Foto
Foto
acv nyrstar balen
Welkom op onze blog !!!!
Inhoud blog
 • Verslag veiligheidsvergadering
 • verslag ondernemingsraad
 • verslag Bijzondere OR en EOR
 • kort verslag ondernemingsraad
 • verslag veiligheidsvergadering
  nuttige links
 • bruto naar netto loon
 • belasting berekenen
 • klein verlet
 • sociale wetgeving
 • krantenkoppen
 • weersverwachting
 • Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Nyrstar Balen

  09-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verslag veiligheidsvergadering

  Kort verslag CPBW van 23/10/2017


  Klachten over de nieuwe walkietalkies

  Op 9 november zal de firma nog een aantal aanpassingen komen doen. Na de aanpassingen zal de directie een communicatie rondsturen over onder meer het gebruik van de walkietalkies.  

   

  Ophaalbrug

  Offertes komen binnen. Men bekijkt de verdere planning.

   

  Stofmasker

  De uitgebreide test met het nieuwe type loopt. We hebben ook aangehaald dat het niet kan dat de maskers die gereinigd worden op waren, zoals dit de laatste tijd meermaals is voorgekomen.

   

  Voortgang selectie en introductie werkkledij

  Testresultaten zullen tegen half november binnen zijn. Afhankelijk van deze resultaten kan de verdere procedure lopen. Men zal ten vroegste klaar zijn tegen half 2018.

   

  EHBO opleidingen

  Geïnteresseerden kunnen een EHBO opleiding volgen. Een communicatie hieromtrent zal volgen.

   

  Ventilatoren grote badzaal

  Hier worden beide ventilatoren vernieuwd. De bestelling is gebeurd.

   

  Overdrukbeveiliging silo (3) Roosterij

  De informatie op het vorige CPBW was niet juist. Er is geen nieuw type veer gestoken en er loopt dus ook geen test. Wel is er gezegd dat de veer om de 3 maanden zal gereinigd worden. Verder bekijkt men een ander systeem dat wel geschikt is voor onze bedrijfsvoering.

   

  Voedingsmachienes Roosterij

  De problemen gemeld die er zijn (toestand vloer, powerpucher,…)

   

  Dampvorming choquenet

  Directie stelt voor omwille van het moeilijk op te lossen probleem om een deftige afzuiging te voorzien bij de vervanging van deze filter.

   

  Overdekte rokersplaats op de logerij

  Het afdelingshoofd heeft een voorstel gedaan om een overdekte rokersruimte te voorzien naast de grote vuilbakken. Dit omwille van de toestand van de huidige ruimte (vervuiling peuken in de kelder).

   

  Pompen barriquand

  Dit zal men waarschijnlijk dit jaar nog plaatsen.

   

  Loopvloeren voorzien aan de bruggen van de zinkhallen

  Er is een discussie in verband met de trap om de (nog te plaatsen) loopvloer te betreden.


  Signalisatie brug zinkhallen

  Het probleem is niet opgelost, ook al is de kabel vervangen. Het probleem blijkt niet simpel op te lossen. Dit heeft onder andere te maken met sulfaatgeleiding.


  Verlichting zinkhallen

  De stellingen zijn verwijderd. Donderdag gaat men een aantal lampen repareren. Nadien zal men een lux-meting doen. Op de KWP zijn de lux-metingen gebeurd. Daar moeten een aantal herstellingen gebeuren.

   

  Beheersmaatregelen i.v.m. de nikkelverontreiniging zinkhallen

  Men gaat proeven uitvoeren met gecoat staal om te zien of dit bestand is tegen de omstandigheden in de tunnel.

   

  Omsmelting: lichtkwaliteit, en stofzuigen van de afdeling

  Er is gezegd dat de werken gestart zijn aan de verlichting aan het aanmeldingslokaal. Ook zal men contact opnemen met de firma die met de stofzuiger rijdt op de afdeling. We hebben benadrukt dat op de schuine helling veel stof en bolletjes zink liggen.

   

  Straatverlichting aan de KWP

  Deze is hersteld.

  09-11-2017 om 11:18 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  » Reageer (0)
  31-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.verslag ondernemingsraad

  Kort verslag vergadering OR 30 oktober 2017

   

  Stand van zaken studie Mc Kinsey

   

  De directie zegt niet meer te kunnen vertellen dan wat er op de laatste bijzondere ondernemingsraad van 17 oktober gemeld werd.

   

  We hebben gezegd dat we vooral mededelingen over besparingen horen, terwijl we liever berichten horen over toekomstgerichte investeringen die het bedrijf terug in een positieve richting kunnen duwen. In België zijn de twee meest succesvolle non-ferro bedrijven, mét een groeiende tewerkstelling, bedrijven die produceren op basis van 100% recyclage. Waarom geen gelijkaardige investeringen in Balen/Overpelt, zoals men ook gedaan heeft in Australië?

