Foto
Foto
acv nyrstar balen
Welkom op onze blog !!!!
Inhoud blog
 • Ondernemingsraad juli 2017
 • Kort verslag CPBW juni 2017
 • kort verslag OR
 • Referendum CAO
 • Ondernemingsraden en studie Nyrstar
  nuttige links
 • bruto naar netto loon
 • belasting berekenen
 • klein verlet
 • sociale wetgeving
 • krantenkoppen
 • weersverwachting
  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Nyrstar Balen

  31-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ondernemingsraad juli 2017

  Kort verslag vergadering OR 31 juli 2017

   

  Stand van zaken studie Mc Kinsey

   

  De directie blijft zoeken naar mogelijkheden om mensen te plaatsen in andere functies, wanneer ze op functies staan waarvan reeds aangekondigd werd dat ze verdwijnen. Zo schuift een opleidingscoördinator door naar een andere functie.

   

  Over het magazijn of IT is er nog geen nieuws. Wat de aan de gang zijnde studie betreft, deze is nu ongeveer halverwege. Het onderzoek in Balen zal wat later eindigen vergeleken met de oorspronkelijke planning. Volgens de directie kan de oorspronkelijke planning nog aangehouden blijven.

   

  Andere punten

   

  Aanbod zonnepanelen met korting

  De firma IZEN zal elke werknemer in dit verband per brief aanschrijven.

   

  Productie

  In juni zijn er meer kathoden geproduceerd, en is er meer omgesmolten dan gebudgetteerd. Er zijn wel minder zinkoxides verwerkt dan gepland. Er is ook meer loodfiltraat (BLP) en iets minder koper geproduceerd.

   

  Wat juli betreft, is er hoogstwaarschijnlijk wat minder geproduceerd. Dit komt onder andere door enkele productiestoornissen, en door de overheveling van een stilstand van juni naar juli.

   

  Personeel

  Het aantal interims is weer gestegen door de zomerperiode. Er worden echter op de hydro Overpelt ook tijdelijke contracten omgezet naar vaste, en interim naar tijdelijke contracten.

   

  Op onze vraag door wie de financiële manager van Balen vervangen zal worden, antwoordt de directie dat er verschillende kandidaten (intern en extern) onderzocht worden.

   

  Vermijden bepaalde kosten (driedaagse Vossemeren)

  De directie verwelkomt onze vraag om te besparen op zulke gebeurtenissen. Hij vraagt eventuele andere ideeën door te geven.

   

  Zinkpoeders

  De eerste testen met zinkpoeder zijn goed verlopen. Er wordt nu een grotere hoeveelheid aangemaakt om een langere test op de logerij te kunnen doen. Afhankelijk van het resultaat zal eventueel een grotere bandfilter besteld worden.

    

  Turbine 4 centrale

  De directie meldt dat een minder dure opwaardering van turbine 4 onderzocht wordt (budget 2018). Tegelijk komt er een grotere SOS (stoomontspanning)

   

  Port Pirie

  Er is geen bijzonder nieuws te vermelden, buiten de bevestiging dat het de bedoeling is om het in september op te starten.

   

  DEC

  We vragen om het werk bij de compactering in eigen beheer te nemen. We vragen hetzelfde voor de zuig/spuitwagen en –werken die nu bij Smet Jet liggen. We benadrukken dat er nog meer buitenfirma’s zijn waarvan het werk in eigen beheer genomen kunnen worden (onderhoud, studiebureel,…).

   

  De directie onderzoekt alle opties in het kader van de studie “volledig potentieel”, met als doel tegen zo laag mogelijke kosten te werken. Ze wijst er ook op dat er nu veel geïnvesteerd wordt. Wanneer het aantal investeringen terug op het normale niveau terechtkomen, zal dit eveneens een invloed hebben op het aantal benodigde (externe) mensen.

   

  Problemen in elektrolyse Balen

  We vragen tot hoever de directie denkt te kunnen gaan met de stroomverhoging in de zinkhallen, zonder ernstig in de problemen te komen. Ze verwijst naar de recente problemen met te warme bakken, rotte zink, knallen. We vragen of het gepast was om in die context een verdere stroomverhoging te testen. We vragen ook wanneer de celsense terug werkt.

   

  De directie antwoordt dat er consignes zijn die ten allen tijde gelden, ook bij testen. De maximale temperatuur van 45° voor de bakken is er één van. De celsense wordt terug operationeel tegen het ritme van één hal per week. Eén hal is vorige week gedaan. Binnen 2 à 3 weken zouden alle hallen weer in orde moeten zijn.


  31-07-2017 om 13:11 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (1 Stemmen)
  » Reageer (0)
  05-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kort verslag CPBW juni 2017

  Kort verslag CPBW van 22/06/2017

   

   

  Wegen en pleinen (meerjarenplan)

  Het gepresenteerde plan zal van start gaan. Dit plan zal uitgevoerd worden door de firma Swinnen.

   

  Centrale, afbraak oud ketelhuis

  De afbraak is in volle gang. De oplevering van de werken is gepland voor augustus.

