NAAR HOMEPAGE

Kampenhout-Sas Ademt

Inhoud blog
 • Nieuw winkelcomplex op site witloofveiling?
 • Isvag gaat nieuwe afvalverbrandingsoven bouwen in Wilrijk
 • Nieuwe vergunning van 20 jaar voor omstreden drukkerij Mafrans
 • Vlaams Gewest weigert opnieuw bouwvergunning afvaloven Kampenhout-Sas
 • Na precies een jaar brandt het opnieuw bij Celis aan Kampenhout-Sas
 • Rechter vernietigt uitspraak bouwaanvraag afvaloven Kampenhout-Sas
 • Kans op afvaloven Kampenhout-Sas weer een pak kleiner
 • Gemeente geeft ongunstig advies voor milieuvergunning Mafrans
 • Oud milieuschandaal uit Wespelaar komt opnieuw op tafel
 • Raad van State geeft Recover Energy gelijk
  The British Society for Ecological Medicine:
  "Ons standpunt over verbrandingsovens is heel eenvoudig. Wij kunnen geen technologie erkennen die onvermijdelijk mensenlevens kost. Wij kunnen geen techno-logie ondersteunen die leidt tot degradatie van het milieu. Wij hebben geen vertrouwen in de huidige controlesystemen. Wij herhalen dat we geen plaats zien voor verbrandingsovens in een modern afvalbeleid!
  Respect human life!"

  (Drs. J. Thompson & H. Anthony)


  Nieuwsbrief

  Geef je e-mail adres op als je informatie wil ontvangen over de stand van zaken van de afvalverbrandingsoven aan Kampenhout-Sas


  Interessante links
 • Volg ons op Facebook
 • Volg ons op YouTube
 • Stop de Oven vzw
 • Global Anti-Incineration Alliance (GAIA)
 • Recover Energy
 • Stand van zaken MER afvalverbrandingsoven
 • Ovenbodig (Beringen)
 • De Pijp Uit ! (Wilrijk)
 • Stichting Afvaloven Nee (Harlingen, NL)
 • Limburg Adem-benemend (Houthalen)
  Zoeken in blog

  Foto
  Actiecomité 'Kampenhout-Sas Ademt'


  Nieuws en informatie over industriële activiteiten op Kampenhout-Sas en omgeving

  09-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Procedure nieuw PRUP Kampenhout-Sas gestart
  Klik op de afbeelding om de link te volgen De kennisgevingsnota voor het nieuw provinciaal ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) 'bijzonder economisch knooppunt Kampenhout-Sas' is gepubliceerd. Dit PRUP, dat afvalverbranding in het ruim gebied rond Kampenhout-Sas moet onmogelijk maken en dus een definitief einde zou betekenen voor de beruchte afvalverbrandingsoven, moet het bestaande PRUP vervangen dat vorige zomer door het Grondwettelijk Hof vanwege procedurefouten ongrondwettelijk werd verklaard.

  Van 9 januari tot 9 maart 2014 kan men opmerkingen formuleren op de richtlijnen voor het plan-MER. In bijlage vind je de kennisgevingsnota en een inspraakformulier dat je kan invullen en overmaken aan het gemeentebestuur van Kampenhout of aan de Dienst Milieueffectrapportagebeheer van het Vlaams Gewest. Het dossiernummer is PL0166. Meer informatie vind je op de website www.mervlaanderen.be. In deze fase kan je dus nog geen bezwaarschriften indienen. De definitieve tekst van dit PRUP zal niet alleen beslissen over het lot van de afvaloven, maar zal ook bepalend zijn voor de komst van andere afvalverwerkers in de regio zoals een puinbreker in de Vekestraat.

  We hoeven je dus niet te vertellen dat deze nieuwe procedure uitermate belangrijk is voor de toekomst en de leefbaarheid op lange termijn van Kampenhout-Sas en de gemeenten Haacht, Kampenhout en Boortmeerbeek in het algemeen. We blijven dit dossier dan ook op de voet opvolgen en houden je op de hoogte van alle verdere ontwikkelingen.

  Bijlagen:
  Inspraakformulier.doc (39 KB)   
  Kennisgeving Plan-MER bijzonder economisch knooppunt Kampenhout-Sas.pdf (8 MB)   

  09-01-2014 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (6 Stemmen)
  Categorie:Kampenhout-Sas
  Tags:afvalverbrandingsoven, verbrandingsoven, afvaloven, afvalenergiecentrale, afvalverbranding, Recover Energy, De Coninck, Kampenhout, Kampenhout-Sas, PRUP, kennisgeving, MER, inspraakformulier, Grondwettelijk Hof, Raad van State, Vlaams-Brabant, LNE
  >> Reageer (0)
  17-12-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaams Gewest keurt bouwaanvraag afvaloven Kampenhout-Sas af
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Na een jaar van slecht nieuws over de beruchte afvaloven waarin het Grondwettelijk Hof bepaalde dat het PRUP (dat de oven moest tegenhouden) ongrondwettelijk was, is er eindelijk GOED NIEUWS. De stedenbouwkundige ambtenaar van het Vlaams Gewest heeft op 12 december 2013 de bouwaanvraag van de firma Recover Energy voor de bouw van een afvalverbrandingsoven aan Kampenhout-Sas formeel GEWEIGERD. De aanvraag dateert van 1 februari 2012. De beslissing werd vandaag overgemaakt aan het gemeentebestuur van Kampenhout.

  De ovenbouwer kan dus zijn bouwplannen voorlopig opbergen, want ofwel gaat hij tegen deze beslissing in beroep, ofwel dient hij een volledig nieuwe stedenbouwkundige aanvraag in. In elk geval winnen we met de uitspraak van deze week heel wat extra tijd wat de provincie zou moeten toelaten om een nieuw Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan op te stellen dat de gehate afvaloven voor eens en voor altijd zou moeten tegenhouden. Een vroeg kerstgeschenk van het Vlaams Gewest dus.

  Met de bekendmaking van deze beslissing krijgen we voor het eerst ook zicht op de verschillende adviezen die zijn uitgebracht en die mee geleid hebben tot de weigering van de bouwaanvraag. Hieronder vind je de belangrijkste:
  • Gemeente Kampenhout: ONGUNSTIG
  • Agentschap Wegen en Verkeer: VOORWAARDELIJK GUNSTIG
  • Waterwegen en Zeekanaal: ONGUNSTIG
  • Vlaamse Milieumaatschappij: GUNSTIG
  • Netbeheerder Elia: VOORWAARDELIJK GUNSTIG
  Tijdens het openbaar onderzoek werden in totaal 26.760 bezwaarschriften ingediend. Er wordt niet vermeld hoeveel bezwaarschriften voor of tegen de oven waren, maar we mogen er gerust van uitgaan dat - op misschien een enkele uitzondering na - bijna iedereen het er unaniem over eens was: deze oven mag en zal er nooit komen. Bedankt aan allen!

