NAAR HOMEPAGE

Kampenhout-Sas Ademt

Inhoud blog
 • Nieuw winkelcomplex op site witloofveiling?
 • Isvag gaat nieuwe afvalverbrandingsoven bouwen in Wilrijk
 • Nieuwe vergunning van 20 jaar voor omstreden drukkerij Mafrans
 • Vlaams Gewest weigert opnieuw bouwvergunning afvaloven Kampenhout-Sas
 • Na precies een jaar brandt het opnieuw bij Celis aan Kampenhout-Sas
 • Rechter vernietigt uitspraak bouwaanvraag afvaloven Kampenhout-Sas
 • Kans op afvaloven Kampenhout-Sas weer een pak kleiner
 • Gemeente geeft ongunstig advies voor milieuvergunning Mafrans
 • Oud milieuschandaal uit Wespelaar komt opnieuw op tafel
 • Raad van State geeft Recover Energy gelijk
  The British Society for Ecological Medicine:
  "Ons standpunt over verbrandingsovens is heel eenvoudig. Wij kunnen geen technologie erkennen die onvermijdelijk mensenlevens kost. Wij kunnen geen techno-logie ondersteunen die leidt tot degradatie van het milieu. Wij hebben geen vertrouwen in de huidige controlesystemen. Wij herhalen dat we geen plaats zien voor verbrandingsovens in een modern afvalbeleid!
  Respect human life!"

  (Drs. J. Thompson & H. Anthony)


  Nieuwsbrief

  Geef je e-mail adres op als je informatie wil ontvangen over de stand van zaken van de afvalverbrandingsoven aan Kampenhout-Sas


  Interessante links
 • Volg ons op Facebook
 • Volg ons op YouTube
 • Stop de Oven vzw
 • Global Anti-Incineration Alliance (GAIA)
 • Recover Energy
 • Stand van zaken MER afvalverbrandingsoven
 • Ovenbodig (Beringen)
 • De Pijp Uit ! (Wilrijk)
 • Stichting Afvaloven Nee (Harlingen, NL)
 • Limburg Adem-benemend (Houthalen)
  Zoeken in blog

  Foto
  Actiecomité 'Kampenhout-Sas Ademt'


  Nieuws en informatie over industriële activiteiten op Kampenhout-Sas en omgeving

  05-10-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Afvalverbrandingslobby organiseert PR-event voor politici in Brussel
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Dat er door de afvalverbrandingsindustrie zwaar gelobbied wordt om "waste-to-energy" fabrieken bij politici en beleidsmakers aan de man te brengen, blijkt nog maar eens overduidelijk uit de volgende webpagina van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie:

  http://www.eutrio.be/eswet-annual-workshop

  Op maandag 11 oktober 2010 vindt in Brussel de 3de jaarlijkse workshop plaats van ESWET (European Suppliers of Waste to Energy Technology) onder de voogdij van het Belgisch voorzitterschap van de EU. In werkelijkheid is dit echter een public relations en lobby-event van de afvalverbrandingsindustrie waarin allerlei halve waarheden en zelfs regelrechte leugens voorgeschoteld worden over hoe "duurzaam" en "milieuvriendelijk" het opwekken van energie door afvalverbranding wel zou zijn.
   
  In de aankondiging van ESWET stond aanvankelijk bijvoorbeeld "the EU recognises that energy-from-waste has negligible emissions to air". Nadat we hierover een klacht hadden ingediend bij de bevoegde instanties, heeft de afvalverbrandingslobby snel zijn aankondiging aangepast, al blijft het nog steeds een zeer éénzijdige en gekleurde voorstelling van de feiten zonder één woord te reppen over de schadelijke gevolgen voor mens en milieu van de toxische gassen die vrijkomen bij het verbrandingsproces.
   
  Dit alles toont nogmaals aan dat we zeer alert moeten blijven. Het is niet omdat Recover Energy, de firma die in Kampenhout een afvalverbrandingsoven wil bouwen, maandenlang niets van zich laat horen, dat er achter de schermen niet ijverig gelobbied wordt op de hoogste niveaus om de bevoegde politici warm te maken voor dit project.

  Wie zich geroepen voelt om naar de jaarlijkse workshop van ESWET te gaan, kan zich registreren door een mail te sturen naar
  events@eswet.eu. De toegang is gratis en je krijgt als toemaatje van de afvallobby een walking dinner met champagne aangeboden.

  Meer info vind je op de volgende websites:

  Belgisch Voorzitterschap van de EU: http://www.eutrio.be/eswet-annual-workshop

  ESWET: http://www.eswet.eu/events/2010/11th-october-2010-eswets-3rd-annual-workshop/

  05-10-2010 om 15:34 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  Categorie:Afvalverbranding
  Tags:afvalverbrandingsoven, verbrandingsoven, afvaloven, vuilverbrander, waste-to-energy, energy-from-waste, ESWET, lobby, lobbying, afvallobby, afvalindustrie, IPPC, WFD, workshop, milieu, gezondheid
  >> Reageer (0)
  21-09-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BBL tegen verlenging milieuvergunning Isvag
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De Antwerpse verbrandingsoven voor huishoudelijk afval ISVAG, heeft een aanvraag ingediend om haar milieuvergunning, die verloopt op 1 september 2011, met 10 jaar te verlengen. Bond Beter Leefmilieu heeft hiertegen bezwaar aangetekend bij de provinciale milieuvergunningscommissie. Dit bezwaar kadert in de vaststelling dat – of het nu gaat om verlenging van vergunning of om nieuwe vergunningen – er eerst en vooral nood is aan een duidelijk kader en visie van de Vlaamse overheid.

  Centrale vraag daarbij is hoe de huidige overcapaciteit kan worden ingeperkt. Als de verbrandingscapaciteit hoger ligt dan het Vlaamse afvalaanbod, dreigt dat het positieve beleid van ondersteuning van hergebruik en recyclage te ondermijnen. Bovendien moet de verbranding op de meest milieutechnisch verantwoorde manier gebeuren met maximale energierecuperatie. De oudere verbrandingsovens zijn daartoe niet noodzakelijk het best uitgerust. Recente cijfers van OVAM duiden heel concreet in 2008 en 2009 op een overschot aan afvalverbrandingscapaciteit in Vlaanderen. Voldoende redenen dus om het einde van de milieuvergunningsperiode van ISVAG aan te grijpen om beter met ons restafval om te gaan.