   

  Klachten over de nieuwe walkietalkies plus reinigingsmateriaal

  We hebben aangehaald dat er op de TL nog problemen zijn met de nieuwe walkietalkies. Dit zal men onderzoeken. Ook zal er een communicatie rondgestuurd worden hoe en met welk reinigingsmiddel de walkietalkies gereinigd kunnen worden. Men zal dit product op de controlekamers voorzien.

   

  Overdrukbeveiliging silo (3) Roosterij

  Het is nu ongeveer 3 maanden in dienst. Men zal dit evalueren om dit nadien, als de bevindingen goed zijn, ook te voorzien op de overige silo’s.

   

  Fietspad richting het rond punt en ophaalbrug

  De gemeente Balen zal in eerste instantie een betere afwatering voorzien. Ook zal men dit opnemen in de begroting van 2018. Men zal tijdens de werken aan de ophaalbrug een voorlopig fiets-voetgangersbrug voorzien.

   

  Stofmasker

  Er zal een uitgebreide test volgen van het stofmasker (UVEX 7315) omdat dit momenteel het best bevonden is.

   

  Reiniging van de nieuwe koffieautomaten

  Deze worden momenteel 3 maal per week onderhouden, de intentie is om dit 1 maal per week te gaan doen.

   

  Betonstructuren fabriek

  Zowel het kuipenplan als de opvolging van de kelders lopen verder.

   

  Loopvloeren voorzien aan de bruggen van de zinkhallen

  Deze werken zullen dit jaar uitgevoerd worden.

   

  Ergonomie van de veiligheidskooien aan de pelmachines

  Er is een prioriteitenplan, waarbij de loopvloeren eerst komen. Toch is men bezig met planning en aanvraag offertes. Er is nog geen timing.

   

  Afschermingen terug plaatsen contact 12 (Fluo)

  Dit is men aan het afwerken. Hier zal preventieve controle op gebeuren.

   

  Verlichting zinkhallen

  Hier lopen verschillende acties: de lampen die stuk zijn vervangen, en de hangstelling zo snel mogelijk verwijderen. Parallel met bovenstaande zullen er ook lichtmetingen gebeuren om zo de problemen verder aan te pakken.

   

  Inzet kleine veegmachine Roosterij

  Op het Ertsenplein is een kleine machine ter beschikking. De versleten rol zal vervangen worden.

   

  Onderzoek oorzaak celbranden ZH.

  Het nikkelprobleem komt waarschijnlijk van de hallen zelf. Tijdens de stilstand heeft men de windtunnel volledig gereinigd en zal men nagaan hoe de constructie verder aangepakt kan worden.

   

  Evaluatie werken met windlansen op de Roosterij

  Men maakt nogmaals een risicoanalyse die volgend CPBW gepresenteerd zal worden.

   

  Zonnebrillen

  Dit wordt een magazijnartikel zodat het bestellen vlotter zal gaan. Ook zal er nagekeken worden hoe mensen met aangepaste correctieglazen verder geholpen kunnen worden.

   

  Toestand putten firma DEC (sproeien)

  Men gaat opvolgen dat de gemaakte afspraken met de firma nagekomen wordt.


  05-07-2017 om 17:54 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (3 Stemmen)
  » Reageer (0)
  28-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kort verslag OR

  Kort verslag vergadering OR 26 juni 2017

   

  Stand van zaken studie Mc Kinsey

   

  Het studiebureau Mc Kinsey is begonnen in Balen en Overpelt. Er is een team van 6 à 7 mensen aan het werk, samen met een viertal experts. Hun opdracht is om alle aspecten van de bedrijfsvoering te onderzoeken. In de productie kijken ze naar hoeveelheden productie, mate van recyclage van metalen, en vergelijkende gegevens met andere bedrijven. In de onderhoud wordt gekeken naar een verbetering van de betrouwbaarheid van het fabriek. Ze onderzoeken ook de organisatie van het fabriek (benodigde functies, vergelijking met andere bedrijven, met oog voor de verschillen). Ook de externe diensten worden onderzocht.

   

  De studie zal zes weken duren. Ook op andere plekken doet of plant men hetzelfde onderzoek. In Auby is men begin deze maand begonnen. Twee weken geleden is men gestart in Clarksville. Budel start binnen 2 à 3 weken. Hobart komt vanaf 24 juli aan de beurt. De mijnen zijn reeds afgewerkt. Na de studies in de smelters volgt een periode van analyse van de studiegegevens door het management en de leiding  in september en oktober. Uiteindelijke beslist de directie en de leiding wat ze zullen doen met de informatie die ze van Mc Kinsey krijgen. Verder bevestigt de directie dat men op dit moment nog steeds op schema zit.

   

   

  Andere punten

   

  Prestaties van Balen/Overpelt

  De productie van kathoden in mei lag net iets boven het budget. In juni is de productie redelijk goed. Er is wel wat productie verloren in het laatste weekend van juni. Ook de omsmelting produceerde goed, terwijl de zinkoxides beneden budget lagen wegens problemen bij leveranciers.

   

  De directie wijst er op dat de gewenste stabiliteit van de productie er nog steeds niet helemaal is. Er doen zich problemen voor, vooral op de roosterij, maar ook de logerij. Op deze laatste dienst moeten nog heel wat kuipen aangepakt worden, en er zijn ook nog problemen met de jarosietvorming.