  Zie ook:

  Het Laatste Nieuws:  Bouwaanvraag afvalverbrandingsoven Kampenhout-Sas geweigerd

  Het Nieuwsblad:  Afvaloven krijgt geen vergunning

  De Morgen:  Bouwaanvraag afvalverbrandingsoven Kampenhout-Sas geweigerd

  17-12-2013 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  Categorie:Recover Energy
  Tags:afvalverbrandingsoven, verbrandingsoven, afvaloven, afvalenergiecentrale, afvalverbranding, Recover Energy, De Coninck, Kampenhout, Kampenhout-Sas, PRUP, Raad van State, bouwvergunning, bouwaanvraag, stedenbouwkundige vergunning, Vlaams Gewest
  >> Reageer (1)
  07-12-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voorlopig geen tram naar Haacht

  Bron: Het Laatste Nieuws


  Bron: Het Nieuwsblad

  07-12-2013 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  Categorie:Sneltram
  Tags:sneltram, tramlijn, tram, De Lijn, Brabantnet, mobiliteitsvisie 2020, Brussel, Zaventem, Kampenhout, Haacht, Haachtsesteenweg, tracé, Frank Vannetelbosch, Mark Feyaerts, Mon Fillet
  >> Reageer (0)
  02-10-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Protest tegen afsluiting van jaagpad aan Tildonk Sas
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Het actiecomité 'Jaagpad open' protesteert tegen de afsluiting van het jaagpad ter hoogte van Tildonk Sas.

  Sinds eind augustus 2013 is het jaagpad aan de Leuvense vaart, ter hoogte van het Sas van Tildonk aan de zijde van het bedrijf Trebos, volledig afgesloten over een afstand van ongeveer een kilometer. Fietsers en voetgangers worden omgeleid langs de Hambosstraat. Het jaagpad mag alleen gebruikt worden voor vrachtvervoer van en naar het terrein van de nv Kani (bouwmaterialen Celis), even voorbij ‘t Sas, richting Leuven. Dit vrachtvervoer komt er door de bouw van een nieuw overslagcentrum voor Celis en de aanleg van een loskade aan het kanaal. Zolang er geen ontsluitingsweg is, krijgt Celis van het gemeentebestuur een vrijgeleide om alle zwaar verkeer van en naar de site voor onbepaalde tijd langs het jaagpad en doorheen de dorpskernen van Tildonk en Wespelaar te sturen. Als de ontsluitingsweg niet klaar is bij de opening van de site, mag Celis zelfs het jaagpad blijven gebruiken voor de exploitatie van zijn overslagcentrum.

  Als protest verenigden buurtbewoners en gebruikers van het jaagpad zich in het actiecomité Jaagpad open. ‘We kregen in de vakantie plots bericht dat het jaagpad was gesloten’, aldus Danny Wildemeersch van het comité. ‘Het is ook geheel onduidelijk hoe lang dit zal duren. We vinden het niet kunnen dat zo een mooi natuurgebied wordt afgesloten voor fietsers en wandelaars. Het zou toch mogelijk moeten zijn om het buiten de werkuren open te stellen.’ Voorts vrezen de actievoerders ook voor de plannen die Celis heeft met de uitbouw van zijn industrieterrein.
   
  Het comité belooft maandelijks actie te voeren. Op zondag 29 september 2013 werd alvast gestart met een buurtbrunch aan het afgesloten jaagpad.

  Bron: Het Nieuwsblad


  Bron: Het Laatste Nieuws


  Zie ook:

  Gazet van Antwerpen:  Gesloten jaagpad

  Gazet van Antwerpen:  Actiecomité 'Jaagpad Open'

  Fotoreportage jaagpad Tildonk Sas afgesloten

  02-10-2013 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (5 Stemmen)
  Categorie:Tildonk Sas
  Tags:Haacht, Tildonk, Sas, Hambos, Trebos, Kruineike, Kruineikebrug, André Celis, Kani, bouwmaterialen, Waterwegen en Zeekanaal, WenZ, kanaal, Leuven-Dijle, aanlegstijger, ontsluiting, jaagpad, Vaartdijk, bedrijvenzone, industriezone, N26, Danny Wildemeersch
  >> Reageer (1)
  20-09-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kampenhout-Sas wordt afvalberg van Vlaams-Brabant
  Momenteel zijn er al 4 afvalverwerkers actief op Kampenhout-Sas. Door gefoefel met het PRUP op provinciaal niveau dreigen er nu 3 bij te komen. Dat maakt 7. Kampenhout-Sas wordt stilaan de afvalberg van Vlaams-Brabant. En waar zet je dan best een afvaloven? Juist. We hopen dat we ongelijk hebben met dit doemscenario, maar hopelijk is het nog niet te laat.

  De gemeente Kampenhout heeft alvast de bouwvergunning geweigerd van de 1ste afvalverwerker in het rijtje van 3. Maar het is de deputatie van de provincie die beslist over de milieuvergunning en - in beroep - de bouwvergunning. En die deputatie doet alsof haar neus bloedt, ook al werden de onregelmatigheden in het PRUP deze week in de provincieraad scherp aan de kaak gesteld. We zijn zeer benieuwd of de deputatie dit alles gaat blijven negeren en toch een vergunning aflevert voor een nieuwe puinbreker in de Vekestraat. We houden jullie verder op de hoogte.


  Bron: Het Laatste Nieuws

  20-09-2013 om 15:52 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (6 Stemmen)
  Categorie:Kampenhout-Sas
  Tags:Kampenhout, Kampenhout-Sas, Haacht, Boortmeerbeek, bijzonder economisch knooppunt, BEK, PRUP, milieuvergunning, bouwvergunning, Vlaams-Brabant, deputatie, Vekestraat, Oudestraat, Johan Millon, puinbreker, breekwerf, afvalberg, Julien Dekeyser
  >> Reageer (0)
  10-09-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gemeente Haacht blijft voorstander van tram tot Haacht Station
  De brief van Vlaams minister Crevits (CD&V), waarin ze aankondigt dat de sneltram tot Haacht voorlopig wordt uitgesteld, zorgt voor gematigde positieve reacties bij de betrokken gemeenten. Schepen Mark Feyaerts (sp.a) van Haacht: "Ergens hadden we wel graag gehad dat die tramlijn er had kunnen komen. Het college stemde met die tramlijn in voor zover dat zij zou eindigen aan Haacht Station. Om die reden vinden wij het spijtig dat de minister voorlopig van de plannen afziet en dus de lijn Brussel-Haacht niet zal aangelegd worden."

  De plannen zijn uitgesteld tot na 2020. De Lijn zal zich nu beperken tot een tramlijn tussen Brussel-Noord en de luchthaven van Zaventem.

  Bijlagen:
  2013-09-10 Radio 2 Vlaams-Brabant - Tram Haacht.mp3 (753.7 KB)   

  10-09-2013 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  Categorie:Sneltram
  Tags:sneltram, tramlijn, tram, De Lijn, Brabantnet, mobiliteitsvisie 2020, Brussel, Zaventem, Kampenhout, Haacht, Keerbergen, Tremelo, Rotselaar, Heist-op-den-Berg, tracé, MER, Lombaarden, Haachtsesteenweg, Haacht-Station, Mark Feyaerts, Hilde Crevits
  >> Reageer (0)
  05-09-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.453 bezwaren tegen puinbreker op Kampenhout-Sas

  Er werden in totaal 453 bezwaarschriften ingediend tegen de komst van een nieuw afvalbedrijf in de Vekestraat in Kampenhout. Zowel de Vlaamse regering als de provincieraad beslisten onlangs nog om geen nieuwe afvalverwerkers toe te laten op Kampenhout-Sas. Met deze bezwaarschriften willen we onze politici op deze beloftes wijzen!

  Het schepencollege van Kampenhout heeft alvast een negatief standpunt ingenomen en op woensdag 11 september 2013 geeft de provinciale milieuvergunningscommissie (PMVC) haar advies.

