Foto
Foto
acv nyrstar balen
Welkom op onze blog !!!!
Inhoud blog
 • Syndicale premie - Ecocheques - Sinterklaasbonnen
 • ONDERNEMINGSRAAD
 • ONTWERP AKKOORD SOCIAAL PLAN
 • Onderhandelingen sociaal plan
  nuttige links
 • bruto naar netto loon
 • belasting berekenen
 • klein verlet
 • sociale wetgeving
 • krantenkoppen
 • weersverwachting
 • Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Nyrstar Balen

  26-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Syndicale premie - Ecocheques - Sinterklaasbonnen
  HTML Editor - Full Version

  Syndicale premie

  Alle actieve ACV-leden, die bij ACV-CSC METEA ingeschreven zijn op 1 november, kunnen recht hebben op een syndicale premie.

  Deze syndicale premie metaal zal betaald worden in november.

   

  Sinterklaascheques

  Voor zij die hier recht op hebben, werden de sinterklaascheques reeds opgeladen op de kaart van de maaltijdcheques.

   

  Eco-cheques

  De eco-cheques worden ook op de maaltijdchequekaart opgeladen, dit zal in de maand oktober gebeuren. Dit is maximaal 62 € (afhankelijk van tewerkstelling en eventuele ziekteperiode).

  26-10-2018 om 11:30 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (5 Stemmen)
  » Reageer (0)
  10-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ONDERNEMINGSRAAD

  Kort verslag vergadering OR 10 juli 2018

   

  Stand van zaken herstructurering Volledig Potentieel

   

  Interims en tijdelijken. We vragen aan de directie, in verband met de tijdelijken en interims, te bevestigen dat hun beleid van snellere omzetting naar tijdelijke/vaste contracten voort blijft duren, ook nu er een sociaal akkoord is: dus ook in oktober 2018. De directie bevestigt dat ze mensen zal laten vertrekken op basis van vrijwilligheid (SWT,…) , en dus niet interims en tijdelijken. Ze zal stappen ondernemen om dit breed bekend te maken. We hebben gevraagd dit ook te doen tijdens de vijf-minuten vergadering. De directie zal dit overwegen.

   

  Werkbaar werk. De directie is bereid er verder over te praten, op basis van het verslag van de vorige bijeenkomst dienaangaande. De eerstvolgende ondernemingsraad zal dit aan bod komen, en nadien op regelmatige basis.

   

  Magazijn. De directie deelt mee wat de stand van zaken is in verband met het magazijn. Ze deelt mee dat haar plan gedeeltelijk wijzigt. Er zullen geen drie arbeidsplaatsen verdwijnen, maar twee. Oorspronkelijk plande ze twee arbeidsplaatsen bij de arbeiders te schrappen, en één bij de bedienden. Nu wil ze in haar nieuwe plan de twee bediendenfuncties behouden, en de twee geplande verminderingen van arbeidsplaatsen bij de arbeiders wel doorvoeren. Daarbij wil ze taken van de voorman arbeiders (arbeidersfunctie) overhevelen naar een bediendenfunctie.

   

  We hebben geschokt gereageerd op deze gang van zaken. Hoewel een behouden arbeidsplaats positief is, zijn we vooral geraakt door het feit dat bij de arbeiders niets verandert. Dit vinden we om twee redenen moeilijk aanvaardbaar:

   

  - Het magazijn kan volgens ons niet draaien met zo weinig arbeiders. Het vasthouden aan twee arbeidsplaatsverminderingen maakt de arbeidsomstandigheden bij de magazijniers des te moeilijker.

   

  - Voor het hele fabriek is het magazijn één van de weinige afdelingen die met de dagploeg draait. Arbeiders die moeilijk of gewoon niet meer kunnen meedraaien met de nacht of in ploegen, zien daardoor hun kans om binnen het bedrijf een dagfunctie in te nemen, veel moeilijker geworden.

   

  We zullen ons met de mensen van en buiten de afdeling beraden over ons standpunt en onze aanpak.

   

  Aankoop. De vacatures zijn ingevuld. De laatste vacature is extern ingevuld. De directie beweert dat er in de drie sites geen interne kandidaten waren.