   

  Personeelsbestand

  De vakbonden vragen om het probleem van de stijgende overuren te analyseren. Ze stelt dat een structurele stijging van het aantal overuren kan wijzen op een personeelstekort. De directie zal dit punt onderzoeken.

   

  Port Pirie

  De opstart blijft gepland voor september Glencore zal Port Pirie met haar know-how ondersteunen.

   

  Uiteenzetting van de nieuwe veiligheidsmanager

  De nieuwe veiligheidsmanager licht met wat meer details toe hoe zij de vermindering van functies in haar diensten ziet gebeuren. Ze licht het belang toe om naar twee A1 preventieadviseurs te gaan, omdat het bedrijf naar zero-ongevallen wil evolueren. De vermindering op de dienst milieu zal onder andere gebeuren door opname van taken in andere functies. De medische dienst vermindert doordat Budel geen diensten meer wenst vanuit Balen/Overpelt, en door overheveling van bepaalde taken naar andere functies buiten de medische dienst.

   

  We maken de bedenking hoe het afstoten van taken naar andere diensten/functies daar mogelijk is, omdat ook bij hen een studie loopt om kosten te besparen.

   

  Resultaten Nyrstar enquête (engagement survey)

  De resultaten in geheel Nyrstar, en in Balen en Overpelt halen een lagere score dan wat het globaal is volgens de referentie (benchmark). Opvallend hierbij is de hoge score van zeer laag tot laag engagement bij hogere niveaus. Enkele werkpunten uit de enquête zijn: uitstraling van de merknaam, senior leidinggeven (Hoofdkantoor) en talent & personeelsbezetting.

    

  Problemen met gelijkrichter 6

  De directie heeft onderzocht of er een band zou zijn tussen een blikseminslag in de buurt, en de problemen die er op een bepaald moment waren met gelijkrichter 16. Na onderzoek beweert ze dat er geen band is tussen deze twee gebeurtenissen.

   

  Zonnepanelen

  Er was weinig interesse voor het aanbod van IZEN. De geplande infosessies gaan niet door. Geïnteresseerden zullen individueel aangeschreven worden.

   

   


  28-06-2017 om 16:00 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (2 Stemmen)
  » Reageer (0)
  31-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Referendum CAO

  CAO 2017-2018: plaatselijk ontwerpakkoord

  Gisteren 30 mei is er een ontwerpakkoord tot stand gekomen. Daar werden twee zaken behandeld die we volgende week woensdag 7 juni  en donderdag 8 juni ter stemming willen voorleggen aan jullie. Het gaat om de volgende twee onderwerpen:

  1. Besteding van het budget van 1,1%

   Er is een voorstel om een deel van het budget om te zetten naar een verbetering en verhoging van de anciënniteitsdagen:

  • 0,75 % in het uurloon

  • De rest (0,35%) naar anciënniteitsdagen: van twee dagen (één na 5 en één na 10 jaar anciënniteit) naar drie dagen, met vervroeging van de twee bestaande dagen (één al na 4, één al na 8 en één bijkomende dag na 12 jaar anciënniteit)

  • Deze dagen zijn van toepassing vanaf 01/01/2017

  1. Omzetten van (de meerderheid van) ecocheques naar maaltijdcheques

   Omwille van de hogere gebruiksvriendelijkheid van maaltijdcheques:

  • Verhogen van de maaltijdcheques tot 7,6 € per stuk

  • Saldo ecocheques van 62 € op de elektronische maaltijdchequekaart in oktober

  Hierover komt volgende week een referendum op:

  - woensdag 7 juni: 13u – 14u15 en 21u – 22u15

  - donderdag 8 juni: 13u – 14u15

  Plaats: grote eetzaal

   

  De twee vragen die bij het referendum zullen voorliggen (maak bij elke vraag één bolletje zwart):

   

  Vraag 1: budget 1,1%

  O     Verbetering anciënniteitsdagen: op 4 - 8 - 12 jaar,

  en 0,75 % in het loon

  O     Geen verandering anciënniteitsdagen: behoud op

  5 - 10 jaar, en 1,1% in het loon

   

  Vraag 2: ecocheques

  O     Verhogen maaltijdcheques tot 7,6 €, en 62 €

  ecocheques opladen (op de betaalkaart van de

  maaltijdcheques in oktober)

  O     Behoud ecocheques 250 € in oktober


  31-05-2017 om 21:04 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  » Reageer (0)
  29-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ondernemingsraden en studie Nyrstar

  Kort verslag vergadering (E)OR 24 en OR 29 mei 2017

   

  Bijzondere (Europese en gewone) ondernemingsraad 24 en 29 mei 2017

   

  Op de Bijzondere Europese Ondernemingsraad deelde F. Terwinghe het volgende mee:

  De studie fase 1 is nog niet volledig afgerond. Diensten zoals aankoop/magazijn en IT zullen hun resultaten te horen krijgen van zo gauw deze af zijn.

