Foto
Foto
acv nyrstar balen
Welkom op onze blog !!!!
Inhoud blog
 • Index, CAO, betaling mei, personeelsvergadering mekaniekers
 • Voorakkoor IPA
 • Nationale staking 13 februari UPDATE
 • Nationale staking - 13 februari 2019 -
 • Eindejaarspremiedagen
  nuttige links
 • bruto naar netto loon
 • belasting berekenen
 • klein verlet
 • sociale wetgeving
 • krantenkoppen
 • weersverwachting
 • Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Nyrstar Balen

  07-05-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Index, CAO, betaling mei, personeelsvergadering mekaniekers

  ACV Balen informeert

  20190507

  Index

  Vanaf 1 mei 2019 zullen de lonen aangepast worden met een indexverhoging van 2,07%. De basislonen en andere forfaitaire loonelementen worden met dit percentage verhoogd.  Dit wordt zichtbaar bij de afrekening van de maand mei (begin juni).

  CAO onderhandelingen

  De CAO-onderhandelingen in de sector non-ferro zijn opgestart sinds gisteren 6 mei. Deze maand zijn nog drie onderhandelingsdagen ingepland, en begin juni staat er nog een reservedatum in het geval dit nodig zou blijken.

  Vertraging betalingsmoment loon mei

  Het loon werd in mei met één dag vertraging betaald, namelijk op dinsdag 7 mei 2019, terwijl dit ten laatste maandag 6 mei had moeten geweest zijn. De reden is dat er een nieuwe bankregel bepaalt dat de betaling vanuit het bedrijf naar hen ten laatste om 12u moet toegekomen zijn.

  Personeelsvergadering asset mekaniekers

  Door het grote aantal mekaniekers die op SWT gaan of eventueel doorschuiven, is het nodig voorstellen uit te werken om de weekdienst leefbaar te houden.

  Volgende week dinsdag 14 mei zal hierover een personeelsvergadering plaatsvinden voor de mekaniekers, en dit om 8u30.

  07-05-2019 om 18:03 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  » Reageer (0)
  05-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voorakkoor IPA

  Wa’s daeen IPA?:

   

  IPA: Interprofessioneel akkoord

  Een sector overschrijdend akkoord van de Belgische werknemers- en werkgeversorganisaties (Groep Van Tien). De regering wordt hier vaak als derde partner betrokken bij de onderhandelingen.
  Uit het IPA resulteren onze Cao’s. Dit zijn de collectieve arbeidsovereenkomsten waarin de afspraken worden vastgelegd die voor ons allen zullen gaan gelden.

  Na de staking van 13 februari is de groep van Tien tot een voorakkoord voor onderstaand ontwerp gekomen:

  Belangrijkste componenten van het IPA- ontwerp:

  1. Loonvorming:

  • Maximale loonmarge: 1,1 %, zelfde bepalingen als vorig akkoord
  • Minimumlonen: + 1,1% op 1/7/2019. Voorstellen tegen 30/9/2019 voor een aanzienlijke verhoging van de koopkracht via een werkgroep, kostenverhoging moet zoveel mogelijk vermeden worden.
  2. Welvaartsenveloppe: 
  720 mil. wordt vrijgemaakt voor welvaartsvastheid.

  2. Mobiliteit:

  • Mobiliteitsbudget dat door het parlement op 28/2/2019 gestemd is stimuleren.
  • Vervoersonkosten: verhogen forfaitaire bedragen tot 70% op 1/7/2019. Vanaf 1/7/2020 ook van toepassing voor woon-werk van minder dan 5 km.
  • Verlengen van derde betalerssysteem 80/20.
  • Aanbeveling om gebruik te maken van fietsvergoeding.

  3. Vrijwillige overuren

  • Optrekken van het aantal vrijwillige overuren van 100 naar 120u.

