Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Inhoud blog
 • De bruggepensioneerde economiewatcher ( 11 Januari 2019)
 • proximus...
 • Kwartdraai Links 91
 • kwartdraai links 90
 • de bruggepensioneerde economiewatcher (21 december 2018)
 • Berlin 1912 - 1932
 • Wij willen ons deel van de koek:
 • Opiniemakers: de curve van Gauss.
 • Kwartdraai links 87
 • Kwartdraai links 87
 • Kwartdraai links 86
 • Kwartdraai links 85
 • kwartdraai links 84
 • De markt van welzijn en geluk - kwartdraai links 83
 • Adriaen Bouwer... fotoverslag.
 • kwartdraai links 82
 • kwartdraai links 80
 • Uitdoving vaste ambtenaren...
 • kwartdraai links
 • De bruggepensioneerde economiewatcher
 • kwartdraai links
 • Fotoverslag Korda
 • Korda met Achturencultuur
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Mijn favorieten
 • ABVV Westvlaanderen
 • Linx+ Westvlaanderen
 • Pittig nieuws uit de stad Kortrijk
 • Ongetwijfeld het beste restaurant in Kortrijk
 • Franse krant - ieder jaar gaan we naar hun feest
 • 1 mei te Kortrijk
 • ACOD
 • de website voor syndicalisten!
 • ACOD West-Vlaanderen
 • Kortrijk, een andere kijk door Frans Lavaert
  Foto
 • uniek reiscafé in Kortrijk - Antipode
 • Reflex
 • ook in ieper bestaat linx+
 • meer dan bommen en granaten... SEMTEX
 • linx+ Harelbeke bestaat ook...
 • unie der zorgelozen kortrijk... sociaal, theater,... en zeer goed!
 • sociaal, links, strijdbaar... pvda!
 • Viva SVV Kortrijk
 • Live @ Kortrijkse gemeenteraad
 • nog een andere visie over kortrijk
 • internationale solidariteit...het FOS
 • een nieuwe wereld in persland... de Wereld Morgen..
 • Vonkisten aller landen....
 • philippe decoenbe blogt
 • MO noord/zuid tijdschrift...
 • 15 decemberbeweging
 • Wakker Kortrijk of satire??
 • Kortrijk scheef bekenen, satire of waarheid?
 • CC Marianne ook in Kortrijk
 • Op reis... Eerst Wegwijzer Brugge effe surfen... Praktische reistips van reizigers!
 • vrijzinnig centrum Mozaïk Kortrijk
 • buda - de betere fim, optredens,... in K-town
 • Pittem en zijn Gaucho's...
 • Marke = Van De Wiele & ferro van het ABVV
 • Cultuur en zijn web
 • granma - de gazet uit Cuba
 • Lieven Vanhoutte beziet het leven, zoals het is...
  Foto
  linx+ links
 • roeselare - de brug
 • foto streuvels Avelgem
 • cc geluwe
 • cc harelbeke
 • cc ieper
 • gaucho's uit pittem
 • cc marianne
 • linx+ westvlaanderen
 • linx+ nationaal
 • De Brug Kortrijk
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  qkoorts
  www.bloggen.be/qkoorts
  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  qkoorts
  www.bloggen.be/qkoorts
  Zoeken in blog

  achturencultuur
  de culturele centrale - aangesloten bij linx+ - van acod Kortrijk
  Achturencultuur is de culturele centrale van ACOD Kortrijk - aangesloten bij Linx+.
  12-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De bruggepensioneerde economiewatcher ( 11 Januari 2019)

   

  De bruggepensioneerde economiewatcher ( 11 Januari 2019)

   

  KWARTDRAAI LINKS (deel 92)

   

  “De grote verbinding” (Titel beleidsakkoord 2019-2024 Antwerpen)

   

  Er wordt nogal wat gescholden in linkse kringen heden ten dage over het beheersakkoord dat Sp.a afsloot in Antwerpen samen met NVA en VLD. Wij passen daarvoor, maar hebben het akkoord wel integraal gelezen. Wij bieden u een korte samenvatting en serveren u de merkwaardigste maatregelen, voorzien van een eigen commentaar. Alstublieft.

  1.   Leefbare en Mobiele stad.

  Wijken en districten zullen mobiel verbonden worden en de overkapping van de ring wordt een feit. Er komen slimme verbindingen, parken en groen. Fiets en wandelstraten naast de hoofdwegen krijgen voorrang op de auto. Er komen vele aanpassingen op tram en bus. In maximum  20 minuten veilig per fiets van alle deelgemeenten naar het centrum is een hoofddoel. Er moet extra huisvesting komen voor de talrijke bouwvakkers die  het komende decennium alle werken moeten uitvoeren. Inzetten op water en warmtewinning via industrie. Dit alles in een 100-tal praktische en uitvoerbare maatregelen.

  Het zijn beloftes natuurlijk en het is een toekomstplan dat nog moet waargemaakt worden. Als de partij “Groen” dit leest moeten zij zowat stikken van jaloezie dat zij dit niet mogen ondertekenen en uitvoeren. De sterkte van dit eerste hoofdstuk zou wel eens de achillespees van het totale akkoord kunnen zijn want Antwerpen wordt een complexe en grootschalige bouwwerf in de komende legislatuur (staat zo letterlijk in het akkoord). Deze tijdelijke, maar  langdurige kwalijke nevenverschijnselen kunnen wel eens de inwoners op de zenuwen beginnen werken en ook die van een ambitieuze oppositie.

   

  2.   Veilige stad.

  Veiligheid is prioritair, vooral  straffend, soms preventief.

  -Betere rekrutering en vorming van politie ; vlotte behandeling van integriteits-en racismeklachten ; verdere inzet van militairen op drukbezochte plaatsen ; body-camera’s voor politie ;snelle responsteams (rambo-politie) worden verder uitgebouwd ; gemeenschapsdienst als straf (vb voor hardnekkige sluikstorters ) ; strijd tegen inter-familiaal geweld ; inbraakpreventie ; uitbreiding cameranetwerk ; politie in meer wijkgerichte werking ; specifieke taak voor brandweer.

  Er is geen enkele vorm van kritiek op de interne slechte werking van politie plus het racisme dat aanwezig was in de vorige legislatuur . Tussen de regels door lees ik wel dat ze het zullen verbeteren. Dit hoofdstuk kleurt kloeke stoerheid kenmerkend voor NVA, met hier en daar een maatregel naar meer interne coherentie en preventie.

   

  3.   Harmonieuze stad

  Onder deze titel zit het sociale vervat. Die start met een oprakeling van het probleem van privatisering uit de vorige legislatuur :” Wie kiezen niet voor commercialisering, wel voor de best mogelijke aanbieders die we objectief meten en beoordelen”.  De daklozenopvang blijft wel in regie van de stad (letterlijke tekst). De bestaande controle op onroerend bezit in het buitenland voor sociale huurders en OCMW’ers wordt verder gezet. Dit tot de federale regering met een passende oplossing komt. Er komt een verhoging van kinderopvang met 39 plaatsen op 100 kinderen (+18%). Armoedeopsporing wordt verhoogd, er is gratis huurbemiddeling. Er komt een permanent opvangbeleid voor mensen met geldig verblijfsstatuut. (Worden illegalen en vluchtelingen zonder statuut hier van winter- en nachtopvang verstoten ?) Er komt een forum voor ondernemers om sociaal en geëngageerd te ondernemen, door stimuleren van aanwerving van laaggeschoolden en steuntrekkers. Er komt een praktijktest voor discriminatie op huur en arbeidsmarkt. Er komen taxicheques voor ouderen en gehandicapten. Het plaatsen van bijenkasten in de stad wordt gestimuleerd !

  Geven en nemen ! Een deel van het bekritiseerde vroegere sociaal beleid wordt verdergezet, zoals controle van advocaten op onroerend bezit van Marokkanen ed.. Een deel wordt gestopt en verandert van richting zoals de daklozenopvang. Op het vlak van commercialisering kunnen alle partijen verklaren dat ze een punt hebben. De toekomstige praktijk zal uitwijzen in welke richting het beleid evolueert. Het pleit in deze niet voor Sp.a dat zij hun schepen voor sociale zaken niet kunnen invullen. Opmerkelijk : Waar een inspanning wordt gedaan om de arbeidsmarkt te versterken met steuntrekkers en langdurig werklozen worden de vakbonden buiten het overleg gehouden !

   

  4.   Woonstad

  Nieuwe woningen voor lage en middeninkomens, opwaarderen van bestaande woningen. Verhuurders kunnen vrijwillig instappen in systeem van richthuurprijzen. Er komen 5000 nieuwe of vernieuwde sociale woningen (mits behoud van Vlaamse financiering). Er komt een onderzoek naar invoering van “bescheiden huurwoningen”. De werking van het sociaal verhuurkantoor worden verder gestimuleerd. Kringloopeconomie moet verder ondersteund worden.

  Wat noodzakelijk moest gebeuren staat op papier. Net zoals er meer schoolbanken nodig zijn, zijn er dringend meer woningen nodig. Het zou kunnen dat er een spanningsveld komt tussen woningnood voor nieuwe arbeiders, die zullen aangetrokken worden om alle grote werken te verwezenlijken en de sociale sector. Ook hier zal praktische waakzaamheid in  het beleid nodig zijn.

   

  5.   Lerende en werkende stad

  Er wordt ingezet om het hoge percentage onsuccesvolle uitstroom uit onderwijs in te dijken. Een aantal maatregelen worden genomen naar vrijwilligerswerk en arbeidszorg voor steuntrekkers en werklozen. Naar analogie van hoofdstuk 3 wordt een task force opgericht met grote spelers uit het bedrijfsleven om jeugdwerkloosheid op te lossen. Er komen 11.000 extra onderwijsbanken. In het Algemeen secundair onderwijs wordt het LEF systeem (levensbeschouwelijke vorming) algemeen ingevoerd.

  Een apart hoofdstukje over de haven ook :

  “…Samen met alle betrokkenen inclusief sociale partners in goed sociaal overleg de bereikbaarheid van de haven maximaal te garanderen”. In tegenstelling tot een aantal luide roepers zie ik hier geen beperking van het stakingsrecht. De volgende alinea is dan wel heel duidelijk : “We streven naar een dynamische arbeidsorganisatie binnen de wet Major”’. Duidelijker je middenvinger opsteken  naar havenicoon Fernand Huts kan  niet.

   

  Ook hier een aantal vanzelfsprekende zaken. Toch wat veel nadruk op onbetaald werk voor degenen die niet direct plaatsbaar zijn op de arbeidsmarkt !  En terug een maatregel die goed bedoeld is naar tewerkstelling van kansengroepen waar vakbonden  niet bij betrokken worden.

   

  6.   Bruisende stad

  Er mag al wel wat gefeest worden in de grootste stad van Vlaanderen. Alles wat de uitstraling van A. vergroot wordt aangewend. Met een uitbreiding en ook centralisatie van het culturele en sportieve aanbod.

   

  7.   Sterk bestuur

  Centralisatie en decentralisatie, zodat de burger beter aan zijn trekken komt. Scheppen van een gunstig ondernemingsklimaat met nog een hint naar de federale regering om dit plaatselijk eenvoudiger te kunnen maken.

   

  Ik kan mij goed inbeelden dat mensen om ideologische redenen of om wat er is gebeurd in de vorige legislatuur tegen een samenwerking zijn tussen Sp.a en NVA  en daarvoor willen strijden. Degenen echter die dit akkoord gebruiken om de Sp.a te verguizen hebben het niet gelezen. Het is en blijft een toekomst akkoord met wensen en beloften die op uitvoering wachten. De realisatie in de praktijk zal belangrijk zijn. De Sp.a scoort dan ook zwak als zij geen bevoegde schepen kunnen aanduiden voor wat zij inhoudelijk claimen. En het Vlaams ABVV, of zijn Antwerpse afdeling mag eens aan Jinnih Beels haar deur gaan kloppen, want zij zijn in dit akkoord vergeten daar waar zij plaatselijk een belangrijke rol zouden kunnen spelen.

   

  Marc Boone

   

   

  Kiest Spa nu ook voor een verregaand confederalisme?

   

  Volgens NVA (bron De Tijd, 9 Januari) zou de huidige samenstelling van het Antwerps bestuur ( NVA, Open VLD, en Spa) ook de logische formatie zijn voor de Vlaamse regering.   Vanuit die samenstelling zou er dan verder geijverd worden om eenzelfde federale regering te vormen met MR, en PS.   Maar daarvoor moet NVA de drempel van 30% halen, en Spa en Open VLD moeten zorgen voor de rest om een Vlaamse meerderheid te vormen.    Als NVA slaagt in hun doelstelling, dan kan volgens hen, onderhandelingen worden opgestart voor een verregaande confederalisme ( wat doen we nog samen en niet samen).  Blijkbaar is het water tussen NVA en CD&V dieper en dieper aan het worden.   De haat tegen Kris Peeters en co neemt steeds grotere proporties aan.   De vraag is : Hoe staan de steeds kleinere groep Spa militanten tegenover nieuwe gang van zaken?  Ok , het zijn allemaal maar veronderstellingen, en toch, wie had ooit gedacht dat Spa in zee ging gaan met NVA in Antwerpen.   Het migratiestandpunt ( DE Zondag) van John Crombez, om migranten op te vangen in de eigen regio m.a.w. trekt uw plan, begint stilaan sterk te gelijken op het standpunt van de NVA.    De vraag is in hoeverre heeft John Crombez dit afgetoetst met zijn partijbestuur?     Begint John Crombez wanhopig te worden, en maakt hij verkeerde keuzes?   Eerlijk ik kan de gedachtegang van John Crombez nog moeilijk volgen.   Anderzijds, we kunnen niet ontkennen de economische cijfers in Wallonië beginnen stilaan dramatische porties aan te nemen.   De vraag is moeten we daarom de scheidingsprocedure inzetten, of moeten we de Walen overtuigen dat het zo niet verder kan?.    De geldtransfers uit Vlaanderen blijven niet duren, en die vanuit Europa worden waarschijnlijk kleiner.' En dus moet Wallonië 'zelfvoorzienend' worden. Of dat snel gebeurt, valt te betwijfelen. De puinhoop is groot, de bereidheid tot diepgaande structurele ingrepen veel minder. En de aanhechting van Wallonië bij Frankrijk waaraan sommigen denken, is ook niet voor meteen. Zou Parijs daar trouwens echt op staan te wachten? 

  ·        In Vlaanderen behaalt bijvoorbeeld 6,8 procent van de jongeren tussen 18 en 24 jaar geen diploma hoger secundair onderwijs en volgt ook geen enkele vorm van onderwijs of vorming meer, Wallonië kent 10,3 procent vroegtijdige schoolverlaters

  ·        In Vlaanderen was de afgelopen tien jaar gemiddeld 14 procent van de jongeren tussen 15 en 24 jaar werkloos, in Wallonië was de jeugdwerkloosheidsgraad 29 procent

  ·        Van de Vlamingen tussen 18 en 65 jaar was vorig jaar 6,4 procent werkzoekend, in Wallonië is dat 13,2 procent.

  ·        Bijna 24 procent van de Vlamingen tussen 20 en 64 jaar werkt niet en is ook niet op zoek naar werk, Wallonië telt meer dan 30 procent inactieven. Daarbij dient opgemerkt te worden dat Vlaanderen zelfs lang niet zo goed presteert als de buurlanden of vergelijkbare regio's. Zo heeft Nederland 'slechts' iets meer dan 18 procent inactieven, Duitsland 17,5 procent. De cijfers zeggen wel hoe erg het met Wallonië is gesteld

  ·        Alle Belgische ziekenhuizen samen halen volgens Belfius een winstmarge van 0,2 procent ( dat is een erg beperkte rentabiliteit, samen gaat het over nauwelijks 29 miljoen euro). Aangezien de Vlaamse instellingen samen 61 miljoen euro winst maken, gingen de Brusselse en Waalse ziekenhuizen in 2017 samen voor 32 miljoen euro in het rood. Ziekenhuizen werden aangespoord om samen te werken in regionale verbanden om kosten uit te sparen, en enkele dagen geleden werd in de pers gemeld dat dergelijke schaalvergrotingen alvast voor enkele kankerbehandelingen werden gerealiseerd. Verdergaande samenwerkingen werden vooral opgestart in Vlaanderen, maar amper in Franstalig België waar de financiële nood nochtans groter is

   

  Confederalisme heeft ook een zware keerzijde

   

  In een toch wel uitermate rechts Vlaams  politiek landschap mogen wij bij een verregaande confederalisme een totaal andere arbeidsmarkt verwachten, waar er zeker niet veel plaats zal zijn voor sociaal overleg.    Werkloosheid beperken in tijd, meer flexibiliteit, geen discussie meer rond zware beroepen zouden wel hot items kunnen worden, en met vakbonden die nog enkel over Vlaanderen bevoegd zijn zou het allemaal snel kunnen gaan.  Zo lees ik op de website Doorbraak, sterk gelinkt aan de NVA, eerder de NVA van Theo Francken, want bij NVA krijg je ook steeds meer twee strekkingen ik noem ze de gematigde rechtse à la Peumans en de Ultra rechtse NVA-ers met Theo Francken aan kop en die binnen de partij steeds meer aanhang krijgen gezien de populariteit van Theo Francken.    

   

  Doorbraak : 

   

  Ons land blijft qua flexibiliteit dan ook ruim onder het Europese gemiddelde, en deze starheid kost ons jobs. In landen waar flexibeler wordt gewerkt, zoals Nederland en Duitsland, zijn een pak meer mensen aan de slag. Het gaat dan veelal over banen voor laaggeschoolden in de dienstensector en de e-commerce, precies voor de categorie mensen die bij ons erg moeilijk aan de bak geraken.

  Verantwoordelijkheid voor het immobilisme: de syndicale organisaties. Oplossing: de zaak uit de handen nemen van de sociale partners en de politiek de lijnen laten uitzetten. Noot: niet aan te beginnen zolang het collectieve en individuele arbeidsrecht een federale bevoegdheid blijft.

  Afbouw van het ambtenarenstatuut.

  Kan iemand uitleggen waarom een Belgische treinbestuurder (onder bepaalde voorwaarden) maar tot zijn 55 jaar moet werken en een vrachtwagenbestuurder tot zijn 65? Wie vindt het logisch dat, nu de ambtenarenlonen op eenzelfde niveau werden gebracht als deze die gangbaar zijn in de privésector, het wettelijke pensioen voor ambtenaren gemiddeld dubbel zo hoog ligt als voor de werknemers uit de privésector, namelijk 2.262 euro? Hoevelen hebben al ondervonden dat leerkrachten en gemeentelijke ambtenaren vogelvrij zijn, eenmaal ze vastbenoemd worden — en bij sommigen ineens de werkkracht en het engagement lijken in te storten? Wil iemand vertellen waarom een hele reeks ambtenaren niet-opgenomen ziekteverlof in de loop van hun carrière kunnen groeperen en daardoor extra vervroegd met pensioen gaan — en ze bovendien tijdens eventuele ziektedagen hun volledige loon onbeperkt doorbetaald krijgen? Hoe zou het komen dat een statutair tot vijf jaren onbetaald verlof mag nemen, en zijn/haar collega-contractueel maar één jaar?

  de enige oplossing bestaat erin het ambtenarenstatuut te laten uitdoven

  Verantwoordelijkheid voor het immobilisme: de syndicale organisaties die de ambtenarij vertegenwoordigen. Oplossing: geen, want gelijk welke ingreep zou botsen op een langdurige en algemene staking van het ambtenarendom, en dat overleeft geen enkele democratisch gekozen onderneming. Noot: niet aan te beginnen; de enige oplossing bestaat erin het ambtenarenstatuut te laten uitdoven en voortaan louter contractuelen te benoemen in overheidsfuncties — eventueel  een uitzondering latend voor gezagsfuncties en politionele bevoegdheden. Het zal dan decennia duren vooraleer de lat gelijk zal liggen tussen de diverse personeelscategorieën. Maar zelfs deze principiële beslissing zal stuiten op hevig verzet. 

   

   

  Weekoverzicht 

   

  Vrijdag 4 januari 2019

   

  In 2018 daalde de beurskoers van de biergigant AB Inbev met één derde van 93 naar 58 euro. Die koersdaling resulteert in een potentiële waardevermindering van 5,4 miljard euro voor Alexandre Van Damme, de grootste individuele aandeelhouder van AB Inbev en daarmee meteen de Rijkste Belg. Veel analisten geloven nog steeds in de toekomst van ’s werelds grootste brouwer. Maar een fundamentele ommekeer en de realisatie van nieuwe groeicijfers blijkt zeer moeilijk te zijn voor de groep met hoofdzetel in Leuven.

  Vlaams belang komt als eerste met hun verkiezingscampagne, uiteraard een migratiestop,  door een einde stellen aan de migratie en Vlaamse onafhankelijkheid( einde transfers) kan men volgens Vlaams belang  de minimumpensioenen optrekken tot 1500 €.   Puur populisme die jammer genoeg kan aanslaan, terwijl zijn Hongaarse vriend Orban de zogenaamde  slavenwet invoert.   Vlaams belang wil zelfs de energiesector terug nationaliseren,  een links sausje in een uiterst rechts programma. 

  De effectentaks levert voorlopig 214 miljoen€ op, in de begroting hoopte men op 254 miljoen€, toch 16 % minder dan verwacht

  De aangekondigde onderhandelingen tussen China en de VS om een handelsoorlog te vermijden, doen de wereldwijde financiële beurzen stijgen, de vraag is wat die onderhandelingen gaan opbrengen, het is niet de eerste keer dat er zo’n nieuws de wereld wordt ingestuurd. 

  Qatar voert een alcoholbelasting van 100% in Het bericht zorgt voor onrust in voetbalmiddens. Qatar mag in 2022 namelijk de Wereldbeker Voetbal organiseren.

   

  Andalusië: Uiterst-rechtse VOX weigert minderheidskabinet te steunen indien wet tegen partnergeweld niet wordt ingetrokken

  De wereldwijde beurzen hebben een sterke dag achter de rug, reden : de gesprekken tussen China en de VS om een handelsoorlog te voorkomen en het sterk jobrapport in de VS. 

  Zaterdag 5 Januari 2019

  Belgische Beurgenoteerde bedrijven in 2018De distributeursfamilie Colruyt zag haar vermogen vorig jaar met 1,4 miljard euro aandikken tot 4,8 miljard. Die groei volgt op de explosie van de beurskoers van het Colruyt aandeel van 42 naar 62 euro. Bij Colruyt is de derde generatie aan de macht. Er zijn momenteel een 40-tal Colruyt telgen die aanspraak kunnen maken op een pakket aandelen van het bedrijf. Met zijn groeicijfers is Colruyt de grote uitzondering van de Brusselse beurs waar in 2018 bijna enkel verliezen te noteren vielen. Eerder hadden we het al over de 5 miljard verlies voor de Rijkste Belg, Alexandre Van Damme, en de koersval bij AB Inbev. Andere negatieve cijfers zien we bij de ondernemers Roland Duchâtelet (Melexis) en Luc Tack (Picanol en Tessenderlo) die elk 358 miljoen euro lichter worden.

  Minister Peeters :  Belfius mogelijks in April naar de Beurs.  De vraag valt de privatisering van Belfius onder lopende zaken, en is het wel opportuun om gezien het slechte beursklimaat nu Belfius naar de Beurs te brengen.    

  Yvan Vindevogel, de West-Vlaamse farma-ondernemer die ooit samen met Marc Coucke Omega Pharma opstartte, koopt het Mechelse bedrijf Mylène, bekend van de homeparty's met verzorgings- en cosmeticaproducten. Mylène is momenteel in handen van durfspecialist Creafund en het management van het bedrijf. Met de overname van Myléne verwerft Creafund 15 % van Vision Healthcare, het bedrijf van Vindevogel gespecialiseerd in de onlineverkoop van voedingssupplementen, cosmetica en gezondheidsproducten. Vindevogel zelf behoudt 70 % van de groep. De overige 15 % zit bij individuele investeerders.

  De Britse chemiereus Ineos plant een investering van 2,7 miljard € in de Antwerpse haven

  Mark Zuckerberg en de zijnen waren niet weg te slaan uit het nieuws. Kort samengevat? Het is duidelijk dat Facebook een slechte invloed heeft op de wereld. Vegetatief door de nieuwsfeed scrollen maakt mensen ongelukkig. Die feed leidt tot tunnelvisie, waarin je enkel eigen echo’s bevestigd ziet. Het is een broeihaard van "fake news", een voedingsbodem voor haat en zelfs genocides. Het wordt gebruikt om gedrag te manipuleren, tot verkiezingsuitslagen toe. Je wordt met microscopische precisie bespeeld, via een data-apparaat waarvoor zelfs de KGB - met enige jaloezie - Mark een blauwe "vind-ik-leuk"-duim zou geven. ( Frederik De Bossechere VRT)

  Ryanair De groei van Ryanair stokt, ondanks de overname van het Oostenrijkse Laudamotion vorig jaar, op 8 procent. Dat is merkelijk minder dan de 17 procent groei in 2016 of de 10 procent in 2017. Ter vergelijking: de kleine Hongaarse lagekostenconcurrent Wizz Air groeide met 20 procent, Lufthansa met meer dan 10 procent. Om de Ryanair-fans te sussen lanceerde O' Leary eind vorig jaar tientallen vliegbestemmingen voor een schamele 4,89 euro. Zonder bagage welteverstaan. In de praktijk profiteert daar maar een beperkt aantal reizigers van, want de meeste mensen blijven de volle pot betalen. Ook al bedraagt de gemiddelde prijs van een ticket maar 39 euro.

  Geert Noels (econopolis) over Onderwijs : stelt vast dan ons onderwijs erop achteruitgaat. Sommigen zullen dat een probleem van de elite vinden. Maar het hoge welvaartsniveau van de Vlaamse economie wordt gedragen door kennis en hoge toegevoegde waarde. Opleidingen en maximale ontwikkeling van talent zijn dus cruciale pilaren. Hoe zwakker we onze talenten ontwikkelen, hoe lager onze toekomstige welvaart.  Ten tweede moeten we het vak van leraar herwaarderen. Dat betekent een strengere selectiehogere profielen van leerkrachten, en een hogere verloning voor leerkrachten die bepaalde prestaties neerzetten. Als we het vak van leraar niet opwaarderen, zullen we er met de huidige demografie straks te weinig vinden. Pro memorie: 40 procent van de leerkrachten secundair onderwijs stopt in de volgende vijf jaar.  Ofwel slaagt de overheid erin die drie zaken te realiseren, ofwel zie ik in mijn glazen bol op korte termijn privéscholen ontstaan in Vlaanderen. Dat is niet wenselijk. Elk kind heeft recht op het beste onderwijs. Nu laat het Vlaamse onderwijs veel diamanten verloren gaan, omdat het ze te laat of helemaal niet slijpt.

  De daling van de aandelenmarkten heeft vorig jaar de waarde van pensioenspaar- fondsen met gemiddeld 8 procent doen afnemen.

  De anderhalf miljoen Belgen die via een pensioenspaarfonds geld opzijzetten voor de oude dag, hebben in 2018 weinig plezier beleefd aan hun belegging. De waarde van de pensioenspaarfondsen daalde vorig jaar met gemiddeld 8 procentAangezien de gemiddelde pensioenspaarder eind 2017 een spaarpot van 12.295 euro had, verloor hij 984 euro.

  Pricos, het dynamisch fonds van KBC, scoorde slechter dan de meeste andere fondsen. Beheerder Paul Beller: 'Ons grootste nadeel was dat we meer aandelen bezaten dan sommige andere pensioenspaarfondsen en een voorkeur hadden voor kleine en heel kleine aandelen. Die hebben het het voorbije jaar slecht gedaan.'

  MINDER BELASTINGEN VOOR WIE SPAARGELD INVESTEERT : De commissie bekijkt binnenkort hoe de overheid meer privaat geld kan losweken voor overheidsinvesteringen. Daems heeft al een voorstel. Wie met zijn spaargeld wil investeren in grote overheidsprojecten, zou een belastingvermindering krijgen op het Vlaamse deel van de personenbelasting. 'De zesde staatshervorming maakt dat mogelijk', zegt Daems. 'Zo kan de overheid meer investeren en krijgen particulieren meer rendement op hun spaargeld.'

  In het nieuwe erfrecht zijn de regels over onterving veranderd. U kunt uw kinderen niet volledig onterven, maar het deel dat u voor hen moet voorbehouden is ingekrompen tot de helft van uw bezittingen. De andere helft geeft u aan wie of wat u wil: een kind dat extra zorg nodig heeft, kleinkinderen, een goed doel, een goede vriend.

   

  In het verleden hing de omvang van het voorbehouden deel af van het aantal kinderen: één kind kreeg minstens de helft, twee kinderen samen twee derde, drie kinderen of meer drie vierde. Ook mensen zonder kinderen krijgen meer vrijheid. De ouders erven geen voorbehouden deel meer

  Zondag 6 januari 2019

  Interview  John Crombez in de Zondag :   Migratie vraagt een internationale aanpak. Daarom dus. Elke stap in die richting steunen wij. De migratie naar Europa moet verminderen. Anders zal dat niet houdbaar zijn. We moeten meer investeren in humane opvang in eigen regio. Vluchtelingen moeten daar kunnen blijven. Dat is onze visie. Alleen zo kan je de migratiestromen controleren.

  Maandag 7 Januari 2019

  John Crombez (Spa) lanceert het welvaartsplan ten belope van 1, 5 miljard €,  minimumloon van 14€ per uur,  de verhoging van de laagste pensioenen, de verlaging van de BTW voor elektriciteit naar 6%, en hij heeft meteen een berekening hoe dit betaalbaar wordt. De financiering komt van een serieuze bijsturing van het fiscaal beleid. Het wegwerken van de gunstregimes voor profvoetballers en diamantairs (122 miljoen), de inperking van de DBI-aftrek (definitief belaste inkomsten) voor holdings (324 miljoen), de omzetting van de Europese richtlijn tegen belastingontwijking (604 miljoen), de afschaffing van het bankgeheim (150 miljoen) en het sluiten van achterpoortjes in de effectentaks (121 miljoen)

  De baggergroep Deme, in handen van Ackermans & van Haaren, trekt het kapitaal van haar dochter Global Sea Mineral Resources (GSR) op van 6 naar 13 miljoen euro. Op vandaag pompte Deme in totaal 60 miljoen euro in het project dat tot doel heeft zogenaamde “mineraalknollen” op 4 kilometer diepte van de oceaanbodem te rapen. Om dat te doen bouwde Deme al twee robotten, een soort onderzee stofzuigers. De metaalknollen bevatten zeldzame materialen zoals nikkel, kobalt, koper en mangaan, belangrijke metalen bij het produceren van onder meer batterijen, smartphones, zonnepanelen en roestvrij staal. Nabij Nieuw-Zeeland verwierf Deme een concessie op een stuk oceaanbodem vier keer zo groot als België. Het is duidelijk: onderzeese bodemontginning is de grote inzet van de baggeraar Deme voor de toekomst. Maar milieuverenigingen kijken argwanend mee naar het project dat tot 3 miljard euro investeringen kan vergen.

