NAAR HOMEPAGE

Kampenhout-Sas Ademt

Inhoud blog
 • Nieuw winkelcomplex op site witloofveiling?
 • Isvag gaat nieuwe afvalverbrandingsoven bouwen in Wilrijk
 • Nieuwe vergunning van 20 jaar voor omstreden drukkerij Mafrans
 • Vlaams Gewest weigert opnieuw bouwvergunning afvaloven Kampenhout-Sas
 • Na precies een jaar brandt het opnieuw bij Celis aan Kampenhout-Sas
 • Rechter vernietigt uitspraak bouwaanvraag afvaloven Kampenhout-Sas
 • Kans op afvaloven Kampenhout-Sas weer een pak kleiner
 • Gemeente geeft ongunstig advies voor milieuvergunning Mafrans
 • Oud milieuschandaal uit Wespelaar komt opnieuw op tafel
 • Raad van State geeft Recover Energy gelijk
  The British Society for Ecological Medicine:
  "Ons standpunt over verbrandingsovens is heel eenvoudig. Wij kunnen geen technologie erkennen die onvermijdelijk mensenlevens kost. Wij kunnen geen techno-logie ondersteunen die leidt tot degradatie van het milieu. Wij hebben geen vertrouwen in de huidige controlesystemen. Wij herhalen dat we geen plaats zien voor verbrandingsovens in een modern afvalbeleid!
  Respect human life!"

  (Drs. J. Thompson & H. Anthony)


  Nieuwsbrief

  Geef je e-mail adres op als je informatie wil ontvangen over de stand van zaken van de afvalverbrandingsoven aan Kampenhout-Sas


  Interessante links
 • Volg ons op Facebook
 • Volg ons op YouTube
 • Stop de Oven vzw
 • Global Anti-Incineration Alliance (GAIA)
 • Recover Energy
 • Stand van zaken MER afvalverbrandingsoven
 • Ovenbodig (Beringen)
 • De Pijp Uit ! (Wilrijk)
 • Stichting Afvaloven Nee (Harlingen, NL)
 • Limburg Adem-benemend (Houthalen)
  Zoeken in blog

  Foto
  Actiecomité 'Kampenhout-Sas Ademt'


  Nieuws en informatie over industriële activiteiten op Kampenhout-Sas en omgeving

  01-06-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een afvaloven in je buurt kan leiden tot psychische klachten bij de omwonenden
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Geuroverlast van een afvalverbrandingsoven kan leiden tot ernstige psychische klachten bij omwonenden. Hoewel de kans hierop klein is, valt niet uit te sluiten dat mensen die worden blootgesteld aan geurbelasting geestelijke gezondheidsklachten krijgen. Dit schrijft de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Friesland, de overheidsdienst die bij onze noorderburen tot taak heeft de gezondheid van de burgers te bevorderen en beschermen tegen ziekten en calamiteiten, in een brief aan de Stichting Afvaloven Nee, het actiecomité dat strijdt tegen de komst van een afvaloven in het Nederlandse Harlingen.

  Uit onderzoek blijkt, aldus de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst van Friesland, dat stankoverlast in minder dan vijf procent van de gevallen tot "ernstige mentale belasting" kan leiden. Geurstoffen kunnen een negatieve invloed hebben op het welbevinden van mensen. In de brief staat: "Dit manifesteert zich in de eerste plaats als een gevoel van onbehagen en uit zich in psychische effecten als onvrede over de woonsituatie, spanningen in het gezin, gevoelens van onveiligheid, een negatief beeld van de eigen gezondheid, vermindering van activiteiten buitenshuis."

  Tevens kan blootstelling aan geurstoffen afkomstig uit de verbrandingsoven klachten geven als hoofdpijn, duizeligheid, lagerugklachten, slaapstoornissen en depressieve klachten. Deze worden volgens de Friese GGD "waarschijnlijk indirect veroorzaakt door een complex van stressverwerkende mechanismen." Afvaloven Nee had de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst van Friesland gevraagd te onderzoeken wat de gezondheidseffecten op omwonenden van de afvaloven kunnen zijn.
   