   

  Labo. Men verwacht eerder tegen eind augustus een uitgewerkt plan. Dat zal eerst op de Europese OndernemingsRaad EOR gebracht worden.

   

  Voorlichtingssessies. Vanaf volgende week zullen voorlichtingssessies doorgaan (RvA).

   

  Afspraken verdere behandeling probleempunten. We herinneren aan de afspraken in verband met de probleempunten uit de herstructurering: ze dienen eerst besproken te worden voor er iets kan veranderen. De directie is hiermee akkoord.

   

  Andere punten

   

  Port Pirie

  Op dit moment draaien ze redelijk goed.

   

  Zinkpoeders

  Vorige week is de productie per uur verdubbeld. Doel is tegen midden volgend jaar nogmaals een verdubbeling te realiseren. Het kan zijn dat dan een volcontinu productie nodig is, zeker in een beginperiode.

   

  Oefeningen brandevacuatie hallen

  We halen aan dat de evacuatie-oefeningen aantonen dat er ernstige gebreken zijn, zoals o.a. het feit dat niet iedereen het alarm kan horen.  De directie wil dit jaar nog tot een nieuw systeem komen. Ze erkent dat dit al veel te lang aansleept.

   

  AIP tweede trimester

  Trimester 2 kende zeer goede resultaten. Het totale trimestriële bedrag is gehaald (575 €), zoals in trimester 1. Trimester 3 wordt uitdagender (verschoven stilstand).

   

  Halfjaarresultaten

  Er zijn nog geen officiële resultaten.


  10-07-2018 om 15:56 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  » Reageer (0)
  29-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  ACV                                             ABVV

   

  29 juni 2018

  Uitslag referendum

  ontwerpakkoord sociaal plan voor arbeiders:

  Het voorstel is aanvaard

   

  Gisteren en vandaag is een referendum doorgegaan over het ontwerp akkoord sociaal plan voor de arbeiders van Balen en Overpelt.

  Het voorstel is door een meerderheid van 56,38% aanvaard.

  Aantal uitgebrachte stemmen: 298 (op 444 arbeiders: 67,12 %)

  Aantal ja-stemmen: 168 (op 298: 56,38 %)

  Aantal nee-stemmen: 130 (op 298: 43,62 %)

   

  Het sociaal akkoord zal bij het dossier gevoegd worden voor de aanvraag van bedrijf in herstructurering. Waarschijnlijk zal de bevoegde dienst pas in september haar uitspraak doen over de al dan niet aanvaarding van deze aanvraag.

   

  ACV en ABVV bedanken jullie voor de uitgebrachte stemmen

   

  ABVV                                           ACV


  29-06-2018 om 16:26 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  » Reageer (0)
  21-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ONTWERP AKKOORD SOCIAAL PLAN

  ACV, ABVV, ONTWERP SOCIAAL PLAN                       Donderdag, 21 juni 2018

  Gisteren woensdag 20 juni is er een ontwerp akkoord sociaal plan tot stand gekomen. In dit pamflet geven we enkele krachtlijnen. De volledige toelichting krijgen jullie eerst van de leiding, daarna van ons. Daartoe organiseren we personeelsvergaderingen van vrijdag 22 tot woensdag 27 juni. Op 28 en 29 juni houden we een referendum.

   

  Krachtlijnen sociaal plan, alles vrijwillig (behalve gedwongen ontslag)

  SWT (indien goedkeuring door ministerie: 56 jaar, leeftijd bereikt op 16/1/2018)

  • Betaling van dop + wettelijke bijpassing (CAO 17, “helft van het verschil”)

  • Afscheidspremie op basis van 11 extra gemiddelde uurlonen voor alle maanden (na ontslag compensatie vergoeding) tot aan de pensioenleeftijd

  • Volstorting (eenmalig) van groepsverzekeringsbijdragen

  Landingsbaan 55 jaar (indien goedkeuring door ministerie: 55 jaar)

