Foto
Foto
acv nyrstar balen
Welkom op onze blog !!!!
Inhoud blog
 • CAO
 • Veiligheidsvergadering
 • ondernemingsraad december 2016
 • veiligheidscomité
  nuttige links
 • bruto naar netto loon
 • belasting berekenen
 • klein verlet
 • sociale wetgeving
 • krantenkoppen
 • weersverwachting
  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Nyrstar Balen

  17-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CAO

  CAO onderhandelingen

   


  Ontwerp InterProfessioneel Akkoord (IPA)


  Vorige week kwam een ontwerp akkoord tot stand op nationaal vlak.

  Belangrijke punten uit dit ontwerp zijn:

  • Een loonnorm van 1,1% boven de index
  • Een verlenging van alle brugpensioenakkoorden, maar de leeftijd gaat wel één jaar naar omhoog voor de meeste brugpensioenstelsels (in 2017: 56 i.p.v. 55 jaar voor bedrijf in herstructurering of in moeilijkheden; in 2018: 59 i.p.v. 58 jaar voor nachtarbeid, zware beroepen of lange loopbanen)
  • Verlenging van alle vormen van landingsbanen
  • Verhogen van vele sociale uitkeringen en plafonds

  Hoe nu verder?

   

  Alle partijen moeten nog hun goedkeuring geven aan dit ontwerp akkoord, inbegrepen de regering zelf. Het is dus nog niet zeker of dit akkoord passeert. De ervaring leert dat de regering al meer is tussengekomen, en dan wel in ons nadeel. Denk maar aan de éénzijdige ingrepen die de regering deed in de beschikbaarheid van bruggepensioneerden in het nadeel van de arbeiders. Maar ook aan vakbondskant is niet alles rozengeur en maneschijn. Zo is de verhoging van de brugpensioenleeftijd met één jaar allesbehalve wat wij willen. Een opslag van 1,1 % boven index is weliswaar een opslag, maar voor twee jaren is dit na alle inleveringen ook niet echt veel. Het is dus eerst afwachten wat met dit ontwerp gaat gebeuren.

   

  Wanneer het proces van goed- of afkeuren van het IPA afgesloten is, zullen onderhandelingen starten op het niveau van de sectoren. Voor ons is dat de sector non-ferro. Wij zullen dan ook eerst werken aan een eisenbundel voor het ACV-Balen, op basis van jullie voorkeuren. Dit zullen we dan voorleggen in onze sectorraad op 10 februari. Daar wordt samen met andere bedrijven een gemeenschappelijke eisenbundel opgesteld. Ten slotte leggen ACV en ABVV hun eisen samen om tot een gemeenschappelijke eisenbundel te komen. Dan zijn we klaar voor de onderhandelingen.

  17-01-2017 om 15:05 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  » Reageer (0)
  04-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.   


  Afbeeldingsresultaat voor nieuwjaarswensen origineel


  ACV Balen wenst je een gezond, veilig en warmmenselijk jaar 2017
  04-01-2017 om 14:00 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Veiligheidsvergadering

  Kort verslag CPBW van 19/12/2016


  Stand van zaken nieuwe arbeidskledij

  De nieuwe arbeidskledij is binnen. Na wassing start de testperiode.

   

  Wegen en pleinen

  De leiding somt op welke werken dringend aangepakt  worden. Ze maakt een presentatie op van een meerjarenplan.


  Acties gebouw oude centrale.

  De groene netten rond de centrale moet op enkele plaatsen verstevigd worden. De afbraak van het oude ketelhuis zal in maart van start gaan.


  Toestand gebouwen wanson en transfo’s i.v.m. asbest

  Deze werken zullen dit jaar nog gebeuren.

   

  Klachten over de nieuwe walky-talky’s

  Op 13 december heeft de firma een aantal aanpassingen doorgevoerd. Met afdelingswerkgroepen zal men zien of er nog problemen zijn.