  In Harlingen en omstreken is veel verzet tegen de afvaloven van de firma Omrin. De bouw daarvan is overigens in volle gang. In september 2009 demonstreerden ongeveer 1.000 tegenstanders in de Friese havenstad tegen de afvalverbrander. In januari 2010 vernietigde de Raad van State de milieuvergunning van Omrin omdat niet genoeg duidelijk is hoeveel schade de verbrandingsoven toebrengt aan het milieu. Net als de natuurorganisaties en omwonenden die bezwaar hadden gemaakt, vreesde de Raad van State voor bodemverontreiniging, stankoverlast en de uitstoot van schadelijke stoffen. Ook zou het risico op brand te groot zijn. In april 2010 besliste een rechtbank in Leeuwarden echter in kort geding dat de bouw van de afvaloven in Harlingen niet hoefde te worden stilgelegd en in mei tenslotte werd de nieuwe milieuvergunningsaanvraag van Omrin door de provincie Friesland "voldoende" bevonden, zodat de bouwwerken kunnen verder gezet worden.

  Bron: NRC Handelsblad (www.nrc.nl)

  01-06-2010 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Afval & Gezondheid
  Tags:afvalverbrandingsoven, verbrandingsoven, afvaloven, vuilverbrander, REC, Omrin, Afvaloven Nee, Harlingen, gezondheid, milieu, psychische klachten, geurhinder, stank, overlast, GGD
  >> Reageer (0)
  28-05-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Indaver: een oven te veel?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Het afvalverwerkingsbedrijf Indaver, dat in Doel bij Beveren een afvalverbrandingsoven uitbaat bestaande uit drie roosterovens met een totale capaciteit van 383.000 ton per jaar (waarmee het nu al de grootste afvaloven in Vlaanderen is), wil een vierde roosteroven met een capaciteit van 200.000 ton afval bouwen en kreeg daarvoor groen licht bij de Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen. Zowel de Bond Beter Leefmilieu (BBL) als de Vlaamse Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) tekenden beroep aan tegen deze beslissing. Ze wezen er op dat het afval dat Indaver wenst te verbranden in de nieuwe installatie, niet bestáát. Er is namelijk vandaag reeds voldoende afvalverbrandingscapaciteit in Vlaanderen voor het Vlaamse afval, net als in de buurlanden trouwens. De Bestendige Deputatie koppelde haar vergunning wel aan een aantal stringente randvoorwaarden op vlak van energierendement, NOx-uitstoot en mobiliteitsimpact van de nieuwe installatie.

  Fundamenteel is echter dat deze beslissing zal leiden tot een ernstige overcapaciteit aan afvalverbranding in Vlaanderen. Met het voorspelbare gevolg dat  recycleerbaar afval eerder goedkoop verbrand dan gerecycleerd zal worden. De tien bestaande afvalverbrandingsinstallaties in Vlaanderen kunnen nu al 120.000 tot 156.000 ton meer brandbaar afval aan dan ze vandaag toegeleverd krijgen.

  Naast de uitbreiding van de afvalverbrandingsoven van Indaver met 200.000 ton, liggen er ook plannen op tafel om in Houthalen-Helchteren een "superoven" te bouwen met een capaciteit van 290.000 ton, wat 212.000 ton méér is dan de bestaande installatie waarvan de vergunning in 2011 afloopt. En natuurlijk is er het project van de firma Recover Energy om in Kampenhout een afvalverbrandingsoven te bouwen met een capaciteit van 150.000 ton per jaar. Als al deze projecten zouden verwezenlijkt worden, komt er in Vlaanderen zo'n 562.000 ton extra verbrandingscapaciteit op de markt, en dit terwijl Vlaanderen nu al met een aanzienlijke overcapaciteit kampt.

  De West-Vlaamse afvalbeheerder IVBO, die in Brugge een afvalverbrandingsoven uitbaat van 195.000 ton per jaar, tekende overigens ook beroep aan tegen de bouw van een vierde oven op de site van Indaver in Beveren.
  IVBO vreest immers dat de afvalverwerking op die manier gecommercialiseerd wordt. De afvalbeheerder wil de aanvoer van afval veilig stellen. Omwille van het huidige tekort aan afval, werd bij IVBO zelfs al een oven stilgelegd.