  Bron: Bond Beter Leefmilieu

  21-09-2010 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  Categorie:Ovens: Isvag
  Tags:afvalverbrandingsoven, verbrandingsoven, afvaloven, vuilverbrander, Isvag, A12, Boomsesteenweg, Wilrijk, Antwerpen, milieuvergunning, verlenging, MER, OVAM, recyclage, hergebruik, De Pijp Uit, Bond Beter Leefmilieu, BBL
  >> Reageer (0)
  13-09-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VOKA wil bijkomende industrieterreinen zo snel mogelijk, SARO uit ernstige kritiek
  Klik op de afbeelding om de link te volgen VOKA, het Vlaams netwerk van ondernemingen, pleit in een persmededeling voor de snelle goedkeuring van de kortetermijnherziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) en voor het aanduiden van bijkomende economische knooppunten zoals Kampenhout-Sas.
   
  VOKA schrijft dat tijdens het openbaar onderzoek voor de herziening van het RSV een aanzienlijk aantal van de 1.500 ingediende adviezen oproepen om op korte termijn de herziening van het RSV goed te keuren. Wat VOKA er echter niet bij vermeldt, is dat twee derde van deze adviezen er juist op gericht zijn om te protesteren tegen het aanduiden van Kampenhout-Sas als bijzonder economisch knooppunt. Actiecomité "Kampenhout-Sas Ademt", dat zich verzet tegen bijkomende bedrijventerreinen voor zware industrie aan Kampenhout-Sas, verzamelde tijdens het openbaar onderzoek niet minder dan 1.000 bezwaarschriften om Kampenhout-Sas als economisch knooppunt te schrappen uit de ontwerptekst voor de herziening van het RSV.

  Momenteel is er volgens de actievoerders immers nog meer dan voldoende ruimte beschikbaar voor bedrijven. Volgens minister-president Kris Peeters liggen er momenteel in Vlaanderen nog 12.000 ha onbebouwde bedrijventerreinen. Dat is dubbel zoveel als de geschatte behoefte van 6.000 ha. Kampenhout-Sas Ademt pleit ervoor om deze ongebruikte gronden eerst te benutten alvorens de schaarse open ruimte die Vlaanderen nog rest, ook op te offeren. Verder vreest het actiecomité nog meer verkeershinder op de nu al overbelaste gewestwegen aan Kampenhout-Sas, toenemend sluipverkeer, nog grotere luchtvervuiling en de aantrekking van vervuilende en ongewenste industrie zoals een afvalverbrandingsoven.

  Eerder uitte ook de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (VLACORO), het officiële adviesorgaan van de Vlaamse overheid aangaande ruimtelijke ordening, ernstige bedenkingen bij de keuze van Kampenhout-Sas als econnomisch knooppunt. VLACORO pleit voor een uiterst voorzichtige benadering "gezien de precaire situatie aangaande mobiliteit rond Kampenhout-Sas en de beperkte watergebonden potenties" van het gebied.

  En vorige week tenslotte bracht de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening (SARO) haar advies uit over de korte termijnherziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. De SARO vraagt de Vlaamse Regering om zich ernstig te bezinnen over de noodzaak om dit herzieningsproces door te voeren. Volgens de SARO is het eerder aangewezen om volop werk te maken van een beter onderbouwde en meer evenwichtig globale herziening van het RSV. Indien de Vlaamse Regering alsnog zou opteren voor dit herzieningsproces, vraagt de Raad dat de herziening grondig 'opgekuist' en herleid wordt tot een beperkte en technische aanpassing van het RSV - wat initieel ook het opzet was van deze herziening.

  Uit de resultaten van het openbaar onderzoek blijkt trouwens dat de kritiek op de herziening vanuit heel diverse hoek komt. Niet alleen tal van milieu- en natuurorganisaties zoals Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt, maar ook de Boerenbond, ABS, ACW en ACV, de Vlaamse jeugdraad, De Lijn en tal van gemeentebesturen en administraties dienden kritische bedenkingen in bij de herziening van het RSV. Er blijkt heel wat maatschappelijke tegenstand te bestaan tegen dit plan. Veelal wordt gewezen op het gebrekkige cijfermateriaal en de onvoldoende onderbouwing van de aanpassing. Ook het feit dat deze herziening eenzijdig op maat geschreven is van de economische sector komt meermaals aan bod.

  Bronnen: VOKA, BBL

  13-09-2010 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  Categorie:Kampenhout-Sas
  Tags:afvalverbrandingsoven, verbrandingsoven, afvaloven, vuilverbrander, RSV, Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, Kampenhout-Sas, economisch knooppunt, VOKA, VLACORO, SARO, vervuiling, industrie, industrieterrein, milieu, gezondheid, bezwaar, kritiek
  >> Reageer (0)
  10-09-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Personeel afvaloven Ivago had een zwendel in schroot
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Bij de Gentse afvalintercommunale Ivago is een grootschalige zwendel ontdekt. Dat schrijft Het Laatste Nieuws op vrijdag 10 september. Acht werknemers, onder wie een directeur, verkochten schroot van de verbrandingsoven voor eigen rekening. Het handeltje bracht hen tienduizenden euro's op. De directeur is intussen ontslagen, er loopt een tuchtonderzoek tegen de werknemers.
   
  "De bal ging aan het rollen toen de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) een controle deed bij een grote schroothandelaar in de Gentse haven", zegt Ivago-voorzitter Tom Balthazar. "Alle chauffeurs die schroot afleveren, krijgen cash geld mee. Daartussen zaten ook leveringen van de verbrandingsinstallatie van Gent." Bij nazicht van de BBI bij Ivago bleek echter dat de verbrandingsoven minder leveringen had gedaan dan er bij de ijzerhandelaar waren ingeschreven.
   
  "Door de data en de nummerplaten van de vrachtwagens te vergelijken, kwamen we erachter dat acht chauffeurs betrokken waren in het handeltje", aldus nog Balthazar. "Het ging telkens om schroot dat afkomstig was uit de resten van het verbrande afval en om materiaal uit de ovens, zoals roosters en plaatwerk dat geregeld vervangen moet worden. Niet om materiaal uit de containerparken."

  Bron: www.hln.be

  10-09-2010 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Ovens: Overige
  Tags:afvalverbrandingsoven, verbrandingsoven, afvaloven, vuilverbrander, Ivago, Gent, afvalintercommunale, schroot, zwendel, fraude, BBI, Tom Balthazar
  >> Reageer (0)
  01-09-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wiens brood men eet, diens woord men (moet) spreken?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Dat wetenschappers soms onder druk gezet worden om de effecten op het milieu te minimaliseren uit angst om de subsidies voor hun wetenschappelijk onderzoek te verliezen, is iets wat iedereen eigenlijk wel weet, maar niet altijd even gemakkelijk kan bewezen worden omdat dergelijke dreigementen en intimidaties meestal mondeling en op "subtiele" wijze gebeuren en derhalve zelden hard kunnen gemaakt worden. Hier is echter een straf staaltje waar men zo dom is geweest om de subsidies voor een wetenschappelijk onderzoek stop te zetten omwille van kritische milieuopmerkingen door de onderzoeker, en dit zowaar zwart op wit op email aan de betroffen persoon heeft laten weten.