   

  Opengebarsten silo(3) Roosterij

  Na de steigerwerken starten de herstellingen. Ook zal men hier een overdrukbeveiliging testen.

   

  Gasontvanginstallatie

  De geplande werken zal men in 2017 uitvoeren (vaste waterstofmeeting, …)


  Plaatsen LED verlichting zinkhallen

  De plaatsing van het testmateriaal zal vandaag of morgen gebeuren.

   

  Stand van zaken GWZI en PWZI

  De zandfilters van de PWZI zullen tegen eind januari terugkomen. Men onderzoekt de resterende problemen.


  Fietspad richting het rond punt en verkeersremmer ophaalbrug

  Er zal hierover een afspraak met de burgemeester gemaakt worden.

   

  Veiligheid voor voetgangers en fietsen aan ophaalbrug

  De leveranciers zijn aangesproken over waar parkeren (niet) kan. De vraag is gesteld dat de portiers hier extra aandacht aan besteden.

   

  Bestellen van de vroegere bodywarmers

  Men zal de bodywarmers (voor onder het werkpak) voorzien in het magazijn. We vragen ook bodywarmers om over onze werkkledij te dragen.

   

  Bepaald type stofmasker niet meer verkrijgbaar (uit handel genomen)

  Er lopen testen om een waardige vervanging te kunnen voorzien.

   

  Kortsluitkader  zinkhallen

  Dit is voor enkele jaren on hold gezet. Daarom komt er in 2017 een stilstand.

   

  Betonstructuur laadtrechters Fluo 4

  Na controle zullen hier enkele kleine werken uitgevoerd worden.

   

  Aanmeldingslokaal PWZI

  Men zal het huidige aanmeldingslokaal behouden.

   

  Voetgangersbrug Ertsenplein

  Funderingswerken zullen begin volgend jaar starten.

   

  Correct reinigen van de koffieautomaten

  Facility controleert ze regelmatig. Men test nu een andere leverancier.

   

  Capital plan 2017

  Meerdere projecten zijn niet meegenomen in het capital plan. Men bekijkt wat mogelijk is (batterijen centrale, revisie turbine 4, ventilatie choq,…)

   

  Veiligheid draagstructuur zinkhallen

  Er is een presentatie gegeven hoe men de controles uitvoert alsook welke werken men tijdens de stilstand van 2017 zal uitvoeren.

   

  Vast contractordorp voorzien voor externen

  Dit wil men niet omwille van de te hoge kostprijs. Ook zal men nakijken met facility hoe de nieuwe kasten zijn geplaatst voor externen.

   

  Loopvloeren voorzien aan de bruggen van de zinkhallen

  Men onderzoekt de kost en mogelijke uitvoering van dit goede voorstel.


  Ergonomie van de veiligheidskooien aan de pelmachines

  Dit word behandeld in een 3doe team waar een kostenraming is gevraagd.


  04-01-2017 om 13:50 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  » Reageer (0)
  22-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ondernemingsraad december 2016

  Kort verslag vergadering OR 21 december 2016

   

  AIP, neutralisatie branden

  We hebben opnieuw aangedrongen om de branden voor de AIP te neutraliseren. We krijgen veel signalen dat arbeiders de huidige gang van zaken niet als motiverend, maar als demotiverend ervaren, omdat ze zich afgestraft voelen terwijl ze zich veel harder hebben moeten inzetten bij het aanpakken en mee oplossen van (de gevolgen van) de branden. Ook hebben we de optie aangekaart om de AIP om te vormen naar vast loon.

   

  De directie antwoordt dat ze ermee gewrongen zit. Ze worstelt met het gegeven dat dit erg gevoelig ligt, en wil enerzijds dat er iets kan gebeuren. Anderzijds zit ze gebonden aan wettelijke richtlijnen aangaande de AIP en CAO 90. Een CAO 90-premie bepaalt immers op voorhand de voorwaarden hoe die flexibele premie verkregen kan worden. Dat kan achteraf niet zomaar veranderen. Ze wil dit verder opnemen in januari of februari. Ze wil wel geen omvorming van AIP naar loon, omdat de bedoeling van de AIP juist is om iets extra mogelijk te maken, maar dan gebonden aan resultaten.