   

  De directie antwoordt dat de studie niet enkel over kosten gaat, maar ook over hogere productie en een verhoging van de recyclage.

   

  Andere punten

   

  Veilig drinkwater

  Er zijn vorige week twee problemen geweest met de kwaliteit van het water. Men volgt het ontijzerd water op om de oorzaken te vinden. Er wordt nu geen drinkbaar water meer aangemaakt. Het drinkbaar water komt nu van PIDPA. Er wordt ook een project opgestart om het probleem van het drinkbaar water structureel op te lossen.

   

  We hebben aangehaald dat we gehoord hebben dat er niet alleen verroest ijzer in de stocktank aanwezig was, maar ook dode dieren. En dit ondanks de ervaring enkele jaren geleden met een dode duif, en de belofte dat dit niet meer zou voorkomen.

   

  De directie heeft niets gehoord hiervan. Ze zal dit laatste punt onderzoeken.

   

  Voorstel feestdagen en brugdagen 2018

  Het voorstel van de vakbonden van vorige keer is aanvaard. Dit betekent dat er vijf brugdagen zijn voor de dagmensen.

   

  Productie

  De kathoden productie lag net iets onder budget, terwijl de productie van zinkoxiden ver onder budget lag. Dit laatste is het gevolg van de problemen met lozingen van chloor. De norm is ondertussen wel verhoogd, waardoor meer chloor geloosd mag worden, en een hogere productie gerealiseerd kan worden.

   

  Evaluatie stilstand roosterij fluo 5

  Dit punt wordt verschoven naar volgende ondernemingsraad.

   

  Stand van zaken Port Pirie

  Port Pirie zou volgens een bericht snel haar eerste (test)lading kunnen verwerken, nadat de oven op temperatuur is gebracht.

   

  Zinkpoeders

  De directie is blij dat deze afdeling in een goede richting evolueert. De test is goed verlopen. Er vertrekt een aanvraag om een grotere bandfilter aan te kunnen kopen.

   

  Waterstofontploffing Budel

  Er heeft zich een waterstofontploffing voorgedaan in Budel door een grote concentratie aan waterstofgassen op de logerij. Hierdoor is de productie enkele weken stilgezet, met een groot productieverlies tot gevolg (na de vorige productieverliezen als gevolg van problemen op de roosterijen in Budel). Men onderzoekt verder wat men hieruit kan leren voor Balen.

   

  AIP 2018 (betaling 2019), veranderde wetgeving (zomerakkoord regering)

  De directie legt uit dat inderdaad in het zomerakkoord staat dat er geen CAO 90 te combineren valt met een bedrijf in herstructurering (bedrijf onder toepassing van de wet Renault). Uit andere bronnen zou het enkel gaan over bedrijfssluitingen. Dit wordt nog verder gecheckt.

   

  Gedeeltelijke stroomuitval op vrijdag 27 oktober

  We hebben gevraagd welke invloed uitgaat van de stroompanne vorige week, toen een kabel tijdens werken geraakt werd, en er een gedeeltelijke stroomuitval en productievermindering heeft plaatsgevonden. We vragen om dit te neutraliseren naar de AIP toe.

   

  De directie zal dit onderzoeken.

   


  31-10-2017 om 20:34 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
  » Reageer (0)
  18-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.verslag Bijzondere OR en EOR


  Kort verslag bijzondere (Europese en gewone) ondernemingsraad 17/10/2017

   


  Op de twee ondernemingsraden van 17/10/2017 werden twee onderwerpen behandeld. De eerste behandelt de overige onderdelen vanuit de eerste fase van de studie, het tweede onderwerp gaat over de stand van zaken van de tweede fase van de studie (smelters als geheel).

   

  Magazijn

  Het magazijn wordt losgetrokken uit de aankoop. Elke site zal bepalen hoe zij hun magazijn het beste opnemen in de bedrijfsstructuur. De studie van het magazijn  zal samenlopen met de tweede fase. Resultaten van deze studie zullen gelijktijdig meegedeeld worden met de andere resultaten van de tweede fase.

   

  Aankoop en IT/MSR (FTE = Full Time Equivalent = Voltijds gelijkgestelden)

  Op Europees niveau verdwijnen 9 FTE van de 40 FTE. Dit betekent dat er 6 FTE van de 20 op aankoop verdwijnen, 3FTE van de 14 bij MSR en geen op 6 bij IT.

   

  In Balen/Overpelt zouden er 4 op 5 bij MSR blijven. Wat de aankoop betreft, zou met zekerheid 4 van de 10 FTE blijven. Bij de aankoop zijn er bovendien vier functies op Europees niveau, die ingevuld worden op de plaats waar kandidaten weerhouden zullen worden. Op die manier kan het getal van 4 op 10 in Balen/Overpelt eventueel terug gedeeltelijk oplopen.