  Het goedkeuringsverslag van het milieueffectenrapport (MER) van Indaver vind je hier: http://www.mervlaanderen.be/uploads/mergk726.pdf

  28-05-2010 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (3 Stemmen)
  Categorie:Ovens: Overige
  Tags:afvalverbrandingsoven, verbrandingsoven, afvaloven, vuilverbrander, afvalverbranding, Indaver, Doel, Beveren, uitbreiding, MER, overcapaciteit, OVAM, IVBO, Bionerga, Recover Energy, recyclage
  >> Reageer (0)
  26-05-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Artsenverenigingen wijzen opnieuw op de gezondheidsgevaren en kankerrisico's door afvalverbrandingsovens
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  ISDE, een onafhankelijke vereniging van artsen die wereldwijd meer dan 30.000 dokters vertegenwoordigt, heeft opnieuw een open brief gestuurd aan het Europees Parlement om te wijzen op de gevaren van afvalverbrandingsovens.

  "Er bestaan geen veilige normen voor de blootstelling aan dioxines, furanen of zware metalen", waarschuwen ze. "De huidige EU richtlijn over afvalverbranding is gebaseerd op een politiek compromis en niet op wat noodzakelijk is om de gezondheid van de mensen te beschermen. Verschillende studies blijven het gevaar aantonen van afvalverbrandingsoven voor de volksgezondheid en het rechtstreeks verband met het stijgend aantal kankers".

  In de brief staat verder dat het onverantwoord is dat het Europees Parlement de controle op de emissies van afvalverbrandingsovens wil versoepelen.

  Ook Health Care Without Harm, een internationale coalitie van ziekenhuizen, medische groeperingen en verenigingen actief in de gezondheidszorg, heeft de brief mee ondertekend.

  26-05-2010 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  Categorie:Afval & Gezondheid
  Tags:afvalverbrandingsoven, verbrandingsoven, afvaloven, vuilverbrander, afvalverbranding, gezondheid, volksgezondheid, milieu, gevaar, dioxines, kanker, ISDE, HCWH, artsenvereniging, Europees Parlement
  >> Reageer (0)
  23-05-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Welke chemische stoffen komen uit de schouw van een afvalverbrandingsoven?
  Bij afvalverbranding komen duizenden chemische stoffen in de open lucht terecht. Hier vind je een lijstje van 227 (hoofdzakelijk toxische) stoffen die de wetenschap al heeft kunnen identificeren bij de uitstoot van een verbrandingsoven. Wat de honderden of duizenden andere, nog niet geïdentificeerde stoffen zijn, en vooral welke impact ze hebben op mens en milieu, daar heeft men voorlopig het raden naar:

  23-05-2010 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  Categorie:Afval & Gezondheid
  Tags:afvalverbrandingsoven, verbrandingsoven, afvaloven, vuilverbrander, afvalverbranding, uitstoot, gezondheid, volksgezondheid, milieu, gevaar, chemische stoffen, toxisch, giftig, dioxines, furanen, zware metalen, kanker
  >> Reageer (0)
  19-05-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brengt Recover Energy duurzaam afvalbeheer naar Kampenhout?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen De overcapaciteit van de verbrandingsovens grijpt om zich heen. Tarieven voor het verbranden van huishoudelijk afval maakten reeds een vrije val. Wellicht volgt binnenkort het bedrijfsafval. Velen stellen zich de vraag of dit niet ten koste van duurzaam afvalbeheer gaat.
   
  "De crisis heeft de overcapaciteit versterkt, maar ook zonder crisis waren de prijzen fors gedaald," zegt Elbert Dijkgraaf, hoogleraar aan de Erasmus School of Economics op de website van de Nederlandse afvalsector. "Dat heeft onherroepelijk negatieve gevolgen voor preventie en hergebruik. Investeren in duurzaamheid hangt immers mede af van de kosten. Bedrijven en overheden hebben nu de keuze: makkelijk en goedkoop verbranden, of ingewikkeld en duur. Dure, ingewikkelde recyclage-technieken zullen als eerste sneuvelen." Er zijn gemeenten die hun gft-afval zelfs niet meer scheiden en rechtstreeks naar de verbrandingsoven brengen. Mooi voorbeeld van duurzaam afvalbeheer.
   