  Ons advies is klaar en duidelijk. Industrie: JA. Verbrandingsovens, nieuwe afvalverwerkers of andere vervuilende industrie tussen onze woonwijken: NEE!!!


  Bron: Het Laatste Nieuws


  Bron: Het Nieuwsblad


  Bron: Ring TV


  Zie ook:

  Radio 2:  Nieuws Vlaams-Brabant van 29 augustus 2013

  Gazet van Antwerpen:  Bezwaarschriften

  Bijlagen:
  2013-08-29 Radio 2 Vlaams-Brabant - Puinbreker.mp3 (810 KB)   

  05-09-2013 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (7 Stemmen)
  Categorie:Kampenhout-Sas
  Tags:Kampenhout, Kampenhout-Sas, Haacht, Boortmeerbeek, bijzonder economisch knooppunt, BEK, PRUP, bezwaarschrift, PMVC, industriezone, bedrijventerrein, Vlaams-Brabant, Vekestraat, Oudestraat, Johan Millon, puinbreker, breekwerf
  >> Reageer (0)
  02-09-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Milieuvergunning voor nieuwe afvaloven in Beringen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen De bestendige deputatie van de provincie Limburg heeft een milieuvergunning verleend aan Bionerga voor de bouw van een nieuwe afvalverbrandingsoven op het industrieterrein Ravenshout in Beringen.

  De nieuwe oven vervangt op termijn de oude afvalverbrandingsoven in Houthalen-Helchteren. Er zal jaarlijks 200.000 ton niet-gerecycleerd Limburgs restafval verwerkt worden. De warmte die daarbij vrijkomt, wordt omgezet in stoom en elektriciteit voor chemiebedrijf Borealis dat op hetzelfde industrieterrein gelegen is.

  Het openbaar onderzoek vond plaats in het voorjaar. Eind april waren er 2 infosessies voor de inwoners. Er werden 941 bezwaarschriften ingediend, vooral ondertekend door gezinnen die rechtstreeks betrokken zijn. Deze bezwaarschriften werden op slechts één week verzameld door de werkgroep Ovenbodig die zich verzet tegen de komst van deze 'superoven' in Beringen.

  De deputatie zet nu dus het licht op groen voor de milieuvergunning. Werkgroep Ovenbodig betreurt vooral de eenzijdige communicatie over dit project. De inwoners kregen enkel informatie over de verbrandingsoven via Bionerga zelf. "Het kan toch niet dat wij steeds moeten luisteren naar een goednieuwsshow van dit bedrijf zonder dat er rekening gehouden wordt met de cumulatieve effecten." Ovenbodig eist onder andere om een nulmeting te verrichten vooraleer de definitieve beslissing gemaakt wordt. In deze nulmeting moet men de effecten van de huidige industrie meenemen om zo te kijken of de leefbaarheid van de mensen niet in het gedrang komt.

  De volgende stap in het dossier-Bionerga is de aanvraag van de bouwvergunning. Verwacht wordt dat de werken in september 2014 kunnen starten.

  02-09-2013 om 12:17 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (4 Stemmen)
  Categorie:Ovens: Bionerga
  Tags:afvalverbrandingsoven, verbrandingsoven, afvaloven, vuilverbrander, afvalenergiecentrale, biostoomcentrale, Bionerga, Limburg, Houthalen-Helchteren, Beringen, Paal, Ravenshout, Tervant, Borealis, Dow Chemicals, milieuvergunning, Ovenbodig, bezwaarschrift
  >> Reageer (0)
  23-08-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwe afvalverwerker komt naar Kampenhout-Sas
  Klik op de afbeelding om de link te volgen We maken ons al een hele tijd zorgen over de oprichting van het "bijzonder economisch knooppunt Kampenhout-Sas" en de daarbij horende creatie van 25 ha nieuwe bedrijventerreinen (zie o.a. blog van 4 juni 2012). Terecht, zo blijkt nu. Amper een jaar nadat we waarschuwden dat het PRUP dat de beruchte afvaloven moest tegenhouden als pasmunt gebruikt/misbruikt werd om andere ongewenste bedrijven in Kampenhout-Sas toe te laten, blijken niet minder dan 3 afvalbedrijven zich te willen vestigen op het nieuwe industrieterrein aan de Vekestraat in Kampenhout (achter de Gamma). Ondanks het feit dat de Vlaamse regering al in 2011 besloot om via de tweede herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) nieuwe afvalverwerkingsactiviteiten uit te sluiten in de zone rond Kampenhout-Sas en ondanks het feit dat het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant (RSVB) in 2012 eveneens bepaalde dat "loutere afvalverwerkingsactiviteiten uitgesloten worden binnen de bedrijvenzones in het bijzonder economisch knooppunt Kampenhout-Sas", zorgde het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) voor een rode loper voor minstens 3 nieuwe afvalverwerkers op een moment dat iedereen zich enkel focuste op de bepalingen in datzelfde PRUP met betrekking tot de afvaloven.

  Eerste in het rijtje van nieuwe afvalverwerkers op Kampenhout-Sas is Grondwerken Johan Millon bvba, die aan de Vekestraat een nieuwe breekwerf voor het breken van puin afkomstig van bouw- en sloopafval en een opslagplaats voor de behandeling van grondoverschotten en inerte materialen wil uitbaten. Om deze puinbreker te bevoorraden, worden dagelijks 33 vrachtwagens voorzien die van en naar de site rijden. We hoeven je niet te vertellen dat een dergelijke activiteit in open lucht een enorme stofemissie zal veroorzaken die op droge dagen zeer ver kan reiken. Bovendien is er weinig controle op de samenstelling van de afvalstoffen. Zoals algemeen geweten, kan bouwafval asbestresten of andere giftige stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Vooral de wijken Vekestraat-Oudestraat-Paepestraat-Groenstraat, Haacht-Station en alles in een straal van 1 à 2 km daarrond zullen getroffen worden door het fijn stof van deze installatie. Naast stofhinder kan een puinbreker tot 120 decibel geluidshinder veroorzaken, wat de omwonenden in de Vekestraat en de Oudestraat zeer veel overlast kan bezorgen. Ter vergelijking: een straaljager die door de geluidsbarrière vliegt, produceert zo'n 80-89 dB.

  Zoals we dit stilaan gewend zijn bij dergelijke projecten, werd het openbaar onderzoek naar de milieuvergunningsaanvraag in volle zomervakantie gelanceerd met een minimum aan publiciteit. Er resten ons dan ook nog slechts 3 dagen om te reageren. Nog tot maandag 26 augustus 2013 kan iedereen die dit wenst een bezwaarschrift indienen tegen het afleveren van een milieuvergunning voor deze breekwerf.

  Om je te helpen bij het opstellen van een bezwaarschrift, vind je hieronder een voorbeeld. Je kan dit uitprinten, naam en adres toevoegen, handtekening plaatsen, en uiterlijk maandag 26 januari om 20u afgeven op het inzamelpunt van actiecomité Kampenhout-Sas Ademt op de Elleveldweg 8 te Haacht (Wespelaar).

  Bezwaarschrift milieuvergunning puinbreker Millon (Word)

  Het beste kan je natuurlijk zelf een bezwaarschrift schrijven met je eigen redenen waarom je tegen een milieuvergunning voor deze nieuwe installatie bent, maar je kan ook het bovenstaande bezwaarschrift gebruiken en in zijn geheel overnemen, of er punten aan toevoegen of weglaten die je zelf al dan niet belangrijk vindt.