  4. Landingsbanen en SWT:

  • SWT:

  Zwaar beroep, nacht, bouw (33j beroepsverleden): 59 jaar tot 30/6/2021 (60 jaar vanaf 1/7/2021). Vrijstelling beschikbaarheid 62j en 42j beroepsverleden

  Zwaar beroep (35j beroepsverleden): 59 jaar tot 30/6/2021 (60 jaar vanaf 1/7/2021). Vrijstelling beschikbaarheid 62j en 42j beroepsverleden

  Lange loopbaan: 59 jaar tot 30/6/2021 (60 jaar vanaf 1/7/2021). Vrijstelling beschikbaarheid 62j en 42j beroepsverleden

  Onderneming in moeilijkheden en herstructurering: 58 jaar tot 31/12/2019 – 59 jaar tot 31/12/2020 – 60 jaar tot 31/12/2020

  Medische problemen: verlenging huidige regeling

  • Landingsbanen:

  1/5: blijft onverkort bestaan

  Halftijds: schuift op naar 57 jaar

  5. Verlengingen en lopende dossiers:

  • Behoud van de totale boete voor het niet aanbieden van outplacementbegeleiding op 1.800 euro.
  • Uitwerken van een interprofessionele regeling voor alternatieve oplossingen voor het aanwenden van een deel van de ontslagvergoeding (tegen 30/9/2019).

   

   

   

  Meer info vind je bijvoorbeeld in dit artikel van dewereldmorgen.be:

  http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2019/02/26/ontwerpakkoord-over-loonopslag-staken-loont-maar-niet-genoeg

  05-03-2019 om 07:08 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  » Reageer (0)
  07-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nationale staking 13 februari UPDATE

  Wat gaat er gebeuren op 13 februari 2019?

  De sites van Nyrstar Balen en Pelt voeren actie nu woensdag 13 februari, in het kader van de nationale staking.

   

  Waarom voeren we actie op 13 februari?

  Er zijn verschillende redenen:

  1. Voor waardige lonen. Voor een serieuze loonsverhoging, bovenop de index.
  2. Voor een verhoging van het brutominimumloon met 10%.
  3. Voor lagere werkdruk, voor meer contracten van onbepaalde duur en voor een beter evenwicht tussen werk en privé.
  4. Tegen de nieuwe loonwet die vol sjoemelsoftware zit.
  5. Voor een veralgemening van de derdebetalersregeling voor woon-werkverkeer en voor een betere fietsvergoeding
  6. Voor een waardig pensioen, voor het behoud van SWT (voormaling brugpensioen) en voor landingsbanen vanaf 55 jaar.
  7. Voor een sterk sociale zekerheid en voor sterke openbare diensten.

   

  Hoe ziet de actie er uit?

  Alle aannemers en alle extern vervoer (weg, spoor, waterweg) worden 24 u lang (van 6u ’s morgens op woensdag 13 februari tot 6 u ’s morgens op donderdag 14 februari) niet toegelaten. Er is een uitzondering, de poetsvrouwen worden toegelaten tot de site als ze werkwillig zijn om de hygiëne van de opgeëiste arbeiders te verzekeren.

  De bedoeling is op een ordentelijke manier de productie gedurende 24 uur stil te leggen, om naderhand zo vlot mogelijk weer op te starten.

  Wij roepen zoveel mogelijk arbeiders op mee piket te komen staan aan de poort. Daar zullen wij ook de stakerskaarten in orde maken.

   

   

  07-02-2019 om 12:35 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (3 Stemmen)
  » Reageer (0)
  30-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nationale staking - 13 februari 2019 -

  NATIONALE STAKING

  13 februari 2019

   

  • Voor waardige loneneen serieuze loonsverhoging bovenop de index;
  • voor een verhoging van het brutominimumloon met 10%;
  • voor lagere werkdruk;
  • voor meer contracten onbepaalde duur;
  • voor beter evenwicht tussen werk en privé;
  • voor een veralgemening van de derdebetalersregeling voor woon-werkverkeer en een betere fietsvergoeding;
  • Voor een waardig pensioen, behoud van het SWT en landingsbanen vanaf 55 jaar.
  • voor een sterke sociale zekerheid en sterke openbare diensten
  • tegen de nieuwe loonwet vol sjoemelsoftware.

    

    

  Je werkt iedere dag keihard voor de welvaart in dit land. Dat verdient beter dan wat kruimels!

   

   

  Marc Leemans: "In deze context heeft verder onderhandelen geen zin. Dan blijft men doof voor de terechte vragen van zovele gewone mensen die zeer hard werken voor hun boterham en die van hun aandeelhouders. En dus rest niets anders dan protest door op 13 februari te staken. Niet werken en een dag loon verliezen. Omdat het niet anders kan. Omdat het moet. Het is de laatste uitweg uit de dwangbuis van managers en hun regering. En daar moeten we echt uit. Of na de dwangbuis dreigt het gele hesje."
  #werknemersverdienenrespect
   

   

   

  Meer info over de lokale acties volgen spoedig. 