   

  Verder is er een datum vastgelegd (19 januari) voor de besprekingen voor de AIP voor 2017 (betaling 2018).

   

  Vacatures op verschillende afdelingen (portiers, magazijn, plastikeurs, stielman, dag logerij, MSR,…)

  • Portiers: deze vacature is ingevuld. Bovendien heeft men een tweede kandidaat weerhouden voor een eventuele volgende vacature. Ten slotte vervangt een derde kandidaat (tijdelijk) zieke portiers.

  • Magazijn: uiteindelijk is er geen enkele interne kandidaat met Nyrstar contract overgebleven.

  • Plastikeurs: we vragen opnieuw om de onderhoudsploeg van de hallen te versterken.

  • Stielmannen: we vragen versterking van de onderhoudsploegen (zie verder).

  • Dagpost logerij: er is een keuze gemaakt voor één man. We herinneren de directie eraan dat er twee plaatsen vrij zijn. De directie zal dit verder onderzoeken.

  • MSR, IT, productie coördinator: deze zijn nog lopende. Op 1 januari wordt de vacature reliability ingevuld.

    

   Prestaties bedrijf

   Zowel oktober als november liggen een stuk onder de productiedoelen. In december begint het beter te lopen. De stabiliteit van de logerij verbetert. De laatste week is er terug boven het budget gedraaid.

    

   Verf beschikbaar stellen aan werknemers

   De directie zal hierop volgende keer terugkomen.

    

   Elektriciteitslaadpalen voor elektrische voertuigen en duurzaam transport

   We hebben gevraagd welk beleid het bedrijf aanhoudt om het bedrijfstransport te verduurzamen. De Europese landen beginnen alle drastische plannen te ontwikkelen om naar een andersoortig en duurzaam transport over te gaan. Wil het bedrijf dit voor blijven en proactief maatregelen nemen? Onze vraag naar elektriciteitslaadpalen past mee in dat plaatje, omdat de eerste elektrische voertuigen zich aandienen bij werknemers.

    

   De directie antwoordt ook voorstander te zijn van verduurzaming van professioneel en personentransport. In het kader van de situatie van Nyrstar gebeurt dit volgens de directie beter met andere partners en zonder kostenverhoging. Het punt van de elektrische laadpalen staat op de dagorde van de volgende vergadering.

    

   Samenaankoop zonnepanelen

   De directie moet dit nog verder onderzoeken.

    

   Versterken eigen onderhoud

   We wijzen op toenemende problemen in de leefbaarheid van de interne onderhoudsploegen. Werknemers worden gemiddeld steeds ouder. Mensen beginnen af te vallen door ziekte of met medische beperkingen. Bovendien is het belangrijk dat kennis behouden wordt. Verder moeten eigen werknemers soms werken corrigeren van derden, waardoor extra kosten gemaakt worden. We stellen daarom voor om de onderhoudsploegen te versterken.

    

   De directie is voorstander van een goede verhouding tussen interne en externe werknemers. Ze wil zich hierin de komende tijd verdiepen.

    

   Stand van zaken zinkpoeders

  Het is duidelijk dat een schroef niet werkt. Men gaat testen met een vacuümbandfilter. De testen zijn ondertussen lopende, waarbij de eerste aanwijzingen positief zijn.

  22-12-2016 om 12:22 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  » Reageer (0)
  02-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.veiligheidscomité

  Kort verslag CPBW van 21/11/2016


  Stand van zaken nieuwe arbeidskledij

  Er is wat vertraging tegen vorige keer opgelopen. De testen zullen begin 2017 plaatsvinden.

   

  Wegen en pleinen

  Dit is lopende. Men verwacht tegen eind dit jaar een volledige inventarisatie. Daarna zal men bekijken hoe men dit kan gaan aanpakken.