   

  Elke medewerker van de dienst aankoop kan en zou moeten solliciteren voor de nieuwe functies.

   

  Fase 2, studie van de 5 smelters (Clarksville, Auby, Balen/O, Budel, Hobart)

  De studie over de gehele fabriek is nog niet volledig afgerond. Er werden dus geen concrete zaken gezegd over beslissingen. Een mededeling hierover zal na de eindbeslissingen komen, en dit ergens in het vierde kwartaal (november-december?).

   

  Naar methode toe vertrekt het management vanuit de benchmark (vergelijking wereldwijd met andere smelters), waarbij men wil vertrekken van de laagste kosten wereldwijd, om deze dan via een eigen bedrijfsbenadering aan te passen aan de werkelijke toestand van het bedrijf.


  18-10-2017 om 00:00 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  » Reageer (0)
  03-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kort verslag ondernemingsraad

  Kort verslag vergadering OR 25 september 2017

   

  Stand van zaken studie Mc Kinsey

   

  De directie deelt mee dat ze op 13 oktober een mededeling zal doen over fase 1 (aankoop, magazijn,…), evenals een update (maar nog geen mededeling) over de tweede fase. We hebben gevraagd om dit eventueel te verlaten tot 16 oktober (wegens afwezigheden van bepaalde afgevaardigden). Dit wordt nagevraagd.

   

  Tot nu toe zijn er drie doorschuivingen gebeurd in verband met het verlies van (iets meer dan) 9 bediendenfuncties uit hetgeen reeds gekend is uit fase 1. Eén van de functies betreft een deeltijdse functie, waar extra werk vanuit Zurich toegevoegd wordt aan een eerst afgeschafte functie.

   

  Andere punten

   

  Stand van zaken Port Pirie

  De directie geeft als informatie dat de installaties allerhande testen ondergaan.

   

  Productie

  De productie voor augustus lag meer dan 300 ton boven budget. In september hangt het resultaat af van de opstart van fluo 5. Als deze goed verloopt (opstart voor donderdag) ziet ook de maand september er goed uit.

   

  Situatie overuren

  De directie antwoordt dat er in de eerste jaarhelft ongeveer 11% (= 1.006 uren) van de overuren uitbetaald werden. Vorig jaar werden over het hele jaar 1.850 overuren uitbetaald.

   

  Voorstel feestdagen en brugdagen 2018

  We hebben een voorstel gedaan voor de feest- en brugdagen voor 2018. De directie zal volgende keer een antwoord geven.

   

  Zinkpoeders

  Een tweede test wordt gepland (eerste week van oktober, na een goede opstart van fluo 5). Als deze test goed verloopt, vraagt men geld voor een grotere bandfilter.

   

  Invloed van de stilstand op de totale productie (krappe toestand roostgoed)

  De directie bevestigt dat er maximale productie gedraaid werd tijdens de stilstand. Dit was maar mogelijk omdat extra direct inzetbare oxides en extra roostgoed van Auby, maar ook van Budel toegekomen zijn. Er is ook geen verlengde stilstand van 2 dagen geweest op de hallen of logerij.

   

  We vragen wat de reden is van de verlengde stilstand op de roosterij. We vragen ook of de stilstand van fluo 4 naar het voorjaar vervroegd wordt.

   

  De verlengde stilstand is het gevolg van onverwachte slijt van een absorptiekuip (van het zuur). De stilstand van fluo 4 wordt uiteindelijk niet vervroegd, omdat de besteltermijnen van bepaalde onderdelen tien maanden bedraagt. Er zal opnieuw een hoog budget nodig zijn om die stilstand te doen.

    

  30 € premie teamactiviteit

  De directie wil in 2017 geen 30 € premie toekennen. Omdat het reeds toegekend was aan enkele ploegen, zal volgend jaar enkel 30 € voorzien worden aan hen die dit jaar geen teamevenement gehad hebben.

   

  We hebben gereageerd dat dit een onbegrijpelijke maatregel is, waar de mensen geprikkeld door geraken. Het is ook een onverstandige maatregel naar team vorming toe, en we vragen ons af of de directie dit nog wel wil.

   

  De directie dat alle kleine besparingen samen een groot maken, zelfs al beweert ze achter de bedoeling van die premie te staan. Ze vindt deze besparingsmaatregel belangrijk als signaal.

   

  Lening 100 miljoen aan Nyrstar

  We hebben onze ongerustheid geuit dat de nieuwe (vervangings)lening weinig doet aan de schuldsituatie van Nyrstar. We vragen ook of de opstart van Port Pirie financieel gedekt is.