  Voor deze breekwerf van Grondwerken Millon is het vijf na twaalf. Maar met jullie (massale) steun kunnen we deze nieuwe vervuilende activiteit in onze regio tegenhouden. We willen dan ook iedereen oproepen om een bezwaarschrift te ondertekenen en af te geven op het inzamelpunt van actiecomité Kampenhout-Sas Ademt. Wij zorgen er dan voor dat het op een correcte manier aan de gemeente wordt overgemaakt. DOEN !!!! Alvast bedankt voor jullie hulp.

  Bijlagen:
  Bezwaarschrift puinbreker Johan Millon bvba.doc (42 KB)   

  23-08-2013 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (13 Stemmen)
  Categorie:Kampenhout-Sas
  Tags:Kampenhout, Kampenhout-Sas, Haacht, Boortmeerbeek, bijzonder economisch knooppunt, BEK, Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan, PRUP, RSV, RSVB, industriezone, bedrijventerrein, Vlaams-Brabant, Vekestraat, Oudestraat, Johan Millon, puinbreker, breekwerf
  >> Reageer (2)
  23-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sneltram van Brussel tot Haacht, tracé tot in Heist komt er niet

  De Lijn heeft haar plannen verduidelijkt voor een sneltram tussen Brussel en Haacht. De tramlijn zou tegen 2025 aangelegd worden en het eindstation zou aan de Lombaarden in Haacht komen. Het tracé tussen Haacht en Heist-op-den-Berg over Keerbergen wordt definitief afgevoerd omdat het niet rendabel zou zijn. In deze gemeentes, waar fel geprotesteerd werd tegen de komst van de tram, wordt dan ook opgelucht gereageerd.

  Maar ook het tracé tussen Brussel en Haacht stoot op veel weerstand. In Kampenhout is men vooral boos omdat de Haachtsesteenweg, waar nog maar net buslanen zijn aangelegd, volledig zou moeten heraangelegd worden. En in Haacht zou een eindstation aan de Lombaarden betekenen dat een heel stuk groene zone moet verdwijnen. Bovendien zou er een lus gemaakt worden rond het centrum van Haacht wat een zware impact op de omgeving met tal van onteigeningen zou meebrengen. Het gemeentebestuur van Haacht is als enige gemeente in de betrokken regio voorstander van de komst van een sneltram.  Bron: Het Laatste Nieuws


  Bron: Het Nieuwsblad


  Bron: Het Laatste Nieuws


  Bron: Ring TV


  Bron: ROB TV


  Bron: ROB TV

  23-05-2013 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (10 Stemmen)
  Categorie:Sneltram
  Tags:sneltram, tramlijn, tram, De Lijn, Brabantnet, mobiliteitsvisie 2020, Brussel, Zaventem, Kampenhout, Haacht, Keerbergen, Tremelo, Rotselaar, Heist-op-den-Berg, tracé, MER, Lombaarden, Haachtsesteenweg, Joost Swinnen, Johan Van Looy, N-VA
  >> Reageer (0)
  24-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gemeentebestuur Haacht voorstander van tram

  Bron: Het Nieuwsblad


  Bron: Het Laatste Nieuws

  24-04-2013 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  Categorie:Sneltram
  Tags:sneltram, tramlijn, tram, Brabantnet, mobiliteitsvisie 2020, Brussel, Zaventem, Kampenhout, Haacht, Keerbergen, Heist-op-den-Berg, Haachtsesteenweg, Lombaarden, tracé, Frank Vannetelbosch, Mark Feyaerts, Paul De Troyer, Kris Leaerts, Dominick Vansevenant
  >> Reageer (0)
  05-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Einde van recreatief gebruik jaagpad Tildonk Sas in zicht
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Aan Tildonk Sas (het eerstvolgende sas na Kampenhout-Sas in de richting van Leuven) heeft bouwbedrijf Celis de toelating gekregen om een nieuw industrieterrein te ontwikkelen én te exploiteren, ook al is de enige weg om er te geraken via het jaagpad langs het kanaal Leuven-Dijle.

  Dit betekent dat binnenkort een groot stuk van het jaagpad aan Tildonk Sas (zo'n 1 kilometer) dat momenteel voor recreatie gebruikt wordt door wandelaars, joggers en fietsers, zal moeten verdwijnen om plaats te maken voor zware vrachtwagens, die daarna ook nog eens door de dorpskernen van Tildonk en Wespelaar zullen rijden met extra risico's voor de schoolkinderen en andere zwakke weggebruikers.

  Ondanks fel protest van de oppositie (N-VA en CD&V) keurde de bestuursmeerderheid van Haacht (Open VLD, sp.a en Groen) dit voorstel in de gemeenteraad toch goed. Opnieuw een mooi stuk natuur en een toeristisch/recreatieve trekpleister voor onze streek die moet wijken voor industrie, en dat terwijl er nog genoeg alternatieve industriegronden voorhanden zijn. Jammer.


  Bron: Het Laatste Nieuws


  Bron: Het Nieuwsblad


  Zie ook:

  Fotoreportage jaagpad Tildonk Sas

  05-04-2013 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (10 Stemmen)
  Categorie:Tildonk Sas
  Tags:Haacht, Tildonk, Sas, Hambos, Trebos, Kruineike, Kruineikebrug, André Celis, Kani, bouwmaterialen, Waterwegen en Zeekanaal, WenZ, kanaal, Leuven-Dijle, aanlegstijger, ontsluiting, jaagpad, Vaartdijk, bedrijvenzone, industriezone, N26
  >> Reageer (0)
  22-03-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sneltram stopt mogelijk in Haacht

  Het ziet er naar uit dat de geplande sneltram tussen Heist-op-den-Berg en Brussel er, alvast voor een gedeelte van het traject, niet zal komen. De weerstand waarop het project in Keerbergen, Tremelo en Heist-op-den-Berg stuit, zou De Lijn van haar oorspronkelijke plannen doen afzien.

  Voor het traject tussen Haacht en Brussel zou er dan weer wel een draagvlak bestaan, al is ook de gemeente Kampenhout zeker geen vragende partij. Het meest logische tracé over Kampenhout loopt immers via de Haachtsesteenweg (N21), waar enkele jaren geleden nog maar pas nieuwe busbanen werden aangelegd.

  Het gemeentebestuur van Haacht is dan weer wel "absoluut voorstander" van een tramverbinding tussen Haacht en Brussel, zegt schepen van mobiliteit Mark Feyaerts (sp.a). Hij ziet voor Haacht zelfs plaats voor een eindstation met carpool-parking weggelegd. Mogelijk wordt hiervoor gedacht aan de achterkant van Lombaarden, een stuk natuurgebied vlakbij het centrum van Haacht dat de huidige bestuursmeerderheid wil omvormen tot KMO-zone.

  De Lijn plant op 23 april 2013 een officieel overleg met de betrokken gemeenten. Hopelijk komt er tegen dan meer duidelijkheid.


  Bron: Het Laatste Nieuws


  Bron: ROB TV


  Bron: Ring TV


  Bron: ROB TV

  22-03-2013 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (7 Stemmen)
  Categorie:Sneltram
  Tags:sneltram, tramlijn, tram, De Lijn, Brabantnet, mobiliteitsvisie 2020, Brussel, Zaventem, Kampenhout, Haacht, Keerbergen, Tremelo, Rotselaar, Heist-op-den-Berg, tracé, MER, Lombaarden, Haachtsesteenweg
  >> Reageer (0)
  24-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Recover Energy trekt naar Raad van State
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Recover Energy, het bedrijf dat de fel omstreden afvalverbrandingsoven wil bouwen aan Kampenhout-Sas, stapt naar de Raad van State om de beslissing van Vlaams minister Muyters (N-VA) aan te vechten. Die keurde op 23 januari 2013 het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan goed dat de bouw van zo'n afvaloven onmogelijk moet maken.