  Dr. Douw Steyn, Professor in Atmospheric Science aan het Department of Earth and Oceanic Sciences van de University of British Columbia in Canada, krijgt van de divisiemanager van Metro Vancouver (een soort intercommunale die onder meer verantwoordelijk is voor de afvalverwerking in de streek rond Vancouver, Canada) te horen dat hij geen subsidies meer krijgt voor zijn onderzoek naar pollutie en het ozongehalte in de lucht, omdat hij zich in het openbaar heeft uitgelaten tegen de plannen van Metro Vancouver om een afvalverbrandingsoven te bouwen. Prof. Steyn verklaarde dat de luchtkwaliteit in Vancouver dermate fragiel is dat het niet verantwoord is om in deze regio een afvaloven te bouwen.

  Gevolg: de geldkraan van Prof. Steyn's wetenschappelijk project wordt dichtgedraaid en hijzelf en zijn onderzoeksteam zitten zonder werk. Geen geruchten, maar harde feiten... De bewuste email vind je hieronder.  01-09-2010 om 12:53 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  Categorie:Afvalverbranding
  Tags:afvalverbrandingsoven, verbrandingsoven, afvaloven, vuilverbrander, Metro Vancouver, Canada, studie, wetenschappelijk onderzoek, subsidies, milieueffecten, ozongehalte, pollutie, vervuiling, Douw Steyn, intimidatie, dreigement, manipulatie
  >> Reageer (0)
  30-08-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuw actiecomité tegen verbrandingsoven Bionerga in Houthalen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Limburg Adembenemend, dat is de naam van het nieuwe actiecomité tegen de verbrandingsoven van Bionerga. Ze hebben 415 handtekeningen verzameld, genoeg om als burgers de gemeenteraad te halen. Hun eisenpakket: zero-uitstoot.

  "We willen niet alleen een oven die geen schadelijke stoffen uitstoot, we willen ook een onderzoek naar de gezondheid van de mensen die al 25 jaar rond de oven wonen", zegt Tony Coninx, één van de actievoerders. "Wat is bijvoorbeeld de invloed van ultrafijn stof? Daar konden de milieu-experts van Bionerga tijdens de hoorzitting geen antwoord op geven hé. We willen ook dat de oven gebouwd wordt met betere technieken dan die Bionerga wil gebruiken. Verder willen we ook meer transprarantie van Bionerga."

  Het actiecomité heeft ook het gros van de 500 bezwaarschriften ingezameld tegen de Bionerga-oven. Tony Coninx is lid van sp.a, hij was vroeger ook schepen. "Maar dat heeft niets met ons actiecomité te maken. We zijn a-politiek. We willen ook graag dat de totale gemeenteraad ons eisenpakket aanvaardt."

  Waarom hebben ze geen opmerkingen verzameld tegen de ovens die Machiels op Remo wil bouwen? Daar zijn nauwelijks ‘bezwaren’ over ingediend. "Dat dossier zit nog in een voorbereidende fase. Maar wat voor Bionerga geldt, geldt ook voor Machiels." Kunstenaar Staf Timmers las het eisenpakket voor. Het actiecomité krijgt steun van de meerderheid. De oppositie gelooft niet zozeer in zero-emissie.

  Bron: www.hbvl.be

  30-08-2010 om 11:25 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  Categorie:Ovens: Bionerga
  Tags:afvalverbrandingsoven, verbrandingsoven, afvaloven, vuilverbrander, superoven, walvis, Bionerga, Houthalen-Helchteren, Limburg Adembenemend, milieuvergunning, bezwaarschriften, actiecomité, Tony Coninx, Machiels, Remo, zero-emissie
  >> Reageer (0)
  25-08-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Blijft verbrandingsoven Isvag in Wilrijk tien jaar langer open?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Isvag, de uitbater van de verbrandingsoven langs de A12 in Wilrijk, zal een aanvraag indienen om de milieuvergunning met tien jaar te verlengen. Isvag moest de oven eind volgend jaar sluiten, maar wil die nu toch langer openhouden.

  Verschillende studies die Isvag liet uitvoeren, pleiten nochtans voor een verlenging van twintig jaar, maar Isvag wil naar eigen zeggen rekening houden met politieke en maatschappelijke factoren. Toen de afvalverbrandingsoven er kwam eind jaren 90, was er heel wat protest.

  "We hebben gezocht naar alternatieven, maar zijn tot de conclusie gekomen dat die er momenteel niet zijn. Door onszelf een beperking op te leggen voor wat betreft de vergunningstermijn en tussentijdse evaluaties uit te voeren, blijven we ten allen tijde alert zodat we steeds over de best beschikbare technologie beschikken. Van zodra er een ecologisch en energetisch betrouwbaar alternatief zou zijn, kiezen we resoluut voor die optie", zegt Philip Heylen (CD&V) van de raad van bestuur van Isvag.

  In de verbrandingsoven van Wilrijk wordt jaarlijks 140.000 ton afval verwerkt, afkomstig uit de verschillende Antwerpse gemeenten. Bij het verbranden wordt afval ook omgezet in elektriciteit.

  Geen onafhankelijk rapport

  Actiecomité 'De Pijp Uit!' dat het voortbestaan van de verbrandingsoven aan de Boomsesteenweg al jaren aanvecht, vindt dat het milieueffectenrapport (MER) bol staat van leugens. Zodra de milieuvergunning wordt goedgekeurd, zal het actiecomité een bezwaarschrift indienen. "Een belangrijk onderdeel van het MER is opgesteld door deskundige Luc Thiessen, CD&V-districtsschepen in Berchem", zegt Tony Van Rompaye van 'De Pijp Uit!'. "Een onafhankelijk rapport is het dus niet, want de schepen wordt betaald met geld van de stad, de belangrijkste aandeelhouder in de raad van bestuur van Isvag. Daarom is zijn naam uit het MER geschrapt, maar is de inhoud ongewijzigd gebleven. Onaanvaardbaar."

  Bovendien zijn er volgens het actiecomité wel degelijk alternatieven voor de verbrandingsoven in Wilrijk. "De alternatieven zijn gewoon niet voldoende onderzocht", zegt Van Rompaye. "Nederland en Duitsland schreeuwen om afval en ook afvalverwerkingsbedrijven in Beveren en Houthalen-Helchteren hebben capaciteit te over."