  • Betaling half loon + RVA bijpassing halftijdse landingsbaan

  • Extra bedrijfsbijpassing van 300 € per maand gedurende max. vijf jaren

  • Extra bedrijfsbijpassing van 180 € per maand voor overgang 4/5 naar 1/2

  Eindejaarspremiedagen

  • Vier dagen extra voor + 55 jarigen (totaal 24 dagen in deze groep)

  • Gelijkmatige spreiding over vier trimesters (voor alle leeftijdscategorieën)

  • Vanaf 31 oktober 2019: overuren in teller boven 65 u worden in mindering gebracht van het recht op eindejaarspremiedagen

  Vrijwillig vertrek

  • Wettelijke opzeg (verlengd door eenheidsstatuut)

  • Extra premie van 550 € per dienstjaar, met maximum van 11.000 €

  Gedwongen ontslag

  • Wettelijke opzeg (verlengd door eenheidsstatuut)

  • Extra premie van maximum 12.000 € (+ 2.500 € opleiding)

  • Indien werkloos na ontslag compensatie vergoeding, 650 € per maand tijdens werkloosheid gedurende maximum 24 maanden

   

  Cascade (volgorde) van maatregelen

  • Een volgende maatregel geldt pas als de vorige ontoereikend is

  • Volgorde: SWT, landingsbaan kandidaten SWT, andere landingsbaan +55 jaar, vrijwillig vertrek, tijdelijke werkloosheid, gedwongen ontslag

    

  Personeelsvergaderingen vakbonden

  Vrijdag 22 juni

  10u: zinkhallen C ploeg, hamon, lading, zinkpoeders, in controlezaal zinkhallen

  11u: roosterij C ploeg, ertsenplein, in controlezaal roosterij

  13u: logerij D ploeg, PWZI, in controlezaal logerij

  14u: logerij C ploeg, PWZI, in controlezaal logerij

  15u: roosterij D ploeg, ertsenplein, in controlezaal roosterij

  16u: zinkhallen D ploeg, hamon, lading, zinkpoeders, in controlezaal zinkhallen

  Dinsdag 26 juni

  7u30: alle dagploegen (asset, elektriciens, KWP, magazijn, logistiek, logerij dagploeg, roosterij dagploeg, zinkhallen dagploeg, facilities,…), in grote eetzaal

  9u: zinkhallen A ploeg, in controlezaal zinkhallen

  10u: roosterij A ploeg, in controlezaal roosterij

  11u: logerij A ploeg, in controlezaal logerij

  13u30: portiers Balen en Overpelt, lokaal HR

  Woensdag 27 juni

  13u30: centrale, in controlezaal centrale

  15u: zinkhallen B ploeg, zinkpoeders, in controlezaal logerij

  16u: roosterij B ploeg, ertsenplein, in controlezaal roosterij

  17u: logerij B ploeg, PWZI, in controlezaal logerij

   

  Referendum vakbonden Balen, in grote eetzaal

  Donderdag 28 juni, 5u – 8u, ploeg C en D, andere nacht en vroege, dag

  Vrijdag 29 juni, 5u – 8u ploeg B en D, andere nacht en vroege, dag

                         13u        - 15u, ploeg A en D, andere vroege en namiddag, dag

  Telling referendum, vanaf 15u. Het voorstel is aanvaard bij eenvoudige meerderheid (meer dan 50% voor het ontwerp akkoord).


  21-06-2018 om 15:07 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  » Reageer (0)
  13-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onderhandelingen sociaal plan

  Waar staan we met de onderhandelingen?

  Op maandag 11 en dinsdag 12 juni zijn er onderhandelingen geweest over een sociaal plan. Daarbij werden de verschillende visies aan elkaar toegelicht, en werden meerdere zaken besproken.

