelfontbranding, rookschade
  >> Reageer (0)
  22-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rechter vernietigt uitspraak bouwaanvraag afvaloven Kampenhout-Sas
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Net als we dachten dat we terug op beide oren konden slapen in het dossier van de afvalverbrandingsoven aan Kampenhout-Sas, gooit een nieuwe rechterlijke uitspraak opnieuw roet in het eten. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft beslist dat de bouwvergunning voor de afvaloven niet had mogen geweigerd worden en maant de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar aan om binnen de 3 maanden een nieuwe beslissing te nemen.

  Wat betekent dit? Op 13 december 2013 werd de bouwaanvraag van Recover Energy officieel afgewezen op basis van het toen geldende Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP). Op 24 oktober 2014 werd dit PRUP echter vernietigd door de Raad van State, en dus oordeelt de Raad voor Vergunningsbetwistingen dat de rechtsgrond van de weigering tot afleveren van een stedenbouwkundige vergunning verdwenen is en dat deze beslissing vernietigd dient te worden. De bouwaanvraag moet dus opnieuw onderzocht worden op basis van de nu geldende regels en die zijn 1) het oude PRUP is vernietigd en 2) het nieuwe PRUP is nog niet in voege. Het openbaar onderzoek voor dit nieuwe PRUP is momenteel aan de gang en loopt nog tot eind mei 2015.

  Nu is het zo dat bij de beslissing voor een eventuele bouwvergunning in principe dient rekening gehouden te worden met het voorlopig vastgestelde PRUP, maar toch zullen we moeten afwachten of de gewestelijk ambtenaar dit ook effectief doet. De Raad geeft hem hiervoor 3 maanden tijd, en ironisch genoeg staan we op een goede maand van de zomervakantie, net zoals bijna alle belangrijke beslissingen in het ovendossier zodanig getimed waren dat ze pal in de vakantieperiode vielen.

  Zoals we gevreesd hadden, profiteert Recover Energy dus van de juridische leegte tussen de 2 PRUPs om zijn bouwvergunning er snel door te krijgen, maar dat betekent daarom nog niet dat de oven er ook zal komen. Want moest de gewestelijk ambtenaar toch een stedenbouwkundige vergunning afleveren, dan heeft de ovenbouwer ook nog een milieuvergunning nodig. De strijd is dus nog lang niet gestreden, maar ondertussen wordt het weer een tijdje bang afwachten in dit omstreden dossier dat nu al 7 jaar aansleept.


  Zie ook:

  Het Nieuwsblad:  Weg voor nieuwe verbrandingsoven ligt open

  Bijlagen:
  Arrest Raad voor Vergunningsbetwistingen A-2015-0248 van 21 april 2015.pdf (192.7 KB)   

  22-05-2015 om 15:20 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (7 Stemmen)
  Categorie:Recover Energy
  Tags:afvalverbrandingsoven, verbrandingsoven, afvaloven, afvalenergiecentrale, afvalverbranding, Recover Energy, De Coninck, Kampenhout, Kampenhout-Sas, Haacht, Vlaams-Brabant, PRUP, Raad voor Vergunningsbetwistingen, RvVB, bouwvergunning, stedenbouw
  >> Reageer (0)
  27-02-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kans op afvaloven Kampenhout-Sas weer een pak kleiner
  Klik op de afbeelding om de link te volgen De kans dat er een afvalverbrandingsoven komt aan Kampenhout-Sas, is weer een pak kleiner geworden. De provincieraad van Vlaams-Brabant heeft gisteren de voorlopige vaststelling goedgekeurd van het nieuw Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) waarin staat dat afvalverbranding verboden is in de gehele regio rond Kampenhout-Sas. Hiermee wordt de juridische leegte terug opgevuld die in november 2014 was ontstaan door een uitspraak van de Raad van State ten gunste van ovenbouwer Recover Energy waardoor het oude PRUP vernietigd werd. Die volgde dan weer na een uitspraak van het Grondwettelijk Hof van juli 2013, ook al ingeleid door Recover Energy, die de strijd om de publieke opinie al lang verloren heeft, en zijn zaak dus louter op puur juridische grond probeert te winnen.

  Ook al gaat het maar om een "voorlopige" vaststelling, toch is het document dat gisteren goedgekeurd werd nu al bindend voor de overheden die eventueel een vergunning moeten afleveren voor de bouw van de omstreden afvaloven. De definitieve vaststelling wordt pas eind 2015 verwacht. Uiteraard kan Recover Energy nog bezwaar aantekenen tegen dit nieuw uitvoeringsplan. Zelfs al wordt het later dit jaar ook definitief goedgekeurd, kan de ovenbouwer opnieuw naar de Raad van State stappen om het te laten vernietigen, zoals het met het oude PRUP ook gedaan heeft. De (juridische) strijd is dus nog lang niet gestreden, maar we kunnen met de beslissing van gisteren toch weer een beetje beginnen dromen van een ovenvrije toekomst voor onze regio.