   

  De directie antwoordt dat die lening toelaat om tijd te kopen. De vraag over Port Pirie hoort beter thuis op de Europese Ondernemingsraad.


  03-10-2017 om 13:17 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.verslag veiligheidsvergadering

  Kort verslag CPBW van 18/09/2017


  Klachten over de nieuwe walkietalkies

  De rondgang die in september gepland was is verplaatst naar 5 oktober  omdat er dan ook een medewerker van firma Kenwood bij zal zijn.

   

  Overdrukbeveiliging silo (3) Roosterij

  Een controle heeft plaatsgevonden. Er zijn problemen met de aantasting van de veer. Men zal een ander type veer plaatsen en deze testen.

   

  Ophaalbrug

  Men zoekt een firma die de renovatie aan de ophaalbrug kan uitvoeren.

   

  Stofmasker

  De testmaskers zijn pas binnengekomen. Ze zullen bedeeld worden in  de afdelingen.


  Loopvloeren voorzien aan de bruggen van de zinkhallen

  Deze werken zullen eind dit jaar of begin volgend jaar plaatsvinden.


  Verlichting zinkhallen

  Men is bezig de lampen te vervangen waar de stellingen al zijn weggehaald. De rest van de hallen zal volgen, evenals de lux metingen. De lampen van de KWP zullen eerst gereinigd worden, waarna men nadien ook lux metingen zal uitvoeren.

   

  Pompen barriquand

  Men zal alles bestellen om nadien de aanpassingen uit te voeren.

   

  Arbeidsongeval in Hobart

  Bijkomende infomatie waarover men momenteel beschikt zal verspreid worden.


  Stand van zaken PWZI en de GWZI

  Het probleem met seleen is op dit moment onder controle. Hierover zal een ICAM onderzoek plaatsvinden. De aanwezige lekken aan de bufferbekkens zal men aanpakken.

   

  Vaste sproei-installatie

  Deze is volledig afgewerkt. Ze zal bij droog weer automatisch in werking treden.

   

  Noodplan bij een nucleair incident

  Na controle door een externe brandweercommandant  is de conclusie  dat de voorziene schuilplaats voldoet aan de minimale vereisten. Er is een advies de ventilatoren uit te schakelen bij een incident.

   

  Signalisatie brug zinkhallen

  Het onderzoek loopt verder. Men neemt waar dat er meer problemen zijn bij vochtig weer.

   

  EHBO opleidingen

  Men zal het fabriek in zones opsplitsen. Doel is te zorgen dat er steeds voldoende nijverheidshelpers aanwezig zijn. Het Ertsenplein valt in de zone van de Roosterij.  Ook zal men nakijken of er nog extra opleidingen voorzien moeten worden voor geïnteresseerde medewerkers.

   

  Voortgang selectie en introductie werkkledij

  Eind deze maand zullen de testresultaten geëvalueerd worden.

   

  Meerjarenplan wegennet

  Omwille van de stilstand is er een werk uitgesteld. Voor de rest loopt alles volgens plan.

   

  Beheersmaatregelen i.v.m. de nikkelverontreiniging zinkhallen

  Er zijn offertes binnengekomen om de structuren aan te pakken in de windtunnel.

   

  Straatverlichting aan de KWP

  Men zal bekijken hoe dit probleem kan opgelost worden.


  03-10-2017 om 13:15 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (2 Stemmen)
  » Reageer (0)
  25-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Syndicale Delegatie

  Kort verslag syndicale delegatie van 20 september 2017

   


  Verlengingen en omzettingen van interim en tijdelijke contracten

  We vragen om de interim en tijdelijke arbeiders zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over hun eventuele verlenging of omzetting van hun interim of tijdelijk contract.

   

  De directie antwoordt dat ze, ondanks de full potential studie die aan de gang is, de behandeling van de interim en tijdelijke contracten doet zoals de andere keren (bij positieve prestatie: interims die hier al even zijn, een tijdelijk contract aanbieden; tijdelijken verlengen, of een vast contract aanbieden wanneer ze vier contracten hebben). Ze denkt dit te kunnen meedelen einde van de week, begin volgende week.

   

  Vacatures

  Zinkhallen:

  A1 elektricien: er is een geteste interne kandidaat. Dit wordt bekeken.

  Controleur: de vacature is ingevuld.

  Zinkstof: er zijn 9 kandidaten, de gesprekken met hen worden afgerond.

   

  We merken op dat er op die manier maar één (reserve)ploegbaas meer is in de D-ploeg. We hebben gevraagd om opnieuw kandidaten teamleider (en reserve teamleider) te vragen in de andere afdelingen van Balen en Overpelt, met de vermelding dat er geen (door de leiding weerhouden) kandidaten zijn in de hallen.  

   

  De directie wil dit voorstel in overweging nemen.