  Als vakbonden hebben we onze lijst van voorgestelde maatregelen ingediend:

  • Aanwervingsbeleid interims en tijdelijken

  • Betaalde eindejaarspremiedagen

  • Landingsbanen vanaf 55 jaar

  • Ondersteunde deeltijdse arbeid

  • SWT (brugpensioen)

  • Vrijwillige vertrekregeling

  • Mutaties, doorgroei, opleiding en loonwaarborg

  • Werkbaar werk (zware regimes en sociaal/medische tewerkstelling)

  • Werkzekerheid

  De directie heeft haar punten naar voren geschoven

  • Arbeidsherverdeling

  • Opname afwezigheidsdagen

  • Vrijwillig vertrek

  • SWT

  • Gedwongen ontslag

  We hebben vandaag onderling overleg gepleegd tussen de vakbonden, om de moeilijkheden die opgedoken zijn tijdens de besprekingen te evalueren. Want er zijn moeilijkheden:

  • De directie wil absoluut dat er ook over gedwongen ontslag gesproken wordt. Ze plaatst dit punt wel onderaan de lijst van maatregelen.

  • De sociaal/medische tewerkstelling is een heikel punt. De directie wil de geplande schrapping van jobs behouden, ook in deze groep. Ze is wel bereid nog overleg te houden over de hete hangijzers, waaronder de sociaal/medische tewerkstelling.

   

  Morgen zijn er nieuwe onderhandelingen. In de voormiddag vinden deze plaats tussen 8u30 en 12u30. Ook vrijdagnamiddag zijn er nog besprekingen voorzien. We houden jullie op de hoogte. En indien we tot een ontwerpakkoord zouden komen, vinden er volgende week personeelsvergaderingen plaats, en de week erna een referendum.


  13-06-2018 om 14:44 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (5 Stemmen)
  » Reageer (0)
  07-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Afsluiting fase Renault

  Afsluiting fase Renault

  Laatste Bijzondere Ondernemingsraad Volledig Potentieel 07/06/2018

  Vandaag is de fase Renault, informatie en consultatiefase afgesloten. Daarmee is de eerste stap gezet naar de aanvraag van Nyrstar voor het statuut van bedrijf in herstructurering. Morgen vrijdag 8 juni wordt dan de officiële beslissing meegedeeld. Morgen worden ook de eerste stappen gezet naar de onderhandelingen voor een sociaal plan, met een bijeenkomst voor het bepalen van data en procedures. Als een sociaal plan afgesloten wordt, is de tweede stap gezet voor de aanvraag van Nyrstar als bedrijf in herstructurering. Voor dat statuut dient Nyrstar immers zowel een herstructureringsplan, een afsluitdocument fase Renault, als een sociaal plan voor te leggen.

  Wat het sociaal plan betreft, zullen we proberen nog een referendum over een eventueel sociaal plan te houden voor einde juni. We hebben immers beloofd geen referendum te houden tijdens de zomermaanden, wanneer voortdurend een groot aantal arbeiders niet in staat zullen zijn te kunnen komen stemmen.

  Wat heeft de directie als antwoord gegeven op ons advies?

  Vandaag heeft de directie onze 56 adviezen beantwoord.

  • Het eerste punt is dat we hebben bevestigd dat het afsluiten van de fase Renault, niet betekent dat we met de beslissingen van de directie akkoord zijn. Hun beslissingen zijn hun verantwoordelijkheid, en we behouden het recht en de plicht deze beslissingen in vraag te stellen waar en wanneer noodzakelijk.

  • Het tweede punt is dat we geen advies hebben gegeven over alle nog niet (volledig) uitgewerkte projecten. Dat gebeurt pas wanneer die duidelijk geworden zijn. Ook dan zullen we de betrokken arbeiders raadplegen.

  • Het derde punt is dat we de directie gevraagd hebben punten van onenigheid ook nadien nog te kunnen overleggen. De directie heeft hiermee ingestemd.

  • Ten vierde hebben we het punt van de vervangers voor de eindejaarspremiedagen doorverwezen naar de sociale onderhandelingen. Dit heeft betrekking op 14 arbeidersjobs. De directie stemde hiermee in.

  • Ten vijfde heeft de directie vele punten van ons advies negatief beantwoord – waarbij sommige terug onderzocht zullen worden, en mee onderwerp zullen uitmaken van verder overleg. Het zwaarste punt met een negatief antwoord is de vraag in verband met de sociaal-medische jobs.