  Niet alleen de prijzen voor huishoudelijk afval, ook die voor brandbaar bedrijfsafval staan sterk onder druk. "Bedrijven zoeken de goedkoopste oplossing. Ze zijn daarvoor graag bereid verder te rijden. Bedrijfsafval wordt straks over grotere afstanden naar nieuwe installaties gereden, terwijl een meer duurzaam alternatief om de hoek ligt. Meer transport is geen duurzame afvalverwerking," zegt Gerard van Gorkum, directeur van de Nederlandse afvalverbrandingsoven ARN op de website van Afval Online. Van Gorkum ziet vooral gevolgen bij het gemengd bedrijfsafval en het bouw- en sloopafval. "Zo’n tachtig procent van de uitgaven van slopers bestaat uit afvalkosten. Zij kijken minder naar milieu en willen zo scherp mogelijk op sloopprojecten inschrijven. De bouw- en sloopsector, die momenteel door de crisis hard wordt getroffen, gooit - vaak op advies van afvalbedrijven - alles weer bij elkaar. Dat is financieel aantrekkelijk in een tijd dat ze moeten zien te overleven."
   
  De verbrandingsoven van Recover Energy in Kampenhout is zo'n installatie die hoofdzakelijk op bedrijfs,- bouw- en sloopafval zal draaien. Het verlies aan inkomsten zal ergens moeten worden gecompenseerd. Het gaat bijvoorbeeld ten koste van onderhoud, wat tot slechtere bedrijfsprestaties leidt, ook op milieugebied. Het zorgt voor meer storingen, meer tussentijdse overschrijdingen. De kans bestaat dat verbrandingsovens die eerst ruim binnen de milieunormen werkten, in de toekomst noodgedwongen op de grens van het wettelijke zullen moeten balanceren.
   
  In het geval van huishoudelijk afval is de input van de gemeenten meestal gegarandeerd. Maar het huishoudelijk afval van Vlaams-Brabant wordt nog tot in 2023 door Indaver in Beveren verwerkt. Recover Energy zal het dus bijna uitsluitend van bedrijfsafval moeten hebben. En hier kan wel een ernstig tekort ontstaan, zeker bij bouw- en sloopafval dat nu al door de crisis minder beschikbaar is. Hoe kan Recover Energy, een privé-firma, dan ooit rendabel worden? Dit kan enkel ten koste van duurzaamheid gaan, doordat bedrijven en slopers hun afval simpelweg ongesorteerd zullen shredderen en naar de verbrandingsoven brengen. Om dit te voorkomen moet er aan de poort van de verbrandingsoven streng gecontroleerd worden wat er binnengelaten wordt. En net daar wringt het schoentje. Een dergelijke belangrijke controletaak wordt meestal toevertrouwd aan een overheidsinstantie. Maar Recover Energy is een privé-firma, geen overheidsbedrijf. En is De Coninck nv, de firma achter Recover Energy, niet zelf één van de belangrijkste toeleveranciers van het bouw- en sloopafval dat moet gecontroleerd worden?
   
  Bronnen: B. Francois, Afvalonline.nl

  19-05-2010 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (5 Stemmen)
  Categorie:Recover Energy
  Tags:afvalverbrandingsoven, verbrandingsoven, afvaloven, vuilverbrander, afval, afvalverbranding, afvalbeheer, bedrijfsafval, bouwafval, sloopafval, overcapaciteit, Kampenhout, Kampenhout-Sas, Recover Energy
  >> Reageer (0)
  16-05-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1.000 bezwaarschriften tegen mogelijke komst van zware industrie op Kampenhout-Sas

  Krantenartikels naar aanleiding van het openbaar onderzoek over de 2de herziening van het "Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen". Via deze herziening wil men Kampenhout-Sas aanduiden als "bijzonder economisch knooppunt", wat een uitbreiding tot 40 ha van de bestaande bedrijventerreinen zou mogelijk maken. Dit is volstrekt nutteloos, omdat het huidig RSV al voldoende mogelijkheden biedt voor een verdere uitbreiding van KMO's, grootschalige kleinhandel (winkels zoals C&A, Colruyt, enz.) en andere economische activiteit in onze regio. Het doel van deze herziening is blijkbaar om ook zware industrie zoals een afvalverbrandingsoven en andere milieubelastende fabrieken mogelijk te maken (aanzuigeffect van de afvaloven), met negatieve gevolgen voor het milieu, de luchtkwaliteit, de toename van zwaar vrachtverkeer op de gewestwegen, nog langere files aan de rotondes, de toename van sluipverkeer en de levenskwaliteit in het algemeen.