  Dinsdag 8 januari 2019

  Volgens het ACOD komt er bij Proximus een herstructurering die 2000 jobs zal kosten,  blijkbaar wist Premier Michel niks van de plannen van Dominique Leroy, nochtans is Stefaan De Clercq (cd&V) voorzitter van de raad van bestuur.    Aanleiding van de ontslagen is de eventuele komst van een vierde telecomspeler in België.    Minister Alexander is kop van jut, hij heeft tenslotte vierde speler toegelaten.    Bij Proximus werken, inclusief ruim 3.000 statutairen en een 700-tal internationale medewerkers, ruim 13.000 mensen. Dat zijn er bijna 4.000 minder dan tien jaar geleden. De inkrimping gebeurde grotendeels door natuurlijke afvloeiingen en door oudere medewerkers geleidelijk met pensioen te sturen. Met het vrijgekomen budget wierf het telecombedrijf honderden nieuwe profielen aan, zoals securityspecialisten en softwareontwikkelaars.

  12-01-2019 om 19:41 geschreven door achturencultuur  


  >> Reageer (0)
  10-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.proximus...

  Ontslagronde Proximus

  Shift to ... exit ?

   

  We kennen binnen Proximus - en voorgangers Belgacom en RTT - een duidelijke cultuur van vrijwel voortdurende hervormingen, aanpassingen en ‘moderniseringen’. De ACOD had de afgelopen week dan aanvankelijk ook moeite om de geruchten in de wandelgangen te geloven. Dankzij onze snelle tussenkomst twee dagen geleden, kregen we vandaag tijdens het Paritair Comité jammer genoeg bevestiging van deze grote ontslagronde.

   

  Volgens het management van Proximus gaat het om een drastische afslanking, samen met een vergaande flexibilisering. Men is wel van plan om te blijven aanwerven en te blijven investeren in de toekomst van het bedrijf, weliswaar via de filialen. De hele operatie blijft hoe dan ook voor het personeel een slag in het gezicht.

   

  Het Paritair Comité van vandaag bracht geen duidelijkheid over welke plannen er nu concreet op tafel liggen en waarover men wenst te onderhandelen. Ook op onze vraag naar harde garanties (geen naakte of gedwongen ontslagen) werd negatief geantwoord. Dit leidt ons tot twee conclusies.

   

  1. De ACOD wil, samen met de andere vakbonden, ook de politieke overheid wakker schudden. We accepteren de uitnodiging van minister Peeters via de media om samen rond de tafel te zitten. We begrijpen echter de naïeve reactie niet van de politieke partijen die hun afvaardiging in de Raad van Bestuur hebben benoemd. Een parlementair debat dringt zich dus op.

   

  2. We vinden het onaanvaardbaar dat de gehele ‘transformatie’ op kosten van het personeel moet gebeuren. Door de vele vertrekkers zitten al veel collega’s op hun tandvlees en enkel bijkomende aanwervingen kunnen hiervoor een oplossing zijn. Gezien er schijnbaar geen inspanning gevraagd wordt van de aandeelhouders en er geen echte wijziging is op het vlak van investeringen, is elk mogelijk evenwicht momenteel zoek. De ACOD eist dat de directie en de Raad van Bestuur zoeken naar alternatieve methodes en dat ze de goedgekeurde principes bijsturen. Tot zolang kan er geen sprake zijn van enig constructief overleg.

   

  De ACOD begrijpt en vertolkte vandaag de frustraties en bezorgdheden van de collega’s die zich elke dag inspannen om van Proximus een beter bedrijf te maken. Zij worden nu in de onzekerheid geduwd. We schorten daarom het sociaal op en dienen onmiddellijk een stakingsaanzegging in voor onbepaalde tijd. In tussentijd wensen we maximaal te luisteren naar de medewerkers. Zij kunnen nu meer dan ooit terecht bij onze hoofdafgevaardigden en militanten. Zij zijn er voor het personeel. Samen blijven we sterk!

   

  Bart Neyens

  voorzitter ACOD Telecom-Vliegwezen

  0496 77 08 75

  bart.neyens@acod.be

   

  Laurent Malengreau

  ondervoorzitter ACOD Telecom-Vliegwezen

  0477 33 33 23

  laurent.malengreau@cgsp.be

   

   

  10-01-2019 om 19:52 geschreven door achturencultuur  


  >> Reageer (0)
  05-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kwartdraai Links 91

   

  De bruggepensioneerde economiewatcher (4 Januari 2019)

   

  Eerst en vooral wensen wij jullie een gezond en gelukkig 2019,   voor de rest moeten we afwachten wat het wordt, één ding is zeker 2019 wordt een heel uitdagend  ( Brexit, het al dan niet escaleren van een handelsoorlog,  Vlaamse, Federale, en Europese verkiezingen) jaar. We moeten optimist blijven , alhoewel. 

   

  KWARTDRAAI LINKS (deel 91)

   

  “These, antithese, synthese” (de wet van Hegel)

   

  Ik mocht het van dichtbij en actief meemaken midden in de jaren 90, toen de werknemers in Beschutte werkplaatsen nog de negers van de arbeidswereld waren en zij niet, weinig, of onderbetaald werden. De beschutte werkplaatsen waren de laatste 20 jaar geëvolueerd van sociale diensten die aan arbeidstherapie deden naar effectieve bedrijven die toeleverden aan de reguliere economie. Hun loon was echter niet mee-gegroeid, erger nog ; het was structureel ingebakken in een nationale wetgeving die erin voorzag dat gehandicapten per uitzondering onder het minimumloon betaald werden. Er was zelfs een speciale lage code werkloosheid voor hen voorzien, zodat zij ook minder uitkeringen kregen als zij hun werk verloren. Er was een loonclassificatie, die niet gebaseerd was op hun dagelijkse werkzaamheden of hun verantwoordelijkheid, maar wel op hun handicap en hun subsidieerbaarheid door de overheid. De hoogte van hun klasse betekende niet dat zij meer loon ontvingen maar wel dat hun bazen meer subsidie kregen. In de loop van de tijd werd daar door plaatselijke syndicale druk een mouw aan gepast en werden met fantasie gekoppeld aan een soort eerlijkheidsgevoel verschillende soorten systemen uitgewerkt om een rechtvaardiger systeem uit te werken. Nogal dikwijls gebaseerd op de subsidie-classificatie in 5 klassen. Dit leidde tot een kakafonie aan systemen, allemaal gebaseerd op een onrechtvaardige nationale wetgeving. Midden de jaren 90 werd, na stakingen en actie voeren, het oude systeem definitief begraven en werd het minimuminkomen ook voor beschutte tewerkstelling ingevoerd. Eindelijk rechtvaardigheid. Meer dan de helft van de gehandicapten verhoogde hun loon tot het minimum wettelijke. De oplossing van het probleem zorgde voor een nieuw probleem. In realiteit werd de classificatie voor een groot deel opgeheven. Wie koekjes verpakte verdiende evenveel dan een clarkist, een koerveger evenveel als een lasser. Er was regelmatig syndicale interventie nodig om de afgunst op de werkvloer te beteugelen. Oplossing werd nieuw probleem, dat nieuwe aandacht vroeg. 

  President Macron dreigt hetzelfde te ondergaan in zijn behandeling van het probleem van de gele hesjes. De oplossing van het probleem zorgt voor een opstoot van nog grotere problemen. Na de emotionele en soms gewelddadige acties ging de president overstag en beloofde 100€ netto loonsverhoging per maand  voor de laagste inkomens. In een golf van reacties blijkt dat zo ongeveer de helft van Frankrijk zich ondertussen het gele hesje aanmeet. 

  De lagere ambtenaren bijvoorbeeld die op ministeries werken en in de openbare dienst hebben in jaren geen loonsverhoging meer gekregen en hun eindejaarspremie is slechts een fractie van wat men in de privé ontvangt bij de jaarwisseling. Wij bestaan ook ! is hun oproep naar Macron. Ook de zelfstandigen, zeker die van Parijs zijn verbolgen op de maatregel van de president en voelen zich gepasseerd. Hun frustratiekreet luidt ongeveer als volgt : “Wij moeten ieder week-end  onze etalages van onze winkels laten herstellen nadat de gele hesjes die met stenen en verkeersborden hebben bekogeld en die ga jij belonen  met een opslag terwijl wij met kosten worden opgezadeld door die boelmakers”. Zij willen dus ook een geel hesje en vragen een vergoeding plus een  aanpassing van de reglementering op solden. De politie die er ieder week-end op uitgestuurd worden om met risico voor hun eigen lijf  in opdracht van de president het gevecht aan te gaan met die gele hesjes en hen met matrakken van de straat moet vegen kijkt ook verontwaardigd. Al hun verloven zijn ingetrokken, plus een verbod op het opnemen van overuren, die ook niet of maar bij mondjesmaat betaald worden. Wij vergeten de spoorarbeiders nog die in het voorjaar een drie maanden durende staking organiseerden om hun statuut te kunnen beschermen en om een goed georganiseerde openbare dienst te behouden. Macron gaf toen geen centimeter toe. 

  Mislukte solidariteit ; rancune en afgunst komt boven drijven in de strijd om op te klimmen van de onderkant naar de middenklasse.

  En ergens in Straatsburg zit een ambtenaar in hemdsmouwen te rekenen en te tellen  hoeveel Macron extra uitgeeft op zijn gecontroleerde begroting. Een Europese creditnota is op komst.

  In pure Hegeliaanse traditie lijken de oplossingen voor  nog grotere problemen te zorgen. 

   

  Marc Boone

   

   

   

  Woensdag 2 januari 2018   

   

  De groep Katoen Natie van Fernand Huts boekte over 2017 een omzet van 1,83 miljard euro tegenover 1,71 miljard het jaar daarvoor. Een cash flow van 439 miljoen euro was goed voor en netto winst van 204 miljoen euro tegenover 95 miljoen het jaar daarvoor. De familie Huts ontvangt een dividend van 151 miljoen euro. De voorbije vijf jaar cumuleerde het uitgekeerde dividend tot 841 miljoen euro. De groei in 2017 kwam er zonder noemenswaardige overnames door de logistieke groep. Onze diversificatie in zowel diensten als geografische markten werkt, zo luidt de eenvoudige conclusie.

  De groeivertraging in China, zet de Europese beurzen op zwaar verlies.   Alvast een slecht jaarbegin.

   

  2018 :  Een waardeverlies van 94 miljard € voor de beursgenoteerde Belgische aandelen.

   

  Italiaanse banken : Niet dat beleggers een extra kopzorg nodig hadden, maar het moge duidelijk zijn dat de Italiaanse banken met hun Etna aan probleemkredieten nog lang niet gestabiliseerd zijn. De Europese Centrale Bank heeft de bank Carige onder curatele gezet

   

  Gelet op de onrust over de Chinese groei mag het niet verwonderen dat vooral Chinagerelateerde aandelen uit de grondstoffensector stevig onderuit gaan. In Amsterdam zakt staalreus ArcelorMittal  meer dan 4 procent. Bijna 4 procent verlies is er voor de specialist in roestvrij staal Aperam  en voor staaltechnologiegroep Bekaert , dat 2018 afsloot met een winstwaarschuwing door afboekingen bij probleemdochter BBRG. 

   

  Donderdag 3 januari 2019

   

  Een winstwaarschuwing bij Apple is meteen een reden om de wereldwijde financiële markten terug in het rood te sturen, opvallend is dat de aandelen van interimkantoren zoals Randstad en Adecco  zwaar verliezen een signaal van een sterk vertragende economische groei? 

   

  Amazon : De Amerikaanse e-commercegigant gaat meer fysieke winkels van zijn voedingsretailer Whole Foods openen. Die winkels moeten ook een afhaalpunt zijn voor pakjes van de Amazon webwinkel. Amazon wil op die manier meer mensen verleiden om een Prime Now abonnement te nemen. Daarmee krijgen abonnees 2 uur na bestelling pakjes geleverd of kunnen ze die een halfuur na bestelling afhalen in een Whole Foods winkel.

   

  Apple : Het bedrijf met tot een paar maanden geleden de hoogste beurswaarde ter wereld, krijgt een pandoering van 9 procent bij de opening van de Amerikaans beurzen. Na een koersval van 9 procent is Apple nog 683 miljard dollar, dat is 62 miljard minder dan gisteravond laat, en meer dan twee keer de marktkapitalisatie van de Franse energiereus Engie.

   

  Daan Dillemans ( hoofdredacteur Trends ) : Zelfs al is er luisterbereidheid aan Waalse kant voor een verregaande confederalisme, dan nog hebben ze de fiscale capaciteit  nog niet.   Vlaanderen zorgt u  voor 2/3 fiscale inkomsten tegenover 1/3 in Wallonië en Brussel.  Vlaanderen zal dus mogelijk nog één keer de portefeuille moeten bovenhalen om het confederalisme af te kopen.   

   

  Willem Buiter (Topeconoom Citygroup Trends) :  De ECB kan niet veel meer doen om de economie te stimuleren,  de rente blijft lange tijd lang, misschien kan men geld bijdrukken die een tijdelijke budgettaire stimulans kan betekenen, of gewoon cash afschaffen en overgaan tot een negatieve rente, dat zou kunnen werken.   Ik raad dat al lang aan, maar de kans is even groot dat ik de nieuwe paus wordt. 

   

  Bekaert : Bekaert bouwt een nieuwe fabriek in Vietnam, meer bepaald in Hanoi.  Totale oppervlakte 40 ha.

   

  Jean-Marie Dedecker  in Trends : Ik ken iemand die in Hongarije woont, het gemiddelde pensioen is daar 240€, als je naar het ziekenhuis gaat moet je je eigen lakens wassen en wc-papier meebrengen, dan is men verwonderd dat men daar tegen migratie is.

   

  Jean-Marie Dedecker in Trends : NVA in West-Vlaanderen heeft teveel geteerd op Geert Bourgeois die het imago heeft van een onderpastoor.    

   

  bij de luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines kunnen dit jaar naar verwachting 200 mensen aan de slag. Het gaat om zo'n 100 stewardessen en stewards, 50 piloten en 50 bureaumedewerkers. Het nieuws komt enkele dagen nadat het moederbedrijf Lufthansa heeft aangekondigd dat het dit jaar 5.000 nieuwe jobs schept.

   

  Vrijdag 4 januari 2019

   

  De VS en China praten maandag over de handelsoorlog.

   

  Bij de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB stonden vorig jaar gemiddeld 196.000 werklozen ingeschreven. Dat zijn er 16.700 minder dan in 2017, blijkt uit de cijfers die Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) gisteren bekendmaakte. Het is al geleden van 2007, het jaar voor het uitbreken van de economische crisis, dat het aantal werklozen nog zo sterk is afgenomen

   

  We hebben nieuwjaarsnacht gevierd in Molenbeekwe zullen het alvast nooit meer vergeten.

   

  Ne keer iets anders dan in de Floréal in Blankenberge zei mijn vrouw, een weekendje Brussel en nieuwjaarsnacht in Molenbeek met 2 vrienden.   We moeten Molenbeek steunen, er lopend daar nu tal van toffe sociale projecten, en ja Macron en Koning Filip zijn er één maand terug nog op bezoek geweest.      Ik heb een toffe bruine kroeg gevonden op internet in Molenbeek daar treedt met oudejaarsnacht een groepje op met muziek uit de Balkan, en daarna is er nog een buffet met max 50 personen.  Ziet er goed uit, boek maar vrouw, want zelf ben ik geen goeie organisator.     De wandeling van het Noordstation naar Molenbeek verliep al bij al rustig.    We waren te vroeg aan de kroeg waar we moesten zijn, dus zochten we nog een kroeg om vooraf nog een pintje te drinken.  Niet zo gemakkelijk om een café te vinden in Molenbeek waar men alcohol verkoopt, maar enfin na toch wel 1 Km stappen toch een cafétje gevonden, duidelijk een café die meer geld won met hun bingospelen dan drankverkoop , en wat opviel de gasten die binnenkwamen om alcoholische dranken, die lieten hun drank uitschenken in niet doorzichtige plastieken bekertjes.  Islamieten die zondigen, merkte de cafébaas op.   De cafébaas liet meteen verstaan dat het een woelige nacht ging worden.    Na 2 pintjes, trokken we naar de bruine kroeg, waar het optreden ging plaatsvinden,  en inderdaad we voelden al dat de sfeer in de straten stilaan meer en meer gespannen werd.    Binnenin de bruine kroeg, vroeg de vriendelijke oudere uitbaatster onmiddellijk de deur te dichten, en de gordijnen toe te doen.   Waarom vroeg ik ?   Het zit niet goed vanavond, ik voel het, ik vrees rellen aldus de uitbaatster.  Alle vooraf ingeschreven feestvierders binnen, en de deur en de gordijnen bleven de hele avond gesloten .    Roken kon, maar dan achteraan op de koer van café, zeker niet langs te straat, wegens te gevaarlijk.    Na het gelukkig prachtig optreden en smakelijk buffet raadde de uitbaatster ons aan om niet te laat naar onze verblijfplaats (Brussel) te vertrekken.    Gelukkig hebben we haar wijze raad gevolgd, en onze voettocht naar Brussel door oorlogsgebied Molenbeek, was geen makkie.    Overal brandende vuilnisbakken, dicht berookte straten, en uitgelaten jonge criminelen, sorry dat ik zo nog noem, maar ik vind er direct geen andere benaming voor.    De rest van het verhaal kennen jullie, brandweerwagens bekogeld en uitgebrand en één van de plaatselijke apotheken en elektrozaak moesten er ook aan geloven.    Deze keer moest ik Trump gelijk geven, Molenbeek leek wel  een hellegat.     Molenbeek leren kennen op een positieve manier, viel dus dik tegen.    Enfin , nu verder klagen dat de verrechtsing toeneemt,  jammer maar soms heb ik daar wel begrip voor.     Brandweerman en politieagent in Brussel is zeker een zwaar beroep.     Ok , we hebben eens op een andere manier oudejaarsnacht gevierd, om nooit meer te vergeten.    Volgend jaar oudejaarsnacht waarschijnlijk in het rustige Elverdinge.

   

  05-01-2019 om 17:28 geschreven door achturencultuur  


  >> Reageer (0)
  28-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kwartdraai links 90

   

  De bruggepensioneerde economiewatcher 28 december 2018

   

   

  KWARTYDRAAI LINKS ( deel 90)

   

  “Wie achteruit kijkt dreigt tegen de muur te lopen”

   

  De laatste week van het jaar nodigt uit om achteruit te kijken. Een tijd van lijstjes ook. Wie en wat viel op. Waren er trends,  nieuws dat een kwartdraai aan de geschiedenis kon geven ?

  Alleszins werd de trend die in 2017 al werd gezet doorgetrokken : Een mens van de verdrinkingsdood redden is een misdaad geworden. Er wordt door politici aangedrongen om dit op de lijst van mogelijke veroordelingen te zetten. Het wordt ook creepy om een mens die op doortocht is een slaapplaats te gunnen ; zeker als je hem of haar met je auto over een grens naar je woning hebt gebracht. Een internationaal pact dat migratie een win-win situatie noemt en er voor pleit om niet iedereen zomaar terug te sturen naar het land waaruit zij vluchtten en hen een plaats wil gunnen in onze smekende arbeidsmarkt zorgt voor de val van de regering.

  Ontegensprekelijk zijn de gele hesjes een nieuwe trend in het sociale landschap. Een nieuw fenomeen dat als een steekvlam de politieke agenda binnendringt in Frankrijk na een oproep van een camionchauffeur die het beu is om de taksen alsmaar zien te verhogen. De oproep komt op het moment dat de dieselprijs onder druk van de markt begint te dalen. Na een aantal weken van ongeordende eisen, gepaard gaande met nogal wat geweld en vernieling geeft Macron toe, ook al omdat zowat iedereen in het politieke spectrum de actie wil inpalmen, links en extreem rechts geven hen gelijk ook al veroordelen ze stilletjes het geweld. Een surplus van 100 Euro netto per maand is hun winst en het lijkt hen niets te kunnen schelen. Macron weet in zijn haast ook niet hoe hij die uitgaven zal compenseren en jaagt de Europese rekenaars de gordijnen in. In het voorjaar was hij nog onvermurmbaar ten opzichte van de cheminots, die in een drie maanden durende staking hun rechten opeisten  en ook het voortbestaan van een dienstbaar openbaar vervoer.  Ondertussen verliezen 10 gele-hesjes kompanen het leven in de actie ; vooral omdat zij aangereden worden aan verkeersknooppunten die zij bezetten.  Een toch wel angstaanjagend cijfer dat een schrijnend beeld oproept van hun amateurisme. In België wordt hun strijd door zowat iedere politieke partij omarmd, wat echter niet leidt tot effectief resultaat zoals in Frankrijk. De Belgische vakbonden kijken wat verweesd naar deze gele hesjes, die zij niet in hun  grote geheel durven omarmen, ook al omdat facistoïde groepen zoals Voorpost dit wel proberen, zonder resultaat weliswaar. De vakbonden kijken ook wat jaloers naar de aandacht die zij krijgen van het politieke establishment terwijl de grote betogingen tegen de regering op schouderophalen werd onthaald. 

  Ook met een combinatie van fierheid en deernis de syndicale acties meegemaakt die de stijgende ongelijkheid moesten bestrijden. Reeds sedert 2014 voeren wij strijd tegen de onrechtvaardige maatregelen van Michel 1. De moed en het  syndicale uithoudingsvermogen wekken bewondering op ; dat in schril contrast staat met het bereikte resultaat.

  Dit heeft ook voor een groot deel te maken met het ontbreken van een flankerende linkse partij die het syndicale gevecht kan schouderen in het parlement. Sp.a is een schim van zichzelf geworden, verzwakt door een aantal schandalen, waarbij vooral Samu Social hen de benen vanonder het gat heeft gereden. PVD  A slokt een deel van dit verlies op, maar veel meer dan wat lawaai maken in het parlement levert dit niet op. Als ze zich kunnen bewijzen na de gemeenteraadsverkiezingen  weigeren zij in Wallonië en Brussel om verantwoordelijkheid te nemen. Niet alléén een historische vergissing, maar ook een signaal dat wij op hen niet moeten rekenen. Zelzate vormt hierbij de uitzondering die de regel bevestigt.

  2018 mag ook bijgeschreven worden als het jaar van de 500€ onbelast bijverdienen, voor wie werk heeft. Werklozen worden hier gediscrimineerd, maar geen stem klinkt om hen te verdedigen. De 500€ staat in schril contrast met de stijging van de 1€ contracten in de sociale en beschutte werkplaatsen. Menig werknemer komt een paar maand na de beëindiging van zijn  contract van bepaalde duur met wettelijk loon terug met een werkloosheidsvergoeding en nog één Euro er boven op, om hetzelfde werk te doen.

  Afsluiten kunnen we met een nieuwe trend : “Komt er nog eletriek uit de prieze?” Nadat de regering de belastingen op elektriciteit verhoogde is de enige taak van de betrokken minister om te gaan bedelen of wij onze  Belgische stekker nog ergens in een buitenlands stopcontact mogen steken.

   

  Marc Boone

   

  Nederland – België  5-0    (Bloed, zweet en Tranen, André Hazes)

   

  Nederland een begrotingsoverschot van 12 miljard, België een begrotingstekort van 5 miljard ( voorzichtige raming)

  Nederland een staatschuld van 53% van het BBP,  Belgie 101% van het BBP

  1500 miljard € in de pensioenfondsen in Nederland, wanneer die worden opgenomen door de gepensioneerden moeten zij daarop weliswaar 30 % belastingen op betalen, een hoger bedrag dan hun staatschuld.

  Werkloosheidscijfers 3,9% in Nederland, 6,4% in België

  Economische groei in Nederland 2,8%,  België 1,5% 

   

  Besluit : Het welvaartsverschil tussen Nederland en België zal in de komende jaren snel oplopen,  toch wel één nadeel in Nederland, de arbeidsmarkt is er veel flexibeler dan in België, de vraag hoelang nog?    

   

  De middenstand regeert het land

   

  Unizo pakte deze week uit met het aantal ondernemers in ons land.   Tussen 2008 en 2017 zien we een aangroei van jawel 23% , België telt nu 1135.700 Kmo’s en éénmanszaken.  In Vlaanderen gaat het over 634.100 Kmo’ en éénmanszaken.   Volgens Unizo kan de groei nog sterker worden, de arbeidskrapte begint zwaar te wegen op de groei, daarom is Unizo vragende partij om de arbeidsmarkt open te breken, lees flexibeler te maken.   Flexi-jobs volstaan blijkbaar niet.    Éénmanszaken die niet onder een vennootschap werken, kunnen volgens Unizo niet genieten van een verlaging van de vennootschapsbelasting, en moeten een ondernemingsaftrek krijgen.   De vraag wie dat gaat betalen, daar hebben ze geen antwoord op.    Opvallend is dat veel éénmanszaken gewoon veranderd zijn van statuut, van werknemer naar zelfstandige en hun diensten verkopen aan één of meerdere bedrijven, vroeger noemde men dat gewoon nepzelfstandigen.   Ik heb het gevoel dat dit steeds minder een probleem aan het worden is, of dat de controle heel minimaal is.   Alvast ook een uitdaging voor de vakbonden hoe ze daar in de toekomst mee omgaan.    Is de sterke groei van het aantal zelfstandigen ook niet één van de oorzaken van de dalende kiezersaanhang van de Spa, vraagt de economiewatcher zich af.  

  https://www.unizo.be/sites/default/files/kmo_rapport_2018_be-print.pdf?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=nat20181227persberichtnieuwkmorapport&utm_content=kmorapport2018

   

  Is kwijtschelding van overheidsschulden  de enige manier om een recessie te voorkomen?

   

  De torenhoge overheidsschulden van de zogenaamde Clubmed landen ( Italië, Griekenland, Frankrijk en ook Belgie) zijn een grote belemmering om economische groei te ontwikkelen.   Door die hoge staatsschuld zijn die landen niet meer in staat de broodnodige infrastructuurwerken te realiseren.  Volgens sommige economisten is een kwijtschelding van schulden de enige manier om uit de impasse te geraken.    In België spreken we dan over de klimaattransitie waar er geen geld voor is, Oosterweelde de discussie met de Europese Unie om de kosten over meerdere jaren te spreiden, kapotte tunnels en bruggen herstellen enz.   In feite is er al een zekere kwijtstelling gerealiseerdhoezo?    De ECB heeft de rente op een historisch laag peil gebracht, goed voor de overheden die op die manier hun schuldenlast (minder intresten) konden afbouwen, ten koste van de spaarder, die zich arm spaart , want de intresten die hij krijgt zijn niet genoeg om de inflatie te compenseren.     Probleem is dat de Belgische overheid niet heeft geprofiteerd van de lage rente,  het uitgespaarde geld is gevloeid naar RSZ verlagingen  en de verlaging van de vennootschapsbelastingen, misschien heeft dit wel duizenden jobs opgebracht, maar we moeten eerlijk zijn die jobs hebben veel geld gekost. Het zogenaamd terugverdieneffect( meer mensen aan het werk, minder werkloosheidsuitkeringen)  zal zeker de minder RSZ inkomsten en lagere vennootschapsbelastingen niet compenseren.  Hoeveel tekort ?   Daar moeten we efkens op wachten na de begrotingscontrole, de minister van financiën Van Overveldt heeft het hazenpad gekozen,   Alexander De Croo mag nu de kom uitlekken, en die heeft ons al verwittigd dat het begrotingstekort hoog zal zijn.  Preventief verwittigen noemen ze dat.   Maar stel nu dat er een echte kwijtschelding van de staatschulden komt, wie zijn dan de schuldeisers die veel geld zullen verliezen?    Het antwoord is simpel, de houders van staatsobligaties , pensioenfondsen, sectorfondsen.   Pensioen en sectorfondsen zitten volgepropt met staatsobligaties, als er een gedeeltelijke kwijtschelding komt dan zitten die met een zwaar probleem, de gegarandeerde opbrengst kunnen zij nog onmogelijk uitbetalen.   De overheden kunnen dit probleem oplossen door zelf de belastingen en taksen bij de uitbetaling van die pensioenfondsen  geleidelijk zwaar de hoogte in te jagen, waardoor er een groot deel van je pensioenrekening door de overheid in beslag wordt genomen.      Enfin zo ver zijn we gelukkig nog niet, maar hou er toch rekening mee zou ik zeggen, want veel opties hebben de volgende regeringen niet om de staatschuld drastisch naar beneden te halen,  en À propos in Nederland betalen de werknemers al 30 % belasting op hun uitbetaling van hun pensioenfonds,  hier blijft het  nog beperkt tot 21% ( 16,5% belastingen, 3,55% RSZ, 1% solidariteitsbijdrage) ,  we zijn aan het naderen.

   

   

  Weekoverzicht

   

  Perrigro : het  Amerikaanse bedrijf die Omega Pharma van Coucke destijds heeft overgenomen zit in heel slechte papieren, nu blijkt dat ze de Ierse fiscus van 1,6 miljard  zonder boetes schuldig zijn.   Het aandeel tuimelt 24% naar beneden, Opmerkelijk: Perrigo is nu op Wall Street nog 5,5 miljard dollar waard. Dat is maar 1 miljard dollar méér dan de 4,5 miljard dollar (3,6 miljard euro) die de Amerikanen in november 2014 neertelden voor het Omega Pharma van Marc Coucke. Bij de aankondiging van die deal waardeerde Wall Street Perrigo nog op  21 miljard dollar. Marc Coucke werd deels betaald met Perrigro aandelen, op zijn Perrigro aandelen slikt hij in één dag een verlies van 83 miljoen€, 83 miljoen€ is 8 maal de opbrengst van Music for Life van 2017 om toch maar een vergelijking te maken. Het aandeel   Perrigro is op jaarbasis 54% gedaald, eigenlijk is het verlies van Coucke op zijn 5,4 miljoen Perrigro aandelen al dicht bij 750 miljoen€ verlies.