   

  Magazijn (tijdelijke vacature): Er lopen gesprekken met 3 kandidaten. De directie beaamt onze vraag dat bij een definitieve vacature, deze terug open staat, en de tijdelijke invaller zich eventueel ook daarvoor opnieuw kandidaat moet stellen.

   

  Doorgroei ploeg C roosterij

  De leiding wil enkel het benodigde aantal lead-operatoren (5 per ploeg) aanhouden. Eén arbeider is onlangs geslaagd in zijn test, en groeit door naar 8V. Hetzelfde geldt voor een tweede arbeider, die wel zal moeten wachten tot een vijfde plaats vrijkomt.

   

  UAP brandweer

  We hebben gevraagd om de UAP te betalen bij de oproepen. De directie zal dit voorstel verder onderzoeken.

   

  Elektriciens

  De directie wil geen verdere stappen zetten zolang het onderzoek “full potential” nog bezig is.

   

  UAP hallen onderhoudswerken tussen bakken, en lassen/slijpen inox

  De leiding antwoordt dat ze interne teksten heeft die een andere regeling voorzien dan wat de vakbond stelt (in verband met onderhoudswerken tussen bakken).

   

  We herhalen dat de regels van de UAP integraal dienen toegepast te worden, inbegrepen afbraakwerken in stofferige omgeving. Ook het ongezonde werk bij het lassen of slijpen van inox (ongezonde dampen) dient financieel erkend te worden. Tegelijk vragen we de interne teksten op waarop de leiding doelt.

   

  De leiding wil het punt onderhoudswerken tussen bakken even parkeren, ze zal het afbraakwerk in stofferige omgeving onderzoeken. Ze bevestigt dat het lassen van inox leidt tot een maskerpremie; het masker moet wel gedragen worden.

   

  Problemen met loonbrieven

  De directie heeft de opname van onbetaalde meeruren reeds op de kalender van het loonbriefje laten opnemen. De weergave van overuren blijft een probleem, dat individueel rechtgezet dient te worden.

   

  We hebben gevraagd de afrekening van tellers te doen tot en met de laatste dag van de maand, en niet tot en met de dag van afsluiting de maand erna. We vragen ook dat arbeiders hun inpunting kunnen nakijken op de laatste dag van de maand.

   

  Dit wordt verder bekeken op de personeelsdienst. Een arbeider kan steeds zijn inpuntingen bij zijn ploegbaas nakijken op het einde van de maand.

   

  Opleidingen op B-dagen

  De directie stelt dat normaal de eerste B-dag bij opleiding op B-dagen, verplaatst wordt naar de laatste nacht, en dat de tweede B-dag in overuren gepunt wordt.

   

  We hebben vooral benadrukt dat opleidingen niet op B-dagen georganiseerd mogen worden. De ploegenmannen hebben die dagen meer dan nodig om te recupereren. Het kan alleen uitzonderlijk zijn dat er opleiding is op B-dagen, waarbij de man betrokken moet worden welke dag hij zet op de laatste nacht. In ieder geval moeten beide B-dagen in overuren betaald worden (algemene regel).


  25-09-2017 om 15:50 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  » Reageer (0)
  28-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.veiligheidsvergadering augustus 2017

  Kort verslag CPBW van 21/08/2017


  Klachten over de nieuwe walkietalkies

  Op 19 september zal de firma langs komen om de problemen die er nog zijn in kaart te brengen, en om te zien hoe deze kunnen verholpen worden. Ook zullen de vakbondsfracties hierbij aanwezig zijn. Ondertussen zijn er ook testen gebeurd met een ander toestel (ander merk) maar deze waren niet goed.


  Overdrukbeveiliging silo (3) Roosterij

  Opdracht is gegeven om deze te gaan controleren. Nadien zal de beslissing genomen worden om deze ook op de andere silo’s te gaan plaatsen.

   

  Ophaalbrug

  De timing van de revisie blijft aangehouden (september, oktober 2017).

   

  Stofmasker

  De testmaskers zullen binnenkort binnenkomen zodat de meer uitgebreide test van start kan gaan.


  Loopvloeren voorzien aan de bruggen van de zinkhallen

  Deze werken zullen begin volgend jaar worden uitgevoerd.


  Verlichting zinkhallen

  De stellingen zullen verwijderd worden. De lampen die stuk zijn zullen gerepareerd worden. Nadien zullen lux metingen volgen. Ook zal men in samenspraak met de KWP gaan kijken wat hier de problemen zijn.

   

  Pompen barriquand

  De intentie is om dit definitief op te lossen. Ze bekijken hoe dit kan bekostigd worden.

   

  Stand van zaken PWZI en de GWZI

  In augustus is er een overschrijding van de Ph waarde geweest. Deskundigen bemonsteren momenteel de peilputten. Het rapport hierover zal in september volgen.