  Recover Energy heeft nu 60 dagen tijd om protest aan te tekenen en het PRUP ongeldig te laten verklaren, en zal dat ook doen via de zogenaamde "lange procedure", waardoor een uitspraak pas over anderhalf jaar wordt verwacht. De afvalfirma hoopt zo op een "beter" politiek klimaat na de verkiezingen van 2014.

  Johan Boon van Recover Energy is niet te spreken over de beslissing van minister Muyters. "Ik vind het hallucinant dat dit nog wordt geslikt. Muyters verloochent zijn eigen visie op afvalbeleid. Het lijkt wel alsof het enige parlement dat in ons land bestaat, de Raad van State is. Ook Muyters kon vermoeden dat we protest gingen aantekenen", zegt hij. "En wat gezegd van het kabinet van minister Crevits (CD&V) dat het dossier bewust vertraagt door geen handtekening te zetten onder het document dat een samenwerking met Waterwegen en Zeekanaal mogelijk maakt? Zonder die handtekening kunnen we geen milieuaanvraag indienen terwijl ons dossier al eeuwen klaarligt."

  Wat Johan Boon er niet bij vertelt, is dat er in de Vlaamse afvalverbrandingsovens nog steeds overcapaciteit is en dat afval uit het buitenland moet ingevoerd worden om de bestaande ovens draaiende de houden. Met de voortslepende economische crisis, de steeds verder dalende afvalberg in Vlaanderen, de mentaliteitswijziging naar meer duurzame oplossingen voor het afvalprobleem en de bewustwording van de gevaren van afvalverbranding voor de volksgezondheid, zal deze situatie de eerste jaren waarschijnlijk niet veranderen. De kans dat de afvalfirma van de broers De Coninck deze zaak wint bij de Raad van State, blijft hoe dan ook bijzonder klein. En moest dat toch het geval zijn, zal er ook na de verkiezingen van 2014 geen enkele politicus te vinden zijn die zijn of haar vingers wil verbranden aan dit controversiële project waartegen al meer dan 25.000 mensen een bezwaarschrift hebben ingediend.


  Bron: ROB TV


  Bron: Ring TV


  Zie ook:

  Het Nieuwsblad:  Recover Energy trekt naar Raad van State

  ROB TV:  Recover Energy stapt naar Raad van State

  Ring TV:  Actiecomité 'Kampenhout-Sas Ademt'

  Het Nieuwsblad:  Provinciebestuur opgetogen met beslissing

  24-01-2013 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  Categorie:Recover Energy
  Tags:afvalverbrandingsoven, verbrandingsoven, afvaloven, afvalenergiecentrale, afvalverbranding, Recover Energy, De Coninck, Johan Boon, Kampenhout, Kampenhout-Sas, Vlaams-Brabant, PRUP, ruimtelijke ordening, Philippe Muyters, Hilde Crevits, Raad van State
  >> Reageer (0)
  23-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Afvaloven hoogstwaarschijnlijk gestopt
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Minister van ruimtelijke ordening Philippe Muyters (N-VA) tekende vandaag het ministerieel besluit dat de komst van een afvalverbrandingsoven aan Kampenhout-Sas zo goed als onmogelijk maakt. Het lijkt er sterk op dat hiermee de strijd gestreden is: DE OVEN KOMT ER NIET !!

  Het PRUP (provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan) "bijzonder economisch knooppunt Kampenhout-Sas", dat op 23 oktober 2012 al door de provincie Vlaams-Brabant werd goedgekeurd, bepaalt immers dat afvalverwerkingsactiviteiten (en dus ook afvalverbranding) niet toegelaten zijn in het economisch knooppunt Kampenhout-Sas, en dus ook niet op de plaats waar Recover Energy de oven wilde bouwen. Door de beslissing van Muyters wordt dit PRUP officieel van kracht en valt ook het doek over de jarenlange strijd van duizenden omwonenden tegen de fel betwiste plannen van de ovenbouwer.

  Voor deze laatste rest nu enkel nog de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Raad van State, maar de kans dat Recover Energy daar gelijk haalt, is bijzonder klein. Zelfs al zou de bouwvergunning toch worden afgeleverd, dan is er ook nog een milieuvergunning nodig die regelrecht in strijd zou zijn met het zopas goedgekeurde PRUP. We blijven alle eventuele beroepsprocedures verder opvolgen, maar een ovenvrije toekomst voor Kampenhout-Sas wordt met deze beslissing nu toch wel zeer reëel.

  Minister Muyters keurde het plan goed op 23 januari 2013. Het PRUP zal van kracht worden 14 dagen na de publicatie in het Staatsblad. Het ministerieel besluit kan je hier lezen.


  Zie ook:

  Het Nieuwsblad:  Kans op verbrandingsoven aan Sas nu (bijna) nihil

  Gazet van Antwerpen:  Kansen voor verbrandingsoven worden klein

  ROB TV:  Stop de Oven krijgt gelijk

  Provincie Vlaams-Brabant:  PRUP 'Bijzonder Economisch Knooppunt Kampenhout-Sas' goedgekeurd

  Bijlagen:
  Ministerieel besluit goedkeuring PRUP Kampenhout-Sas 23-01-2013.pdf (376.6 KB)   

  23-01-2013 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  Categorie:Recover Energy
  Tags:afvalverbrandingsoven, verbrandingsoven, afvaloven, afvalenergiecentrale, afvalverbranding, Recover Energy, De Coninck, Kampenhout, Kampenhout-Sas, Vlaams-Brabant, PRUP, provincieraad, ruimtelijke ordening, Philippe Muyters, N-VA
  >> Reageer (0)
  21-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Plannen voor sneltram van Heist-op-den-Berg over Keerbergen, Haacht, Kampenhout, Zaventem naar Brussel
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Dagelijks pendelen meer dan 400.000 pendelaars met de fiets, de trein, de bus of de auto van en naar onze hoofdstad. Dit zorgt voor een grote mobiliteitsdruk rond Brussel. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits wil samen met De Lijn de verkeersknoop rond Brussel aanpakken. 10 van de 16 snelwegstroken met structurele files liggen immers in Vlaams-Brabant en op de Ring rond Brussel.

  Daarom is het plan opgevat om door de aanleg van vier nieuwe tramlijnen van, naar en rond de hoofdstad, de provincie Vlaams-Brabant mobieler te maken. Een zeer ambitieus project, dat men de naam "Brabantnet" heeft gegeven.

  Over deze tramlijnen wordt al lang gesproken. Toch komt het nieuws over de plannen van De Lijn als een verrassing, zeker na de recente aanleg van de busbanen op de Haachtsesteenweg in Kampenhout. Veel mensen zitten terecht met een berg vragen. Waar komt het tracé van de sneltram juist, en kunnen we er nog iets aan doen om dit tegen te houden? Een klein overzicht van de stand van zaken.

  4 nieuwe tramlijnen van, naar en rond Brussel

  Drie lijnen zouden Heist-op-den-Berg, Boom en Ninove verbinden met het Noordstation in Brussel. Een vierde lijn, de zogenaamde Ringtram, ondersteunt de ontlasting van de ring rond Brussel.

