Foto
Foto
acv nyrstar balen
Welkom op onze blog !!!!
Inhoud blog
 • Europese Ondernemingsraad
 • AIP en OR
 • Vergadering CPBW
 • verslag ondernemingsraad
  nuttige links
 • bruto naar netto loon
 • belasting berekenen
 • klein verlet
 • sociale wetgeving
 • krantenkoppen
 • weersverwachting
  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Nyrstar Balen

  24-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.


  Kort verslag syndicale delegatie van 15 maart 2016

  Versterking van de onderhoudsploegen (inbegrepen plastikeurs)

  We hebben gepleit voor bijkomende vacatures voor de onderhoudsploegen, omwille van de veroudering van de stielmannen, de zwaarte van de weekdienst, de nood aan kennisoverdracht aan jongeren, en de mogelijkheid arbeiders te laten doorgroeien naar de dagdienst. Ook in de hallen is er specifiek nood aan het waarborgen van voldoende plastikeurs.

  De directie antwoordt dat ze bezig is met dit probleem. Het vormt een onderdeel van haar plan voor leeftijdsbewust werken. Ze wil onderzoeken hoe ze dit concreet kan invullen voor het onderhoud. Een mogelijkheid is te werken met laatstejaars stagiairs, die bij goede prestatie aangeworven kunnen worden. Er zal dan op alle domeinen rekening gehouden moeten worden dat deze jongeren onervaren zullen zijn (organisatie, betaling).

  We vragen de huidige werknemers van Balen volop de kans van doorgroei te geven. Ondertussen vragen we ook enkele junior-onderhoudsmensen aan te werven, omdat stagiairs nog te lang op zich kunnen laten wachten indien het over het volgende schooljaar zou gaan.

  Vacatures

  Eerste man elektriciens zinkhallen: er dienen zich weinig kandidaten aan. Daarom heeft het bedrijf een advertentie geplaatst.

  Wij vragen om een kandidaat voor de eerste man zinkhallen te vragen uit de groep van huidige elektriciens, mits het aanbieden van opleiding. Zo kan een bijkomende junior elektricien aangeworven worden.

  Centrale: door het vertrek van een arbeider komt er nog een vacature bij. Er dient wel rekening gehouden te worden met opleidingstijden. De directie hoopt dit snel op te kunnen lossen, wat echter mee afhankelijk is van de formele vraag naar brugpensioen van een portier.

  Magazijn: wij vragen om een definitieve vacature voor het magazijn uit te schrijven. Bovendien verzoeken we om twee bijkomende vacatures uit te schrijven van zo gauw kandidaat bruggepensioneerden een vraag naar brugpensioen officieel gesteld hebben. We wijzen op het belang van deze vacatures in het kader van leeftijdsbewust werken.

  De directie wil eerst weten wat het besluit is uit de huidige studie. Verder moet ook hier een formele vraag naar brugpensioen van de mogelijke geïnteresseerden gesteld zijn.

  Spotbonus

  De directie legt op onze vraag uit dat deze bruto bonus dient als éénmalige en uitzonderlijke beloning van uitzonderlijke prestaties, in functie van de gedane inspanningen.

  We stellen dat we voor collectieve rechten zijn in plaats van individualistische gunsten.

  Betaling overuren centrale

  De leiding antwoordt dat er enkel overuren betaald kunnen worden als de voorziene rustdagen eerst ingepland staan. Ze wijst er ook op dat er een aantal arbeiders voorstander zijn die een vast systeem willen.

  We waarschuwen dat een vast systeem zal leiden tot veel meer schrappingen van geplande rustdagen dan nu het geval is.

  Aparte loonbrief eindejaarspremie

  We vragen een aparte loonbrief voor de eindejaarspremie.

  De directie zal aan de nieuwe provider de kostprijs opvragen.

  Problemen bij de toepassing van het STUV-betaalmodel

  We halen aan dat we meerdere problemen tegenkomen in de toepassing van het STUV model. Sommige arbeiders blijven veel te lang in een lager betaald niveau dan de afgesproken termijnen. We vragen om te werken met een automatisch systeem dat aangeeft wanneer iemand de opleidingsperioden overschrijdt. We vragen ook een geactualiseerde lijst van de inschalingen van de arbeiders. We krijgen ook signalen dat de succescriteria gaandeweg zouden verstrengen.