   

  In de Europese zetels zullen er 22,9 voltijdsgelijkgestelde arbeidsplaatsen verdwijnen. Er werden geen gegevens per land gegeven. Dit gebeurde wel op de plaatselijke ondernemingsraden. Het bleek achteraf dat er iets meer dan 9 zijn in Balen/Overpelt, ongeveer 8 in Budel en 6 in Auby.

   

  De studie fase 2 zal in juni aanvangen. Dan worden alle zetels wereldwijd onderzocht op kostenbesparingen op alle vlak.

   

  Op de Bijzondere Ondernemingsraad deelde G. Janssen het volgende mee:

  In Balen/Overpelt gaan er 9,2 voltijdsgelijkgestelde arbeidsplaatsen verdwijnen. De belangrijkste getroffen diensten zijn de Dienst HR (vooral vier functies bij de trainingscoördinatoren, maar ook in de loondienst) en de BGD (verpleging, dienstverlening aan Budel).

  Men zal nu beginnen om mensen door te schuiven, en eventueel mogelijke arbeidsherverdeling toe te passen. Wanneer de problemen hiermee niet opgelost geraken, zal men deze mensen meenemen in de studie van het najaar.

   

  Op de Ondernemingsraad van 29 mei 2017 kwam volgende bijkomende info:

  Op de personeelsdienst verdwijnen vooral functies/taken bij de loonadministratie/ cijferbeheer. We hebben onze vrees geuit dat dit negatieve gevolgen kan hebben voor de (correcte) betalingen van het loon. De directie antwoordt dat ze dezelfde dienstverlening wil verstrekken.

   

  Op de dienst veiligheid wil men zorgen dat er hoger opgeleide mensen aanwezig zijn. Daartoe krijgen huidige werknemers de kans. Dit onderwerp, samen met de BGD zal door het afdelingshoofd toegelicht worden op een OR.

   

  We hebben gevraagd dat dit punt opgevolgd zou worden, waarbij informatie over de voortgang van dit plan meegedeeld en besproken kan worden. De directie stemde hiermee in.

   

  We hebben ook gevraagd dat de informatie tijdig en volledig gegeven wordt, ook in het najaar bij de bekendmaking van de resultaten van de tweede studie.

   

  Leeftijdsbewust werken

  Er komt een vervolgbijeenkomst over dit onderwerp.

   

  Productie voorbije maand(en)

  Er is in april meer geproduceerd dan gebudgetteerd, zoals ook reeds het geval was voor het eerste trimester.

   

  Personeel

  We vragen om werknemers met  externe contracten (contractoren en interims) om te zetten naar contracten van Nyrstar.  We vragen ook niet krampachtig vast te houden aan “vier contracten voor tijdelijken”, maar sneller vaste contracten te geven.

   

  De directie is bereid dit te bekijken. Dit moet wel rekening houden met de studie die gaat opstarten over het hele fabriek. Ze wil dit behandelen na de bekendmaking van de resultaten en de beslissingen van deze studie.

    

  Besparingen kantine

  Het onderzoek ernaar zal meegenomen worden in de op hand zijnde studie.

   

  We hebben herhaald dat er geen discriminatie mag zijn naar de postenmannen toe.

   

  Andere organisatie vervoer loodslijken

  Er is een prijsaanvraag gedaan vanuit Zurich in verband met het vervoer van loodslijken. Er is een andere kandidaat die interessantere voorwaarden aanbiedt. Het kan zijn dat het werk wat anders georganiseerd zal worden (nachtvervoer). Dit zou niet betekenen dat mensen van de logistiek ook ’s nachts zouden moeten werken.

   

  Zonnepanelen

  We hebben gevraagd om IZEN (leverancier en plaatsen van zonnepanelen) te vragen alle mensen persoonlijk aan te schrijven, zodat iedereen op de hoogte is van de informatiesessies.

   

  De directie zal dit voorleggen aan IZEN.


  29-05-2017 om 00:00 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (2 Stemmen)
  » Reageer (0)
  04-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Index, CAO, doorlichting bedrijf

  Belangrijke ontwikkelingen:

  1. Index: + 2,07% vanaf 01/05/2017

  2. CAO: volgende week beslissing ACV

  3. Doorlichting Nyrstar wereldwijd, ook de smelters


  1. Index

  Op 1 mei 2017 is de index in de non-ferro verhoogd met +2,07%. Dit betekent dat loonklassen en niet in procent uitgedrukte premies en vergoedingen vanaf 1 mei met 2,07 % verhoogd werden. Dit zal zichtbaar worden op het loonbriefje van mei (begin juni).

   

  2. CAO

  Er is een ontwerpakkoord afgesloten tussen de patronale vertegenwoordigers en de vakbonden. Dit ontwerpakkoord wordt voorgelegd aan de achterban. Ook wij als ACV zullen de mensen raadplegen, om ons standpunt te bepalen. Dit zal dan meegedeeld worden op onze sectorraad van woensdag 10 mei. We zullen proberen nog zoveel mogelijk mensen te zien om jullie mening te weten te komen.

   

  Wat is de inhoud (of beter de belangrijkste punten) van het ontwerpakkoord?

  • Er is een budget van 1,1% vanaf 1 mei 2017.

  • De fietsvergoeding wordt verhoogd van 100 naar 140 % van het sociaal abonnement.