  Op basis van de zogenaamde "Mobiliteitsvisie 2020" van De Lijn, worden de volgende vier tramverbindingen naar voren geschoven:
  • Heist-op-den-Berg – Haacht – Zaventem Luchthaven – Brussel
  • Boom – Willebroek – Londerzeel – Brussel
  • Ninove/Gooik – Dilbeek – Brussel
  • Ringtram Rand Brussel: Jette – Heizel – Vilvoorde – Zaventem Luchthaven – Kraainem – Tervuren
  De definitieve routes van de tramlijnen zijn nog niet bekend. De Lijn schuift voorlopig alleen de grote lijnen van het tracé naar voren. Tegen de zomer van 2013 moet de maatschappij dan haar voorkeurtracés bekend maken.

  Tramlijn van Heist-op-den-Berg naar Brussel

  De tramlijn die actiecomité "Kampenhout-Sas Ademt" het meest interesseert, is natuurlijk de lijn van Heist-op-den-Berg naar Brussel. Het voorkeurstracé van deze tramlijn leidt via Keerbergen. Tussen Heist en Keerbergen kan een tracé doorheen open ruimte worden gevolgd. Keerbergen wordt ofwel centraal doorheen de kern, ofwel ten westen langs de kern, ofwel ten oosten langs het Atheneum bediend. Tussen Keerbergen en Haacht zou parallel aan de Haachtsebaan een vrijliggend tracé worden uitgewerkt, om de doorstroming te garanderen. Hiervoor is een extra brug over de Dijle nodig. De halte nabij het centrum van Haacht zou ter hoogte van de parking aan de Lombaardenlaan worden voorzien. Vervolgens leidt de route langs het oosten en het zuiden van de kern, om via de Stationsstraat en een nieuw viaduct ongelijkvloers de spoorlijn te kruisen. Voor de kruising van het kanaal Leuven-Dijle en van de Leuvensesteenweg (N26) zijn verschillende variante oplossingen onderzocht.

  Tussen Kampenhout Sas en Brussel leidt loopt het tracé via de Haachtsesteenweg (N21). Deze zou volledig moeten heraangelegd worden, gezien het groot aantal kruispunten op deze steenweg. De recent aangelegde busbaan in enkele richting biedt onvoldoende ruimte voor een tramlijn in elke richting, wat dus nieuwe wegenwerken op de Haachtsesteenweg impliceert ten behoeve van dit tracé. Vandaar gaat de tram richting Brucargo. Voorbij Brucargo wordt opnieuw de Haachtsesteenweg gevolgd tot aan het toekomstige metrostation Bordet, om vanaf daar de Leopold III laan te volgen of over de Josaphat-site te rijden. Dit tracé heeft het nadeel dat de terminal van de luchthaven niet wordt bediend. Om dit op te lossen, werden verschillende alternatieven uitgewerkt via een bocht rondom de startbaan.

  Verloop van de procedure

  Op maandag 12 november 2012 startte de publieke consultatie voor de opmaak van het Plan-MER (milieu-effectenrapport). Dit betekent dat al wie in een van de betrokken gemeenten woont, opmerkingen kan formuleren op de kennisgevingsnota. Let op: dit is geen bezwaarschriftenprocedure. Het is dus niet mogelijk om in deze fase bezwaar in te dienen tegen de komst van de sneltram, enkel opmerkingen op de kennisgevingsnota. Vanuit jouw kennis van de omgeving kan je de milieueffecten aangeven die volgens jou extra onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven. Milieueffecten zijn onder meer effecten op de gezondheid en veiligheid van de mens, op mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen en op bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap en geluid.

  Nog geen tracé gekozen

  Tot en met vrijdag 11 januari 2013 kan je je opmerkingen bezorgen aan het gemeentebestuur of aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer van de Vlaamse overheid. Geef daarbij duidelijk aan op welke tramverbinding uw opmerkingen betrekking hebben. Je opmerkingen worden verwerkt in de richtlijnen die worden opgesteld voor de uitvoering van het plan-MER. Een blanco inspraakformulier kan je hier downloaden. Op basis van de resultaten zullen één of meerdere voorkeurstracés weerhouden worden samen met een ruimtelijke inpassing van de verschillende tracés en een maatschappelijke kosten-baten analyse. In het najaar van 2013 zal De Lijn de resultaten van deze studies aan de Vlaamse Regering overmaken. Daarna volgen nog verschillende inspraakmomenten waarop eventueel bezwaarschriften kunnen ingediend worden tegen de voorgestelde plannen. De exacte tracés van de tramlijnen zijn dus nog helemaal niet gekend. Het is zelfs nog helemaal niet zeker dat de sneltram er ooit komt. Actiecomité "Kampenhout-Sas Ademt" blijft dit dossier uiteraard op de voet opvolgen.

  Nuttige links

  Kennisgevingsnota tramlijn Heist-op-den-Berg – Brussel (60 MB)
  Informatie over de inspraakprocedure op de website van de Vlaamse overheid
  Website De Lijn van het project "Brabantnet"
  Info tram Heist-op-den-Berg (actiecomité)
  Info gemeente Haacht
  Info gemeente Kampenhout

  Bijlagen:
  Inspraakformulier Heist-op-den-Berg versie Diepestraat.doc (47.5 KB)   
  Inspraakformulier Heist-op-den-Berg versie Hogebrugstraat.doc (45.5 KB)   
  Inspraakformulier Heist-op-den-Berg versie Kasteelstraat.doc (55.5 KB)   
  Inspraakformulier Heist-op-den-Berg versie Oudekattestraat.doc (55 KB)   
  Inspraakformulier Heist-op-den-Berg versie Vleugelarendijk.doc (50 KB)   
  Standpunt gemeentebestuur Keerbergen Tramlijn Plan-MER.pdf (74.6 KB)   

  21-12-2012 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (8 Stemmen)
  Categorie:Sneltram
  Tags:sneltram, tramlijn, tram, De Lijn, Brabantnet, mobiliteitsvisie 2020, Brussel, Zaventem, Kampenhout, Haacht, Keerbergen, Tremelo, Rotselaar, Heist-op-den-Berg, tracé, MER, Lombaarden, Haachtsesteenweg
  >> Reageer (0)
  23-10-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Provincieraad keurt PRUP goed dat oven moet tegenhouden
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Op dinsdag 23 oktober 2012 werd een belangrijke stap gezet in de strijd tegen de komst van de afvalverbrandingsoven aan Kampenhout-Sas. De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde unaniem het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) goed waarin staat dat afvalverwerkingsactiviteiten (en dus ook afvalverbranding) niet toegelaten zijn op de plaats waar Recover Energy de oven wilde bouwen.

  De beslissing van de provincieraad moet nu nog naar minister van ruimtelijke ordening Philippe Muyters ter goedkeuring, maar aangezien de minister 3 maanden geleden al een gunstig advies uitbracht, is dit nog slechts een formaliteit. Wanneer het PRUP in voege treedt, zal er (behoudens beroepsprocedures vanwege Recover Energy) geen afvaloven meer kunnen gebouwd worden op Kampenhout-Sas.