  De gemeente Kampenhout zegt dat zij over dit dossier heeft gecommuniceerd "zoals het hoort". Het openbaar onderzoek duurde in totaal 13 weken. Pas na 12 weken verscheen er na fel aandringen een kort bericht op de gemeentelijke website. Alle mensen kwamen totaal uit de lucht gevallen en hadden nog welgeteld één week de tijd om te reageren. Dit is inderdaad een schoolvoorbeeld van communiceren "zoals het hoort".

  Uiteindelijk hebben we met onze actie toch 1.000 bezwaarschriften verzameld op één week tijd. Hoeveel zouden het er niet geweest zijn als we de volle 13 weken van het openbaar onderzoek hadden kunnen benutten én als alle inwoners correct waren geïnformeerd over de plannen om zware industrie toe te laten op Kampenhout-Sas?
  Zie ook:

  DeRedactie.be:  1.000 bezwaarschriften tegen bedrijventerrein

  Radio 2:  Bert Francois: "Een sterk signaal geven"

  16-05-2010 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Kampenhout-Sas
  Tags:afvalverbrandingsoven, verbrandingsoven, afvaloven, vuilverbrander, RSV, Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, Kampenhout-Sas, economisch knooppunt, Bert Francois, Recover Energy, vervuiling, industrie, industrieterrein, milieu, gezondheid
  >> Reageer (0)
  11-05-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Protest tegen 40 ha extra bedrijventerrein op Kampenhout-Sas waar mogelijk zware en vervuilende industrie toegelaten wordt


  Nieuwsbericht van 7 mei 2010 op Ring TV over de plannen om van Kampenhout-Sas een "bijzonder economisch knooppunt" te maken, een scenario waar reikhalzend naar uitgekeken wordt door afvalfirma Recover Energy, die plannen heeft om vlakbij deze lokatie een afvalverbrandingsoven te bouwen.


  Zie ook:

  DeRedactie.be:  Milieuverenigingen vrezen vervuilende industrie

  11-05-2010 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Kampenhout-Sas
  Tags:afvalverbrandingsoven, verbrandingsoven, afvaloven, vuilverbrander, RSV, Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, Kampenhout-Sas, economisch knooppunt, Bert Francois, Recover Energy, vervuiling, industrie, industrieterrein, milieu, gezondheid
  >> Reageer (0)
  31-01-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5 goede redenen waarom een afvalverbrandingsoven aan Kampenhout-Sas een slecht idee is
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Waarom verzet actiecomité "Kampenhout-Sas Ademt" zich tegen de inplanting van een afvalverbrandingsoven aan Kampenhout-Sas? Hier zijn alvast 5 goede redenen:

  1. De opdrachtgever is een privé-firma

  Het verbranden van afval is een delicate en controversiële manier om van ons afval "af te geraken". Een activiteit met een dergelijke impact op het leefmilieu en de volksgezondheid zou enkel door de overheid mogen uitgevoerd worden. Hierbij moeten de gezondheid en het welzijn van de omwonenden op elk ogenblik de absolute prioriteit krijgen en moeten de allerstrengste controles gehandhaafd worden om dit te garanderen. Een oven die met privé-kapitaal gebouwd wordt, moet in de eerste plaats geld opbrengen. Véél geld. Helaas is deze doelstelling vaak niet te verenigen met wat voor mens en milieu het beste is.

  2. De firma die de oven wil bouwen heeft een bedenkelijke reputatie

  Het bedrijf achter ovenbouwer Recover Energy is de firma De Coninck uit Herent, actief in onder andere afvalinzameling en in het verleden al meermaals in opspraak gekomen wegens milieuovertredingen zoals het illegaal dumpen van afval. Enkele jaren geleden heeft de Vlaamse Regering zelfs op het punt gestaan om de milieuvergunning van De Coninck in te trekken wegens inbreuken op de milieuwetgeving. Diezelfde firma zou dus nu moeten toezien op wat er in de oven terecht komt en wat niet. De stroper wordt plots boswachter? Verder is Franky De Coninck ook eigenaar van het megabordeel "Villa Tinto" in het Antwerpse schipperskwartier, een toch ietwat vreemde bijverdienste naast zijn activiteiten in de afvalsector.