  Volgens de directie loopt het globaal volgens plan, met uitzonderingen die verklaard kunnen worden (ziekte, eigen vraag werknemer),… Ze vraagt dat we met concrete voorbeelden komen, eerder dan te praten in het algemeen. Er zal volgende keer ook een uitgebreide toelichting komen over het hele onderwerp

  Vervangen areaplanner

  We vragen dat de arbeider die een areaplanner vervangt, de premie dienstdoende opzichter zou krijgen.

  De leiding antwoordt dat een afwezige areaplanner niet door een arbeider, maar door de onderhoudschef vervangen wordt.


  24-03-2017 om 12:12 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  » Reageer (0)
  22-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Europese Ondernemingsraad

  Beperkt Comité EOR maart 2017, kort verslag


  Kwartaalresultaten vierde kwartaal 2016

  Er waren dan betere operationele resultaten. De uitzonderlijke resultaten bleven erg negatief ten gevolge van de afwaarderingen bij de verkoop van mijnen. Hoewel het resultaat 2016 negatief is, zijn ondertussen de mijnen bijna volledig afgewaardeerd.

   

  Verkoop mijnen

  Verschillende mijnen werden ondertussen verkocht. Men is niet gehaast om de overige mijnen (die nu een positieve cash voortbrengen) te verkopen, tenzij tegen een juiste prijs.

   

  Port Pirie

  De opstart van Port Pirie wordt vertraagd (eind september 2017).  Daarna zal een vrij lange periode nodig zijn om volle capaciteit te draaien. Er zijn hieraan bijkomende aanpassingen verbonden. Ook moet men bestaande installaties in gang houden en daartoe de nodige investeringen doen. Het totaal aan bijkomende kosten bedraagt ongeveer 100 miljoen $.

   

  Schuldsituatie

  Enerzijds stijgt de schuld, omdat er bij hogere zinkprijzen meer werkkapitaal nodig is. Anderzijds zijn er extra financieringsbronnen, zoals onder andere een verhoogde kredietlijn en hogere vooruitbetalingen voor metalen door Trafigura. Er is ook een hogere dan eerst geplande obligatie afgesloten tegen een minder hoge intrest dan voorheen.

   

  Zinkmarkt

  De externe parameters zijn gunstig, zoals een hogere zinkprijs, licht dalende stocks of het verbruik van zink. De grondstoffenmarkt is echter moeilijk. Glencore start mijnen terug op, en ook Nyrstar zal Myra Falls terug opstarten. Er is wel een drastische achteruitgang van de productiviteit in de smelters – iets waarvan we zeggen dat dit in 2017 zal voortduren gezien het opgestapelde tekort aan investeringen. We vragen ook om projecten zoals het verkorrelen van fijne ertsen terug op te nemen.

   

  Doorlichting McKinsey

  Er komt een efficiëntiedoorlichting van de Corporate (Zurich en aanhorige centrale functies in de bedrijfszetels, waaronder ook Balen). Doel is dit eind maart af te ronden. Omdat verschillende zetels betroffen zijn, zal de EOR geïnformeerd worden.


  22-03-2017 om 16:34 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  » Reageer (0)
  03-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.AIP en OR

  AIP en kort verslag vergadering OR 3 maart 2017

   

  AIP

  De AIP voor 2016 is ondertussen bekend gemaakt. Een voltijdse arbeider of bediende zal 771 € bruto ontvangen. Dit is een bruto bedrag. Hiervan gaat nog 13,07% af. Het eindresultaat is daardoor ongeveer 670 € netto. Deeltijdsen ontvangen een bedrag in verhouding tot hun deeltijdse tewerkstelling. De betaling zal gebeuren bij de afrekening van maart (begin april dus).

   

  Prestaties bedrijf

  De productie van zink in Balen en de smelterij van Overpelt is in januari hoger geweest dan gebudgetteerd. Alleen de zinkoxides in Overpelt vielen lager uit.

   

  Interim arbeiders

  We hebben gevraagd om interims maximaal om te zetten naar een contract van Balen, zeker omdat het aantal interims die rond een jaar hier zijn groot is geworden. De directie antwoordt dat ze begonnen is met de evaluaties, met het oog op eventuele omzettingen naar tijdelijke contracten.