  Op basis waarvan zal de oven dan tegengehouden worden? Voor de bouwvergunning die Recover Energy in februari van dit jaar indiende, komt dit PRUP wellicht te laat. De beslissing hieromtrent wordt immers nog voor het einde van het jaar verwacht. Het PRUP zal wellicht ten vroegste begin volgend jaar in voege treden, en een Ruimtelijk Uitvoeringsplan werkt in principe niet retroactief. Maar daarna moet de ovenbouwer nog een milieuvergunningsaanvraag indienen bij de provincie Vlaams-Brabant. En dat is tot op heden nog altijd niet gebeurd. Als die er komt, zal het PRUP al van kracht zijn en kan de provincie op basis hiervan de milieuvergunning weigeren. Zelfs wanneer Recover Energy daarna naar Vlaams minister van leefmilieu Joke Schauvliege zou gaan, moet de minister op basis van dit PRUP de eventuele beroepsprocedure van de ovenbouwer afkeuren.

  Goed nieuws dus voor onze strijd tegen de oven. Maar het PRUP heeft ook een belangrijke keerzijde: met de definitieve vaststelling van het "bijzonder economisch knooppunt Kampenhout-Sas" is ook het nieuwe bedrijventerrein tussen de Oudestraat en de Vekestraat een feit. Hierdoor wordt zo'n 25 ha landbouwgrond getransformeerd in industrieterrein, en dat terwijl er nog een enorme leegstand is op de bestaande bedrijventerreinen van Kampenhout-Sas. Een regelrechte schande, en zoals eerder gezegd (zie blog van 4 juni 2012) is dit wellicht de prijs die moest betaald worden om de afvaloven tegen te houden.

  In de nieuwe en bestaande bedrijvenzones zullen, naast afvalverbrandingsovens, zich ook geen andere zogenaamde "Seveso"-bedrijven (de meest vervuilende) kunnen vestigen. Voor actiecomité "Kampenhout-Sas Ademt" is dit echter niet voldoende. Er is namelijk ook nog de file-problematiek aan het Sas, die nu al tot de meest dramatische in Oost-Brabant behoort. Verder is er de overstromingsgevoeligheid van het gebied en de gevolgen hiervan voor de kwaliteit van het grondwater, de impact op de leefbaarheid voor de omwonenden in de Vekestraat en de Oudestraat, de mogelijke gevolgen voor fauna en flora (wat gebeurt er met het bos ten oosten van de nieuwe bedrijvenzone dat nu als "bufferzone" ingekleurd staat?), enz. Als de afvaloven er dankzij dit PRUP niet komt, is er absoluut reden om te juichen. Maar we zullen er wel een dure afkoopsom voor betaald hebben.


  Bron: De Streekkrant


  Bron: Het Laatste Nieuws


  Bron: Passe-Partout


  Bron: Ring TV


  Zie ook:

  Het Nieuwsblad:  Provincie maakt komst verbrandingsoven onmogelijk

  23-10-2012 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (5 Stemmen)
  Categorie:Recover Energy
  Tags:afvalverbrandingsoven, verbrandingsoven, afvaloven, afvalenergiecentrale, afvalverbranding, Recover Energy, De Coninck, Kampenhout, Kampenhout-Sas, Vlaams-Brabant, PRUP, provincieraad, ruimtelijke ordening, Philippe Muyters, N-VA
  >> Reageer (0)
  07-10-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Laat ons gefocust blijven op de strijd tegen de oven, niet tegen elkaar
  Klik op de afbeelding om de link te volgen In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2012 wordt de laatste dagen zwaar uitgehaald naar bepaalde politieke partijen. Actiecomité 'Kampenhout-Sas Ademt' distantieert zich van dergelijke lastercampagnes waarbij de strijd tegen de afvaloven misbruikt wordt voor politiek moddergooien, zeker als hierbij onvolledige of zelfs totaal foutieve informatie de wereld wordt ingestuurd met als enige doel schade toe te brengen aan de politieke tegenstander.

  In plaats van elkaar te bekladden, zouden we beter onze pijlen richten naar onze échte tegenstander Recover Energy, want dat is de enige winnaar van dergelijke politieke afrekeningen. In de strijd tegen de afvaloven is het uitermate belangrijk dat we solidair zijn en de krachten bundelen, want de steun van elk van ons, van welke politieke kleur dan ook, is nodig om dit gevaar dat ons allemaal bedreigt en waar we allemaal tegen zijn, voorgoed te stoppen.

  Door al de misleidende informatie van de afgelopen dagen weten velen niet meer wat ze nog moeten geloven. Vandaar een korte stand van zaken:

  Recover Energy heeft een bouwaanvraag voor de afvaloven ingediend bij het Vlaams Gewest. Een gemene truk, want normaal is dit de bevoegdheid van de gemeente, die nu buitenspel gezet wordt. Tegen deze bouwaanvraag werden meer dan 25.000 bezwaarschriften ingediend. Het is de gedelegeerd stedenbouwkundig ambtenaar van het Vlaams Gewest die binnen een tweetal maanden zal beslissen over de bouwvergunning. Tegen deze beslissing kan nog klacht ingediend worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Recent werd beweerd dat minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (N-VA) deze beslissing zou kunnen beinvloeden. Zoals iedereen weet, is het echter wettelijk verboden om politieke druk uit te oefenen op de ambtenarij. Moest dit toch gebeuren, is opnieuw de Raad voor Vergunningsbetwistingen bevoegd en kan de betrokken minister op het matje geroepen worden en in ernstige situaties zelfs gerechtelijk vervolgd worden.

  Naast een bouwvergunning is er ook een milieuvergunning nodig, die zo mogelijk nog veel belangrijker is gezien de aard van het dossier. Tot hiertoe heeft Recover Energy echter nog steeds geen milieuvergunningsaanvraag ingediend. Zodra dit gebeurt, volgt er terug een openbaar onderzoek waarbij opnieuw bezwaarschriften kunnen ingediend worden. Het is de Vlaams minister van leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) die beslist over het toekennen van de milieuvergunning.

  Ondertussen zijn er ook wettelijke stappen ondernomen om de bouw van de verbrandingsoven onmogelijk te maken in Kampenhout-Sas. Eerst was er de wijziging van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) waar door minister Muyters bepaald werd dat afvalverwerkingsactiviteiten uitgesloten zijn in het bijzonder economisch knooppunt Kampenhout-Sas. De verwarring was echter groot toen gezien de definitie van het "bijzonder economisch knooppunt" bleek dat dit enkel betrekking heeft op de zone ten noorden van het kanaal. De site van Recover Energy ligt echter ten zuiden van het kanaal.

  Vervolgens heeft de provincie Vlaams-Brabant een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) gemaakt dat ook betrekking heeft op het gebied ten zuiden van het kanaal, m.a.w. daar waar de verbrandingsoven zou gebouwd worden. Ook voor dit PRUP heeft er een openbaar onderzoek plaatsgevonden. Van groot belang hierbij is het advies van de minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters, want als bevoegd minister moet hij na goedkeuring door de provincieraad dit PRUP bekrachtigen. Minister Muyters bracht op 22 juni 2012 een positief advies uit (zie bijlage), wat concreet betekent dat Muyters hiermee de doodsverklaring voor de afvaloven tekende: wanneer dit PRUP in voege treedt, zal de bouw van een afvalverbrandingsoven in heel het gebied rond Kampenhout-Sas onmogelijk zijn. Aangezien de minister reeds een gunstig advies uitbracht, is het vanzelfsprekend dat hij nadien ook datzelfde PRUP zal bekrachtigen nadat het door de provincieraad is goedgekeurd. Dat zou wellicht nog deze maand gebeuren.