  Bronnen: www.deredactie.be, www.nieuwsblad.be


  Hierover zijn ook artikels verschenen in:

  Het Nieuwsblad:  Isvag wil verbrandingsoven in Wilrijk langer open

  Knack:  Isvag wil verbrandingsoven tien jaar langer open

  Express.be:  Isvag wil verbrandingsoven tien jaar langer open houden

  De Tijd:  Isvag gaat nog 10 jaar door

  De Morgen:  ISVAG vraagt vergunning voor 10 in plaats van 20 jaar

  Gazet van Antwerpen:  ISVAG vraagt verlenging milieuvergunning voor tien jaar

  25-08-2010 om 13:58 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (5 Stemmen)
  Categorie:Ovens: Isvag
  Tags:afvalverbrandingsoven, verbrandingsoven, afvaloven, vuilverbrander, Isvag, Philip Heylen, A12, Boomsesteenweg, Wilrijk, Antwerpen, milieuvergunning, verlenging, MER, Luc Thiessen, De Pijp Uit
  >> Reageer (0)
  20-08-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Buurtbewoners eisen inspraak over Kampenhout-Sas
  Met 550 inspraakformulieren en uitgebreide media-aandacht is er een duidelijk signaal gegeven aan de politici dat de inwoners van Kampenhout, Haacht en Boortmeerbeek het niet pikken dat er beslissingen boven hun hoofd genomen worden. Ik zou dan ook iedereen willen bedanken die heeft meegeholpen om van deze actie een groot succes te maken ondanks de korte deadline en de vakantieperiode. Bedankt ook aan alle mensen die een inspraakformulier hebben ingediend.


  Bron: Het Nieuwsblad


  Bron: De Streekkrant

  20-08-2010 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  Categorie:Kampenhout-Sas
  Tags:afvalverbrandingsoven, verbrandingsoven, afvaloven, PRUP, Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan, openbaar onderzoek, inspraak, Julien Dekeyser, Kampenhout-Sas, Boortmeerbeek, Haacht, economisch knooppunt, vervuiling, industrieterrein, milieu
  >> Reageer (0)
  17-08-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.550 inspraakformulieren over plannen provincie voor "economisch knooppunt"
  Ondanks de uiterst slechte timing in het midden van de zomervakantie, hebben zo'n 550 ongeruste buurtbewoners een inspraakformulier ingediend met vragen over het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) van de provincie Vlaams-Brabant om van Kampenhout-Sas een "bijzonder economisch knooppunt" te maken en 40 ha extra industrieterrein te creëren waar mogelijk ook zware en vervuilende industrie zou kunnen toegelaten worden. Een opsteker voor het actiecomité Kampenhout-Sas Ademt, dat hiermee na de 1.000 bezwaarschriften tegen de herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen een tweede niet mis te verstane boodschap stuurt naar de beleidsvoerders.

  Het actiecomité pleit ervoor om eerst de bestaande industrieterreinen op te vullen alvorens nieuwe schaarse open ruimte op te offeren. Ze vrezen een verkeersinfarct op de nu al overbelaste gewestwegen aan Kampenhout-Sas (N21/N26), toenemend sluipverkeer, nog grotere luchtvervuiling en de aantrekking van zware en vervuilende industrie zoals een verbrandingsoven. Bovendien hoort zware industrie niet thuis in de onmiddellijke nabijheid van woonkernen, scholen, speelpleinen, sportterreinen en kinderdagverblijven. Tenslotte zorgt het nieuwe industrieterrein niet voor bijkomende werkgelegenheid omdat er voldoende alternatieven zijn om aan de lokale bedrijvenbehoefte te voldoen, aldus nog de actievoerders.

  Ook de Bond Beter Leefmilieu (BBL), Natuurpunt Kampenhout, Groen! Kampenhout en verschillende lokale politici hebben een inspraakformulier ingediend.  Nieuws op Ring TV van 10/08/2010  Nieuws op ROB TV van 10/08/2010


  Bron: Gazet van Antwerpen


  Bron: Het Nieuwsblad


  Bron: De Streekkrant

  17-08-2010 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  Categorie:Kampenhout-Sas
  Tags:afvalverbrandingsoven, verbrandingsoven, afvaloven, RSV, Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, PRUP, Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan, Julien Dekeyser, Kampenhout-Sas, Boortmeerbeek, Haacht, economisch knooppunt, vervuiling, industrieterrein, milieu
  >> Reageer (0)
  13-08-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Negatief advies van Ovam voor nieuwe oven Bionerga in Houthalen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Na het negatief advies van de Openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij (OVAM) over de uitbreiding van de afvalverbrandingsoven van Indaver in Beveren, heeft de OVAM nu ook verzet aangetekend tegen de plannen voor een nieuwe verbrandingsoven die het afvalverwerkingsbedrijf Bionerga wil bouwen op het industrieterrein van Houthalen-Helchteren in Limburg.

  De verlenging van de huidige vergunning kan voor OVAM wel, maar Bionerga wil een nieuwe verbrandingsoven van 300.000 ton, terwijl de afvalstoffenmaatschappij dat gezien de huidige overcapaciteit graag beperkt ziet tot maximum de helft daarvan.

  Het bestuur van Bionerga bevestigt het negatieve advies, maar voegt er ook aan toe dat het wel een positief advies kreeg van de Vlaamse Milieu Maatschappij en het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid.

  Al zijn er voor deze instanties wel enkele maatregelen waaraan Bionerga moet voldoen, onder meer voor metingen van toxische stoffen.

  Het gemeentebestuur van Houthalen-Helchteren is ook tegen de plannen van Bionerga en gaf daarom eveneens een negatief advies. Tijdens het openbaar onderzoek werden er ongeveer vijfhonderd bezwaarschriften ingediend.

  Voorlopig is het wachten op de beslissing van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC) die eind september een uitspraak zal doen.

  Bron: www.standaard.be


  Lees ook hierover ook de volgende artikels:

  Bond Beter Leefmilieu: Bionerga: OVAM negatief over bijkomende afvalverbranding

  Het Belang van Limburg: OVAM zegt njet tegen oven Bionerga

  13-08-2010 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  Categorie:Ovens: Bionerga
  Tags:afvalverbrandingsoven, verbrandingsoven, afvaloven, vuilverbrander, superoven, walvis, Bionerga, OVAM, Houthalen-Helchteren, Limburg, milieuvergunning, openbaar onderzoek, bezwaarschriften, toxische stoffen
  >> Reageer (0)
  12-08-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Openbare onderzoeken: inspraak of gezever?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De voorbije maanden liepen er verschillende openbare onderzoeken naar plannen waarbij Kampenhout betrokken partij was. Er was het onderzoek naar het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘lokaal bedrijventerrein’. Er was de ‘herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (Kampenhout-Sas wordt bijzonder economisch knooppunt). En de provincie lanceerde een openbaar onderzoek over de milieu-effecten van de ontwikkeling van Kampenhout-Sas tot bijzonder economisch knooppunt….