  Vaste sproei-installatie

  Deze is geïnstalleerd. Er moet wel elektrisch nog wat opgelost worden. We hebben aangehaald dat dit de volledige huidige problemen niet zal oplossen (o.a. op de wegen). Een evaluatie zal volgen.

   

  Noodplan bij een nucleair incident

  Er zijn een aantal zaken bekeken en besloten om momenteel de tabletten (jodium) in de grote badzaal te bewaren. Ook is men nog aan het kijken hoe men de sanitaire voorzieningen kan oplossen. Nog een bijkomende vraag gesteld over de luchtkwaliteit (luchtverversing).

   

  Arbeidsongeval in Hobart

  Zodra men hier meer informatie over heeft zal dit gecommuniceerd worden.

   

  Signalisatie brug zinkhallen

  Hier zijn nog acties genomen bv. de brug en de isolatoren gepoetst,… Momenteel is het vermoeden dat er nog een probleem is met de bekabeling. Men onderzoekt dit verder.

   

  TA van september (Fluo)

  We hebben de vraag gesteld om alle externen op de hoogte te stellen zodat deze weten dat ze alle voorzieningen hebben in het contractordorp. De portiers zullen hier ook extra toezicht op houden. We herhalen de vraag om de vragen van de mensen over de stilstand (bv i.v.m. werkvergunningen,…) met hen te behandelen.

   

  Proef inzet springstoffen voor de reiniging van de ketels op de Fluo

  We hebben de vorige keer aangehaald dat er reeds (niet gelukte) proeven waren geweest met springstoffen. De directie zegt dat het hier over een ander soort (firma en methode) gaat dan voorheen. Men zal hiervoor eerst een vergunning aanvragen.


  28-08-2017 om 08:47 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  » Reageer (0)
  31-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ondernemingsraad juli 2017

  Kort verslag vergadering OR 31 juli 2017

   

  Stand van zaken studie Mc Kinsey

   

  De directie blijft zoeken naar mogelijkheden om mensen te plaatsen in andere functies, wanneer ze op functies staan waarvan reeds aangekondigd werd dat ze verdwijnen. Zo schuift een opleidingscoördinator door naar een andere functie.

   

  Over het magazijn of IT is er nog geen nieuws. Wat de aan de gang zijnde studie betreft, deze is nu ongeveer halverwege. Het onderzoek in Balen zal wat later eindigen vergeleken met de oorspronkelijke planning. Volgens de directie kan de oorspronkelijke planning nog aangehouden blijven.

   

  Andere punten

   

  Aanbod zonnepanelen met korting

  De firma IZEN zal elke werknemer in dit verband per brief aanschrijven.

   

  Productie

  In juni zijn er meer kathoden geproduceerd, en is er meer omgesmolten dan gebudgetteerd. Er zijn wel minder zinkoxides verwerkt dan gepland. Er is ook meer loodfiltraat (BLP) en iets minder koper geproduceerd.

   

  Wat juli betreft, is er hoogstwaarschijnlijk wat minder geproduceerd. Dit komt onder andere door enkele productiestoornissen, en door de overheveling van een stilstand van juni naar juli.

   

  Personeel

  Het aantal interims is weer gestegen door de zomerperiode. Er worden echter op de hydro Overpelt ook tijdelijke contracten omgezet naar vaste, en interim naar tijdelijke contracten.

   

  Op onze vraag door wie de financiële manager van Balen vervangen zal worden, antwoordt de directie dat er verschillende kandidaten (intern en extern) onderzocht worden.

   

  Vermijden bepaalde kosten (driedaagse Vossemeren)

  De directie verwelkomt onze vraag om te besparen op zulke gebeurtenissen. Hij vraagt eventuele andere ideeën door te geven.

   

  Zinkpoeders

  De eerste testen met zinkpoeder zijn goed verlopen. Er wordt nu een grotere hoeveelheid aangemaakt om een langere test op de logerij te kunnen doen. Afhankelijk van het resultaat zal eventueel een grotere bandfilter besteld worden.

    

  Turbine 4 centrale

  De directie meldt dat een minder dure opwaardering van turbine 4 onderzocht wordt (budget 2018). Tegelijk komt er een grotere SOS (stoomontspanning)

   

  Port Pirie

  Er is geen bijzonder nieuws te vermelden, buiten de bevestiging dat het de bedoeling is om het in september op te starten.

   

  DEC

  We vragen om het werk bij de compactering in eigen beheer te nemen. We vragen hetzelfde voor de zuig/spuitwagen en –werken die nu bij Smet Jet liggen. We benadrukken dat er nog meer buitenfirma’s zijn waarvan het werk in eigen beheer genomen kunnen worden (onderhoud, studiebureel,…).