   

  Kort na de middag staat de Brusselse beurs 0,9 procent lager. Dat brengt het weekverlies op bijna 5 procent, en het maandverlies op een goeie 7,5 procent. Om stabiel de maand af te sluiten is een kerstrally van 8,3 procent nodig vanaf het huidige niveau van 3.220 punten. Om de verliezen van 2018 tot dusver te compenseren is een opwaartse ruk van... 23,5 procent nodig.

   

  Zaterdag 23 december 2018

   

  Er is een bestuursakkoord in Antwerpen, NVA-Spa-Open VLD gaan de volgende 6 jaar de stad besturen.   Wie had dit een maand of drie terug durven voorspellen?    Veel ontgoochelde Spa leden meer bepaald ABVV militanten uiten hun ongenoegen op facebook.   ABVV militanten die een paar maanden terug nog aan de poorten van het Antwerps gerechtshof stonden om het stakingsrecht (veroordeling Bruno Verlaeckt) te verdedigen.   Het stakingsrecht die jawel door Bart De Wever werd ondermijnd. Hoe gaat het ABVV om met het bestuursakkoord in Antwerpen?   Ik zou het graag eens weten, het moet verdorie erg vervelend zijn.   Moet het ABVV volgend jaar nog kiesadvies geven, als hun bevoorrechte partner  in de grootste stad van Vlaanderen Antwerpen met de aartsvijand NVA in zee gaat.   Heel vervelend, als mij vraagt. Moet het ABVV het verregaand confederalisme niet voorbereiden, in navolging van de metaalcentrale?  Voor alle duidelijkheid , ik ben geen vragende partij.  Maar het gaat dezer dagen heel vlug.   Enfin, op gebied van taalgebruik is er al een groot verschil tussen Miranda Ulens (federaal secretaris ABVV)  en Robert Vertenueil(voorzitter ABVV) , als ik die laatste bezig hoor, vraag ik me af of dit nog van deze tijd is.  Volgens mijn vrouw kan die man zo nors zijn, ze krijgt er koude rillingen van. 

   

  Bruno Tobback : Als twee partijvoorzitters keihard ontkennen dat ze zullen samenwerken, is de samenwerking officieel.

   

  De warme Tom Van Grieken(Vlaams belang) ???? overhandigt een cheque van 4000€ voor de Warmste week, maar dat kinderen van vluchtelingen in Brussel , buiten in de vrieskou slapen vindt hij duidelijk geen probleem.   Brrr de hypocrisie kent geen grenzen. 

   

  Elio di Rupo (PS) : Als we in de volgende regering zetelen willen wij een vermogensbelasting komen voor personen die meer dan 1,25 miljoen€ bezitten, dan kan 700 tot 2,3 miljard€ opbrengen.  We willen de strijd tegen de fiscale fraude verder opdrijven, en we willen dat vennootschappen die nu nauwelijks belastingen betalen zwaarder worden belast.   

   

  Weetje : Marc Coucke betaalde voor de overname van 75% van de Anderlecht aandelen 75 miljoen€, dit is 5 maal meer dan dat Bart Verhaeghe betaalde voor de volle overname van FC Brugge. 

   

  Weetje : Trump heeft 55 miljoen volgers op twitter

   

  Weetje : Volgens de KU Leuven kost de harde Brexit ons 2,8 % van het Vlaams BBP, er staan daardoor 28000 jobs op de helling, Groot-Brittannië is ons vierde exportland.

   

  KBC onderzoek : één op de zes Belgen heeft al eens online een schadeverzekering afgesloten, het beroep van verzekeringsmakelaar zal verder onder druk komen te staan. 

   

  Banken : Als de inkomsten verder stagneren en de kosten toenemen, zal schaalgrootte (lees overnames) een belangrijke operationele troef worden.

   

  België en de chemiesector : mobiliteitsellende, politieke onzekerheid, twijfels over de energievoorziening zijn zware minpunten om verder te groeien en te investeren.

   

  Door de vlucht uit aandelen zorgen de investeerders dat de prijzen van de Belgische woningen stabiel blijven zelfs licht stijgen, keerzijde is dat ze minder vermogende gezinnen naar de huurmarkt duwen.

   

  Salariswagens : In Belgie rijden er 635000 salariswagens rond.

   

  De euro bestaat volgend maand 20 jaar.

   

  Jeremy Corbyn Labour( The economist) : Als centrumlinkse partijen de indruk geven dat ze deel uitmaken van het establishment en zich vastklampen aan een mislukt economisch systeem, effenen ze de weg naar de macht voor migrantenhaters en populisten. 

   

  Jeremy Corbyn :Vooraanstaande conservatieven willen de brexit gebruiken om een belastingparadijs te scheppen en de afbraak van de rechten en de beschermingsmaatregelen af te dwingen.

   

  Jeremy Corbyn : ons beleid biedt echte verandering de wederopbouw van de publieke sector in een gemengde economie, arbeiders in de besturen, belastingverhogingen voor de rijken, investeren in openbare diensten en in de industrieën van de toekomst .

   

   

   

   

  De Europese commissie is van zinnens een onderzoek te starten over illegale staatsteun aan de Belgische voetbalclubs,  het vermoeden bestaat dat de Belgische voetbalclubs de laatste 10 jaar voor 1 miljard€ illegale staatsteun ( onverantwoorde RSZ verlagingen) hebben genoten.   Voor Anderlecht bedraagt 10 miljoen € per jaar. 

   

  Maandag 24 December 2018

   

  Music for Life :  De warmste week brengt een recordbedrag op van 17.286.000€ op , 70% meer dan vorig jaar. 

   

  Geen kerstgeschenk : de Europese beurzen zetten hun neergang verder de Euro stoxx 50 noteert nu lager dan 2 jaar terug.  

   

  Na negen maanden heeft de Nederlandse overheid een begrotingsoverschot van 12 miljard euro in 2018. De schuld daalt naar 52,9 procent van het bbp, we kunnen daar enkel van dromen, toch wel jammer dat er bij ons geen gas in de grond zit.  

   

  Na een korte beursdag naar aanleiding van kerstavond sluit de Bel20 terug 0,7 % lager.

   

  De Amerikaanse minister van Financiën Mnuchin heeft gebeld met de directeuren van de grootste banken in het land, zoals Goldman Sachs, Morgan Stanley en Bank of America.  Hij lijkt daarmee de onrust op de financiële markten te willen bezweren. Door tegenvallende economische cijfers en aanhoudende politieke onrust verloren de Amerikaanse beurzen vorige week meer dan 7 procent. December dreigt zelfs de slechtste maand sinds 1931 te worden, maar het geruststellend signaal heeft blijkbaar een averechts effect de Amerikaanse beurzen gaan terug zwaar omlaag.

   

  Het beruchte kliksysteem van Quick Step vloerlaminaat, gemaakt in de West-Vlaamse Unilin fabrieken, bestaat 30 jaar. Ja, en dan, zal u zeggen? Wel, en dan vervallen langzaam aan de patenten waarmee Quick Step werd afgeschermd van de wereldwijde concurrentie. En die laatste trekt nu ten aanval. Een aantal kaderleden van zowel Unilin als Beaulieu hebben zich verenigd in I4F Innovations Floors. Juridisch werkt IF4 vanuit het offshore paradijs Curaçao. Maar operationeel worden de wapens gewet in Eindhoven. En nu ook ik het Limburgse Hamont Achel waar I4F een Belgisch filiaal heeft geopend. I4F verkoopt de kliktechnologie aan concurrenten van Unilin, wereldwijd. En het bedrijf ziet nieuwe kansen in het Amerikaans-Chinese handelsconflict

   

  De factuur voor drinkwater stijgt licht in 2019 voor gezinnen in 180 gemeenten in Vlaams-Brabant, Limburg, Oost- en West-Vlaanderen. Dat komt door de indexaanpassing die hun leverancier De Watergroep zal doorvoeren. 

   

  Een halve dag beurshandel in de VS , genoeg om terug zware verliezen (-2,5%) op te tekenen,  het lijkt een verschrikkelijk 2019 te worden.  In Japan is de schade nog erger , daar krijgt de beurs een klap van 5%.  Oorzaak van zoveel ellende, de oorlog van Trump tegen de FED, de Fed die van zinnens is volgend jaar 2 renteverhogingen door te voeren.    Maar is duidelijk ook meer aan de gang, de shutdown en ministerverloop in de VS door Trumps onvoorspelbaar gedrag doen de financiële markten beven.   

   

  Dinsdag 25 december 2018

   

  Kalkoendag.

   

  Woensdag 26 december 2018

   

  Renson, de Waregemse specialist in ventilatie en zonwering, investeert 75 miljoen euro in een nieuwe fabriek en kantoren langs de E17 in Deinze. De site, waar op termijn 250 mensen zullen werken, speelt in op de snel groeiende outdoordivisie.

   

  Europese beurzen gesloten.

   

  De Amerikaanse beurzen maken een sterke remonte, de indexen stijgen gemiddeld 4,5% na een zware verliesreeks.

   

  Rekeningrijden : De Vlaamse regering is van plan om rekeningrijden tegen 2020 -2022 in te voeren, meteen veel protest op facebook, en jawel het was ook een nieuwsitem op de Nederlandse TV, want zij zouden ook moeten meebetalen voor het gebruik van onze autowegen.  

   

  Donderdag 27 december 2018

   

  Bart Haeck ( De Tijd)  : Een klimaatplan legt niet alleen doelstellingen op, maar zoekt een draagvlak voor de factuur in plaats van errond te fietsen, en dit lijkt in het  korte verleden niet zo gemakkelijk .     Voorbeelden genoeg :  protest gele hesjes, Turteltaks, de eis (PS,Spa) om de BTW te verlagen op energie.

   

  Euro :   16 miljard Belgische frank is na 20 jaar nog niet omgewisseld in Euro, houden zo goed voor onze staatschuld zou ik zeggen.

   

  Kledingketen Bel&Bo :   zwaar rode cijfers, Bel&Bo zoekt partners om gezamenlijk kledij aan te kopen.    Ceo Michel Delfosse : Ik zit 20 jaar in het vak en de tsunami die we sinds twee jaar zien, heb ik nog nooit meegemaakt. 

   

  Vinci Airports, onderdeel van het Franse conglomeraat Vinci, gaat een belang nemen van 50,1% in het Londense Gatwick Airport voor 2,9 miljard pond. Het resterende belang van 49,99 % in de tweede grootste luchthaven van Europa is in handen van Global Infrastructure Partners

   

  Ackermans & van Haaren onderschreef samen met Belfius een kapitaalverhoging bij EVS. In ruil voor 351.012 nieuwe aandelen aan 21,21 euro per stuk verwerven beide nieuwe aandeelhouders elk een belang van 2,45%. Met Belfius en Ackermans & van Haaren krijgt EVS volgens voorzitter en CEO ad interim Pierre De Muelenaere opnieuw twee sterke referentie-aandeelhouders die in de schoenen stappen van stichters Pierre L’Hoest en Laurent Mignet die hun belang verkochten. Eerder stapte concurrent Evertz in het kapitaal van de groep en ziet met de instap van de nieuwe aandeelhouders het belang dalen van 3,12% naar 2,97%.

   

   

  Volgens het Chinese ministerie van Handel zijn China en de Verenigde Staten van plan om in januari onderhandelingen te voeren over de handel. In afwachting worden de telefonische consultaties, die tijdens de Kerstdagen doorgingen, voortgezet.

   

  Vlaanderen is vanaf 1 januari zeven fusiegemeenten rijker. De nieuwe fusiegemeenten zijn Aalter (Aalter + Knesselare), Deinze (Deinze + Nevele), Kruisem (Kruishoutem + Zingem), Lievegem (Waarschoot + Lovendegem + Zomergem), Puurs-Sint-Amands (Puurs + Sin-Amands), Pelt (Overpelt + Neerpelt) en Oudsbergen (Opglabbeek + Meeuwen-Gruitrode). Zij zijn in totaal goed voor 195.000 inwoners. Door de fusies telt Vlaanderen vanaf 2016 niet langer 308, maar 300 gemeenten.

   

   

  Het tarief voor kerkelijke huwelijken en uitvaarten wordt op 275 euro gebracht in het aartsbisdom Mechelen-Brussel en in de bisdommen Antwerpen, Brugge, Gent en Hasselt.De stijging van het tarief met 25 euro is volgens de bisdommen het gevolg van toenemende kosten, onder meer aan het kerkgebouw. De vorige aanpassing aan het tarief dateert van begin 2011.

    

  Wie straks de tussenkomst van een 112-ambulance nodig heeft, zal standaard een factuur van 60 euro krijgen. Nu bedraagt de factuur gemiddeld 130 euro. Als patiënt krijg je daar de helft van terug van de overheid, maar daarvoor moet je wel een attest indien bij je ziekenfonds. De gemiddeld eigen kost bedraagt dus 65 euro. Straks wordt de standaardfactuur 60 euro, ongeacht waar je je bevindt, van waar de ziekenwagen moet komen of naar welke spoedgevallendienst je wordt vervoerd. Patiënten weten dus op voorhand waar ze aan toe zijn. Ze hoeven ook geen attest meer in te dienen bij het ziekenfonds.

   

  Ook Proximus duurder

  Ook telecomoperator Proximus trekt de tarieven op van verschillende producten, waaronder ook de populaire bundels Tuttimus en Familus. Ook de optionele sportpakketten en enkele oude abonnementsformules worden duurder. Meestal gaat het om een verhoging met ongeveer 2 euro per maand. Voor de formule Familus komt dat neer op een stijging met bijna 3 procent (van 67 naar 69 euro). De optie Belgisch voetbal wordt dan weer een kwart duurder (van 7,95 naar 9,95 euro).

   

  Bankieren via BNP Paribas Fortis wordt voor sommige klanten een stukje duurder. Een reeks tarieven gaat de hoogte in. Voorts rekent de bank vanaf Nieuwjaar ook extra kosten aan voor het beheren van nalatenschappen die binnen de twaalf maanden na het overlijden nog niet geregeld zijn. Ook bij ING worden op 1 januari 2019 een reeks tarieven opgetrokken. Bij KBC en Belfius waren geen tariefwijzigingen gepland.

   

  De Amerikaanse starten met verlies, maar kunnen de dag met winst eindigen.

   

  Vrijdag 28 december 2018

  Joost Arends (NVA Ninove) wordt uit de NVA gezet omdat hij Ninove uit de onbestuurbaarheid helpt, en geen steen verleent aan Forza Ninove(Vlaams belang) , de verbondenheid bij de NVA is helaas ver te zoeken.  

   

  Europese banken zetten in 2018 met een minus van 30 procent de zwakste prestatie neer van alle 18 sectoren op de Europese beurzen. Dit is de flopvijf:

  1.      Banken -30%

  2.      Auto's -29%

  3.      Bouw -21%

  4.      Ontspanning -19%

  5.      Grondstoffen -18%

  Stijn Meuris: ‘We hebben zeven kernreactoren waarvan maar één werkt, en vier ministers van Energie, van wie geen enkele werkt.’

  Leopold Lippens: ‘Ik lees geen kranten meer en heb een hekel aan journalisten. Nog vijf jaar en het is gedaan met jullie, en dat doet me enorm veel plezier.

  Patrick Lefevere: ‘Toen uitkwam dat Tom Boonen cocaïne had gesnoven, verloor ik een contract van een miljoen euro met Specialized. Maar Frans De Cock van Quick Step zei: ‘Tom, jongetje, dat mag je niet meer doen’, en het was opgelost.’

  Angeline Flor Pua: 'Ik ben geschrokken van de racistische reacties op mijn overwinning in Miss België. Het is jammer dat men mensen beoordeelt op hun uiterlijk.'

  Lucien Van Impe: 'Wanneer een Belg wint, wens ik hem proficiat, terwijl Roger De Vlaeminck dan zegt: 'Oké, hij heeft nu wel gewonnen maar eigenlijk kan hij niks.'

  Herman Van Rompuy: 'De mensen hebben decennia geijverd voor de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. Nu ze er is, heb ik nog niemand ontmoet die daar gelukkiger van is geworden.

  Angeline Flor Pua: 'Ik ben geschrokken van de racistische reacties op mijn overwinning in Miss België. Het is jammer dat men mensen beoordeelt op hun uiterlijk.'

   

  Gewaagde voorspellingen voor 2019 van de economiewatcher ?

   

  1.Er komt een federale regering met NVA en PS, MR, Open VLD .

   

  Als het bestuursakkoord in Antwerpen een afspiegeling is van de federale regering, dan krijgen we een NVA-PS-Open VLD-MR regering.   Yasmine Kherbache , de vrouw van weinig woorden maar enorm strategisch en gewezen medewerkster van Elio Di Rupo zal daarbij een belangrijke rol spelen in de onderhandelingen.   Het financieel noodlijdende Wallonië met PS op kop zal vragende partij zijn om de financieringswet afgesproken in de laatste staatshervorming te wijzigen.  De Maddens doctrine : jullie(Wallonië) krijgen eenmalig meer geld, op voorwaarde dat de federale staat verder wordt ontbonden, en dus meer bevoegdheden voor Vlaanderen en liefst arbeidsmarktbeleid. Arbeidsmarktbeleid daarmee bedoel ik naast VDAB nu ook RVA, en dan kunnen de werkloosheidsuitkeringen beperkt worden in tijd, kan er gesjoemeld worden met de index, en de voorwaarden voor nachtarbeid worden versoepeld. 

   

  2. Er komt een  vijandig overnamebod voor Bpost   

    28-12-2018 om 19:04 geschreven door achturencultuur  


  >> Reageer (0)
  23-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.de bruggepensioneerde economiewatcher (21 december 2018)

   

  Dag,

   

  Belangrijke correctie  bij de economiewatcher die vandaag werd rondgemaild,   met dank aan Lindsey en Jelle ( BBTK ): zie hieronder. 

   

   

  Hey Stefaan,

   

  Onderstaande redenering klopt niet.

  CAO 103 blijft bestaan en voorziet 60 jaar met uitkering.

  De sectorale cao’s die werden afgesloten konden de leeftijd voor uitkering verlagen tot 55 jaar (voor de uitzonderingen zwaar beroep, lange loopbaan enz…), maar die zijn van bepaalde duur en lopen af op 32.12.2018. Er is nog geen IPA en dus ook geen sectorale CAO’s en het is ook niet zeker dat die laatste er nog zullen komen…

   

  De vraag is of de voorlopige regering nog een arbeidsdeal kan goedkeuren,  zo niet goed nieuws voor mensen die nog vlug een landingsbaan willen opnemen na de leeftijd van 55 jaar.    De arbeidsdeal voorzag slechts een landingsbaan vanaf 60jaar en dit vanaf 2019.  

   

  Groetjes,

  Lindsey

   

   

    

    

  logo

  Lindsey Verhaeghe

  Secretaris Handelssector 

  BBTK ORIK
  Conservatoriumplein 9 (2de verd.) - 8500 Kortrijk

  Zuidstraat 22 bus 22 – 8800 Roeselare

  J.Peurquaetstraat 27 – 8400 Oostende

  Korte Torhoutstraat 27 (1ste verdiep) – 8900 Ieper 

  +32 56 26 82 39 | F +32 56 26 82 45 

  lverhaeghe@bbtk-abvv.be 

  website

  Facebook

  Twitter

   

  18074-mailsign_verhuis_ORIK_mailsigns

   


  Onderwerp: FW: de bruggepensioneerde economiewatcher (21 december 2018)

   

   

  de bruggepensioneerde economiewatcher (21 december 2018)

   

   

  Prettige feestdagen

   

  Wij wensen onze 1645 fictieve of echte lezers prettige feestdagen toe.    Geniet ervan. 

   

  Marc en Stefaan.

   

  KWARTDRAAI LINKS  (deel 89)

   

  “Makkers ten laatsten male” (internationale)

  Verleden week vrijdag actie gevoerd tegen die onrechtvaardige regering, die vooral de ongelijkheid heeft versterkt.  Het was een beetje van alles en voor elk wat wils, zeker in West Vlaanderen. Met het ACV, was de afspraak, maar die kregen de boodschap mee om af te remmen. Voor de rest waren de ordewoorden : vrijheid, blijheid,  ; je doet maar wat je wil. Staak, of hou een ondernemingsraad, of deel tijdens de uren pamfletten uit, of ga die verspreiden op marktpleinen, met een koekje als toetje. Deze diaspora aan ordewoorden werd nog wat versterkt met individuele oproepen op sociale media. Resultaat : iedereen tevreden op zijn terrein, maar weinig interprofessionele slagkracht ; al zal menigen wel fier zijn met zijn geleverde prestatie, en zoals altijd : wie minst presteert is het meest tevreden. Hier en daar was er een bedrijfsstaking, nogal dikwijls omdat er een intern probleem te vereffenen viel. Volgens de voorlopige cijfers zal minder dan 1% van alle ABVV leden gestaakt hebben in de provincie. Op die manier kan je lang actie voeren natuurlijk, om een onrechtvaardige regering op de knieën te krijgen. En van de koekjes die werden uitgedeeld op de marktplaatsen zal men niet lang wakker liggen daar in Brussel. Opvallend is dat vooral de metaalcentrale het laat afweten, wat direct zijn impact heeft op de totaliteit van het stakersresultaat. En het zal wel zo zijn  dat er te veel ordewoorden waren en dat verschillende secretarissen en delegees daarin verdronken zijn of zich ermee een alibi verschaften. Het is echter een syndicaal axioma dat iedere voorbereiding op een nationale actie verwarrend verloopt, en altijd weerklinkt in de wandelgangen de kreet : “waar zijn  ze weer mee bezig in Brussel ?”. Wie zich daaraan laat gaan of er zich over opwindt is bij voorbaat verloren, zo blijkt. Mooie uitzondering op de regel is de voedingscentrale, die als kleinere centrale in het verleden niet zo uitblonk in het verzet, maar vrijdag een schitterende prestatie heeft neergezet. Zou het kunnen dat zij binnen de verwarring wel het hoofd hebben koel gehouden, en hun mensen eenduidige ordewoorden hebben gegeven, en zich hebben geconcentreerd op hun grotere bedrijven. Hun  actie viel op bij menig syndicalist.

  En dan valt ze wel zeker, de regering. Jammer genoeg had onze vrijdagstaking daar niet veel mee te maken. Ook de rol die de politieke oppositie heeft gespeeld was niet bepalend voor die val. De regering heeft vooral zichzelf in de voet geschoten. Dit zorgt voor verwarring in het politieke landschap en zijn periferie. Iedereen heeft wel zijn vragen en dilemma’s in de komende periode. Een interprofessioneel akkoord dat moet afgesloten worden in afwezigheid van een regering zorgt voor wat kopzorgen. Het cijfer van de loonevolutie in de ons omringende landen zal nog wel komen , en op zich kunnen vakbonden en patroons een loonsverhoging afspreken. De welvaartsenveloppe echter, die de verhoging van de uitkeringen regelt moet in de begroting worden ingeschreven. De begroting kan eventueel nog aan het parlement worden voorgelegd, maar dan dient zich het dilemma voor dat een beperking van werkloosheidsuitkeringen in de tijd moet goedgekeurd worden om de welvaartsenveloppe er door te krijgen.

  Als wij ons deel van de koek willen zullen wij ons moeten richten naar onze patroons en het van hen eisen. Het komende IPA is dan ook cruciaal, waarbij meer dan één wetgeving zal moeten omzeild worden, met om te beginnen het onrechtvaardige correctiemechanisme dat ons al 1% index dreigt te kosten. En ook aan het parlement van lopende zaken zullen wij moeten duidelijk maken dat het ons menens is ; zowel voor onze portemonnee als voor onze democratische impact in het bedrijfsleven en in de samenleving. Er zal wat meer nodig zijn dan de verspreide actie van vorige week, maar niet gelaten : een slechte generale repetitie is altijd een voorbode voor een goeie finale.

   

  Marc Boone

   

   

  Alarm de beurzen crashen, slecht voor onze begroting?

   

  Terwijl we middenin een politiek circus zitten  lijkt er geen einde te komen aan de zogenaamde salamicrash of berenmarkt op de financiële markten, men spreekt van een berenmarkt als de aandelen gemiddeld 20% dalen tegenover één jaar terug, voor de meeste Belgische aandelen is dit reeds het geval.    Eerst en vooral slecht voor de effectentaks, ik vrees dat men nog niet de helft van het begrote som (254 miljoen€) zal ophalen,  nu veel beleggers de uitgang kiezen.   Dinsdag kregen het Duits ondernemingsvertrouwen , die index is al de vierde keer op één rij gedaald, nogmaals een  signaal om op de verkoopknop te duwen, wetende dat de ECB buiten lage rente, geen munitie meer heeft om het tij te keren.   Hoezo slecht voor de begroting?   Dalende beurzen betekent dalende beurstaksen, en in vele gevallen dalende dividenden waar een taks van 30%  wordt op gegeven.   Ik kan me moeilijk voorstellen dat Bpost (nu  nog 51% overheidsbedrijf) gezien de rampzalige koers (-70%) nog zo’n riant dividend zal en kan uitkeren,  wat op zich ook op de begroting zal wegen.      Hetzelfde voor Proximus( -16% op jaarbasis), Ceo Dominique Leroy smeekt de regering om het dividend te verminderen, en het geld te gebruiken om verder te investeren.   Om het doemdenken te vervolledigen, David Ross ( grote fondsbeheerder World Equity Growth) heeft alle Europese aandelen verkocht,   volgens Ross is Europa een ramp in wording, Europa wordt het grote slachtoffer van de Race tussen China en de VS.    Hierbij verwijst hij ook naar de nakende Brexit, de problemen met de Italiaanse begroting, de handelsoorlogen, en de verzwakte positie van Merkel.

   

  Geen arbeidsdeal, geen slecht nieuws voor wie een landingsbaan wil nemen?  

   

  De vraag is of de voorlopige regering nog een arbeidsdeal kan goedkeuren,  zo niet goed nieuws voor mensen die nog vlug een landingsbaan willen opnemen na de leeftijd van 55 jaar.    De arbeidsdeal voorzag slechts een landingsbaan vanaf 60jaar en dit vanaf 2019.  Ook geen verdere degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen ook een onderdeel van de arbeidsdeal.   De arbeidsdeal bevatte nog tal van andere maatregelen, onder andere de verstrenging van brugpensioen bij bedrijven in herstructurering nu kan het nog aan 58 jaar, in de arbeidsdeal was er sprake van 59 jaar in 2019, en 60 jaar in 2020.    Ik vrees dan ook dat bepaalde bedrijven nu we een recessie tegemoet?? gaan van de gelegenheid zullen gebruik maken om vlug het statuut van de bedrijf in herstructurering aan te vragen, nu het nog kan aan de leeftijd van 58 jaar.   Ik denk hier vooral aan de CM (Christelijke mutualiteiten) die een week terug hebben aangekondigd dat ze 700 mensen teveel hebben. 

   

  Het vormen van een federale regering volgend jaar, wordt haast een onmogelijke opdracht.   

   

  Als de opiniepeiling van de VRT mogen geloven, dan zie ik niet in hoe ze vlug  volgend jaar een federale regering  kunnen vormen.   Dit kwam nog eens tot uiting  Dinsdag,  op een bepaald moment wilde premier Michel, Michel II starten door serieuze toegevingen te doen op links.  Ik wist niet wat ik hoorde, pensioenleeftijd terug bespreekbaar, en de BTW tarieven voor energie ook  omlaag.  Het leek of alles bespreekbaar was.   Blijkbaar had hij zijn speech niet afgetoetst met Vlaamse coalitiegenoot Open VLD.   Nog tijdens zijn speech ( hoe vlug het dezer dagen kan gaan) maakt Gwendoline Rutten met een tweet brandhout van zijn uitspraken.  De regering Michel II was afgelopen vooraleer ze begonnen was.     En nu?   Wil men volgend jaar een regering vormen zonder de NVA, dan zal er veel water in de wijn moeten vloeien.   Het zal  een regering met een Vlaamse minderheid zijn, maar wat is het sociaaleconomisch programma van Groen?  Dit lijkt me toch niet zo echt duidelijk, ja de klimaattransmissie moet  volgens Groen onverwijld verdergezet worden, akkoord, maar mag ik dan eens het totale kostenplaatje zien, tot op heden is men daar toch heel vaag over.   Energie kan toch echt niet meer duurder?    De gele hesjes zouden dit toch wel graag eens weten.   Niet iedereen kan zich een zwaar gesubsidieerde elektrische auto kopen, niet iedereen kan zich financieel permitteren om zonnepanelen op zijn dak te leggen.   Dan is er nog Open VLD, zullen zij het wagen om in een regering met Groen, PS,CD&V,MR, Ecolo te stappen?   Laat ons eerlijk zijn zoals de kaarten nu liggen kan het niet zonder Open VLD , wil men NVA buitenspel zetten.    Geef toe, Open VLD is nu niet de partij om de vermogens aan te pakken, het zit in hun DNA om die net te gaan beschermen, nu nog meer na een ramp beursjaar.   Of eindigen we toch in een confederale(wat doen we nog samen, en wat gaat naar de deelregeringen) discussie, waar Vlaanderen steeds meer bevoegdheden krijgt, en de federale staat verder wordt uitgekleed?  Boze tongen beweren dat er zelfs hierrond geheime besprekingen aan de gang zijn tussen NVA en PS , PS wil blijkbaar de financieringswet wijzigen in ruil voor een confederale staat.  2019 wordt alvast een heel spannend jaar. 

   

  Weekoverzicht 

   

  Vrijdag 14 december 2018

   

  De actiedag van het gemeenschappelijk vakbondsfront is een succes

   

   

  Bpost : blijkbaar gelooft geen enkele belegger nog dat het goedkomt met Bpost, het aandeel zoekt een nieuwe lage bodem.   Kortom een drama, een waardeverlies van meer dan 71% op jaarbasis.   Waar gaat dit eindigen?   Nogmaals gelukkig bezit de Belgische overheid nog 51% van de aandelen, stel dat zij ook beginnen te verkopen dan was het drama compleet.

   

  Bloedrode Europese Beurzen in navolging van de Aziatische beurzen :  Reden?    Vertraagde groei in China, en vooral de heel zwakke autoverkoop in Europa., ook heeft de ECB aangekondigd te stoppen met de aankoop van overheidsobligaties, waardoor de lange termijnrente waarschijnlijk zal stijgen, niet goed voor de huizenverkoop maar anderzijds is de huizenmarkt volgens de nationale bank overgewaardeerd, waardoor we een prijsdaling mogen verwachten. 