  Het acv-team

   

  30-01-2019 om 17:54 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (3 Stemmen)
  » Reageer (0)
  08-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eindejaarspremiedagen
  HTML Editor - Full Version

  Omzetting eindejaarspremie

   

   

  Vanaf 2019 zijn er enkele wijzigingen betreffende de omzetting van de EindeJaarsPremie-dagen.

  - Nieuw is dat deze vanaf heden ook aangevraagd kunnen worden door medewerkers met een tijdelijk contract.
  - Er komt een beperking op het aantal aan te vragen dagen als de aanvrager meer dan 65 overuren heeft op moment van aanvraag.
  - Verder dienen deze dagen gespreid over het jaar opgenomen worden.

   

  Spreiding

   

  De EJP-dagen moeten als volgt gespreid worden:

   

  EJP-dagen

  Q1

  Q2

  Q3

  Q4

  1

  Vrij te nemen

  2

  Vrij te nemen

  3

  Vrij te nemen

  4

  1

  1

  1

  1

  5

  2

  1

  1

  1

  6

  2

  2

  1

  1

  7

  2

  2

  1

  2

  8

  2

  2

  2

  2

  9

  3

  2

  2

  2

  10

  3

  3

  2

  2

  11

  3

  3

  2

  3

  12

  3

  3

  3

  3

  13

  4

  3

  3

  3

  14

  4

  4

  3

  3

  15

  4

  4

  3

  4

  16

  4

  4

  4

  4

  17

  5

  4

  4

  4

  18

  5

  5

  4

  4

  19

  5

  5

  4

  5

  20

  5

  5

  5

  5

  21

  6

  5

  5

  5

  22

  6

  6

  5

  5

  23

  6

  6

  5

  6

  24

  6

  6

  6

  6

   

   

   

   

  Modaliteiten

   

  Voor het opnemen van deze EJP-dagen gelden de volgende regels:

   

  1. Aangevraagde EJP-dagen moeten binnen het kwartaal opgenomen worden, volgens bovenstaande spreiding. De EJP-dagen die niet binnen het kwartaal zijn opgenomen, vervallen en worden uitbetaald als eindejaarspremie. Afwijkingen op deze regel zijn enkel mogelijk na schriftelijke goedkeuring van de Teamleader, in overleg met de Superintendent.

    

  2. Indien gedurende 2 opeenvolgende jaren 20% of meer van de aangevraagde EJP-dagen niet worden opgenomen, dan kunnen het daaropvolgende jaar geen EJP-dagen aangevraagd worden. De EJP-dagen die niet opgenomen konden worden wegens oorzaken van organisatorische aard of wegens ziekte langer dan 6 weken, of indien deze dagen door zulke omstandigheden niet meer opneembaar zijn, tellen niet mee voor de berekening van het percentage van niet-opgenomen EJP-dagen.

   

  1. Er is geen beperking per leeftijdscategorie op het maximum aantal EJP-dagen die kunnen aangevraagd worden voor het volgende jaar, op voorwaarde dat het totaal van te recupereren overuren op datum van 31 oktober van het jaar van aanvraag lager is dan 65 uur.

    

  Categorie

  Maximum EJP-dagen bij saldo overuren < 65 uur

  -50 jaar

  16

  ¡Ý 50 jaar en < 55 jaar

  20

  ¡Ý 55 jaar

  24

   

  1. Met ingang van 31 oktober 2019 wordt het aantal EJP-dagen dat kan aangevraagd worden voor het volgende jaar wel beperkt, indien het totaal van de te recupereren overuren op datum van 31 oktober op het jaar van aanvraag hoger is dan 65u. In dat geval wordt het maximum aantal EJP-dagen dat kan aangevraagd worden voor het jaar volgend op het jaar van de aanvraag berekend met volgende formule, afgerond op een halve dag:

    

  [(maximum mogelijk aantal EJP-dagen x 7,5 uur) ¨C het aantal te recupereren overuren boven de 65u op datum van 31 oktober van het jaar van aanvraag)] / 7,5 uur

   

  Voor het overige blijven de bestaande regels omtrent de omzetting van de eindejaarspremie ongewijzigd, zoals onder meer:

  • aanvragen moeten ingediend worden uiterlijk op 31 oktober van het kalenderjaar dat het jaar van opname van de EJP-dagen voorafgaat;
  • deeltijdse werknemers hebben recht op EJP-dagen pro rata hun tewerkstellingspercentage in het jaar van opname

  08-01-2019 om 09:49 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  » Reageer (0)
  02-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  HTML Editor - Full Version

  Betalingen 2019


  Allereerst de allerbeste wensen voor jullie en alle mensen rondom jullie.