  • Ten zesde zijn er ook punten die positief beantwoord werden – hoewel we best ontgoocheld waren over het aantal hiervan.

  • Vervolgens zal de leiding zelf jullie informeren over hun beslissingen – dat hoort bij het punt dat zij verantwoordelijk zijn voor hun beslissingen, en niet wij.

  • Ten slotte zullen wij voor een eventueel referendum, opnieuw personeelsvergaderingen houden over een eventueel sociaal plan.

  • Vragen, bedenkingen en kritieken over hun beslissingen zijn steeds welkom, en we zullen ze meenemen naar verder overleg.


  07-06-2018 om 19:58 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  » Reageer (0)
  25-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.personeelsvergaderingen Volledig Potentieel

  Personeelsvergaderingen Advies Ondernemingsraad

  Vandaag vrijdag en volgende week houden we personeelsvergaderingen. We stellen jullie ons ontwerp advies voor over de aangekondigde herstructurering “Volledig Potentieel”. Na verwerking van jullie opmerkingen leggen we dit voor aan de directie op de volgende bijzondere ondernemingsraad

  Maandag 28 mei:

  • Ondernemingsraad voormiddag en middag

  • Personeelsvergadering ontwerp advies 14u30 Asset

  Dinsdag 29 mei:

  • Personeelsvergadering ontwerp advies 10u00 Hal A + dag + hamon vroege + verzending vroege + zinkpoeders vroege

  • Personeelsvergadering ontwerp advies 11u00 Roosterij A

  • Personeelsvergadering ontwerp advies 12u15 Logerij dag + Ph

  • Personeelsvergadering ontwerp advies 13u00 Logerij A

  • Personeelsvergadering ontwerp advies 14u00 Logerij B

  • Personeelsvergadering ontwerp advies 15u00 Hallen B + hamon namiddag + verzending namiddag + zinkpoeders namiddag en nacht

  • Personeelsvergadering ontwerp advies 16u00 Roosterij B

  Woensdag 30 mei:

  • Personeelsvergadering ontwerp advies 7u30 Logistiek

  • Personeelsvergadering ontwerp advies 8u30 Magazijn

  • Personeelsvergadering ontwerp advies 12u Roosterij dag en labo centrale

  • Personeelsvergadering ontwerp advies 13u45 Portiers alle ploegen+ facilities

  Donderdag 31 mei:

  • Personeelsvergadering ontwerp advies 13u30 Centrale drie ploegen

  • Personeelsvergadering ontwerp advies 14u15 PWZI drie ploegen


  25-05-2018 om 18:20 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  » Reageer (0)
  05-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bijzondere Ondernemingsraad 4 mei

  BIJZONDERE ONDERNEMINGSRAAD           

   

  Op vrijdag 4 mei vond de laatste vergadering plaats van de ronde vragen en antwoorden. Daar werd het verslag behandeld van de vorige vergadering, en vooruitgekeken naar de volgende stappen tijdens en na de informatie- en consultatiefase (fase Renault)

   

  Informatie en consultatiefase (fase Renault)

  • De vragen en antwoorden zijn beantwoord, en de verslagen erover zijn goedgekeurd.

  • De volgende stap is dat de personeelsafvaardiging een advies opstelt en voorlegt.

  • We hebben gezegd dat we eerst het rapport van de onafhankelijke expert afwachten en toegelicht willen krijgen.

  • Vervolgens kunnen we een ontwerp van advies opmaken.

  • We hebben ook gezegd dat we een ontwerp van advies zullen voorleggen aan het personeel via personeelsvergaderingen.

  • Pas na deze personeelsvergaderingen kunnen we een definitief advies afwerken en voorleggen op de volgende bijzondere ondernemingsraad.

  • De directie zal het advies onderzoeken, en op een tweede volgende bijzondere ondernemingsraad haar antwoord en beslissing meedelen.

    

   Besprekingen sociaal plan

  • Na de afsluiting van de fase Renault, starten besprekingen voor een sociaal plan.

  • We hebben standpunt ingenomen dat we een eventueel ontwerpakkoord eerst zullen voorleggen aan de mensen: via personeelsvergaderingen en een referendum zal aanvaarding of verwerping beslist worden.