   

  De directie onderzoekt alle opties in het kader van de studie “volledig potentieel”, met als doel tegen zo laag mogelijke kosten te werken. Ze wijst er ook op dat er nu veel geïnvesteerd wordt. Wanneer het aantal investeringen terug op het normale niveau terechtkomen, zal dit eveneens een invloed hebben op het aantal benodigde (externe) mensen.

   

  Problemen in elektrolyse Balen

  We vragen tot hoever de directie denkt te kunnen gaan met de stroomverhoging in de zinkhallen, zonder ernstig in de problemen te komen. Ze verwijst naar de recente problemen met te warme bakken, rotte zink, knallen. We vragen of het gepast was om in die context een verdere stroomverhoging te testen. We vragen ook wanneer de celsense terug werkt.

   

  De directie antwoordt dat er consignes zijn die ten allen tijde gelden, ook bij testen. De maximale temperatuur van 45° voor de bakken is er één van. De celsense wordt terug operationeel tegen het ritme van één hal per week. Eén hal is vorige week gedaan. Binnen 2 à 3 weken zouden alle hallen weer in orde moeten zijn.


  31-07-2017 om 13:11 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  » Reageer (0)
  05-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kort verslag CPBW juni 2017

  Kort verslag CPBW van 22/06/2017

   

   

  Wegen en pleinen (meerjarenplan)

  Het gepresenteerde plan zal van start gaan. Dit plan zal uitgevoerd worden door de firma Swinnen.

   

  Centrale, afbraak oud ketelhuis

  De afbraak is in volle gang. De oplevering van de werken is gepland voor augustus.

   

  Klachten over de nieuwe walkietalkies plus reinigingsmateriaal

  We hebben aangehaald dat er op de TL nog problemen zijn met de nieuwe walkietalkies. Dit zal men onderzoeken. Ook zal er een communicatie rondgestuurd worden hoe en met welk reinigingsmiddel de walkietalkies gereinigd kunnen worden. Men zal dit product op de controlekamers voorzien.

   

  Overdrukbeveiliging silo (3) Roosterij

  Het is nu ongeveer 3 maanden in dienst. Men zal dit evalueren om dit nadien, als de bevindingen goed zijn, ook te voorzien op de overige silo’s.

   

  Fietspad richting het rond punt en ophaalbrug

  De gemeente Balen zal in eerste instantie een betere afwatering voorzien. Ook zal men dit opnemen in de begroting van 2018. Men zal tijdens de werken aan de ophaalbrug een voorlopig fiets-voetgangersbrug voorzien.

   

  Stofmasker

  Er zal een uitgebreide test volgen van het stofmasker (UVEX 7315) omdat dit momenteel het best bevonden is.

   

  Reiniging van de nieuwe koffieautomaten

  Deze worden momenteel 3 maal per week onderhouden, de intentie is om dit 1 maal per week te gaan doen.

   

  Betonstructuren fabriek

  Zowel het kuipenplan als de opvolging van de kelders lopen verder.

   

  Loopvloeren voorzien aan de bruggen van de zinkhallen

  Deze werken zullen dit jaar uitgevoerd worden.

   

  Ergonomie van de veiligheidskooien aan de pelmachines

  Er is een prioriteitenplan, waarbij de loopvloeren eerst komen. Toch is men bezig met planning en aanvraag offertes. Er is nog geen timing.

   

  Afschermingen terug plaatsen contact 12 (Fluo)

  Dit is men aan het afwerken. Hier zal preventieve controle op gebeuren.

   

  Verlichting zinkhallen

  Hier lopen verschillende acties: de lampen die stuk zijn vervangen, en de hangstelling zo snel mogelijk verwijderen. Parallel met bovenstaande zullen er ook lichtmetingen gebeuren om zo de problemen verder aan te pakken.

   

  Inzet kleine veegmachine Roosterij

  Op het Ertsenplein is een kleine machine ter beschikking. De versleten rol zal vervangen worden.

   

  Onderzoek oorzaak celbranden ZH.

  Het nikkelprobleem komt waarschijnlijk van de hallen zelf. Tijdens de stilstand heeft men de windtunnel volledig gereinigd en zal men nagaan hoe de constructie verder aangepakt kan worden.

   

  Evaluatie werken met windlansen op de Roosterij

  Men maakt nogmaals een risicoanalyse die volgend CPBW gepresenteerd zal worden.

   

  Zonnebrillen

  Dit wordt een magazijnartikel zodat het bestellen vlotter zal gaan. Ook zal er nagekeken worden hoe mensen met aangepaste correctieglazen verder geholpen kunnen worden.

   

  Toestand putten firma DEC (sproeien)

  Men gaat opvolgen dat de gemaakte afspraken met de firma nagekomen wordt.