   

   

  De Europese autoverkopen staan sinds september onder druk en gingen voor de derde maand op rij achteruit met weinig of geen tekenen van beterschap. Dat blijkt uit de cijfers die ACEA deze morgen publiceerde. De inschrijvingen van nieuwe personenwagens daalden in november met 8,1% waardoor de groei op jaarbasis nog slechts op 0,6% komt te staan. Vooral de verkoopcijfers in het VK en Italië gaan op de rem staan

   

  de Europese economie, waarvoor de ECB gisteren nog de groeiramingen verlaagde, besluit het jaar met een erg zwak cijfer. De groei van de economische activiteit is gedaald tot het laagste niveau in vier jaar

   

  Jean-Pierre Van Rossem (73 jaar) is overleden.

   

  Ziekenfonds Christelijke mutualiteiten werkt aan een herstructurering, de schatting is dat er 600 à 700 personeelsleden teveel zijn aldus de Alain Florquin personeelsdirecteur

   

  Bart De Wever( NVA) wil naar vervroegde verkiezingen, blijkbaar de enige resterende optie volgens de NVA

   

  Terug bloedrode Amerikaanse beurzen.

   

  IMF over Belgie :  Het IMF voorspelt een groei volgend jaar voor Belgie van 1,5%, een betere voorspelling dan onze Nationale bank want die hebben de groeiverwachtingen verlaagt tot 1,4%.    Volgens het IMF moet ons onderwijs beter, en de lonen moeten gekoppeld worden aan de productiviteit, de overheidsuitgaven moeten dalen, door subsidies te verlagen en sociale uitkeringen beter te richten op de meest kwetsbaren, ook het versterken van het pensioenstelsel is broodnodig. 

   

  Zaterdag 15 december 2018

   

  De tijd :  Duinkerke blijkbaar een ideale uitwijkmogelijkheid voor West-Vlaamse bedrijven, de gronden zijn er tienmaal goedkoper dan in West-Vlaanderen.

   

  Hylke Vandenbussche ( hoogleraar internationale economie KUL) :  Voor elke euro die ons land verdient , komt 70cent van de export.  Om concurrentieel te blijven moeten we onze belastingen en lonen steeds meer afstemmen met onze buurlanden, want het zijn onze belangrijkste buurlanden.   Vandaar volgen wij aandachtig de loongroei en de vennootschapsbelasting in onze buurlanden.   Eigenlijk moet je besluiten dat onze nationale politici weinig het verschil kunnen maken , en dat beseffen ze maar al te goed, bvb : er woedt al jaren een sterke fiscale concurrentie tussen de Europese landen en dit bemoeilijkt sterk de herverdeling van Rijk naar arm , als andere landen het niet ook doen houdt het op, en dus terug beperkte manoeuvreerruimte voor onze politici. 

   

  België is geen uitzondering :    niet alleen in België is er een minderheidsregering, Ierland, Portugal, Zweden, Denemarken,  Estland, Kroatië, Slovakije, Slovenië , Spanje en tenslotte Tsjechië zitten met hetzelfde probleem.   Sommigen noemen het de crisis van de Europese democratie. 

   

  Maandag 17 december 2018

   

  De grootste Britse online kledingverkoper Asos tuimelt meer dan 40% lager na barslechte cijfers,   het slechte resultaat bij ASOS slaat ook over op Zalando, bij opening gaan Zalando ook 14% naar beneden, en staat nu al 40% beneden hun hoogtepunt sinds 1 jaar. 

   

  Onhaalbare eisen van NVA om Michel II te steunen.    1. Grondwetherziening om vlugger te kunnen overgaan naar een confederale staat, waarvoor nu een 2/3 meerderheid nodig is.    2.  Het begrotingstraject moet worden gerespecteerd, en als er afwijkingen zijn dan moeten die opgelost worden door nieuwe besparingen en geen nieuwe belastingen. 3. Het arbeidsdeal moet een sterke degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen voorzien, Peeters moet vlug komen met een plan, en geen light ACV deal klinkt het. 

   

  De indicator van het Belgische consumentenvertrouwen is in december gezakt naar -5 punten, tegenover -1 punt in november. Het is van december 2016 geleden dat de stemming zo slecht was

   

  De Vlaamse republiek komt steeds dichterbij.   (Jules Gheude, pleitbezorger voor de aanhechting van Wallonië bij Frankrijk)

   

  Bloedrode beurzen in de VS, de vrees voor een renteverhoging (beslissing morgen) en een sterke groeivertraging zijn hier de oorzaken. 

   

  Dinsdag 18 december 2018

   

  Opiniepeiling De Standaard, VRT, Rtbf =    In Vlaanderen blijft NVA (28,3%) de grootste partij, CD&V 18,7%, Open VLD (17,5%),  de grote verschuiving lijkt zich af te spelen op links Groen haalt 16% een stijging met 7,4%,  Spa(9,8%) krijgt terug serieuze klappen en gaat onder de drempel van 10%, bijna 5% lager dan de verkiezingen in 2014.   PVDA blijft steken op 2,5% , onder de kiesdrempel.   Vlaams belang blijft hangen op 7,8% en doen het 1,8% beter dan in 2014.  In Wallonië krijgen PS (25,4%) en MR (19,9%), CDH (10,4%) klappen ten voordele van vooral Ecolo (19,7%), PVDA-PTB (14%).   Zowel Ecolo en PVDA PTB maken een serieuze sprong voorwaarts.     

   

  De Europese beurzen zakken verder weg, nu het Duits ondernemingsvertrouwen voor de vierde keer op een rij verder zakt.

   

  Coalitiegesprekken in Antwerpen : 


  De Antwerpse sp.a roept de leden op om zeker deze zaterdagochtend vrij te houden voor een ledenvergadering over een nieuw bestuursakkoord en de coalitie met N-VA en Open Vld. Dat blijkt uit een interne mail naar de leden. Vorige week werd de leden nog gevraagd om ook 5 januari vrij te houden. Daar wordt nu niet meer naar verwezen. Volgens een sp.a-topper wil dit nog niet zeggen dat er deze week wordt geland.

   

  In maart opent Huawei, de Chinese producent van smartphones en netwerkapparatuur, een centrum rond cybersecurity in Brussel. Een opmerkelijke zet, want het bedrijf ligt in verschillende landen onder vuur. Er wordt gevreesd dat het Chinese regime spioneert via de netwerktechnologie van Huawei. 

   

  Materialise : in een vorige editie van de economiewatcher had ik reeds vermeld dat dit een Belgisch prachtbedrijf is, vandaag schiet de beurskoers 17% omhoog,   zou er een overnamekandidaat zijn?  Basf ?    Luc Tack (picanol Tessenderlo) is er referentieaandeelhouder. 

   

  Michel II  is nu definitief gevallen nu de Michel niet kan rekenen op de steun van links.  

   

  Woensdag 19 december 2018 

   

  Unilin (Mohawk) koopt de Rotterdamse groothandel Peitsman, bij het winstgevend bedrijf werken er 140 mensen, Peitsman is een groothandel voor woning en projectinrichting.   Mohawk telt wereldwijd 39000 werknemers.

   

  De zorgverzekering wordt volgend jaar 1€ duurder, van 51 naar 52€. 

   

  De Leuvense biotech starter Remynd haalt in een dubbele operatie 13 miljoen euro kapitaal op. 8,2 miljoen euro is vers geld, in hoofdzaak ingebracht door de familie Colruyt voor 4 miljoen en door de Vlaamse overheid voor 2,7 miljoen euro. De bestaande aandeelhouders, waaronder nu al die Vlaamse overheid, zetten samen 4,7 miljoen euro voorschotten om in kapitaal. Remynd beschikt daarmee over een kapitaal van 13,9 miljoen euro. De verse middelen worden gebruikt om het onderzoek van Remynd naar alzheimer te ondersteunen en naar een klinische fase te leiden

   

  Greenyard rondde de verkoop van de tuinbouwafdeling af en trekt daarmee 120 miljoen euro cash binnen. De verkoop is een uitloper van de lysteria-crisis, dat noodzaakte om de balans dringend weer in orde te brengen. De financiële hefboom, een graadmeter voor schuld, zal geleidelijk verminderd worden naar 3x, onder meer door de terugbetaling van de 150 miljoen euro grote retailobligatie die in juli 2019 vervalt. De nettoschuld moet ongeveer 210 miljoen euro dalen om te voldoen aan de schuldconvenant van de lening die vervalt in september 2019. Dat geld moet onder meer komen van een combinatie van operationele cash flow verbeteringen, minder uitgaven, beter beheer van het werkkapitaal, sale-and-lease-back en verkoop van niet-kernactiviteiten.

   


  Kinepolis neemt 2 bioscopen in Barcelona en Valencia over in een deal die door KBCS als ‘zeer relevant’ omschreven wordt. Het versterkt de positie op de Spaanse markt, waar Kinepolis momenteel 6 bioscopen heeft (incl. Valencia), met in totaal 99 schermen, meer dan 28.000 zitplaatsen en 4,4 miljoen bezoekers (2017). De deal bevestigt de acquisitiestrategie en de betaalde prijs (25,8 miljoen euro) komt overeen met 22 euro per bezoeker, of zo’n 6x de EV/EBITDA multiple.

   

  Recticel gaat zijn belang in Proseat verkopen door eerst de resterende 49% over te nemen van joint venture partner Woodbridge, om daarna 75% te verkopen aan het Japanse Sekisui Plastics. Die krijgt meteen een aankoopoptie voor de laatste 25%, terwijl Recticel het recht heeft om dat restbelang te verkopen vanaf 2022 aan een vooraf bepaalde waardering. De deal waardeert Proseat aan 8,4x EBITDA (gemiddelde over 2016 tot en met 2018). KBC Securities zette zich aan het rekenen en constateerde dat de deal inderdaad geen materiële impact heeft, aangezien er ongeveer boekwaarde wordt betaald. Voorafgaand werd de hele autobranche geschat op 120 miljoen euro (3,8x EV/REBITDA voor 2019) en dat wordt bevestigd. De verkoop is dus geen verrassing en in lijn met de ambitie ook om Interiors te verkopen (de geschatte boekwaarde bedraagt 110 miljoen euro

   

  Ceconomy, eigenaar van MediaMarkt en de grootste Europese elektronicaretailer, verwacht dat ook in het boekjaar 2018/2019 de winst lager zal uitkomen dan een jaar eerder. De omzet zou naar verwachting wel licht stijgen. In een poging om het hoofd te bieden aan de moeilijkere marktomstandigheden werkt de groep aan een plan om de activiteiten te stroomlijnen. De kosten verbonden aan deze operatie zijn niet inbegrepen in de nieuwe vooruitzichten. De groep liet meteen ook weten dat er voor aandeelhouders geen dividend in zit.

   

  Voorstanders van kernenergie noemen klimaatpolitiek van de Groen , een religie( Rechtse website Doorbraak).    Een groene religie die enorm veel geld zal  kosten en zal uiteindelijk ook milieuschade veroorzaken.    Dat windmolens die duizenden prachtige beschermde arenden en miljoenen andere vogels en vleermuizen pureren, en alleen al in onze Noordzee aan 15.000 bruinvissen het leven kosten, het ontsnapt blijkbaar aan de aandacht van onze groene vrienden.  Volgens Bioloog Dr Donald Allen Deever, komen jaarlijks minstens 1,2 miljoen roofvogel s om door windmolens. Dat heeft als resultaat dat er minstens 1,5 miljard ziekteverspreidende ratten en muizen niet worden gedood. Het doet wat denken aan Mao die alle mussen wilde doden, omdat die graan aten. Het resultaat was meer sprinkhanen. 

  De 40.000 kinderen en hun groene jobs in de kobaltmijnen om de batterij van hun elektrische auto te maken: weer niets gezien. De miljarden liter sterk vervuild water en milieurampen om zeldzame aardmetalen, nodig voor windmolens: weer overgekeken. De afvalberg van de 78 miljoen ton niet recycleerbare wieken, de 43 miljoen ton afval van zonnepanelen en hun lood- en cadmiumlekken: weer groene stilte. Zware gezondheidsproblemen als gevolg van slagschaduw en geluid.

  Het feit dat bijvoorbeeld zonnepanelen 5000 maal meer land (natuur dus) innemen dan een kerncentrale, om dezelfde hoeveelheid energie te produceren. Dat zonnepanelen 300 maal meer afval veroorzaken dan nucleaire energie. De onvoorstelbare schade aan de natuur door het plaatsen van windmolens.  Groene medemensen zien dat allemaal niet en leven in een permanente staat van ontkenning.

   

  Koop er niemand nog een bed bij de Nederlandse winkelketen BETER BED? H et aandeel verloor dit jaar al 70%, in Vlaanderen zijn er 16 winkels van Beter BED.   In totaal werken er 2849 mensen bij Beter BeD

   

  Canada wil af van het wapencontract met Saoedi-Arabië. Dat heeft de Canadese premier Justin Trudeau op televisie aangekondigd. Daardoor gaat het land vele miljarden verliezen en komen 3.000 banen op de helling te staan.

   

  De brouwer van Omer en LeFort verkocht dit jaar voor het eerst meer dan 100.000 hectoliter bier.

  De West-Vlaamse brouwer Omer Vander Ghinste kondigt nieuwe investeringen aan. De eigenaar van de Omer- en LeFort-bieren bouwt een nieuw magazijn in Zwevegem. Op de plaats van het oude magazijn, dat in de brouwerij in Bellegem ligt, komen nieuwe gistings - en lageringstanks en een nieuwe flessenvullerij.

  Hoeveel Omer Vander Ghinste investeert, is niet geweten. Vorig jaar bouwde de brouwer een gloednieuwe brouwzaal in Bellegem. Die kostte 7,5 miljoen euro.

   

  De Amarikaanse pakjesbezorgen FEDEX zakt fors. Rivaal UPS   gaat mee onderuit op de beurs.

  Amper drie maanden geleden trok FedEx de winstverwachtingen nog op. Dat doet vermoeden dat het bedrijf de economische toestand abrupt zag veranderen. De aangepaste winst zou in 2019 op 16,6 dollar per aandeel liggen. Dat is lager dan de laagste analistenverwachting samengesteld door Bloomberg.

  'De piek van globale economische groei lijkt achter ons te liggen,' reageerde Raj Subramaniam, een oudgediende bij FedEx, op een analistencall. De cijfers wakkeren de vrees aan dat de wereldeconomie afkoelt door de handelsoorlog tussen de VS en China. Als pakjesvervoerder geldt FedEx als een barometer voor de wereldeconomie, en meer specifiek voor de wereldhandel.

  'De verandering in de economische situatie kwam zo snel op ons af dat het moeilijk was erop te reageren', zei CEO Fred Smith aan analisten. 'Onze internationale activiteite

  23-12-2018 om 19:18 geschreven door achturencultuur  


  >> Reageer (0)
  16-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Berlin 1912 - 1932
  Klik op de afbeelding om de link te volgen zat 22 december

  Berlin 1912 _ 1932

  Kunst van tussen twee wereldoorlogen in Brussel...

  Zie info op affiche en je mag me gerust bellen... 0486 674454

  frank,

  16-12-2018 om 20:34 geschreven door achturencultuur  


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wij willen ons deel van de koek:
  ABVV: Wij willen ons deel van de koek

  14 december 2018

  Militanten van ABVV delen koekjes uit aan de K, in Kortrijk... wij willen ons deel van de koek!

  16-12-2018 om 20:27 geschreven door achturencultuur  


  >> Reageer (0)
  11-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opiniemakers: de curve van Gauss.
  Opiniemakers

  Iedere drie maand schrijft Filip Delmotte een opinie... Filip is medewerker van Het Masereelfonds.  “Het Masereelfonds is een sociaal-culturele vereniging die zich herkent in het linkse gedachtegoed en de strijd voor maatschappelijke verandering, emancipatie en culturele ontplooiing. Het wil ruimte scheppen voor open debat en de confrontatie van ideeën. Kritisch, progressief en onafhankelijk.”  De curve van Gauss


  Lokale verkiezingen op 14 oktober. Het doek is gevallen. Het eerste bedrijf is afgesloten. Het doek gaat terug op : gesneuvelden worden opgeruimd, winst en verlies worden geteld, nieuwe bondgenootschappen worden gesloten. Het tweede bedrijf vormt een lange aanloop naar het derde bedrijf op 26 mei volgend jaar : de big clash op alle fronten : regionaal, federaal, Europees.


  Een eerste observatie : in volgorde van grootte is dit de gemiddelde rangorde in Vlaanderen : N-VA, gevolgd door CD&V, Open VLD, Groen, Vlaams Belang, SP.A en tenslotte PVDA. Geen echte aardverschuivingen, geen Shakespeariaans drama, maar toch twee belangwekkende tendensen. Groen wordt de sterkste partij op links. Het Vlaams Belang verrijst uit zijn as.


  De N-VA heeft zich de voorbije jaren opgeworpen als het democratisch alternatief voor het Vlaams Belang en de thema’s van deze ranzige partij salonfähig gemaakt. Vandaag kan men zich de vraag stellen of de N-VA geen water naar de zee heeft gedragen. Dit is vooral te wijten aan de figuur van Theo Francken die het Vlaams Belang een boulevard heeft aangeboden voor haar xenofobe discours.


  Aan de andere kant van het politieke spectrum oefenden de SP.A en Groen zich in Chinees schaduwboksen. Het kartel in Gent kan niet maskeren dat elders het water erg diep is en dat beide partijen - openlijk of verborgen - een bikkelharde concurrentiestrijd voeren. Hoe geloofwaardig is de lippendienst aan samenwerking als dit, zoals in Brugge, neerkomt op het lokken van groenen naar het SP.A-nest en het verzwakken van de zogezegde minnares?  Of een ander voorbeeld : toen de eerste geruchten rondgingen over een Antwerps kartel en wie dan wel de aanvoerder zou zijn, antwoordde Tom Meeuws, niet gespeend van enige hoogmoed : “Wij zijn een big band, Groen is een jazz combo”. Vandaag heeft dit combo 18,1% en 11 zetels en is de big band van weleer verschrompeld tot 11,5% en 6 zetels. Daar staat nu een nieuwe coalitie in de steigers rond een incontournable NV-A. Dankzij zijn ongeëvenaarde politieke handigheid slaat De Wever twee vliegen in één klap : de marginalisering van de CD&V en Kris Peters enerzijds, en het in de knop breken van de wederopstanding van de SP.A. rond Jinnih Beels en van de hobbelige constructie van een alternatieve meerderheid anderzijds.


  In Gent speelt Matthias De Clercq een perfide pokerspel om de natte droom van de oude liberale dynastie te realiseren, zelfs als ze daarmee de zieltogende CD&V opnieuw tot leven wekt. In Oostende leidt de mislukking van de verdoken SP.A stadslijst naar de politieke exit van Johan Vande Lanotte. Quasi overal bevindt de SP.A zich in zwaar onweer.


  In Wallonië is het beeld niet anders :  de gestage  aftakeling van de PS en het CDH met als spiegelbeeld de opmars van Ecolo en PTB.


  Uiteenlopende coalities tekenen zich af. Die zijn in eerste instantie afhankelijk van de lokale krachtsverhoudingen en van de noodzaak om een meerderheid op de been te brengen. Maar men kan niet ontkennen dat sommige maneuvers de schaduw van de komende verkiezingsstrijd vooruitwerpen. De N-VA wil de CD&V uitschakelen. De CD&V wil haar centrumpositie heroveren. De Open VLD wil de relatief sterke positie van de SP.A in de steden zoals Gent en Oostende ondergraven. Het Vlaams Belang wil het cordon sanitair doorbreken. Enzovoort, enzoverder.


  Het komt de partijen van het centrum en de directe ‘concurrenten’ goed uit om het Vlaams Belang en de PVDA in eenzelfde zak te steken en ook een cordon sanitair tegen de PVDA in te luiden. Dit getuigt van een moedwillige vervuiling van het politieke debat, maar vooral van een doelbewuste, beredeneerde strategie om het debat af te leiden van de toenemende sociaal-economische ongelijkheid en het neo-liberale beleid. De machtsstrijd, het veranderen van de krachtsverhoudingen zijn er in de eerste plaats op gericht om de bestaande toestand te consolideren.


  Achter de optelsom van stemmen en procenten is dus ook een andere realiteit zichtbaar. Een realiteit die als een olievlek in heel Europa zichtbaar wordt : het centrum verschrompelt en de uitersten winnen aan kracht. M.a.w. het politieke landschap polariseert.


  Deze verkiezingen tarten de natuurlijke Gauss-curve waar de gemiddelde waarden of de meerderheid zich in het midden bevindt en in kracht afnemen aan de uitersten. Bij wijze van voorbeeld : de meeste mensen zijn gemiddeld begaafd, de hoog- en laagbegaafden vormen een minderheid aan beide uiteinden van deze curve.


  Deze verkiezingen brengen een ‘onnatuurlijke’ omgekeerde curve van Gauss aan het licht. De middelste waarden verzwakken; de extremen steken de kop op. Het soms aandoenlijke gevecht om de tricolore sjerp verdoezelt het afnemende soortelijk gewicht van de traditionele christen- en sociaal-democratie en hun liberale tegenspeler op het politieke schaakbord. Onderwerp voor een komend Blijspel of Treurspel?


  Filip Delmotte

  1 december 2018


  11-12-2018 om 19:20 geschreven door achturencultuur  


  >> Reageer (0)
  07-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kwartdraai links 87

  De bruggepensioneerde economiewatcher ( 7 december 2018)

   

  KWARTDRAAI LINKS (deel 87)

   

  ‘Meten is weten !’ (opleidingsslogan in zowat alle vakscholen)

   

  Het is een traditie in dit land. Om de twee jaar wordt de mogelijke evolutie van de lonen besproken door vakbonden samen met patroons Traditie wil niet zeggen dat alles stilstaat ; integendeel. Deze traditie evolueert regelmatig. Vroeger waren deze onderhandelingen vrij, beetje bij beetje wilde de regering hier impact op en begon de onderhandelingen wettelijk te sturen. Eén van de regels was dat de lonen gebonden werden aan de evolutie ervan in de ‘ons omringen de landen’. Deze evolutie werd strenger en strenger. Vandaar de  luide oproep van de algemeen secretaris van het ABVV verleden week in de pers. Zij vraagt terug vrije onderhandelingen want wij riskeren van een kale reis, en met een plat loonzakje,  thuis te komen als wij de wettelijke regelingen moeten volgen die nu gelden. De patroons waren er vlug bij om haar tegen te spreken, met de argumenten dat de nieuwe cijfers nog niet bekend waren. Dat wij op een negatief cijfer konden uit komen zoals de vakbond beweerde, was uit den boze en kon in de huidige wetgeving niet. Wist Miranda Ulens wel wat zij vertelde ? Zij kent wellicht de cijfers van de toekomst niet, maar wel die van het verleden! 

  Hoe zat het de vorige keer ? 

  De eerste stap komt van de Centrale raad voor het bedrijfsleven.  Die kijkt naar de ons omringende landen en bepaalt de marge. Er is altijd discussie ; werd er rekening gehouden  met de productiviteit ? Heeft men de hoge subsidies aan de Belgische bedrijven  ingerekend ? Toch bepaalde de hoge raad het definitieve cijfer de vorige keer op een marge van 1.7% maximum. Dan komt de wet op het concurrentievermogen die een nieuwigheid inhield in 2017. Er werd een veiligheidsmarge ingebouwd, oftewel het correctiemechanisme. 0.5% dient van de marge afgetrokken te worden. Moesten de lonen te snel stijgen in het buitenland,  moest de index anders verlopen dan voorzien dan wordt de 0.5% gebruikt. De 0.5% werd afgetrokken van de 1.7% en apart gezet. 1.2 maximum bleef over, uiteindelijk werd de mogelijke koopkrachtverhoging  1.1 %. 

  Nog niet gedaan !

  De index werd in geschat en op een maximum geplaatst. Men schatte in dat de index tot 2.9% mocht gaan over 2 jaar. Moest die rekening verkeerd lopen dan hebben wij nog altijd de 0.5% achter de hand, is de redenering. Blijft de index onder de 2.9% dan blijft die reserve gewoon staan en houden we die aan voor de volgende 2 jaar. Is de index hoger dan nemen wij een stukje of het geheel van de 0.5% bij te leggen. Maar dan moet in het volgende akkoord de wet op het concurrentievermogen terug kunnen gelden en dient er terug een marge aangevuld worden tot 0.5%

  Proficiat, u volgt nog. Wat blijkt nu als wij de cijfers van het vorig IPA toetsen aan wat nu realiteit is ? 

  Dat wil zeggen dat de reserve van 0.5 % volledig weg is. Ze is zelfs overschreden, want de index groeide met 3.5% ( 3.5-2.9 =0.6%) (*). Dus van de nieuwe cijfers die binnenkort zullen komen van de centrale raad van het bedrijfsleven over de te onderhandelen  loonmarge moet er weer  direct 0.5% ingeleverd worden ( naast de 0.5% van verleden jaar). Benieuwd hoe de onderhandelaars zullen omgaan met de overschrijding van de veiligheidsmarge van 0.5%. Stel u de onderhandelingen voor waarbij de overkant van de tafel mag openen met de woorden : “Laat ons hier sluiten want volgens de wetgeving  heb je al 0.1% te veel !”

  Dit is de situatie waar wij voor staan bij de start van de nieuwe interprofessionele onderhandelingen. Wij hebben 1% ingeleverd op de mogelijke loonmarge van de centrale raad van het bedrijfsleven. Die is in twee etappes gestolen uit de index.

  Wie nog niet weet wat te doen op 14 december heeft hier een voorbeeld. Wij trekken ten strijde tegen dieven. 

  Als delegee zal je niet  alléén zijn op 14 december als uw collega’s dit besef delen !

   

  (*) indexcijfer tot november 2018

   

  Marc Boone

   

   

  Bang van alles

   

  Bang van klimaatopwarming

  Bang van de migratiestromen het gevolg van de klimaatopwarming

  Bang van een nieuwe holocaust deze keer tegen migranten /   Facebookbericht “ Huizen voor de Italianen, de rest ovens ”Stefania Pucciarelli ( lega Nord, en voorgedragen voorzitter mensenrechtencommissie)

  Bang voor een handelsoorlog tussen de VS en China, die kan leiden tot een echte oorlog

  Bang van de Brexit  ( een  kaaimaneiland in de Noordzee, Unilever gaat nu toch zijn hoofdzetel niet verhuizen naar Nederland, nochtans had Premier Rutte mits verhuis  belooft de roerende voorheffing op dividenden af te schaffen,  we hebben nog betere voorwaarden gekregen van Theresia May aldus Unilever,  het Belgische UCB gaat nu ook 1 miljard pond investeren in de UK, fantastische deal gekregen voor onderzoek en ontwikkeling aldus UCB.

  Bang voor nieuwe wapenwedloop ten koste van onze sociale zekerheid :  Europa heeft zijn sociale zekerheid kunnen uitbouwen door te besparen op defensie aldus Trump.

  Bang voor de Europese verkiezingen volgend jaar : die een rechtse Tjunami kunnen veroorzaken.    ( Italië, Oostenrijk, Hongarije, Polen, Frankrijk?, en sinds deze week ook Spanje( verkiezingsuitslag regioverkiezing Andalusië) en wie weet België met Vlaanderen op kop. 

  Bang voor facebook met hun fake news.

  Bang van Duitsland na Merkel

  Bang voor de Europese Vazallen van Trump ( Orban, Le Pen, Franken, Wilders, Vlaams belang enz) die Europa uit elkaar spelen, 

  Bang voor een wereldwijde zware recessie, waar de centrale banken geen munitie meer beschikken om een recessie te voorkomen, enkel heel lage rentevoeten, die meteen zorgen voor nieuwe ontslagrondes bij de banken.

   

  Vooral Bang voor mijn twijfels over alles, t’is al naar de wuppe.

   

  De economiewatcher . 

   

  Hoe zou het zijn met de zogenaamde fondsen uit de Tweede Pensioenpijler?

   

  We stevenen af op een barslecht beursjaar en heel lage rentevoeten, eerlijk ik vraag me af of die pensioenfondsen nog een rendement 1,75% halen, zo niet moet de werkgever het verschil aanpassen.    Nu de beheerders van die pensioenfondsen zijn wel specialisten in hun vak, en dekken zich meestal af met zogenaamde derivaten ( soort verzekering tegen koersdalingen) ,   probleem is die derivaten mogen zelf niet bankroet gaan zoals destijds in 2008.     Het gevaar zit eigenlijk ook dat sommige pensioenfondsen zich gedragen als schaduwbankiers,  met schaduwbankieren bedoelt men dan met kredieten verstrekt aan bedrijven met toch wel een hoog risico, om toch wat meer rendement te halen  , gewone banken zijn uitgesloten (controle nationale bank) om zo’n financieringen te verlenen.     Koen Dejonckheere (ceo Gimv) wees een paar weken terug  in Trends op de gevaren van schaduwbankieren,  hij vreest dat er op termijn lijken uit de kast zullen vallen.    Een voorbeeld neem nu  Ghelamco, het bouwbedrijf van Paul Gheysens uit Ieper, en Ceo van voetbalclub Fc Antwerp,   op de balans van Ghelamco staan 765000 miljoen€ schulden, schulden voornamelijk achtergestelde obligaties.    De achtergestelde obligatie  van Ghelamco heeft een rendement van 4%, maar je moest minstens 100.000€ inleggen.    Geen slechte investering, buiten de pensioenfondsen zijn er weinig mensen die op zo’n obligatie kunnen intekenen.    Maar achtergesteld betekent, als het bedrijf failliet gaat dan zijn die obligaties niks meer waard, en is het geld is verdwenen.    Bestaat het gevaar dat Ghelamco failliet gaat, enfin zo erg zou ik het niet durven stellen,gewoon een voorbeeld.    Maar stel dat er plots een zware crisis komt op de vastgoedmarkt (ben weer pessimistisch) dan zit Ghelamco met een probleem, of eerder de houders van die achtergestelde obligaties.  Dan moet Ghelamco het  onverkochte vastgoed die op de balans zwaar gaan afwaarderen met de gevolgen vandien waardoor het bedrijf in de gevarenzone kan komen.   Ik zeg wel kan komen.   Ik vind het nog altijd eigenaardig dat Johny Thijs na anderhalf jaar in de raad van Bestuur in Ghelamco zelf zijn ontslag gaf.    Zijn de risico’s bij Ghelamco te groot, volgens Johny Thijs?   De toekomst zal het uitwijzen.     

   

  Zaterdag 1 december 1018

   

  Regeringscrisis :   De Croo wordt in alle spoed teruggeroepen uit Zuid-Afrika,  wordt het VN migratiepact de doodsteek van deze regering?

                                                                                                                                                                                             

  Mark Elchardus : toch nog altijd aanzien als de huisideoloog (???) van de Spa maakt brandhout van het VN migratiepact.   