  3. De afvalverbrandingsoven komt vlak bij woonwijken en scholen

  De eerste huizen bevinden zich op amper 100 meter van de site en de permanent bewoonde camping Véronique is slechts een steenworp verwijderd. Ook de dichtbevolkte woonwijk Haacht-Station, die bovendien in het verlengde ligt van de overheersende windrichting en waar de laatste jaren tientallen nieuwbouwwoningen zijn gebouwd en nog zullen bijgebouwd worden, ligt in de schaduw van de schouw. De school van Haacht-Station ligt op minder dan 1 km in de overheersende windrichting. Ook Don Bosco in Haacht (2.200 leerlingen), Sint-Angela in Tildonk (700 leerlingen) en Ter Bronnen in Kampenhout (480 leerlingen) liggen in de onmiddellijke nabijheid van de geplande site. Is dit de geschikte plaats voor een dergelijke vervuilende industriële activiteit?

  4. De komst van de oven zal voor nog meer verkeersoverlast zorgen

  Het kruispunt tussen de N26 (Leuven-Mechelen) en de N21 (Haacht-Brussel) is één van de drukste kruispunten in Vlaams-Brabant, met ellenlange files vanuit de 4 richtingen gedurende een groot gedeelte van de dag. Bijkomend vrachtverkeer kan er dan ook echt niet meer bij. De aanvoer van 150.000 ton afval en de afvoer van 40.500 ton reststoffen per jaar zal onvermijdelijk het mobiliteitsprobleem aan Kampenhout-Sas vergroten, ook al wordt een gedeelte (misschien) per schip aan- of afgevoerd. Bovendien moeten de huidige activiteiten van De Coninck nv op deze site, goed voor 5.850 vrachtwagens per jaar, elders ondergebracht worden, liefst niet te ver van de verbrandingsoven om de transportkosten naar de oven zo laag mogelijk te houden (het is een privé-firma, weet je nog). Ook wordt gevreesd dat de komst van de oven nog andere bedrijven zal aantrekken om zich aan Kampenhout-Sas te vestigen. Dat dit tot een totaal verkeersinfarct zou leiden, hoeft geen betoog.

  5. Ook de aan- en afvoer per schip zal het fileleed vergroten

  Recover Energy wil een gedeelte van de aanvoer van het afval en de afvoer van de reststoffen per schip over het kanaal Leuven-Mechelen vervoeren, goed voor zo'n 615 extra schepen per jaar. Dit zal voor bijkomende verkeershinder zorgen op de wegen over het kanaal, vooral in Tildonk en in Schiplaken. Als je weet dat een ophaalbrug gemakkelijk 8 minuten moet open staan om 1 containerschip door te laten, besef je al gauw dat dat dit tijdens de spitsuren een kleine catastrofe is, zeker aan de brug op de N267 in Schiplaken voor het verkeer van en naar de oprit van de E19 in Zemst.

  31-01-2009 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (3 Stemmen)
  Categorie:Recover Energy
  Tags:afvalverbrandingsoven, verbrandingsoven, afvaloven, afvalenergiecentrale, vuilverbrander, afvalverbranding, Recover Energy, De Coninck, Kampenhout, Kampenhout-Sas, gezondheid, verkeersoverlast, milieu, milieuovertreding, prostitutie
  >> Reageer (0)
  27-12-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over prostitutie en afvalverbranding
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Wat heeft prostitutie met afvalverbranding te maken? Niets, zal je waarschijnlijk denken. Fout! Het antwoord is Franky De Coninck. Deze zakenman, die samen met zijn broer Danny De Coninck plannen heeft om in het Vlaams-Brabantse Kampenhout een afvalverbrandingsoven te bouwen voor de verbranding van 150.000 ton bedrijfsafval per jaar, is immers ook eigenaar van het beroemde megabordeel "Villa Tinto" in het Antwerpse schipperskwartier.