  Bron: Het Laatste Nieuws


  Zie ook:

  Het Nieuwsblad:  Verbrandingsoven opnieuw verder weg

  Ring TV:  Actiecomité tevreden met nieuw PRUP voor Kampenhout-Sas

  Ring TV:  Nieuw RUP voor Kampenhout-Sas

  ROB TV:  Geen afvalverbrandingsoven Kampenhout-Sas?


  Bron: Ring TV


  Bron: ROB TV

  Bijlagen:
  Nieuws van 26-02-2015 op Radio 2 Vlaams-Brabant.mp3 (673.2 KB)   

  27-02-2015 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (12 Stemmen)
  Categorie:Recover Energy
  Tags:afvalverbrandingsoven, verbrandingsoven, afvaloven, afvalenergiecentrale, afvalverbranding, Recover Energy, De Coninck, Kampenhout, Kampenhout-Sas, Haacht, Vlaams-Brabant, PRUP, Raad van State, bouwvergunning, milieuvergunning, stedenbouw, uitvoeringsplan
  >> Reageer (0)
  12-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gemeente geeft ongunstig advies voor milieuvergunning Mafrans
  Klik op de afbeelding om de link te volgen In het kader van het openbaar onderzoek voor een nieuwe milieuvergunning voor de in Haacht gevestigde firma Mafrans, gaf het Haachtse gemeentebestuur een ongunstig advies.

  Tot eind november 2014 konden er bezwaarschriften worden ingediend tegen de firma Mafrans uit Haacht, die een nieuwe milieuvergunning had aangevraagd. Het bedrijf is gespecialiseerd in drukwerk op plastic en aluminium verpakkingsmateriaal, dat onder andere gebruikt wordt bij boter en margarines.

  'Er werden enkele tientallen bezwaarschriften ingediend', aldus schepen van Milieu Steven Swiggers (Open VLD). 'In grote lijnen gaan de bezwaarschriften over het feit dat een onderneming met een dergelijke activiteit toch bepaalde risico’s (veiligheid (solventen) en gezondheid) met zich meebrengt en daardoor niet gepast is op die locatie, te midden van een woonbuurt en in de nabijheid van een school.' De milieuadviesraad van Haacht had eerder ook al een negatief advies overgemaakt aan het schepencollege. Het is de provincie Vlaams-Brabant die nu moet beslissen over een nieuwe milieuvergunning klasse 1 voor Mafrans van 20 jaar.

  Bron: Het Nieuwsblad

  12-01-2015 om 12:13 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (11 Stemmen)
  Categorie:Mafrans
  Tags:Mafrans, Haacht, Haacht-Station, Wespelaar, Neerstraat, Grote Baan, milieuvergunning, bezwaarschrift, provincie, deputatie, Vlaams-Brabant, drukkerij, solventen, ethylacetaat, isopropanol, kanker, longkanker, milieu, gezondheid, MAR, Steven Swiggers
  >> Reageer (0)
  26-11-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Oud milieuschandaal uit Wespelaar komt opnieuw op tafel
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Nog tot vrijdag 28 november 2014 loopt er een openbaar onderzoek voor de vernieuwing van de milieuvergunning klasse 1 van de firma Mafrans, gelegen aan de Grote Baan 276 in Wespelaar. Mafrans is gespecialiseerd in drukwerk op plastic en aluminium verpakkingsmateriaal, dat onder andere gebruikt wordt bij boter en margarines. Daarbij worden solventen gebruikt die onder meer de prikkelende en kankerverwekkende stoffen ethylacetaat en isopropanol bevatten.

  Mafrans is gelegen op een piepklein industrieterrein van amper 70 are tussen de Grote Baan en de Neerstraat aan Haacht-Station, en wordt geheel ingesloten door een woonzone met meer dan honderd huizen in een straal van 250 meter.

  In de 2de helft van de jaren negentig veroorzaakte het bedrijf een ondraaglijke last voor de omwonenden. Naast stankhinder kloegen de buurtbewoners over problemen zoals hoofdpijn, keel- en oogirritaties, met als triest dieptepunt het overlijden aan kanker van een buurvrouw die samen met haar man pal achter de drukkerij woonde. Het gerecht beval een autopsie om het verband tussen het overlijden en de uitstoot van de solventen aan te tonen, maar een direct verband werd nooit formeel bewezen.

  Sinds 1997 moeten alle solventen langs een verbrandingsinstallatie alvorens via de schoorsteen aan de achterzijde van de drukkerij geloosd te worden, al is niet iedereen ervan overtuigd dat dit procédé alle gevaarlijke gasemissies tegenhoudt. Feit is dat er de afgelopen jaren geen enkele onaangekondigde controle van de schoorsteengassen is gebeurd. Intussen blijft de firma Mafrans zeer omstreden. Het is moeilijk te begrijpen dat een dergelijke minizone voor zwaar vervuilende industrie ligt ingebed temidden van een woonzone. De zaak Mafrans kwam in 1999 voor de strafrechtbank in Leuven en in 2001 voor het hof van Beroep in Brussel. Verder verscheen deze zaak al verschillende keren voor de Raad van State, onder andere in 1999, 2001, 2004, 2007 en 2008, maar de firma Mafrans is tot op vandaag nog steeds operationeel in Wespelaar.