  • De ROCE (vanaf 5% ROCE) wordt lichtjes verhoogd.

  • De clausule werkzekerheid blijft behouden (deze clausule regelt procedures bij collectief ontslag, met onder andere beroep doen op alternatieve maatregelen dan naakte ontslagen).

  • Alle nu nog mogelijke regelingen brugpensioen, tijdskrediet en landingsbanen zijn opgenomen/verlengd.

  • Plaatselijke onderhandelingen zijn mogelijk rond specifieke zaken (duurtijd en gebruik interimarbeid, betaalde dagen zoals anciënniteitsdagen binnen  het budget 1,1%,…). Er is een terugvalpositie: wanneer geen plaatselijk akkoord bereikt wordt, gaat het budget van 1,1 % in het uurloon.

    

   3. Doorlichting Nyrstar

   Op donderdag  5 mei is er een bijzondere Europese Ondernemingsraad (Beperkt Comité) en bijzondere Ondernemingsraad geweest. Hierop werden mededelingen gedaan in verband met een lopende en een nieuwe studie of doorlichting bij Nyrstar. Deze worden gemotiveerd vanuit de financiële toestand van Nyrstar. Het gaat dan vooral om de enorme schuld van 1,27 Miljard €, en de daarbij horende jaarlijkse financiële kosten (intresten) die de resultaten van het bedrijf naar beneden trekken. Het management in Zurich neemt daarom het dubbele initiatief om in een eerste fase een doorlichting van de hoofdzetel (samen met enkele ondersteunende diensten) te doen, gevolgd in een tweede fase door een studie van geheel Nyrstar.

    

   De huidige doorlichting betreft de hoofdzetel in Zurich

   - Deze doorlichting is in bepaalde mate verruimd naar enkele ondersteunende diensten in Balen/Overpelt: Finance, personeelsdienst (HR), veiligheid (SHEQ).

   - De eindresultaten worden verwacht binnen enkele weken (tweede helft-einde mei).

   - We hebben gevraagd de resultaten van deze studie niet los te zien van de resultaten van de studie voor geheel Nyrstar.

    

   Een nieuwe studie van geheel Nyrstar

   - Alle vestigingen van Nyrstar worden doorgelicht, zowel de overblijvende mijnen als alle smelters.

   - Er wordt een extern bedrijf ingehuurd om deze doorlichting te doen. De beslissing moet nog vallen welk bedrijf het zal worden.

   - De timing verschilt wat: de mijnen komen eerst aan bod (tot en met mei), waarna de smelters aan de beurt komen (juni-augustus).

   - De doorlichting zou beginnen in Auby, gevolgd door Balen en ten slotte ook Budel.

   - Alle kostenposten worden onderzocht, onder andere personeelskosten, materialen, energie, productie en bijproducten, investeringen,…

   - Na deze studie beraadt het management en de zeteldirecties over de te beslissen maatregelen: uiteindelijk wordt door hen de beslissingen genomen.

   - De planning is dat de beslissingen worden meegedeeld in of vanaf oktober, waarna besprekingen en raadplegingen komen hierover. Pas daarna kunnen eventueel zaken doorgevoerd worden.


  04-05-2017 om 19:30 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (2 Stemmen)
  » Reageer (0)
  28-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Syndicale Delegatie

  Problemen bij de toepassing van het STUV-betaalmodel

  Volgens de leiding doen er zich weinig problemen voor bij de doorgroei en de bijhorende testen. Enkele elementen:

  • Van zo gauw iemand “over zijn leertijd gaat”, wordt dit in het systeem zichtbaar, zodat aangepast gereageerd kan worden. De leiding herhaalt dat de betrokkene ook zelf de vraag kan stellen om getest te worden.

  • Wanneer zich omstandigheden voordoen vanuit het bedrijf, waardoor de opleiding vertraging oploopt, wordt hiermee rekening gehouden bij het bepalen (vervroegen) van het tijdstip vanaf wanneer het hogere loon betaald wordt.

  • De testen gebeuren op basis van succescriteria die in de opleiding meegenomen worden.

    

   We hebben gewezen op een aantal problemen:

  • We hebben een klacht dat er bij een bepaalde test zeer diep doorgevraagd werd. De indruk bestond dat ongepast moeilijke vragen gesteld werden.

  • We vragen ons af of de leiding niet soms sneller betrokkene een test kan aanbevelen, rekening houdende met “dode tijden”.

    

   De leiding antwoordt in verband met de klacht dat het hier wel degelijk om een essentiële vraag over beveiliging ging, essentieel om een dodelijk ongeval te voorkomen. Ze zegt dat er tot nu op alle testen drie niet van de eerste keer gelukt zijn. Twee ervan zijn ondertussen geslaagd, de derde is in voorbereiding van zijn herkansing. Ze is zich bewust dat er meer bewustzijn mag zijn over de momenten voor het houden van testen.

    

   Vacatures

   Elektriciens: de kandidaat A1 heeft afgehaakt. Men zoekt verder. Er is wel een junior elektricien aangeworven .

   Centrale: half mei begint een nieuwe arbeider. Men zoekt nog een tweede man.