   

  Opleiding

  De directie geeft een overzicht van de geplande opleidingen. Hieruit blijkt dat het aantal geplande opleidingsuren aanzienlijk stijgt. Waarschijnlijk zullen een deel van deze uren overgeheveld moeten worden naar 2018, en dit om budgettaire redenen.  

   

  Enquête door management

  Het topmanagement en de directie willen een enquête houden onder het personeel, om op die manier te peilen naar de opvattingen van de medewerkers rond bepaalde punten. Bedoeling is om bij de start van een nieuwe CEO en directie, te weten waar de mensen nu staan en welke verbeterpunten noodzakelijk zijn. Binnen enkele jaren wil men opnieuw bevragen om te weten waar we dan staan.

   

  Leeftijdsbewust werken

  De directie is klaar met een uiteenzetting over dit onderwerp, maar wil de presentatie laten doen door het kader dat daarvoor verantwoordelijk is. We hebben gevraagd om ook zelf een presentatie te kunnen geven, met een voorstelling van vroeger dat wat aangepast en aangevuld werd. Hierbij werd rekening gehouden met een aantal pijnpunten die door de vorige directie naar voren gebracht waren.

   

  Studie EnergyVille

  We hebben gevraagd hoe Nyrstar reageert op een studie van EnergyVille dat in opdracht van Febeliec gemaakt werd. Hieruit zou moeten blijken dat de energieprijzen zonder kernenergie in 2030 zouden verdubbelen. We zijn ongerust, omdat uit andere gegevens blijkt dat In Zuid Engeland met nieuwe kerncentrales de energieprijzen tegen 2030 zou kunnen verdriedubbelen (afhankelijk van de gehanteerde prijsindex). Ze vraagt wat Nyrstar van plan is te doen tegen dit lobbywerk van de kernenergielobby, waardoor de prijzen onhoudbaar dreigen te worden voor zowel individuele consumenten, als energie-intensieve bedrijven zoals Nyrstar.

  De directie zal dit punt meenemen in de gesprekken met Febeliec.

   

  Duurzaam transport

  De directie onderzoekt de mogelijkheden voor de omzetting van premies naar een elektrische fiets. Indien zoiets doorgang zou vinden, gebeurt dit op vrijwillige basis. Dit bevordert duurzaam woon-werk vervoer. Dit staat in het actieplan van 2018.

   

  Samenaankoop zonnepanelen

  De directie zal wekelijks de mensen eraan herinneren dat ze zich kandidaat kunnen stellen voor de aankoop met korting van zonnepanelen. Er is veel informatie te vinden op de website. Geïnteresseerden dienen een afspraak gemaakt te hebben met de firma voor einde maart. Het gaat om een groot bedrijf waarmee Nyrstar ervaring heeft, en waarbij ze geen klachten heeft gehoord over de kwaliteit of de service van de firma. Nyrstar Balen onderzoekt verder ook mogelijkheden voor zonne-energie voor Balen zelf.

   

  Logerij: tweede vacature dagploeg

  De directie is welwillend om vacatures met de dag, ook tijdelijke, te openen voor eigen werknemers. Wat de tweede vacature van de dagploeg logerij betreft, gaat het volgens haar echter niet om een vacature, gezien de betrokkene volgende maand reeds naar de bedrijfsarts zal gaan om te zien wat het vervolg is. Voor een (te) korte periode heeft een vacature geen zin volgens haar. Hierop hebben we geantwoord dat op het moment dat betrokkene ziek viel, het wel degelijk om een langere periode ging, maar dat er op de afdeling is getalmd met deze vacature.

   

  Besparingen

  De directie onderzoekt allerlei eenvoudig te realiseren besparingen, zoals printen in kleuren, watercontainers in het hoofdgebouw, kantine,… Ze komt er alter op terug.


  03-03-2017 om 19:45 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (5 Stemmen)
  » Reageer (0)
  23-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vergadering CPBW

  Kort verslag CPBW van 20/02/2017


  Stand van zaken nieuwe arbeidskledij en bodywarmers

  Testen met de nieuwe arbeidskledij zijn lopende. Bodywarmers voor onder het vest waren al toegezegd. Men heeft  ook toegezegd dat er bodywarmers komen om boven het vest te dragen. Men zal de diensten op de hoogte brengen hoe men deze laatste kan bestellen.