  Acties gebouw oude centrale.

  Afbraak zal in het eerste trimester 2017 van start gaan. Ook zal men nakijken of de groene netten rond de Centrale nog in orde zijn.


  Toestand gebouwen wanson en transfo’s i.v.m. asbest

  De werken zullen in week 50 en 51 uitgevoerd worden door firma Renotec.


  Stand van zaken herstelling dak tussen kuipen Logerij

  De meeste werken zijn uitgevoerd. Enkele zaken dienen nog verder afgewerkt te worden.

   

  Waterstofalarm Logerij

  Testen zijn lopende om het probleem beter onder controle te krijgen. Het resterende probleem om te kunnen starten met de nieuwe procedure voor het resetten van het waterstofalarm is lopende.

   

  Opmerkingen van de nieuwe walky-talky’s

  Op 8/11 zijn nog een aantal aanpassingen doorgevoerd. Ook een proef met headsets is lopende. Na een tweetal weken zal men dit evalueren.

   

  Opengebarsten silo(3) Roosterij

  In december zal men starten met de werkzaamheden aan silo 3. In het project is er rekening gehouden met een overdrukbeveiliging.

   

  Gasontvanginstallatie

  Er moeten nog wat restwerken uitgevoerd worden waarvan er nog enkele op het capital (investering) plan staan van 2017.

   

  Inspectiewijze verborgen draagstructuren

  De bedoeling is dat men dit jaar nog van start zal gaan in Balen om controles uit te voeren op de plaatsen waar men geen visuele controle kan uitvoeren. In Overpelt heeft dit al plaatsgevonden. Volgend CPBW zal men dit toelichten.

   

  Plaatsen Led verlichting zinkhallen

  Test opstelling zal deze week uitgevoerd worden. De test zal een drietal maanden duren.

   

  Stand van zaken GWZI en PWZI

  Om de GWZI af te kunnen werken (pompen) dienen eerst de problemen van de PWZI opgelost te zijn. Er zijn een aantal technische problemen die men met de contractanten bespreekt om ze snel op te lossen.

   

  Staat van het fietspad richting het rond punt

  Hier zijn al verschillende mails gestuurd naar de gemeente Balen maar zonder resultaat. Men zal terug met de gemeente contact pakken om zo tot een oplossing te komen.

   

  Veiligheid voor voetgangers en fietsen aan ophaalbrug

  We hebben gevraagd om een snelheidsremmer te zetten op de weg vanuit Kerkhoven naar de brug. Dit wordt nagevraagd. Firma’s worden ook aangeschreven om hun chauffeurs tot voorzichtigheid aan te manen. Het mogelijke gebruik van de poort achteraan het bedrijf kan ook helpen.


  Gebruik oogdruppels

  De vroegere verdovende oogdruppels hielden mogelijke problemen verborgen. Er worden nu andere gebruikt. Bij twijfel kan men beter direct een diagnose laten opstellen.


  Bestellen van de vroegere bodywarmers

  Volgend CPBW zal men hierop terugkomen.


  02-12-2016 om 16:20 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (6 Stemmen)
  » Reageer (0)
  29-11-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Feest-en brugdagen 2017

  Feestdagen 2017 Nyrstar

   

  Brugdagen voor de mensen in de 5 dagen week

  Vrijdag          26 mei                    betaalde ADV

  Maandag      10 juli                     betaalde ADV

  Maandag      14 augustus          betaalde ADV

                                                                                                       

  Feestdagen

  Zondag         1 januari 2017       Nieuwjaar, wordt maandag 2/1

   

  Maandag      17 april                   Paasmaandag

  Maandag      1 mei                       Feest van de arbeid

  Donderdag   25 mei                    O.L.H. Hemelvaart

  Maandag      5 juni                      Pinkstermaandag

  Dinsdag         11 juli                     Feest Vl. Gemeenschap

  Vrijdag          21 juli                     Nationale feestdag

  Dinsdag         15 augustus          O.L.V. Hemelvaart

  Woensdag    1 november          Allerheiligen  

  Zaterdag       11 november       Wapenstilstand, vrij nemen voor 28 februari 2018