   Ertsenplein: op 26 april is iemand begonnen op het ertsenplein.

   Logistiek: er is een interne kandidaat voor een tijdelijke vacature.

   Roosterij/logerij: op beide afdelingen zoekt men een arbeider. In de dag logerij is een zieke verlengd afwezig. De leiding gaat na welke duur ervan verwacht wordt.

    

   Betaling interims door Randstad

   We hebben een klacht over het fout betalen van overuren (storing en premies). We vragen ons af hoe dit mogelijk is, en of er nog problemen gemeld werden.

    

   De directie antwoordt dat de fout rechtgezet werd. Randstad heeft zich anders georganiseerd, en dat brengt kinderziektes met zich mee. De regel blijft dat ze regelmatig hier zullen zijn om de interims te woord te kunnen staan (elke dinsdag vanaf 13u30). Soms ligt de fout bij verkeerde info vanuit Nyrstar aan Randstad.

    

   Organisatie vakantieperiode logerij

   We vragen een interim per ploeg voor de zomerperiode, zeker nu ze vaak met 10 draaien. Het kan niet dat men te weinig mensen op de logerij vakantie toestaat.

    

   De HR-directie zal dit bespreken met de productieverantwoordelijke.

    

   Aanstelling teamleiders hallen

   Op vrijdag 28 april zal ze beslissingen genomen hebben over de vacatures ploegbazen (2) in de hallen. Ze zal na de beslissing eerst alle kandidaten spreken, zowel de weerhouden als niet weerhouden kandidaten.

   De leiding blijft ook verder zoeken naar een oplossing voor de D ploeg.

    

   Organisatie centrale

   We hebben een beschrijving gegeven van de problemen die zich voordoen op de centrale wat organisatie betreft, nadat een vroegere regel terug naar boven gehaald werd door de leiding. We vragen geen “oplossing” te forceren, maar eerst met alle betrokkenen te praten. We vragen dat er voorafgaand ook eerst een gesprek komt met de leidinggevende en de vakbonden.

    

   De leiding zal een afspraak met de leidinggevende van de centrale maken.

    

   Versterking van de onderhoudsploegen (inbegrepen plastikeurs)

   We geven enkele belangrijke punten door vanuit de personeelsvergaderingen van elektriciens, onderhoudsmannen en dagploeg logerij:

  • Positief is dat er verjonging komt. Maar wanneer komen jongeren, hoeveel, en in welke hoedanigheid? Men wil dat er direct afgestudeerde jongeren beginnen, en niet dat stagiairs volwaardige functies innemen.

  • Ook jonge mensen uit het fabriek moeten de kans krijgen.

  • Herinvoering van de “oproepfilter” die twee weken goed gewerkt heeft.

  • Het bedrijf zit nog steeds 2 (3) elektriciens lager dan in Claudia bepaald.

    

   De directie kijkt punt van Claudia na. Verder is de benadering dat stagiairs tellen boven het gewone effectief, waaruit geselecteerd wordt voor aanwervingen.


  28-04-2017 om 15:36 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (2 Stemmen)
  » Reageer (0)
  24-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.


  Kort verslag syndicale delegatie van 15 maart 2016

  Versterking van de onderhoudsploegen (inbegrepen plastikeurs)

  We hebben gepleit voor bijkomende vacatures voor de onderhoudsploegen, omwille van de veroudering van de stielmannen, de zwaarte van de weekdienst, de nood aan kennisoverdracht aan jongeren, en de mogelijkheid arbeiders te laten doorgroeien naar de dagdienst. Ook in de hallen is er specifiek nood aan het waarborgen van voldoende plastikeurs.

  De directie antwoordt dat ze bezig is met dit probleem. Het vormt een onderdeel van haar plan voor leeftijdsbewust werken. Ze wil onderzoeken hoe ze dit concreet kan invullen voor het onderhoud. Een mogelijkheid is te werken met laatstejaars stagiairs, die bij goede prestatie aangeworven kunnen worden. Er zal dan op alle domeinen rekening gehouden moeten worden dat deze jongeren onervaren zullen zijn (organisatie, betaling).

  We vragen de huidige werknemers van Balen volop de kans van doorgroei te geven. Ondertussen vragen we ook enkele junior-onderhoudsmensen aan te werven, omdat stagiairs nog te lang op zich kunnen laten wachten indien het over het volgende schooljaar zou gaan.

  Vacatures

  Eerste man elektriciens zinkhallen: er dienen zich weinig kandidaten aan. Daarom heeft het bedrijf een advertentie geplaatst.

  Wij vragen om een kandidaat voor de eerste man zinkhallen te vragen uit de groep van huidige elektriciens, mits het aanbieden van opleiding. Zo kan een bijkomende junior elektricien aangeworven worden.

  Centrale: door het vertrek van een arbeider komt er nog een vacature bij. Er dient wel rekening gehouden te worden met opleidingstijden. De directie hoopt dit snel op te kunnen lossen, wat echter mee afhankelijk is van de formele vraag naar brugpensioen van een portier.