  De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant moet zich binnenkort uitspreken of de vergunning van Mafrans verlengd wordt voor 20 jaar. Wie bezwaren of opmerkingen heeft, kan nog tot vrijdag een bezwaarschrift sturen naar het college van Burgemeester en Schepenen te Haacht. De gemeente zal nog voor het einde van het jaar haar advies overmaken aan de provincie.


  Bron: Het Laatste Nieuws


  Bron: Het Nieuwsblad

  26-11-2014 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (14 Stemmen)
  Categorie:Mafrans
  Tags:Mafrans, Haacht, Haacht-Station, Wespelaar, Neerstraat, Grote Baan, milieuvergunning, bezwaarschrift, provincie, deputatie, Vlaams-Brabant, drukkerij, solventen, ethylacetaat, isopropanol, kanker, longkanker, milieu, gezondheid, vervuiling, Raad van State
  >> Reageer (0)
  08-11-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Raad van State geeft Recover Energy gelijk
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Belangrijke uitspraak in het dossier van de verbrandingsoven aan Kampenhout-Sas. De Raad van State heeft gisteren het ruimtelijk uitvoeringsplan vernietigd, op basis waarvan de bouwvergunning voor de oven in 2013 werd geweigerd. Concreet betekent dit dat we opnieuw van nul moeten beginnen en dat een eventuele vergunning voor de afvaloven terug alle kanten uit kan.

  Het arrest van de Raad van State is geen totale verrassing, maar komt wel sneller dan verwacht. De provincie werkt immers aan een nieuw Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) dat het vernietigde PRUP moet vervangen. Alleen is dat nog niet klaar, en is de kans groot dat Recover Energy (de firma die de oven wil bouwen) van het huidige juridisch vacuum zal gebruik maken om een nieuwe bouwaanvraag in te dienen. Alles hangt er dan van af hoe snel de aanvraag zal behandeld worden en hoe lang het duurt vooraleer het nieuwe PRUP in voege zal treden. We zullen ons in ieder geval moeten voorbereiden op een nieuwe bezwaarschriftencampagne, want bij een nieuwe bouwaanvraag vervallen de meer dan 25.000 bezwaarschriften die begin 2012 werden ingezameld. Het ziet er dus naar uit dat de strijd om de afvaloven nog niet gestreden is.

  Een belangrijk positief neveneffect van het arrest van de Raad van State is evenwel dat alle andere vergunningen die op basis van dit PRUP werden uitgereikt, plots ook onwettig worden. En hierbij denken we natuurlijk aan de afvalverwerkers Millon en Imbrechts die geprofiteerd hebben van een fout in het oude PRUP om snel een vergunning te krijgen om zich op Kampenhout-Sas te vestigen. De kans is groot dat ook zij een nieuwe aanvraag zullen moeten indienen. Of hoe negatief nieuws soms ook een positief kantje heeft.


  Bron: Het Nieuwsblad


  Bron: Het Laatste Nieuws


  Bron: ROB TV


  Bron: Ring TV

  08-11-2014 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (16 Stemmen)
  Categorie:Recover Energy
  Tags:afvalverbrandingsoven, verbrandingsoven, afvaloven, afvalenergiecentrale, afvalverbranding, Recover Energy, De Coninck, Kampenhout, Kampenhout-Sas, Haacht, Vlaams-Brabant, PRUP, Raad van State, bouwvergunning, milieuvergunning, stedenbouw, uitvoeringsplan
  >> Reageer (0)


  STAND AFVALOVEN: provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan dat afvaloven verbiedt goedgekeurd door minister Muyters
  Foto

  Kampenhout-Sas Ademt op

  Institut de Veille Sanitaire:
  "Er is een significant statistisch verband tussen leven in de nabijheid van een verbrandings-oven en kanker, zowel bij mannen als bij vrouwen." (Frans
  ministerie van Volksgezondheid)

  Categorieën
 • Afval & Gezondheid (7)
 • Afvalverbranding (13)
 • Celis (4)
 • Kampenhout-Sas (39)
 • Mafrans (6)
 • Milieu: Overige (0)
 • Ovens: Bionerga (13)
 • Ovens: Isvag (5)
 • Ovens: Overige (7)
 • Recover Energy (35)
 • Sneltram (6)
 • Tildonk Sas (3)
 • Van Gansewinkel (5)

 • E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Archief per week
 • 10/09-16/09 2018
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/08-09/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 24/11-30/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 16/12-22/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 17/12-23/12 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 27/12-02/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 26/01-01/02 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 01/01-07/01 2001
 • 25/12-31/12 2000

  Foto

  Foto

  Delen


  (voor oudere artikels klik op het pijltje naar links onderaan deze pagina)  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!