  Voor de niet-kenners: Villa Tinto is een soort warenhuis voor mannen die graag naar de hoeren gaan. Deze sekstempel, die begin 2005 de deuren opende, telt 51 "suites". Deze suites worden per shift van 12 uur verhuurd aan de prostituees, die hiervoor net iets minder moeten betalen dan in de rest van het schipperskwartier, kwestie van de concurrentie voor te blijven. Eigen aan dit systeem is dat De Coninck de kamers niet mag onderverhuren, een eis van het stadsbestuur om mensenhandel tegen te gaan. "We moeten rechtstreeks aan de meisjes verhuren", zegt Franky De Coninck. "Ik kan me geen fouten veroorloven. De politie heeft al gezegd dat ze de keet zonder pardon zullen sluiten als ze illegalen of minderjarigen aantreffen in de vitrines."

  En blijkbaar met succes, want Franky De Coninck heeft nu ook plannen om in 2010 een nieuw eroscentrum te openen in de Aarschotstraat in Schaarbeek. Voor dit nieuwe project heeft de firma De Coninck uit Herent een pand van acht verdiepingen op het oog in de Brusselse Noordwijk, goed voor ruim 40 prostitutiekamers. Daarnaast is er ook sprake van woningen, handelszaken, parkings en zelfs een carwash op het gelijkvloers. De prostituees zouden een korting krijgen van 65 procent op de huurtarieven in vergelijking met de prijzen die momenteel gehanteerd worden en die kunnen oplopen tot 250 euro per dag.

  Maar nu komen we terug bij onze beginvraag: Wat heeft dit alles met afvalverbranding te maken? Actiecomité "Kampenhout-Sas Ademt", dat zich verzet tegen de bouw van een afvalverbrandingsoven door Danny en Franky De Coninck - voor de gelegenheid omgedoopt tot Recover Energy - vraagt het zich ook af. "Het is onaanvaardbaar dat een vervuilende industriële activiteit als afvalverbranding, met een dergelijke impact op de volksgezondheid en het leefmilieu, wordt toevertrouwd aan een privé-firma die enkel aan zijn eigen winstmarges denkt", zegt Bert Francois van Kampenhout-Sas Ademt. "Daarenboven is deze firma tegelijk aanvoerder en verwerker van het afval, want De Coninck is in de eerste plaats op zoek naar een oplossing om van 7.000 ton eigen afval af te geraken. Het deert hen daarbij niet dat de site vlakbij woonwijken staat waar duizenden mensen wonen en honderden kinderen naar school gaan. Hoe gaat gecontroleerd worden wat er allemaal in die oven terechtkomt? De overheid heeft hier een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het is ondenkbaar dat zij die te grabbel gooit door een milieuvergunning af te leveren aan een firma die zich niet alleen met prostitutie inlaat, maar bovendien in het verleden al meerdere malen in opspraak is gekomen wegens milieuovertredingen zoals het illegaal dumpen van afval."

  27-12-2008 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (3 Stemmen)
  Categorie:Recover Energy
  Tags:afvalverbrandingsoven, verbrandingsoven, afvaloven, afvalenergiecentrale, vuilverbrander, afvalverbranding, Recover Energy, Franky De Coninck, Kampenhout, Kampenhout-Sas, Villa Tinto, schipperskwartier, megabordeel, eroscenter, prostitutie
  >> Reageer (1)
  17-10-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ontploffing in afvalverbrandingsoven in de provincie Henegouwen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Vorige maand heeft zich een ontploffing voorgedaan in de afvalverbrandingsoven van de intercommunale Ipalle in Thumaide, een deelgemeente van het Henegouwse Beloeil. Er viel een lichtgewonde. De werking van de verbrandingsoven werd niet onderbroken.

  Dakwerken

  Een arbeider die roofing op een dak aan het plaatsen was met behulp van een lasbrander, stak de dakbedekking in brand. Door oververhitting ontplofte er een gasfles. De arbeider werd ter plaatse verzorgd en kon naar huis. De brandweer had de brand na een uur blussen volledig onder controle.