  Magazijn: wij vragen om een definitieve vacature voor het magazijn uit te schrijven. Bovendien verzoeken we om twee bijkomende vacatures uit te schrijven van zo gauw kandidaat bruggepensioneerden een vraag naar brugpensioen officieel gesteld hebben. We wijzen op het belang van deze vacatures in het kader van leeftijdsbewust werken.

  De directie wil eerst weten wat het besluit is uit de huidige studie. Verder moet ook hier een formele vraag naar brugpensioen van de mogelijke geïnteresseerden gesteld zijn.

  Spotbonus

  De directie legt op onze vraag uit dat deze bruto bonus dient als éénmalige en uitzonderlijke beloning van uitzonderlijke prestaties, in functie van de gedane inspanningen.

  We stellen dat we voor collectieve rechten zijn in plaats van individualistische gunsten.

  Betaling overuren centrale

  De leiding antwoordt dat er enkel overuren betaald kunnen worden als de voorziene rustdagen eerst ingepland staan. Ze wijst er ook op dat er een aantal arbeiders voorstander zijn die een vast systeem willen.

  We waarschuwen dat een vast systeem zal leiden tot veel meer schrappingen van geplande rustdagen dan nu het geval is.

  Aparte loonbrief eindejaarspremie

  We vragen een aparte loonbrief voor de eindejaarspremie.

  De directie zal aan de nieuwe provider de kostprijs opvragen.

  Problemen bij de toepassing van het STUV-betaalmodel

  We halen aan dat we meerdere problemen tegenkomen in de toepassing van het STUV model. Sommige arbeiders blijven veel te lang in een lager betaald niveau dan de afgesproken termijnen. We vragen om te werken met een automatisch systeem dat aangeeft wanneer iemand de opleidingsperioden overschrijdt. We vragen ook een geactualiseerde lijst van de inschalingen van de arbeiders. We krijgen ook signalen dat de succescriteria gaandeweg zouden verstrengen.

  Volgens de directie loopt het globaal volgens plan, met uitzonderingen die verklaard kunnen worden (ziekte, eigen vraag werknemer),… Ze vraagt dat we met concrete voorbeelden komen, eerder dan te praten in het algemeen. Er zal volgende keer ook een uitgebreide toelichting komen over het hele onderwerp

  Vervangen areaplanner

  We vragen dat de arbeider die een areaplanner vervangt, de premie dienstdoende opzichter zou krijgen.

  De leiding antwoordt dat een afwezige areaplanner niet door een arbeider, maar door de onderhoudschef vervangen wordt.


  24-03-2017 om 12:12 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (3 Stemmen)
  » Reageer (0)
  22-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Europese Ondernemingsraad

  Beperkt Comité EOR maart 2017, kort verslag


  Kwartaalresultaten vierde kwartaal 2016

  Er waren dan betere operationele resultaten. De uitzonderlijke resultaten bleven erg negatief ten gevolge van de afwaarderingen bij de verkoop van mijnen. Hoewel het resultaat 2016 negatief is, zijn ondertussen de mijnen bijna volledig afgewaardeerd.

   

  Verkoop mijnen

  Verschillende mijnen werden ondertussen verkocht. Men is niet gehaast om de overige mijnen (die nu een positieve cash voortbrengen) te verkopen, tenzij tegen een juiste prijs.

   

  Port Pirie

  De opstart van Port Pirie wordt vertraagd (eind september 2017).  Daarna zal een vrij lange periode nodig zijn om volle capaciteit te draaien. Er zijn hieraan bijkomende aanpassingen verbonden. Ook moet men bestaande installaties in gang houden en daartoe de nodige investeringen doen. Het totaal aan bijkomende kosten bedraagt ongeveer 100 miljoen $.

   

  Schuldsituatie

  Enerzijds stijgt de schuld, omdat er bij hogere zinkprijzen meer werkkapitaal nodig is. Anderzijds zijn er extra financieringsbronnen, zoals onder andere een verhoogde kredietlijn en hogere vooruitbetalingen voor metalen door Trafigura. Er is ook een hogere dan eerst geplande obligatie afgesloten tegen een minder hoge intrest dan voorheen.

   

  Zinkmarkt

  De externe parameters zijn gunstig, zoals een hogere zinkprijs, licht dalende stocks of het verbruik van zink. De grondstoffenmarkt is echter moeilijk. Glencore start mijnen terug op, en ook Nyrstar zal Myra Falls terug opstarten. Er is wel een drastische achteruitgang van de productiviteit in de smelters – iets waarvan we zeggen dat dit in 2017 zal voortduren gezien het opgestapelde tekort aan investeringen. We vragen ook om projecten zoals het verkorrelen van fijne ertsen terug op te nemen.

   

  Doorlichting McKinsey

  Er komt een efficiëntiedoorlichting van de Corporate (Zurich en aanhorige centrale functies in de bedrijfszetels, waaronder ook Balen). Doel is dit eind maart af te ronden. Omdat verschillende zetels betroffen zijn, zal de EOR geïnformeerd worden.