  Als een lokale, provinciale of gewestelijke overheid plannen heeft in verband met de ruimtelijke ordening, dan worden deze plannen onderworpen aan een openbaar onderzoek. Alle burgers krijgen de mogelijkheid om die plannen in te kijken en er commentaar op te geven. Dat heet inspraak.

  Wat er achteraf met die commentaar gebeurt is onduidelijk. Je hoort er niets meer van, geen dankwoordje voor je medewerking en betrokkenheid, laat staan informatie over het definitieve plan dat wordt uitgevoerd.

  De verschillende overheden hebben verschillende opvattingen over een openbaar onderzoek. Sommige overheden trekken rond om hun plannen toe te lichten, zodat burgers te weten komen waarover het openbaar onderzoek gaat. Anderen roepen een info-vergadering bij elkaar als blijkt dat de plannen voor beroering zorgen in de buurt van een lokaal bedrijventerrein of afval-energiecentrale bijvoorbeeld. Die vergaderingen kan je klasseren bij de ‘wanhoopsvergaderingen’ want het is niet zelden een verzameling van  verontwaardigde burgers die niet meer (willen) luisteren naar de toelichting van hun bestuurders. Die burgers maken van dergelijke wanhoopsvergadering graag gebruik om hun wantrouwen en ontgoocheling te ventileren. Van dialoog is er niet langer sprake.

  Openbare onderzoeken hebben niet zelden de eigenschap van ingewikkeldheid. Dikke dossiers vol vakterminologie, cijfers en vierkleurenplannen. Weinig burgers voelen zich aangetrokken om die dossiers te doorworstelen. Het openbaar onderzoek vervreemdt de burger van zijn bestuur, waardoor de kloof alleen maar groter wordt.

  Inspraak is werk van lange adem. Het begint en eindigt bij communicatie. Alle bestuursniveaus beschikken over adviesraden. Raden waar geïnteresseerde burgers advies kunnen geven over bepaalde aspecten van het beleid (cultuur, milieu, ontwikkelingssamenwerking, ...). Wanneer adviesraden van bij het begin van de plannen worden betrokken, vergroot de kans op succes. Als daarnaast van bij de aanvang wordt nagedacht over de communicatie, en de vertaling van die plannen naar de inwoners, vergroot de kans op betrokkenheid. Het is een kwestie van respect. Niemand staat graag voor voldongen feiten. Iedereen heeft graag het gevoel dat men ‘au sérieux’ wordt genomen.

  Dat lijkt evident, maar blijkbaar slagen onze beleidsverantwoordelijken er té weinig in om deze evidenties in te bouwen in hun beleid. De gevolgen zijn er naar. Wantrouwen, achterdocht en gelatenheid nemen de overhand en de kloof tussen burger en bestuur wordt alsmaar dieper.

  12-08-2010 om 00:00 geschreven door Erik Torbeyns  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Kampenhout-Sas
  Tags:Erik Torbeyns, Groen! Kampenhout, Kampenhout-Sas, economisch knooppunt, bedrijventerrein, openbaar onderzoek, inspraak, afvalverbrandingsoven, ruimtelijke ordening
  >> Reageer (0)
  09-08-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Julien Dekeyser: 'Bedrijventerrein moet en zal er komen'
  Julien Dekeyser, de gedeputeerde die in Vlaams-Brabant verantwoordelijk is voor ruimtelijke ordening, verklaart op maandag 9 augustus 2010 in Het Laatste Nieuws: "Het bedrijventerrein moet en zal er komen. De komst van het terrein nog tegenhouden, daarvoor is het te laat." Waarom voorziet de wet dan een inspraakprocedure voor de bevolking? Kan in een democratisch land een recordaantal bezwaarschriften zomaar naar de prullenmand verwezen worden? Dit kunnen en mogen we niet laten gebeuren! Inspraakformulieren kunnen nog tot zondag 15 augustus ingediend worden. In het artikel hieronder staat uitgelegd hoe je dit kan doen. LAAT NU JE DEMOCRATISCH RECHT OP INSPRAAK GELDEN !!!!


  Bron: Het Laatste Nieuws


  Lees hierover ook de volgende artikels:

  Het Nieuwsblad:  Heisa over komst industriezone 

  Het Nieuwsblad:  Groen! uit kritiek op plannen gemeentebestuur

  Gazet van Antwerpen:  Provincie wijzigt plannen economisch knooppunt niet

  ROBnet.be:  Protest tegen uitbreiding industriezone

  09-08-2010 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  Categorie:Kampenhout-Sas
  Tags:afvalverbrandingsoven, verbrandingsoven, afvaloven, RSV, Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, PRUP, Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan, Julien Dekeyser, Kampenhout-Sas, Boortmeerbeek, Haacht, economisch knooppunt, vervuiling, industrieterrein, milieu
  >> Reageer (0)
  05-08-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Inspraakformulieren economisch knooppunt nog tot 15 augustus
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Op 28 juni 2010, vlak voor het begin van de zomervakantie en amper anderhalve maand na de bezwaarschriftenprocedure voor de 2de herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) waarin Kampenhout-Sas als "bijzonder economisch knooppunt" wordt aangeduid en 40 ha extra bedrijventerrein wordt voorzien waar ook zware industrie zou kunnen toegelaten worden, heeft de Dienst Ruimtelijke Ordening van de provincie Vlaams-Brabant een nieuw openbaar onderzoek gelanceerd met het zicht op een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) om dit bijzonder economisch knooppunt in de praktijk om te zetten.
   
  Weeral een bezwaarschrift tekenen? En het vorige dan...
   
  Ook al is de herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen nog verre van goedgekeurd en werden er niet minder dan 1.000 bezwaarschriften ingediend tegen het aanduiden van Kampenhout-Sas als economisch knooppunt (bijna de helft van alle bezwaarschriften die in Vlaanderen werden ingediend gingen over Kampenhout-Sas), toch wil de provincie de uitslag van dit openbaar onderzoek niet afwachten en start zij met een eigen procedure om enkele van de fel betwiste beleidslijnen uit dit RSV zo snel mogelijk "proactief" te realiseren. Kan dit allemaal zo maar? Blijkbaar wel...
   