  Uitbreidingen

  De centrale van Ipalle werd in 1980 in dienst genomen. Aanvankelijk hadden de ovens een capaciteit van 60.000 ton per jaar. In 2001 werden de twee bestaande ovens vervangen door twee nieuwe waarmee de totale capaciteit fors werd opgetrokken tot 300.000 ton per jaar. In 2006 werd een vergunning verleend voor een derde oven en zijn er plannen voor een vierde oven die de capaciteit van de centrale verder zou verhogen tot 400.000 ton per jaar, veel meer dan oorspronkelijk werd overeengekomen.

  Vragen

  Intussen rijzen ook ernstige vragen over de impact van de centrale op de gezondheid van de omwonenden en voor het milieu. Verschillende verenigingen hebben hierover vragen gesteld aan de Waalse regering. Volgens Ipalle zijn de nieuwe ovens minder schadelijk dan de originele ovens uit 1980.

  Bron: belga/eb, eigen berichtgeving

  17-10-2008 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Ovens: Overige
  Tags:afvalverbrandingsoven, verbrandingsoven, afvaloven, vuilverbrander, Ipalle, intercommunale, Thumaide, Henegouwen, ontploffing, gasfles, oververhitting, milieu, vervuiling
  >> Reageer (0)
  31-12-2001
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mafrans: krantenartikels 2001

  Bron: HLN - 20/06/2001


  Bron: Het Nieuwsblad - 20/06/2001


  Bron: GVA - 20/06/2001


  Bron: Het Nieuwsblad - 21/04/2001

  31-12-2001 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Mafrans
  Tags:Mafrans, Haacht, Haacht-Station, Wespelaar, Neerstraat, Grote Baan, milieuvergunning, bezwaarschrift, provincie, deputatie, Vlaams-Brabant, drukkerij, solventen, ethylacetaat, isopropanol, kanker, longkanker, milieu, gezondheid, vervuiling, Raad van State
  >> Reageer (0)
  31-12-2000
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mafrans: krantenartikels 2000

  Bron: De Zondag - 25/06/2000


  Bron: HLN - 15/06/2000


  Bron: Passe-Partout - 12/01/2000

  31-12-2000 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Mafrans
  Tags:Mafrans, Haacht, Haacht-Station, Wespelaar, Neerstraat, Grote Baan, milieuvergunning, bezwaarschrift, provincie, deputatie, Vlaams-Brabant, drukkerij, solventen, ethylacetaat, isopropanol, kanker, longkanker, milieu, gezondheid, vervuiling, Raad van State
  >> Reageer (0)
  31-12-1999
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mafrans: krantenartikels 1999

  Bron: GVA - 22/12/1999


  Bron: HLN - 26/10/1999


  Bron: Het Nieuwsblad - 26/10/1999


  Bron: GVA - 26/10/1999


  Bron: De Zondag - 24/10/1999

  31-12-1999 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Mafrans
  Tags:Mafrans, Haacht, Haacht-Station, Wespelaar, Neerstraat, Grote Baan, milieuvergunning, bezwaarschrift, provincie, deputatie, Vlaams-Brabant, drukkerij, solventen, ethylacetaat, isopropanol, kanker, longkanker, milieu, gezondheid, vervuiling, Raad van State
  >> Reageer (0)


  STAND AFVALOVEN: provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan dat afvaloven verbiedt goedgekeurd door minister Muyters
  Foto

  Kampenhout-Sas Ademt op

  Institut de Veille Sanitaire:
  "Er is een significant statistisch verband tussen leven in de nabijheid van een verbrandings-oven en kanker, zowel bij mannen als bij vrouwen." (Frans
  ministerie van Volksgezondheid)

  Categorieën
 • Afval & Gezondheid (7)
 • Afvalverbranding (13)
 • Celis (4)
 • Kampenhout-Sas (39)
 • Mafrans (6)
 • Milieu: Overige (0)
 • Ovens: Bionerga (13)
 • Ovens: Isvag (5)
 • Ovens: Overige (7)
 • Recover Energy (35)
 • Sneltram (6)
 • Tildonk Sas (3)
 • Van Gansewinkel (5)

 • E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Archief per week
 • 10/09-16/09 2018
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/08-09/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 24/11-30/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 16/12-22/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 17/12-23/12 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 27/12-02/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 26/01-01/02 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 01/01-07/01 2001
 • 25/12-31/12 2000

  Foto

  Foto

  Delen


  (voor oudere artikels klik op het pijltje naar links onderaan deze pagina)  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!