  • We hebben daarbij gezegd dat een referendum niet kan plaatsvinden in juli of augustus, omdat dan vele arbeiders de kans niet krijgen om te komen stemmen.

    

   Toestand bedrijf

  • Om de financiële positie van het bedrijf te versterken, wil het management van Zurich investeringen van het jaar 2018 verminderen/uitstellen.

  • De directie checkt het gerucht dat er bespaard zou worden op PO-rondes.

    

    

  AANPASSING LONEN AAN DE INDEX

   

  Vanaf 1 mei worden de basislonen en andere forfaitaire loonelementen verhoogd met de indexaanpassing. Deze bedraagt 1,43%. Vanaf de afrekening van de lonen van de maand mei (begin juni) worden deze loonaanpassingen zichtbaar.


  05-05-2018 om 11:44 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  » Reageer (0)
  04-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.INDEXERING

  Indexering  vanaf 1 mei 2018

   

  Vanaf 1 mei worden de basislonen en andere forfaitaire loonelementen verhoogd met de indexaanpassing. Deze bedraagt 1,43%. Vanaf de afrekening van de lonen van de maand mei (begin juni) worden deze loonaanpassingen zichtbaar.


  04-05-2018 om 15:21 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (2 Stemmen)
  » Reageer (0)
  25-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kort verslag Bijzondere Ondernemingsraden van 19 en 24 april 2018

  BIJZONDERE ONDERNEMINGSRAAD: AFWERKING VAN DE VRAGENLIJSTEN VANUIT DE DIENSTEN              

   

  19 en 24/04/2018: gecombineerd kort verslag van twee ondernemingsraden (omvat de punten van vorig blogbericht plus nieuwe punten van laatste vergadering)

   

  Op donderdag 19 april  en dinsdag 24 april vonden twee bijzondere ondernemingsraden plaats. Hoofdpunt van deze ondernemingsraden waren vragen uit de tweede vragenronde van ertsenplein, logerij, roosterij, hallen, centrale, magazijn, logistiek, wakers, onderhoud, labo, algemeen. Hieronder vinden jullie antwoorden van de leiding per onderwerp.

   

  Volgende week wordt het laatste verslag besproken op vrijdag 4 mei. Tegelijk zal de verdere procedure besproken worden. De directie dringt aan op een snelle behandeling van advies en hun antwoord, om liefst nog voor de zomervakantie de besprekingen rond een sociaal plan afgerond te hebben. Wij van onze kant hebben geantwoord dat we de nodige tijd willen nemen om een degelijk advies uit te brengen, waarbij we de mening van de betrokken arbeiders willen gehoord hebben, en waarbij we de informatie uit het rapport van onze expert in rekening hebben kunnen brengen.

   

          Ertsenplein

  • Indien het laadproject op de roosterij zou doorgaan, zijn de transportbanden voor het ertsenplein, en de trechter voor de roosterij.

    

   Roosterij

  • De nood aan calcine in Budel en Auby is afhankelijk van de doorvoering van de verbeteringsprojecten (verhoogde productie). Op dit moment moet Balen aan Budel leveren, in het kader van verwachte problemen in Budel.

  • De KHD’s zijn een complex probleem, de koeltrommel zou een éénmalig probleem hebben gegeven (verkeerde las) (en is ontworpen voor 80 ton per uur), de andere investeringen in F5 zijn wel een succes.

  • De granulator zou rechtstreeks leveren aan de nieuwe trechter als die er komt. Bij een indienstname plant men mogelijks tijdelijk extra volk. Daarna is er beperkt toezicht nodig.

  • De dagploeg krijgt de labo centrale erbij, nadat men efficiënter kan werken in de ploeg – iets wat nog met de mensen besproken zal worden.

  • Een eventuele nieuwe lading zal gebeuren met nieuwe transportbanden. Trechter 10 gaat uit dienst naar de logerij. Het kuisprogramma vermindert met vereenvoudigde installaties. Lix en hydro worden geladen met een overgangsperiode, zoals ook nu.