  22-03-2017 om 16:34 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  » Reageer (0)
  03-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.AIP en OR

  AIP en kort verslag vergadering OR 3 maart 2017

   

  AIP

  De AIP voor 2016 is ondertussen bekend gemaakt. Een voltijdse arbeider of bediende zal 771 € bruto ontvangen. Dit is een bruto bedrag. Hiervan gaat nog 13,07% af. Het eindresultaat is daardoor ongeveer 670 € netto. Deeltijdsen ontvangen een bedrag in verhouding tot hun deeltijdse tewerkstelling. De betaling zal gebeuren bij de afrekening van maart (begin april dus).

   

  Prestaties bedrijf

  De productie van zink in Balen en de smelterij van Overpelt is in januari hoger geweest dan gebudgetteerd. Alleen de zinkoxides in Overpelt vielen lager uit.

   

  Interim arbeiders

  We hebben gevraagd om interims maximaal om te zetten naar een contract van Balen, zeker omdat het aantal interims die rond een jaar hier zijn groot is geworden. De directie antwoordt dat ze begonnen is met de evaluaties, met het oog op eventuele omzettingen naar tijdelijke contracten.

   

  Opleiding

  De directie geeft een overzicht van de geplande opleidingen. Hieruit blijkt dat het aantal geplande opleidingsuren aanzienlijk stijgt. Waarschijnlijk zullen een deel van deze uren overgeheveld moeten worden naar 2018, en dit om budgettaire redenen.  

   

  Enquête door management

  Het topmanagement en de directie willen een enquête houden onder het personeel, om op die manier te peilen naar de opvattingen van de medewerkers rond bepaalde punten. Bedoeling is om bij de start van een nieuwe CEO en directie, te weten waar de mensen nu staan en welke verbeterpunten noodzakelijk zijn. Binnen enkele jaren wil men opnieuw bevragen om te weten waar we dan staan.

   

  Leeftijdsbewust werken

  De directie is klaar met een uiteenzetting over dit onderwerp, maar wil de presentatie laten doen door het kader dat daarvoor verantwoordelijk is. We hebben gevraagd om ook zelf een presentatie te kunnen geven, met een voorstelling van vroeger dat wat aangepast en aangevuld werd. Hierbij werd rekening gehouden met een aantal pijnpunten die door de vorige directie naar voren gebracht waren.

   

  Studie EnergyVille

  We hebben gevraagd hoe Nyrstar reageert op een studie van EnergyVille dat in opdracht van Febeliec gemaakt werd. Hieruit zou moeten blijken dat de energieprijzen zonder kernenergie in 2030 zouden verdubbelen. We zijn ongerust, omdat uit andere gegevens blijkt dat In Zuid Engeland met nieuwe kerncentrales de energieprijzen tegen 2030 zou kunnen verdriedubbelen (afhankelijk van de gehanteerde prijsindex). Ze vraagt wat Nyrstar van plan is te doen tegen dit lobbywerk van de kernenergielobby, waardoor de prijzen onhoudbaar dreigen te worden voor zowel individuele consumenten, als energie-intensieve bedrijven zoals Nyrstar.

  De directie zal dit punt meenemen in de gesprekken met Febeliec.

   

  Duurzaam transport

  De directie onderzoekt de mogelijkheden voor de omzetting van premies naar een elektrische fiets. Indien zoiets doorgang zou vinden, gebeurt dit op vrijwillige basis. Dit bevordert duurzaam woon-werk vervoer. Dit staat in het actieplan van 2018.

   

  Samenaankoop zonnepanelen

  De directie zal wekelijks de mensen eraan herinneren dat ze zich kandidaat kunnen stellen voor de aankoop met korting van zonnepanelen. Er is veel informatie te vinden op de website. Geïnteresseerden dienen een afspraak gemaakt te hebben met de firma voor einde maart. Het gaat om een groot bedrijf waarmee Nyrstar ervaring heeft, en waarbij ze geen klachten heeft gehoord over de kwaliteit of de service van de firma. Nyrstar Balen onderzoekt verder ook mogelijkheden voor zonne-energie voor Balen zelf.

   

  Logerij: tweede vacature dagploeg

  De directie is welwillend om vacatures met de dag, ook tijdelijke, te openen voor eigen werknemers. Wat de tweede vacature van de dagploeg logerij betreft, gaat het volgens haar echter niet om een vacature, gezien de betrokkene volgende maand reeds naar de bedrijfsarts zal gaan om te zien wat het vervolg is. Voor een (te) korte periode heeft een vacature geen zin volgens haar. Hierop hebben we geantwoord dat op het moment dat betrokkene ziek viel, het wel degelijk om een langere periode ging, maar dat er op de afdeling is getalmd met deze vacature.

   

  Besparingen

  De directie onderzoekt allerlei eenvoudig te realiseren besparingen, zoals printen in kleuren, watercontainers in het hoofdgebouw, kantine,… Ze komt er alter op terug.


  03-03-2017 om 19:45 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (5 Stemmen)
  » Reageer (0)


  Foto


  forum
 • 5 postensysteem
 • verkiezingen
 • verkiezingen
 • verslag
 • verandering van acv-metaal naar acv - metea

  Druk op onderstaande knop om te reageren op ons forum, want UW mening is van het grootste belang voor ons


  E-mail ons

  Druk op onderstaande knop om ons te e-mailen.


  Zoeken met Google  Blog als favoriet !  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op http://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!