   

  De Italiaanse economie is in 4 jaar voor de eerste keer gekrompen met 0,1%, terug geen goed nieuws voor de Italiaanse begroting

   

  NMBS 

   

  Ceo Sophie Dutordoir wil flexibele prijzen treintickets, tickets die meer kosten bij spitsuren.

  40% van onze treinen zijn meer dan 30 jaar oud, vandaar één van de redenen van de vele vertragingen

  In 2023 nieuw beheerscontract, en dan moet de regering beslissen over de verdere privatisering van het spoor

  Net  zoals de vroegere NMBS ceo’s ligt de samenwerking en visie tussen Sophie Dutordoir met de voorzitter en machtige man Jean Fontinoy heel moeilijk, Fontinoy vertrouweling van Reynders, en goed voor een maandloon van 30.000€ per maand, is blijkbaar iemand die ze moeilijk kunnen wegzetten, hij wordt aanzien als de man die MR en NVA samenbracht in het restaurant Bruneau , om in 2014 een regering te vormen, en kwam ook in opspraak in de zaak kazachstan, maar blijkbaar weet die man teveel en is men bang om hem aan de kant te zetten.   Blijkbaar ligt Sophie Dutordoir heel goed bij het personeel en de vakbonden, voor het personeel is zij blijkbaar steeds aanspreekbaar, sinds haar aantreden zijn de syndicale acties al bij al beperkt.  

  NMBS telt 19000 medewerkers en 551 stations.

       

  Het Hanzeverbond

   

  Eerlijk tot op vandaag nooit iets van gehoord, maar vandaag werd hier uitgebreid aandacht aan besteed in De Tijd.   Het Hanzeverbond is een verbond van kleine Europese landen ( Nederland, Ierland, Denemarken ,Zweden, Estland, Finland, Letland, Litouwen) , Nederland nam het initiatief om dit verbond op te richten, tegen de almacht van Frankrijk en Duitsland.    Nederland is het blijkbaar bang dat alle toekomstige Europese beslissingen vanuit die twee landen zullen komen.    Opmerkelijk is dat al die zogenaamde hanzelanden een lage overheidsschuld hebben (gemiddeld 54% van het BPP) en een  hoge activiteitsgraad 78%.    Die landen vrezen dat ze in de toekomst onder druk van vooral Macron meer Europese solidariteit zullen moeten opbrengen met de zogenaamde ClubMed landen, landen met een hoge staatschuld ( Italië,Spanje, Griekenland, en eigenlijk ook Belgie).     Intussen komt er druk vanuit de CDU ( Merkels partij) om niet in te gaan op de avances van president Macron en zich aan te sluiten bij het Hanzeverbond.    Wij Belgen, zijn niet uitgenodigd voor het Hanzeverbond te vervoegen daarvoor is blijkbaar onze staatschuld te groot.    Europese Unie, de toekomst ziet er echt niet goed uit, als mij vraagt.    

   

  Materialise :   Ons Belgisch pareltje betreffende 3D printing , stelt vandaag 2000 mensen tewerk in 23 landen, hoofdzetel in Leuven. Het bedrijf is genoteerd op de Amerikaanse Nasdaq.   Luc Tack ( Picanol en Tessenderlo) de man die toch wel een neus heeft voor zaken is referentieaandeelhouder.    Een bedrijf met enorm potentieel als mij vraagt, nu hopen dat het niet wordt overgenomen zoals veel Belgische parels.    Het Duitse BASF  die een verregaande samenwerking heeft afgesloten met Materialise zou weleens de overnemer kunnen zijn.   

   

  Roerende voorheffing  op dividenden en intresten : De gemiddelde Europese belastingvoet bedraagt 26,04% in Belgie bedraagt die 30%

   

  Antwerpen – Kortrijk :   Naarmate met opschuift van Antwerpen naar Kortrijk daalt de werkloosheid , Antwerpen 8%, Oost-Vlaanderen 6%, en West-Vlaanderen nauwelijks 4,8%.  

   

  Als we de jaarrekeningen van de auto-dealers bekijken dan is er een groot probleem met de winstmarges, vandaar de toenemende consolidatie in de sector, bvb : in April kregen 54 Opel dealers hun opzeg, nu Opel in handen is van Peugeot.   Winstmarges : Opel 1,02%, Ford 1,03%, Mazda 2,42%, Volvo 2,43%, Mercedes 3,01%

   

  Moeten wij gelukkig zijn met de komst van  Alibaba in Luik (Bierset)

   

  ·        De Belgische consument is in sneltempo verslingerd geraakt aan de Chinese webwinkel

  ·        Verleden jaar 385000 pakjes vanuit China, nu al 5,8 miljoen Chinese pakjes geland in Bierset, in Zaventem 6,3 miljoen Chinese pakjes

  ·        Gevolg : de douane kan de toevloed niet aan, slechts een fractie wordt gecontroleerd, slechts een 0,5 miljoen pakjes van de 6,3 miljoen pakjes  werden gecontroleerd in Zaventem.   In Bierset vreest de douane ook de toevloed niet aan te kunnen

  ·        Te weinig controle betekent , veel namaakproducten en BTW fraude ( er moet slechts BTW en invoerrechten betaald worden op pakjes die een waarde hebben van meer dan 22€

  ·        Uiteraard slecht voor het klimaat(toename luchtvaart)

  ·        Waarom kan China zo goedkoop pakjes verzenden naar het Europese vasteland?   De Chinese post is zwaar gesubsidieerd, en door de zogenaamde “ last mile” overeenkomst.    Die overeenkomst die dateert van 1969, houdt in de Chinese webwinkel betaalt de postkosten tot het distributiecentrum in bvb Bierset en Bpost neemt het dan over tot de levering bij, helaas op kosten van Bpost. Hoe kan dat nu?   Wel men ging er vanuit toen de overeenkomst werd getekend dat er evenveel pakjes naar China(de Chinese post neemt het over aan de grens en op hun kosten tot aan de bestemmeling) gingen worden verstuurd, zodat de “last mile” overeenkomst voor beide landen een nuloperatie gingbetekenen.  Helaas de pakjes die wij naar China sturen zijn verwaarloosbaar.

   

  Besluit

  Meer werkgelegenheid in Luik, ten koste van minder BTW inkomsten en misschien wel veel meer gevaarlijke namaakproducten.   Hoeveel werkgelegenheid er zal bijkomen is nog onduidelijk, men spreekt van honderden jobs wat uiteraard niet niks is.   Exacte getallen daar moeten we nog op wachten.  

   

  Lingerie Vandevelde (  1400 werknemers en gekend door de merken Marie Jo en Prima Donna) in de clinch met de Lingeriewinkels

   

  Dat Vandevelde nu gestart is met een eigen online-verkoop valt niet in goeie aarde bij vele Lingeriewinkels, zo erg zelf dat bepaalde voor Britse winkels hun aankopen bij Vandevelde sterk hebben verminderd en sommige volledig  hebben stopgezet,  ook de Belgische lingeriewinkels laten van zich horen, zij hebben zich verzameld in een gesloten facebook groep en sturen aan om de Vandevelde producten te boycotten.   Vooral nu Vandevelde rechtstreeks émails verstuurd naar de klanten van verschillende lingeriewinkels. 

   

  Zondag 2 december 2018

   

  Meer dan 65000 deelnemers op de klimaatbetoging in Brussel, een gigantisch succes.

   

  In Andalusië (regioverkiezingen) is er minder reden om te juichen, de rechtse extremisten halen daar uit het niks, 12 zetels binnen, na jarenlang een linkse regering kan er daar een rechtse regioregering worden gevormd. De socialisten blijven wel de grootste partij, maar de rechtse partijen PP en liberale Ciudadanos (Burgers) , kunnen samen met de gedoogsteun van het uiterst rechtse Vox een regering vormen.   Alvast geen goeie voortekens voor de nationale en Europese verkiezingen volgend jaar.   Misschien een magere troost, de opkomst voor de verkiezingen was slechts 58¨%.

   

  Het Spaanse Ultra rechtse VOX houdt er ook een zeer anti-Catalaans betoog op na. Het eiste zo dat Spanje de diplomatieke relaties met België zou verbreken omwille van de uitspraken van Belgisch minister van Defensie Sander Loones, die een verontwaardigde tweet de wereld instuurde over de langdurige voorlopige hechtenis van de Catalaanse politieke gevangenen.   Raar rechts Andalusië tegen rechts Catalonië

   

  China en de VS ( G20) stoppen voorlopig de handelsoorlog, en gaan de komende maanden aan tafel zitten.    Goed nieuws voor de financiële markten morgen?

   

  Maandag 3 december 2018

   

  De financiële markten maken een vliegende start , na de aangekondigde rustpauze handelsoorlog VS en China.   De vraag is hoelang zal de vrede duren, een tweet van Trump kan alles terug ongedaan maken.    De voorkennis van President Trump maakt hem alvast stinkend rijk.

   

  De Belgische netbeheerder Elia heeft haar prognoses voor 2018 licht verhoogd. De positieve vooruitzichten voor België blijven gehandhaafd, maar Elia verwacht in Duitsland een rendement dat licht hoger zal liggen dan de beoogde doelstelling van 10 à 12%.  Referentie aandeelhouder Fernand Huts (Katoennatie) kan terug in zijn handen wrijven. 

   

  Volgens de Italiaanse pers zouden Salvini en Di Mario bereid zijn om nieuwe doelstellingen voor het begrotingstekort te aanvaarden die voldoen aan de eisen van Europese parlementsvoorzitter Jean-Claude Juncker. De geruchten vertalen zich deze ochtend in een daling van de Italiaanse 5- en 10-jaarsrente met respectievelijk 5 en 7 basispunten.  •

   

  Albert Frére(92 jaar) de rijkste man van Belgie, is gestorven.  Frére is meerderheidsaandeelhouder bij de holding GBL, die holding heeft Pernod-Ricard(Havana Club), Adidas,Ontex, Umicore, Lafarge (cement), Total, en het Spaanse pretpark Reunidos aandelen in portefeuille.   Nu Frére was ook één van de oorzaken van onze verschrikkelijke staatschuld, toen hij voor veel geld het toenmalige geldverslindende  Cockerill- Sambre  aan de Belgische overheid heeft verkocht , in Vlaanderen was dit meteen de start van het Textielplan als compensatie

   

   

  BNP Paribas : De grootste bank van België keert opnieuw een interim-dividend uit. Het uitbetaalde bedrag komt overeen met de geconsolideerde winst van 2017.

   

  Ceo Bpost Koen Van Gerven waarschuwt dat de voorstellen die werden uitgewerkt om de arbeidsomstandigheden van het postpersoneel te verbeteren een impact zullen hebben op de winstcijfers.   Over die voorstellen buiten de aanwerving 900 extra werkkrachten is er nog niet veel gekend, wel is het zo dat de postzegel 15% duurder wordt, dit kan enigszins de minder winstgevendheid compenseren.   Al die maatregelen', aldus Van Gerven, 'zullen een impact hebben op de winstgevendheid van het bedrijf. De Bpost-topman benadrukt dat het welzijn van de werknemers hoog op de agenda staat en dat de signalen hieromtrent gehoord zijn.

   

  80 ontslagen  bij Betafence Zwevegem, goed voor 1/3 van het personeelsbestand.

   

  Dinsdag 4 december 2019

   

  De uitspraak van CEO Bpost Koen Van Gerven over de winstgevendheid van Bpost (-20%) zorgt dat het aandeel crasht , terug slecht nieuws voor onze regering die 51% van de aandelen bezit.  KBC stopt met het opvolgen van het aandeel, dat zegt al genoeg vrees ik. 

   

  Dokters krijgen volgend jaar een loonopslag van 3,3% , een huisbezoek 38,9€ , het globaal medisch dossier kost voortaan 31€.

   

  De Euforie rond een eventueel handelsakkoord tussen de VS en China, lijkt terug voorbij,  de financiële markten staan terug collectief in het rood.

   

  De Franse premier Edouard Philippe kondigt dinsdag een moratorium aan op de verhoging van de brandstoftaksen. Zo wil hij het ongenoegen van de gele hesjes temperen, vernam het Franse persagentschap AFP uit regeringsbronnen. Normaal gezien was op 1 januari een nieuwe brandstoftaks gepland

   

   

  Maandag trok de federale minister Marie Christine Marghem  naar de klimaattop in het Poolse Katowice. De verplaatsing deed zij... met een privéjet.  RRRRRR,  zondag was zij nog te zien op de klimaatbetoging.

   

  In België leefden vorig jaar 1.798.000 mensen in een gezin waarvan het inkomen onder de armoederisicogrens ligt. Dat blijkt uit het jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting dat gisteren werd voorgesteld door de UAntwerpen, het Netwerk tegen Armoede en Decenniumdoelen.

  Vooral de gezinnen waar niet of nauwelijks gewerkt wordt, gaan er op achteruit. Het armoederisico steeg voor die groep van 54,7 procent in 2008 naa70,4 procent in 2017. België scoort zeer slecht op dat vlak. 13,5 procent van de Belgen leeft in een gezin waar amper gewerkt wordt. In Europa doen enkel Ierland en Griekenland het nog slechter.

  Hoewel de regering-Michel ook maatregelen nam die de zwakste groepen ten goede komen, loste ze haar belofte niet in om de uitkeringen op te trekken tot de armoedegrens. De onderzoekers wijzen erop dat nagenoeg alle minimumuitkeringen nog steeds onder dat niveau zitten. Intussen dreigt de helft van de werklozen in armoede te verzeilen. Dat is fors meer dan in 2010. Toen had 30 procent van de Belgische werklozen een gezinsinkomen onder de armoedegrens. Die grens is minder dan 60 procent van het mediaaninkomen

  Woensdag 5 december 2018

   

  Gisteren een rotdag op de Amerikaanse beurzen, de Europese beurzen volgen vandaag, blijkbaar is de reden te zoeken in de hoge korte termijn rente tegenover de lange termijn rente.   Velen analisten zien dit als een voorteken voor een komende recessie.   Bpost zoekt een nieuw dieptepunt en gaat 4% lager.  

   

  NVA blijft nu toch in de regering, na een wisselmeerderheid rond het VN immigratiepact.

   

  Telenet :   Telenet belooft de aandeelhouders in de toekomst elk jaar een riant dividend uit te betalen

   

  Melexis : de handelsoorlog speelt ons zwaar parten, klanten stellen hun bestellingen uit, maar de toekomst ziet er verder goed uit , gezien de toename van Chips in elektrische wagens.    Melexis gaf als voorbeeld toelichting over het aantal chips dat het levert voor de Tesla Model 3 en de BMW 530e. Bij de Tesla Model 3 gaat het om 9 à 10 in de aandrijving en 19 in chassis en interieur, bij de BMW 530e 11 in de aandrijving en meer dan 35 in chassis en interieur

   

  Geld op spaarboekjes op recordhoogte : De inlagen op gereglementeerde spaarboekjes zijn in oktober met 494 miljoen euro gestegen naar een recordhoogte van 266,7 miljard euro. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. De spaartegoeden stegen sinds begin dit jaar al met 6,6 miljard, hoewel de spaarrente lager is dan ooit. Blijkbaar parkeren spaarders meer cash dan normaal op spaarboekjes tot de rust op de financiële markten terugkeert of de langetermijnrente wat hoger is

   

  De Deense Saxobank  jaagt zoals elk jaar een paar onheilsvoorspellingen de wereld in.   Verleden jaar voorspelden de crash van bitcoin, een forse daling van de Beursindex S&P, het ontslag van de Zuid-Amerikaanse president Zuma, en een herovering van het huis van Afgevaardigden in de VS door Links, de andere onheilsvoorspellingen waren gelukkig verkeerd.    Wat zijn de onheilsvoorspellingen voor 2018

   

  ·        Apple koopt Tesla

   

  ·        Trump onslaat Fed voorzitter Jerome Powell en de nieuwe voorzitter injecteert 5000 miljoen dollar in de economie, om de herverkiezing van Trump veilig te stellen.    De VS rente daalt tot 1% maar de inflatie tot 6%.  De Amerikaanse bevolking is het slachtoffer.

   

  Jeremy Corbyn wordt premier( zonder Brexit akkoord) van het Verenigd Koninkrijk, het pond daalt terug 20% en buitenlandse investeerders vluchten massaal uit de VK

   

  ·        Bedrijfsschulden veroorzaken crisis op de financiële markten, Wanneer Disney de streamingvideomarkt betreedt moet vooral Netflix boeten voor zijn roekeloze schuldenstrategie

   

  ·        Duitsland :invoerrechten op Duitse en andere Europese wagens en de trage aanpassing van Duitse autofabrikanten aan het tijdperk van de elektrische wagen zetten de sector op zijn kop. Omdat de industrie - die 14% van het Duitse bbp genereert - tot stilstand komt gaat Duitsland in het derde trimester van 2019 in recessie.

  ·       Een zonnestorm veroorzaakt voor 2 miljard dollar aan schade Een plotse stijging van zonneactiviteit in westerse landen veroorzaakt voor 2 miljard dollar aan schade aan satellieten, telecominfrastructuur en elektriciteitsnetten. Die som is 20% minder dan een scenario dat in 2013 in een studie van verzekeringsbedrijf Lloyds of London werd geanticipeerd.

  ·        Om de luchtvervuiling en de klimaatwijziging tegen te gaan wordt een globale transportbelasting ingevoerd voor luchtvaartmaatschappijen en voor de scheepvaart. Die bedraagt 50 dollar (44 euro) per ton uitgestoten CO2. De aandelen van transportbedrijven storten in.

  ·        De onhoudbare schuldposities van de meeste EU-landen, gecombineerd met straatprotesten, de stijgende rentevoeten en de groeivertraging van de economie forceren een Europees debat over hoe deze nieuwe crisis het hoofd kan worden geboden. Wanneer Italië er niet in slaagt 300 miljard euro aan op vervaldatum gekomen leningen te herfinancieren exploderen de rentevoeten. De banken krijgen het steeds moeilijker en wanneer de besmetting Frankrijk bereikt begrijpen politici dat de EU aan de rand van de afgrond staat. Duitsland en andere kernlanden van de eurozone willen de muntunie tegen elke prijs redden. Beslist wordt om alle schulden boven de 50% van het bbp door de ECB te laten opkopen en de rest garandeert via Euro-opbligaties. Verder wordt een fiscale unie opgericht die alle budgettekorten die boven de 3% van het bpp uitkomen financiert.

   

  Donderdag 6 december 2018

  07-12-2018 om 11:53 geschreven door achturencultuur  


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kwartdraai links 87

  De bruggepensioneerde economiewatcher ( 7 december 2018)

   

  KWARTDRAAI LINKS (deel 87)

   

  ‘Meten is weten !’ (opleidingsslogan in zowat alle vakscholen)

   

  Het is een traditie in dit land. Om de twee jaar wordt de mogelijke evolutie van de lonen besproken door vakbonden samen met patroons Traditie wil niet zeggen dat alles stilstaat ; integendeel. Deze traditie evolueert regelmatig. Vroeger waren deze onderhandelingen vrij, beetje bij beetje wilde de regering hier impact op en begon de onderhandelingen wettelijk te sturen. Eén van de regels was dat de lonen gebonden werden aan de evolutie ervan in de ‘ons omringen de landen’. Deze evolutie werd strenger en strenger. Vandaar de  luide oproep van de algemeen secretaris van het ABVV verleden week in de pers. Zij vraagt terug vrije onderhandelingen want wij riskeren van een kale reis, en met een plat loonzakje,  thuis te komen als wij de wettelijke regelingen moeten volgen die nu gelden. De patroons waren er vlug bij om haar tegen te spreken, met de argumenten dat de nieuwe cijfers nog niet bekend waren. Dat wij op een negatief cijfer konden uit komen zoals de vakbond beweerde, was uit den boze en kon in de huidige wetgeving niet. Wist Miranda Ulens wel wat zij vertelde ? Zij kent wellicht de cijfers van de toekomst niet, maar wel die van het verleden! 

  Hoe zat het de vorige keer ? 

  De eerste stap komt van de Centrale raad voor het bedrijfsleven.  Die kijkt naar de ons omringende landen en bepaalt de marge. Er is altijd discussie ; werd er rekening gehouden  met de productiviteit ? Heeft men de hoge subsidies aan de Belgische bedrijven  ingerekend ? Toch bepaalde de hoge raad het definitieve cijfer de vorige keer op een marge van 1.7% maximum. Dan komt de wet op het concurrentievermogen die een nieuwigheid inhield in 2017. Er werd een veiligheidsmarge ingebouwd, oftewel het correctiemechanisme. 0.5% dient van de marge afgetrokken te worden. Moesten de lonen te snel stijgen in het buitenland,  moest de index anders verlopen dan voorzien dan wordt de 0.5% gebruikt. De 0.5% werd afgetrokken van de 1.7% en apart gezet. 1.2 maximum bleef over, uiteindelijk werd de mogelijke koopkrachtverhoging  1.1 %. 

  Nog niet gedaan !

  De index werd in geschat en op een maximum geplaatst. Men schatte in dat de index tot 2.9% mocht gaan over 2 jaar. Moest die rekening verkeerd lopen dan hebben wij nog altijd de 0.5% achter de hand, is de redenering. Blijft de index onder de 2.9% dan blijft die reserve gewoon staan en houden we die aan voor de volgende 2 jaar. Is de index hoger dan nemen wij een stukje of het geheel van de 0.5% bij te leggen. Maar dan moet in het volgende akkoord de wet op het concurrentievermogen terug kunnen gelden en dient er terug een marge aangevuld worden tot 0.5%

  Proficiat, u volgt nog. Wat blijkt nu als wij de cijfers van het vorig IPA toetsen aan wat nu realiteit is ? 

  Dat wil zeggen dat de reserve van 0.5 % volledig weg is. Ze is zelfs overschreden, want de index groeide met 3.5% ( 3.5-2.9 =0.6%) (*). Dus van de nieuwe cijfers die binnenkort zullen komen van de centrale raad van het bedrijfsleven over de te onderhandelen  loonmarge moet er weer  direct 0.5% ingeleverd worden ( naast de 0.5% van verleden jaar). Benieuwd hoe de onderhandelaars zullen omgaan met de overschrijding van de veiligheidsmarge van 0.5%. Stel u de onderhandelingen voor waarbij de overkant van de tafel mag openen met de woorden : “Laat ons hier sluiten want volgens de wetgeving  heb je al 0.1% te veel !”

  Dit is de situatie waar wij voor staan bij de start van de nieuwe interprofessionele onderhandelingen. Wij hebben 1% ingeleverd op de mogelijke loonmarge van de centrale raad van het bedrijfsleven. Die is in twee etappes gestolen uit de index.

  Wie nog niet weet wat te doen op 14 december heeft hier een voorbeeld. Wij trekken ten strijde tegen dieven. 

  Als delegee zal je niet  alléén zijn op 14 december als uw collega’s dit besef delen !

   

  (*) indexcijfer tot november 2018

   

  Marc Boone

   

   

  Bang van alles

   

  Bang van klimaatopwarming

  Bang van de migratiestromen het gevolg van de klimaatopwarming

  Bang van een nieuwe holocaust deze keer tegen migranten /   Facebookbericht “ Huizen voor de Italianen, de rest ovens ”Stefania Pucciarelli ( lega Nord, en voorgedragen voorzitter mensenrechtencommissie)

  Bang voor een handelsoorlog tussen de VS en China, die kan leiden tot een echte oorlog

  Bang van de Brexit  ( een  kaaimaneiland in de Noordzee, Unilever gaat nu toch zijn hoofdzetel niet verhuizen naar Nederland, nochtans had Premier Rutte mits verhuis  belooft de roerende voorheffing op dividenden af te schaffen,  we hebben nog betere voorwaarden gekregen van Theresia May aldus Unilever,  het Belgische UCB gaat nu ook 1 miljard pond investeren in de UK, fantastische deal gekregen voor onderzoek en ontwikkeling aldus UCB.

  Bang voor nieuwe wapenwedloop ten koste van onze sociale zekerheid :  Europa heeft zijn sociale zekerheid kunnen uitbouwen door te besparen op defensie aldus Trump.

  Bang voor de Europese verkiezingen volgend jaar : die een rechtse Tjunami kunnen veroorzaken.    ( Italië, Oostenrijk, Hongarije, Polen, Frankrijk?, en sinds deze week ook Spanje( verkiezingsuitslag regioverkiezing Andalusië) en wie weet België met Vlaanderen op kop. 

  Bang voor facebook met hun fake news.

  Bang van Duitsland na Merkel

  Bang voor de Europese Vazallen van Trump ( Orban, Le Pen, Franken, Wilders, Vlaams belang enz) die Europa uit elkaar spelen, 

  Bang voor een wereldwijde zware recessie, waar de centrale banken geen munitie meer beschikken om een recessie te voorkomen, enkel heel lage rentevoeten, die meteen zorgen voor nieuwe ontslagrondes bij de banken.

   

  Vooral Bang voor mijn twijfels over alles, t’is al naar de wuppe.

   

  De economiewatcher . 

   

  Hoe zou het zijn met de zogenaamde fondsen uit de Tweede Pensioenpijler?

   

  We stevenen af op een barslecht beursjaar en heel lage rentevoeten, eerlijk ik vraag me af of die pensioenfondsen nog een rendement 1,75% halen, zo niet moet de werkgever het verschil aanpassen.    Nu de beheerders van die pensioenfondsen zijn wel specialisten in hun vak, en dekken zich meestal af met zogenaamde derivaten ( soort verzekering tegen koersdalingen) ,   probleem is die derivaten mogen zelf niet bankroet gaan zoals destijds in 2008.     Het gevaar zit eigenlijk ook dat sommige pensioenfondsen zich gedragen als schaduwbankiers,  met schaduwbankieren bedoelt men dan met kredieten verstrekt aan bedrijven met toch wel een hoog risico, om toch wat meer rendement te halen  , gewone banken zijn uitgesloten (controle nationale bank) om zo’n financieringen te verlenen.     Koen Dejonckheere (ceo Gimv) wees een paar weken terug  in Trends op de gevaren van schaduwbankieren,  hij vreest dat er op termijn lijken uit de kast zullen vallen.    Een voorbeeld neem nu  Ghelamco, het bouwbedrijf van Paul Gheysens uit Ieper, en Ceo van voetbalclub Fc Antwerp,   op de balans van Ghelamco staan 765000 miljoen€ schulden, schulden voornamelijk achtergestelde obligaties.    De achtergestelde obligatie  van Ghelamco heeft een rendement van 4%, maar je moest minstens 100.000€ inleggen.    Geen slechte investering, buiten de pensioenfondsen zijn er weinig mensen die op zo’n obligatie kunnen intekenen.    Maar achtergesteld betekent, als het bedrijf failliet gaat dan zijn die obligaties niks meer waard, en is het geld is verdwenen.    Bestaat het gevaar dat Ghelamco failliet gaat, enfin zo erg zou ik het niet durven stellen,gewoon een voorbeeld.    Maar stel dat er plots een zware crisis komt op de vastgoedmarkt (ben weer pessimistisch) dan zit Ghelamco met een probleem, of eerder de houders van die achtergestelde obligaties.  Dan moet Ghelamco het  onverkochte vastgoed die op de balans zwaar gaan afwaarderen met de gevolgen vandien waardoor het bedrijf in de gevarenzone kan komen.   Ik zeg wel kan komen.   Ik vind het nog altijd eigenaardig dat Johny Thijs na anderhalf jaar in de raad van Bestuur in Ghelamco zelf zijn ontslag gaf.    Zijn de risico’s bij Ghelamco te groot, volgens Johny Thijs?   De toekomst zal het uitwijzen.     

   

  Zaterdag 1 december 1018

   

  Regeringscrisis :   De Croo wordt in alle spoed teruggeroepen uit Zuid-Afrika,  wordt het VN migratiepact de doodsteek van deze regering?

                                                                                                                                                                                             

  Mark Elchardus : toch nog altijd aanzien als de huisideoloog (???) van de Spa maakt brandhout van het VN migratiepact.   

   

  De Italiaanse economie is in 4 jaar voor de eerste keer gekrompen met 0,1%, terug geen goed nieuws voor de Italiaanse begroting

   

  NMBS 

   

  Ceo Sophie Dutordoir wil flexibele prijzen treintickets, tickets die meer kosten bij spitsuren.

  40% van onze treinen zijn meer dan 30 jaar oud, vandaar één van de redenen van de vele vertragingen

  In 2023 nieuw beheerscontract, en dan moet de regering beslissen over de verdere privatisering van het spoor

  Net  zoals de vroegere NMBS ceo’s ligt de samenwerking en visie tussen Sophie Dutordoir met de voorzitter en machtige man Jean Fontinoy heel moeilijk, Fontinoy vertrouweling van Reynders, en goed voor een maandloon van 30.000€ per maand, is blijkbaar iemand die ze moeilijk kunnen wegzetten, hij wordt aanzien als de man die MR en NVA samenbracht in het restaurant Bruneau , om in 2014 een regering te vormen, en kwam ook in opspraak in de zaak kazachstan, maar blijkbaar weet die man teveel en is men bang om hem aan de kant te zetten.   Blijkbaar ligt Sophie Dutordoir heel goed bij het personeel en de vakbonden, voor het personeel is zij blijkbaar steeds aanspreekbaar, sinds haar aantreden zijn de syndicale acties al bij al beperkt.  

  NMBS telt 19000 medewerkers en 551 stations.

       

  Het Hanzeverbond

   

  Eerlijk tot op vandaag nooit iets van gehoord, maar vandaag werd hier uitgebreid aandacht aan besteed in De Tijd.   Het Hanzeverbond is een verbond van kleine Europese landen ( Nederland, Ierland, Denemarken ,Zweden, Estland, Finland, Letland, Litouwen) , Nederland nam het initiatief om dit verbond op te richten, tegen de almacht van Frankrijk en Duitsland.    Nederland is het blijkbaar bang dat alle toekomstige Europese beslissingen vanuit die twee landen zullen komen.    Opmerkelijk is dat al die zogenaamde hanzelanden een lage overheidsschuld hebben (gemiddeld 54% van het BPP) en een  hoge activiteitsgraad 78%.    Die landen vrezen dat ze in de toekomst onder druk van vooral Macron meer Europese solidariteit zullen moeten opbrengen met de zogenaamde ClubMed landen, landen met een hoge staatschuld ( Italië,Spanje, Griekenland, en eigenlijk ook Belgie).     Intussen komt er druk vanuit de CDU ( Merkels partij) om niet in te gaan op de avances van president Macron en zich aan te sluiten bij het Hanzeverbond.    Wij Belgen, zijn niet uitgenodigd voor het Hanzeverbond te vervoegen daarvoor is blijkbaar onze staatschuld te groot.    Europese Unie, de toekomst ziet er echt niet goed uit, als mij vraagt.    