  • In de ketel plant men ook de wanden te kuisen met explosieven. Men verwacht geen levensduurverkorting van de bundels. Men verwacht ook geen problemen met drukgolven. Reinigen met explosieven zal niet gebeuren met gelijktijdig kuisen op de huidige manier. De kostprijs van de testen is nog niet gekend.

  • Er zouden geen extra taken komen voor de bijkomende koeltorens.

  • Een risicoanalyse moet uitmaken wat de risico’s zijn bij noodsituaties, en hoe men dan het werk moet of kan organiseren.

  • Aanmeldingen mogen het proces via de schermen niet beïnvloeden: hoe is nog niet duidelijk.

    

   Logerij

  • De PH functie blijft overeind. De functie van het stofkot (-1,33) zou verdwijnen, evenals één arbeidsplaats in de dag (-0,78: hamon, boren ejectoren). Taken van het stofkot zouden worden verdeeld over de dag en de ploegen, en vooral de PH meting zelf. Zo blijft de intentie om twee functies te schrappen, bovenop twee uit de ploegen (totaal 4 man in 2018).

  • De PWZI zou taken van het stofkot krijgen (vaste stoffen, afwas), in plaats van de filter. Verbetering van de huidige procesopvolging PWZI is mogelijk/nodig. Verder denkt de directie eraan om de PWZI mensen de loodfilters aan te leren.

  • De TL logerij volgt de PWZI op. De reserve TL dienen het te kennen, als vervangend TL. Dit wordt onderdeel van hun functiebeschrijving.

  • De derde bandfilter: schrappen extra bezetting voor de derde filter, anderzijds onderzoek om eventueel een extra functie te voorzien voor dubbele filtratie.

  • Eigenaarschap: binnen de noden van de ploeg als geheel, is het mogelijk dat sommigen alle deelfuncties leren, anderen enkele (met bijhorende betaling).

  • De controlekamer blijft met één man, de schermen bieden alleen meer overzicht.

  • Verschillende vragen werden beantwoord met het antwoord uit de eerste reeks vragen (bijvoorbeeld wederzijds aanleren PWZI en logerij, analyzers, eerste lijns onderhoud,…).

    

   Zinkhallen

  • De 8 arbeidsplaatsen mogen niet gelijkgesteld worden met 8 “koppen”.

  • De leiding weet nog niet hoe de concrete organisatie is voor de drie overblijvende laders.

  • Het magazijn moet leeggereden worden in de vrije pellersposten, of als er toch een man op overschot is.

  • De hotspotter zal procesverbeteringstaken hebben, naast hotspotten. Het hotspotten zal verminderen, omdat andere parameters ter voorkoming van kortsluitingen beter opgevolgd zullen worden.

  • Platen met dikke zink aan de ene kant en dunne aan de andere kant, zijn niet het gevolg van te weinig hotspotten. Dit probleem dient aangepakt te worden door goed instampen van de platen, en zuiver houden van contacten.

  • Baggeren heeft een voldoende marge om het te kunnen doen met  de huidige twee ploegen, behoudens uitzonderingen. De norm van properheid wordt niet versoepeld, ondanks geruchten.

  • Hoe de invaller van de hotspotter wordt georganiseerd is nog niet duidelijk.

  • De ontgipsing van Budel of Auby is niet vergelijkbaar, wel onderwerp van het trekken van lessen. Het zal werk verminderen in allerlei installaties.

  • Het is niet de bedoeling de mensen van de hamon als invallers voor van alles te gebruiken. Wel wil de leiding ze efficiënt inzetten, bijvoorbeeld in minder drukke tijden zoals de winter.

  • Als laatste redmiddel, en na uitputting van andere mogelijkheden, kan de wassing stilgelegd worden, bijvoorbeeld om toch een negende man te hebben voor het kuisen van teuten, of bij het achterblijven van een arbeider wanneer er 8 ingepland staan. Ondanks de prioritaire aard van de wassing, is er toch wat ruimte, zeker als alles wordt gedan om de installatie in orde te houden.