  Het spreekt voor zich dat we ons ook hiertegen met man en macht moeten verzetten!
   
  Dit nieuw openbaar onderzoek loopt van 28 juni tot 15 augustus, dus "toevallig" in het midden van de zomervakantie. Hopen ze hiermee de tegenstand te minimaliseren? Bedoeling is in ieder geval om de burgers inspraak te geven over welke milieueffecten in het milieueffectenrapport (MER) extra onderzocht moeten worden en op welke manier die onderzocht kunnen worden. Je kan in deze fase nog geen bezwaarschrift indienen, enkel de punten die volgens jou niet mogen ontbreken in het plan-MER dat onderzoekt welke de gevolgen zijn voor mens en milieu indien er extra bedrijventerreinen voor (zware) industriële activiteit worden gecreëerd en Kampenhout-Sas een "bijzonder economisch knooppunt" wordt. Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan dat de provincie voorstelt, kan belangrijke gevolgen hebben voor de mogelijke inplanting van een afvalverbrandingsoven aan Kampenhout-Sas. Dit is dus niet het openbaar onderzoek naar de afvaloven zelf, zoals verkeerdelijk werd gemeld in het infoblad van de gemeente Boortmeerbeek. Samen met het bijzonder economisch knooppunt en de uitbreiding van industrieterreinen aan Kampenhout-Sas loopt er overigens nog een ander onderzoek voor het regulariseren van de grootschalige kleinhandel (zoals Gamma, Vanden Borre, Kruidvat, ...) langs de Mechelsesteenweg voorbij de brug over het kanaal. Voor alle duidelijkheid: met dit laatste heeft deze actie niets te maken. Wens je je hiertegen te verzetten, kan je dit altijd doen op eigen initiatief.
   
  Wat moet je doen?
  • Print het bijgevoegde inspraakformulier af, zet bovenaan de datum en onderaan je handtekening, naam en adres. Uiteraard mag je de tekst wijzigen of bijkomende punten toevoegen om een gepersonaliseerde versie te maken, maar het hoeft niet. Voor de dappersten onder jullie, de tekst van het plan-MER is 95 blz. lang en kan je lezen op volgend internetadres:
    
  • Laat ook anderen in je omgeving dit inspraakformulier tekenen: je partner, buren, vrienden, kennissen, ouders, .... Er mogen gerust 2 of meer inspraakformulieren van hetzelfde adres komen, en je hoeft zelfs helemaal niet hier in de buurt te wonen om je recht op inspraak te laten gelden. Je print het document zo vaak af als je wil. Als iedereen er in slaagt om bv. 10 of 20 formulieren te verzamelen, komen we snel aan een mooi totaal. Kan je niet printen, geef dan een seintje op 0474/26.28.01 (Bert), op 0477/23.07.57 (Els) of stuur een mailtje en we bezorgen je zoveel exemplaren als je nodig hebt.
    
  • Stuur dit bericht of een link naar deze website naar zoveel mogelijk mensen waarvan je denkt dat zij ook geinteresseerd zijn in een leefbare en gezonde omgeving in en rond Kampenhout, Haacht/Wespelaar en Boortmeerbeek.
    
  Hoe indienen?
  • Anders dan bij de bezwaarschriftenprocedure van 2 maanden geleden, kan je de inspraakformulieren ook per e-mail sturen naar: mer@vlaanderen.be. Let wel: als je dit doet, zet dan aub het e-mailadres kampenhoutsasademt@telenet.be in cc, zodat we kunnen volgen hoeveel formulieren er ingediend zijn. Via e-mail kan je je formulier indienen tot en met zondag 15 augustus.
    
  • Heb je een heel pak formulieren (wat we natuurlijk hopen) dan kan je ze in de bus komen steken bij Els en Bert op de Elleveldweg 8 te Wespelaar (3de huis voorbij de kantine van KFC Sparta - steek ze gewoon in de brievenbus). Wij zorgen er dan wel voor dat ze ingediend worden. Graag alle formulieren ten laatste op donderdagavond 12 augustus, zodat we ze vrijdags kunnen indienen.
  Moet dit écht?
   
  Velen onder jullie zullen denken: moeten we nu wééral iets ondertekenen? Ja, de procedureslag om het economisch knooppunt en uiteindelijk de afvalverbrandingsoven tegen te houden is lang en complex. Maar dat het onze tegenstanders menens is, mag ondertussen wel duidelijk zijn. De aanhouder wint, en tenslotte gaat het over onze toekomstige leefomgeving en de gezondheid van onze kinderen. Dus DOEN !!!!

  Bijlagen:
  Inspraak_MER_PRUP.doc (41 KB)   

  05-08-2010 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  Categorie:Kampenhout-Sas
  Tags:afvalverbrandingsoven, verbrandingsoven, afvaloven, RSV, Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, PRUP, Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan, Kampenhout-Sas, Boortmeerbeek, Haacht, economisch knooppunt, vervuiling, industrieterrein, milieu, gezondheid
  >> Reageer (0)
  02-08-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zelfs blootstelling aan kleinste dosis dioxine is kankerverwekkend
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Een onafhankelijk team van wetenschappers bevestigt in de editie van 2 augustus 2010 van het tijdschrift "Chemical & Engineering News" dat de Amerikaanse overheid voldoende bewijs heeft gevonden dat zelfs de kleinste dosis van de giftigste vorm van dioxine kankerverwekkend is ("unsafe at any dose").

  Vorig jaar nog verklaarde Dr. Bonneux in het 3de Vlaamse afvalcongres in Antwerpen "dat er nog nooit iemand gestorven is door blootstelling aan dioxine". Hoe lang blijft de afvalindustrie de gevaren van afvalverbranding nog ontkennen?

  Bron: www.environmentalhealthnews.com

  02-08-2010 om 17:10 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Afval & Gezondheid
  Tags:afvalverbrandingsoven, verbrandingsoven, afvaloven, vuilverbrander, afvalverbranding, gezondheid, gezondheidsrisico, dioxine, toxisch, chemisch, giftig, kanker, kankerverwekkend, Luc Bonneux, afvalcongres
  >> Reageer (0)
  29-07-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Houthalen-Helchteren geeft negatief advies voor verbrandingsoven
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De gemeente Houthalen-Helchteren wil de afvalverbrandingsoven die Bionerga wil bouwen niet en geeft daarom een negatief advies voor de milieuvergunning.