   

  Materialise :   Ons Belgisch pareltje betreffende 3D printing , stelt vandaag 2000 mensen tewerk in 23 landen, hoofdzetel in Leuven. Het bedrijf is genoteerd op de Amerikaanse Nasdaq.   Luc Tack ( Picanol en Tessenderlo) de man die toch wel een neus heeft voor zaken is referentieaandeelhouder.    Een bedrijf met enorm potentieel als mij vraagt, nu hopen dat het niet wordt overgenomen zoals veel Belgische parels.    Het Duitse BASF  die een verregaande samenwerking heeft afgesloten met Materialise zou weleens de overnemer kunnen zijn.   

   

  Roerende voorheffing  op dividenden en intresten : De gemiddelde Europese belastingvoet bedraagt 26,04% in Belgie bedraagt die 30%

   

  Antwerpen – Kortrijk :   Naarmate met opschuift van Antwerpen naar Kortrijk daalt de werkloosheid , Antwerpen 8%, Oost-Vlaanderen 6%, en West-Vlaanderen nauwelijks 4,8%.  

   

  Als we de jaarrekeningen van de auto-dealers bekijken dan is er een groot probleem met de winstmarges, vandaar de toenemende consolidatie in de sector, bvb : in April kregen 54 Opel dealers hun opzeg, nu Opel in handen is van Peugeot.   Winstmarges : Opel 1,02%, Ford 1,03%, Mazda 2,42%, Volvo 2,43%, Mercedes 3,01%

   

  Moeten wij gelukkig zijn met de komst van  Alibaba in Luik (Bierset)

   

  ·        De Belgische consument is in sneltempo verslingerd geraakt aan de Chinese webwinkel

  ·        Verleden jaar 385000 pakjes vanuit China, nu al 5,8 miljoen Chinese pakjes geland in Bierset, in Zaventem 6,3 miljoen Chinese pakjes

  ·        Gevolg : de douane kan de toevloed niet aan, slechts een fractie wordt gecontroleerd, slechts een 0,5 miljoen pakjes van de 6,3 miljoen pakjes  werden gecontroleerd in Zaventem.   In Bierset vreest de douane ook de toevloed niet aan te kunnen

  ·        Te weinig controle betekent , veel namaakproducten en BTW fraude ( er moet slechts BTW en invoerrechten betaald worden op pakjes die een waarde hebben van meer dan 22€

  ·        Uiteraard slecht voor het klimaat(toename luchtvaart)

  ·        Waarom kan China zo goedkoop pakjes verzenden naar het Europese vasteland?   De Chinese post is zwaar gesubsidieerd, en door de zogenaamde “ last mile” overeenkomst.    Die overeenkomst die dateert van 1969, houdt in de Chinese webwinkel betaalt de postkosten tot het distributiecentrum in bvb Bierset en Bpost neemt het dan over tot de levering bij, helaas op kosten van Bpost. Hoe kan dat nu?   Wel men ging er vanuit toen de overeenkomst werd getekend dat er evenveel pakjes naar China(de Chinese post neemt het over aan de grens en op hun kosten tot aan de bestemmeling) gingen worden verstuurd, zodat de “last mile” overeenkomst voor beide landen een nuloperatie gingbetekenen.  Helaas de pakjes die wij naar China sturen zijn verwaarloosbaar.

   

  Besluit

  Meer werkgelegenheid in Luik, ten koste van minder BTW inkomsten en misschien wel veel meer gevaarlijke namaakproducten.   Hoeveel werkgelegenheid er zal bijkomen is nog onduidelijk, men spreekt van honderden jobs wat uiteraard niet niks is.   Exacte getallen daar moeten we nog op wachten.  

   

  Lingerie Vandevelde (  1400 werknemers en gekend door de merken Marie Jo en Prima Donna) in de clinch met de Lingeriewinkels

   

  Dat Vandevelde nu gestart is met een eigen online-verkoop valt niet in goeie aarde bij vele Lingeriewinkels, zo erg zelf dat bepaalde voor Britse winkels hun aankopen bij Vandevelde sterk hebben verminderd en sommige volledig  hebben stopgezet,  ook de Belgische lingeriewinkels laten van zich horen, zij hebben zich verzameld in een gesloten facebook groep en sturen aan om de Vandevelde producten te boycotten.   Vooral nu Vandevelde rechtstreeks émails verstuurd naar de klanten van verschillende lingeriewinkels. 

   

  Zondag 2 december 2018

   

  Meer dan 65000 deelnemers op de klimaatbetoging in Brussel, een gigantisch succes.

   

  In Andalusië (regioverkiezingen) is er minder reden om te juichen, de rechtse extremisten halen daar uit het niks, 12 zetels binnen, na jarenlang een linkse regering kan er daar een rechtse regioregering worden gevormd. De socialisten blijven wel de grootste partij, maar de rechtse partijen PP en liberale Ciudadanos (Burgers) , kunnen samen met de gedoogsteun van het uiterst rechtse Vox een regering vormen.   Alvast geen goeie voortekens voor de nationale en Europese verkiezingen volgend jaar.   Misschien een magere troost, de opkomst voor de verkiezingen was slechts 58¨%.

   

  Het Spaanse Ultra rechtse VOX houdt er ook een zeer anti-Catalaans betoog op na. Het eiste zo dat Spanje de diplomatieke relaties met België zou verbreken omwille van de uitspraken van Belgisch minister van Defensie Sander Loones, die een verontwaardigde tweet de wereld instuurde over de langdurige voorlopige hechtenis van de Catalaanse politieke gevangenen.   Raar rechts Andalusië tegen rechts Catalonië

   

  China en de VS ( G20) stoppen voorlopig de handelsoorlog, en gaan de komende maanden aan tafel zitten.    Goed nieuws voor de financiële markten morgen?

   

  Maandag 3 december 2018

   

  De financiële markten maken een vliegende start , na de aangekondigde rustpauze handelsoorlog VS en China.   De vraag is hoelang zal de vrede duren, een tweet van Trump kan alles terug ongedaan maken.    De voorkennis van President Trump maakt hem alvast stinkend rijk.

   

  De Belgische netbeheerder Elia heeft haar prognoses voor 2018 licht verhoogd. De positieve vooruitzichten voor België blijven gehandhaafd, maar Elia verwacht in Duitsland een rendement dat licht hoger zal liggen dan de beoogde doelstelling van 10 à 12%.  Referentie aandeelhouder Fernand Huts (Katoennatie) kan terug in zijn handen wrijven. 

   

  Volgens de Italiaanse pers zouden Salvini en Di Mario bereid zijn om nieuwe doelstellingen voor het begrotingstekort te aanvaarden die voldoen aan de eisen van Europese parlementsvoorzitter Jean-Claude Juncker. De geruchten vertalen zich deze ochtend in een daling van de Italiaanse 5- en 10-jaarsrente met respectievelijk 5 en 7 basispunten.  •

   

  Albert Frére(92 jaar) de rijkste man van Belgie, is gestorven.  Frére is meerderheidsaandeelhouder bij de holding GBL, die holding heeft Pernod-Ricard(Havana Club), Adidas,Ontex, Umicore, Lafarge (cement), Total, en het Spaanse pretpark Reunidos aandelen in portefeuille.   Nu Frére was ook één van de oorzaken van onze verschrikkelijke staatschuld, toen hij voor veel geld het toenmalige geldverslindende  Cockerill- Sambre  aan de Belgische overheid heeft verkocht , in Vlaanderen was dit meteen de start van het Textielplan als compensatie

   

   

  BNP Paribas : De grootste bank van België keert opnieuw een interim-dividend uit. Het uitbetaalde bedrag komt overeen met de geconsolideerde winst van 2017.

   

  Ceo Bpost Koen Van Gerven waarschuwt dat de voorstellen die werden uitgewerkt om de arbeidsomstandigheden van het postpersoneel te verbeteren een impact zullen hebben op de winstcijfers.   Over die voorstellen buiten de aanwerving 900 extra werkkrachten is er nog niet veel gekend, wel is het zo dat de postzegel 15% duurder wordt, dit kan enigszins de minder winstgevendheid compenseren.   Al die maatregelen', aldus Van Gerven, 'zullen een impact hebben op de winstgevendheid van het bedrijf. De Bpost-topman benadrukt dat het welzijn van de werknemers hoog op de agenda staat en dat de signalen hieromtrent gehoord zijn.

   

  80 ontslagen  bij Betafence Zwevegem, goed voor 1/3 van het personeelsbestand.

   

  Dinsdag 4 december 2019

   

  De uitspraak van CEO Bpost Koen Van Gerven over de winstgevendheid van Bpost (-20%) zorgt dat het aandeel crasht , terug slecht nieuws voor onze regering die 51% van de aandelen bezit.  KBC stopt met het opvolgen van het aandeel, dat zegt al genoeg vrees ik. 

   

  Dokters krijgen volgend jaar een loonopslag van 3,3% , een huisbezoek 38,9€ , het globaal medisch dossier kost voortaan 31€.

   

  De Euforie rond een eventueel handelsakkoord tussen de VS en China, lijkt terug voorbij,  de financiële markten staan terug collectief in het rood.

   

  De Franse premier Edouard Philippe kondigt dinsdag een moratorium aan op de verhoging van de brandstoftaksen. Zo wil hij het ongenoegen van de gele hesjes temperen, vernam het Franse persagentschap AFP uit regeringsbronnen. Normaal gezien was op 1 januari een nieuwe brandstoftaks gepland

   

   

  Maandag trok de federale minister Marie Christine Marghem  naar de klimaattop in het Poolse Katowice. De verplaatsing deed zij... met een privéjet.  RRRRRR,  zondag was zij nog te zien op de klimaatbetoging.

   

  In België leefden vorig jaar 1.798.000 mensen in een gezin waarvan het inkomen onder de armoederisicogrens ligt. Dat blijkt uit het jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting dat gisteren werd voorgesteld door de UAntwerpen, het Netwerk tegen Armoede en Decenniumdoelen.

  Vooral de gezinnen waar niet of nauwelijks gewerkt wordt, gaan er op achteruit. Het armoederisico steeg voor die groep van 54,7 procent in 2008 naa70,4 procent in 2017. België scoort zeer slecht op dat vlak. 13,5 procent van de Belgen leeft in een gezin waar amper gewerkt wordt. In Europa doen enkel Ierland en Griekenland het nog slechter.

  Hoewel de regering-Michel ook maatregelen nam die de zwakste groepen ten goede komen, loste ze haar belofte niet in om de uitkeringen op te trekken tot de armoedegrens. De onderzoekers wijzen erop dat nagenoeg alle minimumuitkeringen nog steeds onder dat niveau zitten. Intussen dreigt de helft van de werklozen in armoede te verzeilen. Dat is fors meer dan in 2010. Toen had 30 procent van de Belgische werklozen een gezinsinkomen onder de armoedegrens. Die grens is minder dan 60 procent van het mediaaninkomen

  Woensdag 5 december 2018

   

  Gisteren een rotdag op de Amerikaanse beurzen, de Europese beurzen volgen vandaag, blijkbaar is de reden te zoeken in de hoge korte termijn rente tegenover de lange termijn rente.   Velen analisten zien dit als een voorteken voor een komende recessie.   Bpost zoekt een nieuw dieptepunt en gaat 4% lager.  

   

  NVA blijft nu toch in de regering, na een wisselmeerderheid rond het VN immigratiepact.

   

  Telenet :   Telenet belooft de aandeelhouders in de toekomst elk jaar een riant dividend uit te betalen

   

  Melexis : de handelsoorlog speelt ons zwaar parten, klanten stellen hun bestellingen uit, maar de toekomst ziet er verder goed uit , gezien de toename van Chips in elektrische wagens.    Melexis gaf als voorbeeld toelichting over het aantal chips dat het levert voor de Tesla Model 3 en de BMW 530e. Bij de Tesla Model 3 gaat het om 9 à 10 in de aandrijving en 19 in chassis en interieur, bij de BMW 530e 11 in de aandrijving en meer dan 35 in chassis en interieur

   

  Geld op spaarboekjes op recordhoogte : De inlagen op gereglementeerde spaarboekjes zijn in oktober met 494 miljoen euro gestegen naar een recordhoogte van 266,7 miljard euro. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. De spaartegoeden stegen sinds begin dit jaar al met 6,6 miljard, hoewel de spaarrente lager is dan ooit. Blijkbaar parkeren spaarders meer cash dan normaal op spaarboekjes tot de rust op de financiële markten terugkeert of de langetermijnrente wat hoger is

   

  De Deense Saxobank  jaagt zoals elk jaar een paar onheilsvoorspellingen de wereld in.   Verleden jaar voorspelden de crash van bitcoin, een forse daling van de Beursindex S&P, het ontslag van de Zuid-Amerikaanse president Zuma, en een herovering van het huis van Afgevaardigden in de VS door Links, de andere onheilsvoorspellingen waren gelukkig verkeerd.    Wat zijn de onheilsvoorspellingen voor 2018

   

  ·        Apple koopt Tesla

   

  ·        Trump onslaat Fed voorzitter Jerome Powell en de nieuwe voorzitter injecteert 5000 miljoen dollar in de economie, om de herverkiezing van Trump veilig te stellen.    De VS rente daalt tot 1% maar de inflatie tot 6%.  De Amerikaanse bevolking is het slachtoffer.

   

  Jeremy Corbyn wordt premier( zonder Brexit akkoord) van het Verenigd Koninkrijk, het pond daalt terug 20% en buitenlandse investeerders vluchten massaal uit de VK

   

  ·        Bedrijfsschulden veroorzaken crisis op de financiële markten, Wanneer Disney de streamingvideomarkt betreedt moet vooral Netflix boeten voor zijn roekeloze schuldenstrategie

   

  ·        Duitsland :invoerrechten op Duitse en andere Europese wagens en de trage aanpassing van Duitse autofabrikanten aan het tijdperk van de elektrische wagen zetten de sector op zijn kop. Omdat de industrie - die 14% van het Duitse bbp genereert - tot stilstand komt gaat Duitsland in het derde trimester van 2019 in recessie.

  ·       Een zonnestorm veroorzaakt voor 2 miljard dollar aan schade Een plotse stijging van zonneactiviteit in westerse landen veroorzaakt voor 2 miljard dollar aan schade aan satellieten, telecominfrastructuur en elektriciteitsnetten. Die som is 20% minder dan een scenario dat in 2013 in een studie van verzekeringsbedrijf Lloyds of London werd geanticipeerd.

  ·        Om de luchtvervuiling en de klimaatwijziging tegen te gaan wordt een globale transportbelasting ingevoerd voor luchtvaartmaatschappijen en voor de scheepvaart. Die bedraagt 50 dollar (44 euro) per ton uitgestoten CO2. De aandelen van transportbedrijven storten in.

  ·        De onhoudbare schuldposities van de meeste EU-landen, gecombineerd met straatprotesten, de stijgende rentevoeten en de groeivertraging van de economie forceren een Europees debat over hoe deze nieuwe crisis het hoofd kan worden geboden. Wanneer Italië er niet in slaagt 300 miljard euro aan op vervaldatum gekomen leningen te herfinancieren exploderen de rentevoeten. De banken krijgen het steeds moeilijker en wanneer de besmetting Frankrijk bereikt begrijpen politici dat de EU aan de rand van de afgrond staat. Duitsland en andere kernlanden van de eurozone willen de muntunie tegen elke prijs redden. Beslist wordt om alle schulden boven de 50% van het bbp door de ECB te laten opkopen en de rest garandeert via Euro-opbligaties. Verder wordt een fiscale unie opgericht die alle budgettekorten die boven de 3% van het bpp uitkomen financiert.

   

  Donderdag 6 december 2018

  07-12-2018 om 09:44 geschreven door achturencultuur  


  >> Reageer (0)
  30-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kwartdraai links 86

  De bruggepensioneerde economiewatcher (3O november 2018)

   

  KWARTDRAAI LINKS (deel 86)

   

  “Verontwaardig u” (StepHane Hessel)

   

  Met interesse en belangstelling de “gele hesjes” beweging gevolgd. Het was alsof die bijna uit het niets opdook en als een steekvlam  naar boven kwam. Het ongenoegen zat echter al  lang te sluimeren bij veel mensen  en is als een zweer aan het uitbreken. Wie zijn zij ?  Diegenen die nu spreken zijn de mensen zonder taal, lijkt het wel,  mensen die je anders niet hoort, mensen die moeten zwijgen ook. Een soort  fabrieksproletariaat, aangevuld met andere uitvoerende beroepen zoals zorgenden en dergelijke. Mensen die doorgaans geen beslissingsrecht hebben in hun werk en er van hen ook niet verwacht wordt dat zij beslissingen nemen. Mensen die veel moeten, maar weinig mogen. Zij zijn niet arm, of passen niet in de armoedestatistieken. Zij zitten  net boven die categorie. Werkenden met een laag inkomen. Traditionele armen werken niet, die leven van een lage uitkering. Deze mensen werken wel, maar komen niet, of niet zonder zorgen rond als de maand ten einde loopt. Zij zien de realiteit van de facturen ; huishuur, elektriciteit. Algemene levensduurte. En die concentreert zich op een bepaald moment rond de benzine (en vooral) de dieselprijs en iets ruimer gezien vooral over belastingen en taksen. Ik stel mij de werkmens voor die ’s avonds na het werk naar het nieuws op TV kijkt.  Zowat iedere week wordt er twijfel gezaaid of er nog elektrische stroom zal zijn na nieuwjaar en de meest gekke voorstellen worden als serieus gelanceerd, terwijl de prijs blijft stijgen en de regering die elektriciteit belast alsof het een luxeproduct is. En als de man in zijn werkplunje verder het nieuws volgt, komt een minister kloekweg zeggen dat hij 400.000 € als extra krijgt omdat hij wenst te stoppen als politicus, en een collega komt zeggen dat CEO’s in grote bedrijven nog veel meer krijgen ; zoals profvoetballers klagen dat tennissers meer verdienen dan zij met hun honderdduizenden Euros per jaar. En de regeringspartijen die blijven beweren dat de taks-shift prima is voor de gewone man.  Toen Miranda Ulens gisteren op de radio de Belgische wetgeving rond beperking van loonmarge aanklaagde kon onze minister van financiën niet nalaten te tweeten dat België de lonen het meest had verhoogd in heel Europa. De gapende kloof tussen de politieke cijfers en de realiteit van de gewone man. 

  De ingehouden woede kropt verder op, maar moet eruit. Treffend voor deze gele hesjes is dat zij stil en duidelijk,  met de vinger wijzen naar de ware schuldigen ; de politici, zij die het land besturen en verantwoordelijk zijn voor de taksverhogingen. Hoe dikwijls hebben wij niet gezien dat frustraties zich richten tot een beroepsgroep dichtbij de getroffenen. De werkloze die de OCMW’er aanvalt of de werkende die de werkloze beschimpt en rechten wil ontzeggen. Die reflex  is zelfs wetenschappelijk geduid. Het is ook treffend dat de oplossingen die zij aanreiken voor syndicalisten zeer goed gekend zijn. Lees er de ‘Nieuwe werker’ op na en je vindt zo een antwoord op hun vragen. Verhoging van pensioenen, minimumloon optrekken naar 14 € per u. Die eisen zijn  gegroeid uit de strijd die nu al 5  jaar wordt gevoerd tegen de groeiende ongelijkheid. 

  Ik vraag mij af of die gele hesjes daar ook waren in Brussel, toen wij er met 120.000 waren om te betogen, of die keer met 100.000 of die andere keren. Droegen zij dan een syndicale kleur? Of waren zij er niet, en waren zij aan het werk terwijl hun delegees opstapten om de sociale rechtvaardigheid te prediken. De vraag moet dringend gesteld worden of onze rechtvaardige syndicale eisen bij die mensen toekomen en zij zich betrokken voelen. Of behoren wij syndicalisten ondertussen tot ‘ het establishment’ dat zij blijkbaar verfoeien. Het minste wat onze syndicale leiders kunnen doen is de hand uitsteken naar deze groep en hen verwelkomen en hen duidelijk maken dat hun strijd de onze is. En de gele hesjes boeken succes. Macron aaide hen. Verschillende politici sloven zich uit om maatregelen te bedenken die hen  kunnen helpen, de ene al demagogischer dan de andere. De klimaatgroenen met hun regelneverij die taksen opleggen krijgen er van langs tot dat het fijn stof is weggeblazen . PVDA komt met het voorstel om de gezondheidsindex te herzien en de diesel terug in de korf te steken. Niet slecht, maar kameraad Hedebauw zou iets minder triomfantelijk mogen zijn want hij doet alsof de index die mensen iets oplevert terwijl het gewoon een (weliswaar rechtvaardige) inhaalbeweging is op de levensduurte naar de lonen toe. 

  Toch wel dringend om ons syndicaal memorandum in de praktijk  en onder de politieke ogen te brengen.

   

  Marc Boone

   

   

  Wordt de lijn binnenkort een onderdeel van de Franse Spoorwegen?

   

  Hoe kom je er erbij?  De Lijn is toch nog volledig in handen van de Vlaamse overheid?   Wie kent er Keolis?Misschien wel, misschien niet?  Wel dat is een Franse autobusmaatschappij (70%) in handen van de Franse spoorwegen, en deels van een Britse investeringsmaatschappij.   Keolis is sinds 2008 sterk actief in Belgie, en namen ze in een snel tempo familiale autobusfirma’s over.   In 2016 rijden er al 2500 Keolis bussen rond in Belgie, niet allemaal met het logo van keolis , maar 450 bussen dragen het logo van TEC, en 300 bussen dragen het logo van DE LIJN.   Keolis blijft groeien, dit jaar nam Keolis het busbedrijf Open Tours (380 medewerkers, en 180 bussen) over , Open Tours verzorgt het passagiersvervoer op Zaventem.   

  Volgens Ceo De Prycker vroeger ceo van Mediamarkt, blijft het niet daarbij, De lijn heeft een nieuwe structuur ontwikkelt met 15 vervoerregio’s, daarbij kunnen de regio’s zelf hun openbaar ( combinatie, bus, deelfietsen, taxi’s, schoolvervoer, belbussen) vervoer regelen.  Wij zijn voorbereid om daar een groot stuk van die markt in te nemen, aldus De Prycker.   Keolis heeft in Belgie  43 filialen en 3200 werknemers. Vervoerregio’s de laatste stap naar volledige privatisering?   Zijn we straks net als voor energievoorziening (Engie) ook voor het openbaar busvervoer afhankelijk van de Franse Overheid?  

   

   

  Weekoverzicht

   

  Vrijdag 24 november 2018

   

  Ackermans & Van Haaren

  De Belgische holding kwam voorbeurs naar buiten met resultaten voor het derde kwartaal. De nettokaspositie bedroeg 109 miljoen EUR, zo’n 60 miljoen lager dan het jaar voordien. Het management waarschuwde dat het nettoresultaat dit jaar wellicht lager zal uitvallen door het verlies op Distriplus in 2018 en de niet-recurrente herwaarderingsmeerwaarde van 19,8 miljoen EUR in verband met Sipef die in 2017 werd geboekt

   

  CFE

  CFE publiceerde deze ochtend gemengde resultaten. Enerzijds steeg de omzet van 2,3 miljoen EUR tot 2,8 miljoen EUR, anderzijds zag CFE het orderboek flink dalen van 4,9 miljoen EUR eind 2017 naar 4,1 miljoen EUR eind september. Het management verwacht een forse omzetgroei in 2018, zowel bij DEME als in de bouwactiviteiten. Verder mikt het op een EBITDA-marge tussen de 16% en 20%

   

  Renault 

  Volgens bronnen binnen Nissan zou de Japanse automaker de samenwerking met Renault herzien, in de nasleep van de kwestie met voorzitter Carlos Ghosn. De Japanners zouden graag zien dat de samenwerking meer op basis van gelijken zou worden voortgezet. Daarbij zou in eerste instantie gekeken worden naar de aandeelhoudersstructuur.

   

  Zaterdag 24 November 2018

   

  Nationale dag van de Gele Hesjes in Parijs, tegen de hoge brandstofprijzen, in Charleroi eveneens actie maar gepaard met veel geweld. Jammer.    Gelukkig waren er geen allochtonen bij betrokken, die waren aan het werk  druk bezig tot laat in de avond met onze pakjes van Black Friday te bedelen.   Waarvoor dank. 

   

  Zondag 25 november 2018

   

  ·        Spa wil het zogenaamde cliquesysteem (prijsdalingen van brandstof afremmen door accijnzen te verhogen) afschaffen, het cliquesysteem bestaat reeds lang maar werd nog verscherpt in november 2015, door de diesel meer af te stemmen op de prijs van de benzine uit milieuoverwegingen maar vooral om het begrotingstekort op te vullen. 

  ·        CD&V wil een deel van de opbrengst van hogere dieseltaksen spenderen om de welvaartsenveloppe te verhogen.

  ·        PVDA wil brandstof terug volwaardig in de index.

  ·        Groen wil de bedrijfswagens en salariswagens zwaar aan banden leggen.

  ·        NVA wil het cliquesysteem herbekijken zonder al te veel enthousiasme, want het geld is nodig om de taxshift te betalen, volgens Minister Van Overtveldt heeft deze regering genoeg gedaan voor laagverdieners. 

   

  Het Cliquesysteem is onderdeel van de alternatieve financiering van de sociale zekerheid maar vooral om de staatskas te vullen,   de Vlaamse regering is bezig om aan een studie om volgend jaar na de verkiezingen rekeningrijden in te voeren, hoe meer kilometers hoe meer belastingen, en een eventuele gedeeltelijke vrijstelling voor woon-werkverkeer.  Voor rekeningrijden bestaat er alvast een brede consensus.  

   

  Volgens de website doorbraak.be nauw verbonden met de NVA, bereidt  de NVA vervroegde verkiezingen voor, naar aanleiding van het al dan niet goedkeuren van het VN migratieverdrag.

   

  Maandag 26 november 2018 

   

  Sterke start van de Europese beurzen door een mildere toegeeflijkere toon van de Italiaanse regering, en het Europees akkoord rond de Brexit.

   

  Opiniemaakster Emmanuelle Praet wordt tijdelijk geschorst na haar uitspraak in C’est pas tous les jours dimanche”een programma van RTL, ze verweet de gele hesjes dat zij op de verkeerde partijen  stemmen, ze bedoelde hiermee vooral Ecolo, volgens haar is het deze partij die steeds meer milieubelastingen wil. Na een klacht van Ecolo die haar verweet van onwaarheden te vertellen, wordt zij nu tijdelijk?? Geschorst als opiniemaakster voor het wekelijkse programma.  De meeste journalisten en politici vooral vanuit rechtse hoek (MR,NVA) reageren uiterst negatief op de beslissing van RTL.  

   

  (later deze week heeft RTL, definitief de samenwerking met Emmanuelle Praet opgezegd)

   

  Slechts 56% van de Belgische bedrijven dient tijdig hun jaarrekening in bij de Nationale bank. Er is al een spectaculaire stijging van de gerechtelijke ontbindingen van vennootschappen. Tot 2016 waren er een duizendtal per jaar. In de eerste tien maanden van 2018 stond de teller al op meer dan 5.000. Ruim 80 procent daarvan was in Wallonië. Antwerpen is de enige Vlaamse stad in de top vijf..

   

  Belgische winkels verliezen 5,5 miljard omzet aan het buitenland (De Tijd, 17 november). Omdat wij steeds meer en vaker shoppen bij Zalando, Bol.com en Coolblue. Massaal vloeit het geld uit onze lokale economie weg. En daarmee, zo becijferde de handelsfederatie Comeos, gaan 30.000 jobs verloren.

   

  We durven niets nieuws op te bouwen en hollen achter de feiten aan. We zijn een land geworden waar politici in een krampachtig achterhoedegevecht hun broek afsteken om een distributiecentrum van Alibaba te mogen bouwen. Waarin Belgische werknemers dan pakjes gaan behandelen van een Chinees softwarebedrijf. Dat Alibaba geen retailer is, is zelfs niet eens tot ze doorgedrongen. Ik vrees dat mijn kleinkinderen zo opgroeien in een vierdewereldland. Een land zonder visieEn dus zonder toekomst.Volgend jaar gaat Alibaba de keten omdraaien: consumer to business. Alibaba, en Amazon uiteraard ook, grossieren in data en zetten die om in slimme modellen. Omdat ze ons door en door kennen, dringen ze onmerkbaar steeds meer en steeds dieper ons leven binnen.De apocalyps voor onze retail is dan ook nog maar net begonnen: 5,5 miljard is een peulschil, 30.000 banen zijn het topje van de ijsberg. Banken, verzekeraars, de automobielsector, voeding, ziekenzorg... Allemaal komen ze aan de beurt. Maar wat doen ze? Ze staan erbij en kijken ernaar. Rik Vera, auteur, keynote speaker en partner bij nexxworks

  Gele hestjes nu ook in Vlaanderen?  Een oproep tot actie, nu Vrijdag de wetstraat blokkeren, en Zaterdag actie in verschillende steden. 

  Hoe zit dat nu?   Zaterdag met de gele hesjes actie voeren tegen de hoge dieselprijzen en Zondag klimaatbetoging om de diesel zoveel mogelijk te verbannen en ook  is die betoging nu voor of tegen kerncentrales nu de befaamde Milieuwetenschapper Valerie Trouet pleit voor terug kerncentrales te bouwen, voor haar zijn die nog het minst milieuvervuilend, en er bestaan al goede technieken om kernafval te recycleren aldus de dame, alvast beter dan elektriciteit  te produceren via , straaljagermotoren, bruinkool, en generatoren die duizenden liters diesel verbruiken.  Ja ik zou het ook niet meer weten? 

  Voor de liberale minister van Sociale Zaken Maggie De Block is het duidelijk: haar kiespubliek bestaat niet uit de harde kern van voetbalsupporters. De politica verraste dit weekend vriend en vijand door aan te kondigen dat ze versneld de sociale gunstmaatregelen van voetbalclubs wil aanpakken. Het gaat dan in eerste instantie om de vrijstelling van 80 % van de bedrijfsvoorheffing op lonen en wedden van spelers en trainers en een aantal RSZ-kortingen, geld dat bij de clubs blijft. “Ik krijg enkel negatieve signalen.” zegt De Block, onder meer verwijzend naar het feit dat Pierre François, CEO van de Pro League, blijkbaar buiten schot blijft. Voor Marc Coucke, tegelijkertijd voorzitter van de Pro League en eigenaar van Anderlecht, staat er meest op het spel. Zijn ploeg is jaarlijks goed voor een ‘winst’ van 12,9 miljoen euro op kosten van de belastingbetaler, alleen al inzake RSZ.