    

   Centrale

  • De directie bevestigt dat er eerst een toelichting aan de centrale komt vanuit de betrokken firma die zelfroostering aanbiedt, voor er verdere stappen gezet worden.

  • Voor de directie lijkt het behandelen van de centrale als één groep verkieslijk. Voor de vakbonden/mensen is dat geen uitgangspunt.

  • De directie bevestigt dat er niemand weg moet van de centrale, rekening houdend  met alle afwezigheidsredenen.

  • De bezetting dient voor de directie volgens noodzaak te gebeuren, wat soms vier man kan inhouden.

    

   Magazijn

  • Het aantal “no-stock” artikels is nu 2628: dit aantal zal wellicht nog wat stijgen.

  • De leiding heeft nog geen zicht hoeveel extra artikelen erbij komen (PWZI,…).

  • Hal 1 zal niet verdwijnen, maar overblijven met veel minder artikels.

  • Het groeperen van artikels gebeurt niet enkel op frequentie, maar o.a. ook naar soort.

  • De lokale grijpvoorraden zullen zoals nu beheerd worden.

    

   Logistiek

  • Bij langdurige zieken dient men vervanging te voorzien (zoals gebeurd is in 2017).

  • Project HOTT 2019  wordt pas in 2019 onderzocht. In dat kader denkt men aan een weegbrug.

  • Overuren dienen structureel vermeden te worden: weekenduren worden in een werkrooster ingebracht.

  • Planning: 2 met vroege, 1 met namiddag, 1 met dag. Iemand extra kan kiezen tussen ploeg 1 en 2. We vragen de dagploeg daaraan toe te voegen. Dit checkt de directie.

  • Wat eventueel uitgegeven wordt aan werk, dient later bekeken te worden.

    

   Wakers

  • De directie neemt het argument van toekomstige extra ritten ook in de namiddagploeg, en de afsluitronde, in overweging.

  • Voor de bewaking kan indien nodig, het camerasysteem (CCTV) uitgebreid worden.

  • In het zelfroosteren is het mogelijk om de site van voorkeur te kiezen (wensfase).

  • Er moet een systeem zijn om te garanderen dat externen alleen kunnen staan.

  • Seris is naar directe kost lager dan eigen personeel. We betwijfelen dat met het grote verloop van agenten en de hoge opleidingskosten ten gevolge daarvan.

  • Eventuele door wakers aangevraagde mutaties terug naar de productie, worden onderzocht bij vacatures in de productie.

  • Bediendefunctie? Ook na het Volledig Potentieel blijven er waaktaken.

    

   Onderhoud

  • De leiding wil het preventief onderhoud versterken, en aanpassen (in plus en min) aan de reële toestand van de installaties.

  • HOTT gaat over efficiënter werken, niet harder werken (vb. werkvoorbereiding,…)

  • Projecten in onderzoek (preventief onderhoud, eerste lijn onderhoud) kunnen moeilijk gedetailleerd worden, juist omdat ze nog onderzocht moeten worden.

  • Het verschil tussen opleiding en instructies heeft te maken met de complexiteit van wat onderricht dient te worden.

    

   Labo

  • Op de logerij blijven in het labo alleen analystentaken over. De meeste andere kunnen centraal gebeuren.

    

   Algemeen

  • Het aantal loonherrekeningen bedroeg in 2017 ongeveer 110 per maand . Herrekeningen zijn vervat in de kostprijs van Attentia.

  • Er zijn nog geen zaken beslist van de “blauwe en bruine” projecten.

  • Het bedrijf zit vooral met financiële uitdagingen, maar concurrentieonderwerpen zijn van belang in de huidige herstructurering.


  25-04-2018 om 12:03 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  » Reageer (0)


  Foto


  forum
 • 5 postensysteem
 • verkiezingen
 • verkiezingen
 • verslag
 • verandering van acv-metaal naar acv - metea

  Druk op onderstaande knop om te reageren op ons forum, want UW mening is van het grootste belang voor ons


  E-mail ons

  Druk op onderstaande knop om ons te e-mailen.


  Zoeken met Google  Blog als favoriet !  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!