   

  Wegen en pleinen

  De directie heeft een presentatie gegeven van alle zaken die men in een meerjarenplan zal gaan aanpakken. Wordt vervolgd.


  Acties gebouw oude centrale.

  Afbraakwerken zullen tegen juni dit jaar klaar zijn.

   

  Klachten over de nieuwe walkietalkies

  De verhoging van het zendvermogen is goedgekeurd. De volgende dagen zal men de nog bestaande problemen met de leverancier van de toestellen en een interne werkgroep oplossen.

   

  Opengebarsten silo(3) Roosterij

  De herstellingswerken zijn bezig. Op deze silo zal men ook een overdrukbeveiliging installeren en testen. Als de testen goed bevonden worden zal men op de overige silo’s ook overdrukbeveiligingen plaatsen.

   

  Gasontvanginstallatie

  De geplande werken zal men op korte termijn beëindigen.

   

  Stand van zaken GWZI en PWZI

  Men wil tegen eind maart van start gaan met externe lozing.

   

  Poetsprogramma algemeen men de huidige firma

  De komende dagen zullen gesprekken plaatsvinden hoe het verder moet, gezien de hoeveelheid weerkerende klachten.

   

  Fietspad richting het rond punt , verkeersremmer en ophaalbrug

  Er is een afspraak gemaakt tussen de burgemeester van Balen en onze directeur: op 2 maart zullen zij deze zaken bespreken.

   

  Stofmasker

  Momenteel lopen er testen om te zien met welk type men verder gaat werken in de toekomst.

   

  Voetgangersbrug Ertsenplein

  De funderingswerken zijn klaar. De laatste voorbereidingen lopen om nadien de trap te gaan plaatsen.

   

  Koffieautomaten

  Men heeft al twee automaten getest van verschillende leveranciers. Een derde loopt op dit moment nog. Nadien zal men evalueren welke leverancier de toekomstige leveringen zal verzorgen.

   

  Loopvloeren voorzien aan de bruggen van de zinkhallen

  Men bekijkt hoe en waar men een test kan gaan doen.


  Ergonomie van de veiligheidskooien aan de pelmachines

  De directie heeft nog geen beslissing genomen (hoge kost).

   

  Afschermingen terug plaatsen contact 12 (Fluo)

  Er komen geen afschermingen. Wel zijn een deel van de flensafsluitingen terug geplaatst. De rest zal volgen.

   

  Sanitaire ruimte Fluo

  Na de toestanden van vorige week (stilstand fluo 4) zal dit op het volgend CPBW verder behandeld worden.

   

  Schoenen reiniger

  Er zijn vier toestellen besteld. Eén ervan is al binnen. Deze zullen geplaatst worden om ze te testen.

   

  Opleidingslokaal oven 5

  Dit zal men gaan opkuisen voor er opleidingen worden gegeven. Er zijn wel problemen met de verwarming. Als het te koud is zal men uitwijken naar een geschikte plaats.


  23-02-2017 om 09:16 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (3 Stemmen)
  » Reageer (0)
  02-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.verslag ondernemingsraad

  Kort verslag vergadering OR 30 januari 2017

  Personeelsevolutie en vacatures op verschillende afdelingen

  We merken op dat er de laatste tijd veel verschuivingen zijn bij de kaders. We vragen ook hoe de directie aankijkt ten aanzien van de personeelsbezetting. We geven mee dat er geruchten over een herstructurering de ronde doen.

  De directie verantwoordt de verschuivingen omdat volgens haar de juiste man op de juiste plaats moet zitten, zeker om de problemen in de hallen terug op orde te krijgen. Wat de personeelsbezetting betreft, zijn er afdelingen waar er meer personeel is dan in andere sites. Het omgekeerde is echter ook waar. Op dit moment is de directie druk bezig met de basis van dit fabriek weer in orde te krijgen. Op sommige plaatsen zijn er zelfs mensen te weinig (MSR, technologie, brandweer, mogelijks het ertsenplein in verband met het mengen en mixen van ertsen). De prioriteiten liggen nu bij investeringen, versterken van de organisatie, en het drukken van de kosten, vooral bij externen.