  De reisgroep Thomas Cook verlaagt andermaal de verwachtingen en verwijst daarvoor naar een zwakke Britse reismarkt. Nadat in september onder invloed van de warme zomer de lat voor de onderliggende operationele jaarwinst werd verlaagd naar 280 miljoen pond, mikt de groep voortaan op 250 miljoen pond.  Het aandeel krijgt een pandoering van 23% , en staat nu meer dan 68% onder zijn hoogtepunt dit jaar.    Nu de Brexit een feit is, gaan de Engelsen blijkbaar door de lage pond veel minder reizen.  Ook het Duitse Tui deelt in de reismalaise maar niet met die omvang als Thomas Cook , het aandeel Tui verloor de laatste 6 maanden 30%.

  Dinsdag 27 November 2018

  KBC blijft ondertussen innoveren, want vanaf vandaag kunnen de klanten rechtstreeks via de KBC Mobile app een treinticket aankopen en onmiddellijk betalen. Hiervoor werkt KBC samen met Olympus Mobility. De ticketprijs wordt automatisch aangepast als het een treinticket betreft voor senioren of jongeren, of voor weekendbiljetten. KBC Mobile telde eind september meer dan 1.000.000 gebruikers. Het aandeel sloot gisteren op 62,84 euro

   

  Diesel 1,577€ per liter, waarvan 34% accijns,17% BTW, 37% productie, en 12% winstmarge

   

  NMBS : amper 60,9% is tevreden over de dienstverlening bij de NMBS, in 2016 was dit nog 65,5%.   Volgens ceo Sophie Dutordoir hebben de klachten vooral te maken met politieke keuzes in het verleden, lees besparingen.   De vraag is of de regering gediend zal zijn met haar toch gewaagde uitspraak, ik vrees dat de dagen van Dutordoir bij NMBS stilaan zijn geteld.   Misschien mag ze terug  stilaan uitkijken om haar (Italiaans) restaurant te heropenen. 

   

  Woensdag 28 November 2018

   

  De Amerikaanse president Trump dreigde gisteren na het sluiten van de Amerikaanse beurzen om een importtarief van 10%te heffen op smartphones en laptops die gemaakt worden in China. Apple zou een van de grootste slachtoffers zijn van een dergelijk tarief aangezien de iPhone grotendeels in China gemaakt wordt. Volgens Trump kan dit tarief overigens zeer eenvoudig doorgerekend worden naar de consumenten: “zij kunnen dat zeer gemakkelijk aan”

   

  Vasco Zedelgem sluit haar deuren, 80 werknemers verliezen hun baan.

   

  De Duitse commissie voor de exit uit steenkool heeft haar deadline voor een besluit uitgesteld van 11 december naar 2 februari 2019. Ze wil zichzelf meer tijd gunnen om de sociale impact op bepaalde regio’s waar de steenkoolindustrie sterk aanwezig is goed in te schatten. Het uitstel biedt de Duitse energieleverancier RWE ook meer tijd om zich hier op voor te bereiden.

   

  Ook Macron stelt nu de volledige kernuitstap uit,  in Frankrijk zijn er nog 58 kerncentrales, afhankelijk van de economische situatie worden tegen 2035 , 14 centrales gesloten.   Kernenergie zorgen voor een lagere uitstoot tegen een lagere prijs aldus Macron.   Een signaal dat er helemaal geen kernuitstap komt? 

   

  Heijmans en BAM onderzoeken een joint venture van hun asfaltcentrales. Dat vereist goedkeuring van de bevoegde mededingingsautoriteiten, maar kan er wel toe leiden dat de kennis, expertise en investeringen in innovatie worden gecombineerd. Lees: kosten dalen en marges kunnen stijgen, door de capaciteit beter te benutten en de bezettingsgraad te verbeteren.

   

  De netbeheerders Eandis en Infrax zullen op 1 januari de toegang tot het net afsluiten voor de Hasseltse stroomleverancier Energy People, goed voor 9.000 klanten

   

  Onderwijs : de volgende Vlaamse regering zal een half miljard per jaar meer moeten reserveren voor het secundair onderwijs door de aangroei van de leerlingen. Tot 2025 is er een geleidelijke stijging van 50000, van 408814 naar 458893.  Bovendien is het Vlaamse secundair onderwijs een van de duurste van Europa. Dat blijkt uit internationaal vergelijkend onderzoek van de rijkelandenclub OESO. Terwijl er in Vlaanderen een leerkracht per tien leerlingen in het secundair onderwijs is, ligt het OESO-gemiddelde op een op 13. Door het grote aanbod aan studierichtingen zijn er soms klassen met slechts een paar leerlingen.  Bovendien kent Vlaanderen vrijheid van onderwijs waardoor er scholen van verschillende onderwijsverstrekkers zijn. ‘Scholen van verschillende netten bieden soms op een boogscheut van elkaar dezelfde richtingen aan om de schoolkeuze te garanderen’, hekelt de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka. ‘Zo worden kleine klasjes in stand gehouden.’

   

  Het Duitse economische magazine Wirschaftswoche schreef dinsdag, op aanhaling van Europese bronnen, dat president Trump mogelijk al volgende week extra belastingen gaat heffen op ingevoerde auto’s. Hij zou het besluit nemen na de G20-top in Argentinië. De importheffing zou 25 procent bedragen en alle landen treffen met uitzondering van Canada en Mexico. Uitzonderingen voor bepaalde autotypes zouden er niet zijn.  Autoaandelen en aanverwanten ( Melexis, Faurecia, Bekaert) krijgen het terug moeilijk. 

   

  Het ziet er naar uit dat de Italiaanse regering toch geen veranderingen gaat aanbrengen aan haar omstreden begrotingsplannen. Vicepremier Matteo Salvini had maandag gesuggereerd dat Rome bereid was water bij de wijn te doen, maar premier Giuseppe Conte fluit hem nu terugDe sociale cohesie is belangrijker dan een begrotingscijfer, luidt het

   

   

  De West-Vlaamse producent en verdeler van diepvriesgroenten D’Arta koopt haar Italiaanse sectorgenoot Agrifood op. D’Arta is in handen van de families Talpe en De Backere en behoort tot de grotere Vlaamse groentenverwerkers. Agrifood is een familiale groentenverwerker die eveneens diepvriesgroenten produceert. Het bedrijf is gevestigd in de stad Celano in de Abruzzo in midden Italië. Al zijn productie wordt afgezet in Italië. Daarmee is D’Arta verankerd in het Zuid-Europese land

   

  Er valt in België zeker heel wat te zeggen voor protest tegen de zware belastingdruk, maar protesteer dan tegen de belastingdruk op arbeid, niet tegen die op diesel. En voer dan meteen ook actie voor stevige besparingen op de overheidsuitgaven, want dat is de enige realistische manier om die belastingverlagingen te financieren. In die context mag ook de politieke recuperatie iets minder hypocriet. Enerzijds pleiten voor lagere belastingen, en anderzijds protesteren tegen besparingsinspanningen is onzin. En kies misschien een andere kleur voor die hesjes, alles liever dan geel. Bart Van Craeynest, hoofdeconoom Voka. 

   

  8,2 miljoen elektronische transacties op Black Friday, 15 % meer dan een doordeweekse Vrijdag, of 13% meer dan de Black Friday vorig jaar.

   

  Het verloningsbeleid voor het personeel van de staatsbank Belfius, vooral de bedienden, gaat op de schop. Dat kan leiden tot het afschaffen van de barema's en de invoering van een prestatiegericht verloningssysteem, schrijft De Tijd woensdag.

   

  Naar aanleiding van het nieuws dat de Amerikaanse autobouwer General Motors  wellicht meer dan 10.000 jobs schrapt in Noord-Amerika dreigt Donald Trump ermee alle subsidies die naar GM stromen stop te zetten. In een tweet reageerde Trump: 'Ik ben er om Amerika's arbeiders te beschermen!'

   

   

  Aéroports de Paris, de aandeelhouder van de luchthaven van Luik, heeft tijdens een raad van bestuur vorige week de komst van Alibaba naar Luik geblokkeerd, melden Le Soir en La Libre. Volgens een van de bronnen was het de koerierdienst Fedex die gelobbyd zou hebben bij het bedrijf Aéroports de Paris, met de blokkering door de bestuurders tot gevolg. Het Amerikaanse Fedex kondigde vorig jaar nieuwe investeringen aan om zijn Luikse verankering te versterken en lonkte naar terreinen die aan Alibaba beloofd zijn, schrijft Le Soir. Die terreinen zouden 22 hectare betreffen

   

  Donderdag 29 November 2018

   

  Als er een wisselmeerderheid komt rond het VN-migratiepact dan is het afgelopen met deze regering ( Peter De Roover fractieleider NVA)

   

  De Duitse chemie- en farmareus Bayer wil 12.000 van de 118.200 banen wereldwijd schrappen tegen eind 2021. Dat gebeurt in het kader van efficiëntieverhogende maatregelen na de overname van het Amerikaanse Monsanto, meldt de Duitse chemiereus uit Leverkusen donderdag. Een groot deel van de banen verdwijnt in Duitsland, klinkt het. Het is nog niet duidelijk of ook in België banen zullen verdwijnen.  Bayer stelt een duizendtal mensen tewerk in Belgie.

   

  De wereldwijde beurzen kennen een vliegende start, beleggers denken dat de FED( speech Jerome Powell), niet meteen de  Amerikaanse rente zal verhogen, de vraag is of hun vermoeden klopt, op 12 december (rentebesluit) zullen we het uiteindelijk weten of de Amerikaanse rente al dan niet verhoogd. 

   

  Als we de eerste notulen van  CRB ( Centrale raad voor het bedrijfsleven)  mogen geloven is er buiten de index, geen ruimte voor loonsverhogingen de komende 2 jaar.    Minister Peeters countert het nieuws in het Parlement, ABVV verspreidt verkeerde informatie, er zijn nog helemaal geen notulen van de CRB gekend. 

   

  Stefaan Michielsen ( De Tijd) : stop het carcan van de loononderhandelingen, geen interprofessioneel akkoord meer, en laat de bedrijven en sectoren en vakbonden vrij bij loononderhandeling, het ene bedrijf kan loonopslag verteren, andere bedrijven weliswaar niet.   En dan komt het :  de vakbonden moeten wel de automatische index laten vallen.   Bij vrije onderhandelingen krijg je zeker een grotere kloof tussen hoog en laag geschoolden, tussen technische en niet technische werknemers.  Kortom waar de arbeidskrapte het grootst is, zullen de grootse loonstijgingen kennen.  

   

  Na BMW gisteren kondigde ook Volkswagen aan een nieuwe fabriek in de VS te willen bouwen. Waar die komt is nog niet duidelijk, maar wel is zeker dat er vanaf 2020 elektrische wagens van de band zullen rollen die marktaandeel moeten afsnoepen van Tesla. Eerder deze maand kondigde de groep aan een investeringsenvelop van 44 miljard euro vrij te houden voor de ontwikkeling van elektrische wagens, zelfrijdende wagens en mobiliteitsdiensten. •

   

  Bpost kondigt aan dat de gemiddelde tarieven voor alle binnenlandse post 4,6% zullen stijgen in 2019 en dat het vanaf 1 januari zowel een Prior- als een Non Prior-dienst zal aanbieden voor binnenlandse post.  Toch wel opmerken dat het Bpost na een zware terugval, deze week zich toch wat heeft herpakt, het aandeel ging deze week al 17% al hoger. 

   

  T’is geen waar hé, de zo bij de vrijzinnigen sterkgewaardeerde filosoof Maarten Boudry, pleit nu ook het behoud van Kernenergie. ( De Afspraak 28 November)

   

  NVA trekt aan de mouw Jean-Marie Dedecker om in West-Vlaanderen te trekken voor de NVA,  Jean-Marie Dedecker boezemvriend van staatsecretaris Theo Francken houdt zijn antwoord in beraad.  Jean-Marie Dedecker sprak zich eerder uit tegen het cordon sanitaire tegen het Vlaams belang.  

   

  Vrijdag 30 november 2018

   

  De Europese beurzen terug naar af, de angst voor nieuwe importheffingen van Trump, en een sterke groeivertraging is hier blijkbaar de oorzaak. 

   

  De Limburgse Lydia Peeters volgt Bart Tommelein op als Vlaams minister van Begroting en Energie

   

   

  Lezersbrief in verband met artikel verleden week in de economiewatcher :  

   

   

  Stefaan,

   

   

  Wat is nu eigenlijk je visie? Als ik je redeneringen kan volgen: 

  1. Je klaagt de mechanismen van het kapitalisme aan, zoals hieronder nog van bv CVC en Bpost. Volledig terecht en heel interessant.
  2. Je klaagt aan dat de politici van rechts tot en met de sociaal-democratie globaal mee-gaan met die politiek van multinationals die oa door Europa wordt opgelegd. Volledig akkoord.
  3. Maar dan is je conclusie dat er (1) binnen het kapitalisme geen marge is voor een andere politiek door oa het EU-Stabiliteitspact en dat er (2) geen uitweg is naar een ander maatschappelijk systeem, het socialisme. In tegenstelling tot de PVDA die het socialisme in Venezuela rooskleurig zou voorstellen... Twee maal niet akkoord.

   

  1)Om met het laatste te beginnen: De PVDA heeft het al 1000 keer gezegd en deze week nog bij monde van Raoul Hedebouw in HUMO: Venezuela is geenszins het socialistisch model. Meer zelfs, de PVDA heeft helemaal geen modellen. In de laatste Congrstekst staat wel een eigen alternatief uitgewerkt aangepast aan een moderne maatschappij. Met een socialiseren van de bank-en energiesector, met een uitgebreide burgerparticipatie, met een sterk klimaatplan, etc.. Iets anders is het feit dat het voor de gewone mensen in Venezuela, Cuba en Nicaragua nog veel slechter zal zijn als de VS in die landen een vazal-regering gaan installeren zoals nu in Brazilië. Je weet toch ook dat het voor de gewone mensen in Cuba veel slechter zal worden als de maffia en de grootgrondbezitters uit Miami terugkeren. Trump’s veiligheidsadviseur John Bolton hield begin deze maand een speech in Miami waarin hij het spoedige einde aankondigde van de regeringen in Havanna, Caracas en Managua. Het is net hetzelfde als ten tijde van Saddam Houssein en Khadaffi: wij waren helemaal geen aanhangers van die despoten maar we hebben wel gezegd dat het met de VS-interventie nog veel slechter zou worden voor de mensen. We werden toen ook verweten voor “aanhangers van dictators’, etc.. Wat is er nu bv van Libië geworden?

   

  2)Europa zal niets toelaten dat ingaat tegen de belangen van het Stabiliteitspact, zeg je. En dan? Moeten wij ons daarbij neerleggen en verder toelaten dat de EU zo verder miljoenen mensen in armoede stort. Wat voor een socialisten zouden we zijn als we dat aanvaarden: Men heeft miljarden aan de banken gegeven, men haalt miljarden uit de staatskas en de sociale zekerheid om via taxshift en andere trucs aan de rijken te geven. En dan zegt men doodleuk tegen de gewone mensen: de begroting zit in het rood, jullie moeten inleveren, er is geen marge om bv de armoede uit te schakelen...En wij zouden moeten knikken en zeggen tegen de mensen: sorry, er is niets aan te doen. Echte socialisten waren toch anders, lees bv het boek van Pieter Daens: toen Woeste en de Katholieke Partij zei: er is geen geld voor een pensioen, we moeten de lonen verlagen en de kinderarbeid verderzetten  omwille van de concurrentie van de Duitse fabrikanten, was hun antwoord: En dan? Wij zullen dan vechten voor onze rechten en jullie verplichten om daarop toe te geven. Marc Reynebeau sprak er deze week nog uitgebreid over: het is de straat die zo het Parlement heeft gedwongen om die sociale rechten te aanvaarden. Wij willen hetzelfde doen: met de mensen, met de vakbonden, met het middenveld...https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/11/22/marc-reynebeau-geschiedenis-toont-aan-dat-straatprotest-meer-u/ . Is er een andere weg?

   

   

  Groeten,

  filip

  30-11-2018 om 21:57 geschreven door achturencultuur  


  >> Reageer (0)
  23-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kwartdraai links 85

  KWARTDRAAI LINKS (deel 85)

   

  “De ondraaglijke lichtheid van het migrantenbestaan” ( vrij naar Milan Kundera)

  Er is hommeles in de Belgische regering. Premier Michel is enthousiast over het migratiepact dat in Marrakesh moet getekend worden volgende maand. NVA is ertegen. Dit meningsverschil wordt breed uitgesmeerd in de pers en dan vooral over het garengespin van politieke winst dat dit zou kunnen opleveren voor de partijen en of voor de regering. Maar wat staat er nu juist in dit internationale pact ?? Wij lazen het voor jullie en stellen de 23 punten voor met ons commentaar er gratis bij. 

  1.   Verzamelen van info om de politiek van de landen rond migratie te versterken.

  2.   De structurele elementen die mensen dwingen te vluchten uit hun land minimaliseren.

  3.   Informatie voorzien voor migranten gedurende hun tocht.

  4.    Er voor zorgen dat migranten een  legale identiteit hebben.

  5.   De beschikbaarheid verbeteren voor wegen voor reguliere migratie.

  6.   Werk maken van een etische recrutering en veilige condities .

  7.   Kwetsbaarheden in migratie verminderen.

  8.   Levens redden  en internationale inspanningen doen voor vermiste migranten.

  9.   Een internationaal antwoord vinden op mensensmokkel.

  10.              Het uitroeien van mensenhandel.

  11.              Het organiseren van  veilige landsgrenzen.

  12.              Betere screening en doorverwijzing in migratieprocedures.

  13.              Het in hechtenis nemen van migranten mag alléén gebeuren als laatste middel en als stap naar alternatieven.

  14.              Organiseren van informatie en ondersteuning gedurende de migratiecyclus.

  15.              Zorgen voor toegang tot basisvoorzieningen voor migranten.

  16.              Migranten versterken om hen te integreren

  17.              Alle vormen van discriminatie vermijden.

  18.              Investeren in ontwikkeling van vaardigheden en competenties.

  19.              De condities in verschillende landen verbeteren voor opvang en integratie.

  20.              Vluggere, veiligere en goedkopere afdrachten om migranten financieel te integreren .

  21.              Zowel investeren in terugkeer als in integratie.

  22.              Overdraagbaarheid van sociale zekerheidsrechten over landsgrenzen  verbeteren.

  23.              Internationale samenwerking versterken voor een veilige en geordende migratie.

   

  In de tekst worden deze thema’s verder uitgewerkt. Er druipt een soort naïeve positiviteit van deze tekst. Migratie is vanzelfsprekend en wordt geregeld omschreven als een  win-win  situatie. Voor iemand die in een overvol bootje de middellandse zee is overgestoken en dan veel geld heeft  betaald om in Duinkerke te arriveren zal deze tekst nogal bevreemdend over  komen. Alsof je een doktersromannetje ter informatie geeft aan een patiënt die net geopereerd is. Je kan je moeilijk de kolonne vluchtelingen voorstellen die nu van Zuid Amerika naar de VS trekken, als je de teneur van dit schrijven in je opneemt. Niet verwonderlijk dat professor Elchardus waarschuwt voor een zeer liberale onderstroom in deze tekst omdat die politiek partij vooral geïnteresseerd is in veel en goedkope werkkrachten, die zich vrij kunnen bewegen.  Ik kan mij een bevlogen Verhofstadt voorstellen die hieruit debiteert. Het positivisme die deze tekst rond migratie uitstraalt maakt de NVA bang omdat zij graag alles wat met migratie te maken heeft  in een problematisch illegaal kader plaatsen. De uitstraling  van deze tekst is daar inderdaad het tegengestelde van. Voor Francken is het natuurlijk n° 13 die hem het meest dwars zit. Hij voert aan dat deze zin hem beperkt in zijn mogelijkheid tot opsluiting van sommige vluchtelingen. Het is wel zo dat de tekst geen juridisch bindende afdwingbaarheid heeft. De term “ Niet wettelijk gebonden raamwerk” wordt gebruikt. Er wordt in de tekst ook weinig onderscheid gemaakt tussen legale en illegale migratie, maar dit onderscheid is subtiel en de tekst geeft altijd de voorrang aan de nationale soevereiniteit van de landen. Dat vooral Europa zal opdraaien voor de kosten van deze politiek is juist maar dit is geen nieuw nieuws.

  Het is uiteindelijk een tekst  met een humane visie die vooral oproept tot internationale samenwerking ; met veel toekomstige beloften, gesteund op een soort lichte en naïeve humanistisch positieve interpretatie, die zeer ver weg staat van de dagelijkse  realiteit, zowel in politiek als bij de migranten zelf.

   

  Marc Boone.

   

  Een centrum rechts of straks misschien een( centrum )links beleid, wat is nu eigenlijk het verschil, ik zou het echt niet meer weten.

   

  Goed gemeenteraadsverkiezingen zijn geen parlementsverkiezingen, en toch heb ik vragen over de coalities die in sommige steden en gemeenten werden gevormd.   Groen gaat in zee met NVA en Open VLD in Oostende, nochtans had Groen in hun verkiezingscampagne een herhaalde kiezersbelofte gedaan  nooit met de NVA in een coalitie te gaan vormen.   Hetzelfde in Ieper, daar verkiest Spa om samen te besturen met Open VLD en NVA, terwijl ze perfect een progressieve meerderheid konden vormen met  CD&V en Groen.   Ik kan zo nog een tijdje doorgaan. In Antwerpen zijn nu onderhandelingen bezig tussen NVA, Open VLD, en Spa.   Als die lukken, dan versta ik zoals velen er helemaal niks meer van.

    Gelukkig heeft Jinnih Beels tijdig een Spa lidkaart gekocht, zodat ze kan deelnemen aan de onderhandelingen, misschien had ze reeds voorkennis dat er onderhandelingen met de NVA eraan kwamen, en Tom Meeuws, zou alles gladgestreken zijn met Liesbeth Homans, en de zogenaamde bezwaarlijke dossiers van de Lijn die lopend zijn tegen Tom Meeuws  zullen die dan geseponeerd worden of waren er  helemaal geen bezwaarlijke  dossiers zoals Marc Descheemacker (NVA, en voorzitter De lijn) voor de verkiezingen had gesuggereerd?   Raar heel raar.  Wordt Antwerpen de weerspiegeling van de volgende federale regering,?

   

  Daarom stel ik me de vraag is er nog een verschil tussen een centrum rechts en centrum links beleid.    Was de regering Di-Rupo zoveel socialer dan de regering Michel 1.   De besparingen waren toch al een tijdje aan de gang onder de regering Di Rupo ( de beperkingen van de wachtuitkeringen om maar één te noemen.    Wie zegt dat die besparingen onder druk van Europa niet gingen verdergezet worden  met socialisten in de regering.    Zullen de sociaal- democraten en misschien  de Groenen, wanneer ze volgend jaar eventueel deel uitmaken van de federale regering , de hervormingen pensioen, brugpensioen en tijdskrediet terugschroeven.  Ik hoop het, maar ik vrees van niet.   We zijn nu eenmaal met handen en voeten gebonden aan het stabiliteitspact (deze week nog een verwittiging van de Europese commissie), die stelt dat we onze staatschuld drastisch naar beneden moet, en die nu slechts mondjesmaat naar beneden gaat, met dank aan de lage intrestvoeten.  Ok de staatschuld moet omlaag, maar laat ons eerlijk zijn , rechts of links, eigenlijk zoveel beleidsruimte is er niet.   Ben ik mis ? Dan moet er mij iemand dat eens goed uitleggen.   Kortom, de financiële markten bepalen voor een groot deel het beleid(zie Italie en Griekenland), tenzij men afstapt van het zogenaamde kapitalistische systeem zoals velen bij de PVDA het zo rooskleurig voorstellen, maar blijkt in de praktijk (Venezuela) toch niet zo rooskleurig. 

   

  Kiezers stemmen niet alleen vóór iets, ze stemmen ook tégen iets. Als op extreemrechts en extreemlinks na alles één pot nat blijkt te zijn, grotendeels inwisselbaar of op zijn minst perfect verzoenbaar, wat doet uw en mijn stem er dan nog toe?( Jan Segers, het laatste nieuws)

   

  De vermogens moeten meer bijdragen aldus het ABVV, ik vermoed dat dit de volgende 5 jaar sterk zal tegenvallen.   

   

  Gezien de slechte beursprestaties en de slechte bedrijfsresultaten van de laatste maanden, vraag ik af hoe we nog de vermogens nog meer kunnen laten bijdragen.   Het lijkt wel dat de kapitalistische beleggers zoals die we vaak noemen massaal de uitgang  kiezen, en cash verkiezen ipv aandelen of fondsen.    Komt er een recessie of zijn die kapitaalkrachtigen ervan bewust dat ze hoe dan ook meer zullen moeten bijdragen, en nu cash verkiezen boven  te investeren in risicokapitaal?  Met risicokapitaal kan je geld winnen, maar ook veel verliezen.    De roerende voorheffing op dividenden is onder deze regering toch verhoogd van 25 naar 30%,  en op bepaalde fondsen moet er sinds die( rechtse) regering aan het bewind is  meerwaardebelasting worden betaald.   Ik vraag me overigens af hoeveel de taks op de effectenrekeningen zal opbrengen.   Wedden , zeker niet de verhoopte  254 miljoen€.   Misschien is er ruimte om de huurinkomsten te belasten, want veel geld vloeit nu van aandelen richting vastgoed, , met de bedoeling die panden te verhuren., met het gevaar dat diegenen die moeten huren een pak meer moeten betalen, en  overgewaardeerd vastgoed, wat dan weer een nieuwe crisis kan inluiden.     Het kadastraal inkomen herbekijken, riante villa’s kan je nu eenmaal niet verhuizen naar het buitenland, probleem is wel dat dit geld voor de Vlaamse regering is. 

   

  Gelukkig betalen bepaalde bedrijven  nu blijkbaar meer belastingen dan onder de regering Di Rupo, de vraag hoelang nog?     

   

  Verleden jaar behaalden  veel bedrijven (voorlopig) terug meer winst, waardoor ze meer belastingen moeten betalen,  anderzijds werd de notionele intrestaftrek sterk beperkt, bedrijven met een groot eigen vermogen moesten hierdoor meer belastingen gaan betalen.  De verlaging van de vennootschapsbelasting moet budgetneutraal zijn, door zwaar te snoeien in de aftrekposten, en tenslotte moeten intercommunales nu ook sinds 2015 belastingen betalen.  

   

  Allez niet kwaad zijn op mij hé, ik weet het niet zo direct een socialistisch discours, een mens mag toch twijfelen. 

   

  Het verschil tussen Bpost en PostNL en de blunders van Bpost

   

  Bpost heeft tot op heden nog altijd een positief eigen vermogen, PostNl daarentegen moet nog altijd knokken om een eigen vermogen te behouden.   Maar de eerlijkheid gebied ons te zeggen dat het positief eigen vermogen bij Bpost te danken is aan de toenmalige regering, die in 1997 de pensioenlasten ter waarde van 3,7 miljard€ op zich heeft genomen.   Dit maakt een wereld van verschil, het al dan niet eigen vermogen van Postnl hangt grotendeels af van de prestaties van hun pensioenfondsen, en die zijn door de lage intrestvoeten haast ontoereikend om hun personeel een deftig pensioenuitkering te betalen,  vandaar dat een deel van de winst moet gereserveerd worden om tegemoet te komen aan de pensioenverplichtingen, en daardoor kan er soms geen(wettelijke verplichting) dividend worden uitgekeerd.    Anderzijds worden de moeilijkheden bij Postnl toch gedeeltelijk opgelost door de Nederlandse overheid, zij kregen in juli de toelating om hun tarieven met 14,2% in 2019 te verhogen, enigszins om de dalende brievenverzending te compenseren, eerder kregen zij de toelating om op maandag geen post (uitgezonderd rouwbrieven) te bedelen.   Laat het duidelijk zijn de posttarieven bij postnl liggen nog altijd een stuk lager dan die van Bpost.   PostNl is een volledig privaat bedrijf, terwijl Bpost nog altijd voor 51% eigendom is van de overheid.    Bpost betaalt elk jaar een riant dividend, tegen de huidige koers bedraagt het dividendrendement ongeveer 13%.   Of dit houdbaar is, is een andere vraag.  Maar goed, dit was destijds voor een stuk de afspraak met de regering (hoofdaandeelhouder) om hun engagement van de 3,7 miljard € pensioenlasten  die ze hadden overgenomen, en niet te vergeten de herstructureringskosten(brugpensioen) terug te winnen.   Bij Bpost zijn er ook verschrikkelijke (doelbewuste???) blunders gebeurd.   

   

  CVC Capital partners en Deense post kochten samen in 2005 voor 300 miljoen€ , 49% van de Bpost aandelen, achteraf blijkt veel te goedkoop.  Enkele jaren later verkocht de Deense post hun belang aan CVC capital voor een bedrag van 373 miljoen€,  winst Deense post 223 miljoen€ op minder dan 3 jaar.  Maar het verhaal is hiermee nog niet ten einde, op 21 juni 2013 gooide CVC capital partners bij de beursgang Bpost hun aandelen op de markt aan een koers van gemiddeld 14,6€, maar voor de beursgang incasseerden ze nog vlug een interimdividend van 36,5 miljoen €.    Maar het afscheidscadeau waarmee CVC Capital Partners zichzelf bedacht verzinkt in het niets bij de totale winst die de private investeerder de voorbije jaren uit bpost haalde. Het ingelegde kapitaal (150 miljoen euro + 373 miljoen euro na de uitkoop van Deense Post), zo becijferde De Tijd, leverde via dividenden en beursgang uiteindelijk ruim 2,1 miljard euro op. Flink geboerd.   Een rendement van 400% in 8 jaar , 50% op jaarbasis.     

   

  Na heel de operatie, neemt toenmalige  ceo Johny Thijs ontslag, zogezegd omdat hij niet akkoord was met de regering die zijn loon wilde halveren (van 650.000 naar 350000€)  maar raar maar waar  op 20 Maart 2015 krijgt hij  een nieuwe functie als voorzitter van de raad van bestuur van jawel Capital partners, de investeringsmaatschappij de pakken geld heeft verdiend met Bpost.     Capital partners was Johny Thijs blijkbaar erg dankbaar.    Nu Johny Thijs zal zeker geen honger lijden, intussen is hij opgenomen in meerdere raden van bestuur( Recticel, Delhaize, USG People) en tot voor kort nog bij Ghelamco, maar daar heeft hij zijn ontslag ingediend, waarschijnlijk wetende dat Ghelamco enorm veel risico’s neemt, en daar wil hij liever zijn handen vanaf.      