   

   

  Betalingen 2019

  Hieronder sommen we nog enkele betaalmomenten van het komende jaar op:

  • Afrekening maart:                AIP + premie retroactiviteit

  • 1 mei:                                    indexaanpassing

  • Afrekening mei:                    ROCE

  • Eind mei:                               vakantiegeld

  • Voorschot december:          eindejaarspremie

   

  AIP 2019

  De besprekingen voor de AIP van dit jaar zijn reeds gepland. Deze horen rond te zijn tegen eind januari. Zodra deze gesprekken afgerond zijn brengen we jullie op de hoogte.

   

  02-01-2019 om 00:00 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  » Reageer (0)
  20-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2019
  HTML Editor - Full Version

  Digitale wenskaart

  Prettige feesten,

  het ACV-team

  20-12-2018 om 13:06 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (3 Stemmen)
  » Reageer (0)
  12-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

   Actie van 14/12/2018

   

  Aanstaande vrijdag 14/12/2018 zal er een sectorale actie plaatsvinden waarbij wij vanaf 05.00uur tot en met 14.00uur aan de fabriekspoort zullen staan om een petitie te laten ondertekenen.

  Deze petitie zal  bezorgd worden aan de minister van werk Kris Peeters.   

  Het gaat over werkbaar werk , handen af van onze landingsbanen en respect voor zware beroepen. De pamfletten met wat meer uitleg over de onderwerpen zullen wij jullie bezorgen voor  14/12/2018.  

   

  Ook zal er op 12/12/2018 een BOR plaatsvinden die wij hebben aangevraagd met als enige agendapunt: visie van de werkgever op de recente ontwikkelingen in het kader van langer werken (pensioen, vervroegd pensioen, SWT), landingsbanen, werkbare loopbanen,...Hierover zal de directie antwoorden geven op een aantal gestelde vragen. Samen zullen wij een engagementsverklaring ondertekenen en op regelmatige basis constructief met elkaar over deze onderwerpen in overleg gaan. 

   

  Wel zullen wij een geplande vergadering op 14/12/2018 met als agendapunt werkbaar werk  verplaatsen naar een later tijdstip. Dit omwille van deze sectorale actie.
  Bijlagen:
  20181214 Pamflet - Metaal - BBTK - LBC.pdf (756.6 KB)   

  12-12-2018 om 16:00 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  » Reageer (0)
  26-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Syndicale premie - Ecocheques - Sinterklaasbonnen
  HTML Editor - Full Version

  Syndicale premie

  Alle actieve ACV-leden, die bij ACV-CSC METEA ingeschreven zijn op 1 november, kunnen recht hebben op een syndicale premie.

  Deze syndicale premie metaal zal betaald worden in november.

   

  Sinterklaascheques

  Voor zij die hier recht op hebben, werden de sinterklaascheques reeds opgeladen op de kaart van de maaltijdcheques.

   

  Eco-cheques

  De eco-cheques worden ook op de maaltijdchequekaart opgeladen, dit zal in de maand oktober gebeuren. Dit is maximaal 62 € (afhankelijk van tewerkstelling en eventuele ziekteperiode).

  26-10-2018 om 11:30 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (6 Stemmen)
  » Reageer (0)
  10-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ONDERNEMINGSRAAD

  Kort verslag vergadering OR 10 juli 2018

   

  Stand van zaken herstructurering Volledig Potentieel

   

  Interims en tijdelijken. We vragen aan de directie, in verband met de tijdelijken en interims, te bevestigen dat hun beleid van snellere omzetting naar tijdelijke/vaste contracten voort blijft duren, ook nu er een sociaal akkoord is: dus ook in oktober 2018. De directie bevestigt dat ze mensen zal laten vertrekken op basis van vrijwilligheid (SWT,…) , en dus niet interims en tijdelijken. Ze zal stappen ondernemen om dit breed bekend te maken. We hebben gevraagd dit ook te doen tijdens de vijf-minuten vergadering. De directie zal dit overwegen.