  Wat vacatures betreft:

  - Dagploeg logerij: de directie zal de tweede vacature terug bekijken.

  - Plastikeur hallen: er zal na de grote stilstand veel minder behoefte zijn naar plastikeurswerk, waardoor de directie geen versterking nodig acht, zelfs als ze akkoord gaat dat deze kennis in het bedrijf aanwezig dient te blijven.

  Prestaties bedrijf

  Nyrstar Balen is geëindigd met een tekort aan productie van ongeveer 27.000 ton ten aanzien van het budget 2016. Daardoor heeft ook de omsmelting minder kunnen gieten. Daarentegen is de productie in januari 2017 redelijk ver boven budget.

  Versterking onderhoud met interne werknemer

  Dit moet nog verder onderzocht worden met de nieuwe onderhoudsmanager.

  Investeringen 2017

  Dit jaar wordt een hoger bedrag dan anders geïnvesteerd, namelijk iets meer dan 31 miljoen €. De belangrijkste investeringen gebeuren in de roosterij (stilstand F5/K12, inbegrepen koeltrommel, lurgi, KHD, …), logerij (kuipenplan, loodflitraat, warmtewisselaars, …), hallen (elektrolysebakken, hamons, kelder, …).  

  Budgetten 2017

  Het management voorziet een productiebudget van market metal van bijna 237.000 ton. Dit houdt rekening met de lange stilstand van de zinkhallen, en met de grote kans op productieverlies in de twee eerste trimesters ten gevolge van de slechte staat van de bakken. Tijdens de stilstand van de hallen zal men bekijken wat in Overpelt zal gebeuren (waaronder versterking van Balen).

  Leeftijdsbewust werken

  Dit wordt eerst met het managementteam verder besproken.

  Verf beschikbaar stellen aan werknemers

  De directie wil niet zelf verf ter beschikking stellen. Ze bevestigt dat werknemers van Nyrstar een korting van 10 à 15% kunnen krijgen voor Sigma verf bij de firma Hens.

  Energie en duurzaamheid

  We vragen hoe het bedrijf vooruitkijkt naar de toekomst, rekening houdend met klimaatuitdagingen en onveilige, onzekere en dure kernenergie.

  De directie wil verschillende initiatieven en projecten ontwikkelen (zoals aansluiten op zonne-energie vanuit Lommel, of meer werken met recyclage in plaats van ertsen). Doel is zoveel mogelijk op te pakken, maar wel met gelijke of lagere kosten.

  Elektriciteitslaadpalen voor elektrische voertuigen en duurzaam transport

  We vragen om de voorkeur te geven aan duurzame transportmiddelen, zoals trein en schip. Maar ook voor het woon-werkverkeer, waarbij het bedrijf elektrische (en later waterstof) auto’s en elektrische fietsen kan bevorderen.

  De directie zoekt naar vermindering van vrachtwagens, maar het moet kostenneutraal of –verminderend zijn. Ze is bereid te onderzoeken wat er kan gebeuren rond het woon-werkverkeer, op voorwaarde dat het niet kostenverhogend is. Ze wil nog geen elektrische laadpalen installeren. Ze merkt ook dat autoleasemaatschappijen niet warm lopen voor elektrische wagens.

  Samenaankoop zonnepanelen

  De directie meldt dat een bedrijf 8% korting wil geven aan Nyrstarmedewerkers. Aanvragen  gebeuren via het bedrijf zelf. We hebben gevraagd de samenaankoop van 2011 terug onder de loupe te nemen, evenals eventueel andere bedrijven. 

  Stand van zaken zinkpoeders

  De testen met de bandfilter lopen goed. De piste met de centrifuge is verlaten. Men gaat nu een grotere bandfilter huren voor verdere testen.


  02-02-2017 om 16:25 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  » Reageer (0)
  30-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.AIP 2017

  Akkoord AIP 2017

  Vorige week werd een akkoord bereikt voor de AIP 2017 (betaling maart 2018).