  Betekent dit nu het definitieve einde van de oven? Laat ons hopen, maar zolang het nog niet zover is, moeten we op onze hoede zijn en met man en macht blijven strijden tegen de oven, want het spreekt voor zich dat ook Recover Energy zich niet zomaar zal laten doen en zal trachten om met alle mogelijke rechtsmiddelen toch zijn fel betwiste plannen door te drijven.

  Bijlagen:
  Advies Muyters van 22-06-2012 over PRUP Kampenhout-Sas.pdf (446.2 KB)   

  07-10-2012 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (10 Stemmen)
  Categorie:Recover Energy
  Tags:afvalverbrandingsoven, verbrandingsoven, afvaloven, afvalenergiecentrale, afvalverbranding, Recover Energy, De Coninck, Kampenhout, Kampenhout-Sas, bezwaarschrift, bouwvergunning, bouwaanvraag, Vlaams Gewest, Joke Schauvliege, CD&V, Philippe Muyters, N-VA
  >> Reageer (0)
  20-09-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beslissing over bouwvergunning oven pas binnen 2 maanden
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Na enkele maanden stilte is er terug nieuws over de afvaloven: de gemeente Kampenhout heeft aangekondigd dat ze alle bezwaarschriften (zo'n 26.000) heeft geanalyseerd. Er wordt nu gewerkt aan een rapport op basis waarvan de gemeente een advies zal formuleren. Dit zal één van de volgende weken gebeuren.

  De gedelegeerd stedenbouwkundig ambtenaar van het Vlaams Gewest heeft vervolgens 2 maanden de tijd om een beslissing te nemen over het bouwdossier. In tegenstelling tot wat sommigen beweren, is het niet de minister maar de gewestelijke administratie die de beslissing neemt over de bouwvergunning. Tegen deze beslissing is nog wel beroep mogelijk.

  20-09-2012 om 10:31 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (4 Stemmen)
  Categorie:Recover Energy
  Tags:afvalverbrandingsoven, verbrandingsoven, afvaloven, afvalenergiecentrale, afvalverbranding, Recover Energy, De Coninck, Kampenhout, Kampenhout-Sas, bezwaarschrift, bouwvergunning, bouwaanvraag, milieuvergunning, stedenbouw, Vlaams Gewest
  >> Reageer (0)
  04-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eindeloze wegenwerken + talloze onteigeningen bij komst 25 ha nieuwe industrie aan Kampenhout-Sas
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Volgens het milieueffectenrapport (MER), dat in november vorig jaar door de Vlaamse overheid werd goedgekeurd, zal de komst van 25 ha extra industrieterrein aan Kampenhout-Sas "de reeds oververzadigde wegvakken en knooppunten extra belasten met verzadigingsgraden van 160% tot gevolg. Om deze bijkomende verkeersvraag te kunnen opvangen en een vlotte doorstroming te garanderen dient men over te gaan tot de aanleg van een rijbaan met 2x2 rijstroken. Om deze te verwezenlijken dienen er veel onteigeningen te gebeuren langsheen de N26 Leuven-Mechelen".

  Op 13 maart 2012 zette de provincie Vlaams-Brabant het licht op groen voor een ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) dat deze nieuwe bedrijvenzone moet mogelijk maken. Van 26 april tot 25 juni 2012 loopt er een openbaar onderzoek waarin de burgers een bezwaarschrift kunnen indienen tegen de uitbreidingsplannen van de provincie.

  Actiecomité "Kampenhout-Sas Ademt" heeft zeer gemengde gevoelens bij dit ruimtelijk uitvoeringsplan. Langs de ene kant zijn wij zeer blij dat de provincie afvalverbranding wil uitsluiten in het hele gebied rond Kampenhout-Sas. Dat zou de komst van de gevreesde afvaloven in de toekomst definitief moeten verhinderen. Langs de andere kant hebben wij de indruk dat zowel de gemeentes als de provincie als tegenprestatie een vrijgeleide willen om deze nieuwe bedrijvenzone van 25 ha uit de grond te kunnen stampen. Wij hebben het nut van zo'n uitbreiding altijd betwist wegens de huidige leegstand van bestaande bedrijfsgebouwen in de regio en de slechte economische vooruitzichten. Bovendien gaf de Dienst Lokaal Waterbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij eerder al een ongunstig advies voor het nieuwe industrieterrein omwille van het overstromingsgevaar.

  Nu blijkt uit het milieueffectenrapport dat de impact op de mobiliteit, die op dit moment al één van de ergste is in Vlaams-Brabant, nog dermate zou verergeren dat de gewestweg tussen Leuven en Mechelen op termijn zou moeten verbreed worden van één naar twee rijstroken. Na de jarenlange werken voor de nieuwe brug over het kanaal en de onophoudelijke werken aan de Haachtsesteenweg, zou dit de zoveelste serie langdurige wegenwerken betekenen op de as N21/N26. Bovendien zouden talloze huizen op de Leuvense/Mechelsesteenweg een stuk van hun voortuin moeten inleveren. De boodschap die we krijgen is echter: wil je niet dat de afvaloven er komt, moet je deze 25 ha er maar bijnemen. Deze houding is onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. Het is ook onbegrijpelijk dat het PRUP in alle talen zwijgt over de dramatische gevolgen voor de mobiliteit in het milieueffectenrapport. Sommige politici willen dat deze nieuwe bedrijvenzone er ten allen prijze komt, en het dossier van de afvaloven wordt nu als pasmunt gebruikt.

  Op dinsdag 5 juni om 20u organiseert de provincie een informatieavond met een uitgebreide voorstelling van de uitbreidingsplannen en de mogelijkheid om vragen te stellen. Deze infoavond gaat door op Bedrijvensite De Malt, Leuvensesteenweg 352 te Boortmeerbeek. De toegang is gratis. Allen daarheen!


  Bron: Het Laatste Nieuws

  Bijlagen:
  MER PRUP Kampenhout-Sas (niet-technische samenvatting).pdf (2.1 MB)   

  04-06-2012 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (6 Stemmen)
  Categorie:Kampenhout-Sas
  Tags:Kampenhout, Kampenhout-Sas, bijzonder economisch knooppunt, Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan, PRUP, MER, industriezone, industrieterrein, Vlaams-Brabant, Vekestraat, Oudestraat, Haachtsesteenweg, N21, Leuvensesteenweg, Mechelsesteenweg, N26, VMM
  >> Reageer (0)


  STAND AFVALOVEN: provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan dat afvaloven verbiedt goedgekeurd door minister Muyters
  Foto

  Kampenhout-Sas Ademt op

  Institut de Veille Sanitaire:
  "Er is een significant statistisch verband tussen leven in de nabijheid van een verbrandings-oven en kanker, zowel bij mannen als bij vrouwen." (Frans
  ministerie van Volksgezondheid)

  Categorieën
 • Afval & Gezondheid (7)
 • Afvalverbranding (13)
 • Celis (4)
 • Kampenhout-Sas (39)
 • Mafrans (6)
 • Milieu: Overige (0)
 • Ovens: Bionerga (13)
 • Ovens: Isvag (5)
 • Ovens: Overige (7)
 • Recover Energy (35)
 • Sneltram (6)
 • Tildonk Sas (3)
 • Van Gansewinkel (5)

 • E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Archief per week
 • 10/09-16/09 2018
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/08-09/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 24/11-30/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 16/12-22/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 17/12-23/12 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 27/12-02/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 26/01-01/02 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 01/01-07/01 2001
 • 25/12-31/12 2000

  Foto

  Foto

  Delen


  (voor oudere artikels klik op het pijltje naar links onderaan deze pagina)  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!