   

  Werkbaar werk. De directie is bereid er verder over te praten, op basis van het verslag van de vorige bijeenkomst dienaangaande. De eerstvolgende ondernemingsraad zal dit aan bod komen, en nadien op regelmatige basis.

   

  Magazijn. De directie deelt mee wat de stand van zaken is in verband met het magazijn. Ze deelt mee dat haar plan gedeeltelijk wijzigt. Er zullen geen drie arbeidsplaatsen verdwijnen, maar twee. Oorspronkelijk plande ze twee arbeidsplaatsen bij de arbeiders te schrappen, en één bij de bedienden. Nu wil ze in haar nieuwe plan de twee bediendenfuncties behouden, en de twee geplande verminderingen van arbeidsplaatsen bij de arbeiders wel doorvoeren. Daarbij wil ze taken van de voorman arbeiders (arbeidersfunctie) overhevelen naar een bediendenfunctie.

   

  We hebben geschokt gereageerd op deze gang van zaken. Hoewel een behouden arbeidsplaats positief is, zijn we vooral geraakt door het feit dat bij de arbeiders niets verandert. Dit vinden we om twee redenen moeilijk aanvaardbaar:

   

  - Het magazijn kan volgens ons niet draaien met zo weinig arbeiders. Het vasthouden aan twee arbeidsplaatsverminderingen maakt de arbeidsomstandigheden bij de magazijniers des te moeilijker.

   

  - Voor het hele fabriek is het magazijn één van de weinige afdelingen die met de dagploeg draait. Arbeiders die moeilijk of gewoon niet meer kunnen meedraaien met de nacht of in ploegen, zien daardoor hun kans om binnen het bedrijf een dagfunctie in te nemen, veel moeilijker geworden.

   

  We zullen ons met de mensen van en buiten de afdeling beraden over ons standpunt en onze aanpak.

   

  Aankoop. De vacatures zijn ingevuld. De laatste vacature is extern ingevuld. De directie beweert dat er in de drie sites geen interne kandidaten waren.

   

  Labo. Men verwacht eerder tegen eind augustus een uitgewerkt plan. Dat zal eerst op de Europese OndernemingsRaad EOR gebracht worden.

   

  Voorlichtingssessies. Vanaf volgende week zullen voorlichtingssessies doorgaan (RvA).

   

  Afspraken verdere behandeling probleempunten. We herinneren aan de afspraken in verband met de probleempunten uit de herstructurering: ze dienen eerst besproken te worden voor er iets kan veranderen. De directie is hiermee akkoord.

   

  Andere punten

   

  Port Pirie

  Op dit moment draaien ze redelijk goed.

   

  Zinkpoeders

  Vorige week is de productie per uur verdubbeld. Doel is tegen midden volgend jaar nogmaals een verdubbeling te realiseren. Het kan zijn dat dan een volcontinu productie nodig is, zeker in een beginperiode.

   

  Oefeningen brandevacuatie hallen

  We halen aan dat de evacuatie-oefeningen aantonen dat er ernstige gebreken zijn, zoals o.a. het feit dat niet iedereen het alarm kan horen.  De directie wil dit jaar nog tot een nieuw systeem komen. Ze erkent dat dit al veel te lang aansleept.

   

  AIP tweede trimester

  Trimester 2 kende zeer goede resultaten. Het totale trimestriële bedrag is gehaald (575 €), zoals in trimester 1. Trimester 3 wordt uitdagender (verschoven stilstand).

   

  Halfjaarresultaten

  Er zijn nog geen officiële resultaten.


  10-07-2018 om 15:56 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (3 Stemmen)
  » Reageer (0)


  Foto


  forum
 • 5 postensysteem
 • verkiezingen
 • verkiezingen
 • verslag
 • verandering van acv-metaal naar acv - metea

  Druk op onderstaande knop om te reageren op ons forum, want UW mening is van het grootste belang voor ons


  E-mail ons

  Druk op onderstaande knop om ons te e-mailen.


  Zoeken met Google  Blog als favoriet !  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!