  Maandag      25 december        Kerstmis                   

  Dinsdag         26 december        2de Kerstdag


  29-11-2016 om 11:09 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  » Reageer (0)
  22-11-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Syndicale delegatie november 2016

  Kort verslag syndicale delegatie van 16 november 2016


  Vergoedingen arbeidsongevallen

  De directie maakt een tekst op als informatie voor arbeiders met een arbeidsongeval, om te weten wat ze moeten doen wanneer de verzekering niet alles terugbetaald heeft.

   

  Functiebeschrijvingen

  De directie stelt dat ze er niet verder heeft op kunnen werken.

   

  Vacature magazijn

  Omdat er geen garantie is op terugkeer naar de huidige functies, hebben de kandidaten zich teruggetrokken. In ieder geval worden noch de huidige interimarbeider op het magazijn, noch de arbeider met aangepast werk weggehaald uit het magazijn voor het einde van het jaar.

   

  Brandweer en UAP

  De directie antwoordt dat ze geen mandaat heeft om de UAP premies toe te kennen aan de brandweervrijwilligers. We zullen verdere stappen zetten.

   

  Vacature portiers

  Er is een beslissing genomen. De personeelsdienst wil eerst de betrokken kandidaten informeren.

   

  Vacature PWZI

  Ook hier is de keuze gemaakt. Iedereen is geïnformeerd hierover.

   

  Vacature dagploeg logerij

  Deze week zullen er nog gesprekken hierover doorgaan.

   

  Loonfiches Janus

  De laatst aangepaste loonfiches zijn beschikbaar. We zullen ze nakijken.

   

  Betaling logerij 8U

  De betrokken arbeider zal het loon 8U ingepunt krijgen. De problemen in dit verband zijn ondertussen van de baan.

   

  Studentenloon

  Het studentenloon is een vast bedrag als basisloon voor elke jobstudent. Dit bedrag bestond reeds in Umicore. Het wordt aangepast aan de index. Er wordt ook een maaltijdcheque voorzien per gewerkte dag. De directie wijst er op dat jobstudenten vroeger productietaken deden, daar waar ze nu eerder in logistieke of hulptaken worden ingeschakeld.

   

  Toepassing “dode tijden” in doorgroeiperioden

  We hebben gevraagd dat er meer duidelijkheid komt over de toepassing van de regel om rekening te houden met periodes in de opleiding/doorgroei waarbij de arbeider zijn opleiding buiten eigen wil heeft onderbroken. Dit is vooral moeilijk bij functies met de langste opleidingstijden, zoals stielmannen, centrale,…

   

  Inschaling bepaalde arbeiders C ploeg roosterij

  We hebben gezegd dat we data hebben wanneer twee arbeiders zelfstandig (alleen of samen met elkaar) hebben moeten werken voor de invoering van het nieuwe systeem. De directie vraagt ons die data door te sturen. Dat zullen we ook doen.

   

  Kerst- en Nieuwjaarsmaaltijd voor aanwezige arbeiders

  We hebben gevraagd om het bedrag te verhogen naar 15 € per persoon. De directie wil zich hierover beraden. Voor de rest zal alles in orde gebracht worden zodat gedurende drie posten maaltijden vergoed zullen worden. De personeelsdirectie zal tijdig haar antwoord geven in verband met onze vraag om het bedrag te verhogen.