  Wat loopt gelijk met vorig akkoord

  - Het maximumbedrag is 2.700 €

  - Er blijven drie domeinen waarop resultaten geboekt kunnen worden: veiligheid, milieu en productie

  - Er zijn trimester- en jaardoelen, waarbij trimesterresultaten verbeterd kunnen worden (maar niet verslechterd) door jaarresultaten

  Wat is verschillend met vorig akkoord

  - De verhoudingen tussen veiligheid, milieu en productie veranderen. Waar vorig jaar 900 € voorzien was voor veiligheid en milieu samen, is dat nu 1.300 € (gewone en stretchdoelen samen). Waar vorig jaar 1.800 € voorzien was voor productie, is dat nu 1.400 € (gewone en jaardoelen samen).

  - Er komen stretchdoelen voor veiligheid en milieu, elk voor maximum 200 €, samen 400 € dus. Het jaardoel productie zakt van maximum 900 € naar maximum 500 €.

  - Milieu wordt gewaardeerd op basis van “Notifiable Non Compliance” (NCC, verplichte meldingen aan overheid).

  - Er wordt dit jaar wel rekening gehouden met bepaalde onvoorziene zaken (voorbeeld: blikseminslag, ingrepen overheid in energieleveringen bij stroomtekort,…), die snel na hun gebeuren besproken moeten worden.

  30-01-2017 om 15:28 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  » Reageer (0)
  17-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CAO

  CAO onderhandelingen

   


  Ontwerp InterProfessioneel Akkoord (IPA)


  Vorige week kwam een ontwerp akkoord tot stand op nationaal vlak.

  Belangrijke punten uit dit ontwerp zijn:

  • Een loonnorm van 1,1% boven de index
  • Een verlenging van alle brugpensioenakkoorden, maar de leeftijd gaat wel één jaar naar omhoog voor de meeste brugpensioenstelsels (in 2017: 56 i.p.v. 55 jaar voor bedrijf in herstructurering of in moeilijkheden; in 2018: 59 i.p.v. 58 jaar voor nachtarbeid, zware beroepen of lange loopbanen)
  • Verlenging van alle vormen van landingsbanen
  • Verhogen van vele sociale uitkeringen en plafonds

  Hoe nu verder?

   

  Alle partijen moeten nog hun goedkeuring geven aan dit ontwerp akkoord, inbegrepen de regering zelf. Het is dus nog niet zeker of dit akkoord passeert. De ervaring leert dat de regering al meer is tussengekomen, en dan wel in ons nadeel. Denk maar aan de éénzijdige ingrepen die de regering deed in de beschikbaarheid van bruggepensioneerden in het nadeel van de arbeiders. Maar ook aan vakbondskant is niet alles rozengeur en maneschijn. Zo is de verhoging van de brugpensioenleeftijd met één jaar allesbehalve wat wij willen. Een opslag van 1,1 % boven index is weliswaar een opslag, maar voor twee jaren is dit na alle inleveringen ook niet echt veel. Het is dus eerst afwachten wat met dit ontwerp gaat gebeuren.

   

  Wanneer het proces van goed- of afkeuren van het IPA afgesloten is, zullen onderhandelingen starten op het niveau van de sectoren. Voor ons is dat de sector non-ferro. Wij zullen dan ook eerst werken aan een eisenbundel voor het ACV-Balen, op basis van jullie voorkeuren. Dit zullen we dan voorleggen in onze sectorraad op 10 februari. Daar wordt samen met andere bedrijven een gemeenschappelijke eisenbundel opgesteld. Ten slotte leggen ACV en ABVV hun eisen samen om tot een gemeenschappelijke eisenbundel te komen. Dan zijn we klaar voor de onderhandelingen.

  17-01-2017 om 15:05 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  » Reageer (0)
  04-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.   


  Afbeeldingsresultaat voor nieuwjaarswensen origineel


  ACV Balen wenst je een gezond, veilig en warmmenselijk jaar 2017
  04-01-2017 om 14:00 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Veiligheidsvergadering

  Kort verslag CPBW van 19/12/2016


  Stand van zaken nieuwe arbeidskledij

  De nieuwe arbeidskledij is binnen. Na wassing start de testperiode.

   

  Wegen en pleinen

  De leiding somt op welke werken dringend aangepakt  worden. Ze maakt een presentatie op van een meerjarenplan.


  Acties gebouw oude centrale.