   

  Johny Thijs had het altijd over zijn goeie verstandhouding met de sociale partners, maar goed die sociale partners van toen zijn waarschijnlijk op pensioen, de nieuwe partners zitten wel met de gebakken peren.    In 2003 waren er nog 40000 mensen werkzaam bij Bpost nu nog 23.393, haast een halvering, Ok het briefverkeer is sterk gedaald maar anderzijds zijn de pakjes erbij gekomen.   Eigenlijk geen wonder dat men bij Bpost klaagt over de werkdruk, nu engageert Bpost zich om 1000 mensen aan te werven.    De vraag is of zij de mensen vlug gaan vinden tegen een loon 1600 bruto(hulppostbode) .

   

  Een andere blunder van Bpost is uiteraard de te dure overname van het Amerikaanse pakjesdienst Radial, die in 2017 overgenomen hebben voor 820 miljoen dollar, en heeft tot op heden 6700 medewerkers.   Sinds de overname door Bpost heeft Radial een deel van hun klanten verloren.   Blijkbaar krijgen ze het daar niet georganiseerd.  Radial wordt stilaan een duur prestigeproject van Bpost, en vooral van ceo Koen Van Erven, als mij vraagt wordt zijn positie steeds minder houdbaar.   

   

  Toekomst van Bpost

   

  Moeilijk in te schatten, gelukkig heeft de overheid nog 51% van de aandelen, anders zou de neergang van het Bpost aandeel nog een grotere catastrofe geweest zijn , er is nu al meer dan 60% beurswaarde verloren in één jaar, ik kan me niet voorstellen wat het zou geweest zijn wanneer Bpost volledig in privé handen zijn geweest.   Ik vrees echter wanneer we volgend jaar terug een rechtse regering aan het roer krijgen, dat men zal uitkijken om Bpost volledig te privatiseren,  alhoewel  rechts of links , Bpost werd ook gedeeltelijk geprivatiseerd met socialisten in de regering.   Misschien staat CVC Capital terug klaar om de rest van de overheidsaandelen tegen een spotprijs over te kopen.    Karel De Gucht en Johny Thijs die samen lid zijn van de raad van bestuur CVC capital kunnen alvast starten met  het nodige lobbywerk.

   

  Weekoverzicht.

   

  Vrijdag 16 November 2018

   

  De raad van bestuur van de VW-groep buigt zich vandaag over een omvangrijk plan, goed voor een investering van enkele miljarden euro. Op naar allianties tafel ligt onder meer een voorstel om drie fabrieken om te bouwen en klaar te maken voor de massaproductie van elektrische auto’s. Er wordt ook gekeken met batterijproducenten en concurrenten. Belangrijke hindernis is de stem van de vakbonden die mee aan tafel zitten bij VW en vrezen dat de bouw van elektrische voertuigen flink wat minder mankracht zal vergen.

   

  Gezien de huidige onzekerheid over de uitkomst van brexit, houdt BMW rekening met het scenario van een “no deal”. “Onzekerheid is niet goed voor bedrijven. Als een verantwoordelijke werkgever moeten we ons bijgevolg voorbereiden op een worst-case scenario en dat is wat een no-deal brexit betekent”, aldus de groep in een mededeling.

   

  Bloomberg meldt dat Trafigura, de belangrijkste aandeelhouder van Nyrstar, en enkele banken vergevorderde gesprekken voeren om nieuwe financiële middelen te voorzien voor de zinkgroep. Met de hulplijn zou de groep zichzelf wat tijd kunnen kopen om zijn schuldpositie aan te pakken. Onder meer en vooral door de twijfels over de capaciteit van de groep om een lening van 340 miljoen euro terug te betalen kwamen zowel de aandelen als de obligaties van de groep onder stevige druk te staan. Zowel Nyrstar als Trafigura gaven geen commentaar op het bericht

   

  En plots stijgt het verwenste aandeel  nyrstar 65% in twee dagen.

   

  Zaterdag 17 november 2018

   

  Beleggersbijeenkomst (Finance Avenue) in Tour &Taxis ( gelezen in De Tijd)

   

  ·        Minister Johan Van Overtveldt was van de partij, volgens Van Overtveldt is  het begrotingstekort is volledig te wijten aan de lage tewerkstellingsgraad in Wallonië en Brussel,  de verkiezingscampagne is gestart zou ik zeggen.   Het confederalisme en migratie worden de hoofdpunten van NVA, bij de volgende parlementsverkiezingen.   Het Vlaams Belang achterna.   

  ·         Minister Van Overtveldt vindt dat de roerende voorheffing op dividenden (30%) terug omlaag moet na de volgende parlementaire verkiezingen, tenminste als NVA terug in de regering zit, Van Overtveldt vergeet te zeggen dat hij die roerende voorheffing van 25 naar 30% heeft gebracht, maar volgens hem was dit onder druk van de CD&V, die links vertegenwoordigd in de federale regering.   Dus beleggers stem zeker niet voor de CD&V en Groen aldus Van Overtveldt, want die gaan jullie verder pluimen.

  ·        De meeste economisten aanwezig op Finance Avenue verwachten een serieuze groeivertraging in Europa.(handelsoorlogen, harde Brexit, Italië, zijn de probleemgevallen., ook de steeds meer onstabiele politieke situatie in Duitsland moeten de beleggers zorgen baren.

  ·        Wat zijn nu met een bescheiden enthousiasme de aandelenfavorieten volgens de aanwezige analisten :    ABINBEV, Recticel, Basic Fit, Biocartis, Total, Danone,Econocom, om er toch wel een paar op te noemen.

   

  Zondag 18 november 2018

   

  De zevende dag interview met Minister Van Deurzen die volgend jaar de politiek verlaat

   

  Jo Van Deurzen :   het grote aantal zelfmoorden in Vlaanderen, daar heb ik soms van wakker geleden, opvallend was dat de meeste zelfmoorden gebeurden bij een economische recessie.

  (later in het interview)

   

  Meneer Van Deurzen gaat je afstand doen van uittredingsvergoeding, die bedraagt om en bij de 135000€?

  Jo Van Deurzen (60 jaar) die al recht heeft op een pensioen van 6100€ bruto antwoordt als volgt :   Nee dat geld heb ik nodig om mijn loopbaan een nieuwe wending te geven

   

  PS : een politiek mandaat van 5 jaar is goed voor 1490€ bruto per maand pensioenopbouw, helaas een gewone werknemer moet hiervoor meer dan 35 jaar werken, om eventueel dezelfde pensioenrechten op te bouwen. 

   

   

  Gevolg = Facebook ontploft van de verontwaardiging, de PVDA krijgt terug een open doel.

   

  Maandag 19 november 2019

   

  Radio 1  :  Kamerlid Eric Van Rompuy :    Haalt uit naar de VRT website, waar er enkel sprake is van de uittredingsvergoeding van Jo Van Deursen maar geen woord over zijn verdiensten.    We hebben recht op die uitkeringsvergoeding, Mieke Vogels heeft die ook gekregen, was zij een slecht kamerlid?

   

  Toch opmerkelijk : het aandeel Bpost terug meer dan 7% omlaag, het verlies op jaarbasis begint nu stilaan 70% te bedragen, een catastrofe .  In 2 weken meer dan 700 miljoen beurswaarde verloren.   Als het enigszins een troost mag zijn, het Nederlandse Postnl is dit jaar al ook 30% beurswaarde verloren.  Bpost nog altijd voor 51% een overheidsbedrijf, de overheid heeft recht op 3 zitjes in de raad van bestuur van Bpost, geen enkele is voor het ogenblik ingevuld, goed bestuur noemen ze dat.

   

  Nyrstar : de heropleving van het aandeel was van korte duur, het aandeel verliest terug meer dan 40%

   

  Minder vraag naar huizen in de VS, sturen de wereldwijde beurzen fors lager

   

  Dinsdag 20 november 2019

   

  In navolging van de Amerikaanse beurzen gisteren, starten de Europese beurzen zwaar in het rood, meer en meer beleggers werpen de handdoek in de ring.  In het vakjargon noemen ze dit een berenmarkt(daling 20% tegenover hoogtepunt dit jaar).    Als we de markten mogen geloven is er heel veel slecht nieuws op komst

   

  Dit jaar al 17 miljard dollar waardeverlies voor Mark Zuckerberg (Facebook), geen nood hij heeft nog altijd 50 miljard dollar over.

   

  De Belgische rusthuisuitbater Armonia staat te koop, in Belgie goed voor 85 rusthuizen en 7000 personeelsleden, eigendom van Familie Spoelberg(hoofdaandeelhouder ABINBEV) en de familie Vandebrande( investeringsmaatschappij Mévius), de private rusthuismarkt in Belgie is goed voor 1/3 , 2/3 den zijn in handen van de publieke sector.   

   

  Wie kan nog volgen?   De Wever in Antwerpen gaat voor een coalitie met Spa en de liberalen, in Oostende gaat Groen met de liberalen en NVA in coalitie, terwijl Groen formeel aan hun kiezers had beloofd nooit met de NVA in zee te gaan.   

   

  Volgens DE Tijd heeft Jo Vandeurzen recht op 428000€ uittredingsvergoeding en niet op 135000€

   

  Bpost : ja terug Bpost de daling gaat verder en staat nu 40% onder de introductieprijs (2014) ,  volgens de PVDA gaat al het geld naar de aandeelhouders, toch wat relativeren zou ik zeggen. 

   

  Het Nederlandse Beter Bed (bedden , matrassen, bedtextiel) met 16 winkels in Belgie heeft het ook moeilijk,  de beurskoers is dit jaar reeds 70% van zijn waarde verloren, nochtans gelooft de analist van KBC beterschap, en geeft BETER BED een koersdoel van 6,5€ , 50% hoger dan de huidige koers.

   

  De Amerikaanse Nasdaq is zijn jaarwinst kwijt, de Bel20 duikt meer dan 2 % in het rood.

   

  Pieter De Crem(CD&V) stopt volgend jaar  met de nationale politiek, weeral een uittredingsvergoeding verdorie. (390.000€)

   

  Kris Peeters mag voor de CD&V volgend jaar de lijst van de Europese verkiezingen trekken, als dank voor de niet bewezen diensten.

   

  Woensdag 21 november 2018

   

  Europese commissie : verkiezingen of geen verkiezingen, de Belgische regering moet besparen, of minder uitgeven, maar anderzijds wijst de Europese commissie in een rapport ( Europees sociaal scorebord) , dat de gemiddelde Belgische gezinsinkomens nog altijd onder het niveau van 2008 liggen.   Volgens het Europese commissie vloeit het herstel te weinig door naar de huishoudens

   

  23-11-2018 om 10:18 geschreven door achturencultuur  


  >> Reageer (0)
  16-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kwartdraai links 84

   

    De bruggepensioneerde economiewatcher (16 november 2018)

   

  KWARTDRAAI LINKS (deel 84)

   

  “Saloncommunisten”  (Marc Boone in Kwartdraai n°83)

   

  Wij kregen volgende reactie op onze column van verleden week 

   

  Beste vriend Stefaan, de gepensioneerde economiewatcher

  Ik waardeer bijzonder de actualiteit die U kritisch voor ons doorlicht. Ook kan ik de commentaren van de H Boone op sociale kwesties meestal appreciëren. Alléén is het geen goede zaak om zeer regelmatig een valse stamp te richten naar de PVDA toe. Waar is dit goed voor ? Onderaan de weliswaar volslagen terechte kritiek die werd neergezet vind de H Boone het nodig om de PVDA als salonscommunisten te verwijten. Dit zonder die stelling  met argumenten te staven. Dit is niet eerlijk. Nu dat de PVDA er eindelijk wat in slaagt om sommige gesloten ogen van de gewone man te openen voor het sociale ongeluk waar rechts ons naar toe leidt zijn er plots mensen die zich weliswaar aan dezelfde kant van het linkse spectrum bevinden, maar hen het succesje niet gunnen. Ieder vakbondsman zou nochtans moeten weten dat het beter zou zijn dat alle partijen op links  samen deze van rechts kunnen overtroeven. Dit zou betekenen dat de geesten zijn veranderd. Maar dergelijke verdachtmakingen zoals hieronder, snel toegevoegd zonder uitleg die deze bewering staaft helpt de zaak niet echt vooruit. Tenandere,  waarom verwijt de H . Boone de PVDA plots voor salonscommunisten?

  Wederwoord

  Dag Wilfried,

  Je hebt gelijk, ik heb mijn bewering dat de PVDA saloncommunisten geworden zijn niet gestaafd. De realiteit van de weken na 14 oktober was nochtans duidelijk. In Molenbeek haalt Mevr. Moureaux meer dan 30% van de stemmen  en is de winnaar. Zij nodigt de PVDA uit, die zo’n 13% haalt uit om coalitiegesprekken te voeren. De PVDA geraakt niet verder dan het gedeelde burgemeesterschap op te eisen en stelt voor om de lonen van burgemeester en schepenen  in te krimpen. Weinig realistisch en constructief. Zij stelt niet voor om zoals recent in Zelzate het aantal schepenen te verminderen en het gespaarde geld aan de armoede te besteden, of zoals in Izegem toen de huidige NVA burgemeester aantrad, om de GSM en vervoerskosten te beperken. Neen PVDA deed een bod om zichzelf buiten spel te zetten en zo haar kiezers in de kou te laten en de kans te laten liggen om de vele uitdagingen voor de gewone mensen met een linkse visie aan te pakken. Een vlucht weg van de praktijk. Ik noem dit saloncommunisme. 

  In  Carleroi zegt Paul Magnette : “Kom maar af communisten ; twee schepenzetels waaronder sociale huisvesting”. “Willen we niet” roept PVDA want PS wil geen echte verandering. Alsof er door te weigeren wel echte verandering komt ! Voorzitter Mertens denkt zijn gebuisde kandidaat te moeten verdedigen door te verklaren dat Magnette en Di Rupo echte arrogante mensen zijn, verder komt hij niet. Ondertussen staan de 16% van de kiezers die voor PVDA kozen in de kou, want het water is te troebel om te springen. PVDA springt alléén in klaar water. Dat Magnette een schijnmanoever opvoert zou kunnen. Maar die schijnbeweging is het alibi voor PVDA om te vluchten weg van de dagelijkse werkelijkheid. De schepenmandaten aanvaarden en er in een dagelijkse strijd van 6 jaar voor gaan binnen de realiteit van een verarmde stad is niet voor hen. Als er al een politiek spel gespeeld wordt dan speelt PVDA dit duchtig mee in plaats van het op te nemen voor de gewone man. In  Luik is de situatie wat onduidelijker, maar ook daar bestond de mogelijkheid om mee te regeren en heeft de PVDA voor een politiek ideologisch discours gekozen  en vlucht weg van de dagelijkse realiteit in plaats van het mandaat op te nemen die door haar kiezers werd gegeven. Saloncommunisme !

  En dan, deze week, komt er Zelzate. Hoe mooi is dit. Een coalitie van PVDA – Sp.a met een duidelijk en praktisch programma. En zie wat er gebeurt : alle traditionele partijvoorzitters worden meteen in de verdediging gedwongen. Wat een gloriemoment voor de verkozen linkse coalitie !  Wie mee doet telt ook mee.  Het succes van Zelzate toont aan dat PVDA in de grote Waalse steden een historische fout heeft begaan.

   

  Marc Boone

   

   

  De graaicultuur is bijlange nog niet voorbij

   

  Laat ons eerlijk zijn de traditionele partijen inclusief de NVA kunnen het niet laten om zichzelf met riante vergoedingen te bedienen.  Naar aanleiding van een artikel in Knack , geef ik een kleine samenvatting van de lonen van de politiekers en de lonen  van de postjes van  ex-politiekers die op een mooie eindeloopbaan job kunnen genieten.    Niet geschikt voor gevoelige lezers. 

   

  postjes postjes postjes

  Parlementslid(federaal)

  3750 netto per maand en 2131€ maandelijkse forfaitaire vergoeding

  Minister

  10500 netto per maand, 2000€ onkostenvergoeding

  chauffeur en auto

  Partijvoorzitter

  meestal evenveel als minister + chauffeur en auto

  Senator

  55000€ bruto per jaar, 1748€ per maand onkostenvergoeding

  en gratis openbaar vervoer

  Provinciegouverneur

  jaarsalaris 121.154€ per jaar , 3718€ representatiekosten per maand

  gratis woning ter beschikking en als hij daar niet van 

  gebruikt maakt krijgt hij 2073€ om zijn eventuele huur

  te betalen.

  Deputé provincie

  90000€ per jaar 

  Europarlementslid

  6710€ per maand + maximum 4264€ per jaar 

  reiskosten, 313€ per zitting, en 4416 € per maand

  om hun eventueel kantoor te betalen.

  Eurocommisaris

  20000€ bruto per maand + gemiddeld 8790€ reiskosten

  per maand, zelfs nieuwjaarrecepties van de CD&V werden door 

  Marianne Thyssen in rekening gebracht

  jobs voor politiekers einde loopbaan

  Voorzitter bestuur Proximus ( Stefaan De Clercq)

  186000€ voor 19 vergaderingen

  Bestuurder Proximus ( Karel De Gucht)

  72000€ voor 8 vergaderingen en een uitlooppremie

  van 3  jaar van 8333€ bruto omdat hij niet meer werd 

  aangesteld als Eurocommissaris

  Voorzitter Nationale bank

  340.000€ bruto per jaar , een onkostenvergoeding??

  auto met chauffeur

  Grondwettelijk hof ( Erik Deryce Spa), Trees Merckx

  (CD&V) en Fientje Moerman ( Open Vld)

  8600€ bruto per maand

  Europees Rekenhof ( Annemie Turtelboom)

  21472€ bruto per maand 

  Europese investeringsbank ( nog vacant voor Belgie

  276000 bruto per jaar

  maar blijkbaar reeds voorzien voor Philippe Muyters of

  Johan Van Overtveldt 

  Idea : internationale organisatie voor de promotie

  14400€ per maand

  van de democratie nu ingevuld door Yves leterme maar 

  nu vooropzeg 

  Voorzitter Universiteiten, ook politieke postjes

  Gent : jaarvergoeding 39000€ bruto

  Hasselt voorzitter universiteit : 62.416€ bruto per jaar

  en 7000 € onkosntenvergoeding.

  voor de rest variabele vergoedingen Bpost,De Lijn,

  zeehavens .  

  Totaal 19000 betaalde mandaten in het kleine Belgie

   

   

  Vrijdag 9 November 2018

   

  Nexans : Frans kabelbedrijf met vestigingen in Dour, Charleroi, Buizingen, en Huizingen en goed voor 750 werknemers, komt vandaag met een  tweede winstwaarschuwing  .   De omzet lijkt wel goed, maar de winst voor bepaalde producten laat de wensen over, integendeel er wordt in sommige gevallen geproduceerd met verlies.    Noodgedwongen gaat de directie over tot een strategische denkoefening, waarbij alle productie-eenheden onder de loep worden gehouden.  Dus veel goed nieuws moeten we niet verwachten van Nexans, het aandeel krijgt een pandoering (-15%) en staat nu op zijn laagste punt sinds 10 jaar.  Als bedrijven spreken over een strategische denkoefening, dan is dat gegarandeerd een mooie omschrijving voor afdankingen. 

   

  Bpost : het vertrouwen van de aandeelhouders is verdwenen , het aandeel zakt verder weg. Terug 6% lager, van 28 naar 11,2€ in één jaar. Een kleine troost , het Nederlandse Postnl doet het niet veel beter, het aandeel zoekt ook een nieuwe bodem. Raar,   Al het geld gaat naar de aandeelhouders lees ik op vele Facebookberichten, waarom verkoopt iedereen het aandeel dan?   

   

  ThyssenKrupp heeft voor een tweede maal dit jaar de winstverwachting neerwaarts bijgesteld. De oorzaak zijn extra provisies die werden aangelegd voor een lopende rechtszaak rond een staalkartel in de automotive divisie

   

  De nu 73-jarige Jean-Pierre Van Rossem is er in geslaagd miljoenen euro’s oplichtingsgeld te heimelijk te versassen naar anonieme Zwitserse bankrekeningen. De voorbije jaren kon hij een weliswaar verborgen maar toch riant luxeleventje leiden door belangrijke bedragen in kleine schijven te repatriëren naar België. Dat is de stelling van het parket. En dat werd daarin gevolgd door de rechtbank. Die veroordeelde de vroegere “beursgoeroe” en volksvertegenwoordiger tot een effectieve gevangenisstraf van 2 jaar voor valsheid in geschrifte, witwassen, belastingfraude en oplichting. Ook werd in totaal 390.000 euro verbeurd verklaard. Van Rossem gaat beroep aantekenen tegen het vonnis. Daarmee blijft hij voorlopig uit de gevangenis.

   

  Zaterdag 10 november 2018

   

  Een historische dag, de economiewatcher bestaat 6 jaar en uiteraard de bestuurscoalitie in Zelzate,  Spa en PVDA vormen het gemeentebestuur voor de volgende 6 jaar.  Er werd beslist om het met 2 schepenen minder te doen, en de dienstwagen voor de Burgemeester wordt afgeschaft, besparing van 100.000€ op jaarbasis , het gespaarde geld wordt besteed aan armoedebestrijding.   Kleine middenstanders moeten voortaan minder belastingen betalen, en Arcelor-Mittal meer.   Een bestuursakkoord tussen Spa en PVDA , net 2 dagen na het verwijt van Marc Boone , dat de PVDA saloncommunisten zijn.    Zal de coalitie in Zelzate, binnenkort de voorwendsel zijn voor de NVA om het cordon sanitaire tegen het Vlaams belang te doorbreken,  ik vrees het.    Nu het bestuursakkoord in Zelzate lijkt aantrekkelijk, en het kan een definitieve doorbraak betekenen in Vlaanderen voor de PVDA.   Bij gemeenteraadsverkiezingen kiest men nog dikwijls voor personen uit de gemeente die men kent, bij parlementsverkiezingen stemt men eerder voor partijen.    Dit is voor de PVDA, een wereld van verschil, in veel gemeenten waren er enkel provincieraadlijsten.     Of dit allemaal zo positief is , ik zou het niet weten, het centrum wordt  stilaan weggeveegd, en extreem rechts en extreem Links zullen misschien  binnenkort uitvechten wie de sterkste is?   Voorzitter Peter Mertens  doet wel afstand van Venezuela, Stalin, Mao enz. wij staan voor een modern marxisme klinkt het .   Enfin, het is toch niet zo lang geleden dat men afstand heeft genomen van Venezuela, en dat nieuw modern marxisme, wat houdt dit in?   Anderzijds wil Sofie Merckx (Pvda en  goed voor 8 zetels in Charleroi) het kapitalisme op de schop, misschien daarom dat er geen enkele coalitie met de PVDA en de PS in Wallonië tot stand is gekomen?  Of wilde de PVDA teveel besparen bij de politiekers zelf, en dat is men bij de PS zeker niet gewoon.    Is de PVDA wel bereid om compromissen te sluiten met andere progressieve partijen, zonder meteen afstand te doen van het zogenaamde kapitalisme?   Het lijkt wel dat de PVDA in Vlaanderen gematigder is dan in Wallonië.  De toekomst zal het uitwijzen, hierrond zal nog veel inkt vloeien. 

   

  Zondag 11 november 2018   

   

  100 jaar wapenstilstand W01 : W01 wat is het terugverdieneffect voor Ieper, vroeg de journalist van de Vrije Markt (VRT) ,   toch wel een heel eigenaardige vraag, als mij vraagt. 

   

  Maandag 12 november 2018

   

  De zogenaamde berenmarkt slaat weer toe op de wereldwijde beurzen, terug uitgesproken verliezen.   Voor vele aandelen is de beurscrash al een feit.   De lijst met de aandelen die meer dan 50% waarde hebben  verloren  in 1 jaar, begint steeds grotere proporties aan te nemen. 

   

  Het werk bij Bpost wordt maandagavond hervat. Dat hebben de vakbonden en de directie na onderhandelingen beslist. Er is nog geen akkoord, maar 'door de positieve evoluties is beslist de acties te onderbreken', zegt vakbondsman Jean-Pierre Nyns (ACOD). De gesprekken worden maandagnamiddag voortgezet.

  In een gemeenschappelijke mededeling laten het bedrijf en de bonden weten dat er vooruitgang geboekt werd in de bespreking van de voorstellen die op tafel liggen. 'Ze vormen een belangrijke basis voor een akkoord over het welzijn van de medewerkers en de toekomstplannen van Bpost, met als doel het vertrouwen te herstellen', klinkt het.

   

  De kosten van de vergrijzing stijgen in België van 27 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2016 naar 31 procent in 2040 en tot 33 procent in 2070(ECB)

   

   

  Nyrstar : de analisten werpen nu allemaal de handdoek in de ring, het aandeel krijgt nog een koersdoel van 1 cent, het aandeel verliest terug 48%, volgens het ACV ( secretaris Dirk Van der Eycken )zou het beter zijn dat Nyrstar failliet gaat, de fabriek in Balen draait op volle toeren, er zal gemakkelijk een overnemer worden gevonden, die is dan vrijgesteld van de hoge schuldenlast, voortvloeiend uit andere Nyrstar bedrijven.   Toch wel een opmerkelijke uitspraak van die secretaris, hoe noemt men dat?   Internationale solidariteit? 

   

  Volgens de strategen van HSBC Holdings deed slechts 54 procent van de Europese bedrijven die over het derde kwartaal rapporteerden, het beter dan verwacht. Dat is het laagste cijfer sinds eind 2015. Opvallend waren de vele winstwaarschuwingen die werden uitgestuurd

  Omdat Europa dit jaar de minst geliefde regio voor aandelen was, vanwege politieke en handelszorgen, sluit een aantal beurshuizen echter niet uit dat er een eindejaarsrally komt. Onder hen onder meer Barclays en Berenberg, die menen dat de waarderingen zo laag zijn dat zwakke kwartaalresultaten eigenlijk al in de koers zitten en dat de markt smeekt om herstel

   

  Accell group : meer gekend als fietsenproducent Batavus, Koga, en Sparta, kan niet profiteren van de opmars van de ebikes, het aandeel verliest meer dan 3 %,  en zeggen dat het aandeel dubbel zoveel waard was, 2 jaar terug, toen Gazelle een overnamebod lanceerde op Accell.   Misschien probeert Gazelle het nog eens met deze keer wel een lager bod. 

   

  Blokker : de Familie Blokker zet hun winkelketen Blokker te koop, Blokker telt 128 vestigingen in Belgie, goed voor 625 banen.

   

  Autosector : alle aandelen die te maken hebben met de autosector (Melexis, Faurecia, Michelin, Bekaert) moeten terug inleveren.

   

  De onzekerheid over de brexit, de begrotingsperikelen in Italië en het stimulerend monetair beleid wegen op de euroDe eenheidsmunt stond in 16 maanden niet zo laag tegenover de dollar.  Voor diegenen die nog rekenen in Belgische frank, de dollar is vandaag 35,80 frank waard, of 0,8879

  €.

   

  De Belgische producenten van diepvriesfrites hebben hun productie sinds 1990 opgevoerd van een half miljoen ton per jaar tot liefst 4,6 miljoen ton, een stijging van 900%. Ruim 90% daarvan wordt geëxporteerd, waarvan een derde naar landen buiten Europa.  Columbia verwijt de Belgische producenten dumpingprijzen te hanteren in Zuid-Amerika en Zuid Afrika.  

   

   

  Om wereldwijd tot de tien procent rijksten  te behoren, is een bedrag van 93.170 dollar voldoende. Met een vermogen van 4.210 dollar is men volgens het rapport bovendien nog altijd rijker dan de helft van de wereldbevolking. "Deze cijfers weerspiegelen het extreme niveau van de aanhoudende ongelijkheid in rijkdom,” zegt Crédit Suisse.

   

  s FiIliep De Winter (Vlaams belang) een spion voor China?  Volgens onze staatsveiligheid heeft hij alvast slechte Chinese vrienden, gratis Chinese reizen naar China en zelfs naar het Syrië van Assad, daar is De Winter alvast niet vies van.   

   

  Zware verliezen op de Amerikaanse beurzen, Dow jones -2,32% en Nasdaq (-2,78),  volgens Trump de schuld van de democraten, de beleggers zijn bang voor het onderzoek die de democraten tegen mij willen starten. 

   

  Dinsdag 13 November 2018  

   

  Zware ruzie tussen ACV voorzitter Marc Leemans en CD&V voorzitter Wouter Beke?    In een interview in het weekblad Mo trekt Leemans hard van leer tegen deze voor hem asociale regering,  wat is er asociaals aan die regering vraagt Wouter Beke zich af?  Wouter Beke beschouwt de verklaring van Leemans als een oorlogsverklaring tegen de CD&V,   maar goed we hebben dat al dikwijls meegemaakt als puntje bij paaltje komt blijven het goeie vrienden.   

   

  Wouter Beke (CD&V) :   Nu Spa terug meer opschuift naar extreem links, is er terug meer ruimte in het centrum. 

   

  Marc Leemans ( ACV) : We hebben onze leden (3,2 miljoen) te weinig kunnen waarschuwen voor de effecten van hun politieke keuzes.

   

  Raar maar waar, gisteren had ik het nog over een eventueel nieuw overnamebod van Gazelle op de Accell group ( fietsen koga,Bavavius), toeval of niet vandaag is het nieuwe overnamebod een feit.   Maar deze keer geen 32€ per aandeel maar slechts 19€ per aandeel. 

   

  Luc Tack (ceo Picanol en Tessenderlo)  gelooft blijkbaar sterk in de toekomst van Tessenderlo, gisteren kocht hij nog eens voor 690.000€ Tessenderlo aandelen in .

   

  16-11-2018 om 17:35 geschreven door achturencultuur  


  >> Reageer (0)


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Zoeken in blog


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Openbare Diensten zijn broodnodig!
  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Archief per maand
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 09-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 12-2006
 • 11-2006
 • 10-2006
 • 09-2006
 • 08-2006
 • 07-2006
 • 06-2006
 • 05-2006
 • 04-2006
 • 03-2006

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Blog als favoriet !

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek
 • hallo
 • Ben is op bezoek geweest. (I like it)
 • Genoten van deze blog...heel apart
 • Bezoekje met link
 • bezoekje

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!