  In het besluit van het schepencollege staat dat de gemeente zich buitenspel voelt gezet. Ze verwijten Bionerga een gebrek aan overleg. Ze vrezen ook dat de oven een impact heeft op de volksgezondheid. Ze vragen bijkomend onderzoek naar fijn stof. Ze vinden ook dat de installatie niet past in de plannen die de gemeente heeft voor propere technologie. Andere opmerking is dat Bionerga grond die niet van hen is, inbrengt als bufferzone.

  Verder heeft de gemeente ook vragen over het verkeerstechnische aspect en vinden ze de capaciteit van de oven veel te groot. Tijdens het openbaar onderzoek werden 509 bezwaarschriften ingediend tegen de oven.

  Bron:
  www.hbvl.be

  29-07-2010 om 17:28 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Ovens: Bionerga
  Tags:afvalverbrandingsoven, verbrandingsoven, afvaloven, vuilverbrander, superoven, walvis, Bionerga, Nuhma, Houthalen-Helchteren, Limburg, milieuvergunning, openbaar onderzoek, bezwaarschriften, fijn stof, gezondheid
  >> Reageer (0)
  27-07-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tot 39 maal meer jobs door hergebruik en recyclage dan door afvalverbranding
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Uit een opvallend rapport van Greenpeace Spanje dat de conclusies van een sociaal-economische studie van de Spaanse afvalverbrandingssector bevat, blijkt dat het aantal jobs dat had kunnen gecreëerd worden door het Spaanse restafval niet te verbranden maar voor te bereiden tot hergebruik of effectief te recycleren, liefst 7 tot 39 maal groter had kunnen zijn dan nu. Een heel ruime inschatting weliswaar, maar toch is het duidelijk dat zelfs met de meest conservatieve cijfers een afvalverbrandingsoven niet enkel afval verbrandt, maar eveneens werkgelegenheid door de schouw jaagt!

  Deze studie is ook interessant voor Vlaanderen omdat er een aantal paralellen zijn met de situatie bij ons. Zo zijn er in Spanje net als in Vlaanderen 10 afvalovens, die in totaal 1.9 miljoen ton huishoudelijk restafval verbranden waar dat bij ons zo'n 1.3 miljoen ton vergelijkbaar afval bedraagt.

  Verder werd er ook een negatieve correlatie vastgesteld tussen de schaalgrootte van een afvalverbrandingsinstallatie en de tewerkstelling (hoe groter een afvaloven, hoe lager de relatieve tewerkstelling).

  Bronnen: http://www.greenpeace.org/espana/news/20072001, Kristof Debrabandere (BBL)

  27-07-2010 om 18:54 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Afvalverbranding
  Tags:afvalverbrandingsoven, verbrandingsoven, afvaloven, vuilverbrander, Spanje, Greenpeace, studie, recyclage, hergebruik, werkgelegenheid, tewerkstelling
  >> Reageer (0)
  26-07-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Economisch knooppunt Kampenhout-Sas: ook de provincie zet door!
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Op 28 juni 2010, amper anderhalve maand na de bezwaarschriftenprocedure voor de 2de herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) waarin Kampenhout-Sas als "economisch knooppunt" wordt aangeduid en 40 ha extra bedrijventerrein wordt voorzien waar ook zware industrie zou kunnen toegelaten worden, heeft de Dienst Ruimtelijke Ordening van de provincie Vlaams-Brabant een openbaar onderzoek gelanceerd met het zicht op een nieuw Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) om dit economisch knooppunt in de praktijk om te zetten.

  Ook al is de herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen nog verre van goedgekeurd en werden er niet minder dan 1.000 bezwaarschriften ingediend tegen het aanduiden van Kampenhout-Sas als economisch knooppunt (bijna de helft van alle bezwaarschriften die in heel Vlaanderen werden ingediend!), toch wil de provincie de uitslag van dit openbaar onderzoek niet afwachten en start zij met een eigen procedure om enkele van de fel betwiste beleidslijnen uit het RSV zo snel mogelijk "proactief" te realiseren.

  Dit nieuw openbaar onderzoek loopt van 28 juni tot 15 augustus, niet toevallig in het midden van de zomervakantie. Bedoeling is om de burgers inspraak te geven over welke milieueffecten in het milieueffectenrapport (MER) extra onderzocht moeten worden en op welke manier die onderzocht kunnen worden. Je kan in deze fase nog geen bezwaarschrift indienen, enkel de punten die volgens jou niet mogen ontbreken in het plan-MER dat onderzoekt welke de gevolgen zijn voor mens en milieu indien Kampenhout-Sas een "economisch knooppunt" wordt. Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan dat de provincie voorstelt, kan gevolgen hebben voor de mogelijke inplanting van een afvalverbrandingsoven aan Kampenhout-Sas, maar heeft verder rechtstreeks niets te maken met de plannen van afvalfirma Recover Energy.

  Dat dit alles zeer verwarrend overkomt, bewijst het info-blad van de maand juli van de gemeente Boortmeerbeek. In deze nieuwsbrief (klik op de foto) wordt verkeerdelijk vermeld dat het openbaar onderzoek van de verbrandingsoven zelf zou gestart zijn. Voor alle duidelijkheid: dat is dus NIET het geval, het gaat hier enkel over het indienen van inspraakformulieren voor de opmaak van het milieueffectenrapport over het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan, en niet over het MER van de afvaloven zelf. Als zelfs de gemeentebesturen er niet meer aan uit kunnen, hoe wordt de burger dan verondersteld nog wegwijs te geraken uit dit kluwen van procedures en wetgeving?

  Je kan alle relevante documenten bekijken op volgend internetadres:

  http://www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/wonen-en-ruimtelijke-ordening/kalender-openbaar-onderzoek-planmer.jsp?tonsaiUri=1&startId=tcm%3A5-40-4

  We proberen zo snel mogelijk op deze blog een model inspraakformulier online te zetten, dat gemakkelijk kan afgeprint en ondertekend worden. Zoals met de bezwaarschriften tegen de herziening van het RSV, zullen we ook hier de inspraakformulieren centraal inzamelen.

  Velen onder jullie zullen denken: moeten we nu wééral iets ondertekenen? Ja, de procedureslag om het economisch knooppunt en uiteindelijk de afvalverbrandingsoven tegen te houden is lang en complex. Maar de aanhouder wint, en tenslotte gaat het over onze toekomstige leefomgeving en de gezondheid van onze kinderen. De deadline is 15 augustus. We komen hier snel op terug.