  Het gaat over volgende ploegen:

  • 24/12/2016: namiddag en nachtploeg

  • 25/12/2016: vroege ploeg

  • 31/12/2016: namiddag en nachtploeg

  • 01/01/2017: vroege ploeg


  22-11-2016 om 11:35 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  » Reageer (0)
  15-11-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verslag ondernemingsraad

  Kort verslag vergadering OR 15 november 2016

   

   

  Nieuwe directeur

  Guido Janssens neemt de directeursplaats in van Fred Hornung. Hoewel hij vindt dat er niet zoveel verschil is in leidinggeven tussen hem en Fred Hornung, heeft hij ook een eigen manier van leidinggeven. Hij neemt zich ook voor vaker het fabriek in te gaan. Wat de aanstelling van een nieuwe personeelsdirecteur betreft, zoekt men iemand die beantwoordt aan bepaalde criteria, zoals respect, dialoog, voortdurende verbetering,…

   

  Vacatures op verschillende afdelingen (portiers, magazijn, plastikeurs, stielman, MSR)

  • Portiers: mogelijks worden op woensdag 16/11 knopen doorgehakt.

  • Magazijn: Veel kandidaten haken uiteindelijk af omwille van het tijdelijk karakter van deze vacature; er is nog één kandidaat over.

  • Plastikeurs: de directie overweegt nog steeds kandidaten in de productie te zoeken die opgeleerd kunnen worden voor deze taak. De vakbonden willen een versterking van de stielmannenploeg.

  • Stielmannen: men zoekt extern naar een voorman elektricien.

  • Dagpost logerij en PWZI: dit dient met de afdelingsleiding besproken te worden.

  • MSR: men zoekt verder extern (eveneens voor een vacature IT).

    

   Feest en brugdagen 2017

   De lijst is definitief. Ons voorstel is aanvaard (zie bijlage).

    

   Prestaties bedrijf

   Oktober is geëindigd met een lagere productie dan gepland. Dit is te wijten aan een slechte eerste helft met problemen op de logerij (warmtewisselaars, vuile overflow,…). De tweede helft was dan weer zeer goed, waardoor een deel van de achterstand ingehaald werd.

    

   AIP, neutralisatie branden

   We hebben gevraagd om de branden te neutraliseren in de berekening van de AIP. De directie antwoordt dat ze dat ernstig onderzocht heeft, maar geen mogelijkheid ziet om dit in de huidige AIP te neutraliseren. Ze is wel bereid te bekijken of iets anders mogelijk is. Een insteek is om de afspraken voor de AIP van 2017 te maken waarbij rekening wordt gehouden met de ervaring van 2016.

    

   Kortsluitkader zinkhallen

   Het kortsluitkader komt er (voorlopig) niet, zolang o.a. de problemen van te lange periodes met stroom 0 niet opgelost zijn (in/uitrijden en (de)monteren kortsluitkader duren te lang). Daarom wordt volgend jaar een lange stilstandsperiode van zeker 18 dagen voorzien, om alle 104 bakken te herstellen die in 2016 niet gedaan werden.

    

   Stand van zaken zinkpoeders

   Ook de nieuwe vijzel werkt niet. Men onderzoekt nu een vacuüm bandfilter.

    

   Verf beschikbaar stellen aan werknemers

   De directie is bereid na te gaan welke kortingen aangeboden kunnen worden aan de werknemers van Nyrstar vanuit handelszaken. Wij vragen ook te onderzoeken om vanuit het bedrijf zelf nog voordeliger aanbiedingen voor verf te kunnen doen.

    

   Elektriciteitslaadpalen voor elektrische voertuigen

   We vragen om laadpalen voor elektrische voertuigen te voorzien. Ook leasing wagens kunnen elektrisch, waardoor een sterk signaal uitgaat naar de buitenwereld. De directie antwoordt dat dit een moeilijk punt is, omdat er verschillende soorten laadpalen bestaan. Ze wil ook niet voorlopen op anderen. We dringen aan om dit verder te onderzoeken in het licht van duurzaamheidsdoelstellingen. Dit zal gebeuren.

    

   Samenaankoop zonnepanelen

   We vragen om (opnieuw) een samenaankoop van zonnepanelen te onderzoeken, op basis van een goede verhouding prijs/kwaliteit, en dit bij verschillende leveranciers. De directie onderzoekt dit.