  05-07-2017 om 17:54 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (3 Stemmen)
  » Reageer (0)
  28-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kort verslag OR

  Kort verslag vergadering OR 26 juni 2017

   

  Stand van zaken studie Mc Kinsey

   

  Het studiebureau Mc Kinsey is begonnen in Balen en Overpelt. Er is een team van 6 à 7 mensen aan het werk, samen met een viertal experts. Hun opdracht is om alle aspecten van de bedrijfsvoering te onderzoeken. In de productie kijken ze naar hoeveelheden productie, mate van recyclage van metalen, en vergelijkende gegevens met andere bedrijven. In de onderhoud wordt gekeken naar een verbetering van de betrouwbaarheid van het fabriek. Ze onderzoeken ook de organisatie van het fabriek (benodigde functies, vergelijking met andere bedrijven, met oog voor de verschillen). Ook de externe diensten worden onderzocht.

   

  De studie zal zes weken duren. Ook op andere plekken doet of plant men hetzelfde onderzoek. In Auby is men begin deze maand begonnen. Twee weken geleden is men gestart in Clarksville. Budel start binnen 2 à 3 weken. Hobart komt vanaf 24 juli aan de beurt. De mijnen zijn reeds afgewerkt. Na de studies in de smelters volgt een periode van analyse van de studiegegevens door het management en de leiding  in september en oktober. Uiteindelijke beslist de directie en de leiding wat ze zullen doen met de informatie die ze van Mc Kinsey krijgen. Verder bevestigt de directie dat men op dit moment nog steeds op schema zit.

   

   

  Andere punten

   

  Prestaties van Balen/Overpelt

  De productie van kathoden in mei lag net iets boven het budget. In juni is de productie redelijk goed. Er is wel wat productie verloren in het laatste weekend van juni. Ook de omsmelting produceerde goed, terwijl de zinkoxides beneden budget lagen wegens problemen bij leveranciers.

   

  De directie wijst er op dat de gewenste stabiliteit van de productie er nog steeds niet helemaal is. Er doen zich problemen voor, vooral op de roosterij, maar ook de logerij. Op deze laatste dienst moeten nog heel wat kuipen aangepakt worden, en er zijn ook nog problemen met de jarosietvorming.

   

  Personeelsbestand

  De vakbonden vragen om het probleem van de stijgende overuren te analyseren. Ze stelt dat een structurele stijging van het aantal overuren kan wijzen op een personeelstekort. De directie zal dit punt onderzoeken.

   

  Port Pirie

  De opstart blijft gepland voor september Glencore zal Port Pirie met haar know-how ondersteunen.

   

  Uiteenzetting van de nieuwe veiligheidsmanager

  De nieuwe veiligheidsmanager licht met wat meer details toe hoe zij de vermindering van functies in haar diensten ziet gebeuren. Ze licht het belang toe om naar twee A1 preventieadviseurs te gaan, omdat het bedrijf naar zero-ongevallen wil evolueren. De vermindering op de dienst milieu zal onder andere gebeuren door opname van taken in andere functies. De medische dienst vermindert doordat Budel geen diensten meer wenst vanuit Balen/Overpelt, en door overheveling van bepaalde taken naar andere functies buiten de medische dienst.

   

  We maken de bedenking hoe het afstoten van taken naar andere diensten/functies daar mogelijk is, omdat ook bij hen een studie loopt om kosten te besparen.

   

  Resultaten Nyrstar enquête (engagement survey)

  De resultaten in geheel Nyrstar, en in Balen en Overpelt halen een lagere score dan wat het globaal is volgens de referentie (benchmark). Opvallend hierbij is de hoge score van zeer laag tot laag engagement bij hogere niveaus. Enkele werkpunten uit de enquête zijn: uitstraling van de merknaam, senior leidinggeven (Hoofdkantoor) en talent & personeelsbezetting.

    

  Problemen met gelijkrichter 6

  De directie heeft onderzocht of er een band zou zijn tussen een blikseminslag in de buurt, en de problemen die er op een bepaald moment waren met gelijkrichter 16. Na onderzoek beweert ze dat er geen band is tussen deze twee gebeurtenissen.

   

  Zonnepanelen

  Er was weinig interesse voor het aanbod van IZEN. De geplande infosessies gaan niet door. Geïnteresseerden zullen individueel aangeschreven worden.

   

   


  28-06-2017 om 16:00 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (2 Stemmen)
  » Reageer (0)


  Foto


  forum
 • wheerma
 • Ignogue
 • daymn
 • enesque
 • itadnen

  Druk op onderstaande knop om te reageren op ons forum, want UW mening is van het grootste belang voor ons


  E-mail ons

  Druk op onderstaande knop om ons te e-mailen.


  Zoeken met Google  Blog als favoriet !  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!