  26-07-2010 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (3 Stemmen)
  Categorie:Kampenhout-Sas
  Tags:afvalverbrandingsoven, verbrandingsoven, afvaloven, RSV, Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, PRUP, Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan, Kampenhout-Sas, Boortmeerbeek, Haacht, economisch knooppunt, vervuiling, industrieterrein, milieu, gezondheid
  >> Reageer (0)
  06-07-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vijf verbrandingsovens op Remo-stort in Houthalen-Helchteren?


  De buurtbewoners van het Remostort in Houthalen-Helchteren zijn teleurgesteld. Ze vinden dat ze niet correct werden ingelicht over de plannen van de Group Machiels om 500.000 ton afval te saneren. In de media verschenen berichten over de bouw van vijf nieuwe afvalovens en dat pikken de bewoners niet. Ze voelen zich genegeerd en eisen duidelijke communicatie. Reportage op TV Limburg van 5 juli 2010.

  Lees hierover ook in:

  Het Belang van Limburg
  http://www.hbvl.be/limburg/houthalen-helchteren/buurt-remostort-geschokt-door-plan-vijf-afvalovens.aspx
  http://www.hbvl.be/limburg/houthalen-helchteren/5-verbrandingsovens-op-remo-helchteren.aspx

  De Standaard / Het Nieuwsblad
  http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=OO2SGEIA
  http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=A32SGJUJ

  Express.be
  http://www.express.be/sectors/nl/energy/group-machiels-wil-remo-afval-verwerken-tot-groene-energie/129305.htm

  06-07-2010 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (4 Stemmen)
  Categorie:Ovens: Bionerga
  Tags:Bewoners, Houthalen-Helchteren, Helchteren, Limburg, Group Machiels, Remo, stort, stortplaats, sanering, afvalverbrandingsoven, verbrandingsoven, afvaloven, afval, Yzermans, klankbordgroep, Closing the Circle
  >> Reageer (0)
  05-07-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gerecht onderzoekt steekpenningen bij toewijzing contract Luikse afvaloven
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De Luikse PS-politicus en burgemeester van Seraing Alain Mathot is vorige week twee keer verhoord door het gerecht. Hij moet zich verantwoorden in het dossier-Intradel rond corruptie en witwassen van geld.

  Intradel is de Luikse afvalintercommunale. Het gerecht vermoedt dat er bij de bouw van een afvalverbrandingsoven door het Franse Inova smeergeld werd betaald.

  Mathot werd maandag 28 juni verhoord door de financiële sectie van de gerechtelijke politie. Woensdag 30 juni werd het verhoor afgenomen door rechter Richard, die belast is met het dossier.

  Mathot moest de onderzoekers informeren over bepaalde financiële operaties. Er werd hem niets ten laste gelegd.

  Eerder hadden speurders al een aantal huiszoekingen verricht naar aanleiding van 
  een anonieme brief aan de krant La Meuse eind 2008. Daarin is sprake van steekpenningen via Inova France aan de directeur-generaal van Intradel, Roger Croughs, om de bouw van een nieuwe afvalverwerkingsfabriek in de wacht te slepen, goed voor een contract van 170 miljoen euro.

  De speurders hebben de beschuldigingen in de brief onderzocht en stuitten op verdachte financiële transacties. Bij de huiszoekingen werden documenten in beslag genomen op de zetel van Intradel in Herstal, thuis bij Croughs, bij twee consultants van de intercommunale, maar ook op verschillende plaatsen in Seraing, Esneux, Beyne-Heusay en in het Brusselse. De brief vernoemt de burgemeester van Seraing Alain Mathot, maar ook andere Luikse politici zoals de burgemeester van Herstal Frédéric Daerden en diens vader, de Waalse minister Michel Daerden, die ontkent.

  Bronnen: Belga, 
  www.gva.be

  05-07-2010 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (4 Stemmen)
  Categorie:Ovens: Overige
  Tags:afvalverbrandingsoven, verbrandingsoven, afvaloven, vuilverbrander, omkoopschandaal, smeergeld, steekpenningen, corruptie, huiszoekingen, Alain Mathot, Frédéric Daerden, Roger Croughs, Luik, Seraing, Herstal, Inova, Intradel, afvalintercommunale
  >> Reageer (0)
  02-07-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Massachusetts bant nieuwe afvalovens en kiest voor Zero Waste
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Meer en meer overheden bewijzen dat het ook anders kan. In Massachusetts in de Verenigde Staten kiest men bijvoorbeeld resoluut voor "Zero Waste". Donderdag 1 juli lanceerde deze Amerikaanse staat zijn Master Plan om tegen 2020 het afval te verminderen met 30% en tegen 2050 met 80%. Voor de komende 10 jaar geldt er alvast een moratorium op de bouw van nieuwe afvalverbrandingsovens en worden nieuwe duurzame alternatieven ontwikkeld. Deze zouden in de komende jaren meer dan 14.000 nieuwe groene jobs creëren. Bestaande verbrandingsovens zullen efficiënter en milieuvriendelijker moeten opereren. Recyclage en hergebruik zullen gestimuleerd worden, en afval dat toxische stoffen bevat, moet tot een minimum herleid worden. Je kan dit Master Plan bekijken op http://www.mass.gov/dep/recycle/solid/dswmp10.pdf.

  02-07-2010 om 18:12 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (4 Stemmen)
  Categorie:Afvalverbranding
  Tags:afvalverbrandingsoven, verbrandingsoven, afvaloven, vuilverbrander, Massachusetts, moratorium, zero waste, recyclage, hergebruik, afvalvermindering, groene jobs
  >> Reageer (0)


  STAND AFVALOVEN: provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan dat afvaloven verbiedt goedgekeurd door minister Muyters
  Foto

  Kampenhout-Sas Ademt op

  Institut de Veille Sanitaire:
  "Er is een significant statistisch verband tussen leven in de nabijheid van een verbrandings-oven en kanker, zowel bij mannen als bij vrouwen." (Frans
  ministerie van Volksgezondheid)

  Categorieën
 • Afval & Gezondheid (7)
 • Afvalverbranding (13)
 • Celis (4)
 • Kampenhout-Sas (39)
 • Mafrans (6)
 • Milieu: Overige (0)
 • Ovens: Bionerga (13)
 • Ovens: Isvag (5)
 • Ovens: Overige (7)
 • Recover Energy (35)
 • Sneltram (6)
 • Tildonk Sas (3)
 • Van Gansewinkel (5)

 • E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Archief per week
 • 10/09-16/09 2018
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/08-09/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 24/11-30/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 16/12-22/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 17/12-23/12 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 27/12-02/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 26/01-01/02 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 01/01-07/01 2001
 • 25/12-31/12 2000

  Foto

  Foto

  Delen


  (voor oudere artikels klik op het pijltje naar links onderaan deze pagina)  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!