  De groene netten rond de centrale moet op enkele plaatsen verstevigd worden. De afbraak van het oude ketelhuis zal in maart van start gaan.


  Toestand gebouwen wanson en transfo’s i.v.m. asbest

  Deze werken zullen dit jaar nog gebeuren.

   

  Klachten over de nieuwe walky-talky’s

  Op 13 december heeft de firma een aantal aanpassingen doorgevoerd. Met afdelingswerkgroepen zal men zien of er nog problemen zijn.

   

  Opengebarsten silo(3) Roosterij

  Na de steigerwerken starten de herstellingen. Ook zal men hier een overdrukbeveiliging testen.

   

  Gasontvanginstallatie

  De geplande werken zal men in 2017 uitvoeren (vaste waterstofmeeting, …)


  Plaatsen LED verlichting zinkhallen

  De plaatsing van het testmateriaal zal vandaag of morgen gebeuren.

   

  Stand van zaken GWZI en PWZI

  De zandfilters van de PWZI zullen tegen eind januari terugkomen. Men onderzoekt de resterende problemen.


  Fietspad richting het rond punt en verkeersremmer ophaalbrug

  Er zal hierover een afspraak met de burgemeester gemaakt worden.

   

  Veiligheid voor voetgangers en fietsen aan ophaalbrug

  De leveranciers zijn aangesproken over waar parkeren (niet) kan. De vraag is gesteld dat de portiers hier extra aandacht aan besteden.

   

  Bestellen van de vroegere bodywarmers

  Men zal de bodywarmers (voor onder het werkpak) voorzien in het magazijn. We vragen ook bodywarmers om over onze werkkledij te dragen.

   

  Bepaald type stofmasker niet meer verkrijgbaar (uit handel genomen)

  Er lopen testen om een waardige vervanging te kunnen voorzien.

   

  Kortsluitkader  zinkhallen

  Dit is voor enkele jaren on hold gezet. Daarom komt er in 2017 een stilstand.

   

  Betonstructuur laadtrechters Fluo 4

  Na controle zullen hier enkele kleine werken uitgevoerd worden.

   

  Aanmeldingslokaal PWZI

  Men zal het huidige aanmeldingslokaal behouden.

   

  Voetgangersbrug Ertsenplein

  Funderingswerken zullen begin volgend jaar starten.

   

  Correct reinigen van de koffieautomaten

  Facility controleert ze regelmatig. Men test nu een andere leverancier.

   

  Capital plan 2017

  Meerdere projecten zijn niet meegenomen in het capital plan. Men bekijkt wat mogelijk is (batterijen centrale, revisie turbine 4, ventilatie choq,…)

   

  Veiligheid draagstructuur zinkhallen

  Er is een presentatie gegeven hoe men de controles uitvoert alsook welke werken men tijdens de stilstand van 2017 zal uitvoeren.

   

  Vast contractordorp voorzien voor externen

  Dit wil men niet omwille van de te hoge kostprijs. Ook zal men nakijken met facility hoe de nieuwe kasten zijn geplaatst voor externen.

   

  Loopvloeren voorzien aan de bruggen van de zinkhallen

  Men onderzoekt de kost en mogelijke uitvoering van dit goede voorstel.


  Ergonomie van de veiligheidskooien aan de pelmachines

  Dit word behandeld in een 3doe team waar een kostenraming is gevraagd.


  04-01-2017 om 13:50 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  » Reageer (0)
  22-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ondernemingsraad december 2016

  Kort verslag vergadering OR 21 december 2016

   

  AIP, neutralisatie branden

  We hebben opnieuw aangedrongen om de branden voor de AIP te neutraliseren. We krijgen veel signalen dat arbeiders de huidige gang van zaken niet als motiverend, maar als demotiverend ervaren, omdat ze zich afgestraft voelen terwijl ze zich veel harder hebben moeten inzetten bij het aanpakken en mee oplossen van (de gevolgen van) de branden. Ook hebben we de optie aangekaart om de AIP om te vormen naar vast loon.