    

   Energievoorziening

   We vragen welke invloed een eventuele sluiting van Tihange 2 kan hebben voor de energievoorziening. Dit kan invloed uitoefenen op de energievoorziening en –prijs. Kernenergie veroorzaakt steeds vaker onbetrouwbare energievoorziening, zoals in Frankrijk, waar nu 18 van de 58 kerncentrales stilliggen. We vragen dat Nyrstar een duidelijk positief signaal wil geven ten voordele van hernieuwbare energie, wat mee kan helpen aan een positief imago voor Nyrstar.

    


  15-11-2016 om 17:04 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (3 Stemmen)
  » Reageer (0)
  07-11-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Kort verslag CPBW van 27/10/2016

   

  Stand van zaken nieuwe arbeidskledij

  De testen zullen dit jaar nog plaatsvinden.

   

  Wegen en pleinen

  De firma heeft een presentatie aan de directie gegeven. Nu zal dit omgezet worden in een offerte waarna men gaat zien hoe men dit verder gaat aanpakken.

   

   

  Toestand en hygiëne douches plus sanitaire ruimten

  Onlangs is het regime verhoogd waardoor men voor elke postenwissel de douches zal kuisen.

   

  Acties gebouw oude centrale.

  Er zullen nog enkele zaken moeten gebeuren voor men kan overgaan tot afbraak. Men wil tegen half december beginnen met de afbraak. Deze zal enkele maanden in beslag nemen.

   

  Elektriciteitsproblematiek smis Roosterij

  De geplande werken zullen dit jaar nog uitgevoerd worden zodat dit opgelost zal zijn. Het loskoppelen van de KKK op een apart bord zal  begin volgend jaar gebeuren.

   

  Toestand gebouwen wanson en transfo’s i.v.m. asbest

  Firma Renotec heeft een offerte gemaakt om de losse stukken te fixeren waar dit nodig is. De werken zullen tegen het einde van het jaar uitgevoerd zijn.

  Stand van zaken herstelling dak tussen kuipen Logerij

  In week 45 gaan de dakplaten alsook de zijwand aan kuip 4, evenals de constructie werken op kuip 4 reductie uitgevoerd worden.

   

  Waterstofalarm Logerij

  Binnen dit en enkele maanden zal de nieuwe procedure van start gaan. Technologie is aan het bekijken hoe verder het proces aan te pakken waardoor men minder  H2 (waterstof) zal hebben.

   

  Geschiktheid labo PWZI als aanmeldingslokaal

  Diensthoofd en TL PWZI zullen hierover de beslissing nemen.

   

  Pomp Bariquand Logerij

  Dompelpompen zijn een tijdelijke oplossing tot er een structurele oplossing komt.

   

  Voortgang stofbestrijding en ventilatie choquenet

  Deze projecten zijn opgenomen in het capitalplan voor 2017.

   

  Opmerkingen van de nieuwe walky-talky’s

  Op verschillende afdelingen zijn er al aanpassingen gebeurd om te  testen. Op 8/11 zal de firma nog enkele aanpassingen doorvoeren. Men zal dit op de voet blijven opvolgen. 

   

  PWZI risicoanalyses van werken met Hg/Se en KaMn04

  Deze producten zijn bekeken en de PBM’s vastgesteld.

   

  Voetgangersbrug Ertsenplein

  Plaatsing zal eind november gebeuren.

   

  Opengebarsten silo (3) Roosterij

  De opdracht is gegeven. De werken zullen worden aangevat. De verwachting is dat deze begin 2017 voltooid zijn.

   

  In dienst nemen van de oude nieuwe ZH

  Dit is een gerucht dat de ronde deed wat ontkend wordt door de directie.


  07-11-2016 om 14:05 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  » Reageer (0)
  05-10-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ondernemingsraad september

  Kort verslag vergadering OR 26 september 2016

   

   

  Verlenging en doorgroei interims en tijdelijken

  We klagen het groot aantal externen (ook interims) en de stijgende overuren aan. We vragen een analyse van de overuren. De directie van haar kant kent drie vaste contracten toe, verlengt 19 tijdelijke contracten, en zet 10 interims om in tijdelijke contracten.