   

  De directie antwoordt dat ze ermee gewrongen zit. Ze worstelt met het gegeven dat dit erg gevoelig ligt, en wil enerzijds dat er iets kan gebeuren. Anderzijds zit ze gebonden aan wettelijke richtlijnen aangaande de AIP en CAO 90. Een CAO 90-premie bepaalt immers op voorhand de voorwaarden hoe die flexibele premie verkregen kan worden. Dat kan achteraf niet zomaar veranderen. Ze wil dit verder opnemen in januari of februari. Ze wil wel geen omvorming van AIP naar loon, omdat de bedoeling van de AIP juist is om iets extra mogelijk te maken, maar dan gebonden aan resultaten.

   

  Verder is er een datum vastgelegd (19 januari) voor de besprekingen voor de AIP voor 2017 (betaling 2018).

   

  Vacatures op verschillende afdelingen (portiers, magazijn, plastikeurs, stielman, dag logerij, MSR,…)

  • Portiers: deze vacature is ingevuld. Bovendien heeft men een tweede kandidaat weerhouden voor een eventuele volgende vacature. Ten slotte vervangt een derde kandidaat (tijdelijk) zieke portiers.

  • Magazijn: uiteindelijk is er geen enkele interne kandidaat met Nyrstar contract overgebleven.

  • Plastikeurs: we vragen opnieuw om de onderhoudsploeg van de hallen te versterken.

  • Stielmannen: we vragen versterking van de onderhoudsploegen (zie verder).

  • Dagpost logerij: er is een keuze gemaakt voor één man. We herinneren de directie eraan dat er twee plaatsen vrij zijn. De directie zal dit verder onderzoeken.

  • MSR, IT, productie coördinator: deze zijn nog lopende. Op 1 januari wordt de vacature reliability ingevuld.

    

   Prestaties bedrijf

   Zowel oktober als november liggen een stuk onder de productiedoelen. In december begint het beter te lopen. De stabiliteit van de logerij verbetert. De laatste week is er terug boven het budget gedraaid.

    

   Verf beschikbaar stellen aan werknemers

   De directie zal hierop volgende keer terugkomen.

    

   Elektriciteitslaadpalen voor elektrische voertuigen en duurzaam transport

   We hebben gevraagd welk beleid het bedrijf aanhoudt om het bedrijfstransport te verduurzamen. De Europese landen beginnen alle drastische plannen te ontwikkelen om naar een andersoortig en duurzaam transport over te gaan. Wil het bedrijf dit voor blijven en proactief maatregelen nemen? Onze vraag naar elektriciteitslaadpalen past mee in dat plaatje, omdat de eerste elektrische voertuigen zich aandienen bij werknemers.

    

   De directie antwoordt ook voorstander te zijn van verduurzaming van professioneel en personentransport. In het kader van de situatie van Nyrstar gebeurt dit volgens de directie beter met andere partners en zonder kostenverhoging. Het punt van de elektrische laadpalen staat op de dagorde van de volgende vergadering.

    

   Samenaankoop zonnepanelen

   De directie moet dit nog verder onderzoeken.

    

   Versterken eigen onderhoud

   We wijzen op toenemende problemen in de leefbaarheid van de interne onderhoudsploegen. Werknemers worden gemiddeld steeds ouder. Mensen beginnen af te vallen door ziekte of met medische beperkingen. Bovendien is het belangrijk dat kennis behouden wordt. Verder moeten eigen werknemers soms werken corrigeren van derden, waardoor extra kosten gemaakt worden. We stellen daarom voor om de onderhoudsploegen te versterken.

    

   De directie is voorstander van een goede verhouding tussen interne en externe werknemers. Ze wil zich hierin de komende tijd verdiepen.

    

   Stand van zaken zinkpoeders

  Het is duidelijk dat een schroef niet werkt. Men gaat testen met een vacuümbandfilter. De testen zijn ondertussen lopende, waarbij de eerste aanwijzingen positief zijn.

  22-12-2016 om 12:22 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (3 Stemmen)
  » Reageer (0)


  Foto


  forum
 • 5 postensysteem
 • verkiezingen
 • verkiezingen
 • verslag
 • verandering van acv-metaal naar acv - metea

  Druk op onderstaande knop om te reageren op ons forum, want UW mening is van het grootste belang voor ons


  E-mail ons

  Druk op onderstaande knop om ons te e-mailen.


  Zoeken met Google  Blog als favoriet !  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op http://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!