   

  Vacatures op verschillende afdelingen (portiers, magazijn, plastikeurs, stielman, MSR)

  De vacature voor portier loopt. De directie zal een interne vacature plaatsen voor het magazijn, wat in oktober zou moeten kunnen. Voor het werk van operator-plastikeur wil ze een functiebeschrijving opmaken. Wij vragen om meer stielmannen te voorzien. Voor MSR wordt extern gezocht. Er zijn ook kandidaten getest voor de vacature stielmannen Overpelt.

   

  Preventief onderhoud

  We vragen om een intensief programma op te zetten van metingen naar de betrouwbaarheid van basisstructuren en installaties. Hierna dienen aangepaste periodes van preventief onderhoud bepaald te worden. Vervolgens dient dit onderhoud ook georganiseerd en geëvalueerd te worden. De directie komt er volgende keer op terug.

   

  Leeftijdsbewust werken

  De directie wil nu alle prioriteit leggen op veiligheid van de installaties. Ze zet het leeftijdsbewust ondernemen op een laag pitje. We stellen dat het bedrijf dit onderwerp meer en meer zal tegenkomen, en ook op dit domein preventief moet werken.

   

  Productie en AIP

  De productie loopt achter (meer dan 22.000 ton). We vragen de branden te neutraliseren in de AIP. De directie geeft pas antwoord na het volledig afsluiten van het onderzoek.

   

  Bijzondere premie van 30 € naar aanleiding van de inzet in verband met de incidenten

  De directie bevestigt nogmaals dat deze premie niet ter vervanging komt van, maar wel bovenop de gewone teampremie van 30 €. Ploegen die hun gewone teamactiviteit noch in 2015 en evenmin in 2016 hebben georganiseerd, behouden evengoed dit recht bovenop de bijzondere premie van 30 €.

   

  Feest- en brugdagen 2017

  We hebben een voorstel ingediend met drie brugdagen. Dit wordt volgende keer besproken en beslist.

   

  Zinkprijs en besparingen

  Op dit moment moet de directie alle aandacht geven aan de incidenten en hun afwikkeling. Besparingen blijven belangrijk in functie van de volgende jaren. Tegelijk dient goed uitgezocht te worden wat wel en wat niet verantwoord is.

   

  Verkoop zinkmijn El Toqui, El Mochito en andere mijnen

  De directie kan niet veel meer zeggen dan wat in de persberichten verschenen is. El Toqui wordt verkocht tegen een prijs van 25 miljoen $ (inbegrepen voor 13 miljoen $ in schijven), El Mochito voor 0,5 miljoen $.

   

  Logerij, opleggers en opleiding chauffeurs

  De directie vraagt in de ploegen rond wie welke bijkomende opleiding nodig heeft. We wijzen er op dat de arbeiders nu meer risico nemen omdat ze verder op interne wegen moeten rijden dan vroeger (voorbeeld: het plein aan de drukke weg aan het magazijn).

   

  Zinkpoederfabriek: vooruitzichten drooginstallatie

  De week na de ondernemingsraad komt een nieuwe vijs die iets anders is van vorm. Indien na proeven blijkt dat ze werkt, gaat het bedrijf ermee verder. Parallel hieraan onderzoekt men enkele alternatieven (vacuümfilter, persfilter).

  05-10-2016 om 17:32 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (2 Stemmen)
  » Reageer (0)


  Foto


  forum
 • 5 postensysteem
 • verkiezingen
 • verkiezingen
 • verslag
 • verandering van acv-metaal naar acv - metea

  Druk op onderstaande knop om te reageren op ons forum, want UW mening is van het grootste belang voor ons


  E-mail ons

  Druk op onderstaande knop om ons te e-mailen.


  Zoeken met Google  Blog als favoriet !  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op http://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!